Forventet regnskab 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventet regnskab 2012"

Transkript

1 Siden sidst

2 Forventet regnskab 2012 Merudgift på 9,7 mio. kr. på buskørsel Aarhus og region Merindtægt på ca. 4 mio. kr. - øget salg af HyperCard Mindreudgifter på ca. 5 mio. kr. handicapkørsel - Aarhus Mindreudgift på 12,5 mio. kr. på togdrift manglende samdrift mellem Grenaa Odderbanen Balance i Trafikselskabets udgifter

3 Budget 2013 Regionen skal have besparelser på ca. 10,1 mio. kr. Midttrafik vil foreslå reduktion af kørsel med lavest selvfinansiering, herunder Midtjyske Jernbaner, nedlæggelse af en række rutebilstationer Takstforhøjelse på 3,5 % generelt bemærk aftale om takstnedsættelse på særlige kort

4 Nye priser i flex-tur Bestyrelsen foreslår laveste takst forhøjes fra 3 til 4 kr., ledsagerrabat fjernes og et opstartsgebyr på 20 kr. Begrænser kommunens udgifter NT s erfaringer

5 Projekt om anvendelse af biodiesel i kollektiv trafik

6 Agro Business Park, Foulum Inkubationsmiljø med fokus på udvikling af produkter, processer og virksomheder i relation til jordbrug, fødevare, bioenergi og miljøteknologi -Udlejning af lokaler -Råd & vejledning -Risikovillig kapital -Facilitetering af projekter og netværk -Innovationsnetværket for Biomasse -Future Food Innovation -Enterprise Europe Network (EEN)

7 Baggrund for projektet Biobus En succesfuld introduktion af biodiesel i laviblanding En provokerende Transportminister Lov om bæredygtige biobrændstoffer (olieselskaberne) Regionale og kommunale klimastrategier

8 Formål med Biobus Synliggøre konsekvenser ved øget brug af biodiesel Omsætte konsekvenser til omkostninger (merudgifter) Reducere usikkerhed for vognmand (underpris) Reducere usikkerhed for udbyder (overpris) Ligestille vognmænd med og uden erfaring

9 Hvad er biodiesel Et biobrændstof baseret på organisk materiale Fremstillet af vegetabilsk eller animalsk olie (1. og 2. generation) Danske producenter: Daka Biodiesel + Emmelev Mølle Substituerbart med fossil diesel (op til 7%) International handelsvare (Europæisk norm EN 14214)

10 Øget brug af biodiesel er interessant i forhold til kollektiv trafik, fordi: Øjeblikkelig CO2 reduktion Nedsatte emissioner International handelsvare Sikkert at håndtere Brugbart i eksisterende flåder med få Ændringer Biodiesel kan distribueres i eksisterende distributionssystem Få konsekvenser for drift og service

11 Hvorfor er biodiesel dyrere? Produktet (sourcing pris, energiindhold, basediesel) Flådemateriel (Pakninger og rør) Distribution (Manglende fleksibilitet) Opbevaring (Tankanlæg, omrører, varme) Service (olieskift m.m.)

12 Er det overhovedet bæredygtigt? Rapporter med divergerende LCA Eksperter anbefaler biodiesel (indtil bedre løsning) EU s bæredygtigheds kriterier (CO2 fortrængningsevne) Mest mulig miljø for pengene (transportsektor + andet)

13 Vores udgangspunkt var at Trække på tilgængelige erfaringer i DK og udland Involvere alle typer stakeholders - Busselskaber/vognmænd - Biodieselproducenter og leverandører - Bestillere af kollektiv trafik - Oliebranchen - Motorfabrikanter -Eksperter

14

15 Ud af projektet er kommet: 1. Informationsfolder til beslutningstagere 2. Informationsfolder til busselskaber/vognmænd 3. Online regneværktøj på midttrafik.dk/biobus

16

17 Indhold: Hvorfor biodiesel? Udfordringen Info om regneværktøjet Hvad er biodiesel? Hvordan adskiller biodiesel sig fra alm. diesel? Hvorfor er det dyrere? Hvad koster biodiesel i kollektiv trafik? Regneeksempler Biodiesel og bæredygtighed

18

19 Indhold (mere teknisk): Hvad er biodiesel? Hvorfor køre på biodiesel? Iblandingsprocent Kvalitet Brug og opbevaring af biodiesel Levering Lovgivning Omkostninger Fordele/ulemper ved biodiesel Hvordan kommer jeg i gang? Erfaringer med biodiesel hos City-Trafik A/S

20 Online regneværktøj Hvad koster CO₂-besparelser? Kan udelukkende udregne meromkostninger - ikke den fulde tilbudspris.

21 Meromkostningens størrelse afhænger af: Biodieseltypen Iblandingsprocent og - metode Antal stationeringssteder Kørselstypen Prisudviklingen i forhold til fossil diesel CO₂-besparelsen afhænger af: Biodieseltypen / biodieselproducenten Iblandingsprocenten

22 Hvor får vi mest miljø for pengene: Bybusser! Viborg bybusser: 20% AFME Ekstra fordel: Mindre partikelemission

23 Hvor får vi mest miljø for pengene: Bybusser! Viborg bybusser: 20% AFME Største meromkostning: Udbygning af tankanlæg

24 Hvor får vi mindst miljø for pengene? Eksempel fra Regionalbusser ml. Viborg og Herning: 15% AFME Dyrere fordi: Flere stationeringssteder Mindre kørsel pr. bus Lavere iblandingsprocent

25 Yderligere information Agro Business Park Niels Pedersens Allé Tjele T: E: eller

26 Status for arbejdet med rejsekortet i Midttrafik 1 REJSEKORTET I DK Udrulning. Målet nås om landsdækkende udrulning ultimo 2012 i de tilsluttede områder (prøvedrift i Sydtrafik) Udfasning af eksisterende produkter - klippekort Movia Vest. Stoppede i Movia Syd. Kun rejsekort og kontant siden efterår 2011 NT har besluttet stop for salg fra 15. februar 2013 Movia (H) og DSB barsler med 1. sept Pap-periodekort ventes udfaset primo 2014

27 Status for arbejdet med rejsekortet i Midttrafik 2..FORTSAT 5 mio. rejser med rejsekort 1000 rejser over Storebælt om ugen bruger rejsekort mindst én gang om ugen 75 % af indtægterne kommer ind via selvbetjening Kundereaktioner. Primært omkring prissætning/takst. Afhænger af mediernes kampagner. Ingeniøren fortsat meget kritisk Forsat mange udfordringer, - aktuelt mht. kontrol af rejsekort

28 Status for arbejdet med rejsekortet i Midttrafik 3 BILLETTER OG KORT I MIDTJYLLAND Rejsekort taget i brug på alle DSB stationer 1. juli og Arriva 1. sept. Rejsekort kan kun bruges til rene togrejser Kunder med rejsekort, som stiger om til bus/lokalbane, skal købe ny billet Alle eksisterende produkter gælder til lokalrejser med bus og tog indtil videre Når eksisterende produkter hos DSB/Arriva, NT og Sydtrafik udfases, skal der tages stilling til, hvordan det skal håndteres

29 Status for arbejdet med rejsekortet i Midttrafik 4 ARBEJDET MED REJSEKORT I MIDTTRAFIK - HOVEDOPGAVE Business casen fra dec viste hvad det vil koste at indføre rejsekorter i Midttrafiks område, uden indregning af effekter omkring mindre snyd, flere rejser mv. Opgaven er nu at komme med en finansieringsplan, med mindst mulig negativ påvirkning af kerneydelserne

30 Status for arbejdet med rejsekortet i Midttrafik 5 ANBEFALINGERNE FRA KOMMUNER OG REGION Business casen. Belyse mulige effekter omkring mindre snyd mv. Gennemgang af ruter og busser Effekter af en gradvis indfasning Forhandlinger med Rejsekort A/S/leverandøren Redegørelse om teknologi Opsamling af erfaringer fra Sjælland og NT

31 Status for arbejdet med rejsekortet i Midttrafik 6 ØVRIGE INITIATIVER Samtlige udgiftsområder i business casen gennemgås med en tættekam Yderligere besparelses muligheder i Midttrafik - Hvordan kan det interne projekt gøres billigere? Tilbud omkring lånefinansiering Løsning i bybusserne i Aarhus Når initiativerne er arbejdet igennem og der foreligger et resultat af forhandlingerne med leverandøren vil business casen blive opdateret - ultimo okt.

32 Status for arbejdet med rejsekortet i Midttrafik 7 AFKLARING AF SPØRGSMÅL OM UDSTYR, BUSSER OG RUTER Midttrafik ønsker en dialog med Kommunerne og Regionen om, hvor rejsekortet skal benyttes af kunderne Medio september sender Midttrafik et oplæg (fakta ark) til hver bestiller med ruter og busser med rejsekortudstyr, evt. Bus light. Det drejer sig ikke om stillingtagen til tilslutning eller ej, men et realistisk input til business casen

33 MIDTTRAFIKS SALGSSTEDS- STRATEGI

34 STATUS PÅ LUKNING AF RUTEBIL- STATIONER

35 Status på lukning af rutebilstationer 3 BAGGRUND Midttrafik har overtaget en række rutebilstationer, salgssteder og klippekortforhandlere, som sælger og giver information om Midttrafiks produkter til kunder i Midttrafiks område. Bestyrelsen har godkendt en ny salgsstedsstrategi, som på den ene side tager højde for ændringer i kundernes behov for information og på den anden side Bestyrelsens beslutning om at reducere udgifterne. Strategien skal også tage højde for, hvis Bestyrelsen og bestillerne på et tidspunkt vælger at indføre Rejsekortet inden for Midttrafiks område.

36 Titel på præsentation 4 RAMME OG MÅL Ramme Forenkling af salgsstedssetuppet Fremtidig salgs- & informationsstrategi som understøtter højere grad af selvbetjening Mål - At skabe støre ensartethed i kundeoplevelsen på tværs af Midttrafiks forhandlersteder - At positionere Midttrafik Kundecenter som MT s rådgivningscenter - At gøre det enklere for kunden at kontakte Midttrafik på telefon & web

37 Titel på præsentation 5 GENNEMFØRELSE 1. september 2011 Ringkøbing Rutebilstation lukker. Arriva Tog overtager salg. 1. juli 2012 Skjern Rutebilstation lukker. Arriva Tog overtager salg. Herning Rutebilstation lukker. Herning Bybusterminal overtager salg. Holstebro Rutebilstation lukker. DSB overtager salg.

38 Titel på præsentation 6 GENNEMFØRELSE 1. juli 2012 Harmonisering af godsbefordring i Midttrafik. 17 indleveringssteder ophører. 1. september 2012 Skíve Rutebilstation lukker. Arriva Tog overtager salg.

39 Titel på præsentation 7 RUTEBILSTATIONERNES OPGAVER Salg og information. Modtagelse af rekvisitioner. Ventefaciliteter. Godshåndtering. Chaufførfaciliteter. Hittegods. Byttepenge. Diverse.

40 Titel på præsentation 8 SALG OG INFORMATION MODTAGELSE AF REKVISITIONER Salg og personlig information varetages af DSB og Arriva, som alle steder ligger tæt på de lukkede salgssteder. I Skjern er der etableret et ekstra busstop tæt på togstationen. Telefonisk information varetages af Midttrafik Kundecenter, som har åbent alle ugens dage kl Arriva modtager rekvisitioner. DSB modtager rejseboner og buschecks.

41 Titel på præsentation 9 VENTEFACILITETER GODSHÅNDTERING Ventefaciliteter på stationerne kan benyttes. Ventefaciliteter på Skjern Rutebilstation opretholdes frem til juli Der kan nu kun leveres og hentes gods direkte ved bussen. Takster forenkles.

42 Titel på præsentation 10 CHAUFFØRFACILITETER HITTEGODS, BYTTEPENGE OG DIVERSE Ansvaret for chaufførfaciliteter overgår til busselskaberne i de kommende udbud. Nuværende forpligtelser varetages af enten rutebilstationsbestyrelser, kommune eller Midttrafik indtil udløb. Hittegods og byttepenge varetages af busselskabet. Diverse samles op af Midttrafik, der sikrer en placering af opgaven.

43 Titel på præsentation 11 INFORMATION OG REAKTIONER KUNDERNE Ca. 1 måned før lukning er der skiltet og uddelt foldere på rutebilstationer med information om fremtidigt salgssted + henvisning til Midttrafiks hjemmeside og Rejseplanen. Der er udleveret foldere om fremtidig godshåndtering. Der er indrykket avisannoncer, og information på Telefonerne på de lukkede rutebilstationer er omstillet til Midttrafik Kundecenter i 3 måneder efter lukning. Der har været henvendelser fra 2 apoteker vedr. fragt af medicin ellers ingen kundehenvendelser.

44 Titel på præsentation 12 INFORMATION OG REAKTIONER RUTEBILSTATIONER OG BUSSELSKABER Der har været forhandlinger med bestyrelserne for rutebilstationerne. Indsigelser fra personalet har været forelagt Midttrafiks bestyrelse. Busselskaberne er orienteret via brev og chaufførinformationer. Indsigelser har primært været omkring bekymring for service + håndtering af opgaver, der ikke var en del af kontrakten fx hittegods og byttepenge. Enkelte chauffører har henvendt sig omkring div. praktiske ting, fx adgang til kaffe i pauserne. Rengøringsniveau. Disse ting er løst/løses løbende.

45 Titel på præsentation 13 INFORMATION BESTILLERE De direkte berørte bestillere er blevet informeret. Der har været en del dialog med Ringkøbing-Skjern, Skive og Herning Kommune i forbindelse med ombygning af rutebilstationer og leje af chaufførlokaler.

46 TAKSTNEDSÆTTELSER OG INVESTERINGER TIL FORBEDRING AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK

47 Trafikaftale 2 INVESTERINGER Pulje på 50 mio. kr. til forbedring af jernbaneinfrastruktur på sidebaner skal sikre hurtigere rejsetider og færre forsinkelser. Pulje til medfinansiering af supercykelstier i de større byer. Samdrift Grenaa Odder / Letbane Reservere 100 mio. kr. til elektrificering af Grenaabanen. Staten indkøber 4 Desiro-tog, som stilles til rådighed for Region Midtjylland til letbanen åbner.

48 Trafikaftale 3 TAKSTNEDSÆTTELSER Hypercard fortsætter og udvides til at omfatte videregående uddannelser og alle øvrige i aldersgruppen år. Takstnedsættelser udenfor myldretiden. Hverdage mellem og samt weekend. Nedsættelse på ca. 20 %. Implementeres med Rejsekortet. For trafikselskaber uden Rejsekort, kan midler udmøntes, når der i samarbejde med trafikselskaberne er fundet en hensigtsmæssig og gennemskuelig måde. Midttrafik har foreslået et særligt klippekort til nedsat takst.

49 Trafikaftale 4 PULJE TIL FORBEDRING AF KOLLEKTIV TRAFIK I YDEROMRÅDER 57 mio. årligt fra Understøtte udvikling af nye ruter m.v., driftsstøtte herunder opstartsomkostninger. Driftsstøtte i max 2 år. Ansøger skal bidrage med samme beløb, som der søges om. Der kan også søges om midler til infrastruktur (f.eks. stoppesteder). Kommuner, Regioner og Trafikselskaber kan søge. 1 ansøgningsrunde pr. år 1. februar.

50 Trafikmodel 5 OG NU TIL NOGET HELT ANDET LANDSDÆKKENDE TRAFIKMODEL Kort over kollektiv trafik baserer sig på oplysninger fra Rejseplanen. Derfor mangler Rabatruter. Det ser ikke pænt ud på kort men har ikke nogen praktisk betydning for modellens beregninger.

51 Realtid i to versioner Fuld version Light version Øvrige tiltag Lane managment Trafikinformation

52 Tidsplan for realtid i Herning og Silkeborg September, Indkøb af udstyr Okt.-nov., installation og test December-januar, driftsstart Økonomi Mixtur financier de første 2 år herefter skal der forhandles en overtagelse af systemet med kommunerne.

53 Midttrafik laver en manual for realtid Designbeskrivelse Løsningsbeskrivelse Leverandørbeskrivelse Økonomi

54 Internet i busserne Pris pr. bus ca kr. Månedlige driftsomkostninger ca. 400 kr. pr måned

55 Tilslutningsprojekt til X-busserne

56 LOKAL MARKEDSFØRING

57 Lokal markedsføring 2 LOKAL MARKEDSFØRING Kommunerne står selv for den lokale markedsføring, også økonomisk. Men Midttrafik hjælper gerne Det kan f.eks. handle om markedsføring af lokale tiltag og initiativer som f.eks. gratis kørsel for pensionister, særlige natbus ordninger, en ny lokal busrute eller et helt nyt bybusnet.

58 Lokal markedsføring 3 MIDTTRAFIK SOM SAMARBEJDSPARTNER Midttrafik tilbyder samarbejde omkring den lokale markedsføring ved både små og store tiltag, og kommunikationsgruppen kan bl.a. bidrage med: sparing omkring markedsføringsindsatsen viden om og erfaring med markedsføring af kollektiv trafik kompetente marketing- og projektmedarbejdere hjemmeside besøgt af kunder hver eneste dag planlægning og budgettering udførelse af kommunikations- og markedsføringsindsats et bredt netværk af leverandører og samarbejdspartnere

59 Lokal markedsføring 4 MIDTTRAFIK SOM SAMARBEJDSPARTNER Midttrafiks assistance og tidsforbrug er gratis. Kommunen betaler for materialer, trykning, indrykninger og evt. eksterne samarbejdspartneres tidsforbrug. Se mere på extranettet. Her er også information om markedsføring af Flextur.

60 Lokal markedsføring 5 EKSEMPEL: SILKEBORG KOMMUNE 2011 NYT BYBUSNET Markedsføringsplan Budget Koordinering af: Produktion og tryk af kampagneelementer Udsendelse Indrykninger Events Presse Præsentation af kampagnen for chaufførerne Osv.

61 Lokal markedsføring 6 Tidsplan Aktivitet Beskrivelse Deadline Pris excl. moms Indhold Ansvar/Aktion Kampagne- og medieplan Uge 21 Midttrafik.dk Nye køreplaner kommer på nettet sammen med nyhed på forsiden 0 Uge 25 A4 skilt ved chaufførlåge Info om nyt busnet og midlertidig køreplan. 0 15/6 Nuværende køreplan gælder til og plakat i busterminal Midttrafik leverer pdf-fil. Silkeborg Kommune producerer selv 27/8. Genoptryk kan fås i bussen. MT leverer fil. SK producerer selv. MT/PAN Uge 24 Informationsmøde for Pan Bus underviser chauffører i nye ruter. Midttrafik udvikler kørebøger til chaufførerne og informerer 14/6 Britta: Markedsføring PAN/MT chauffører om det nye busnet og markedsføring på mødet 20/6 Mikkel: Nyt Busnet landruter 10/8 Anders: Nyt Busnet - bybusser Uge 24 Brev til uddannelses-institutioner Der udsendes brev og folder til alle uddannelsesinstitutioner, så de kan informere eleverne om det nye busnet inden de går på sommerferie. Midttrafik laver oplæg Silkeborg Kommune udsender 15/6 0 MT har lavet oplæg. Silkeborg kommenterer MT/SK Uge 24 Midttrafik.dk Nye Silkeborg køreplaner kommer på nettet. 0 MT Uge 25 Midlertidig køreplan Dem midlertidige køreplan kommer på gaden 0 MT Uge 25 A3 skilte i AFA læskure På Midttrafiks plads i læskurene, opsættes A3 skilte med info omkring nyt busnet. Hænger hele 15/6 0 Info om nyt busnet den 28. august perioden. Placeres hen over kortet. Opsætning?? Uge 25 1/1 sides annonce i Ekstraposten Informerer om nyt busnet 21/ Info om nyt busnet den 28. august Uge 25 Pressemeddelelse Pressemeddelelser udsendes løbende med info omkring nyt busnet generelt og praktisk info. 0 Udførlig beskrivelse af det nye busnet med gode historier/eksempler. Info om ny busterminal og superstoppested. MT Uge 25 A1 plakat på nuværende bybusterminal. Der hænges plakater op, hvor Midttrafik og Silkeborg Kommune har gratis reklameplads. 15/6 0 Info om nyt busnet og brug de nuværende køreplaner. MT leverer fil. SK producerer selv. MT/SK Uge 26 Hængeskilte Informerer om nyt busnet 15/6 0 Info om nyt busnet den 28. august MT Uge 26 Plakat bag chauffør Informerer om nyt busnet 15/6 0 Info om nyt busnet den 28. august MT Uge 26 Folder 4-sidet M65 folder informerer om nyt busnet, fordele og hvor der kan findes hjælp. Chauffør uddeler til 0 Info om nyt busnet den 28. august. skolebørn og studerende. Mere udførligt Uge 26 1/1 sides annonce til Ekstra Posten Annonce informerer om nyt busnet og de nye køreplaner på nettet. Pris er indrykningspris. 28/ Info om nyt busnet den 28. august og de nye køreplaner på nettet MT MT Uge 31 1/1 sides annonce Midtjyllands Avis ved Annonce informerer om nyt busnet og de nye køreplaner på nettet. Pris er indrykningspris. 4/ Info om nyt busnet den 28. august MT Silkeborg siderne og de nye køreplaner på nettet Uge 31 1/1 sides annonce til Ekstra Posten Annonce informerer om nyt busnet og de nye køreplaner på nettet. Pris er indrykningspris. 2/ Info om nyt busnet den 28. august og de nye køreplaner på nettet Uge 31 Infokort Chauffører får nogle små kort, der henviser til midttrafik.dk eller Bus-Info, hvis kunderne har spørgsmål, 1/8 Midttrafik.dk og Bus-Info chaufføren ikke kan svare på det Uge 32 Nye køreplaner De nye køreplaner er på gaden og i bussen 0 MT Uge 31 Nyt rutekort Erstatter tidligere kort ved stoppested. SK producerer SK MT leverer data selv Uge 32 1/1 sides annonce til Ekstra Posten Annonce informerer om nyt busnet og nu sker det snart. Hvor kan man info om nyt busnet. Pris er 9/8 Info om nyt busnet den 28. august indrykningspris. og nu sker det snart. Hvor kan man få info om nyt busnet. Uge Buslangsider Buslangsider oplyser om det nye busnet og henviser til info. Der er booket 15 buslangsider, hvilket svarer til ½ af alle busser i Silkeborg. Altså stor synlighed. Pris er inkl. produktion og opsætning 27/ Info om nyt busnet den 28. august Uge Adshels Store plakater ved læskure og i midtby fortæller om nyt busnet. Der er reserveret 20 stk. Pris er inkl. 25/ Info om nyt busnet den 28. august produktion og opsætning Uge 33 1/1 sides annonce til Ekstra Posten Annonce informerer om nyt busnet 16/ Info om nyt busnet den 28. august og nu sker det snart. Hvor kan man få info om nyt busnet.

62 Lokal markedsføring 7 HÆNGESKILT

63 Lokal markedsføring 8 BUSLANGSIDER

64 Lokal markedsføring 9 ANNONCER, PLAKATER, FOLDERE MV.

65 Lokal markedsføring EVENTS I BUSSEN 10

66 Lokal markedsføring OG UDEN FOR BUSSEN 11

67 Lokal markedsføring 12 SENESTE EKSEMPLER Århus omkørsel ved Kystvejen 2012 Randers bedre bus i Randers 2012 Viborg nyt bybusnet 2012 Holstebro gratis kørsel ifm. spejderlejr 2012 Århus nyt bybusnet 2011 Horsens nyt bybusnet 2011 Silkeborg nyt bybusnet 2011 Viborg viborgbilletten 2011

68 Lokal markedsføring 13 VI VIL GERNE BLIVE ENDNU BEDRE Snart vil vi spørge jer Om samarbejdet Om hvad vi gør godt Om hvad vi kan gøre bedre

69 Samlet analyse af kollektiv trafik og kommunale kørsler Case: Syddjurs v. Preben Vilhof, COWI

70 Hvorfor vigtig med samlet analyse? Kollektiv trafik Kommunale kørsler Regionale ruter/tog Kørsel m. autister Lokalruter/åbne skoleruter Skolekørsel Lukkede skoleruter Telebusser Lægekørsel Taxikørsel Telebusser Dagcentre Specialkørsel Flextur Handicapkørsel 2 6 SEPTEMBER 2012 SAMLET ANALYSE AF KOLLEKTIV TRAFIK OG KOMMUNALE KØRSLER

71 Kollektiv trafik i Syddjurs 3 6 SEPTEMBER 2012 SAMLET ANALYSE AF KOLLEKTIV TRAFIK OG KOMMUNALE KØRSLER

72 Telebusser 4 6 SEPTEMBER 2012 SAMLET ANALYSE AF KOLLEKTIV TRAFIK OG KOMMUNALE KØRSLER

73 Kommunale kørsler i Syddjurs Samlede udgifter Mio. kr. Mio. kr. i alt Elever til specialskoler 15,1 Aflastningskørsel, handicappede børnehavebørn 2,0 Pensionister til dagcenter 2,3 Pensionister til læger 2,1 Handicapkørsel af Midttrafik 1,0 22,5 Lokalruter 4,7 Åbne skoleruter 7,6 Telebusser 3,9 Administrationsbidrag 1,0 17,2 Samlet kollektiv trafik + kommunale kørsler 39,7 5 6 SEPTEMBER 2012 SAMLET ANALYSE AF KOLLEKTIV TRAFIK OG KOMMUNALE KØRSLER

74 Kravene til en god planlægning Vi skal ned i detaljer!! Ex. 1: Elevbopæle/afstandskriterier (Brug GIS til overblik) Ex. 2: Korresponderer lokalruter/regionalruter/tog de relevante steder? Ex. 3: Kørsel til specialskoler (Antal kørsler til skole, antal elever pr. tur) Til gengæld: Udbud bliver lettere og korrekte Drøftelse med skoler/beslutningstagere bliver konkrete Godt fagligt samspil mellem kommune og Midttrafik 6 6 SEPTEMBER 2012 SAMLET ANALYSE AF KOLLEKTIV TRAFIK OG KOMMUNALE KØRSLER

75 Forslag til tiltag Ansættelse af transportkoordinator som bindeled mellem kollektiv trafik og kommunale kørsler Visitation tages op "løbende" Effektivisering gennem antal kørsler og elever/kørsel i specialskolekørslen Lægekørsel via Midttrafik De "fysiske" telebusser inddrages i skolekørslen/taxikørslen Fælles udbud af kommunale kørsler Indgå i Flextur (3 kr./min. 20 kr.) og fælles med Norddjurs! 7 6 SEPTEMBER 2012 SAMLET ANALYSE AF KOLLEKTIV TRAFIK OG KOMMUNALE KØRSLER

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne SIDEN SIDST Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne Fly High obligatorisk fra nu, drøftes og forhandles

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

GRØNNE BUSSER I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK

GRØNNE BUSSER I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 03-10-2012 GRØNNE BUSSER I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK Kristiana Stoyanova Kontrakter og miljø 03-10-2012 Grønne busser i den kollektive trafik 2 TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK Varetager planlægning, udbud, kundeservice,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum

Referat fra Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 14-11-2014 06.31.00 1-00-3-10 Per Elbæk pel@midttrafik.dk 87 40 83 28 Referat fra Fagligt Forum Mødetids punkt Sted Mødedel tagere Afbud Dagsorden 29. oktober

Læs mere

Notat til Horsens Kommune ang. støttet flextur frem for teletaxakørsel

Notat til Horsens Kommune ang. støttet flextur frem for teletaxakørsel Ole Helboe, Horsens Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 3. november 2014 1-30-75-1-201-3-12 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Notat til Horsens Kommune ang. støttet flextur frem

Læs mere

Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport

Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport 2 3 Kolofon Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse - udgivet i samarbejde med Midttrafik og Region

Læs mere

Temadrøftelse om Rejsekortet. Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1

Temadrøftelse om Rejsekortet. Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1 Temadrøftelse om Rejsekortet Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1 Hvad er rejsekortet? Betalingskort og elektronisk billet, som kan bruges i alle kollektive trafikmidler i hele landet Hver rejse har

Læs mere

Siden sidst. Økonomi. - Samlet styr på udgifterne og Trafikselskabet. - Taksterne forhøjes med 3 % i gennemsnit

Siden sidst. Økonomi. - Samlet styr på udgifterne og Trafikselskabet. - Taksterne forhøjes med 3 % i gennemsnit Siden sidst Økonomi - Samlet styr på udgifterne og Trafikselskabet - Tilbagegang i indtægterne på ca. 2 % - især salg i busserne - Taksterne forhøjes med 3 % i gennemsnit - Decentral forhandling om afskaffelse

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014

Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014 Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014 Resume Midttrafik besluttede at gå med i rejsekortsamarbejdet i april 2013. I Juni 2013 indgik Midttrafik en leveranceaftale med Rejsekort

Læs mere

Beslutningsprotokol for

Beslutningsprotokol for sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.00 efterfølgende temamøde Mads Nikolajsen og

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

HARMONISERING AF MIDTTRAFIKS A-KONTRAKTER

HARMONISERING AF MIDTTRAFIKS A-KONTRAKTER 19-06-2014 Harmonisering af Midttrafiks kontrakter 1 HARMONISERING AF MIDTTRAFIKS A-KONTRAKTER Torsdag d. 19. juni 2014 19-06-2014 Harmonisering af Midttrafiks kontrakter 2 AGENDA Hvad er formålet? Hvad

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. maj 2008 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23.

Læs mere

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Juni-juli 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT JUNI-JULI 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum

Referat fra Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. september 2012 1-00-3-10 Peter Lundtofte plu@midttrafik.dk 8740 8207 Referat fra Fagligt Forum Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Referat 4. september

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2010

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2010 Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland Dato 12. maj 2009 Journalnummer 1-30-75-1-23-07 Kontaktperson Poul Masud Høring om projektkatalog 2010 Midttrafik fremsender hermed forslag til

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 9 - JULI 2011 Årsberetning 2010: Stabil drift og økonomisk fremgang 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 9 - JULI 2011 Årsberetning 2010: Stabil drift og økonomisk fremgang 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 9 - JULI 2011 Årsberetning 2010: Stabil drift og økonomisk fremgang 2 Nye bybusnet i Aarhus, Silkeborg og Horsens 2 Kunderne kårer Midttrafiks bedste rute og chauffører

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Pkt. 1: Velkomst og siden sidst samt økonomi Velkomst ved Jens Erik Sørensen Den nedsatte tekniske referencegruppe er blevet bedt

Læs mere

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE 20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE 3 DEN SAMLEDE REJSE 4 5 DEN SAMLEDE REJSE, TEST DATA Test på data I Ringkøbing Skjern kommune 2 test, 1 med få skiftesteder, 1 mange skift.

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2016 1-15-0-75-2-16 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Mødetidspunkt 14. januar 2016 Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Sted Midttrafik, Søren

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Forslag til Budget 2017-1. behandling

Forslag til Budget 2017-1. behandling Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers

5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Finansiel politik 1. Forslag til finansiel politik 2 Optagelse af lån til finansiering af rejsekortet 3 Driftsregnskab

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011 WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN DECEMBER 2011 KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk Deltagerne på Midttrafiks workshop 21. november 2011 mødte op med mange

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

NYHEDSBREV BUSSELSKABER OG VOGNMÆND // NR. 14 - DECEMBER 2013. Trafikinformation 2. Skive trafikterminal 3. Nyt kortsalg i Herning 5

NYHEDSBREV BUSSELSKABER OG VOGNMÆND // NR. 14 - DECEMBER 2013. Trafikinformation 2. Skive trafikterminal 3. Nyt kortsalg i Herning 5 NYHEDSBREV BUSSELSKABER OG VOGNMÆND // NR. 14 - DECEMBER 2013 Trafikinformation 2 Skive trafikterminal 3 Nyt kortsalg i Herning 5 Tr a fi k p l a n 2 0 1 3-2 0 1 7 6 Markedsføringsmateriale i busserne

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Midttrafik har nu gennemgået jeres udkast til togkøreplanerne for K11.

Midttrafik har nu gennemgået jeres udkast til togkøreplanerne for K11. Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Spørgsmål 1254 Offentligt Fra: Karin Sørensen Sendt: 31. maj 2010 09:19 Til: 'britta.indraccolo@arriva.dk' Emne: Bemærkninger til togkøreplanerne Midttrafik har nu gennemgået

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: Off-Peak klippekort // Aarhus Nærbane // SMS- og mobilbilletter // Ændring på Scanpoint maskiner i SYD // Nye priser i januar // Nyt extranet for chauffører og konkurrence! Klippekort med

Læs mere

Region Midtjylland. Høring af statens Trafikplan for jernbanen 2008-2018. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Høring af statens Trafikplan for jernbanen 2008-2018. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Høring af statens Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 7 Trafikstyrelsen Adelgade 13 1304 København K. Regionshuset Viborg

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 2 MULIGHEDSANALYSE FOR REGI- ONALE RUTER MELLEM SKIVE, HERNING OG HOLSTEBRO

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 2 MULIGHEDSANALYSE FOR REGI- ONALE RUTER MELLEM SKIVE, HERNING OG HOLSTEBRO PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 2 MULIGHEDSANALYSE FOR REGI- ONALE RUTER MELLEM SKIVE, HERNING OG HOLSTEBRO November 2015 1 Mulighedsanalyse for regionale ruter mellem

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Mixtur Den sammenhængende rejse

Mixtur Den sammenhængende rejse Mixtur Den sammenhængende rejse Hovedpunkter fra projektforløbet 2010-2012 Britta Indraccolo, Business Developer, Arriva Danmark A/S Formål Et samarbejde mellem Midttrafik og Arriva, hvor formålet er at:

Læs mere

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland udbredelse af NT Live i Region Nordjylland ansøgning fremkommelighedspuljen resumé Er bussen kørt fra stoppestedet? Er den forsinket? Når jeg mit næste skifte? Usikkerhed og ventetid er nogle af de væsentlige

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

DanTaxi. LÆS ALT OM Folkemødet 2015 GOOD TO KNOW. Billig taxi ordning. FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN Side 6

DanTaxi. LÆS ALT OM Folkemødet 2015 GOOD TO KNOW. Billig taxi ordning. FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN Side 6 NR. 71 - JUNI 2015 LÆS ALT OM Folkemødet 2015 Billig taxi ordning Køb et ungkort og kør fri Flextur FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN KNOW Side 6 GOOD TO KNOW ownload vores APP Scan koden

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

UDFORDRINGER ØKONOMI. Regional Udviklin g i alt. Tilskud til kollektiv trafik. Kollektiv trafiks andel

UDFORDRINGER ØKONOMI. Regional Udviklin g i alt. Tilskud til kollektiv trafik. Kollektiv trafiks andel UDFORDRINGER ØKONOMI Region Midtjylland ønsker at fastholde en maksimal ramme på ca 51 % af Regional Udviklings budget Øgede udgifter bus-tog samarbejde (flere passagerer i tog) Øgede omkostninger rejsekort

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012 Rapportering om udviklingen i - Marts 2012 19. marts 2012 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Februar-Marts 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Februar-Marts 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Februar-Marts 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT FEBRUAR-MARTS 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 4. marts 2013

Referat fra Fagligt Forum 4. marts 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 0-0-0-00--0 PEL pel@midttrafik.dk 870 88 Referat fra Fagligt Forum. marts 0 Mødetidspunkt Mandag den 0. marts 0 kl. 09.00.00 Sted Mødedeltagere Scandic, Silkeborg

Læs mere

Forslag til organisationsplan for et trafikselskab

Forslag til organisationsplan for et trafikselskab Forslag til organisationsplan for et trafikselskab 1. januar 2007 skal der være (mindst) 1 trafikselskab i funktion i Region Midtjylland. Der er tale om en ny myndighed, som på vegne af regionen og kommunerne

Læs mere

FAGLIGT FORUM ØVRIGE EMNER KORT

FAGLIGT FORUM ØVRIGE EMNER KORT 10. marts 2016 FAGLIGT FORUM ØVRIGE EMNER KORT 15. Marts 2016 2 DEN SAMLEDE REJSE, STATUS Følger tidsplan med pilot projekt Jammerbugt efterår 2016 Skiftesteder aftalt med næsten alle kommuner Udrulning

Læs mere

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. forslag til Budget 2013 til 1. behandling 2 Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2012/2013 1. arbejdsprogram

Læs mere

CHAUFFØR- UDVALGSMØDE

CHAUFFØR- UDVALGSMØDE -09-06 CHAUFFØR- UDVALGSMØDE 5. september 06 -09-06 Chaufførudvalgsmøde TAKST VEST Imødekommer statsrevisorernes kritik af et uforståeligt takstsystem: Et fælles zonesystem. Hvert trafikselskab udgør et

Læs mere

NemSkabelon. Kommunikation på den nemme måde. Guide til portalen

NemSkabelon. Kommunikation på den nemme måde. Guide til portalen NemSkabelon Kommunikation på den nemme måde Guide til portalen Indhold 3 Introduktion 4 Den fælles designguide 5 Hvorfor kommunikere til borgerne? 6 Hvad kan I kommunikere til borgerne? 11 Websitet Nemskabelon:

Læs mere

Kommunerne i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet.

Kommunerne i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. RegionalU dvikling Bilag tilpunkt 2 Rejsekortet - H øring om M idttrafiks tilslutning tilrejsekortprojektet - Resum é af business case for Rejsekortprojektet Panelfor kollektiv trafik M øde den 11.m arts

Læs mere

Et resumé af. Trafikplan for Nordjylland 2009-12. - side -

Et resumé af. Trafikplan for Nordjylland 2009-12. - side - Et resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12 - side - Resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12 Udgiver: Nordjyllands Trafikselskab Tekst og grafik: Tetraplan A/S og NT Redigeret af: Journalist Tinka

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center Djursland

Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center Djursland Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Spørgsmål 996 Offentligt Djurslands Erhvervsskoler Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Movias tilgængelighedspolitik og strategi

Movias tilgængelighedspolitik og strategi Movias tilgængelighedspolitik og strategi Trafikbestillerkonferencen 2013 Projektleder Jesper Fønss Trafik- og Rådgivningscenter 02.07.2013 / København Dok.nr. 132365 Disposition 1. Hvad er baggrunden

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Bestillerundersøgelse

Bestillerundersøgelse Bestillerundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse blandt bestillere af buskørsel og handicapkørsel hos Midttrafik Oktober 2009 DMA/Research A/S 1 Indhold Om undersøgelsen... 3 Resultater... 4 Tabel 1 Økonomi

Læs mere

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO Notat 06.06.05 CLO De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen Den fællesoffentlige bestyrelse for digital forvaltning har taget initiativ til en fælles markedsføringskampagne for digitale offentlige selvbetjeningsløsninger.

Læs mere

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. september 2013 1-21-1-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Budget 2014 til 2. behandling Budgetprocessen for Budget 2014 Det foreliggende oplæg til

Læs mere

KVALITETS- UDVALGSMØDE

KVALITETS- UDVALGSMØDE 17-03-2015 KVALITETS- UDVALGSMØDE 10. marts 2015 17-03-2015 2 ØKONOMISKE UDFORDRINGER Faldende dieselpris betyder ca. 30 mio. kr. mindreudgifter det glæder bestillerne Godt regnskabsresultat for 2014:

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde 23. april 2014 Der er i 2. runde udmøntet for 26,4 mio. kr. til 11 projekter. I pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, 16. maj 2008 Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 2 Bilag nr. 1 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Forsøgsordning med biodiesel

Forsøgsordning med biodiesel Forsøgsordning med biodiesel Civilingeniør Niels Frees Center for Grøn Transport TØF årskonference 12-13. oktober Baggrund EU s biobrændselsdirektiv 2003/30/EF forpligtede medlemslandene til at opstille

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T 2 3 Kortpris Forudbetaling lokal /national rejse (kundetypen 'Voksen') Kan købes online Adgang til online selvbetjening Giver mulighed for størst rabat ift.

Læs mere

KOMMUNEINFORMATIONSMØDE 9. OKTOBER 2014. Udbud af kørsel til elever med særlige behov. Proces, resultat og erfaring

KOMMUNEINFORMATIONSMØDE 9. OKTOBER 2014. Udbud af kørsel til elever med særlige behov. Proces, resultat og erfaring KOMMUNEINFORMATIONSMØDE 9. OKTOBER 2014 Udbud af kørsel til elever med særlige behov Proces, resultat og erfaring HOVEDPUNKTER I PROCESSEN 11.8.2014 13.6.2014 23.5.2014 Opstart på skolekørsel 4.4.2014

Læs mere

DSF s transportnotat 2013

DSF s transportnotat 2013 DSF s transportnotat 2013 Transportnotatet beskriver den kollektive transport i hovedtræk, samt studerendes brug heraf og prisudviklingen i de seneste år. Desuden beskrives de ændringer det medfører, at

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere