Samarbejde mellem Roskilde Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejde mellem Roskilde Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland"

Transkript

1 Uddybende projektbeskrivelse Samarbejde mellem Roskilde Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland 1. DGI Street Event ved Rabalderfestivalen på Musicon DGI Underground er et gadeidrætsprojekt under DGI, der understøtter selvorganiseringen af undergrundskulturen. Projektet udvikler relationen mellem aktive udøvere i street-miljøet, storbyens foreningsliv og lokalkommunen, med henblik på at udvide rammerne for nye trends og tendenser inden for idræt, bevægelse og ungdomsfællesskaber. DGI ønsker at bidrage til den positive udvikling af street miljøet i Roskilde og har i den forbindelse lavet en indstilling til Rabalder organisationens bestyrelse, om et udvidet samarbejde ved Rabalder Festivalen på Musicon i Forslaget skal godkendes af bestyrelsen. Formål At understøtte de i forvejen gode initiativer på Musicon, samt at udbrede kendskabet til DGI Undergrounds aktiviteter medmed henblik på et udvidet samarbejde mellem DGI og aktørerne på Musicon. Såfremt begge parter ser en værdi i samarbejdet, skal DGI Undergrounds deltagelse på Rabalder Festivalen være en årligt tilbagevendende begivenhed. Tid og sted Lørdag den 29. august 2015 på Musicon, område Høje C. Såfremt det ikke er muligt at låne området, etableres DGI s aktiviteter i stedet på det asfalterede område foran Hal 7 og 9 som et alternativ. (oversigtskort på side 4) Organisering DGI sørger selv for at rekruttere frivillige og afvikle sine aktiviteter på dagen. Den overordnede planlægning, implementering og afvikling foregår i et tæt samarbejde mellem DGI og de lokale aktører på Musicon. Der etableres en arbejdsgruppe med repræsentanter fra DGI og Hal 12, samt repræsentanter fra Rabalder organisationen og Hal 12. Målgruppe(r) Primær: Unge i alderen år (Roskilde og opland, samt skate miljøet i København, som i forvejen anvender Hal 12) Sekundær: Børnefamilier (er i forvejen en stor del af Rabalder Festivalen) Tertiær: Kommunerepræsentanter med en interesse for gadeidræt og street miljøet Mål og succeskriterier Der forventes minimum 500 aktive deltagere til DGI s aktiviteter i Rabalder Festivalen forventer et samlet besøgstal på 5000 i 2015, heraf en større procentdel med interesse for aktiviteterne i Hallerne 11 og 12 og Rabalderparken. Såfremt DGI Street Cup en placeres i Roskilde i 2016 kan der forventes op til 400 deltagere mere. DGI Aktiviteter Street soccer og Panna Street basket (i samarbejde med lokalforening)

2 Parkour og slackline Street Gym Dans (breakdance og street dance) i samarbejde med aktører på Musicon Inline og løbehjul Musik/DJ Aktiviteter der understøtter de allerede etablerede aktiviteter i Hal 11 og 12, samt i Rabalder Parken. (skate og BMX) PR og markedsføring Al PR og markedsføring planlægges i samarbejde med Musicon, som står for at markedsføre Rabalder Festivalen. DGI s aktiviteter markedsføres til den specifikke målgruppe på lige fod med de øvrige street aktiviteter i området omkring Rabalder Parken og Hal 11 og 12. DGI inddrager egne markedsføringskanaler til aktivering af målgruppen. Primære samarbejdspartnere Foreningen for aktører på Musicon (hovedarrangører) Musicon sekretariatet (Andreas Høegh) Hal 12 (Bo Ejstrup) Hal 11 (Niels Østergaard) Roskilde Rental Klatreskoven (Søren Banke) Øvrige Hal 1: Klub Ung (13-17 årige) Gimle Kulturskolen Roskilde Mathias Theisen (slackline initiativtager Folkeparken) Forankring Formålet med at gøre DGI Undergrounds aktiviteter til en integreret del af Rabalder Festivalen er for at understøtte de allerede etablere street aktiviteter i området, og for at udnytte de eksponeringsmuligheder som festivalen skaber. Udover samarbejdet omkring aktivite-terne på Rabalder Festivalen, etableres dialogen med de lokale aktører med henblik på et udvidet samarbejde omkring de fælles inte-resser.

3 2. SwimRun DGI SWIMRUN Roskilde er en event der kombinerer svømning og løb. Eventen skal være med til at udbrede kendskabet til kombinationsidrætter samt sætte Roskilde på landkortet når det gælder denne alsidige idrætsform. Organisationsform Eventen afvikles gennem et samarbejde imellem Roskilde Kommune, DGI Midt- og Vestsjælland og en lokal forening. Stævnerne skal afvikles omkring vikingeskibene og byparken. Distancer Deltagerne tilbydes følgende to distancer: Kort (10 år -) - 200m svømning 2km løb Lang (min. 12 år) - 400m svømning 4km løb Regler Der er et simpelt regelsæt, som vi ønsker deltagerne efterlever efter egen bedste selvjustits, da der ikke skal være dommere ude på ruten: Deltagere skal bære svømmebriller under svømningen. Deltagere der ønsker at svømme med badehætte medbringer selv dette. Der skal bæres racenummer på løbedelen. Racenummer påsættes t-shirt med udleverede sik-kerhedsnåle (4 stk.) eller i medbragt nummerbælte. Man må gerne svømme med racenum-mer under våddragten. Der må ikke smides affald ude på løberuten, men kun i skiftezonen samt ved opstillede væskedepoter. Deltagere skal være fyldt 10 år på løbsdagen for at deltage, dog 12 år når det gælder den lange distance. Svømmestart åbent vand: Der svømmes på en enkelt opmålt bane som er let overskuelig for alle trekantsbane eller firkants-bane. Der må max. starte 50 personer i hver startgruppe. Starttider: Kort distance Start hvert 10. minut Lang distance Start hvert 15. minut Sikkerhed ved åbent-vand: Forud for arrangementet skal arrangørerne have kontakt til det lokale beredskab angående følgende: Særlige risici Risikovurdering af lokation Forhold omkring alarmering Vind og strømforhold

4 Forhold omkring vandet som kræver særlig opmærksomhed (Moler, ting i vandet mm.) Tilladelse til brug af båd evt. livreddere og/eller dommere Evt. brug af dykker Aftal altid på forhånd intern redningsprocedure Følgende udstyr skal medbringes til arrangement Iltkuffert, Hjertestarter, Førstehjælpsud-styr, Anti-chock tæppe. Ved dette arrangement skal der tilknyttes en livredningstjeneste og sameritter som kvalificerer sikkerheden. Skiftezone: I skiftezonen opbevares deltagernes udstyr (løbesko, tøj o.lign). Kun deltagere i stævnet har adgang til dette område af stævnepladsen. Det tilstræbes at der er kortest mulig afstand fra svømning til skiftezone, så deltagerne ikke skal løbe alt for langt i badetøj. Vejen til skiftezonen kan om muligt ligges forbi et omklædningsrum for hhv. mænd og kvinder, hvor deltagerne kan skifte tøj hvis de ønsker. Ellers er udgangspunktet at hver deltager har sit tøj liggende ved sin plads i skiftezonen, og foretager omklædning dér. Under alle omstændigheder er det nødvendigt at stille et omklædningsområde til rådighed, hvor deltagere kan skifte fra svømmetøj til løbetøj, således at der ikke forekommer offentlig nøgenhed. Ruter Løberuter skal være af den ovenfor angivende distance. Ruterne skal være passende afmærkede med enten skilte eller afmærkningstape, og der skal være bemanding ved kritiske passager, lyskryds o.lign, hvor det anses for nødvendigt for at varetage deltagernes sikkerhed. Der placeres evt. nødvendig bemanding i form af flagposter. Det tilstræbes at løberute foregår på stier. Ruterne kan med fordel være en rundstrækning, som gennemføres flere gange, såfremt det samlede deltagerantal ude på ruten ikke bliver for høj. Ruterne bør være markeret med vejviserpile ved sving og steder, hvor der kan forekomme tvivl Tidtagning Tidtagning bliver foretaget med DGIs tidstagningssystem Eventgruppe Eventgruppen nedsættes med følgende ressourcepersoner En projektleder fra DGI Midt- og Vestsjælland En ressourceperson fra Roskilde kommune En tovholder fra en lokal forening. Formålet med denne gruppe er, at udvikle og facilitere den endelige event. Som udgangspunkt deltager alle parter i møderne omkring eventen. Det er dog projektlederen som har det sportslige ansvar.

5 3. DGI kurser til folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune Kurser i følgende 8 emner a) Mundtlig formidling b) Kursus i konflikthåndtering c) Mødeledelse d) Praktiske planlægningsværktøjer e) Introduktion til coaching f) Foreningens daglige ledelse g) Fundraising og andre indtægtskilder h) Rekruttering af frivillige ledere, trænere og instruktører Listen er ikke i prioriteret rækkefølge og emner kan udskiftes. Periode for afholdelse Aftalte kurser afholdes i en periode, som løber fra ultimo september 2015 til primo marts 2016, det første år kurserne afholdes. Perioden kan tilpasses. Det anbefales, at kurserne afholdes i tidsrummet Alternativt i tidsrummet Antal deltagere Kurserne gennemføres ved min. 8 deltagere. Der kan max. være 24 deltagere pr. kursus. Ved flere end 24 deltagere vurderes der om det skal tillades, at der er flere deltagere end de 24 på et kursus eller om hele kurset skal dubleres. 4. Trænerspirerne Trænerspiren kører pt. på Absalons Skole og Hedegårdenes skole i Roskilde. Trænerspiren kører som en del af Roskilde kommunes projekt Breddeidrætsskoler, hvilket de 2 forløb er tilpasset efter. Indhold 30 timers forløb med mulighed for foreningspraktik for folkeskolens 7-9. klasser. Undervisningen varetages af en DGI underviser i skoletiden f.eks. som valgfag. De 30 timer strækker sig fra august og frem til december.

6 Fra januar og frem til juni skal eleverne være i Skolepraktik. I de afsatte timer til faget, skal eleverne lave aktiviteter for de yngre elever på skolen. F.eks. i indskolingens idrætstimer, i SFO tiden eller andet. Her ud over kan eleverne vælge at komme i foreningspraktik.

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aarhus 2015

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aarhus 2015 ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aarhus 2015 Velkommen til KMD 4:18:4 Aarhus! Det er os en stor glæde at byde dig velkommen som deltager til KMD 4:18:4 Aarhus. I denne guide, vil du kunne finde svar på dine spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Street Handball Community Vestfyn

Projektbeskrivelse. Street Handball Community Vestfyn Ansøgning om fondsmidler Projektbeskrivelse Street Handball Community Vestfyn Baggrunden for Street Handball Community Vestfyn Håndbold er en dansk opfindelse, - opfundet til udendørs leg og skoleaktivitet

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne Skolereformen håndbold i skolen alle børn i spil Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne 2 INDHOLD SIDE 5 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 15 Dansk Håndbold Forbund og skolereformen

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration Uddannelsestilbud fra DIF 2 Uddannelsestilbud fra DIF Indledning 3 Træning SPOT-kurser 5 Uddannelser 8 Klubudvikling og -ledelse 11 Ledelse i specialforbund 15 Skole og institution 17 Det tilbyder vi også

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere