Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner i Holbæk Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner 2012-2016 i Holbæk Kommune"

Transkript

1 Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner i Holbæk Kommune Holbæk Kommune - Teknik og Miljø - Center for Ejendomme Juni 211

2 Indholdsfortegnelse Overordnet opsamling af rapporten... 4 Bispehøjens Børnegård... 6 Børnegården Elletoften... 8 Børnehaven Mariendal... 1 Børnehaven Skovhuset Børnehaven Spiren Børnehaven Troldehytten Børnehaven Tuse Næs Børnehuset Børnehuset Firkløveren... 2 Børnehuset Holbæk Have Børnehuset Karensminde Børnehuset Solgården Børnehuset Sølyst Børnehuset Tusenfryd Børnehuset Villa Kulla Elverbo Elverhøj Eventyrlunden... 3 Folkebørnehaven Folkebørnehaven annekset Frydendal Børnehus Hagested Børnehus Holbæk Fritidscenter Holbæk Fritidscenter annekset Huset Idrætsbørnehaven Springbrættet... 4 Kastanjehaven Kernehuset Kirsebærhaven Kundby Børnehus Lejerbo Børnehave og vuggestue Munkevængets Børnegård Møllevangen Orø Børnehus Pilehytten Røde Kors Børnehave... 5 Skovbørnehaven Lærkereden Slotsparkens Børnegård Sofiehaven Solsikken Spirrekassen Stestrup Børnegård Stjernehuset... 6 Stormøllen - børnehave Stormøllen vuggestue Søndre Børnehus

3 Troldemosen Troldhøjen Undløse Børnehus Vestervangens Børnehave Vipperød Børnegård Ågerup Børnehave Uddrag fra bygningsreglementet (BR1) pr : Enkeltforanstaltninger ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning Stk 1: Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører en. Enkeltforanstaltningerne vedrører kun den del af en, der er omfattet af ændringen. Væsentlige ændringer i forhold til BR8 Kapitel 7 - Energikravene til nye bygninger er blevet skærpet med 25 %, og samtidig er der indført en ny lavenergiklasse 215. Desuden er kravene til ens isolering som helhed blevet skærpet. - Der er indført krav om, at den enkelte bygningsejer også ved mindre renoveringer, udskiftningsarbejder og ombygninger i eksisterende bebyggelse skal overholde bygningsreglementets energikrav til de enkelte bygningsdele. - På samme vis er der indført krav om, at der skal foretages efterisolering også ved mindre renoverings-, udskiftnings- og ombygningsarbejder, hvis efterisoleringsarbejdet i det konkrete tilfælde er rentabelt. - Ved udskiftning af vinduer stilles der nu krav til vinduers samlede energibalance, så der tager højde for den energi, der kommer ind ad vinduet. 3

4 Overordnet opsamling af rapporten Holbæk Kommunes daginstitutioner (Vuggestuer og børnehaver) er gennemgået vedligeholdelses- og energimæssigt, for at vurdere tilstanden på disse ejendomme. Aktiviteter af vedligeholdelses- og energimæssig karakter er prissat til udførelse inden for en 5-årig periode ( ). Der er på daginstitutionerne registreret vedligeholdelsesopgaver for ca. 146 mio. kr. og energiinvesteringer for ca. 57 mio. kr. til, og vedvarende energi, som vil reducere de årlige energiudgifter, med ca. 2,5 mio. kr. Bygningerne er visuelt vurderet i forhold til at blive opgraderet til, hvor de energiforbedrende tiltag på en (tag, facade vinduer, sokkel og fundament) og tekniske installationer, samt vedvarende energi er fornuftige at tænke ind, ved en større renovering eller ombygning. På baggrund af disse besigtigelser er der sat overslagspriser på opgaverne ved hjælp af anslået omfang og nøgletalspriser, som på dette beregningsniveau må skønnes, at have en usikkerhed på de enkelte daginstitutioner og projekter på +/- 15 % i prissætningen. Samlet vurderes økonomien at holde. Når de enkelte institutioner prioriteres til renovering skal de enkelte projekter kvalitetssikres og uddybes på et mere detaljeret niveau. Så det er muligt konkret, at sikre et sammenhængende og mere præcist projekt, økonomisk og kvalitetsmæssigt på. I nedenstående tabel 1 er kolonnerne med almindelig vedligehold, hvad der årligt skal afsættes til den enkelte daginstitution på middel vedligeholdelsesniveau, så den kan fastholdes som velvedligeholdt bygning på et (I investeringsperioden kan overvejes lavt vedligeholdelsesniveau på 97 kr. pr. kvm. mod de ovennævnte 133 kr. pr kvm). Kolonnerne med Vedligehold til tidssvarende god stand og Energiinvestering, samt i alt Samlet investering er, hvad det vurderes, der skal til som en engangsinvestering for at daginstitutionerne kommer på et godt vedligeholdelses- og energimæssigt. Med udgangspunkt i kolonnen kr. pr. kvm. fremstår følgende 6 daginstitutioner som dem med de største investeringsbehov: Børnehuset Firkløveren i Tølløse, Solgården i Tølløse, Folkebørnehaven i Holbæk, Frydendal Børnehus i Mørkøv, Kirsebærhaven i Knabstrup, Mørkøv og Røde Kors Børnehave Kr. Eskilstrup. Vedvarende energi i form af solceller, solfangere og jordvarme er indregnet i projekterne, hvor det er vurderet hensigtsmæssigt. Der er 23 institutioner med solceller, solfangere og jordvarme. Den samlede investering i alternativ energi udgør ca. 1 mio. kr. og har en samlet estimeret besparelse på i alt ca.,9 mio. kr. om året. Ved gennemgangen af institutionerne er der registreret 6 bygninger som vurderes nedrevet og ny erstatningsbygning etableres. Det drejer sig om følgende institutioner: Kirsebærhaven, pavillon samt partiel nedrivning af stenbygning på Stestrup Børnehus, pavilloner på Børnehaven Spiren i Tølløse, pavilloner på Vipperød Børnegård, pavillon på Stormøllen i Holbæk, samt del af pavillon på Pilehytten i Svinninge, denne del indeholder både daginstitution og tandlæge. Endelig er det registeret, at der ved forholdsvis nye bygninger fra perioden er sket uhensigtsmæssigheder i håndtering af byggeriernes garantiperioder det drejer sig bl.a. om følgende institutioner: Sofiehaven og Eventyrlunden. 4

5 Tabel 1 Oversigt over daginstitutioners samlede investering i vedligehold og energi til tidssvarende niveau. Note: * Vedligehold decentralt = Indvendig bygningsvedligehold og terræn (Ude areal) ekcl. kloak, dræn, brønde i jord ** Vedligehold centralt = Udvendig bygningsvedligehold, og terræn vedr. kloak, dræn, brønde i jord På baggrund af ovenstående omkostningstunge investeringer og anbefalinger om nedrivning m.v., skal det anbefales, at der iværksættes en analyse af ejendomsporteføljens sammensætning og udnyttelse af arealer for at sikre en optimering af bygningsmassen og investeringerne. 5

6 Bispehøjens Børnegård Bispehøjen 4, 43 Holbæk Samlet beløb (1. kr.) Ejendomsnummer (BBR) cf Holbæk Markjorder Grundareal, m Bygningsareal, m Institutionen er energimærket E. Der er ikke stillet forslag til energioptimering af. Derfor vil energimærket for de fortsat være E Institutionen fremstår som et sammensat bygningskompleks, hvor fire bygningskroppe forholder sig til et centralt rum. Bygningen er oprindeligt opført Bygningen er siden udvidet to gange - senest i 23. Bygning 1 er opført i rødflammede mursten på rendefundamenter, murværket og fuger er meget nedslidte og der er mange revner og afslået puds på fundamenterne. Tagene er tagdækket med folie og er i rimelig god stand. Døre og vinduespartier er meget nedslidte og er tilbage fra opførelsesåret. Gulvet i fællesrummet (beton med klinker) har mange store sætningsrevner. På taget er der monteret et stort ovenlys, rytterlys, med oplukkelige vinduer. Bygning 2 er en forlængelse af en af de fire bygningskroppe. Påbygget på samme måde som eksisterende bygning. Denne bygning har samme skader som bygning 1. Bygning 3 er forsøgt opført i samme stil som resten af byggeriet, den fremstår i god stand. Liggehallerne er opført i træ som lette konstruktioner med trapez plader på taget. Liggehallerne er i god stand. Skuret er ligeledes et træhus med overfladebehandlet en på to beklædning som facader. Taget er tagdækket med listedækket tagpap. Skuret fremstår i god stand. 6

7 Bygningen er ikke klassificeret med bevaringsværdi. Bygningerne fremstår vedligeholdelsesmæssige for bygning 1 meget under middel, bygning 2 under middel, og bygning 3 god. Skal institutionen opgraderes til tilstanden god, skal fundamenterne eftergås og repareres. Skadede sten udskiftes og fuger repareres. Nedslidte vinduer og døre skal udskiftes og brystninger energioptimeres. Ovenlyset i taget på fællesrummet udskiftes i sin helhed. Stern og underløb skiftes og males. Alt træværk og konstruktioner ved liggehallerne males. Der bør etableres et solcelleanlæg på sydvendte tage ca. 12m². 7

8 Børnegården Elletoften Brændholtvej 5, 435 Ugerløse Samlet beløb (1. kr.) Ejendomsnummer (BBR) i Ugerløse By, Ugerløse Grundareal, m Bygningsareal, m Institutionen er energimærket D Der er stillet forslag til energioptimering af for ca. kr med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 6.1 år. Såfremt forslagene gennemføres, vil energimærket for de efterfølgende være C. Institutionen fremstår som et sammensat bygningsværk uden arkitektonisk kvalitet. Den oprindelige bygning 1 er opført i 1974 og tilbygget i 28. Bygning 1 er udført med fuld kælder og udvendig kældertrappe. Kælderskakten er støbt i beton og har sætningsrevner og defekter på trin. Facaderne er opført i røde teglsten. Mange af stenene er skadede og fugerne er defekte. Vinduesoverliggere er udført i beton og er alle defekte. Sålbænkene er udført som et rulleskifte og trukket ud over øvrig facade - her er fugerne defekte. Vinduer og døre er isat som enkeltvinduer og som vinduesbånd. Dørene er enkelt isat. Døre og vinduer er nedslidte og defekte. Taget er fladt paptag (få år gammelt) afsluttet med murkroneafdækning i zink, som er defekt. Indgangen er udført med pergola over kældertrappe og indgangsparti. Pergolaen er tagdækket med tagpap og undersiden er asbestholdigt planeternit. Pergolaen er nedslidt. Bygning 2 er udført med malet træbeklædning og har mange afskalninger. Døre og vinduer er i god stand. Taget er et fladt tag - tagdækket med tagpap og er i god stand. Sammenbygningen mellem bygning 1 og 2 er flere steder løst med uhensigtsmæssige konstruktioner. Derudover findes en liggehal ligeledes med malet træbeklædning. Også her er der mange afskalninger. Taget er fladt med tagpap og er i god stand. Dørene er ikke malede. Bygningen er ikke klassificeret med bevaringsværdi. 8

9 Bygning 1 fremstår vedligeholdelsesmæssige meget under middel. Bygning 2 fremstår vedligeholdelsesmæssigt under middel. Skal institutionen opgraderes til tilstanden god, skal kældertrappe og skakt betonrenoveres. Murværket og sålbænkene eftergås i alle fuger og defekte mursten udskiftes. Stik over vinduer og døre udskiftes. Døre og vinduer udskiftes på bygning 1. Murkroneafdækning udskiftes. Pergola ved indgang asbestsaneres og der svejses nyt pap på taget. Træfacaderne på bygning 2 og liggehallen, samt dørene på liggehallen, males. Uheldige konstruktioner i sammenbygningen mellem bygning 1 og 2 udbedres. Solcelleanlæg opbygges på taget ca. 15 m². 9

10 Børnehaven Mariendal Holbækvej 12, 445 Jyderup Samlet beløb (1. kr.) Ejendomsnummer (BBR) gl Jyderup By, Jyderup Grundareal, m Bygningsareal, m Institutionen er energimærket G Der er stillet forslag til energioptimering af for ca. kr med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 11,4 år. Såfremt forslagene gennemføres, vil energimærket for de efterfølgende være E. Bygningen er opført i 1927, med en væsentlig ombygning i Bygningen har tidligere været plejehjem. Bygningen fremstår i dårlig stand, med fin arkitektonisk værdi. Gedigne materialer, med fine koblede vinduer. Bygningen er i skrivende stund ikke egnet til det nuværende formål. Der er på 1. sal tidligere udlagt et lag isolering direkte på etageadskillelsen, ligesom der er indblæst isoleringsgranulat i etageadskillelsen. Isoleringen er ikke indkapslet, hvilket har stor betydning for indeklimaet i institutionen, hvor der kan forekomme isoleringspartikler i luften, hver gang en dør åbnes eller lukkes. Institutionen er blevet gjort opmærksom på at 1. salen ikke må bruges og vi har i den forbindelse entreret med håndværkere til at forsegle etagen så brug ikke er muligt. Hvis institutionen skal opgarderes til tilstanden god, skal taget og 1. salen skrælles og nyt sættes op. 1. salen har stået ubenyttet i årevis med dårlig isolering, gamle elinstallationer, vandindtrængning m.v. I kælderen er der mistanke om skimmelsvamp, samt problemer med utæt faldstamme. Dørene skal udskiftes til energidøre. Vinduerne i kælderen skal have forsatsvinduer på. Maling og istandsættelse af eksisterende koblede vinduer er at foretrække. Udvendige trapper og sokler repareres, sætningsskader udbedres og murværk eftergås. 1

11 Alternativ energi som jordvarme er oplagt pga. de tilstødende arealer, som boldbanerne til Jyderup skole. Det vil være meget bekosteligt at udskifte taget samt at energioptimere konstruktionen, samtidig med at tagrummet ikke fremadrettet vil kunne udnyttes i driftsmæssige sammenhænge med institutionen, da bygningsreglementets krav til arbejdsrum ikke vil kunne opfyldes. 11

12 Børnehaven Skovhuset Kalvemosevej 3, 43 Holbæk Samlet beløb (1. kr.) Ejendomsnummer (BBR) n Tåstrup, Holbæk Jorder Grundareal, m Bygningsareal, m Institutionen er energimærket C Der er stillet forslag til energioptimering af for ca. kr med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 9. år. Såfremt forslagene gennemføres, vil energimærket for de efterfølgende være C Institutionen fremstår som et meget sammenbygget bygningskompleks med mange forskellige stilarter. Bygning 1 fra 198, bygning 2, 3 og 4 fra 26, øvrige bygninger er forskellige skure og kolde bygninger der bruges til udeliv. Bygning 1 er meget nedslidt. Fundamenter er revnede, afskallede og overfladebehandlet forkert. Trapperne er defekte. Murværket er gennemgribende defekt med revnedannelser, fugt og frostskader. Der er direkte vandskader fra utætte tagrender, skotrender og defekter ved taget. Facaderne er ligeledes forkert overfladebehandlet. De fleste vinduer er rådne, defekte og mangler overfladebehandling. Taget med kviste, tagrender, nedløb, ovenlysvinduer, skotrender m.v. er helt nedslidt. Bygning 2 er bygninger opført i lette konstruktioner med rødt vinge tegltag og de fremstår i god stand. Bygning 3 og 4 er ligeledes opført med lette facader tagdækket med listedækket paptag. Bygningerne 5, 6, 7, 8 og 9 er alle træbygninger og i god stand. Bygningen er ikke klassificeret med bevaringsværdi. Bygning 1 fremstår vedligeholdelsesmæssigt dårlig middel. Bygning 2-9 fremstår vedligeholdelsesmæssigt god. 12

13 Skal institutionen opgraderes til tilstanden god, skal bygning 1 gennemgribende istandsættes. Fundamenterne skal repareres og overfladebehandles. Trapperne skal repareres. Murværket skal afrenses, repareres og overfladebehandles. Taget med kviste, ovenlysvinduer, skotrender, tagrender, nedløb skal udskiftes og energioptimeres i det omfang der er muligt. Gamle vinduer skal udskiftes. I forbindelse med renoveringen af bygning 1, skal genhusning foregå, for de aktiviteter der er i bygningen. De øvrige bygninger er i god stand. Der kan med fordel etableres et solcelleanlæg på bygning 2 på ca. 25m² 13

14 Børnehaven Spiren Tølløsevej 66 Samlet beløb (1. kr.) Ejendomsnummer (BBR) f Tølløse Hgd., Tølløse Grundareal, m Bygningsareal, m Institutionen er energimærket F Der er stillet forslag til energioptimering af for ca. kr med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 8,4 år. Såfremt forslagene gennemføres, vil energimærket for de efterfølgende være E Institutionen fremstår som en sammenbygget bygningsmasse af forskelligt udseende og kvalitet. Bygning 1 og 2 er opført 1922, bygning 3 og 4 i 1991 og bygning 5 i 22. Bygning 1 og 2 er grundmurede huse, istandsat i Facaderne er filset i indfarvet mørtel. Vinduer og døre er rådne, delaminerede og nedslidte. Facaderne fremstår med mange revnedannelser/ sætningsrevner i murværket. Taget er hvide bølgeeterniteternitplader med Velux-vinduer. Taget er generelt i god stand, dog med nogen algebegroning. Bygning 3 og 4 er opført som lette konstruktioner med facader af plan - og bølgeeternit (lette facadeelementer). Døre og vinduer er rådne og defekte, beklædning er ligeledes defekt. Taget er generelt i god stand, dog med nogen algebegroning. Bygning 5 er et i 22 opstillet pavillonbyggeri på ca. 11m². Bygningen har udseende af at være en skurby. På bygning 5 er der ligeledes påbygget et skur, der fungerer som depot for legesager. Bygningen er ikke klassificeret med bevaringsværdi. Bygningerne fremstår vedligeholdelsesmæssige væsentligt under middel. 14

15 Skal institutionen opgraderes til tilstanden god, skal facaderne på bygning 1 og 2 restaureres og sætningsrevner udbedres. Skorstene skal eftergås. Vinduer og døre skal udskiftes. Loftet over bygning 2 efterisoleres fra 2 mm til 4 mm. På taget af bygning 1 oplægges ca. 6m² solceller. På bygning 3 og 4 skal facaderne istandsættes. Vinduer og døre skal udskiftes og brystninger energioptimeres. Sammenbygning med bygning 1 og 2 eftergås. Bygning 5 udskiftes og der opføres en ny stenbygning, der er arkitektonisk tilpasset den øvrige bygningsmasse. 15

16 Børnehaven Troldehytten Sønderstrupvej 22, 434 Tølløse Samlet beløb (1. kr.) Ejendomsnummer (BBR) be Tølløse By, Tølløse Grundareal, m Bygningsareal, m Institutionen er energimærket F Der er stillet forslag til energioptimering af for ca. kr med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 8,6 år. Såfremt forslagene gennemføres, vil energimærket for de efterfølgende være D Institutionen fremstår nedslidt. Bygningen er opført i 1973 som almindeligt parcelhus og er ombygget i Fundamenterne er støbt i forskalling, facader er teglsten og taget er dækket med asbest-eternit. Underløb og gavle er profilplader. Stern og vindskeder er udført i træ. Opbevaringsskur er udført som en kold træbygning med fladt tag. På grunden er der en overbygning over en forhenværende pool, der nu bruges som sandkasse. Hertil kommer en mindre muret garagebygning med fladt paptag. Bygningen er ikke klassificeret med bevaringsværdi. Bygningerne fremstår vedligeholdelsesmæssige meget under middel. Skal institutionen opgraderes til tilstanden god, skal tagrummet efterisoleres med 3 mm. Asbesteternittaget, tagrender, nedløb, stern, gavle, vindskeder og underløb udskiftes. Døre og vinduer udskiftes. Brystninger energioptimeres. Saltskadet murværk repareres ved indgang. Stik over kældervinduer udskiftes. Der energioptimeres ved gamle lyskasser. Sålbænke repareres. 1metersbrønde og tagbrønde eftergås for utætheder. Sokkelpuds skal eftergås. Skuret udskiftes med et nyt. Overdækning ved sandkasse smøres med farveløs smørelse. Der kan med fordel energioptimeres med 14 m² solceller på bygningens sydlige tagflade til produktion af el til eget brug. I forbindelse med renoveringen skal institutionen genhuses. 16

17 Børnehaven Tuse Næs Udbyvej 12, 43 Holbæk Samlet beløb (1. kr.) Ejendomsnummer (BBR) k Markeslev By, Hørby Grundareal, m Bygningsareal, m Privat børnehave. Holbæk Kommune har ikke fået foretaget energimærkning af denne institution, da kommunen ikke er ejer. 17

18 Børnehuset Sdr. Jernløsevej 47, 442 Regstrup Samlet beløb (1. kr.) Ejendomsnummer (BBR) h Sdr. Jernløse By, Sdr. Jernløse Grundareal, m Bygningsareal, m Institutionen er energimærket D Der er stillet forslag til energioptimering af for ca. kr med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 14,3 år. Såfremt forslagene gennemføres, vil energimærket for de efterfølgende være B Institutionen er opført af flere gange. Bygning 1 i 1961, bygning 2 og mellembygning i Bygning 1 har fuld kælder. Facaderne er opført i gule teglsten og taget er tagdækket med asbestcement bølgeplader. Fundamenter har skader på sokkelpuds og beton trappe til kælder er nedslidt. Murværket, fuger og sålbænke er flere steder skadet. Vinduer og døre er fra 1991, nedslidte og med defekte gummifuger. Taget bærer præg af at alderen er 5 år. Udhæng og underløb er flere steder råddent. Skorstenen har defekte fuger. Bygning 2 er ligeledes opført i gule teglsten og taget er tagdækket med eternitbølgeplader. Fundamenter har revnedannelser og skader på puds. Murværket har enkelte skader på sten og fuger. Døre og vinduer er fra opførelsestidspunktet (1991). De er nedslidte og med defekte gummifuger. Taget, ligeledes fra 1991, afskaller og flere plader er skiftet. Taget fremstår nedslidt. Underløb er malet og trænger til overfladebehandling. Mellembygningen har lette facader - mod øst dørparti og mod vest er overfladen plan-eternit pyntet med vandretliggende træ. Taget er et flade tagpaptag. Bygningen er ikke klassificeret med bevaringsværdi. Bygningerne fremstår vedligeholdelsesmæssige noget under middel. Skal institutionen opgraderes til tilstanden god, skal fundamenter eftergås og sokkelpuds repareres. 18

19 Kældertrappen skal istandsættes. Murværket skal have udskiftet defekte sten, oprettet fuger og udskiftet defekte sålbænke. Beklædningen på mellembygningen er defekt og skal udskiftes. Vinduer og døre skal udskiftes og energioptimeres. Tagene, underløb, vindskeder og tagrender på bygning 1 og 2 udskiftes. Gammel isolering fjernes og der genisoleres med 4mm. Det flade tag på mellembygning fjernes og der udføres nyt sadeltag som de øvrige tage. Eksisterende isolering fjernes og der isoleres med 4mm. Ved renoveringen skal institutionen genhuses i byggeperioden. Der kan med fordel indarbejdes solcelleløsning på tagets sydlige tagflade. 19

20 Børnehuset Firkløveren Hjortholmvej 9, 434 Tølløse Samlet beløb (1. kr.) Ejendomsnummer (BBR) c Tølløse By, Tølløse Grundareal, m Bygningsareal, m Institutionen er energimærket E Der er stillet forslag til energioptimering af for ca. kr. 56. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 11,9 år (Gælder for HELE bygningen og ikke kun børnehuset). Såfremt forslagene gennemføres, vil energimærket for de efterfølgende være D Bygningen er opført i 1971 med en væsentlig ombygning i 28 som rådhus og bibliotek. Bygningen fremstår i middel stand med fin arkitektonisk værdi. Skal bygningen opgraderes til tilstanden god, skal udskiftes vinduer og døre til energidøre. Taget skal efterisoleres. Nedløb og tagrender skal eftergås ofte, da de er underdimensioneret ift. store regnmængder, som trænger ind i krybberummet vha. fald fra mellemgang. Kan evt. hjælpes på vej af bedre bladfang. Alternativ energi er oplagt i form af jordvarme og solcelle med henblik på selv-/merproduktion til elforbruget. 2

21 Børnehuset Holbæk Have Kattegatsvej 11, 43 Holbæk Samlet beløb (1. kr.) Ejendomsnummer (BBR) p Holbæk Markjorder Grundareal, m Bygningsareal, m Institutionen er energimærket G Der er stillet forslag til energioptimering af for ca. kr. 7. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 8,9 år. Såfremt forslagene gennemføres, vil energimærket for de efterfølgende være C. Institutionen har tilstanden under middel. Skal tilstanden opdateres til god, skal store vinduespartier mod syd skiftes, da der er råd i disse. Taget er utæt og gavlene er våde, derfor skal taget udskiftes. Der er også opstuvning ved regnskyl i kloak, som skal udbedres. For at træværk ikke skal gå til, skal liggehal og skur males. Element med vinkevindue samt trekantet element i modsatte ende af bygning skal udskiftes til element med bedre isoleret brystning og lavenergiruder af energimæssige hensyn. Belysning i midtergang er konstant tændt - dette bør omlægges, så der kommer dagslys ind og der suppleres med lavenergi belysning. Bygningen er opført i 1995, og tilbygget i 22. Tilbygningerne består mest af vindfang og kolde bygninger. Det er bemærket, at legepladsen er meget dårlig. 21

22 Børnehuset Karensminde Karensmindevej 7, 43 Holbæk Samlet beløb (1. kr.) Ejendomsnummer (BBR) e Holbæk Bygrunde Grundareal, m Bygningsareal, m Institutionen er energimærket F Der er stillet forslag til energioptimering af for ca. kr med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 2 år. Såfremt forslagene gennemføres, vil energimærket for de efterfølgende være D Institutionen fremstår som et typisk 7 er-byggeri med fladt tagpap tag med kasseudhæng. Facaderne består af murværk i gule sten komplementeret med store vinduesbånd i hele facader. Der er udført pergola på alle facader, hvor der er store vinduespartier med faste brystninger. Bygningerne er i én og to etager. Bygningen er ikke klassificeret med bevaringsværdi. Bygningerne fremstår vedligeholdelsesmæssige lige under middel. Skal institutionen opgraderes til tilstanden god, skal vinduer og døre udskiftes og brystninger energioptimeres. Murværket undersøges for isoleringsmateriale og skal i værste tilfælde hulmursisoleres. Taget udskiftes og energioptimeres Forsynes taget med et 45 graders tegltag hvorpå solceller arkitektonisk inkorporeres i tagfladen. Ved at anvende denne alternative løsning, får man løst væsentlige indeklimaproblemer i bygningens 1. sal, merudgiften til tegltags løsningen vil være kr. 4.., som ikke er indregnet i ovenstående samlet investering. Betontrapper og betonvæg ved kældertrappe skal renoveres. Udskiftning af enkelte defekte sten i facaden. Pergolaen repareres i sin helhed. I forbindelse med renoveringen, skal institutionen genhuses. 22

23 Børnehuset Solgården Østergade 64, 434 Tølløse Samlet beløb (1. kr.) Ejendomsnummer (BBR) cu Kvarmløse By, Tølløse Grundareal, m Bygningsareal, m 2 68 Institutionen er energimærket G Der er stillet forslag til energioptimering af for ca. kr med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 14,3 år. Såfremt forslagene gennemføres, vil energimærket for de efterfølgende være D Institutionen fremstår som et meget sammensat bygningskompleks med et meget rodet arkitektonisk udtryk. Oprindeligt har institutionen været udformet som en to fløjet bygningskompleks opført i1971. Bygning 1 er udført med kælder under halvdelen af der bebyggede areal, støbt på stedet. Murværket er blankt gult murværk med sætninger og defekte fuger. Vinduer og døre er gamle og nedslidte. Udvendige trapper og indgang til kælder er defekte. Kælderskakten her store sætningsrevner. Taget er oprindeligt et asbestskifer tag og fremstår i dag som tagpap tag. Tagpappet er påsvejst det gamle tagmateriale. Tagrender er skjulte. Stern og underløb er malet træ. Bygningen er senere tilbygget en liggehal, helt i træ og med tagpaptag. Facaderne er malede. Denne bygning er helt rådden og nedslidt. Bygning 2 og 3 er opført i Bygningerne fremstår med sokkelpuds der krakelerer og murværket er blank gul mur med enkelte sætninger. Vinduer og døre er hvide og i fornuftig stand. Tagene er pyramidetage, tagdækket med hvid eternit, synlige plast tagrender, stern og underløb malet træværk. Bygning 2 og 3 er sammenbygget med bygning 1 med en mellemgang til hver. Facader er lette partier (termoglas) men uden isolering i brystninger. Taget er fladt og tagdækket med tagpap. Gangen er ikke afskærmet med døre mod varme rum og bidrager derfor til hele bygningens energiforbrug. 23

24 Skuret, til opbevaring af legesager, på legepladsen er råddent og nedslidt. Bygningen er ikke klassificeret med bevaringsværdi. Bygningerne fremstår vedligeholdelsesmæssige meget under middel. Skal institutionen opgraderes til tilstanden god, skal man i forbindelse med en renovering, rydde op i det rodede arkitektoniske udtryk. På bygning 1 skal trapper, indgang, kælder og kælderskakt renoveres. Blinde kloaker fjernes. Sokkelpuds repareres. Murværket skal renoveres for defekte fuger og sætningsrevner. Vinduer og døre skal udskiftes og energioptimeres. Taget skal udskiftes. Det er en stor opgave at få adskilt tagpap og asbestskifer (der er tale om en asbestsanering). Derudover skal tagrender, stern og underløb skiftes. Al isolering udskiftes og der genisoleres til 4mm. Den tilbyggede liggehal er i så dårlig stand, at den fjernes i sin helhed og der opføres nyt. På bygning 2 og 3 skal sokkelpuds repareres. Murværket skal have udbedret dårlige fuger og repareret sætningsrevner. Vinduer og døre eftergås af tømrer og males. Taget efterisoleres med 15mm til i alt 4mm. De kolde forbindelsesgange fjernes i sin helhed og der opføres nye energirigtige bygninger. I forbindelse med renoveringen, skal institutionen genhuses i hele byggeperioden. Skuret på legepladsen fjernes i sin helhed og der opføres et nyt. 24

25 Børnehuset Sølyst Sølystvej 4, 445 Jyderup Samlet beløb (1. kr.) Ejendomsnummer (BBR) a Stokkebjerg By, Hjembæk Grundareal, m Bygningsareal, m 2 66 Institutionen er energimærket D Der er stillet forslag til energioptimering af for ca. kr med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 13,4 år. Såfremt forslagene gennemføres, vil energimærket for de efterfølgende være D Institutionen fremstår som et velproportioneret vinkelbygget bygningsværk. Institutionen er opført i 1962 og er væsentligt ombygget i Bygningen har udnyttet 1. sal. Byggeriet er opført i røde sten, med hvide små sprossede palævinduer med forsatsvinduer. Døre er af nyere dato, men de har mange defekter. Murværket har småskader og en del stik er defekte. Fundamenterne er ligeledes skadede og har defekter. Taget er røde falstegl, hvori der er ilagt Velux ovenlysvinduer. Nogle er udskiftet ved ombygningen i 1996 grundet flugtvejskrav, øvrige er fra 61 og meget defekte. Rygningen er lagt i mørtel, men mørtlen er defekt og falder ud. Skuret er opført i ubehandlet lærketræsklink med gavle af plan-eternit. Taget er dækket med røde vingetegl. Vindskeder, dæklister m.v. er hvidmalede og mangler overfladebehandling Bygningen er ikke klassificeret med bevaringsværdi. Bygningerne fremstår vedligeholdelsesmæssige under middel. Skal institutionen opgraderes til tilstanden god, skal fundamenterne eftergås og repareres. Murværket eftergås og repareres. Stik over vinduer og døre udskiftes og døre og vinduer eftergås og males. De gamle ovenlysvinduer i taget udskiftes. Rygningen repareres. Isoleringen på hanebånd øges til 4 mm. Beklædningen på skuret overfladebehandles. Vindskeder, dæklister m.v. males. Der han med fordel oplægges solcelleanlæg på taget ca. 1 m². 25

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune Holbæk Kommune - Teknik og Miljø - Center for Ejendomme Februar 2011 1 Indholdsfortegnelse Overordnet opsamling af rapporten....3

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek.

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek. Rapportdata.: Denne rapport er bestil af Lasse Kvist Johansen, Juridisk Kontor, Vejle Kommune. Formålet med denne tilstandsvurdering, er at give et bedre billede af Give Bibliotek, til brug for sælger

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Middelfart kommune Skolerenoveringsplan 2014 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING

Middelfart kommune Skolerenoveringsplan 2014 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING 1 Bygningsplan 2 Skolen består af 5 bygninger, hvoraf 2 er pavillonbygninger. Bygningerne er opført over en periode fra 1961 til 1997. Bygning

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Retningslinjer for fravalg af Holbæk Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner

Retningslinjer for fravalg af Holbæk Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner Børn og Unge sekretariatet November 2010 Retningslinjer for fravalg af Holbæk Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner Børn fra Slotsparkens vuggestue 2008 samt regler for forældrearrangerede

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 5 bygninger fra perioden 1980 til 2000, hvoraf 3 er sammenbyggede. Én bygning er sammenhængende med denne med en forbindelsesgang

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Vendersgade 28 7000 Fredericia

Vendersgade 28 7000 Fredericia Vendersgade 28 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag:

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag: Vedr: Opdrag: Bygningsscreening af haller i Randers Kommune Vi har for Randers Kommune Kultur og Fritid udført en screening af nedenstående hallers generelle tilstand. Herefter har vi vurderet og prioriteret,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16196 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 16. august 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015.

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015. Notat Til: Aalborg Kommune Fra: Flemming Sørensen, Søren Garde Rådgivning. Vedr. Besigtigelse af ejendommen Dokkedalvej 30, Mou, 9280 Storvorde. Dato: 12. marts 2015 Adressen blev besigtiget med henblik

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2 FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.: 24 45 53 60 Bygnings navn: Nørre Allé

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Adelgade 12B 6000 Kolding BBR-nr.: 621-245619 Energikonsulent: Henry Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigvej 17 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014413 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadion Allé 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-036052 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix &

Læs mere

Notat vedr. Bygningstilstand for bygningerne, Østergade 36-42 Damgårdsvænget 2-6, Damgårdsvænget 8-14 samt Kirkegade 34A-34B.

Notat vedr. Bygningstilstand for bygningerne, Østergade 36-42 Damgårdsvænget 2-6, Damgårdsvænget 8-14 samt Kirkegade 34A-34B. Dato Sagsbehandler J.nr. 31. januar 2013 jkwit 002610-2013 Notat vedr. Bygningstilstand for bygningerne, Østergade 36-42 Damgårdsvænget 2-6, Damgårdsvænget 8-14 samt Kirkegade 34A-34B. Kirkegade 34A-B,

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ADELGADE 18 KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. september 2014, kl. 09:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere