RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013"

Transkript

1 BOLIGER 01 RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013 Ryesgade 30 havde slidt klimaskærm og stort energiforbrug samt boliger uden bad. Ejendommen er totalistandsat og maksimalt energioptimeret med respekt for bygningens arkitektur. Boligerne er fremtidssikrede og der er etableret fire tagboliger med tagterrasser. Ejendommen vandt GI og Realdanias RENOVER pris Denne folder er en del af en eksempelsamling med gode eksempler på BÆREDYGTIG RENOVERING af bygninger 3 GODE INITIATIVER INDVENDIG ISOLERING MED TYNDE ISOLERINGSMATERIALER Alle facader er isoleret indvendigt bortset fra gavl, der er isoleret udvendigt. Energiforbruget er reduceret til omkring 1/3 i forhold til før renoveringen, bl.a. ved hjælp af indvendig isolering i form af nye tynde isoleringsprodukter (40 mm) med lav varmeledningsevne (lambda 21). Isoleringsplader er fastgjort på indvendige side af ydervægge, vinduesbrystninger og vindueslysninger. Inden opsætning blev væggene afrenset for alt organisk materiale og efterfølgende testet for skimmelsvamp. Der er udført temperatur- og fugtmålinger på begge sider af den indvendige isolering på vægge og i lysninger. ENERGIRENOVERING MED RE- SPEKT FOR BYGNINGENS KUL- TURHISTORIE Ejendommen er opført i 1896 og har SAVE-værdi 4. Bærende bevaringsværdier er fasholdt og styrket ved gennemgribende istandsættelse både ind- og udvendigt samt en række energiforbedringer: indvendig isolering af facader, vinduesbrystninger og lysninger, tag og kælder. Slidte vinduer med kitfals er udskiftet til lignende trævinduer med 3 glas i koblede rammer (lavenergirude i indvendige rammer og maskintrukket glas i udvendige rammer mod gade / jernfattigt glas mod gård). Blankt murværk og smukke gesimser og bånd er nænsomt afrenset. BEHOVSSTYRET VENTILATION MED VARMEGENVINDING Boligernes indeklima er blevet forbedret med bl.a. integreret ventilation. Der er etableret solcelleanlæg, på den flade del af taget, der giver strøm til ventilationsanlæg med behovs- og brugerstyring. Ventilationsprojektet omfatter tre forskellige løsninger med varmegenvinding, hvis effekt evalueres løbende: A. Klassisk løsning med centralt ventilationsanlæg med slavestyret indblæsning B. Super avanceret løsning med centralt ventilationsanlæg 100 % behovsstyret C. Decentrale anlæg 100 % behovsstyret. Boliger i opgang C har fået eget ventilationsanlæg, som styres af beboerne. Foto: Dorte Krogh

2 Gadefacade. Vinduerne mod gade er udskiftet til koblede vinduer med maskintrukket glas i udvendige rammer og lavenergirude i indvendige rammer. Foto: Dorte Krogh DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013 Ryesgade 30 har fået RENOVER prisen, som gives til bæredygtige renoveringsprojekter med eksempelværdi, der bidrager positivt til omgivelsernes sociale, arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter. Projektet, der har en høj eksempelværdi, viser at det er muligt at renovere en bevaringsværdig boligejendom til nutidig standard, uden at gå på kompromis med bygningens bevaringsværdi. Anvendelse af nye isoleringsmaterialer til indvendig isolering og ventilationsløsningerne er udført som EUDP støttet projekt, mens hele bygningsfornyelsen har fået byfornyelsesstøtte fra Københavns Kommune. Renoveringen har været et grønt laboratorium for bæredygtig bygningsfornyelse - nye isoleringsmaterialer, vinduesprodukter og ventilationsløsninger er afprøvet. Ydervæggene er efterisoleret indvendigt med nye tynde isoleringsmaterialer, tag og vinduer er udskiftet og energioptimeret. Kældrene er skybrudssikret. Indeklima i boligerne er blevet forbedret med integreret ventilation med varmegenvinding. På trods af modernisering er stemningen fra den gamle bolig bevaret, bl.a. den oprindelige stuk er retableret og nye isolerede vindueslysninger er udformet som de gamle. Enkelte vinduer mod gård er udskiftet til franske altaner og glas i gårdvinduerne er udskiftet til ekstra klart jernfattigt glas, tiltag som giver mere og bedre dagslys i boligerne. Vinduer med kitfals, hjørnebånd, hængsler og maskintrukket glas i udvendige vinduesrammer mod gade har det samme look som oprindelige vinduer med trukket glas. Påbygning med fire lyse tagboliger, med egen tagterrasse og udsigt over byens tage, er tilpasset bygningens udtryk. Energirenoveringen har nedbragt energiforbruget med ca. 70%. Beboernes adfærd (åbne vinduer, skrue op for varmen mm.) og boligens temperatur, CO2-niveau og luftfugtighed bliver målt. På den måde opnås information om effekten af energirenoveringen og beboerne får vejledning om den mest hensigtsmæssige brug af den renoverede bolig.

3 Her ses den lyse tagbolig i opgang C, med brugerstyret ventilationsanlæg med varmegenvinding. Foto: Dorte Krogh ENERGI OG ANDRE BÆREDYGTIGE TILTAG KATEGORI TILTAG EFFEKT Klimaskærm Installationer Belysning Indeklima Vandforbrug Brugeradfærd Vedvarende energi Andet Højisolering facader (på indvendig side), gavl (udvendigt), tag og kældergulv Minimering af kuldebroer Istandsættelse og tætning af facader Udskiftning og energioptimering af vinduer Ventilationsanlæg med varmegenvinding Nye elinstallationer Etablering af gasdrevne tørretumblere Energibesparende lysarmatur Behovs- og brugerstyret ventilation Franske altaner mod gård Ekstra klart (jernfattigt) glas i vinduerne (midterste glas i vinduer mod gade, 2 ud af 3 glas i vinduer mod gård) Ovenlysvinduer og ovenlyskupler Vandbesparende installationer Fjernaflæsning af individuelle vandmålere Inddragelse af beboere Undersøgelse af påvirkning af beboeradfærd i forhold til energioptimering og energiforbrug Solceller på den flade del af taget mod gade Etablering af nyt bad og køkken i 30 boliger Etablering af 4 tagboliger med egne tagterrasser Fugtsikring og overdækning af lyskasser Forbedret indeklima træk og kuldenedfald fra kolde overflader reduceret markant Forbedret luftkvalitet og dermed bedre indeklima Reducerer drifts- og energiomkostninger Reduceret energiforbrug Forbedret luftkvalitet og dermed bedre indeklima Mere og bedre dagslys i opholdsrum Dagslys i alle rum i tagboliger Reduceret vandforbrug Bevidste beboere Reduceret energiforbrug Reducerer energiproduktionen af fossile brændsler Fremtidssikring af boliger Bæredygtig fortætning af byen Skybrudssikring af bygning

4 Facader mod gården. Her ses de afrensede facader, en tagterasse, lavenergivinduerne og de franske altaner i boligerne. Foto: Byens Fysik, KK Solcelleanlæg på den fladere del af taget mod gade, set fra en af tagterrasserne. Foto: Byens Fysik, KK FAKTA Adresse: Ryesgade 30 A-C 2200 København N Arkitekt: Leif Rönby og Krydsrum Arkitekter Entreprenør: Juul & Nielsen Byggeledelse / Administration: Arup & Hvidt Bygherre: Drost Fonden Ejerforhold: Privat udlejning Anvendelse: beboelse Opført: 1896 Renoveret: Økonomi: kr. (bygningsfornyelse) kr. (egenfinansierede tagboliger mm.) Byfornyelsesstøtte: kr. Støtte til udviklingsprojekter (EUDP / Energistyrelsen og MBBL): kr. Størrelse: m2 Samlet boligareal: m2 GODE EKSEMPLER Københavns Kommunes mål er at blive CO2-neutral i Et af midlerne til at opnå dette mål, er at fremme energioptimering af den eksisterende bygningsmasse. Som led i det er der udarbejdet en eksempelsamling over gode eksempler på bæredygtig renovering. Eksemplerne ligger også på Københavns Kommunes hjemmeside bevaring-og-ombygning Her kan du finde eksempler på: Institutioner Boliger Kulturhuse Erhverv

5 BOLIGER 07 ØRNEVEJ 13 ANVENDELSE AF VENTILATIONS- VINDUER I BYFORNYELSEN I Ørmevej 13 er et et nyt energibesparende vindueskoncept anvendt. Projektet demonstrerer, at ventilationsvinduet kan tilpasses en eksisterende bygnings facader med behørig hensyn til bygningens bevaringsværdier. Denne folder er en del af en EKSEMPELSAMLING med gode eksempler på BÆREDYGTIG RENOVERING AF BYGNINGER 3 GODE INITIATIVER ENERGIBESPARENDE VINDUER I 2004 udviklede Byens Tegnestue med støtte fra Grundejernes investeringsfond og SBS en ny type vinduer til eksisterende boliger ventilationsvinduet. Vinduet har to lag glas, hvor man udnytter solvarmen udefra og varmetabet indefra til at forvarme ventilationsluften. Til vinduet er der udviklet en ventil, der kan styre luftstrømmene uden anvendelse af elektrisk strøm. Luft udefra ledes ind mellem de to lag glas og forvarmes til behagelig ventilationsluft inden det ledes ind i boligen. Når det er meget varmt udenfor sørger ventilen for at luften ledes ind mellem de to lag glas og ud igen og således at der sker en afkøling. I ekstremt kolde perioder lukker ventilen for luftindtag. Ventilationsvinduet er ca. 50 % dyrere end et standardvindue med termoglas, men tilbagebetalingstiden vil kun være ca. 5 år. GLASTILBYGNING I PORTRUM Huset er født med en fritstående gavl. I stedet for at isolere gavlen er rummet mellem bygningen og nabohuset blevet glasinddækket således at beboerne har fået udvidet lejligheden med et nyt uopvarmet rum. Glasaltanerne sparer energi ved at beskytte mod vind og kulde og ved at udnytte solens energi. Solen opvarmer rummets luft samt vægge, gulve og lofter, som består af en betonkonstruktion med de gamle murstensgavle som vægge. De tunge materialer kan aborbere megen varme om dagen, når solen står på og langsomt afgive den igen, når solen er gået ned. Samtidig har beboerne fået et nyt, spændende rum, der både kan fungere som åben altan og som vinterhave. SOLCELLER OG GRØNT TAG Glastilbygningen har grønt tag med sedumvækster, der kan tåle udtørring i perioder. Det grønne tag holder på regnvandet, så kloakkerne under voldsomme regnskyld bliver mindre belastede, reducerer CO2 forbruget, køler om sommeren, isolerer om vinteren, dæmper støj, forlænger tagets holdbarhed og bringer naturen ind i byen. Tagterrassen øverst på glastilbygningen bliver et bedre sted at opholde sig, og naboerne har et smukt tag at se på. Taget på det gamle hus er renoveret med nye naturskifer undtagen på trappetårnet som med sin beliggenhed mod syd og skrå hældning var et indlysende valg til at placere solceller, der her ville få en maksimal udnyttelse. Foto: Københavns Kommune

6 Ventilationsvinduet er tilpasset den oprindelige facade. Foto: Byens Tegnestue ANVENDELSE AF VENTILATIONSVIDUET I BYFORNYELSEN Ørnevej 13 er et lille byhus opført i Det er et typisk brokvarterhus omend en smule lavere. Det er et enkelt, stilfærdigt men velproportioneret hus med mansardtag. Huset er udpeget som bevaringsværdigt af særlig byarkitektonisk værdi i Savesystemets gruppe 3, hvilket er en høj bevaringsværdi. I 2009 blev der givet tilsagn om støtte efter byfornyelsesloven til en omfattende istandssættelse af huset. Taget skulle udskiftes. Kælderen skulle fugtsikres. Facade, vinduer, udvendige døre, trapper og port skulle istandsættes. Svamp i etageadskillelsen skulle afhjælpes. Køkkenerne skulle udskiftes. Elinstallationerne skulle udskiftes. Gavlen skulle isoleres. I stedet for at nøjes med standardløsninger, blev projektet udvidet med ekstra tagisolering, grønt tag og solceller. Vinduerne blev udskiftet med ventilationsvinduet. Ventilationsvinduet medfører en stor energibesparelse. Placeret med rigtig orientering vil det give tilskud til opvarmningen af bygningen. Samtidig sikrer det ventilation af boligen, det forbedrer luftkvaliteten og forebygger f.eks. skimmelsvamp. Det køler boligen, når det er meget varmt om sommeren. Selvom der er åbninger i vinduet giver det alligevel en god lydisolering, fordi åbningerne er forskudt og lyden dør mellem ruderne. Vinduet er mest effektivt med termoruder, men giver også med enkelt lag glas en stor energibesparelse. Ved renovering af fredede og bevaringsværdige bygninger kan man isætte topmoderne, intelligente vinduer som er udformet som de gamle vinduer med kitfalse og enkelt lag glas. Istedet for at isolere gavlen blev rummet over porten lukket med glas og inddraget som ekstra multianvendeligt areal til boligerne.

7 Den nyrenoverede gadefacade med glastildækkede altager over porten. Foto: Byens Tegnestue ENERGI OG ANDRE BÆREDYGTIGE TILTAG KATEGORI TILTAG EFFEKT Klimaskærm Udskiftning og isolering af tag Udskiftning af døre og vinduer Isætning af ventilationsvinduer Isolering af gavl ved glaslukkede altaner Forbedret indeklima reduceret varmeforbrug og bedre CO2-regnskab Indeklima Vedvarende energi Naturlig ventilation fra ventilationsvinduer Fugtsikring af kælder Tætning af facader Isolering af galve Ventilationsvinduer Glasinddækkede altaner Solceller Forbedrede dagslysforhold Forbedret indeklima træk og kuldenedfald fra kolde overflader reduceret Ventilationsvinduet og glasinddækkede altaner udnytter passiv solvarme Solceller reducerer forbruget af fossile brændsler Klimatilpasning Grønt tag Isolerer og forsinker regnvandets tilstrømning til kloakkerne ved skybrud tag

8 De uopvarmede og glastildækkede altaner tilfører lejlighederne et stort multianvendeligt rum. Foto: Byens Tegnestue FAKTA Adresse: Ørnevej 13, 2400 København NV Rådgivere: Arkitekt: Byens Tegnestue Aps Ingeniør: Bang og Beenfeldt Entreprenør: B. Nygård Sørensen A/S. Bygherre: Eva Nørringgaard og Jann Larsen Ejerforhold: Privatejet Anvendelse: Boliger og erhverv Opført: 1904 Renoveret: Økonomi: 8,2 mio.kr GODE EKSEMPLER Københavns Kommunes mål er at blive CO2-neutral i Et af midlerne til at opnå dette mål, er at fremme energioptimering af den eksisterende bygningsmasse. Som led i det er der udarbejdet en eksempelsamling over gode eksempler på bæredygtig renovering. Eksemplerne ligger også på Københavns Kommunes hjemmeside bevaring-og-ombygning Her kan du finde eksempler på: Institutioner Boliger Kulturhuse Erhverv

9 BOLIGER 08 ÆGIRSGADE 4-8 NYT LIV TIL 110ÅR GAMMEL EJEMDOM Ægirsgade 4-8 var en gammel nedslidt bygning, hvor lejlighederne blandt andet havde fælles toilet på bagtrappen og brusekabiner i soveværelserne. Bygningen har nu været igennem en totalistandsættelse, er blevet energioptimeret på flere punkter og i forbindelse med renoveringen har man sammenlagt 23 lejligheder til 16 Denne folder er en del af en EKSEMPELSAMLING med gode eksempler på BÆREDYGTIG RENOVERING AF BYGNINGER 3 GODE INITIATIVER OPTIMERING I TRÅD MED ARKI- TEKTUREN Ejendommen har en SAVE-værdi 5 og vurderes bevaringsværdi i kraft af sine arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Denne totalistandsættelse af ejendommen ses derfor som et eksempel på renovering og energioptimering, hvor bygningens arkitektoniske kvaliteter er bevaret. ISTANDSAT OG ENERGIOPTIMERET Bygningens klimaskærm er istandsat og energioptimeret. Taget er efterisoleret efter bygningsreglementets krav og portloft er efterisoleret. Facaderne er istandsat og tætnet og kældergulv mod jord er isoleret. NYE VINDUER OG DØRE TIL ET GAMMELT HUS På gårdsiden er alle enkeltglas vinduer udskiftet til koblede vinduer med 3 lags glas (enkeltglas i kitfals i udvendige rammer og lavenergirude i indvendige rammer). Samtidigt er de oprindelige hoveddøre snedkeristandsat, mens øvrige døre er udskiftet. Foto: Center for Bydesign

10 Her ses et af de nye rumlige badeværelser, der er blevet plads til efter lejlighedsammenlægningen. Foto: Center for Bydesign Her ses det oprindelige toilet på bagtrappen før lejlighedssammenlægningen Foto: Center for Bydesign UDVIDELSE OG ENERGIOPTIMERING Ejendommen var en nedslidt 5-etages boligejendom uden fjernvarme hvor boligerne havde fælles toilet på bagtrappen. Kælderen var fugtig og der manglede isolering. Bygningen har med byfornyelsesmidler været gennem en totalistandsættelse og er blevet energioptimeret på flere punkter. Tagbeklædningen blev skiftet til naturskifer, brandkamme og skorstene blev istandsat og man fik etableret ventilationsafkast i de eksisterende skorstene. Der er isoleret i kældergulv, mod kælder, port og loftrum samt brystninger. Facaderne er istandsat. Udvendigt er enkeltglasvinduerne mod gården udskiftet til koblede vinduer med lavenergiruder i indvendige rammer. Mod gade er de eksisterende vinduer istandsat. På gadesiden er der etableret nye skilte i hærdet glas med mulighed for at udskifte navn og logo. Hvor boligerne før bestod af 23 torumslejligheder, er der nu 16 to til fire værelses lejligheder, alle med wc/bad. For at udnytte pladsen mest muligt er der i de mindste lejligheder lavet runde brusenicher som akkurat lever op til mindstekravene.den runde form optager ikke mange m 2 og efterlader plads til installationsskakt med individuelle vandmålere, som kan aflæses fra soveværelset. Der er indlagt fjernvarme i ejendommen og vandinstallationer er udskiftet. Gasinstallation til madlavning, inklusiv komfur er bevaret.

11 Her ses gårdsiden efter renoveringen Foto: Center for bydesign Her ses gårdsiden før renoveringen Foto: Center for Bydesign ENERGI OG ANDRE BÆREDYGTIGE TILTAG KATEGORI TILTAG EFFEKT Klimaskærm Isolering af etageadskillelse Isolering af gulv i kælder Facadeistandsættelse af gård og gadeside Istandsættelse af gadevinduer Udskiftning og energioptimering af gårdvinduer Efterisolering af loftrum, port og vinduesbrystninger Reduceret energiforbrug Forbedret indeklima træk og kuldenedfald fra kolde overflader reduceret Installationer Etablering af omfangsdræn Etablering af fjernvarme Etablering af mekanisk ventilation Nye elinstallationer Forebyggelse af fugtskader Reduceret varmeforbrug Bedre indeklima Vandforbrug Andet 16 nye køkkener med vandsparende armaturer Etablering af 16 lavtskyllende wc er Sammenlægning af lejligheder fra 23 til 16 Etablering af WC/bad i alle lejligheder Reduceret vandforbrug Optimering af lejligheder til tidsvarende boligforhold

12 Plantegning. Illustration: sbs rådgivning A/S FAKTA Adresse: Ægirsgade 4-8, 2200 KBH N Arkitekt, renovering: sbs rådgivning A/S Entreprenør: Murermester & Entreprenør Kim Siestø A/S Ejerforhold: Privat udlejning Anvendelse: Beboelse Opført: 1902 SAVE-værdi: 5 Renoveret: 2010 Økonomi: 26.2 mill. kr. Byfornyelsesstøtte: kr Størrelse: 1552 m2 Boligareal: 1320 m2 Erhvervsareal: 232 m2 GODE EKSEMPLER Københavns Kommunes mål er at blive CO2-neutral i Et af midlerne til at opnå dette mål, er at fremme energioptimering af den eksisterende bygningsmasse. Som led i det er der udarbejdet en eksempelsamling over gode eksempler på bæredygtig renovering. Eksemplerne ligger også på Københavns Kommunes hjemmeside Her kan du finde eksempler på: Institutioner Boliger Kulturhuse Erhverv

13 BOLIGER 09 HIORT LORENZEN GADE 15 BEVARINGSORIENTERET OPTIMERING Her er et eksempel på at brokvarterernes mere end hundrede år gamle byhuse kan få nyt liv gennem byfornyelse. Ejendommen er moderniseret med respektfuld hensyntagen til bygningens bevaringsværdige ydre. Denne folder er en del af en EKSEMPELSAMLING med gode eksempler på BÆREDYGTIG RENOVERING AF BYGNINGER 3 GODE INITIATIVER ISTANDSÆTTELSE AF OPRINDE- LIGE VINDUER Ejendommen er et eksempel på fin renovering og energioptimering af over 100 år gamle vinduer. Energirenoveringen er etableret ved nye forsatsrammer med termoruder og energiglas og lyddæmpning. Vinduerne er bæredygtigt renoveret med linolie. VARMEGENINDVINDING Ejendommen har fået etableret et varmegenvindingsanlæg, der overfører varmeenergien fra den brugte luft til den friske luft, der blæses ind i huset. Det har resulteret i en lavere varmeregning og et bedre indeklima. RENOVERING MED RESPEKT FOR ARKITEKTUREN Ejendommen har SAVE-værdi: 4 og er derfor bevaringsværdi i kraft sin arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse. Den gennemgribende renovering på alle bygningsdele er derfor sket nænsomt og med respekt for bygningens arkitektoniske værdier. Foto: Center for Bydesign

14 Hiort Lorenzen Gade 15 før renovering. Foto: Center for Bydesign Hiort Lorenzen Gade 15 efter renovering. Foto: Center for Bydesign BEVARINGSORIENTERET ENERGIOPTIMERING I forbindelse med byfornyelse er ejendommen på Hjort Lorenzen Gade 15/Ahlmannsgade 1 blevet gennemgribende renoveret på alle bygningsdele. Projektet er en traditionel større byfornyelselssag og et godt eksempel på en renovering og energioptimering, der er udført nænsomt og med respekt for bygningens bevaringsværdige arkitektur. Renoveringens gode resultalt er blandt andet et resultatet af et godt samarbejde mellem fagligt kompetente aktører. Derudover er ejendommen et eksempel på fin renovering og energioptimering af over 100 år gamle vinduer. Energirenoveringen er etableret ved nye forsatsrammer med termoruder, energiglas og lyddæmpning, hvor vinduerne er bæredygtigt renoveret med linolie. Ejendommen er gennemgribende renoveret med udskiftning af tag, renovering af facade mod gade og gårdside. Der er lavet isolering af vinduesbrystninger, invendig isolering af ydervægge mod gade og isolering af etageadskillelser mod uopvarmet loft. I ejendommen er der også lavet lyddæmpning af lejlighedsskel og der er etableret nye WC/bad og køkkener med mekanisk ventilation. Trapperummene er istandsat og der er kommet nye brugsvandsindstallationer, kloakrenovering, renovering af elinstallationer og ejendommen er blevet tilsluttet fjernvarme og der er blevet installeret varmegenindvindingsanlæg.

15 Her ses den renoverede underfacade og de energioptimerede vinduer. Foto: Center for Bydesign Facade og vinduer efter renovering. Foto: Center for Bydesign ENERGI OG ANDRE BÆREDYGTIGE TILTAG KATEGORI TILTAG EFFEKT Klimaskærm Nyt tag i naturskifer Isolering mod uopvarmet loft Facadeistandsættelse med oprindelige materialer Istandsættelse og energioptimering af oprindelige vinduer Isolering af vinduesbrystninger og indvendig isolering af ydervægge mod gade Forbedret indeklima træk og kuldenedfald fra kolde overflader reduceret Vandforbrug 20 nye wc/bad med vandbesparende armaturer og toiletter med lavtskyl 20 nye køkkener med vandbesparende armaturer Reduceret vandforbrug Installationer Varmegenindvendingsanlæg Etablering af varmecentral til fjernvarme Lavere varmeregning og bedre indeklima Støj Lyddæmpning af lejlighedsskel Støjgener reduceret

16 Efter renoveringen af de over 100år gamle vinduer. Energirenoveringen er etableret ved nye forsatsrammer med termoruder, energiglas og lyddæmpning. Foto: Center for Bydesign Vinduer under renovering. Vinduerne er bæredygtigt renoveret med linolie. Foto: Center for Bydesign FAKTA Adresse: Hiort Lorentzensgade 15/ Ahlmannsgade 1, 2200 København N Bygherre: Haldsgaard A/S Rådgivere: Jens Madsens Tegnestue ApS Entreprenør: B. Nygaard Sørensen A/S Ejerforhold: Privat udlejningsejendom Anvendelse: Boliger Opført: 1899 Renoveret: 2011 Økonomi: 20 mio.kr. Størrelse: Samlet boligareal : m 2 GODE EKSEMPLER Københavns Kommunes mål er at blive CO2-neutral i Et af midlerne til at opnå dette mål, er at fremme energioptimering af den eksisterende bygningsmasse. Som led i det er der udarbejdet en eksempelsamling over gode eksempler på bæredygtig renovering. Eksemplerne ligger også på Københavns Kommunes hjemmeside Her kan du finde eksempler på: Institutioner Boliger Kulturhuse Erhverv

17 BOLIGER 11 PETER FABERS GADE 5-19 UDVIDELSE OG ENERGIOPTIMERING Peter Fabersgade 5-19 fremstod med nedslidt tag og facade. Døre og vinduer i underfacaden var ikke oprindelige og facaden delvist træbeklædning. Bygningen fik som byfornyelsprojekt tilskud til istandsættelse af tag og facader og med egenfinansiering blev der også bygget terrasser og udvidelser af 4 sals lejligheder. Denne folder er en del af en EKSEMPELSAMLING med gode eksempler på BÆREDYGTIG RENOVERING AF BYGNINGER 3 GODE INITIATIVER UDVIDELSE I FORBINDELSE MED UDSKIFTNING AF TAG I forbindelse med med udskiftning og efterisolering af bygningens tag, udvidede man 4.sals lejlighederne op i tagetagen. Taget blev forhøjet med 70 cm og skillevægge blev udskiftet til bærende søjler, så 16 lejligheder på 4 sal kunne udvides med et rummeligt og lyst køkkenalrum/stue. Derudover fik de 16 lejligheder etableret terasser ud mod gårdsiden. ENERGIOPTIMERING I HARMONI MED ARKITEKTUREN De ikke oprindelige vinduer og døre blev uskiftet med nye trævinduer og snedkerdøre, der er tilpasset bygningens arkitektur. Denne udskiftning samt efterisoleringen af taget er en energioptimering der har resulteret i en opgradering fra energimærke D til C. UDSKIFTNING TIL LAVENERGIVINDUER. Vinduerne i erhvervslejemålene og i trapperumene var enkeltglas vinduer. De er nu udskiftet til lavenergivinduer.. Foto: Center for Bydesign

18 Udvidelsen af lejlighederne på 4 sal. Her ses køkkenalrum med foldedøre ud mod den private terasse, som vender mod gården. Foto: Center for Bydesign Her ses trappen op fra 4 sal til udvidelsen/ køkkenalrum. Gennem det nye vindue får man et kig til terrassen og dagslys til trappen sikres. Foto: Center for Bydesign UDVIDELSE OG ENERGIOPTIMERING Peter Fabersgade 5-19 er en andelsforening på Nørrebro. Bygningen er opført i 1899 og rummer 17 boliger Bygningen havde et rådskadet tag og en slidt facade. Renoveringsprojektet startede derfor som et traditionelt byfornyelsesprojekt, hvor Københavns Kommune gav tilskud til tag og facaderenovering. Arkitekten foreslog i forbindelse med renoveringen af taget at udvide 4 sals lejlighederne. Taget blev med egenfinanciering forhøjet 70 cm og skillevægge blev udskiftet med bærende søjler, så lejlighederne på 4. sal kunne udvides med et rummeligt og lyst køkkenalrum/stue. Mod gaden blev der etableret kvistvinduer og mod gården har tagboligerne fået private tagterasser med foldedøre. Rækværket på tagtereassen er rykket tilbage fra tagkanten og den oprindelige tagform ses som aftegning på murværket. Hver terasse har fået træbeklædning og vedligeholdelse af træbeklædningen udføres af den enkelte anddelshaver, hvilket medfører individuelt præg. Ejendommen fik desuden fjernet træbeklædning og vinduesparti i fælleslokalet i stueetagen og disse blev erstattet med døre og vinduer der passer ind i bygningens arkitektur. På facaden er refendfugerne reétableret og der er kommet ny fyldingsdør og dannebrogsvinduer som er tilpasset bygningens arkitektur. Derudover er enkeltglasvinduer i erhvervslejemål og trapperum og ikke oprindelige vinduer i stueetagen udskiftet til lavenergivinduer. Disse energioptimeringer, tætning af facader og ikke mindst efterisolering af tag har resulteret i en opgradering fra energimærke D til C.

19 Her ses en privat tagterasse. Aftegningen af det gamle tag ses på murværket og fortæller om husets historie. Træbeklædingens overfladebehandling vedligeholdes individuelt af anddelshaverne. Her ses de nye kviste som blev etableret i forbindelse med udvidelsen på 4 sal. Kvistene er tilpasset de eksisterende tagvinduer og vender ud mod gaden Foto: Center for Bydesign ENERGI OG ANDRE BÆREDYGTIGE TILTAG KATEGORI TILTAG EFFEKT Klimaskærm Udskiftning og isolering af tag Tætning og fugning af facader Udskiftning af ikke oprindelige vinduer og døre i underfacaden Udkiftning til lavenergiruder Reduceret energiforbrug Forbedret indeklima træk og kuldenedfald fra kolde overflader reduceret Indeklima og bokvalitet Kantzone Udvidelse og optimering af lejlighedsplaner og etablering af private udearealer Reétablering af brosten, trappesten og klatreplanter langs gadefacaden Forbedring af daglysindfald Fremtidssikrede boliger Giver et løft i byrummet og skaber et smukt gadebillede, karakteristisk for brokvarterene

20 Efter renovering. Fælleslokale. Nye vinduer og døre i stueetagen som er tilpasset bygningens arkitektur og funktion. Foto: Center for Bydesign Før renovering. Fælleslokale Her ses de ikke originale facadevinduer og døre. Foto: Jørgen Eriksen FAKTA Adresse: Peter Fabersgade 5-19, 2200 København N Bygherre: Andelsboligforeningen Peter Fabersgade 5-19 Rådgivere: Arkitekt M.A.A. Bertel Mortensen & bygningskonstruktør MAK Jørgen Eriksen Entreprenør: Ingvarsen Ringsted A/S og Gert Pedersen Ejer: Andelsforening Anvendelse: Beboelse Opført: 1899 Renoveret: 2009 Økonomi: kr. Størrelse: Samlet etageareal: m2. Boligareal: 4746 m2 GODE EKSEMPLER Københavns Kommunes mål er at blive CO2-neutral i Et af midlerne til at opnå dette mål, er at fremme energioptimering af den eksisterende bygningsmasse. Som led i det er der udarbejdet en eksempelsamling over gode eksempler på bæredygtig renovering. Eksemplerne ligger også på Københavns Kommunes hjemmeside Her kan du finde eksempler på: Institutioner Boliger Kulturhuse Erhverv

21 boliger 12 søpassagen co2-neutral andelsforening Andelsboligforeningens mål er at gennemføre et totalenergiprojekt for på den måde at blive en CO2-neutral traditionel københavnerejendom. Et nyt solcelletag og lavenergivinduer er et godt skridt på vejen mod målet. Denne folder er en del af en eksempelsamling med gode eksempler på BÆREDYGTIG RENOVERING af bygninger Foto: Københavns Kommune

22 Bygningen set fra søerne. De integrerede solceller er synlige, men passer til bygningens udtryk. Foto: Københavns Kommune specialfremstillet solcelleanlæg På de skrå tagflader mod sydøst og sydvest er der etableret solceller i forskudte solcellepaneler (panelbredden er ca. 350 mm). Panelerne ligger integreret i tagfladen og er blevet specialfremstillet til projektet. På flader hvor det ikke var muligt at etablere solceller, er der i stedet monteret Alucubond-plader som har samme farve og bredde som solcellepanelerne. På det flade tag mod sydvest er opstillet to rækker standard solcellepaneler (990x1600 mm). Valmene på de 2 hjørner mod gaden har fået lagt ny naturskifer. Andelsboligforeningen har derudover egenfinansieret etableringen af en stor tagterrasse med plads til ophold, grill, højbede og med en fantastisk udsigt over søerne og indre by. Der er ikke gjort forsøg på at efterligne skifersten i dennes format. De forskudte solcellepaneler tegner visuelt en lagdelt tagflade, der er med til at give den meget synlige tagflade liv. Solcellefladen virker visuelt fint i samspil med skifertage og giver københavnertagets skrå tagflade en fin profil. (Klaus Boyer, teknisk rådgiver) Vinduer og energioptimering Næste projekt andelsboligforeningen skal i gang med, er udskiftning af gamle termovinduer til nye, lyddæmpende lavenergivinduer med koblede rammer. I trappeopgangene bliver de oprindelige enkeltglasvinduer istandsat og energioptimeret. I kælderen bliver rør, flanger og ventiler efterisoleret. Cirkulationspumpen bliver udskiftet med en ny, automatisk modulerende, A-mærket cirkulationspumpe og alle uisolerede varmtvandsrør bliver efterisoleret. Økonomi Samlede ombygningsudgifter for etablering af solcelleanlæg på ejendommens tag: ,50 kr. (herunder anskaffelse af solcelleanlæg ,50 kr. og el-arbejder vedr. omlægning af el-måling kr.) Udbetalt støtte fra 62 mio. kr. pulje kr. Samlede ansøgte ombygningsudgifter for udskiftning af vinduer og energitiltag kr. inkl. moms. Tilsagnet om støtte kr. fra general pulje Bygningsfornyelse 2011, opgjort som 1/4 af de samlede, beregnede støtteberettigede udgifter.

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015_2

Bygningsfornyelse 2015_2 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015_2 beskrivelse af det indstillede projekt Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i områdefornyelsen Centrale Vesterbro 2015 runde 2, bliver 1 ejendom med

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013

RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013 BOLIGER 01 RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013 Ryesgade 30 havde slidt klimaskærm og stort energiforbrug samt boliger uden bad. Ejendommen er totalistandsat og maksimalt energioptimeret med respekt

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret.

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen BYFORNYELSE I KØBENHAVN Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen Byfornyelse 1. Hvorfor og hvordan laver vi byfornyelse? 2. Støttemuligheder og støtteomfang 3. Kriterier og prioriteringer

Læs mere

Energirenovering af Ryesgade 30

Energirenovering af Ryesgade 30 EUDP projekt 9: Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1 9 13 Partnere i udviklingsprojekt: Støtte til udviklingsprojekt: Parter i byfornyelsesprojekt

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter Indsatsområde: indre nørrebro Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret.

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BILAG 2 BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING: 1. Kapelvej 51 / Rantzausgade 17 2. Baldersgade 67 3. Provstevej 10 4.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2016

Bygningsfornyelse 2016 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2016 beskrivelse af det indstillede projekt fuglekvarteret vest - ekstraordinær pulje Projektet i denne indstilling vedrører en privat udlejningsejendom i Nordvest beliggende

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDSATSOMRÅDE: CENTRALE VESTERBRO BILAG 2 EJ LLEDV D G ED IST E AD R E ND SØ VIGERSLEV ALLÉ SJÆLØ R BOU LEVAR D TEGLHOLMEN KØBENHAVNS KOMMUNE

Læs mere

BÆREDYGTIG RENOVERING AF BYGNINGER

BÆREDYGTIG RENOVERING AF BYGNINGER BÆREDYGTIG RENOVERING AF BYGNINGER HER KAN DU SE GODE EKSEMPLER PÅ RENOVERINGER MED FOKUS PÅ ENERGI OG BÆREDYGTIGHED Københavns Kommunes mål er at blive CO 2 -neutral i 2025. Et af midlerne til at opnå

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDSATSOMRÅDE: CENTRALE VESTERBRO BILAG 2 VIGERSLEV ALLÉ VESTER FÆLLEDVEJ VESTERBROGADE ISTEDGADE SØNDER BOULEVARD KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Skal jeres ejendom have et løft?

Skal jeres ejendom have et løft? Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om tætte vinduer, nyt tag, toilet og bad i lejligheden, eller har I ideer til spændende energirigtige projekter? Bemærk Ny ansøgningsfrist den 1. oktober Nu har

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Byfornyelse 2012. Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL

Byfornyelse 2012. Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL Byfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Skt. Kjelds Kvarter Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen INDHOLD kort

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

BILAG 2 EJENDOMSBESKRIVELSER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING:

BILAG 2 EJENDOMSBESKRIVELSER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING: BILAG 2 BYGNINGSFORNYELSE 2013 EJENDOMSBESKRIVELSER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING: 1. Carlsgade 2 / Holmbladsgade 99-103 / Cumberlandsgade 1-7 2. Arnesvej 4-4A 3. Blåmejsevej

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. ABF, februar og marts 2015

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. ABF, februar og marts 2015 BYFORNYELSE I KØBENHAVN ABF, februar og marts 2015 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er byfornyelse? 2. Støttemuligheder 3. Mål og evaluering 4. Kriterier og prioriteringer 5. Genhusning og tabsdeklarationer

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse EBB projektet er en øvelse i paradigme skiftet Projektets idé er at vende billedet, så energispare tiltag Energirigtig og Brugerdreven vedligeholdelsesbehov ønsker om bedre boligkvalitet Bygningsfornyelse

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Cathrine Krøyer Sejberg, Milena Mille Rudez og Michael Hansen Bolig og Byfornyelse, Center for Bydesign Intro til oplægget Byfornyelsesloven Lovbekendtgørelse

Læs mere

bæredygtig byfornyelse

bæredygtig byfornyelse bæredygtig byfornyelse Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om toilet og bad i lejligheden? Trænger jeres ejendom til tætte vinduer eller nyt tag? Eller har I idéer til spændende projekter med store

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter ORDINÆR PULJE Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret. Den samlede mængde

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Falkevej 076 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-149126-001 Energikonsulent: Kalle Vestergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Provstejorden 26 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-244069 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Marstrandsgade 9 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-303874-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præsteskoven 20 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022439 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grundtvigs Alle 005 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-304033 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.:

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.: Dalstrøget 61-131 og 60-124 Indholdsfortegnelse besparelsesforslag nr.: Side 1 - Vinduer og døre, Udskiftning 2 2 - Efterisolering af kælderydervægge 3 3 - Efterisolering af varmerør i tagrum 4 4 - Udskiftning

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-122044-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lavgade 32A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019219 Energikonsulent: Robert Knak Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pebermyntevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pebermyntevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Pebermyntevej 45 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-079128-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2016

BYGNINGSFORNYELSE 2016 BILAG 1 BYGNINGSFORNYELSE 2016 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDRE NØRREBRO Med bygningsfornyelsen i 2016 bliver der på tværs af byfornyelsespuljerne i alt energirenoveret og fremtidssikret 27

Læs mere

Ryesgade 30. Kvalitetsrenovering og energioptimering. Bygherres erfaringer. v/morten Juul Heding Andersen projektchef, cand. jur.

Ryesgade 30. Kvalitetsrenovering og energioptimering. Bygherres erfaringer. v/morten Juul Heding Andersen projektchef, cand. jur. 10. december 2013 Ryesgade 30 Kvalitetsrenovering og energioptimering Bygherres erfaringer v/morten Juul Heding Andersen projektchef, cand. jur. Arup & Hvidt Nørre Voldgade 88, 1358 København K www.aruphvidt.dk

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

og ser smart ud i København 63. Danske byplanmøde 26. september 2013 v/ arkitekt Milena Mille Rudez, Københavns Kommune

og ser smart ud i København 63. Danske byplanmøde 26. september 2013 v/ arkitekt Milena Mille Rudez, Københavns Kommune SOLCELLER ER SMARTE og ser smart ud i København 63. Danske byplanmøde 26. september 2013 v/ arkitekt Milena Mille Rudez, Københavns Kommune Er jeres tag egnet til solceller? 2 Tilføj præsentationens titel

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: SIDE 1 AF 33 Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-522997-001 Energikonsulent: Erik Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Beatesmindevej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-033602 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsigtshøjen 001 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-111625 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 851-36911 Energimærkning nr.: 200003721 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-36911 Energimærkning nr.: 200003721 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Christiansgade 40 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-36911 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 7870 kwh Fjernvarme. 7870 kwh Fjernvarme. 7870 kwh Fjernvarme. 6470 kwh Fjernvarme. 15520 kwh Fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 7870 kwh Fjernvarme. 7870 kwh Fjernvarme. 7870 kwh Fjernvarme. 6470 kwh Fjernvarme. 15520 kwh Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Eckersbergsgade 32 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-07847-1 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Ringkøbingvej 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-378688-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Brandholms Alle 15 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-006362-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torshaven 75 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-019777 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Rougsøvej 155A 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-109239-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet en række tommelfingerregler

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: C. F. Møllers Allé 28-40 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-610900 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Borgergade 01 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-012903-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere