Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til"

Transkript

1 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Designguide for energi, dagslys & indeklimarenovering Helhedsrenovering, definition ~ Vi benytter en renoveringstilgang med fokus på energi, dagslys og indeklima i et helhedsperspektiv. Merværdi, definition ~ Vi arbejder med en bred forståelse af merværdi som forøgelse af brugsværdi, arkitektonisk værdi og økonomisk værdi. Debatten om energirenovering fylder meget i øjeblikket. Vi vil også gerne give vores besyv med, og det gør vi med denne designguide. Den kan hjælpe arkitekter, ingeniører og konstruktører med at få et hurtigt overblik over, hvilke energirenoveringsstrategier der passer til et konkrete projekt og hvordan projektet kan tilføres merværdi. Designguiden omfatter ni bygningstypologier. Hvert afsnit består af en række værktøjsdiagrammer, som kan bruges til vurdering af bygningers energi, dagslys- og indeklimaforhold, samt en række inspirationsopslag, som illustrerer helhedsrenoveringer med merværdi.

2 Signaturer Sådan er signaturerne for de fire designstrategier samt hvordan primærenergiforbrug og dagslysforhold angives på inspirationsopslagene. 4 designstrategier: Rum Vinduer Isolering Teknik Angivelse af bygningers primærenergiforbrug: -29 % besparelse belysning (kun kontorer) teknik overtemperatur varmt brugsvand opvarmning Angivelse af bygningers dagslysforhold: Dagslyset er beregnet med simuleringsværktøjet Ecotect, og den røde streg markerer, hvor dagslysfaktoren er 2%.

3 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Designguide for energi-, dagslys- & indeklimarenovering

4 Udgangspunkt enfamilie etage byggeri Det samlede opvarmede etageareal (Kragh & Wittchen, 2010). 82 % handel & service 50% 40% 30% 20% 10% Bygninger fra perioden er kun ansvarlig for 18 % af varmeforbruget. Det skyldes de første energibestemmelser fra 1979 og giver et begrænset besparelsespotentiale. af bygningsmassens varmeforbrug stammer fra bygninger opført før 1980 Enfamiliehuse dominerer bygningsmassen med 52 % af det samlede opvarmede etageareal. 27 % % % % bygningstypologier De ni typologier er baseret på tre bygningstyper og tre bygningsaldre, som afspejler størstedelen af bygningsmassen i forhold til etageareal og energiforbrug. De ni typologier har deres egne tydelige arkitektoniske, byggetekniske og funktionelle egenskaber. Vi tager afsæt i hver typologis egenskaber til at differentiere og tilpasse valget af energirenoveringstiltag. Det samlede varmeforbrug (Kragh & Wittchen, 2010). 2 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

5 Indhold Energirenovering kræver helhedstænkning! 4 Designstrategier 5 Enfamiliehuse Etagehuse Kontorhuse Sådan bruges designguiden 6 ENFAMILIEHUSE 8 Mindre bygninger med begrænsede rumdybder og store overfladearealer Store, kompakte bygninger med dybe rum og høj tæthed Dybe, kompakte huse med skæve brugsmønstre og højt elforbrug Primærenergi 10 Dagslys & termisk indeklima 14 Enfamiliehus Enfamiliehus Enfamiliehus Med en traditionel byggeskik baseret på lokale materialer af træ, tegl, puds og sten, afspejlede bygningers æstetik tidens håndværksmæssige traditioner. Med modernismens forening med de lokale materialer og klimatiske betingelser, blev alt dekoration skrællet væk, mens byggeskikken fortsatte næsten uændret. Med byggeriets industrialisering smeltede æstetikken og byggeteknikken sammen med præfabrikerede løsninger, betonelementer samt flade og lave tage. ETAGEHUSE 24 Primærenergi 26 Dagslys & termisk indeklima 30 Etagehus Etagehus Etagehus KONTORHUSE 40 Primærenergi 42 Dagslys & termisk indeklima 46 Kontorhus Kontorhus Kontorhus Referencer 56 DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 3

6 Energirenovering kræver helhedstænkning! Debatten om energirenovering fylder meget i øjeblikket. Vi vil også gerne give vores besyv med, og det gør vi med denne designguide. Den kan hjælpe arkitekter, ingeniører og konstruktører med at få et hurtigt overblik over, hvilke strategier for energirenovering der passer til et konkret projekt - og hvordan projektet kan tilføres merværdi. Energirenovering kræver ofte omfattende og synlige indgreb. Der skal være et byggeteknisk eller funktionelt renoveringsbehov for at sikre, at projektets rentabilitet hænger sammen. Samtidigt skal valget af energibesparende tiltag differentieres og tilpasses den enkelte bygning ud fra kvalitative og helhedsbaserede hensyn. Afsættet for designguiden er, at renoveringsbegrebet skal tilføres en ekstra dimension: Merværdi skal være den strategiske drivkraft for helhedsrenoveringer. På den måde bliver diskussioner om tilbagebetalingstider mere nuancerede, da merværdien gælder fra første dag. Designguiden er inddelt efter bygningstypologi, og den består af en række værktøjsdiagrammer, som kan bruges til energirelaterede vurderinger, og en række inspirationsopslag, som illustrerer helhedsrenoveringer med merværdi. 6 % Varmt brugsvand 15 % Dæk 10 % Tag 16 % Ydervægge mod gård Værktøjsdiagrammerne skal bruges tidligt i renoveringsprocessen, og med få oplysninger om et givent projekt kan man få vejledende overslag for primærenergi, dagslys og termisk indeklima. Diagrammerne bygger hver især på ca Be10-beregninger, og på side 6-7 er der en vejledning til, hvordan de skal bruges. Hvert afsnit afsluttes med inspirationsopslag, der hver især illustrerer renoverings- og merværdipotentialet for de forskellige typologier. Målet er at blive inspireret til at tænke i helheder og merværdi. God læselyst! 16 % Ydervægge mod gade Varmeforbruget fordelt på bygningsdel Diagrammet viser, at for bygninger opført før 1980 er varmeforbruget jævnt fordelt på de forskellige bygningsdele og funktioner. Renoveringsprojekter skal derfor tænke i helheder, og ikke fokusere på et enkelt element som nøglen til energibesparelser. (Wittchen, 2009). 21 % Ventilation 16 % Vinduer Helhedsrenovering, definition ~ Vi benytter en renoveringstilgang med fokus på energi, dagslys og indeklima i et helhedsperspektiv. Merværdi, definition ~ Vi arbejder med en bred forståelse af merværdi som forøgelse af brugsværdi, arkitektonisk værdi og økonomisk værdi. 4 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

7 Designstrategier Designguiden arbejder med tre konkrete målsætninger for at gøre ambitionen om helhedstænkning operationel: Rum Vinduer Isolering Teknik Reducer energiforbruget Øg dagslyset Sikr indeklimaet For at imødekomme de tre konkrete målsætninger, udforskes fire forskellige områder, der hver især består af en række designstrategier: Rum, vinduer, og teknik. På den måde følger strategierne renoveringsprocessens trin fra rumlige og funktionelle dispositioner i starten til en detaljeret projektering til sidst. På indersiden af omslagets forreste flap er der signaturer, der viser, hvordan energiforbruget og dagslysniveauet aflæses på inspirationsopslagene. ENERGI{ DAGSLYS { INDEKLIMA{ Udnyt geometrien Inddrag ubrugte rum Udvid bygningen Nye funktioner Bedre rumlighed ENERGI { Primærenergiforbruget vurderes i forhold til bygningsreglementets krav, som omfatter opvarmning, varmt brugsvand, overtemperatur og teknik. Belysning medregnes også for kontorhuse. Energirenoverede vinduer Nye & større vinduer Dagslysoptimerede vinduer Tag & dæk Differentieret renovering af gård- & gadefacader Ny klimaskærm DAGSLYS { Dagslysfaktoren definerer forholdet mellem den indvendige og udvendige belysningsstyrke ved en overskyet himmel og fri horisont. En dagslysfaktor på 2 % i mindst halvdelen af etagearealet er en god målsætning. Ventilation Solfangere & solceller Solafskærmning Belysning INDEKLIMA { Med krav om store varmebesparelser i eksisterende bygninger skal man sikre, at overophedning ikke opstår. Et problematisk termisk indeklima vurderes ved andelen af tiden på årsbasis med temperaturer over 26 O C. DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 5

8 Sådan bruges designguiden Vælg bygningsprofil +år Fastlæg bygningsprofil RUM & VINDUER For at komme i gang skal du selv finde forholdet mellem klimaskærmsarealet og etagearealet for bygningens eksisterende geometri. Find forholdet på den lodrette akse og gå vandret ind i diagrammet, indtil du rammer den kurve, som svarer til vinduestypen inden renovering. ISOLERING Fra vindueskurven går du lodret ned i det næste diagram, indtil du rammer den kurve, som svarer til den stype, huset har inden renovering. TEKNIK Fra skurven går du mod venstre ind i det sidste diagram, indtil du rammer den kurve, der svarer til de tekniske installationer, huset har før renovering. Når du har fundet din teknikkurve går du lodret op og aflæser primærenergien i kwh/m 2 for det eksisterende hus. Vurdér renoveringsforslag NYT RUM & NYE VINDUER Ruten er den samme i diagrammet nu blot med nye værdier, der svarer til dine renoveringstiltag. Hvis du ikke bygger til eller river ned er forholdet mellem klimaskærm og etageareal det samme, men et mere kompakt hus er et mere energieffektivt hus, som diagrammet viser. Find din nye vinduestype og fortsæt lodret ned til. NY ISOLERING Find din nye sgrad og gå til venstre ind i teknikdiagrammet. NY TEKNIK Find den kurve, der svarer til husets nye tekniske installationer og gå lodret op og aflæs primærenergiforbruget til det renoverede hus. Fordelen med diagrammerne er, at du kan køre dem igennem mange gange med forskellige renoveringstiltag for at se, hvor du får mest energibesparelse for pengene. 6 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

9 INPUTDATA { På indersiden af omslagets bagerste flap er der en beskrivelse af, hvordan inputdataene til diagrammerne skal fastlægges. INTERPOLERING { På diagrammerne er det muligt at interpolere mellem kurverne, hvis der ikke angives nøjagtig den værdi, fx til, der er brug for. Hvert diagram har en fejlmargen på ca. +/- 15 %. ENERGI, DAGSLYS & INDEKLIMA { Denne vejledning tager udgangspunkt i diagrammerne for primærenergiforbrug. Princippet for dagslys- og indeklimadiagrammerne er nøjagtigt det samme - her ændres blot enkelte inputparametre. Der er en vejledning på siderne med dagslys- og indeklimadiagrammerne, som forklarer disse parametre. Rum Klimaskærmsareal i forhold til etageareal m 2 /m 2 1,8 2,0 2, Vinduer Eksisterende dannebrogsvindue 1+1-lags forsatsrude Energirenoveret dannebrogsvindue 1+1-lags forsatsrude Resultat Primærenergi kwh/m 2 2,4 2, Nyt dannebrogsvindue Ny større åbning dagslysoptimeret Teknik Naturlig ventilation + solfanger Mekanisk VGV + solfanger Hybrid ventilation (naturlig/vgv) + solfanger Isolering Eksisterende sniveau Ekstra 50 mm Ekstra 100 mm Ekstra 200 mm DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 11 DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 7

10 Enfamiliehuse 8 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

11 Enfamiliehuse står for den største andel af bygningsmassens varmeforbrug, og dagslysniveauet er ofte alt for lavt. Energirenoveringsstrategier bør derfor fokusere på merværdi, lys og luft. Enfamiliehuset er den dominerende boform i Danmark, som lidt over halvdelen af befolkningen bor i. Med fleksible arbejdsformer og skiftende familiemønstre kan der være beboere hjemme hele dagen, og det giver et relativt jævnt brugsmønster. Enfamiliehuse er små bygninger med et stort overfladeareal pr. kvadratmeter etageareal. Det er i praksis svært at holde en indetemperatur på 20 O C om vinteren i ældre huse, hvor træk særligt fra vinduer skaber indeklimaproblemer. Omvendt kan de små rumdybder sikre, at naturlig ventilation eliminerer sommerens overophedning. Udfordringer Enfamiliehuse har som udgangspunkt et højt opvarmningsbehov på grund af det store overfladeareal. Det betyder, at der vil være brug for mange energibesparende tiltag, hvis omfattende energibesparelser skal opnås. Samtidig er den individuelle ejerform en stor udfordring, fordi der typisk er brug for en omfattende indsats, som den enkelte ejer ikke kan overskue, og hvor det økonomiske incitament ofte er begrænset. Strategi 1{ Udnyt geometrien Værktøjsdiagrammerne og inspirationsopslagene viser tydeligt, at enfamiliehuse som udgangspunkt har et højt primærenergiforbrug på grund af deres store klimaskærmsareal. Hvis ekstra rum eller funktioner kan skabes indenfor husets klimaskærm giver det en dobbeltgevinst i form af større merværdi for beboerne og mindre energiforbrug pr. kvadratmeter etageareal. Strategi 2{ Dagslysoptimering Diagrammerne for dagslys peger i retning af, at de fleste rum med vinduer har et dagslysniveau, som ligger under nutidens minimumskrav, og at typiske energirenoveringer forværrer disse forhold. Større og bedre vinduer kan give mere dagslys og minimere energiforbruget i kraft af solvarme og bedre isolerede vinduer. Strategi 3{ Differentier renoveringstiltag Bymæssige hensyn kan begrænse muligheden for at isolere facaderne på ældre huse. Men det er ikke altid et problem, fordi et fokus på vinduer, tag, dæk og installationer kan reducere energiforbruget med op til 30 %. I huse fra , hvor de bymæssige begrænsninger er mindre, kan besparelser på op til % opnås. DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 9

12 Primærenergiforbrug Sådan undersøges primærenergiforbruget for enfamiliehuse: Perspektiv{ Start med vinduer og Energidiagrammer for enfamiliehuse viser tydeligt vigtigheden af at forbedre vinduernes eller klimaskærmens sniveau. Det skyldes det store klimaskærmsareal i forhold til etagearealet, som giver et meget højt opvarmningsbehov Find det værktøjsdiagram, hvis bygningsalder svarer til dit projekt. Beregn husets klimaskærmsareal i forhold til etagearealet (m 2 /m 2 ), find tallet på den lodrette akse og find den kurve, der svarer til din vinduestype. Find den kurve, der svarer til sniveauet. 3. Find den kurve, der svarer til husets ventilationstype og eventuelle solfangere. Nu kan du aflæse primærenergiforbruget (kwh/m 2 /år) på den vandrette akse. Primærenergien omfatter opvarmning, varmt brugsvand, overtemperatur og teknik. En udskiftning af vinduerne i enfamiliehuse kan med fordel kombineres med en udvidelse af vinduesarealet for at give den største reduktion af primærenergiforbruget, samtidig med at det giver mere dagslys. Isolering af klimaskærmen giver også store reduktioner i primærenergiforbruget, men hver fordobling af stykkelsen giver en forholdsvis mindre besparelse. Perspektiv{ Teknikken klarer det ikke alene En udskiftning alene af de tekniske installationer i enfamiliehuse giver ikke store reduktioner i primærenergiforbruget i sig selv. Det giver kun en fordel hvis det udføres sammen med en forbedring af vinduernes eller klimaskærmens sniveau. En udskiftning af ventilationssystemet uden en lufttætning af klimaskærmen giver især ikke mening, fordi det høje infiltrationsniveau kan forværre energiregnskabet, uden at komforten forbedres. 10 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

13 Primærenergiforbrug DOWNLOAD ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: Diagrammer & forudsætninger fra for en større version af diagrammet og grundlaget for beregningerne. Rum Klimaskærmsareal i forhold til etageareal m 2 /m 2 1,8 2,0 2,2 Vinduer Eksisterende dannebrogsvindue 1+1-lags forsatsrude Energirenoveret dannebrogsvindue 1+1-lags forsatsrude 2,4 Nyt dannebrogsvindue Resultat Primærenergi kwh/m 2 2,6 Ny større åbning dagslysoptimeret Teknik Naturlig ventilation + solfangere Mekanisk VGV + solfangere Hybrid ventilation (naturlig/vgv) + solfangere Isolering Eksisterende sniveau Ekstra 50 mm Ekstra 100 mm Ekstra 200 mm DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 11

14 Primærenergiforbrug DOWNLOAD ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: Diagrammer & forudsætninger fra for en større version af diagrammet og grundlaget for beregningerne. Rum Klimaskærmsareal i forhold til etageareal m 2 /m 2 1,8 2,0 2,2 Vinduer Eksisterende vindue 1+1-lags forsatsrude Nyt typisk vindue Nyt typisk vindue 3-lags energirude 2,4 Ny større åbning dagslysoptimeret Resultat Primærenergi kwh/m 2 2, Teknik Naturlig ventilation + solfangere Mekanisk VGV + solfangere Hybrid ventilation (naturlig/vgv) + solfangere Isolering Eksisterende sniveau Ekstra 50 mm Ekstra 100 mm Ekstra 200 mm 12 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

15 Primærenergiforbrug DOWNLOAD ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: Diagrammer & forudsætninger fra for en større version af diagrammet og grundlaget for beregningerne. Rum Klimaskærmsareal i forhold til etageareal m 2 /m 2 1,8 2,0 2,2 Vinduer Eksisterende vindue Nyt typisk vindue Nyt typisk vindue 3-lags energirude 2,4 Ny større åbning dagslysoptimeret Resultat Primærenergi kwh/m 2 2, Teknik Naturlig ventilation + solfangere Mekanisk VGV + solfangere Hybrid ventilation (naturlig/vgv) + solfangere Isolering Eksisterende sniveau Ekstra 50 mm Ekstra 100 mm Ekstra 200 mm DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 13

16 Dagslys & termisk indeklima Sådan undersøges dagslysforhold og termisk indeklima for enfamiliehuse: Perspektiv{ Vinduer giver ikke nok dagslys Dagslysdiagrammet for vinduer viser, at de fleste rum i ældre enfamiliehuse typisk vil have et dagslysniveau, som er under nutidens krav. Med et typisk vinduesareal på mellem % af etagearealet vil de fleste rum kun have % af etagearealet med en dagslysfaktor over 2 %. Samtidig vil udskiftningen af vinduer til 3-lags energiruder resultere i et yderligere fald i dagslysniveauet. DAGSLYS & VINDUER side 15 DAGSLYS & OVENLYS side Beregn forholdet mellem husets vinduesareal og etagearealet (%) og find den kurve, der svarer til din vinduestype. Beregn forholdet mellem husets vinduesareal og etagearealet (%) og find den kurve, der svarer til din vinduestype. Find den kurve, der svarer til facadetykkelsen. Find den kurve, der svarer til tagtykkelsen. 3. Find den kurve, der svarer til a) rummets højde/dybdeforhold og b) til omgivelsernes højde/ afstandsforhold. Nu kan du aflæse andelen af etagearealet med en dagslysfaktor over 2 %. Find den kurve, der svarer til rummets højde/dybdeforhold. Nu kan du aflæse andelen af etagearealet med en dagslysfaktor over 2 % Perspektiv{ Ovenlys giver godt dagslys Til gengæld viser dagslysdiagrammet for ovenlys, at disse rum typisk vil opleve et meget højt dagslysniveau, hvor langt over halvdelen af etagearealet har en dagslysfaktor over 2 %. Perspektiv{ Udnyt naturlig ventilation Diagrammet for termisk indeklima viser, at større vinduesarealer kombineret med en af klimaskærmen kan resultere i en overophedning om sommeren. Dette problem kan elimineres ved at sikre et højt luftskifte. Indvendig, bevægelig solafskærmning har også en supplerende effekt. TERMISK INDEKLIMA side 17 Beregn forholdet mellem klimaskærmsarealet og etagearealet (m 2 /m 2 ) og find den kurve, der svarer til dit vinduesareal og vinduestype. Find den kurve, der svarer til stykkelsen. Find den kurve, der svarer til a) strategien for sommerens naturlige ventilation og b) typen af solafskærmning. Nu kan du aflæse andelen af tiden med temperatur over 26 O C. Stort set alle eksisterende enfamiliehuse er af beskeden rumdybde, så naturlig ventilation giver god mening, især fordi man kan undgå et unødvendigt elforbrug til ventilationsanlægget om sommeren. En automatisk styring af vinduesåbningerne, så de kan åbne og lukke efter behov, også når beboerne ikke er hjemme, har den største fordel. 14 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

17 Dagslys & vinduer DOWNLOAD ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: Diagrammer & forudsætninger fra for en større version af diagrammet og grundlaget for beregningerne. Rum Vinduesareal i forhold til etageareal % 10 % 14 % 18 % 22 % Vinduer Dannebrogsvindue Typisk vindue Typisk vindue 3-lags energirude Dagslysoptimeret 26 % Resultat Andel af etageareal med dagslysfaktor over 2 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Rummets højde/dybde & omgivelsernes højde/afstand Rum 60 % + omg. 20 % + omg. 60 % + omg. 100 % Rum 70 % + omg. 20 % + omg. 60 % + omg. 100 % Facadetykkelse Eksisterende facadetykkelse Ekst. tykkelse + 50 mm Ekst. tykkelse mm Ekst. tykkelse mm DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 15

18 Dagslys & ovenlys DOWNLOAD ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: Diagrammer & forudsætninger fra for en større version af diagrammet og grundlaget for beregningerne. Rum Vinduesareal i forhold til etageareal % 10 % 14 % 18 % Ovenlys Ovenlys Ovenlys 3-lags energirude 22 % Resultat Andel af etageareal med dagslysfaktor over 2 % 40% 50% 60% 70% 80% 90 % 26 % Rummets højde/dybde Rummets højde/dybde 60 % Rummets højde/dybde 70 % Tagtykkelse Eksisterende tagtykkelse Ekst. tykkelse + 50 mm Ekst. tykkelse mm Ekst. tykkelse mm 16 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

19 Termisk indeklima DOWNLOAD ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: Diagrammer & forudsætninger fra for en større version af diagrammet og grundlaget for beregningerne. Rum Klimaskærmsareal i forhold til etageareal m 2 /m 2 1,8 2,0 2,2 2,4 Vinduer 15 % vinduesareal i forhold til etageareal 20 % vinduesareal 25 % vinduesareal 25 % vinduesareal 3-lags energirude Sommerens ventilation og solafskærmning Vinduer styret manuelt åbent højst 50 % af tid i varme perioder + indvendig, bevægelig solafskærmning Resultat Andel af tiden med temperatur over 26 O C 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 2,6 Vinduer styret manuelt åbent højst 75 % af tid i varme perioder + indvendig, bevægelig solafskærmning Vinduer automatisk åbent 100 % af tid i varme perioder + indvendig, bevægelig solafskærmning Isolering Ekstra 50 mm Ekstra 100 mm Ekstra 200 mm DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 17

20 Enfamiliehus Udgangspunkt Beskrivelse{ Huset er opført i 1879 i gedigne materialer med fuldmurede facader og træbjælkelag. Arkitektonisk er huset karakteriseret af symmetri med en dominerende centreret frontispice og ens vinduespartier på begge sider. Alle vinduer, undtagen frontispicevinduerne, er originale, men er senere blevet forsynet med forsatsruder. Med sin tunge masse har huset gode termiske egenskaber, som kan undgå temperaturudsving. Typisk energirenovering Taget og kælderdækket efterisoleres med 200 mm. De gamle forsatsruder udskiftes med nye og mere energieffektive energiforsatsruder. Udfordring{ De arkitektoniske detaljer både ude og inde reducerer muligheden for store indgreb som fx lodret efter. Potentialer{ Huset har skunke og et uudnyttet loftsrum, som med fordel kan inddrages i brugsarealet. Primærenergi 256 kwh/m 2-21 % Primærenergi 203 kwh/m 2-59 % Dagslys Dagslys 32 % af etagearealet med 38 % af etagearealet med dagslysfaktor over 2 % dagslysfaktor over 2 % -21 % -59 % -52 % -28 % -71 % 18 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

21 Helhedsrenovering med merværdi De arkitektoniske detaljer både inde og ude betyder samlet, at lodret efter ikke kan forsvares arkitektonisk. Heller ikke økonomisk giver det mening, da følgearbejder vil være meget omfattende. Rum{ Skunkene på førstesalen nedlægges for at få mere rum, og i forbindelse med efter af taget føres loftet til kip for at få mere rumlighed. Teknik{ Der bruges bygningsintegrerede solfangere, som forholder sig til ovenlysenes symmetriske udtryk. Der ændres ikke på husets øvrige installationer. Derfor efterisoleres -21 både % taget og kælderdækket med 200 mm mineralulds, og de gamle forsatsruder udskiftes med nye og mere energieffektive energiforsatsruder. På denne måde spares udgifter til nye vinduer, og huset bibeholder sit oprindelige udtryk i kraft af de originale vinduer. -28 % Primærenergi 186 kwh/m 2-59 % -71 % -52 % -65 % Isolering{ Tag og kælderdæk efterisoleres med 200 mm. I kælderdækket lægges en delvist i træbjælkelaget, så loftshøjden i kælderen reduceres mindst muligt. Dagslys Vinduer{ De gamle forsatsruder udskiftes med energiforsatsruder. På førstesalen 71 % af etagearealet med dagslysfaktor over 2 % etableres nye ovenlysvinduer. Placeringen af ovenlysene forholder sig til husets Enfamiliehus Enfamiliehus symmetriske udtryk. Enfamiliehus DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 19

22 Enfamiliehus Udgangspunkt Beskrivelse{ Huset er opført som et Statslånshus. Det betyder, at både plan og materialeforbrug er optimeret, så der ikke er spildplads. Til gengæld giver saksespærkonstruktionen en ekstra rumlighed, idet husets lofter er ført til kip. Materialerne er solide: Tegl dominerer det nøgterne arkitektoniske udtryk, som ikke har unødvendige detaljer. Udfordring{ Husets beskedne størrelse giver plads til basisfunktioner med god fordeling, men med kun to værelser og et smalt badeværelse svarer huset ikke til kravene for en familie i dag. Samtidig er der kun lidt råderum i tagkonstruktionen og kælderen til fx at indlægge efter. Typisk energirenovering Taget efterisoleres med 200 mm, mens kælderdækket efterisoleres med 100 mm. Den eksisterende hulmur er uisoleret, og der indblæses derfor svarende til 75 mm. De gamle vinduer udskiftes med nye 3-lags energivinduer. Potentialer{ Den strenge geometri og de klassiske materialer gør det nemt at lave tilbygninger, der forholder sig til husets oprindelige udtryk. Primærenergi 410 kwh/m 2-21 % -59 % Primærenergi 160 kwh/m 2-52 Dagslys Dagslys 52 % af etagearealet med 50 % af etagearealet med dagslysfaktor over 2 % dagslysfaktor over 2 % -59 % -52 % -28 % -71 % ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

23 Helhedsrenovering med merværdi Det kompakte hus opgraderes med en tilbygning: Der er nu tre værelser og to badeværelser samt et fleksibelt rum, der kan bruges som legehjørne eller kontorplads. Der skabes en bedre forbindelse mellem hus og have ved at fjerne brystningerne i køkken og spisestue, -59 og % indsætte nye vinduespartier. Ved spisestuen udnyttes grundens niveauforskel til at etablere et terrassedæk. Dagslyset får en fremtrædende rolle - især med det nye vinduesparti i spisestuen mod haven. Et ovenlys i det fleksible rum sørger for en god rumfornemmelse. Rum{ Der laves en tilbygning mod nord, hvorved spisestuen øges, og der etableres et ekstra værelse, et stort badeværelse og et fleksibelt fordelingsareal, der kan bruges til leg eller kontor. -52 % Teknik{ Den nye tilbygning bruger gulvvarme, og i den forbindelse udskiftes husets øvrige varmeinstallationer. De eksisterende konstruktioner tillader ikke integrationen af varmegenvinding, så der etableres mekanisk aftræk i køkken og bad som supplement til den naturlige ventilation. -71 % Primærenergi 121 kwh/m 2-65 % Dagslys 66 % af etagearealet med dagslysfaktor over 2 % Enfamiliehus Enfamiliehus Vinduer{ Alle vinduer udskiftes til 2-lags energivinduer undtagen de nye vinduespartier, der udføres med 3-lags energivinduer for at undgå kuldenedfald og inddrage pladsen foran vinduet i brugsarealet. Isolering{ Der blæses 75 mm granulat ind i hulmuren. Tagkonstruktion efterisoleres med 200 mm mineralulds og kælderdækket med 100 mm. DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 21

24 Enfamiliehus Udgangspunkt Beskrivelse{ Husets arkitektur og byggeskik afspejler i høj grad 1970'erne med gul skalmur, mørke træflader, kvadratiske vindueshuller og lav loftshøjde. Huset er 1 ½ plan med vinkelstue i forbindelse med et åbent køkken, baderum og fyrrum i stueplan, mens førstesalen består af to små kamre og et større værelse. Typisk energirenovering Tag efterisoleres med 200 mm mineralulds, mens alle facader efterisoleres udvendigt med 100 mm. Alle vinduer udskiftes med 3-lags energivinduer. Udfordring{ Rumdisponeringen er stram med få gangarealer og små rum. Badeværelse ligger i stuen, mens alle soveværelser ligger på førstesalen. Potentialer{ Den store tagflade udgør en ressource, og de store tagudhæng muliggør udvendig efter af facaderne. Primærenergi -21 % 183 kwh/m 2-59 % -52 % Primærenergi 88 kwh/m 2 Dagslys 75 % af etagearealet med dagslysfaktor over 2 % Dagslys 74 % af etagearealet med dagslysfaktor over 2 % -52 % -28 % -71 % -65 % 22 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

25 Helhedsrenovering med merværdi Rumfordelingen i både stueplan og på førstesalen ændres for at opdatere huset. På førstesalen er det store værelse reduceret for at få plads til et nyt badeværelse og et nyt åbent, fleksibelt rum: Den smalle repos er udvidet med flere kvadratmeter og et stort vinduesparti. -52 % Nye ovenlysvinduer giver både lys og rumlighed til de små værelser. Større og nye vinduespartier i gavlen øger dagslysmængden, så stort set alle rum er enten gennemeller sidebelyste. Med vinduespartierne forstærkes samtidig forholdet til den omgivende have. -65 % Primærenergi 64 kwh/m 2 Rum{ Planløsningen i stueetagen ændres, så køkkenet gøres større, og stuen opdeles, så der kommer et ekstra rum. På førstesalen etableres et ekstra badeværelse. Vinduer{ Alle vinduer udskiftes til 2-lags dagslysoptimerede energivinduer. På førstesalen etableres store vinduespartier og ovenlys, og nogle af de eksisterende vinduer i gavlen udvides til franske døre. Isolering{ Taget efterisoleres med 200 mm, mens facaden efterisoleres udvendigt med 100 mm. Facaden pudses op i en lys farve. Enfamiliehus Dagslys 83 % af etagearealet med dagslysfaktor over 2 % Teknik{ Fyret fjernes, og huset sluttes til fjernvarmenettet. Der indlægges hybridventilation for at eliminere sommerens overtemperaturer. Der monteres kombinerede solfangere og solceller på taget. DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 23

26 Etagehuse 24 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

27 Etagehuse fylder ikke meget i energiregnskabet, men de fylder meget i bybilledet. Kvalitative hensyn betyder, at valget af energirenoveringstiltag skal differentieres til den enkelte bygnings egenskaber. Etagehuse præger de centrale dele af byen og forstædernes parkbebyggelser. Boligenhederne er ofte mindre, og den høje tæthed skaber et godt grundlag for den bæredygtige by. Etagehuse har dybe bygningskroppe og store rumhøjder. Den høje kompakthed giver et lavt overfladeareal pr. kvadratmeter etageareal, med lavt varmetab som følge. Omvendt kan den høje tæthed betyde, at der ikke er tilstrækkeligt dagslys, især i de nederste etager. De store rumhøjder kan understøtte krydsventilation om sommeren. Ejerformen af etagehuse kan sikre en professionel bygherrefunktion, som kan lede en effektiv og rationel energirenoveringsproces. Udfordringer Mange etagehuse fra før 1960 har en væsentlig kulturarvsværdi, selv om de ikke er bevaringsværdige. Den vedrører helhedsbilledet bygningerne skaber i byrummet, og den kan også omfatte såvel udvendige murværksdetaljer som indvendige stuk og træpaneler. Strategi 1{ Differentier renoveringstiltag Valget af renoveringstiltag skal differentieres og tilpasses til den enkelte bygning ud fra et kvalitativt hensyn. Hvis muligheden for synlige renoveringstiltag er begrænset, kan andre tiltag anvendes for at indhente besparelsen. Etagehuse i bymæssige omgivelser kan have begrænsede muligheder for udvendig på grund af arkitektoniske hensyn. Det taler for en todeling af klimaskærmen; i det offentlige rum energirenoveres de eksisterende vinduer for at bevare æstetikken, mens i de private gårdarealer kan nye større vinduesåbninger og pudsede, efterisolerede facader spare på energien og skabe lyse rum. Strategi 2{ Udnyt geometrien Der er gode muligheder for at skabe merværdi ved at inddrage tagene i etagehuse. Det kan enten være tagrum som inddrages til beboelse eller flade tage hvor der bygges en ekstra etage på. Begge indgreb reducerer etagehusets klimaskærmsareal i forhold til etagearealet og sikrer en efter af en del af klimaskærmen. Det giver et lavere primærenergiforbrug. DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 25

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langelandsgade 11 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-070084 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

FORELØBIG. Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010

FORELØBIG. Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010 FORELØBIG Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010 Målsætninger og udfordringer Overordnede målsætninger: Open office- åbne planløsninger Flest mulige kontorarbejdspladser

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet.

Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Et projekt under Den Almene Forsøgspulje under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Arkitektur

Læs mere

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Indførelsen af skærpede krav til energirammen i det nye bygningsreglement BR07og den stadig større udbredelse af store

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen Brugervejledning 11.12.2012 Elforsk reference 340-022 Resultater med Be10 energidata Nu vises to kagediagrammer.

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bangsvej 1 Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-000268 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse EBB projektet er en øvelse i paradigme skiftet Projektets idé er at vende billedet, så energispare tiltag Energirigtig og Brugerdreven vedligeholdelsesbehov ønsker om bedre boligkvalitet Bygningsfornyelse

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 18 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-073952 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Toldbodgade 5 6000 Kolding 621-142844-005 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Reto M. Hummelshøj, COWI Gruppeleder, Energi i Bygninger rmh@cowi.dk # Program og forudsætninger Studievejledning og Faculty lounge på Københavns Universitet,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allegade 31 Postnr./by: 4690 Haslev BBR-nr.: 320-000043 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rosenkildevej 29 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-023481-001 Energikonsulent: Erling Lyskov Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007 Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Videncenter for energibesparelser

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallandsgade 003 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-201465 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere