ledelse - velfærdsreformer og kompleksitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ledelse - velfærdsreformer og kompleksitet"

Transkript

1 ledelse - velfærdsreformer og kompleksitet KL s Ledertræf

2 kære leder Stort set alle velfærdsområder er under omstilling, og tiden for standardiserede pakkeløsninger er ovre. På skoleområdet, ældreområdet, arbejdsmarkedsområdet, i dagtilbuddene og i de specialiserede tilbud gennemføres reformer, der kalder på nye løsninger, nye faglige kompetencer og ikke mindst nye ledelsesprincipper. Status quo er udfordret. Samtidig skærper kommunalpolitikerne målene for indsatsen. Lederne skal i stigende grad dokumentere resultaterne i vores velfærdsinstitutioner, og de skal tage ansvar for omstillingen. Hertil kommer, at lederne skal sikre et tættere samarbejde på tværs af institutioner og sektorområder samt en tættere inddragelse af brugere, pårørende, erhvervsliv og frivillige organisationer. Ledelsesopgaven bliver mere kompleks. Det stiller store krav til dig og dit personlige lederskab at arbejde med reformer, hvor hidtidige løsninger og faglige traditioner er til revurdering. Forandring påvirker ledelseskompasset hele horisonten rundt i personaleledelsen, i den faglige ledelse og i samarbejdet med eksterne parter. Det fordrer, at du hviler i dig selv, har gennemslagskraft og kan skabe mening og retning, der knytter mange perspektiver sammen. På årets ledertræf kommer du i dialog med en bred vifte af stemmer - politikeren, praktikeren, filosoffen, styringshajen, musikeren og forskeren. De vil udfordre, udfolde og perspektivere den organisatoriske og ledelsesmæssige kompleksitet, som din hverdag rummer. Dagen bliver rammesat af borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, der formulerer de politiske forventninger til lederne netop nu, og af forsker Lars Qvortrup, som var en af de første til at adressere det hyperkomplekse samfund. Afslutningsvist vil Ghita Nørby og Lars Hannibal tage os med på en rejse i ordenes og musikkens mangfoldige verden. På vores mange workshops kan du blandt andet møde oplægsholdere som filosof og ledelsesteoretiker Ole Fogh Kirkeby, forfatter, musiker og fysiker Peter Bastian, skuespiller og historiefortæller Vigga Bro, adjungeret professor og tidligere kommunaldirektør Klaus Majgaard, skuespiller, instruktør og træner af Forumteater Joost Alexander, international organisations- og ledelseskonsulent Elisabeth Plum, bogaktuelle Carsten Hornstrup og Thomas Johansen, professor i sports- og coachingpsykologi Reinhard Stelter samt cand.psyk.aut. og mindfulness-instruktør Clarissa Corneliussen. Vi håber at se mange direktører, chefer og ledere på tværs af fag og felt, der søger viden om og handlemuligheder i ledelse i kompleksitet. Vel mødt på KL s Ledertræf 2013 Kristian Wendelboe KL s administrerende direktør KL S LEDERTRÆF

3 program Velkomst /Kristian Wendelboe, KL /konferencier Mikael Kamber Politiske krav og kompleksitet /Jacob Bundgaard og Lars Qvortrup Pause Workshop 1. runde Alle ønsker forandring, men ingen ønsker at forandre sig /Peter Bastian Er du og din organisation klædt på til de stigende krav om forandringer? /C. Hornstrup, T. Johansen og L. Aarup Jensen Styrk dit personlige lederskab med tredje generations coaching /Reinhard Stelter Hvordan kan du bruge kompleksiteten konstruktivt? /Elisabeth Plum Fremtidens velfærdsalliancer /Perspektivpanel og Mikael Kamber Ledelse til fingerspidserne /Joost Alexander Kunsten at integrere medarbejderne i ledelsesprocesser /Mads Ole Dall og Preben Sørensen Frokostperioden Frokost Fælles mindfulnessøvelse og miniworkshops Pause Frokost Fælles grin og miniworkshops Workshop 2. runde Om at udvikle dit personlige lederskab /Ole Fogh Kirkeby Skab mening og retning gennem fortællekunst /Vigga Bro Offentlig styring - simpel, reflekteret, transformativ /Klaus Majgaard Handlekraft i organisatorisk kompleksitet /Lotte S. Lüscher Skab handlekraft og nytænkning med mindfulness /Clarissa Corneliussen Strategisk kommunikation /Birgitte Barkholt Tillid på bundlinjen offentlige ledere går nye veje /No Emil Kampmann Pause Ledelse af forandringer i kølvandet på reformerne Ghita og Hannibal i ord og toner Tak for i dag /Mikael Kamber KL S LEDERTRÆF

4 plenum 9.40 Politiske krav og kompleksitet v. Jacob Bundsgaard og Lars Qvortrup Borgmester Jacob Bundsgaard og professor Lars Qvortrup slår dagens takt an: Ledelse i en reformtid. Med nye strategier og udfordringer - nye dilemmaer og muligheder. Kravene vokser og kompleksiteten bliver større. Alle 98 byråd arbejder med nye velfærdsløsninger. Og overskrifterne er mange: for eksempel folkeskolereform, hverdagsrehabilitering, netværksløsninger, inklusion, områdeledelse osv. Der er politisk kommet langt stærkere fokus på resultaterne i dette arbejde. Det giver lederne en nøgleposition. Men det stiller også større krav til lederne. Jacob Bundsgaard præsenterer de politiske forventninger til lederne i en reformtid. Samtidig skal lederne bære reformerne igennem i en mere kompleks virkelighed. Brugerkravene vokser og peger ikke altid i samme retning. Flere forskellige medarbejdergrupper skal finde nye samarbejdsmønstre. Og eksterne aktører skal involveres mere i løsningerne. Lars Qvortrup kaster lys over, hvordan kompleksiteten i lederens univers vokser. Ordstyrer Mikael Kamber udfordrer politikeren og forskeren om de rammevilkår, lederne skal arbejde i de kommende år. Hvilke muligheder, faldgruber og dilemmaer bør den enkelte leder overveje? faglige løsninger og indhold, men når det kommer til de ledelsesmæssige udfordringer, så ligner de hinanden på tværs af omstillingerne. Dagens næstsidste indslag i plenum sætter fokus på ledelse på tværs af opgavereformerne og identificerer fælles strategiske udfordringer, som du konkret kan tage med hjem. Mikael Kamber styrer debatten med fire ledere fra kommunerne. De fire ledere vil repræsentere såvel det strategiske som det decentrale niveau Ghita & Hannibal i ord og toner Ledertræffet afsluttes med en rejse ind i ordenes og musikkens kompleksitet. Oplev en fortryllende, eventyrlig og eftertænksom afslutning i selskab med en af Danmarks dygtigste skuespillere Ghita Nørby og hendes mangeårige kunstneriske ven, guitaristen Lars Hannibal. Ghita Nørby vil blandt andet læse nogle af sine favoriteventyr af H.C. Andersen og livskloge og underfundige fabler af La Fontaine i Johannes Møllehaves sprudlende oversættelse. Lars Hannibal spiller toner fra det klassiske guitarrepertoire, der skaber rum til eftertænksomhed Ledelse af forandringer i kølvandet på reformerne De mange velfærdsreformer betyder store omstillinger, som de faglige sektorer er i gang med at skulle håndtere. Fra sektorområde til sektorområde er der tale om forskellige KL S LEDERTRÆF

5 workshop 1. runde mellem FOTO: MORTEN JERICHAU Alle ønsker forandring, men ingen ønsker at forandre sig v. Peter Bastian Styrk dit personlige lederskab med tredje generations coaching v. Reinhard Stelter Tredje generations coaching udfolder et nyt univers for coaching og coachingpsykologi gennem en bearbejdelse af aktuel samfundsforskning, nye læringsteorier og diskurser om det personlige lederskab. Tredje generations coaching arbejder mindre målfokuseret, men mere dybdegående og bæredygtigt gennem et fokus på værdier og identitetsarbejde. Der fokuseres på det narrativ-samskabende partnerskab mellem coach og coachee: Meninger og betydninger genereres i fællesskab under samtalen, hvor begge parter er på en rejse, og hvor nye fortællinger langsomt udformer sig. Professor i sports- og coachingpsykologi Reinhard Stelter giver dig et indblik i den nyeste og banebrydende udvikling inden for coaching og inspiration til, hvordan du kan tænke dialoger og samtaler på en ny måde og ikke mindst implementere det i din hverdag. Forandringer er hverdagskost på de kommunale arbejdspladser. Det er blevet et grundvilkår altid at være på vej og aldrig rigtig lande et bestemt sted. For de fleste er det en proces, der resonerer i hele følelsesregistret. Hvad er det for mekanismer i os, som er dybt interesseret og engageret i forandring? Og hvad er det for mekanismer i os, som slet ikke vil være med? I en virkelighed i konstant forandring er det de mest livsvigtige spørgsmål at få besvaret individuelt og kollektivt. Forfatter, musiker og fysiker Peter Bastian går tæt på to dybtliggende og vidt forskellige instinkter, nemlig overlevelsesinstinktet og instinktet for at skabe. KL S LEDERTRÆF

6 workshop 1. runde - fortsat Boglancering - Er du og din organisation klædt på til de stigende krav om forandringer? v. Carsten Hornstrup, Thomas Johansen og Lars Aarup Jensen Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget, topledelsen beskæftiger sig med. Den stigende kompleksitet i samfundet og erhvervslivet kalder ikke på mere ledelse, men på bedre ledelse. Organisatorisk sammenhængskraft og strategisk forandringskapacitet opnås gennem strategisk kompetente bidragsydere ikke kun i topledelsen, men på kryds og tværs af hele organisationen. Med strategisk forandringskapacitet bliver modarbejde til samarbejde, og frustration, stress og sygemeldinger bliver til arbejdsglæde. Med udgangspunkt i bogen Strategisk relationel ledelse Systemisk ledelse af forandringer, der udkommer på dagen, giver Carsten Hornstrup og Thomas Johansen begge chefkonsulenter, partnere og med master i systemisk ledelse og organisationsstudier - indsigt i konkrete modeller og arbejdsformer til udvikling af strategisk forandringskapacitet i offentlige organisationer. Leder af Specialområde Autisme i Region Midt Lars Aarup Jensen bidrager med sine ledelseserfaringer med at arbejde med strategisk relationel ledelse fra en nyfusioneret organisation. Hvordan kan du bruge kompleksiteten konstruktivt? v. Elisabeth Plum Et typisk og til tider hensigtsmæssigt svar på kompleksitet er at forenkle og reducere. Men til andre tider er der mere vundet ved at øge den organisatoriske kompleksitet for så bliver den til en ressource, man kan bruge. Når man begynder at rette opmærksomheden mod de mange forskelle og dilemmaer i organisationen og sætter ord på dem, øger man kompleksiteten. Men hvordan kan du som leder sætte kompleksiteten i spil og bruge den til at opnå bedre resultater? På workshoppen giver organisations- og ledelseskonsulent Elisabeth Plum dig indsigt i og værktøjer til at bruge kompleksiteten i din organisation konstruktivt. Workshoppen afsluttes med fejring af bogens udgivelse. KL S LEDERTRÆF

7 workshop 1. runde - fortsat Fremtidens velfærdsalliancer samskabelse mellem kommune, civilsamfund og privat erhvervsliv Med den aktuelle befolkningsudvikling, global finanskrise, international konkurrence og et mangfoldigt samfund i stadig udvikling er det ikke til at komme uden om behovet for at nytænke produktionen af velfærd. Kommunerne er nødt til at gå nye veje, når opgaverne skal løses. En af vejene er at genopfinde samspillet mellem civilsamfundet, det private erhvervsliv og kommunerne. Et samspil som udgør en af de vigtigste velfærdsalliancer, og som rummer store potentialer for innovativ samskabelse. Men hvilke potentialer rummer innovativ samskabelse? Hvordan indfrier vi dem? Hvor er jetstrømmene vi kan ride på? Hvor er bjergene, vi skal forcere? Og hvordan kan vi gøre det sammen? Et perspektivpanel åbner ballet, og Mikael Kamber byder op til debat og fælles refleksion. Panelet består: Direktør Poul Møller fra Syddjurs Kommune, som er i gang med at rulle en ny civilsamfundsstrategi ud. Områdeleder Keld Bertelsen fra Ikast-Brande Kommune, som arbejder med brugerdreven innovation. Professor ved CBS Anders La Cour, der blandt andet forsker i samspillet mellem frivillige og det offentlige. Projektleder ved MindLab Jakob Schørring, som arbejder med samproduktion og brugerinvolvering. Ledelse til fingerspidserne v. Joost Alexander Når kompleksiteten er stor og forandringerne mange, er det essentielt for lederen at have personlig power og være rodfæstet i sig selv. I denne workshop fokuserer skuespiller, instruktør og træner af Forumteater Joost Alexander på, hvordan fysisk tilstedeværen i de forskellige roller og positioner, som jobbet medfører, har betydning for dit virke og din gennemslagskraft som leder. Som deltager får du mulighed for at arbejde med kropssprog som kommunikationsværktøj og med håndteringen af sociale samspil i forskellige kontekster. Der vil være korte teoretiske oplæg blandet med øvelser. Kunsten at integrere medarbejderne i ledelsesprocesser v. Mads Ole Dall og Preben Sørensen Det giver både øget effektivitet og bedre trivsel, når medarbejderne integreres i ledelsesprocessen. Men hvordan kan man bygge bro over de spændingsfelter, der opstår mellem ledelses- og medarbejdervirkeligheden? Og hvordan kan man integrere medarbejdernes viden, erfaringer og idéer i organisationens strategiske arbejde uden at give køb på ledelsesretten? Frisættende ledelsespraksis dækker over en radikalt ny måde at positionere ledere og medarbejdere på i vores velfærdsproduktion. På workshoppen præsenterer konsulent Mads Ole Dall grundtrækkende og de integrerende metoder i frisættende ledelsestænkning. Skoleleder Preben Sørensen bidrager med sit syn på den særlige ledelsesopgave, der er knyttet til at integrere medarbejdere i at levere nye svar på den komplekse virkelighed. Og der bliver naturligvis mulighed for at drøfte de dilemmaer, som knytter sig til integrerende ledelsespraksis. KL S LEDERTRÆF

8 workshop 2. runde mellem Om at udvikle dit personlige lederskab v. Ole Fogh Kirkeby Skab mening og retning gennem fortællekunst v. Vigga Bro Kommunale ledere og medarbejdere befinder sig i en organisatorisk virkelighed, hvor mange forskellige aktører med forskellige fagligheder, etikker og interesser skal arbejde sammen og i fællesskab finde løsninger, som balancerer mellem de dilemmaer og paradokser, mangfoldigheden skaber. I denne virkelighed er det afgørende, at man som leder formår at skabe og understøtte fortællinger, der skaber mening og sammenhæng i kompleksiteten uden at reducere og ignorere den. Historiefortællingen er en ældgammel kunstart gammel som mennesket selv. Fortællinger og det at fortælle er ikke noget, vi kun gør en gang imellem ved særlige lejligheder, det er selve den måde, hvorpå vi skaber og ændrer vores verden. Men det er en kunst at fortælle en historie. På workshoppen vil skuespiller og historiefortæller Vigga Bro fortælle dig om betydningen af historiefortælling og kunsten at fortælle en historie. I en kompleks virkelighed præget af mange og nogle gange upopulære forandringer, er det essentielt som leder at være rodfæstet i sig selv. At være rodfæstet i sig selv handler om at kende sine mange ansigter og om at kende og leve sine værdier. Filosof og ledelsesteoretiker Ole Fogh Kirkeby har gennem mange år beskæftiget sig med spørgsmål, der retter sig mod de universelle horisonter - hvad kan jeg blive?, hvem er jeg?, hvordan kan jeg blive den, jeg er?. I en tid, hvor ord som relativisme og kontingens er på højeste mode, er det både befriende og relevant at insistere på konsistens og varighed. Ole Fogh Kirkeby giver på denne workshop mulighed for at udforske dig selv som leder og menneske. KL S LEDERTRÆF

9 workshop 2. runde - fortsat Seriøse ledelsestemaer med meget kompetente oplægsholdere krydret med en god portion humor. Virkelig godt. Deltager fra KL s Ledertræf 2012 Handlekraft i organisatorisk kompleksitet v. Lotte S. Lüscher Kompleksitet er et grundvilkår, som ikke blot skal reduceres og eksekveres. Nok kan kompleksiteten og forvirringen reduceres midlertidigt gennem regler, procedurer og stabile arbejdsgange, men der skabes samtidig et behov for fleksibilitet, nytænkning og kreativitet. Dette er de paradoksale og grundlæggende vilkår, som ledelse i dag må rumme. Erhvervspsykolog og ph.d. i ledelse Lotte Lüscher præsenterer et ledelsesbegreb, der rummer begge poler og giver sit bud på, hvilke personlige forudsætninger det kræver for ledere at arbejde i kompleksiteten fremfor ud af den. På workshoppen arbejdes der gennem foredrag og øvelser med, hvordan man som leder kan bevare sin handlekraft i en hverdag fyldt med paradokser, kompleksitet, modsætningsfyldte krav og ambivalens. Offentlig styring - Simpel, reflekteret, transformativ v. Klaus Majgaard Velfærdssamfundet frembyder mange krydspres og dilemmaer. Vi vil meget, men ressourcerne er begrænsede. Vi vil behandle borgerne som individer, men samtidig sikre ensartethed og retfærdighed. Vi vil gerne inddrage civilsamfundet, men nødigt miste kontrollen. Vi vil afbureaukratisere og forenkle vores organisationer, men samtidig kunne dokumentere og legitimere vores handlinger. Adjungeret professor og tidligere kommunaldirektør Klaus Majgaard ser ikke disse krydspres som blot onde problemer, men som invitationer til nytænkning. I stedet for at være fanget i et låst dilemma har vi mulighed for at overskride det og udvikle nye og fælles perspektiver på det, der er vigtigt. Hensigtsmæssig styring er en af nøglerne til at forløse potentialerne i de mange forskellige krydspres. Hvis vi vil have hensigtsmæssig styring, må vi udvikle kvaliteten af den dialog, vi har med hinanden på tværs af styringens forskellige rum og niveauer. På workshoppen giver Klaus Majgaard sit bud på, hvordan vi udvikler styringsdialogen. KL S LEDERTRÆF

10 workshop 2. runde - fortsat Skab handlekraft og nytænkning med mindfulness v. Clarissa Corneliussen Tillid på bundlinjen offentlige ledere går nye veje v. No Emil Kampmann Der er et stærkt fokus på mindfulness, og det er der rigtig god grund til. Der tales meget om innovation, bæredygtighed, etik og nye former for ledelse. For hvordan skal vi nu og i fremtiden håndtere stigende tempo, færre ressourcer og øgede krav om effektivitet? Hvordan skaber vi radikalt nye og innovative måder at producere og yde service på? Når mennesker står over for store udfordringer, lukker hjerne og krop typisk ned pr. automatik. Det er uhensigtsmæssigt, for det er præcis det modsatte, der er behov for. Mindfulness hjælper med skabe handlekraft og nytænkning. Lær at slå din automatpilot fra og oplev nærvær, robusthed og bedre beslutningstagning - nogle af de dokumenterede effekter for dig selv, dine medarbejdere og din organisation af at træne mindfulness. Cand.psych. aut. og mindfulness-instruktør Clarissa Corneliussen giver dig en indføring i, hvad mindfulness er, hvad det tilbyder dig som leder, og hvordan du kan praktisere det. Tillid fylder mere og mere i den offentlige ledelsesdebat og det med rette. Hvis vi skal imødekomme vores velfærdsudfordring om mere kvalitet for færre penge, så skal vi tænke nyt. Også når det angår vores ledelsestilgange. Men når vi taler om tillid, handler det ofte om, hvad vi skal have mindre af (ledelse, bureaukrati, kolde hænder etc.) og ikke, hvad der skal være mere af. Workshoppen vil råde bod på dette. Via konkrete eksempler og gennerelle overvejelser sættes der fokus på, hvorfor og hvordan man kan arbejde med tillidsbaseret ledelse. Cand.soc. og ph.d.-stipendiat No Emil Kampmann vil udfolde, hvordan tillid skaber værdi og samtidig pointere, hvordan denne ressource kun udnyttes via aktivt ledelsesarbejde. Strategisk kommunikation v. Birgitte Barkholt Alle kommunikerer i dag på kryds og tværs, på flere platforme og med mange forskellige grupper af folk. Hvis man vil bruge kommunikationen til at skabe fremdrift for sin institution, enhed eller afdeling, så skal man tænke kommunikation som en strategisk størrelse. At kommunikere strategisk handler i høj grad om at være bevidst om, hvad man skal kommunikere til hvem og gennem hvilket medie og hvornår. Den strategiske kommunikation skal knyttes til et formål, der understøtter de mål, som institutionen eller enheden arbejder mod. På denne workshop vil chefkonsulent fra KL s Kommunikationsafdeling Birgitte Barkholt give dig viden, eksempler og værktøjer til at arbejde med din egen strategiske kommunikation. KL S LEDERTRÆF

11 aktiviteter i frokostperioden Frokosten skal spises i to hold. Der vil derfor i år være en række miniworkshops af en halv times varighed, som du har mulighed for at deltage på i det tidsrum, hvor du ikke har tilmeldt dig frokost. Ligesom du har mulighed for at besøge udstillingsområdet. Der er ingen tilmelding til aktiviteterne i frokostperioden aktiviteter mellem Fælles mindfulnessøvelse I plenum vil der i den første frokostrunde blive afholdt en fælles mindfulness øvelse. Mindfulness-instruktør Clarissa Corneliussen vil guide dig igennem øvelsen, så du går afstresset derfra med følelse af velvære klar til eftermiddagens program. Relationel koordinering et videncenterprojekt. Projektet tager fat i en af velfærdsinstitutionernes største udfordringer: Hvordan man til gavn for borgeren evner at samarbejde på tværs af faggrupper, afdelinger og sektorer. Med afsæt i den amerikanske professor Jody Hoffer Gittells undersøgelser af hvad der kendetegner et velfungerende sundhedsvæsen, har projektet undersøgt, afprøvet og testet metoder til at øge evnen til relationel koordinering i en dansk kontekst. Få indblik i en metode til at øge den relationelle koordinering og et koncept for ledelsesudvikling målrettet relationel koordinering. som er lette at bruge og formidle på arbejdspladserne. Kom og hør mere om kampagnens indhold, og hvordan I kan blive en del af den. Den politiske tango et væksthusprojekt. At forstå og acceptere de politiske beslutningsprocesser at have politisk tæft er en vigtig kompetence, som direktører - og chefer med kontakt til det politiske system - skal have. Hør hvad der skal til for at fremme et godt samspil. Og få inspiration til refleksion over roller og samspil fx i forhold til, hvornår det administrative slutter, og det politiske begynder, samt hvor langt det er i orden, at den politiske leder bevæger sig ud i organisationen for at søge råd og sparring på egen hånd? Kompetencer til innovation et partssamarbejde. KL og KTO er gået sammen om at skabe en kampagne, der sætter fokus på medarbejdernes kompetencer til innovation. Kommunale medarbejdere har et særligt godt udgangspunkt for at skabe innovation, fordi de har daglig kontakt med brugerne og en faglig indsigt i opgaverne. Som en del af KL og KTO s landsdækkende kampagne om innovation i kommunerne tilbydes samtlige kommuner en innovatør-uddannelse til op til fem medarbejdere. Ud over uddannelsen afholdes arrangementer rundt om i landet, som I kan deltage i, og der tilbydes værktøjer og materialer, KL S LEDERTRÆF

12 aktiviteter i frokostperioden - fortsat aktiviteter mellem Fælles grin I plenum vil der i den anden frokostrunde blive afholdt en fælles latterøvelse. En latterinstruktør vil guide dig igennem øvelsen, så du går derfra med følelse af lethed - toptunet til eftermiddagens program. Nærværende ledelse på afstand et væksthusprojekt. Distanceledelse er for mange ledere blevet et vilkår. Ledelsesopgaven bliver selvfølgelig ikke en helt anden, men ledelse på afstand er alligevel noget særligt, fordi meget af det, vi kender som god, synlig og nærværende ledelse, er sværere at praktisere på distancen. Få nye perspektiver og nuancer på kendte ledelsesbegreber som tillid, selvledelse og kommunikation, når lederen skal klare sig uden den kontinuerlige kontakt, den uformelle kommunikation, det daglige samvær og de mange fysiske møder med medarbejderne. Ledelse af inkluderende læringsmiljøer et videncenterprojekt. Ledelsen af inkluderende læringsmiljøer er afgørende for udviklingen af en succesrig folkeskole. Projektet har udviklet metoder til og rammer for at lede udviklingen af inkluderende læringsmiljø i folkeskolen på tværs af skoler og kommunale ledelseslag. Få indblik i erfaringerne og hør, hvilke centrale budskaber projektet er nået frem til. Ledelse i risikofyldt farvand På området for udsatte børn har negative enkeltsager i de senere år været en del af den faglige hverdag. KL s Konsulentvirksomhed, KLK, har i tæt dialog med medarbejdere og ledere gennemgået børnesager i mange kommuner i de senere år. Hør om læring og erfaringer herfra: hvordan navigerer man som ledelse mellem eksternt pres, politisk pres og arbejdspres i sager, der aldrig må gå galt, men nogen gange netop går galt eller bare anderledes end ønsket? Og hvordan sætter man en faglig retning uden at tage initiativ og ansvar fra medarbejderne? Narrativer i organisationer Hvis nu vi beder dig tegne din organisation, hvilket billede får vi så? Og hvad fortæller det billede os om din organisation? I en kompleks organisatorisk virkelighed er der mange forskellige opfattelser af organisationen i spil hele tiden. Nogle gange komplementerer disse opfattelser hinanden, andre gange stritter de i forskellige retninger. Som leder er det din opgave at understøtte koordinering af mening og handling på kryds og tværs i organisationen. Men hvordan leder man det, som er svært at få øje på som oftest er uagtet og selvfølgeligt? Denne udfordring har KL s Konsulentvirksomhed, KLK, stor erfaring med fra projekter og lederuddannelse, og på workshoppen får du inspiration til, hvordan du kan arbejde med de kommunikative processer i din organisation. KL S LEDERTRÆF

13 praktiske oplysninger Målgruppe Kommunernes ledere fra topchef til decentral leder Sted Comwell Kolding Skovbrynet Kolding Tid Tirsdag den 10. september 2013 fra kl til kl Der er mulighed for at spise morgenmad og besøge udstillingsarealet fra kl Deltagerafgift kr. ekskl. moms for tilmelding til og med den 7. juli kr. ekskl. moms for tilmelding efter den 7. juli Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 26. august Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Det vil sige den 7. juli for tilmelding med rabat og den 26. august for tilmelding til normal pris. Der er fortsat mulighed for at tilmelde sig efter fristen, såfremt der er plads. Tilmelding Henvendelser og spørgsmål kan rettes til: Chefsekretær Lone Sørensen, KLK, tlf eller mail Overnatning og møder Der er rabat på overnatning på Comwell Kolding ved deltagelse i Ledertræffet. Der gives også rabat på leje af mødelokaler til interne møder på Comwell Kolding op til eller i forlængelse af træffet. Booking foregår via Comwell Kolding på telefon eller mail Husk ved booking at oplyse, at du deltager på KL s Ledertræf Pris og betaling aftales direkte med Comwell Kolding KL s Ledertræf 2013 KL S LEDERTRÆF