DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt Tlf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf."

Transkript

1 DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING DEN 17. FEBRUAR Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt Tlf.:

2 DAGSORDEN Hvor er HV lige nu (bl.a. Klimatilpasningsplan og Ny spildevandsplan) 40 års plan og 4 års plan med budget Anlægsopgaver bagudrettet Anlægsopgaverne fremadrettet Justering af udbudsmateriale (SKAT) LAR / 100 % nedsivning Projekt 0-fejlkoblinger Separering og kloaktegninger Diverse (Dæksler og EAN numre)

3 HERNING VAND - HVOR ER VI LIGE NU Ledelsessystemer / Certificering, projektledelse m.m. Separering af den helt overvejende strategi, centralisering af spildevandsrensning og decentral håndtering af regnvand ISO , Miljøledelse og ISO , Fødevaresikkerhed (Se folder godt vi for besøg men.) Løbende forbedringer! (Energi, Planlægning, drift og anlæg) Struvit Klimatilpasningsplan og projekter Ny spildevandsplan i Asset Management??

4 INVESTERINGSPLAN (40 ÅRS PLAN) - INDLEDNING OG BAGGUND De store årgange ligger og venter:

5 INVESTERINGSPLAN (40 ÅRSPLAN) - KORTLÆGNING AF BEHOVET Alle (! ) anlægsdele er gennemgået og deres restlevetid og re-investeringsbehovet er kortlagt Behovet er også kortlagt via både egne og branchens nøgletal

6 INVESTERINGSPLAN (40 ÅRSPLAN) - SAMMENHÆNGEN MELLEM DRIFTOMKOSTNINGER OG INVESTERINGER Drift af kloaknettet:

7 INVESTERINGSPLAN (40 ÅRSPLAN) - KORTLÆGNING AF INVESTERINGSBEHOVET Konklusion, vand Et årligt investeringsbehov, de næste 40 år, på vandforsyning på: kr. ca mio. pr. år. Konklusion, spildevand Et årligt investeringsbehov, de næste 40 år, indenfor spildevandsområdet på: kr. ca mio. pr. år. Det kortlagte behov ligger noget over det tidligere niveau Indførelse af et fast bidrag, gør det muligt at øge re-investeringsniveauet og dermed imødekomme det stigende behov og undgår en regning til eftertiden

8 INVESTERINGSPLAN (40 ÅRSPLAN) - KORTLÆGNING AF BEHOVET Processen:

9 40 ÅRS INVESTERINGSPLAN - SAMMENLIGNING MED ANDRE SELSKABER Den korte version: Sammenlignet med andre vandselskaber har HV: meget lave driftsomkostninger, meget lave priser/takster..også efter indførelse af et fast bidrag medium administrationsomkostninger et meget lavt (re)investeringsniveau

10 ANLÆGSOPGAVER, BAGUDRETTET - SPILDEVAND Kloaksanering: Haderup: ca. kr. 30 mio. Afsluttes i Feldborg ca. kr. 29 mio. Afsluttes i Aulum ca. kr. 25 mio. Afsluttes i 2016 Silkeborgvej ca. kr. 10 mio. Afsluttes i Kløvermarken ca. kr. 13 mio. Afsluttes i Bassinerne i Aulum ca. kr. 8 mio. Afsluttet i Diverse byggemodninger

11 ANLÆGSOPGAVER, BAGUDRETTET - VAND Nyanlæg og renovering: Snejbjergledning ca. kr. 5,0 mio. Afsluttes i Råvandsledning ca. kr. 1,0 mio. Afsluttes i Renovering ca. kr. 3,5 mio. Diverse tilslutning. ca. kr. 0,2 mio. + Diverse byggemodninger

12 ANLÆGSOPGAVER, FREMADRETTET - SPILDEVAND Kloaksanering, : Sunds 1. etape ( vil give store driftsbesparelser) ca. kr mio. Omlægning, motorvej ca. kr. 2 mio. Messevejen (koordinering med Boxen) ca. kr. 6 mio. Bredgade + Diverse ifm. Anlægsarb. ca. kr. 4-6 mio. Andet : Anlæg ved Lillelund Engpark ca. kr. 3,5 mio. Regnvandsbassiner (Knudmosen, Tjørring og Fasterholt afhængig af ny spildevandsplan: ca. kr. 2,5 mio

13 ANLÆGSOPGAVER, FREMADRETTET - VAND Diverse, : Omlægning pga. motorvejen ca. kr. 1,3 mio. Renovering generelt ca. kr. 3,5 mio. Diverse tilslutninger ca. kr. 0,75 mio. + Diverse byggemodninger

14 - DRIFTS-/ MINDRE ANLÆGSOPGAVER Områdeinddeling 5 driftsområder Organisering Én entreprenør pr. område Et kort her! Planlagt samlet udbud i løbet af

15 ANLÆGSOPGAVER, FREMADRETTET - SPILDEVAND.og så er vi i gang med større opgave ift. planlægning/ prioritering af + projekterne: Kloaksanering efter : Hammerum, Lind, Herning Syd og C, Aulum ( kontrol ), Ørnhøj, Vind, Sinding/Ørre, Gjellerup, Tjørring m.fl. Trykledninger fra syd med tilhørende separering (bl.a Fasterholt) Andet efter : Transportanlæg: Overpumpning til Aulum: Byggemodninger:.der også stiller krav til planlægningen

16 JUSTERING AF UDBUDSMATERIALET - HVAD OG HVORFOR Behov for mindre tilpasninger ud fra driftserfaringer Mindre justeringer SKAT er i gang med en indsats ift. sort arbejde: Mulighed for opfølgning og kontrol (kædeansvar) Udbud i øvrigt: Indbudt licitation, Kontinuitet og fornyelse Oversigt på hjemmesiden OBS:Komp.opgave

17 LAR (LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND) - HVAD, HVOR OG HVORDAN Baggrund: Herning Kommune har en strategi om mere LAR Herning Vand giver økonomisk incitament til nedsivning af alt regnvand på en ejendom eller i et område Plan for LAR og udpegning af områder Indarbejdes i den kommende spildevandsplan Identifikation af gode pilotområder..men nedsivning er ikke uproblematisk

18 FEJLKOBLINGER - PROJEKT 0-FEJLKOBLINGER Hvor stort er omfanget af problemet? : I eksisterende separatkloakerede områder i størrelsesorden 5 10 % Nye områder 2-3 % I fælleskloakerede områder, der separeres 3 6 % Uvedkommende hos HV vand 2/3 af tilløb til r.a. Tænk hvis? : 2 10 % af alt varmt og kold vand var byttet om! 2 4 % af el-ledningerne var byttet om!

19 FEJLKOBLINGER - PROJEKT 0-FEJLKOBLINGER Hvem har incitamentet? 5-10 % hvor regnvand/overfladevand er koblet på spildevandssystemet Ved 10 % 500 ejendomme af m2 (3 kr./m3)*= ca. kr ,- / år! Ved 5 % 500 ejendomme af m2 (3 kr./m3)*= ca. kr ,- / år! *) 40 % befæstet areal, 900 mm regn, 0,8 hydrologisk reduktionsfaktor og alt regnvand er fejlkoblet

20 FEJLKOBLINGER - PROJEKT 0-FEJLKOBLINGER Hvem har opgaven? 4 fejlkoblinger (spildevand til regnvand) i et opland med 200 ejendomme

21 FEJLKOBLINGER - PROJEKT 0-FEJLKOBLINGER Der er nu nedsat en projektgruppe, der de næste 6 8 måneder skal se på, hvordan problemet kan reduceres: DANVA (Projektledelse) Dansk Byggeri (Kvalitetskontrol) Dansk Byggeri (Kloaksektionen) Danske Kloakmestre KL Århus Vand Furesø-Egedal Forsyning Herning Vand DANVA har projektledelsen

22 KLOAKDÆKSLER - PRINCIPPER FOR JERES AFHENTNING HOS HV Justering i retningslinjerne (tidspunkt): Der skal altid foreligge et HV projekt nr. Altid henvendelse hos varelageret Læsning altid: Kl Alt andet efter aftale med HV s Projektleder Entreprenørerne må gerne hente dæksler ved projektopstart Nye CVR og EAN numre: Se vores hjemmeside!

23 PLANERNE FOR DE KOMMENDE ARBEJDER, - PÅ HVILKE EJENDOMME SKAL DER SKE EN SEPARERING Se planer for kloakfornyelse på herningvand.dk enten under: her graver vi eller kloak / kloakfornyelse Der er på nuværende tidspunkt planer for de fleste byer i Herning Kommune Alle ejendomme i fællesområde skal separatkloakeres* * enkelte områder undtaget

24 SKELBRØND Herning Vand A/S yder tilskud på 6000 kr. + moms til montering af skelbrønd (montering + materialer) Kloakmesteren fakturerer udgiften til Herning Vand Via EAN nr. Evt. skelbrønd placeres ca. 1 meter inde på privat grund tættest imod skel Regnvandsledning tilsluttes i et grenrør mellem evt. skelbrønd og vejareal Hvis der i forvejen er en skelbrønd (eller en defekt skelbrønd) yder Herning Vand A/S ikke tilskud

25 SPILDEVANDSPLAN

26 DISPENSATION FOR SEPARERING Til ejendomme med f.eks. fladt tag eller hvor styrede underboringer er nødvendigt Bygherren/kunden foretager ansøgningen evt. med hjælp fra kloakmester eller anden fagperson Herning Vand vejleder og Herning kommune træffer afgørelse Læs vejledning på herningvand.dk

27 HERNING KOMMUNE INFO

28 HERNING KOMMUNE INFO

29 HERNING KOMMUNE INFO

30 HERNING KOMMUNE INFO

31 HERNING KOMMUNE INFO

32 HERNING KOMMUNE INFO

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Informationsmøde. om separatkloakering i Ørting

Informationsmøde. om separatkloakering i Ørting Informationsmøde om separatkloakering i Ørting Dagsorden 1. Velkomst og Introduktion 2. Om kloakering i vejen og i byen 3. Trafikafvikling 4. PAUSE 5. Om kloakering på egen grund 6. Om projektets forløb

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 01-10-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Ole Madsen Punkt 1. Referat Der er udarbejdet referater

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014

Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014 Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014 Deltagernes kommentarer til udpegning af risikoområder - Der er godt, at der sker en prioritering af områderne i klimatilpasningsplanen

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Stock.xchng Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Generalforsamling. 30. Maj 2013

Generalforsamling. 30. Maj 2013 Generalforsamling 30. Maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere