4 Sindets vaner Når tanker griber fat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 Sindets vaner Når tanker griber fat"

Transkript

1 Dette er en oversættelse af indledningen og fjerde kapitel af Martine Batchelors bog 'Let Go', A Buddhist Guide to Breaking Free of Habits. Martine har venligt tilladt dette. Og du kan frit distribuere disse sider til hvem der kunne have glæde af dem. Venligst, Anette Østerskov Hansen Introduktion Giv slip, en buddhistisk guide til at bryde med vaner er en bog som beskæftiger sig med at forandre tvangsprægede vaner og en udforskning af hvordan meditation kan støtte denne forandring. I mine 20 år som meditationslærer, har jeg mødt hundrede af mennesker på kurser og retræter, og jeg har erfaret at de fleste er tiltrukket af Buddhistisk meditation fordi de på en eller anden måde føler sig blokerede eller ligger under for en eller anden form for smerte. De håber at meditation kan give dem stabilitet og klarhed, så de bliver bedre til at håndtere disse vanskeligheder. Især har det slået mig hvor meget mennesker lider under vedholdende vaner i deres adfærd og hvordan de tager magten i deres liv mentalt, fysisk og følelsesmæssigt og som de føler os magtesløse overfor. Jeg er blevet meget inspireret af de forandringer der er sket med mennesker når de forstår og ændrer deres vanemæssige mønstre efter at have udøvet forskellige former for Buddhistisk meditation. Meditationerne som beskrives i bogen trækker på forskellige Buddhistiske traditioner. Jeg introducerer mindfulness-praksis som en måde at fokusere sindet på for at kunne se klart i øjeblikket. Den suppleres med en Zen-praksis af meditativ spørgen som hjælper én til at få en dybere forståelse af hvad der er årsagen til at adfærden gentager sig igen igen, og hvad der trigger den. Hvert kapitel følges af en øvelse eller en guidet meditation; et værktøj så læseren kan arbejde med negative vaner på en ny og kreativ måde. I bogen undersøger jeg først hvordan adfærdsmønstrene opstår gennem læring og gentagelse. For eksempel kan frygt, et følelsesmæssigt mønster der påvirker os alle, både have positive og negative følger. Strækkende fra en sund overlevelsesmekanisme til en blind reaktion som kan fordreje virkeligheden af den situation vi står i. Dette får mig til at spørge: "Hvilke mønstre bør vi ændre, og hvilke bør vi lade være? Og, hvis de bør ændres, hvordan gør vi det så? Jeg forklarer den centrale rolle som meditation havde i forhold til at ændre mine egne negative og smertelige vaner. Jeg fremlægger meditation som et positivt og konstruktivt mønster der er stærkt nok til at ændre vores smertelige vaner. Et centralt element i Buddhistisk meditation er koncentration som hjælper sindet til at bliver roligt, så effekten af den blinde reaktionsevne aftager. Et andet væsentligt element er undersøgende spørgen. Dette hjælper til at vise erfaringens forandrende natur, så den rigiditet der tit opstår ved tvangsmæssig adfærd, løsnes. Når man praktiserer de forskellige teknikker samtidig, vil koncentration og en undersøgende spørgen smelte sammen til en ikke-dømmende opmærksomhed som gør os i stand til at se os selv og verden på en ny og anderledes måde. Når styrken af en sådan opmærksomhed finder vej til vores erfaring, bliver vi måske klare over at det er begærlighed der ligger til grund for vores negative vaner. Jeg beskriver den ene yderlighed af faren ved begærlighed som når vi begærer noget 1

2 stærkt og den anden yderlighed som når vi er fyldt med had og afvisning. Når vi reducerer os selv til det vi begærer eller hader, vil begge former for begærlighed begrænse vores mulighed for at reagere kreativt og frit i en given situation. Meditation gør det muligt for os at erfare hvordan begærligheden opstår når sanserne stimuleres. Ved at lytte på en meditativ måde kan vi for eksempel lære at høre selv ubehagelige lyde på en rolig og udvidende måde. Dermed kan lytten blive en åbning for begærligheden ("Jeg kan ikke holde den lyd ud.") eller for ikke at blive fanget ind af den ("Jeg kan engagere mig kreativt med denne lyd.") Mentale vaner har en tendens til at gentage sig selv igen og igen og får os til at føle os todimensionale. I denne bog undersøger jeg grundigt nogle af disse vaner, fx at dagdrømme og dømme. Jeg undersøger også forskellige former for indre sprog som vi bruger til at beskrive vores erfaring for os selv, og hvordan det får betydning for vores erfaring. Opmærksomhed hjælper os til at erkende hvordan vores vanemæssige tankemønstre har en grundliggende indflydelse på hvordan vi føler. Vanerne former vores personlighed og fastholder os i vores måder at reagere på. Ved at bruge spørgende meditation kan vi skabe nye relationer til vores tanker og dermed begynde at ændre måden vi tænker og dermed vores adfærd. Jeg ser nærmere på hvordan Dr. Jeffrey Schwartz brugte meditation til at skabe en ny måde til at håndtere OCD. Jeg vil også komme ind på at det ser ud til at der er tre niveauer i vores mentale vaner som jeg kalder "intens", "vanemæssig" og "let" og jeg foreslår tre adskilte teknikker til at leve med disse forskellige niveauer af mønstre. I samme øjeblik en tilfredshedsfølelse eller smerte begynder at blive en forstyrrende følelse, er netop der hvor meditativ opmærksomhed vil være mest effektiv. For eksempel, kan en let følelse af tristhed nemt vokse til en mørk og smertelig følelsestilstand hvor vi fortaber os i: "Arme mig"-syndromet og overbeviser os selv om at vi ikke er elsket eller at vi er alene i verden. Jeg beskriver følelsesmæssige vaner som vi jævnligt erfarer og som kan forbindes med vrede, depression, kedsomhed, ensomhed og angst. Jeg introducerer en meditationspraksis på en følelsestone (veltilpashed, smerte og ligegyldighed) som et magtfuldt værktøj til at hjælpe os med at erfare vores følelser mere direkte, acceptere dem for hvad de er og arbejde med dem på en måde at de ikke udvikler sig til forstyrrende følelser. Jeg vil også komme ind på John Teasdale, Mark Williams og Zindel Segals arbejde. De udviklede en metode kaldet Mindfulness-baseret Kognitiv Terapi (MBCT) for at undgå tilbagefald af depression. Ud over mentale og følelsesmæssige vaner, udvikler vi også "fysiske" vaner, ofte på grund af en manglende viden eller et usundt forhold til kroppen, fx ved at ignorere eller undertrykke fordi vi er overmandet af tanker eller overvældet af følelser, så vi ikke bemærker de vigtige signaler som kroppen giver os. Jeg introducerer en praksis med opmærksomhed på kroppen som en måde til at give os en bedre kontakt med vores fornemmelser. Jeg opfatter Dr. Jon Kabat-Zinns innovative metoder til stressreduktion ved at bruge mindfulness meditation som meget effektive til behandling af fysisk smerte og vores relation til den. Derefter undersøger jeg hvad vi kan gøre når vaner er så fastgroede og stærke mentalt, følelsesmæssigt og fysisk at de er blevet forvandlet til misbrug. Det har vist sig at meditation er værdifuldt i en mangegrenet tilgang til at komme fri af misbrug. Den kan tilføje de vigtige elementer af stabilitet og spiritualitet. Jeg viser hvordan 2

3 mennesker med succes har kombineret meditation og 'Tolv-skridt'-programmet. Og jeg viser hvordan den Buddhistiske tilgang med de ti perfektioner kan bruges som et program til at støtte mennesker der arbejder på at komme ud af deres misbrug. Vores smertefulde vaner kan også forhindre potentialet vi har til at udvikle kærlige relationer til andre mennesker. Disse ødelæggende vaner er i stand til at underminere selv de følelser vi har over for vores partner, børn, familie eller venner. Ved at gøre os i stand til at se mønstrene mere klart, kan meditationen give os den indsigt og det mod der er nødvendigt for at forandre dem. Den kan også vise os at accept og tillid er roden til kærlighed. Desuden, med øvelse, kultiverer vi større selvtillid. Vi bliver dermed mindre afhængige af andre i vores følelse af identitet og nedbryder frygten som kan forhindre os i at etablere sunde og tillidsfulde relationer. I stedet for at gøre os vagtsomme og fremmedgjorte har meditation en vigtig rolle når det kommer til intimitet og sexualitet. Alt liv har en social dimension. Vi er alene, men vi hænger uundgåeligt sammen med andre i verden. Derfor er spørgsmålet om hvordan vi behandler andre mennesker af største vigtighed. Er vores opførsel drevet af dybt forankrede vaner af selvoptagethed? Eller formår vi at bevæge os fra en overvejende selvcentreret relation til verden til en voksende anden-centreret relation? Ved at reflektere over den fundamentale lighed vi deler med andre, kan vi identificere os på en empatisk måde som vi så kan transformere til medfølende handlinger i krop og tale og endda i tanker. Sammen udfordrer meditation og medfølende etik os til at svare i forskellige og uforudsete situationer på en omsorgsfuld og kreativ måde i stedet for at reagere blindt på vores vaner. Endelig kigger jeg på hvordan vi kan have en meditationspraksis i en fyldt og krævende hverdag. Jeg tror at vi kan opløse den negative magt af vores smertelige vaner og forandre dem og derved åbenbare vores potentiale for et vist, medfølende og kreativt liv. I Zen Buddhismen sammenlignes de ti "Oksehyrdebilleder" af stadierne på den meditative vej med en oksehyrdes søgen efter og tæmning af den vilde okse i sindet. Jeg oversætter disse billeder med den synsvinkel, at vi skal forstå og tæmme vores ødelæggende mønstre. Selvom billederne stammer fra det gamle Kina, kan de stadig bruges som tegn på en helt ny måde at leve vores liv på i verden i dag. 4 Sindets vaner Når tanker griber fat Når vi mediterer kan vi blive opmærksomme på vores tankemønstre. Vi begynder at se hvordan de berører os og fastlåser os. Som menneske er det vidunderligt at være i stand til at tænke, reflektere, forestille sig, planlægge og skelne. Disse er iboende egenskaber i sindet. Og vi er heldige at vi har dem. Men tit, når en tanke opstår, identificerer vi os med den og holder fast i den, løber med den indtil det virker som om den løber af sted med os. Vi bliver nemt besat af nogle tankestrømme. I nogle tilfælde kan en tanke endda paralysere os fysisk. Da min mand og jeg besluttede os for at slå os ned i Frankrig efter at have levet i udlandet i 30 år, var jeg ikke klar over hvor meget papirarbejde det ville medføre. En dag følte jeg mig fuldstændig overvældet af dette bureaukrati. Endelig, efter vi i et år 3

4 havde forsøgt af få dækket lægebehandling, fremlagde jeg de formularer jeg mente var nødvendige til sagsbehandleren som stod for den nationale sundhedsforsikring. Da vedkommende havde undersøgt mine papirer nøje, fortalte hun mig at ansøgningen var ufuldstændig og ikke kunne behandles. Hun tilføjede at hun kunne tage imod mig igen om to uger. Jeg gik mundlam ud derfra og stod på fortovet med en følelse af håbløshed og modløshed. Tankerne der løb gennem hovedet var: 'Det er håbløst. Det her er mere end jeg kan klare. Vi vil aldrig få en sundhedsforsikring'. Heldigvis tænkte jeg mig nærmere om, og jeg begyndte at undersøge tankerne og følelserne med meditativ opmærksomhed. Dette skabte et rum for at følelsen af håbløshed begyndte at slække sit greb, og andre muligheder åbnede sig for mig: 'Lige et øjeblik. Jeg er ikke dum. Jeg kan udfylde en formular. Jeg skal bare gøre det tålmodigt og opmærksomt.' Dette var et vendepunkt i min formularudfyldningshistorie. Siden da udfylder jeg formularer lettere om hjertet. Det der slog mig efterfølgende var den magtfulde effekt det har på hele kroppen når man holder fast ved en tanke som, 'Det er håbløst'. Jeg stod på gaden uden at kunne bevæge mig i et par minutter, hvor folk var nødsaget til at gå udenom. Det var smerteligt og umyndiggørende at reducere mig selv til en ligelinjet tankerække, 'Dette er håbløst, jeg er håbløs, alt er håbløst.' Hvis man holder fast i en sådan tankerække, er der ingen udvej. Man sidder fast, og man falder dybere og dybere ned i en følelse af fastlåsthed: når vi holder fast ved sådanne tanker, forhindrer vi livet i at flyde, at være i bevægelse, at være skabende. Meditationen hjalp mig til at være med det der skete i øjeblikket. Jeg er til hver en tid mere end mine tanker. Jeg har evner og funktioner som kan aktiveres: Jeg kan læse, jeg kan skrive, og jeg kan prøve igen. Ofte vil flere vaner smelte sammen og gøre tingene værre. Det er sandt at jeg ikke er glad for bureaukrati eller at udfylde formularer. Og jeg foretrækker at ting bliver gjort hurtigt og effektivt. Og en kombination af disse egenskaber får mig til at reagere kraftigt når jeg bliver tværet ud af bureaukratiet. Des mere jeg holder fast ved det som selvet kan lide og vil have, des voldsommere reagerer jeg når det ikke går som jeg vil have. Jeg var rimeligt sund og frisk. Jeg havde nok penge til at købe medicin om nødvendigt. Sundhedsforsikring kunne vente et par uger eller en måned eller to. Vi har en forestilling om at ting skal ske her og nu, ellers er det verdens ende. Problemet er ikke så meget forhindringen eller vanskeligheden som det er vores holden fast ved, hvordan det bør være, eller hvad der bør ske. Dette afholder os fra blot at være fleksible og fremkalder en automatreaktion i stedet for at reagere kreativt. Stille spørgsmål Vi kan tabe før vi starter et projekt blot ved at tænke: "Jeg kan ikke. Jeg kan ikke overkomme det." Når vi gentager det for os selv, er vi fanget i et negativt mentalt mønster. Når vanen tager til, er det som en sygdom, den forhindrer os i at handle og vælge. Jeg så et tv-show om en kvinde som var afhængig af at shoppe. For hende var testen at gå ind i en butik og ikke købe noget. Hun havde en forestilling om at hun absolut måtte købe noget og når hun prøvede at lade være, var det som at blive trukket i fysisk. Jeg kunne se begæret i det vilde blik i hendes øjne, tiltrukket af det hun ikke 4

5 kunne købe. Rummeligheden der skabes ved at spørge meditativt, kan hjælpe os til at reagere sundt på vores sanser og tanker. Vi kan dyrke en positivt og kreativt spørgende indstilling ved at lære at stille simple spørgsmål, "Hvad er det?" Når vi gør det under meditation, leder vi ikke efter et svar. Vi spekulerer ikke. Vi analyserer ikke. (En mere detaljeret forklaring af denne spørgende meditation kommer til sidst i kapitlet). Vi åbner blot op for øjeblikket med dets opbud af muligheder. Med spørgsmålet åbner vi for hele øjeblikket, "Hvad er det?" Vi prøver at forblive i fornemmelsen som denne form for spørgen efterlader. Så snart fornemmelsen svinder, kaster vi spørgsmålet ud igen, "Hvad er det?" Spørgsmålet er som et surfbræt som hjælper os til at dykke i perpleksitetens hav. Ved at have spørgsmålet som fokus, kultiverer du en koncentrationsevne og dermed ro og rummelighed. Ved at spørge igen og igen på en energisk måde som et barn der undrer sig over noget det ser for første gang, udvikler du en livlighed og klarhed i hele dit væsen. Hvis du mediterer på den måde, vil dit sind med tiden blive mere fleksibelt, og du vil få øje på at du faktisk har flere muligheder for at handle og reagere end du tidligere troede. Du kan engagere dig kreativt i dine tanker ved at vide hvad du tænker og blive klar over det når du har fået kontakt til en ny tanke. Uden meditation, når en tanke opstår, er den så hurtig og så genkendelig at du ikke stiller spørgsmål ved den. Du er end ikke klar over at den opstår. Du tænker den blot og reagerer efter hvad den får dig til at sige, handle eller føle. Når du mediterer, sidder stille, prøver at fokusere på spørgsmålet, begynder du at opdage hvad der fører dig bort fra fokus; for det meste er det tanker af den ene eller anden slags. Det er ikke hensigten med meditationen at stoppe tankerne, men at hjælpe dig til at opdage hvad du tænker, og hvordan du tænker. Den indre stemme Når du kigger på hvordan du tænker, kan du blive opmærksom på det sprog dine tanker udtrykkes med. Du taler med dig selv det meste af tiden. Der er konstant kommentarer. Hvilken form tager de? Hvordan udtrykkes de? Det er interessant at betragte følelse, smag, farve. Er den mørk eller lys? Hvilken tekstur har sindets strøm? Er sproget vi bruger prøvende, blidt, og åbent, eller er det mentale sprog hårdt, striks og præget af tvang? Vi føler forskelligt alt efter om sindet er præget af: jeg skal, de skal, det bør være, det går ikke, de burde, han gør aldrig, hun gør altid. Jo mere vi bruger den form for indre sprog, jo mere vil vi føle os stive og rigide særligt hvis noget ikke går efter planen. Bruger vi derimod i stedet et mere prøvende sprog: jeg kunne, han kunne muligvis, måske, nogle gange, så vil vi begynde at møde situationer med en mere åben og kreativ indstilling. Vi vil åbne op for at ting bevæger sig i en ny retning, men også at de sker på en uventet måde. Oplev forskellen når du for eksempel tænker: "Jeg skal hen og høre den koncert". over for "Jeg kan gå hen og høre den koncert". Med den første version vil du kæmpe og anstrenge dig, så det vil ske lige meget hvad. Med den anden er du åben for muligheden og vil glæde dig over det hvis det sker. Men det vil også være ok hvis det 5

6 ikke sker. Vi kan stresses af små ting, så hvis vi kan bringe mindre begær ind i vores tanke-processer, kan vi bedre forholde os til det der er væsentligt og det der er uvæsentligt. Når begær bliver det dominerende mønster, fører det til at vi higer efter alt uden at skelne. Engagerer vi os kreativt i vores mentale mønstre, kan vi bedre forme den måde vi møder forskellige situationer på. Særlige trigger-ord vil afføde særlige tankemønstre. Vi har hver især vores lister. Men nogle er fælles: retfærdigt/uretfærdigt, rigtigt/forkert, min. Bemærk hvad du tænker, siger, føler når tanken: "Det er uretfærdigt" dukker op. Ofte vil du føle som om du tramper mens du gentager: "Det er uretfærdigt" flere gange. Og en litani: "Det skulle være sådan" opstår. Det er en formålsløs og frustrerende vane. Spørgende meditation kan hjælpe dig med at undersøge din opfattelse af om noget bør være mere retfærdigt eller afbalanceret. Det ville være dejligt hvis det var tilfældet. Men livet og verdenen er ikke nødvendigvis sådan. I stedet for hjælpeløst at stampe i gulvet med stigende vrede, kunne det være mere hensigtsmæssigt og kreativt at se på situationen og spørge: "Hvad kan der gøres her? Er der noget jeg kan gøre for at afbalancere det"? Når vi tænker: "Jeg har ret. Det her er det rigtige". Hvordan føler vi så? Hvad igangsættes i os? Normalt fører det til spænding. Holder vi fast ved ordet 'ret' eller er det blot en sproglig konstruktion? Hvis vi holder fast ved ordet 'ret', vil det fungere som en trigger til at fastholde mønstre. Hvis vi blot bruger ordet fordi det er relevant for situationen, vil det ikke have den samme forstyrrende effekt. Når du tænker 'min', fører det så til: "Det er min og ingen andre må få den" eller til, "Jeg bruger den, men du kan låne den, eller tag du den"? Ved at se på og spørge ind til vores indre sprog, kan vi begynde at lege med det og eksperimentere på en kreativ måde. Dagdrømme Det næste er vores mentale vaner. Hvis vi mediterer, opdager vi at der er særlige mønstre i vores tanker. Vi har en tendens til at møde noget på en bestemt måde, og det har uvægerligt en effekt på hvordan vi føler over for os selv, hvad vi tænker, og hvad vi gør. I Korea mediterede jeg ti timer om dagen i tre måneder ad gangen, så jeg havde masser af tid til at udforske mine tankemønstre. Efter et stykke tid, gik det op for mig at i stedet for at meditere, brugte jeg meget tid på at dagdrømme. Jeg forestillede mig selv som kungfumester eller at jeg fik en åndelig opvågnen. Jeg forsøgte at lære kungfu og holdt en eftermiddag; det var meget nemmere at drømme om det. Jeg måtte give slip på denne idé. Jeg tror at vanen med at dagdrømme stammer fra min barndom; jeg kunne skabe lange komplekse historier inden jeg faldt i søvn måske for at falde i søvn, for at få tiden til at gå eller for at abstrahere fra min frygt for mørket. Hvad end grunden var, blev det en vane som blev kædet sammen med andre dele af mit liv da jeg blev voksen. Forestillingsevnen er en funktion i sindet, men dagdrømme er knopskydning af vores forestillingsevne med uheldige konsekvenser. De får dig til at abstrahere fra det der egentlig foregår, og de kan efterlade følelsen af frustration fordi det du dagdrømmer om ofte ikke vil ske. Med hensyn til mine dagdrømme om at blive kungfumester; jeg brød mig ikke engang om at træne og kunne ikke lide at få at vide hvad jeg skulle gøre. Jeg ville aldrig blive kungfumester. Når det handler om kungfu betyder det ikke 6

7 så meget. Men hvis du dagdrømmer om en vidunderlig mand, et dejligt job, et skønt hus eller et anderledes liv, så kan det føre til følelser af frustration og utilfredshed. Meditation kan også føre til at du bemærker en særlig tankesmag. Dagdrømme er forførende; når tanker som: "Hvis jeg var..., hvis jeg havde..." dukker op, trækker de dig med; de smager lækkert som noget sødt og blødt ved at love skønne øjeblikke. Hvis du er fange i et fængsel som de mænd vi mødte i Sydafrika, så er dagdrømme livsvigtige, de hjælper til med at overleve. Men da jeg talte om dette tankemønster med en ung fange der var glad for at meditere, fortalte han mig at han ville dagdrømme mere moderat og kun bruge dem som en sikkerhedsventil når han følte sig undertrykt på grund af sin fængsling. Hvis han dagdrømte for meget, ville han blive frustreret og aggressiv. Så det skal ikke forstås som at vi ikke kan dagdrømme. Men vi skal forstå hvilken effekt denne type drømme har på os og vide hvornår den er anvendelig, og hvornår den er skadelig. Når vi stiller os spørgsmålet: "Hvad er det"? vil vi vende tilbage til dette øjeblik. Hvad sker der nu? Hvad er der her og nu at være glad for og taknemlig over? Indstudere og konspirere Endnu en vane som kan afsløres under meditation er at indstudere og konspirere. Normalt begynder det med et minde der dukker op om noget som en har sagt eller gjort som har såret dig. Og du begynder at plage dig selv om hvor uretfærdigt det var, eller hvor såret du blev. Dette bringer smerte fra fortiden ind i nutiden, en smerte som ikke var der da du satte dig for at meditere. Så du er såret og plager dig selv og gentager den gamle oplevelse for dig selv. Når du har gjort det i et stykke tid, bevæger du dig ind i fremtiden og planlægger at hævne dig igen og igen for at finde frem til de mest sårende ord eller de mest sårende ting som du kan bruge over for vedkommende som sårede dig. Tiden udnyttes, men ikke særligt fordelagtigt. Der kommer unødig smerte, og du konspirerer formålsløst; eftersom når du møder vedkommende næste gang, vil han/hun næppe sige det du havde forestillet dig i dit mentale manuskript. Vanskeligheden med mentale indstuderinger eller diskussioner er at de er i 'monovirkelighed'. Du er den eneste skuespiller med et manuskript der er baseret på en uændret fortid der ikke forholder sig til at livet fortsætter, og mennesker og situationer forandres. Det vil være mere frugtbart at kultivere ro og fleksibilitet, så når du møder personen igen, har du de nødvendige værktøjer til mødet stabilitet og kreativitet. Du kan forberede dig selv til, hvad der kan betegnes som et svært eller tungt møde. Blot forbereder du dig ikke ved at indstudere, men ved at kultivere et fast, rummeligt, intelligent selv som kan engagere sig og møde hvad end der måtte dukke op, kreativt. Opdigte Endnu en smertefuld vane er at opdigte. Det er når vi digter historier som føles virkelige for os, men som faktisk ikke finder sted. Teksturen af denne vane er at være på gyngende grund. Der er skælven, usikkerhed, bekymring og angst i dette mønster. Ofte begynder det med tanken eller ordene: "Hvad hvis nu det skete? Hvad nu hvis det sker?" Og så laver vi en historie så vi får det dårligt eller bliver triste. En gang på en retræte fortalte en deltager til slut at hun havde brugt en hel eftermiddag på at forestille sig at hendes kat ville dø fordi hendes ven som havde 7

8 lovet at fodre katten, sikkert glemte det. Hun var fuldstændig ulykkelig over ikke at kunne være hos sin døende kat. Men det var selvfølgelig kun en forestilling. Katten havde det fint! Hun brugte fire timer på dette scenario indtil hun pludselig blev opmærksom på at det var tåbeligt og gav slip på forestillingen. Denne vane kan præge et helt liv. Forestil dig et menneske som i 30 år var bange for at en nær person ville dø og at det ville være enden på hendes liv. Dagene gik, og hun tog sig af de ting hun skulle, men hele tiden var der dette mønster af frygt i baggrunden, 'Hvis han eller hun dør, vil jeg ikke kunne klare det.' Hun levede sit liv med denne sætning. Og en dag skete det, og hun var forundret over at hendes liv ikke faldt sammen. Livet fortsatte. Hun var så overrasket og ærgerlig over at have plaget sig selv så længe uden grund. Ofte er vi bange for tanken om at noget vil ske. Når vi så står i situationen, er vi i stand til at håndtere den og de sår den efterlader. Hvorfor er det at vi er mere bange for en forestilling end når det faktisk sker? Vores forestillinger kan være overvældende og magtfulde når de griber fat og holder os fast. Og vores egne evner bliver mindre værd fordi de ikke kan rodfæste sig i vores forestillinger. Når vi står i situationen kan vi trække på vores evner i det mangesidede møde med øjeblikket. Ved positive forestillinger er der den modsatte virkning, hvor fordelene af det du begærligt forestiller dig, bliver overdrevne og glansfulde. Men det er sjældent at virkeligheden passer til glansbilledet. Det er hvis-blot-jeg-havde-ville-jeg-værelykkelig myten. For kort tid siden læste jeg et interview med en ung kvinde som altid havde drømt om at blive sanger. Hun deltog i en konkurrence i et tv-show som hun var tæt på at vinde. Hun lavede en single der blev et hit. Da hun blev spurgt hvordan det var at være en berømt sanger, svarede hun at det var stressende, og hun troede ikke hun ville fortsætte. Hun overvejede at blive psykolog i stedet! Dagdrømme, indstudering eller konspiration og opdigtning er mentale mønstre der hastigt formerer sig. En idé, en tanke, et ord opstår i sindet og kan formere sig ukontrollerbart. Dømme Der er andre mentale vaner som kan opfattes som adfærdsmønstre fordi de farver dit sind på en sådan måde at de har direkte indflydelse på dine reaktioner. Et eksempel er at dømme. Hvis du har et fordømmende adfærdsmønster, har du uafbrudt kommentarer om dig selv, andre og verden omkring dig. Du sætter dig selv i en dommers sted og udsteder domme over det der sker i dig selv og omkring dig. Det kan være ret trættende konstant at dømme dag ud og dag ind uden at holde fri. Selvfølgelig er der situationer hvor vi skal være opmærksomme og kunne reagere hurtigt på farer, og da er vores evne til at skelne en fordel. Vi er heldige at have denne evne som vi i løbet af vores liv kan raffinere. Faktisk er meditation et værktøj til at forbedre denne iboende, kreative visdom. Men evnen til at skelne kan overdrives og være aggressiv på grund af vores selvbevidsthed, jævnlig kritik i løbet af barndommen og andre skadelige forhold. Så bliver det en mental vane som vejer 8

9 tungt i vores sind fordi den forhindrer os i at være tæt forbundne med vores erfaringer ved at placere os over dem. Meditation kan hjælpe os til af gennemskue dette og hjælpe os med ikke at fordømme som en dommer over en dommer i en endeløs udfoldelse hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Når vi arbejder med det fordømmende sind, bør vi være blide og overbærende med mønstrene, men også faste og bestemte. Vi spørger gentagende: "Hvad er det?" og dermed vender vi tilbage til den fulde erfaring i øjeblikket; vejrtrækningen ind og ud gennem næsen, fodfæstet. Vi erfarer at vi kan tænke på en åben og generøs måde idet vi prøver på at være til stede og bevidste om os selv og ikke kun leve gennem vores skelnende evne, men i og med alle vores sanser. Sammenligne Tæt på vanen at dømme, er vanen at sammenligne. Vi sammenligner os med andre enten positivt jeg er bedre end dem eller negativt de har en bedre tilværelse end mig. Når vi sammenligner positivt, kan det have forskellige konsekvenser. Det kan hjælpe os til at være taknemlige for vores held og være medfølende over for andre som ikke er så heldige. Men det kan også få os til at føle skyld og dermed blive en hæmsko for os. Det kan fx overgå personer som har arvet en formue. Eller det kan gøre os arrogante, så vi støder andre bort som vi mener ikke har kæmpet lige så hårdt som os selv. At sammenligne er naturligt for os. Det er en del af vores udvikling i kampen om knappe ressourcer. Det kan føre til at vi konkurrerer om magten, eller om at være den mest generøse. I nogle kulturer får de mennesker som forekommer mest generøse, den største respekt. Når vi sammenligner negativt, ser vi det andre har som vi ikke selv har, eller som vi gerne vil have. Og vi føler et savn, at vi mangler noget, en utilfredsstillet følelse af sult. Det er en smertefuld måde at leve på kun at se og bemærke det vi ikke har. Det syn på livet kan gøre os bitre og grundlæggende utilfredse. Det giver os et tunnelsyn der fratager os enhver tilfredshed og glæde ved det som kunne være muligt for os eller som rent faktisk sker for os. At kultivere taknemlighed kan hjælpe os med at komme fri af det mønster. Taknemlighed og glæde er kvaliteter som gør livet rigere. At være taknemlig for at vi er i live, trækker vejret, tænker, kan tage kontakt til andre, kan føle solen eller regnen på vores hud er væsentlige for vores sundhed. For at kunne føle glæde for andre og tage del i glæden foreslog Buddha at sige følgende sætninger: "Må du altid være tilfreds. Må dit held blive ved. Må du fortsat være glad." Når vi praktiserer med disse sætninger, vil de over tid være med til at vi er taknemlige over vores egen lykke og eget held; desuden vil de være med til at vi glædes over andres lykke. Planlægge Planlægning er en vane som kan gentage sig i en uendelighed. Vi lægger ikke planer en enkelt gang eller to. Vi kan bruge timer på at planlægge ved at gentage den samme idé igen og igen. Endda prøver vi at huske hvad det er vi planlægger for at huske os selv på det. Det er et mønster på kontrol. Vi vil ikke overraskes af hvad livet kunne møde os med, vi forbereder os selv på forhånd. Dette er en naturlig funktion i sindet som gør os i stand til at forholde os til fremtiden. Men når det bliver et mønster 9

10 frem for en brugbar funktion, former det vores måde at opføre os på og fylder uforholdsmæssigt meget i vores tanker. For at forstå og arbejde med dette planlægningsmønster kan vi begynde med at tælle hvor mange gange vi planlægger noget. Så kan vi prøve at skære ned og kun planlægge fem gange. Hvis vi laver denne meditationsøvelse, ser vi at meget af vores planlægning er unødvendig og uproduktiv. Jeg har ikke brug for at planlægge ti gange, seks måneder på forhånd, hvad jeg skal have med i kufferten på sommerferie. Jeg har ikke brug for at planlægge 50 gange, hvad jeg skal tage på til en eller anden middag en måned i forvejen. Du kan lægge planlægningsfrøet til spiring ved blot at reflektere et kort øjeblik over hvad der er behov for to eller tre gange. En passende plan vil så komme af sig selv. Vi har ikke behov for at gentage vores planer i en uendelighed. Vi har behov for at have tillid til at vi er i stand til at håndtere situationen når tid kommer. Måle og tælle Et mere subtilt tankemønster er at måle og tælle. Hvordan lever jeg op til mine forventninger? Hvor tilfreds, vis, medfølende, klog er jeg, eller har jeg været? Det er som da du var barn og dine forældre målte din højde, hvor var du i forhold til det forventede? Var du over? Så kunne du føle dig høj og stolt. Var du under? Så kunne du føle dig ked af det fordi du ikke havde levet op til forventningerne. Hvad er dine mentale forventninger til lykke, visdom og medfølelse? Ofte føler personer der mediterer, sig ikke gode nok fordi de ikke er indsigtsfulde nok, vise nok, medfølende nok. Hvem besluttede hvor store forventningerne skulle være? Har vi brug for et mål. Den mentale forventning vil være abstrakt og som sådan urealistisk. Vi kan ikke finde en beskrivelse i en bog. Vi kan ikke få et billede til at passe til vores forestilling. Vi kan ikke få en andens tilsyneladende glæde eller medfølelse til at passe. Vi kan blot gøre det bedst mulige i en given situation og prøve at lære af vores fejl. At tælle er et andet almindeligt mønster. Vi tæller pengene i banken, dagene frem til ferien, eller hvor mange dage der er tilbage af ferien. Jeg husker mine første tre måneders meditationsperiode med koreanske nonner. Målet for to af os, vestlige nonner, var at lære at blive rigtige, koreanske nonner. Det var ekstremt svært på flere niveauer mentalt, kulturelt, ernæringsmæssigt. Jeg husker tydeligt smerten ved hver dag at rive en dag ud af kalenderen, at tælle dagene og føle at der stadig var mange dage tilbage. Jeg husker bekymringen ved at tælle min svindende pengebeholdning da jeg rejste i Indien, før jeg blev nonne i Korea to måneder senere. Jeg var fuldstændig besat i bussen i Nepal, midt i det smukkeste landskab, så jeg bemærkede ikke landskabet, men tænkte kun på penge. Jeg tror at det var en af grundene til at jeg blev nonne. Ikke fordi det ville løse mine pengeproblemer, men jeg håbede at meditationen ville hjælpe mig til at håndtere den besættelse af at tælle og måle. Dog er at tælle og måle en god evne når du bygger og beregner, men vi skal være opmærksomme på at det ikke bliver et mønster som fjerner alt andet fra vores erfaringer og muligheder. Meditation og OCD 10

11 OCD er den mest ekstreme og ødelæggende form for mentale mønstre. En person der lider af OCD er besat af gentagende tanker der hænger sammen med følelsen af at noget forfærdeligt vil ske hvis der ikke handles på dem. Dette får personen til at handle tvangspræget igen og igen. Disse handlinger forløser ikke ubehaget ved de tvangsprægede følelser eller tanker. Så den der lider af OCD, føler at hun må blive ved og bliver dermed fuldstændig indfanget i en ond cirkel. På en retræte mødte jeg en ung mand der havde denne forstyrrelse. Under et privat interview, fortalte han at selvom det var mørkt, turde han ikke tænde lyset fordi han var bange for at han ville blive ved med at tænde og slukke i lang tid. Han følte at meditation hjalp ved at mindske intensiteten af tankerne og følelserne selvom de stadig var der. Den var også medvirkende til at det var muligt for ham at få et klarere syn på hans tvangsprægede adfærd og ikke identificere sig så stærkt med den. En anden ung mand havde tidligere lidt af en voldsom tvangspræget adfærd. Han mediterede ihærdigt, og han oplevede også at det hjalp ham. Hans tilstand var blevet forbedret væsentligt ved at praktisere efter en metode udviklet af Dr. Jeffrey M. Schwartz, en professor i psykiatri ved UCLA som har mediteret i lang tid i Mahasi Sayadaw traditionen i den burmesiske buddhisme. Her lægges stor vægt på opmærksomhed og at lave mentale noter. Dette er en praksis hvor du bevidst noterer hvad der sker med dine erfaringer uden at du identificerer dig med det som du noterer. Dr. Schwartz blev inspireret af denne mindfulness-praksis og de effekter han så den havde. Og han udviklede en ny behandling af OCD. Grundlæggende er den en kombination af erkendelses- og holdnings-terapi (cognitive-behaviour, CBT) og mindfulness. Den består af fire trin: genbetegn (relabel) gentilskriv (reattribute) genfokuser (refocus) genvurder (revalue) Patienter der gennemgår dette program opfordres til at "genbetegne deres tvangstanker og -handlinger som falske signaler, symptomer på en sygdom. Derefter skal de "gentilskrive disse tanker og tilbøjeligheder til det patologiske hjernekredsløb. Så skal de genfokusere og vende deres opmærksomhed bort fra de patologiske tanker og tilbøjeligheder til en konstruktiv holdning. Og til slut skal de genvurdere OCD-tvangstankerne og handlingerne, og de opdager at de ikke har nogen værdi eller magt. En patient der lavede denne praksis fandt frem til at hendes symptomer stammede fra hyperaktivitet i hendes hjerne og sagde: "Det er ikke mig, det er min OCD!" Dette var årsagen til at Dr. Schwartz kaldte første trin i programmet, "Genbetegne." Når man genbetegner, har man måske stadig ubehagelige følelser og tanker, men de er mindre opslugende. Så bliver man i stand til at relatere til dem på en anden måde, og dette giver en tydelig følelse af frihed. Dr. Schwartz var klar over at genbetegnelse ikke var nok. Det var nødvendigt at følge op med at gentilskrive. Anna, en af hans patienter, sagde: "Da jeg lærte at identificere mine OCD-symptomer som OCD og ikke som 'vigtige' indholdsfyldte tanker som skulle tydes for deres dybere mening, blev jeg delvist befriet for OCD. Ved 11

12 at genbetegne ser man mere klart hvad det er man erfarer, og ved at gentilskrive forstærkes erfaringen. Ved at gentilskrive bliver man klar over at OCD har at gøre med en biokemisk ubalance i hjernen. At vide at det er OCD, og at det kommer fra mislykket kommunikation i hjernen, er ikke nok. Mislykket kommunikation og mislykket oversættelse virker ret kraftfuldt, så det er nødvendigt at genfokusere på en anden aktivitet for at aflede og lede energiflowet fra viljen og intentionen andre steder hen. Aktiviteten skal være vanemæssig og behagelig, så det ikke er for svært at gøre. Den skal være aktiv frem for passiv; arbejde i haven, gå en tur vil være mere effektivt end at se tv. Dette trin forudsætter viljekraft og engagement fordi de forstyrrende tanker og følelser er magtfulde, særligt når man lige er begyndt i programmet. Dr. Schwartz anbefaler 15-Minutters Reglen. Når man oplever en tvangspræget tilskyndelse, beder han vedkommende om at vente 15 minutter før han gør noget, og i stedet gøre noget kreativt og positivt i de 15 minutter. At genvurdere hjælper patienten til at se tilbøjelighederne og følelserne på en anden måde. De er ikke hvad de ser ud til. Patienterne udvikler dermed viden, de anerkender at tankerne og følelserne ikke er faste og solide, men at de er afhængige af forskellige forhold. Hvis vedkommende forbliver stabil og observerer tankerne og følelserne med mindfulness, genfokuserer på en anden aktivitet med nærvær, og genvurderer med kløgtig opmærksomhed, vil de tvangsmæssige tanker og følelser forsvinde. Over tid oplever 70 procent af patienterne at de fire trin hjælper dem. Ved PET-skanninger har Dr. Schwartz fundet frem til at når de fire trin praktiseres, mindskes den metaboliske aktivitet i den del af hjernen som er hyperaktiv ved OCD. Meditativ, kreativ tænkning Til tider kan det være hensigtsmæssigt at praktisere 'meditativ, kreativ tænkning'. Hvis noget ligger dig på sinde og som bliver ved at dukke op; et valg eller en beslutning du skal tage, en vigtig samtale, kunne du tænke på emnet i en halv time hver dag. Du sidder og koncentrerer dig fuldt ud om dit emne uden at lade dig distrahere af noget andet. Men i stedet for at gøre som du normalt gør, hvilket er at gentage hvad du tidligere har tænkt om det, tænker du anderledes. Du bringer undersøgende spørgen ind i din tankeproces. Du prøver at tænke på noget ved dette emne som du ikke tidligere har tænkt. Du forestiller dig hvordan en anden ville tænke om det. Du bestræber dig på at bringe opmærksomhed og kreativitet til det pågældende emne. Når de 30 minutter er gået tænker du ikke mere på det resten af dagen, velvidende at du kan genoptage processen i morgen. På denne måde giver du tid til det der ligger dig på sinde samtidig med at du ikke lader det invadere hele din mentale opmærksomhed. Du kunne gøre det i en af dine meditationer blot du ikke overdriver eller skaber historier. Eller du kunne gøre det i forlængelse af en meditation hvis du har tid. Dette er ikke det samme som at meditere, men nogle gange er der behov for at bringe en fokuseret og spørgende opmærksomhed til væsentlige emner. Niveauer af mentale vaner Det er vigtigt at bemærke at vores mentale vaner har forskellige niveauer af aktivitet. De kan være intense, vanemæssige eller lette. De bliver intense når der sker noget som er overraskende, chokerende, opløftende eller skadeligt. Dette vil udløse det tvangsmæssige i mønstret. Så føler vi os invaderet af dem, og vi kan ikke tænke på 12

13 andet. Det er som at være fanget i en ond cirkel som vi ikke kan træde ud af. Vi kan ikke skabe afstand eller rum i vores mentale evner. Vi bliver hængende og cirkulerer om den samme historie. Her er det væsentligt at se at vi ikke altid er på den måde, og at denne situation blev fremprovokeret af en bestemt begivenhed. Men reaktionens kraft er ofte så stærk at vi blot kan skabe et øjebliks rum af få sekunders varighed i cirklen. Vi gør det ved at spørge: "Hvad er det?" Og derved finder vi støtte i øjeblikket ved at være opmærksomme på vores fødder hvis vi går, eller fornemmelsen af vores hænders kontakt hvis vi sidder. Eller vi kan sige blidt til os selv: "Giv slip; lad det være for et kort øjeblik." Og så prøve at forestille os at vi er vores vejrtrækning indånding, udånding, indånding, udånding. Når der ikke er sket noget særligt, men vi stadig følger vores vaner, så er de mentale mønstre en vane som fx af dømme. I dette tilfælde er det vigtigt af få øje på vanen i handlingen, at bemærke dens effekt og lette dens magt. Du opløser vanens magt ved ikke at nære den, hvilket betyder at du ikke skaber en historie eller identificerer dig med at dømme. Du bringer den tilbage til en naturlig funktion ved at bruge et af opmærksomhedsværktøjerne; det gør du ved at fokusere på din vejrtrækning, lyde eller spørgsmålet for at komme tilbage til hele erfaringen af øjeblikket. Du kan bruge enhver meditationsmetode der kan hjælpe dig med at skabe mere rum og åbenhed, og som gør dig i stand til at genskabe funktionaliteten af dine mentale vaner uden at ligge under for mønstre. Lette mentale vaner er naturlige. En levende hjerne er aktiv, der affyres konstant og tanker er til stede. Vi vil have formålsløse tankestrømme, underlige forbindelser af idéer, indkøbslister, planlægning. Disse er interessante på grund er deres lethed. Vi kan nemmere lege med dem og le ad dem når vi genkender særlige motiver og ser hvor formålsløse de er. Jeg var en gang fanget i en 'ændring af brugt tøj'-sløjfe. Da jeg fik et klarere blik på den, var jeg ikke længere fanget ind af den. Nu kan jeg se en 'pakke kuffert'-sløjfe. Efter jeg fik øje på denne sløjfe, kunne jeg lade det være til afrejsen og ikke bruge så lang tid på det. Når jeg er blevet opmærksom på det, kan jeg se det er formålsløst fordi jeg ved at jeg kan pakke en kuffert hurtigt og effektivt uden endeløs planlægning på forhånd. Vi har behov for at blive opmærksomme på de mentale vaner fordi under særlige omstændigheder rykker vi fra det lette til det vanemæssige til det intense, og vi sidder fast i en tvangspræget adfærd som blot begyndte som en strøtanke. Vi har ingen grund til at være bange for sindet. Vi kan tage på en opdagelsesrejse og eksperimentere. Så vil vi være i stand til at lege med vores mentale processer og udvikle vores mentale evner for kløgt og medfølelse. 13

14 Meditationsvejledning Spørgende meditation "Hvad er det?" Du kan stille spørgsmålet afstemt med din vejrtrækning: Indånding, jeg er opmærksom på at jeg trækker vejret ind; udånding, jeg spørger: "Hvad er det?" Når du spørger: "Hvad er det?" åbner du dig selv for hele øjeblikket. Du spørger ikke om noget specifikt. At stille spørgsmål er en åbning. Denne meditation handler om at spørge ikke at svare. Du søger ikke svar når du spørger: "Hvad er det?" Ingen analyse, ingen spekulation. Du spørger fordi du ikke ved... Prøv at skabe en spørgende følelse. Prøv at være stabil og opmærksom. Du fokuserer på spørgsmålet med en vidtåben opmærksomhed. Erfar den rige vibrerende fornemmelse som spørgsmålet vækker. Åbn helt for øjeblikket gennem spørgsmålet. Prøv at bruge spørgsmålet i din hverdag til at centrere, så det bliver et spørgsmål der bringer dig tilbage til den fulde opmærksomhed i øjeblikket i krop, sind og hjerte. Prøv at bruge spørgsmålet når du føler dig fastlåst af en tanke. Se på tanken, og spørg: "Hvad er det for en tanke?" Du gør det ikke for at forstå eller analysere tanken, men for at spørge dybt om hvad du tænker i dette øjeblik. Mennesker oplever, når de spørger til deres tanker på denne måde, at de bliver mindre intense og forsvinder nogle gange helt. Når du mediterer på denne måde kan et svar dukke op: Hvis det sker, så lad det blot være i din bevidsthed uden at holde det fast. Hvis du oplever noget der minder om en intens spørgen, så bliv blot ved den på en stabil måde. Hvis du føler dig urolig, så find stabilitet ved at fokusere på vejrtrækningen. 14

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au. 1 Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.dk Definition på mindfulness 2 Mindfulness er at være opmærksom

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre Mindfulness for kommende og nybagte forældre HVAD ER MINDFULNESS Mindfulness er centreret om nærvær. Om at være bevidst opmærksom på alt, hvad der opstår, udfolder og forandrer sig i hvert øjeblik, og

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt.

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt. Lavt selvværd Er du meget selvkritisk, og bekymrer du dig konstant for alt det, der kan gå galt? Er du bange for at fejle og blive afvist, og føler du dig inderst inde usikker på, om du er god nok? - Måske

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Afslut dine relationer. ordentligt

Afslut dine relationer. ordentligt Din personlige udvikling Ofte er vi ikke klar over, hvor meget det påvirker vores fremtidige liv, når vi ikke får sagt ordentlig farvel til dem, der betyder noget for os. Dem, vi bliver uvenner med eller

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Velkommen En appetizer på mindfulness Ikke at smage på et enkelt måltid er ingen katastrofe.. Men det er det til gengæld, hvis

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015.

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Efter en uge i Toscana, hvor du har trænet Mindfulness hver dag og nydt naturen, stedet, maden og livet, vil du komme hjem med fornyet ro, energi og overskud.

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Mindfulness-træning 1...for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Definition på mindfulness Mindfulness er at være opmærksom på en særlig måde.

Læs mere

Noget om forandringsprocesser

Noget om forandringsprocesser 130 Noget om forandringsprocesser Det er med meditation som med motion. Det virker med sikkerhed, hvis du praktiserer regelmæssigt. Men som med motion, kan det være svært at få meditation kørt ind i sin

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede!

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! Dag 6: Sådan finder du dine muligheder I dag skal vi tale om dine muligheder. Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! I dag skal du finde

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Innovativt lederskab, kommunikation og idéudvikling Husker du magien i at sætte et kaleidoskop for øjet og forsvinde ind i de smukke mønstre, denne lille,

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere