Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS rehab.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk"

Transkript

1 Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS rehab.dk

2 Veje til tilstedeværelse i kropsterapien Somatic Experience Psykomotorik Mindfulness med multitraumatiserede flygtninge

3 Terapeutens indstilling Sikker uvished Anerkender at kun klienten ved Villighed til at dele nærvær Villighed til resonans Ressourcedetektiv

4 PTSD Diagnosen Personen har været udsat for en traumatisk begivenhed, der var kendetegnet ved de to nedennævnte forhold: Personen oplevede, var vidne til eller blev konfronteret med en begivenhed eller begivenheder, som indebar død, trusler om død eller alvorlig kvæstelse eller trusler mod egen eller andres fysiske integritet Personens reaktioner involverede intens frygt, hjælpeløshed eller rædsel

5 Post traumatisk stress syndrom Socialt Fysisk PTSD Psykisk Spirituelt Hyper arousel ( alarmberedskab ) Kamp flugt immobilitet Intrusion ( mareridt og flashback ) Dissociation

6 Beskrivelse af Somatic Experiencing Somatic Experiencing : Chock traumeterapi er udviklet af Peter Levine Ph.D, psykolog og biofysiolog Studier af dyrs reaktion på stress og trusler på livet. Nervesystem fælles for alle pattedyr: Hjernestamme, det autonome nervesystem og det limbiske system Det er ikke selv begivenheden, der udløser et traume, men personens reaktion på oplevelsen

7 Det autonome nervesystems selvregulering resilience sympatic parasympatic

8 Det overaktiverede nervesystem Sympatisk aktivitet Stuck on ON Hyper aktivitet Panik Hævn Parasympatisk aktivitet OFF Depression immobilitet Kollaps

9 Udvidelsen af resilience

10 Beskrivelse af Somatic Experiencing En traumatisk stressreaktion er en følge af et højt aktiveret nervesystem, hvor spænding og akkumuleret energi i kroppen og nervesystemet udvikler symptomer eller ved multitraumatisering syndromer Fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser, hvorved kroppens iboende helende ressourcer aktiveres, så nervesystemets resiliency udvides Nænsomt guidet sanseproces der understøtter nervesystemets naturlige bevægelse fra høj aktivitet mod balance og rummelighed

11 Somatic Experience Ressource versus traumespiral Opbygge tilstrækkelige ressourcer til at kunne rumme det traume materiale der dukker op Sikkerhed kontakt grounding orienteringsevne Titration: Stop Langsomt Lidt er meget Give tid til at færdiggøre kamp flugt immobilitet Hvordan er det at mærke, hvad det har gjort ved dig? Socialt engagement og orientering i rummet

12 Somatic Experience Case: Smukke ønske

13 Den enkelte klients udgangspunkt Traumatiske baggrund Multitraumatiseret Forståelse af krop psykesammenhæng og evne til refleksion Rytme og reflekser Erfaringer med kropslig udfoldelse Klientens ressourcer og resilience

14 Psykomotorik Behandling og øvelsesanvisninger der afbalancerer kroppens tonus. Opøve kropsbevidsthed gennem kropsoplevelse ved en bevidst sansning af kroppens signaler. Bevidst at kunne bevæge og samtidig sanse og være nærværende i nuet. At rumme mangfoldigheden af sensomotoriske input og samtidig kunne reagere nuanceret og frit med respiration.

15 Psykomotoriske observationer Anamnese Klienten observeres gående, stående, siddende og liggende i forhold til akser og linjer, symmetri/ asymmetri Respiration: højcostalt, costalt eller abdominalt Holdt, kontrolleret versus fri responderende respiration Muskeltonus sammenholdes med klientens kropsoplevelse Registrering af autonome reaktioner

16 Psykomotorisk intervention Valg af intervention Manuel intervention og observation at autonome reaktioner Resonans med klientens ytringer Hvilefase reflekser og rytme Øvelser til styrke koordination smidiggørelse afspænding Neuromuskulær træning eller Autogen træning, Bodyscan Bringe erfaringen ind i dagliglivet og i relation til familie og arbejdsrelationer

17 Hvile integrationsfase Sansning emotion kognition Refleksion over behandlingen Bevidstgørelse af sammenhængen mellem krop og psyke Eksistentielle overvejelser bevidstgøres ofte i behandlingssessionen Indsigt eller psykologisk bearbejdning

18 Psykomotorisk case Den afghanske moder

19 Det menneskelige dilemma Fortid nutid fremtid Synkronisere krop, tale og sind Tilstedeværelse opmærksomt nærvær væren i nuet

20 Mindfulness Filosofiske studier af sindet og mindfulness praksis. Overførelse fra mester til elev indenfor buddhismen gennem 2500 år. John Kabat Zinn: MBSR Segal Williams ogteasdale: MBCT

21 Venlighed mod sig selv At være med det der er som det er

22 8 ugers progressiv MBSR mindfulnesstræning guidet på CD Bodyscan Mindfulness i dagliglivet Siddende åndedrætsmeditation, der nuanceres i varighed og fokus undervejs i forløbet Bevidste stående stræk med fokus på respirationen Liggende yoga med fokus på respirationen Kalender over behagelige og ubehagelige følelser/hændelser Eksempel på lighedspunkter mellem psykomotorik og MBSR

23 Erfaring med Siddende Bodyscan Samarbejde mellem to mindfulness praktiserende: psykolog og psykomotoriker I psykoterapien lærte klienten at kunne rumme og være med både behagelige og ubehagelige tanker og følelser I kropsterapien lærte klienten at udfolde sansning og følelse Gardin op gardin ned : Groundende Bodyscan fra fødder til isse om morgenen Beroligende Bodyscan fra isse til fødder inden sengetid

24 Mindfulness case Nonnernes dreng

25 M s individuelt tilpassede Bodyscan Opmærksomhed til en kropsdel af gangen, indtil sansningen er blevet bevidst og verbaliseret M giver med hænderne varmekontakt, bevægelse og tryk til en kropsdel af gangen f.eks. foden Når kontakten er etableret til M s underekstremiteter og bækken, beskrives et skift i tilstedeværelsen. Derfra kan M sanse og beskrive sansningerne nuanceret fra område til område i resten af kroppen

26 M s individuelt tilpassede Bodyscan Jeg ved, at jeg er her. Jeg kan mærke, at jeg er en stærk mand. Før oplevede jeg mig selv som en gammel mand og jeg kunne ikke styre vreden. Jeg kan efter øvelsen gå ud og være med mine to drenge og min kone. Der er oftest ingen smerter eller smerterne er minimeret efter M s Bodyscan Social engagement efter session: Jeg smiler her jeg har det altid bedre, når jeg går herfra

27 Progression i opmærksomhed Sansning og bevidstgørelse: i strækket af bevægelsen under psykomotoriske øvelser ved psykomotorisk intervention og varme kontakt ved registrering af de forløsende autonome reaktioner i SE interventionen af hver enkelt del af kroppen via Bodyscan af respirationsbevægelsernes frie respons på alt, hvad der påvirker klienten

28 Progression i opmærksomhed Bevidstgørelse om tankernes bevægelse og tempo Social engagement rettet mod terapeuten Nærvær, taknemmelighed og værdsættelse Hvilende nysgerrig orientering mod rummet: Jeg kan godt lide den blomst Hvis det bare altid var som nu At hvile i nuet i et roligt enkelt socialt engagement, der kan inspirere til større nærvær i andre relationer

29 Eksistentielle vilkår At komme overens med vores eksistentielle vilkår, som det kommer til udtryk i vores nuværende livssituation Alle ønsker lykke og at undgå lidelse

30 Fuglene alle hvert år må fælde Ellers de fløj ej så let Grundtvig

31