Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik"

Transkript

1 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik ÅRSBERETNING 2010

2

3 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik FORORD...5 ORGANISATORISKE FORHOLD...7 MEDARBEJDERE...9 KLINIK...11 FORSKNING...13 PUBLIKATIONER...17 PEER-REVIEWED UDENLANDSKE ARTIKLER...17 PEER-REVIEWED DANSKE ARTIKLER...18 POPULÆRVIDENSKABELIGE PUBLIKATIONER...19 PH.D.-AFHANDLING...19 BIDRAG TIL BØGER...19 DEBAT / KOMMENTAR...20 KONFERENCER OG ØVRIGE AKTIVITETER...21 VIDENSKABELIGE FOREDRAG MED ABSTRACT...21 POPULÆRVIDENSKABELIGE FOREDRAG - ANDRE...22 POPULÆRVIDENSKABELIGE FOREDRAG - FOLKEOPLYSNING...24 POSTERE...24 UNDERVISNING...27 FORSKERUDDANNELSE...27 PRÆGRADUAT UNDERVISNING...28 POSTGRADUAT UNDERVISNING...28 CD / MANUAL...29 GÆSTEFORELÆSNINGER...29 DELTAGELSE I RÅD, NÆVN, UDVALG OG NETVÆRK...31 ØVRIGT...33 PEER-REVIEW...33 BEDØMMELSER...33 REDAKTIONELT ARBEJDE...33 GÆSTER...34 PRISER...34 SUPERVISION / VEJLEDNING...35 MASSEMEDIER

4 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik 4

5 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Frrd Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik (FFL) er en afdeling under Neurcentret på Aarhus Universitetshspital. Målgruppen fr FFLs arbejde er patienter, der præsenterer medicinsk ufrklarede eller funktinelle fysiske symptmer, dvs. fysiske symptmer, der ikke kan frklares ved kendte knventinelt definerede smatiske lidelser. Det drejer sig f.eks. m krnisk træthedssyndrm, fibrmyalgi, irriteret tyktarm, krnisk whiplash, krniske rygsmerter g udbrændthed. Disse lidelser er hyppige i alle kliniske sammenhænge, g de kan være meget invaliderende fr patienterne g udgør en væsentlig øknmisk belastning fr sundhedsvæsenet g samfundet i øvrigt. Afdelingens frskningsaktiviteter tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til de funktinelle lidelser, idet de anskues ud fra såvel en psykiatrisk/psyklgisk, en smatisk g en kulturel g scial vinkel. FFL har 2 hvedfrskningslinjer; en klinisk linje g en mere grundvidenskabelig linje. Den kliniske linje består bl.a. af evidens- g teribaseret udvikling af behandlingsmetder til behandling af funktinelle lidelser. Dette fregår dels i specialiseret regi, dels igennem uddannelse af praktiserende læger til selv at varetage behandlingen af patienterne (TERMmdellen). Desuden har FFL udviklet diagnstiske hjælpemidler g screeninginstrumenter til ikke-psykiatriske læger, g der arbejdes intenst med at frbedre g udvikle valide diagnser inden fr mrådet. Der er lavet epidemilgiske undersøgelser af frekmsten af funktinelle lidelser g frbrug af sundhedsydelser, betydningen af funktinelle lidelser fr sygemeldinger samt frbrug af sciale ydelser. Den grundvidenskabelige linje består bl.a. af frskning i sygdmsadfærd g selvplevet helbred hs patienter med funktinelle lidelser, neurbilgiske g neurpsyklgiske frhld mv. Frskningsklinikken har siden 2005 mdtaget patienter til behandling g udredning. Behandlingen fregår aktuelt sm kgnitiv adfærdsbehandling i grupper samt ACT (Acceptance and Cmmitment Therapy) i grupper. Frskningsklinikken samarbejder med en bred vifte af natinale g internatinale frskningsinstitutter, kliniske afdelinger, scialsektren, praktiserende læger mv. 5

6 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik 6

7 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Organisatriske frhld Frskningsklinikken hører under Neurcentret på Aarhus Universitetshspital. Afdelingen ledes af prfessr, ledende verlæge, dr. med., ph.d., Per Fink. Den kliniske del ledes endvidere af verlæge Nils Balle Christensen g verlæge Emma Rehfeld. Afdelingen er tilknyttet Aarhus Universitet, Klinisk Institut. 7

8 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik 8

9 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Medarbejdere Afdelingsleder Prfessr, ledende verlæge, ph.d., dr.med., Per Fink Videnskabeligt g klinisk persnale, rdinært aflønnet Cand.med., verlæge Emma Rehfeld Cand.med., verlæge Nils Balle Christensen Cand.med., ph.d. Andreas Schröder Cand.med. Jhanne Liv Agger Cand.med. Sanne Wissing Cand.psych., ph.d. Lisbeth Frsthlm Cand.psych. Trine Eilenberg, ph.d.-stud. Mag.art., ph.d. Mette Bech Risør Cand.scient. Eva Ørnbøl Cand.psyk., Luise Margrethe K Nielsen Videnskabeligt persnale, fndslønnet Cand.med. Lne Fjrback, ph.d.-stud. Cand.psych. Tina Carstensen, ph.d.-stud. Cand.mag. Annemette Bnd Lind, ph.d.-stud. Cand.med., ph.d. Charltte Ulrikka Rask Cand.med. Lene Sanchez Tscan Cand. mag. Christel Tarber, ph.d.-stud. Cand.psyk., ph.d. Mimi Mehlsen Cand.med. Marie Lyngsaae Dam Cand.psyk., Majbritt Mstrup Pedersen Lic.dnt, Hans Jørgen Hansen, MPH-stud. Teknisk administrativt persnale, fnds- g rdinært aflønnet Administrativ leder Tinna Lauritsen Prfessr- g frskningssekretær Malene Skjøth Kursus- g frskningssekretær Lena Bering Lægesekretær Maiken Back Sekretær Bente Dahl Pedersen Datamanager Theis Andersen Datamanager Hans Jacb R Christensen Anden faggruppe Scialrådgiver Helle Jessen Trnemand Adjungeret prfessr Jhn Weinman 9

10 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik 10

11 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Klinik Fra 2005 har afdelingen haft en begrænset frskningsbaseret klinisk funktin. I 2010 mdtg klinikken 374 henvisninger, g 230 blev taget i behandling. Klinikken har i betydeligt mfang givet råd g vejledning vedrørende knkrete patienter til læger g sciale myndigheder. 11

12 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik 12

13 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Frskning Behandlingsprjekter Behandling af patienter med helbredsangst. En randmiseret, kntrlleret undersøgelse af gruppeterapi (Acceptance and Cmmitment Therapy) sammenlignet med en venteliste. Hvedansvarlig: Cand.psyk. Eilenberg T., ph.d.-stud. Mindfulness-baseret kgnitiv terapi til patienter med funktinelle lidelser en randmiseret kntrlleret videnskabelig undersøgelse. Hvedansvarlig: Fjrback L., cand.med., ph.d.-stud. Behandling af patienter med krniske funktinelle lidelser. En randmiseret, kntrlleret undersøgelse af kgnitiv adfærdsterapi i gruppe. Hvedansvarlig: Schröder A., cand.med., ph.d. Effekten af en psyk-edukativ dvd g krtvarig psyklgisk interventin efter akut whiplash traume. Hvedansvarlig: Pedersen MM., cand.psyk., ph.d.-stud. Kliniske prjekter Oplevelse g håndtering af stress/belastning i hverdagen g igennem livshistrien blandt patienter med funktinelle lidelser før g efter ny behandling. Hvedansvarlig: Lind AB, cand.mag., ph.d.-stud. Overser læger fysisk sygdm når diagnsen funktinel lidelse stilles? Et pfølgningsstudie. Hvedansvarlig: Schröder A., cand.med., ph.d. Italesættelsen af funktinelle lidelser mellem læge g patient. Hvedansvarlig: Tarber C., cand.mag., ph.d.-stud. Psyklgiske faktrers betydning fr symptmbilledet g sygdmsfrløbet hs patienter udsat fr akut whiplash traume. Hvedansvarlig: Carstensen T., cand.psych., ph.d.-stud. Medically unexplained symptms and functinal disrders in primary care. Hvedansvarlig: Rask M., cand.med., ph.d.-stud. (Frskningsenheden fr 13

14 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Almen Praksis, Aarhus). Prædiktrer fr funktinelle lidelser i almen praksis - frebyggelse af krniske frløb. Hvedansvarlig: Hansen HS., cand.med., ph.d. Functinal smatic symptms in childhd: predictrs, curse and cntinuity. Hvedansvarlig: Rask CU., cand.med., ph.d. Patientuddannelse til krniske smertepatienter Kmiteen fr Sundhedsplysning. Hvedansvarlig: Mehlsen M., cand.psyk., ph.d. Cnsequences f functinal disrders? Hvedansvarlig: Løngaard K., cand.scient.san.publ. (Det Natinale Frskningscenter fr Arbejdsmiljø (NFA)) Bilgiske markører fr funktinelle lidelser. Hvedansvarlig: Kutzminske R., cand.med, ph.d. Bdily distress syndrme; natural curse and risk factrs f patient and healthcare system. Hvedansvarlig: Budtz-Lilly A., cand.med, ph.d-stud. (Frskningsenheden fr Almen Praksis, Aarhus). Smatiseringshvedpine i primærsektren. Hvedansvarlig: Hansen HJ., lic.dnt, MPH-stud. Funktinel lidelse g tilbagevenden til arbejde Hvedansvarlig: Mmsen AM. Fysiterapeut, MPH, ph.d., Marselisbrgcentret g NFA. Prjekter på vej Behandling med Dulxetin/ACT af patienter med BDS Hvedansvarlig: cand.med. Agger JL. Funktinel sygdmsepidemilgi. Afgrænsning, frekmst, årsag g prgnse mv. Hvedansvarlig: Ukendt ph.d.-studerende & Fink P., prfessr, ph.d., dr.med. (Multicenter Glstrup-khrten) 14

15 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik A multidisciplinary apprach t understanding disabling functinal syndrmes including fibrmyalgia, irritable bwel and chrnic fatigue syndrmes Fælles Eurpæisk prjekt: DK-ansvarlig: Fink P., prfessr, ph.d., dr.med. Frebyggelse af funktinelle lidelser Et studie af ACT sm frebyggelsesinterventin i gymnasieklasser. Hvedansvarlig: Frsthlm L, cand.psyk, ph.d. & evt. Nielsen LK., cand.psyk. Andre ikke direkte frskningsprjekter Flkeplysning g uddannelse af læger samt scialrådgivere (TERM) Hvedansvarlig: Tscan L., cand.med. I frbindelse med diagnstik g metder er afdelingen blevet inddraget i arbejdet med at frbedre SCAN-interviewet samt deltage i arbejdsgruppen vedr. revisin af WHOs diagnstiske klassifikatinssystem, ICD

16 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik 16

17 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Publikatiner Peer-reviewed udenlandske artikler Creed F, Guthrie E, Fink P, Henningsen P, Rief W, Sharpe M, White P. Is there a better term than "medically unexplained symptms"? J Psychsm Res 2010(1):5-8 Christensen KS, Bech P, Fink P. Measuring mental health by questinnaires in primary care. Unidimensinality, respnsiveness and cmpliance. Eurpean Psychiatric Review 2010;3(1):8-12 Fink P, Ørnbøl E, Christensen KS. The utcme f Hypchndriasis / Health anxiety in primary care. A tw-year fllw-up study n health care csts and self-rated health. PLSONE 2010;5(3):e9873 Fink P, Schröder A. One single diagnsis, Bdily distress syndrme, succeeded t capture ten diagnstic categries f functinal smatic syndrmes and smatfrm disrders. J Psychsm Res 2010;68: Hall N, Kuzminskyte R, Pedersen AD, Ørnbøl E, Fink P. The Relatinship Between Cgnitive Functins, Smatizatin, and Behaviral Cping in Patients with Multiple Functinal Smatic Symptms. Nrd J Psychiatr 2010, [Epub ahead f print] Kuzminskyte R, Kupers R, Videbech P, Gjedde A, Fink P. Increased sensitivity t supra-threshld painful stimuli in patients with multiple functinal smatic symptms (MFS). Brain Research Bulletin 2010;,82: Petersen B, Tft J, Balle Christensen N et al. A 2-year fllw-up f mentalizatin-riented grup therapy fllwing day hspital treatment fr patients with persnality disrders. Persnality and Mental Health. 2010,4(4): Rask CU, Brg C, Søndergaard C, Schulz-Pedersen S, Thmsen PH, Fink P. A medical recrd review methd fr functinal smatic symptms in children. J Psychsm Res. 2010;68:

18 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Schröder A, Rehfeld E, Ørnbøl E, Sharpe M, Licht RW, Fink P. A nvel treatment apprach fr peple with severe functinal smatic syndrmes (STreSS-1). Randmized trial. IJBM Suppl 1. Schröder A, Fink P. The prpsed diagnsis f smatfrm disrders in DSM-V: Tw steps frward and ne step backward?: Letter t the Editr. J Psychsm Res. 2010;68,(1):95-96 Tft T, Rsendal M, Ørnbøl E, Frsthlm L, Olesen F, Fink P. Training general practitiners in the treatment f functinal smatic symptms. Effects n patient health in a cluster-randmised cntrlled trial (The FIP study). Psychther Psychsm 2010;79: Peer-reviewed danske artikler Fink P, Rsendal M., Dam M, Schröder A. Ny fælles diagnse fr funktinelle sygdmme. Ugeskr Laeger. 2010;14;172(24): Jensen TS, Bliddal H, Fink P. Når patienten er syg, selvm undersøgelsesresultaterne er nrmale. Ugeskr Laeger 2010, 14;172(24):1811 Junge A, Risør MB, Tustrup K, Grau C. Hved-hals-kræft-patienters plevelse af accelererede patientfrløb. Ugeskr Laeger. 2010,172(4): Kasch H, Kngsted A, Carstensen T. Prædiktrer fr krniske følger ved whiplashtraume. Ugeskr Laeger. 2010,14;172(24): Rittig-Rasmussen B, Kngsted A, Carstensen T, Bendix T, Bach FW, Jensen TS. Behandling af gener efter whiplash. Ugeskr Laeger. 2010,14;172(24): Schröder A, Fink P, Fjrback, LO, Frsthlm, L, Rsendal, M. Behandlingsstrategi fr funktinelle syndrmer g smatisering. Ugeskrift fr Laeger. 2010,172(24):

19 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Ppulærvidenskabelige publikatiner Eilenberg T. Når krppen larmer g angsten raser. Psyklg Nyt, 2010:4-10. Eilenberg T. Sig mig - er jeg syg? En ny frståelse g behandling af helbredsangst. AngstAvisen, nr. 31 Carstensen TBW. Whiplash distress g smerter før uheld prædikterer gener. BestPractice 2010;11: Ph.d.-afhandling Schröder A. Syndrmes f bdily distress. Assessment and treatment. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Bidrag til bøger Fainzang S, Hem HE, Risør MB (eds): Intrductin. In: The Taste fr Knwledge: Medical Anthrplgy Facing Medical Realities. Fainzang S, Hem HE, Risør MB (eds) Aarhus University Press, s. 9-25, Risør MB: Healing and recvery as a scial prcess amng patients with medically unexplained symptms (MUS). In: The Taste fr Knwledge: Medical Anthrplgy Facing Medical Realities. Fainzang S, Hem HE, Risør MB (eds.) Aarhus University Press, s , Klstad H, Fink P. Funktinelle lidelser i miljømedicin. In: Miljø- g arbejdsmedicin, 3. udg. Bnde JP, Rasmussen K, Sigsgaard (Eds). FADL, København, 2010:

20 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Debat / kmmentar Eilenberg T. Frsker hanker p i lægerne. Udfrsk, Aarhus universitetshspital, 2. halvår 2010, s. 27. Fink P, Schröder A. Svar på indlæg: Myalgisk encefalmyelitis-krnisk træthedssyndrm er ikke en funktinel sygdm. Ugeskr Laeger 2010;172(34):2328 Fink P. Svar på indlæg: Skal fibrmyalgi, krnisk træthedssyndrm samt duft- g kemikalieverfølsmhed behandles i psykiatrisk regi? Ugeskr Laeger 2010;172(34):2327 Fink P. Svar på indlæg: Skal funktinelle lidelser behandles i psykiatrisk regi? Ugeskr Laeger 2010;172(38):2632 Staehelin TS, Bliddal H, Fink P. Svar på indlæg: Funktinelle lidelser i et scialpsyklgisk perspektiv. Ugeskr Laeger 2010;172(34):

21 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Knferencer g øvrige aktiviteter Videnskabelige fredrag med abstract Fink P. The TERM Mdel. Patienten mit körperlichen Beschwerden hne ausreichenden Organbefund (smatfrme Störungen) in China: Symptmattributinen, Krankheitsverhalten und Behandlung, Shanghai, Kina Fink P. Smatfrm disrders. 13th Annual Meeting f the Eurpean Assciatin f Cnsultatin Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Innsbruck, Østrig Fink P. Mdels f service delivery that might be recmmended. 13th Annual Meeting f the Eurpean Assciatin f Cnsultatin Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Innsbruck, Østrig Fink P. Des the Bdily distress syndrme (BDS) diagnsis unify the functinal smatic syndrmes and smatfrm disrders? ICBM, Washingtn Fink P. Des the Bdily distress syndrme (BDS) diagnsis unify the functinal smatic syndrmes and smatfrm disrders? Årsmøde, Academy f Psychsmatic Medicine, Flrida Frsthlm L, Eilenberg T & Nielsen LK. ACT grup Treatment f Health Anxiety. Wrkshp, ACBS Annual Wrld Cnference, Ren Risør MB. The scial lives f medicine, the 6th Cnference in Medical Anthrplgy At Hme, Paris, France Rask CU, Micali N, Fink P, Skvgaard AM. Functinal smatic symptms and eating behaviurs in 5-7-year-ld children. The Cpenhagen Child Chrt The 13th Annual Scientific Meeting f the Eurpean Assciatin fr Cnsultatin-Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Innsbruck, Østrig Schröder A. The STreSS-trial: Example f a nvel treatment apprach. 51st Annual Meeting f the Scandinavian Cllege f NeurPsychpharmaclgy, Götebrg, Sverige Schröder A. A nvel treatment apprach fr peple with severe functinal smatic syndrmes (StreSS-1): Randmized trial. 13th 21

22 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Annual Scientific Meeting f the Eurpean Assciatin fr Cnsultatin- Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Innsbruck, Østrig Schröder A. A nvel treatment apprach fr peple with severe functinal smatic syndrmes (STreSS-1): Randmized trial. Internatinal Cngress f Behaviral Medicine, Washingtn DC, USA Ppulærvidenskabelige fredrag - andre Carstensen TBW. Hvad er BDS (Bdily distress syndrme)? - Frklaringsmdeller g sårbarhedsfaktrer. Smertenetværksgruppe fr psyklger, Tværfagligt Smertecenter Allevia Eilenberg T. ACT gruppeterapi til svær helbredsangst. Smertenetværksgruppe fr psyklger, Tværfagligt Smertecenter Allevia Fink P. Medicinsk ufrklarlig sygdm: Epidemilgi g håndtering. Årsmøde ved Dansk Selskab fr Miljømedicin Fink P. Funktinelle lidelser diagnse g behandling. Almenpsykiatrisk Afd., Klding Sygehus Fink P. Funktinelle Lidelser. 12-mandsmøde, Thisted Fink P. Hvad fejler patienten der ikke fejler nget diagnstik g behandling af funktinelle sygdmme. Frskerseminar arrangeret af Hjertemedicinsk Afdeling, Skejby Sygehus Fink P. Undersøgelsen viser intet abnrmt - hvad fejler patienten? Danske Fysiterapeuters Fagfrum "Smerte & Fysiterapi", temadag Fink P, Schröder A, Eilenberg T, Carstensen TBW. En syg brger eller en rask patient. Lægedag, Regin Midt Fink P. Vertig. ØNH, Aarhus Universitetshspital Fjrback L. Mindfulness. Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshspital Fjrback L. Funktinelle Lidelser. Frskningsbibliteket, Risskv Fjrback L. Funktinelle Lidelser. Lægedag Syd, Klding 22

23 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Frsthlm L. ACT-behandling af helbredsangst. Klinik fr Angstlidelser, Psykiatrisk Hspital, Risskv Frsthlm L, Fink P. Håndens funktinelle Lidelser. Dansk Selskab fr Håndkirurgi, Aarhus Universitetshspital Hansen HJ. Smatiseringshvedpine, 2 staff meetings, afd. f. Klinisk Oral Fysilgi Nielsen LK. Jamen jeg ER j syg! Assessment g behandling af funktinelle lidelser herunder helbredsangst, Scialmedicinsk Klinik Aalbrg Rask CU. Brugen af det børne- g ungdmspsykiatriske diagnstiske interview: Develpment and Well-Being Assessment (DAWBA). Børne- g Ungdmspsykiatrisk Afsnit, Ålbrg (fr læger g psyklger) Rask CU. Funktinelle lidelser hs børn g unge. Ålbrg Universitetshspital Rask CU. Funktinelle symptmer g tilstande hs børn g unge. Pædiatrisk afdeling, Skejby Rask CU. Funktinelle symptmer g tilstande hs børn g unge. Pædiatrisk afdeling, Herning Sygehus Rask CU. Functinal smatic symptms in 5-7-year-ld children. Assessment, prevalence and c-ccurence. Frum fr Funktinelle Frstyrrelser, Dianalund Epilepsihspital Schröder A. Udredning g behandling af funktinel sygdm ved FFL: Hvem behandler vi, g hvad er effekten? Smerteklinikken, Odense Universitetshspital Schröder A. Krniske funktinelle symptmer kan der gøres nget? Resultater fra STreSS-studiet. Frskermøde Dansk Smertefrskningscenter, Aarhus Universitetshspital Schröder A. Behandling af patienter med funktinelle lidelser. En randmiseret, kntrlleret undersøgelse. Reumamøde. Aarhus Universitetshspital Schröder A. En ny behandlingsmdel fr svære funktinelle syndrmer. Psykiatriens 5. Frskningsdag. Aarhus Universitetshspital 23

24 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Risskv Schröder A. Den Funktinelle patient. Liaisn-psykiatri g behandling. Cpenhagen Neursurgical Sympsium. Rigshspitalet Schröder A. Illness withut disease a brain disrder? Results frm the STreSS-1 trial. DNC Seminar, Aarhus Universitetshspital 2010 Ppulærvidenskabelige fredrag - flkeplysning Fjrback L. Mindfulness. PsykiatriFnden, Vanløse Lind AB. Mindfulness-meditatin g Acceptance and Cmmitment Therapy ved smatiseringstilstande. Kvindeliv, Aarhus Pstere Carstensen TBW. Are there gender differences in cping with neck pain fllwing acute whiplash trauma? Frskningens Dag, Aarhus Universitetshspital Fjrback L, Mindfulness therapy fr smatizatin disrder. Psykiatriens Frskningsdag 2010, Aarhus Rsendal M, Hansen HS, Risør MB. The GP's cnsultatin Appraches t medically unexplained symptms. 19th WONCA Wrld Cnference f Family Dctrs, Cancun, Mexic Lind AB, Risør MB, Klstad H, Fink P. Influence f mindfulness-based cgnitive therapy fr severe functinal disrders: A qualitative study. 13th Annual Meeting f the Eurpean Assciatin f Cnsultatin Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Innsbruck Hansen HJ. Smatfrm headaches in Danish primary care patients. 13th Annual Meeting f the Eurpean Assciatin f Cnsultatin Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Innsbruck, Østrig 24

25 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Eilenberg T. Treatment f patients with health anxiety. A randmized cntrlled trial f grup therapy (Acceptance and Cmmitment Therapy) cmpared with a wait-list. Frskningens Dag, Aarhus Universitetshspital Rask CU, Elberling H, Skvgaard AM, Thmsen PH, Fink P. Health anxiety symptms in 5-7-year-ld children. The CCC2000 Birth Chrt. EAPS cngress, Cpenhagen, 2010 Rask CU, Micali N, Skvgaard AM. The CCC2000 Birth Chrt: Patterns f functinal smatic symptms and eating behaviurs in 5-7-yearld children. EAPS Cngress, Cpenhagen,

26 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik 26

27 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Undervisning Frskeruddannelse Frskningsklinikken har p.t. 6 ph.d.-studerende. SCAN-kursus. Undervisere: Christensen NB & Schröder A. Kvalitativ analyse i humanistisk sundhedsfrskning (1 heldagsundervisning), Aarhus Universitet. Underviser: Risør MB. Efteruddannelseskurset kvalitativ analyse fr Regin Midt. Underviser: Risør MB Kvalitativ analyse. Frskertræningskursus fr speciallægeuddannelsen i almen medicin, Aarhus Universitet. Underviser: Risør MB. Humanistisk sundhedsfrskning. Frskertræningsuddannelsen fr speciallæger i almen medicin, Aarhus Universitet Undervisning: Lind AB. Spørgeskemakursus fr ph.d.-studerende, Aarhus Universitet & Odense Universitetshspital. Undervisere: Fink P & Ørnbøl E. Basic Bistatistics fr ph.d.-studerende, Aarhus Universitet. Underviser: Ørnbøl E. Linear and Lgistic Regressin fr ph.d.-studerende, Aarhus Universitet Underviser: Ørnbøl E. Smatiseringshvedpine, MPH-uddannelsen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Underviser: Hansen HJ. 27

28 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Prægraduat undervisning Sundhedspsyklgi, medicinstud. 3. sem., Aarhus Universitet. Undervisere: Frsthlm L, Fink P, Rehfeld E. Sundhedsantrplgi, medicinstud, 3. sem. (1 frelæsning & 2 wrkshps). Underviser: Risør MB. Tandlægeuddannelsen, sem., Aarhus Tandlægehøjskle Underviser: Hansen HJ. Quality f life, Studiekreds. Sundhedsvidenskabelig kandidatuddannelse, Aarhus Universitet. Underviser: Ørnbøl E. Bistatistik. Sundhedsvidenskabelig kandidatuddannelse, Aarhus Universitet Underviser: Ørnbøl E. Frelæsning i psykiatri. Skejby Sygehus Underviser: Fink P. Pstgraduat undervisning TERM-kursus, praktiserende læger i Regin Syd Underviser: Per Fink TERM-kursus, parktiserende læger i Regin Syd g Nrd. Undervisere: Schröder A, Rehfeld E. Kmmunikatin g funktinelle lidelser. Specialeuddannelsen i almen medicin: Mdul 4. Underviser: Schröder A. Udredning g behandling af funktinel sygdm. Frskermøde, Epilepsihspitalet Dianalund. Underviser: Schröder A. Funktinelle tilstande. A-kursus på speciallægeuddannelsen i rtpædkirurgi, Aarhus Universitet. Underviser: Schröder A. 28

29 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik CD / manual Eilenberg T, Nielsen L & Frsthlm L. Udarbejdelse af manual g CD til gruppebehandling af helbredsangst. Fjrback L. CD med mindfulness øvelser, PsykiatriFnden Gæstefrelæsninger FFL arrangerer 2 gange årligt en åben møderække, hvr frskere inviteres til at fremlægge g diskutere deres frskning med afdelingens medarbejdere g andre interesserede: Anette Fischer Pedersen, Psyklg, ph.d., Afdeling fr Almen Medicin, Aarhus: Patient delay ved kræftsygdmme. Mette Bech Risør, Antrplg, Senirfrsker, Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser, Aarhus: Fra symptmer til sygdmme. Kulturelle aspekter i frtlkningen af sygdm. Sara Marie Hebsgård, Cand.mag. antrplg: En antrplgisk undersøgelse af handledygtighed hs mennesker med funktinelle lidelser. Rikke Sand Andersen, Cand.mag. antrplg, ph.d.-stud., Aarhus Universitet: Antrplgiske perspektiver på patient delay g symptmplevelser. Camilla Grønlund, Cand.psych.aut., Kgnitiv Terapi Center Aarhus: ACT - Acceptance and Cmmitment Therapy. Jhn Weinmann, Prfessr, psyklg, Kings Cllege, Lndn: The patient s perceptin f illness: thery, assessment and clinical applicatins. Blette Daniels, ph.d.-stud., Aalbrg Universitet: Musikterapi sm stressbehandling. 29

30 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Mathias Brødsgaard Grynderup, cand.psych., ph.d.-stud., Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Sygehus: Psychlgical demands, decisin latitude, and the risk f incident depressin. Nanna Mik-Meyer, ph.d., Cpenhagen Business Schl: An illness f ne s wn. Hanne Stubbe, Psykterapeutisk verlæge, Aarhus Universitetshspital, Risskv: Kunstterapiens virkningsmekanismer fr patienter med psykiske lidelser belyst ved kvalitative frskningsmetder. 30

31 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Deltagelse i råd, nævn, udvalg g netværk Christensen NB. Medlem af Frløbsgruppen fr Lænde-rygsmerter i Regin Midt Fink P. Medlem af ekspertgruppe vedr. hvidbg m mentalt helbred, sygefravær g tilbagevenden til arbejdsmarked Fink P. Medlem af Academy f Psychsmatic Medicine, Assciatin f Eurpean Psychiatrists, Internatinal Cllege f Psychsmatic Medicine, Psychsmatics. Fink P. Medlem af Eurpean Assciatin fr Cnsultatin-Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP). Fink P. Medlem af Eurpean Psychsmatic Research Netwrk (ECPR). Fink P. Medlem af arbejdsgruppe vedr. videreudvikling WHO s neurpsykiatriske interview (SCAN interview). Fink P. Medlem af arbejdsgruppen vedr. liaisnpsykiatri. Fink P. Medlem af arbejdsgruppe vedr. klinisk vejledning, Dansk Selskab fr Almen Medicin (DSAM). Fink P. Medlem af fagpanel i Angstfreningen. Fink P. Medlem af ekspertgruppen mentalt helbred, sygefravær g tilbagevenden til arbejde. Det Natinale Frskningscenter fr Arbejdsmiljø. Fink P. Fellw i American Academy f Psychsmatic Medicine. Fink P. Repræsentant fr Dansk Psykiatrisk Selskab Arbejdsgruppe, fagpanel vedr. krnisk træthedssyndrm. Fink P. Medlem af faggruppe under Sundhedsstyrelsen vedr. specialeplanlægning fr krnisk træthedssyndrm. Fink P. Frmand fr bedømmelsesudvalg vedr. ph.d.-afhandlinger, Aarhus Universitet. Rask CU. Medlem Paediatric-liaisn Grup. Rask CU. Medlem Jysk-Fynsk Frskningsfrum Rask CU. Medstifter g medlem af The Child and Adlescent Wrking Party f the Eurpean Assciatin f Cnsultatin and Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP). Rask CU. Medlem af interessegruppen fr Liaisnpsykiatri g Psyksmatik, DK. Vejleder på frskningspgaver fr kmmende speciallæger i Børne- g Ungdmspsykiatri. Rask CU. Rådgivet The DSM V taskfrce, chairing the wrkgrup studying Smatic Symptm Disrders vedrørende særlige frhld fr børn g unge indenfr dette mråde. Rask CU. Rådgivning af arbejdsgruppe vedr. retningslinjer fr udredning g behandling af børn med funktinelle lidelser i pædiatrisk regi. Rask CU. Deltaget i møder/wrkshps under Udviklingsfrum m Funktinelle Lidelser 31

32 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Rehfeld E. Frmand fr Liaisnpsykiatrisk Interessegruppe. Risør MB. Medlem af Prgramkmiteen fr Individ, Sygdm g Samfund, Det Strategiske Frskningsråd. Risør MB. Medlem af Styregruppen fr frskningscenteret, Fra symptm til behandling ptimeret udredning af kræftsygdm (CaP), Frskningsenheden fr Almen Praksis, Aarhus Universitet. Risør MB. Medlem af Styrelsen fr Statens Institut fr Flkesundhed, Syddansk Universitet Risør MB. Medlem af Tænketank fr MTV, Sundhedsstyrelsen Risør MB. Medlem af Kmité fr Psykscial Kræftfrskning, Kræftens Bekæmpelse Schröder A. Bestyrelsesmedlem af Liaisnpsykiatrisk Interessegruppe Schröder A Expert advisr fr the Advisry Cmmittee n WHO Schedules fr Clinical Assessment in Neurpsychiatry (SCAN), Sectin 2 (smatfrm disrders). 32

33 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Øvrigt Peer-review Afdelingens frskere har lavet reviews fr følgende tidsskrifter g frlag: Jurnal f Psychsmatic Research Psychpathlgy Jurnal f Pediatric Psychlgy Internatinal Jurnal f Psychiatry in Medicine British Jurnal f Health Psychlgy Scandinavian Jurnal f Primary Health Care General Hspital Psychiatry British Jurnal f Psychiatry Jurnal f Affective Disrders Psychtherapy and Psychsmatics Acta Psychiatrica Scandinavica Cambridge University Press Bedømmelser Per Fink har været frmand fr bedømmelseskmité i frbindelse med MSc Mrten Vejs Willerts ph.d.-afhandling (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet) samt medlem af bedømmelsesudvalg i frbindelse med Judith Rsmalens prfessrat (University Medical Center Grningen, Hlland). Redaktinelt arbejde Fink P. Editrial Bard, General Hspital Psychiatry. Fink P. Editrial Bard, Psychsmatics. Fink P. Assciate editr, Jurnal f Psychsmatic Research Research. Frsthlm F. Medredaktør på grundbg i klinisk sundhedspsyklgi. Risør MB. Medstifter af g ansvarshavende redaktør fr Tidsskrift fr Frskning i Sygdm g Samfund. 33

34 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Risør MB. Medlem af bedømmelsesudvalget i frbindelse med Anita Ulrichs ph.d.-afhandling Narrativ fleksibilitet i sygdmsfrløb med kræft - kræftpatienters frtællinger m etableret g alternativ behandling. Risør MB. Redaktør på antlgien The Taste fr Knwledge: medical anthrplgy facing medical realities 2010, Aarhus University Press Gæster Jhn Weinman, prfessr, BA, PhD, Health Psychlgy Sectin, Department f Psychlgy, GKT Medical Schl, Institute f Psychiatry, Lndn, England. Priser Schröder A. har vundet pris fr bedste fredrag på Psykiatriens 5. Frskningsdag, Aarhus Universitetshspital. Carstensen T. har vundet psterpris på Frskningens Dag, Aarhus Sygehus. 34

35 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Supervisin / vejledning Flere af afdelingens frskere fungerer sm vejledere fr ph.d.-studerende samt udfører supervisinspgaver. Massemedier Der har været str fkus g interesse specielt på afdelingens behandlingsprjekt fr patienter med helbredsangst, hvilket har affødt en del radi-interviews samt interviews g mtale i den trykte presse. 35

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser ÅRSBERETNING 2011 FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...5 MEDARBEJDERE...6 FORSKNING...9 PUBLIKATIONER...12 PEER-REVIEWED UDENLANDSKE ARTIKLER...12 PEER-REVIEWED

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser ÅRSBERETNING 2013 FORORD... 3 ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 MEDARBEJDERE... 3 KLINIK... 5 FORSKNING... 6 FORSKNINGSPROJEKTER...6 ANDRE PROJEKTER...9 BEVILLINGER

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 472 Offentligt. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 472 Offentligt. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 472 Offentligt Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser ÅRSBERETNING 2012 FORORD... 3 ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 MEDARBEJDERE...

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser ÅRSBERETNING 2014 FORORD... 3 ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 MEDARBEJDERE... 4 KLINIK... 5 FORSKNING... 6 FORSKNINGSPROJEKTER... 6 ANDRE PROJEKTER... 9 BEVILLINGER OG FONDSMIDLER... 10 PUBLIKATIONER... 10

Læs mere

FUNKTIONELLE LIDELSER

FUNKTIONELLE LIDELSER FUNKTIONELLE LIDELSER Årsberetning 2015 FORORD 5 ORGANISATORISKE FORHOLD 5 MEDARBEJDERE 6 KLINIK 7 FORSKNING 9 FORSKNINGSPROJEKTER 9 KOMMENDE FORSKNINGSPROJEKTER 12 ANDRE PROJEKTER 12 BEVILLINGER OG FONDSMIDLER

Læs mere

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012 Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Effekten af en edukativ video efter akut whiplash traume. Et randomiseret kontrolleret forsøg. Hovedansvarlig:

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2009 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 PUBLIKATIONER...9 FORSKNINGSARTIKLER,

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet Indenfr nefrlgien Hvem? Hvrdan? Og Hvrfr? 1. g 2. ktber 2014 Arrangør: Faglig Selskab fr nefrlgiske sygeplejerske Knferencen afhldes på: Kldkærgaard knferencecenter

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2008 INDHOLD FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...9

Læs mere

Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv

Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Danish Cmprehensive Cancer Center et fælles natinalt prjekt med internatinalt perspektiv Dansk kræftbehandling, kræftfrskning g sundhedsinnvatin i bedste internatinale klasse Karakterisering af et CCC

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 Undersøgelse, diagnstik g differentialdiagnstik Fysiterapeutuddannelsen UCN Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

06-12-2011. Startede som pilotprojekt i 2001.

06-12-2011. Startede som pilotprojekt i 2001. Baggrund CIRE g Krp & Kræft Mænds sundhed g rehabilitering Sundhedsfremmende effekter ved fdbld Prjektets hypteser Langsigtede perspektiver Center fr Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter. Centeret

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Point of Care Konference 11.12.13

Point of Care Konference 11.12.13 Pint f Care Knference 11.12.13 Medic Innvatin Innvatin Netwrk fr the Danish MedTech Industry Researchers Business peple Health care emplyees Partners: Funded by: Activities Prjects Test facilities Cmpetence

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Kvalitets- g Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Frum fr Patientbehandling Dat: 6. ktber 2015 Kl.: 8.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelkale 0.0.9 stueetagen Deltager: Vicedirektør Peter Treufeldt (frmand)

Læs mere

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Specialevejledning for arbejdsmedicin

Specialevejledning for arbejdsmedicin j.nr. 7-203-01-90/14 Specialevejledning fr arbejdsmedicin Specialevejledningen indehlder en krt beskrivelse af hvedpgaverne i specialet samt den faglige g rganisatriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Reginspsykiatri Hrsens, afsnit O2 Mdul 11 Sygeplejerskeuddannelsen i Hrsens: Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Reginspsykiatri Hrsens Sundvej 30 8700 Hrsens Afsnit

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Asylsøgende børn Hvad ved vi fra dansk og udenlandsk forskning

Asylsøgende børn Hvad ved vi fra dansk og udenlandsk forskning Asylsøgende børn Hvad ved vi fra dansk g udenlandsk frskning Edith Mntgmery Knventinen m barnets rettighed Barnets bedste interesse Princip m ikke-diskriminatin Princip m deltagelse Artikel 22: Statens

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Opslag Internationaliseringspuljen på OUH

Opslag Internationaliseringspuljen på OUH Opslag Internatinaliseringspuljen på OUH Understøttelse af højtspecialiseret behandling Løbende ansøgningsfrist Regin Syddanmark (RSD) g OUH ønsker at øge samarbejdet med hspitaler g frskere i udlandet

Læs mere

CANULI En undersøgelse af social ulighed i incidens af og overlevelse efter kræft i Danmark

CANULI En undersøgelse af social ulighed i incidens af og overlevelse efter kræft i Danmark CANULI En undersøgelse af scial ulighed i incidens af g verlevelse efter kræft i Danmark P H. D. S T U D E N R E N D E E L S E I B F E L T C E N T E R F O R K R Æ F T F O R S K N I N G E N H E D F O R

Læs mere

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 424 Offentligt Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Af svar på spørgsmål 704 1 fremgår det, at der er foretaget en ny analyse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser Mdul 8 Undersøgelse g behandling af belastningsskader g degenerative lidelser April 2012 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved Mdulbeskrivelse 8 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved April 2012 1 Mdulets tema

Læs mere

Referat Workshop for aktive akutmedicinske forskere i Region Sjælland og Region Syddanmark d. 19/9 2013

Referat Workshop for aktive akutmedicinske forskere i Region Sjælland og Region Syddanmark d. 19/9 2013 Referat Wrkshp fr aktive akutmedicinske frskere i Regin Sjælland g Regin Syddanmark d. 19/9 2013 Effekten af en funktinsevnevurdering i det akutte patientfrløb fra indlæggelse til pfølgning i kmmunalt

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Referat Ekstrardinært bestyrelsesmøde i Syddansk Frskningscenter fr Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Tid: d. 2. juli 2015, kl. 10-11 Sted: Judith Mølgaards kntr, OUH, Kløvervænget 8, Indgang 101 eller 102,

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD)

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) Formål: Belyse WAD ud fra en klassisk naturvidenskabelig synsvinkel samt ud fra andre sociologiske

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2009 Årspgørelse 2008 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Projektoversigt Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 fe.aarhus@alm.au.dk www.alm.au.dk/fe Oktober

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB...

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB... Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og P sykosom atik Årsberetning 2006 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysiterapeuter stiller diagnsen Men hvilke kmpetencer frudsættes der? Et kvalitativt casestudie m fysiterapeuter i diagnstiske funktiner på rtpædkirurgiske afdelinger Indhldsfrtegnelse Bilag 1 - PICO...3

Læs mere

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune Rapprtering 1. halvår 211 Genptræningen Rapprtering fra 1. halvår 211 Udarbejdet af: Genptræningen i Esbjerg Kmmune Udarbejdet: August 211 1 Rapprtering 1. halvår 211 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3

Læs mere

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER... Århus Universitetshospital 2 Indhold FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...11 BØGER OG BOGKAPITLER...12

Læs mere

Program for Udviklingskonferencen i Det Sundhedsfaglige Hovedområde

Program for Udviklingskonferencen i Det Sundhedsfaglige Hovedområde Prgram fr Udviklingsknferencen i Det Sundhedsfaglige Hvedmråde Praktiske plysninger Sted: UCN Sund, Selma Lagerløfsvej 2, 9220 Aalbrg Øst Tid: Tirsdag den 17. august 2010, kl. 8:30 12:30 Yderligere Infrmatin:

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2007 - 2 - Indhold FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...5 MEDARBEJDERE...6 KLINISK FUNKTION...7 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Region Nordjylland rehabilitering på hjerteområdet

Region Nordjylland rehabilitering på hjerteområdet Jette Bangshaab, UCN Januar 2013 Regin Nrdjylland rehabilitering på hjertemrådet Hjerterehabilitering på udvalgte sygehuse g kmmuner i regin Nrdjylland 1. Indhld 1. Indhld... 2 2. Prjektansvarlige... 2

Læs mere

FORORD... 4 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 MEDARBEJDERE... 6 KLINISK FUNKTION... 7 FORSKNING... 7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER... 9 PH.D.-AFHANDLINGER...

FORORD... 4 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 MEDARBEJDERE... 6 KLINISK FUNKTION... 7 FORSKNING... 7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER... 9 PH.D.-AFHANDLINGER... Århus Universitetshospital 2 Indhold FORORD... 4 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 MEDARBEJDERE... 6 KLINISK FUNKTION... 7 FORSKNING... 7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER... 9 PH.D.-AFHANDLINGER... 10 BØGER OG BOGKAPITLER...

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

Curriculum for tilskudsberettiget efteruddannelse for Praksispersonale Januar 2018

Curriculum for tilskudsberettiget efteruddannelse for Praksispersonale Januar 2018 Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr praksispersnale. Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr Praksispersnale Januar 2018 1 Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr

Læs mere

Målbeskrivelse. Specialistuddannelse for kliniske laboratoriegenetikere. Maj 2014

Målbeskrivelse. Specialistuddannelse for kliniske laboratoriegenetikere. Maj 2014 Målbeskrivelse Specialistuddannelse fr kliniske labratriegenetikere Maj 2014 Udarbejdet af Udvalget til frmaliseret efteruddannelse af kliniske labratriegenetikere under Dansk Selskab fr Medicinsk Genetik

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Neuropædagogik og rehabilitering af hjerneskadede

Neuropædagogik og rehabilitering af hjerneskadede Neurpædaggik g rehabilitering af hjerneskadede Videnscenter fr Diakni g Pædaggik D. 25. nvember 2009 Ledende neurpsyklg Anders Degn Pedersen Hammel Neurcenter Curriculum Vitæ Anders Degn Pedersen Ledende

Læs mere

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk ambulatorium er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt.

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk ambulatorium er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt. Hjertemedicinsk ambulatrium, Hjertemedicinsk afdeling Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Mdul 12: Sygepleje g selvstændig prfessinsudøvelse Beskrivelse af rganisatriske

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Tjekliste Galaktosæmi

Tjekliste Galaktosæmi Tjekliste Galaktsæmi Familien g barnet Dækning af merudgifter Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Dækning af udgifter til transprt Dækning af frældrenes udgifter til kst g lgi i frbindelse med hspitalsindlæggelse

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Hvornår skal man overveje om patienten har en funktionel lidelse? Lægedage

Hvornår skal man overveje om patienten har en funktionel lidelse? Lægedage Hvornår skal man overveje om patienten har en funktionel lidelse? Program Velkommen Hvad er en funktionel lidelse? Fakta om bodily distress syndrom I almen praksis den nyeste forskning Diagnostisk udredning

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt.

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt. Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på. Hjertemedicinsk afdeling har specialfunktin i kardilgi

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 429 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 429 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 429 Offentligt Spørgsmål til sundhedsminister Nick Hækkerup efter samrådet om funktionelle lidelser, stillet at Fb-gruppen Menneskesynet bag

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Mission Forskning Vi udfører klinisk forskning i funktionelle Lidelser 1

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Regin Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Klinik Valbyvej 71, 1.sal 4200 Slagelse Tlf. 57 66 55 55 Udarbejdet g pdateret

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark Patientfrløbsprgram fr rygmrådet i Regin Syddanmark September 2010 1 Indhldsversigt: Frrd 1. Indledning 1.1. Baggrund: Sundhedsaftalerne 1.2. Hvad er et frløbsprgram 1.3. Hvrdan anvendes frløbsprgrammer

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

DSAMs vejledning /l prak/serende læger s.23:

DSAMs vejledning /l prak/serende læger s.23: Hvem er vi? 13 pa-en/oreninger 18.000 pa-enter Vi repræsenterer en række fysiske lidelser Vi -lbydes i dag psykiatriske forløb, som primær behandling der ikke hjælper. TERM- modellen giver den prak-serende

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Overlæge Kirstine Amris, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab Overlæge dr. med. Niels Henrik Valerius, udpeget af Dansk Pædiatrisk

Overlæge Kirstine Amris, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab Overlæge dr. med. Niels Henrik Valerius, udpeget af Dansk Pædiatrisk N O T A T j.nr. 7-203-01-85/1/CHH Oplæg til det videre arbejde med struktur for patienter med kronisk træthedssyndrom/cfs/me (CFS) Baggrund nedsatte medio 2008 i forlængelse af specialeplanlægningsarbejdet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Neurlgisk ambulatrium er en del af neurlgisk afdeling på. Neurlgisk ambulatrium rummer 11 neurlgiske klinikker g har derfr en

Læs mere

Dystoci. U-kursus i Intrapartal i Obstetrik. Skejby december 2013. Jordemoder Marie Juhl Jørgensen, Hvidovre Hospital

Dystoci. U-kursus i Intrapartal i Obstetrik. Skejby december 2013. Jordemoder Marie Juhl Jørgensen, Hvidovre Hospital Dystci U-kursus i Intrapartal i Obstetrik Skejby december 2013 Jrdemder Marie Juhl Jørgensen, Hvidvre Hspital Læge Thmas Berghlt, Nrdsjællands Hspital Dystci Dystci (græsk) : dys = langsm, dårlig tkia

Læs mere

Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg

Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg Prfessinshøjsklen UCN sundhed mdul 5 1 Sundhedsuddannelserne UCN Aalbrg Mdulbeskrivelse Mdul 5 Tværprfessinel virksmhed februar 2013 Ergterapeutuddannelsen Hld E12V Fysiterapeutuddannelsen Hld F12V Jrdemderuddannelsen

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere