Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til"

Transkript

1 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Designguide for energi, dagslys & indeklimarenovering Helhedsrenovering, definition ~ Vi benytter en renoveringstilgang med fokus på energi, dagslys og indeklima i et helhedsperspektiv. Merværdi, definition ~ Vi arbejder med en bred forståelse af merværdi som forøgelse af brugsværdi, arkitektonisk værdi og økonomisk værdi. Debatten om energirenovering fylder meget i øjeblikket. Vi vil også gerne give vores besyv med, og det gør vi med denne designguide. Den kan hjælpe arkitekter, ingeniører og konstruktører med at få et hurtigt overblik over, hvilke energirenoveringsstrategier der passer til et konkrete projekt og hvordan projektet kan tilføres merværdi. Designguiden omfatter ni bygningstypologier. Hvert afsnit består af en række værktøjsdiagrammer, som kan bruges til vurdering af bygningers energi, dagslys- og indeklimaforhold, samt en række inspirationsopslag, som illustrerer helhedsrenoveringer med merværdi.

2 Signaturer Sådan er signaturerne for de fire designstrategier samt hvordan primærenergiforbrug og dagslysforhold angives på inspirationsopslagene. 4 designstrategier: Rum Vinduer Isolering Teknik Angivelse af bygningers primærenergiforbrug: -29 % besparelse belysning (kun kontorer) teknik overtemperatur varmt brugsvand opvarmning Angivelse af bygningers dagslysforhold: Dagslyset er beregnet med simuleringsværktøjet Ecotect, og den røde streg markerer, hvor dagslysfaktoren er 2%.

3 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Designguide for energi-, dagslys- & indeklimarenovering

4 Udgangspunkt enfamilie etage byggeri Det samlede opvarmede etageareal (Kragh & Wittchen, 2010). 82 % handel & service 50% 40% 30% 20% 10% Bygninger fra perioden er kun ansvarlig for 18 % af varmeforbruget. Det skyldes de første energibestemmelser fra 1979 og giver et begrænset besparelsespotentiale. af bygningsmassens varmeforbrug stammer fra bygninger opført før 1980 Enfamiliehuse dominerer bygningsmassen med 52 % af det samlede opvarmede etageareal. 27 % % % % bygningstypologier De ni typologier er baseret på tre bygningstyper og tre bygningsaldre, som afspejler størstedelen af bygningsmassen i forhold til etageareal og energiforbrug. De ni typologier har deres egne tydelige arkitektoniske, byggetekniske og funktionelle egenskaber. Vi tager afsæt i hver typologis egenskaber til at differentiere og tilpasse valget af energirenoveringstiltag. Det samlede varmeforbrug (Kragh & Wittchen, 2010). 2 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

5 Indhold Energirenovering kræver helhedstænkning! 4 Designstrategier 5 Enfamiliehuse Etagehuse Kontorhuse Sådan bruges designguiden 6 ENFAMILIEHUSE 8 Mindre bygninger med begrænsede rumdybder og store overfladearealer Store, kompakte bygninger med dybe rum og høj tæthed Dybe, kompakte huse med skæve brugsmønstre og højt elforbrug Primærenergi 10 Dagslys & termisk indeklima 14 Enfamiliehus Enfamiliehus Enfamiliehus Med en traditionel byggeskik baseret på lokale materialer af træ, tegl, puds og sten, afspejlede bygningers æstetik tidens håndværksmæssige traditioner. Med modernismens forening med de lokale materialer og klimatiske betingelser, blev alt dekoration skrællet væk, mens byggeskikken fortsatte næsten uændret. Med byggeriets industrialisering smeltede æstetikken og byggeteknikken sammen med præfabrikerede løsninger, betonelementer samt flade og lave tage. ETAGEHUSE 24 Primærenergi 26 Dagslys & termisk indeklima 30 Etagehus Etagehus Etagehus KONTORHUSE 40 Primærenergi 42 Dagslys & termisk indeklima 46 Kontorhus Kontorhus Kontorhus Referencer 56 DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 3

6 Energirenovering kræver helhedstænkning! Debatten om energirenovering fylder meget i øjeblikket. Vi vil også gerne give vores besyv med, og det gør vi med denne designguide. Den kan hjælpe arkitekter, ingeniører og konstruktører med at få et hurtigt overblik over, hvilke strategier for energirenovering der passer til et konkret projekt - og hvordan projektet kan tilføres merværdi. Energirenovering kræver ofte omfattende og synlige indgreb. Der skal være et byggeteknisk eller funktionelt renoveringsbehov for at sikre, at projektets rentabilitet hænger sammen. Samtidigt skal valget af energibesparende tiltag differentieres og tilpasses den enkelte bygning ud fra kvalitative og helhedsbaserede hensyn. Afsættet for designguiden er, at renoveringsbegrebet skal tilføres en ekstra dimension: Merværdi skal være den strategiske drivkraft for helhedsrenoveringer. På den måde bliver diskussioner om tilbagebetalingstider mere nuancerede, da merværdien gælder fra første dag. Designguiden er inddelt efter bygningstypologi, og den består af en række værktøjsdiagrammer, som kan bruges til energirelaterede vurderinger, og en række inspirationsopslag, som illustrerer helhedsrenoveringer med merværdi. 6 % Varmt brugsvand 15 % Dæk 10 % Tag 16 % Ydervægge mod gård Værktøjsdiagrammerne skal bruges tidligt i renoveringsprocessen, og med få oplysninger om et givent projekt kan man få vejledende overslag for primærenergi, dagslys og termisk indeklima. Diagrammerne bygger hver især på ca Be10-beregninger, og på side 6-7 er der en vejledning til, hvordan de skal bruges. Hvert afsnit afsluttes med inspirationsopslag, der hver især illustrerer renoverings- og merværdipotentialet for de forskellige typologier. Målet er at blive inspireret til at tænke i helheder og merværdi. God læselyst! 16 % Ydervægge mod gade Varmeforbruget fordelt på bygningsdel Diagrammet viser, at for bygninger opført før 1980 er varmeforbruget jævnt fordelt på de forskellige bygningsdele og funktioner. Renoveringsprojekter skal derfor tænke i helheder, og ikke fokusere på et enkelt element som nøglen til energibesparelser. (Wittchen, 2009). 21 % Ventilation 16 % Vinduer Helhedsrenovering, definition ~ Vi benytter en renoveringstilgang med fokus på energi, dagslys og indeklima i et helhedsperspektiv. Merværdi, definition ~ Vi arbejder med en bred forståelse af merværdi som forøgelse af brugsværdi, arkitektonisk værdi og økonomisk værdi. 4 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

7 Designstrategier Designguiden arbejder med tre konkrete målsætninger for at gøre ambitionen om helhedstænkning operationel: Rum Vinduer Isolering Teknik Reducer energiforbruget Øg dagslyset Sikr indeklimaet For at imødekomme de tre konkrete målsætninger, udforskes fire forskellige områder, der hver især består af en række designstrategier: Rum, vinduer, og teknik. På den måde følger strategierne renoveringsprocessens trin fra rumlige og funktionelle dispositioner i starten til en detaljeret projektering til sidst. På indersiden af omslagets forreste flap er der signaturer, der viser, hvordan energiforbruget og dagslysniveauet aflæses på inspirationsopslagene. ENERGI{ DAGSLYS { INDEKLIMA{ Udnyt geometrien Inddrag ubrugte rum Udvid bygningen Nye funktioner Bedre rumlighed ENERGI { Primærenergiforbruget vurderes i forhold til bygningsreglementets krav, som omfatter opvarmning, varmt brugsvand, overtemperatur og teknik. Belysning medregnes også for kontorhuse. Energirenoverede vinduer Nye & større vinduer Dagslysoptimerede vinduer Tag & dæk Differentieret renovering af gård- & gadefacader Ny klimaskærm DAGSLYS { Dagslysfaktoren definerer forholdet mellem den indvendige og udvendige belysningsstyrke ved en overskyet himmel og fri horisont. En dagslysfaktor på 2 % i mindst halvdelen af etagearealet er en god målsætning. Ventilation Solfangere & solceller Solafskærmning Belysning INDEKLIMA { Med krav om store varmebesparelser i eksisterende bygninger skal man sikre, at overophedning ikke opstår. Et problematisk termisk indeklima vurderes ved andelen af tiden på årsbasis med temperaturer over 26 O C. DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 5

8 Sådan bruges designguiden Vælg bygningsprofil +år Fastlæg bygningsprofil RUM & VINDUER For at komme i gang skal du selv finde forholdet mellem klimaskærmsarealet og etagearealet for bygningens eksisterende geometri. Find forholdet på den lodrette akse og gå vandret ind i diagrammet, indtil du rammer den kurve, som svarer til vinduestypen inden renovering. ISOLERING Fra vindueskurven går du lodret ned i det næste diagram, indtil du rammer den kurve, som svarer til den stype, huset har inden renovering. TEKNIK Fra skurven går du mod venstre ind i det sidste diagram, indtil du rammer den kurve, der svarer til de tekniske installationer, huset har før renovering. Når du har fundet din teknikkurve går du lodret op og aflæser primærenergien i kwh/m 2 for det eksisterende hus. Vurdér renoveringsforslag NYT RUM & NYE VINDUER Ruten er den samme i diagrammet nu blot med nye værdier, der svarer til dine renoveringstiltag. Hvis du ikke bygger til eller river ned er forholdet mellem klimaskærm og etageareal det samme, men et mere kompakt hus er et mere energieffektivt hus, som diagrammet viser. Find din nye vinduestype og fortsæt lodret ned til. NY ISOLERING Find din nye sgrad og gå til venstre ind i teknikdiagrammet. NY TEKNIK Find den kurve, der svarer til husets nye tekniske installationer og gå lodret op og aflæs primærenergiforbruget til det renoverede hus. Fordelen med diagrammerne er, at du kan køre dem igennem mange gange med forskellige renoveringstiltag for at se, hvor du får mest energibesparelse for pengene. 6 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

9 INPUTDATA { På indersiden af omslagets bagerste flap er der en beskrivelse af, hvordan inputdataene til diagrammerne skal fastlægges. INTERPOLERING { På diagrammerne er det muligt at interpolere mellem kurverne, hvis der ikke angives nøjagtig den værdi, fx til, der er brug for. Hvert diagram har en fejlmargen på ca. +/- 15 %. ENERGI, DAGSLYS & INDEKLIMA { Denne vejledning tager udgangspunkt i diagrammerne for primærenergiforbrug. Princippet for dagslys- og indeklimadiagrammerne er nøjagtigt det samme - her ændres blot enkelte inputparametre. Der er en vejledning på siderne med dagslys- og indeklimadiagrammerne, som forklarer disse parametre. Rum Klimaskærmsareal i forhold til etageareal m 2 /m 2 1,8 2,0 2, Vinduer Eksisterende dannebrogsvindue 1+1-lags forsatsrude Energirenoveret dannebrogsvindue 1+1-lags forsatsrude Resultat Primærenergi kwh/m 2 2,4 2, Nyt dannebrogsvindue Ny større åbning dagslysoptimeret Teknik Naturlig ventilation + solfanger Mekanisk VGV + solfanger Hybrid ventilation (naturlig/vgv) + solfanger Isolering Eksisterende sniveau Ekstra 50 mm Ekstra 100 mm Ekstra 200 mm DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 11 DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 7

10 Enfamiliehuse 8 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

11 Enfamiliehuse står for den største andel af bygningsmassens varmeforbrug, og dagslysniveauet er ofte alt for lavt. Energirenoveringsstrategier bør derfor fokusere på merværdi, lys og luft. Enfamiliehuset er den dominerende boform i Danmark, som lidt over halvdelen af befolkningen bor i. Med fleksible arbejdsformer og skiftende familiemønstre kan der være beboere hjemme hele dagen, og det giver et relativt jævnt brugsmønster. Enfamiliehuse er små bygninger med et stort overfladeareal pr. kvadratmeter etageareal. Det er i praksis svært at holde en indetemperatur på 20 O C om vinteren i ældre huse, hvor træk særligt fra vinduer skaber indeklimaproblemer. Omvendt kan de små rumdybder sikre, at naturlig ventilation eliminerer sommerens overophedning. Udfordringer Enfamiliehuse har som udgangspunkt et højt opvarmningsbehov på grund af det store overfladeareal. Det betyder, at der vil være brug for mange energibesparende tiltag, hvis omfattende energibesparelser skal opnås. Samtidig er den individuelle ejerform en stor udfordring, fordi der typisk er brug for en omfattende indsats, som den enkelte ejer ikke kan overskue, og hvor det økonomiske incitament ofte er begrænset. Strategi 1{ Udnyt geometrien Værktøjsdiagrammerne og inspirationsopslagene viser tydeligt, at enfamiliehuse som udgangspunkt har et højt primærenergiforbrug på grund af deres store klimaskærmsareal. Hvis ekstra rum eller funktioner kan skabes indenfor husets klimaskærm giver det en dobbeltgevinst i form af større merværdi for beboerne og mindre energiforbrug pr. kvadratmeter etageareal. Strategi 2{ Dagslysoptimering Diagrammerne for dagslys peger i retning af, at de fleste rum med vinduer har et dagslysniveau, som ligger under nutidens minimumskrav, og at typiske energirenoveringer forværrer disse forhold. Større og bedre vinduer kan give mere dagslys og minimere energiforbruget i kraft af solvarme og bedre isolerede vinduer. Strategi 3{ Differentier renoveringstiltag Bymæssige hensyn kan begrænse muligheden for at isolere facaderne på ældre huse. Men det er ikke altid et problem, fordi et fokus på vinduer, tag, dæk og installationer kan reducere energiforbruget med op til 30 %. I huse fra , hvor de bymæssige begrænsninger er mindre, kan besparelser på op til % opnås. DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 9

12 Primærenergiforbrug Sådan undersøges primærenergiforbruget for enfamiliehuse: Perspektiv{ Start med vinduer og Energidiagrammer for enfamiliehuse viser tydeligt vigtigheden af at forbedre vinduernes eller klimaskærmens sniveau. Det skyldes det store klimaskærmsareal i forhold til etagearealet, som giver et meget højt opvarmningsbehov Find det værktøjsdiagram, hvis bygningsalder svarer til dit projekt. Beregn husets klimaskærmsareal i forhold til etagearealet (m 2 /m 2 ), find tallet på den lodrette akse og find den kurve, der svarer til din vinduestype. Find den kurve, der svarer til sniveauet. 3. Find den kurve, der svarer til husets ventilationstype og eventuelle solfangere. Nu kan du aflæse primærenergiforbruget (kwh/m 2 /år) på den vandrette akse. Primærenergien omfatter opvarmning, varmt brugsvand, overtemperatur og teknik. En udskiftning af vinduerne i enfamiliehuse kan med fordel kombineres med en udvidelse af vinduesarealet for at give den største reduktion af primærenergiforbruget, samtidig med at det giver mere dagslys. Isolering af klimaskærmen giver også store reduktioner i primærenergiforbruget, men hver fordobling af stykkelsen giver en forholdsvis mindre besparelse. Perspektiv{ Teknikken klarer det ikke alene En udskiftning alene af de tekniske installationer i enfamiliehuse giver ikke store reduktioner i primærenergiforbruget i sig selv. Det giver kun en fordel hvis det udføres sammen med en forbedring af vinduernes eller klimaskærmens sniveau. En udskiftning af ventilationssystemet uden en lufttætning af klimaskærmen giver især ikke mening, fordi det høje infiltrationsniveau kan forværre energiregnskabet, uden at komforten forbedres. 10 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

13 Primærenergiforbrug DOWNLOAD ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: Diagrammer & forudsætninger fra for en større version af diagrammet og grundlaget for beregningerne. Rum Klimaskærmsareal i forhold til etageareal m 2 /m 2 1,8 2,0 2,2 Vinduer Eksisterende dannebrogsvindue 1+1-lags forsatsrude Energirenoveret dannebrogsvindue 1+1-lags forsatsrude 2,4 Nyt dannebrogsvindue Resultat Primærenergi kwh/m 2 2,6 Ny større åbning dagslysoptimeret Teknik Naturlig ventilation + solfangere Mekanisk VGV + solfangere Hybrid ventilation (naturlig/vgv) + solfangere Isolering Eksisterende sniveau Ekstra 50 mm Ekstra 100 mm Ekstra 200 mm DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 11

14 Primærenergiforbrug DOWNLOAD ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: Diagrammer & forudsætninger fra for en større version af diagrammet og grundlaget for beregningerne. Rum Klimaskærmsareal i forhold til etageareal m 2 /m 2 1,8 2,0 2,2 Vinduer Eksisterende vindue 1+1-lags forsatsrude Nyt typisk vindue Nyt typisk vindue 3-lags energirude 2,4 Ny større åbning dagslysoptimeret Resultat Primærenergi kwh/m 2 2, Teknik Naturlig ventilation + solfangere Mekanisk VGV + solfangere Hybrid ventilation (naturlig/vgv) + solfangere Isolering Eksisterende sniveau Ekstra 50 mm Ekstra 100 mm Ekstra 200 mm 12 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

15 Primærenergiforbrug DOWNLOAD ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: Diagrammer & forudsætninger fra for en større version af diagrammet og grundlaget for beregningerne. Rum Klimaskærmsareal i forhold til etageareal m 2 /m 2 1,8 2,0 2,2 Vinduer Eksisterende vindue Nyt typisk vindue Nyt typisk vindue 3-lags energirude 2,4 Ny større åbning dagslysoptimeret Resultat Primærenergi kwh/m 2 2, Teknik Naturlig ventilation + solfangere Mekanisk VGV + solfangere Hybrid ventilation (naturlig/vgv) + solfangere Isolering Eksisterende sniveau Ekstra 50 mm Ekstra 100 mm Ekstra 200 mm DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 13

16 Dagslys & termisk indeklima Sådan undersøges dagslysforhold og termisk indeklima for enfamiliehuse: Perspektiv{ Vinduer giver ikke nok dagslys Dagslysdiagrammet for vinduer viser, at de fleste rum i ældre enfamiliehuse typisk vil have et dagslysniveau, som er under nutidens krav. Med et typisk vinduesareal på mellem % af etagearealet vil de fleste rum kun have % af etagearealet med en dagslysfaktor over 2 %. Samtidig vil udskiftningen af vinduer til 3-lags energiruder resultere i et yderligere fald i dagslysniveauet. DAGSLYS & VINDUER side 15 DAGSLYS & OVENLYS side Beregn forholdet mellem husets vinduesareal og etagearealet (%) og find den kurve, der svarer til din vinduestype. Beregn forholdet mellem husets vinduesareal og etagearealet (%) og find den kurve, der svarer til din vinduestype. Find den kurve, der svarer til facadetykkelsen. Find den kurve, der svarer til tagtykkelsen. 3. Find den kurve, der svarer til a) rummets højde/dybdeforhold og b) til omgivelsernes højde/ afstandsforhold. Nu kan du aflæse andelen af etagearealet med en dagslysfaktor over 2 %. Find den kurve, der svarer til rummets højde/dybdeforhold. Nu kan du aflæse andelen af etagearealet med en dagslysfaktor over 2 % Perspektiv{ Ovenlys giver godt dagslys Til gengæld viser dagslysdiagrammet for ovenlys, at disse rum typisk vil opleve et meget højt dagslysniveau, hvor langt over halvdelen af etagearealet har en dagslysfaktor over 2 %. Perspektiv{ Udnyt naturlig ventilation Diagrammet for termisk indeklima viser, at større vinduesarealer kombineret med en af klimaskærmen kan resultere i en overophedning om sommeren. Dette problem kan elimineres ved at sikre et højt luftskifte. Indvendig, bevægelig solafskærmning har også en supplerende effekt. TERMISK INDEKLIMA side 17 Beregn forholdet mellem klimaskærmsarealet og etagearealet (m 2 /m 2 ) og find den kurve, der svarer til dit vinduesareal og vinduestype. Find den kurve, der svarer til stykkelsen. Find den kurve, der svarer til a) strategien for sommerens naturlige ventilation og b) typen af solafskærmning. Nu kan du aflæse andelen af tiden med temperatur over 26 O C. Stort set alle eksisterende enfamiliehuse er af beskeden rumdybde, så naturlig ventilation giver god mening, især fordi man kan undgå et unødvendigt elforbrug til ventilationsanlægget om sommeren. En automatisk styring af vinduesåbningerne, så de kan åbne og lukke efter behov, også når beboerne ikke er hjemme, har den største fordel. 14 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

17 Dagslys & vinduer DOWNLOAD ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: Diagrammer & forudsætninger fra for en større version af diagrammet og grundlaget for beregningerne. Rum Vinduesareal i forhold til etageareal % 10 % 14 % 18 % 22 % Vinduer Dannebrogsvindue Typisk vindue Typisk vindue 3-lags energirude Dagslysoptimeret 26 % Resultat Andel af etageareal med dagslysfaktor over 2 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Rummets højde/dybde & omgivelsernes højde/afstand Rum 60 % + omg. 20 % + omg. 60 % + omg. 100 % Rum 70 % + omg. 20 % + omg. 60 % + omg. 100 % Facadetykkelse Eksisterende facadetykkelse Ekst. tykkelse + 50 mm Ekst. tykkelse mm Ekst. tykkelse mm DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 15

18 Dagslys & ovenlys DOWNLOAD ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: Diagrammer & forudsætninger fra for en større version af diagrammet og grundlaget for beregningerne. Rum Vinduesareal i forhold til etageareal % 10 % 14 % 18 % Ovenlys Ovenlys Ovenlys 3-lags energirude 22 % Resultat Andel af etageareal med dagslysfaktor over 2 % 40% 50% 60% 70% 80% 90 % 26 % Rummets højde/dybde Rummets højde/dybde 60 % Rummets højde/dybde 70 % Tagtykkelse Eksisterende tagtykkelse Ekst. tykkelse + 50 mm Ekst. tykkelse mm Ekst. tykkelse mm 16 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

19 Termisk indeklima DOWNLOAD ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: Diagrammer & forudsætninger fra for en større version af diagrammet og grundlaget for beregningerne. Rum Klimaskærmsareal i forhold til etageareal m 2 /m 2 1,8 2,0 2,2 2,4 Vinduer 15 % vinduesareal i forhold til etageareal 20 % vinduesareal 25 % vinduesareal 25 % vinduesareal 3-lags energirude Sommerens ventilation og solafskærmning Vinduer styret manuelt åbent højst 50 % af tid i varme perioder + indvendig, bevægelig solafskærmning Resultat Andel af tiden med temperatur over 26 O C 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 2,6 Vinduer styret manuelt åbent højst 75 % af tid i varme perioder + indvendig, bevægelig solafskærmning Vinduer automatisk åbent 100 % af tid i varme perioder + indvendig, bevægelig solafskærmning Isolering Ekstra 50 mm Ekstra 100 mm Ekstra 200 mm DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 17

20 Enfamiliehus Udgangspunkt Beskrivelse{ Huset er opført i 1879 i gedigne materialer med fuldmurede facader og træbjælkelag. Arkitektonisk er huset karakteriseret af symmetri med en dominerende centreret frontispice og ens vinduespartier på begge sider. Alle vinduer, undtagen frontispicevinduerne, er originale, men er senere blevet forsynet med forsatsruder. Med sin tunge masse har huset gode termiske egenskaber, som kan undgå temperaturudsving. Typisk energirenovering Taget og kælderdækket efterisoleres med 200 mm. De gamle forsatsruder udskiftes med nye og mere energieffektive energiforsatsruder. Udfordring{ De arkitektoniske detaljer både ude og inde reducerer muligheden for store indgreb som fx lodret efter. Potentialer{ Huset har skunke og et uudnyttet loftsrum, som med fordel kan inddrages i brugsarealet. Primærenergi 256 kwh/m 2-21 % Primærenergi 203 kwh/m 2-59 % Dagslys Dagslys 32 % af etagearealet med 38 % af etagearealet med dagslysfaktor over 2 % dagslysfaktor over 2 % -21 % -59 % -52 % -28 % -71 % 18 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

21 Helhedsrenovering med merværdi De arkitektoniske detaljer både inde og ude betyder samlet, at lodret efter ikke kan forsvares arkitektonisk. Heller ikke økonomisk giver det mening, da følgearbejder vil være meget omfattende. Rum{ Skunkene på førstesalen nedlægges for at få mere rum, og i forbindelse med efter af taget føres loftet til kip for at få mere rumlighed. Teknik{ Der bruges bygningsintegrerede solfangere, som forholder sig til ovenlysenes symmetriske udtryk. Der ændres ikke på husets øvrige installationer. Derfor efterisoleres -21 både % taget og kælderdækket med 200 mm mineralulds, og de gamle forsatsruder udskiftes med nye og mere energieffektive energiforsatsruder. På denne måde spares udgifter til nye vinduer, og huset bibeholder sit oprindelige udtryk i kraft af de originale vinduer. -28 % Primærenergi 186 kwh/m 2-59 % -71 % -52 % -65 % Isolering{ Tag og kælderdæk efterisoleres med 200 mm. I kælderdækket lægges en delvist i træbjælkelaget, så loftshøjden i kælderen reduceres mindst muligt. Dagslys Vinduer{ De gamle forsatsruder udskiftes med energiforsatsruder. På førstesalen 71 % af etagearealet med dagslysfaktor over 2 % etableres nye ovenlysvinduer. Placeringen af ovenlysene forholder sig til husets Enfamiliehus Enfamiliehus symmetriske udtryk. Enfamiliehus DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 19

22 Enfamiliehus Udgangspunkt Beskrivelse{ Huset er opført som et Statslånshus. Det betyder, at både plan og materialeforbrug er optimeret, så der ikke er spildplads. Til gengæld giver saksespærkonstruktionen en ekstra rumlighed, idet husets lofter er ført til kip. Materialerne er solide: Tegl dominerer det nøgterne arkitektoniske udtryk, som ikke har unødvendige detaljer. Udfordring{ Husets beskedne størrelse giver plads til basisfunktioner med god fordeling, men med kun to værelser og et smalt badeværelse svarer huset ikke til kravene for en familie i dag. Samtidig er der kun lidt råderum i tagkonstruktionen og kælderen til fx at indlægge efter. Typisk energirenovering Taget efterisoleres med 200 mm, mens kælderdækket efterisoleres med 100 mm. Den eksisterende hulmur er uisoleret, og der indblæses derfor svarende til 75 mm. De gamle vinduer udskiftes med nye 3-lags energivinduer. Potentialer{ Den strenge geometri og de klassiske materialer gør det nemt at lave tilbygninger, der forholder sig til husets oprindelige udtryk. Primærenergi 410 kwh/m 2-21 % -59 % Primærenergi 160 kwh/m 2-52 Dagslys Dagslys 52 % af etagearealet med 50 % af etagearealet med dagslysfaktor over 2 % dagslysfaktor over 2 % -59 % -52 % -28 % -71 % ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

23 Helhedsrenovering med merværdi Det kompakte hus opgraderes med en tilbygning: Der er nu tre værelser og to badeværelser samt et fleksibelt rum, der kan bruges som legehjørne eller kontorplads. Der skabes en bedre forbindelse mellem hus og have ved at fjerne brystningerne i køkken og spisestue, -59 og % indsætte nye vinduespartier. Ved spisestuen udnyttes grundens niveauforskel til at etablere et terrassedæk. Dagslyset får en fremtrædende rolle - især med det nye vinduesparti i spisestuen mod haven. Et ovenlys i det fleksible rum sørger for en god rumfornemmelse. Rum{ Der laves en tilbygning mod nord, hvorved spisestuen øges, og der etableres et ekstra værelse, et stort badeværelse og et fleksibelt fordelingsareal, der kan bruges til leg eller kontor. -52 % Teknik{ Den nye tilbygning bruger gulvvarme, og i den forbindelse udskiftes husets øvrige varmeinstallationer. De eksisterende konstruktioner tillader ikke integrationen af varmegenvinding, så der etableres mekanisk aftræk i køkken og bad som supplement til den naturlige ventilation. -71 % Primærenergi 121 kwh/m 2-65 % Dagslys 66 % af etagearealet med dagslysfaktor over 2 % Enfamiliehus Enfamiliehus Vinduer{ Alle vinduer udskiftes til 2-lags energivinduer undtagen de nye vinduespartier, der udføres med 3-lags energivinduer for at undgå kuldenedfald og inddrage pladsen foran vinduet i brugsarealet. Isolering{ Der blæses 75 mm granulat ind i hulmuren. Tagkonstruktion efterisoleres med 200 mm mineralulds og kælderdækket med 100 mm. DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 21

24 Enfamiliehus Udgangspunkt Beskrivelse{ Husets arkitektur og byggeskik afspejler i høj grad 1970'erne med gul skalmur, mørke træflader, kvadratiske vindueshuller og lav loftshøjde. Huset er 1 ½ plan med vinkelstue i forbindelse med et åbent køkken, baderum og fyrrum i stueplan, mens førstesalen består af to små kamre og et større værelse. Typisk energirenovering Tag efterisoleres med 200 mm mineralulds, mens alle facader efterisoleres udvendigt med 100 mm. Alle vinduer udskiftes med 3-lags energivinduer. Udfordring{ Rumdisponeringen er stram med få gangarealer og små rum. Badeværelse ligger i stuen, mens alle soveværelser ligger på førstesalen. Potentialer{ Den store tagflade udgør en ressource, og de store tagudhæng muliggør udvendig efter af facaderne. Primærenergi -21 % 183 kwh/m 2-59 % -52 % Primærenergi 88 kwh/m 2 Dagslys 75 % af etagearealet med dagslysfaktor over 2 % Dagslys 74 % af etagearealet med dagslysfaktor over 2 % -52 % -28 % -71 % -65 % 22 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

25 Helhedsrenovering med merværdi Rumfordelingen i både stueplan og på førstesalen ændres for at opdatere huset. På førstesalen er det store værelse reduceret for at få plads til et nyt badeværelse og et nyt åbent, fleksibelt rum: Den smalle repos er udvidet med flere kvadratmeter og et stort vinduesparti. -52 % Nye ovenlysvinduer giver både lys og rumlighed til de små værelser. Større og nye vinduespartier i gavlen øger dagslysmængden, så stort set alle rum er enten gennemeller sidebelyste. Med vinduespartierne forstærkes samtidig forholdet til den omgivende have. -65 % Primærenergi 64 kwh/m 2 Rum{ Planløsningen i stueetagen ændres, så køkkenet gøres større, og stuen opdeles, så der kommer et ekstra rum. På førstesalen etableres et ekstra badeværelse. Vinduer{ Alle vinduer udskiftes til 2-lags dagslysoptimerede energivinduer. På førstesalen etableres store vinduespartier og ovenlys, og nogle af de eksisterende vinduer i gavlen udvides til franske døre. Isolering{ Taget efterisoleres med 200 mm, mens facaden efterisoleres udvendigt med 100 mm. Facaden pudses op i en lys farve. Enfamiliehus Dagslys 83 % af etagearealet med dagslysfaktor over 2 % Teknik{ Fyret fjernes, og huset sluttes til fjernvarmenettet. Der indlægges hybridventilation for at eliminere sommerens overtemperaturer. Der monteres kombinerede solfangere og solceller på taget. DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 23

26 Etagehuse 24 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

27 Etagehuse fylder ikke meget i energiregnskabet, men de fylder meget i bybilledet. Kvalitative hensyn betyder, at valget af energirenoveringstiltag skal differentieres til den enkelte bygnings egenskaber. Etagehuse præger de centrale dele af byen og forstædernes parkbebyggelser. Boligenhederne er ofte mindre, og den høje tæthed skaber et godt grundlag for den bæredygtige by. Etagehuse har dybe bygningskroppe og store rumhøjder. Den høje kompakthed giver et lavt overfladeareal pr. kvadratmeter etageareal, med lavt varmetab som følge. Omvendt kan den høje tæthed betyde, at der ikke er tilstrækkeligt dagslys, især i de nederste etager. De store rumhøjder kan understøtte krydsventilation om sommeren. Ejerformen af etagehuse kan sikre en professionel bygherrefunktion, som kan lede en effektiv og rationel energirenoveringsproces. Udfordringer Mange etagehuse fra før 1960 har en væsentlig kulturarvsværdi, selv om de ikke er bevaringsværdige. Den vedrører helhedsbilledet bygningerne skaber i byrummet, og den kan også omfatte såvel udvendige murværksdetaljer som indvendige stuk og træpaneler. Strategi 1{ Differentier renoveringstiltag Valget af renoveringstiltag skal differentieres og tilpasses til den enkelte bygning ud fra et kvalitativt hensyn. Hvis muligheden for synlige renoveringstiltag er begrænset, kan andre tiltag anvendes for at indhente besparelsen. Etagehuse i bymæssige omgivelser kan have begrænsede muligheder for udvendig på grund af arkitektoniske hensyn. Det taler for en todeling af klimaskærmen; i det offentlige rum energirenoveres de eksisterende vinduer for at bevare æstetikken, mens i de private gårdarealer kan nye større vinduesåbninger og pudsede, efterisolerede facader spare på energien og skabe lyse rum. Strategi 2{ Udnyt geometrien Der er gode muligheder for at skabe merværdi ved at inddrage tagene i etagehuse. Det kan enten være tagrum som inddrages til beboelse eller flade tage hvor der bygges en ekstra etage på. Begge indgreb reducerer etagehusets klimaskærmsareal i forhold til etagearealet og sikrer en efter af en del af klimaskærmen. Det giver et lavere primærenergiforbrug. DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 25

Designguide for energi, dagslys- og indeklimarenovering

Designguide for energi, dagslys- og indeklimarenovering ARKITEKTURENERGIRENOVERING ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Designguide for energi, dagslys- og indeklimarenovering DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER i i Energirenovering Friheden, Hvidovre 1200 lejligheder: 38-110

Læs mere

Designguide for energi, dagslys- og indeklimarenovering

Designguide for energi, dagslys- og indeklimarenovering ARKITEKTURENERGIRENOVERING ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Designguide for energi, dagslys- og indeklimarenovering DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER i i 100% Mål 0% Tid Skitseforslag/konkurrence Projektering/udførelse

Læs mere

Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til

Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Designguide for energi, dagslys & indeklimarenovering Helhedsrenovering, definition ~ Vi benytter en renoveringstilgang med fokus på energi, dagslys og indeklima i et helhedsperspektiv.

Læs mere

Diagrammer & forudsætninger

Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTURENERGIRENOVERING Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER i i ii ii ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING:

Læs mere

mod en 2020-lavenergistrategi

mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi Arkitektur mod og en energi 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Historisk

Læs mere

Bygninger, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet

Bygninger, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Bygninger, energi & klima i helhedsperspektiv Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Fortid Nutid Fremtid Paradigme Giv indeklimaet og økonomien et friskt pust

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Arkitektur, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet

Arkitektur, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Arkitektur, energi & klima i helhedsperspektiv Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Fortid Nutid Fremtid Paradigme Fortid Eksisterende bygningsmasse Samlet

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Arkitektur og energi

Arkitektur og energi Arkitektur og energi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Danmarks

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Røde Vejrmølleparken. Luftfoto. 19.05.08 Side 1

Røde Vejrmølleparken. Luftfoto. 19.05.08 Side 1 Røde Vejrmølleparken Luftfoto Side 1 Røde Vejrmølleparken, 291 rækkehuse i Albertslund: Renovering af betonelementhuse fra 1967 til et rent CO2 neutralt byggeri. Renoveringen består i påmontering af nye

Læs mere

TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER

TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER STEFFEN PETERSEN ASSISTANT PROFESSOR STP@IHA.DK UNI VERSITET FREMTID / INNOVATION / NYHEDER Hænger krav til øgede vinduesarealer sammen med krav til max. temperatur,

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Renovering af erhvervsbygninger

Renovering af erhvervsbygninger Renovering af erhvervsbygninger Energirenoveringer - Konference om energirigtige renoveringer i den bestående bygningsmasse. Mandag 25. september 2006. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI

Læs mere

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Nørrevang 14A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004728 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv. Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk

Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv. Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk Energipolitiske milepæle 2035 2 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet Hvordan imødegår

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnsbjerg 28 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-107658 Energikonsulent: Henning Heiner Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Lysager 2A 3250 Gilleleje BBR-nr.: 270-006568 Energikonsulent: Peter Høeg Hagen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Peter

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer?

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Energiseminar 11. maj 2011 Tine S. Larsen Lektor Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk Tine Steen Larsen lektor Indeklima

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energirenovering af Ryesgade 30

Energirenovering af Ryesgade 30 EUDP projekt 9: Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1 9 13 Partnere i udviklingsprojekt: Støtte til udviklingsprojekt: Parter i byfornyelsesprojekt

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Konferencen Den gode skole, 14. marts i Århus Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut Et par tal om skoler 1700 folkeskoler

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Gadehavegård og Engvadgård, Taastrup/Hedehusene Renoveringen - Tiltagsoversigt Udvendig

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lavgade 32A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019219 Energikonsulent: Robert Knak Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.:

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.: Dalstrøget 61-131 og 60-124 Indholdsfortegnelse besparelsesforslag nr.: Side 1 - Vinduer og døre, Udskiftning 2 2 - Efterisolering af kælderydervægge 3 3 - Efterisolering af varmerør i tagrum 4 4 - Udskiftning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sønderhavvej 10A 6340 Kruså BBR-nr.: 580-003034 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,80 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,80 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Kølvej 6 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-036397-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fruerlundvej 13 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-004809 Energikonsulent: Arne Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Galionsvej 76 1437 København K 101-001656-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Energi i bygningsplanlægning

Energi i bygningsplanlægning Energi i bygningsplanlægning Arkitektskolen - Energi og Ressourcer 31.10.07 Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd IPCC s scenarier for 2100 4 o C Temperaturstigninger Forandringer i nedbør Annual mean precipitation

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-122044-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose SIDE 1 AF 8 Adresse: Ballevej 8 Postnr./by: 8560 Kolind BBR-nr.: 706-017577-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Den almene boligsektor i 2050

Den almene boligsektor i 2050 Den almene boligsektor i 2050 "Om få årtier forsynes Danmarks almene boliger 100 procent med vedvarende energi. Men el- og varmeforbrug på forkerte tidspunkter kan blive dyrt, så vores boliger skal indrettes

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arnakkegårds Alle 46 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-008220 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Højgårdsvej 38 4683 Rønnede Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. marts 2014 Til den 5. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalumvej 97 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-075312 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Dansk Center for Lys UNGT LYS

Dansk Center for Lys UNGT LYS Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner etc. Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, netværk,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åbogade 2 Postnr./by: 3760 Gudhjem BBR-nr.: 400-001278 Energikonsulent: Flemming Bech Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2 bornholm

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Over-Holluf-Vej 4 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-285708 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Drejøgade 1A Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-357638 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Hvem er EnergiTjenesten?

Hvem er EnergiTjenesten? Hvem er EnergiTjenesten? Processen for BR15 6. februar 2015 Bygningsreglementet sendes i høring 20. marts 2015 Høringsfristen udløber Sommer 2015 Forventes vedtaget i folketinget med ca. 6 måneder overlap

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere