April 2011 Rapport og debatoplæg om flere kvinder i ledelse i Nyborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2011 Rapport og debatoplæg om flere kvinder i ledelse i Nyborg Kommune"

Transkript

1 Charter for flere kvinder i ledelse Rapport og debatoplæg fra Nyborg Kommune maj

2 April 2011 Rapport og debatoplæg om flere kvinder i ledelse i Nyborg Kommune Indhold: Nyborg Kommune og Charter for flere kvinder i ledelse... side 2 Ligestilling og mangfoldighed kort fortalt... side 2 Mål og konkrete aktiviteter i Nyborg Kommune... side 3 Nyborg Kommune og verden udenfor... side 4 Statistik kvinder i ledelse... side 5 Lederudvikling i Nyborg Kommune... side 6 Specialeopgave om Kvinder i ledelse... side 7 Stikord fra netværksmøder Charter for flere kvinder i ledelse... side 8 Nyborg Kommune og Charter for flere kvinder i ledelse Nyborg Kommune underskrev Charter for flere kvinder i ledelse. Se vedlagte pdf-fil, hvor det fremgår at Nyborg Kommune forpligter sig til at arbejde med de 7 punkter i charteret, som kan ses på side 2 i filen. 450_2010_255799_ Underskrevet_charter_ pdf I dag er der ca. 100 virksomheder i Danmark både private og offentlige som har underskrevet charteret. Tre måneder efter underskriften skal virksomhederne indsende en baseline med bl.a. statistik og mål samt beskrivelse af aktiviteter. Se vedlagte baseline fra Nyborg Kommune. 450_2010_255798_B aseline til_ligestillingsafdelingen.pdf Omkring 2 år efter underskriften på charteret skal virksomhederne indsende en rapport. Der er ingen formkrav til rapporten, men den skal beskrive: Måltal og forventede resultater Praktiske tiltag for at få flere kvinder i ledelse Opnåede resultater Rapporten kan integreres i den lovpligtige ligestillingsredegørelse, dvs. at Nyborg Kommune skal indsende rapporten senest sammen med ligestillingsredegørelsen. Dette dokument har derfor to formål. Det er både Nyborg Kommunes rapport til Ligestillingsafdelingen og samtidig bruges det som et internt debatoplæg, som udsendes til drøftelse til alle arbejdspladser i kommunen. Dette sker for at sikre løbende og vedvarende fokus på ligestilling og mangfoldighed i Nyborg Kommune. Ligestilling og mangfoldighed kort fortalt Det vigtigste fokus i ligestillings- og mangfoldighedsarbejdet i Nyborg Kommune er kvalifikationer, kompetencer og talentpleje. Dvs. at der skal være lige og gode muligheder for alle uanset alder, køn, handicap, etnicitet, seksuel orientering eller religion. Når der ansættes, skal det afgørende kriterie fortsat være kvalifikationer. Det skal ske ved at bruge hele talentmassen og samtidig undgå barrierer for nogle grupper. Nyborg Kommune har 2

3 både arbejdet med mænd i omsorgsjob, etnisk ligestilling og kvinder i ledelse. Alle disse aktiviteter har samme fokus. Nemlig et positivt syn på mangfoldigheden, hvor kommunen afspejler befolkningen og hvor samfundet bruger alle ressourcer. Samtidig ønskes løbende og naturligt fokus på ligestilling og mangfoldighed. Mål og konkrete aktiviteter i Nyborg Kommune Jf. Nyborg Kommunes baseline til charteret ønskes der et projekt, som kan fastholde kvinder i ledelse og sikre fokus på lige karrieremuligheder for mænd og kvinder. Målet er også at fastholde en høj andel af kvindelige ledere og at der er kvalificerede ansøgere af begge køn til alle direktions-, chef-, og lederstillinger. Det skal være muligt at forene ambitioner med livsbalance (privatliv) og karrierebegrebet skal rumme flere veje, dvs. både opad, sidelæns eller nedad i organisationen. Via ledernetværk, mentorordning for ledere, lederevaluering og lederuddannelser i Nyborg Kommune er der et godt grundlag for konstruktiv dialog om ledelse til gavn for begge køn. Se særligt afsnit om lederudvikling i Nyborg Kommune. Charter for flere kvinder i ledelse er indarbejdet i Nyborg Kommunes ligestillingspolitik. Der er lavet guider om ligestilling og ansættelse samt guide om kønsmainstreaming. Disse guider synliggøres blandt andet via intranet og hjemmeside. Nyborg Kommune har haft mange henvendelser og forespørgsler fra andre kommuner vedr. ligestilling. På alle MED-uddannelser i Nyborg Kommune orienteres om charteret og ligestillingspolitikken. Der er en dialog om kvinder i ledelse og mangfoldighed generelt. Bl.a. laves en øvelse med dialog om mangfoldighed. Øvelsen har følgende overskrift: Hvordan får vi det bedste ud af at vores medarbejdere og kolleger er forskellige med hensyn til køn, etnisk baggrund, alder, uddannelse, kompetencer, arbejdsevne, livssituation og meget andet? For at styrke det løbende fokus på mangfoldigheden udsendes denne rapport (efter drøftelse i ligestillingsudvalg og hovedudvalg) til alle arbejdspladser. Disse opfordres til en dialog om emnet, fx. via det lokale MED-udvalg. På samme måde er der lige udsendt materiale om etnisk ligestilling til inspiration og lokale drøftelser. Ligestilling handler også kvalifikationer, kompetencer og talentpleje 3

4 Nyborg Kommune og verden udenfor Besøg fra Jordan Fredag fik Nyborg Kommune besøg af en delegation på 20 personer fra Jordan. Deltagerne (17 kvinder og 3 mænd) kom fra diverse ministerier og organisationer i Jordan og de fik et oplæg om praktisk ligestillingsarbejde i Nyborg Kommune. Derover skal formanden for ligestillingsudvalget holde et oplæg for en anden delegation fra Jordan. Dette foregår i København Besøg fra Jordan på Nyborg Rådhus Projekt om synliggørelse af charter for flere kvinder i ledelse Nyborg Kommune deltager i et projekt med KL og KTO, som har til formål at synliggøre charteret. Projektet er aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2011 på det kommunale område. Avis om kvinder og karriere Nyborg Kommune medvirker i en avis om kvinder og karriere, som udkommer sammen med politikken

5 Statistik kvinder i ledelse Jf. Nyborg Kommunes baseline blev antallet af kvinder i ledelse opgjort pr Se tabel nedenfor: Ledelsesniveau Antal kvinder Antal mænd Kvinder i % Mænd i % Direktion Chefer Øvrige ledere Tallene er opgjort pr Samme opgørelse ser således ud pr Ledelsesniveau Antal kvinder Antal mænd Kvinder i % Mænd i % Direktion Chefer* Øvrige ledere** Tallene er opgjort pr (chefer pr ) * Pr reduceres antallet af chefer fra 11 til 10. Den ledige ældrechef-stilling (tidligere en kvinde) besættes med den tidligere jobcenterchef (kvinde) og samtidig bliver socialchefen (en kvinde) nu både jobcenter- og socialchef. Det betyder at de 2 kvindelige chefer for hhv. ældreområdet og Jobcenter/Social begge får ansvaret for betydeligt flere medarbejdere fra ** Siden 2008 er ledergruppen udvidet med bl.a. 13 SFO-ledere. Pr sker der en reduktion af ledere pga. ny skolestruktur. Målet jf. baseline var at fastholde en høj andel af kvindelige ledere og at der er kvalificerede ansøgere af begge køn til alle direktions-, chef-, og lederstillinger. Kvinder udgør fortsat en høj andel af ledergruppen med 65,6 %. Kvinder i chefgruppen er gået fra 45 % i 2008 til 40 % i 2011, men det skyldes jf. fodnoten* at 3 afdelinger med kvindelige chefer er blevet til 2 afdelinger pr Der har ikke været ledige direktørstillinger siden Som nævnt er målet også at der skal være kvalificerede ansøgere af begge køn til alle direktions-, chef og lederstillinger. Senest har 2 chefstillinger været ledige her primo 2011 og de er begge besat med kvinder. Jf. lederstillinger er der lavet følgende stikprøve på ansøgerfeltet til lederstillinger, der i den senere tid har været ledige*: Stilling Antal ansøgere - antal kvinder og mænd Hvem fik jobbet? Overtandlæge 4 ansøgere heraf 3 kvinder og 1 mand En kvinde Skoleleder Vindinge 15 heraf 9 kvinder og 6 mænd En mand Skoleleder Ørbæk 9 heraf 6 kvinder og 3 mænd En mand *Jf. notat fra til ligestillingsudvalget 5

6 Lederudvikling i Nyborg Kommune I perioden hvor Nyborg Kommune har været med i charter for flere kvinder i ledelse er der arbejdet meget intenst med lederudvikling i kommunen. Kort efter at kommunen havde tilsluttet sig charteret blev dette drøftet i sammenhæng med lederudviklingsaktiviteterne. Nedenfor ses nogle af de aktiviteter, der har været i charterperioden i kommunen. Kompetenceudvikling er en væsentlig del af lederjobbet, herunder muligheder for avancement. Nedenstående tal viser at de kvindelige ledere er godt repræsenteret i forhold til kompetenceudvikling. DOL Den offentlige Lederuddannelse Nyborg Kommune har siden efteråret 2008 kørt med et lukket DOL-hold specifikt for kommunen. DOL er en diplomuddannelse bestående af 6 grundmoduler og 3 overbygningsmoduler. Der har været deltagere pr. hold, heraf har deltagere været kvinder. Uddannelsen forventes at køre frem til Udover DOL er der 6 kvindelige ledere, der er i gang med anden diplomlederuddannelse. Nyborg Kommunes kursuskatalog for ledere I både 2009 og 2010 er der lavet et særligt kursuskatalog for ledere. Målgruppen er ca. 120 ledere i kommunen, heraf 80 kvinder. I 2009 var der 75 ledere på disse kurser, heraf 53 kvinder. Kurserne var korte kurser om fx: Ledelsesbaseret coaching, konflikthåndtering, personlig effektivitet, forandringsledelse og anerkendende ledelse. I 2010 var 65 ledere på disse kurser, heraf 51 kvinder. Emnerne var: Medarbejdersamtaler, ledelsesbaseret kommunikation, personlig effektivitet, forandringsledelse, anerkendende ledelse og mindfulness. Individuel coaching for ledere Som en særlig del af kursuskataloget er der tilbudt individuel coaching til ledergruppen. Her har ca. 20 ledere været til coaching, heraf mindst 18 kvinder. Masteruddannelse i offentlig ledelse Pt. er 2 personer i gang med en master i ledelse, heraf 1 kvinde. Før-leder forløb I 2009/2010 er der kørt et før-leder forløb med 10 deltagere, heraf 8 kvinder. 6

7 Specialeopgave om Kvinder i ledelse Kiran Liaqat, der er studerende (Cand. Soc. Human Ressource Management) ved Copenhagen Business Scholl har udarbejdet et case studie af Nyborg Kommune om Kvinder i ledelse. Specialet vedlægges. 450_2011_43508_Sp eciale_nyborg_kommune Kiran_Liaqat.pdf Kiran Liaqat har interviewet 17 kvindelige ledere i Nyborg Kommune som en del af analysen om kvinder i ledelse. Nedenfor ses en forkortet udgave af konklusionen af analysen:... Der er gennem analysen fundet svar på, hvordan kvinder karakteriserer sig selv som leder, og mange informanter har svaret at de anser sig selv som værende demokratiske, lyttende, handlende, en god personaleleder samt beslutsom. Endvidere har analysen også givet et svar på hvorfor respondenterne er leder i dag. Og informanterne kunne deles op i tre kategorier; meget interesseret i ledelse, moderat interesseret i ledelse og de ambivalente.... Analysen har også været med til at finde en forståelse for, hvilke forestillinger kvinder gør sig omkring en topledelsesstilling. Hovedparten af respondenterne forbinder en del barrierer med en topledelsesstilling. Selvom interviewpersonerne blev spurgt om både at give bud på fordele og ulemper forbundet med en topledelsesstilling, så har langt de fleste identificeret barriererne i højere grad samt de negative sider, som de mener følger med en topledelsesstilling. De fremhæver barrierer som værende distancen til fagligheden, stor arbejdsbyrde og forsømmelse af privatliv. Det leder frem til næste forskningsspørgsmål, der skulle finde svar på, hvorvidt kvinder ser sig i en yderligere ledelsesstilling (topledelsen) eller ej. Interviewene viste at det kun er 6 ud af 17 interviewpersoner der er positivt stemt overfor yderligere ledelsesstilling, og ud af de 6 er 1 positivt stemt og kan se sig i rollen som topleder på direktionsniveau. Interviewpersonerne påpegede at de traditionelle kønsroller er med til at hæmme kvinders mulighed for i at være en del af topledelsen samt at en større arbejdsbyrde og flere arbejdstimer vil gøre det svært at skabe en balance mellem arbejdsliv og privatliv. I analysen er der også blevet set på, hvilke strategier, der skal til for at kvinderne kan varetage en topledelsespost. Kvinderne har givet forskellige bud på forskellige strategier der gør det attraktivt for kvinder at blive topleder. Respondenterne fremhæver at kvinderne skal først og fremmest selv ville det. De ligger også vægt på, at kvinderne skal have lyst til at påtage sig yderligere ledelsesansvar. Respondenterne mener også, at kvinderne skal i højere grad også gøre brug af fleksibilitet, hvilket vil gøre det nemmere for dem at balancere deres privatliv og arbejdsliv. Der er fleksibilitet også en afgørende strategi for at kunne få flere kvinder i topledelsen. Fleksibiliteten vil kunne bidrage med at kvinderne i højere grad vil have 7

8 mulighed for at kunne følge deres privatliv tæt alt afhængig af de behov den enkelte topleder måtte have på hjemmefronten. Kvindelig ledere i Nyborg Kommune mener at kulturen i vores samfund har en påvirkning på hvorvidt kvinderne ser sig selv i forhold til en topleder. Kvindelige mellemlederes karriere er indirekte påvirket af samfundets konstruerede kønsroller. Derfor mener de, at der er behov for at arbejde med traditionelle kønsroller på ny. Ligeledes skal topledelsens kultur også tilpasse sig kvindernes behov og prioriteringer, så det bliver mere tiltalende for kvinder at søge en topledelsesstilling. Stikord fra netværksmøder Charter for flere kvinder i ledelse Netværksmøder for chartervirksomheder er en vigtig del af dialogen og erfaringsudvekslingen mellem de deltagende virksomheder. Nyborg Kommune har deltaget i mange inspirerende netværksmøder, fx. hos DR, ATP, Dansk Erhverv, Syddansk Universitet og IBM. På de næste sider er der beskrevet stikord fra de seneste 2 netværksmøder. Stikordene er tænkt som inspiration til en dialog om kvinder i ledelse og mangfoldighedens muligheder. Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten. 8

9 Stikord fra netværksmøde hos IBM om charter for flere kvinder i ledelse Oplæg fra Lykke Friis, ligestillingsminister Vigtigt med debat for begge køn og ikke kun kvinder, der diskuterer ligestilling Gode resultater i klimakonference i Mexico var det fordi der var kvindelige arrangører? Mænd: Problemer med ligestilling i forhold til uddannelsessystem Ligestillingsminister, burde det hedde mangfoldighedsminister (diversitet) i stedet? Det vigtigste er kvalifikationer, kompetence, talentpleje og ikke køn Drenge og piger er født lige vakse - hvorfor mangler der så kvinder i topledelser og bestyrelser? Kvoter? Giver klassisk kampagtig tankegang og procenttyranni Arbejder på at offentliggøre anbefalinger om ligestilling og ambassadører Mandlige chefer er ofte de mest effektive feminister Ligestilling = innovation og diversitet Norge: Krav til A/S: 40% kvinder i bestyrelser, 32 % har omregistreret sig til APS for at undgå kravet vedr. kvinder i bestyrelser Oplæg fra IBM Flere mænd end sædvanligt ved dette møde, da man skulle invitere en med fra modsatte køn IBM chartervirksomhed siden 2008 Status, kvindelige ledere: 21 % i 2008, 22 % i 2010 Status, kvindelige topledere: 12 % i 2008, 15 % i 2010 IBM USA har meget fokus på mangfoldighed og lige muligheder (ingen jokes om køn og race) IBM vil repræsentere befolkningen = moralske og business-værdier Trække ressourcer fra alle samfundsgrupper giver konkurrencefordele IBM har samme fokus på diversitets-resultater som økonomiske resultater Kommentar fra salen: Mangler der fakta om gevinster ved mangfoldighed? IBM s dilemma i DK: Kvinder har gode vilkår for at blive topledere og alligevel er der få Indført samtaler med den adm. direktør for de 25 højst placerede kvinder. Fokus på succesfuld returnering fra barsel (HR-direktør udnævnt 3 mdr. før barsel) Ledernetværk for kvinder Omvendt mentor øverste ledergruppe har en kvindelig mentor Hvad skal der til? Begge køn forstår udfordringen og mangfoldigheden, mænd skal forstå hvad der skal til for at få kvinder frem og kvinder skal komme ind i kampen... HR-direktøren har en 2-årig datter og går hjem hver dag kl. 15! Den topleder, der har klaret sig dårligst mht. at få kvinder i ledelsen, blev udnævnt til ansvarlig for Gender Diversity Board; Ligestilling: Gør det personligt! Eksempler på gevinster ved flere kvindelige ledere: Tonen ændrer sig til det bedre og kvinder er ofte bedre personaleledere Oplæg fra Danish Crown En spændende og meget personlig, bramfri og uindpakket beretning om at være kvindelig kommunikationsdirektør i en mandeverden. Hun sagde bl.a. forsøgt citeret direkte fra min midaldrende hukommelse og hørelse : Mit job kræver nosser af stål Ved direktionsmøde blev hun spurgt: Vil du tage notater? Svaret var: NEJ! Vil du lave kaffe? NEJ! Et ja vil ødelægge mit mandat som direktør. Er du karrierekvinde? Det ved jeg ikke, men jeg arbejder 18 timer i døgnet! Er der i øvrigt noget der hedder karrieremænd? Er både blevet kaldt noget i retning af møgfis.. (forkortet af hensyn til blufærdigheden) og at hun nok ville være mere medgørlig, hvis hun havde fået noget p.. om morgenen og det der er værre! Afslutning ved. IBM, adm. direktør Hvad betyder flere kvindelige ledere for bundlinjen? Det handler mere om dynamik på arbejdspladsen, som skal være ordentlig og have nogle gode værdier, der fremmer trivslen. Undren: Samtaler med de 25 højst placerede kvinder i organisationen; Hvorfor var der kun 1 ud af 25 der spurgte om mere i løn! 9

10 Stikord fra netværksmøde om charter for flere kvinder i ledelse Status charter for flere kvinder i ledelse Vigtigt med debat for begge køn Ligestilling er en afdeling i Klima- og Energiministeriet Statistik: Topledere i private sektor: 5,4 % kvinder, i staten: 20 % kvinder, i kommuner 22 %, universiteter 15 % kvindelige professorer Ligestilling i europæisk brydningstid Forår 2011 møde med Europas største virksomheder vedr. kvinder i ledelse Operation Kædereaktion om kvinder i bestyrelser Frankrig: Vedtaget kvotemodel om kvinder i bestyrelser Norge: Krav til A/S: 40% kvinder i bestyrelser, mange går over til APS for at undgå kravet vedr. kvinder i bestyrelser Hvorfor fokus på flere kvinder i ledelse? Alle talenter i spil, talent og potentiale går tabt, hvis man ikke har øje for mangfoldigheden Undgå blinde vinkler ved fx 15 mænd i jakkesæt tager en beslutning Kønsopdelt arbejdsmarked vigtigt med lige muligheder Charteret udviklet i samarbejde med 5 offentlige og 5 private virksomheder Virker det? Over 100 virksomheder deltager, ekstern evaluering offentliggøres snart Fortsat fokus på ligestilling vedr. råd, nævn og udvalg 6 kriterier for ligestilling: alder, køn, handicap, etnicitet, seksuel orientering, religion Meget få mindre private virksomheder i charteret Rollemodeller Storytelling: Kun få kvindelige helte i organisationshistorier, mange mandlige helte Kvinder = Følefag og relationsområder Ikke mange kvinder i hardcore-roller i salg, logistik og produktion Kvindelige ledere spørges om hjemmefronten også fra andre kvinder Mænd spørges om kompetencer og ideer Prinsesserolle = Kan ikke gøre noget selv, men må reddes af prinsen Forandringsledelse En observation, meget uudnyttet potentielle Forandringer: Godt 70 % af alle forandringer er ikke succesfulde, kunne det forbedres med flere kvinder i ledelse? Oplæg fra Nykredit: Fået MIA-prisen (mangfoldighedspris) og integrationspris Satser på mangfoldighed: Indsats ved køn, etnicitet og livsfaser Kvindelige topledere i Nykredit: 3 % i 1996 og 12 % i 2009 Et lederjob må gerne være med normal arbejdstid med mulighed for at tanke op andre steder end på arbejde Talenter afgørende for vækst Forstå det, mænd og kom ind i kampen; Kønsmæssig ubalance handler ikke kun om kvinder Strategisk kommunikation Virksomheder vil gerne påvirke holdninger Etiske virksomheder = gøre tale til handling og ideal til virkelighed Fokus på proces fremfor produkt og midler frem for mål og idealer frem for spejl Oplæg fra Cowi: ansatte worldwide Bedst kønsfordeling og flest kvinder i ledelse i Østeuropa; lighed vigtigt i tidligere østblok Kvinder skal være: Frækkere, tage en risiko og flere chancer. Agere bedre uforberedt Sig fordelen: Vi har brug for en der er god til teamledelse fremfor brug for en kvinde. 10

11 Torvet Nyborg 11

Ligestillingsredegørelse 2011 Nyborg Kommune Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten.

Ligestillingsredegørelse 2011 Nyborg Kommune Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten. hklljkkjnionny8 Ligestillingsredegørelse 2011 Nyborg Kommune Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten. 1 Indhold Krav til ligestillingsredegørelser

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Middelfart Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Indberetningsskema i relation til Charter for flere kvinder i ledelse

Indberetningsskema i relation til Charter for flere kvinder i ledelse Indberetningsskema i relation til Charter for flere kvinder i ledelse Indledning Ved tilslutning til Charter for flere kvinder i ledelse forpligter organisationer sig til at arbejde på syv områder: 1.

Læs mere

Langeland Kommunes Ligestillingsudvalg 30. januar 2017

Langeland Kommunes Ligestillingsudvalg 30. januar 2017 Langeland Kommunes Ligestillingsudvalg 30. januar 2017 Udgangspunkt i Nyborg Ingen politik på området Ingen opmærksomhed fra hverken politikere, ledere eller medarbejdere Modstand Åbenhed Nysgerrighed

Læs mere

Ligestillingsredegørelse

Ligestillingsredegørelse Ligestillingsredegørelse Ligestillingsredegørelse 2009 for Nyborg Kommune Ligestillingsredegørelse for Nyborg Kommune 2009 Indhold Krav til ligestillingsredegørelser fra kommuner... 3 Ligestillingspolitik...

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT Indledning Udenrigsministeriet har tiltrådt charteret, fordi mangfoldighed er et vigtigt strategisk indsatsområde for ministeriet. Det er ministeriets

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Anbefalinger til at øge ligestilling og mangfoldighed i ledelsen

Anbefalinger til at øge ligestilling og mangfoldighed i ledelsen Anbefalinger til at øge ligestilling og mangfoldighed i ledelsen i Aarhus Kommune Side 1 af 5 Aarhus Kommune vil være en mangfoldig arbejdsplads, der så vidt muligt afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lemvig Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Søfartsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 Ligestilling 1 Kvinder i Ledelse Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 1 2 Baggrund Politikerne i Region Syddanmark har valgt

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Svendborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 EA Copenhagen Business Academy 1 Indhold Status om ligestilling fra EA Copenhagen Business Academy 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for EA Copenhagen Business

Læs mere

Skatteministeriets departement

Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Lemvig Kommunes ligestillingspolitik

Lemvig Kommunes ligestillingspolitik Lemvig Kommune Lemvig Kommunes ligestillingspolitik Revideret december 2014 - j. nr. 81.00.00P22-0030 05-11-2014 Indhold 1. Forord... 2 2. Ligestillingspolitikkens mål og konkrete handlinger... 2 3. Arbejdspladsudvikling...

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Lyngby-Taarbaek Kommune

Lyngby-Taarbaek Kommune Lyngby-Taarbaek Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kolding Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Hjemmeværnskommandoen

Hjemmeværnskommandoen Hjemmeværnskommandoen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Thisted Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Copenhagen Business School

Copenhagen Business School Copenhagen Business School Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Konkurrence-

Læs mere

Guide til kønsbalance i finanssektoren

Guide til kønsbalance i finanssektoren Guide til kønsbalance i finanssektoren Indhold Indledning 2 Statistik og redegørelse 4 Kønstjek på personalepolitikken 5 Kønsbalanceret rekruttering 6 Karriereudvikling for M/K 7 Mentorordning 9 Netværk

Læs mere

Til Finansministeriets ressort hører departementet og tre styrelser; Personalestyrelsen,

Til Finansministeriets ressort hører departementet og tre styrelser; Personalestyrelsen, Finansministeriets ligestillingsrapport 2003 5. november 2003 5. kt. MSV / ALW J.nr. 000-7 Til Finansministeriets ressort hører departementet og tre styrelser; Personalestyrelsen, Slots- og Ejendomsstyrelsen,

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holstebro Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

I ligestillingsredegørelsen for 2013, redegøres der udelukkende for ligestilling af kvinder og mænd i regionen.

I ligestillingsredegørelsen for 2013, redegøres der udelukkende for ligestilling af kvinder og mænd i regionen. Til: Koncerndirektionen Koncern Organisation og Personale Enhed for personalepolitik og arbejdsmiljø Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5000 Ref.: Mette Rye Dato: 16. september 2013 Ligestillingsredegørelsen

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Norddjurs Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Danmarks Statistik Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Sikkerhedsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Naturstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet)

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Ja Nej 2. Har I målsætninger

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Ankestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

På hvilket område er du leder? Procent Antal Børne området 28% 212 Skole området (inkl. SFO, Klub, Ungdomsområdet)

På hvilket område er du leder? Procent Antal Børne området 28% 212 Skole området (inkl. SFO, Klub, Ungdomsområdet) Tabel 1 Hvor mange år har du i alt været leder (medregnende både dit nuværende og alle dine tidligere lederjobs inkl. lederjobs i andre kommuner/og/eller sektorer)? Mindre end ét år 2% 16 1-5 år 14% 110

Læs mere

Finansministeriets departement

Finansministeriets departement Finansministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Patientombuddet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vejen Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet

Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet Departementet 6. november 2003 J.nr. 2003-010-0041 Personale og økonomi Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet Oktober 2003 P:\SurveyAndDataAnalysis\PLS Survey projekter\mainstreaming.dk\portal\ligestillingsrapporter\skat

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsen Moderniseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets departement

Beskæftigelsesministeriets departement Beskæftigelsesministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aabenraa Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Styrelsen for IT og Læring

Styrelsen for IT og Læring Styrelsen for IT og Læring Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Furesø Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater DMI Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at takke Post Danmark, fordi I vil være værter for netværksmødet i dag.

Jeg vil gerne starte med at takke Post Danmark, fordi I vil være værter for netværksmødet i dag. Thomas Børner: Kvinder på toppen: Indledning: Jeg vil gerne starte med at takke Post Danmark, fordi I vil være værter for netværksmødet i dag. Netværket er efterhånden vokset betragteligt, så vi nu har

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core... 1 af 6 30-09-2015 15:58 JJRX-C6ZM-8WK6 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris

Læs mere

Danmarks Medie og Journalisthøjskole

Danmarks Medie og Journalisthøjskole Danmarks Medie og Journalisthøjskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Erhvervsakademi Midtvest

Erhvervsakademi Midtvest Erhvervsakademi Midtvest Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 Kilde: foodculture.dk/samfund_og_forbrug 1 Baggrund Formålet med de kommunale ligestillingsredegørelser 2013 er at gøre status for ligestillingsindsatsen

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding Designskolen Kolding Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Statens Museum for Kunst 1 Indhold Status om ligestilling fra Statens Museum for Kunst 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Statens Museum for Kunst Vores gode

Læs mere

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut EVA - Danmarks Evalueringsinstitut Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsen

Patent- og Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi Dania Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Esbjerg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet?

1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Indberetning af ligestillingsredegørelse 2017 Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? 2. Har I eller måltal for ligestilling

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Halsnæs Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Næstved Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2013 for Nyborg Kommune

Ligestillingsredegørelse 2013 for Nyborg Kommune Ligestillingsredegørelse 2013 for Nyborg Kommune 1 Indhold Krav til ligestillingsredegørelser fra kommuner... 3 Ligestillingspolitik... 5 Mainstreaming... 9 MED-organisationens rolle i ligestillingsarbejdet...

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skanderborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Skanderborg Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lolland Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens

Læs mere

Den Danske Filmskole

Den Danske Filmskole Den Danske Filmskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Patent- og Varemærkestyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Patent- og Varemærkestyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Patent- og Varemærkestyrelsen

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering):

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering): Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering): Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder,

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kofoeds Skole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere