ledelse - velfærdsreformer og kompleksitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ledelse - velfærdsreformer og kompleksitet"

Transkript

1 ledelse - velfærdsreformer og kompleksitet KL s Ledertræf

2 kære leder Stort set alle velfærdsområder er under omstilling, og tiden for standardiserede pakkeløsninger er ovre. På skoleområdet, ældreområdet, arbejdsmarkedsområdet, i dagtilbuddene og i de specialiserede tilbud gennemføres reformer, der kalder på nye løsninger, nye faglige kompetencer og ikke mindst nye ledelsesprincipper. Status quo er udfordret. Samtidig skærper kommunalpolitikerne målene for indsatsen. Lederne skal i stigende grad dokumentere resultaterne i vores velfærdsinstitutioner, og de skal tage ansvar for omstillingen. Hertil kommer, at lederne skal sikre et tættere samarbejde på tværs af institutioner og sektorområder samt en tættere inddragelse af brugere, pårørende, erhvervsliv og frivillige organisationer. Ledelsesopgaven bliver mere kompleks. Det stiller store krav til dig og dit personlige lederskab at arbejde med reformer, hvor hidtidige løsninger og faglige traditioner er til revurdering. Forandring påvirker ledelseskompasset hele horisonten rundt i personaleledelsen, i den faglige ledelse og i samarbejdet med eksterne parter. Det fordrer, at du hviler i dig selv, har gennemslagskraft og kan skabe mening og retning, der knytter mange perspektiver sammen. På årets ledertræf kommer du i dialog med en bred vifte af stemmer - politikeren, praktikeren, filosoffen, styringshajen, musikeren og forskeren. De vil udfordre, udfolde og perspektivere den organisatoriske og ledelsesmæssige kompleksitet, som din hverdag rummer. Dagen bliver rammesat af borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, der formulerer de politiske forventninger til lederne netop nu, og af forsker Lars Qvortrup, som var en af de første til at adressere det hyperkomplekse samfund. Afslutningsvist vil Ghita Nørby og Lars Hannibal tage os med på en rejse i ordenes og musikkens mangfoldige verden. På vores mange workshops kan du blandt andet møde oplægsholdere som filosof og ledelsesteoretiker Ole Fogh Kirkeby, forfatter, musiker og fysiker Peter Bastian, skuespiller og historiefortæller Vigga Bro, adjungeret professor og tidligere kommunaldirektør Klaus Majgaard, skuespiller, instruktør og træner af Forumteater Joost Alexander, international organisations- og ledelseskonsulent Elisabeth Plum, bogaktuelle Carsten Hornstrup og Thomas Johansen, professor i sports- og coachingpsykologi Reinhard Stelter samt cand.psyk.aut. og mindfulness-instruktør Clarissa Corneliussen. Vi håber at se mange direktører, chefer og ledere på tværs af fag og felt, der søger viden om og handlemuligheder i ledelse i kompleksitet. Vel mødt på KL s Ledertræf 2013 Kristian Wendelboe KL s administrerende direktør KL S LEDERTRÆF

3 program Velkomst /Kristian Wendelboe, KL /konferencier Mikael Kamber Politiske krav og kompleksitet /Jacob Bundgaard og Lars Qvortrup Pause Workshop 1. runde Alle ønsker forandring, men ingen ønsker at forandre sig /Peter Bastian Er du og din organisation klædt på til de stigende krav om forandringer? /C. Hornstrup, T. Johansen og L. Aarup Jensen Styrk dit personlige lederskab med tredje generations coaching /Reinhard Stelter Hvordan kan du bruge kompleksiteten konstruktivt? /Elisabeth Plum Fremtidens velfærdsalliancer /Perspektivpanel og Mikael Kamber Ledelse til fingerspidserne /Joost Alexander Kunsten at integrere medarbejderne i ledelsesprocesser /Mads Ole Dall og Preben Sørensen Frokostperioden Frokost Fælles mindfulnessøvelse og miniworkshops Pause Frokost Fælles grin og miniworkshops Workshop 2. runde Om at udvikle dit personlige lederskab /Ole Fogh Kirkeby Skab mening og retning gennem fortællekunst /Vigga Bro Offentlig styring - simpel, reflekteret, transformativ /Klaus Majgaard Handlekraft i organisatorisk kompleksitet /Lotte S. Lüscher Skab handlekraft og nytænkning med mindfulness /Clarissa Corneliussen Strategisk kommunikation /Birgitte Barkholt Tillid på bundlinjen offentlige ledere går nye veje /No Emil Kampmann Pause Ledelse af forandringer i kølvandet på reformerne Ghita og Hannibal i ord og toner Tak for i dag /Mikael Kamber KL S LEDERTRÆF

4 plenum 9.40 Politiske krav og kompleksitet v. Jacob Bundsgaard og Lars Qvortrup Borgmester Jacob Bundsgaard og professor Lars Qvortrup slår dagens takt an: Ledelse i en reformtid. Med nye strategier og udfordringer - nye dilemmaer og muligheder. Kravene vokser og kompleksiteten bliver større. Alle 98 byråd arbejder med nye velfærdsløsninger. Og overskrifterne er mange: for eksempel folkeskolereform, hverdagsrehabilitering, netværksløsninger, inklusion, områdeledelse osv. Der er politisk kommet langt stærkere fokus på resultaterne i dette arbejde. Det giver lederne en nøgleposition. Men det stiller også større krav til lederne. Jacob Bundsgaard præsenterer de politiske forventninger til lederne i en reformtid. Samtidig skal lederne bære reformerne igennem i en mere kompleks virkelighed. Brugerkravene vokser og peger ikke altid i samme retning. Flere forskellige medarbejdergrupper skal finde nye samarbejdsmønstre. Og eksterne aktører skal involveres mere i løsningerne. Lars Qvortrup kaster lys over, hvordan kompleksiteten i lederens univers vokser. Ordstyrer Mikael Kamber udfordrer politikeren og forskeren om de rammevilkår, lederne skal arbejde i de kommende år. Hvilke muligheder, faldgruber og dilemmaer bør den enkelte leder overveje? faglige løsninger og indhold, men når det kommer til de ledelsesmæssige udfordringer, så ligner de hinanden på tværs af omstillingerne. Dagens næstsidste indslag i plenum sætter fokus på ledelse på tværs af opgavereformerne og identificerer fælles strategiske udfordringer, som du konkret kan tage med hjem. Mikael Kamber styrer debatten med fire ledere fra kommunerne. De fire ledere vil repræsentere såvel det strategiske som det decentrale niveau Ghita & Hannibal i ord og toner Ledertræffet afsluttes med en rejse ind i ordenes og musikkens kompleksitet. Oplev en fortryllende, eventyrlig og eftertænksom afslutning i selskab med en af Danmarks dygtigste skuespillere Ghita Nørby og hendes mangeårige kunstneriske ven, guitaristen Lars Hannibal. Ghita Nørby vil blandt andet læse nogle af sine favoriteventyr af H.C. Andersen og livskloge og underfundige fabler af La Fontaine i Johannes Møllehaves sprudlende oversættelse. Lars Hannibal spiller toner fra det klassiske guitarrepertoire, der skaber rum til eftertænksomhed Ledelse af forandringer i kølvandet på reformerne De mange velfærdsreformer betyder store omstillinger, som de faglige sektorer er i gang med at skulle håndtere. Fra sektorområde til sektorområde er der tale om forskellige KL S LEDERTRÆF

5 workshop 1. runde mellem FOTO: MORTEN JERICHAU Alle ønsker forandring, men ingen ønsker at forandre sig v. Peter Bastian Styrk dit personlige lederskab med tredje generations coaching v. Reinhard Stelter Tredje generations coaching udfolder et nyt univers for coaching og coachingpsykologi gennem en bearbejdelse af aktuel samfundsforskning, nye læringsteorier og diskurser om det personlige lederskab. Tredje generations coaching arbejder mindre målfokuseret, men mere dybdegående og bæredygtigt gennem et fokus på værdier og identitetsarbejde. Der fokuseres på det narrativ-samskabende partnerskab mellem coach og coachee: Meninger og betydninger genereres i fællesskab under samtalen, hvor begge parter er på en rejse, og hvor nye fortællinger langsomt udformer sig. Professor i sports- og coachingpsykologi Reinhard Stelter giver dig et indblik i den nyeste og banebrydende udvikling inden for coaching og inspiration til, hvordan du kan tænke dialoger og samtaler på en ny måde og ikke mindst implementere det i din hverdag. Forandringer er hverdagskost på de kommunale arbejdspladser. Det er blevet et grundvilkår altid at være på vej og aldrig rigtig lande et bestemt sted. For de fleste er det en proces, der resonerer i hele følelsesregistret. Hvad er det for mekanismer i os, som er dybt interesseret og engageret i forandring? Og hvad er det for mekanismer i os, som slet ikke vil være med? I en virkelighed i konstant forandring er det de mest livsvigtige spørgsmål at få besvaret individuelt og kollektivt. Forfatter, musiker og fysiker Peter Bastian går tæt på to dybtliggende og vidt forskellige instinkter, nemlig overlevelsesinstinktet og instinktet for at skabe. KL S LEDERTRÆF

6 workshop 1. runde - fortsat Boglancering - Er du og din organisation klædt på til de stigende krav om forandringer? v. Carsten Hornstrup, Thomas Johansen og Lars Aarup Jensen Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget, topledelsen beskæftiger sig med. Den stigende kompleksitet i samfundet og erhvervslivet kalder ikke på mere ledelse, men på bedre ledelse. Organisatorisk sammenhængskraft og strategisk forandringskapacitet opnås gennem strategisk kompetente bidragsydere ikke kun i topledelsen, men på kryds og tværs af hele organisationen. Med strategisk forandringskapacitet bliver modarbejde til samarbejde, og frustration, stress og sygemeldinger bliver til arbejdsglæde. Med udgangspunkt i bogen Strategisk relationel ledelse Systemisk ledelse af forandringer, der udkommer på dagen, giver Carsten Hornstrup og Thomas Johansen begge chefkonsulenter, partnere og med master i systemisk ledelse og organisationsstudier - indsigt i konkrete modeller og arbejdsformer til udvikling af strategisk forandringskapacitet i offentlige organisationer. Leder af Specialområde Autisme i Region Midt Lars Aarup Jensen bidrager med sine ledelseserfaringer med at arbejde med strategisk relationel ledelse fra en nyfusioneret organisation. Hvordan kan du bruge kompleksiteten konstruktivt? v. Elisabeth Plum Et typisk og til tider hensigtsmæssigt svar på kompleksitet er at forenkle og reducere. Men til andre tider er der mere vundet ved at øge den organisatoriske kompleksitet for så bliver den til en ressource, man kan bruge. Når man begynder at rette opmærksomheden mod de mange forskelle og dilemmaer i organisationen og sætter ord på dem, øger man kompleksiteten. Men hvordan kan du som leder sætte kompleksiteten i spil og bruge den til at opnå bedre resultater? På workshoppen giver organisations- og ledelseskonsulent Elisabeth Plum dig indsigt i og værktøjer til at bruge kompleksiteten i din organisation konstruktivt. Workshoppen afsluttes med fejring af bogens udgivelse. KL S LEDERTRÆF

7 workshop 1. runde - fortsat Fremtidens velfærdsalliancer samskabelse mellem kommune, civilsamfund og privat erhvervsliv Med den aktuelle befolkningsudvikling, global finanskrise, international konkurrence og et mangfoldigt samfund i stadig udvikling er det ikke til at komme uden om behovet for at nytænke produktionen af velfærd. Kommunerne er nødt til at gå nye veje, når opgaverne skal løses. En af vejene er at genopfinde samspillet mellem civilsamfundet, det private erhvervsliv og kommunerne. Et samspil som udgør en af de vigtigste velfærdsalliancer, og som rummer store potentialer for innovativ samskabelse. Men hvilke potentialer rummer innovativ samskabelse? Hvordan indfrier vi dem? Hvor er jetstrømmene vi kan ride på? Hvor er bjergene, vi skal forcere? Og hvordan kan vi gøre det sammen? Et perspektivpanel åbner ballet, og Mikael Kamber byder op til debat og fælles refleksion. Panelet består: Direktør Poul Møller fra Syddjurs Kommune, som er i gang med at rulle en ny civilsamfundsstrategi ud. Områdeleder Keld Bertelsen fra Ikast-Brande Kommune, som arbejder med brugerdreven innovation. Professor ved CBS Anders La Cour, der blandt andet forsker i samspillet mellem frivillige og det offentlige. Projektleder ved MindLab Jakob Schørring, som arbejder med samproduktion og brugerinvolvering. Ledelse til fingerspidserne v. Joost Alexander Når kompleksiteten er stor og forandringerne mange, er det essentielt for lederen at have personlig power og være rodfæstet i sig selv. I denne workshop fokuserer skuespiller, instruktør og træner af Forumteater Joost Alexander på, hvordan fysisk tilstedeværen i de forskellige roller og positioner, som jobbet medfører, har betydning for dit virke og din gennemslagskraft som leder. Som deltager får du mulighed for at arbejde med kropssprog som kommunikationsværktøj og med håndteringen af sociale samspil i forskellige kontekster. Der vil være korte teoretiske oplæg blandet med øvelser. Kunsten at integrere medarbejderne i ledelsesprocesser v. Mads Ole Dall og Preben Sørensen Det giver både øget effektivitet og bedre trivsel, når medarbejderne integreres i ledelsesprocessen. Men hvordan kan man bygge bro over de spændingsfelter, der opstår mellem ledelses- og medarbejdervirkeligheden? Og hvordan kan man integrere medarbejdernes viden, erfaringer og idéer i organisationens strategiske arbejde uden at give køb på ledelsesretten? Frisættende ledelsespraksis dækker over en radikalt ny måde at positionere ledere og medarbejdere på i vores velfærdsproduktion. På workshoppen præsenterer konsulent Mads Ole Dall grundtrækkende og de integrerende metoder i frisættende ledelsestænkning. Skoleleder Preben Sørensen bidrager med sit syn på den særlige ledelsesopgave, der er knyttet til at integrere medarbejdere i at levere nye svar på den komplekse virkelighed. Og der bliver naturligvis mulighed for at drøfte de dilemmaer, som knytter sig til integrerende ledelsespraksis. KL S LEDERTRÆF

8 workshop 2. runde mellem Om at udvikle dit personlige lederskab v. Ole Fogh Kirkeby Skab mening og retning gennem fortællekunst v. Vigga Bro Kommunale ledere og medarbejdere befinder sig i en organisatorisk virkelighed, hvor mange forskellige aktører med forskellige fagligheder, etikker og interesser skal arbejde sammen og i fællesskab finde løsninger, som balancerer mellem de dilemmaer og paradokser, mangfoldigheden skaber. I denne virkelighed er det afgørende, at man som leder formår at skabe og understøtte fortællinger, der skaber mening og sammenhæng i kompleksiteten uden at reducere og ignorere den. Historiefortællingen er en ældgammel kunstart gammel som mennesket selv. Fortællinger og det at fortælle er ikke noget, vi kun gør en gang imellem ved særlige lejligheder, det er selve den måde, hvorpå vi skaber og ændrer vores verden. Men det er en kunst at fortælle en historie. På workshoppen vil skuespiller og historiefortæller Vigga Bro fortælle dig om betydningen af historiefortælling og kunsten at fortælle en historie. I en kompleks virkelighed præget af mange og nogle gange upopulære forandringer, er det essentielt som leder at være rodfæstet i sig selv. At være rodfæstet i sig selv handler om at kende sine mange ansigter og om at kende og leve sine værdier. Filosof og ledelsesteoretiker Ole Fogh Kirkeby har gennem mange år beskæftiget sig med spørgsmål, der retter sig mod de universelle horisonter - hvad kan jeg blive?, hvem er jeg?, hvordan kan jeg blive den, jeg er?. I en tid, hvor ord som relativisme og kontingens er på højeste mode, er det både befriende og relevant at insistere på konsistens og varighed. Ole Fogh Kirkeby giver på denne workshop mulighed for at udforske dig selv som leder og menneske. KL S LEDERTRÆF

9 workshop 2. runde - fortsat Seriøse ledelsestemaer med meget kompetente oplægsholdere krydret med en god portion humor. Virkelig godt. Deltager fra KL s Ledertræf 2012 Handlekraft i organisatorisk kompleksitet v. Lotte S. Lüscher Kompleksitet er et grundvilkår, som ikke blot skal reduceres og eksekveres. Nok kan kompleksiteten og forvirringen reduceres midlertidigt gennem regler, procedurer og stabile arbejdsgange, men der skabes samtidig et behov for fleksibilitet, nytænkning og kreativitet. Dette er de paradoksale og grundlæggende vilkår, som ledelse i dag må rumme. Erhvervspsykolog og ph.d. i ledelse Lotte Lüscher præsenterer et ledelsesbegreb, der rummer begge poler og giver sit bud på, hvilke personlige forudsætninger det kræver for ledere at arbejde i kompleksiteten fremfor ud af den. På workshoppen arbejdes der gennem foredrag og øvelser med, hvordan man som leder kan bevare sin handlekraft i en hverdag fyldt med paradokser, kompleksitet, modsætningsfyldte krav og ambivalens. Offentlig styring - Simpel, reflekteret, transformativ v. Klaus Majgaard Velfærdssamfundet frembyder mange krydspres og dilemmaer. Vi vil meget, men ressourcerne er begrænsede. Vi vil behandle borgerne som individer, men samtidig sikre ensartethed og retfærdighed. Vi vil gerne inddrage civilsamfundet, men nødigt miste kontrollen. Vi vil afbureaukratisere og forenkle vores organisationer, men samtidig kunne dokumentere og legitimere vores handlinger. Adjungeret professor og tidligere kommunaldirektør Klaus Majgaard ser ikke disse krydspres som blot onde problemer, men som invitationer til nytænkning. I stedet for at være fanget i et låst dilemma har vi mulighed for at overskride det og udvikle nye og fælles perspektiver på det, der er vigtigt. Hensigtsmæssig styring er en af nøglerne til at forløse potentialerne i de mange forskellige krydspres. Hvis vi vil have hensigtsmæssig styring, må vi udvikle kvaliteten af den dialog, vi har med hinanden på tværs af styringens forskellige rum og niveauer. På workshoppen giver Klaus Majgaard sit bud på, hvordan vi udvikler styringsdialogen. KL S LEDERTRÆF

10 workshop 2. runde - fortsat Skab handlekraft og nytænkning med mindfulness v. Clarissa Corneliussen Tillid på bundlinjen offentlige ledere går nye veje v. No Emil Kampmann Der er et stærkt fokus på mindfulness, og det er der rigtig god grund til. Der tales meget om innovation, bæredygtighed, etik og nye former for ledelse. For hvordan skal vi nu og i fremtiden håndtere stigende tempo, færre ressourcer og øgede krav om effektivitet? Hvordan skaber vi radikalt nye og innovative måder at producere og yde service på? Når mennesker står over for store udfordringer, lukker hjerne og krop typisk ned pr. automatik. Det er uhensigtsmæssigt, for det er præcis det modsatte, der er behov for. Mindfulness hjælper med skabe handlekraft og nytænkning. Lær at slå din automatpilot fra og oplev nærvær, robusthed og bedre beslutningstagning - nogle af de dokumenterede effekter for dig selv, dine medarbejdere og din organisation af at træne mindfulness. Cand.psych. aut. og mindfulness-instruktør Clarissa Corneliussen giver dig en indføring i, hvad mindfulness er, hvad det tilbyder dig som leder, og hvordan du kan praktisere det. Tillid fylder mere og mere i den offentlige ledelsesdebat og det med rette. Hvis vi skal imødekomme vores velfærdsudfordring om mere kvalitet for færre penge, så skal vi tænke nyt. Også når det angår vores ledelsestilgange. Men når vi taler om tillid, handler det ofte om, hvad vi skal have mindre af (ledelse, bureaukrati, kolde hænder etc.) og ikke, hvad der skal være mere af. Workshoppen vil råde bod på dette. Via konkrete eksempler og gennerelle overvejelser sættes der fokus på, hvorfor og hvordan man kan arbejde med tillidsbaseret ledelse. Cand.soc. og ph.d.-stipendiat No Emil Kampmann vil udfolde, hvordan tillid skaber værdi og samtidig pointere, hvordan denne ressource kun udnyttes via aktivt ledelsesarbejde. Strategisk kommunikation v. Birgitte Barkholt Alle kommunikerer i dag på kryds og tværs, på flere platforme og med mange forskellige grupper af folk. Hvis man vil bruge kommunikationen til at skabe fremdrift for sin institution, enhed eller afdeling, så skal man tænke kommunikation som en strategisk størrelse. At kommunikere strategisk handler i høj grad om at være bevidst om, hvad man skal kommunikere til hvem og gennem hvilket medie og hvornår. Den strategiske kommunikation skal knyttes til et formål, der understøtter de mål, som institutionen eller enheden arbejder mod. På denne workshop vil chefkonsulent fra KL s Kommunikationsafdeling Birgitte Barkholt give dig viden, eksempler og værktøjer til at arbejde med din egen strategiske kommunikation. KL S LEDERTRÆF

11 aktiviteter i frokostperioden Frokosten skal spises i to hold. Der vil derfor i år være en række miniworkshops af en halv times varighed, som du har mulighed for at deltage på i det tidsrum, hvor du ikke har tilmeldt dig frokost. Ligesom du har mulighed for at besøge udstillingsområdet. Der er ingen tilmelding til aktiviteterne i frokostperioden aktiviteter mellem Fælles mindfulnessøvelse I plenum vil der i den første frokostrunde blive afholdt en fælles mindfulness øvelse. Mindfulness-instruktør Clarissa Corneliussen vil guide dig igennem øvelsen, så du går afstresset derfra med følelse af velvære klar til eftermiddagens program. Relationel koordinering et videncenterprojekt. Projektet tager fat i en af velfærdsinstitutionernes største udfordringer: Hvordan man til gavn for borgeren evner at samarbejde på tværs af faggrupper, afdelinger og sektorer. Med afsæt i den amerikanske professor Jody Hoffer Gittells undersøgelser af hvad der kendetegner et velfungerende sundhedsvæsen, har projektet undersøgt, afprøvet og testet metoder til at øge evnen til relationel koordinering i en dansk kontekst. Få indblik i en metode til at øge den relationelle koordinering og et koncept for ledelsesudvikling målrettet relationel koordinering. som er lette at bruge og formidle på arbejdspladserne. Kom og hør mere om kampagnens indhold, og hvordan I kan blive en del af den. Den politiske tango et væksthusprojekt. At forstå og acceptere de politiske beslutningsprocesser at have politisk tæft er en vigtig kompetence, som direktører - og chefer med kontakt til det politiske system - skal have. Hør hvad der skal til for at fremme et godt samspil. Og få inspiration til refleksion over roller og samspil fx i forhold til, hvornår det administrative slutter, og det politiske begynder, samt hvor langt det er i orden, at den politiske leder bevæger sig ud i organisationen for at søge råd og sparring på egen hånd? Kompetencer til innovation et partssamarbejde. KL og KTO er gået sammen om at skabe en kampagne, der sætter fokus på medarbejdernes kompetencer til innovation. Kommunale medarbejdere har et særligt godt udgangspunkt for at skabe innovation, fordi de har daglig kontakt med brugerne og en faglig indsigt i opgaverne. Som en del af KL og KTO s landsdækkende kampagne om innovation i kommunerne tilbydes samtlige kommuner en innovatør-uddannelse til op til fem medarbejdere. Ud over uddannelsen afholdes arrangementer rundt om i landet, som I kan deltage i, og der tilbydes værktøjer og materialer, KL S LEDERTRÆF

12 aktiviteter i frokostperioden - fortsat aktiviteter mellem Fælles grin I plenum vil der i den anden frokostrunde blive afholdt en fælles latterøvelse. En latterinstruktør vil guide dig igennem øvelsen, så du går derfra med følelse af lethed - toptunet til eftermiddagens program. Nærværende ledelse på afstand et væksthusprojekt. Distanceledelse er for mange ledere blevet et vilkår. Ledelsesopgaven bliver selvfølgelig ikke en helt anden, men ledelse på afstand er alligevel noget særligt, fordi meget af det, vi kender som god, synlig og nærværende ledelse, er sværere at praktisere på distancen. Få nye perspektiver og nuancer på kendte ledelsesbegreber som tillid, selvledelse og kommunikation, når lederen skal klare sig uden den kontinuerlige kontakt, den uformelle kommunikation, det daglige samvær og de mange fysiske møder med medarbejderne. Ledelse af inkluderende læringsmiljøer et videncenterprojekt. Ledelsen af inkluderende læringsmiljøer er afgørende for udviklingen af en succesrig folkeskole. Projektet har udviklet metoder til og rammer for at lede udviklingen af inkluderende læringsmiljø i folkeskolen på tværs af skoler og kommunale ledelseslag. Få indblik i erfaringerne og hør, hvilke centrale budskaber projektet er nået frem til. Ledelse i risikofyldt farvand På området for udsatte børn har negative enkeltsager i de senere år været en del af den faglige hverdag. KL s Konsulentvirksomhed, KLK, har i tæt dialog med medarbejdere og ledere gennemgået børnesager i mange kommuner i de senere år. Hør om læring og erfaringer herfra: hvordan navigerer man som ledelse mellem eksternt pres, politisk pres og arbejdspres i sager, der aldrig må gå galt, men nogen gange netop går galt eller bare anderledes end ønsket? Og hvordan sætter man en faglig retning uden at tage initiativ og ansvar fra medarbejderne? Narrativer i organisationer Hvis nu vi beder dig tegne din organisation, hvilket billede får vi så? Og hvad fortæller det billede os om din organisation? I en kompleks organisatorisk virkelighed er der mange forskellige opfattelser af organisationen i spil hele tiden. Nogle gange komplementerer disse opfattelser hinanden, andre gange stritter de i forskellige retninger. Som leder er det din opgave at understøtte koordinering af mening og handling på kryds og tværs i organisationen. Men hvordan leder man det, som er svært at få øje på som oftest er uagtet og selvfølgeligt? Denne udfordring har KL s Konsulentvirksomhed, KLK, stor erfaring med fra projekter og lederuddannelse, og på workshoppen får du inspiration til, hvordan du kan arbejde med de kommunikative processer i din organisation. KL S LEDERTRÆF

13 praktiske oplysninger Målgruppe Kommunernes ledere fra topchef til decentral leder Sted Comwell Kolding Skovbrynet Kolding Tid Tirsdag den 10. september 2013 fra kl til kl Der er mulighed for at spise morgenmad og besøge udstillingsarealet fra kl Deltagerafgift kr. ekskl. moms for tilmelding til og med den 7. juli kr. ekskl. moms for tilmelding efter den 7. juli Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 26. august Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Det vil sige den 7. juli for tilmelding med rabat og den 26. august for tilmelding til normal pris. Der er fortsat mulighed for at tilmelde sig efter fristen, såfremt der er plads. Tilmelding Henvendelser og spørgsmål kan rettes til: Chefsekretær Lone Sørensen, KLK, tlf eller mail Overnatning og møder Der er rabat på overnatning på Comwell Kolding ved deltagelse i Ledertræffet. Der gives også rabat på leje af mødelokaler til interne møder på Comwell Kolding op til eller i forlængelse af træffet. Booking foregår via Comwell Kolding på telefon eller mail Husk ved booking at oplyse, at du deltager på KL s Ledertræf Pris og betaling aftales direkte med Comwell Kolding KL s Ledertræf 2013 KL S LEDERTRÆF

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Ledertræf i Region Nordjylland. Program 11.11.11

Ledertræf i Region Nordjylland. Program 11.11.11 Ledertræf i Region Nordjylland Program 11.11.11 LEDERTRÆF I REGION NORDJYLLAND Dagens ordstyrer er psykiatridirektør Per Lund Sørensen Kl. 8.15 Kl. 9.00 Kl. 9.10 Check ind og morgenmad Velkommen v. regionsdirektør

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Netværk for Ny Kommunal Ledelse

Netværk for Ny Kommunal Ledelse Netværk for Ny Kommunal Ledelse - et ganske særligt udviklingsforløb Et særligt udviklingsforløb for yngre ledere på vej mod kommunal topledelse. Deltagerne udpeges af nærmeste direktør gennemfører Lundgaard

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

PARADOKSLEDELSE VOL. 2

PARADOKSLEDELSE VOL. 2 NY UDDANNELSE PARADOKSLEDELSE VOL. 2 HVORDAN DU KAN BRUGE PARADOKSLEDELSE I DET STRATEGISKE OG PERSONLIGE LEDERSKAB Clavis ApS Klostergade 60 8000 Århus C Tlf.: 2426 1611 Kontakt@clavis.dk 2 www.clavis.dk

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK?

FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK? CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK? FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE Tirsdag den 12. november 2013 kl. 9.30-16.15 Sted: Docken Færgehavnsvej 35, 2100 Kbh Ø 2013 CIVILSAMFUNDET

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs - nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber samarbejde på tværs og nedbryder organisationens

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29.

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. 2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. april 2014 Ledelse og udvikling af velfærdsstatens sociale platform Ingen

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

ENGAGERET I FREMTIDEN

ENGAGERET I FREMTIDEN L A N D S MØ D E 1 3.-14. AP R I L 2015 - C O M WELL KO LDIN G ENGAGERET I FREMTIDEN LEDERSKAB OG UDFORDRINGER INFORMATION LOS Landsmøde 2015 afholdes på: Comwell Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding Tilmelding

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber et

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

RELATIONEL LEDELSE I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

RELATIONEL LEDELSE I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN RELATIONEL LEDELSE I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 13.11.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL LEDELSE I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN I de kommunale sundhedsmæssige tilbud

Læs mere

INVITATION INNOVATIONS SOMMERSKOLE. 12.-13. juni 2013. Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle

INVITATION INNOVATIONS SOMMERSKOLE. 12.-13. juni 2013. Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle INVITATION S SOMMERSKOLE 12.-13. juni 2013 Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle Deltag i et festfyrværkeri af oplæg, MasterClasses og workshops. Her møder du professorer, kreative eksperter, erhvervsfolk

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Tilmeld 4 og. betal for 3!

Tilmeld 4 og. betal for 3! HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Sponseret af: Tilmeld 4 og betal for 3! og mange andre Programoversigt 08:30 Indtjekning med morgenbuffet 09:00 Velkomst 09:10 HR frem mod 2020

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management Markedsbaseret Konkurrence Udbud Frit valg BUM Ledelsesformer fra den private sektor Styrket ledelse Lydhørhed overfor borgerne

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Ledelse af frivillige. Workshops & Tilmelding. Decemberkonferencen 2008. Torsdag den 4. december 2008 i Odense

Ledelse af frivillige. Workshops & Tilmelding. Decemberkonferencen 2008. Torsdag den 4. december 2008 i Odense Decemberkonferencen 2008 Torsdag den 4. december 2008 i Odense Ledelse af frivillige - en udfordring i frivillige sociale organisationer? Workshops & Tilmelding Workshops & tilmelding I denne oversigt

Læs mere

#DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015

#DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015 #DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015 I løbet af Digitaliseringsmessen 2015 holder Ditmer seks oplæg under navnet #DitmerTalks Du er hermed inviteret :) #DitmerTalks Vi har inviteret en række skarpe

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Etf s TR Konference 4. november 2014

Etf s TR Konference 4. november 2014 Etf s TR Konference 4. november 2014 Udviklingstendenser i den offentlige sektor Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Reflection in action. Et forløb med fokus på toplederens egen kompetenceudvikling

Reflection in action. Et forløb med fokus på toplederens egen kompetenceudvikling Reflection in action Et forløb med fokus på toplederens egen kompetenceudvikling Væksthus for ledelse inviterer 28 direktører fra kommuner og regioner til et unikt udviklingsprogram. I forløbet sætter

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Introduktion til filosofi og ledelse

Introduktion til filosofi og ledelse Lektion 1: Introduktion til filosofi og ledelse Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Mandag d.19.august 11:30-12:30 Modulets teoretisk tematikker: Ledelsesfilosofi

Læs mere

Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder

Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder Michael Gravesen Sekretariatschef i Vollsmose Sekretariatet Sekretariatsleder ved Center for inklusion i Børn og Ungeforvaltningen

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB NEUROLEADERSHIP NeuroLeadership er et nyt fagligt krydsfelt med fokus på at inddrage evidensbaseret viden

Læs mere

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth Få mere ud af din lederuddannelse KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth 1 2 Poula Helth: Ledelseskonsulent Coacher ledere Underviser i lederskab Skriver

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

GOD MØDELEDELSE. - det klassiske og innovative møde!

GOD MØDELEDELSE. - det klassiske og innovative møde! GOD MØDELEDELSE - det klassiske og innovative møde! GOD MØDELEDELSE - det klassiske og innovative møde! BAGGRUND Hvordan får vi skabt effektive, fokuserede, innovative og meningsfulde møder, hvor alle

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Sommeruniversitet 2013

Sommeruniversitet 2013 Sommeruniversitet 2013 - Friske vitaminer med handlekraft Ta med på Sommeruniversitetet 2013! Så er Sommeruniversitetet her igen. Fra mandag 1. juli til onsdag 3. juli 2013 har alle ledere i Silkeborg

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER

FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER - et kursus i ledelse af fagprofessionelle Tanker bag I et videnssamfund er det at få videnspersoner til at spille godt sammen af fundamental betydning. For mange af de dagligdags

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere