Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2."

Transkript

1 Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr På ordinær generalforsamling d blev bestyrelsen i GF Fasanvænget, bemyndiget til at udarbejde principper til et tagrenoveringsprojekt som både på en teknisk, energimæssigt og æstetisk måde kan danne grundlag for selvstændige tagrenoveringer i fremtiden. Siden bebyggelsens opførelse i er tagene blevet renoveret og flere huse er blevet forsynet med mindre hældninger indenfor de rammer, som det indvendige tagafløb, murkronen og lokalplanen bestemmer. Vi kan imidlertid se ved flere renoveringer af tage i Fasanvænget, at inddækningerne på murkronerne bliver udført højere i forsøg på at forbedre efterisoleringen og etablere lidt hældning på de oprindelige flade tage. Udviklingen i at opnå energibesparelser via efterisolering er stigende, også i Fasanvænget, og der har derfor været grundlag for få udarbejdet faste principper for fremtidige tagrenoveringer med høj efterisolering i Fasanvænget, der tilgodeser nuværende og skærpede energikrav. Bestyrelsen i GF Fasanvænget har i dette arbejde været i dialog med kommunens teknikere for at få klarlagt mulighederne indenfor bestående lokalplan. Der er bl.a. blevet drøftet lokalplanens bestemmelser, inddækningens højde, taghældninger og efterisoleringstykkelser, æstetik og overflader, afvanding fra tagene, muligheder for etablering af faskiner i haver med gennemgang af udarbejdede skitser og illustrationer. Bestyrelsen finder nu tagprojektet så afklaret, at der kan ansøges om en principgodkendelse af 2 tagprojekter med efterisolering, som ikke væsentlig ændrer husenes udseende, via god efterisolering medfører energibesparelser, giver god holdbarhed på tagene og et forbedret indeklima i husene samt ikke mindst den enkelte husejers selvstændige mulighed for at renovere sit tag. Der vil være mulighed for den enkelte grundejer til selv at vælge sin løsning indenfor de rammer som princip beskrivelserne angiver. Væsentligt for begge tagprojekter er, at inddækninger ved murkroner fremtræder ens i udseende og størrelse og underkanten følger de oprindelige inddækninger på husene. 1

2 Kokkedal, den 19. april 2010 GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Tagprojekt 1, beskriver renovering af tag med stor efterisolering og en god taghældning til skjulte tagrender over murkronen og udvendigt nedløb til brønd og faskine. Tagprojekt 2, beskriver renovering af tag med mindre efterisolering og lille taghældning til eksisterende indvendige tagnedløb. Til ovennævnte beskrivelser hører tegninger 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 samt en perspektiv illustration af tagprojekt 1. Der vedlægges 3 sæt af henholdsvis beskrivelser og tegninger. Vi håber ovennævnte tagrenoveringsprojekter kan principgodkendes af kommunen under evt. nærmere beskrevne vilkår. Grundejerne vil i givet fald på kommende generalforsamling få forelagt projekterne og kommunens vilkår til endelig generalforsamlingsgodkendelse. Såfremt kommunen har spørgsmål til projekterne hører vi gerne eller evt. deltager til et afklarende møde. Henvendelse omkring projektet mv. bedes rettet til formand Ole Haag, Fasanvænget 455, 2980 Kokkedal, tlf. nr eller via mail Med venlig hilsen På bestyrelsens vegne Ole Haag Steen Kledal Torben Dalskjær Formand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsessuppleant Bilag i 3 eksemplarer: Princip beskrivelse tagprojekt 1 af Princip beskrivelse tagprojekt 2 af Tegning nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 samt perspektiv illustration alle af

3 FASANVÆNGET PRINCIP BESKRIVELSE FOR TAGPROJEKT 1 Tagprojektet beskriver renovering af tag med stor efterisolering og taghældning til skjult tagrende over murkronen og udvendigt nedløb til brønd og faskine mv. Beskrivelsen tager udgangspunkt i den oprindelige udførelse af tagene samt tegning nr. 1, 2, 3, 4 og 5 samt perspektiv illustration af Der henvises til gældende regler og forskrifter, leverandør anvisninger samt tagpapbranchens oplysningsråd. Beskrivelse: Eksisterende 6 cm isolering og tagbelægning bevares og klargøres til efterisolering mv. Gamle inddækninger langs murkroner, ovenlys, hætter og tagbrønd afmonteres. På murkronen monteres en kasse til tagrende i 8 cm s højde hvorpå aluminiums- eller zinkinddækningen monteres. Underkant af inddækningen skal svare til de oprindelige inddækninger. Inddækningen s samlede højde udgør herefter 15 cm. Se tegning nr. 4. Der udføres mekanisk fastgørelse af efterisolering med kileopbygning med min. fald 1:40. Se tegning nr. 2 og 3. Efterisoleringen varierer fra ca. 19 cm s tykkelse langs murkroner til ca. 37 cm s tykkelse på rygninger over taget. Se tegning nr. 5. Rygningen over taget forskydes således, at afvandingsoverfladen er størst mod fortovsiden med ca. 84 m2, mens havesiden udgør ca. 54 m2. Årsagen hertil er begrundet i, at minimere mængden af tagvand til faskinen i haven. Tagdækning udføres med traditionelt opbygning jf. tagleverandørens forskrifter med øverste belægning med sort tagpap o.lign. og således at der kan opnås 15 års tag garanti. Nye aftrækshætter og ovenlyskupler/fladt skyview med karme monteres jf. leverandørens forskrifter. Der udføres skjult zinktagrende uden fald bag inddækning til udløbskasse og et 70 mm zinktagnedløb på fortov siden, det tilsluttes en ny Ø 110 mm afløbsledning i jord førende til eksisterende tagbrønd. Tilslutning til eksisterende brønd skal udføres aut. kloakmester. Der udføres skjult zinktagrende uden fald bag inddækning til udløbskasse og et 70 mm zinktagnedløb på have siden, det tilsluttes en ny 300 mm plastik sandfangsbrønd og Ø 110 mm afløbsledning til nedgravet faskine. Se tegn. nr

4 Der skal udføres en vandtæt tætning i tagrenden mod murkrone, tagdækning og isolering i tilfælde af vand opstuvning i tagrenden. Der skal foretages en undersøgelse af jordarten i dybden ca cm i den enkelte have, til brug for dimensioneringen af faskinen. Vejledende skal der påregnes mellem 11 og 17 stk. bio-blokke. Der henvises f.eks. til Expo-Net s gør det selv metode omkring bestemmelse af antal bio-blokke i forskellige jordarter. Dokumentation for dimensioneringen skal foreligge. Der kan med fordel tilsluttes en vandopsamlingstønde på tagnedløbet i haven. Ved nedgravning af faskiner i baghaver skal der tages hensyn til nedgravede telefon- og antennekabler. Det indvendige tagnedløb i bryggers nedtages og der foretages aflukning/tilstøbning i loft og gulv. Der foretages afpropning/tilstøbning i eksisterende tagbrønd for det tidligere benyttede afløbsledning fra tag. Dette skal udføres af aut. kloakmester. Isoleringsværdier: Eksisterende 6 cm isolering svarer til en ca. U-værdi på 0,58 Efterisolering cm svarer til en gennemsnitlig U-værdi på ca. 0,15 (BR krav ombygning) Den samlede isoleringstykkelse er herefter cm svarende til en gennemsnitlig U-værdi på ca. 0,12. FASANVÆNGET TAGPROJEKT 1 PRINCIP BESKRIVELSE D

5 FASANVÆNGET PRINCIP BESKRIVELSE FOR TAGPROJEKT 2 Tagprojektet beskriver renovering af tag med efterisolering og taghældning til eksisterende indvendige tagnedløb. Beskrivelsen tager udgangspunkt i den oprindelige udførelse af tagene samt tegning nr. 1, 6 og 7 af Der henvises til gældende regler og forskrifter, leverandør anvisninger samt tagpapbranchens oplysningsråd. Beskrivelse: Eksisterende 6 cm isolering og tagbelægning bevares og klargøres til efterisolering mv. Gamle inddækninger langs murkroner, ovenlys, hætter og tagbrønd afmonteres. På murkronen monteres 8 cm høje trykimprænerede planker, hvorpå aluminiums- eller zinkinddækningen monteres. Underkant af inddækningen skal svare til de oprindelige inddækninger. Inddækningen s samlede højde udgør herefter 15 cm. Se tegning nr. 7. Der udføres mekanisk fastgørelse af efterisolering med kileopbygning med min. fald 1:200. Se tegning nr. 6. Efterisoleringen varierer fra ca. 18 cm s tykkelse langs murkroner til ca. 5 cm s tykkelse i skotrenden ved eksisterende tagnedløb. Tagdækning udføres med traditionelt opbygning jf. tagleverandørens forskrifter med øverste belægning med sort tagpap o.lign. og således at der kan opnås 15 års tag garanti. Nye aftrækshætter og ovenlyskupler/fladt skyview med karme monteres jf. leverandørens forskrifter. Isoleringsværdier: Eksisterende 6 cm isolering svarer til en ca. U-værdi på 0,58 Efterisolering 5-18 cm svarer til en gennemsnitlig U-værdi på ca. 0,28. Den samlede isoleringstykkelse er herefter cm svarende til en gennemsnitlig U-værdi på ca. 0,20. FASANVÆNGET TAGPROJEKT 2 PRINCIP BESKRIVELSE D

6

7

8

9

10

11

12

13 FASANVÆNGET TAGPROJEKT I PERSPEKTIVER

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Projektvejledning Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Vejledningen er udarbejdet af Annisse Lokalråd i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S og COWI A/S Juni 2015 1ste udgave 1 Grundlag.

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU 2. udgave af TOR-anvisning 22 Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Tagpapbranchens Oplysningsråd har netop udsendt 2. udgave af TOR-anvisning 22, 1. udgave udkom i 1997. Anvisningens

Læs mere

Vill. Boligdrømm start her

Vill. Boligdrømm start her a Vill r Boligdrømm e? start her Tak fordi du tager dig tid til, at kigge i vores katalog Jeg håber, at du vil tage dig rigtig god tid. For det er en både vigtig og spændende rejse som du skal ud på, når

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rosenholmvej 6A 8543 Hornslet Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. oktober 2013 Til den 5. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus April måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skjoldhøjkollegiet - Bloktype B Spobjergvej 5 8220 Brabrand Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. januar 2014 Til den

Læs mere

Ishøj Kommune. Klima- og energiguide. Få inspiration og energi til mere. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Klima- og energiguide. Få inspiration og energi til mere. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Klima- og energiguide Få inspiration og energi til mere Ishøj Kommune Investér i din bolig - det betaler sig..! Indhold Forord... side 3 Kom godt i gang... side 4 5 Isolering... side 6 7

Læs mere

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag Alt Icopal Alt om taget om taget Råd og vejledning om tag 1 Icopal Danmark a/s er i dag med sine 4.000 ansatte i Europa og Nordamerika blandt de førende selskaber inden for beskyttelse af bygninger og

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Enderækkehus Furesølund 3520 Farum Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Energivejleder: Lars Kristensen 7. december 2012 Hvad er et Energitjek Overblik og idéer

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013 ENERGIRAPPORT 02. december 2013 Energirapport for A/B Bomhoffs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på Frederiksberg som

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglevænget 43 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-019123 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere