Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik"

Transkript

1 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik ÅRSBERETNING 2010

2

3 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik FORORD...5 ORGANISATORISKE FORHOLD...7 MEDARBEJDERE...9 KLINIK...11 FORSKNING...13 PUBLIKATIONER...17 PEER-REVIEWED UDENLANDSKE ARTIKLER...17 PEER-REVIEWED DANSKE ARTIKLER...18 POPULÆRVIDENSKABELIGE PUBLIKATIONER...19 PH.D.-AFHANDLING...19 BIDRAG TIL BØGER...19 DEBAT / KOMMENTAR...20 KONFERENCER OG ØVRIGE AKTIVITETER...21 VIDENSKABELIGE FOREDRAG MED ABSTRACT...21 POPULÆRVIDENSKABELIGE FOREDRAG - ANDRE...22 POPULÆRVIDENSKABELIGE FOREDRAG - FOLKEOPLYSNING...24 POSTERE...24 UNDERVISNING...27 FORSKERUDDANNELSE...27 PRÆGRADUAT UNDERVISNING...28 POSTGRADUAT UNDERVISNING...28 CD / MANUAL...29 GÆSTEFORELÆSNINGER...29 DELTAGELSE I RÅD, NÆVN, UDVALG OG NETVÆRK...31 ØVRIGT...33 PEER-REVIEW...33 BEDØMMELSER...33 REDAKTIONELT ARBEJDE...33 GÆSTER...34 PRISER...34 SUPERVISION / VEJLEDNING...35 MASSEMEDIER

4 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik 4

5 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Frrd Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik (FFL) er en afdeling under Neurcentret på Aarhus Universitetshspital. Målgruppen fr FFLs arbejde er patienter, der præsenterer medicinsk ufrklarede eller funktinelle fysiske symptmer, dvs. fysiske symptmer, der ikke kan frklares ved kendte knventinelt definerede smatiske lidelser. Det drejer sig f.eks. m krnisk træthedssyndrm, fibrmyalgi, irriteret tyktarm, krnisk whiplash, krniske rygsmerter g udbrændthed. Disse lidelser er hyppige i alle kliniske sammenhænge, g de kan være meget invaliderende fr patienterne g udgør en væsentlig øknmisk belastning fr sundhedsvæsenet g samfundet i øvrigt. Afdelingens frskningsaktiviteter tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til de funktinelle lidelser, idet de anskues ud fra såvel en psykiatrisk/psyklgisk, en smatisk g en kulturel g scial vinkel. FFL har 2 hvedfrskningslinjer; en klinisk linje g en mere grundvidenskabelig linje. Den kliniske linje består bl.a. af evidens- g teribaseret udvikling af behandlingsmetder til behandling af funktinelle lidelser. Dette fregår dels i specialiseret regi, dels igennem uddannelse af praktiserende læger til selv at varetage behandlingen af patienterne (TERMmdellen). Desuden har FFL udviklet diagnstiske hjælpemidler g screeninginstrumenter til ikke-psykiatriske læger, g der arbejdes intenst med at frbedre g udvikle valide diagnser inden fr mrådet. Der er lavet epidemilgiske undersøgelser af frekmsten af funktinelle lidelser g frbrug af sundhedsydelser, betydningen af funktinelle lidelser fr sygemeldinger samt frbrug af sciale ydelser. Den grundvidenskabelige linje består bl.a. af frskning i sygdmsadfærd g selvplevet helbred hs patienter med funktinelle lidelser, neurbilgiske g neurpsyklgiske frhld mv. Frskningsklinikken har siden 2005 mdtaget patienter til behandling g udredning. Behandlingen fregår aktuelt sm kgnitiv adfærdsbehandling i grupper samt ACT (Acceptance and Cmmitment Therapy) i grupper. Frskningsklinikken samarbejder med en bred vifte af natinale g internatinale frskningsinstitutter, kliniske afdelinger, scialsektren, praktiserende læger mv. 5

6 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik 6

7 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Organisatriske frhld Frskningsklinikken hører under Neurcentret på Aarhus Universitetshspital. Afdelingen ledes af prfessr, ledende verlæge, dr. med., ph.d., Per Fink. Den kliniske del ledes endvidere af verlæge Nils Balle Christensen g verlæge Emma Rehfeld. Afdelingen er tilknyttet Aarhus Universitet, Klinisk Institut. 7

8 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik 8

9 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Medarbejdere Afdelingsleder Prfessr, ledende verlæge, ph.d., dr.med., Per Fink Videnskabeligt g klinisk persnale, rdinært aflønnet Cand.med., verlæge Emma Rehfeld Cand.med., verlæge Nils Balle Christensen Cand.med., ph.d. Andreas Schröder Cand.med. Jhanne Liv Agger Cand.med. Sanne Wissing Cand.psych., ph.d. Lisbeth Frsthlm Cand.psych. Trine Eilenberg, ph.d.-stud. Mag.art., ph.d. Mette Bech Risør Cand.scient. Eva Ørnbøl Cand.psyk., Luise Margrethe K Nielsen Videnskabeligt persnale, fndslønnet Cand.med. Lne Fjrback, ph.d.-stud. Cand.psych. Tina Carstensen, ph.d.-stud. Cand.mag. Annemette Bnd Lind, ph.d.-stud. Cand.med., ph.d. Charltte Ulrikka Rask Cand.med. Lene Sanchez Tscan Cand. mag. Christel Tarber, ph.d.-stud. Cand.psyk., ph.d. Mimi Mehlsen Cand.med. Marie Lyngsaae Dam Cand.psyk., Majbritt Mstrup Pedersen Lic.dnt, Hans Jørgen Hansen, MPH-stud. Teknisk administrativt persnale, fnds- g rdinært aflønnet Administrativ leder Tinna Lauritsen Prfessr- g frskningssekretær Malene Skjøth Kursus- g frskningssekretær Lena Bering Lægesekretær Maiken Back Sekretær Bente Dahl Pedersen Datamanager Theis Andersen Datamanager Hans Jacb R Christensen Anden faggruppe Scialrådgiver Helle Jessen Trnemand Adjungeret prfessr Jhn Weinman 9

10 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik 10

11 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Klinik Fra 2005 har afdelingen haft en begrænset frskningsbaseret klinisk funktin. I 2010 mdtg klinikken 374 henvisninger, g 230 blev taget i behandling. Klinikken har i betydeligt mfang givet råd g vejledning vedrørende knkrete patienter til læger g sciale myndigheder. 11

12 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik 12

13 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Frskning Behandlingsprjekter Behandling af patienter med helbredsangst. En randmiseret, kntrlleret undersøgelse af gruppeterapi (Acceptance and Cmmitment Therapy) sammenlignet med en venteliste. Hvedansvarlig: Cand.psyk. Eilenberg T., ph.d.-stud. Mindfulness-baseret kgnitiv terapi til patienter med funktinelle lidelser en randmiseret kntrlleret videnskabelig undersøgelse. Hvedansvarlig: Fjrback L., cand.med., ph.d.-stud. Behandling af patienter med krniske funktinelle lidelser. En randmiseret, kntrlleret undersøgelse af kgnitiv adfærdsterapi i gruppe. Hvedansvarlig: Schröder A., cand.med., ph.d. Effekten af en psyk-edukativ dvd g krtvarig psyklgisk interventin efter akut whiplash traume. Hvedansvarlig: Pedersen MM., cand.psyk., ph.d.-stud. Kliniske prjekter Oplevelse g håndtering af stress/belastning i hverdagen g igennem livshistrien blandt patienter med funktinelle lidelser før g efter ny behandling. Hvedansvarlig: Lind AB, cand.mag., ph.d.-stud. Overser læger fysisk sygdm når diagnsen funktinel lidelse stilles? Et pfølgningsstudie. Hvedansvarlig: Schröder A., cand.med., ph.d. Italesættelsen af funktinelle lidelser mellem læge g patient. Hvedansvarlig: Tarber C., cand.mag., ph.d.-stud. Psyklgiske faktrers betydning fr symptmbilledet g sygdmsfrløbet hs patienter udsat fr akut whiplash traume. Hvedansvarlig: Carstensen T., cand.psych., ph.d.-stud. Medically unexplained symptms and functinal disrders in primary care. Hvedansvarlig: Rask M., cand.med., ph.d.-stud. (Frskningsenheden fr 13

14 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Almen Praksis, Aarhus). Prædiktrer fr funktinelle lidelser i almen praksis - frebyggelse af krniske frløb. Hvedansvarlig: Hansen HS., cand.med., ph.d. Functinal smatic symptms in childhd: predictrs, curse and cntinuity. Hvedansvarlig: Rask CU., cand.med., ph.d. Patientuddannelse til krniske smertepatienter Kmiteen fr Sundhedsplysning. Hvedansvarlig: Mehlsen M., cand.psyk., ph.d. Cnsequences f functinal disrders? Hvedansvarlig: Løngaard K., cand.scient.san.publ. (Det Natinale Frskningscenter fr Arbejdsmiljø (NFA)) Bilgiske markører fr funktinelle lidelser. Hvedansvarlig: Kutzminske R., cand.med, ph.d. Bdily distress syndrme; natural curse and risk factrs f patient and healthcare system. Hvedansvarlig: Budtz-Lilly A., cand.med, ph.d-stud. (Frskningsenheden fr Almen Praksis, Aarhus). Smatiseringshvedpine i primærsektren. Hvedansvarlig: Hansen HJ., lic.dnt, MPH-stud. Funktinel lidelse g tilbagevenden til arbejde Hvedansvarlig: Mmsen AM. Fysiterapeut, MPH, ph.d., Marselisbrgcentret g NFA. Prjekter på vej Behandling med Dulxetin/ACT af patienter med BDS Hvedansvarlig: cand.med. Agger JL. Funktinel sygdmsepidemilgi. Afgrænsning, frekmst, årsag g prgnse mv. Hvedansvarlig: Ukendt ph.d.-studerende & Fink P., prfessr, ph.d., dr.med. (Multicenter Glstrup-khrten) 14

15 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik A multidisciplinary apprach t understanding disabling functinal syndrmes including fibrmyalgia, irritable bwel and chrnic fatigue syndrmes Fælles Eurpæisk prjekt: DK-ansvarlig: Fink P., prfessr, ph.d., dr.med. Frebyggelse af funktinelle lidelser Et studie af ACT sm frebyggelsesinterventin i gymnasieklasser. Hvedansvarlig: Frsthlm L, cand.psyk, ph.d. & evt. Nielsen LK., cand.psyk. Andre ikke direkte frskningsprjekter Flkeplysning g uddannelse af læger samt scialrådgivere (TERM) Hvedansvarlig: Tscan L., cand.med. I frbindelse med diagnstik g metder er afdelingen blevet inddraget i arbejdet med at frbedre SCAN-interviewet samt deltage i arbejdsgruppen vedr. revisin af WHOs diagnstiske klassifikatinssystem, ICD

16 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik 16

17 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Publikatiner Peer-reviewed udenlandske artikler Creed F, Guthrie E, Fink P, Henningsen P, Rief W, Sharpe M, White P. Is there a better term than "medically unexplained symptms"? J Psychsm Res 2010(1):5-8 Christensen KS, Bech P, Fink P. Measuring mental health by questinnaires in primary care. Unidimensinality, respnsiveness and cmpliance. Eurpean Psychiatric Review 2010;3(1):8-12 Fink P, Ørnbøl E, Christensen KS. The utcme f Hypchndriasis / Health anxiety in primary care. A tw-year fllw-up study n health care csts and self-rated health. PLSONE 2010;5(3):e9873 Fink P, Schröder A. One single diagnsis, Bdily distress syndrme, succeeded t capture ten diagnstic categries f functinal smatic syndrmes and smatfrm disrders. J Psychsm Res 2010;68: Hall N, Kuzminskyte R, Pedersen AD, Ørnbøl E, Fink P. The Relatinship Between Cgnitive Functins, Smatizatin, and Behaviral Cping in Patients with Multiple Functinal Smatic Symptms. Nrd J Psychiatr 2010, [Epub ahead f print] Kuzminskyte R, Kupers R, Videbech P, Gjedde A, Fink P. Increased sensitivity t supra-threshld painful stimuli in patients with multiple functinal smatic symptms (MFS). Brain Research Bulletin 2010;,82: Petersen B, Tft J, Balle Christensen N et al. A 2-year fllw-up f mentalizatin-riented grup therapy fllwing day hspital treatment fr patients with persnality disrders. Persnality and Mental Health. 2010,4(4): Rask CU, Brg C, Søndergaard C, Schulz-Pedersen S, Thmsen PH, Fink P. A medical recrd review methd fr functinal smatic symptms in children. J Psychsm Res. 2010;68:

18 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Schröder A, Rehfeld E, Ørnbøl E, Sharpe M, Licht RW, Fink P. A nvel treatment apprach fr peple with severe functinal smatic syndrmes (STreSS-1). Randmized trial. IJBM Suppl 1. Schröder A, Fink P. The prpsed diagnsis f smatfrm disrders in DSM-V: Tw steps frward and ne step backward?: Letter t the Editr. J Psychsm Res. 2010;68,(1):95-96 Tft T, Rsendal M, Ørnbøl E, Frsthlm L, Olesen F, Fink P. Training general practitiners in the treatment f functinal smatic symptms. Effects n patient health in a cluster-randmised cntrlled trial (The FIP study). Psychther Psychsm 2010;79: Peer-reviewed danske artikler Fink P, Rsendal M., Dam M, Schröder A. Ny fælles diagnse fr funktinelle sygdmme. Ugeskr Laeger. 2010;14;172(24): Jensen TS, Bliddal H, Fink P. Når patienten er syg, selvm undersøgelsesresultaterne er nrmale. Ugeskr Laeger 2010, 14;172(24):1811 Junge A, Risør MB, Tustrup K, Grau C. Hved-hals-kræft-patienters plevelse af accelererede patientfrløb. Ugeskr Laeger. 2010,172(4): Kasch H, Kngsted A, Carstensen T. Prædiktrer fr krniske følger ved whiplashtraume. Ugeskr Laeger. 2010,14;172(24): Rittig-Rasmussen B, Kngsted A, Carstensen T, Bendix T, Bach FW, Jensen TS. Behandling af gener efter whiplash. Ugeskr Laeger. 2010,14;172(24): Schröder A, Fink P, Fjrback, LO, Frsthlm, L, Rsendal, M. Behandlingsstrategi fr funktinelle syndrmer g smatisering. Ugeskrift fr Laeger. 2010,172(24):

19 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Ppulærvidenskabelige publikatiner Eilenberg T. Når krppen larmer g angsten raser. Psyklg Nyt, 2010:4-10. Eilenberg T. Sig mig - er jeg syg? En ny frståelse g behandling af helbredsangst. AngstAvisen, nr. 31 Carstensen TBW. Whiplash distress g smerter før uheld prædikterer gener. BestPractice 2010;11: Ph.d.-afhandling Schröder A. Syndrmes f bdily distress. Assessment and treatment. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Bidrag til bøger Fainzang S, Hem HE, Risør MB (eds): Intrductin. In: The Taste fr Knwledge: Medical Anthrplgy Facing Medical Realities. Fainzang S, Hem HE, Risør MB (eds) Aarhus University Press, s. 9-25, Risør MB: Healing and recvery as a scial prcess amng patients with medically unexplained symptms (MUS). In: The Taste fr Knwledge: Medical Anthrplgy Facing Medical Realities. Fainzang S, Hem HE, Risør MB (eds.) Aarhus University Press, s , Klstad H, Fink P. Funktinelle lidelser i miljømedicin. In: Miljø- g arbejdsmedicin, 3. udg. Bnde JP, Rasmussen K, Sigsgaard (Eds). FADL, København, 2010:

20 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Debat / kmmentar Eilenberg T. Frsker hanker p i lægerne. Udfrsk, Aarhus universitetshspital, 2. halvår 2010, s. 27. Fink P, Schröder A. Svar på indlæg: Myalgisk encefalmyelitis-krnisk træthedssyndrm er ikke en funktinel sygdm. Ugeskr Laeger 2010;172(34):2328 Fink P. Svar på indlæg: Skal fibrmyalgi, krnisk træthedssyndrm samt duft- g kemikalieverfølsmhed behandles i psykiatrisk regi? Ugeskr Laeger 2010;172(34):2327 Fink P. Svar på indlæg: Skal funktinelle lidelser behandles i psykiatrisk regi? Ugeskr Laeger 2010;172(38):2632 Staehelin TS, Bliddal H, Fink P. Svar på indlæg: Funktinelle lidelser i et scialpsyklgisk perspektiv. Ugeskr Laeger 2010;172(34):

21 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Knferencer g øvrige aktiviteter Videnskabelige fredrag med abstract Fink P. The TERM Mdel. Patienten mit körperlichen Beschwerden hne ausreichenden Organbefund (smatfrme Störungen) in China: Symptmattributinen, Krankheitsverhalten und Behandlung, Shanghai, Kina Fink P. Smatfrm disrders. 13th Annual Meeting f the Eurpean Assciatin f Cnsultatin Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Innsbruck, Østrig Fink P. Mdels f service delivery that might be recmmended. 13th Annual Meeting f the Eurpean Assciatin f Cnsultatin Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Innsbruck, Østrig Fink P. Des the Bdily distress syndrme (BDS) diagnsis unify the functinal smatic syndrmes and smatfrm disrders? ICBM, Washingtn Fink P. Des the Bdily distress syndrme (BDS) diagnsis unify the functinal smatic syndrmes and smatfrm disrders? Årsmøde, Academy f Psychsmatic Medicine, Flrida Frsthlm L, Eilenberg T & Nielsen LK. ACT grup Treatment f Health Anxiety. Wrkshp, ACBS Annual Wrld Cnference, Ren Risør MB. The scial lives f medicine, the 6th Cnference in Medical Anthrplgy At Hme, Paris, France Rask CU, Micali N, Fink P, Skvgaard AM. Functinal smatic symptms and eating behaviurs in 5-7-year-ld children. The Cpenhagen Child Chrt The 13th Annual Scientific Meeting f the Eurpean Assciatin fr Cnsultatin-Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Innsbruck, Østrig Schröder A. The STreSS-trial: Example f a nvel treatment apprach. 51st Annual Meeting f the Scandinavian Cllege f NeurPsychpharmaclgy, Götebrg, Sverige Schröder A. A nvel treatment apprach fr peple with severe functinal smatic syndrmes (StreSS-1): Randmized trial. 13th 21

22 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Annual Scientific Meeting f the Eurpean Assciatin fr Cnsultatin- Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Innsbruck, Østrig Schröder A. A nvel treatment apprach fr peple with severe functinal smatic syndrmes (STreSS-1): Randmized trial. Internatinal Cngress f Behaviral Medicine, Washingtn DC, USA Ppulærvidenskabelige fredrag - andre Carstensen TBW. Hvad er BDS (Bdily distress syndrme)? - Frklaringsmdeller g sårbarhedsfaktrer. Smertenetværksgruppe fr psyklger, Tværfagligt Smertecenter Allevia Eilenberg T. ACT gruppeterapi til svær helbredsangst. Smertenetværksgruppe fr psyklger, Tværfagligt Smertecenter Allevia Fink P. Medicinsk ufrklarlig sygdm: Epidemilgi g håndtering. Årsmøde ved Dansk Selskab fr Miljømedicin Fink P. Funktinelle lidelser diagnse g behandling. Almenpsykiatrisk Afd., Klding Sygehus Fink P. Funktinelle Lidelser. 12-mandsmøde, Thisted Fink P. Hvad fejler patienten der ikke fejler nget diagnstik g behandling af funktinelle sygdmme. Frskerseminar arrangeret af Hjertemedicinsk Afdeling, Skejby Sygehus Fink P. Undersøgelsen viser intet abnrmt - hvad fejler patienten? Danske Fysiterapeuters Fagfrum "Smerte & Fysiterapi", temadag Fink P, Schröder A, Eilenberg T, Carstensen TBW. En syg brger eller en rask patient. Lægedag, Regin Midt Fink P. Vertig. ØNH, Aarhus Universitetshspital Fjrback L. Mindfulness. Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshspital Fjrback L. Funktinelle Lidelser. Frskningsbibliteket, Risskv Fjrback L. Funktinelle Lidelser. Lægedag Syd, Klding 22

23 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Frsthlm L. ACT-behandling af helbredsangst. Klinik fr Angstlidelser, Psykiatrisk Hspital, Risskv Frsthlm L, Fink P. Håndens funktinelle Lidelser. Dansk Selskab fr Håndkirurgi, Aarhus Universitetshspital Hansen HJ. Smatiseringshvedpine, 2 staff meetings, afd. f. Klinisk Oral Fysilgi Nielsen LK. Jamen jeg ER j syg! Assessment g behandling af funktinelle lidelser herunder helbredsangst, Scialmedicinsk Klinik Aalbrg Rask CU. Brugen af det børne- g ungdmspsykiatriske diagnstiske interview: Develpment and Well-Being Assessment (DAWBA). Børne- g Ungdmspsykiatrisk Afsnit, Ålbrg (fr læger g psyklger) Rask CU. Funktinelle lidelser hs børn g unge. Ålbrg Universitetshspital Rask CU. Funktinelle symptmer g tilstande hs børn g unge. Pædiatrisk afdeling, Skejby Rask CU. Funktinelle symptmer g tilstande hs børn g unge. Pædiatrisk afdeling, Herning Sygehus Rask CU. Functinal smatic symptms in 5-7-year-ld children. Assessment, prevalence and c-ccurence. Frum fr Funktinelle Frstyrrelser, Dianalund Epilepsihspital Schröder A. Udredning g behandling af funktinel sygdm ved FFL: Hvem behandler vi, g hvad er effekten? Smerteklinikken, Odense Universitetshspital Schröder A. Krniske funktinelle symptmer kan der gøres nget? Resultater fra STreSS-studiet. Frskermøde Dansk Smertefrskningscenter, Aarhus Universitetshspital Schröder A. Behandling af patienter med funktinelle lidelser. En randmiseret, kntrlleret undersøgelse. Reumamøde. Aarhus Universitetshspital Schröder A. En ny behandlingsmdel fr svære funktinelle syndrmer. Psykiatriens 5. Frskningsdag. Aarhus Universitetshspital 23

24 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Risskv Schröder A. Den Funktinelle patient. Liaisn-psykiatri g behandling. Cpenhagen Neursurgical Sympsium. Rigshspitalet Schröder A. Illness withut disease a brain disrder? Results frm the STreSS-1 trial. DNC Seminar, Aarhus Universitetshspital 2010 Ppulærvidenskabelige fredrag - flkeplysning Fjrback L. Mindfulness. PsykiatriFnden, Vanløse Lind AB. Mindfulness-meditatin g Acceptance and Cmmitment Therapy ved smatiseringstilstande. Kvindeliv, Aarhus Pstere Carstensen TBW. Are there gender differences in cping with neck pain fllwing acute whiplash trauma? Frskningens Dag, Aarhus Universitetshspital Fjrback L, Mindfulness therapy fr smatizatin disrder. Psykiatriens Frskningsdag 2010, Aarhus Rsendal M, Hansen HS, Risør MB. The GP's cnsultatin Appraches t medically unexplained symptms. 19th WONCA Wrld Cnference f Family Dctrs, Cancun, Mexic Lind AB, Risør MB, Klstad H, Fink P. Influence f mindfulness-based cgnitive therapy fr severe functinal disrders: A qualitative study. 13th Annual Meeting f the Eurpean Assciatin f Cnsultatin Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Innsbruck Hansen HJ. Smatfrm headaches in Danish primary care patients. 13th Annual Meeting f the Eurpean Assciatin f Cnsultatin Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Innsbruck, Østrig 24

25 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Eilenberg T. Treatment f patients with health anxiety. A randmized cntrlled trial f grup therapy (Acceptance and Cmmitment Therapy) cmpared with a wait-list. Frskningens Dag, Aarhus Universitetshspital Rask CU, Elberling H, Skvgaard AM, Thmsen PH, Fink P. Health anxiety symptms in 5-7-year-ld children. The CCC2000 Birth Chrt. EAPS cngress, Cpenhagen, 2010 Rask CU, Micali N, Skvgaard AM. The CCC2000 Birth Chrt: Patterns f functinal smatic symptms and eating behaviurs in 5-7-yearld children. EAPS Cngress, Cpenhagen,

26 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik 26

27 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Undervisning Frskeruddannelse Frskningsklinikken har p.t. 6 ph.d.-studerende. SCAN-kursus. Undervisere: Christensen NB & Schröder A. Kvalitativ analyse i humanistisk sundhedsfrskning (1 heldagsundervisning), Aarhus Universitet. Underviser: Risør MB. Efteruddannelseskurset kvalitativ analyse fr Regin Midt. Underviser: Risør MB Kvalitativ analyse. Frskertræningskursus fr speciallægeuddannelsen i almen medicin, Aarhus Universitet. Underviser: Risør MB. Humanistisk sundhedsfrskning. Frskertræningsuddannelsen fr speciallæger i almen medicin, Aarhus Universitet Undervisning: Lind AB. Spørgeskemakursus fr ph.d.-studerende, Aarhus Universitet & Odense Universitetshspital. Undervisere: Fink P & Ørnbøl E. Basic Bistatistics fr ph.d.-studerende, Aarhus Universitet. Underviser: Ørnbøl E. Linear and Lgistic Regressin fr ph.d.-studerende, Aarhus Universitet Underviser: Ørnbøl E. Smatiseringshvedpine, MPH-uddannelsen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Underviser: Hansen HJ. 27

28 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Prægraduat undervisning Sundhedspsyklgi, medicinstud. 3. sem., Aarhus Universitet. Undervisere: Frsthlm L, Fink P, Rehfeld E. Sundhedsantrplgi, medicinstud, 3. sem. (1 frelæsning & 2 wrkshps). Underviser: Risør MB. Tandlægeuddannelsen, sem., Aarhus Tandlægehøjskle Underviser: Hansen HJ. Quality f life, Studiekreds. Sundhedsvidenskabelig kandidatuddannelse, Aarhus Universitet. Underviser: Ørnbøl E. Bistatistik. Sundhedsvidenskabelig kandidatuddannelse, Aarhus Universitet Underviser: Ørnbøl E. Frelæsning i psykiatri. Skejby Sygehus Underviser: Fink P. Pstgraduat undervisning TERM-kursus, praktiserende læger i Regin Syd Underviser: Per Fink TERM-kursus, parktiserende læger i Regin Syd g Nrd. Undervisere: Schröder A, Rehfeld E. Kmmunikatin g funktinelle lidelser. Specialeuddannelsen i almen medicin: Mdul 4. Underviser: Schröder A. Udredning g behandling af funktinel sygdm. Frskermøde, Epilepsihspitalet Dianalund. Underviser: Schröder A. Funktinelle tilstande. A-kursus på speciallægeuddannelsen i rtpædkirurgi, Aarhus Universitet. Underviser: Schröder A. 28

29 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik CD / manual Eilenberg T, Nielsen L & Frsthlm L. Udarbejdelse af manual g CD til gruppebehandling af helbredsangst. Fjrback L. CD med mindfulness øvelser, PsykiatriFnden Gæstefrelæsninger FFL arrangerer 2 gange årligt en åben møderække, hvr frskere inviteres til at fremlægge g diskutere deres frskning med afdelingens medarbejdere g andre interesserede: Anette Fischer Pedersen, Psyklg, ph.d., Afdeling fr Almen Medicin, Aarhus: Patient delay ved kræftsygdmme. Mette Bech Risør, Antrplg, Senirfrsker, Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser, Aarhus: Fra symptmer til sygdmme. Kulturelle aspekter i frtlkningen af sygdm. Sara Marie Hebsgård, Cand.mag. antrplg: En antrplgisk undersøgelse af handledygtighed hs mennesker med funktinelle lidelser. Rikke Sand Andersen, Cand.mag. antrplg, ph.d.-stud., Aarhus Universitet: Antrplgiske perspektiver på patient delay g symptmplevelser. Camilla Grønlund, Cand.psych.aut., Kgnitiv Terapi Center Aarhus: ACT - Acceptance and Cmmitment Therapy. Jhn Weinmann, Prfessr, psyklg, Kings Cllege, Lndn: The patient s perceptin f illness: thery, assessment and clinical applicatins. Blette Daniels, ph.d.-stud., Aalbrg Universitet: Musikterapi sm stressbehandling. 29

30 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Mathias Brødsgaard Grynderup, cand.psych., ph.d.-stud., Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Sygehus: Psychlgical demands, decisin latitude, and the risk f incident depressin. Nanna Mik-Meyer, ph.d., Cpenhagen Business Schl: An illness f ne s wn. Hanne Stubbe, Psykterapeutisk verlæge, Aarhus Universitetshspital, Risskv: Kunstterapiens virkningsmekanismer fr patienter med psykiske lidelser belyst ved kvalitative frskningsmetder. 30

31 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Deltagelse i råd, nævn, udvalg g netværk Christensen NB. Medlem af Frløbsgruppen fr Lænde-rygsmerter i Regin Midt Fink P. Medlem af ekspertgruppe vedr. hvidbg m mentalt helbred, sygefravær g tilbagevenden til arbejdsmarked Fink P. Medlem af Academy f Psychsmatic Medicine, Assciatin f Eurpean Psychiatrists, Internatinal Cllege f Psychsmatic Medicine, Psychsmatics. Fink P. Medlem af Eurpean Assciatin fr Cnsultatin-Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP). Fink P. Medlem af Eurpean Psychsmatic Research Netwrk (ECPR). Fink P. Medlem af arbejdsgruppe vedr. videreudvikling WHO s neurpsykiatriske interview (SCAN interview). Fink P. Medlem af arbejdsgruppen vedr. liaisnpsykiatri. Fink P. Medlem af arbejdsgruppe vedr. klinisk vejledning, Dansk Selskab fr Almen Medicin (DSAM). Fink P. Medlem af fagpanel i Angstfreningen. Fink P. Medlem af ekspertgruppen mentalt helbred, sygefravær g tilbagevenden til arbejde. Det Natinale Frskningscenter fr Arbejdsmiljø. Fink P. Fellw i American Academy f Psychsmatic Medicine. Fink P. Repræsentant fr Dansk Psykiatrisk Selskab Arbejdsgruppe, fagpanel vedr. krnisk træthedssyndrm. Fink P. Medlem af faggruppe under Sundhedsstyrelsen vedr. specialeplanlægning fr krnisk træthedssyndrm. Fink P. Frmand fr bedømmelsesudvalg vedr. ph.d.-afhandlinger, Aarhus Universitet. Rask CU. Medlem Paediatric-liaisn Grup. Rask CU. Medlem Jysk-Fynsk Frskningsfrum Rask CU. Medstifter g medlem af The Child and Adlescent Wrking Party f the Eurpean Assciatin f Cnsultatin and Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP). Rask CU. Medlem af interessegruppen fr Liaisnpsykiatri g Psyksmatik, DK. Vejleder på frskningspgaver fr kmmende speciallæger i Børne- g Ungdmspsykiatri. Rask CU. Rådgivet The DSM V taskfrce, chairing the wrkgrup studying Smatic Symptm Disrders vedrørende særlige frhld fr børn g unge indenfr dette mråde. Rask CU. Rådgivning af arbejdsgruppe vedr. retningslinjer fr udredning g behandling af børn med funktinelle lidelser i pædiatrisk regi. Rask CU. Deltaget i møder/wrkshps under Udviklingsfrum m Funktinelle Lidelser 31

32 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Rehfeld E. Frmand fr Liaisnpsykiatrisk Interessegruppe. Risør MB. Medlem af Prgramkmiteen fr Individ, Sygdm g Samfund, Det Strategiske Frskningsråd. Risør MB. Medlem af Styregruppen fr frskningscenteret, Fra symptm til behandling ptimeret udredning af kræftsygdm (CaP), Frskningsenheden fr Almen Praksis, Aarhus Universitet. Risør MB. Medlem af Styrelsen fr Statens Institut fr Flkesundhed, Syddansk Universitet Risør MB. Medlem af Tænketank fr MTV, Sundhedsstyrelsen Risør MB. Medlem af Kmité fr Psykscial Kræftfrskning, Kræftens Bekæmpelse Schröder A. Bestyrelsesmedlem af Liaisnpsykiatrisk Interessegruppe Schröder A Expert advisr fr the Advisry Cmmittee n WHO Schedules fr Clinical Assessment in Neurpsychiatry (SCAN), Sectin 2 (smatfrm disrders). 32

33 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Øvrigt Peer-review Afdelingens frskere har lavet reviews fr følgende tidsskrifter g frlag: Jurnal f Psychsmatic Research Psychpathlgy Jurnal f Pediatric Psychlgy Internatinal Jurnal f Psychiatry in Medicine British Jurnal f Health Psychlgy Scandinavian Jurnal f Primary Health Care General Hspital Psychiatry British Jurnal f Psychiatry Jurnal f Affective Disrders Psychtherapy and Psychsmatics Acta Psychiatrica Scandinavica Cambridge University Press Bedømmelser Per Fink har været frmand fr bedømmelseskmité i frbindelse med MSc Mrten Vejs Willerts ph.d.-afhandling (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet) samt medlem af bedømmelsesudvalg i frbindelse med Judith Rsmalens prfessrat (University Medical Center Grningen, Hlland). Redaktinelt arbejde Fink P. Editrial Bard, General Hspital Psychiatry. Fink P. Editrial Bard, Psychsmatics. Fink P. Assciate editr, Jurnal f Psychsmatic Research Research. Frsthlm F. Medredaktør på grundbg i klinisk sundhedspsyklgi. Risør MB. Medstifter af g ansvarshavende redaktør fr Tidsskrift fr Frskning i Sygdm g Samfund. 33

34 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Risør MB. Medlem af bedømmelsesudvalget i frbindelse med Anita Ulrichs ph.d.-afhandling Narrativ fleksibilitet i sygdmsfrløb med kræft - kræftpatienters frtællinger m etableret g alternativ behandling. Risør MB. Redaktør på antlgien The Taste fr Knwledge: medical anthrplgy facing medical realities 2010, Aarhus University Press Gæster Jhn Weinman, prfessr, BA, PhD, Health Psychlgy Sectin, Department f Psychlgy, GKT Medical Schl, Institute f Psychiatry, Lndn, England. Priser Schröder A. har vundet pris fr bedste fredrag på Psykiatriens 5. Frskningsdag, Aarhus Universitetshspital. Carstensen T. har vundet psterpris på Frskningens Dag, Aarhus Sygehus. 34

35 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik Supervisin / vejledning Flere af afdelingens frskere fungerer sm vejledere fr ph.d.-studerende samt udfører supervisinspgaver. Massemedier Der har været str fkus g interesse specielt på afdelingens behandlingsprjekt fr patienter med helbredsangst, hvilket har affødt en del radi-interviews samt interviews g mtale i den trykte presse. 35