Arbejdsmarkedsdirektør Helle Bro Beskæftigelsesministeren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dsam@dsam.dk Arbejdsmarkedsdirektør Helle Bro arbejdsmarked@holstebro.dk Beskæftigelsesministeren"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget BEU alm. del Bilag 317, SOU alm. del Bilag 407, SUU alm. del Bilag 457 Offentligt Til: GF-forsikring Patientforeningen Danmark Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! FTF formand Bente Sorgenfrey Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Fibromyalgiforeningen Dansk Dercum Forening Dansk Reumatologisk Selskab? Gigtforeningen DSAM Klinik for Funktionelle Lidelser Facebookgruppen Mennesketsynet bag TERM-modellen og lægekonsulenters arb.? Arbejdsskadestyrelsen Patientombuddet Praksisadministrationen i Viborg Arbejdsmarkedsdirektør Helle Bro Beskæftigelsesministeren Sundhedsministeren Justitsministeren Socialministeren De 4 politiske udvalg under ovennævnte Retspolitisk Forening Folketingets Ombudsmand Ekstra Bladet 1 Fra: Annelise Lauridsen, Søparken 20, 7500 Holstebro Telefon: / Dato: Vedr.: Når alle slipper ansvaret, så går anstændighed og retssikkerhed fløjten jf. dette eksempel der samtidig stiller skarpt på DEN DANSKE MODEL og den nye moderne diagnose, som har fået betegnelsen funktionel lidelse.

2 Kære modtager af denne skrivelse Fagforeningen HL under FTF formåede i 2007 at lave røre i andedammen og få både læger, kommune og jobcenter og sig selv til at gå i selvsving, og jeg kan kun tolke det således, at årsagen har været at forsvare egne sagsbehandlingsfejl i en sag om mobning og chikane og uberettiget afskedigelse af mig i en lovlig og lægeattesteret sygemeldingsperiode efter overvågning, hvor arbejdsgiver og fagforening mente at skaffe sig dokumentation for, at jeg ikke var syg eller i hvert fald ikke syg pga. arbejdsrelateret stress efter mobning og chikane, som jeg må formode, at kommunen formidlede besked om til arbejdsgiveren under min sygemelding en sagsbehandlerfejl, som fagforeningens faglige sekretær udnyttede til at så tvivl om, hvorvidt der var tale om arbejdsrelateret stressbelastning for dermed at beskytte den anden part (arbejdsgiveren), som også var organiseret under HL, og dermed hoppede HL fra den ene tue (min) til den anden tue (arbejdsgiverens) for at få anklagen om mobning og chikane til at gå væk med andre ord HL forlangte sagen skulle lægges død med arbejdsgiverens udbetaling af 2 måneders lønkompensation pga. udokumenteret sindeskrivelse om påtænkt afsked (men hvorfor var jeg SÅ var afskediget?) Arbejdsgiveren blev fri for at stå til ansvar for det, der iflg. den officielle definition hedder særlig slem rovmobning og chikane, som er overtrædelse af Arbejdsmiljølovens 15 og bekendtgørelsens 9. Med hiv og sving formåede jeg at få Arbejdstilsynet til at gå ind i sagen, men de gik lige så hurtigt ud igen, og jeg må gå ud fra, at det var efter erfaringen, at HL havde lukket sagen, og dermed blev fagforeningen HL opgraderet til at være sandhedsvidne, selvom al dokumentation i sagen modsiger det hensigtsmæssige deri. 2 Jeg valgte at gøre politikerne opmærksomme på, hvordan en sag om mobning og chikane kunne ende med ingen retssikkerhed overhovedet til den ramte, og det betød, at jeg genkendte min sag blev nævnt som en konkret sag via DR2 direkte i en debat fra folketingssalen den 22. marts 2012 om overvågning, og ved at lytte tæt til debatten erfarede jeg, hvad årsagen til afskedigelsen i virkeligheden havde været. Jeg var blevet overvåget af arbejdsgiveren i min lovlige og lægeattesterede sygemeldingsperiode, hvor jeg afventede den udredning (det gør jeg stadigvæk, som vil fremgå nedenfor), og fagforeningen HL medløb arbejdsgiverens chikane ved åbenbart at godkende overvågningen og dermed med juridisk fifleri at tillægge mig skylden for afskedigelsen, hvorefter fagforeningen HL lukkede for al kommunikation. Debatten stillede fornuftigt spørgsmålstegn ved den arbejdsgiver, der ville gribe til at overvåge en medarbejder. Jeg selv er klar over, at jeg var blevet en torn i øjet på en ledelse, der så sit snit til at skaffe sig billigt af med en medarbejder igennem mere end 10 år, hvilket var en øvelse, som over lang tid havde medført mobning og chikane på en arbejdsplads, der HAVDE udviklet et dårligt psykisk arbejdsmiljø over længere tid. Da jeg havde hørt debatten, røg jeg efterfølgende 2 gange akut på hjerteafdelingen, som endte med at udskrive mig med henvisning til den arbejdsmedicinske diagnose, som Arbejdsskadestyrelsen ikke vil anerkende grundet manglende udredning og dermed manglende dokumentation. Med andre ord så stoler Arbejdsskadestyrelsen ikke på fagligheden på Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning. Det eneste hint, som fagforeningen HL gav mig at arbejde videre med var, at de ikke kunne gøre mere for mig med sådan en læge, som jeg havde og HL fortsatte: sagen vil ikke kunne holde foran en dommer stol på os! Vi lever i et samfund, hvor alt skal dokumenteres i begge ender, så hvorfor skal fagforeninger ikke også stå til ansvar for deres vurderinger og beslutninger eller i det mindste redegøre for dem? Hvornår der er tale om mobning og chikane kan ses på hjemmesiden hos Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Den rovmobning og chikane, som jeg har været udsat for, er pga.

3 en fagforenings tavshed (medløberi til chikane) endnu ikke bragt til ophør, hvorved jeg ikke har kunnet forsvare mig (hvilket netop er omdrejningspunktet for, om der er tale om mobning og chikane), og det ansvar kan kun tillægges en fagforening, der ikke har været sit ansvar bevidst, hvilket man ikke er, hvis man ikke vil begrunde, hvad der ligger til grund for de vurderinger, som man gør. Tavshed bliver således til magt, og i Danmark er der så stor respekt for DEN DANSKE MODEL, at ikke engang Folketingets Ombudsmand har kunnet se, at dette har været en sag for ham at gå lidt dybere ind i, og det undrer mig såre, fordi Folketingets Ombudsmand godt kunne se, at Henrik Sass Larsen skulle kunne forsvare sig i sin arbejdsskadesag, som Folketingets Ombudsmand for nylig løste op for. Også Helle Thorning-Schmidts skattesag, hvis mulige chikane kunne have kostet hende jobbet som statsminister, er nu under grundig udredning i en skattekommission. Men de mange borgere, der hver dag er ude for mobning og chikane på et konkurrencepræget arbejdsmarked skal åbenbart ikke have deres retssikkerhed sikret. 3 Da fagforeningen løb fra sit juridiske ansvar, bad jeg Advokatselskabet Helsinghoff & Partnere i Århus om at hjælpe sagsbehandlingen i gang hos Arbejdsskadestyrelsen, og i den forbindelse forsøgte advokaten at få fagforeningen i tale uden held, så de 2 måneders løn, der i forløbet blev udbetalt til min konto fra arbejdsgiveren ved jeg reelt ikke, hvorfor blev udbetalt, men fagforeningen fik det til at se ud som om på papiret, at jeg havde indvilget i et forlig (alt sammen strikket sammen i enrum imellem fagforeningen HL og arbejdsgiveren). Ministeriet som har ansvaret for at holde tilsyn med disse afskedigelsessager henviser spagt til, at de har dokumentation for indgået forlig og igen DEN DANSKE MODEL blander ingen sig jo i, den giver gode rammer for fagbevægelsen og arbejdsgivere til at lukke sager, som ingen efterfølgende hører noget om, fremgik det fra Arbejdsgiverforeningen i et interview på TV under krisen med Vejlegården. Det er årsagen til, at sager om mobning og chikane aldrig bliver retfærdiggjort, fordi selvom fagbevægelsen (og især FTF) råber op om, at mobning og chikane er SÅ forkert, så sker der ingenting, når det kommer til stykket i hvert fald ikke på de arbejdspladser, hvor inhabile fagforeninger (dvs. de organiserer både medarbejderne og ledelsen) har overenskomst. En fagforening kan så nemt som ingenting (hvis de vil) dokumentere om Arbejdsmiljøloven er overtrådt, men det ville fagforeningen HL ikke, i stedet involverede fagforeningen HL sig i dommerrollen ved at blande sig i skyldsspørgsmålet altså ER der overhovedet foregået mobning og chikane? - og på den måde nedsætter en fagforening sig reelt som dommer i stedet for at indbringe en alvorlig sag foran en dommer i Arbejdsretten endda med ordene: Vi kan ikke have snor i alle lokalafdelinger - INGEN har ret til at mobbe og chikane på en arbejdsplads, og det er DET, som en fagforeningen bør forholde sig objektivt til først og fremmest. I stedet udnyttede fagforeningen HL, at lægen ikke forstod at forholde sig objektivt dertil, og HL gav derefter udtryk for, at nu de havde lukket sagen, så kunne jeg jo lige så godt melde mig ud. En privat bekendt fra min gamle fagforening blandede sig med sin viden, så lægen (med forsinkelse) fik anmeldt sagen, og jeg blev henvist til Arbejdsmedicinsk Klinik, hvor diagnosen svær arbejdsrelateret belastningsreaktion fremkom. Fagforening, læge og kommune/jobcenter var alle hemmelighedsfulde omkring deres roller i sagen, så jeg har skullet bruge 5 år til at få det frem, som nu må være min forståelse for, hvad der var årsag til, at de implicerede parter handlede, som de gjorde. Mens det skete blev min retssikkerhed amputeret stykke for stykke, og mit helbred blev ringere og ringere, mens jeg hverken kunne blive udredt eller behandlet, og det kan jeg stadigvæk ikke. Jeg må formode, at den arbejdsmedicinske chefpsykolog havde forudset denne udvikling, fordi i hvert fald tilføjede han diagnosen med PTSD-lignende symptomer. Dette er en alvorlig sag, ligesom den afspejler alle andre alvorlige sager, som har at gøre med

4 mobning og chikane på arbejdsmarkedet, fordi konsekvenserne berører hele borgerens eksistensgrundlag samt retssikkerhed. Og hvorfor kunne der så ikke ske yderligere udredning? Dels fordi det af fagforeningen HL etablerede selvforsvar hos alle parter stadigvæk eksisterer, og dels fordi den nymodens ikke anerkendte diagnose funktionel lidelse sætter en kæp i hjulet for alle syge mennesker i dette land, fordi den diagnose kan stilles af enhver ikke psykiatrisk læge, som derved i virkeligheden stiller diagnosen hypokonder / psykisk lidelse. Nåh.. må Arbejdsskadestyrelsen så tænke hun var gak i låget i forvejen, så kan der ikke være tale om nogen svær arbejdsrelateret belastningsreaktion, og jeg har på intet tidspunkt kunne gøre hverken fra eller til, fordi fagforeningen har været Arbejdsskadestyrelsens sandhedsvidne. Selvom jeg har været part i sagen, så har jeg ikke haft en parts rettigheder, så jeg har kunnet forstå, hvad der blev lagt til grund for 2 afgørelser i hhv. Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen andet, end at Arbejdsskadestyrelsen har manglet dokumentation. Sagen er nu genoptaget for 3. gang, og jeg famler stadigvæk i blinde som den ene part i sagen, fordi jeg ikke kan forsvare mig på et oplyst grundlag. 4 Da jeg fik diagnosen svær arbejdsrelateret stressbelastning på Arbejdsmedicinsk Klinik, så sagde de på klinikken, at jeg skulle forvente, at diagnosen skulle bekræftes af en psykiater, men det skete aldrig, fordi den praktiserende læge jo allerede havde kørt en psykiatrisk diagnose på plads, nemlig funktionel lidelse. Så der skete ikke mere, og dermed gik også Arbejdsskadesagen i stå, fordi Arbejdsskadestyrelsen benyttede heller ikke sin mulighed for at indhente en psykiatrisk speciallægeerklæring, og det gjorde kommunen heller ikke. Derved har alle parter sørget for at holde denne sag i status quo nu på 5. år, og jeg kan ikke gøre hverken fra eller til, fordi det, som skulle have været mit juridiske sikkerhedsnet via næsten 30 års medlemskab af fagbevægelsen i form af en arbejdsretlig forsikring trådte ikke i kraft, fordi fagforeningen krøb i sit musehul, og mit forsikringsselskab GF-forsikring sagde dengang, jeg ringede (godt nok uden dengang at have styr på sagens sammenhæng), at når der var tale om arbejdsrelaterede forhold, så skulle ens fagforeningskontingent dække og hvis man havde valgt dette fagforeningskontingent fra, så havde man pr. definition også fravalgt retshjælp i arbejdsrelaterede sager. Hvor er retssikkerheden henne, hvis man vil klage over, at DEN DANSKE MODEL giver mulighed for, at fagbevægelse og arbejdsgiver kan lave en intern aftale, der lige så stille skubber et medlem og en medarbejder uberettiget ud over kanten? Havde jeg selv haft penge til at kunne sætte en dygtig advokat i gang, så var det sket for længst, fordi jeg HAR haft en dygtig advokat til at gennemgå papirerne, og der ER altså ikke dokumentation for nogen indgået aftale, tværtimod foreligger der dokumentation fra Advokatselskabet Helsinghoff & Partnere, at trods gentagne breve med skriftlige spørgsmål til fagforeningen HL, så foreligger der intet svar. Tavshed er magt. Chefpsykolog Ole Nørby Hansen, Arbejdsmedicinsk klinik inviterede sågar fagforeningen til møde på klinikken, men heller ikke Arbejdsmedicinsk Klinik modtog svar fra fagforeningen HL, så der blev ikke nogen juridisk opsamling på sagen. At læge, kommune/jobcenter endte med at konvertere den arbejdsmedicinske diagnose til en funktionel lidelse, fandt jeg først ud af den 24. maj 2012, da jeg havde et dialogmøde med den praktiserende læge, efter jeg havde klaget over mine rettigheder til Patientombuddet, fordi lægen ikke ville samarbejde med Give Smerteklinik og henvise mig til speciallæge, der kunne udrede mig korrekt, som Give Smerteklinik havde bedt om skete, før de kunne/ville behandle mig yderligere. Jeg begyndte at sætte mig ind i, hvad TERM-modellen og diagnosen funktionel lidelse gik ud på, og det har hjulpet gevaldigt på min forståelse i denne sag, som handler om chikane på chikane på chikane osv.

5 Se bilag 3: Funktionelle lidelser og bodily distress syndrome af Bente Stenfalk. Jeg betalte selv for en reumatologisk udredning, som jeg fik den 27. marts , som den praktiserende læge ikke ville anerkende (det kunne hun jo ligesom heller ikke, fordi jeg allerede var kørt igennem systemet (Jobcentret) med diagnosen funktionel lidelse (forklædt som den arbejdsmedicinske diagnose), og imod sædvane i forhold til, hvad man ofte hører, så fik jeg straks godkendt fleksjob hos Holstebro Kommune), hvilket man normalt ikke gør, så jeg har lige siden undret mig over, hvorfor jeg nærmest fik smidt et fleksjob i nakken. Den praktiserende læge ville heller ikke anerkende professor Bente Danneskiold- Samsøes diagnose og anbefalinger. Udover at sagen nu ligger hos Arbejdsskadestyrelsen i 3. genoptagelsessag og hos Patientombuddet så har i alt 3 praktiserende læger holdt hånden over hinanden igennem nu 5 år, og den 3. praktiserende læge beskytter sig nu også via at bede mig finde anden læge, hvilket nu er bakket op via et brev fra praksiskontoret i Regionshuset Viborg, der oplyser mig om, at min læge har frasagt mig i sin praksis pga. manglende samarbejdsvilje og tillid, så medmindre jeg forsvarer det synspunkt inden den 17. september 2012, så vil kommunen skulle anvise mig anden læge, og sådan kan vi blive ved, fordi uanset hvor mange læger, der holder hånden over hinanden i en sag som denne, så opgiver jeg ikke mine rettigheder herunder min retssikkerhed. 5 Pga. diagnosen funktionel lidelse blev en kraftig blodmangel ikke undersøgt og behandlet, før jeg ankom til 3 ugers smertebehandling på Kong Chr. X s Gigthospital i Gråsten, som dagen efter ankomst valgte at sende mig tilbage til den praktiserende læge, fordi mit blodtab var så stort, at jeg ikke have kræfter til at træne. Jeg havde bedt om hjælp hos den praktiserende læge pga. overvældende træthed, som blot blev slået hen, hvilket det er normalt at gøre over for patienter med diagnosen funktionel lidelse. Årsagen viste sig at være et mavesår pga. bivirkning fra den smertestillende gigtmedicin. Jeg skiftede læge og den nye praktiserende læge valgte at sende mig til Give Smerteklinik i stedet for Gråsten, som fandt, at der var tale om (citat fra nyremedicinsk dagafsnit: umanerligt højt blodtryk citat slut), og Give Smerteklinik bad den praktiserende læge om at få styr på det høje blodtryk samt få mig udredt korrekt, hvorefter jeg var velkommen igen til klinikken i Give. Praktiserende læge reagerede igen med fornærmelse denne gang over for Give Smerteklinik. Jeg blev derfor tilknyttet nyremedicinsk dagafsnit på Regionshospital Holstebro, som nu efter min anmodning har indvilget i at efterkomme professor Bente Danneskiold-Samsøes anvisning om at blive korrekt udredt (se bilag 1). Citatet på bilag 2 2 er min læges svar til mig, da jeg bad hende om at viderehenvise mig, og jeg har derfor grund til at tro, at jeg er genetisk disponeret for syndromet Adiposis dolorosa (også kaldet Dercums sygdom), og såfremt det er tilfældet, så stemmer regnskabet lige pludseligt. Det er en sjælden sygdom, og derfor er diagnosen vanskelig at stille. Men har man den diagnose, så kan man (og det gælder i øvrigt også fibromyalgi, som mange dercum patienter har oveni) ikke tåle stress, og hvis man udsættes for overdreven stress (som grov rovmobning og chikane er), så reagerer man med forstærkelse af de symptomer, som er en del af syndromet. Men man kan ikke se på folk, når de har Fibromyalgi og Dercums sygdom og derfor var der ikke grundlag for at afskedige mig i en lovlig og lægeattesteret sygemeldingsperiode, bare fordi en læge ikke vidste, at han skulle anmelde grov 1 Speciallægeerklæring fra professor Bente Danneskiold-Samsøe 2 Analyse lagt på Facebook

6 rovmobning og chikane til Arbejdsskadestyrelsen og ikke nøjes med at henvise til fagforeningen, hvilket jeg må formode er den knag, som fagforeningen HL har hængt sin hat på. Fagforeningen HL havde gjort klogt i at lytte, og ikke mindst kommunikere med og stole på mig! Moralen i denne sag er, at hvis alle (fagforening, læge, kommune/jobcenter) lytter og tror på, hvad de hører og ikke mindst sagsbehandler korrekt iht. lovgivningen, så ville en sag som denne ikke opstå og slet ikke have kørt i de indtil nu 5 år, hvor jeg har måttet kæmpe år efter år for at opretholde min værdighed, retssikkerhed og rettigheder som borger i Danmark. 6 Fagforeninger skal ikke kunne lave hemmelige aftaler under dække af DEN DANSKE MODEL. Læger skal ikke kunne konvertere anerkendte diagnoser til skraldespandsdiagnosen funktionel lidelse, men de skal overholde deres lovbestemte forpligtelser og få en patient korrekt udredt og behandlet og ikke mindst anmelde erhvervssygdomme, når de får mistanke om, at der kan foreligge en sådan og hvis man som læge ligefrem skriver i journalen, at patienten oplyser at være mobbet og chikaneret af sin ledelse, så er det vel et vink med en vognstang om at få en anmeldelse sendt af sted, medmindre man naturligvis skal forsvare behandlingen af sin fejldiagnose funktionel lidelse. Ligeså er det vigtigt at sige, at NÅR en læge har begået en fejl, så erkend dog fejlen og kom videre sammen med patienten det er i virkelighed, hvad patientsikkerhed handler om, hvilket de allerede HAR fundet ud af i Sverige. Her er en beskrivelse af, hvorfor man i Sverige aldrig ville kunne indføre TERM-modellen: Maria Og her er et link til Arbejdsskadestyrelsens vejledning til læger vedr. deres anmeldelsespligt: Kommunale lægekonsulenter skal ikke gelinde kunne konvertere en arbejdsmedicinsk diagnose svær arbejdsrelateret belastningsreaktion til en funktionel lidelse og så skjule dette i den tekst, som de præsenterer borgeren for i en såkaldt ressourceprofil, således at borgeren forledes til at underskrive noget, som i grunden er forkert. Jeg har kun forstået, at jeg underskrev den arbejdsmedicinske diagnose, og har så siden lært om funktionelle lidelser. Det kan gå så grueligt galt, hvis man ikke bliver korrekt udredt og behandlet. Faktisk er jeg nu i akkurat samme situation, som min mor var, og hun døde af en tyktarmskræft den 25. oktober 2010, fordi hun heller ikke kunne blive korrekt udredt og behandlet, efter hun havde klaget over sin første fejlbehandling. Jamen, hun fejlede jo så meget skrev lægen i sit partsindlæg. Ja det gør man, når man lider af en sygdom, der går under betegnelsen syndrom. Vi skal have gjort op med de praktiserende lægers ret til at sætte folk på standby under betegnelsen funktionel lidelse, fordi lægernes uvidenhed på den konto koster liv. Herunder skal de praktiserende læger heller ikke kunne forsvare egne fejl ved at give folk, de føler sig presset af, diagnosen funktionel lidelse. I min journal står der for eksempel, at jeg har klagetendens hvad det så end er for en diagnose? Patientombuddet oplyser, at man kan henstille til den pågældende læge at korrigere journalen, og hvis han ikke vil det, så

7 kan man klage til Patientombuddet. Jeg vil blot først og fremmest gerne vide, hvad klagetendens er for en diagnose? Jeg mener, der her er tale om ordsproget, at et angreb er bedre end et forsvar. Dercums sygdom kom på Socialstyrelsens hjemmeside så sent som juni 2012 (bilag 2), hvor det fremgår, at sygdommen er mistænkt for at være genetisk arvelig, og dette stemmer med både symptomer og familiebilledet. Min mor har efter sin død den 25. oktober 2010 fået udbetalt erstatning fra Patientforsikringen (dvs. de blev udbetalt til boet), og det skete, fordi hun fik medhold i, at hun var blevet fejldiagnosticeret og fejlmedicineret og hun endte med at dø af en fejlbehandling en ubehandlet tyktarmskræft, hvor Patientforsikringen klart skriver: 7 citat: Vi har vurderet, at xxx med overvejende sandsynlighed ville have fået diagnosticeret tarmkræften allerede i november eller december 2008, hvis hun var blevet behandlet i overensstemmelse med erfaren specialiststandard hos sin praktiserende læge. Var kræften blevet diagnosticeret på det tidspunkt det vil sige ca. 14 måneder før det faktisk skete ville man mest sandsynligt have kunnet operere tumoren og givet helbredende kemoterapi, og xxx ville have haft en væsentlig bedre chance for overlevelse. Citat slut. Så jeg er måske ikke ligefrem i kridthuset hos de praktiserende læger (det tyder bemærkningen i min journal klagetendens på), fordi jeg hjalp min mor, så hun fik en stemme via min evne til at skrive. Hun kunne jo ikke selv skrive og dermed forsvare sig, som jeg kunne på hendes vegne. Som jeg selv oplever min sag nu, så ville jeg føle det som værende lammende frygteligt, hvis jeg ikke havde kunnet sige fra over for det overgreb, som jeg har oplevet ved at få min retssikkerhed i den grad allround krænket. Selvom forsvaret foregår halvt i blinde, så er det bedre at forsøge end ingenting at fortage sig. Her er min mors sager omtalt i pressen: Jeg har i ovennævnte links oplyst, at min mor ikke nåede at få sin erstatning udbetalt, inden hun døde, fordi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tilbageholdt erstatningen i 2 år, og jeg har stadigvæk ikke fået oplyst årsagen til tilbageholdelsen, selvom jeg har spurgt. Pludseligt nu, hvor jeg selv er viklet ind i akkurat samme situation som min mor var, så kan jeg forstå, at Ministeriet for Sundhed of Forebyggelse afventede en korrekt diagnose, men den kom ikke, fordi min mor blev nægtet at få en udredning fra praktiserende læges side præcis samme situation, som jeg oplever nu! Så jeg tager skarpt afstand fra Per Finks fikse idé, at kalde alle uforklarlige sygdomme og symptomer for funktionelle lidelser : - endda før patienten er blevet ordentligt undersøgt, fordi det er hvad der sker, når man lader det være op til de praktiserende lægers stående vurdering, hvorvidt en patient har en sygdom, der skal udredes og behandles af en specialist, eller om patienten har en nymodens ikke officielt anerkendt diagnose, som man kalder for en funktionel lidelse, og som (hvis man har en sådan) betyder, at man er hypokonder eller psykisk ustabil, og derfor skal man bare behandles med mindfulness og ro. Hvor mange mennesker, der har

8 diagnosen funktionel lidelse ved, at de i grunden bliver ført bag lyset? Derfor er jeg kommet til den forståelse, at min praktiserende læge ikke anmeldte min situation til Arbejdsskadestyrelsen straks, fordi det jo ligefrem er et af Per Finks råd til de praktiserende læger lad være med at lytte til patienten, isoler patienten osv. Da lægen måtte formode, at han havde lavet en fejl ved ikke straks at anmelde sagen til Arbejdsskadestyrelsen, så kunne forsvaret opretholdes via at bede mig finde anden læge pga. tillidsbrud, hvilket han gjorde, og så ellers afskære mig fra at blive korrekt udredt, ligesom kollegaen gjorde, og kollegaen osv 8 Jeg har også diagnosen irriteret tyktarm (en familiesvaghed, som et familiemedlem i Sverige har fået behandlet med fjernelse af tarmen og fået stomi), men som man i DK altså behandler med mindfulness og/eller psykofarmaka. Det er en farlig vej, som min mors tragiske tilfælde vidner om. Men som jeg skriver i vedlagte bilag 2, så kan sygdommen irriteret tyktarm være et symptom i et genetisk syndrom, som jeg nu har fået sparket mig vej til at blive udredt for, og som kunne have været sket for længst, hvis jeg var blevet scannet langt tidligere. Det har kostet mig 3 praktiserende lægers vrede og afvisning, men jeg er aldrig blevet scannet, selvom jeg siden 2003 har været flere gange på Gigtforeningens hospital i Gråsten pga. smerter i bevægeapparatet og er genetisk disponeret for lumske bindevævslidelser, og nu er jeg sågar nødt til at gå med en rollator for at komme omkring i mit fleksjob på 18,5 timer ugentligt, som jeg tror nu også hænger i en tynd tråd pga. smerterne, der ikke behandles korrekt, men udelukkende med den medicin, som man i Gråsten ordinerede i Alligevel holder en praktiserende læge fast i diagnosen funktionel lidelse, og hun har anbefalet mig mindfulness, som hun mener mange har glæde af. Hun har dog også forsøgt at henvise mig til Klinik for Funktionelle lidelser i Århus, men opfinderen af diagnosen funktionel lidelse og TERM-modellen, som er psykiateren Per Fink, afviste henvisningen på baggrund af min alder. Han tager ikke folk over 50 år ind til behandlingen. Jeg var omkring 40 år, da symptomerne på den irriterede tyktarm dukkede op, og så var jeg 43 år, da jeg bad om hjælp til de smerter i bevægeapparatet, der stødte til, og jeg var 46 år, da jeg blev overvåget og afskediget i en lovlig og lægeattesteret sygemeldingsperiode, men jeg nåede så at blive 50 (er nu 52 år), inden jeg blev henvist til Per Fink, og godt for det, fordi det ville da så for alvor have betydet, at jeg ville være fanget i hans hypokonder-diagnose, som slog min mor ihjel. Hvis jeg havde kunnet regne med en habil fagforening, der ville have støttet op omkring at bekræfte, at der var tale om grov rovmobning og chikane, og som havde taget imod invitationen fra Arbejdsmedicinsk Klinik, som ville have givet fagforeningen en forklaring på, hvordan man kan få smerter, når man presses psykisk, når man er disponeret for at reagere med smerter, så ville arbejdsskadesagen have kørt i sit eget korrekte spor støttet af læger, der ikke så det som den ypperste opgave at forsvare egne fejl. Men det skete ikke, fordi en inhabil fagforening også havde et behov for at beskytte egne fejl og ikke mindst den dobbeltrolle, som fagforeninger har, når de organiserer begge parter på en arbejdsplads. Nu spørger jeg så om Patientforeningen Danmarks syn på denne sag, ligesom jeg sender dette brev som en fornyet henvendelse til GF-forsikring for at høre, om det kan være rigtigt, at jeg ikke kan få retshjælp fra mit forsikringsselskab, så jeg kan få en advokat til at hjælpe denne sag til en afslutning. Så længe denne sag ikke

9 er afsluttet, bliver jeg blot mere og mere afkræftet, ligesom jeg p.t. ikke har nogen læge, hvilket så også kan være underordnet, når jeg kun kan få lægehjælp, hvis jeg vil indrømme, at jeg er enten hypokonder eller har en ikke-defineret psykisk lidelse, som Arbejdsskadestyrelsen mener, at kun en psykiater kan give, men alligevel har Arbejdsskadestyrelsen valgt ikke at bestille en psykiatrisk speciallægeerklæring, og det kan man så bare undre sig over. Jeg ville så gerne forblive i mit nuværende fleksjob (har en stor arbejdsidentitet og lyst til at bruge min uddannelse), hvis det kan lade sig gøre, og jeg ved, at Give Smerteklinik står klar til at modtage mig via en fornyet henvisning, når jeg er korrekt udredt. 9 Det er jo ikke til at forstå, at det her kan ske i dagens Danmark når regeringen kommunikerer, hvordan de gerne vil beholde folk på arbejdsmarkedet, og hvordan vi gerne vil have et sundhedsvæsen i verdensklasse? Efter at have været på arbejdsmarkedet siden 1980 og efter løbende at have opgraderet mine kompetencer via uddannelse, så har jeg ikke haft anden intention end at udnytte mine kompetencer på arbejdsmarkedet. Dette cirkus, som jeg og mine pårørende har været tilskuere til nu i 5 år, vender pilen nedad og er ikke et velfærdssamfund værdigt. Jeg havde håbet, at Folketingets Ombudsmand ville anvise mig vejen i en sag, der ser ud, som denne, men Folketingets Ombudsmand henviser til de ansvarlige klageinstanser, som jeg nu har skitseret forsvarer sig via obstruktion, hvilket fastholder mig i en skrue uden ende og rettigheder. Hvem har ansvaret for, at en sag som denne kan bringes til en afslutning? Jeg mener stadigvæk, at fagforeningen HL har det juridiske ansvar eller i hvert fald i det mindste bør oplyse mig om, hvorfor HL ikke mener, at det skulle være tilfældet. Spørgsmålet sendes nu videre til Bente Sorgenfrey, FTF, som organiserer HL, idet jeg kan dokumentere, at HL svarer med tavshed, hvilket ikke fører nogen vegne hen. Derfor har jeg indset, at der skal en stævning til for at få HL i tale, men det vil så til gengæld kræve, at GFforsikring indvilger i at dette er en sag, der kan gå under retshjælpsordningen, eller at Justitsministeren giver fri proces under reglen: Ingen regel uden undtagelse: Justitsministeren kan, selv om du ikke opfylder de økonomiske betingelser, efter ansøgning meddele en part fri proces, når særlige grunde taler for det. Dette gælder navnlig i sager, som er af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse, eller som har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation. Hvis du ønsker at søge fri proces med henvisning til denne undtagelse, må du sende en ansøgning til Civilstyrelsen. Det kunne være interessant at få et svar fra Justitsministeren, om han vil det, ligesom jeg hilser det velkomment, hvis øvrige modtagere af denne skrivelse har en løsning at melde ind med. På forhånd tak! Med venlig hilsen Annelise Lauridsen Bilag og 3 er vedhæftet P.S. Jeg har lige åbnet post fra Arbejdsskadestyrelsen, som skriver, at de alligevel ikke kan genoptage sagen for 3. gang. Hvorfor det dokumenterer de ikke, men de oplyser, at jeg for 3. gang kan klage over deres afgørelse!

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

1 www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. 60 80 68 98

1 www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. 60 80 68 98 Nyhedsbrev Februar 2010 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev. Hermed en orientering vedrørende dialogmøde med beskæftigelsesminister Inger Støjberg d.22. januar, og videns deling med Arbejdstilsynet d.25.januar.

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får en skade. Derfor hedder vi

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Overgreb mod sygemeldte med uafklarede kroniske lidelser?

Overgreb mod sygemeldte med uafklarede kroniske lidelser? Fra: Term Modellen [mailto:termsyn@gmail.com] Sendt: 1. februar 2012 15:19 Til: Hovedmail Assens Emne: Overgreb mod sygemeldte med uafklarede kroniske lidelser? ---------- Forwarded message ----------

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft...

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Æggestokkræft rammer kun få, men opdages af færre i tide. Folderen her fortæller dig, hvad du skal være opmærksom på. Lyt til,

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen.

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Hold mobning udenfor Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Viden, værktøje r og gode eksempl er forebygmobning.dk Mobning har konsekvenser for hele arbejdspladsen

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Socialpædag oger får trusler og tæsk

Socialpædag oger får trusler og tæsk Politiken, 8. juni 2013 Socialpædag oger får trusler og tæsk Mens socialpædagogerne klager over vold på jobbet, er fagfolk bange for et stigende antal politianmeldelser af, hvad de ser som fejlbehandlede

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Danish Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Du har ret til at have denne rettighedserklæring i din besiddelse under din tilbageholdelse. Hvis du er blevet tilbageholdt

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på:

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på: betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på: www.voksenmobningnejtak.dk Migrænikerforbundet har venligst givet os lov til at videreformidle

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

8 gode grunde til at behandle demens

8 gode grunde til at behandle demens 1580-06 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:46 Side 1 8 gode grunde til at behandle demens - længst muligt i eget liv Af speciallæge i almen medicin Kim Kristiansen og speciallæge i psykiatri Ole Skausig 1580-06

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Viden og anbefaling om mobning

Viden og anbefaling om mobning Viden og anbefaling om mobning Mobning - viden og anbefalinger LO og FTF sætter fokus på, hvordan man kan forebygge mobning på arbejdspladserne. Mobning er udbredt på de danske arbejdspladser. Vi skal

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Formål med høringen: At blive klogere på funktionelle lidelser og de problemer, der knytter sig til dem.

Formål med høringen: At blive klogere på funktionelle lidelser og de problemer, der knytter sig til dem. Høring i Folketinget om funktionelle lidelser den 19. marts 2014 Formål med høringen: At blive klogere på funktionelle lidelser og de problemer, der knytter sig til dem. Paneldeltagere: Professor Per Fink,

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Man bliver syg af det!

Man bliver syg af det! Man bliver syg af det! Survey om sårbarhed hos forældre til børn med autisme. Af: Heidi Thamestrup Det er ikke vores børn med autisme, der gør os syge; det er de evindelige kampe med systemet om at få

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere