Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE"

Transkript

1 Totalentrepriseudbud Egtved Idræts og Multicenter 09. TILUDSLISTE

2 1. TILUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejde i henhold til udbudsbrev, udleverede beskrivelse, kontraktudkast, tidsplan og rettelsesblade samt de udarbejdede tegninger og beskrivelser. Entrepriseform: Tilbudssum excl. moms: TOTALENTREPRISE + 25 % moms: Samlet tilbudssum inkl. moms: Skriver : Vedhæftede bilag skal være helt udfyldt, idet bygherren i modsat fald forbeholder sig ret til, at betragte tilbuddet som værende ikke konditionsmæssigt. Såfremt tilbudssummen overstiger den økonomiske ramme betragtes tilbuddet som ukonditionsmæssigt, og vil ikke blive taget i betragtning. Rettelsesblade modtaget: 2. FOREHOLD Såfremt tilbuddet indeholder forbehold, som ikke kan kapitaliseres, vil tilbuddet blive vurderet ikke konditionsmæssigt. Forbehold: Dato: Firmanavn: Adresse: Tlf.: Kontaktperson: Firmanavn og underskrift: 09. Tilbudsliste side 2 af 8

3 3. SPECIFIKATION AF TILUD Omfang, kvalitet, type skal angives på vedlagte produkttilbudsliste. 3.1 Det udbudte projekt Ny/renovering Eks. idrætshal Renovering Eks. omklædning Nybyggeri Udearealer og inventar Nedbrydning yggeplads Option Stor Multisal Option Fuldt udbygget terrasse Option Omklædning som nybyggeri Option Ny spærkonstruktion i multihal I ALT excl. moms (overføres til side 2) Note 1: Optioner angives som tillæg med + og som fradrag med Note 2: Såfremt optioner ikke er indeholdt i tilbudsprisen, skal disse priser ikke oplyses på denne side. 09. Tilbudsliste side 3 af 8

4 3.2 Delpriser Projektet er udbudt i omvendt licitation med en fast pris og tid. ygherren ønsker så meget som muligt af det i projektmaterialet beskrevne indeholdt i tilbuddet. A og Af listen nedenfor fremgår en række punkter, der hver indeholder to underpunkter, A og, hvor A vægtes højest og ønskes af bygherre. A = svarer i langt de fleste tilfælde til projektbeskrivelsen (dyreste løsning) = alternativ til det pågældende emne (forventet billigere) Kun dét af de to underpunkter (A eller ), der er indeholdt i tilbuddet, skal prissættes. Kategorier ygherren har prioriteret nedenstående elementer i kategori 1 5. Kategori 1 vægtes højest og 5 lavest. Såfremt tilbudsgiver ikke kan afkrydse alle i A inden for den økonomiske ramme, ønskes afkrydsning prioriteret med kategori 1 først, herefter kategori 2 osv. Kategori Flisevægge omklædning: A Epoxybehandling af eks. flisevægge i omklædning Epoxybehandling udgår; udskiftning af nederste 2 rækker fliser, epoxygulv føres op bag fliser Gulve omklædning: A Epoxybehandling af eks. gulve i omklædning Halvering af epoxybehandling af eks. gulve i omklædning; udføres hvor der er problemer med vandgennemtrængning Ydervæg på eks. skur: A Ydervæg på eks. skur som beskrevet i projekt Ny ydervæg på eks. skur udgår og eks. facade bevares 09. Tilbudsliste side 4 af 8

5 3.2.4 Tag på eks. skur: A Renovering af tag på eks. skur som beskrevet i projekt Renovering af eks. tag over udvendigt skur udgår, eks. tag bevares landingssløjfer, radiatorer: A Radiatorer på separate blandesløjfer Alle lokaler med radiatorer på samme blandesløjfe landingssløjfer, varmevekslere: A Varmeveksler på kreds ved gulvvarme Direkte fjernvarme via blandesløjfe til gulvvarme (veksler er ikke et myndighedskrav) CTS: A CTS som beskrevet i projekt CTS reducering på blandingssløjfe ADK (Adgangskontrolanlæg): A ADK ADK ikke indeholdt i tilbud AIA (Alarm og indbrudsanlæg): A AIA AIA ikke indeholdt i tilbud Kategori Ydervæg type 1: A Ydervæg type 1 mod eks. væg udføres med 8mm facadeplade 09. Tilbudsliste side 5 af 8

6 Ydervæg type 1 mod eks. væg udføres med beklædning i andet vedligeholdelsesfrit materiale (evt. træ) Ydervæg type 2: A Ydervæg type 2 mod selvbærende konstruktion udføres med 8mm facadeplade Ydervæg type 2 selvbærende konstruktion udføres med beklædning i andet vedligeholdelsesfrit materiale (evt. træ) Ydervæg, modul A: A Ydervæg i modul A udføres med 8mm facadeplade Ydervæg i modul A udføres med beklædning i andet vedligeholdelsesfrit materiale (evt. træ) Toiletter: A Væghængte toiletter Fritstående toiletter Armaturer: A erøringsfri armaturer Et grebs blandingsbatteri Kategori Klatrevæg, Multisal: A Klatrevægge i multisal Klatrevæg udgår (klargøring til klatrevæg i murværk skal være indeholdt i tilbuddet) Klatrevæg, Tumlebane: A Klatrevæg ved tumlebane Klatrevæg udgår (klargøring til klatrevæg i murværk skal være indeholdt i tilbuddet) 09. Tilbudsliste side 6 af 8

7 Mobilvæg, SFO: A Mobilvæg som beskrevet i projekt Mobilvæg udgår (forberedelse herfor skal være indeholdt i tilbuddet) Kategori Tage: A Tage udføres med listedækning Tage udføres uden listedækning Kategori Tagkonstruktion: A Tagkonstruktion udføres som beskrevet i projektet Tagkonstruktion udføres som præfabrikerede trækassetter Rullejalousi: A Rullejalousi foran café Rullejalousi udgår; eks. genanvendes Ventilation, omklædning: A Ventilation i omklædning som beskrevet i projekt med et luftskifte på 8 10 gange i timen Luftskifte i omklædning ændres til 5 6 gange i timen Ingeniørgang: A Ingeniørgang som beskrevet i projekt Ingeniørgang udgår (forudsat at depot 1.3 inddrages til teknikrum) 09. Tilbudsliste side 7 af 8

8 Type og omfang skal specificeres på produkttilbudslisten. 3.3 Optioner Priser overføres kun til side 3, såfremt disse elementer er indeholdt i tilbuddet Option Stor Multisal (1. prioritet) I stedet for den i projektet viste multisal, angives pris på udvidet multisal jf. ilag 7 03 Materiale sendt til LOA, Nyt Idræts og Multicenter i Egtved_Maj 2013_Version 2.0 s.13. Tillægspris excl. moms Option Fuldt udbygget terrasse (2. prioritet) Der angives pris på udvidelse af terrasse og siddetrappe foran Fitness, så de to, i udbudsprojektet beskrevne terrasser, bliver til én sammenhængende. Tillægspris excl. moms Option Omklædning som nybyggeri Der angives pris på nedbrydning af eksisterende omklædningsbygning, og at udføre denne del som nybyggeri. Udføres efter principper i øvrige nybyggede arealer som har samme funktion og med den indretning som er vist på udbudstegninger. Tillægspris excl. moms Option Ny spærkonstruktion i multihal Der angives pris på nedbrydning af eksisterende limtræsspær i eksisterende hal. Der udføres i stedet nye spær i stål. Udføres efter principper i øvrige nybyggede arealer som har samme funktion og med den indretning som er vist på udbudstegninger. Nye stålspær kan udføres således at der opnås fladt tag eller mindre hældning af tag over hal, end der er i dag. Tillægspris excl. moms 09. Tilbudsliste side 8 af 8