Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt"

Transkript

1 Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt Kulturministeriet Nybrogade København K Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1240 København K K U L TURMINIST E R I E T Tlf. : N Y B R O G A D E 2 Fax : P O S T B O K S K Ø B E N H A V N K Web : T E L E F O N juni 2008 F A X E-POST C V R a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål som angivet nedenfor under pkt. b. Der søges om tilslutning til at anvende i alt kr. dels som tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål, dels til administration. Bevillingen er optaget på Finansloven under Tipsfonde, jf Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål. b. Fordelingen af tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål, sker i medfør af 6 H, stk. 1., nr. 2, i lov om visse spil, lotterier og væddemål (tipsloven), jf. LBK 273 af 17. april Beløbet til fordeling samt afholdelse af administrationsudgifter udgør 23,88 procent af de 3,74 procent af overskuddet for regnskabsåret 2007 i Danske Spil A/S der tildeles Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål, hertil lægges tilbageførte tilskud fra tidligere år samt overførte uforbrugte beløb fra Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således i hele kroner: Tabel 1. Opgørelse af beløb til fordeling Andel af overskud Tilbageførte tilskud i 2007 Overført fra 2007 I alt kr kr kr kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således: Tabel 2. Oversigt over foreslået fordeling 2008 Fordelte tilskud, aktstykket Administration Videreførsel til næste år I alt kr kr kr kr. Kulturministeriet har i alt modtaget 189 ansøgninger om tilskud. Heraf er 171 helt eller delvist imødekommet, 9 er indstillet til afslag og 9 har fået administrativt afslag eller er blevet henvist til andre ministerier. Tabel 3. Oversigt over modtagne ansøgninger 1. Indstillet helt eller delvist imødekommet Ikke indstillet til tilskud 9 3. Ansøgninger, der vedrører tilskud til enkeltpersoner, formål under øvrige tipspuljer eller som ikke i øvrigt ikke opfylder de formelle betingelser 9 J. NR

2 Side 2 I alt modtaget 189 En oversigt over indstillede ansøgere følger nedenfor, jf. tabel 4. Herudover vedlægges som bilag 1 en oversigt, der viser, hvilke beløb de indstillede tilskudsmodtagere har modtaget fra denne tipspulje i årene sammen med det i 2008 indstillede beløb. I bilag 2 findes en oversigt over de ansøgere, der ikke er indstillet. De foreninger og organisationer, der er indstillet til at modtage tilskud, opfylder kriterierne for at være berettiget til tilskud og har vedtægter eller love, der indeholder tilfredsstillende bestyrelses- og revisionsbestemmelser. Tilskudsmodtagerne aflægger beretning og regnskab om anvendelse af midlerne efter reglerne i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 317 af 5. maj 2000 om regnskab og revision mv. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Finansministeriets, nu Kulturministeriets, puljer efter lov om visse spil, lotterier og væddemål. Hvis der inden udbetalingsdagen opstår forhold hos tilskudsmodtageren, der afgørende ændrer forudsætningerne for udbetaling af beløbet, vil tilskudsmodtageren blive oplyst om, hvilke vilkår der skal være opfyldt inden udbetaling kan ske. De bevilgede beløb skal anvendes i bevillingsåret til de bevilgede formål. Hvis der opstår forsinkelse hos tilskudsmodtageren, således at beløbet ikke kan anvendes i 2008, kan Kulturministeriets Administrationscenter efter ansøgning tillade, at beløbet først anvendes i perioden 1. januar til 31. maj i I modsat fald kræves tilskudsbeløbet tilbagebetalt. Det samlede beløb til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål foreslås fordelt på følgende måde jf. tabel 4: Tabel 4 foreninger der er indstillet til tilskud Afrika Kontakt Formål: Støtter demokratisering i Sydafrika og andre lande i det sydlige Afrika på et ikke voldeligt, demokratisk og almennnyttigt grundlag Aibidji Formål: Socialt arbejde i Armenien, Bulgarien og Georgien Køb af pc er og videokameraer Trykning af brochure, fodtøj og div. apparatur Aktive Kvinder i Danmark Formål: Almennyttig organisation, alsidig oplysning for hjem og samfund Aktive Modstandsfolk Formål: Samling af tidligere modstandsfolk Trykning af medlemsblad, tlf. anlæg Ture, møder, it trykning af pjece Amnesty International Formål: Arbejder for folks basale menneskerettigheder Trykning af info - materiale Anima Formål: Foreningen for alle dyrs rettigheder. Fremme dyreetik og informere om dyrs forhold i Danmark mv. Trykning af informationsmateriale, inventar ApiAid Formål: At udføre nødhjælps- og udviklingsarbejde Hårde hvidevarer, køkkengrej, borde, stole

3 Side 3 internationalt Arrata s Venner Formål: Aktiviteter for børn og voksne i Ukraine ASF- Dansk Folkehjælp, Holeby Formål: At udbrede kendskabet til førstehjælp mm. Transport af nødhjælp til Ukraine IT, undervisningsmateriale til førstehjælp Axis, København N Formål: At udvikle, styrke, støtte og styre initiativer, der fremmer en mere global fordeling af ressourcer, uddannelse og muligheder IT Bernadottegårdens Venner Formål: At fremme beboernes (tidl. modstandsfolk og KZ-fanger) sociale kontakter Ture BOS Danmark Formål: Hjælp til orangutangers overlevelse i Indonesien og Malaysia Botosan Children Serv. DK. Formål: Hjælp og støtte til de glemte børn i Rumænien IT Trykning af nyhedsbreve m.m., IT-udstyr CARE Danmark Formål: Fremme økonomisk udvikling i og fremskaffe støtte til ulande. Caritas Danmark Formål: Hjælpeorganisation tilknyttet til Den katolske Kirke IT, etablering. af medlemsbase IT Casa Romana Formål: Fremme af forbindelser Danmark- Rumænien. Transport af nødhjælp, feriebørn til Danmark, streaps Child Care Danmark Formål: At yde bistand til børn i 3. verdenslande, der pga. krig, katastrofer, AIDS og social nød ikke har mulighed for skolegang og andre basale livsnødvendigheder. Cykler til Senegal Formål: Samarbejde med den afrikanske landbrugsorg. Colufifa, bane vej for bæredygtig fremtid i verden samt gensidig kulturudveksling Kopimaskine Myggenet Dan Rescue, Padborg Formål: At yde frivillig assistance til SOK og Falck Akuttasker m. indhold

4 Side 4 Danmarks Naturfredningsforening Formål: At Danmark bliver et bæredygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø. Trykning af medlemsblad og foldere, renovering af gårdhave og serverrum, kamera/videokamera Danmarks Sportsfiskerforbund Formål: Sikre muligheder for sportsfiskeri Trykning af informationsmateriale, AV/IT udstyr Dansk Angolansk Venskab Formål: Fremme kontakt og forståelse mellem Danmarks og Angolas befolkninger Hospitalsudstyr Dansk Balkan Mission Formål: Humanitær indsats til fordel for den lidende befolkning på Balkan Bespisning af hjemløse, vandprojekt og mad Dansk Børnefond Formål: Yde bistand til børn og unge i u -lande bl.a. igennem fadderskab Renovering af skoler latriner, IT og værelsesrenovering Dansk Cyklist Forbund Formål: Skabe større færdselssikkerhed for cyklister mm. Mobilt info-system Dansk Dyreværn, Aalborg Formål: Støtte dyreværnsarbejde i Nordjylland, herunder sikre forsvarlig drift af foreningens dyreinternat Renovering af løbegård Dansk Indisk Børnehjælp Formål: At hjælpe børn og kvinder i Indien Alarmsystem Dansk Kvindesamfund Formål: At arbejde for fuld ligestilling for kvinder og mænd Renovering af mødelokale/køkken, trykning af infomateriale Dansk Ornitologisk Forening Formål: Forening for fuglebeskyttelse og fugleinteresserede Trykning af folder, stole teleskoper Dansk Rumænsk Venskabs og Folkeoplysningsforening Formål: At bistå med opbygning af folkeoplysning i Rumænien Køb af tøj, støvler og senge, møbler, renovering af badeværelse Dansk Russisk Forening Formål: Ved folkeoplysende og kulturel virksomhed og øvrige aktiviteter at fastholde og udvikle de mel- IT

5 Side 5 lemfolkelige forbindelser mellem Danmark og Rusland,, udvikle samarbejdet mellem de to landes befolkninger, samt virke for fred, demokrati og menneskerettigheder. Dansk Russisk Humanitærhjælp Formål: Deltage i Internationalt arbejde for børn og voksne primært i Rusland, Zjukovka Ferie for Tjernobylbørn Dansk Røde Kors Formål: Forhindre og lindre menneskelig lidelse, hvor end den findes, beskytte liv mv. Hjertestartere og fantomdukker, førstehjælpsudstyr Dansk Selskab for Tibetansk Kultur Formål: I Danmark at fremme kendskabet til tibetansk kultur, at fremme kontakt og forståelse mellem danskere og tibetanere. Trykning af folder, multiprinter Dansk Vegetarforening Formål: At fremme udbredelsen af vegetarisk levevis via øget interesse for frugt og grønt samt oplysning om ernæringens betydning for helbredet mv. Trykning af brochure, IT Dansk Vietnamesisk Forening Formål: At befordre samarbejde og forståelse mellem Danmark og Vietnam Projektor, it-udstyr Dansk Zionistforbund Formål: Bla. at fremme zionismens idé, jødisk kultur og arbejde for fredelig sameksistens. Trykning af blad, kontorinventar Danske Soldaterforeningers Landsraad Formål: At varetage og formidle samarbejde mellem danske soldaterforeninger Dansk Ugandisk Venskabsforening Formål: Skabe fora for danskere og ugandare, støtte mindre udviklingstiltag samt arbejde for udviklingsassistance til Uganda IT-udstyr, trykning af infomateriale IT Dantan Formål: Fremme kontakt, forståelse og samarbejde mellem DK og Tanzania DanWatch Formål: At sætte fokus på danske virksomheders handel med og brug af arbejdskraft og naturressourcer i udlandet Vandpumpe, uv-materiale, IT IT

6 Side 6 Demokratisk Forum- Rumænien Formål: Fremme demokratisk og økonomisk udvikling ved at yde humanitær hjælp mv. Den Danske Afghanistankomité Formål: Aktiv humanitær hjælp til krigsofre Børnehjemsbørn til Danmark samt transport af nødhjælp til Rumænien Renovering af køkken/vaskeri, IT, symaskiner Den Nordiske Lejrskoles venner Formål: Støtte for den nordiske lejrskole i Hillerød og dens virksomhed Det Danske Hus i Palæstina Formål: At styrke og udbygge relationerne mellem Palæstina og Danmark ved at skabe et sted, hvor danskere gennem sociale, kulturelle, undervisning mv. kan bidrage hertil. Inventar Trykning af pjece Det Mosaiske Trossamfund Formål: At bevare og styrke jødisk tradition og samhørighed for alle jøder i Danmark Det Økologiske Råd Formål: At belyse og fremme mulighederne for en økologisk bæredygtig udvikling med social retfærdighed og menneskelig trivsel på nationalt og globalt plan Ture for ældre og trykning Pc-skærme, bærbare pc er DIB Dansk International Bosætningsservice Formål: At fremme udvikling af en bæredygtig og integreret bosætning blandt fattige i udviklingslande, for derigennem at medvirke til forbedring af levevilkårene i et givent område Mødebord, stole, whiteboard Dienesmindes Venner Formål: At yde praktisk og økonomisk støtte til humanitært arbejde for dårligt stillede børn fortrinsvis fra Øst- og Centraleuropa Nødhjælpstransport til Tjernobyl, Stolin, Pinsk Dokumentationscenter mod historieforfalskning Formål: At støtte og offentliggøre resultater af forskning i private og offentligt ejede dokumenter Donation Danmark Rumænien Formål: Forening bestående af læger, sygeplejersker mv. som ønsker at hjælpe aktivt i Rumænien IT Transport af nødhjælp, uvmateriale DSI Fregatten Jylland Formål: Bevare og vedligeholde Fregatten Jylland og derigennem sikre kommende generationers mulighed for at forstå, hvorledes livet var ombord i de store træskibes tid. Materialer til renovering af skib

7 Side 7 DSP Childrens Project Formål: At støtte børn i Mikindani, Tanzania, så de kan få en skoleuddannelse Mad til skolebørn Dyrenes Beskyttelse Formål: At sikre god dyrevelfærd Opgradering af økonomisystem Dyreværnet Foreningen til Værn for Værgeløse dyr Formål: Virke for dyrenes vel og modvirke dyrplageri Køb af IT Emmaus Samfundet Ålborg Formål: Humanitært hjælpearbejde Trykning af pjece EMMØ Formål: Oplysning og iværksættelse af aktiviteter indenfor områderne vedvarende energi, energibesparelser, energiplanlægning o.l., der også tager økologiske hensyn Køb af IT Ewiket Lehibret support Association (ELSA) Formål: Fremskaffe midler til forbedring af skoleforholdene i Addis Ababa og udbrede kendskabet til den tredje verden, dens kultur og problemer FIC Formål: På baggrund af bl.a. FN s og Europarådets konventioner om menneskerettigheder gennem konkrete projekter, at styrke lønmodtagernes sociale, økonomiske og demokratiske rettigheder. Medicinsk udstyr Trykning af folder om Børns vilkår i mineområderne I Tanzania F.V. Rejse og Kulturklub Formål: At samle, tidligere medlemmer af den danske frihedskamp og opretholde forbindelsen mellem dem, og yde støtte til tidligere modstandsfolk og pårørende Ture Fair Trade Butik Bazaren, Århus Formål: Fremme salget af varer, som er produceret og handlet efter fair-trade kriterierne Fair Trade Butik Odense Formål: Arbejde for udbredelsen af fair trade i Danmark.Øge kendskabet til fair trade og til fair handlede produkter. IT, butiksinventar, trykning af info-materiale IT/AV-udstyr Fair Trade Butik Salam, Vejle Formål: At arbejde for mellemfolkelige relationer og drive Fair Trade detailsalg af varer hovedsagelig fra den tredje verden Dankortterminal, fotoapparat, bord, reol

8 Side 8 Fair Trade Butikken, Tåstrup Formål: At arbejde for mellemfolkelige relationer og drive Fair Trade detailsalg af varer hovedsagelig fra den tredje verden, på et almennyttigt grundlag arbejde for økologisk bæredygtig udvikling Butiksbelysning, trykning af flyers Fair Trade Danmark,Odense Formål: Hovedorganisation for mange af fair trade forretningerne; fremme fair trade handlen i DK Trykning af folder, telefonudstyr Farmaceuter uden Grænser Formål: Fremme og etablere økonomiske og geografiske muligheder for adgang til sundhed for alle Trykning af info-materiale FIR- Foreningen af tidligere fanger og modstandsfolk, Ølstykke Formål: At være en paraplyorganisation for de tilsluttede foreninger og deres arbejde for på tværpolitisk basis at bekæmpe nazismen i Danmark og deltage i det tilsvarende arbejde i Europa Veteranrejser FN- forbundet Formål: Oplysende og tværpolitisk grundlag, at arbejde for forståelse af nationernes afhængighed af hinanden Plakatrør, labels FN- Museet i Frøslevlejren Formål: Sætte et varigt minde over danske enheder og personer, der med mandat har bidraget til beskyttelse, sikring eller opretholdelse af verdensfreden Trykning af info-materiale Folkebevægelsen mod Nazisme Formål: At medvirke til at afsløre og bekæmpe alle former for nazisme og dens racistiske grundlag Tur til Berlin Folk og Forsvar Formål: Styrke og vedligeholde forsvarsviljen og forsvarsevnen Trykning af folder Fonden Leve Børnene Formål: At hjælpe børn i nød i hele verden Materiale til klatrevæg Foreningen af Gestapofanger fra Besættelsen Formål: Tidligere fanger fra 2. verdenskrig Tur til Skagen Foreningen for Energi og Miljø, Glostrup Formål: At informere om metoder til effektiv energi- Trykning af blad

9 Side 9 udnyttelse Foreningen Hjælp til Litauens Børn Formål: : Humanitær støtte for børnehjem plejehjem og sygehuse i Litauen Tøj, sko Foreningen Rumænien 97 Formål: Velgørende og humanitær hjælp til Rumænien Transport af nødhjælp Foreningen Slænget Formål: Fokus på børns vilkår i ind og udland, specielt u landene Højtalerkits Foreningen Straatag Formål: At medvirke til at bevare almene bevaringsværdige og fredede stråtækte gårde, huse og bygningsværker Trykning af informationsmateriale Friends International, Brande Formål: At støtte humanitært og socialt arbejde i ulande. Renovering af bygning/vindpumpe, brønd, fødevarer Frihedskampens Erhvervshæmmede, Svendborg Formål: At samle, hjælpe og vejlede medlemmer, der under den tyske besættelse, deltog i frihedskampen og derved pådrog sig skade eller sygdom, hvorved deres erhvervsevne er blevet nedsat. Ture og kransenedlæggelser Genvej Til Udvikling Formål: Hjælp til u lande Brøndrenovering Gestapo-fangerne Randers Formål: Bl.a. At samle tidligere medlemmer af modstandsbevægelsen og andre ofre for nazismen, kæmpe for retten til frit at tænke, tro og tale, at søge samarbejde med ligestillede organisationer. Ture Ghana Venskabsgrupperne Danmark Formål: At udvikle venskab mellem venskabsgrupper i Danmark og Ghana gennem selvhjælpsgrupper Trykning af informationsmateriale Globalt Udviklings Forum Formål: At fremme udvikling af samarbejde mellem organisationer og institutioner med henblik på, at sikre menneskets og landets kontinuerlige udvikling som en proces, hvor igennem alle friheder og rettigheder Trykning af informationsmateriale

10 Side 10 bliver fremmet Grøn Burkina Faso Formål: At støtte og fremskaffe midler til gennemførelse af dyrkningsprojekter i den afrikanske stat Burkina Faso Færdiggørelse af Landbrugsskole Himmerlands Energi- og Miljøforening Formål: Fremme omstillingen af energiforsyningen til vedvarende energi og fremme omstillingen til en bæredygtig udvikling, der tilgodeser miljøhensyn og økologisk balance Kontorinventar Hjælp Jelgava Vejles venskabsby Formål: Hjælpe Vejles venskabsby igennem indsamling med opbygning af et demokratisk samfund Transport af nødhjælp Holger Danske Klubben Formål: Modstandsfolk fra 2. verdenskrig Ture Holstebro Nødhjælp til Østeuropa Formål: Støtte østeuropæiske døgninstitutioner, hospitaler mv. ud fra princippet hjælp til selvhjælp Transport af nødhjælp Hjælp til Armenien/Hviderusland, Roslev Formål: At yde humanitær hjælp til dårligt stillede i Armenien, Hviderusland og Østeuropa Transport af nødhjælp Hjælp til Rusland Formål: At skabe og vedligeholde kontakt til Den Ortodokse Kirke i Rusland og her igennem yde almennyttigt, humanitært hjælpearbejde Mad, medicin, tøj Hjælp Sarajevos Børn Formål: At yde humanitær hjælp til børn i Bosnien Hercegovina Køb af fødevarer til børn Horserød Stutthoffforeningen Formål: At fortsætte og styrke arbejdet mod fascisme Rejse til Stutthof

11 Side 11 og fremmedhad, samle, hjælpe og vejlede medlemmer, der under den tyske besættelse, deltog i frihedskampen og derved pådrog sig skade eller sygdom, hvorved deres erhvervsevne er blevet nedsat. Hvideruslandskomiteen i Kolding, Egtved Formål: At yde humanitær hjælp og udbrede demokratiske og kulturelle værdier Transport af nødhjælp Indiengruppen på Fyn Formål: Bæredygtig forbedring af levevilkårene i den tredje verden, specielt Indien Fiskeprojekt i Indien Ingeniører uden Grænser. Formål: Er bl.a. at stille ingeniør viden og kapacitet til rådighed i katastrofeområder. Vandtårn, brønd International Børnehjælp Formål: At yde bistand til børn Renovering af sovesal International Aid Services, Brande Formål: At yde katastrofehjælp til tredjelande Mad, tøj og sko til Kenya International Børnesolidaritet Formål: At yde solidaritets og bistandsprojekter til gavn for børn og unge i den fattige del af verden Trykning af folder og jubilæumsskrift International Kontakt Formål: Kontakt til mennesker og støtte til projekter i u- lande Symaskiner International Teacher Association, Danmark Formål: At fremme fred, menneskerettighder og demokrati Tøj, undervisningsmateriale Kvindernes U landsudvalg Formål: Hjælper gennem oplysningsarbejde dårligt stillede kvinder i ulandene Trykning af informationsmateriale, it-udstyr, Kvindernes internationale Liga for fred og frihed Formål: Social, økonomisk og politisk lighed og retfærdighed; afskaffelse af enhver form for krig og væbnet konflikt; og afskaffelse af al form for diskrimination. Kontorinventar, trykning af nyhedsbreve Landsforeningen af Erhvervs-hæmmede fra Frihedskampen, Egå Senge, hårde hvidevarer, renovering af værelse

12 Side 12 Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Landsforeningen Den Danske Hjælpefond Formål: Yder bistand til mennesker, der pga. krig, katastrofer mv. er i nød Færdiggørelse af skole, renovering af lærer-boliger Landsforeningen Husdyrenes Vel Formål: At beskytte alle dyrearter i Danmark Trykning af folder Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Formål: Arbejde for bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger mv. Trykning af temahæfte, info folder Landsforeningen Levende Hav Formål: At arbejde for bevarelse af havets økosystem, det marine landskab, et mere bæredygtigt og naturskånsomt fiskeri Trykning af folder/hæfte Landsforeningen Praktisk Økologi Formål: Fremme kendskab til økologisk levevis IT, digital kamera, videokamere Landsforeningen til oplysning om og afskaffelse af vivisektion, Maribo Formål: At arbejde for afskaffelse af dyreforsøg Trykning af oplysningsmateriale Leagounols Venner Formål: Humanitær hjælp til et børnehjem i Rumænien Transport af nødhjælp, værktøj Lions Club, Sønderborg Formål: At skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk Transport af nødhjælp Læger uden Grænser Formål: At yde hjælp til befolkninger i nød Arkivskabe LØB, Landsforeningen Økologisk Byggeri Formål: At fremme økologisk byggeri Trykning af folder, skærm Mandela Center Danmark Formål: sikre og fremme, at Nelson Mandelas liv, arbejde og tanker huskes og anvendes. Virke for tilgivelse, sandhed, fred og forsoning i verden mellem folkeslag og befolkningsgrupper Trykning af brochure Masangas Venner Projektor, regnskabspro

13 Side 13 Formål: Yde en indsats så hospitalet i Masanga, Sierra Leone, kan blive reetableret. Støtte den lokale befolkning, så de selv vil kunne drive det. gram Max Havelaar Fonden. Formål: At fremme eksistenssikrende og miljøvenlig handel. Trykning af magasin, nyhedsbrev Mellemfolkeligt Samvirke Formål: At fremme mellemfolkelig forståelse og solidaritet, at bidrage til en bæredygtig global udvikling og en retfærdig fordeling af jordens rigdomme. Trykning af folder Miljø- & Energicentret, Tåstrup Formål: At styrke en bæredygtig udvikling, der tilgodeser økologisk balance Køb af IT Mission Øst Formål: At yde akut bistand og udviklings-hjælp til nødlidende i Østeuropa og Asien Mad, medicin, tøj, bøger, skoleuniformer, senge til børnehjem Nepenthes Formål: At udbrede kendskabet til verdens skove og sætte fokus på de problemer som opstår, når skovene ødelægges Køb af projektor, monitor, pc Netværket for økologisk Folkeoplysning Formål: At informere, oplyse og inspirere omkring natur, miljø, økologi m.v. Trykning af kampagnemateriale, IT New Life Ghana Formål: Støtte udsatte grupper i Ghana, herunder børnehjemmet New Life International Skolemateriale, skoleuniformer Nordisk Humanitærhjælp Formål: At yde almennyttigt humanitært hjælpe arbejde Medicinsk udstyr, inventar, IT, symaskiner, mejeriudstyr

14 Side 14 Nyt Hesteliv Formål: At modtage eller opkøbe heste og ponyer i nød og hjælpe dem videre til et nyt og bedre liv. Trykning af medlemsblad Nøragers Humanitære Hjælpefond Formål: At fremskaffe hjælpemidler til russiske børnehjem og afholde sommerlejr mv. Skolepulte, hygiejne og medicin Operation Dagsværk Formål: Styrke solidariteten mellem danske gymnasier og den fattige del af verden Køb af IT, trykning af foldere Oplysningscenter om den 3. verden, Århus Formål: At drive O3V-centret, der formidler oplysning om lande og kulturer i den 3. verden Køb af projektor og fladskærme Organisationen for vedvarende Energi Formål: At arbejde for nationalt og globalt energi- og ressourcepolitik Køb af pc, trykning af hæfte Papay Danmark Formål: Støtte den ghanesiske NGO Papaye Ghana Children In Need og andre lignende projekter Skolemad Papuakids Formål: At hjælpe fattige og papuanske børn, især forældreløse og udsatte. Medicinsk udstyr, tøj madrasser, tæpper Pindsvinehjælpen Formål: At yde hjælp til syge, nødstedte og tilskadekomne pindsvin Medicinsk udstyr Pindsvinevennerne i Danmark Formål: At udbede sig viden om pindsvins naturlige livsform Køb af løbegårde og plejekasser Plan International Danmark Formål: At opnå varige forbedringer af levevilkårene for fattige børn og deres familier i udviklingslande. Trykning af informationsmateriale, video, diktafon Polsk Dansk Humanitær Forening Roszkowo Formål: Humanitært arbejde i Polen Sommerlejr for børnehjemsbørn Polske Børn Himmerland Formål: At hjælpe polske børn i de miljøbelastede hårdest områder af Polen Ferieophold Projekt Ulandshjælp til selvhjælp PULS Etablering af vandingskanal

15 Side 15 Formål: At formidle hjælp til selvhjælp i u-lande. i Tanzania Puntland Aid Service Formål: Forbedre livsvilkårene for somalier i DK og Somalia Videokamera Red Børnene i Gorom-Gorom Formål: At støtte den burkinske forening med hjemsted i Gorom-Gorom i at skaffe børn i Oudalanprovinsen mad, tøj, medicin og skolegang Rumæniensprojekt Nord Formål: At fremme demokratisk og økonomisk udvikling i Østeuropa-Rumænien Mad til børn Transport af nødhjælp, vandværk Rumæniensprojektet af 1992 Formål: At forbedre dagligdagen og fremtidsmulighederne i Banat-provinsen Sammenslutningen af Erhvervshæmmede fra Frihedskampen, Fredericia Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Til sommerlejr og nødhjælpstransport Ture Sammenslutningen af Erhvervshæmmede fra Frihedskampen, Frederikssund Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Ture og møder Sammenslutningen af Erhvervshæmmede fra Frihedskampen, Sjællands afd. Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Ture Samsø Energi- og Miljøkontor Formål: Fremme omstillingen af energi-forsyningen til Vedvarende Energi, der tilgodeser økologisk balance Printer/kopimaskine Sarons Slette Missions- og Nødhjælpscenter Formål: Landsdækkende missions- og humanitær organisation der hjælper nødstedte Sdr. Bork Nødhjælp Formål: At yde almennyttigt humanitært hjælp Transport af nødhjælp, Ukraine Renovering af børnehjem, bespisning af ældre Seniorer uden Grænser Formål: At anvende og formidle de faglige og menneskelige ressourcer blandt seniorer, der med ulønnet arbejdskraft kan og vil forbedre livsbetingelserne for Renovering af brønd

16 Side 16 de fattige i alle dle af verden SHAA, Seniorhænder til Afrika og Asien Formål: Organisere danske seniorer til en indsats for marginaliserede børn og unge med særligt fokus på forældreløse børn i Afrika og Asien Solens Børn Formål: Hjælp til gade og fattige børn i Peru via værestedet INTI RUNAKUNAQ WASIN Trykning af folder Renovering af køkken SOS Børnebyerne Formål: Hjælpe i tredje verden primært igennem fadderskab Trykning og køb af kontorinventar, projektor, kamera SOS mod Racisme Formål: At bekæmpe racisme og fremmedhad gennem oplysning. Trykning af oplysningsmateriale Stairway Danmark. Formål: Hjælp til gadebørn i Filippinerne Renovering af sovesal, køb af projektor, borde, stole STS International Solidarity Formål: Arbejder for bekæmpelse af etnisk og religiøst had og at støtte udviklingen af demokratiske samfund Køb af IT og kontorudstyr Støttekomiteen for Tibet, Danmark Formål: At informere om forhold i Tibet mv. Køb af IT Sudanmissionen Formål: Samarbejde med kirker i Afrika om forskellige projekter Køb af cykler til udviklingsmedarbejdere i Cameroun Syvende Dags Adventisterne Formål: At drive humanitært og socialt nødhjælpsarbejde i Danmark og udlandet Tandsundhed Uden Grænser Formål: At fremme tandsundheden i Den 3. verdens lande Transport af nødhjælp Køb af IT Terres des Hommes Formål: Hjælp til nødstedte børn over hele verden Mad/medicin til Kenya, Cambodia, og Indien Theresienstadt Foreningen Formål: Forening for tidligere KZ- fanger Ture Tjernobylforeningen Feriebørn til Danmark

17 Side 17 Formål: Oprette lejrophold for ramte af Tjernobyl katastrofen. landsforeningen Svalerne Formål: At gøre en indsats for at afhjælpe nød i verden på baggrund af Abbé Piérre s grundtanke Trykning af blad U-landsorganisationen IBIS Formål: Arbejder for at styrke befolkningsgruppers organisering og direkte indflydelse i tredje verden Trykning af Årsberetning Vennekredsen for Zimlat Primary School, Allerød Formål: At yde støtte til selve skolen Køb af skoleborde og symaskiner Vennekredsen i Danmark, Uggerløse (tidl. Neuengammefore.) Formål: Støtte og sammenhold for tidl. Fanger i KZlejren Neuengamme Venskab over Grænser Formål: Humanitært hjælpearbejde til venskabsbyen Rubel, Hviderusland, især til børn og unge Ture, IT Sportstøj Venskabsforeningen Danmark-Rumænien, Kbh. Formål: At skabe og udvikle venskabelige relationer til Rumænien Renovering af køkken og tag, vandpumpe Working School, Espergærde Formål: Yder bistand i form af oplæring og uddannelse af børn i den tredje verden WSPA Danmark Beskyttelse af dyr Formål: Beskyttelse af dyr igennem oplysning IT til skole i Laos Til skillevæg Ærø hjælper Rumænien, Marstal Formål: Indsamling af relevante midler til hjælp i Rumænien Feriebørn til Danmark og feriebørn i Rumænien Østeuropæisk Børnehjælp Formål: Frivillig og humanitær indsats for trængende østeuropæiske børn Transport af nødhjælp til Letland og Rumænien I ALT c. Efter tipslovens 6 H, stk. 3, skal puljen efter lovens 6 H, stk. 1, nr. 2 fordeles af Kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg. e.

18 Side 18 Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til nævnte anvendelse af Kulturministeriets andel af tips- og lottomidler i medfør af lovens 6 H, stk. 1, nr. 2, samt stk. 3. Udgifterne afholdes af Tipsfonde. jf Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål. f. I henhold til LB / forelægges sager om fordeling af tips- og lottomidler af vedkommende fagminister direkte for Finansudvalget. Brian Mikkelsen /Ane Kathrine Lærkesen

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således:

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således: O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm 16-06-08 11:06:54 k02 SJ 1 Bilag Kulturministeriet. København, den 3. juni 2008. 171 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål

Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 166 Aktstykke Offentligt Bilag 1 Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål Foreningens navn 100 % til Børnene 2009 19.031 4 formål,

Læs mere

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således:

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således: O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\577859\dokumenter\akt166.fm 15-06-09 08:30:36 k01 pz 1 Bilag Kulturministeriet. København, den 9. juni 2009. 166 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Kulturministeriet. København, den 5. juni 2009

Kulturministeriet. København, den 5. juni 2009 Kulturministeriet. København, den 5. juni 2009 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til humanitære, velgørende og andre

Læs mere

Finansudvalget 2014-15 (2. samling) Aktstk. 159 21 Bilag 1 Offentligt

Finansudvalget 2014-15 (2. samling) Aktstk. 159 21 Bilag 1 Offentligt Finansudvalget 2014-15 (2. samling) Aktstk. 159 21 Bilag 1 Offentligt Bilag 1 Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål Foreningens navn 100 % til Børnene 2013

Læs mere

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr.

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2012-13 Bilag 65 Kulturministeriet. København, den 12. februar 2013. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tipsog

Læs mere

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr.

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2012-13 Bilag Afgjort den 20. marts 2013 65 Kulturministeriet. København, den 12. februar 2013. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Andel af ekstra bevilling i 2012

Andel af ekstra bevilling i 2012 Aktstykke nr. 65 Folketinget 2012-13 Bilag Afgjort den 20. marts 2013 65 Kulturministeriet. København, den 12. februar 2013. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Puljen til landdækkende, almennyttige organisationer 2008

Puljen til landdækkende, almennyttige organisationer 2008 Puljen til landdækkende, almennyttige organisationer 2008 Tilskudsmodtagere tilsagn Kristelig Handicapforening 98.118,80 Dansk Indisk Børnehjælp 66.866,65 Evangelisk Luthers Missionsforening 102.589,70

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af beløb til fordeling Andel af overskud, inkl. administration Andel af den ekstraordinære bevilling

Tabel 1: Opgørelse af beløb til fordeling Andel af overskud, inkl. administration Andel af den ekstraordinære bevilling Aktstykke nr. 106 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 106 Kulturministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til Aktstykke nr. 26 Folketinget 2010-11 Bilag Kulturministeriet. København, den 9. november 2010. 26 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips-

Læs mere

Øremærket til idræt ( 21.61.20.)

Øremærket til idræt ( 21.61.20.) Aktstykke nr. 134 Folketinget 2009-10 Afgjort den 20. august 2010 134 Kulturministeriet. København, den 19. maj 2010. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Kulturministeriet. København, den 19. april 2010

Kulturministeriet. København, den 19. april 2010 Kulturministeriet. København, den 19. april 2010 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til humanitære, velgørende og andre

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2006-2010

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2006-2010 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2006-2010 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Ansøgningsår 2007. 23. april 2007- Bilag 1. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år

Ansøgningsår 2007. 23. april 2007- Bilag 1. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år Ansøgningsår 2007 23. april 2007- Bilag 1 ASF-Dansk Folkehjælp, Holeby (100223) 2007 930.000 trykning

Læs mere

45,5 mio. kr. Afgjort den 21. februar Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013.

45,5 mio. kr. Afgjort den 21. februar Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013. Aktstykke nr. 63 Folketinget 2012-13 Afgjort den 21. februar 2013 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013. 63 a. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anmoder hermed om

Læs mere

Building a Better Tomorrow

Building a Better Tomorrow Building a Better Tomorrow I D A M i l j ø N o v e m b e r 2 0 1 6 Medlem af Engineers Without Borders International IUG 2016 Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation. Vi etablerer

Læs mere

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012 og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen 2 3.

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 104 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 104 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 104 Offentligt Aktstykke nr. 104 Folketinget 2013-14 Kulturministeriet. København, den 27. maj 2014. 104 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 133-7 Bilag 1 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 133-7 Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Aktstk. 133-7 Bilag 1 Offentligt Ansøgningsår 2006 Den 25. april 2006 Bilag 1 Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år ASF-Dansk

Læs mere

Adgangskrav og fordelingsnøgle. Rev. 2014

Adgangskrav og fordelingsnøgle. Rev. 2014 Adgangskrav og fordelingsnøgle 2014 2017 Rev. 2014 1. Tilskudskriterier For at kunne modtage penge fra Danmarks Indsamling skal en organisation opfylde følgende kriterier: 1.1. Organisationsform Organisationen

Læs mere

Ansøgningsår 2005. ASF - Dansk Folkehjælp, Vejle afd., Vejle (201523) 2005 25.000 kr. til Hjertestartere

Ansøgningsår 2005. ASF - Dansk Folkehjælp, Vejle afd., Vejle (201523) 2005 25.000 kr. til Hjertestartere Ansøgningsår 2005 Den 10.05.2005 Bilag 1 Aktstykke-puljen Kontorets forslag til fordeling i 2005 Samlet puljebeløb 13.388.896 kr. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips- og lottomidler indeværende

Læs mere

Tabel 1. 7.574.468,79 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2. Afgjort den 4.

Tabel 1. 7.574.468,79 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2. Afgjort den 4. Aktstykke nr. 104 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 104 Kulturministeriet. København, den 27. maj 2014. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016 Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016 Baggrund I forbindelse med indgåelsen af aftale om Adgangskrav og Fordelingsnøgle for Danmarks Indsamling 2014 2017 er der etableret en tilskudspulje,

Læs mere

Indkomne ansøgninger til dyrevelfærdspuljen

Indkomne ansøgninger til dyrevelfærdspuljen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 5. september 2005 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0331 Dok.: AWE40359 Indkomne ansøgninger til dyrevelfærdspuljen Dansk Gede Union Beløb: 32.000

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt 2012 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) Tips- og lottolovens pulje

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) Finansudvalget 2009-10 Aktstk. 134 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt 2010 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) Tips- og lottolovens pulje til humanitære,

Læs mere

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2018

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2018 Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2018 Baggrund I forbindelse med indgåelsen af aftale om Adgangskrav og Fordelingsnøgle for Danmarks Indsamling 2014 2017 er der etableret en tilskudspulje,

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

92-gruppen. Den 29. maj 2009

92-gruppen. Den 29. maj 2009 Til Finansminister Claus Hjort Frederiksen Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K 92-gruppen c/o CARE Danmark Nørrebrogade 68 B, 2200 KBH N Tlf: 35 245090 ell. 35 245091 e-mail:

Læs mere

Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således jf. tabel 1: Tabel 1. 8.385.425,69 kr.

Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således jf. tabel 1: Tabel 1. 8.385.425,69 kr. Aktstykke nr. 143 Folketinget 2014-15 143 Kulturministeriet. København, den 22. maj 2015. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af udlodningsmidler

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223.

Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223. Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere Tilsagn 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223.614,80 Afrika Kontakt 58.474,39 Agerskov Valgmenighed 59.403,93

Læs mere

Endeligt svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1-3 af 7. maj 2007 (Akstk. 117-7).

Endeligt svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1-3 af 7. maj 2007 (Akstk. 117-7). Finansudvalget Aktstk. 117 - Svar på 7 Spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1-3 af 7. maj 2007 (Akstk. 117-7).

Læs mere

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014.

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. 1 Navn: Organisationens navn er Afrika Kontakt. Afrika Kontakt er en landsdækkende organisation, med hjemsted i København.

Læs mere

Landsdækkende almennyttige organisationer 2015

Landsdækkende almennyttige organisationer 2015 Landsdækkende almennyttige organisationer 2015 Tilskudsmodtagere Tilsagn i kr. 100% til Børnene 65.696,11 ADDA 52.645,36 ADRA Danmark 143.193,39 Afrika Kontakt 55.385,12 Agerskov Valgmenighed *55287,03

Læs mere

92-gruppen. Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K. København d. 26. februar 2007. Kære Connie Hedegaard,

92-gruppen. Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K. København d. 26. februar 2007. Kære Connie Hedegaard, Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K 92-gruppen c/o Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20, 2100 København Ø Tlf: 39 17 40 32, 39 17 40 00 Faxnummer:

Læs mere

Landsdækkende almennyttige organisationer

Landsdækkende almennyttige organisationer Landsdækkende almennyttige organisationer Tilskudsmodtagere tilsagn i kr. AC International Børnehjælp 556.818,98 ADDA - Agricultural Development Denmark Asia 55.730,09 ADRA Danmark 193.737,82 Afrika Kontakt

Læs mere

Engagement Udvikling Faglig kompetence. Vi bygger bedre. Palæstina

Engagement Udvikling Faglig kompetence. Vi bygger bedre. Palæstina Engagement Udvikling Faglig kompetence Vi bygger bedre liv INGENIØRER UDEN GRÆNSER Palæstina Togo Vand & hygiejne Indien Byggeri & miljø Vi skaber udvikling Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

8.385.425,69 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2

8.385.425,69 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2 Finansudvalget 2014-15 (2. samling) Aktstk. 159 Offentligt Aktstykke nr. 159 Folketinget 2014-15 (2. samling) 159 Kulturministeriet. København, den 26. august 2015. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

sammenslutningen af mindre NGO er i Danmark Foto: Lars Aarø Udvikling i øjenhøjde levende og folkelig ulandsbistand

sammenslutningen af mindre NGO er i Danmark Foto: Lars Aarø Udvikling i øjenhøjde levende og folkelig ulandsbistand sammenslutningen af mindre NGO er i Danmark Foto: Lars Aarø Udvikling i øjenhøjde levende og folkelig ulandsbistand Foto: Lars Aarø Hvad er Projektrådgivningen? Projektrådgivningen er en forening af mere

Læs mere

Stadig behov for nødhjælp SIDE 3

Stadig behov for nødhjælp SIDE 3 Nyhedsblad nr. 60 August 2012 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Aktiv nødhjælp til selvhjælp Stadig behov for nødhjælp SIDE 3 Stor uddeling i Estland SIDE 5 Mennesker i NØD har brug for din hjælpende hånd!

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3. Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse 138

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3. Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse 138 Aktstykke nr. 159 Folketinget 2014-15 (2. samling) 159 Kulturministeriet. København, den 26. august 2015. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af

Læs mere

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2013 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 www.ast.dk Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Landsdækkende almennyttige organisationer 2014

Landsdækkende almennyttige organisationer 2014 Landsdækkende almennyttige organisationer 2014 Tilskudsmodtagere Tilsagn i kr. 100% til Børnene 61.712,47 AC International Børnehjælp 263.039,27 ADDA - Agricultural Development Denmark Asia 58.657,30 Adra

Læs mere

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget.

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg, der kan yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

ª Humanitære organisationer henter rekordmange penge

ª Humanitære organisationer henter rekordmange penge Side 1 af 6 ª Humanitære organisationer henter rekordmange penge Af Simon Lessel 17. november 2017 kl. 6:40 Med en omsætning på næsten 2,9 milliarder indtager Dansk Flygtningehjælp førstepladsen på listen

Læs mere

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2012 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2013 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Tilbageførte tilskud i 2012. 8.234.424,38 kr. Øremærket til idræt (FL 21.61.20)

Tilbageførte tilskud i 2012. 8.234.424,38 kr. Øremærket til idræt (FL 21.61.20) Aktstykke nr. 20 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. december 2013 Kulturministeriet. København, den 14. november 2013. 20 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Projekt Maphisa. Zimbabwe 2015-2018. Mette Ladefoged. Udgave: 1. Redder af Verden Engvej 32 DK-7700 Thisted www.redderafverden.

Projekt Maphisa. Zimbabwe 2015-2018. Mette Ladefoged. Udgave: 1. Redder af Verden Engvej 32 DK-7700 Thisted www.redderafverden. Zimbabwe 2015-2018 Udarbejdet af: Ejnar K. Nielsen Mette Ladefoged Udgave: 1 Sider i alt: 8 inkl. forside Redder af Verden Engvej 32 DK-7700 Thisted www.redderafverden.dk CVR: DK35316221 Indhold Indledning...

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Fair trade-kriterier i Danmark

Fair trade-kriterier i Danmark Fair trade-kriterier i Danmark De følgende produktions- og handelskriterier udgør en fælles minimumsstandard for handel i Danmark med fair trade-varer fra ulande. Kriterierne er vedtaget i Fair Trade Danmark,

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande Januar 1999 NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande - Kommentarer fra 92-gruppen i forbindelse med MIKA-redegørelsen og den forestående debat i Folketinget om den danske miljøbistand

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb.

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb. Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011 Stor uddeling i Estland Side 4 Slut med fugtige værelser Side 5 Krisen påvirkede ikke nødhjælpen Side 3 Nødhjælp bringer håb Side 6 Mennesker i NØD har brug for din hånd Vi

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 70 Februar 2015 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Uddeling i Estland SIDE 4 Tak for friskbagt brød SIDE 6 Hjælp til hjemløse unge SIDE 7 Giv din gave via MOBILEPAY Tlf. 40 27 09 90 Sdr. Bork

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Puljen til landsdækkende, almenmnyttige organisationer 2010

Puljen til landsdækkende, almenmnyttige organisationer 2010 Puljen til landsdækkende, almenmnyttige organisationer 2010 Tilskudsmodtagere Tilsagn i kr. AC Børnehjælp 76.902,95 ADDA - Agricultural Development Denmark Asia 54.539,56 ADRA Danmark 137.252,22 Afrika

Læs mere

Anmodning om at blive optaget på ministeriets aktstykke vedr. tips- og lottomidlerne

Anmodning om at blive optaget på ministeriets aktstykke vedr. tips- og lottomidlerne Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 155 Offentligt SAML tlf. 9813 9681 Kulturminister Uffe Elbæk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Sendt per mail til min@kum.dk Aalborg, den 13. november

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. i perioden 2009-2013

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. i perioden 2009-2013 og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2009-2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen 2 3.

Læs mere

Årsrapport 2004. Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen

Årsrapport 2004. Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Årsrapport 2004 Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Bestyrelsesberetning Fondsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årsregnskab

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Hvem er Bernadottegårdens. Venner? Hvad vil Bernadottegårdens. Venner? Hvordan arbejder Bernadotte- gårdens Venner? Vær med i Bernadottegårdens

Hvem er Bernadottegårdens. Venner? Hvad vil Bernadottegårdens. Venner? Hvordan arbejder Bernadotte- gårdens Venner? Vær med i Bernadottegårdens Hvem er Bernadottegårdens Venner? Hvad vil Bernadottegårdens Venner? Hvordan arbejder Bernadotte- gårdens Venner? Vær med i Bernadottegårdens Venner! BERNADOTTEGÅRDEN Bernadottegården i Roskilde er et

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. i perioden

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. i perioden og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2011-2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen 2 3.

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Årsrapport 2005. Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen

Årsrapport 2005. Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Årsrapport 2005 Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Bestyrelsesberetning Fondsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årsregnskab

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF Steen M. Andersen 2 I UNICEF Generalsekretær, UNICEF Danmark UNICEF/UNI194536/KHUZAIE J eg har mødt rigtig mange udsatte børn,

Læs mere

Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika..

Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika.. Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika.. ..fordi vi må starte et sted.. I Afrika vokser mange børn op i hytter som disse - lavet af ko-lort eller diverse affald. Fattige mennesker har ingen pension,

Læs mere

REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 2011-31. DECEMBER 2011

REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 2011-31. DECEMBER 2011 J* GENVEJ TIL UDVIKLING REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 211-31. DECEMBER 211 Kontakt: Koordinator: Jørgen Olsen, Skovvej 24, DK-951 Arden, (+45) 9856 2994 Formand og kasserer: Per Adelhart Christensen, Kørvelvangen

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

En pulje (Århus, Ålborg, København, Randers, Vejle og Kolding) En hovedpulje og en udviklingspulje (Odense og Esbjerg)

En pulje (Århus, Ålborg, København, Randers, Vejle og Kolding) En hovedpulje og en udviklingspulje (Odense og Esbjerg) Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 31. januar 2012 Notat Sagsbehandler Margrethe Cæsar Bjerg Telefon direkte 21 78 22 33 Sagsid 2011-26242 E-mail mcb@esbjergkommune.dk Undersøgelse af 18 i andre kommuner.

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere