MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR"

Transkript

1 tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at det bliver svært at leve livet. Angst føles voldsomt, og hvis de, der oplever angst, ikke kender angstens væsen, er der store chancer for at blive fanget i angstens onde spiral. Meget af det, der sker, når man oplever angst, er helt naturligt; også det, at man forsøger at kontrollere og undgå alt det, der tidligere har provokeret angsten. Mange mennesker søger hjælp hos psykologer og terapeuter, når livet er blevet for indskrænket. Når livet er blevet lidt for trist. Når de ikke længere føler, at de er sig selv. Accept og bevidst nærvær, også kaldet mindfulness og accept, er for mig meget et vigtigt redskab i arbejdet med angst. I denne artikel vil jeg kaste mig ud i at dele det arbejde og undervisning, som jeg anser som vigtigt i arbejdet med angstproblematikker. ET VÅGENT BEVIDST NÆRVÆR Mindfulness er et begreb, der bliver brugt vidt og bredt. Af den almene befolkning, men også i behandlingsverdenen af blandt andet psykoterapeuter og psykologer. Min dybe interesse og min egen vej med mindfulness har dog tydeliggjort, at der er mange forskellige opfattelser og ikke mindst dybder af mindfulness. Ønsker du at træne og benytte dig af mindfulness i terapirummet, mener jeg, at det er vigtigt at være opmærksom på, at mindfulness er meget mere end blot at være opmærksom på smagen af sin kaffe og lydene omkring sig. Du må som behandler vide, men også have den erfaring, at mindfulness også handler om at kunne bruge dette nu til at møde de udfordringer, der dukker op i klientens liv. Mindfulness handler ikke blot om et eller andet smukt billede af at være til stede og opleve solnedgangen fuldt ud. Det handler heller ikke om, at mindfulness udelukkende bruges som redskab til at finde ro. Ikke at jeg underkender, at dette kan være en effekt, men jeg mener, at det er vigtigt, at mindfulness i terapirummet bliver et redskab eller rettere en tilgang; en proces, hvor klienten lærer at møde det, der er i øjeblikket, med alt hvad det indebærer. Også selvom det er ubehagelige oplevelser, som fx det at være angst. Mindfulness er med andre ord et vågent, bevidst og opmærksomt nærvær. Mindfulness trænes blandt andet ved små guidede meditationer, hvor du benytter et opmærksomhedspunkt som fx åndedrættet. Når du træner mindfulness via guidede meditationer, træner du i virkeligheden din opmærksomhed. Rammerne er sat op omkring små guidede meditationer, fordi det rent faktisk er svært og udfordrende for os alle at være bevidste og opmærksomme i længere tid ad gangen. De guidede meditationer er et godt sted at starte, men da det handler om et vågent, bevidst og opmærksomt nærvær, er det selvfølgelig en tilstand og en måde at leve livet på, som du kan benytte dig af hvert eneste øjeblik. Blot du er opmærksom. Sagt meget kort handler mindfulness om at blive opmærksom på din opmærksomhed. Du øver dig i at blive opmærksom på din opmærksomhed og lærer blandt andet, hvor meget af dit liv der i virkeligheden bliver styret af din automatpilot. DEN INDRE AUTOMATPILOT En stor del af vores handlinger i hverdagen er vi slet ikke bevidste om. Heller ikke om, at vores adfærd også 46 Tidsskrift for psykoterapi Nr. 2 JUNI 2015

2 tema: MINDFULNESS I Omtrent danskere lever i dag med angst. Mange af dem oplever, at de bliver bange for angsten, og de vil derfor gøre alt for at undgå at mærke den igen. Dette gør, at det kan blive svært at leve det liv, de inderst inde ønsker sig. Angsten bliver for mange efterfulgt af ensomhed, håbløshed og magtesløshed. Livet kommer til at handle om at vinde kampen over angsten. Alt imens de blot bliver mere og mere angste. Andreasen 2014 kan være styret af vores følelser og tanker. Ofte bemærker vi faktisk slet ikke vores tanker. De kører nemlig også på automatpilot, og i en tilstand af uopmærksomhed kan vores liv tage retninger, som er langt fra de retninger, vi egentlig ønsker at gå. Klienter opsøger hjælp, når livet ikke længere leves på den måde, man egentlig ønsker det. Når vi ved, at det er normalt, at en stor del af vores liv leves på automatpilot, kan dette blive en væsentlig faktor i forhold til vores livskvalitet, når vi sammenholder det med en anden vigtig kendsgerning, nemlig at det også er helt normalt, at vi som mennesker forsøger at undertrykke eller undgå ubehagelige oplevelser og følelser. Dette ses meget tydeligt hos mennesker, der oplever angst. KONTROL OG UNDGÅELSESADFÆRD Oplever du angst og ubehag ved sociale sammenkomster, er det en helt naturlig adfærd at blive væk. Det er helt naturligt at undgå hunde, når de giver dig ubehag. Når vi er kede af det eller vrede, er det også helt naturligt at forsøge at undertrykke dette ved at træne noget mere eller drikke noget mere. Naturligt, men på længere sigt ikke altid hensigtsmæssigt. I virkeligheden, når man er angst, bliver man også angst for at være angst. Adfærden bliver derfor ofte et stort forsøg på at kontrollere og undgå at opleve angst. Steven C. Hayes henviser i sin bog Slip tanketyranniet (2008) til undersøgelser, der konkluderer, at undgåelse og undertrykkelse af blandt andet angst ofte forværrer tilstanden, hvorimod træning i accept og mindfulness har andre givende resultater. Du kan med mindfulness lære dine klienter at møde og acceptere deres angst, så de ikke længere skal bruge tid på at kæmpe mod angsten. Det betyder et fornyet fokus på værdier og engageret handling frem for en hverdag fyldt med undgåelse og kontrol. Udover at træne bevidst nærvær og mindfulness er der andre ting, der også er vigtige at have fokus på. Undervisning er et vigtigt første element. 12 PUNKTER TIL AT MØDE ANGSTEN 1. Undervisning Når du skal hjælpe dine klienter med at møde deres angst, er det vigtigt, at de kender alt til angstens liv og væsen. Undervisning om blandt andet symptomer, angsten for angsten og undgåelsesadfærd er vigtig, fordi det er med til at give forståelse og normalisere. 2. Normalisering Det er vigtigt, at normalisere alle de kropslige symptomer i kroppen, så klienten forstår, at der som sådan intet farligt er ved at opleve angst. Ubehageligt, men ikke farligt. Angst er en del af vores alarmberedskab, og vores kamp/flugt system sætter i gang, når der er fare på færde men også når kroppen tror, der er fare på færde. Derfor kan tanker og gamle faretruende oplevelser sætte kroppens kamp/flugt system på arbejde. Hjertet banker, fordi der skal blod ud til musklerne. Vejrtrækningen forandres, da der skal mere ilt ud i kroppen, så kroppen kan yde en ekstra indsats. Symptomerne er normale, men kamp/flugt systemet er på overarbejde på baggrund af eventuelle fejlalarmer. Det er også vigtigt at normalisere, at vi alle har en automatisk tendens til at ville kontrollere og undgå smerte og ubehag. 3. Hvorfor møde angsten? Det er en rigtig god idé at arbejde med, hvorfor det er en god idé at møde angsten i stedet for at kæmpe og kon- Tidsskrift for psykoterapi Nr. 2 JUNI

3 tema: MINDFULNESS I trollere. Det skulle jo gerne give mening for klienten. Hvorfor møde noget, der er så ubehageligt som angst? Inden for Acceptance and Commitment Therapy (ACT) findes adskillige øvelser, der tydeliggør, at undgåelse og kontrol gør angsten værre. Fx er eksemplet med at lade klienten undgå at tænke på en lyserød elefant i et minut en glimrende øvelse. De vil ofte opdage, at det er umuligt at undertrykke billedet; de vil ofte se mange Det giver mening at arbejde med at møde angsten, når klienten opdager, at der er for mange omkostninger ved at undertrykke eller kontrollere. Når man ikke længere lever livet, som man ønsker det. 4. Bevidstgør og arbejd med værdier Mennesker, der lider af angst, har en tendens til få hele livet til kun at handle om angst. Med et bevidst nærvær Angsten, åndenøden og hjertebanken kan i virkeligheden ikke gøre hende noget. Hun ved, at hendes virkelige fjende er undgåelsesadfærden, og hun ønsker jo bare at leve sit liv igen. Hendes hjerte banker kraftigere, som hun nærmer sig. Da glasdøren til butikken går op, mærker hun sveden pible. Minder sig selv om, at hun må være til stede i dette øjeblik. Jeg er stor nok til at rumme alle følelser, så angst, kom du bare an. Jeg byder dig velkommen. Hun mærker føddernes kontakt til gulvet, idet hun går ind. Hun er åben. Går med hurtige skridt hen mod mælkekøleren. Har besluttet sig for at begynde med et overkommeligt mål. Skal blot hente en enkelt liter mælk. Det er første skridt. Hun kan sagtens genkende sine mønstre; stemmen, der siger: Vend om, inden du falder om. Hun iagttager den som en tanke, åbner op og giver den lov til at være der. Fortsætter sine skridt og åbner køledøren og griber mælken. Den er kold. Hun mærker, hvordan den føles i hendes hænder. Hun har lyst til at sætte den tilbage, løbe ud af butikken! Men hun ved, at der er noget, der er mere vigtigt. Fyrtårnet. Hun vil være fri og gøre det, hun har lyst til. Angst, jeg byder dig velkommen. Alt imens skriger stemmen: Løb ud. Hun har svært ved at trække vejret. Trækker vejret ind igennem næsen, ind i følelsen af panik. Det er okay. Hun har impuls til at skynde sig, men hun tør godt udfordre sig selv. Hun stopper op: Kigger på hylden med chokolade og mærker det, der sker i hende. Fortsætter med at trække vejret ind igennem oplevelsen af panik. Hun husker sit beroligende åndedræt, omend det føles langt væk. Det er okay, det er helt okay. Hun mærker, at hun passer på sig selv. Hun møder sig selv med en følelse af, at det er helt okay. Den tunge angst, der plejer at ligge over hende som en dyne, føles pludselig lettere. Det er okay for mig, siger hun til sig selv. Hun smiler, selv om hun er bange. Er det her det at rumme angsten? spørger hun sig selv, imens hun mærker, at hun godt tør blive et minut mere. Bliver stående og kigger på chokoladen. Andreasen 2014 lyserøde elefanter. Uskyldigt, når vi snakker lyserøde elefanter, men knap så uskyldigt, når vi taler angst. Spørgsmål, jeg oplever som værdifulde at stille i forhold til at skabe bevidsthed, er følgende: Hvad forhindrer angsten klienten i at gøre og hvad har angsten kostet klienten i hverdagen? Vigtige spørgsmål i forhold til at tydeliggøre omkostningerne ved at forsøge at kæmpe, kontrollere eller undertrykke angsten. kan vi hjælpe klienten til at have fokus på, hvad der er vigtigt og værdifuldt. Når klienten bliver opmærksom på sine værdier, er det muligt at opstille mål, der alle kan blive små skridt i hverdagen til at leve det værdibaserede liv. Når klienten er klar til at tage små skridt mod alt det, der er værdifuldt, får klienten brug for de redskaber, der kan hjælpe med at møde angsten. Ofte vil mennesker, der lider af angst, nemlig skulle se deres angst i øjnene, når de igen skal begynde at gøre det, de længes 48 Tidsskrift for psykoterapi Nr. 2 JUNI 2015

4 tema: MINDFULNESS I efter tage toget, handle ind, deltage i sociale arrangementer men det vil uden tvivl give mere mening at gøre det svære, når man ved, at gevinsten på længere sigt bliver, at man igen kan gøre alt det, der er vigtigt og værdifuldt. 5. Mindfulness i terapirummet Sideløbende med bevidstheden om værdier må vi arbejde med at være i nuet. Det er nemlig i nuet, at vi får brug for at hente hjælp, når vi skal møde svære følelser som angst. Vi må hjælpe klienten med at øve sig. Hvert eneste øjeblik har vi muligheden for at stoppe op og tage kontakt til nuet, og det er helt aktuelt at tage det nu i brug, der er at finde terapirummet. I terapirummet arbejdes der med at hjælpe med bevidstgørelse og iagttagelse af de tanker og følelser, der er til stede. Vi kan opleve, mærke og sanse den stol, vi sidder i og vi kan tænke noget om stolen. Vi kan opleve, mærke og iagttage de følelser, der er til stede i os og vi kan tænke noget om dem. Du kan bringe bevidsthed ind i rummet ved at bede klienten iagttage lyde, fornemmelsen af stolen, iagttage hvordan det føles i kroppen. Du kan lave øvelser, hvor hænderne iagttages og føles, eller lave øvelsen med at spise en rosin med bevidst nærvær. Ligesom det er med de traditionelle guidede meditationer, er det vigtigt at være undersøgende på det, som klienten opdager og erfarer, og hjælpe dem til at erkende, at vi kan opleve, sanse verden, og vi kan tænke noget om verden. På samme måde, som vi kan opleve og sanse vores angst og vi kan tænke noget om den. Vi kan træne et vågent, opmærksomt og bevidst nærvær ved at tage kontakt til åndedrættet og blot iagttage. Skabe et rum, hvor vi blot følger åndedrættet på den måde, som det glider af sig selv. Roligt eller stresset. Alt er ok, vi er blot iagttagende. På samme måde giver vi med et bevidst nærvær plads til angst, stress, uro eller andre svære følelser. 6. Vær nysgerrig som var det første gang At begynde at opleve alt det, vi oplever, som var det første gang, bringer et nyt og intenst nærvær ind i livet. På denne måde kan vi også opleve angsten uden at have tanker, domme og vurderinger om den. Vi oplever den blot. Er der tanker om den, opdager vi også blot dem. Alt er ok. Vi iagttager angsten og øver os i at trække vejret ind igennem de følelser, vi kan have svært ved at rumme. 7. Brug åndedrættet som hjælper Et for mig meget vigtigt redskab i mødet med angsten er åndedrættet. Udover at vi i meditationer benytter åndedrættet som fokuspunkt, hvor vi blot iagttager, kan vi hvis klientens åndedræt er stresset lære dem at trække vejret ned i maven. Ikke for at undgå stress og ubehag, men mere som en bevidst handling, hvor klienten trækker vejret bevidst ind igennem oplevelsen af angsten. 8. Skab rum til følelserne I de guidede meditationer er det effektivt at hjælpe klienten med at skabe rum til følelserne. Brug gerne sætninger som: Du er stor nok til at rumme alt det, der er til stede i dig Vid, at alt det, du oplever i dette øjeblik, er helt ok Alt er, som det skal være Oplever du, at en speciel kropsfornemmelse, fx hjertebanken, bliver ved med tage din opmærksomhed, så flyt din opmærksomhed derind og bare iagttag. Kommer der domme og vurderinger om oplevelsen, kan du altid opfordre klienten til at trække vejret igennem denne oplevelse. 9. Skab rum til tankerne I de guidede meditationer, hvor klienten mærker angst, er det naturligt, at der kommer tanker som Jeg mister kontrollen Jeg kan ikke mere Jeg er nødt til at stoppe. Du kan guide og hjælpe mod en bevidstgørelse om, at det blot er tanker, og at tanker ikke behøver at sætte dagsorden for, hvordan man vælger at forholde sig til oplevelsen. Bed klienten møde tanker og følelser med venlighed og opmærksomhed. 10. Skab jordforbindelse, brug sanserne, men giv angsten lov til at være der For nogle mennesker kan angsten føles så voldsom og intens, at det kan føles uoverkommeligt at møde den i meditationer. I stedet kan man vælge at fokusere på kroppen, lave groundingøvelser, vejrtrækningsøvelser, alt imens man giver angsten lov til at være. Du kan Tidsskrift for psykoterapi Nr. 2 JUNI

5 TEMA: MINDFULNESS I klappe og alligevel mærke angst. Du kan hoppe og alligevel mærke angst. Du kan lade som om, du vælter væggen ved at skubbe til den med alle kræfter og stadig mærke angst. Øvelser, der både er gode til at skabe jordforbindelse, men også gode til at give klienten et billede af, at angsten ikke behøver at definere eller styre adfærden. 11. Øvelser uden for terapirummet. Bevidst nærvær bør også trænes uden for terapirummet. Jeg bruger ofte disse øvelser, som jeg oplever, at mange har glæde af. - Tre gange om dagen kan klienten tage kontakt til sit åndedrag. Tage tre bevidste og dybe åndedrag for efterfølgende blot at sidde og iagttage åndedrættet falde på plads igen. - Bevidst opmærksomhed når klienten børster tænder, vasker hænder eller går i bad. - Afsætte fem minutter, hvor der blot er fokus og opmærksomhed på åndedrættet og hver gang opmærksomheden ryger mod tankerne, vender man blot venligt og blidt sin opmærksomhed tilbage til åndedrættet. Øvelserne er vigtige i dagligdagen. Det er erfaringerne fra disse, der kan bruges, når angsten pludselig bliver for voldsom og tager magten fra livet. Det er ikke altid, at det for klienten føles let at tage nye skridt mod det værdifulde, selvom de forsøger at møde deres angst med bevidst nærvær og åbenhed. Indimellem vil de til stadighed have brug for at ty til kontrol og undgåelsesadfærd og det er helt ok. Her kan det være en god ide at benytte sig af øvelser, der arbejder med at styrke medfølelse for sig selv, men også accept. Der er altid et nyt nu, hvor vi kan tage skridt mod det værdifulde med bevidst nærvær. Ikke i morgen, men lige nu. Det er det eneste nu, der eksisterer. LITTERATUR Andreasen, HS: Mød din angst. Skriveforlaget Forsyth, J og GH Eifert.: The Mindfulness and Acceptance Workbook for Anxiety: A Guide to Breaking Free from Anxiety, Phobias, and Worry Using Acceptance and Commitment Therapy. New Harbinger Publications Inc Harris, R: ACT teori og praksis. Dansk Psykologisk Forlag Hayes, SC: Slip tanketyranniet Tag fat på livet. Dansk Psykologisk Forlag Hougaard, E et al.: Angst og angstbehandling. Hans Reitzels Forlag At nærme sig angsten Når klienten begynder at få et billede af det indskrænkede liv og gevinsten ved igen at gøre det vigtige og samtidig begynder at forstå hele undgåelsesadfærdens betydning, er det tid til for klienten at begynde at nærme sig det, der er det svære, men også værdifulde. En ung kvinde, der tidligere har haft svært ved at handle ind, får nu muligheden for engageret handling: at handle ind med et åbent og bevidst nærvær. Angsten mødes med holdninger som accept, mod, tålmodighed og med nye øjne, som var det første gang, angsten skulle opleves. DER ER ALTID ET NYT NU TIL STEDE Heidi Strandberg Andreasen er psykoterapeut MPF, mindfulnessinstruktør og arbejder som ungdomsrådgiver. Forfatter til bogen Mød din angst og ejer af hvorfra hun blogger, inspirerer og afholder foredrag og workshops om angst, mindfulness og det værdifulde liv. 50 Tidsskrift for psykoterapi Nr. 2 JUNI 2015

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

Angst. Er en følelse

Angst. Er en følelse Angst Er en følelse 350.000 danskere lider af angst Indenfor 12 mdr. Livstid Panikangst 2,6% 4,5% Agorafobi 3,1% 6,1% Enkelfobi 11,1% 14,4% Socialfobi 7,9% 13,7% Generaliseret angst 1,9% 4,5% OCD 0,7%

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Fredericia Bibliotek 27.10.2014 Socialfobi Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Program Hvad er angst Angstens funktion Hvad er socialfobi Hvorfor får nogle mennesker socialfobi

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Sidder du fast i angstens spil?

Sidder du fast i angstens spil? INDLEDNING Sidder du fast i angstens spil? Det er, som om alt, der er forbundet med mulige og umulige katastrofer, tiltrækker din hjerne som en magnet. Du går i virkeligheden og bekymrer dig om og lægger

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk Mindfulness Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011 www.vossromme.dk Mindfulness Den opmærksomhed der opstår når vi er bevidst nærværende, åben, accepterende og ikke - vurderende overfor vores erfaringer

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Mindfulness Nærvær og indre ro i en travl hverdag Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Nærvær Balance Krop Fokus Dosering Indre ro Mening/passion Ressourcer Social støtte God praksis birgitte@junoe.dk

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Sammenhæng Hvad er vilkårene og nuværende status? Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring,

Læs mere

Få styr på stressen! Workshop nr. 5 v. Hans Kastbjerg og Line Skovbjerg - Langagerskolen

Få styr på stressen! Workshop nr. 5 v. Hans Kastbjerg og Line Skovbjerg - Langagerskolen Få styr på stressen! Workshop nr. 5 v. Hans Kastbjerg og Line Skovbjerg - Langagerskolen Præsenta@on af os selv Hvordan tænker vi overordnet om stress Vi begynder hos os selv Hvad er stress? Hvor ser vi

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

Find nye veje i følelsernes labyrint

Find nye veje i følelsernes labyrint Find nye veje i følelsernes labyrint Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 9 Kap 1: Find din primære følelse i nuet 11 Kap 2: Læg afstand til dine tanker 19 Kap 3: Undgå unødvendige konflikter 23 Kap

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Angstens Ansigter Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Edward Munch s : Skriget Angst Angst er en grundlæggende følelse som er en naturlig del af menneskets overlevelsesmekanismer

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Eksamensangst 2014 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Ressourceøvelse Hvad var du god til som barn? I børnehaven? I skolen? I frikvarteret? På sportspladsen?... Noter ned & hold fast.

Læs mere

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015.

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Efter en uge i Toscana, hvor du har trænet Mindfulness hver dag og nydt naturen, stedet, maden og livet, vil du komme hjem med fornyet ro, energi og overskud.

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Mindfulness. Temaaften den 15. maj 2013. Dorthe Lau Autoriseret psykolog. www.psykologdorthelau.dk 0

Mindfulness. Temaaften den 15. maj 2013. Dorthe Lau Autoriseret psykolog. www.psykologdorthelau.dk 0 Mindfulness Temaaften den 15. maj 2013 Dorthe Lau Autoriseret psykolog 0 Hvadermindfulness? Mindfulness ertræningiat væretilstedeinuet. Den amerikanske læge og psykolog Jon Kabat-Zinn grundlagde mindfulness.

Læs mere

1. december 2011 v. Britt Riber

1. december 2011 v. Britt Riber 1. december 2011 v. Britt Riber Dagens program Opfølgning på psykologikonferencerne Hensigtsmæssig interaktion med ængstelige patienter Psykologikonferencerne Øvelse: Tal sammen to og to. Vælg en fra en

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Veje til tilstedeværelse i kropsterapien Somatic Experience Psykomotorik Mindfulness med multitraumatiserede

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Velkommen En appetizer på mindfulness Ikke at smage på et enkelt måltid er ingen katastrofe.. Men det er det til gengæld, hvis

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Angst i kølvandet på en kræftsygdom

Angst i kølvandet på en kræftsygdom Angst i kølvandet på en kræftsygdom Foredrag i Senfølgergruppen Onsdag den 29. februar 2012 Psykolog Gitte Bowman Bak, Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivningen i København Hvad vil det sige at være angst?

Læs mere

Mindfulness i organisationer. v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm

Mindfulness i organisationer. v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm Mindfulness i organisationer v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm Vores sind Fortid Mig NU NU Dig Fremtid Grundindstillinger i mindfulness? Opmærksomt nærvær mellem stimulus og respons > disciplin i handling

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP Charlotte Misforståelser Mindfulness = opmærksomhed Afslapning årvågenhed og opmærksomhed Skubbe tankerne væk - lade tankerne træde til side for den rene oplevelse Religion

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Udviklingskonsulenterne 2012 Hans Ehlert www.hans-ehlert.dk Nedslag i workshopen Lidt baggrund Hvad er mindfulness? Primære kilder og nogle definitioner

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Afslut dine relationer. ordentligt

Afslut dine relationer. ordentligt Din personlige udvikling Ofte er vi ikke klar over, hvor meget det påvirker vores fremtidige liv, når vi ikke får sagt ordentlig farvel til dem, der betyder noget for os. Dem, vi bliver uvenner med eller

Læs mere

Din guide til CD erne

Din guide til CD erne Din guide til CD erne Sådan kommer du godt i gang med CD erne Mindful Self- Compassion v. Helle Laursen 1 Her er en oversigt og introduktion til de øvelser og guidede meditationer som du finder på CD erne

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Netværksmødet Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010 Betingelser for at forandring lykkedes Forstyrrelse Forstyrrelsen skal være tilpas Tid til eftertanke Anerkendelse / værdsættelse Problem- og Mangeltænkning

Læs mere

Mindfulness-baseret kognitiv terapi II

Mindfulness-baseret kognitiv terapi II K O G N I T I V T E R A P I S i d e 1 a f 8 Mindfulness-baseret kognitiv terapi II Morten Sveistrup Hecksher Træning af bevidst nærvær Et eksempel på et mindfulness-baseret kognitiv terapi i forhold til

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi.

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi. 1 Kognitiv terapi - en behandlingsform i udvikling V/ Morten Sveistrup Hecksher f.1961 Aut. psykolog, specialist godkendt i psykoterapi og supervisor på videreuddannelses niveau MSH er stifter og indehaver

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

& metamedicin. Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens

& metamedicin. Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens & metamedicin Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens Hvad er METAsundhed/metamedicin? En model som giver dig forklaringer på din krops biologiske adfærd. Både i forhold til

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTR

VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTR Velkommen til VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTRODUKTION V/Anette Kirkegaard kirk@tietgen.dk MINDFULNESS INTRODUKTION Dagens program Øvelse: 3 min. åndedræt; check din vejrtrækning Lidt om Mindfulness: Baggrund

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP Program Grundholdninger i mindfulness Doing- og beingmode Øvelse Resultater af mindfulness hvad siger forskningen? Øvelse Diskussion: hvordan kan bevidst opmærksomhed

Læs mere

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning INGO FROBÖSE Akut rygtræning Lær de rigtige teknikker og få en bedre træning i fitness centeret. Forstå hvordan de forskellige øvelser virker på din krop. Sammensæt dit helt personlige program ud fra dine

Læs mere

Eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde

Eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde Eksamen Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde Indhold å kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamen og forventningerne på en ny måde Forord...

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det.

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det. Udarbejdet af ergoterapeuter, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, HOC Rigshospitalet, Afsnit 8511 Oktober 2014 Denne pjece er til dig, som er behandlet for kræft i hoved-hals området enten ved operation eller

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivningscenter Region syd Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning Odense 9 Aktiviteter i Rådgivning Varde

Læs mere

Pædagogisk mindfulness

Pædagogisk mindfulness Flora Skouboe Eriksen Pædagogisk mindfulness en håndbog i skabende nærvær Flora Skouboe Eriksen Pædagogisk mindfulness en håndbog i skabende nærvær 1. udgave, 1. oplag, 2012 2012 Dafolo Forlag og forfatteren

Læs mere