Bæredygtige Byer & Bygninger. Best Practice for lavenergibyggeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtige Byer & Bygninger. Best Practice for lavenergibyggeri"

Transkript

1 idworks.dk / 3577 / 1.8 FBBB Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB) har til formål at styrke indsatsen for bæredygtige byer og bygninger. Dette formål fremmes bl.a. ved at drive oplysende virksomhed og deltage aktivt i debatten, herunder i samarbejde med organisationer i Danmark og udlandet. Nyheder fra byggeri og energiforsyning, kommuner m.fl., debatindlæg, annoncering af aktuelle arrangementer, reportager samt en række igangværende byggeri- og byudviklingsprojekter landet over præsenteres løbende på hjemmesiden Periodiske nyhedsbreve til en interesseret kreds af mere end personer giver let adgang til at holde sig orienteret bl.a. om nye opdateringer i databasen hvor ca. 26 byg- gerier med særlig energi- og miljøindsats præsenteres. Senest er påbegyndt indlægning af målte energiforbrug og nøgletal i forhold til de skærpede energikrav i bygningsreglementet. FBBB har i 2oo8 taget nyt initiativ til i samarbejde med producenter at tilvejebringe vejledning og produkthenvisninger om lavenergibyggeri med foreløbig fokus på produktområderne isolering, vinduer, ventilation, solvarme, solceller og varmepumper. Foreningens arbejde er stort set udelukkende finansieret af medlemskontingent fra i alt nuværende ca. 13 medlemmer fra kommuner, boligselskaber, arkitekt- og ingeniørfirmaer, producenter, organisationer og privatpersoner m. fl. Vi vil gerne opfordre til at mange flere bliver aktive medlemmer så vi kan gavne det bæredygtige byggeri og byudvikling endnu bedre. Læs mere på: - klik om FBBB TEMA Best Practice for lavenergibyggeri Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger oktober 8 nr. 1 årgang 11

2 Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger 11. årgang 8 Udgiver: Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger c/o European Green Cities Vesterbrogade København V Tlf: Redaktion: Forsiden: Oplag: Layout og sats: Peder Vejsig Pedersen Birgitte Skjøtt Jens Frendrup Nybyggeri i Salzburg 15 eksemplarer idworks a/s, Århus Tryk: Scanprint a/s, Viby J. ISO 11 miljøcertificeret og EMAS-godkendt issn Som en naturlig del af foreningens holdning til miljø, har vi valgt at lade denne tryksag svanemærke. Svanemærket garanterer, at papiret, trykfarverne m.v. lever op til skrappe miljøkrav. Desuden kan tryksagen indgå i genbrug efter brug. Forord Bæredygtigt og energirigtigt byggeri fra specialtilfælde til mainstream Peder Vejsig Pedersen, Cenergia, fmd. for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Byggeri gennemføres i dag kun undtagelsesvis som bæredygtigt og energirigtigt byggeri. Dette gælder også i Danmark, hvor der i de seneste år er sket en meget markant byudvikling med masser af nyt byggeri, men altså uden særlig vægt på energi og miljømæssige kvaliteter. Dette betyder at både rådgivere, udførende og planlæggere i dag ofte mangler den viden der skal til, når vi i fremtiden skal sikre at alt byggeri skal være bæredygtigt og energirigtigt, hvilket er nødvendigt hvis vi skal tage klimaudfordringen alvorligt. I 1996 deltog jeg i et samarbejde med Salzburg regionen, instituttet SIR og boligselskabet GSWB i forbindelse med det første EU støttede lavenergibyggeri i regionen, som ikke var en undtagelse, men i stedet blev starten på en udvikling, hvor man ved hjælp af et særligt pointsystem, sikrede en bedre finansiering af energirigtigt byggeri. Noget som i de efterfølgende år sikrede en imponerende udvikling i retning af at lade energirigtigt byggeri, inkl. passivhus byggeri, blive den almindelige standard, med samtidig vægt på brug af vedvarende energiløsninger som solvarme og biomasse i henholdsvis 6% og 5% af nye byggeprojekter. I Danmark kan disse %-tal nok ikke engang snige sig op på 1%. For Københavns Kommune har man i Concerto projektet Green Solar Cities med det opnåede EU-tilskud til energirigtigt byggeri og vedvarende energi i Valby en enestående mulighed for at benytte Valby byområdet til at sætte nye standarder for byggeriet. Det er håbet at det i denne sammenhæng vil være muligt at lade sig inspirere af, hvordan man i Salzburg har opnået at gøre brug af energieffektivt byggeri og vedvarende energi til mainstream. Samtidigt regner vi også med her fra København at kunne formidle gode løsninger, som man kan få glæde af i Salzburg, herunder f. eks. brug af solceller til CO2 neutralt byggeri, eller prisbillige løsninger med balanceret ventilation med varmegenvinding. Peder Vejsig Pedersen Concerto projektet i byområdet Lehen, Salzburg Projektbeskrivelse Salzburg Mange ældre ejendomme skal renoveres Best Practice for lavenergibyggeri Ing. Inge Strassl, SIR Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen Nybyggeri under planlægning i centrum Concerto-arealet i Salzburg ligger i bydelen Lehen, en bydel i nærhed af centrum med en meget høj indbyggertæthed. Den består til dels af beboelseshuse i flere etager, der blev opført mellem 195 og 197. Bydelens struktur har dog ændret sig grundlæggende i løbet af de seneste år: et fodboldstadion er blevet revet ned, erhvervsområder er blevet efterladt frit liggende, og de små butikker langs med Ignaz Harrer Straße udvandrede til de store indkøbscentre, eller lukkede. I løbet af de næste år skal der her foregå en fornyelse af bydelen, der skal gøre den mere attraktiv, der skal atter integreres centrale funktioner af det offentlige liv (byens bibliotek) og samtidigt skaffes hårdt tiltrængte nye lejeboliger. På banelinjen oprettes to nye S-banestationer, som giver bydelen en helt ny tilslutning på det offentlige trafiknet. Indhold Concerto projektet i Salzburg, Østrig Inge Strassl Concerto projektet i Valby, København Jakob Klint Indendørs komfort og brugeradfærd: Ventilationssystemer Evert Hasselaar Nye ventilationsløsninger ved renovering Jakob Klint Fjernvarme med solenergi og mikronet Helmut Meisl, Fjernvarme til fremtidens lavenergibyggeri Peder Vejsig Pedersen...15 Passivhusudviklingen i Sverige Maria Wall Passivhus-bebyggelse Samer Mösl Stephan Gröger og Marita Gruber...19 Arkitektur og byudvikling som redskab i klimaindsatsen Anne Marie Holt Christensen København på vej mod CO2 neutrale byområder Annette Egetoft Finansieringssystem for økologisk boligbyggeri i Salzburg Inge Strassl Projektets dele: På et ca. 43. m² stort areal, hvor der tidligere stod produktions- og kontorbygninger fra de kommunale værker, skal der nu opføres lejeboliger, en børnehave og et studenterhus. På det sydlige område bygges et universitetsområde med innovationscentrum med kontorer og medicinske forskningslaboratorier. Det eksisterende kontorhøjhus saneres. Sammen med disse store byggetiltag skal der overvejes et samlet innovativt energikoncept for dette byområde. Det gamle stadion ny midtby Lehen Det gamle fodboldstadion er blevet revet ned og et nyt opført i udkanten af byen. På dette areal opføres det nye bibliotek, et dagcenter for ældre, en café og ca. boliger. Det grønne område i midten bibeholdes. Termiske solfangere muliggør at lejlighederne kan udnytte solenergi til varmt vand og opvarmning. Sanering af gamle boligkomplekser Mange af boligerne i dette område har ingen isolerede ydermure og ingen centralvarme. Der udarbejdes saneringsplaner og en tidsplan for de gamle boliger. I den forbindelse skal de gamle huse efterhånden tilsluttes Side 2 nr. 1 oktober 8 nr. 1 oktober 8 side 3

3 Concerto projektet i byområdet Valby, København Concerto området i København ligger i bydelen Valby, men omfatter også mindre arealer i to tilgrænsende bydele. Bydelen Valby ligger i den sydvestlige del af Københavns Kommune, og fra det centrale København til det centrale Valby er der ca. 5 km. Jakob Klint, Kuben Igangværende nybyggeri i Lehen centrum Kontorbygning der skal renoveres til næsten passivhus standard mikronettet for nærområde-varmeforsyningen (med solenergi). Renovering af højhuset Højhuset er en kontorbygning, som skal renoveres til næsten passivhus standard. Moderne bygningsinstallationer med balanceret ventilation af beboelsesrummene vil skabe optimal komfort, og strømmen skal til dels produceres med solceller. Projektets centrale punkter: 1) Nybyggeri i planlægningsområdet (ca. boliger og butikker) planlægges samlet og hvad angår varmeisolering til lavenergi standard eller som passivhuse under hensyntagen til byggematerialernes økologi med varmebehov under W / m 2. 2) Renoveringen af de gamle bygninger i området: I dette planlægningsområde findes mange gamle huse, der er blevet opført mellem 195 og Kun enkelte af disse huse har fået foretaget varmeisolerende tiltag tidligere. Ved hjælp af termografi udarbejdes saneringskoncepter, der derefter omsættes etapevis. Der skal også udtænkes innovative saneringsløsninger for kontorbygninger i området. 3) Det samlede energikoncept med tyngdepunkt i solenergi og fjernvarme fra industriel spildvarme. Tekniske detaljer: Ved brug af et stort termisk solaranlæg (mindst 2. m² solfangerareal) opnås der ved hjælp af varmepumpeteknik en effektivitetsstigning. En. liter buffertank integreres i den samlede arkitektur og forsyner planlægningsområdet ved hjælp af et mikronet med varme til varmt vand og opvarmning. Ved overskud er det planlagt at integrere overskudsvarmen fra solaranlægget i det kommunale fjernvarmenet. Til strømforsyning af underjordiske parkeringsanlæg og forretningsarealer og ventilation integreres solceller i arkitekturen. 4) Byplanmæssig samlet betragtning for planlægningsområdet med hovedpunkterne: Trafikplanlægning, mobilitetskoncept for nye boliger, planlægning af friarealer. De nye S-banestationer ændrer tilgængeligheden til bydelen. I området med nyt byggeri er der planlagt offentlige friarealer, men også de eksisterende friarealer og parkeringsforhold på området, hvor de gamle boliger findes, skal undersøges. 5) Emner af social karakter: Borgerinformation og borgernes inddragelse, inddragelse af de nye lejere og hjælp til social kontakt i fasen indtil beboerne er faldet til. I stueplan vil der blive stillet områder til rådighed for beboersammenkomster og kulturelle arrangementer. I forbindelse med Concerto projektet skal Lehen bydelen ombygges, så den er rustet til fremtiden. Det er målet ved hjælp af de nye byggeforanstaltninger også at belyse strukturerne i den gamle boligmasse, samt at se på veje, trafikken, friarealer - og indlede en langsigtet foryngelsesproces, som vil gøre Lehen til en modelbydel for vedvarende og fremtidsorienteret udvikling. På et lille by-område vil der her blive vist, hvordan man midt i byen ved hjælp af solen kan producere strøm og opvarme huse, hvordan beboerne får mødesteder og en ny boligkvalitet, og hvordan der skabes nye tilbud med butikker, kultur og friarealer på de gamle ikke udnyttede arealer. Valby var oprindeligt en mindre landsby, men blev udbygget i slutningen af 18-tallet og begyndelsen af 19-tallet med boliger og industrivirksomheder og blev en del af Københavns Kommune. Valby er indgangen til København når man kommer fra vest eller syd, og en række af Københavns væsentligste tog- og vejforbindelser går igennem bydelen. Mange store danske virksomheder grundlagde deres aktiviteter i Valby og flere af dem har stadig deres hovedsæde i bydelen, som f.eks. Carlsberg Bryggerierne. I dag er de ældre erhvervsområder under omdannelse til blandede boligog erhvervsområder, hvor de nye erhverv nu især udgøres af kontor og service virksomheder og i mindre grad af egentlige produktionsog industrivirksomheder. Solcelleplan 25 I blev igangsat et samarbejde mellem en række aktører i København og Valby, med henblik på at gøre Valby til et forsøgsområde for solceller. Der blev formuleret en vision om at 15% af elforsyningen skulle komme fra solceller i 25, og siden er der blevet gennemført en række solenergi projekter i bydelen. Concerto-projektet Green Solar Cities indgår som et led i den plan, og der er nu ikke alene fokus på solenergi, men også på lavenergi ved renovering og nybyggeri. Planen og initiativerne i Valby harmonerer godt med Københavns vision om at blive Miljømetropol i 15 samt med visionerne om CO2-neutral byudvikling. I forbindelse med omdannelsen af en række ældre erhvervsområder vil der i mange år fremover ske renoveringer og omdannelse af ældre bygninger - og nye boliger, institutioner og kontorer vil blive opført. Concerto-området omfatter en række af disse projekter med fokus på lavenergibyggeri og solenergianvendelse mv. Omdannelse af ældre erhvervsområder Omdannelsen af de tidligere erhvervsarealer i Valby er startet med den centralt beliggende Porcelænsgrunden i 1. Her lå tidligere et bomuldsspinderi og en porcelænsfabrik, der blandt andet producerede isolatorer til højspændingsmaster. I dag er området omdannet til boliger, kontorer og et nyt indkøbscenter. Flere af de ældre erhvervsbygninger er genanvendt til nye formål. Porcelænsfabrikkens tidligere ovnhal er omdannet til folkeskole og den tilhørende prøvehal for højspændingsisolatorerne til kultur- og idrætshus for skole og bydel. I forbindelse med omdannelsen af disse bygninger er en række solcelleinstallationer blevet integreret på bygningernes tage og facader. I efteråret bliver det mest spektakulære anlæg færdigt - en gavludsmykning med solceller og neonrør, som bliver et nyt vartegn for bydelen. Langgadehus indgår som det sidste byggeprojekt i omdannelsen af dette areal. Det er en karrébebyggelse, der består af 8. m 2 ældrecenter med tilhørende ældreboliger og 6 private boliger á m 2. Hele byggeriet udføres som lavenergiklasse 2 og de private boliger præfabrikeres i Estland. Ældrecentret forventes opført med solenergianlæg på taget. Der er byggestart i begyndelsen af 9, og forventes ibrugtagning i september 1. F.L. Smidth grunden F.L. Smidth grunden er det næste større erhvervsområde under omdannelse i Valby. Her skal opføres boliger og kontorer, og omdannelsen er i fuld gang. En række af de eksisterende bygninger er taget i brug. Et nyt kontorbyggeri opføres af De Forenede Ejendomsselskaber og forventes opført som lavenergibyggeri. Detaljerne vedrørende byggeriet er endnu ikke på plads. Side 4 nr. 1 oktober 8 nr. 1 oktober 8 side 5

4 Karensminde Lavenergiklasse 2 12 af boligerne indgår i billig bolig programmet Grønttorvet Grøntorvet er et andet større område under omdannelse og grænser op til F.L. Smidth grunden. Tidligere omfattede det som navnet siger Københavns Grønttorv, men området har nu fået nyt navn, Christiansberg. Der er netop udskrevet en arkitektkonkurrence om en masterplan for området. Carlsberg området Bryggeriet Carlsbergs område er et andet større område under omdannelse, og her er netop udarbejdet ny lokalplan for områdets omdannelse. Miljømæssigt er ambitionerne høje for det område, og alt byggeri opføres til energiklasse 1, hvilket er 5% bedre end den gældende energiklasse. Der er også sat høje mål på en lang række andre områder af miljømæssig betydning: transport, affald mm.. Byggeriet går i gang i 9. Karensminde Udover de store omdannelsesprojekter af ældre erhvervsområder indgår også en række mindre bebyggelser i indsatsen omkring lavenergibyggeri. Karensminde er et mindre boligbyggeri i den tilgrænsende bydel Kongens Enghave. Her er 42 boliger færdigbygget af Kuben til lavenergiklasse 2, heraf 12 under billig bolig programmet. Der er tale om præfabrikerede boliger, der er produceret i Estland og sejlet til København. Boligerne er taget i brug i foråret 8, og der arbejdes nu på at opsætte solceller på tagene. Hornemanns Vænge Hornemanns Vænge er en almen boligbebyggelse fra 197 erne, hvor der skal gennemføres en omfattende renovering og etableres tagboliger. Som følge af tagboligerne og udvidelse af boligarealet, skal der udarbejdes en ny lokalplan, der forventes færdig i slutningen af 8. Området bliver nabo til den kommende nye vest- og sydgående jernbaneforbindelse fra København. Renoveringen forsøges gennemført som lavenergibyggeri og tagboligerne forventes opført som CO2- neutrale boliger. Valby Vandkulturhus Vandkulturhuset er en svømmehal på 3. m 2 som bliver opført i de kommende år. Anlægget er i udbud og resultaterne af udbuddet forventes i efteråret 8. Vandkulturhuset indgår som en central del af Concerto projektet, og der arbejdes på at et nyudviklet bioforgasningsanlæg kan indgå som en del af energiforsyningen til svømmehallen. Flere solcelle projekter Udover disse byggerier arbejdes der tillige på at etablere CO2-neutrale tagboliger på en ældre andelsboligforening med solcelle integration på taget. Der er tale om en bygning med tegltag, og ambitionen her er at vise nye muligheder for solceller på den type byggeri. Ligeledes arbejdes der med at gøre en mindre renovering og tilbygning med fem nye boliger og en café til et demonstrationsprojekt for lavenergibyggeri, hvor byggeprocessen vil kunne følges på Solar City Copenhagens hjemmeside. Derudover arbejdes der på at gennemføre en række solcelleprojekter i samarbejde med DSB, DONG Energy og almene boligafdelinger i Valby. I den sammenhæng er der udbudt 3 solcelleanlæg som borgere i Valby kan melde ind på og efterfølgende få opsat på deres boliger. Bæredygtig bydelsplan Sideløbende med Concerto projektet arbejdes der på at udarbejde en bæredygtig bydelsplan for Valby i et lokalt samarbejde med København Kommunes forvaltninger. De ovennævnte demonstrationsprojekter indgår som en del af denne plan og medvirker til planens realisering. Udarbejdelse af planen støttes af EU via Intelligent Energy Europe programmet og indgår i projektet Multiplying Sustainable Energy Communities (MUSEC), hvor 8 europæiske byer samarbejder om strategier for bæredygtig byudvikling. Concerto projektet Green Solar Cities er et af ialt 18 igangværende større EU projekter som ialt omfatter 45 europæiske byområder, der gennemgående alle implementerer omfattende nybyggeri og renovering med lavenergi eller passivhus standard samt tilvejebringer supplerende energiforsyning baseret på vedvarende energikilder. Læs mere på: Side 6 nr. 1 oktober 8 nr. 1 oktober 8 side 7

5 Beboernes karakteristika Husstand: Størrelse/alder/livsstil Uddannelse: Miljøbevidst motivation/uddannelsesniveau Økonomi: Boligejer/indkomst Indendørs komfort BRUGER- ADFÆRD Energiforbrug Beboelsens karakteristika Bygningselementer Beliggenhed og klima Termisk masse Installationssystem, udstyr Figur 1: Model til analyse af brugeradfærd med hensyn til ventilationssystemer Reduktion i udsugningen % 8 6 y = 26,4Ln(X) + 1, Husets alder i år Figur 2: Regressiv kurve, som viser en 1% reduktion i udluftningskapaciteten pr. år Mere end 7% af ventilationssystemer i den samlede boligmasse er mere end 5 år gamle. Ud fra reduktionen i kapaciteten anslås det, at 7% af alle mekaniske udluftningssystemer i Holland yder mindre end 6% af standardvolumen, og 3% yder under det halve af den krævede volumen. Vi fandt en korrelation mellem ventilatorboksens alder og længden af brugstiden pr. dag: jo ældre system, jo kortere brugstid. I praksis er den mekaniske udluftning i køkkenet ca. 25% lavere end ved naturlig udluftning og ca. det samme som i badeværelset. INDENDØRS KOMFORT OG BRUGERADFÆRD: VENTILATIONSSYSTEMER Evert Hasselaar, Teknisk Universitet i Delft, Holland Ventilation i beboelser har til formål at fjerne forurening afgivet af bygningen eller beboerne, emissionsspidsbelastninger og påvirkninger fra overophedning. Luftinfiltrering gennem bygningens vægge osv. er ikke nødvendigvis påvirket af brugeradfærden, hvorimod naturlig og mekanisk ventilation hænger tæt sammen med brugerpræferencer og krav til indendørs komfort. Ventilation og brugeradfærd står i indbyrdes konflikt: Mens den indendørs luftkvalitet er stærkt afhængig af ventilationsgraden, kan brugernes præferencer med hensyn til komfort og energiforbrug føre til dårligt indeklima. For at opnå målene for energiforbrug og indendørs luftkvalitet bør man derfor grundigt forstå sammenhængen mellem disse to faktorer og ventilationsforholdene. Luftbevægelserne i bygninger sker primært på tre måder: Luftinfiltrering gennem materialer, samlinger, sprækker og sammenføjninger Naturlig ventilation gennem vinduer, ventilationshuller, riste, vertikale kanaler Mekanisk ventilation gennem indsugning og udsugning Luftinfiltrering og lufttæthed Luftskiftet pr. time (ACH: Air Change rate per Hour) ved luftinfiltrering afhænger af vind- og trykforskelle mellem indendørs og udendørs, men det ligger normalt mellem,5 ACH (meget lavt for lukkede rum og rum med åbning i den ene væg) til,3 ACH i gennemsnit og op til 1 ACH ved store sammenføjninger i facader over for hinanden uden forsegling og i stærke vindforhold. Dette ACH viser, at luftfiltrering udefra bidrager til indeklimaet. Moderne lufttætte bygninger er afhængige af kontrolleret ventilation for at få et godt indeklima, mens ældre bygninger er afhængige af luftinfiltrering udefra: høj i opholdsrum og lavere i soveværelser. Generelt kan luftinfiltreringseffekten beregnes ud fra konstruktionsmetoden, længden af sammenføjninger og typen af forsegling brugt ved huller og sprækker i bygningens ydermure. Naturlig ventilation Naturlig ventilation omfatter luftindtag gennem vinduer, ventilationshuller, riste og vertikale kanaler. Omfanget afhænger af klimafor- holdene og beboernes adfærd. For eksempel: vinduer bruges mere i lejligheder end i enfamiliehuse, formentlig på grund af en større følelse af tryghed. Alderssammensætningen i husstanden, såsom tilstedeværelsen af ældre eller børn gør, at der luftes mindre ud. En større forkærlighed for et varmt indeklima kan være en anden grund til, at der luftes mindre ud, f.eks. i værelser, hvor man ønsker en højere temperatur. Myggenet på udluftningsriste bliver hurtigt tilstoppet med snavs, og den effektive ventilationsoverflade formindskes hurtigt. Gardiner og rullegardiner kan ligeledes blokere for udluftningen. For at undgå støj og lugt udefra benyttes udluftning ofte slet ikke. Udluftning gennem vertikale kanaler anvendes ikke i nybyggeri, men i bygninger med naturlig udluftning er effektiviteten generelt bedre end ved anvendelse af mekaniske systemer, som ofte er sat lavt det meste af tiden. Den naturlige udluftning afhænger af længden af kanalen, temperaturforskellen, vindforholdene og placeringen af udluftningskanalen på taget. Mekanisk ventilation En velafbalanceret udluftning anvendes for at genbruge varmen fra udsugningsluft (heatrecovery ventilation: HRV). Rapporter om luftvejsgener i huse med HRV i Amersfoort peger i retning af dårlig udluftning. Helbredsproblemerne svarer til problemer med indeklimaet: hovedpine, løbende næse, irriterede øjne (kontaktlinser), kløen, træthed og generel utilpashed. En tidligere undersøgelse i Holland viser, at 17% af beboerne bruger mekanisk ventilation i mindre grad på grund af et højt støjniveau fra systemet. Desuden forstår mange beboere ikke, hvordan systemet arbejder, og hvordan, det skal styres. Udluftningskanaler renses hver 1-15 år. Filtre bliver tilstoppede med støv inden for få uger, især i byområder med tung trafik, men de renses kun med ½-1 års mellemrum. Prøver viser, at udstyret og kanalerne opbygger lige så meget støv som filtrene. Der er dog ikke tale om en stabil aflejring: støvskyer frigives efter trykforskelle, vibrationer osv. Udluftningskapaciteten i mekaniske ventilationssystemer sammenlignes i forskellige boligblokke med kapaciteten efter 1 til 11 år (figur 2). Kapaciteten falder på grund af snavs på ventilatorbladene, slid på kuglelejerne i ventilatormotoren og desuden snavs i spjæld og andre dele af udluftningskanalen. Den regressive kurve indikerer en reduktion i udluftningskapaciteten på ca. 1% pr. år (n=6). Snavsede filtre skaber større ubalance mellem indsugnings- og udsugningskapaciteten, afhængigt af mængden af snavs. I Ecobuild-Research prøvehuset var effekten af snavsede filtre på luftvolumen 15-25%. Serviceeftersyn kan genetablere kapaciteten ved måling af kapacitet og justering af spjældene. Rengøring af ventilatoren alene genetablerer ikke kapaciteten. Konklusioner: I praksis er effektiviteten af ventilationssystemer generelt dårlig. Effektiviteten er ikke så forskellig mellem de tre mest anvendte systemer, som teorien antyder: 1) naturlig udluftning, 2) naturlig indsugning og mekanisk udsugning og 3) varmegenvindingsventilation. Der udskiftes lige store mængder luft, omend oftest lidt mere med naturlig udluftning, når man ser på daglig praksis i de fleste boliger (i Holland). Foruden teknisk forringelse er der problemet med brugernes forkerte anvendelse af systemerne. En af de vigtigste årsager til forkert brug er, at man vil undgå støj fra ventilatorerne. Problemer med indeklimaet har tendens til at forekomme, når brugerne kun har få muligheder for at kompensere for ineffektive systemer. Naturlig udluftning anvendes ofte som kompensation. I brugstiden er vedligeholdelsen af ventilationssystemerne dårlig. Side 8 nr. 1 oktober 8 nr. 1 oktober 8 side 9

6 Funktion Teknisk Anvendelse Luft fra en ren kilde Støjniveau db(a) Gode servicetilbud permanent Luft fra rene installationer Intet træk i opholdsrum Permanent hovedventilation Gode kontrolfunktioner Indsugning i hvert rum Behovsstyret ventilation Effektiviteten kan forudsiges og aflæses Udsugning/overløb i hvert rum Badeværelse tørt indenfor 2 timer Bredt udvalg af services HRV, når opvarmning er påkrævet Tilstrækkeligt ACH, mens man sover Tyverisikret Mekanisk emhætte Undgå spredning af forurening Optimeret til hvert rum Luftindblæsning i hvert rum Filtre renses hver anden uge Naturlig nedkøling om sommeren Dobbelt udluftning i indelukkede rum Volumen justeres hvert 3. år Feedback fra brugere Udskiftning af ventilator inden for 8 år Enhed, spjæld renses hvert 5. år Tabel 1: Kriterier for effektiv ventilation Nye ventilationsløsninger ved renovering udvikling og afprøvning Ventilationssystemer kunne være mere effektive (se tabel 1), hvis man er opmærksom på: beboerne kan konstatere effekten af kontrol af ventilationssystemet enten ved hurtig effekt på luftkvaliteten eller ved præcis aflæsning af luftvolumen, som kan hjælpe beboerne med at lære, hvor hurtigt luftkvaliteten bliver normal; hovedventilationen er meget lydsvag, og volumen tilpasses til de specifikke rumforhold; frisk luft er fra en ren kilde og kommer ind i rummet med en kvalitet svarende til udendørsluft; filtre, enheder, kanaler og spjæld er designet til nemt eftersyn og hyppig rengøring og justering; reduktion i kapaciteten kan ikke undgås: nye systemer har overskudskapacitet, mens den effektive ydelse garanteres ved regelmæssig vedligeholdelse i løbet af boligens brugstid; udsugningskapaciteten i badeværelset fordobles, når man anvender luft fra andre rum til at fjerne fugt, sammenlignet med ventilation med frisk luft udefra; i fyringssæsonen er energiforbruget vigtigt, og varmegenvindingsanlæg kan være et godt udgangspunkt, men i perioder med intet eller lavt opvarmningsbehov foreslås naturlig ventilation (hybridventilation); støjniveauet er maksimalt 28 db(a) for hovedventilationen i nattetimerne, og 32 db(a) i dagstimerne. Kravene om et godt indeklima og et lavt energiforbrug har gjort mekanisk ventilation med varmegenvinding til en almindelig løsning i nybyggeriet. Ved renovering stilles der krav om gode ventilationsløsninger, og i et større alment boligområde i København er der blevet udviklet gode standardløsninger, der opfylder de samme krav som ved nybyggeri. Erfaringer fra nybyggeriet med lavenergiboliger, og ikke mindst erfaringer fra tyske passiv-huse (dvs. huse uden et egentligt varmesystem og et meget lavt varmeforbrug), viser, at kontrolleret ventilation med varmegenvinding kan reducere energiforbruget markant, hvis bygningerne har en høj lufttæthed. Den høje lufttæthed er grundlaget for at opnå en kontrolleret ventilation med et lavt varmetab. Derudover er øget isolering og minimering af kuldebroer en væsentlig forudsætning for at nedbringe varmetabet. I passivhus nybyggeriet kan investeringen i et godt og velfungerende ventilationsanlæg med varmegenvinding legitimeres ved, at man sparer investeringen i et egentligt varmesystem, og dermed opnår en høj komfort og et godt indeklima samt lave energiudgifter. Ved renovering er situationen ofte meget anderledes, da investeringen udelukkende kan legitimeres ved et bedre indeklima og et lavere energiforbrug. Dette stiller krav til prisbillige løsninger, hvis man skal kunne overbevise bygningsejere, administratorer og beboere om, at de skal investere i sådanne anlæg. De meget omfattende renoveringer, der foregår af betonbyggeriet fra 196 erne og 197 erne i Danmark, indebærer ofte omfattende betonrenovering, hvor isolering af klimaskærme, udskiftninger af vinduer, renoveringer af altaner mm. indgår. Samtidigt renoveres og forbedres også de tekniske installationer som ventilationsanlæg, stigerør, varmeanlæg mm. I den sammenhæng er det relevant at se på energirigtige ventilationsløsninger, og ikke alene løse problemet med ventilation ved udsugning i bad og køkken samt indtræk af friskluft via ventilationsspalter i vinduerne, hvilket er den mest almindelige løsning i Danmark. Artiklens forfatter har bl. a. anbefalet et dansk ventilationssystem fra firmaet EcoVent - her vist fra besigtigelse i præfab boliger på Solengen i Hillerød. Læs mere på Jakob Klint, Kuben, og Carsten Bai, Lejerbo Side 1 nr. 1 oktober 8 nr. 1 oktober 8 side 11

7 Installation over nedsænket loft Friskluftventil i stue Aftræk i køkken Renovering af alment boligbyggeri i København En større renovering af den almene boligbebyggelse Gyldenrisparken i København har vist at decentrale varmevekslere med indtræk af frisk luft i facaden og afkast over taget skaber et godt indeklima og et lavt energiforbrug. To typer anlæg er afprøvet i Gyldenrisparken og begge bygger videre på den eksisterende ventilationsløsning, som er udsugning i bad og køkken, samt indtræk af frisk luft via ventilationsspalter i vinduerne. Ventilation type 1 I det første tilfælde lukkes spalten i vinduerne, og der trækkes frisk luft ind via en kanal i facaden i køkkenet til varmeveksleren på badeværelset. Luften varmeveksles med aftræksluften fra køkken og bad og fordeles til lejlighedens stue og soveværelser. Varmevekslere er placeret under et nedsænket loft i badeværelset, hvor også lyddæmper og ventilator er placeret. Afkastet sker via de eksisterende ventilatorer på taget. Rørene har en diameter på 16 mm, som er et minimum for at undgå støj, og ventilatoren har et forbrug på kun -3 W. Hele installationen består af præfabrikerede enheder, hvor ventilationsrør er malet på forhånd. Det hele installeres i løbet af en enkelt dag af et håndværkerteam. Der er stor brugertilfredshed med anlægget, da det ikke støjer eller giver trækgener, og da det sikrer et stort luftskifte i boligen. Anlægget kræver et årligt eftersyn, hvor filtre skiftes og ventilatorerne kontrolleres. Eftersynet kan eventuelt ske af varmemesteren og omkostningerne til udskiftning af filtre er ubetydelig, så det er ikke de store udgifter, der er forbundet med disse eftersyn. Det er vigtigt at disse eftersyn indarbejdes i rutinerne for en ejendoms vedligeholdelse, for sker disse eftersyn ikke vil anlæggene ikke fungere optimalt og der vil komme utilfredshed blandt beboerne. Ventilation type 2 Den anden løsning er om muligt endnu mere simpel, men der er kun installeret et enkelt prøveanlæg. Her anvendes en lille decentral enhed, som placeres i stue og værelser i brystningen under vinduerne. Brystningsmodellen eller radiatormodellen kunne man kalde den. Den har indtag og afkast i facaden, og fungerer ved, at der trækkes luft ind ved gulvet. Denne luft varmeveksles med den friske luft, der blæses op foran vinduet. Både indtag og afkast sker i facaden. Enheden er forsynet med en lille varmeflade, der sikrer at den indblæste friskluft har den ønskede temperatur. Varmefladen i enheden tilsluttes det eksisterende radiatoranlæg, og ventilationsanlægget erstatter den radiator, der tidligere var placeret i brystningen. Denne løsning 2 kræver fortsat udsugning i bad og køkken, men denne udsugning kan gøres brugerstyret, så den kun benyttes ved anvendelse af bad og toilet, og ved madlavning på komfuret. Ventilationsenhederne i brystningerne i stue og soveværelser sikrer det nødvendige luftskifte og et optimalt indeklima. Løsning type 2 er endnu på prøvestadiet og brugertilfredshed, luftskifte og energiydelse er endnu ikke afrapporteret. Hvis resultaterne af denne løsning er tilfredsstillende har den store potentielle muligheder ikke mindst ved renovering af ældre ejendomme, hvor føringsveje af ventilationsrør og placering af varmevekslere mm. ofte er vanskelige som følge af manglende plads. Anvendelse af mindre rørdimensioner end 16 mm er sjældent en god løsning, da det almindeligvis øger støj fra anlægget, så i de boliger hvor der er vanskelige føringsveje og for lidt plads kan brystningsmodellen være den helt rigtige løsning. Fjernvarme med solenergi og mikronet Helmut Meisl, Gswb Haustechnik I overensstemmelse med Kyoto-kriterierne, er Gswb boligselskabet i Salzburg allerede på et tidligt tidspunkt gået i gang med at gøre sin indflydelse gældende hvad angår energirigtigt byggeri på den ene side, og en høj energieffektivitet ved driften på den anden side. Mellem de faglige medarbejdere for delstaten Salzburg og Gswb som den største virksomhed til almennyttigt boligbyggeri, skabtes der i løbet af de seneste 1 år et intensivt samarbejde, der resulterede i praktisk gennemførlige og effektive løsninger på energiområdet. Fjernvarmens grundidé Grundideen for Gswb s enhedssystem består af et to-leder-varmefordelingsnet, der består af en fremløbs- og en returløbsledning. Fra varmecentralen fører dette net ind i hver lejlighed og det kører hele året og alle døgnets timer med en konstant fremløbstemperatur på 65 C. Afhængigt af systemet, ligger returløbstemperaturen i varmeperioden på 3-35 C, udenfor varmeperioden på 35- C. Der findes således kun én varm ledning, der transporterer energien, både til opvarmning og til tilberedning af varmt vand. Fra 5 1 lejligheder er dette system overlegen overfor alle andre gangbare variationer, både hvad angår installationsomkostninger, samt når den er i drift. I alle lejligheder findes der en fjernvarmeunit. Denne unit, der oprindeligt stammer fra Skandinavien, indeholder udover pladevarmeveksleren til en effektiv og hygiejniske tilberedning af varmt vand, (sikret mod legionella), alle nødvendige armaturer til en perfekt anlægshydraulik i lejligheden. Derudover er der i unitten samlet lukkemekanismer for alle lejlighedens varmeenheder, samt tællere til beregning af afgifter for koldt vand, varmt vand og spildevand. Læs mere på: Side 12 nr. 1 oktober 8 nr. 1 oktober 8 side 13

Studietur til Salzburg lavenergibyggeri 21. 23. oktober 2008

Studietur til Salzburg lavenergibyggeri 21. 23. oktober 2008 Studietur til Salzburg lavenergibyggeri 21. 23. oktober 2008 I Salzburg har man med relativt begrænsede virkemidler i løbet af de sidste 10 år skabt en udvikling, hvor solenergi, biobrændsler og passivhus

Læs mere

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger Peder Vejsig Pedersen Direktør, Civ.ing. Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Præsentation

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

IDA-BYG, Energitjenesten, FBBB & Aalborg Universitet Den 28. oktober 2008 Ventilationsseminar

IDA-BYG, Energitjenesten, FBBB & Aalborg Universitet Den 28. oktober 2008 Ventilationsseminar IDA-BYG, Energitjenesten, FBBB & Aalborg Universitet Den 28. oktober 2008 Ventilationsseminar Peder Vejsig Pedersen Direktør, civilingeniør Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev,

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Teknik og omkostninger ved bygningsindpassede solceller i ejendomme.

Teknik og omkostninger ved bygningsindpassede solceller i ejendomme. Peder Vejsig Pedersen Direktør, Civ. Ing. Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. I

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Passivhuse & renovering

Passivhuse & renovering Passivhuse & renovering - afgørende brikker! Troels Kildemoes Passivhus Nordvest Passivhus Nordvest Danmarks største erhvervsnetværk indenfor superlavenergihuse Den ultimative drøm selvforsyning! Alene

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst 3 Eksempler o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst Ved Claus Poulsen, seniorkonsulent, AL2bolig Energirenovering af klimaskærm i Langkærparken Formål:

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Fra Solar City Horsens til PV Cities

Fra Solar City Horsens til PV Cities Peder Vejsig Pedersen, Direktør, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobil: +45 20 46 67 55, e mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Formand

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER

HANDLINGSPLAN FOR ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER Temadag om energimåling, adfærd og indeklima Hvor er vi på vej hen? HANDLINGSPLAN FOR ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER PILOTPROJEKTER: Wilkenbo Brændgårdsparken Hornemanns Vænge Hovedspørgsmål Er det muligt

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Energibehov og energiomstillingen frem mod 2050 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger Emner Historik Energiforsyninger og bygninger

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Fbbb temadag boligselskabet KAB d. 2. oktober 2012

Fbbb temadag boligselskabet KAB d. 2. oktober 2012 Peder Vejsig Pedersen, Director, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobile: +45 20 46 67 55, e mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Forslag

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE NeothermVentilation Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY 2 Hvorfor er ventilation nødvendig? Moderne huse er velisolerede og helt

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

Indeklima i medborgerhus

Indeklima i medborgerhus Indeklima i medborgerhus Om Hvidovre Medborgerhus Anlæg og resultater Tekniske løsninger Case for metodeudvikling Brugerne før og under byggeprocessen Kontakter Fokus på indeklimaproblemer for medarbejderne,

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energirenovering af Ryesgade 30

Energirenovering af Ryesgade 30 EUDP projekt 9: Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1 9 13 Partnere i udviklingsprojekt: Støtte til udviklingsprojekt: Parter i byfornyelsesprojekt

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Teknik i to passivhuse

Teknik i to passivhuse Teknik i to passivhuse Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi- og miljøvenligt byggeri VVS- og ventilationsanlæg Elektriske

Læs mere

Grundejerforeningen JUELSMINDE

Grundejerforeningen JUELSMINDE Indholdsoversigt Indledning 1. De hurtige løsninger 2. Nogle definitioner 3. Gennemgang af anlæg i parcel 4. Spareløsninger Indledning Dette er indledningen til nogle overvejelser, som man kan bruge i

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Dette notat omhandler etablering af ventilation ved individuel ombygning og er tænkt anvendt ved tilbudsgivning og indledende projektering. Notatet

Læs mere

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Albertslund 26. januar 2009 Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Introduktion til Albertslund Klimaplanen Fjernvarme

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Bæredygtige Byer og Bygninger

Bæredygtige Byer og Bygninger Møde om etablering af et netværk for Bæredygtige Byer og Bygninger Peder Vejsig Pedersen Cenergia Energy Consultants Sct. Jacobs Vej 4, 2750 Ballerup, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36,

Læs mere

STAGEBJERGVÆNGET - ALMIND 23. februar 2012

STAGEBJERGVÆNGET - ALMIND 23. februar 2012 ALMIND < mod Vejle skolen kirken brugsen nyt boligområde gl stadion mod Kolding < GRUNDEN grunden hvor der skal opføres 2 boliger hegn langs Vestergade Stagebjerggård fuglehus ved lejepladsen parcelhuskvarter

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Notat om balanceret mekanisk ventilation til etageboliger med modstrøms varmegenvinding og lavt elforbrug til ventilatorer.

Notat om balanceret mekanisk ventilation til etageboliger med modstrøms varmegenvinding og lavt elforbrug til ventilatorer. Notat om balanceret mekanisk ventilation til etageboliger med modstrøms varmegenvinding og lavt elforbrug til ventilatorer. Efterhånden som boliger bliver mere energibesparende på basis af forbedring af

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

RENOVERING AF RÆKKEHUS. Amdi Worm Teknologisk Institut ACTIVE HOUSE EVALUERING

RENOVERING AF RÆKKEHUS. Amdi Worm Teknologisk Institut ACTIVE HOUSE EVALUERING RENOVERING AF RÆKKEHUS ACTIVE HOUSE Amdi Worm Teknologisk Institut EVALUERING 0 Indholdsfortegnelse Active House radar, evaluering... 2 Introduktion... 2 Radar resultater... 2 Beskrivelse af rækkehuset

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Tekniske og økonomiske muligheder for lavenergibyggeri

Tekniske og økonomiske muligheder for lavenergibyggeri Peder Vejsig Pedersen, Direktør, civilingeniør Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk.

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks appendiks Appendiks 7 Klimatiske principper Ved et adaptivt design skal der tages højde for de forskellige påvirkninger fra naturen ved de respektive placeringer. I forlængelse af ressourceforbrug under

Læs mere

Energieffektivisering af bygninger. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Energieffektivisering af bygninger. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Energieffektivisering af bygninger Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Krav til bygninger nu og fremover Bygningsreglementet blev strammet i 2006 for nye bygninger med omkring 25 % for eksisterende bygninger

Læs mere

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013.

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Side 1 af 23 Kære kollega, Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Det er vigtigt, at I svarer ud fra jeres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blåbærsvinget 7 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-033257 Energikonsulent: Ole Strøm Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Abildlunden 49 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-012644 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation. Toke Rammer Nielsen DTU Byg

Energiøkonomisk boligventilation. Toke Rammer Nielsen DTU Byg Energiøkonomisk boligventilation Toke Rammer Nielsen DTU Byg DTU Byg ca. 160 ansatte, ca. 100 er videnskabeligt personale Bygningsdesign Bygningskonstruktioner Byggematerialer Geoteknik Indeklima Bygningsfysik

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme Theodor Møller Moos Seniorprojekt- og markedsleder, fjernvarme 1 Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet Jørgen M. Schultz, BYG DTU Kirsten Engelund Thomsen, By og Byg Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-02-13 2002 ISSN

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lærkevej 35A 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003998 Energikonsulent: Jørgen Christensen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer Energirenoveringer i BO-VEST regi Tæt / lavt elementbyggeri fra 1960erne og 1970erne Galgebakken - 687 boliger Hyldespjældet 383 boliger Gårdhusene

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

NOTAT: Kommentarer til Søren Dyck-Madsens bemærkninger om varmepumper og

NOTAT: Kommentarer til Søren Dyck-Madsens bemærkninger om varmepumper og Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 194245 Brevid. 1314010 Ref. VAJE Dir. tlf. 46 31 35 38 vagnhj@roskilde.dk NOTAT: Kommentarer til Søren Dyck-Madsens bemærkninger om varmepumper og 10.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Birkeparken 24 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere