Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner i Holbæk Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner 2012-2016 i Holbæk Kommune"

Transkript

1 Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner i Holbæk Kommune Holbæk Kommune - Teknik og Miljø - Center for Ejendomme Juni 211

2 Indholdsfortegnelse Overordnet opsamling af rapporten... 4 Bispehøjens Børnegård... 6 Børnegården Elletoften... 8 Børnehaven Mariendal... 1 Børnehaven Skovhuset Børnehaven Spiren Børnehaven Troldehytten Børnehaven Tuse Næs Børnehuset Børnehuset Firkløveren... 2 Børnehuset Holbæk Have Børnehuset Karensminde Børnehuset Solgården Børnehuset Sølyst Børnehuset Tusenfryd Børnehuset Villa Kulla Elverbo Elverhøj Eventyrlunden... 3 Folkebørnehaven Folkebørnehaven annekset Frydendal Børnehus Hagested Børnehus Holbæk Fritidscenter Holbæk Fritidscenter annekset Huset Idrætsbørnehaven Springbrættet... 4 Kastanjehaven Kernehuset Kirsebærhaven Kundby Børnehus Lejerbo Børnehave og vuggestue Munkevængets Børnegård Møllevangen Orø Børnehus Pilehytten Røde Kors Børnehave... 5 Skovbørnehaven Lærkereden Slotsparkens Børnegård Sofiehaven Solsikken Spirrekassen Stestrup Børnegård Stjernehuset... 6 Stormøllen - børnehave Stormøllen vuggestue Søndre Børnehus

3 Troldemosen Troldhøjen Undløse Børnehus Vestervangens Børnehave Vipperød Børnegård Ågerup Børnehave Uddrag fra bygningsreglementet (BR1) pr : Enkeltforanstaltninger ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning Stk 1: Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører en. Enkeltforanstaltningerne vedrører kun den del af en, der er omfattet af ændringen. Væsentlige ændringer i forhold til BR8 Kapitel 7 - Energikravene til nye bygninger er blevet skærpet med 25 %, og samtidig er der indført en ny lavenergiklasse 215. Desuden er kravene til ens isolering som helhed blevet skærpet. - Der er indført krav om, at den enkelte bygningsejer også ved mindre renoveringer, udskiftningsarbejder og ombygninger i eksisterende bebyggelse skal overholde bygningsreglementets energikrav til de enkelte bygningsdele. - På samme vis er der indført krav om, at der skal foretages efterisolering også ved mindre renoverings-, udskiftnings- og ombygningsarbejder, hvis efterisoleringsarbejdet i det konkrete tilfælde er rentabelt. - Ved udskiftning af vinduer stilles der nu krav til vinduers samlede energibalance, så der tager højde for den energi, der kommer ind ad vinduet. 3

4 Overordnet opsamling af rapporten Holbæk Kommunes daginstitutioner (Vuggestuer og børnehaver) er gennemgået vedligeholdelses- og energimæssigt, for at vurdere tilstanden på disse ejendomme. Aktiviteter af vedligeholdelses- og energimæssig karakter er prissat til udførelse inden for en 5-årig periode ( ). Der er på daginstitutionerne registreret vedligeholdelsesopgaver for ca. 146 mio. kr. og energiinvesteringer for ca. 57 mio. kr. til, og vedvarende energi, som vil reducere de årlige energiudgifter, med ca. 2,5 mio. kr. Bygningerne er visuelt vurderet i forhold til at blive opgraderet til, hvor de energiforbedrende tiltag på en (tag, facade vinduer, sokkel og fundament) og tekniske installationer, samt vedvarende energi er fornuftige at tænke ind, ved en større renovering eller ombygning. På baggrund af disse besigtigelser er der sat overslagspriser på opgaverne ved hjælp af anslået omfang og nøgletalspriser, som på dette beregningsniveau må skønnes, at have en usikkerhed på de enkelte daginstitutioner og projekter på +/- 15 % i prissætningen. Samlet vurderes økonomien at holde. Når de enkelte institutioner prioriteres til renovering skal de enkelte projekter kvalitetssikres og uddybes på et mere detaljeret niveau. Så det er muligt konkret, at sikre et sammenhængende og mere præcist projekt, økonomisk og kvalitetsmæssigt på. I nedenstående tabel 1 er kolonnerne med almindelig vedligehold, hvad der årligt skal afsættes til den enkelte daginstitution på middel vedligeholdelsesniveau, så den kan fastholdes som velvedligeholdt bygning på et (I investeringsperioden kan overvejes lavt vedligeholdelsesniveau på 97 kr. pr. kvm. mod de ovennævnte 133 kr. pr kvm). Kolonnerne med Vedligehold til tidssvarende god stand og Energiinvestering, samt i alt Samlet investering er, hvad det vurderes, der skal til som en engangsinvestering for at daginstitutionerne kommer på et godt vedligeholdelses- og energimæssigt. Med udgangspunkt i kolonnen kr. pr. kvm. fremstår følgende 6 daginstitutioner som dem med de største investeringsbehov: Børnehuset Firkløveren i Tølløse, Solgården i Tølløse, Folkebørnehaven i Holbæk, Frydendal Børnehus i Mørkøv, Kirsebærhaven i Knabstrup, Mørkøv og Røde Kors Børnehave Kr. Eskilstrup. Vedvarende energi i form af solceller, solfangere og jordvarme er indregnet i projekterne, hvor det er vurderet hensigtsmæssigt. Der er 23 institutioner med solceller, solfangere og jordvarme. Den samlede investering i alternativ energi udgør ca. 1 mio. kr. og har en samlet estimeret besparelse på i alt ca.,9 mio. kr. om året. Ved gennemgangen af institutionerne er der registreret 6 bygninger som vurderes nedrevet og ny erstatningsbygning etableres. Det drejer sig om følgende institutioner: Kirsebærhaven, pavillon samt partiel nedrivning af stenbygning på Stestrup Børnehus, pavilloner på Børnehaven Spiren i Tølløse, pavilloner på Vipperød Børnegård, pavillon på Stormøllen i Holbæk, samt del af pavillon på Pilehytten i Svinninge, denne del indeholder både daginstitution og tandlæge. Endelig er det registeret, at der ved forholdsvis nye bygninger fra perioden er sket uhensigtsmæssigheder i håndtering af byggeriernes garantiperioder det drejer sig bl.a. om følgende institutioner: Sofiehaven og Eventyrlunden. 4

5 Tabel 1 Oversigt over daginstitutioners samlede investering i vedligehold og energi til tidssvarende niveau. Note: * Vedligehold decentralt = Indvendig bygningsvedligehold og terræn (Ude areal) ekcl. kloak, dræn, brønde i jord ** Vedligehold centralt = Udvendig bygningsvedligehold, og terræn vedr. kloak, dræn, brønde i jord På baggrund af ovenstående omkostningstunge investeringer og anbefalinger om nedrivning m.v., skal det anbefales, at der iværksættes en analyse af ejendomsporteføljens sammensætning og udnyttelse af arealer for at sikre en optimering af bygningsmassen og investeringerne. 5

6 Bispehøjens Børnegård Bispehøjen 4, 43 Holbæk Samlet beløb (1. kr.) Ejendomsnummer (BBR) cf Holbæk Markjorder Grundareal, m Bygningsareal, m Institutionen er energimærket E. Der er ikke stillet forslag til energioptimering af. Derfor vil energimærket for de fortsat være E Institutionen fremstår som et sammensat bygningskompleks, hvor fire bygningskroppe forholder sig til et centralt rum. Bygningen er oprindeligt opført Bygningen er siden udvidet to gange - senest i 23. Bygning 1 er opført i rødflammede mursten på rendefundamenter, murværket og fuger er meget nedslidte og der er mange revner og afslået puds på fundamenterne. Tagene er tagdækket med folie og er i rimelig god stand. Døre og vinduespartier er meget nedslidte og er tilbage fra opførelsesåret. Gulvet i fællesrummet (beton med klinker) har mange store sætningsrevner. På taget er der monteret et stort ovenlys, rytterlys, med oplukkelige vinduer. Bygning 2 er en forlængelse af en af de fire bygningskroppe. Påbygget på samme måde som eksisterende bygning. Denne bygning har samme skader som bygning 1. Bygning 3 er forsøgt opført i samme stil som resten af byggeriet, den fremstår i god stand. Liggehallerne er opført i træ som lette konstruktioner med trapez plader på taget. Liggehallerne er i god stand. Skuret er ligeledes et træhus med overfladebehandlet en på to beklædning som facader. Taget er tagdækket med listedækket tagpap. Skuret fremstår i god stand. 6

7 Bygningen er ikke klassificeret med bevaringsværdi. Bygningerne fremstår vedligeholdelsesmæssige for bygning 1 meget under middel, bygning 2 under middel, og bygning 3 god. Skal institutionen opgraderes til tilstanden god, skal fundamenterne eftergås og repareres. Skadede sten udskiftes og fuger repareres. Nedslidte vinduer og døre skal udskiftes og brystninger energioptimeres. Ovenlyset i taget på fællesrummet udskiftes i sin helhed. Stern og underløb skiftes og males. Alt træværk og konstruktioner ved liggehallerne males. Der bør etableres et solcelleanlæg på sydvendte tage ca. 12m². 7

8 Børnegården Elletoften Brændholtvej 5, 435 Ugerløse Samlet beløb (1. kr.) Ejendomsnummer (BBR) i Ugerløse By, Ugerløse Grundareal, m Bygningsareal, m Institutionen er energimærket D Der er stillet forslag til energioptimering af for ca. kr med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 6.1 år. Såfremt forslagene gennemføres, vil energimærket for de efterfølgende være C. Institutionen fremstår som et sammensat bygningsværk uden arkitektonisk kvalitet. Den oprindelige bygning 1 er opført i 1974 og tilbygget i 28. Bygning 1 er udført med fuld kælder og udvendig kældertrappe. Kælderskakten er støbt i beton og har sætningsrevner og defekter på trin. Facaderne er opført i røde teglsten. Mange af stenene er skadede og fugerne er defekte. Vinduesoverliggere er udført i beton og er alle defekte. Sålbænkene er udført som et rulleskifte og trukket ud over øvrig facade - her er fugerne defekte. Vinduer og døre er isat som enkeltvinduer og som vinduesbånd. Dørene er enkelt isat. Døre og vinduer er nedslidte og defekte. Taget er fladt paptag (få år gammelt) afsluttet med murkroneafdækning i zink, som er defekt. Indgangen er udført med pergola over kældertrappe og indgangsparti. Pergolaen er tagdækket med tagpap og undersiden er asbestholdigt planeternit. Pergolaen er nedslidt. Bygning 2 er udført med malet træbeklædning og har mange afskalninger. Døre og vinduer er i god stand. Taget er et fladt tag - tagdækket med tagpap og er i god stand. Sammenbygningen mellem bygning 1 og 2 er flere steder løst med uhensigtsmæssige konstruktioner. Derudover findes en liggehal ligeledes med malet træbeklædning. Også her er der mange afskalninger. Taget er fladt med tagpap og er i god stand. Dørene er ikke malede. Bygningen er ikke klassificeret med bevaringsværdi. 8

9 Bygning 1 fremstår vedligeholdelsesmæssige meget under middel. Bygning 2 fremstår vedligeholdelsesmæssigt under middel. Skal institutionen opgraderes til tilstanden god, skal kældertrappe og skakt betonrenoveres. Murværket og sålbænkene eftergås i alle fuger og defekte mursten udskiftes. Stik over vinduer og døre udskiftes. Døre og vinduer udskiftes på bygning 1. Murkroneafdækning udskiftes. Pergola ved indgang asbestsaneres og der svejses nyt pap på taget. Træfacaderne på bygning 2 og liggehallen, samt dørene på liggehallen, males. Uheldige konstruktioner i sammenbygningen mellem bygning 1 og 2 udbedres. Solcelleanlæg opbygges på taget ca. 15 m². 9

10 Børnehaven Mariendal Holbækvej 12, 445 Jyderup Samlet beløb (1. kr.) Ejendomsnummer (BBR) gl Jyderup By, Jyderup Grundareal, m Bygningsareal, m Institutionen er energimærket G Der er stillet forslag til energioptimering af for ca. kr med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 11,4 år. Såfremt forslagene gennemføres, vil energimærket for de efterfølgende være E. Bygningen er opført i 1927, med en væsentlig ombygning i Bygningen har tidligere været plejehjem. Bygningen fremstår i dårlig stand, med fin arkitektonisk værdi. Gedigne materialer, med fine koblede vinduer. Bygningen er i skrivende stund ikke egnet til det nuværende formål. Der er på 1. sal tidligere udlagt et lag isolering direkte på etageadskillelsen, ligesom der er indblæst isoleringsgranulat i etageadskillelsen. Isoleringen er ikke indkapslet, hvilket har stor betydning for indeklimaet i institutionen, hvor der kan forekomme isoleringspartikler i luften, hver gang en dør åbnes eller lukkes. Institutionen er blevet gjort opmærksom på at 1. salen ikke må bruges og vi har i den forbindelse entreret med håndværkere til at forsegle etagen så brug ikke er muligt. Hvis institutionen skal opgarderes til tilstanden god, skal taget og 1. salen skrælles og nyt sættes op. 1. salen har stået ubenyttet i årevis med dårlig isolering, gamle elinstallationer, vandindtrængning m.v. I kælderen er der mistanke om skimmelsvamp, samt problemer med utæt faldstamme. Dørene skal udskiftes til energidøre. Vinduerne i kælderen skal have forsatsvinduer på. Maling og istandsættelse af eksisterende koblede vinduer er at foretrække. Udvendige trapper og sokler repareres, sætningsskader udbedres og murværk eftergås. 1

11 Alternativ energi som jordvarme er oplagt pga. de tilstødende arealer, som boldbanerne til Jyderup skole. Det vil være meget bekosteligt at udskifte taget samt at energioptimere konstruktionen, samtidig med at tagrummet ikke fremadrettet vil kunne udnyttes i driftsmæssige sammenhænge med institutionen, da bygningsreglementets krav til arbejdsrum ikke vil kunne opfyldes. 11

12 Børnehaven Skovhuset Kalvemosevej 3, 43 Holbæk Samlet beløb (1. kr.) Ejendomsnummer (BBR) n Tåstrup, Holbæk Jorder Grundareal, m Bygningsareal, m Institutionen er energimærket C Der er stillet forslag til energioptimering af for ca. kr med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 9. år. Såfremt forslagene gennemføres, vil energimærket for de efterfølgende være C Institutionen fremstår som et meget sammenbygget bygningskompleks med mange forskellige stilarter. Bygning 1 fra 198, bygning 2, 3 og 4 fra 26, øvrige bygninger er forskellige skure og kolde bygninger der bruges til udeliv. Bygning 1 er meget nedslidt. Fundamenter er revnede, afskallede og overfladebehandlet forkert. Trapperne er defekte. Murværket er gennemgribende defekt med revnedannelser, fugt og frostskader. Der er direkte vandskader fra utætte tagrender, skotrender og defekter ved taget. Facaderne er ligeledes forkert overfladebehandlet. De fleste vinduer er rådne, defekte og mangler overfladebehandling. Taget med kviste, tagrender, nedløb, ovenlysvinduer, skotrender m.v. er helt nedslidt. Bygning 2 er bygninger opført i lette konstruktioner med rødt vinge tegltag og de fremstår i god stand. Bygning 3 og 4 er ligeledes opført med lette facader tagdækket med listedækket paptag. Bygningerne 5, 6, 7, 8 og 9 er alle træbygninger og i god stand. Bygningen er ikke klassificeret med bevaringsværdi. Bygning 1 fremstår vedligeholdelsesmæssigt dårlig middel. Bygning 2-9 fremstår vedligeholdelsesmæssigt god. 12

13 Skal institutionen opgraderes til tilstanden god, skal bygning 1 gennemgribende istandsættes. Fundamenterne skal repareres og overfladebehandles. Trapperne skal repareres. Murværket skal afrenses, repareres og overfladebehandles. Taget med kviste, ovenlysvinduer, skotrender, tagrender, nedløb skal udskiftes og energioptimeres i det omfang der er muligt. Gamle vinduer skal udskiftes. I forbindelse med renoveringen af bygning 1, skal genhusning foregå, for de aktiviteter der er i bygningen. De øvrige bygninger er i god stand. Der kan med fordel etableres et solcelleanlæg på bygning 2 på ca. 25m² 13

14 Børnehaven Spiren Tølløsevej 66 Samlet beløb (1. kr.) Ejendomsnummer (BBR) f Tølløse Hgd., Tølløse Grundareal, m Bygningsareal, m Institutionen er energimærket F Der er stillet forslag til energioptimering af for ca. kr med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 8,4 år. Såfremt forslagene gennemføres, vil energimærket for de efterfølgende være E Institutionen fremstår som en sammenbygget bygningsmasse af forskelligt udseende og kvalitet. Bygning 1 og 2 er opført 1922, bygning 3 og 4 i 1991 og bygning 5 i 22. Bygning 1 og 2 er grundmurede huse, istandsat i Facaderne er filset i indfarvet mørtel. Vinduer og døre er rådne, delaminerede og nedslidte. Facaderne fremstår med mange revnedannelser/ sætningsrevner i murværket. Taget er hvide bølgeeterniteternitplader med Velux-vinduer. Taget er generelt i god stand, dog med nogen algebegroning. Bygning 3 og 4 er opført som lette konstruktioner med facader af plan - og bølgeeternit (lette facadeelementer). Døre og vinduer er rådne og defekte, beklædning er ligeledes defekt. Taget er generelt i god stand, dog med nogen algebegroning. Bygning 5 er et i 22 opstillet pavillonbyggeri på ca. 11m². Bygningen har udseende af at være en skurby. På bygning 5 er der ligeledes påbygget et skur, der fungerer som depot for legesager. Bygningen er ikke klassificeret med bevaringsværdi. Bygningerne fremstår vedligeholdelsesmæssige væsentligt under middel. 14

15 Skal institutionen opgraderes til tilstanden god, skal facaderne på bygning 1 og 2 restaureres og sætningsrevner udbedres. Skorstene skal eftergås. Vinduer og døre skal udskiftes. Loftet over bygning 2 efterisoleres fra 2 mm til 4 mm. På taget af bygning 1 oplægges ca. 6m² solceller. På bygning 3 og 4 skal facaderne istandsættes. Vinduer og døre skal udskiftes og brystninger energioptimeres. Sammenbygning med bygning 1 og 2 eftergås. Bygning 5 udskiftes og der opføres en ny stenbygning, der er arkitektonisk tilpasset den øvrige bygningsmasse. 15

16 Børnehaven Troldehytten Sønderstrupvej 22, 434 Tølløse Samlet beløb (1. kr.) Ejendomsnummer (BBR) be Tølløse By, Tølløse Grundareal, m Bygningsareal, m Institutionen er energimærket F Der er stillet forslag til energioptimering af for ca. kr med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 8,6 år. Såfremt forslagene gennemføres, vil energimærket for de efterfølgende være D Institutionen fremstår nedslidt. Bygningen er opført i 1973 som almindeligt parcelhus og er ombygget i Fundamenterne er støbt i forskalling, facader er teglsten og taget er dækket med asbest-eternit. Underløb og gavle er profilplader. Stern og vindskeder er udført i træ. Opbevaringsskur er udført som en kold træbygning med fladt tag. På grunden er der en overbygning over en forhenværende pool, der nu bruges som sandkasse. Hertil kommer en mindre muret garagebygning med fladt paptag. Bygningen er ikke klassificeret med bevaringsværdi. Bygningerne fremstår vedligeholdelsesmæssige meget under middel. Skal institutionen opgraderes til tilstanden god, skal tagrummet efterisoleres med 3 mm. Asbesteternittaget, tagrender, nedløb, stern, gavle, vindskeder og underløb udskiftes. Døre og vinduer udskiftes. Brystninger energioptimeres. Saltskadet murværk repareres ved indgang. Stik over kældervinduer udskiftes. Der energioptimeres ved gamle lyskasser. Sålbænke repareres. 1metersbrønde og tagbrønde eftergås for utætheder. Sokkelpuds skal eftergås. Skuret udskiftes med et nyt. Overdækning ved sandkasse smøres med farveløs smørelse. Der kan med fordel energioptimeres med 14 m² solceller på bygningens sydlige tagflade til produktion af el til eget brug. I forbindelse med renoveringen skal institutionen genhuses. 16

17 Børnehaven Tuse Næs Udbyvej 12, 43 Holbæk Samlet beløb (1. kr.) Ejendomsnummer (BBR) k Markeslev By, Hørby Grundareal, m Bygningsareal, m Privat børnehave. Holbæk Kommune har ikke fået foretaget energimærkning af denne institution, da kommunen ikke er ejer. 17

18 Børnehuset Sdr. Jernløsevej 47, 442 Regstrup Samlet beløb (1. kr.) Ejendomsnummer (BBR) h Sdr. Jernløse By, Sdr. Jernløse Grundareal, m Bygningsareal, m Institutionen er energimærket D Der er stillet forslag til energioptimering af for ca. kr med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 14,3 år. Såfremt forslagene gennemføres, vil energimærket for de efterfølgende være B Institutionen er opført af flere gange. Bygning 1 i 1961, bygning 2 og mellembygning i Bygning 1 har fuld kælder. Facaderne er opført i gule teglsten og taget er tagdækket med asbestcement bølgeplader. Fundamenter har skader på sokkelpuds og beton trappe til kælder er nedslidt. Murværket, fuger og sålbænke er flere steder skadet. Vinduer og døre er fra 1991, nedslidte og med defekte gummifuger. Taget bærer præg af at alderen er 5 år. Udhæng og underløb er flere steder råddent. Skorstenen har defekte fuger. Bygning 2 er ligeledes opført i gule teglsten og taget er tagdækket med eternitbølgeplader. Fundamenter har revnedannelser og skader på puds. Murværket har enkelte skader på sten og fuger. Døre og vinduer er fra opførelsestidspunktet (1991). De er nedslidte og med defekte gummifuger. Taget, ligeledes fra 1991, afskaller og flere plader er skiftet. Taget fremstår nedslidt. Underløb er malet og trænger til overfladebehandling. Mellembygningen har lette facader - mod øst dørparti og mod vest er overfladen plan-eternit pyntet med vandretliggende træ. Taget er et flade tagpaptag. Bygningen er ikke klassificeret med bevaringsværdi. Bygningerne fremstår vedligeholdelsesmæssige noget under middel. Skal institutionen opgraderes til tilstanden god, skal fundamenter eftergås og sokkelpuds repareres. 18

19 Kældertrappen skal istandsættes. Murværket skal have udskiftet defekte sten, oprettet fuger og udskiftet defekte sålbænke. Beklædningen på mellembygningen er defekt og skal udskiftes. Vinduer og døre skal udskiftes og energioptimeres. Tagene, underløb, vindskeder og tagrender på bygning 1 og 2 udskiftes. Gammel isolering fjernes og der genisoleres med 4mm. Det flade tag på mellembygning fjernes og der udføres nyt sadeltag som de øvrige tage. Eksisterende isolering fjernes og der isoleres med 4mm. Ved renoveringen skal institutionen genhuses i byggeperioden. Der kan med fordel indarbejdes solcelleløsning på tagets sydlige tagflade. 19

20 Børnehuset Firkløveren Hjortholmvej 9, 434 Tølløse Samlet beløb (1. kr.) Ejendomsnummer (BBR) c Tølløse By, Tølløse Grundareal, m Bygningsareal, m Institutionen er energimærket E Der er stillet forslag til energioptimering af for ca. kr. 56. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 11,9 år (Gælder for HELE bygningen og ikke kun børnehuset). Såfremt forslagene gennemføres, vil energimærket for de efterfølgende være D Bygningen er opført i 1971 med en væsentlig ombygning i 28 som rådhus og bibliotek. Bygningen fremstår i middel stand med fin arkitektonisk værdi. Skal bygningen opgraderes til tilstanden god, skal udskiftes vinduer og døre til energidøre. Taget skal efterisoleres. Nedløb og tagrender skal eftergås ofte, da de er underdimensioneret ift. store regnmængder, som trænger ind i krybberummet vha. fald fra mellemgang. Kan evt. hjælpes på vej af bedre bladfang. Alternativ energi er oplagt i form af jordvarme og solcelle med henblik på selv-/merproduktion til elforbruget. 2

21 Børnehuset Holbæk Have Kattegatsvej 11, 43 Holbæk Samlet beløb (1. kr.) Ejendomsnummer (BBR) p Holbæk Markjorder Grundareal, m Bygningsareal, m Institutionen er energimærket G Der er stillet forslag til energioptimering af for ca. kr. 7. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 8,9 år. Såfremt forslagene gennemføres, vil energimærket for de efterfølgende være C. Institutionen har tilstanden under middel. Skal tilstanden opdateres til god, skal store vinduespartier mod syd skiftes, da der er råd i disse. Taget er utæt og gavlene er våde, derfor skal taget udskiftes. Der er også opstuvning ved regnskyl i kloak, som skal udbedres. For at træværk ikke skal gå til, skal liggehal og skur males. Element med vinkevindue samt trekantet element i modsatte ende af bygning skal udskiftes til element med bedre isoleret brystning og lavenergiruder af energimæssige hensyn. Belysning i midtergang er konstant tændt - dette bør omlægges, så der kommer dagslys ind og der suppleres med lavenergi belysning. Bygningen er opført i 1995, og tilbygget i 22. Tilbygningerne består mest af vindfang og kolde bygninger. Det er bemærket, at legepladsen er meget dårlig. 21

22 Børnehuset Karensminde Karensmindevej 7, 43 Holbæk Samlet beløb (1. kr.) Ejendomsnummer (BBR) e Holbæk Bygrunde Grundareal, m Bygningsareal, m Institutionen er energimærket F Der er stillet forslag til energioptimering af for ca. kr med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 2 år. Såfremt forslagene gennemføres, vil energimærket for de efterfølgende være D Institutionen fremstår som et typisk 7 er-byggeri med fladt tagpap tag med kasseudhæng. Facaderne består af murværk i gule sten komplementeret med store vinduesbånd i hele facader. Der er udført pergola på alle facader, hvor der er store vinduespartier med faste brystninger. Bygningerne er i én og to etager. Bygningen er ikke klassificeret med bevaringsværdi. Bygningerne fremstår vedligeholdelsesmæssige lige under middel. Skal institutionen opgraderes til tilstanden god, skal vinduer og døre udskiftes og brystninger energioptimeres. Murværket undersøges for isoleringsmateriale og skal i værste tilfælde hulmursisoleres. Taget udskiftes og energioptimeres Forsynes taget med et 45 graders tegltag hvorpå solceller arkitektonisk inkorporeres i tagfladen. Ved at anvende denne alternative løsning, får man løst væsentlige indeklimaproblemer i bygningens 1. sal, merudgiften til tegltags løsningen vil være kr. 4.., som ikke er indregnet i ovenstående samlet investering. Betontrapper og betonvæg ved kældertrappe skal renoveres. Udskiftning af enkelte defekte sten i facaden. Pergolaen repareres i sin helhed. I forbindelse med renoveringen, skal institutionen genhuses. 22

23 Børnehuset Solgården Østergade 64, 434 Tølløse Samlet beløb (1. kr.) Ejendomsnummer (BBR) cu Kvarmløse By, Tølløse Grundareal, m Bygningsareal, m 2 68 Institutionen er energimærket G Der er stillet forslag til energioptimering af for ca. kr med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 14,3 år. Såfremt forslagene gennemføres, vil energimærket for de efterfølgende være D Institutionen fremstår som et meget sammensat bygningskompleks med et meget rodet arkitektonisk udtryk. Oprindeligt har institutionen været udformet som en to fløjet bygningskompleks opført i1971. Bygning 1 er udført med kælder under halvdelen af der bebyggede areal, støbt på stedet. Murværket er blankt gult murværk med sætninger og defekte fuger. Vinduer og døre er gamle og nedslidte. Udvendige trapper og indgang til kælder er defekte. Kælderskakten her store sætningsrevner. Taget er oprindeligt et asbestskifer tag og fremstår i dag som tagpap tag. Tagpappet er påsvejst det gamle tagmateriale. Tagrender er skjulte. Stern og underløb er malet træ. Bygningen er senere tilbygget en liggehal, helt i træ og med tagpaptag. Facaderne er malede. Denne bygning er helt rådden og nedslidt. Bygning 2 og 3 er opført i Bygningerne fremstår med sokkelpuds der krakelerer og murværket er blank gul mur med enkelte sætninger. Vinduer og døre er hvide og i fornuftig stand. Tagene er pyramidetage, tagdækket med hvid eternit, synlige plast tagrender, stern og underløb malet træværk. Bygning 2 og 3 er sammenbygget med bygning 1 med en mellemgang til hver. Facader er lette partier (termoglas) men uden isolering i brystninger. Taget er fladt og tagdækket med tagpap. Gangen er ikke afskærmet med døre mod varme rum og bidrager derfor til hele bygningens energiforbrug. 23

24 Skuret, til opbevaring af legesager, på legepladsen er råddent og nedslidt. Bygningen er ikke klassificeret med bevaringsværdi. Bygningerne fremstår vedligeholdelsesmæssige meget under middel. Skal institutionen opgraderes til tilstanden god, skal man i forbindelse med en renovering, rydde op i det rodede arkitektoniske udtryk. På bygning 1 skal trapper, indgang, kælder og kælderskakt renoveres. Blinde kloaker fjernes. Sokkelpuds repareres. Murværket skal renoveres for defekte fuger og sætningsrevner. Vinduer og døre skal udskiftes og energioptimeres. Taget skal udskiftes. Det er en stor opgave at få adskilt tagpap og asbestskifer (der er tale om en asbestsanering). Derudover skal tagrender, stern og underløb skiftes. Al isolering udskiftes og der genisoleres til 4mm. Den tilbyggede liggehal er i så dårlig stand, at den fjernes i sin helhed og der opføres nyt. På bygning 2 og 3 skal sokkelpuds repareres. Murværket skal have udbedret dårlige fuger og repareret sætningsrevner. Vinduer og døre eftergås af tømrer og males. Taget efterisoleres med 15mm til i alt 4mm. De kolde forbindelsesgange fjernes i sin helhed og der opføres nye energirigtige bygninger. I forbindelse med renoveringen, skal institutionen genhuses i hele byggeperioden. Skuret på legepladsen fjernes i sin helhed og der opføres et nyt. 24

25 Børnehuset Sølyst Sølystvej 4, 445 Jyderup Samlet beløb (1. kr.) Ejendomsnummer (BBR) a Stokkebjerg By, Hjembæk Grundareal, m Bygningsareal, m 2 66 Institutionen er energimærket D Der er stillet forslag til energioptimering af for ca. kr med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 13,4 år. Såfremt forslagene gennemføres, vil energimærket for de efterfølgende være D Institutionen fremstår som et velproportioneret vinkelbygget bygningsværk. Institutionen er opført i 1962 og er væsentligt ombygget i Bygningen har udnyttet 1. sal. Byggeriet er opført i røde sten, med hvide små sprossede palævinduer med forsatsvinduer. Døre er af nyere dato, men de har mange defekter. Murværket har småskader og en del stik er defekte. Fundamenterne er ligeledes skadede og har defekter. Taget er røde falstegl, hvori der er ilagt Velux ovenlysvinduer. Nogle er udskiftet ved ombygningen i 1996 grundet flugtvejskrav, øvrige er fra 61 og meget defekte. Rygningen er lagt i mørtel, men mørtlen er defekt og falder ud. Skuret er opført i ubehandlet lærketræsklink med gavle af plan-eternit. Taget er dækket med røde vingetegl. Vindskeder, dæklister m.v. er hvidmalede og mangler overfladebehandling Bygningen er ikke klassificeret med bevaringsværdi. Bygningerne fremstår vedligeholdelsesmæssige under middel. Skal institutionen opgraderes til tilstanden god, skal fundamenterne eftergås og repareres. Murværket eftergås og repareres. Stik over vinduer og døre udskiftes og døre og vinduer eftergås og males. De gamle ovenlysvinduer i taget udskiftes. Rygningen repareres. Isoleringen på hanebånd øges til 4 mm. Beklædningen på skuret overfladebehandles. Vindskeder, dæklister m.v. males. Der han med fordel oplægges solcelleanlæg på taget ca. 1 m². 25

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune Holbæk Kommune - Teknik og Miljø - Center for Ejendomme Februar 2011 1 Indholdsfortegnelse Overordnet opsamling af rapporten....3

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport AB ENGHAVEN Vedligeholdelsesrapport ARI BYGGERÅDGIVNING Gammel Køge Landevej 55. 03 sal. Postadr.: Postboks 453 2500 Valby Telefon.: 70 22 77 15 Cvr nr.: 29 21 24 22 www.ari.dk Sags nr.: 0614 Vedligeholdelsesrapport

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helena Selchau Hansen. By Næstved. Udløbsdato 02-06-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helena Selchau Hansen. By Næstved. Udløbsdato 02-06-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Helena Selchau Hansen dresse Skyttemarksvej 89 Postnr. 4700 Dato 02-12-2013 By Næstved Udløbsdato 02-06-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-20249 Matrikel/Ejerlav: 115C Næstved Markjorder

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere