FLOW. Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet Frans Ørsted Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLOW. Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet 25-02-2015. Frans Ørsted Andersen"

Transkript

1 Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet Frans Ørsted Andersen FLOW Flow i studie- og skolelivet. Frans Ørsted Andersen

2 Flow i studie- og skolelivet. Frans Ørsted Andersen 2 Typiske flowsituation: koncentration, engagement, fordybelse og opgaveorientering

3 PROGRAM Intro Hvad er flow? Flow støttebegreber Hvordan komme i flow? Flow, mindfulness og meditation Hvordan måle flow? Øvelser med flow Billede: den norske kunstner, Pia Myrvold, flow, a work in motion

4 FRANS ØRSTED ANDERSEN Ph.d-uddannelse på Claremont Graduate University i Californien hos prof. Csikszentmihalyi Har oversat to af Csikszentmihalyis bøger fra engelsk til dansk, bl.a. Selvets udvikling (2008) begge på Dansk Psykologisk Forlag Arbejder nu med flowforskning på Aarhus Universitet. Ph.d / lektor Autoriseret psykolog

5 NY PUBLIKATION 2013 Præsenterer flow-teorien på basis af 45 nye interviews med udvalgte flow-personer fra Norge, Danmark, USA og Italien Flow i hverdagen. Navigation mellem stress, kaos og kedsomhed udgivet af Dansk Psykologisk Forlag, forår 13

6 Positiv psykologi Flow-teorien hører hjemme i det, der hedder positiv psykologi (psykologi om menneskets styrker).

7 Flow i hverdagen. Frans Ørsted Andersen 7 Hedonistiske positive følelser Hedonistiske: høj grad af nydelse og stimulans med velbehag og behovsopfyldelse. Er flygtige og kan hurtigt overskygges af andre både negative og positive følelser Kan føre til uheldig vanedannelse og afhængighed

8 Flow i hverdagen. Frans Ørsted Andersen 8 Eudaimoniske positive følelser Er forbundet med mere viljestyrede handlinger og kan involvere mod, samarbejde, vedholdenhed, læring, disciplin, osv. (karakterstyrker) Er mere stabile, dybe og forbindes med langvarig interesse og engagement. De kan også dominere over andre følelser, så som smerte, sorg, angst eller sult. Er ikke nødvendigvis positive i betydningen behag i forhold til ubehag.

9 Flow i hverdagen. Frans Ørsted Andersen 9 Den moderne stresskultur Problem 1: multi-tasking kan føre til udbrænding og nedsat hjernekapacitet (Sci Am, Oct. 2010) Problem 2: moderne on-line liv med sms er, s, netsurfing, cut&paste, I-pods, osv. kan føre til manglende fordybelsesevne (=manglende flow Problem 3: konkurrencestaten : stigende konkurrence og orientering mod ydre mål og resultater Mindre dybtgående og koncentrerede arbejdsprocesser. Koncentrationen vandrer. Folk mister lettere tråden skyldes flygtige on-line arbejdsvaner. Nicholas Carr: The Shallows (2011). Sherry Turkle (2012): Alone together.

10 Wednesday, February 25, Fordele ved flow-tilstanden Forskningen viser at flow tilstanden ikke alene er gavnlig for læring og personlig udvikling men også for størrelser som innovation, kreativitet og entreprenørskab. Dertil kommer at tilstanden er sund for os rent fysisk idet kropsmålinger viser at flow også er en såkaldt coherence-tilstand, der er helsefremmende.

11 HVAD ER FLOW? Definition: Flow er en særlig tilstand, der kan opstå, når vi i en udfordrende og energikrævende situation, får beslaglagt bevidstheden, og dermed glemmer os selv og mister tidsfornemmelsen.

12 UDFORDRING Flow i studie- og skolelivet. Frans Ørsted Andersen FLOW Match mellem vores kompetencer og udfordring HØJ ANGST LAV KEDSOMHED LAV KOMPETENCE HØJ

13 Flow komponenterne Aktiviteter hvor du : Er optimalt engageret og opmærksom Er tilpas udfordret Mister tidsfornemmelsen Er koncentreret og klar i hovedet Er fuldstændig optaget af opgaven Ved hvad du skal gøre Oplever at have kontrol Tanker og handlinger er rettet mod opgaven Flow i studie- og skolelivet. Frans Ørsted Andersen

14 Flow i hverdagen. Frans Ørsted Andersen 14 Nogle flowforskningsmetoder 1. Flow interview 2. Flow questionnaire 3. Flowobservationsskemaer 4. Day reconstruction method 6. ESM: skalering af kvaliteten af oplevelsen 7. Målinger af spændsniveauet i vagus nervus 8. Hjerterytme-variabilitetsmåling 9. Hjernescanning, pupilanalyser, mv. 10. Performance-analyse 11. Videoanalyse af ansigtsudtryk

15 Øvelse 1: første trin i flow-interviewet (SNAK MED SIDEMANDEN 5 MIN.) Har du overhovedet oplevet flow? Hvis ja, så nævn nogle eksempler. Hvornår? Hvor? Hvor ofte? : I hvilke sammenhænge / under hvilke betingelser oplever I flow? Opsamling på øvelsen

16 HVORDAN KOMME I FLOW? 1.Flow er ikke et let operationaliserbart begreb. 2. Flowtilstande kommer som et biprodukt af engagement (og kompetence) i forskellige aktiviteter og kan knyttes til fx øvelse og mestring 3. Afgørende støttebegreber handler om 4M : motivation, mål og mening og mestring.

17 MÅL MOTIVATIONENS HVAD INDRE MÅL KAN VÆRE VIGTIGE FOR FLOW Ydre og indre mål: Y: udseende, karakterer, penge, titler, luksus, status, mv. I: bidrage til fællesskabet, blive dygtigere, gode relationer til andre, hjælpe mennesker i nød, personlig udvikling Pointe: indre mål er mere flow-skabende end ydre

18 Øvelse 2: Hvilke mål har du? (5 minutter) Har du overhovedet nogle mål? Hvis ja, hvilke mål har du så (i dit liv generelt, i fritiden, i skolen? Interview hinanden. Diskuter om jeres mål er indre eller ydre Y: udseende, penge, tøj, rejser, karakterer, medaljer, titler, luksus, status, mv. I: bidrage til fællesskabet, blive dygtigere, gode relationer til andre, være en god kammerat, hjælpe mennesker i nød, løse samfundsmæssige problemer, personlig udvikling, osv.

19 PRÆSTATION VS MESTRING Lærings-/mestringsmål (vi prøver at forbedre os i forhold til eget tidligere niveau) er bedre for flow og giver bedre resultater og mere personlig udvikling end præstationsmål (vi prøver at forbedre os i forhold til andre / til eksterne standarder eller normer for succes) Eksempel: eksamenslæsning

20 INDRE og YDRE MOTIVATION Amotivation (helt uden engagement) Ydre m (alene motiveret af ydre faktorer) Introjiceret m ( dårlig samvittighed ) Identificeret m (man kan se pointen og værdien) Indre motivation= (man er motiveret af selve aktiviteten) =flow Pointe: jo bedre motiveret, jo større chance for flow

21 Øvelse 3: indre eller ydre motivation? (5 min) Diskuter jeres motivation for fx skolegangen på gymnasiet og jeres fritidsaktiviteter. Typisk er man indre motiveret for nogle aktiviteter og ydre for andre. Men hvilke? Kan I se en sammenhæng mellem indre motivation, indre mål og flow? Amotivation (helt uden engagement) Ekstern m (alene motiveret af ydre faktorer) Introjiceret m ( dårlig samvittighed ) Identificeret m (man kan se pointen og værdien) Indre motivation= flow Pointe: jo bedre motiveret, jo større chance for flow

22 EKSEMPEL PÅ PEAK FLOW SKREV EN KRIMI I TOGET! Hans Olav Lahlum (39): norsk historiker og politiker, der blev krimiforfatter på en stærk flowoplevelse - Ja det var en sterk flow-opplevelse og kanskje den sterkeste og mest langvarige jeg noen gang har hatt i mitt voksne liv. - Jeg hadde aldri tidligere skrevet en kriminalroman men fik i toget så stor inspirasjon at den kom helt av seg selv. - Min ven fortalte om oppgaven sin om sterke norske kvinner og så begynte tankene at fly. Jeg så det hele for meg og så skriblet jeg først ned noen notater. Det var i starten en hyperkreativ og usystematisk tankegang men så plutselig kom hele historien i struktur og sammenheng og jeg skrev som en gal. Sattelitmennesker udkom i 2011 og var Lahlums første krimi. Den fik stor succes i Norge. Siden har han skrevet en 3-4 krimier mere og lever nu af det.

23 FLOW I MANGE FORSKELLIGE AKTIVITETER Preben Collstrup, præst og Multikunstner: spiller flere instrumenter & er billedkunstner Kommer også i flow ved: Læsning Madlavning Have- og naturaktiviteter Rigtig mange computeraktiviteter Spiller suppe-steg og is musik til fx konfirmationer, sølvbryllupper, mv. I princippet kan alle aktiviteter være flowskabende! Flow: udfordring + anstrengelse = mestring

24 Flow i hverdagen. Frans Ørsted Andersen 24 Flow og mindfulness: parallelle begreber Flow forbindes med virkelyst og selvforglemmende rettet mod aktiviteter, andre mennesker og materialer (udadrettet) Mindfulness er en mere meditativ tilstand, der søger nærvær, grounding og ikke-fordømmende bevidsthed om en selv (indadrettet)

25 Wednesday, February 25, Pause

26 GENERELLE FLOWFREMMENDE FAKTORER Opstilling af klare, meningsfulde og helst (indre) mål Høje grader af (indre) motivation Feedback - dvs. løbende tilbagemelding om det går En passende balance mellem kapacitet og udfordring Fjernelse af distraherende faktorer Håndterbare, forståelige og præcise regler for aktiviteterne Mestring af en koncentrationsteknik (mindfulness/ meditation) Flow i studie- og skolelivet. Frans Ørsted Andersen

27 Flow i studie- og skolelivet. Frans Ørsted Andersen 27 ØVELSE 4: flow-skabelse i hverdagen? Gruppeøvelse. Diskuter i hvilket omfang hverdagslivets normale rutiner forhindrer at I selv / jeres studiekammerater kommer i flow? Hvad skal der til, for at I højere grad kan tage højde for de 7 punkter til højre? 1. Opstilling af klare, meningsfulde og helst (indre) mål 2. Høje grader af (indre) motivation 3. Feedback - dvs. løbende tilbagemelding om det går 4. En passende balance mellem kapacitet og udfordring 5. Fjernelse af distraherende faktorer 6. Håndterbare, forståelige og præcise regler for aktiviteterne 7. Mestring af en koncentrationsteknik (mindfulness/ meditation)

28 HJERTERYTMEVARIABILITET (HRV) Afstanden mellem hvert hjerteslag Markør for levetid Aftager med alderen Kan trænes som en muskel Høj og regelmæssig varians = coherence Vindue til ANS (nervesystemet) Kan bruges til at vurdere vores sundhed Siger noget om vores kognitive og emotionelle tilstande Ny forskning: Flow er måske en coherence lignende tilstand. Flow i hverdagen. Frans Ørsted Andersen

29 FØLELSER & HJERTERYTME Ubalance Irritation, utålmodighed, vrede, fjendtlighed, angst, stress, bekymringer Coherence % Taknemlighed, kærlighed, glæde, ro, afslapning, tilfredshed, engagemen og Flow i hverdagen. Frans Ørsted Andersen

30 COHERENCE TRÆNING Punkter Flow i hverdagen. Frans Ørsted Andersen

31 Eksempel 2 på aktuel flow-forskning (FØA) FUF fremtidens undervisningsfacilitet, der handler om forsøg på at forbedre naturfagsundervisningen i Danmark og dermed øge elevernes interesse for de såkaldte STEM fag (science, technology, engineering and math). SE: Flow i hverdagen. Frans Ørsted Andersen

32 ESM studies In a project aiming at increasing motivation and engagement In science EDUCATION (FUF) Flow i hverdagen. Frans Ørsted Andersen

33 Øvelse 4: FLOW måling Flow Kurz skala Likert-skala: 1 = helt uenig 2 = noget uenig 3 = lidt uenig 4 = hverken enig eller uenig 5 = lidt enig 6 = næsten enig 7 = helt enig Jeg følte mig tilpas udfordret Jeg oplevede at tanker og handlinger var rettet mod opgaven Jeg havde ingen fornemmelse for tid Jeg havde ingen problemer med at koncentrere mig Jeg var helt klar i hovedet Jeg var fuldstændig optaget af opgaven Mine tanker blev af sig selv knyttet til opgaven Jeg vidste hvad jeg skulle gøre Jeg oplevede at have kontrol Mine tanker var fuldstændig dedikeret til opgaven Flow i studie- og skolelivet. Frans Ørsted Andersen 33

34 ANDEN BAGGRUNDSLITTERATUR forfattet af FØA Flow og fordybelse, Hans Reitzels Forlag, Positiv psykologi i skolen, Dafolo Forlag, 2011 Drengeakademiet, Dafolo, 2014