Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik"

Transkript

1 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik ÅRSBERETNING 2010

2

3 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik FORORD...5 ORGANISATORISKE FORHOLD...7 MEDARBEJDERE...9 KLINIK...11 FORSKNING...13 PUBLIKATIONER...17 PEER-REVIEWED UDENLANDSKE ARTIKLER...17 PEER-REVIEWED DANSKE ARTIKLER...18 POPULÆRVIDENSKABELIGE PUBLIKATIONER...19 PH.D.-AFHANDLING...19 BIDRAG TIL BØGER...19 DEBAT / KOMMENTAR...20 KONFERENCER OG ØVRIGE AKTIVITETER...21 VIDENSKABELIGE FOREDRAG MED ABSTRACT...21 POPULÆRVIDENSKABELIGE FOREDRAG - ANDRE...22 POPULÆRVIDENSKABELIGE FOREDRAG - FOLKEOPLYSNING...24 POSTERE...24 UNDERVISNING...27 FORSKERUDDANNELSE...27 PRÆGRADUAT UNDERVISNING...28 POSTGRADUAT UNDERVISNING...28 CD / MANUAL...29 GÆSTEFORELÆSNINGER...29 DELTAGELSE I RÅD, NÆVN, UDVALG OG NETVÆRK...31 ØVRIGT...33 PEER-REVIEW...33 BEDØMMELSER...33 REDAKTIONELT ARBEJDE...33 GÆSTER...34 PRISER...34 SUPERVISION / VEJLEDNING...35 MASSEMEDIER

4 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik 4

5 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Frrd Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik (FFL) er en afdeling under Neurcentret på Aarhus Universitetshspital. Målgruppen fr FFLs arbejde er patienter, der præsenterer medicinsk ufrklarede eller funktinelle fysiske symptmer, dvs. fysiske symptmer, der ikke kan frklares ved kendte knventinelt definerede smatiske lidelser. Det drejer sig f.eks. m krnisk træthedssyndrm, fibrmyalgi, irriteret tyktarm, krnisk whiplash, krniske rygsmerter g udbrændthed. Disse lidelser er hyppige i alle kliniske sammenhænge, g de kan være meget invaliderende fr patienterne g udgør en væsentlig øknmisk belastning fr sundhedsvæsenet g samfundet i øvrigt. Afdelingens frskningsaktiviteter tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til de funktinelle lidelser, idet de anskues ud fra såvel en psykiatrisk/psyklgisk, en smatisk g en kulturel g scial vinkel. FFL har 2 hvedfrskningslinjer; en klinisk linje g en mere grundvidenskabelig linje. Den kliniske linje består bl.a. af evidens- g teribaseret udvikling af behandlingsmetder til behandling af funktinelle lidelser. Dette fregår dels i specialiseret regi, dels igennem uddannelse af praktiserende læger til selv at varetage behandlingen af patienterne (TERMmdellen). Desuden har FFL udviklet diagnstiske hjælpemidler g screeninginstrumenter til ikke-psykiatriske læger, g der arbejdes intenst med at frbedre g udvikle valide diagnser inden fr mrådet. Der er lavet epidemilgiske undersøgelser af frekmsten af funktinelle lidelser g frbrug af sundhedsydelser, betydningen af funktinelle lidelser fr sygemeldinger samt frbrug af sciale ydelser. Den grundvidenskabelige linje består bl.a. af frskning i sygdmsadfærd g selvplevet helbred hs patienter med funktinelle lidelser, neurbilgiske g neurpsyklgiske frhld mv. Frskningsklinikken har siden 2005 mdtaget patienter til behandling g udredning. Behandlingen fregår aktuelt sm kgnitiv adfærdsbehandling i grupper samt ACT (Acceptance and Cmmitment Therapy) i grupper. Frskningsklinikken samarbejder med en bred vifte af natinale g internatinale frskningsinstitutter, kliniske afdelinger, scialsektren, praktiserende læger mv. 5

6 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik 6

7 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Organisatriske frhld Frskningsklinikken hører under Neurcentret på Aarhus Universitetshspital. Afdelingen ledes af prfessr, ledende verlæge, dr. med., ph.d., Per Fink. Den kliniske del ledes endvidere af verlæge Nils Balle Christensen g verlæge Emma Rehfeld. Afdelingen er tilknyttet Aarhus Universitet, Klinisk Institut. 7

8 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik 8

9 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Medarbejdere Afdelingsleder Prfessr, ledende verlæge, ph.d., dr.med., Per Fink Videnskabeligt g klinisk persnale, rdinært aflønnet Cand.med., verlæge Emma Rehfeld Cand.med., verlæge Nils Balle Christensen Cand.med., ph.d. Andreas Schröder Cand.med. Jhanne Liv Agger Cand.med. Sanne Wissing Cand.psych., ph.d. Lisbeth Frsthlm Cand.psych. Trine Eilenberg, ph.d.-stud. Mag.art., ph.d. Mette Bech Risør Cand.scient. Eva Ørnbøl Cand.psyk., Luise Margrethe K Nielsen Videnskabeligt persnale, fndslønnet Cand.med. Lne Fjrback, ph.d.-stud. Cand.psych. Tina Carstensen, ph.d.-stud. Cand.mag. Annemette Bnd Lind, ph.d.-stud. Cand.med., ph.d. Charltte Ulrikka Rask Cand.med. Lene Sanchez Tscan Cand. mag. Christel Tarber, ph.d.-stud. Cand.psyk., ph.d. Mimi Mehlsen Cand.med. Marie Lyngsaae Dam Cand.psyk., Majbritt Mstrup Pedersen Lic.dnt, Hans Jørgen Hansen, MPH-stud. Teknisk administrativt persnale, fnds- g rdinært aflønnet Administrativ leder Tinna Lauritsen Prfessr- g frskningssekretær Malene Skjøth Kursus- g frskningssekretær Lena Bering Lægesekretær Maiken Back Sekretær Bente Dahl Pedersen Datamanager Theis Andersen Datamanager Hans Jacb R Christensen Anden faggruppe Scialrådgiver Helle Jessen Trnemand Adjungeret prfessr Jhn Weinman 9

10 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik 10

11 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Klinik Fra 2005 har afdelingen haft en begrænset frskningsbaseret klinisk funktin. I 2010 mdtg klinikken 374 henvisninger, g 230 blev taget i behandling. Klinikken har i betydeligt mfang givet råd g vejledning vedrørende knkrete patienter til læger g sciale myndigheder. 11

12 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik 12

13 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Frskning Behandlingsprjekter Behandling af patienter med helbredsangst. En randmiseret, kntrlleret undersøgelse af gruppeterapi (Acceptance and Cmmitment Therapy) sammenlignet med en venteliste. Hvedansvarlig: Cand.psyk. Eilenberg T., ph.d.-stud. Mindfulness-baseret kgnitiv terapi til patienter med funktinelle lidelser en randmiseret kntrlleret videnskabelig undersøgelse. Hvedansvarlig: Fjrback L., cand.med., ph.d.-stud. Behandling af patienter med krniske funktinelle lidelser. En randmiseret, kntrlleret undersøgelse af kgnitiv adfærdsterapi i gruppe. Hvedansvarlig: Schröder A., cand.med., ph.d. Effekten af en psyk-edukativ dvd g krtvarig psyklgisk interventin efter akut whiplash traume. Hvedansvarlig: Pedersen MM., cand.psyk., ph.d.-stud. Kliniske prjekter Oplevelse g håndtering af stress/belastning i hverdagen g igennem livshistrien blandt patienter med funktinelle lidelser før g efter ny behandling. Hvedansvarlig: Lind AB, cand.mag., ph.d.-stud. Overser læger fysisk sygdm når diagnsen funktinel lidelse stilles? Et pfølgningsstudie. Hvedansvarlig: Schröder A., cand.med., ph.d. Italesættelsen af funktinelle lidelser mellem læge g patient. Hvedansvarlig: Tarber C., cand.mag., ph.d.-stud. Psyklgiske faktrers betydning fr symptmbilledet g sygdmsfrløbet hs patienter udsat fr akut whiplash traume. Hvedansvarlig: Carstensen T., cand.psych., ph.d.-stud. Medically unexplained symptms and functinal disrders in primary care. Hvedansvarlig: Rask M., cand.med., ph.d.-stud. (Frskningsenheden fr 13

14 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Almen Praksis, Aarhus). Prædiktrer fr funktinelle lidelser i almen praksis - frebyggelse af krniske frløb. Hvedansvarlig: Hansen HS., cand.med., ph.d. Functinal smatic symptms in childhd: predictrs, curse and cntinuity. Hvedansvarlig: Rask CU., cand.med., ph.d. Patientuddannelse til krniske smertepatienter Kmiteen fr Sundhedsplysning. Hvedansvarlig: Mehlsen M., cand.psyk., ph.d. Cnsequences f functinal disrders? Hvedansvarlig: Løngaard K., cand.scient.san.publ. (Det Natinale Frskningscenter fr Arbejdsmiljø (NFA)) Bilgiske markører fr funktinelle lidelser. Hvedansvarlig: Kutzminske R., cand.med, ph.d. Bdily distress syndrme; natural curse and risk factrs f patient and healthcare system. Hvedansvarlig: Budtz-Lilly A., cand.med, ph.d-stud. (Frskningsenheden fr Almen Praksis, Aarhus). Smatiseringshvedpine i primærsektren. Hvedansvarlig: Hansen HJ., lic.dnt, MPH-stud. Funktinel lidelse g tilbagevenden til arbejde Hvedansvarlig: Mmsen AM. Fysiterapeut, MPH, ph.d., Marselisbrgcentret g NFA. Prjekter på vej Behandling med Dulxetin/ACT af patienter med BDS Hvedansvarlig: cand.med. Agger JL. Funktinel sygdmsepidemilgi. Afgrænsning, frekmst, årsag g prgnse mv. Hvedansvarlig: Ukendt ph.d.-studerende & Fink P., prfessr, ph.d., dr.med. (Multicenter Glstrup-khrten) 14

15 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik A multidisciplinary apprach t understanding disabling functinal syndrmes including fibrmyalgia, irritable bwel and chrnic fatigue syndrmes Fælles Eurpæisk prjekt: DK-ansvarlig: Fink P., prfessr, ph.d., dr.med. Frebyggelse af funktinelle lidelser Et studie af ACT sm frebyggelsesinterventin i gymnasieklasser. Hvedansvarlig: Frsthlm L, cand.psyk, ph.d. & evt. Nielsen LK., cand.psyk. Andre ikke direkte frskningsprjekter Flkeplysning g uddannelse af læger samt scialrådgivere (TERM) Hvedansvarlig: Tscan L., cand.med. I frbindelse med diagnstik g metder er afdelingen blevet inddraget i arbejdet med at frbedre SCAN-interviewet samt deltage i arbejdsgruppen vedr. revisin af WHOs diagnstiske klassifikatinssystem, ICD

16 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik 16

17 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Publikatiner Peer-reviewed udenlandske artikler Creed F, Guthrie E, Fink P, Henningsen P, Rief W, Sharpe M, White P. Is there a better term than "medically unexplained symptms"? J Psychsm Res 2010(1):5-8 Christensen KS, Bech P, Fink P. Measuring mental health by questinnaires in primary care. Unidimensinality, respnsiveness and cmpliance. Eurpean Psychiatric Review 2010;3(1):8-12 Fink P, Ørnbøl E, Christensen KS. The utcme f Hypchndriasis / Health anxiety in primary care. A tw-year fllw-up study n health care csts and self-rated health. PLSONE 2010;5(3):e9873 Fink P, Schröder A. One single diagnsis, Bdily distress syndrme, succeeded t capture ten diagnstic categries f functinal smatic syndrmes and smatfrm disrders. J Psychsm Res 2010;68: Hall N, Kuzminskyte R, Pedersen AD, Ørnbøl E, Fink P. The Relatinship Between Cgnitive Functins, Smatizatin, and Behaviral Cping in Patients with Multiple Functinal Smatic Symptms. Nrd J Psychiatr 2010, [Epub ahead f print] Kuzminskyte R, Kupers R, Videbech P, Gjedde A, Fink P. Increased sensitivity t supra-threshld painful stimuli in patients with multiple functinal smatic symptms (MFS). Brain Research Bulletin 2010;,82: Petersen B, Tft J, Balle Christensen N et al. A 2-year fllw-up f mentalizatin-riented grup therapy fllwing day hspital treatment fr patients with persnality disrders. Persnality and Mental Health. 2010,4(4): Rask CU, Brg C, Søndergaard C, Schulz-Pedersen S, Thmsen PH, Fink P. A medical recrd review methd fr functinal smatic symptms in children. J Psychsm Res. 2010;68:

18 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Schröder A, Rehfeld E, Ørnbøl E, Sharpe M, Licht RW, Fink P. A nvel treatment apprach fr peple with severe functinal smatic syndrmes (STreSS-1). Randmized trial. IJBM Suppl 1. Schröder A, Fink P. The prpsed diagnsis f smatfrm disrders in DSM-V: Tw steps frward and ne step backward?: Letter t the Editr. J Psychsm Res. 2010;68,(1):95-96 Tft T, Rsendal M, Ørnbøl E, Frsthlm L, Olesen F, Fink P. Training general practitiners in the treatment f functinal smatic symptms. Effects n patient health in a cluster-randmised cntrlled trial (The FIP study). Psychther Psychsm 2010;79: Peer-reviewed danske artikler Fink P, Rsendal M., Dam M, Schröder A. Ny fælles diagnse fr funktinelle sygdmme. Ugeskr Laeger. 2010;14;172(24): Jensen TS, Bliddal H, Fink P. Når patienten er syg, selvm undersøgelsesresultaterne er nrmale. Ugeskr Laeger 2010, 14;172(24):1811 Junge A, Risør MB, Tustrup K, Grau C. Hved-hals-kræft-patienters plevelse af accelererede patientfrløb. Ugeskr Laeger. 2010,172(4): Kasch H, Kngsted A, Carstensen T. Prædiktrer fr krniske følger ved whiplashtraume. Ugeskr Laeger. 2010,14;172(24): Rittig-Rasmussen B, Kngsted A, Carstensen T, Bendix T, Bach FW, Jensen TS. Behandling af gener efter whiplash. Ugeskr Laeger. 2010,14;172(24): Schröder A, Fink P, Fjrback, LO, Frsthlm, L, Rsendal, M. Behandlingsstrategi fr funktinelle syndrmer g smatisering. Ugeskrift fr Laeger. 2010,172(24):

19 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Ppulærvidenskabelige publikatiner Eilenberg T. Når krppen larmer g angsten raser. Psyklg Nyt, 2010:4-10. Eilenberg T. Sig mig - er jeg syg? En ny frståelse g behandling af helbredsangst. AngstAvisen, nr. 31 Carstensen TBW. Whiplash distress g smerter før uheld prædikterer gener. BestPractice 2010;11: Ph.d.-afhandling Schröder A. Syndrmes f bdily distress. Assessment and treatment. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Bidrag til bøger Fainzang S, Hem HE, Risør MB (eds): Intrductin. In: The Taste fr Knwledge: Medical Anthrplgy Facing Medical Realities. Fainzang S, Hem HE, Risør MB (eds) Aarhus University Press, s. 9-25, Risør MB: Healing and recvery as a scial prcess amng patients with medically unexplained symptms (MUS). In: The Taste fr Knwledge: Medical Anthrplgy Facing Medical Realities. Fainzang S, Hem HE, Risør MB (eds.) Aarhus University Press, s , Klstad H, Fink P. Funktinelle lidelser i miljømedicin. In: Miljø- g arbejdsmedicin, 3. udg. Bnde JP, Rasmussen K, Sigsgaard (Eds). FADL, København, 2010:

20 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Debat / kmmentar Eilenberg T. Frsker hanker p i lægerne. Udfrsk, Aarhus universitetshspital, 2. halvår 2010, s. 27. Fink P, Schröder A. Svar på indlæg: Myalgisk encefalmyelitis-krnisk træthedssyndrm er ikke en funktinel sygdm. Ugeskr Laeger 2010;172(34):2328 Fink P. Svar på indlæg: Skal fibrmyalgi, krnisk træthedssyndrm samt duft- g kemikalieverfølsmhed behandles i psykiatrisk regi? Ugeskr Laeger 2010;172(34):2327 Fink P. Svar på indlæg: Skal funktinelle lidelser behandles i psykiatrisk regi? Ugeskr Laeger 2010;172(38):2632 Staehelin TS, Bliddal H, Fink P. Svar på indlæg: Funktinelle lidelser i et scialpsyklgisk perspektiv. Ugeskr Laeger 2010;172(34):

21 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Knferencer g øvrige aktiviteter Videnskabelige fredrag med abstract Fink P. The TERM Mdel. Patienten mit körperlichen Beschwerden hne ausreichenden Organbefund (smatfrme Störungen) in China: Symptmattributinen, Krankheitsverhalten und Behandlung, Shanghai, Kina Fink P. Smatfrm disrders. 13th Annual Meeting f the Eurpean Assciatin f Cnsultatin Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Innsbruck, Østrig Fink P. Mdels f service delivery that might be recmmended. 13th Annual Meeting f the Eurpean Assciatin f Cnsultatin Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Innsbruck, Østrig Fink P. Des the Bdily distress syndrme (BDS) diagnsis unify the functinal smatic syndrmes and smatfrm disrders? ICBM, Washingtn Fink P. Des the Bdily distress syndrme (BDS) diagnsis unify the functinal smatic syndrmes and smatfrm disrders? Årsmøde, Academy f Psychsmatic Medicine, Flrida Frsthlm L, Eilenberg T & Nielsen LK. ACT grup Treatment f Health Anxiety. Wrkshp, ACBS Annual Wrld Cnference, Ren Risør MB. The scial lives f medicine, the 6th Cnference in Medical Anthrplgy At Hme, Paris, France Rask CU, Micali N, Fink P, Skvgaard AM. Functinal smatic symptms and eating behaviurs in 5-7-year-ld children. The Cpenhagen Child Chrt The 13th Annual Scientific Meeting f the Eurpean Assciatin fr Cnsultatin-Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Innsbruck, Østrig Schröder A. The STreSS-trial: Example f a nvel treatment apprach. 51st Annual Meeting f the Scandinavian Cllege f NeurPsychpharmaclgy, Götebrg, Sverige Schröder A. A nvel treatment apprach fr peple with severe functinal smatic syndrmes (StreSS-1): Randmized trial. 13th 21

22 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Annual Scientific Meeting f the Eurpean Assciatin fr Cnsultatin- Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Innsbruck, Østrig Schröder A. A nvel treatment apprach fr peple with severe functinal smatic syndrmes (STreSS-1): Randmized trial. Internatinal Cngress f Behaviral Medicine, Washingtn DC, USA Ppulærvidenskabelige fredrag - andre Carstensen TBW. Hvad er BDS (Bdily distress syndrme)? - Frklaringsmdeller g sårbarhedsfaktrer. Smertenetværksgruppe fr psyklger, Tværfagligt Smertecenter Allevia Eilenberg T. ACT gruppeterapi til svær helbredsangst. Smertenetværksgruppe fr psyklger, Tværfagligt Smertecenter Allevia Fink P. Medicinsk ufrklarlig sygdm: Epidemilgi g håndtering. Årsmøde ved Dansk Selskab fr Miljømedicin Fink P. Funktinelle lidelser diagnse g behandling. Almenpsykiatrisk Afd., Klding Sygehus Fink P. Funktinelle Lidelser. 12-mandsmøde, Thisted Fink P. Hvad fejler patienten der ikke fejler nget diagnstik g behandling af funktinelle sygdmme. Frskerseminar arrangeret af Hjertemedicinsk Afdeling, Skejby Sygehus Fink P. Undersøgelsen viser intet abnrmt - hvad fejler patienten? Danske Fysiterapeuters Fagfrum "Smerte & Fysiterapi", temadag Fink P, Schröder A, Eilenberg T, Carstensen TBW. En syg brger eller en rask patient. Lægedag, Regin Midt Fink P. Vertig. ØNH, Aarhus Universitetshspital Fjrback L. Mindfulness. Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshspital Fjrback L. Funktinelle Lidelser. Frskningsbibliteket, Risskv Fjrback L. Funktinelle Lidelser. Lægedag Syd, Klding 22

23 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Frsthlm L. ACT-behandling af helbredsangst. Klinik fr Angstlidelser, Psykiatrisk Hspital, Risskv Frsthlm L, Fink P. Håndens funktinelle Lidelser. Dansk Selskab fr Håndkirurgi, Aarhus Universitetshspital Hansen HJ. Smatiseringshvedpine, 2 staff meetings, afd. f. Klinisk Oral Fysilgi Nielsen LK. Jamen jeg ER j syg! Assessment g behandling af funktinelle lidelser herunder helbredsangst, Scialmedicinsk Klinik Aalbrg Rask CU. Brugen af det børne- g ungdmspsykiatriske diagnstiske interview: Develpment and Well-Being Assessment (DAWBA). Børne- g Ungdmspsykiatrisk Afsnit, Ålbrg (fr læger g psyklger) Rask CU. Funktinelle lidelser hs børn g unge. Ålbrg Universitetshspital Rask CU. Funktinelle symptmer g tilstande hs børn g unge. Pædiatrisk afdeling, Skejby Rask CU. Funktinelle symptmer g tilstande hs børn g unge. Pædiatrisk afdeling, Herning Sygehus Rask CU. Functinal smatic symptms in 5-7-year-ld children. Assessment, prevalence and c-ccurence. Frum fr Funktinelle Frstyrrelser, Dianalund Epilepsihspital Schröder A. Udredning g behandling af funktinel sygdm ved FFL: Hvem behandler vi, g hvad er effekten? Smerteklinikken, Odense Universitetshspital Schröder A. Krniske funktinelle symptmer kan der gøres nget? Resultater fra STreSS-studiet. Frskermøde Dansk Smertefrskningscenter, Aarhus Universitetshspital Schröder A. Behandling af patienter med funktinelle lidelser. En randmiseret, kntrlleret undersøgelse. Reumamøde. Aarhus Universitetshspital Schröder A. En ny behandlingsmdel fr svære funktinelle syndrmer. Psykiatriens 5. Frskningsdag. Aarhus Universitetshspital 23

24 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Risskv Schröder A. Den Funktinelle patient. Liaisn-psykiatri g behandling. Cpenhagen Neursurgical Sympsium. Rigshspitalet Schröder A. Illness withut disease a brain disrder? Results frm the STreSS-1 trial. DNC Seminar, Aarhus Universitetshspital 2010 Ppulærvidenskabelige fredrag - flkeplysning Fjrback L. Mindfulness. PsykiatriFnden, Vanløse Lind AB. Mindfulness-meditatin g Acceptance and Cmmitment Therapy ved smatiseringstilstande. Kvindeliv, Aarhus Pstere Carstensen TBW. Are there gender differences in cping with neck pain fllwing acute whiplash trauma? Frskningens Dag, Aarhus Universitetshspital Fjrback L, Mindfulness therapy fr smatizatin disrder. Psykiatriens Frskningsdag 2010, Aarhus Rsendal M, Hansen HS, Risør MB. The GP's cnsultatin Appraches t medically unexplained symptms. 19th WONCA Wrld Cnference f Family Dctrs, Cancun, Mexic Lind AB, Risør MB, Klstad H, Fink P. Influence f mindfulness-based cgnitive therapy fr severe functinal disrders: A qualitative study. 13th Annual Meeting f the Eurpean Assciatin f Cnsultatin Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Innsbruck Hansen HJ. Smatfrm headaches in Danish primary care patients. 13th Annual Meeting f the Eurpean Assciatin f Cnsultatin Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Innsbruck, Østrig 24

25 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Eilenberg T. Treatment f patients with health anxiety. A randmized cntrlled trial f grup therapy (Acceptance and Cmmitment Therapy) cmpared with a wait-list. Frskningens Dag, Aarhus Universitetshspital Rask CU, Elberling H, Skvgaard AM, Thmsen PH, Fink P. Health anxiety symptms in 5-7-year-ld children. The CCC2000 Birth Chrt. EAPS cngress, Cpenhagen, 2010 Rask CU, Micali N, Skvgaard AM. The CCC2000 Birth Chrt: Patterns f functinal smatic symptms and eating behaviurs in 5-7-yearld children. EAPS Cngress, Cpenhagen,

26 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik 26

27 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Undervisning Frskeruddannelse Frskningsklinikken har p.t. 6 ph.d.-studerende. SCAN-kursus. Undervisere: Christensen NB & Schröder A. Kvalitativ analyse i humanistisk sundhedsfrskning (1 heldagsundervisning), Aarhus Universitet. Underviser: Risør MB. Efteruddannelseskurset kvalitativ analyse fr Regin Midt. Underviser: Risør MB Kvalitativ analyse. Frskertræningskursus fr speciallægeuddannelsen i almen medicin, Aarhus Universitet. Underviser: Risør MB. Humanistisk sundhedsfrskning. Frskertræningsuddannelsen fr speciallæger i almen medicin, Aarhus Universitet Undervisning: Lind AB. Spørgeskemakursus fr ph.d.-studerende, Aarhus Universitet & Odense Universitetshspital. Undervisere: Fink P & Ørnbøl E. Basic Bistatistics fr ph.d.-studerende, Aarhus Universitet. Underviser: Ørnbøl E. Linear and Lgistic Regressin fr ph.d.-studerende, Aarhus Universitet Underviser: Ørnbøl E. Smatiseringshvedpine, MPH-uddannelsen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Underviser: Hansen HJ. 27

28 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Prægraduat undervisning Sundhedspsyklgi, medicinstud. 3. sem., Aarhus Universitet. Undervisere: Frsthlm L, Fink P, Rehfeld E. Sundhedsantrplgi, medicinstud, 3. sem. (1 frelæsning & 2 wrkshps). Underviser: Risør MB. Tandlægeuddannelsen, sem., Aarhus Tandlægehøjskle Underviser: Hansen HJ. Quality f life, Studiekreds. Sundhedsvidenskabelig kandidatuddannelse, Aarhus Universitet. Underviser: Ørnbøl E. Bistatistik. Sundhedsvidenskabelig kandidatuddannelse, Aarhus Universitet Underviser: Ørnbøl E. Frelæsning i psykiatri. Skejby Sygehus Underviser: Fink P. Pstgraduat undervisning TERM-kursus, praktiserende læger i Regin Syd Underviser: Per Fink TERM-kursus, parktiserende læger i Regin Syd g Nrd. Undervisere: Schröder A, Rehfeld E. Kmmunikatin g funktinelle lidelser. Specialeuddannelsen i almen medicin: Mdul 4. Underviser: Schröder A. Udredning g behandling af funktinel sygdm. Frskermøde, Epilepsihspitalet Dianalund. Underviser: Schröder A. Funktinelle tilstande. A-kursus på speciallægeuddannelsen i rtpædkirurgi, Aarhus Universitet. Underviser: Schröder A. 28

29 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik CD / manual Eilenberg T, Nielsen L & Frsthlm L. Udarbejdelse af manual g CD til gruppebehandling af helbredsangst. Fjrback L. CD med mindfulness øvelser, PsykiatriFnden Gæstefrelæsninger FFL arrangerer 2 gange årligt en åben møderække, hvr frskere inviteres til at fremlægge g diskutere deres frskning med afdelingens medarbejdere g andre interesserede: Anette Fischer Pedersen, Psyklg, ph.d., Afdeling fr Almen Medicin, Aarhus: Patient delay ved kræftsygdmme. Mette Bech Risør, Antrplg, Senirfrsker, Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser, Aarhus: Fra symptmer til sygdmme. Kulturelle aspekter i frtlkningen af sygdm. Sara Marie Hebsgård, Cand.mag. antrplg: En antrplgisk undersøgelse af handledygtighed hs mennesker med funktinelle lidelser. Rikke Sand Andersen, Cand.mag. antrplg, ph.d.-stud., Aarhus Universitet: Antrplgiske perspektiver på patient delay g symptmplevelser. Camilla Grønlund, Cand.psych.aut., Kgnitiv Terapi Center Aarhus: ACT - Acceptance and Cmmitment Therapy. Jhn Weinmann, Prfessr, psyklg, Kings Cllege, Lndn: The patient s perceptin f illness: thery, assessment and clinical applicatins. Blette Daniels, ph.d.-stud., Aalbrg Universitet: Musikterapi sm stressbehandling. 29

30 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Mathias Brødsgaard Grynderup, cand.psych., ph.d.-stud., Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Sygehus: Psychlgical demands, decisin latitude, and the risk f incident depressin. Nanna Mik-Meyer, ph.d., Cpenhagen Business Schl: An illness f ne s wn. Hanne Stubbe, Psykterapeutisk verlæge, Aarhus Universitetshspital, Risskv: Kunstterapiens virkningsmekanismer fr patienter med psykiske lidelser belyst ved kvalitative frskningsmetder. 30

31 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Deltagelse i råd, nævn, udvalg g netværk Christensen NB. Medlem af Frløbsgruppen fr Lænde-rygsmerter i Regin Midt Fink P. Medlem af ekspertgruppe vedr. hvidbg m mentalt helbred, sygefravær g tilbagevenden til arbejdsmarked Fink P. Medlem af Academy f Psychsmatic Medicine, Assciatin f Eurpean Psychiatrists, Internatinal Cllege f Psychsmatic Medicine, Psychsmatics. Fink P. Medlem af Eurpean Assciatin fr Cnsultatin-Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP). Fink P. Medlem af Eurpean Psychsmatic Research Netwrk (ECPR). Fink P. Medlem af arbejdsgruppe vedr. videreudvikling WHO s neurpsykiatriske interview (SCAN interview). Fink P. Medlem af arbejdsgruppen vedr. liaisnpsykiatri. Fink P. Medlem af arbejdsgruppe vedr. klinisk vejledning, Dansk Selskab fr Almen Medicin (DSAM). Fink P. Medlem af fagpanel i Angstfreningen. Fink P. Medlem af ekspertgruppen mentalt helbred, sygefravær g tilbagevenden til arbejde. Det Natinale Frskningscenter fr Arbejdsmiljø. Fink P. Fellw i American Academy f Psychsmatic Medicine. Fink P. Repræsentant fr Dansk Psykiatrisk Selskab Arbejdsgruppe, fagpanel vedr. krnisk træthedssyndrm. Fink P. Medlem af faggruppe under Sundhedsstyrelsen vedr. specialeplanlægning fr krnisk træthedssyndrm. Fink P. Frmand fr bedømmelsesudvalg vedr. ph.d.-afhandlinger, Aarhus Universitet. Rask CU. Medlem Paediatric-liaisn Grup. Rask CU. Medlem Jysk-Fynsk Frskningsfrum Rask CU. Medstifter g medlem af The Child and Adlescent Wrking Party f the Eurpean Assciatin f Cnsultatin and Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP). Rask CU. Medlem af interessegruppen fr Liaisnpsykiatri g Psyksmatik, DK. Vejleder på frskningspgaver fr kmmende speciallæger i Børne- g Ungdmspsykiatri. Rask CU. Rådgivet The DSM V taskfrce, chairing the wrkgrup studying Smatic Symptm Disrders vedrørende særlige frhld fr børn g unge indenfr dette mråde. Rask CU. Rådgivning af arbejdsgruppe vedr. retningslinjer fr udredning g behandling af børn med funktinelle lidelser i pædiatrisk regi. Rask CU. Deltaget i møder/wrkshps under Udviklingsfrum m Funktinelle Lidelser 31

32 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Rehfeld E. Frmand fr Liaisnpsykiatrisk Interessegruppe. Risør MB. Medlem af Prgramkmiteen fr Individ, Sygdm g Samfund, Det Strategiske Frskningsråd. Risør MB. Medlem af Styregruppen fr frskningscenteret, Fra symptm til behandling ptimeret udredning af kræftsygdm (CaP), Frskningsenheden fr Almen Praksis, Aarhus Universitet. Risør MB. Medlem af Styrelsen fr Statens Institut fr Flkesundhed, Syddansk Universitet Risør MB. Medlem af Tænketank fr MTV, Sundhedsstyrelsen Risør MB. Medlem af Kmité fr Psykscial Kræftfrskning, Kræftens Bekæmpelse Schröder A. Bestyrelsesmedlem af Liaisnpsykiatrisk Interessegruppe Schröder A Expert advisr fr the Advisry Cmmittee n WHO Schedules fr Clinical Assessment in Neurpsychiatry (SCAN), Sectin 2 (smatfrm disrders). 32

33 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Øvrigt Peer-review Afdelingens frskere har lavet reviews fr følgende tidsskrifter g frlag: Jurnal f Psychsmatic Research Psychpathlgy Jurnal f Pediatric Psychlgy Internatinal Jurnal f Psychiatry in Medicine British Jurnal f Health Psychlgy Scandinavian Jurnal f Primary Health Care General Hspital Psychiatry British Jurnal f Psychiatry Jurnal f Affective Disrders Psychtherapy and Psychsmatics Acta Psychiatrica Scandinavica Cambridge University Press Bedømmelser Per Fink har været frmand fr bedømmelseskmité i frbindelse med MSc Mrten Vejs Willerts ph.d.-afhandling (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet) samt medlem af bedømmelsesudvalg i frbindelse med Judith Rsmalens prfessrat (University Medical Center Grningen, Hlland). Redaktinelt arbejde Fink P. Editrial Bard, General Hspital Psychiatry. Fink P. Editrial Bard, Psychsmatics. Fink P. Assciate editr, Jurnal f Psychsmatic Research Research. Frsthlm F. Medredaktør på grundbg i klinisk sundhedspsyklgi. Risør MB. Medstifter af g ansvarshavende redaktør fr Tidsskrift fr Frskning i Sygdm g Samfund. 33

34 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Risør MB. Medlem af bedømmelsesudvalget i frbindelse med Anita Ulrichs ph.d.-afhandling Narrativ fleksibilitet i sygdmsfrløb med kræft - kræftpatienters frtællinger m etableret g alternativ behandling. Risør MB. Redaktør på antlgien The Taste fr Knwledge: medical anthrplgy facing medical realities 2010, Aarhus University Press Gæster Jhn Weinman, prfessr, BA, PhD, Health Psychlgy Sectin, Department f Psychlgy, GKT Medical Schl, Institute f Psychiatry, Lndn, England. Priser Schröder A. har vundet pris fr bedste fredrag på Psykiatriens 5. Frskningsdag, Aarhus Universitetshspital. Carstensen T. har vundet psterpris på Frskningens Dag, Aarhus Sygehus. 34

35 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Supervisin / vejledning Flere af afdelingens frskere fungerer sm vejledere fr ph.d.-studerende samt udfører supervisinspgaver. Massemedier Der har været str fkus g interesse specielt på afdelingens behandlingsprjekt fr patienter med helbredsangst, hvilket har affødt en del radi-interviews samt interviews g mtale i den trykte presse. 35

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser ÅRSBERETNING 2011 FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...5 MEDARBEJDERE...6 FORSKNING...9 PUBLIKATIONER...12 PEER-REVIEWED UDENLANDSKE ARTIKLER...12 PEER-REVIEWED

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser ÅRSBERETNING 2013 FORORD... 3 ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 MEDARBEJDERE... 3 KLINIK... 5 FORSKNING... 6 FORSKNINGSPROJEKTER...6 ANDRE PROJEKTER...9 BEVILLINGER

Læs mere

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012 Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Effekten af en edukativ video efter akut whiplash traume. Et randomiseret kontrolleret forsøg. Hovedansvarlig:

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2009 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 PUBLIKATIONER...9 FORSKNINGSARTIKLER,

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet Indenfr nefrlgien Hvem? Hvrdan? Og Hvrfr? 1. g 2. ktber 2014 Arrangør: Faglig Selskab fr nefrlgiske sygeplejerske Knferencen afhldes på: Kldkærgaard knferencecenter

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2008 INDHOLD FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...9

Læs mere

Point of Care Konference 11.12.13

Point of Care Konference 11.12.13 Pint f Care Knference 11.12.13 Medic Innvatin Innvatin Netwrk fr the Danish MedTech Industry Researchers Business peple Health care emplyees Partners: Funded by: Activities Prjects Test facilities Cmpetence

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Neuropædagogik og rehabilitering af hjerneskadede

Neuropædagogik og rehabilitering af hjerneskadede Neurpædaggik g rehabilitering af hjerneskadede Videnscenter fr Diakni g Pædaggik D. 25. nvember 2009 Ledende neurpsyklg Anders Degn Pedersen Hammel Neurcenter Curriculum Vitæ Anders Degn Pedersen Ledende

Læs mere

Program for Udviklingskonferencen i Det Sundhedsfaglige Hovedområde

Program for Udviklingskonferencen i Det Sundhedsfaglige Hovedområde Prgram fr Udviklingsknferencen i Det Sundhedsfaglige Hvedmråde Praktiske plysninger Sted: UCN Sund, Selma Lagerløfsvej 2, 9220 Aalbrg Øst Tid: Tirsdag den 17. august 2010, kl. 8:30 12:30 Yderligere Infrmatin:

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER... Århus Universitetshospital 2 Indhold FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...11 BØGER OG BOGKAPITLER...12

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB...

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB... Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og P sykosom atik Årsberetning 2006 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2007 - 2 - Indhold FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...5 MEDARBEJDERE...6 KLINISK FUNKTION...7 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Dystoci. U-kursus i Intrapartal i Obstetrik. Skejby december 2013. Jordemoder Marie Juhl Jørgensen, Hvidovre Hospital

Dystoci. U-kursus i Intrapartal i Obstetrik. Skejby december 2013. Jordemoder Marie Juhl Jørgensen, Hvidovre Hospital Dystci U-kursus i Intrapartal i Obstetrik Skejby december 2013 Jrdemder Marie Juhl Jørgensen, Hvidvre Hspital Læge Thmas Berghlt, Nrdsjællands Hspital Dystci Dystci (græsk) : dys = langsm, dårlig tkia

Læs mere

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark Patientfrløbsprgram fr rygmrådet i Regin Syddanmark September 2010 1 Indhldsversigt: Frrd 1. Indledning 1.1. Baggrund: Sundhedsaftalerne 1.2. Hvad er et frløbsprgram 1.3. Hvrdan anvendes frløbsprgrammer

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Den innovative lærer. Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Den innovative lærer. Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Den innvative lærer Kjeld Fredens er adjungeret prfessr ved recreate, Institut fr Læring g Filsfi, Aalbrg Universitet. Han har været lektr (hjernefrsker) ved Århus Universitet, seminarierektr ved Skive

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Læge g psykterapeut Hanne Vilstrup 21 62 52 37 hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Hvad tilbyder jeg: Psykterapeutisk behandling af fx Tvangstanker - OCD Angst - sklefbi, eksamensangst m.m. Depressiner

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Neuropædagogik. Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Neuropædagogik. Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Neurpædaggik Kjeld Fredens er adjungeret prfessr ved recreate, Institut fr Læring g Filsfi, Aalbrg Universitet. Han har været lektr (hjernefrsker) ved Århus Universitet, seminarierektr ved Skive Seminarium,

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Innvatin g mtivatin i AT sm mind-set i stx praksis fr lærere, ledelse g elever Knference på Aarhus Universitet tirsdag den 29. april 2014 INNOVATION mange taler m innvatin i gymnasiet, men gør ngen nget

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter.

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter. Deltagere ESB- styregruppens medlemmer g suppleanter Anne Birthe Mrtensen, Randers TS (ABM) Anders la Cur, København TS (AlC) Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ) Karen Jespersen, SOSU

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser NIP-håndbogen

Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser NIP-håndbogen Det Natinale Indikatrprjekt til måling g frbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser NIP-håndbgen NIP-sekretariatet Kmpetencecenter Nrd, Klinisk Epidemilgisk Afdeling, Aarhus Universitetshspital Kmpetencecenter

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Rapport fra Danske Regioners arbejdsgruppe vedr. national uddannelse til beskrivende radiograf

Rapport fra Danske Regioners arbejdsgruppe vedr. national uddannelse til beskrivende radiograf Rapprt fra Danske Reginers arbejdsgruppe vedr. natinal uddannelse til beskrivende radigraf Gdkendt af reginernes sundhedsdirektører Den 13. juni 2012 1 Indhldsfrtegnelse Resumé af arbejdsgruppens anbefalinger

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Program 10.30-12.30 12.30 Definitioner Udredning og behandling af MUS Refleksion Pause Om stepped care og socialmedicin Håndtering af svære funktionelle

Læs mere

Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær. Regeringsgrundlaget: Regeringen vil føre en aktiv indsats fr at nedbringe det langvarige sygefravær. Langtidssygemeldte skal bevare kntakten til arbejdsmarkedet i videst mulige mfang. Regeringen vil afskaffe

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

TwinCAT 2 Basic 2012 Modul 1

TwinCAT 2 Basic 2012 Modul 1 TwinCAT 2 Basic 2012 Mdul 1 Frmål: Kursus rækken TwinCAT 2 Basic 2012, består af et frhldsvist krt g intenst frløb, frdelt på i alt 5 mduler. Efter deltagelse i alle 5 mduler er kursisten klædt på, til

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus SenirRådet R E F E R A T Ekstrardinært møde Fredensbrg Senirråd TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00 Strtrmmen, Fredensbrg Rådhus Til stede: Anders Kpping, Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Grethe

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

Kompetenceklynger - Opbygning og værditilførsel

Kompetenceklynger - Opbygning og værditilførsel Kmpetenceklynger - Opbygning g værditilførsel Martin Stenfeldt, 40 år Cand.merc (B2B-marketing) 15 års kmmerciel medtech erfaring Int. Prduktmarketing (Radimeter Medical A/S) Prjektsalg i USA (Radimeter

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger 23. kt. 2014 Satspuljeansøgning (11) Sidste redigering Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte sm brbygger i den sammenhængende recveryindsats fr mennesker med psykiske lidelser Kmmune/Regin: Regin Hvedstaden.

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget fr Andragender PETI_OJ(2011)202_1 FORSLAG TIL GSORDEN SEMINAR i samarbejde med KOMMISSIONEN - Retlige anliggender Trsdag den 6. ktber 2011 kl. 9.00-12.30 g kl. 14.00-17.00

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

Sundhedsregnskabet VIRKSOMHEDSSTATUS OG OPERATIONALISERING AF ØNSKET UDVIKLING. InterAction

Sundhedsregnskabet VIRKSOMHEDSSTATUS OG OPERATIONALISERING AF ØNSKET UDVIKLING. InterAction VIRKSOMHEDSSTATUS OG OPERATIONALISERING AF ØNSKET UDVIKLING InterActin Indhldsfrtegnelse. Indhldsfrtegnelse....2 Frrd....3 Frmål...4 Baggrund...5 Metde...6 Måling af sygefravær....7 Måling af psykscialt

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

Klinisk Farmakologisk Afdeling. Årsrapport 2011

Klinisk Farmakologisk Afdeling. Årsrapport 2011 Klinisk Farmaklgisk Afdeling Årsrapprt 2011 Indhldsfrtegnelse INDLEDNING.. 3 FASTE AKTIVITETER. 4 MedicinInf. 4 Giftlinien 5 Zel fase I enhed.. 6 Klinisk Farmaklgisk Labratrium. 7 Regin Hvedstadens Lægemiddelkmite

Læs mere