RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013"

Transkript

1 BOLIGER 01 RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013 Ryesgade 30 havde slidt klimaskærm og stort energiforbrug samt boliger uden bad. Ejendommen er totalistandsat og maksimalt energioptimeret med respekt for bygningens arkitektur. Boligerne er fremtidssikrede og der er etableret fire tagboliger med tagterrasser. Ejendommen vandt GI og Realdanias RENOVER pris Denne folder er en del af en eksempelsamling med gode eksempler på BÆREDYGTIG RENOVERING af bygninger 3 GODE INITIATIVER INDVENDIG ISOLERING MED TYNDE ISOLERINGSMATERIALER Alle facader er isoleret indvendigt bortset fra gavl, der er isoleret udvendigt. Energiforbruget er reduceret til omkring 1/3 i forhold til før renoveringen, bl.a. ved hjælp af indvendig isolering i form af nye tynde isoleringsprodukter (40 mm) med lav varmeledningsevne (lambda 21). Isoleringsplader er fastgjort på indvendige side af ydervægge, vinduesbrystninger og vindueslysninger. Inden opsætning blev væggene afrenset for alt organisk materiale og efterfølgende testet for skimmelsvamp. Der er udført temperatur- og fugtmålinger på begge sider af den indvendige isolering på vægge og i lysninger. ENERGIRENOVERING MED RE- SPEKT FOR BYGNINGENS KUL- TURHISTORIE Ejendommen er opført i 1896 og har SAVE-værdi 4. Bærende bevaringsværdier er fasholdt og styrket ved gennemgribende istandsættelse både ind- og udvendigt samt en række energiforbedringer: indvendig isolering af facader, vinduesbrystninger og lysninger, tag og kælder. Slidte vinduer med kitfals er udskiftet til lignende trævinduer med 3 glas i koblede rammer (lavenergirude i indvendige rammer og maskintrukket glas i udvendige rammer mod gade / jernfattigt glas mod gård). Blankt murværk og smukke gesimser og bånd er nænsomt afrenset. BEHOVSSTYRET VENTILATION MED VARMEGENVINDING Boligernes indeklima er blevet forbedret med bl.a. integreret ventilation. Der er etableret solcelleanlæg, på den flade del af taget, der giver strøm til ventilationsanlæg med behovs- og brugerstyring. Ventilationsprojektet omfatter tre forskellige løsninger med varmegenvinding, hvis effekt evalueres løbende: A. Klassisk løsning med centralt ventilationsanlæg med slavestyret indblæsning B. Super avanceret løsning med centralt ventilationsanlæg 100 % behovsstyret C. Decentrale anlæg 100 % behovsstyret. Boliger i opgang C har fået eget ventilationsanlæg, som styres af beboerne. Foto: Dorte Krogh

2 Gadefacade. Vinduerne mod gade er udskiftet til koblede vinduer med maskintrukket glas i udvendige rammer og lavenergirude i indvendige rammer. Foto: Dorte Krogh DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013 Ryesgade 30 har fået RENOVER prisen, som gives til bæredygtige renoveringsprojekter med eksempelværdi, der bidrager positivt til omgivelsernes sociale, arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter. Projektet, der har en høj eksempelværdi, viser at det er muligt at renovere en bevaringsværdig boligejendom til nutidig standard, uden at gå på kompromis med bygningens bevaringsværdi. Anvendelse af nye isoleringsmaterialer til indvendig isolering og ventilationsløsningerne er udført som EUDP støttet projekt, mens hele bygningsfornyelsen har fået byfornyelsesstøtte fra Københavns Kommune. Renoveringen har været et grønt laboratorium for bæredygtig bygningsfornyelse - nye isoleringsmaterialer, vinduesprodukter og ventilationsløsninger er afprøvet. Ydervæggene er efterisoleret indvendigt med nye tynde isoleringsmaterialer, tag og vinduer er udskiftet og energioptimeret. Kældrene er skybrudssikret. Indeklima i boligerne er blevet forbedret med integreret ventilation med varmegenvinding. På trods af modernisering er stemningen fra den gamle bolig bevaret, bl.a. den oprindelige stuk er retableret og nye isolerede vindueslysninger er udformet som de gamle. Enkelte vinduer mod gård er udskiftet til franske altaner og glas i gårdvinduerne er udskiftet til ekstra klart jernfattigt glas, tiltag som giver mere og bedre dagslys i boligerne. Vinduer med kitfals, hjørnebånd, hængsler og maskintrukket glas i udvendige vinduesrammer mod gade har det samme look som oprindelige vinduer med trukket glas. Påbygning med fire lyse tagboliger, med egen tagterrasse og udsigt over byens tage, er tilpasset bygningens udtryk. Energirenoveringen har nedbragt energiforbruget med ca. 70%. Beboernes adfærd (åbne vinduer, skrue op for varmen mm.) og boligens temperatur, CO2-niveau og luftfugtighed bliver målt. På den måde opnås information om effekten af energirenoveringen og beboerne får vejledning om den mest hensigtsmæssige brug af den renoverede bolig.

3 Her ses den lyse tagbolig i opgang C, med brugerstyret ventilationsanlæg med varmegenvinding. Foto: Dorte Krogh ENERGI OG ANDRE BÆREDYGTIGE TILTAG KATEGORI TILTAG EFFEKT Klimaskærm Installationer Belysning Indeklima Vandforbrug Brugeradfærd Vedvarende energi Andet Højisolering facader (på indvendig side), gavl (udvendigt), tag og kældergulv Minimering af kuldebroer Istandsættelse og tætning af facader Udskiftning og energioptimering af vinduer Ventilationsanlæg med varmegenvinding Nye elinstallationer Etablering af gasdrevne tørretumblere Energibesparende lysarmatur Behovs- og brugerstyret ventilation Franske altaner mod gård Ekstra klart (jernfattigt) glas i vinduerne (midterste glas i vinduer mod gade, 2 ud af 3 glas i vinduer mod gård) Ovenlysvinduer og ovenlyskupler Vandbesparende installationer Fjernaflæsning af individuelle vandmålere Inddragelse af beboere Undersøgelse af påvirkning af beboeradfærd i forhold til energioptimering og energiforbrug Solceller på den flade del af taget mod gade Etablering af nyt bad og køkken i 30 boliger Etablering af 4 tagboliger med egne tagterrasser Fugtsikring og overdækning af lyskasser Forbedret indeklima træk og kuldenedfald fra kolde overflader reduceret markant Forbedret luftkvalitet og dermed bedre indeklima Reducerer drifts- og energiomkostninger Reduceret energiforbrug Forbedret luftkvalitet og dermed bedre indeklima Mere og bedre dagslys i opholdsrum Dagslys i alle rum i tagboliger Reduceret vandforbrug Bevidste beboere Reduceret energiforbrug Reducerer energiproduktionen af fossile brændsler Fremtidssikring af boliger Bæredygtig fortætning af byen Skybrudssikring af bygning

4 Facader mod gården. Her ses de afrensede facader, en tagterasse, lavenergivinduerne og de franske altaner i boligerne. Foto: Byens Fysik, KK Solcelleanlæg på den fladere del af taget mod gade, set fra en af tagterrasserne. Foto: Byens Fysik, KK FAKTA Adresse: Ryesgade 30 A-C 2200 København N Arkitekt: Leif Rönby og Krydsrum Arkitekter Entreprenør: Juul & Nielsen Byggeledelse / Administration: Arup & Hvidt Bygherre: Drost Fonden Ejerforhold: Privat udlejning Anvendelse: beboelse Opført: 1896 Renoveret: Økonomi: kr. (bygningsfornyelse) kr. (egenfinansierede tagboliger mm.) Byfornyelsesstøtte: kr. Støtte til udviklingsprojekter (EUDP / Energistyrelsen og MBBL): kr. Størrelse: m2 Samlet boligareal: m2 GODE EKSEMPLER Københavns Kommunes mål er at blive CO2-neutral i Et af midlerne til at opnå dette mål, er at fremme energioptimering af den eksisterende bygningsmasse. Som led i det er der udarbejdet en eksempelsamling over gode eksempler på bæredygtig renovering. Eksemplerne ligger også på Københavns Kommunes hjemmeside bevaring-og-ombygning Her kan du finde eksempler på: Institutioner Boliger Kulturhuse Erhverv

5 BOLIGER 07 ØRNEVEJ 13 ANVENDELSE AF VENTILATIONS- VINDUER I BYFORNYELSEN I Ørmevej 13 er et et nyt energibesparende vindueskoncept anvendt. Projektet demonstrerer, at ventilationsvinduet kan tilpasses en eksisterende bygnings facader med behørig hensyn til bygningens bevaringsværdier. Denne folder er en del af en EKSEMPELSAMLING med gode eksempler på BÆREDYGTIG RENOVERING AF BYGNINGER 3 GODE INITIATIVER ENERGIBESPARENDE VINDUER I 2004 udviklede Byens Tegnestue med støtte fra Grundejernes investeringsfond og SBS en ny type vinduer til eksisterende boliger ventilationsvinduet. Vinduet har to lag glas, hvor man udnytter solvarmen udefra og varmetabet indefra til at forvarme ventilationsluften. Til vinduet er der udviklet en ventil, der kan styre luftstrømmene uden anvendelse af elektrisk strøm. Luft udefra ledes ind mellem de to lag glas og forvarmes til behagelig ventilationsluft inden det ledes ind i boligen. Når det er meget varmt udenfor sørger ventilen for at luften ledes ind mellem de to lag glas og ud igen og således at der sker en afkøling. I ekstremt kolde perioder lukker ventilen for luftindtag. Ventilationsvinduet er ca. 50 % dyrere end et standardvindue med termoglas, men tilbagebetalingstiden vil kun være ca. 5 år. GLASTILBYGNING I PORTRUM Huset er født med en fritstående gavl. I stedet for at isolere gavlen er rummet mellem bygningen og nabohuset blevet glasinddækket således at beboerne har fået udvidet lejligheden med et nyt uopvarmet rum. Glasaltanerne sparer energi ved at beskytte mod vind og kulde og ved at udnytte solens energi. Solen opvarmer rummets luft samt vægge, gulve og lofter, som består af en betonkonstruktion med de gamle murstensgavle som vægge. De tunge materialer kan aborbere megen varme om dagen, når solen står på og langsomt afgive den igen, når solen er gået ned. Samtidig har beboerne fået et nyt, spændende rum, der både kan fungere som åben altan og som vinterhave. SOLCELLER OG GRØNT TAG Glastilbygningen har grønt tag med sedumvækster, der kan tåle udtørring i perioder. Det grønne tag holder på regnvandet, så kloakkerne under voldsomme regnskyld bliver mindre belastede, reducerer CO2 forbruget, køler om sommeren, isolerer om vinteren, dæmper støj, forlænger tagets holdbarhed og bringer naturen ind i byen. Tagterrassen øverst på glastilbygningen bliver et bedre sted at opholde sig, og naboerne har et smukt tag at se på. Taget på det gamle hus er renoveret med nye naturskifer undtagen på trappetårnet som med sin beliggenhed mod syd og skrå hældning var et indlysende valg til at placere solceller, der her ville få en maksimal udnyttelse. Foto: Københavns Kommune

6 Ventilationsvinduet er tilpasset den oprindelige facade. Foto: Byens Tegnestue ANVENDELSE AF VENTILATIONSVIDUET I BYFORNYELSEN Ørnevej 13 er et lille byhus opført i Det er et typisk brokvarterhus omend en smule lavere. Det er et enkelt, stilfærdigt men velproportioneret hus med mansardtag. Huset er udpeget som bevaringsværdigt af særlig byarkitektonisk værdi i Savesystemets gruppe 3, hvilket er en høj bevaringsværdi. I 2009 blev der givet tilsagn om støtte efter byfornyelsesloven til en omfattende istandssættelse af huset. Taget skulle udskiftes. Kælderen skulle fugtsikres. Facade, vinduer, udvendige døre, trapper og port skulle istandsættes. Svamp i etageadskillelsen skulle afhjælpes. Køkkenerne skulle udskiftes. Elinstallationerne skulle udskiftes. Gavlen skulle isoleres. I stedet for at nøjes med standardløsninger, blev projektet udvidet med ekstra tagisolering, grønt tag og solceller. Vinduerne blev udskiftet med ventilationsvinduet. Ventilationsvinduet medfører en stor energibesparelse. Placeret med rigtig orientering vil det give tilskud til opvarmningen af bygningen. Samtidig sikrer det ventilation af boligen, det forbedrer luftkvaliteten og forebygger f.eks. skimmelsvamp. Det køler boligen, når det er meget varmt om sommeren. Selvom der er åbninger i vinduet giver det alligevel en god lydisolering, fordi åbningerne er forskudt og lyden dør mellem ruderne. Vinduet er mest effektivt med termoruder, men giver også med enkelt lag glas en stor energibesparelse. Ved renovering af fredede og bevaringsværdige bygninger kan man isætte topmoderne, intelligente vinduer som er udformet som de gamle vinduer med kitfalse og enkelt lag glas. Istedet for at isolere gavlen blev rummet over porten lukket med glas og inddraget som ekstra multianvendeligt areal til boligerne.

7 Den nyrenoverede gadefacade med glastildækkede altager over porten. Foto: Byens Tegnestue ENERGI OG ANDRE BÆREDYGTIGE TILTAG KATEGORI TILTAG EFFEKT Klimaskærm Udskiftning og isolering af tag Udskiftning af døre og vinduer Isætning af ventilationsvinduer Isolering af gavl ved glaslukkede altaner Forbedret indeklima reduceret varmeforbrug og bedre CO2-regnskab Indeklima Vedvarende energi Naturlig ventilation fra ventilationsvinduer Fugtsikring af kælder Tætning af facader Isolering af galve Ventilationsvinduer Glasinddækkede altaner Solceller Forbedrede dagslysforhold Forbedret indeklima træk og kuldenedfald fra kolde overflader reduceret Ventilationsvinduet og glasinddækkede altaner udnytter passiv solvarme Solceller reducerer forbruget af fossile brændsler Klimatilpasning Grønt tag Isolerer og forsinker regnvandets tilstrømning til kloakkerne ved skybrud tag

8 De uopvarmede og glastildækkede altaner tilfører lejlighederne et stort multianvendeligt rum. Foto: Byens Tegnestue FAKTA Adresse: Ørnevej 13, 2400 København NV Rådgivere: Arkitekt: Byens Tegnestue Aps Ingeniør: Bang og Beenfeldt Entreprenør: B. Nygård Sørensen A/S. Bygherre: Eva Nørringgaard og Jann Larsen Ejerforhold: Privatejet Anvendelse: Boliger og erhverv Opført: 1904 Renoveret: Økonomi: 8,2 mio.kr GODE EKSEMPLER Københavns Kommunes mål er at blive CO2-neutral i Et af midlerne til at opnå dette mål, er at fremme energioptimering af den eksisterende bygningsmasse. Som led i det er der udarbejdet en eksempelsamling over gode eksempler på bæredygtig renovering. Eksemplerne ligger også på Københavns Kommunes hjemmeside bevaring-og-ombygning Her kan du finde eksempler på: Institutioner Boliger Kulturhuse Erhverv

9 BOLIGER 08 ÆGIRSGADE 4-8 NYT LIV TIL 110ÅR GAMMEL EJEMDOM Ægirsgade 4-8 var en gammel nedslidt bygning, hvor lejlighederne blandt andet havde fælles toilet på bagtrappen og brusekabiner i soveværelserne. Bygningen har nu været igennem en totalistandsættelse, er blevet energioptimeret på flere punkter og i forbindelse med renoveringen har man sammenlagt 23 lejligheder til 16 Denne folder er en del af en EKSEMPELSAMLING med gode eksempler på BÆREDYGTIG RENOVERING AF BYGNINGER 3 GODE INITIATIVER OPTIMERING I TRÅD MED ARKI- TEKTUREN Ejendommen har en SAVE-værdi 5 og vurderes bevaringsværdi i kraft af sine arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Denne totalistandsættelse af ejendommen ses derfor som et eksempel på renovering og energioptimering, hvor bygningens arkitektoniske kvaliteter er bevaret. ISTANDSAT OG ENERGIOPTIMERET Bygningens klimaskærm er istandsat og energioptimeret. Taget er efterisoleret efter bygningsreglementets krav og portloft er efterisoleret. Facaderne er istandsat og tætnet og kældergulv mod jord er isoleret. NYE VINDUER OG DØRE TIL ET GAMMELT HUS På gårdsiden er alle enkeltglas vinduer udskiftet til koblede vinduer med 3 lags glas (enkeltglas i kitfals i udvendige rammer og lavenergirude i indvendige rammer). Samtidigt er de oprindelige hoveddøre snedkeristandsat, mens øvrige døre er udskiftet. Foto: Center for Bydesign

10 Her ses et af de nye rumlige badeværelser, der er blevet plads til efter lejlighedsammenlægningen. Foto: Center for Bydesign Her ses det oprindelige toilet på bagtrappen før lejlighedssammenlægningen Foto: Center for Bydesign UDVIDELSE OG ENERGIOPTIMERING Ejendommen var en nedslidt 5-etages boligejendom uden fjernvarme hvor boligerne havde fælles toilet på bagtrappen. Kælderen var fugtig og der manglede isolering. Bygningen har med byfornyelsesmidler været gennem en totalistandsættelse og er blevet energioptimeret på flere punkter. Tagbeklædningen blev skiftet til naturskifer, brandkamme og skorstene blev istandsat og man fik etableret ventilationsafkast i de eksisterende skorstene. Der er isoleret i kældergulv, mod kælder, port og loftrum samt brystninger. Facaderne er istandsat. Udvendigt er enkeltglasvinduerne mod gården udskiftet til koblede vinduer med lavenergiruder i indvendige rammer. Mod gade er de eksisterende vinduer istandsat. På gadesiden er der etableret nye skilte i hærdet glas med mulighed for at udskifte navn og logo. Hvor boligerne før bestod af 23 torumslejligheder, er der nu 16 to til fire værelses lejligheder, alle med wc/bad. For at udnytte pladsen mest muligt er der i de mindste lejligheder lavet runde brusenicher som akkurat lever op til mindstekravene.den runde form optager ikke mange m 2 og efterlader plads til installationsskakt med individuelle vandmålere, som kan aflæses fra soveværelset. Der er indlagt fjernvarme i ejendommen og vandinstallationer er udskiftet. Gasinstallation til madlavning, inklusiv komfur er bevaret.

11 Her ses gårdsiden efter renoveringen Foto: Center for bydesign Her ses gårdsiden før renoveringen Foto: Center for Bydesign ENERGI OG ANDRE BÆREDYGTIGE TILTAG KATEGORI TILTAG EFFEKT Klimaskærm Isolering af etageadskillelse Isolering af gulv i kælder Facadeistandsættelse af gård og gadeside Istandsættelse af gadevinduer Udskiftning og energioptimering af gårdvinduer Efterisolering af loftrum, port og vinduesbrystninger Reduceret energiforbrug Forbedret indeklima træk og kuldenedfald fra kolde overflader reduceret Installationer Etablering af omfangsdræn Etablering af fjernvarme Etablering af mekanisk ventilation Nye elinstallationer Forebyggelse af fugtskader Reduceret varmeforbrug Bedre indeklima Vandforbrug Andet 16 nye køkkener med vandsparende armaturer Etablering af 16 lavtskyllende wc er Sammenlægning af lejligheder fra 23 til 16 Etablering af WC/bad i alle lejligheder Reduceret vandforbrug Optimering af lejligheder til tidsvarende boligforhold

12 Plantegning. Illustration: sbs rådgivning A/S FAKTA Adresse: Ægirsgade 4-8, 2200 KBH N Arkitekt, renovering: sbs rådgivning A/S Entreprenør: Murermester & Entreprenør Kim Siestø A/S Ejerforhold: Privat udlejning Anvendelse: Beboelse Opført: 1902 SAVE-værdi: 5 Renoveret: 2010 Økonomi: 26.2 mill. kr. Byfornyelsesstøtte: kr Størrelse: 1552 m2 Boligareal: 1320 m2 Erhvervsareal: 232 m2 GODE EKSEMPLER Københavns Kommunes mål er at blive CO2-neutral i Et af midlerne til at opnå dette mål, er at fremme energioptimering af den eksisterende bygningsmasse. Som led i det er der udarbejdet en eksempelsamling over gode eksempler på bæredygtig renovering. Eksemplerne ligger også på Københavns Kommunes hjemmeside Her kan du finde eksempler på: Institutioner Boliger Kulturhuse Erhverv

13 BOLIGER 09 HIORT LORENZEN GADE 15 BEVARINGSORIENTERET OPTIMERING Her er et eksempel på at brokvarterernes mere end hundrede år gamle byhuse kan få nyt liv gennem byfornyelse. Ejendommen er moderniseret med respektfuld hensyntagen til bygningens bevaringsværdige ydre. Denne folder er en del af en EKSEMPELSAMLING med gode eksempler på BÆREDYGTIG RENOVERING AF BYGNINGER 3 GODE INITIATIVER ISTANDSÆTTELSE AF OPRINDE- LIGE VINDUER Ejendommen er et eksempel på fin renovering og energioptimering af over 100 år gamle vinduer. Energirenoveringen er etableret ved nye forsatsrammer med termoruder og energiglas og lyddæmpning. Vinduerne er bæredygtigt renoveret med linolie. VARMEGENINDVINDING Ejendommen har fået etableret et varmegenvindingsanlæg, der overfører varmeenergien fra den brugte luft til den friske luft, der blæses ind i huset. Det har resulteret i en lavere varmeregning og et bedre indeklima. RENOVERING MED RESPEKT FOR ARKITEKTUREN Ejendommen har SAVE-værdi: 4 og er derfor bevaringsværdi i kraft sin arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse. Den gennemgribende renovering på alle bygningsdele er derfor sket nænsomt og med respekt for bygningens arkitektoniske værdier. Foto: Center for Bydesign

14 Hiort Lorenzen Gade 15 før renovering. Foto: Center for Bydesign Hiort Lorenzen Gade 15 efter renovering. Foto: Center for Bydesign BEVARINGSORIENTERET ENERGIOPTIMERING I forbindelse med byfornyelse er ejendommen på Hjort Lorenzen Gade 15/Ahlmannsgade 1 blevet gennemgribende renoveret på alle bygningsdele. Projektet er en traditionel større byfornyelselssag og et godt eksempel på en renovering og energioptimering, der er udført nænsomt og med respekt for bygningens bevaringsværdige arkitektur. Renoveringens gode resultalt er blandt andet et resultatet af et godt samarbejde mellem fagligt kompetente aktører. Derudover er ejendommen et eksempel på fin renovering og energioptimering af over 100 år gamle vinduer. Energirenoveringen er etableret ved nye forsatsrammer med termoruder, energiglas og lyddæmpning, hvor vinduerne er bæredygtigt renoveret med linolie. Ejendommen er gennemgribende renoveret med udskiftning af tag, renovering af facade mod gade og gårdside. Der er lavet isolering af vinduesbrystninger, invendig isolering af ydervægge mod gade og isolering af etageadskillelser mod uopvarmet loft. I ejendommen er der også lavet lyddæmpning af lejlighedsskel og der er etableret nye WC/bad og køkkener med mekanisk ventilation. Trapperummene er istandsat og der er kommet nye brugsvandsindstallationer, kloakrenovering, renovering af elinstallationer og ejendommen er blevet tilsluttet fjernvarme og der er blevet installeret varmegenindvindingsanlæg.

15 Her ses den renoverede underfacade og de energioptimerede vinduer. Foto: Center for Bydesign Facade og vinduer efter renovering. Foto: Center for Bydesign ENERGI OG ANDRE BÆREDYGTIGE TILTAG KATEGORI TILTAG EFFEKT Klimaskærm Nyt tag i naturskifer Isolering mod uopvarmet loft Facadeistandsættelse med oprindelige materialer Istandsættelse og energioptimering af oprindelige vinduer Isolering af vinduesbrystninger og indvendig isolering af ydervægge mod gade Forbedret indeklima træk og kuldenedfald fra kolde overflader reduceret Vandforbrug 20 nye wc/bad med vandbesparende armaturer og toiletter med lavtskyl 20 nye køkkener med vandbesparende armaturer Reduceret vandforbrug Installationer Varmegenindvendingsanlæg Etablering af varmecentral til fjernvarme Lavere varmeregning og bedre indeklima Støj Lyddæmpning af lejlighedsskel Støjgener reduceret

16 Efter renoveringen af de over 100år gamle vinduer. Energirenoveringen er etableret ved nye forsatsrammer med termoruder, energiglas og lyddæmpning. Foto: Center for Bydesign Vinduer under renovering. Vinduerne er bæredygtigt renoveret med linolie. Foto: Center for Bydesign FAKTA Adresse: Hiort Lorentzensgade 15/ Ahlmannsgade 1, 2200 København N Bygherre: Haldsgaard A/S Rådgivere: Jens Madsens Tegnestue ApS Entreprenør: B. Nygaard Sørensen A/S Ejerforhold: Privat udlejningsejendom Anvendelse: Boliger Opført: 1899 Renoveret: 2011 Økonomi: 20 mio.kr. Størrelse: Samlet boligareal : m 2 GODE EKSEMPLER Københavns Kommunes mål er at blive CO2-neutral i Et af midlerne til at opnå dette mål, er at fremme energioptimering af den eksisterende bygningsmasse. Som led i det er der udarbejdet en eksempelsamling over gode eksempler på bæredygtig renovering. Eksemplerne ligger også på Københavns Kommunes hjemmeside Her kan du finde eksempler på: Institutioner Boliger Kulturhuse Erhverv

17 BOLIGER 11 PETER FABERS GADE 5-19 UDVIDELSE OG ENERGIOPTIMERING Peter Fabersgade 5-19 fremstod med nedslidt tag og facade. Døre og vinduer i underfacaden var ikke oprindelige og facaden delvist træbeklædning. Bygningen fik som byfornyelsprojekt tilskud til istandsættelse af tag og facader og med egenfinansiering blev der også bygget terrasser og udvidelser af 4 sals lejligheder. Denne folder er en del af en EKSEMPELSAMLING med gode eksempler på BÆREDYGTIG RENOVERING AF BYGNINGER 3 GODE INITIATIVER UDVIDELSE I FORBINDELSE MED UDSKIFTNING AF TAG I forbindelse med med udskiftning og efterisolering af bygningens tag, udvidede man 4.sals lejlighederne op i tagetagen. Taget blev forhøjet med 70 cm og skillevægge blev udskiftet til bærende søjler, så 16 lejligheder på 4 sal kunne udvides med et rummeligt og lyst køkkenalrum/stue. Derudover fik de 16 lejligheder etableret terasser ud mod gårdsiden. ENERGIOPTIMERING I HARMONI MED ARKITEKTUREN De ikke oprindelige vinduer og døre blev uskiftet med nye trævinduer og snedkerdøre, der er tilpasset bygningens arkitektur. Denne udskiftning samt efterisoleringen af taget er en energioptimering der har resulteret i en opgradering fra energimærke D til C. UDSKIFTNING TIL LAVENERGIVINDUER. Vinduerne i erhvervslejemålene og i trapperumene var enkeltglas vinduer. De er nu udskiftet til lavenergivinduer.. Foto: Center for Bydesign

18 Udvidelsen af lejlighederne på 4 sal. Her ses køkkenalrum med foldedøre ud mod den private terasse, som vender mod gården. Foto: Center for Bydesign Her ses trappen op fra 4 sal til udvidelsen/ køkkenalrum. Gennem det nye vindue får man et kig til terrassen og dagslys til trappen sikres. Foto: Center for Bydesign UDVIDELSE OG ENERGIOPTIMERING Peter Fabersgade 5-19 er en andelsforening på Nørrebro. Bygningen er opført i 1899 og rummer 17 boliger Bygningen havde et rådskadet tag og en slidt facade. Renoveringsprojektet startede derfor som et traditionelt byfornyelsesprojekt, hvor Københavns Kommune gav tilskud til tag og facaderenovering. Arkitekten foreslog i forbindelse med renoveringen af taget at udvide 4 sals lejlighederne. Taget blev med egenfinanciering forhøjet 70 cm og skillevægge blev udskiftet med bærende søjler, så lejlighederne på 4. sal kunne udvides med et rummeligt og lyst køkkenalrum/stue. Mod gaden blev der etableret kvistvinduer og mod gården har tagboligerne fået private tagterasser med foldedøre. Rækværket på tagtereassen er rykket tilbage fra tagkanten og den oprindelige tagform ses som aftegning på murværket. Hver terasse har fået træbeklædning og vedligeholdelse af træbeklædningen udføres af den enkelte anddelshaver, hvilket medfører individuelt præg. Ejendommen fik desuden fjernet træbeklædning og vinduesparti i fælleslokalet i stueetagen og disse blev erstattet med døre og vinduer der passer ind i bygningens arkitektur. På facaden er refendfugerne reétableret og der er kommet ny fyldingsdør og dannebrogsvinduer som er tilpasset bygningens arkitektur. Derudover er enkeltglasvinduer i erhvervslejemål og trapperum og ikke oprindelige vinduer i stueetagen udskiftet til lavenergivinduer. Disse energioptimeringer, tætning af facader og ikke mindst efterisolering af tag har resulteret i en opgradering fra energimærke D til C.

19 Her ses en privat tagterasse. Aftegningen af det gamle tag ses på murværket og fortæller om husets historie. Træbeklædingens overfladebehandling vedligeholdes individuelt af anddelshaverne. Her ses de nye kviste som blev etableret i forbindelse med udvidelsen på 4 sal. Kvistene er tilpasset de eksisterende tagvinduer og vender ud mod gaden Foto: Center for Bydesign ENERGI OG ANDRE BÆREDYGTIGE TILTAG KATEGORI TILTAG EFFEKT Klimaskærm Udskiftning og isolering af tag Tætning og fugning af facader Udskiftning af ikke oprindelige vinduer og døre i underfacaden Udkiftning til lavenergiruder Reduceret energiforbrug Forbedret indeklima træk og kuldenedfald fra kolde overflader reduceret Indeklima og bokvalitet Kantzone Udvidelse og optimering af lejlighedsplaner og etablering af private udearealer Reétablering af brosten, trappesten og klatreplanter langs gadefacaden Forbedring af daglysindfald Fremtidssikrede boliger Giver et løft i byrummet og skaber et smukt gadebillede, karakteristisk for brokvarterene

20 Efter renovering. Fælleslokale. Nye vinduer og døre i stueetagen som er tilpasset bygningens arkitektur og funktion. Foto: Center for Bydesign Før renovering. Fælleslokale Her ses de ikke originale facadevinduer og døre. Foto: Jørgen Eriksen FAKTA Adresse: Peter Fabersgade 5-19, 2200 København N Bygherre: Andelsboligforeningen Peter Fabersgade 5-19 Rådgivere: Arkitekt M.A.A. Bertel Mortensen & bygningskonstruktør MAK Jørgen Eriksen Entreprenør: Ingvarsen Ringsted A/S og Gert Pedersen Ejer: Andelsforening Anvendelse: Beboelse Opført: 1899 Renoveret: 2009 Økonomi: kr. Størrelse: Samlet etageareal: m2. Boligareal: 4746 m2 GODE EKSEMPLER Københavns Kommunes mål er at blive CO2-neutral i Et af midlerne til at opnå dette mål, er at fremme energioptimering af den eksisterende bygningsmasse. Som led i det er der udarbejdet en eksempelsamling over gode eksempler på bæredygtig renovering. Eksemplerne ligger også på Københavns Kommunes hjemmeside Her kan du finde eksempler på: Institutioner Boliger Kulturhuse Erhverv

21 boliger 12 søpassagen co2-neutral andelsforening Andelsboligforeningens mål er at gennemføre et totalenergiprojekt for på den måde at blive en CO2-neutral traditionel københavnerejendom. Et nyt solcelletag og lavenergivinduer er et godt skridt på vejen mod målet. Denne folder er en del af en eksempelsamling med gode eksempler på BÆREDYGTIG RENOVERING af bygninger Foto: Københavns Kommune

22 Bygningen set fra søerne. De integrerede solceller er synlige, men passer til bygningens udtryk. Foto: Københavns Kommune specialfremstillet solcelleanlæg På de skrå tagflader mod sydøst og sydvest er der etableret solceller i forskudte solcellepaneler (panelbredden er ca. 350 mm). Panelerne ligger integreret i tagfladen og er blevet specialfremstillet til projektet. På flader hvor det ikke var muligt at etablere solceller, er der i stedet monteret Alucubond-plader som har samme farve og bredde som solcellepanelerne. På det flade tag mod sydvest er opstillet to rækker standard solcellepaneler (990x1600 mm). Valmene på de 2 hjørner mod gaden har fået lagt ny naturskifer. Andelsboligforeningen har derudover egenfinansieret etableringen af en stor tagterrasse med plads til ophold, grill, højbede og med en fantastisk udsigt over søerne og indre by. Der er ikke gjort forsøg på at efterligne skifersten i dennes format. De forskudte solcellepaneler tegner visuelt en lagdelt tagflade, der er med til at give den meget synlige tagflade liv. Solcellefladen virker visuelt fint i samspil med skifertage og giver københavnertagets skrå tagflade en fin profil. (Klaus Boyer, teknisk rådgiver) Vinduer og energioptimering Næste projekt andelsboligforeningen skal i gang med, er udskiftning af gamle termovinduer til nye, lyddæmpende lavenergivinduer med koblede rammer. I trappeopgangene bliver de oprindelige enkeltglasvinduer istandsat og energioptimeret. I kælderen bliver rør, flanger og ventiler efterisoleret. Cirkulationspumpen bliver udskiftet med en ny, automatisk modulerende, A-mærket cirkulationspumpe og alle uisolerede varmtvandsrør bliver efterisoleret. Økonomi Samlede ombygningsudgifter for etablering af solcelleanlæg på ejendommens tag: ,50 kr. (herunder anskaffelse af solcelleanlæg ,50 kr. og el-arbejder vedr. omlægning af el-måling kr.) Udbetalt støtte fra 62 mio. kr. pulje kr. Samlede ansøgte ombygningsudgifter for udskiftning af vinduer og energitiltag kr. inkl. moms. Tilsagnet om støtte kr. fra general pulje Bygningsfornyelse 2011, opgjort som 1/4 af de samlede, beregnede støtteberettigede udgifter.

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter Indsatsområde: indre nørrebro Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret.

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDSATSOMRÅDE: CENTRALE VESTERBRO BILAG 2 VIGERSLEV ALLÉ VESTER FÆLLEDVEJ VESTERBROGADE ISTEDGADE SØNDER BOULEVARD KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD

Læs mere

BÆREDYGTIG RENOVERING AF BYGNINGER

BÆREDYGTIG RENOVERING AF BYGNINGER BÆREDYGTIG RENOVERING AF BYGNINGER HER KAN DU SE GODE EKSEMPLER PÅ RENOVERINGER MED FOKUS PÅ ENERGI OG BÆREDYGTIGHED Københavns Kommunes mål er at blive CO 2 -neutral i 2025. Et af midlerne til at opnå

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse EBB projektet er en øvelse i paradigme skiftet Projektets idé er at vende billedet, så energispare tiltag Energirigtig og Brugerdreven vedligeholdelsesbehov ønsker om bedre boligkvalitet Bygningsfornyelse

Læs mere

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Cathrine Krøyer Sejberg, Milena Mille Rudez og Michael Hansen Bolig og Byfornyelse, Center for Bydesign Intro til oplægget Byfornyelsesloven Lovbekendtgørelse

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Skal jeres ejendom have et løft?

Skal jeres ejendom have et løft? Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om tætte vinduer, nyt tag, toilet og bad i lejligheden, eller har I ideer til spændende energirigtige projekter? Bemærk Ny ansøgningsfrist den 1. oktober Nu har

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter ORDINÆR PULJE Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret. Den samlede mængde

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Katsund 3 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006553 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sennelsgade 6 8900 Randers 730-017226-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallandsgade 003 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-201465 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 29 8900 Randers 730-012357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lorentzgade 5 8900 Randers 730-014462-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 11 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-042047 Energikonsulent: Martin Jessen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Martin Jessen

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Isolere uisolerede varmerør i kælder. 3.8 MWh Fjernvarme 2060 kr. 5808 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Isolere uisolerede varmerør i kælder. 3.8 MWh Fjernvarme 2060 kr. 5808 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jens Baggesens Vej 33 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-222408 Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 9 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001625 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gothersgade 23 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-034582 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

BBR-nr.: 851-040234 Energimærkning nr.: 200004224 Gyldigt 5 år fra: 03-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-040234 Energimærkning nr.: 200004224 Gyldigt 5 år fra: 03-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalgasgade 9 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-040234 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 12 8900 Randers 730-019446-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 16 8900 Randers 730-019448-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nordostvej 10 8900 Randers 730-015556-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Store Klingbjerg 3 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009701 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dansgade 7 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-072929 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Aarhus/Ebeltoft

Læs mere

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gustav Thostrups Vej 1-38 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-097473 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Lyshøjgårdsvej 59 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-356817-001 Energikonsulent: Lasse Hundborg Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgebjerg 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-016334 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 18 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-073952 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9.4 MWh Fjernvarme. 668 MWh fjernvarme. 73 MWh. Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9.4 MWh Fjernvarme. 668 MWh fjernvarme. 73 MWh. Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Njalsgade 20 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-392708 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 2

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 2 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 2 Projekttemamøde vedrørende opgange, elevatorer, stueetage, fælleslokaler og fælles installationer Lyngby Almennyttige Boligselskab. Januar 2013 TEMAAVIS for bæredygtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3790 kwh Fjernvarme. 4200 kwh Fjernvarme. 3250 kwh Fjernvarme. 104490 kwh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3790 kwh Fjernvarme. 4200 kwh Fjernvarme. 3250 kwh Fjernvarme. 104490 kwh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toldbodvej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-109508 Energikonsulent: Per Christensen Krag Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere