Arbejdsmarkedsdirektør Helle Bro Beskæftigelsesministeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dsam@dsam.dk Arbejdsmarkedsdirektør Helle Bro arbejdsmarked@holstebro.dk Beskæftigelsesministeren"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget BEU alm. del Bilag 317, SOU alm. del Bilag 407, SUU alm. del Bilag 457 Offentligt Til: GF-forsikring Patientforeningen Danmark Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! FTF formand Bente Sorgenfrey Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Fibromyalgiforeningen Dansk Dercum Forening Dansk Reumatologisk Selskab? Gigtforeningen DSAM Klinik for Funktionelle Lidelser Facebookgruppen Mennesketsynet bag TERM-modellen og lægekonsulenters arb.? Arbejdsskadestyrelsen Patientombuddet Praksisadministrationen i Viborg Arbejdsmarkedsdirektør Helle Bro Beskæftigelsesministeren Sundhedsministeren Justitsministeren Socialministeren De 4 politiske udvalg under ovennævnte Retspolitisk Forening Folketingets Ombudsmand Ekstra Bladet 1 Fra: Annelise Lauridsen, Søparken 20, 7500 Holstebro Telefon: / Dato: Vedr.: Når alle slipper ansvaret, så går anstændighed og retssikkerhed fløjten jf. dette eksempel der samtidig stiller skarpt på DEN DANSKE MODEL og den nye moderne diagnose, som har fået betegnelsen funktionel lidelse.

2 Kære modtager af denne skrivelse Fagforeningen HL under FTF formåede i 2007 at lave røre i andedammen og få både læger, kommune og jobcenter og sig selv til at gå i selvsving, og jeg kan kun tolke det således, at årsagen har været at forsvare egne sagsbehandlingsfejl i en sag om mobning og chikane og uberettiget afskedigelse af mig i en lovlig og lægeattesteret sygemeldingsperiode efter overvågning, hvor arbejdsgiver og fagforening mente at skaffe sig dokumentation for, at jeg ikke var syg eller i hvert fald ikke syg pga. arbejdsrelateret stress efter mobning og chikane, som jeg må formode, at kommunen formidlede besked om til arbejdsgiveren under min sygemelding en sagsbehandlerfejl, som fagforeningens faglige sekretær udnyttede til at så tvivl om, hvorvidt der var tale om arbejdsrelateret stressbelastning for dermed at beskytte den anden part (arbejdsgiveren), som også var organiseret under HL, og dermed hoppede HL fra den ene tue (min) til den anden tue (arbejdsgiverens) for at få anklagen om mobning og chikane til at gå væk med andre ord HL forlangte sagen skulle lægges død med arbejdsgiverens udbetaling af 2 måneders lønkompensation pga. udokumenteret sindeskrivelse om påtænkt afsked (men hvorfor var jeg SÅ var afskediget?) Arbejdsgiveren blev fri for at stå til ansvar for det, der iflg. den officielle definition hedder særlig slem rovmobning og chikane, som er overtrædelse af Arbejdsmiljølovens 15 og bekendtgørelsens 9. Med hiv og sving formåede jeg at få Arbejdstilsynet til at gå ind i sagen, men de gik lige så hurtigt ud igen, og jeg må gå ud fra, at det var efter erfaringen, at HL havde lukket sagen, og dermed blev fagforeningen HL opgraderet til at være sandhedsvidne, selvom al dokumentation i sagen modsiger det hensigtsmæssige deri. 2 Jeg valgte at gøre politikerne opmærksomme på, hvordan en sag om mobning og chikane kunne ende med ingen retssikkerhed overhovedet til den ramte, og det betød, at jeg genkendte min sag blev nævnt som en konkret sag via DR2 direkte i en debat fra folketingssalen den 22. marts 2012 om overvågning, og ved at lytte tæt til debatten erfarede jeg, hvad årsagen til afskedigelsen i virkeligheden havde været. Jeg var blevet overvåget af arbejdsgiveren i min lovlige og lægeattesterede sygemeldingsperiode, hvor jeg afventede den udredning (det gør jeg stadigvæk, som vil fremgå nedenfor), og fagforeningen HL medløb arbejdsgiverens chikane ved åbenbart at godkende overvågningen og dermed med juridisk fifleri at tillægge mig skylden for afskedigelsen, hvorefter fagforeningen HL lukkede for al kommunikation. Debatten stillede fornuftigt spørgsmålstegn ved den arbejdsgiver, der ville gribe til at overvåge en medarbejder. Jeg selv er klar over, at jeg var blevet en torn i øjet på en ledelse, der så sit snit til at skaffe sig billigt af med en medarbejder igennem mere end 10 år, hvilket var en øvelse, som over lang tid havde medført mobning og chikane på en arbejdsplads, der HAVDE udviklet et dårligt psykisk arbejdsmiljø over længere tid. Da jeg havde hørt debatten, røg jeg efterfølgende 2 gange akut på hjerteafdelingen, som endte med at udskrive mig med henvisning til den arbejdsmedicinske diagnose, som Arbejdsskadestyrelsen ikke vil anerkende grundet manglende udredning og dermed manglende dokumentation. Med andre ord så stoler Arbejdsskadestyrelsen ikke på fagligheden på Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning. Det eneste hint, som fagforeningen HL gav mig at arbejde videre med var, at de ikke kunne gøre mere for mig med sådan en læge, som jeg havde og HL fortsatte: sagen vil ikke kunne holde foran en dommer stol på os! Vi lever i et samfund, hvor alt skal dokumenteres i begge ender, så hvorfor skal fagforeninger ikke også stå til ansvar for deres vurderinger og beslutninger eller i det mindste redegøre for dem? Hvornår der er tale om mobning og chikane kan ses på hjemmesiden hos Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Den rovmobning og chikane, som jeg har været udsat for, er pga.

3 en fagforenings tavshed (medløberi til chikane) endnu ikke bragt til ophør, hvorved jeg ikke har kunnet forsvare mig (hvilket netop er omdrejningspunktet for, om der er tale om mobning og chikane), og det ansvar kan kun tillægges en fagforening, der ikke har været sit ansvar bevidst, hvilket man ikke er, hvis man ikke vil begrunde, hvad der ligger til grund for de vurderinger, som man gør. Tavshed bliver således til magt, og i Danmark er der så stor respekt for DEN DANSKE MODEL, at ikke engang Folketingets Ombudsmand har kunnet se, at dette har været en sag for ham at gå lidt dybere ind i, og det undrer mig såre, fordi Folketingets Ombudsmand godt kunne se, at Henrik Sass Larsen skulle kunne forsvare sig i sin arbejdsskadesag, som Folketingets Ombudsmand for nylig løste op for. Også Helle Thorning-Schmidts skattesag, hvis mulige chikane kunne have kostet hende jobbet som statsminister, er nu under grundig udredning i en skattekommission. Men de mange borgere, der hver dag er ude for mobning og chikane på et konkurrencepræget arbejdsmarked skal åbenbart ikke have deres retssikkerhed sikret. 3 Da fagforeningen løb fra sit juridiske ansvar, bad jeg Advokatselskabet Helsinghoff & Partnere i Århus om at hjælpe sagsbehandlingen i gang hos Arbejdsskadestyrelsen, og i den forbindelse forsøgte advokaten at få fagforeningen i tale uden held, så de 2 måneders løn, der i forløbet blev udbetalt til min konto fra arbejdsgiveren ved jeg reelt ikke, hvorfor blev udbetalt, men fagforeningen fik det til at se ud som om på papiret, at jeg havde indvilget i et forlig (alt sammen strikket sammen i enrum imellem fagforeningen HL og arbejdsgiveren). Ministeriet som har ansvaret for at holde tilsyn med disse afskedigelsessager henviser spagt til, at de har dokumentation for indgået forlig og igen DEN DANSKE MODEL blander ingen sig jo i, den giver gode rammer for fagbevægelsen og arbejdsgivere til at lukke sager, som ingen efterfølgende hører noget om, fremgik det fra Arbejdsgiverforeningen i et interview på TV under krisen med Vejlegården. Det er årsagen til, at sager om mobning og chikane aldrig bliver retfærdiggjort, fordi selvom fagbevægelsen (og især FTF) råber op om, at mobning og chikane er SÅ forkert, så sker der ingenting, når det kommer til stykket i hvert fald ikke på de arbejdspladser, hvor inhabile fagforeninger (dvs. de organiserer både medarbejderne og ledelsen) har overenskomst. En fagforening kan så nemt som ingenting (hvis de vil) dokumentere om Arbejdsmiljøloven er overtrådt, men det ville fagforeningen HL ikke, i stedet involverede fagforeningen HL sig i dommerrollen ved at blande sig i skyldsspørgsmålet altså ER der overhovedet foregået mobning og chikane? - og på den måde nedsætter en fagforening sig reelt som dommer i stedet for at indbringe en alvorlig sag foran en dommer i Arbejdsretten endda med ordene: Vi kan ikke have snor i alle lokalafdelinger - INGEN har ret til at mobbe og chikane på en arbejdsplads, og det er DET, som en fagforeningen bør forholde sig objektivt til først og fremmest. I stedet udnyttede fagforeningen HL, at lægen ikke forstod at forholde sig objektivt dertil, og HL gav derefter udtryk for, at nu de havde lukket sagen, så kunne jeg jo lige så godt melde mig ud. En privat bekendt fra min gamle fagforening blandede sig med sin viden, så lægen (med forsinkelse) fik anmeldt sagen, og jeg blev henvist til Arbejdsmedicinsk Klinik, hvor diagnosen svær arbejdsrelateret belastningsreaktion fremkom. Fagforening, læge og kommune/jobcenter var alle hemmelighedsfulde omkring deres roller i sagen, så jeg har skullet bruge 5 år til at få det frem, som nu må være min forståelse for, hvad der var årsag til, at de implicerede parter handlede, som de gjorde. Mens det skete blev min retssikkerhed amputeret stykke for stykke, og mit helbred blev ringere og ringere, mens jeg hverken kunne blive udredt eller behandlet, og det kan jeg stadigvæk ikke. Jeg må formode, at den arbejdsmedicinske chefpsykolog havde forudset denne udvikling, fordi i hvert fald tilføjede han diagnosen med PTSD-lignende symptomer. Dette er en alvorlig sag, ligesom den afspejler alle andre alvorlige sager, som har at gøre med

4 mobning og chikane på arbejdsmarkedet, fordi konsekvenserne berører hele borgerens eksistensgrundlag samt retssikkerhed. Og hvorfor kunne der så ikke ske yderligere udredning? Dels fordi det af fagforeningen HL etablerede selvforsvar hos alle parter stadigvæk eksisterer, og dels fordi den nymodens ikke anerkendte diagnose funktionel lidelse sætter en kæp i hjulet for alle syge mennesker i dette land, fordi den diagnose kan stilles af enhver ikke psykiatrisk læge, som derved i virkeligheden stiller diagnosen hypokonder / psykisk lidelse. Nåh.. må Arbejdsskadestyrelsen så tænke hun var gak i låget i forvejen, så kan der ikke være tale om nogen svær arbejdsrelateret belastningsreaktion, og jeg har på intet tidspunkt kunne gøre hverken fra eller til, fordi fagforeningen har været Arbejdsskadestyrelsens sandhedsvidne. Selvom jeg har været part i sagen, så har jeg ikke haft en parts rettigheder, så jeg har kunnet forstå, hvad der blev lagt til grund for 2 afgørelser i hhv. Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen andet, end at Arbejdsskadestyrelsen har manglet dokumentation. Sagen er nu genoptaget for 3. gang, og jeg famler stadigvæk i blinde som den ene part i sagen, fordi jeg ikke kan forsvare mig på et oplyst grundlag. 4 Da jeg fik diagnosen svær arbejdsrelateret stressbelastning på Arbejdsmedicinsk Klinik, så sagde de på klinikken, at jeg skulle forvente, at diagnosen skulle bekræftes af en psykiater, men det skete aldrig, fordi den praktiserende læge jo allerede havde kørt en psykiatrisk diagnose på plads, nemlig funktionel lidelse. Så der skete ikke mere, og dermed gik også Arbejdsskadesagen i stå, fordi Arbejdsskadestyrelsen benyttede heller ikke sin mulighed for at indhente en psykiatrisk speciallægeerklæring, og det gjorde kommunen heller ikke. Derved har alle parter sørget for at holde denne sag i status quo nu på 5. år, og jeg kan ikke gøre hverken fra eller til, fordi det, som skulle have været mit juridiske sikkerhedsnet via næsten 30 års medlemskab af fagbevægelsen i form af en arbejdsretlig forsikring trådte ikke i kraft, fordi fagforeningen krøb i sit musehul, og mit forsikringsselskab GF-forsikring sagde dengang, jeg ringede (godt nok uden dengang at have styr på sagens sammenhæng), at når der var tale om arbejdsrelaterede forhold, så skulle ens fagforeningskontingent dække og hvis man havde valgt dette fagforeningskontingent fra, så havde man pr. definition også fravalgt retshjælp i arbejdsrelaterede sager. Hvor er retssikkerheden henne, hvis man vil klage over, at DEN DANSKE MODEL giver mulighed for, at fagbevægelse og arbejdsgiver kan lave en intern aftale, der lige så stille skubber et medlem og en medarbejder uberettiget ud over kanten? Havde jeg selv haft penge til at kunne sætte en dygtig advokat i gang, så var det sket for længst, fordi jeg HAR haft en dygtig advokat til at gennemgå papirerne, og der ER altså ikke dokumentation for nogen indgået aftale, tværtimod foreligger der dokumentation fra Advokatselskabet Helsinghoff & Partnere, at trods gentagne breve med skriftlige spørgsmål til fagforeningen HL, så foreligger der intet svar. Tavshed er magt. Chefpsykolog Ole Nørby Hansen, Arbejdsmedicinsk klinik inviterede sågar fagforeningen til møde på klinikken, men heller ikke Arbejdsmedicinsk Klinik modtog svar fra fagforeningen HL, så der blev ikke nogen juridisk opsamling på sagen. At læge, kommune/jobcenter endte med at konvertere den arbejdsmedicinske diagnose til en funktionel lidelse, fandt jeg først ud af den 24. maj 2012, da jeg havde et dialogmøde med den praktiserende læge, efter jeg havde klaget over mine rettigheder til Patientombuddet, fordi lægen ikke ville samarbejde med Give Smerteklinik og henvise mig til speciallæge, der kunne udrede mig korrekt, som Give Smerteklinik havde bedt om skete, før de kunne/ville behandle mig yderligere. Jeg begyndte at sætte mig ind i, hvad TERM-modellen og diagnosen funktionel lidelse gik ud på, og det har hjulpet gevaldigt på min forståelse i denne sag, som handler om chikane på chikane på chikane osv.

5 Se bilag 3: Funktionelle lidelser og bodily distress syndrome af Bente Stenfalk. Jeg betalte selv for en reumatologisk udredning, som jeg fik den 27. marts , som den praktiserende læge ikke ville anerkende (det kunne hun jo ligesom heller ikke, fordi jeg allerede var kørt igennem systemet (Jobcentret) med diagnosen funktionel lidelse (forklædt som den arbejdsmedicinske diagnose), og imod sædvane i forhold til, hvad man ofte hører, så fik jeg straks godkendt fleksjob hos Holstebro Kommune), hvilket man normalt ikke gør, så jeg har lige siden undret mig over, hvorfor jeg nærmest fik smidt et fleksjob i nakken. Den praktiserende læge ville heller ikke anerkende professor Bente Danneskiold- Samsøes diagnose og anbefalinger. Udover at sagen nu ligger hos Arbejdsskadestyrelsen i 3. genoptagelsessag og hos Patientombuddet så har i alt 3 praktiserende læger holdt hånden over hinanden igennem nu 5 år, og den 3. praktiserende læge beskytter sig nu også via at bede mig finde anden læge, hvilket nu er bakket op via et brev fra praksiskontoret i Regionshuset Viborg, der oplyser mig om, at min læge har frasagt mig i sin praksis pga. manglende samarbejdsvilje og tillid, så medmindre jeg forsvarer det synspunkt inden den 17. september 2012, så vil kommunen skulle anvise mig anden læge, og sådan kan vi blive ved, fordi uanset hvor mange læger, der holder hånden over hinanden i en sag som denne, så opgiver jeg ikke mine rettigheder herunder min retssikkerhed. 5 Pga. diagnosen funktionel lidelse blev en kraftig blodmangel ikke undersøgt og behandlet, før jeg ankom til 3 ugers smertebehandling på Kong Chr. X s Gigthospital i Gråsten, som dagen efter ankomst valgte at sende mig tilbage til den praktiserende læge, fordi mit blodtab var så stort, at jeg ikke have kræfter til at træne. Jeg havde bedt om hjælp hos den praktiserende læge pga. overvældende træthed, som blot blev slået hen, hvilket det er normalt at gøre over for patienter med diagnosen funktionel lidelse. Årsagen viste sig at være et mavesår pga. bivirkning fra den smertestillende gigtmedicin. Jeg skiftede læge og den nye praktiserende læge valgte at sende mig til Give Smerteklinik i stedet for Gråsten, som fandt, at der var tale om (citat fra nyremedicinsk dagafsnit: umanerligt højt blodtryk citat slut), og Give Smerteklinik bad den praktiserende læge om at få styr på det høje blodtryk samt få mig udredt korrekt, hvorefter jeg var velkommen igen til klinikken i Give. Praktiserende læge reagerede igen med fornærmelse denne gang over for Give Smerteklinik. Jeg blev derfor tilknyttet nyremedicinsk dagafsnit på Regionshospital Holstebro, som nu efter min anmodning har indvilget i at efterkomme professor Bente Danneskiold-Samsøes anvisning om at blive korrekt udredt (se bilag 1). Citatet på bilag 2 2 er min læges svar til mig, da jeg bad hende om at viderehenvise mig, og jeg har derfor grund til at tro, at jeg er genetisk disponeret for syndromet Adiposis dolorosa (også kaldet Dercums sygdom), og såfremt det er tilfældet, så stemmer regnskabet lige pludseligt. Det er en sjælden sygdom, og derfor er diagnosen vanskelig at stille. Men har man den diagnose, så kan man (og det gælder i øvrigt også fibromyalgi, som mange dercum patienter har oveni) ikke tåle stress, og hvis man udsættes for overdreven stress (som grov rovmobning og chikane er), så reagerer man med forstærkelse af de symptomer, som er en del af syndromet. Men man kan ikke se på folk, når de har Fibromyalgi og Dercums sygdom og derfor var der ikke grundlag for at afskedige mig i en lovlig og lægeattesteret sygemeldingsperiode, bare fordi en læge ikke vidste, at han skulle anmelde grov 1 Speciallægeerklæring fra professor Bente Danneskiold-Samsøe 2 Analyse lagt på Facebook

6 rovmobning og chikane til Arbejdsskadestyrelsen og ikke nøjes med at henvise til fagforeningen, hvilket jeg må formode er den knag, som fagforeningen HL har hængt sin hat på. Fagforeningen HL havde gjort klogt i at lytte, og ikke mindst kommunikere med og stole på mig! Moralen i denne sag er, at hvis alle (fagforening, læge, kommune/jobcenter) lytter og tror på, hvad de hører og ikke mindst sagsbehandler korrekt iht. lovgivningen, så ville en sag som denne ikke opstå og slet ikke have kørt i de indtil nu 5 år, hvor jeg har måttet kæmpe år efter år for at opretholde min værdighed, retssikkerhed og rettigheder som borger i Danmark. 6 Fagforeninger skal ikke kunne lave hemmelige aftaler under dække af DEN DANSKE MODEL. Læger skal ikke kunne konvertere anerkendte diagnoser til skraldespandsdiagnosen funktionel lidelse, men de skal overholde deres lovbestemte forpligtelser og få en patient korrekt udredt og behandlet og ikke mindst anmelde erhvervssygdomme, når de får mistanke om, at der kan foreligge en sådan og hvis man som læge ligefrem skriver i journalen, at patienten oplyser at være mobbet og chikaneret af sin ledelse, så er det vel et vink med en vognstang om at få en anmeldelse sendt af sted, medmindre man naturligvis skal forsvare behandlingen af sin fejldiagnose funktionel lidelse. Ligeså er det vigtigt at sige, at NÅR en læge har begået en fejl, så erkend dog fejlen og kom videre sammen med patienten det er i virkelighed, hvad patientsikkerhed handler om, hvilket de allerede HAR fundet ud af i Sverige. Her er en beskrivelse af, hvorfor man i Sverige aldrig ville kunne indføre TERM-modellen: Maria Og her er et link til Arbejdsskadestyrelsens vejledning til læger vedr. deres anmeldelsespligt: Kommunale lægekonsulenter skal ikke gelinde kunne konvertere en arbejdsmedicinsk diagnose svær arbejdsrelateret belastningsreaktion til en funktionel lidelse og så skjule dette i den tekst, som de præsenterer borgeren for i en såkaldt ressourceprofil, således at borgeren forledes til at underskrive noget, som i grunden er forkert. Jeg har kun forstået, at jeg underskrev den arbejdsmedicinske diagnose, og har så siden lært om funktionelle lidelser. Det kan gå så grueligt galt, hvis man ikke bliver korrekt udredt og behandlet. Faktisk er jeg nu i akkurat samme situation, som min mor var, og hun døde af en tyktarmskræft den 25. oktober 2010, fordi hun heller ikke kunne blive korrekt udredt og behandlet, efter hun havde klaget over sin første fejlbehandling. Jamen, hun fejlede jo så meget skrev lægen i sit partsindlæg. Ja det gør man, når man lider af en sygdom, der går under betegnelsen syndrom. Vi skal have gjort op med de praktiserende lægers ret til at sætte folk på standby under betegnelsen funktionel lidelse, fordi lægernes uvidenhed på den konto koster liv. Herunder skal de praktiserende læger heller ikke kunne forsvare egne fejl ved at give folk, de føler sig presset af, diagnosen funktionel lidelse. I min journal står der for eksempel, at jeg har klagetendens hvad det så end er for en diagnose? Patientombuddet oplyser, at man kan henstille til den pågældende læge at korrigere journalen, og hvis han ikke vil det, så

7 kan man klage til Patientombuddet. Jeg vil blot først og fremmest gerne vide, hvad klagetendens er for en diagnose? Jeg mener, der her er tale om ordsproget, at et angreb er bedre end et forsvar. Dercums sygdom kom på Socialstyrelsens hjemmeside så sent som juni 2012 (bilag 2), hvor det fremgår, at sygdommen er mistænkt for at være genetisk arvelig, og dette stemmer med både symptomer og familiebilledet. Min mor har efter sin død den 25. oktober 2010 fået udbetalt erstatning fra Patientforsikringen (dvs. de blev udbetalt til boet), og det skete, fordi hun fik medhold i, at hun var blevet fejldiagnosticeret og fejlmedicineret og hun endte med at dø af en fejlbehandling en ubehandlet tyktarmskræft, hvor Patientforsikringen klart skriver: 7 citat: Vi har vurderet, at xxx med overvejende sandsynlighed ville have fået diagnosticeret tarmkræften allerede i november eller december 2008, hvis hun var blevet behandlet i overensstemmelse med erfaren specialiststandard hos sin praktiserende læge. Var kræften blevet diagnosticeret på det tidspunkt det vil sige ca. 14 måneder før det faktisk skete ville man mest sandsynligt have kunnet operere tumoren og givet helbredende kemoterapi, og xxx ville have haft en væsentlig bedre chance for overlevelse. Citat slut. Så jeg er måske ikke ligefrem i kridthuset hos de praktiserende læger (det tyder bemærkningen i min journal klagetendens på), fordi jeg hjalp min mor, så hun fik en stemme via min evne til at skrive. Hun kunne jo ikke selv skrive og dermed forsvare sig, som jeg kunne på hendes vegne. Som jeg selv oplever min sag nu, så ville jeg føle det som værende lammende frygteligt, hvis jeg ikke havde kunnet sige fra over for det overgreb, som jeg har oplevet ved at få min retssikkerhed i den grad allround krænket. Selvom forsvaret foregår halvt i blinde, så er det bedre at forsøge end ingenting at fortage sig. Her er min mors sager omtalt i pressen: Jeg har i ovennævnte links oplyst, at min mor ikke nåede at få sin erstatning udbetalt, inden hun døde, fordi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tilbageholdt erstatningen i 2 år, og jeg har stadigvæk ikke fået oplyst årsagen til tilbageholdelsen, selvom jeg har spurgt. Pludseligt nu, hvor jeg selv er viklet ind i akkurat samme situation som min mor var, så kan jeg forstå, at Ministeriet for Sundhed of Forebyggelse afventede en korrekt diagnose, men den kom ikke, fordi min mor blev nægtet at få en udredning fra praktiserende læges side præcis samme situation, som jeg oplever nu! Så jeg tager skarpt afstand fra Per Finks fikse idé, at kalde alle uforklarlige sygdomme og symptomer for funktionelle lidelser : - endda før patienten er blevet ordentligt undersøgt, fordi det er hvad der sker, når man lader det være op til de praktiserende lægers stående vurdering, hvorvidt en patient har en sygdom, der skal udredes og behandles af en specialist, eller om patienten har en nymodens ikke officielt anerkendt diagnose, som man kalder for en funktionel lidelse, og som (hvis man har en sådan) betyder, at man er hypokonder eller psykisk ustabil, og derfor skal man bare behandles med mindfulness og ro. Hvor mange mennesker, der har

8 diagnosen funktionel lidelse ved, at de i grunden bliver ført bag lyset? Derfor er jeg kommet til den forståelse, at min praktiserende læge ikke anmeldte min situation til Arbejdsskadestyrelsen straks, fordi det jo ligefrem er et af Per Finks råd til de praktiserende læger lad være med at lytte til patienten, isoler patienten osv. Da lægen måtte formode, at han havde lavet en fejl ved ikke straks at anmelde sagen til Arbejdsskadestyrelsen, så kunne forsvaret opretholdes via at bede mig finde anden læge pga. tillidsbrud, hvilket han gjorde, og så ellers afskære mig fra at blive korrekt udredt, ligesom kollegaen gjorde, og kollegaen osv 8 Jeg har også diagnosen irriteret tyktarm (en familiesvaghed, som et familiemedlem i Sverige har fået behandlet med fjernelse af tarmen og fået stomi), men som man i DK altså behandler med mindfulness og/eller psykofarmaka. Det er en farlig vej, som min mors tragiske tilfælde vidner om. Men som jeg skriver i vedlagte bilag 2, så kan sygdommen irriteret tyktarm være et symptom i et genetisk syndrom, som jeg nu har fået sparket mig vej til at blive udredt for, og som kunne have været sket for længst, hvis jeg var blevet scannet langt tidligere. Det har kostet mig 3 praktiserende lægers vrede og afvisning, men jeg er aldrig blevet scannet, selvom jeg siden 2003 har været flere gange på Gigtforeningens hospital i Gråsten pga. smerter i bevægeapparatet og er genetisk disponeret for lumske bindevævslidelser, og nu er jeg sågar nødt til at gå med en rollator for at komme omkring i mit fleksjob på 18,5 timer ugentligt, som jeg tror nu også hænger i en tynd tråd pga. smerterne, der ikke behandles korrekt, men udelukkende med den medicin, som man i Gråsten ordinerede i Alligevel holder en praktiserende læge fast i diagnosen funktionel lidelse, og hun har anbefalet mig mindfulness, som hun mener mange har glæde af. Hun har dog også forsøgt at henvise mig til Klinik for Funktionelle lidelser i Århus, men opfinderen af diagnosen funktionel lidelse og TERM-modellen, som er psykiateren Per Fink, afviste henvisningen på baggrund af min alder. Han tager ikke folk over 50 år ind til behandlingen. Jeg var omkring 40 år, da symptomerne på den irriterede tyktarm dukkede op, og så var jeg 43 år, da jeg bad om hjælp til de smerter i bevægeapparatet, der stødte til, og jeg var 46 år, da jeg blev overvåget og afskediget i en lovlig og lægeattesteret sygemeldingsperiode, men jeg nåede så at blive 50 (er nu 52 år), inden jeg blev henvist til Per Fink, og godt for det, fordi det ville da så for alvor have betydet, at jeg ville være fanget i hans hypokonder-diagnose, som slog min mor ihjel. Hvis jeg havde kunnet regne med en habil fagforening, der ville have støttet op omkring at bekræfte, at der var tale om grov rovmobning og chikane, og som havde taget imod invitationen fra Arbejdsmedicinsk Klinik, som ville have givet fagforeningen en forklaring på, hvordan man kan få smerter, når man presses psykisk, når man er disponeret for at reagere med smerter, så ville arbejdsskadesagen have kørt i sit eget korrekte spor støttet af læger, der ikke så det som den ypperste opgave at forsvare egne fejl. Men det skete ikke, fordi en inhabil fagforening også havde et behov for at beskytte egne fejl og ikke mindst den dobbeltrolle, som fagforeninger har, når de organiserer begge parter på en arbejdsplads. Nu spørger jeg så om Patientforeningen Danmarks syn på denne sag, ligesom jeg sender dette brev som en fornyet henvendelse til GF-forsikring for at høre, om det kan være rigtigt, at jeg ikke kan få retshjælp fra mit forsikringsselskab, så jeg kan få en advokat til at hjælpe denne sag til en afslutning. Så længe denne sag ikke

9 er afsluttet, bliver jeg blot mere og mere afkræftet, ligesom jeg p.t. ikke har nogen læge, hvilket så også kan være underordnet, når jeg kun kan få lægehjælp, hvis jeg vil indrømme, at jeg er enten hypokonder eller har en ikke-defineret psykisk lidelse, som Arbejdsskadestyrelsen mener, at kun en psykiater kan give, men alligevel har Arbejdsskadestyrelsen valgt ikke at bestille en psykiatrisk speciallægeerklæring, og det kan man så bare undre sig over. Jeg ville så gerne forblive i mit nuværende fleksjob (har en stor arbejdsidentitet og lyst til at bruge min uddannelse), hvis det kan lade sig gøre, og jeg ved, at Give Smerteklinik står klar til at modtage mig via en fornyet henvisning, når jeg er korrekt udredt. 9 Det er jo ikke til at forstå, at det her kan ske i dagens Danmark når regeringen kommunikerer, hvordan de gerne vil beholde folk på arbejdsmarkedet, og hvordan vi gerne vil have et sundhedsvæsen i verdensklasse? Efter at have været på arbejdsmarkedet siden 1980 og efter løbende at have opgraderet mine kompetencer via uddannelse, så har jeg ikke haft anden intention end at udnytte mine kompetencer på arbejdsmarkedet. Dette cirkus, som jeg og mine pårørende har været tilskuere til nu i 5 år, vender pilen nedad og er ikke et velfærdssamfund værdigt. Jeg havde håbet, at Folketingets Ombudsmand ville anvise mig vejen i en sag, der ser ud, som denne, men Folketingets Ombudsmand henviser til de ansvarlige klageinstanser, som jeg nu har skitseret forsvarer sig via obstruktion, hvilket fastholder mig i en skrue uden ende og rettigheder. Hvem har ansvaret for, at en sag som denne kan bringes til en afslutning? Jeg mener stadigvæk, at fagforeningen HL har det juridiske ansvar eller i hvert fald i det mindste bør oplyse mig om, hvorfor HL ikke mener, at det skulle være tilfældet. Spørgsmålet sendes nu videre til Bente Sorgenfrey, FTF, som organiserer HL, idet jeg kan dokumentere, at HL svarer med tavshed, hvilket ikke fører nogen vegne hen. Derfor har jeg indset, at der skal en stævning til for at få HL i tale, men det vil så til gengæld kræve, at GFforsikring indvilger i at dette er en sag, der kan gå under retshjælpsordningen, eller at Justitsministeren giver fri proces under reglen: Ingen regel uden undtagelse: Justitsministeren kan, selv om du ikke opfylder de økonomiske betingelser, efter ansøgning meddele en part fri proces, når særlige grunde taler for det. Dette gælder navnlig i sager, som er af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse, eller som har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation. Hvis du ønsker at søge fri proces med henvisning til denne undtagelse, må du sende en ansøgning til Civilstyrelsen. Det kunne være interessant at få et svar fra Justitsministeren, om han vil det, ligesom jeg hilser det velkomment, hvis øvrige modtagere af denne skrivelse har en løsning at melde ind med. På forhånd tak! Med venlig hilsen Annelise Lauridsen Bilag og 3 er vedhæftet P.S. Jeg har lige åbnet post fra Arbejdsskadestyrelsen, som skriver, at de alligevel ikke kan genoptage sagen for 3. gang. Hvorfor det dokumenterer de ikke, men de oplyser, at jeg for 3. gang kan klage over deres afgørelse!

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader 25. november 2013 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader Der anmeldes alt for mange psykiske sygdomme, der aldrig vil blive anerkendt som arbejdsskader,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 Del: Det er ikke ønsket om erstatning, der får et hastigt stigende antal

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Lovgivning: KEN nr 9369 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer:

Lovgivning: KEN nr 9369 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: KEN nr 9369 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5012-04402 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Arbejdsskader vi hjælper dig!

Arbejdsskader vi hjælper dig! Arbejdsskader vi hjælper dig! I Danske Bioanalytikere hjælper vi dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller bliver syg af dit arbejde. Vi hjælper, hvis du: har været udsat for en ulykke på arbejdet får

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

LUP 2013 (Brancheforeningen) - Ambulante

LUP 2013 (Brancheforeningen) - Ambulante Patienternes kommentarer til Behandlingsafsnit (ambulante) på OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Indeholder kommentarer givet til de åbne spørgsmål i spørgeskemaet LUP Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

At tænke sig at det kun er et år siden at jeg blev klar

At tænke sig at det kun er et år siden at jeg blev klar At tænke sig at det kun er et år siden at jeg blev klar over at der var noget andet galt med mig, at tænke over at Klinefelter Syndromet ikke blot er et syndrom men også bar på noget Autisme er for mig

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Der er bestemte regler for, hvornår og hvordan skaden

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Henrik Dam Kristensen Henrik.Kristensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Nr en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Nr en arbejdsskadesag bliver anmeldt Nr en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om stress og depression som erhvervssygdom Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Nr en arbejdsskadesag

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Frygter misbrug af lægekonsulenter

Frygter misbrug af lægekonsulenter Frygter misbrug af lægekonsulenter DR Nyheder: 19. jun. 2011 20.00 Indland Flere syge eller skadesramte danskere er kommet i klemme i den kommunale sagsbehandling, fordi kommunalt ansatte lægekonsulenter

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 429 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 429 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 429 Offentligt Spørgsmål til sundhedsminister Nick Hækkerup efter samrådet om funktionelle lidelser, stillet at Fb-gruppen Menneskesynet bag

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling Patientinformation Arbejdsmedicinsk Afdeling Esbjerg Velkommen til Arbejdsmedicinsk Afdeling. I denne folder svarer vi på de spørgsmål, vores patienter ofte

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

AKTUELLE SOCIALPOLITISKE PROBLEMER

AKTUELLE SOCIALPOLITISKE PROBLEMER 18.01.2001 Den social- juridiske konsulent Torsten Skjerne Dinesen Søgårdsvej 26 A st. th. 2820 Gentofte Tlf. 39 65 02 76 AKTUELLE SOCIALPOLITISKE PROBLEMER 1. Førtidspensionsområdet 1.1. Bedømmelsesgrundlaget

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1

Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1 Regionshuset Viborg Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Tilbud om gennemgang af

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen Arbejdsmedicin Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin Trine Rønde Kristensen Historie: 1873 Danmarks første Fabrikslov og Arbejdstilsynet 1977 Arbejdsmiljøloven 1983: Arbejdsmedicin selvstændigt

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

Anders Andersen Andebyvej Andeby Id: 010. Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den.

Anders Andersen Andebyvej Andeby Id: 010. Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Anders Andersen Andebyvej 5 5500 Andeby Id: 010 Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den. Undersøgelsen er en del af et større forskningsprojekt,

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade?

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 300 Offentligt (03) Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

National handlingsplan mod muskel- og ledsygdomme

National handlingsplan mod muskel- og ledsygdomme Sundhedsminister Ellen Trane Nørby Ældreminister Thyra Frank National handlingsplan mod muskel- og ledsygdomme Kære Ellen Trane Nørby og Thyra Frank Tillykke med udnævnelserne til sundhedsminister og ældreminister.

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft...

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Æggestokkræft rammer kun få, men opdages af færre i tide. Folderen her fortæller dig, hvad du skal være opmærksom på. Lyt til,

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Mobning blandt djøferne

Mobning blandt djøferne Mobning blandt djøferne Resultater fra Djøfs stress- og mobbeundersøgelse 2010 v/chefkonsulent Lisbeth Kjersgård Djøfs Politiske Afdeling Om undersøgelsen Mini stress- og mobbeundersøgelse gennemført i

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Brev til borgere der har modtaget henvendelse henvendelse

Brev til borgere der har modtaget henvendelse henvendelse Regionshuset Viborg Brev til borgere der har modtaget henvendelse 1 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 2. henvendelse Tilbud om gennemgang

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får en skade. Derfor hedder vi

Læs mere

Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld

Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 160 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 15 Offentligt AARHUS Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld fra Den Sociale Retshjælp Den

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Men du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Arbejdsrelateret psykisk lidelse - Hvad sker der på arbejdspladsen og i arbejdsskadesystemet?

Arbejdsrelateret psykisk lidelse - Hvad sker der på arbejdspladsen og i arbejdsskadesystemet? Arbejdsrelateret psykisk lidelse - Hvad sker der på arbejdspladsen og i arbejdsskadesystemet? Yun Ladegaard, Cand. Psych. Projektleder & Ph.d. Stipendiat Institut for Psykologi Arbejds- & Organisationspsykologi

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering Lægedage 2015 Attester anno 2015 -en opdatering Attester fra dagligdagen i praksis - Generelle regler om udfærdigelse af attester - Underretninger til kommunen om børn - Mulighedserklæringen og frihåndsattester

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 182 Offentligt T A L E Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Kommissorium for undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v.

Kommissorium for undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v. Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) København, d. 7. maj 2015 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Kommissorium for

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Gruppen: Forældre til anbragte børn - Oplæg til FT

Gruppen: Forældre til anbragte børn - Oplæg til FT Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 215 Offentligt Gruppen: Forældre til anbragte børn - Oplæg til FT Før anbringelse: Ved forældres oplevelser af at have et mindre behov for støtte af forebyggende

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere