Danske tagboliger. på tyske boligblokke. Boligministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske tagboliger. på tyske boligblokke. Boligministeriet"

Transkript

1 Danske tagboliger på tyske boligblokke Boligministeriet

2 2Indhold 1. Baggrund for tagetageprojektet 5 2. Baggrund for pilotprojektet 6 3. Beskrivelse af bygningerne 6 4.Teknisk kortlægning af boligblokkene Bærende konstruktioner Undersøgelse af fundamenter 9 5. Projekteringsforudsætninger Beskrivelse af tagetagekonceptet Illustrerende fotos fra byggeperioden Økonomi Erhvervsmæssige perspektiver Efterskrift Fra projektstart til aflevering Kronologisk oversigt Kommentarer til udvalgte dokumenter og faser Dokumentation - gengivelse af væsentlige sagsakter/dele heraf (bilag A til P) 34

3 I Danmark er der inden for det seneste årti gennemført mange boligrenoveringer med indretning af lejligheder i ikkeudnyttede tagrum - eller med påbygning af en ny tagetage. Såvel danske arkitekter og ingeniører som de danske entreprenører og byggekomponentproducenter besidder stor knowhow på dette område. Det har imidlertid været kendetegnende for disse nye tagetager, at hovedparten er specielt udviklet "til lejligheden", og at gentagelsesmomentet kun alt for sjældent er udnyttet. I forlængelse af FORORD den indgåede samarbejdsaftale mellem boligministerierne i Danmark og Land Sachsen-Anhalt om samarbejde på boligområdet gennemførtes i et demonstrationsprojekt i Lutherstadt Eisleben, hvor to boligblokke blev forsynet med ekstra tagetage efter dansk koncept. Formålet var at foretage en erfaringsudveksling på området for tagrenovering, men hertil kommer at demonstrationsprojektet har bidraget til at vurdere mulighederne for eksport af såvel dansk know-how på rådgivning som danske byggekomponenter, mest åbenlyst tagkassetter og kviste. I forlængelse af det gennemførte demonstrationsprojekt vil der blive udsendt et katalog med generel information om tyske boligblokke opført som montagebyggeri, det såkaldte Blockbau eller Plattenbau. Kataloget vil særligt fokusere på mulighederne for påbygning af tagetager på disse boligblokke. Det er Boligministeriets håb, at denne rapport kan tjene som inspiration for den danske byggesektor generelt, men naturligvis i særlig grad for de virksomheder, der er orienteret mod det tyske marked. Rapporten, der også foreligger i en tysk udgave, er udarbejdet af EngCon a/s, Rådgivende Ingeniører F.R.I, og Tegnestuen Claes Nordsted, som led i Boligministeriets Projekt Renovering. Boligministeriet, oktober Luftfoto af de nye tagetager 3

4 Tema for rapporten Udvikling og påbygning af tagetager, gennemført som et pilotprojekt på to boligblokke type Blockbau 0,8 Mp (IW 63) i Lutherstadt Eisleben, Sachsen- Anhalt Medvirkende i pilotprojektet 1. Bygherre: Wohnungsbaugesellschaft der Lutherstadt Eisleben Robert-Büchner-Str. 8a D Lutherstadt Eisleben 2. Projektgruppe: EngCon a/s, Rådgivende Ingeniører F.R.I Agertoften 34 DK-4700 Næstved (Projektledelse, konstruktioner, brandforhold, tilsyn til ultimo oktober 96) Tegnestuen Claes Nordsted Stivej 4 DK-4700 Næstved (Arkitektarbejder) Fiba Baubetreuungs GmbH Fiete-Schulze-Str. 3 D Halle/Saale (Relationer til bygherre og myndigheder, alle installationer, udbudsadministration, kontrahering, byggeledelse) 3. Underrådgivere: Ingenieurbüro Franz X. Ulm D Jena (Lydforhold, varmetabsberegning, kontrol af statiske beregninger) Nielsen & Risager AS Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I Marskvej 29 DK-4700 Næstved (Statiske beregninger) Grossmann + Fischer + Eis Büro für Bauplanung und Bauleitung D Jena (Underskriver på byggeandragendet som Bauvorlageberechtigter, tilsyn fra november 96, kvalitetssikring af projekt, koncipering af udbudsmaterialet (tilbudslister)) Fiba Planungs GmbH Fiete-Schulze-Str. 3 D Halle/Saale (El- og VVS-installationer) 4. Undersøgelser af fundamenter: MBF Gesellschaft für Materialprüfung und Baustofforschung mbh D Berlin 5. Bergbauliche Stellungnahme: Bergamt Halle D Halle/Saale 6. Ingenieurgeologische Stellungnahme: Geologisches Landesamt Sachsen-Anhalt D Halle/Saale 7. Byggesagsbehandling: Landkreis Mansfelder Land Der Landrat D Lutherstadt Eisleben 8. Prüfstatiker: Dipl.-Ing. Joachim Klemens D Halle/Saale 9. Byggeledelse+ 10. Termografi: Fiba Baubetreuungs GmbH Fiete-Schulze-Str. 3 D Halle/Saale 11. Entreprenør: AGS Ausbau, Gerüstbau, Stahl- und Montagebau GmbH D Lutherstadt Eisleben (Hovedentreprenør, tagetagepåbygning - excl.vvs og el) 12. Støttemidler: Land Sachsen-Anhalt: Sanierung und Modernisierung Aufwändezuschuß Regierungspräsidium Halle: Städtebauliche Erneuerung in Gebieten der Block- und Plattenbauweise Boligministeriet Projekt Renovering Slotsholmsgade København K 4

5 1. Baggrund for tagetageprojektet Tidssvarende boliger i østtysk Block- og Plattenbau-byggeri I det tidligere Østtyskland blev der i perioden opført ca. 2,2 mio. boliger som industrialiseret boligbyggeri. Hovedparten af disse boligblokke er opført i 4-6 etager med flade tage. Med baggrund i de erfaringer, som danske arkitekter og rådgivende ingeniører var i besiddelse af med hensyn til udnyttelse af bestående samt påbygning af nye tagetager, blev der på messen Europäische Bautage 94 i Leipzig dannet en dansk-tysk projektgruppe, som i fællesskab udviklede et tagetagekoncept for boligblokke i det tidligere Østtyskland. Målsætningen var at omdanne de eksisterende, lidet charmerende boligblokke til tidssvarende boliger samt at skabe komfortable og attraktive lejligheder, uden at huslejen derved blev væsentligt forhøjet. Projektgruppens arbejde omfattede alt lige fra analyse af de eksisterende bygningers tilstand, over udlicitering af arbejderne, sikring af den samlede finansiering til aflevering af de indflytningsfærdige lejligheder. I byggeperioden blev alle arbejder på byggepladsen ledet af en byggeleder fra projektgruppen. Man kunne således tage hensyn til de lejere, som stadig boede i ejendommene, ligesom man kunne sørge for koordinering af de enkelte arbejder, herunder også den modernisering og sanering af de eksisterende lejligheder, som foregik sideløbende. Tagetageprojektet blev gennemført samtidig med, at boligblokkene blev renoveret. Påbygningen af tagetager omfattede nedtagning af tagplader og trempelkonstruktion forlængelse af trapperum opførelse af ny tagetage Renoveringen omfattede betonreparationer - altaner merisolering af facaderne (udvendigt) udskiftning af vinduer nye og tidssvarende badeværelser modernisering af køkkener centralvarme (gas) - boligblokkene havde kulfyrede kaminer nye el-installationer I renoveringen medvirkede de danske teknikere ikke. Kortudsnit visende Lutherstadt Eislebens beliggenhed 5

6 2. Baggrund for pilotprojektet Sonnenweg Eisleben Altanside, før renovering m.v. Boligblokken, Blockbau type 0,8 Mp, blev opført i I midten af 50erne påbegyndtes i de nye tyske delstater en industrialisering af byggeriet, specielt inden for boligområdet. Det første skridt blev taget i 1952/53 med montagebyggeri, hvor betonelementerne var mindre blokke - typen blev benævnt Blockbau. I takt med at kranernes løfteevne forøgedes, steg også elementernes størrelse og vægt. Indtil 1965 var Blockbau mest udbredt, men blev herefter overhalet af Plattenbau, hvor betonelementerne kunne veje op til 6,3 t. Frem til 1990 skete der en videreudvikling af Blockbau fra 0,8 Mp til til 1,1 Mp, samtidig med at det blev mere udbredt at udnytte underetagerne til erhvervsformål. I perioden blev således ca. 8% af det samlede nybyggeri af boliger opført efter dette princip, specielt som bymæssig bebyggelse. Ca. 30% af alt industrielt boligbyggeri i de nye delstater er opført som Blockbau. Dette svarer til i alt lejligheder i ca boligblokke. Boligministerierne i Danmark og Land Sachsen-Anhalt indgik i april 1992 en aftale vedrørende samarbejde på boligbyggeområdet, specielt saneringer og moderniseringer. Fra dansk side medvirkede Projekt Renovering i bestræbelserne på at finde metoder til at gøre Block- og Plattenbaublokkene mere tidssvarende og attraktive. Til brug for pilotprojektet udvalgtes 2 boligblokke i Lutherstadt Eisleben. Ud over den tekniske mulighed for en videreudvikling af Blockbau skulle der samtidig udarbejdes en plan for finansieringen af projektet. Grundtanken var at skabe ikke for dyre lejligheder, at gøre de eksisterende boligblokke mere attraktive samt at reducere det samlede energiforbrug med ca. 40%. Efter færdiggørelse af projektet, som også omfattede sanering og modernisering af de eksisterende lejligheder, fortsatte alle boligerne med at være lejeboliger. Samtlige lejligheder i disse boligblokke var beboet, og der måtte således tages højde for, at beboerne skulle kunne blive i deres lejligheder, medens byggeriet stod på. 3. Beskrivelse af bygningerne Boligblokkene Sonnenweg og er en del af et boligkompleks i udkanten af Eisleben. I hele boligområdet blev der i perioden opført 15 boligblokke med i alt 679 lejligheder.til centrum af Eisleben er der ca. 15 minutters gang. Bygningerne er opført på et skrånende terræn. Lejlighedernes opholdsrum og altanerne vender mod sydvest. Indgangene er på bygningernes nordøstlige side. Boligblokkene har 4 opgange samt 4 hhv. 3 etager.taget er næsten fladt, udført med en hældning udad på 10%. Også tagkonstruktionen er opført med betonelementer.tagpladerne var dækket af med tagpap. Eneste loftsisolering var ca. 10 cm flyveaske i tagrummet. Udsnit af kort over Eisleben Sonnenweg ligger i udkanten af byen i retning mod Halle/Saale 6

7 Altanside i en 4-etages standardblok Indgangsfacade i en 4-etages standardblok Begge boligblokke er opført som Blockbau 0,8 Mp, IW 63, type Brandenburg, med kakkelovne og 2 lejligheder per etage i hvert trapperum. Det bebyggede areal er ca. 53,6 x 10,2 m = 546,3 m 2. Kun lejlighederne i gavlene har ikke en lille overdækket altan. For at elementerne kunne benyttes til forskellige byggerier, blev der som standard lagt et modul på 300 mm til grund. Elementerne, der anvendes til Blockbau, har en størrelse på ca. 2 m 2 og er fremstillet af letbeton, hulsten eller jernbeton. Alle elementer samles med mørtel eller beton udstøbt på stedet. Konstruktionsmæssigt skelnes mellem to systemer: Gavl med vinduer Længdevægsystemet (bærende langsgående vægge) Tværvægsystemet (bærende tværgående vægge) I førstnævnte tilfælde overføres dæklasten til de yderste og midterste langsgående vægge. Dækelementerne ligger vinkelret på disse vægge. I sidstnævnte tilfælde er gavl- og tværvæggene bærende. De udvendige langsgående vægge og skillevæggene tjener kun til afgrænsning og rumdeling. Dækelementerne ligger parallelt med de langsgående facader.tværvægsystemet blev det foretrukne system efter Etageplan med 2- og 3-værelseslejligheder 1 Trapperum 2 Entré 3 Badeværelse 4 Køkken 5 Soveværelse 6 Stue 7 Soveværelse 7

8 4.Teknisk kortlægning af boligblokkene I sommeren 1995 mødtes repræsentanter fra boligselskabet i Lutherstadt Eisleben med projektgruppen. Resultatet af dette møde var bl.a.: Der skulle foretages en undersøgelse af byggegrunden med henblik på eventuel forøgelse af belastningen på fundamenterne. Der skulle foretages en undersøgelse af det eksisterende øverste etagedæks bæreevne med henblik på påbygning af en ekstra etage. Man ønskede forslag til ændring af bygningernes udseende som helhed. Man ønskede forslag til en udnyttelse af tagetagen samt udarbejdelse af et moderniseringskoncept omfattende sane ring af de eksisterende lejligheder og en planlægning af arbejdernes gennem førelse i den beboede boligblok under hensyntagen til forskellige ønsker fra lejernes side. Projektgruppens tekniske kortlægning af det eksisterende byggeri omfattede en intensiv byggeteknisk registrering og vurdering af alle væsentlige byggeelementer og deres tilstand. Da der fra bygherrens side ikke forelå nogen dokumentation fra opførelsen, blev der ligeledes gennemført en undersøgelse af de bærende konstruk- tioner samt en besigtigelse og vurdering af jordbundsforholdene. Samtidig med at tagetagekonceptet blev videreudviklet, fandt der også drøftelser sted vedrørende istandsættelse og modernisering af de eksisterende lejligheder. Det var meget væsentligt at planlægge arbejdets forløb således, at påbygningen af tagetagen kunne foretages sideløbende med saneringen og moderniseringen af de eksisterende lejligheder. En effektivisering af den samlede byggeproces var i den forbindelse af yderste vigtighed. Eksisterende tagkonstruktion - skematisk 4.1 Bærende konstruktioner De 3- og 4-etages bygninger med 10% hældning på de flade tage blev opført i 1968 som Blockbau type 0,8 Mp (IW 63), d.v.s. at projektet var udarbejdet i 1963 (Industrielle Wohnungsbauserie 63) følgende lasttrin 0,8 t. Dækelementerne i etageadskillelserne afstiver sammen med de udførte ringankre bygningerne horisontalt. Til grund for dimensioneringen af elementerne anvendtes belastningstrin P1 = 2,0 kn/m 2 og P2 = 6,0 kn/m 2. Kant- og normaldækelementerne blev fremstillet med 1-3 runde langs- og gennemgående hulrum. De bærende indvendige vægge blev fremstillet af betonblokke (B80/III) og i kælderetagen f.eks. af mursten. Facader og lejlighedsskillevægge blev fra overside kælder udført af 19 cm tykke betonblokke (B80/III) men i kælderetagen af 24 cm tykke mursten. De overdækkede altaner blev udført i massive betonelementer. Tagtrempel med betontagelementer 8

9 Dækelementerne har spændvidder på 2,4 m og 3,6 m - og er 19 cm tykke. Vægelementer i trapperum er på de normale etager fremstillet af beton B80/III. I kælderetagen er anvendt mursten. I 4-etages ejendomme med 3 over hinanden liggende altaner blev sideelementerne i normaletagerne som beskrevet fremstillet af B80/III og rigeligt dimensioneret. Der er dog ingen reserver. Gavlvæggene er bærende elementer af letbetonblokke B50/II med en tykkelse på 31 cm. Kældervæggene er fremstillet af mursten MZ 150 med en tykkelse på 24 cm. Tagtrempel med saddelkonstruktion under kippen, stående på de bærende tværvægge 4.2 Undersøgelse af fundamenter Fundamenterne til boligblokkene Sonnenweg og i Eisleben blev udført i 60erne. Undersøgelsen af fundamenterne fandt sted den med henblik på at bestemme betonkvaliteten.ved den visuelle undersøgelse og udtagelse af borekerner blev følgende konstateret: I fundamenterne haves den såkaldte revnearmering på indvendig side (dæklagstykkelse ca. 70 mm), som var foreskrevet for byggerier i områder med risiko for jordsammenstyrtning. Måling af betonens karboniseringsdybde viste værdier i terrænniveau på 4-10 mm og ved kældergulv på mm. Disse værdier er normale for beton med denne alder og styrke. Undersøgelsen af trykstyrken viste meget forskellige værdier i de enkelte fundamentsafsnit. I analogi med DIN 1045 vil betonkvalitet B10 i tværvægsfundamenterne og B5 i længdevægsfundamenterne være tilstrækkelig. Betonen ved støbningen i området omkring kælderindgangen udviste ingen signifikant styrke. Enkelte undersøgelsessteder - ved kælderindgangsdørene - viser områder med en ekstrafundering udført i en beton af ringere kvalitet. Samtidig blev der anboret nogle hulrum i fundamenterne, der sandsynligvis stammer fra gamle rørgennemføringer, som ikke er blevet støbt ordentligt til. Påvisning af beton i ringere kvalitet En borekerne viste revner i fundamentets yderside på op til 10 cm. Som følge af den planlagte tagetage skulle det eftervises, at der ved nedrivningen af tagkonstruktionen blev opnået så stor en aflastning af fundamenterne, at disse kunne klare de tillægslaste, der kom fra påbygningen. Eksisterende hulrum i fundamentet 9

10 5. Projekteringsforudsætninger Siden 1990 er der blevet foretaget moderniserings- og istandsættelsesarbejder på 1,6 mio. boliger (23% af boligmassen i de nye delstater). Man har hidtil koncentreret sig om udbedring af skader på bygningerne, istandsættelse og modernisering af facader og tage samt udskiftning af de tekniske installationer. ret i Lutherstadt Eisleben undersøgt det aktuelle boligbehov. På grundlag af denne undersøgelse viste det sig, at der først og fremmest var behov for mindre lejligheder, d.v.s. 2-værelses, suppleret med enkelte 3-værelses lejligheder. Gennemgribende moderniseringsarbejder hører dog stadig til sjældenhederne, og omfattende ændringer i etageplanen ses endnu sjældnere. Hovedkritikpunkterne vedrørende funktion og udformning af det industrielle elementbyggeri er: Monotoni i bygningernes udseende - og i udearealeres udformning. Overbelægning af lejlighederne. For små og dårligt udformede rum. Ikke-familievenlige køkkener. For små badeværelser. Ingen handicapvenlig adgang til boligblokkene og lejlighederne. Dårlig udnyttelse af etagearealerne. Resulterende haves som de væsentligste forudsætninger for udarbejdelsen af tagetageprojektet: Let byggeri/lav egenvægt Samme lejlighedsstørrelser som i de underliggende etager, hvilket opnås ved anvendelse af mansardtag Lave byggeudgifter Kort byggeperiode Variation i arkitekturen. Projektgruppens tagetagekoncept muliggør en praktisk talt valgfri indretning af etagen. Efter modernisering og tagetagepåbygning Synligt hul i fundament 10 Hidtil er der kun ganske sjældent blevet udarbejdet og realiseret løsningsforslag til egentlige ombygninger. Der haves ingen generelle, billige og beboelsesvenlige løsningsmodeller. Målsætningen for dette pilotprojekt er at udarbejde handlingsforslag til beboelsesvenlig ombygning af boligblokke opført som industrialiseret byggeri. Det er i den forbindelse vigtigt at de fremtidige beboeres ønsker og indkomstsituation tages med i betragtning, og vi har derfor inden projekteringen sammen med bysty- Ved anvendelse af præfabrikerede byggekomponenter, som stålrammer, tag- og facadekassetter samt færdigkviste, opnås en kort byggeperiode med deraf følgende minimerede gener for beboerne i de eksisterende lejligheder. Muligheden for at bløde op på den trivielle Plattenbau-arkitektur er især til stede i forbindelse med enkeltstående boligblokke og i større Plattenbau-boligområders randzoner. En nænsom og arkitektonisk vellykket kombination af boligblokke med tagetager og de eksisterende Blockog Plattenbau-blokke vil kunne give den samlede bebyggelse en bymæssig karakter som følge af, at monotonien er brudt. Påbygningen af tagetager skal i hvert tilfælde kombineres med modernisering og istandsættelse af de eksisterende lejligheder.

11 6. Beskrivelse af tagetagekonceptet Det bærende system består af momentstive stålrammer, spændende på tværs af boligblokken - og placeret med 3,6 henholdsvis 2,4 meters afstand - følgende modulsystemet i de underliggende etager. På rammernes yderside var det konceptets idé at fastgøre tagfladen, bestående af isolerede tagkassetter med lægter og tagsten. Herved kan de langsgående kræfter optages af tagfladen (skivevirkning), således at trykstænger undgås. Ved trapperummene placeres etagehøje betonvægelementer til sikring af stabiliteten på langs. Stabiliteten på tværs sikres ved trækbånd mellem rammernes fodplader og en brandvæg udført som betonelement(er). Indretningen af det herved etablerede tagrum, der for at skabe maksimalt etageareal er i mansardform, er herefter fuldstændig fleksibel, sålænge der anvendes lette skillevægskonstruktioner - når bortses fra de bindinger, som tagetagens afløbsinstallationer naturnødvendigt giver. Dette idet tagetagens gulvkonstruktion ikke gav plads til vandret trækning af afløbsrør - og en sådan naturligvis ikke fandtes hensigtsmæssig at udføre under loft i de underliggende lejligheder. I den næsten lodrette del af mandsardtagfladen blev monteret færdigkviste af forskellig størrelse - zinkinddækkede før montering. Ovenfor er beskrevet, at konceptet forudsatte anvendelsen af isolerede tagkassetter. I de aktuelle tagetager blev tagfladen udført i ståltrapezplader, hvorpå der blev fæstnet polystyroltagplader (fabrikat Endele), lægter og Decra-tag. Ståltrapezpladerne havde ikke den fornødne pladetykkelse til at optage langsgående kræfter, hvorfor stålrammekonstruktionerne måtte suppleres med langsgående trykstænger og nogle vindkryds. Årsagen til denne ændring i opbygning af tagfladen var flersidig. Nævnes kan: Leveringstid, pris og manglende kendskab til de danske tagkassetter. Gavlene blev udført i letbetonelementer, men kunne også have været udført som let trækonstruktion. Det er kendetegnet for tagetagekonceptet og de udførte tagetager, at de samlede belastninger - inkl. personlast m.v. - på boligblokkenes fundamenter ikke øges. Belastningen på facaderne reduceres endog, jfr. oversigten, som er taget fra de statiske beregninger. Konstruktion Dachgeschoß Dachgeschoß Ist-Zustand Aufbau Fassade g = 6,85 kn/m s = 3,85 kn/m G = 24,65 kn/3,6 m S = 13,85 kn/3,6 m Denne resulterende reduktion i belastningerne på facadernes fundamenter må anses for at være særdeles ønskværdig, idet man stedse i det tidligere DDR udførte fundamenter, der var belastet maksimalt, til tider overbelastet. Endvidere kan det være bekosteligt at eftervise eksisterende fundamenters ultimative bæreevne, specielt da dokumentation om disse kun yderst sjældent kan fremskaffes. G = 20,24 kn/3,6 m S = 11,77 kn/3,6 m Giebel g = 10,85 kn/m g = 6,15 kn/m p = 1,35 kn/m p = 4,95 kn/m G = 15,95 kn G = 15,87 kn/m (1,66 kn/m) S = 7,65 kn S = 0 Querwand g = 11,35 kn/m g = 12,25 kn/m p = 2,70 kn/m p = 9,90 kn/m G = 20,30 kn S = 13,30 kn Oversigt. Belastninger før og efter. 11

12 Illustration af montagerækkefølgen Aktivitetsbeskrivelse: Modullinie 1-3 Eksisterende trempeltagkonstruktion Modullinie 3-5 Efter nedtagning af eksisterende tagkonstruktion Modullinie 5-7 Montering af stålrammer med vindafstivende vægge Modullinie 7-9 Montering af facadekassetter Modullinie Montering af tagkassetter Modullinie Montering af færdigkviste Modullinie Kviste beklædes, tag lægtes Modullinie Tagdækning samt montering af vinduer, altanrækværk Etageplan tagetage Tværsnit i tagetage 12

13 7. Illustrerende fotos fra byggeperioden I alt medgik til planlægning og projektering af tagetagebyggeriet, gennemførelsen af modernisering og sanering af ejendommene ca. 1 1 /2 år. I den forbindelse førtes der flere samtaler med lejerne, hvor projektet blev præsenteret og drøftet. Alle byggearbejder blev gennemført, medens ejendommene var beboet. En kronologisk oversigt over byggesagens forløb med kommentarer og illustrerende bilag findes bagerst i rapporten ( fra side 29). Udsnit af eksisterende tagflade Alle skorstene var præfabrikerede. Der ses tydelige skader, som gør en sanering absolut nødvendig. Nedtagning af tagplader (beton) Tagpladerne blev skåret fri (tagpap), løsnet fra trempelelementer ved facade (beslag med skruer) og slået fri ved kip (mørtelsamling) før nedhejsning Afdækning mod nedbør Umiddelbart efter nedtagning af tagpladerne blev betondækket påført et lag pap. En presenningafdækning erstattede den nedtagne tagflade. Nedtagning af trempelelementer Elementerne blev slået eller vrikket fri fra mørtelfugen før nedhejsning. Hul til trapperum Dækelementerne over trapperum blev skåret fri og hejst ned for at muliggøre forlængelse af trappen til tagetagen. Da trempelelementerne ikke er statisk forbundne, forløb nedtagningen uden problemer. 13

14 Montagerækkefølgen At sammenholde med aktivitetsbeskrivelsen på side 12 Isolering af tag Udlægning af polystyrol-tagplader (fabrikat Endele), som blev skruet fast til ståltrapezpladerne. Brandvægselement monteres Ved trapperummene haves etagehøje betonelementer til sikring af stabiliteten på langs. Stabiliteten på tværs sikres ved hjælp af trækbånd mellem rammernes fodplader samt af en tværgående brandvæg. Gavlelementer Udført som letbetonelementer med udvendig isolering - men kunne også have været en isoleret træskeletkonstruktion. Tagrum/råhus - uden gavl Mansardformen muliggør maksimal udnyttelse af grundfladen. Huller til kviste klippes senere. Bemærk muligheden for fleksibel indretning. Skillevægge, lofter og facader Skillevæggene blev udført som lette vægge med gips, stående på den eksisterende etageadskillelse. Lofter og facader - gips på nedforskalling. 14 Montering af færdigkviste Kvistene var beklædt med zink før monteringen i de i vægfladen klippede huller. Gulvopbygning Tørgulve, system Knauf, afsluttet med specielle gulvplader (Knauf). Til sikring mod trinstøj blev der placeret isoleringsbatts under tørgulvet. Eksisterende installationsskakte blev ført videre til tagetagen.

15 Varmerør Varmerør blev placeret direkte på rågulvet/eksisterende etagedæk. Fordeling fra installationsvæg i bad, placeret oven på installationsskakt. Badeværelse Alle badeværelser er ens. Her klar til indflytning. Installationsvæg Installationer for vand koncentreres i installationsvæggen i bad. Installationsvæg Beklædes med vandfast gips plus vægfliser. Byggeperiode - medens Decra-taget blev lagt. Lægterne placeredes oven på polystyrolpladerne, der var beklædt med vandtæt pap. Facade - gavl I gavlene monteredes en prismeformet karnap. Tillæg til de statiske beregninger krævedes, idet stuegulvet går ud i karnappen. El-installationer El-rør skjules i de lette vægkonstruktioner. Trapperum Efter opskæring og fjernelse af dækket over det eksisterende trapperum blev der monteret præfabrikerede trapper. 15

16 Trapperum Efterfølgende blev trappeløb og reposer beklædt med klinker - og rækværk med gelænder monteret. Opholdsstue I gavllejlighed har stuen både kvist og karnap. Gavl Hele gavlfladen blev isoleret udvendigt med polystyrolplader, der blev påført specialpuds og malet (Vollwärmeschutz). Dilatationsfuge mellem ny og gammel bygningsdel. Altaner Tagetagens altaner blev placeret oven på eksisterende, overdækkede altaner. Gelænder i stål omkring altaner og foran franske dørpartier. 16

17 8. Økonomi Den på de efterfølgende sider opstillede finansieringsplan blev udarbejdet som estimat i forbindelse med de indledende forberedelser til byggeriet. Dette er absolut nødvendigt for at have et entydigt beslutningsgrundlag for: Vurdering af økonomisk formåen under hensyntagen til finansieringsbehovet Sammensætningen af den kapital, der skal tilvejebringes Undersøgelse af mulighederne for at minimere anvendelse af egenkapital Tilvejebringelse af en finansieringspakke Udarbejdelse af et langfristet finansieringskoncept Sammenligningen mellem den fremtidige husleje og de reelle udgifter før og efter moderniseringen Udarbejdelse af moderniseringsaftalen mellem udlejer og lejer På basis af disse vurderinger kunne der opstilles konkrete forudsætninger og forhandles om forskellige tilskudsmuligheder med Land Sachsen-Anhalt. Øverst på listen stod her tilvejebringelse af nye lejligheder, der kunne udlejes som socialboliger. Ikke desto mindre blev finansieringen af det samlede byggeri opbygget således, at økonomien fra starten var sikret gennem udnyttelse af alle støttemuligheder (se side 24, samlet likviditetstetsoversigt). Efter byggeriets færdiggørelse blev der med lejerne af tagetagen aftalt en nettohusleje excl. varme på 8,50 DM/m 2.For de allerede eksisterende lejligheder blev nettohuslejen excl. varme efter modernisering forhøjet til 7,91 DM/m 2. I resumé haves følgende byggeudgifter incl. MWsT (15%): Tagetageboliger excl. Nebenkosten - excl. installationer DM/m 2 - installationer DM/m 2 Tagetageboliger incl.nebenkosten, hvor HOAIhonoraret ( 15 og 64) ikke omfattede Grundleistungs-faserne 1-4, idet tilskuddet fra Projekt Renovering blev ækvivaleret hermed - excl. installationer DM/m 2 - installationer DM/m 2 Sanering og modernisering af eksist. boligblokke excl. Nebenkosten - excl. installationer 552 DM/m 2 - installationer DM/m 2 Sanering og modernisering af eksist. boligblokke incl. Nebenkosten - excl. installationer 655 DM/m 2 - installationer DM/m 2 Således opfyldtes målsætningen hos alle byggeriets parter, herunder først og fremmest Land Sachsen-Anhalt og byen Eisleben, nemlig tilvejebringelse af nye og ikke for dyre boliger. 17

18 Oversættelse af nøgleord i de på side gengivne originale økonomiske oversigter - i kronologisk rækkefølge Modernisierungs-/Sanierungsaufwand = Udgifter - Modernisering og sanering 1.1 Außenanlagen = Udvendige bygningsdele og haveanlæg (er opdelt i eksisterende boligblok og ny tagetage) (Keine Modernisierungsumlage, da Projekt- (Ingen fordeling af moderniseringsudgifter, da zuchuß größer als umlagefähige Kosten) = tilskuddet er større end de udgifter, der kan fordeles ud på lejerne) 1.2 Innenanlagen vorhandener Wohnblock = Indvendige arbejder i eksisterende boligblok 1.3 Innenanlagen neues Dachgeschoß = Indvendige arbejder i ny tagetage (Keine Modernisierungsumlage, da es sich um = (Ingen moderniseringsandel, da det drejer einen Neubau handelt) sig om nybyggeri) Anzahl WE gesamt = Antal lejligheder i alt Aufwendungszuschüsse = Tilskud til lejeudgifter i nybyggeri (år 1-16) Die genauen jährlichen Zuschüsse sind in der = De nøjagtige årlige tilskud er indeholdt i Tabelle Miet- u. Kostenentwicklung auf dem Udvikling i husleje og omkostninger nächsten Blatt enthalten på næste side Zuschüsse = Tilskud til anlægsudgifter 2. Finanzierungsbausteine = Grundelementer i finansieringen 3. Umlage- und Mietberechnung = Beregning - lejeregulering og og gennemsnitshusleje Nach Beendigung der Baumaßnahmen sind = Efter byggeriets afslutning består ejendommen nu zwei Gebäudeteile mit unterschiedlichen af to dele med forskellige boligarealer og huslejer Wohnflächen und Mieten vorhanden (tidligere boligblok + ny tagetage). I forbindelse (bisheriger Wohnblock + neues Dachgeschoß). med økonomiberegningen er det nødvendigt på Für die Wirtschaftlichkeitsberechnung ist es basis heraf at udregne en gennemsnitshusleje. notwendig, hieraus eine entheitliche Durchschnittsmiete zu errechnen. Umlageberechnung auf bisherige = Huslejeregulering i eksisterende boligareal Wohnfläche (Bestand) Nach DG - Neubau = Efter påbygning af tagetage 4. Bewirtschaftungskosten = Administrationsudgifter Miet- und Kostenentwicklung = Udvikling i husleje og omkostninger 5. Darlehen = Lånefinansiering 5.1 KfW-Kredit = Kreditforeningslån Schuld am Jahresbeg. = Restgæld primo Zins DM p.a. = Renter DM p.a. Tilgung DM p.a. = Afdrag DM p.a. Restschuld am J.-Ende = Restgæld ultimo Gesamtaufw. DM p.a. = Samlet ydelse - DM p.a. Aufwand (på side 22) = Udgifter - år 1-26 Zinsaufwand = Renter Tilgungsaufwand = Afdrag Gesamtaufwand = Samlet ydelse 5.2 Bankdarlehen = Banklån Aufwand (på side 23) = Udgifter - år 1-30 Tilgungsjahr = Afdragsår Gesamtkapitaldienst (DM p.a.) = Samlede ydelser på lån (DM p.a.) Nettokaltmiete abz. = Nettoleje u. varme excl. adm.udg. Bew.Kosten (DM p.a.) (DM p.a.) = (Mietertrag) Überdeckung (+)/Unter- = Overdækning (+)/underdækning (-) deckung (-) (DM p.a.) Ansparen der Überdeckg. = Akkumuleret overdækning forrentet 3% p.a. m. 3% (DM p.a.) 7. Graphische Auswertung = Oversigter Gesamt-Schuldverlauf = Afvikling af lånefinansiering KfW-Schuld = Kreditforeningslån Verlauf Kapitaldienst = Afvikling af lån - renter og afdrag Kapitaldienst = Renter og afdrag Mietertrag = Netto-lejeindtægt Deckung = Overdækning

19 19

20 20

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder.

Eksempel. ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder. Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) UDGIVET JUNI 2012 Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder Dette er et eksempel, der viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport over Grønlands Side ; r- e? Grønlands Byggevæsen Bygningsgruppe : Rækkehuse type areal Etagehuse A t Typeetagehuse A tag = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport = = Renovering under udførelse = Renovering

Læs mere

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag , Frederikshavn Nedstyrtning af gavl 2014-11-28, Rambøll & John D. Sørensen, Aalborg Universitet 1/10 1. Afgrænsning Søndag d. 9/11 mellem kl. 11 og 12 styrtede en gavl ned i Mølleparken i Frederikshavn.

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere