Effektiv kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiv kommunikation"

Transkript

1 Effektiv kommunikation SEB / BL / 2009

2 Indholdsfortegnelse Ledelse og kommunikation... 1 Ledelse set i et intelligensperspektiv... 2 Opnå fuld effekt af din kommunikation Informationsformidling... 5 Planlægning... 6 Diamanten - 8 trin til effektiv kommunikation... 7 Ligeværdighed - en forudsætning... 9 Holisme se helheden Mentalt overblik via impulskontrol Sådan sanser vi verden Det autonome nervesystem Videnskab og meditation Guideline for at opnå Energineutralitet Social intelligens Motivation Trivselsskabende psykologiske behov Transaktionsanalyse Girafsprog Quickguide til kropssprog NO No s ProjektOversigtsSkaber - et værktøj Litteraturliste Det indre lederskab Sådan håndterer du besværlige personer På sporet af det etiske menneske Hvor finder jeg flere oplysninger om SEB Gruppen A/S Dette materiale må kun anvendes som dokumentationsmateriale ved indlægget v/sebastian Nybo den 17. august 2009 og må ikke kopieres, sælges eller distribueres uden skriftlig accept fra SEB Erhvervspsykologisk Rådgivningscenter - en del af SEB Gruppen A/S, Nygade 6, 4. sal, 1164 København K, Tlf ,

3 Ledelse og kommunikation Side 1 Kierkegaard sagde, at når man står som kaptajn på et skib med kurs lige ind imod en klippe, er der et vist tidsrum, hvor du kan gøre et valg - derefter vælger klippen. Det er essensen af ledelse. Vi mennesker er betingede af en grad af social intelligens, der gør at følelser smitter - og det er både de glade og de deprime. Derfor er det centralt, at du som leder formår at udvise en motiverende adfærd og dagligt kultiverer og fjerner den negative senegræs/kvikgræs, der spreder sig i organisationen. Det gode i den forbindelse er, at vi idag ved hvad der skal til for at motivere - det krævende er, at det handler om dig og din måde at anvende dine iboende ressourcer. Der er tre ting vi ved virker motiverende og tillidsskabende i ledelse og de er: autenticitet naturlig autoritet helhedsperspektiv så nu ved I samtidigt også, hvad der ikke virker - nemlig det modsatte: uærlighed ansvarsforflygtigelse kortsigtede løsninger Dette materiale fører dig gennem både de egenskaber og adfærdsmønstre, der skal fremmes, og de NO NO s der bare skal undgås eller stoppes. Go og lærerig sejlads...

4 Ledelse set i et intelligensperspektiv Side 2 I ledelse trækker man på forskellig intelligens i forskellige situationer. Jo mere man træner i at få adgang til en bestemt intelligens, jo mere fortrolig bliver man med sine iboende ressourcer. Der opstår problemer, når man ikke anvender den rigtige intelligens til en given udfordring. Skal man samtale med en medarbejder, der har det emotionelt svært, skal EQ aktiveres, skal man generere en vision for 2020, er det IQ og skal man stå foran medarbejdere og fortælle om den nye strategi, så er det SQ, der skal åbnes til. SQ Naturlig autoritet Gennemslagskraft Retning Beslutningskapacitet Risikovillighed EQ Tillidsvækkende Relationsskabende Empatisk Inkluderende Etisk IQ Vidtskuende Strategisk Igangsættende Effektivitetsforbedrende Ressourcebevidst Lederegenskaber ifølge Harvard Business School At beskrive opgaverne tydeligt At lytte til medarbejdernes synspunkter At sørge for at de nødvendige ressourcer for at udføre opgaverne er tilstede At være eksplicit omkring evalueringsstandarder At belønne umage og tilbyde gulerødder At give omgående/hurtig feedback på præstationer At sørge for at undgå sammenblanding af personlige venskaber og chefroller i forhold til medarbejderne At indrømme sine fejl og være ærlig At træffe de beslutninger der skal træffes Kilde: Renato Tagiuri, psykolog, sociolog, Harvard Business School

5 Opnå fuld effekt af din kommunikation... Side 3 Kunsten at kommunikere er lige så gammel som mennesket selv...og vores succes på dette område er en af de primære årsag til, at vi i dag befinder os på det udviklingstrin, vi gør. Vi kommunikerer uafladeligt for mennesket kan ikke ikke-kommunikere og når det nu er tilfældet, så kan vi jo lige så godt lære at gøre det godt. Formidlingen af et budskab er ved første øjekast en meget enkel proces, men når vi dykker ned i det univers, der er forbundet med det at kommunikere, bliver det hurtigt en meget kompleks størrelse. Derfor har vi i SEB, for overskuelighedens skyld, valgt at arbejde med tre niveauer: Niveau 1 én-til-én kommunikation Niveau 2 én-til-få kommunikation Niveau 3 én-til-mange kommunikation På niveau 1, hvor der kun er én person at forholde sig til, har man som formidler som udgangspunkt en forholdsvis let opgave, for du kan tilpasse dit budskab helt og aldeles til din modtager. Er vedkommende meget visuel, så skruer du maks op for den kanal og du kan hele tiden tjekke, om du har vedkommende med. På niveau 2 er det formidling til få, der er i fokus, og med få mener vi teams og gruppe fra 2 op til ca. 50 personer. På dette niveau bliver det vigtigt at sikre, at alle deltagere inkluderes via inddragelse af V, K, L, A virkemidlerne. Niveau 3 skal der arbejdes mere for at kunne sikre, at det maksimale antal deltagere bliver fanget og inkluderet i forhold til budskabet, som f.eks. et indlæg på en konference med 300 deltagere. Det udtryk du skal anvende for at sikre, at dit budskab trænger igennem skifter alt afhængigt af antal af deltagere i rummet. I én-til-én situationen er det alt andet lige lettere at skabe et trygt og tæt læringsrum, end det er i de store sale, hvor kamera skal optage dit indlæg, for i en sådan sammenhæng skal du være så indstuderet, at du står på en bestemt krydsmarkering på gulvet, når du siger en bestemt sætning, og så er vi tæt på skuespillerens hverdag. Model for spændingsniveau i forhold til antal

6 Side 4 Udover de tre niveauer er der 3 andre elementer, der spiller en central rolle i formidling. Det første er, om det budskab du skal bringe er dit eget eller om du har modtaget en række slides og et manuskript fra HR eller ledergruppen, indeholdende det budskab, du skal bringe. Det andet parameter, der i væsentlig grad indvirker på din tilgang til opgaven, er din relationsgrad til tilhørerne er det en kendt gruppe eller er det en ukendt forsamling af mennesker, du skal tale for. Det tredje parameter er, hvor konfliktskabende dit budskab er i forhold til modtageren/ ne. Der er nogle mennesker, der bare kommunikerer SÅ godt de brænder igennem også selv om de ikke har forberedt sig og bare bliver kastet ud i det, mens andre slet ikke formår at formidle noget som helst selv om de er både fagligt dygtige og har et flot slideshow at tage udgangspunkt i. Hvad er hemmeligheden? Hemmeligheden er: There is no darkness but ignorance Shakespeare

7 Informationsformidling Side 5 Vi, der har påtaget os opgaven at undervise, må bestandigt forholde os objektivt til os selv og vores undervisningsform. Opgaven er at formidle informationer så klart og anvendeligt som muligt. Det optimale er, at tilhørerne efter præsentationen har fået den indsigt, der sætter dem i stand til at bruge vores informationer som fundament for et valg. For at kunne opnå så gode færdigheder som muligt som undervisere, må vi være bevidste om vores udtryk og om, hvordan vi påvirker andre. At kunne opretholde et energineutralt udgangspunkt er den altafgørende faktor for et godt resultat. Grundreglen for vores undervisning er: * Optimal indlæring på minimal tid * Denne teori har sin rod i flere velkendte egenskaber i mennesker. Alle mennesker har et KONCENTRATIONSPUNKT og en MAX-GRÆNSE for indlæring. For at kunne optimere indlæringen må vi altså kende disse faktorer og deres indbyrdes påvirkning af hinanden. Vi må træne i at opfange selv meget små signaler, der tilkendegiver, at tilhøreren ikke længere ønsker/formår at opfatte mere information. Har vi overskredet MAX-GRÆNSEN, er vores efterfølgende arbejde spildt. Mennesker kan koncentrere sig i et vist tidsrum, afhængig af sværhedsgraden af de informationer, vi afgiver. Derefter kobler de fra. Vi skal derfor indlægge et pusterum, hvor tilhørerne kan komme til kræfter igen. Dette pusterum kaldes i SEB s teorisæt for en DVALEFASE. Kører vi ensidigt på MASTEN i præsentationen, vil tilhørerne blive trætte, og derved falder indlæringen. Hvis vi derimod får for meget sejl, virker vi useriøse eller ustabile. Der skal altså skabes en harmoni mellem fornuft og følelser. Når det gælder MASTEN må vi altså lære begrænsningens kunst for at kunne efterleve dette grundprincip - både for den virksomhed, du repræsenterer, og for deltagernes skyld - og må under ingen omstændigheder trætte vores tilhørere med FYLD. Som regel er det muligt at skrælle 20-30% FYLD af en præsentation og derved gøre den mere interessant og lettilgængelig for alle parter. Prøv at se tilbage på nogle af dine tidligere præsentationer. Har du nogensinde oplevet, at deltagerne virkede uinteresserede, rastløse eller blot ventede på den næste pause? Det er sket for de fleste, og vi ved derfor, at det gælder om at fange vores tilhøreres opmærksomhed. For at kunne det, må vi vide, hvordan de virkemidler, vi allerede har kendskab til, kan anvendes. Vi skal vægte vores informationer mellem, hvad der er VIGTIGT, og hvad der er INTERESSANT. Vores kompendium indeholder næsten altid ting, der kan opleves som svært tilgængelige for tilhøreren, men det er væsentligt for at kunne forstå visse sammenhænge senere. Det, der umiddelbart opfattes som interessant, er måske ikke væsentligt, men det fremmer forståelsen. Vi skal derfor opbygge vores undervisning i intervaller, der veksler mellem V og I. På denne måde "tvinges tilhørerne ind i en fast rytme. En rytme, der skaber en samlet tilstedeværelse i gruppen. Det er meget vigtigt, at koncentrationspunktet er ens for alle tilhørere, og det er netop, hvad vi opnår ved denne teknik. Som præsentator skal vi derfor bevidst bygge vores indlæg op efter en ganske bestemt metode, der giver hvad vi kalder et FAST KONCENTRATIONSPUNKT. Teknikken hedder INTERVAL-PRINCIPPET.

8 Planlægning Side 6 Når vi planlægger præsentationen, kræver det en målsætning. Målsætningen er masten, der sikrer, at sejlet ikke tager styringen fra os og sætter det hele over styr. Hvad er vores HOVEDMÅL? Hvad er vores DELMÅL? Hvad er SIDE-EFFEKTEN? Eksempel på strukturplanlægning: Jeg har fået til opgave at undervise personalet i brugen af en ny ordreformular. HOVEDMÅL: At deltagerne kan udfylde formularen korrekt og videresende den med mindst muligt tidsforbrug. DELMÅL: At deltagerne får forståelse for vigtigheden af, at formularen udfyldes korrekt. Dette opnås ved at forklare funktionen af hver enkelt rubrik samt hvordan informationen bruges i formularens videre liv. SIDE-EFFEKT: At deltageren får forståelse overfor firmaets øvrige ansatte, der i deres arbejde er afhængige af formularen og dennes afsender. Øvelser I de præsentationer du afholder, hvad er så HOVEDMÅL: DELMÅL: SIDE-EFFEKTEN: Husk, at målsætningen skal være realistisk.

9 Diamanten - 8 trin til effektiv kommunikation Side 7 Effektiv kommunikation, hvis du skal kommunikere én til mange. 1 Kortlæg baggrund og formål 8 Følg op 2 Formuler dit budskab 7 Evaluer 3 Definer dine målgrupper 6 Tag styring og før kontrol 4 Fastlæg din slagplan 5 Udform dine materialer 1. Hvad er årsagen og formålet med kommunikationen...lige fra adfærdskorrektion til lean f.eks. at få kolleger til at rydde op efter sig i te-køkkenet. 2. Hvordan vil du formulere budskabet?...f.eks. med alvor eller med humor. 3. Hvem er modtagerne?...sq, IQ eller EQ. 4. Hvornår skal budskabet kommunikeres ud?...f.eks. fredag aften eller mandag morgen. 5. Hvordan vil du give budskabet?...f.eks. med , opslag, slides eller syngespil. 6. Har de forstået budskabet, og har de accepteret det?. 7. Hvad er din evaluering af kommunikationen?...f.eks. har de ændret til den ønskede adfærd? 8. Hvis ikke alle har ændret til den ønskede adfærd, skal du kun kontakte dem og ikke alle, for at undgå at forstyrre unødigt.

10 Side 8 8 trin til effektiv kommunikation fortsat 1. Kortlæg baggrund og formål Hvad er baggrunden for at gennemføre indsatsen? Hvad vil du opnå? Hvad er de konkrete mål? 2. Formuler dit budskab Hvad vi du gerne sige? Hvad er hovedbudskabet - kernen - i din meddelelse? Hvilke delbudskaber bakker op om hovedbudskabet? 3. Definer dine målgrupper Hvem vil du gerne nå med dine budskaber? Hvordan vil du karakterisere målgrupperne? Hvor interesserede er de i at lytte til dit budskab? Hvordan vil de umiddelbart opfatte din henvendelse? Hvilke sanse-kanaler (A,V,K,L) vil målgruppen foretrække? 4. Fastlæg din slagplan Hvordan skal kommunikationen foregå? Hvilke indsatser skal du gennemføre for at kunne nå og overbevise målgrupperne? Hvem skal stå som afsender af budskabet? Lav en detaljeret slagplan hvor alle aktiviteter, tider samt ansvarlige fremgår 5. Udform dine materialer Formuler de konkrete materialer og test om de fungerer efter hensigten...a,v,k,l og samspillet mellem dem Tag styring og før kontrol Sørg for at alt foregår som planlagt Før løbende kontrol med aktiviteterne og ret op om nødvendigt Sørg for af alle kerneinteressenter holdes løbende orienteret Hold gryden i kog 7. Evaluer Nåede du målet med indsatsen? Hvad gik godt? Hvad gik mindre godt? Hvad har du lært til næste gang? 8. Følg op Giver anledning til nye initiativer? Skal der kommunikeres mere med dele af målgruppen?

11 Side 9 Ligeværdighed - en forudsætning Kierkegaard var også af den faste overbevisning, at mennesket er unikt og at alle individer derfor har krav på ligeværdighed uanset status, lederskab eller magtposition. Men det er samtidigt vigtigt at pointere, at der ikke er tale om simpel lighed. Ligeværdighed er ikke det samme som lighed. Ligeværdighed betyder, at vi udviser samme grad af respekt, nærvær og værdighed til alle, vi møder, hvorimod lighed betyder, at alle skal være lige og det kan jo i sagens natur ikke lade sig gøre, når vi er unikke. F.eks. er der ulighed i forholdet mellem leder og medarbejder, når det handler om beslutningskompetence, men det betyder ikke, at lederen, menneskeligt set, har større betydning end medarbejderen. Der skal være ligeværdighed mellem dem det er et grundvilkår. SQ lederegenskaber Det der er centralt for at kunne være en naturligvis autoritet, er at man udviser styrke, mod, standhaftighed og evnen til at opfatte spørgsmål på en storsindet måde. De egenskaber, man typisk tillægger den naturlige autoritet, er: retningsgivende ro tålmodighed autenticitet udholdenhed sandfærdighed disciplin retfærdighed skelneevne synteseskabende

12 Holisme se helheden Side 10 Noget af det, der på afgørende måde har karakteriseret vor tid, er at kompleksiteten i alle sammenhænge stiger. Informationssamfundet er ved at over-loade. Alle bliver mere og mere specialiseret i snævrere og snævrere fagspecialer. Med andre ord: antallet af eksperter stiger inden for flere og mere afgrænsede områder. Læger, økonomer, byplanlæggere, biologer, biokemikere, bygningsingeniører, administratorer og IT-eksperter står med hver deres problemstillinger inden for hvert deres område. På samme måde kan problemstillinger opleves inden for afdelinger og funktionsområder i virksomheder, forvaltninger og sektorer i statslige kontorer, kommuner, amtskommuner og ministerier. Det forandringstempo vi er omgivet af fordrer, at vi skifter fra en regel- til værdibaseret samarbejdsform, hvor vi som medarbejder ofte vil havne i dilemmaer, fordi vi kommer i tvivl omkring en ret handling i en given situation. Det kan være endog meget vanskeligt at tumle alle disse for er og imod er. Det kan ofte lette processen at fjerne sig fra frøperspektivet og som fuglen svæve op for at få overblik over de enkelte enheder. Vi har i SEB udviklet en metode, der kan gøre det lettere at opdele aspekterne i fire dimensioner. Den fysiske, den mentale, den emotionelle og den værdimæssige. Der handler om at bevare overblikket og hele tiden at kunne se helheden. Figur I F M E V En enkelt medarbejders evne til at navigere værdibaseret er en forudsætning for at kunne arbejde selvledende. Det fordrer en stor grad af selvindsigt og helhedsforståelse. Medarbejderne skal kunne skifte mellem egne opgaver, teamets opgaver og de tværorganisatoriske opgaver. Figur Egne opgaver Teamets opgaver Tværorganisatoriske opgaver

13 Mentalt overblik via impulskontrol Side 11 Det er helt centralt, når man som leder skal træffe beslutninger - og særligt når det handler om komplekse og/eller vanskelige beslutninger - at man kan bevare det mentale overblik og ikke lade bekymringer overskygge udsynet. Det interessante er, at denne evne til ikke at lade sig defokusere på grund af den øjeblikkelige situation er en medført egenskab - kaldet impulskontrol. Der er tale om en positiv kontrol over følelserne - ikke en total overstyring. Kontrolcentret sidder i hjernen, hvor vi processer, fastholder og oplever følelserne. I dag kan vi scanne hjernen og se en følelse opstå og sprede sig ud gennem det fint forgrenede net af spor, der er i hjernen. Når en elektrisk impuls passerer gennem et specifikt sted i hjernen, sendes der også fysiske impulser ud i nervesystemet, så en bestemt følelse følges af en bestemt fysisk tilstand. Ved hjælp af MRI (Magnetic Resonance Imaging) har vi kunnet kortlægge nye dybder af hjernens aktiviteter og derved bedre kunne forstå de oplevelser, vi mennesker har, af det der sker omkring os. I forhold til CT og PET, er MRI en langt sikrere metode, og så har den ikke de uheldige bivirkninger som radioaktiv stråling altid har på organismen. Figur af hjernen

14 Sådan sanser vi verden 1 Side 12 Hver dag modtager vi millioner af impulser fra vores omgivelser. Det er vores evne til at opfange disse signaler, vi i dette afsnit vil kigge på. Hjernen består af mellem 19 (kvinder) og 23 (mænd) milliarder celler, der indbyrdes er forbundet af mellem (kvinder) til (mænd) kilometer hvidt fiber (Axonerne) - så der er nok at holde styr på. Mellem cellerne findes de fraførende og tilførende nervefibre, kaldet henholdsvis axoner og dendritter. Axonerne er omgivet af en fedtkappe, der fremmer transporten af elektriske impulser. Og faktisk ved vi i dag, at det kræver mere energi at fortrænge en information end at opfatte den, så det handler altså om at blive sit sanseredskab bevidst og derefter at handle på de informationer, vi modtager. Figur 1 Bente Pakkenberg

15 Det autonome nervesystem Side 13 Kroppen er også en vigtig komponent, når det handler om at sikre, at stress, pres og hektisk aktivitet ikke skal løbe af med een. Det autonome nervesystem består af to underenheder: Den sympatiske del Den parasympatiske del De respektive nervefibre løber i forskellige nerver, men næsten alle organsystemer modtager nervegrene fra dem begge. Et organ kan påvirkes af begge systemer. Dog ikke samtidig, da de virker modsat. se ill. Både sympaticus og parasympaticus kommunikerer med deres måleorganer ved hjælp af elektriske og kemiske impulser. Signaltrafikken foregår i løbet af millisekunder. På det mikroskopiske plan består alt væv af celler. Således også organer. På celleoverfladen findes receptorer for de signalstoffer, der frigives fra nerveenderne. Et signalstof virker på en cellereceptor som en nøgle i en lås. I sympaticus og parasympaticus er signalstofferne noradrenalin, adrenalin og aoetylcholin.

16 Videnskab og meditation Side 14 Det mest effektive redskab til at øge impulskontrollen og bevare roen i stressede omstændigheder er at meditere. Naturvidenskabeligt kan vi i dag føre konkret bevis for, at teknikkerne virker. Der forskes fortsat i meditation, og resultaterne peger i samme retning det virker og meget bedre end først antaget. Selv når forsøgspersonen lægges ind i en scanner hvilket ikke er de optimale betingelser for at lære at meditere kan det med tydelighed aflæses, når personerne mediterer. Der arbejdes med to hovedgrupper af meditationerne: Exclusive (Begrænsende) meditationer Inclusive (Åbnende) meditationer For de Exclusives vedkommende gælder det at metoden kan være: mental repetering (mantra) visuel koncentration (tratek) repetetive lyde (nadem) repetetiv fysik (vejrtrækning) repetetiv berøring (bedekranse) Alle de repetetive elementer har en grad af Anker effekt (Pavlovs hunde). Røgelse er en olfaktorisk måde at linke til ro og efter 30 års flittig brug af bedekranse er synet af den nok til at berolige. For de Inclusives vedkommende gælder det at metoden kan være: Zen transcendental relaxations mindfulness For de Inclusive meditationer gælder det om at afkoble følelserne og Zen og Mindfulness meditationerne er et par eksempler på denne type. Det er videnskabeligt påvist, at meditation har en gunstig virkning på blodtryk, iltoptag og musklernes afspænding. Stikord til den form du vil arbejde med:

17 Guideline for at opnå Energineutralitet Side 15 Der er ikke kun én måde at arbejde med energineutralitet på, men der er en række elementer, der går igen i de fleste traditioner. Her følger en kortfattet oversigt: Find et sted, hvor du kan være så uforstyrret som muligt. Sørg for en behagelig temperatur og afdæmpet belysning og med så lidt støj som mulig. Sid med rank ryg, men overspænd ikke. Kroppen holdes ubevægelig under hele øvelsen. Øjnene holdes lukket under øvelsen. Lyt til åndedrættet og lad kroppen finde sin egen rytme. Gør dig fri af omgivelserne og vend opmærksomheden indad. Frigør dig af dine tanker lad dem være der - følg dem ikke og bestem ikke over dem du skal ikke tænke eller opleve noget bestemt. En af grundidéerne ved energineutraliteten er at kunne tage denne tilstand med i det aktive liv og på den måde skabe et fundament for en bedre tilstedeværelse. Øvelse Boksen I denne øvelse er det åndedrættet der er i fokus. Det er god øvelse at starte ud med, for den er meget enkel at administrere. Du skal finde det tempo der passer dig i åndedrættet hverken for hurtigt eller for langsomt. Du skal tælle din indånding tælle pause tælle udånding tælle pause tælle indånding tælle pause osv. Har du store lunger, er det typisk 5 eller 6, du skal tælle til, og har du små lunger, er det 3 eller 4, der vil passe dig. Følg Guideline for energineutralitet. Træk vejret ind mens du tæller til ( ). Hold pause mens du tæller til ( ). Pust ud mens du tæller til ( ). Hold pause mens du tæller til ( ) - så har du været en omgang i boksen. Start med at tage 6 til 10 runder og forhøj gradvist til du opnår en følelse af at være gennemiltet og frisk. Figur Hvad fremmer eller hæmmer virkningen?

18 Social intelligens Side 16 Den sociale intelligens har en belønning til os. Den gør det muligt for at forvarsle ændringer i omgivelsernes intention. I kernen af social intelligens ligger evnen til at spore raffinerede og subtile forandringer i kommunikation samt evnen til hurtigt at reagere på disse forandringer, efterhånden som de opstår. En gruppe forskere udførte et forsøg, hvor forsøgspersonerne skulle registrere skiftende ansigtsudtryk - for på den måde at indkapsle essensen i social interaktion baseret på iagttagelser. Forsøgspersonerne fik at vide, at målet med opgaven var at have føling med to menneskers sindstilstand - repræsenteret i et par - og mest af alt at udpege den glade person (som derved vil smile). Over tid skiftede de to personer ansigtsudtryk, således at den tidligere glade person blev vred vises ved et vredt udtryk - og omvendt. Forsøgspersonerne læste disse forandringer i deres ubevidste intelligens på et meget tidligt tidspunkt og langt tidligere end det egentligt kan ses fysisk i ansigtet. Resultaterne viste, at et forandret ansigtsudtryk relaterede i en forhøjet hjerneaktivitet i den menneskelige orbitofrontal cortex - som vist på den venstre figur i klyngen i den højre orbitofrontal cortex og at det gjaldt for samtlige forsøgspersoner. En sådan forøget hjerneaktivitet vil lede til ændringer i oplevelsen af sympati og antipati, hvilket naturligvis kommer til udtryk gennem ændringer i adfærd.

19 Motivation Side 17 Motivation er det der driver os til adfærd, med andre ord, det der får os op om morgenen. Der har igennem mange år været forsket meget i, hvad der motiverer mennesket om det ændre sig i de forskellige livsfaser, eller om der er nogle konstante faktorer, der bliver ved med at kalde på os. Nedenstående liste er en hierarkisk måde at opdele motivations driverne på: 1. Formål og mening 2. Indsigt og forbundethed 3. Udvikling og kompetence 4. Balance og harmoni 5. Effektivitet og problemløsning 6. Relationer og sociale motiver 7. Fysisk udtryk og struktur

20 Trivselsskabende psykologiske behov Side 18 Hvad er det lige, der skal til, for at vi som mennesker oplever, at livet er - som det skal være? Hvad er det for en række psykologiske behov, vi har, når først vi ikke længere behøver at bekymre os om det at opretholde livet. Amerikanske psykologer har, via deres research, fundet frem til de, i prioriteret rækkefølge, 10 psykologiske behov, der opleves som vigtige - for de fleste mennesker: Behovet for selvtilfredshed Behovet for kontakt Behovet for selvstændighed Behovet for kompetence Behovet for at opleve lyst Behovet for fysisk velbefindende Behovet for en mening Behovet for tryghed Behovet for magt Behovet for rigdom at kunne gøre noget, som giver én en følelse af at kunne være stolt over sig selv opleve, at der er noget JEG kan. at kunne opleve et intenst nærvær med andre. Det er centralt for vores psykiske velbefindende, at vi kan undgå at føle os ensomme. selv at kunne bestemme og derigennem styre sit liv og derved undgå at blive kontrolleret eller styret af andre. er behovet for konstant at opleve, at JEG kan noget JEG ikke kunne før. At man er i stand til at løse de problematikker man havner i. det kommer som en overraskelse for mange, at behovet for at opleve lystfølelse kun "kommer ind" på en 5 plads. Lystfølelser kommer af sanselige oplevelser, såsom seksualitet, mad og kunst osv. her tænkes der ikke på egentlige behov for føde, varme eller ilt men om behovet for at opleve, at kroppen er vel tilpas - f.eks. efter motion eller at opretholde en given vægt. dette er et eksistentielt behov for at finde ind til essensen af formålet med det at leve - det være sig gennem filosofien eller religiøs søgen - og derved undgå en oplevelse af meningsløshed i tilværelsen. ønsket er at kunne undgå nogen form for trusler - det være sig fysisk(økonomisk), psykisk eller relationsmæssigt. handler om trangen til at kunne bestemme over andre. Dette behovsmotiv er et af de mest differentierende, for enten har man det i udpræget grad eller også har man det slet ikke (lidt over 3% har dette behov som første prioritet). dette, enten/eller princip, gælder også behovet for at besidde rigdom.

21 Side 19 Da denne liste af psykiske behov er fremkommet på basis af undersøgelser i USA, valgte psykologerne også at gennemføre en undersøgelse i Korea for at se, hvordan mennesker, i en helt anden kulturkreds, ville prioritere behovene i forhold til hinanden. De fik altså ikke lov til at komme med nye behov - blot at prioritere de 10 behov på listen. Resultatet forbavsede de fire psykologer. For der var ganske stor overensstemmelse eller "match" mellem de to undersøgelser, så forskerne formoder, at der kan være tale om en universel liste over psykiske behov. Jeg mener dog, at det bør undersøges om prioriteringen af psykiske behov kan hænge sammen med den adspurgte persons bevidsthedsudviklingsniveau. Undersøgelsen bekræftede, endnu engang, tidligere undersøgelsers resultater, at der er en sammenhæng mellem det at stræbe eller hige efter rigdom og mangel på psykisk sundhed. Det viste sig, at mennesker, der havde rigdom prioriteret meget højt, langt oftere var præget af negative oplevelser frem for mennesker, der ikke oplevede rigdom som altafgørende vigtig for at føle sig tilfreds i livet. Kilde: Sheldon, K.M,Elliot, A.J., Kim, Y., & Kasser, T. (2001). What Is Satisfying About Satisfying Events? Testing 10 Candidate Psychological Needs. Journal of Personality and Social Psychology, 80(2), Notater

22 Transaktionsanalyse Side 20 Som styreredskab for den psykiske energi (den bærende bølge, der bringer budskabet frem) bruger vi transaktionsanalysen. Denne model blev udviklet af den canadiske psykolog, Dr. Eric Berne i perioden fra Han betegnede med transaktionsanalysen 5 forskellige dele af personligheden, 5 forskellige egotilstande. Ifølge Eric Bernes definition er en egotilstand "et sammenhængende sæt af følelser, hvortil der knytter sig et tilsvarende sæt af adfærdsmønstre" Kritisk forælder: Kritisk, selvkritisk, fordømmende, straffende, laver forbud, dirigerer. Plejende forælder: Beskytter, trøster, hjælper tager sig af, støtter, rådgiver. E = 0 Voksen (V): Rationel og dataindsamlende, roligt overvejende, ufølende, realitetsafprøvende, træffer valg, sandsynlighedsberegnende Tilpasset barn: Stille, passiv, hæmmet, genert tilpasset, lydig. Frit barn: Nysgerrig, fantasifuld, kreativ, aktiv, aggressiv, følelsesfuld. Kritisk forælder: Tk Plejende forælder: Tp Tilpasset barn: Tt Frit barn: Tf

23 Side 21 På denne side vil du finde to øvelser, der skal give dig mulighed for at træne dig selv i brugen af det transaktionsanalytiske sprog, så du har noget at gå ud fra i forhold til det emotionelle referat. Men husk, at det er hele sansningen omkring en person, der indgår i observationerne. Først vil du stifte bekendtskab med et afsnit fra et eventyr. Din opgave består i at kunne læse sætningerne i forskellige T-spændingsfelter. Altså i at kunne skifte mellem de forskellige motiver T k, p, f, t og også gerne i styrkeforhold. Du skal være meget opmærksom på, at vi ofte i en indlæringsfase er meget kritiske over for os selv og specielt, når det handler om vores måde at tale på. Det er ikke meningen, at du skal kunne overtage et job på Det Kongelige Teater eller i Danmarks Radio men blive bevidst om din stemmes muligheder som et effektivt værktøj i både auditiv og kinæstetisk prægning af andre mennesker. Vær god ved dig selv, men øv dig. Øvelse: Fem fra en ærtebælg Der var fem ærter i en ærtebælg, de var grønne, og bælgen var grøn, og så troede de, at hele verden var grøn, og det var aldeles rigtigt. Her følger nogle sætninger, hentet fra proceskonsulentens arbejde. De skal øves efter samme princip som den ovenstående tekst. Det kan tage tid at ramme de forskellige energimotiver, men øvelse gør mester. Det føles nok lidt kunstigt at sige sådan nogle faste sætninger. Det er også kun til at øve på: Jeg havde ellers troet, at du ville kunne have forstået et så simpelt budskab. Jeg er nødt til at fortælle jer, hvordan vi skal organisere os i fremtiden. Det er da lige meget, hvem der begynder, bare vi kommer i gang- ikk? Det er centralt for at kunne få denne proces til at lykkes, at alle er med. Det viste sig, at hvis man ikke vil lære noget, så lærer man det heller ikke. Jeg forstår godt, at du er ked af det. Jeg respekterer din sorg. Jeg oplever, at du melder dig ud af processen. Hvorfor? Det er jo særdeles komfortabelt, hvis der ikke ændres noget? Notater

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Bliv verdens bedste kommunikator

Bliv verdens bedste kommunikator Bliv verdens bedste kommunikator Vane 1: Kend dig selv 2 3 Begrænsende overbevisninger Jeg lærer det aldrig Jeg er en dårlig kommunikator og sådan er det bare Folk lytter ikke, når jeg siger noget Jeg

Læs mere

Hvor der er mennesker - er der konflikter. Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt. Tirsdag den 28. april 2015

Hvor der er mennesker - er der konflikter. Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt. Tirsdag den 28. april 2015 Hvor der er mennesker - er der konflikter Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt Tirsdag den 28. april 2015 Forventninger er med til at styre vores hverdag og har indflydelse på de historier vi fortæller.

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Indhold. Tommy Sørensen 2010 www.lillearden.dk/paed

Indhold. Tommy Sørensen 2010 www.lillearden.dk/paed Tommy Sørensen Indhold Kort fortalt... 3 Forskel rundt i verden... 3 Hoved... 4 Arme... 5 Hænderne... 6 Hænder-ansigt... 6 Håndtryk... 7 Ben & Fødder... 8 Andre signaler... 9 Den lille forskel... 10 2

Læs mere

Mindfulness Practitioner

Mindfulness Practitioner at forene betyder at forene. Foreningen opstår mellem krop, sind og ånd. Og vi opnår det, når vi retter vores opmærksomhed mod bevægelsen i kroppen og mod oplevelsen i kroppen. Ved at holde fokus på åndedrættet,

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Få ro på - guiden til dit nervesystem

Få ro på - guiden til dit nervesystem Få ro på - guiden til dit nervesystem Lavet af Ida Hjorth Karmakøkkenet Indledning - Dit nervesystems fornemmeste opgave Har du oplevet følelsen af at dit hjerte sidder helt oppe i halsen? At du mærker

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole Til børn og unge Workshop d. 6/2-2016 Nyborg Heldagsskole INDEN DU GÅR I GANG 3 grundlæggende trin 1 - Keep it simple (start småt) Mindfulness skal være et positivt og roligt input i løbet af skoledagen,

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Teknologisk Institut Taastrup 20. april 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Op- og nedtrappende adfærd

Op- og nedtrappende adfærd Op- og nedtrappende adfærd Konflikthåndteringsstile Høj Grad af egen interesse/ Interesse for sig selv Lav 1. Konkurrerende Konfronterende 2. Undvigende (Undertrykker modsætninger) 5. Kompromis (Begge

Læs mere

Fra kollega til leder

Fra kollega til leder Fra kollega til leder At træde ind i rollen og få følgeskab De har valgt dig så selvfølgelig bliver du en god leder! Ledelse er på den ene side ikke svært, på den anden side skal du være ydmyg overfor

Læs mere

Vane 1: Kend dig selv

Vane 1: Kend dig selv 1 Vane 1: Kend dig selv 2 Selvindsigt er nøglen til kommunikativ kompetence 4 Begrænsende overbevisninger Jeg lærer det aldrig Jeg er en dårlig kommunikator og sådan er det bare Folk lytter ikke, når jeg

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

konstruktiv kommunikation

konstruktiv kommunikation En introduktion til konstruktiv kommunikation Grethe Lindbjerg Sørensen Konstruktiv kommunikation introduktion Indhold Indledning... 3 Følelsesmæssig intelligens... 4 De to stresshormonsystemer... 4 Amygdalakapringer

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=m8rvxv N9DZk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=m8rvxv N9DZk&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=m8rvxv N9DZk&feature=related * Målet med kommunikationen * Målgruppen for kommunikationen * Sproglige forudsætninger * Tekniske muligheder * Interessefællesskab mellem dem,

Læs mere

Temadag Fredag d. 12. oktober http://odont.au.dk/uddannelse/undervisningi-psykologi-paa-odontologi/ V. Britt Riber Opsamling fra sidst Ønsker for undervisning Repetition af stress og stresshåndtering Kommunikation

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Mental styrketræning Lørdag d. 7/6 2014 kl. 14.00-17.00. Martin Langagergaard

Mental styrketræning Lørdag d. 7/6 2014 kl. 14.00-17.00. Martin Langagergaard Mental styrketræning Lørdag d. 7/6 2014 kl. 14.00-17.00 Træningsøvelser som hjælper dig til at være mere effektiv og bedre forberedt mentalt, når du forsøger at nå dine mål både før, under og efter træning

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK. Kristian Kochs. Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler

PRÆSENTATIONSTEKNIK. Kristian Kochs. Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler Kristian Kochs PRÆSENTATIONSTEKNIK Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler Kristian Kochs vigtigste råd Print dem ud, så du har de vigtigste råd ved hånden, når du har behov

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Velkommen dag 3. Teammøde

Velkommen dag 3. Teammøde Velkommen dag 3 Dagens program indeholder oplæg og drøftelser om Etiske overvejelser Kommunikation Teammøde Sæt Jer sammen med Jeres team og drøft de, for jer vigtigste pointer fra i går Hvad har I brug

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 1 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Bliv en helstøbt leder og få det bedste frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 2 Tip 1: Vær

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Emotionernes betydning VREDE Konfliktskala Umiddelbare konfrontation Bygget op over kortere tid Bygget op over længere tid Du

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Kære skønne kvinde. Tillykke med du har valgt at investere tid i dig selv. For at du får mest mulig ud af materialet. Anbefaler jeg at du

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Trin for Trin. Læseplan Bh./Bh.klasse. Empati. Trin for Trin

Trin for Trin. Læseplan Bh./Bh.klasse. Empati. Trin for Trin Læseplan Bh./Bh.klasse Empati Hvad er Følelser Flere følelser Samme eller forskellig Følelser ændrer sig Hvis så Ikke nu måske senere Uheld Hvad er retfærdigt Jeg bliver når Lytte Vise omsorg Mål Børnene

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Velkommen En appetizer på mindfulness Ikke at smage på et enkelt måltid er ingen katastrofe.. Men det er det til gengæld, hvis

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening I må gerne sætte jer ned Det vi ser og forstår er styret af mønstre I hjerne og krop Vi ser det vi plejer at se Vi forstår

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP DAG 2: PERSONLIG FORMIDLING OG ARBEJDE MED MODSTAND

PRÆSENTATIONSWORKSHOP DAG 2: PERSONLIG FORMIDLING OG ARBEJDE MED MODSTAND PRÆSENTATIONSWORKSHOP DAG 2: PERSONLIG FORMIDLING OG ARBEJDE MED MODSTAND PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen Tanker fra sidst og opsamling på hjemmeopgaven 10.15-10.30

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner ACT Acceptance and Commitment Therapy Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner Programmet Hvad er ACT Hvordan virker ACT Tanker Overbevisninger Pause Værdier Adfærd Hvordan gør jeg Litteratur Hvad er

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

LÆR AT GENNEMSKUE EN LØGN

LÆR AT GENNEMSKUE EN LØGN LÆR AT GENNEMSKUE EN LØGN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ræk højre hånd i vejret når du har fundet feljen Hvorfor lyver man? Lyver til egen fordel Lyver til andres fordel Lyver for at beskytte privatliv

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran Psykisk sårbare/syge veteraner kan have meget svært ved at deltage i møder med offentlige myndigheder. Det asymmetriske magtforhold, og de mange mennesker, regler

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Don t be nice be real!

Don t be nice be real! Don t be nice be real! - om nogle af misforståelserne omkring Girafsprog Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste mennesker i dagens Danmark har hørt

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Stress og mindfulness

Stress og mindfulness Stress og mindfulness Hvad er stress? Præsentation af mindfulness principper, åndedrættet og meditation. Værktøjer der kan anvendes i hverdagen. Øget arbejdspres inden for de sidste 5 år Føler sig stresset

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Fyr en fed vær som et træ

Fyr en fed vær som et træ Fyr en fed vær som et træ I mit sidste blogindlæg lovede jeg at skrive noget mere om, hvad du gøre for hurtigt at skifte din adfærd, så den passer til den opgave du skal løse, men hvorfor bruger jeg overhovedet

Læs mere

Konflikter skal klares

Konflikter skal klares Konflikter skal klares På besøg hos elever fra mellemtrinnet, der er samlet for at demonstrere, hvordan de gennem forumspil har arbejdet med at løse konflikter under featureugen. Slap af i jeres ben, så

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Visionen for Trøjborg dagtilbud. Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse

Visionen for Trøjborg dagtilbud. Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse Visionen for Trøjborg dagtilbud Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse En udviklingsstøttende metode, i forhold til samspil En metode der tager

Læs mere

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT GRATIS EBOG KAN JEG KALDE DIG EGOISTISK? (UDEN AT DU BLIVER SUR) 3 TRIN TIL AT ELSKE HELE DIG (OG IKKE KUN DINE PÆNE SIDER!) IDA BLOM Indhold Intro Trin 1 D I S C O V E R Trin 2 A C C E P T Trin 3 F I

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

10tips til at skabe gnister i kundekontakten

10tips til at skabe gnister i kundekontakten 10tips til at skabe gnister i kundekontakten Brian Vang - 2016 Vær nærværende Vær nærværende og giv kunden 100% fokus! Nærvær er en grundlæggende forudsætning for at skabe kontakt til andre mennesker,

Læs mere

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn HVORFOR SOVER VI? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 hvor vi lader op Værktøj 9 1 NY_9 tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 Indhold 3 Introduktion 4 Oplæg til drøftelse af pausepraksis 5 Pausekultur som et godt værn mod stress 6 Instruktion til et lille pusterum

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Energi-øvelser andet sæt.

Energi-øvelser andet sæt. 1 Energiøvelser - Doris Beltoft 2014 Energi-øvelser andet sæt. Dette sæt indeholder især øvelser, der hjælper de to hjernehalvdele med at arbejde sammen, og beroliger amygdala. Sagt på en anden måde, det

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere