Checkliste for nye bygninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Checkliste for nye bygninger"

Transkript

1 Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa. Tryk Lavenergiklasse 2015 Bygninger 50 Pa 1,0 l/s pr. m² Bygninger med højerum hvor klimaskærmens 50 Pa 0,3 l/s pr. m²klimaskærm overflade/etagearealet > 3 Isolering Klimaskærmen skal mindst isoleres svarende til Opvarmet til 20 Lavenergiklasse 2015 Bygningsdel w/m²k Ydervægge og kældervægge mod jord 0,20 Etageadskillelser og skillevægge mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en 0,40 temperatur, der er 5 K eller mere lavere end temperaturen i det aktuelle rum. Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret 0,15 kryberum. Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret 0,12 kryberum med gulvvarme Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade 0,15 tage og skråvægge direkte mod tag. Vinduer og yderdøre, herunder glasvægge, porte og lemme mod det fri eller mod 1,50 rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end 8 C lavere end temperaturen i det aktuelle rum (gælder ikke for ventilationsåbninger på under 500 cm²). Tagvinduer og ovenlys 1,80 Opvarmet til 5-15 Lavenergiklasse 2015 Bygningsdel w/m²k Ydervægge og kældervægge mod jord 0,40 Skillevægge mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end 8 C lavere end temperaturen i det aktuelle rum. Etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end 8 C lavere end temperaturen i det aktuelle rum. Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum. Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede 0,70 Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag. 0,50 0,40 0,30 0,25

2 Vinduer og yderdøre, herunder ovenlys, glasvægge, porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end 8 C lavere end temperaturen i det aktuelle rum. 2,0 Linjetab Linjetab opvarmet til 20 Lavenergiklasse 2015 w/mk Fundamenter 0,15 Fundamenter omkring gulve med gulvvarme 0,12 Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,03 Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,10 Linjetab opvarmet til 5-15 Lavenergiklasse 2015 w/mk Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5 C 0,40 Fundamenter omkring gulve med gulvvarme 0,20 0,06 Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,20 Vinduer, yderdøre, lemme og porte Vinduer >-33 Ovenlysvinduer >-10 Lavenergiklasse 2015 Energitilskud kwh/m² pr. år U-værdi W/m²K Dimensionerende transmissionstab Dimensionerende transmissionstab Lavenergiklasse 2015 Bygninger i en etage Bygninger i 2 etager Bygninger i mere end 2 etager 4,0 W pr. m² klimaskærm 5,0 W pr. m² klimaskærm 6,0 W pr. m² klimaskærm Varmegenvinding Varmegenvinding ventilationsanlæg Lavenergiklasse 2015 Anlæg til en bolig >80 %

3 Andre anlæg >70 % Varmepumpe til varmegenvinding, COP >3,6 Specifikt elforbrug til ventilation Husk at ventilationsanlæg hvor elforbruget til ventilatorer overstiger 3000 kwh pr. år skal forsynes med målere til måling af elforbruget. Og at hvor varmeforbruget til varmefladerne i ventilationsanlæggene overstiger kwh pr. år skal varmeforbruget måles. Hvis der er el-varmflader skal anlægget forsynes med målere hvis det samlede elforbrug overstiger kwh. Specifikt elforbrug til ventilation Lavenergiklasse 2015 Anlæg til en bolig Anlæg med konstant luftydelse Anlæg med variabel luftydelse < 1000 J/m³ < 1800 J/m³ < 2100 J/m³ Indreguleringsrapport Indreguleringsrapport for varmeanlæg med vand som varmebærende medium modtaget Ikke modtaget Boligventilationsvarmepumpe Boligventilationsvarmepumpe COP> 3,1 ja nej Cirkulationspumper for varme og varmt brugsvand Cirkulationspumper er A-mærkede ja nej Måling af forbrug varmt brugsvand Hvis varmeforbruget til opvarmning og cirkulation af varmt brugsvand overstiger kwh pr. år skal dette kunne måles. Solvarmeanlæg udenfor fjernvarmeområder Ved nybyggeri eller renovering af bygninger udenfor eksisterende fjernvarmeområder, hvor det forventede varmtvandsforbrug overstiger 2000 liter pr. døgn, skal der etableres solvarmeanlæg, der kan dække et energibehov svarende til varmtvandsforbruget under normale driftsforhold.

4 Varmepumper Husk at hvis varmepumpen har et årligt elforbrug > 3000 kwh skal den forsynes med måler. Elpatron forsynes med timetæller eller elmåler. Type Størrelse normeffektfaktor SCOP-værdi Væske/vand varmepumper 0-3 kw 3,0 SCOP x 0,85 = normeffektfaktoren Væske/vand varmepumper 3-6 kw 3,6 SCOP x 0,85 = normeffektfaktoren Væske/vand varmepumper >6 kw 3,7 SCOP x 0,85 = normeffektfaktoren Væske/vand varmepumper 0-3 kw 2,6 SCOP x 0,85 = normeffektfaktoren Væske/vand varmepumper 3-6 kw 2,8 SCOP x 0,85 = normeffektfaktoren Væske/vand varmepumper >6 kw 3,0 SCOP x 0,85 = normeffektfaktoren Luft/vand varmepumper til 3,2 SCOP x 0,90 = normeffektfaktoren gulvvarme Luft/vand varmepumper til 2,7 SCOP x 0,90 = normeffektfaktoren radiatorer Luft/luft varmepumper 3,4 Elevatorer Elforbrug til elevatorer Lavenergiklasse 2015 Elforbrug baseret på den forventede transport pr. Det forventes at standby-forbruget og døgn energiforbruget ved drift af elevatorer kommer til at indgå i energirammen efter Men pt skal standby og driftforbrug pr. døgn forbrug oplyses og elforbrug til elevatorer skal kunne måles Tillæg til energirammen nye bygninger - bolig Tillæg kan kun gives hvis der alene er varmegenvinding fra fx afkastluft til varmt brugsvand fx via varmepumpe Tillæg til energirammen kan ikke opnås hvis der er mekanisk ventilation i bygningen med både indblæsning og udsugning. Tillæg til energirammen nye bygninger andre end bolig Tillæg til energirammen kan gives ved at sammenligne de faktiske forhold med disse forhold: En almen belysning på 200 lux Ventilation på 1,2 liter/sek. pr. m² opvarmet etageareal i brugstiden i opvarmningssæsonnen af hensyn til indeluftens kvalitet.

5 Et varmtvandsforbrug på 100 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år. En brugstid på 45 pr. uge