Byggeskadefondens orienteringsmøder 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeskadefondens orienteringsmøder 2009"

Transkript

1 Drift af almene boliger - fra tanke til grav Allerede i forbindelse med skitsering og på projekteringstidspunktet bør driftsspørgsmål indgå i overvejelserne, når disponeringen af byggeriet fastlægges og konstruktioner og materialer skal vælges. Er bygherrer og rådgiver nok opmærksomme på, at driften skal indtænkes så tidligt som overhovedet muligt i processen? v/afdelingschef Kent Larsen, AI-Gruppen og afdelingschef Carsten Pietras, COWI 1

2 Alt er i princippet muligt at bygge, men noget byggeri kræver mere opmærksomhed i driftsfasen 4

3 Drift af almene boliger - fra tanke til grav Vi mener, at kunne give nogle bud på, hvorledes: Rådgiver og bygherre, hver for sig, men også i fællesskab kan tænke sig til, at byggefejl minimeres Et bud på, at planlagt drift kan medvirke til, at byggefejl ikke nødvendigvis behøver at blive til byggeskader Projektfejl byggefejl byggeskader - driftsskader vil være nogle nøgleord i efterfølgende gennemgang. 5 Byggeskadefonden orienteringsmøder 2009

4 Disposition Overordnet disposition til at belyse vores synspunkter 1.Tænk drift i alle faser i byggeriet så fra tanke til grav bliver til fra projekt til genfødsel 2.Skader baseret på: Projektfejl byggefejl driftsfejl 3.Totaløkonomi / driftsøkonomi 4.Driftsplaner - fra pestilens til merværdi 5. - For bygherren/driftsherren/rådgiveren 6. - Driftsplaner tilpasset driftsherrens konto Driftsplaner - praktiske erfaringer - eksempler på driftsplaner 8.Gode råd om drift 9.Fremtid 10.Konklusion 11.Spørgsmål 6

5 Drift i alle faser af byggeriet Idé- og program Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Udførelse/aflevering Drift/1 og 5 års eftersyn 7

6 Økonomi i Byggeriet Kilde: Dansk Facilities netværk, omkostninger til drift og vedligehold er 6 gange udgiften til etablering 8

7 Drift i alle faser af byggeriet Ved vores research i Granskningsnotater udarbejdet under projekteringen, måtte vi konstatere, at det ikke har været muligt, at finde frem til bare et enkelt granskningsnotat, hvor drift og vedligehold tages med i vurderingen omkring byggetekniske løsninger og valg af materialer for en almen boligafdeling Den konstatering giver stof til eftertanke Hvorfor bliver granskningsnotater ikke brugt 9

8 Drift i alle faser af byggeriet Byggeskadefondens Erklæring om risikobehæftede forhold skal udfyldes. 10

9 Skader baseret på: Projektfejl byggefejl driftsfejl 11

10 Skader baseret på: Projektfejl byggefejl driftsfejl 12

11 Idéfejl Idéfejl er typisk byggerier, som ikke burde været bygget f.eks.: Byggerier, som har en så stram økonomi, at der gås på kompromis med kvalitet, tid og materialer Problemerne er typisk mange ændringer, omprojektering, sparerunder, ændring i udbudsfasen fra fagentrepriser til totalentrepriser, hvor f.eks. totalentreprenøren tager styring Svag bygherre og ingen rådgivere, som siger fra i tide Byggerier, som fra arkitektens side er meget risikobetonet, og hvor risici udførelsesmæssigt og økonomisk ikke er afklaret "Hoved under armen projekter". 13

12 Idéfejl - Her syntes en del god byggeskik udeladt 14

13 Idéfejl Flot byggeri drift synes ikke indtænkt snerydning? niveaufri adgang OK? 15

14 Projekteringsfejl Projekteringsfejl skyldes ofte ikke gennemtænkte løsninger Manglende koordinering Manglende dialog- ikke fokus på kommunikation Manglende viden om materialer Manglende granskning i de nævnte faser Manglende KS Drift og vedligehold er ikke et af succeskriterierne Mange rådgiver tænker ikke på helheder,(specialister) 16

15 Projekteringsfejl Her burde nok have været en sålbænk fra starten. 17

16 Projekteringsfejl Altandøre på 1. sal mangler muligvis en altan. 18

17 Projekteringsfejl Her er rep. i gang! Gavle og forskelling, her mangler måske et udhæng. Nabobygning, med udhæng 19

18 Projekteringsfejl Lidt udhæng og tag nedløb over indgangsdøre ville spare mange driftskroner. 20

19 Projekteringsfejl Beregning af fejl, projektering af statik for altaner. 21

20 Udførelsesfejl Kan skyldes, at håndværkeren ikke følger tegninger At materialer f.eks. vinduer ikke er udført rigtigt Tilpasning på byggeplads Beslutninger taget på byggepladsen, hvor konsekvensen ikke er gennemtænkt Tidsplan vanskeliggør indbygning af sårbare materialer Byggematerialer indbygget det forkerte sted Manglende eller tilfældigt udført vinterforanstaltninger En håndværkers skade på egne eller andres leverancer. 22

21 Udførelsesfejl Eksempel på sokkelløsninger, fliseløsning lidt alternativ. 23

22 Udførelsesfejl Manglende fastgørelse af vinduespartier. 24

23 Udførelsesfejl Eksempel på bagfald på altanbelægning, skærpet opsyn på fuger. 25

24 Udførelsesfejl Eksempel her på: Halvtag udført ukorrekt medfører skader på vindskeder i finer. 26

25 Udførelsesfejl Eksempel her på: Halvtag udført, så der via opfugtet fugebånd ledes vand i ydervæggen. 27

26 Udførelsesfejl Et sådan byggeri kræver styr på logistikken og vejrguderne. 28

27 Driftsfejl Driftsfejl skyldes manglende viden om materialer, og om bygning som helhed hos driftspersonale Fejlagtig behandling af materialer Eksempelvis forkert overfladebehandling på murværk, silikonebehandling Afhjælpning af driftsproblemer, hvor løsninger ikke er gennemtænkt Eksempelvis lukning af ventilation i tagrum for at afhjælpe problem med fygesne Manglende driftsmateriale Glemte driftsmanualer (de står et sted i kælderen) Dårlige driftsmanualer og brugsvejledninger Afleveringsfejl. 29

28 Driftsfejl Eksempel her på: Vandnæse er glemt ved vinduesudskiftning. Tagnedløb på fladt tag som ikke er blevet inspiceret længe. 30

29 Driftsfejl Eksempel her på: 31

30 Driftsfejl Afkast fra tørretumbler i fællesvaskeri Ingen sokkel ved terrasse 32

31 Totaløkonomi/driftsøkonomi Totaløkonomiske vurderinger er indført som krav i offentligt støttet byggeri fra 1998 og er fra år 2000 indført som krav for statsligt byggeri - Hvad er en totaløkonomisk beregning? -Princippet bag totaløkonomi er at anvende helhedsbetragtninger og se på de samlede udgifter i hele levetiden -Det nytter ikke at udvikle et produkt, som er billigt at fremstille, hvis der er store udgifter forbundet med dets brug (eller fjernelse) -Ved totaløkonomiske beregninger tages der hensyn til de mest relevante udgifter såsom anlægsudgift, vedligeholdelse, varmetab og skrotning -Totaløkonomi er et godt redskab i beslutningsprocessen, da det muliggør sammenligning af alternative løsninger, og man kan f.eks. se, om det kan betale sig at investere i kvalitet og lang holdbarhed. De totaløkonomiske vurderinger bør derfor indgå så tidligt som muligt i beslutningsprocessen. 33

32 Totaløkonomi/driftsøkonomi Beregningsmodel ligger på Byggeskadefondens hjemmeside til fri afbenyttelse Af andre totalberegningsmodeller og overvejelser haves: SBI med 13 gode råd Erhvervs- og Boligstyrelsens Totaløkonomiske beregning på bygningsdels niveau COWIs beregningsmodel Renovering kontra udskiftning af vinduer fra før 1950 Punkt 1 s tv annoncerede oplysning om, at den dyreste bliver den billigste ganske som vist el-forbrug på AA mærkede køleskabe, men budskabet er baseret på en totaløkonomisk beregning Totaløkonomiske overvejelser ligger, som regel til grund for energibesparende tiltag. 34

33 Kilder og info

34 Kilder og info

35 Totaløkonomi/driftsøkonomi SBI giver følgende opskrift til vurdering af totaløkonomien

36 Driftsplaner - fra pestilens til merværdi Driftsplaner - fra pestilens til merværdi For bygherren/driftsherren/rådgiveren Driftsplaner tilpasset driftsherrens konto Driftsplaner skal ikke være "skuffeplaner" eller genbrug Driftsplaner skal indeholde relevante aktiviteter. Aktivitet skal være klare og præcise 38

37 Driftsplaner - praktiske erfaringer og eksempler på driftsplaner Eksempel på almennyttig driftsplan konto 115, 120 og

38 Driftsplaner - praktiske erfaringer og eksempler på driftsplaner Eksempel på almennyttig driftsplan konto 115, 120 og

39 Driftsplaner fra et boligselskab Eksempel: Driftsplan som udarbejdes i forbindelse med budget. Tal overføres fra rådgivers plan. 41

40 Gode råd om drift i byggeri 1. Involver driftsherren/driftspersonale/samarbejdspartnere. 2. Dialog projekter minimer fejl og afstemmer forventninger. 3. Som rådgiver brug driftspersonalet eller erfarende drifts rådgivere - til Kvalitets sikring. 4. Brug erfaringer fra andre byggerier og brug opsamlet viden. 5. Byg så vand ledes væk fra bygningen. 6. Byg så forbrug minimeres. 7. Tilpas og udvælge de kritiske områder f.eks sokkel, udhæng, vinduer tag og genbrydning. 8. Udarbejd driftsplaner så de kan anvendes direkte af administration, og driftspersonale. 9. Giv driftspersonalet de kritiske punkter som skal inspiceres jævnligt, og fortæl hvorfor. 10. Byg så det er nemt at inspicere og udskifte. 11. Byg så du selv vil bo i bygningen. 42

41 Gode erfaringer 1. Dialog- projekt mindsker byggefejl med 80% 2. Lejerbo og Rambøll har renoveret 600 lejeligheder i Kolding, og erfaringer fra dette byggeri viser, at fejl og mangler ligger 2/3 under lignede renoveringssager 3. Projektet har kostet ca kr. Støttet af landsbyggefonden innovationspulje 4. Forventet at have sparet 1,5 mio. i fejl og mangler 5. Hvad er der gjort: Strategisk indsats for at få informationer ud til den enkelte håndværker. Færre fejl og mangler på byggepladsen 14. oktober 2009 Nyt køkken og bad i 600 beboede lejligheder. Udført af 80 danske og tyske håndværkere fra 5 forskellige entreprenørfirmaer igennem 2 år. Det kunne let have ført til et mareridt af byggefejl og mangler, men på Lejerbo s renovering afd. Munkebo i Kolding er antallet af linjer på mangellisten faldet drastisk. Fokus på at minimer fejl Sort punkt møder, hvor sjakbajser på tværs af faggrupper udpeget risikozoner Fælles skurby, fælles arr. find fejl møder gå hjem møder osv. se også 43

42 Fremtid Kan nye metoder/teknikker/samarbejdsmodeller hjælpe med at reducere antallet af fejl i byggeriet? Eksempelvis pågår tiltag med: DBK- Forvaltnings Klassifikation Digital aflevering til drift BIM modeller Intelligente byggematerialer Chip kodning af byggematerialer LEAN Construction "Byg Erfa m.v." 44

43 Konklusion - morale Vores gennemgang synes at bestyrke os i, at der ligger det nødvendige værktøj i form af viden, skematikker og arbejdsgange til at nedbringe antallet af byggeskader (fra projektering over udførelse til drift) og dermed true Byggeskadefondens eksistens Den største udfordring ligger i vedvarende at anvende værktøjet og overdrage dette til nye unge rådgivere Megen viden går tabt fra rådgiver til administration til drifstansvarlig Intet erstatter sund fornuft Intet erstatter godt samarbejde Intet erstatter god kommunikation Sørg for at fornuft, samarbejde og kommunikation bliver brugt 45

44 46

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 8. marts 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. marts 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Byggeri (17.15-17.45) a.

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN Forår 2013 Opgave: 7. Semester special Uddannelse: Bygningskonstruktør Skolens navn: VIA University College, Aarhus Vejleder: Jens Otto Grabau Forfatter: Finn Graversen

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov. Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen

Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov. Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Levetider af

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning 1. udgave 2012 11 0,034 56 0,005 45,45 0,022 1,088 0,00045 0,002 2200 0,6875 Efterisolering af småhuse energibesparelser og

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD Københavns Ejendomme, december 2012 Udgave 1. udgave, december 2012 Københavns Ejendomme Københavns Ejendomme

Læs mere

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse Publikation 9 Driftsdata -skabt under projektering og udførelse IT brugere i byggesektoren Under projektering og udførelse skabes der en mængde digitale data i både tekst, tal og grafik. Struktureret rigtigt

Læs mere

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere

Tagbolig. Vejledning til bygherren

Tagbolig. Vejledning til bygherren Tagbolig Vejledning til bygherren Udarbejdet af arkitekt MAA Per Lüchtenmeier, sbs, for GI. ISBN 978-87-988882-8-4 Layout: Datagraf November 2009 Gennemførelsen af et konkret projekt kræver teknisk rådgivning

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 cuneco en del af bips Dato 24. 10. 2011 Projektnr. Sign. MET 1. Baggrund cuneco vil i en behovsanalyse afdække byggebranchens behov som udgangspunkt

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen Produktivitet i byggeriet En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen BAT-kartellet November 2010 Indholdsfortegelse Produktivitet i byggeriet... 3 Sammenfatning... 4 Produktivitetsbegrebet...

Læs mere