ledelse - velfærdsreformer og kompleksitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ledelse - velfærdsreformer og kompleksitet"

Transkript

1 ledelse - velfærdsreformer og kompleksitet KL s Ledertræf

2 kære leder Stort set alle velfærdsområder er under omstilling, og tiden for standardiserede pakkeløsninger er ovre. På skoleområdet, ældreområdet, arbejdsmarkedsområdet, i dagtilbuddene og i de specialiserede tilbud gennemføres reformer, der kalder på nye løsninger, nye faglige kompetencer og ikke mindst nye ledelsesprincipper. Status quo er udfordret. Samtidig skærper kommunalpolitikerne målene for indsatsen. Lederne skal i stigende grad dokumentere resultaterne i vores velfærdsinstitutioner, og de skal tage ansvar for omstillingen. Hertil kommer, at lederne skal sikre et tættere samarbejde på tværs af institutioner og sektorområder samt en tættere inddragelse af brugere, pårørende, erhvervsliv og frivillige organisationer. Ledelsesopgaven bliver mere kompleks. Det stiller store krav til dig og dit personlige lederskab at arbejde med reformer, hvor hidtidige løsninger og faglige traditioner er til revurdering. Forandring påvirker ledelseskompasset hele horisonten rundt i personaleledelsen, i den faglige ledelse og i samarbejdet med eksterne parter. Det fordrer, at du hviler i dig selv, har gennemslagskraft og kan skabe mening og retning, der knytter mange perspektiver sammen. På årets ledertræf kommer du i dialog med en bred vifte af stemmer - politikeren, praktikeren, filosoffen, styringshajen, musikeren og forskeren. De vil udfordre, udfolde og perspektivere den organisatoriske og ledelsesmæssige kompleksitet, som din hverdag rummer. Dagen bliver rammesat af borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, der formulerer de politiske forventninger til lederne netop nu, og af forsker Lars Qvortrup, som var en af de første til at adressere det hyperkomplekse samfund. Afslutningsvist vil Ghita Nørby og Lars Hannibal tage os med på en rejse i ordenes og musikkens mangfoldige verden. På vores mange workshops kan du blandt andet møde oplægsholdere som filosof og ledelsesteoretiker Ole Fogh Kirkeby, forfatter, musiker og fysiker Peter Bastian, skuespiller og historiefortæller Vigga Bro, adjungeret professor og tidligere kommunaldirektør Klaus Majgaard, skuespiller, instruktør og træner af Forumteater Joost Alexander, international organisations- og ledelseskonsulent Elisabeth Plum, bogaktuelle Carsten Hornstrup og Thomas Johansen, professor i sports- og coachingpsykologi Reinhard Stelter samt cand.psyk.aut. og mindfulness-instruktør Clarissa Corneliussen. Vi håber at se mange direktører, chefer og ledere på tværs af fag og felt, der søger viden om og handlemuligheder i ledelse i kompleksitet. Vel mødt på KL s Ledertræf 2013 Kristian Wendelboe KL s administrerende direktør KL S LEDERTRÆF

3 program Velkomst /Kristian Wendelboe, KL /konferencier Mikael Kamber Politiske krav og kompleksitet /Jacob Bundgaard og Lars Qvortrup Pause Workshop 1. runde Alle ønsker forandring, men ingen ønsker at forandre sig /Peter Bastian Er du og din organisation klædt på til de stigende krav om forandringer? /C. Hornstrup, T. Johansen og L. Aarup Jensen Styrk dit personlige lederskab med tredje generations coaching /Reinhard Stelter Hvordan kan du bruge kompleksiteten konstruktivt? /Elisabeth Plum Fremtidens velfærdsalliancer /Perspektivpanel og Mikael Kamber Ledelse til fingerspidserne /Joost Alexander Kunsten at integrere medarbejderne i ledelsesprocesser /Mads Ole Dall og Preben Sørensen Frokostperioden Frokost Fælles mindfulnessøvelse og miniworkshops Pause Frokost Fælles grin og miniworkshops Workshop 2. runde Om at udvikle dit personlige lederskab /Ole Fogh Kirkeby Skab mening og retning gennem fortællekunst /Vigga Bro Offentlig styring - simpel, reflekteret, transformativ /Klaus Majgaard Handlekraft i organisatorisk kompleksitet /Lotte S. Lüscher Skab handlekraft og nytænkning med mindfulness /Clarissa Corneliussen Strategisk kommunikation /Birgitte Barkholt Tillid på bundlinjen offentlige ledere går nye veje /No Emil Kampmann Pause Ledelse af forandringer i kølvandet på reformerne Ghita og Hannibal i ord og toner Tak for i dag /Mikael Kamber KL S LEDERTRÆF

4 plenum 9.40 Politiske krav og kompleksitet v. Jacob Bundsgaard og Lars Qvortrup Borgmester Jacob Bundsgaard og professor Lars Qvortrup slår dagens takt an: Ledelse i en reformtid. Med nye strategier og udfordringer - nye dilemmaer og muligheder. Kravene vokser og kompleksiteten bliver større. Alle 98 byråd arbejder med nye velfærdsløsninger. Og overskrifterne er mange: for eksempel folkeskolereform, hverdagsrehabilitering, netværksløsninger, inklusion, områdeledelse osv. Der er politisk kommet langt stærkere fokus på resultaterne i dette arbejde. Det giver lederne en nøgleposition. Men det stiller også større krav til lederne. Jacob Bundsgaard præsenterer de politiske forventninger til lederne i en reformtid. Samtidig skal lederne bære reformerne igennem i en mere kompleks virkelighed. Brugerkravene vokser og peger ikke altid i samme retning. Flere forskellige medarbejdergrupper skal finde nye samarbejdsmønstre. Og eksterne aktører skal involveres mere i løsningerne. Lars Qvortrup kaster lys over, hvordan kompleksiteten i lederens univers vokser. Ordstyrer Mikael Kamber udfordrer politikeren og forskeren om de rammevilkår, lederne skal arbejde i de kommende år. Hvilke muligheder, faldgruber og dilemmaer bør den enkelte leder overveje? faglige løsninger og indhold, men når det kommer til de ledelsesmæssige udfordringer, så ligner de hinanden på tværs af omstillingerne. Dagens næstsidste indslag i plenum sætter fokus på ledelse på tværs af opgavereformerne og identificerer fælles strategiske udfordringer, som du konkret kan tage med hjem. Mikael Kamber styrer debatten med fire ledere fra kommunerne. De fire ledere vil repræsentere såvel det strategiske som det decentrale niveau Ghita & Hannibal i ord og toner Ledertræffet afsluttes med en rejse ind i ordenes og musikkens kompleksitet. Oplev en fortryllende, eventyrlig og eftertænksom afslutning i selskab med en af Danmarks dygtigste skuespillere Ghita Nørby og hendes mangeårige kunstneriske ven, guitaristen Lars Hannibal. Ghita Nørby vil blandt andet læse nogle af sine favoriteventyr af H.C. Andersen og livskloge og underfundige fabler af La Fontaine i Johannes Møllehaves sprudlende oversættelse. Lars Hannibal spiller toner fra det klassiske guitarrepertoire, der skaber rum til eftertænksomhed Ledelse af forandringer i kølvandet på reformerne De mange velfærdsreformer betyder store omstillinger, som de faglige sektorer er i gang med at skulle håndtere. Fra sektorområde til sektorområde er der tale om forskellige KL S LEDERTRÆF

5 workshop 1. runde mellem FOTO: MORTEN JERICHAU Alle ønsker forandring, men ingen ønsker at forandre sig v. Peter Bastian Styrk dit personlige lederskab med tredje generations coaching v. Reinhard Stelter Tredje generations coaching udfolder et nyt univers for coaching og coachingpsykologi gennem en bearbejdelse af aktuel samfundsforskning, nye læringsteorier og diskurser om det personlige lederskab. Tredje generations coaching arbejder mindre målfokuseret, men mere dybdegående og bæredygtigt gennem et fokus på værdier og identitetsarbejde. Der fokuseres på det narrativ-samskabende partnerskab mellem coach og coachee: Meninger og betydninger genereres i fællesskab under samtalen, hvor begge parter er på en rejse, og hvor nye fortællinger langsomt udformer sig. Professor i sports- og coachingpsykologi Reinhard Stelter giver dig et indblik i den nyeste og banebrydende udvikling inden for coaching og inspiration til, hvordan du kan tænke dialoger og samtaler på en ny måde og ikke mindst implementere det i din hverdag. Forandringer er hverdagskost på de kommunale arbejdspladser. Det er blevet et grundvilkår altid at være på vej og aldrig rigtig lande et bestemt sted. For de fleste er det en proces, der resonerer i hele følelsesregistret. Hvad er det for mekanismer i os, som er dybt interesseret og engageret i forandring? Og hvad er det for mekanismer i os, som slet ikke vil være med? I en virkelighed i konstant forandring er det de mest livsvigtige spørgsmål at få besvaret individuelt og kollektivt. Forfatter, musiker og fysiker Peter Bastian går tæt på to dybtliggende og vidt forskellige instinkter, nemlig overlevelsesinstinktet og instinktet for at skabe. KL S LEDERTRÆF

6 workshop 1. runde - fortsat Boglancering - Er du og din organisation klædt på til de stigende krav om forandringer? v. Carsten Hornstrup, Thomas Johansen og Lars Aarup Jensen Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget, topledelsen beskæftiger sig med. Den stigende kompleksitet i samfundet og erhvervslivet kalder ikke på mere ledelse, men på bedre ledelse. Organisatorisk sammenhængskraft og strategisk forandringskapacitet opnås gennem strategisk kompetente bidragsydere ikke kun i topledelsen, men på kryds og tværs af hele organisationen. Med strategisk forandringskapacitet bliver modarbejde til samarbejde, og frustration, stress og sygemeldinger bliver til arbejdsglæde. Med udgangspunkt i bogen Strategisk relationel ledelse Systemisk ledelse af forandringer, der udkommer på dagen, giver Carsten Hornstrup og Thomas Johansen begge chefkonsulenter, partnere og med master i systemisk ledelse og organisationsstudier - indsigt i konkrete modeller og arbejdsformer til udvikling af strategisk forandringskapacitet i offentlige organisationer. Leder af Specialområde Autisme i Region Midt Lars Aarup Jensen bidrager med sine ledelseserfaringer med at arbejde med strategisk relationel ledelse fra en nyfusioneret organisation. Hvordan kan du bruge kompleksiteten konstruktivt? v. Elisabeth Plum Et typisk og til tider hensigtsmæssigt svar på kompleksitet er at forenkle og reducere. Men til andre tider er der mere vundet ved at øge den organisatoriske kompleksitet for så bliver den til en ressource, man kan bruge. Når man begynder at rette opmærksomheden mod de mange forskelle og dilemmaer i organisationen og sætter ord på dem, øger man kompleksiteten. Men hvordan kan du som leder sætte kompleksiteten i spil og bruge den til at opnå bedre resultater? På workshoppen giver organisations- og ledelseskonsulent Elisabeth Plum dig indsigt i og værktøjer til at bruge kompleksiteten i din organisation konstruktivt. Workshoppen afsluttes med fejring af bogens udgivelse. KL S LEDERTRÆF

7 workshop 1. runde - fortsat Fremtidens velfærdsalliancer samskabelse mellem kommune, civilsamfund og privat erhvervsliv Med den aktuelle befolkningsudvikling, global finanskrise, international konkurrence og et mangfoldigt samfund i stadig udvikling er det ikke til at komme uden om behovet for at nytænke produktionen af velfærd. Kommunerne er nødt til at gå nye veje, når opgaverne skal løses. En af vejene er at genopfinde samspillet mellem civilsamfundet, det private erhvervsliv og kommunerne. Et samspil som udgør en af de vigtigste velfærdsalliancer, og som rummer store potentialer for innovativ samskabelse. Men hvilke potentialer rummer innovativ samskabelse? Hvordan indfrier vi dem? Hvor er jetstrømmene vi kan ride på? Hvor er bjergene, vi skal forcere? Og hvordan kan vi gøre det sammen? Et perspektivpanel åbner ballet, og Mikael Kamber byder op til debat og fælles refleksion. Panelet består: Direktør Poul Møller fra Syddjurs Kommune, som er i gang med at rulle en ny civilsamfundsstrategi ud. Områdeleder Keld Bertelsen fra Ikast-Brande Kommune, som arbejder med brugerdreven innovation. Professor ved CBS Anders La Cour, der blandt andet forsker i samspillet mellem frivillige og det offentlige. Projektleder ved MindLab Jakob Schørring, som arbejder med samproduktion og brugerinvolvering. Ledelse til fingerspidserne v. Joost Alexander Når kompleksiteten er stor og forandringerne mange, er det essentielt for lederen at have personlig power og være rodfæstet i sig selv. I denne workshop fokuserer skuespiller, instruktør og træner af Forumteater Joost Alexander på, hvordan fysisk tilstedeværen i de forskellige roller og positioner, som jobbet medfører, har betydning for dit virke og din gennemslagskraft som leder. Som deltager får du mulighed for at arbejde med kropssprog som kommunikationsværktøj og med håndteringen af sociale samspil i forskellige kontekster. Der vil være korte teoretiske oplæg blandet med øvelser. Kunsten at integrere medarbejderne i ledelsesprocesser v. Mads Ole Dall og Preben Sørensen Det giver både øget effektivitet og bedre trivsel, når medarbejderne integreres i ledelsesprocessen. Men hvordan kan man bygge bro over de spændingsfelter, der opstår mellem ledelses- og medarbejdervirkeligheden? Og hvordan kan man integrere medarbejdernes viden, erfaringer og idéer i organisationens strategiske arbejde uden at give køb på ledelsesretten? Frisættende ledelsespraksis dækker over en radikalt ny måde at positionere ledere og medarbejdere på i vores velfærdsproduktion. På workshoppen præsenterer konsulent Mads Ole Dall grundtrækkende og de integrerende metoder i frisættende ledelsestænkning. Skoleleder Preben Sørensen bidrager med sit syn på den særlige ledelsesopgave, der er knyttet til at integrere medarbejdere i at levere nye svar på den komplekse virkelighed. Og der bliver naturligvis mulighed for at drøfte de dilemmaer, som knytter sig til integrerende ledelsespraksis. KL S LEDERTRÆF

8 workshop 2. runde mellem Om at udvikle dit personlige lederskab v. Ole Fogh Kirkeby Skab mening og retning gennem fortællekunst v. Vigga Bro Kommunale ledere og medarbejdere befinder sig i en organisatorisk virkelighed, hvor mange forskellige aktører med forskellige fagligheder, etikker og interesser skal arbejde sammen og i fællesskab finde løsninger, som balancerer mellem de dilemmaer og paradokser, mangfoldigheden skaber. I denne virkelighed er det afgørende, at man som leder formår at skabe og understøtte fortællinger, der skaber mening og sammenhæng i kompleksiteten uden at reducere og ignorere den. Historiefortællingen er en ældgammel kunstart gammel som mennesket selv. Fortællinger og det at fortælle er ikke noget, vi kun gør en gang imellem ved særlige lejligheder, det er selve den måde, hvorpå vi skaber og ændrer vores verden. Men det er en kunst at fortælle en historie. På workshoppen vil skuespiller og historiefortæller Vigga Bro fortælle dig om betydningen af historiefortælling og kunsten at fortælle en historie. I en kompleks virkelighed præget af mange og nogle gange upopulære forandringer, er det essentielt som leder at være rodfæstet i sig selv. At være rodfæstet i sig selv handler om at kende sine mange ansigter og om at kende og leve sine værdier. Filosof og ledelsesteoretiker Ole Fogh Kirkeby har gennem mange år beskæftiget sig med spørgsmål, der retter sig mod de universelle horisonter - hvad kan jeg blive?, hvem er jeg?, hvordan kan jeg blive den, jeg er?. I en tid, hvor ord som relativisme og kontingens er på højeste mode, er det både befriende og relevant at insistere på konsistens og varighed. Ole Fogh Kirkeby giver på denne workshop mulighed for at udforske dig selv som leder og menneske. KL S LEDERTRÆF

9 workshop 2. runde - fortsat Seriøse ledelsestemaer med meget kompetente oplægsholdere krydret med en god portion humor. Virkelig godt. Deltager fra KL s Ledertræf 2012 Handlekraft i organisatorisk kompleksitet v. Lotte S. Lüscher Kompleksitet er et grundvilkår, som ikke blot skal reduceres og eksekveres. Nok kan kompleksiteten og forvirringen reduceres midlertidigt gennem regler, procedurer og stabile arbejdsgange, men der skabes samtidig et behov for fleksibilitet, nytænkning og kreativitet. Dette er de paradoksale og grundlæggende vilkår, som ledelse i dag må rumme. Erhvervspsykolog og ph.d. i ledelse Lotte Lüscher præsenterer et ledelsesbegreb, der rummer begge poler og giver sit bud på, hvilke personlige forudsætninger det kræver for ledere at arbejde i kompleksiteten fremfor ud af den. På workshoppen arbejdes der gennem foredrag og øvelser med, hvordan man som leder kan bevare sin handlekraft i en hverdag fyldt med paradokser, kompleksitet, modsætningsfyldte krav og ambivalens. Offentlig styring - Simpel, reflekteret, transformativ v. Klaus Majgaard Velfærdssamfundet frembyder mange krydspres og dilemmaer. Vi vil meget, men ressourcerne er begrænsede. Vi vil behandle borgerne som individer, men samtidig sikre ensartethed og retfærdighed. Vi vil gerne inddrage civilsamfundet, men nødigt miste kontrollen. Vi vil afbureaukratisere og forenkle vores organisationer, men samtidig kunne dokumentere og legitimere vores handlinger. Adjungeret professor og tidligere kommunaldirektør Klaus Majgaard ser ikke disse krydspres som blot onde problemer, men som invitationer til nytænkning. I stedet for at være fanget i et låst dilemma har vi mulighed for at overskride det og udvikle nye og fælles perspektiver på det, der er vigtigt. Hensigtsmæssig styring er en af nøglerne til at forløse potentialerne i de mange forskellige krydspres. Hvis vi vil have hensigtsmæssig styring, må vi udvikle kvaliteten af den dialog, vi har med hinanden på tværs af styringens forskellige rum og niveauer. På workshoppen giver Klaus Majgaard sit bud på, hvordan vi udvikler styringsdialogen. KL S LEDERTRÆF

10 workshop 2. runde - fortsat Skab handlekraft og nytænkning med mindfulness v. Clarissa Corneliussen Tillid på bundlinjen offentlige ledere går nye veje v. No Emil Kampmann Der er et stærkt fokus på mindfulness, og det er der rigtig god grund til. Der tales meget om innovation, bæredygtighed, etik og nye former for ledelse. For hvordan skal vi nu og i fremtiden håndtere stigende tempo, færre ressourcer og øgede krav om effektivitet? Hvordan skaber vi radikalt nye og innovative måder at producere og yde service på? Når mennesker står over for store udfordringer, lukker hjerne og krop typisk ned pr. automatik. Det er uhensigtsmæssigt, for det er præcis det modsatte, der er behov for. Mindfulness hjælper med skabe handlekraft og nytænkning. Lær at slå din automatpilot fra og oplev nærvær, robusthed og bedre beslutningstagning - nogle af de dokumenterede effekter for dig selv, dine medarbejdere og din organisation af at træne mindfulness. Cand.psych. aut. og mindfulness-instruktør Clarissa Corneliussen giver dig en indføring i, hvad mindfulness er, hvad det tilbyder dig som leder, og hvordan du kan praktisere det. Tillid fylder mere og mere i den offentlige ledelsesdebat og det med rette. Hvis vi skal imødekomme vores velfærdsudfordring om mere kvalitet for færre penge, så skal vi tænke nyt. Også når det angår vores ledelsestilgange. Men når vi taler om tillid, handler det ofte om, hvad vi skal have mindre af (ledelse, bureaukrati, kolde hænder etc.) og ikke, hvad der skal være mere af. Workshoppen vil råde bod på dette. Via konkrete eksempler og gennerelle overvejelser sættes der fokus på, hvorfor og hvordan man kan arbejde med tillidsbaseret ledelse. Cand.soc. og ph.d.-stipendiat No Emil Kampmann vil udfolde, hvordan tillid skaber værdi og samtidig pointere, hvordan denne ressource kun udnyttes via aktivt ledelsesarbejde. Strategisk kommunikation v. Birgitte Barkholt Alle kommunikerer i dag på kryds og tværs, på flere platforme og med mange forskellige grupper af folk. Hvis man vil bruge kommunikationen til at skabe fremdrift for sin institution, enhed eller afdeling, så skal man tænke kommunikation som en strategisk størrelse. At kommunikere strategisk handler i høj grad om at være bevidst om, hvad man skal kommunikere til hvem og gennem hvilket medie og hvornår. Den strategiske kommunikation skal knyttes til et formål, der understøtter de mål, som institutionen eller enheden arbejder mod. På denne workshop vil chefkonsulent fra KL s Kommunikationsafdeling Birgitte Barkholt give dig viden, eksempler og værktøjer til at arbejde med din egen strategiske kommunikation. KL S LEDERTRÆF

11 aktiviteter i frokostperioden Frokosten skal spises i to hold. Der vil derfor i år være en række miniworkshops af en halv times varighed, som du har mulighed for at deltage på i det tidsrum, hvor du ikke har tilmeldt dig frokost. Ligesom du har mulighed for at besøge udstillingsområdet. Der er ingen tilmelding til aktiviteterne i frokostperioden aktiviteter mellem Fælles mindfulnessøvelse I plenum vil der i den første frokostrunde blive afholdt en fælles mindfulness øvelse. Mindfulness-instruktør Clarissa Corneliussen vil guide dig igennem øvelsen, så du går afstresset derfra med følelse af velvære klar til eftermiddagens program. Relationel koordinering et videncenterprojekt. Projektet tager fat i en af velfærdsinstitutionernes største udfordringer: Hvordan man til gavn for borgeren evner at samarbejde på tværs af faggrupper, afdelinger og sektorer. Med afsæt i den amerikanske professor Jody Hoffer Gittells undersøgelser af hvad der kendetegner et velfungerende sundhedsvæsen, har projektet undersøgt, afprøvet og testet metoder til at øge evnen til relationel koordinering i en dansk kontekst. Få indblik i en metode til at øge den relationelle koordinering og et koncept for ledelsesudvikling målrettet relationel koordinering. som er lette at bruge og formidle på arbejdspladserne. Kom og hør mere om kampagnens indhold, og hvordan I kan blive en del af den. Den politiske tango et væksthusprojekt. At forstå og acceptere de politiske beslutningsprocesser at have politisk tæft er en vigtig kompetence, som direktører - og chefer med kontakt til det politiske system - skal have. Hør hvad der skal til for at fremme et godt samspil. Og få inspiration til refleksion over roller og samspil fx i forhold til, hvornår det administrative slutter, og det politiske begynder, samt hvor langt det er i orden, at den politiske leder bevæger sig ud i organisationen for at søge råd og sparring på egen hånd? Kompetencer til innovation et partssamarbejde. KL og KTO er gået sammen om at skabe en kampagne, der sætter fokus på medarbejdernes kompetencer til innovation. Kommunale medarbejdere har et særligt godt udgangspunkt for at skabe innovation, fordi de har daglig kontakt med brugerne og en faglig indsigt i opgaverne. Som en del af KL og KTO s landsdækkende kampagne om innovation i kommunerne tilbydes samtlige kommuner en innovatør-uddannelse til op til fem medarbejdere. Ud over uddannelsen afholdes arrangementer rundt om i landet, som I kan deltage i, og der tilbydes værktøjer og materialer, KL S LEDERTRÆF

12 aktiviteter i frokostperioden - fortsat aktiviteter mellem Fælles grin I plenum vil der i den anden frokostrunde blive afholdt en fælles latterøvelse. En latterinstruktør vil guide dig igennem øvelsen, så du går derfra med følelse af lethed - toptunet til eftermiddagens program. Nærværende ledelse på afstand et væksthusprojekt. Distanceledelse er for mange ledere blevet et vilkår. Ledelsesopgaven bliver selvfølgelig ikke en helt anden, men ledelse på afstand er alligevel noget særligt, fordi meget af det, vi kender som god, synlig og nærværende ledelse, er sværere at praktisere på distancen. Få nye perspektiver og nuancer på kendte ledelsesbegreber som tillid, selvledelse og kommunikation, når lederen skal klare sig uden den kontinuerlige kontakt, den uformelle kommunikation, det daglige samvær og de mange fysiske møder med medarbejderne. Ledelse af inkluderende læringsmiljøer et videncenterprojekt. Ledelsen af inkluderende læringsmiljøer er afgørende for udviklingen af en succesrig folkeskole. Projektet har udviklet metoder til og rammer for at lede udviklingen af inkluderende læringsmiljø i folkeskolen på tværs af skoler og kommunale ledelseslag. Få indblik i erfaringerne og hør, hvilke centrale budskaber projektet er nået frem til. Ledelse i risikofyldt farvand På området for udsatte børn har negative enkeltsager i de senere år været en del af den faglige hverdag. KL s Konsulentvirksomhed, KLK, har i tæt dialog med medarbejdere og ledere gennemgået børnesager i mange kommuner i de senere år. Hør om læring og erfaringer herfra: hvordan navigerer man som ledelse mellem eksternt pres, politisk pres og arbejdspres i sager, der aldrig må gå galt, men nogen gange netop går galt eller bare anderledes end ønsket? Og hvordan sætter man en faglig retning uden at tage initiativ og ansvar fra medarbejderne? Narrativer i organisationer Hvis nu vi beder dig tegne din organisation, hvilket billede får vi så? Og hvad fortæller det billede os om din organisation? I en kompleks organisatorisk virkelighed er der mange forskellige opfattelser af organisationen i spil hele tiden. Nogle gange komplementerer disse opfattelser hinanden, andre gange stritter de i forskellige retninger. Som leder er det din opgave at understøtte koordinering af mening og handling på kryds og tværs i organisationen. Men hvordan leder man det, som er svært at få øje på som oftest er uagtet og selvfølgeligt? Denne udfordring har KL s Konsulentvirksomhed, KLK, stor erfaring med fra projekter og lederuddannelse, og på workshoppen får du inspiration til, hvordan du kan arbejde med de kommunikative processer i din organisation. KL S LEDERTRÆF

13 praktiske oplysninger Målgruppe Kommunernes ledere fra topchef til decentral leder Sted Comwell Kolding Skovbrynet Kolding Tid Tirsdag den 10. september 2013 fra kl til kl Der er mulighed for at spise morgenmad og besøge udstillingsarealet fra kl Deltagerafgift kr. ekskl. moms for tilmelding til og med den 7. juli kr. ekskl. moms for tilmelding efter den 7. juli Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 26. august Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Det vil sige den 7. juli for tilmelding med rabat og den 26. august for tilmelding til normal pris. Der er fortsat mulighed for at tilmelde sig efter fristen, såfremt der er plads. Tilmelding Henvendelser og spørgsmål kan rettes til: Chefsekretær Lone Sørensen, KLK, tlf eller mail Overnatning og møder Der er rabat på overnatning på Comwell Kolding ved deltagelse i Ledertræffet. Der gives også rabat på leje af mødelokaler til interne møder på Comwell Kolding op til eller i forlængelse af træffet. Booking foregår via Comwell Kolding på telefon eller mail Husk ved booking at oplyse, at du deltager på KL s Ledertræf Pris og betaling aftales direkte med Comwell Kolding KL s Ledertræf 2013 KL S LEDERTRÆF

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINATION I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINATION I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINATION I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 13.11.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINATION I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN I

Læs mere

Ledertræf 2017 skal være med til at understøtte fokus de 3 innovationsspor: Fremtidens folkestyre, Kommunen 3.0 og Det fælles Vi fra DIA 2017.

Ledertræf 2017 skal være med til at understøtte fokus de 3 innovationsspor: Fremtidens folkestyre, Kommunen 3.0 og Det fælles Vi fra DIA 2017. Drejebog for Ledertræf 2017 En gang årligt samles ca. 250 ledere i Skanderborg Kommune for at få: Inspiration om ledelse, ledelsestrends og udfordringer Fælles rød tråd i understøttelse af ledelse Mulighed

Læs mere

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering)

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) Programoversigt 10:50 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Strategisk relationel ledelse effektfuld ledelse af forandringer for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse effektfuld ledelse af forandringer for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 8, Aarhus, 2018 Strategisk relationel ledelse effektfuld ledelse af forandringer for erfarne ledere og konsulenter Strategiarbejde er alt for vigtigt til kun at være

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

CHEF I TEKNIK OG MILJØ

CHEF I TEKNIK OG MILJØ CHEF I TEKNIK OG MILJØ En værdiskabende aktør i fremtidens velfærdssamfund DELTAG PÅ ÅRETS KONFERENCE DEN 17.-18. MARTS 2016 I KOLDING Chef i Teknik og Miljø En aktiv spiller i komplekse digitale processer

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Chefkonsulent Center for Ledelse og Styring 4. juni 2010 Side 1 Ledelse OP Afklaring af ledelsesrum helst den direkte vej

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

PARADOKSLEDELSE VOL. 2

PARADOKSLEDELSE VOL. 2 NY UDDANNELSE PARADOKSLEDELSE VOL. 2 HVORDAN DU KAN BRUGE PARADOKSLEDELSE I DET STRATEGISKE OG PERSONLIGE LEDERSKAB Clavis ApS Klostergade 60 8000 Århus C Tlf.: 2426 1611 Kontakt@clavis.dk 2 www.clavis.dk

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer Citater fra ledelseskommissionens medlemmer 15. marts 2017 Allan Søgaard Larsen Offentlig ledelse er noget andet end privat ledelse. Kompleksiteten er højere, og entydigheden lavere, og det stiller særlige

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE. Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni

4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE. Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni 4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni 2015 Liv og ledelse i myndigheden Årsmøde for chefer og ledere sætter i år fokus på livet i myndigheden i lyset af de konstante

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Ledertræf i Region Nordjylland. Program 11.11.11

Ledertræf i Region Nordjylland. Program 11.11.11 Ledertræf i Region Nordjylland Program 11.11.11 LEDERTRÆF I REGION NORDJYLLAND Dagens ordstyrer er psykiatridirektør Per Lund Sørensen Kl. 8.15 Kl. 9.00 Kl. 9.10 Check ind og morgenmad Velkommen v. regionsdirektør

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING. En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave.

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING. En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave. LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave. Vi skal væk fra at tænke i og producere velfærdsydelser som færdige produkter.

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Personalechefkonferencen

Personalechefkonferencen INVITATION TIL Personalechefkonferencen 2007 Kvalitetsreform i rygsækken og frem mod OK08 7. 8. november 2007 Hilton Copenhagen Airport Program Onsdag den 7. november 2007 Med Kvalitetsreformen i rygsækken

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

Trend 14. Seminar for direktører, chefer og ledere på social- og beskæftigelsesområdet 21. august 2014. Inspiration og netværksværksdannelse

Trend 14. Seminar for direktører, chefer og ledere på social- og beskæftigelsesområdet 21. august 2014. Inspiration og netværksværksdannelse FSD Foreningen af Socialchefer i Danmark Kreds Hovedstaden Trend 14 Seminar for direktører, chefer og ledere på social- og beskæftigelsesområdet 21. august 2014 Torsdag den 21. august 2014 Kl. 9:00 15:00

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand

for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand På vej mod en fælles læringsreform Du inviteres hermed til at deltage i Børne-

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 5, Aarhus, 2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

HR 98 netværksmøde i KL

HR 98 netværksmøde i KL HR 98 netværksmøde i KL 24 august 2017 [Initialer] J.nr. [Indsæt J.nr.] Allan Søgaard Larsen, Emma Winther og Birgit Lise Andersen deltog på netværksmødet med oplæg og i debat med HR-chefer fra 78 af landets

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Ledelse og anerkendelse

Ledelse og anerkendelse INVITATION TIL Ledelse og anerkendelse Konference for statslige ledere 5. november 2008 INVITATION Anerkendelse er blevet et nyt plusord, som også konsulent- og kursusbranchen har taget til sig. Der tilbydes

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Årsmøde for tandplejens ledere

Årsmøde for tandplejens ledere Årsmøde for tandplejens ledere 23. og 24. april 2015 i Vejle Glæd jer til endnu et forår på Hotel Munkebjerg i Vejle. Vi har atter engang bestilt bøgen til at springe ud i hovedet på os. Vi har også bestilt

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Sorø Kommune 2016

LEDELSESGRUNDLAG. Sorø Kommune 2016 LEDELSESGRUNDLAG Sorø Kommune 2016 LEDELSE I SORØ KOMMUNE Ledelsesgrundlaget beskriver, hvordan ledelse udøves på en god måde i Sorø Kommune, og hvilke rammer ledelsen agerer indenfor. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Læringskonsulenterne inviterer til to regionale konferencer om trivsel og antimobning - den 7. december i København og den 14. december i Vejle.

Læs mere

Skoleledelse og læringsmiljø

Skoleledelse og læringsmiljø Skoleledelse og læringsmiljø Redaktør: Ole Hansen Bidragsydere: Ole Hansen, Lars Qvortrup, Per B. Christensen, Thomas Nordahl, Morten Ejrnæs, Pia Guttorm Andersen, Tanja Miller, Jens Andersen og Niels

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Fremtidens velfærdsmedarbejder. - når viden bliver til handling

Fremtidens velfærdsmedarbejder. - når viden bliver til handling Fremtidens velfærdsmedarbejder - når viden bliver til handling En KONFERENCE om, hvordan vi udvikler fremtidens velfærdsmedarbejdere FREDAG DEN 29. MAJ 2015 KL. 9.30 15.00 PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs.

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. -nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. Den Professionelle Fællesskaber er en 1-årig uddannelse, der giver dig en helt ny faglighed. Du har måske allerede kendskab til, hvad det vil sige at facilitere.

Læs mere

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan 2016-2020 2 Velkommen til Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan I Fagcenter for Socialpsykiatri er visionen at skabe fremtidens velfærd,

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej Forældrebestyrelsen og personalet Fortælling om Børnehuset Baggersvej Sådan engagerer vi os. Sunde og dygtige børn i trivsel! Ofte hørt, men hvordan praktiseres det? I Børnehuset Baggersvej fokuserer vi

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Specialtandlægen som mellemleder 2. og 3. november Hotel Munkebjerg Munkebjergvej Vejle

Specialtandlægen som mellemleder 2. og 3. november Hotel Munkebjerg Munkebjergvej Vejle Specialtandlægen som mellemleder 2. og 3. november 2016 Hotel Munkebjerg Munkebjergvej 125 7100 Vejle Velkommen til kursus for specialtandlægen som mellemleder Mange specialtandlæger i den kommunale tandpleje

Læs mere

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads!

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! INVITATION TIL Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! Konference den 31. oktober 2006 Scandic Copenhagen Invitation Motiverede og tilfredse medarbejdere er en væsentlig forudsætning for, at staten

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

Velfærdsforvaltningen

Velfærdsforvaltningen Velfærdsforvaltningen Vi skaber landets bedste velfærd Det gør vi, fordi vi har formuleret en vision, der bringer os derhen. Her kan du læse om visionen, de ledetråde, der fører frem mod den, og de grundlæggende

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere