Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK"

Transkript

1 Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango DK

2 HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST. FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OM FULDSTÆNDIGE SPECIFIKATIONER, EKSTRAUDSTYR OG TILBEHØR, BEDES DU HENVISE TIL BESTILLINGSFORMULAREN. ALLE OPLYSNINGER ER BETINGET AF ÆNDRINGER UDEN FORUDGÅENDE VARSEL. DU BEDES KONTAKTE SUNRISE MEDICAL HVIS DU HAR NOGLE SPØRGSMÅL.

3 Oplysninger til brugeren Tilsigtet anvendelse - elektriske kørestole: Elektriske kørestole er konstrueret til at anvendes af gangbesværede eller bevægelseshæmmede personer og er udelukkende beregnet til deres personlige brug såvel inden- som udendørs. Med en enhed til ledsagerbetjening monteret kan kørestolen betjenes af en ledsager på brugerens vegne. Med et modul til bruger- og ledsagerbetjening monteret kan kørestolen enten betjenes af brugeren alene eller indstilles til at betjenes af en ledsager på brugerens vegne. Inden der henvises til en bestemt kørestolsmodel, bør man tage hensyn til brugerens kropsstørrelse og vægt, herunder fordelingen af kropsvægten, samt personens fysiske og psykiske helbred, alder, boligforhold og omgivelser. Hvis der opstår tvivl omkring dette, bør den henvisningsansvarlige eller andre sundhedsfaglige personer involveres i valget af kørestolsmodel for at sikre, at brugeren ikke udsættes for unødig risiko. Sunrise Medical er godkendt i henhold til ISO-9001, som bekræfter kvaliteten af denne kørestol på alle stadier fra udvikling til produktion. Den maksimale brugervægt (som omfatter brugeren og vægten af evt. tilbehør monteret på kørestolen) er angivet på det serienummermærkat, som findes på kørestolens understel. Serienummeret er også angivet på forsiden af den brugervejledning, der leveres med kørestolen. Garantien gælder kun, såfremt produktet anvendes til de påtænkte formål og under de forudsætninger, der angives i denne vejledning. Kørestolens forventede levetid er 5 år. Der må IKKE anvendes eller monteres nogen form for tredjepartskomponenter på kørestolen, medmindre sådanne er officielt godkendt af Sunrise Medical. Anvendelsesområde De mange forskellige monteringsmuligheder samt kørestolens modulbaserede konstruktion betyder, at denne kørestol er egnet til brugere, som er gangbesværede eller bevægelseshæmmede på grund af: Lammelse Tab af lemmer (benamputering) Defekte lemmer/misdannelse Ledkontraktion/ledskader Slagtilfælde og hjerneskader Neurologiske lidelser (f.eks. multipel sklerose, Parkinsons m.m...) Sygdomme som f.eks. hjerte- eller kredsløbsproblemer, manglende balanceevne eller kakeksi. Desuden er kørestolen egnet til ældre personer, som stadig har kræfter i overkroppen. Personer, som fysisk og psykisk er i stand til at betjene en inputenhed til styring af kørestolen og dens funktioner på sikker vis. DU MÅ IKKE BRUGE KØRESTOLEN FØR DU HAR LÆST OG FORSTÅET DENNE VEJLEDNING. Sunrise Medical erklærer under eget ansvar, at dette produkt er udført i henhold til kravene i direktiv 93/42/ EØF, ændret ved direktiv 2007/47/EF. Sunrise Medical erklærer, at dette produkt opfylder kravene til ydeevne i forbindelse med en kollisionstest i henhold til ISO Serienummeret og andre vigtige oplysninger findes på den på højre side af produktets hovedramme.

4 RYGLÆNSPOLSTRING JOYSTICK STABILISERINGSSTANG HÅNDBETJENING MODUL REGULERINGSARM HØJDE/BREDDE JUSTERBARE ARMLÆN PUDE BATTERIBOKS DRIVHJUL MOTORER SVINGHJUL FODSTØTTER På grund af dens modulære design, enkelthed og stort udvalg af justeringer, er Quickie Tango det perfekte valg for nem service, renovering og behov for genbrug. Som en del af vores igangværende produktforbedringsinitiativ, forbeholder Sunrise Medical retten til at ændre specifikationer og design uden forudgående varsel. Ydermere er det ikke alle de funktioner og muligheder, der tilbyder, der er kompatible med alle kørestolens konfigurationer. Alle dimensioner er omtrentlige og kan udsættes for ændringer.

5 1.0 Om kørestolen Sådan anvender man denne vejledning: Indledning: Garanti: Servicebetingelser for garanti og reparation: Mærkatdefinitioner/Tekstforklaringer Forklaringer på advarselstekster brugt i denne vejledning Sikkerhed: Generelle advarsler: Funktioner og ekstraudstyr: Indledende kontroller: Katastrofeopbremsning: Kantsten, (Fig. 4.1): Dæk: Frihjuls-anordning, (Fig. 4.2): Transport i køretøjer: Vejledning i fastspænding af kørestolsbrugeren: Transportevne Placering af fastgørelsesbeslagene på kørestolen: EMC - Enheder, som udsender radiobølger: Skarpe sving: Vægtbegrænsning: Varme flader: Forsigtighed i trafikken: Ugunstige forhold: Ramper: Overførsel til og fra kørestolen: Antitip: Kørsel på skråninger: Skråninger: opad: Skråninger: nedad: Hoftesele: Bakspejl: Montering: Fodstøtter (Fig ): Armlæn (Fig. 5.2): Anti-tip-hjul (Fig. 5.3): Kantforcering (Fig. 5.4): Batterier Salsa (Fig. 5.5): Hjul (Fig. 5.6 og 5.7): Montering af hofteselsn : Stokkeholder (Fig. 5.11): Lygter og blinklys, (Fig. 5.12): Sådan bruger du kørestolen: Klargøring til opbevaret transport: Sådan bruger du kørestolen igen: Mekanisk fast tilbagelænet ryglæn (-3 til 12 ): Manuelt tilbagelænet ryglæn (-3 til 30 ) med gasfjeder: Drevet tilbagelænet ryglæn (-3 til 30 ) Fast sædehældning: Manuel sædehældning: Drevet sædehældning: Drevne højdejusterbare benstøttere: Manuelt løft af højdejusterbare fodplader: Skråninger (Fig. 6.8): Forflytninger (Fig. 6.9): Frihjuls-anordning, (Fig. 6.10): Dæktryk: Sidehjul (Fig ) Kørsel op ad kantsten eller trin (Fig. 6.13): Kørsel ned ad kantsten (Fig. 6.14): VR2 Kontrolsystem (Fig. 7.1): Tænd/sluk-afbryder: Batterimåler: Aflåsning/oplåsning af kørestolens system: Betjening af joysticket: Indikator for maksimal hastighed/profilindikator: Knappen til hornet: Knap til valg af lavere hastighed/profil: Knap til valg af højere hastighed/profil: Funktionsknapper og LED-lamper: VR2-L Oplader- og programmeringsstik: VR2-enhed til bruger- og ledsagerbetjening Kontrolknap og indikatorlampe: Aktuator-knap og LED-lampe: Maksimal hastighedsknap og -indikator: Kontrolmodul for den direkte aktuator på Quickie-modellen: Retningsbestemt ledsagerkontrol Fejlfinding af VR2 Håndkontrol: Batterier og opladning: Specifikationer for batteri & oplader: Elektriske sikringer: Batterier (Fig ): Generelle oplysninger om batterier: Vedligeholdelsesfri batterier: Batteriservice: Batteriserviceplan for vedligeholdelsesfri batterier: Generelle oplysninger om opladeren: Opladerspecifikation: Sikkerhedsfunktioner i batteriopladeren: Fremgangsmåde for tilslutning af batteriopladeren samt opladning: Sikkerhedsforanstaltninger og vigtige oplysninger angående opladeren: Kørselsdistance: Gode råd om batterier: Justeringer: Indstilling af fodpladen (Fig. 10.1): Justering af fodstøtternes bredde Justering af armlænene: Sædedybdens indstillinger: Kontrolindstilling (Fig. 10.6): Dobbelt/Ledsagerkontrol: Betjeningsenhed med parallel sidedrejning Programmering: Rengøring: Almindelig rengøring: Rengøring af sædet: Rengøring af kontrolsystemet: Særligt betjeningsudstyr: Transport & opbevaringskrav: Opbevaringstemperatur & fugtighed: Særlige transportkrav: Opbevaring i længere tid: Bortskaffelse: Specifikationsblade Garanti: Serviceråd-Servicehistorik: Funktionskontrol: 43

6 Forhandlerunderskrift- og stempel

7 1.0 Om kørestolen Her hos Sunrise Medical vil vi gerne have, at du får mest mulig glæde af din TANGO kørestol. Ved at læse denne brugervejledning kan du få bedre kendskab til kørestolen og dens funktioner. Vejledningen indeholder tip til den daglige brug af systemet og dets almindelige vedligeholdelse. Desuden finder du oplysninger om de høje kvalitetsnormer, vi følger, samt information om garantien. Din kørestol bør være færdigmonteret og klar til brug ved levering; du kan så vælge mellem en lang række tilbehør og justeringer specielt til Tango-modellen. Yderligere oplysninger om disse fås ved henvendelse til din autoriserede Sunrise Medical-forhandler. Du kan være sikker på, at din kørestol leveres i perfekt stand, eftersom den blev kontrolleret individuelt, inden den forlod fabrikken. Så længe du følger vejledningen i vedligeholdelse og rengøring, kan du holde din stol i tiptop stand og få fuld glæde af den. Tango-modellen er beregnet til at bruges dagligt af én person. Den er velegnet både til indendørs og udendørs brug (klasse B). Kørestolen er kun beregnet til kørsel på fortov, men kan anvendes på vejbanen, når der køres fra ét fortov til et andet. Kørestolen er konstrueret til én bevægelseshæmmet person med en vægt på op til 125Kg-140Kg (afhængigt af de valgte indstillinger for den pågældende kørestol), som er psykisk, fysisk og synsmæssigt i stand til at styre kørestolen sikkert på en skråning med maksimalt 18% (10 ) hældning. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt denne elektriske kørestol er egnet til det påtænkte formål, bør du spørge din lokale godkendte Sunrise Medical-forhandler til råds, inden stolen tages i brug. Det er yderst vigtigt, at man følger det relevante afsnit af brugervejledningen, når der foretages mindre justeringer. Ved udførelse af mere avancerede justeringer bør du følge anvisningerne i den tekniske vejledning eller spørge din lokale autoriserede Sunrise Medical-forhandler til råds. Hvis du har spørgsmål vedrørende brugen af din kørestol, vedligeholdelse eller sikkerhed, bedes du kontakte din lokale autoriserede Sunrise Medical-forhandler. Såfremt du ikke har adgang til en autoriseret forhandler i dit lokalområde, eller hvis du har nogle andre spørgsmål, bedes du ringe eller skrive til: 2.0 Sådan anvender man denne vejledning: 2.1 Indledning: Skriv adresse og telefonnummer på din lokale autoriserede forhandler i feltet på denne side. I tilfælde af funktionssvigt bør du kontakte vedkommende og forsøge at give dem alle de relevante oplysninger om problemet, så de hurtigst muligt kan hjælpe dig. De kørestole, der er vist og beskrevet i denne brugervejledning, er muligvis ikke nøjagtigt magen til din egen model. Dog er alle vejledninger stadig fuldt ud relevante uanset de forskellige detaljer, der måtte være. BEMÆRK: Producenten forbeholder sig ret til at ændre enhver form for vægtangivelser, mål eller andre tekniske data indeholdt i denne vejledning uden forudgående varsel. Alle tal, mål og kapaciteter vist i denne vejledning er omtrentlige og udgør altså ikke tekniske specifikationer. 2.2 Garanti: Garantibeviset er en del af Sunrise-pakken med dokumentation. For at vi kan registrere dig som garantiberettiget, bedes du sende beviset til os i udfyldt stand. DETTE BERØRER PÅ INGEN MÅDE DINE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER. 2.3 Servicebetingelser for garanti og reparation: 1) Reparationer eller udskiftning af enkeltdele skal udføres af autoriserede Sunrise Medical-forhandlere/ servicerepræsentanter. 2) For at garantibetingelserne kan træde i kraft, såfremt der skal udføres arbejde på din kørestol i henhold til nærværende bestemmelser, skal du straks underrette din anviste Sunrise Medical-servicerepræsentant og give udførlige oplysninger om problemets beskaffenhed. Såfremt du betjener kørestolen uden for din anviste Sunrise Medical-servicerepræsentants område, vil reparationer og service i henhold til garantibetingelserne blive udført af en anden servicerepræsentant anvist af producenten. 3) Såfremt én eller flere dele af kørestolen kræver reparation eller udskiftning som følge af direkte fabrikations- eller materialefejl inden for 24 måneder fra den dato, hvor kørestolen blev overtaget af den oprindelige købsmand, og såfremt kørestolen fortsat ejes af samme, vil delen eller delene blive repareret eller udskiftet uden beregning, såfremt disse sendes tilbage til den autoriserede servicerepræsentant. Hvis du er i tvivl om hvem din lokale servicerepræsentant er: Bedes du kontakte Sunrise Medical ved hjælp af kontaktdetaljerne på den modsatte side. Quickie Tango 7

8 4) Enhver repareret eller udskiftet del dækkes af ovenstående bestemmelser inden for kørestolens resterende garantiperiode. 5) Dele, som udskiftes efter den oprindelige garantis udløb, dækkes i yderligere tolv måneder. 6) Dele, som nedslides løbende, dækkes almindeligvis ikke i løbet af den normale garantiperiode, medmindre sådanne dele tydeligvis har været udsat for unødvendig slitage som direkte følge af en oprindelig fabrikationsfejl. Disse dele omfatter bl.a. betræk, dæk, slanger og lignende. På motoriserede produkter gælder dette også batterier, motorkul osv. 7) Ovenstående garantibetingelser gælder for alle kørestolsdele på modeller købt til fuld salgspris. 8) Under normale omstændigheder kan der ikke påtages ansvar for reparationer eller udskiftninger på kørestolen nødvendiggjort som direkte følge af, at: 3.0 Mærkatdefinitioner/Tekstforklaringer 3.1 Forklaringer på advarselstekster brugt i denne vejledning Tekst RISIKO! VIGTIGT! Forklaring Gør brugeren opmærksom på mulig risiko for alvorlig personskade eller livsfare, hvis det viste råd ikke overholdes Gør brugeren opmærksom på mulig risiko for personskade, hvis det viste råd ikke overholdes Gør brugeren opmærksom på mulig risiko for beskadigelse af kørestolen og dens udstyr, hvis det viste råd ikke overholdes a) Kørestolen eller delen ikke er vedligeholdt i henhold til producentens anbefalinger som angivet i brugervejledningen og/eller den tekniske vejledning, eller der er brugt andre dele end de anviste originaldele. b) Kørestolen eller delen er beskadiget som følge af misligholdelse, uheld eller uhensigtsmæssig brug. c) Kørestolen eller delen er ændret i forhold til producentens specifikationer, eller der er gjort forsøg på reparation, inden servicerepræsentanten er underrettet. BEMÆRK: RWD Generelle råd eller oplysninger om bedste fremgangsmåde Baghjulstræk Henviser til yderligere dokumentationsmateriale FRIHJULETS HÅNDTAGSMÆRKATER HØJRE SKILT VENSTRE SKILT Fig Quickie Tango

9 Fig. 3.2 ADVARSEL - MÅ IKKE BERØRES - VARMT ADVARSEL RISIKO FOR, AT FINGRENE KOMMER I KLEMME EL TILT MODULERNE ER MONTERET PÅ FABRIKKEN FOR OPTIMAL STABILITET OG FOR OVERENSSTEMMELSE MED STRENGE STANDARDKRAV. HVIS MAN ÆNDRER DEN FORUDINDSTILLEDE POSITION AF ET MODUL, KAN DET GØRE KØRESTOLEN MINDRE STABIL. DENNE INDSTILLING BØR DERFOR IKKE ÆNDRES. BATTERIMÆRKAT INSTRUKTIONS OG LEDNINGSDIAGRAM MONTERET PÅ JOYSTICKET KØRESTOLEN MÅ IKKE KØRES PÅ EN SKRÅNING MED TILBAGELÆNET RYGLÆN BATTERIPOLERNES POSITIONER Fig. 3.3 Quickie Tango 9

10 4.0 Sikkerhed: Hvis du følger de instruktioner, der er beskrevet i denne vejledning, vil du nyde mange års problemfri anvendelse: Dette køretøj er ikke beregnet til brug på vejen, bortset fra at krydse fra den ene kantsten til den anden. Belastningsdata henviser altid til en enkelt person som operatør. Kørestolen er autoriseret til at blive brugt af en person, eller en siddende person og hans/hendes ledsager, hvis der bruges en dobbelt kontrol eller ledsager kontrolenhed. ADVARSLER! 4.1 Generelle advarsler: Sørg altid for, at der er slukket for kørestolen, inden du forsøger at stige ind eller ud af den. Sørg altid for, at du er i stand til at betjene alle kontrolfunktionerne i en bekvem stilling. Det er afgørende for din fortsatte komfort og velbefindende, at du har den rette kropsstilling. Sørg altid for, at du kan ses tydeligt, og især, hvis kørestolen skal anvendes i dårligt lys eller mørke. Denne kørestol er konstrueret, så den passer specielt til en bestemt brugers behov. Hvis den skal anvendes af en anden bruger, kræver det muligvis visse justeringer og genprogrammering af kørestolen. Lad ikke børn eller andre personer bruge din kørestol. Kørestolen må ikke løftes eller hejses ved hjælp af nogle af de aftagelige dele, såsom benstøtter, armlæn osv. VIGTIGT! 4.2 Funktioner og ekstraudstyr: Noget af det ekstraudstyr, der er vist i vejledningen, føres muligvis ikke i alle lande og kan yderligere begrænse standardproduktets overordnede fysiske begrænsninger (f.eks. maksimal hastighed, maksimal brugervægt osv.). Sådanne begrænsninger er angivet på bestillingssedlen, i den tekniske vejledning og i denne brugervejledning. Kontakt venligst din autoriserede Sunrise Medicalforhandler for at få yderligere oplysninger. RISIKO! 4.3 Indledende kontroller: Du bør altid prøve at manøvrere ved fuld hastighed. Hvis du er nødt til at foretage en pludselig drejning, skal du først sætte farten ned ved hjælp af joysticket eller hastighedskontrolknappen. Dette er meget vigtigt, hvis du kører ned ad en bakke. Manglende opmærksomhed på dette tidspunkt kan resultere i at kørestolen vælter. Kontroller altid at kørestolen er slukket inden du forsøger at stige ind eller ud. Kontroller altid at du kan betjene alle regulatorerne fra en komfortabel siddende stilling. Det er vigtigt at være opmærksom på din kropsholding for at sikre komfort og velvære. Kontroller altid at frihjulsenheden er slukket, inden du sætter kørestolen i bevægelse. Kontroller altid at du kan ses tydeligt, især hvis du bruger kørestolen under forhold med lav sigtbarhed. 4.4 Katastrofeopbremsning: Hvis strømmen er blevet afbrudt ved hjælp af ON/OFFknappen (afbryderen), vil opbremsningen være straks og total. Denne metode til stop anbefales ikke, undtaget i nødstilfælde, da stopningen forekommer meget brat. 4.5 Kantsten, (Fig. 4.1): Du skal altid krydse vejen så hurtigt som muligt, da andre køretøjer kan forekomme. Forsøg ikke at kravle eller køre ned fra en kantsten, der er højere end 100 mm. Forsøg ikke at køre op af høje kantstene, stejle skråninger eller hældninger på grund af risikoen for at falde ud af stolen eller vælte. Der må ikke gøres forsøg på at køre over en kantsten i nærheden af kloakriste, ujævne overflader eller grusede overflader. Forsøg ikke at køre ned af en kantsten, der er højere end 50 mm i fremadgående stilling. Der må ikke gøres forsøg på at klatre eller ned af en kantsten i en skæv vinkel. Kør kun i en vinkel på 90 med et tilløb på mindst 500 mm. KVÆLNINGSFARE Dette mobilitetshjælpemiddel bruger små dele, som under visse omstændigheder kan udgøre en kvælningsrisiko for små børn. Fig Quickie Tango

11 4.6 Dæk: En kørestols dæk bliver slidt, afhængigt af hvor meget stolen bruges. De skal kontrolleres med jævne mellemrum, især dæktrykket, ifølge serviceinstruktionerne i denne vejledning. 4.8 Transport i køretøjer: Dette produkt egner sig til brug som et sæde i køretøjer ifølge certifikat ISO / NP : 2001, og brug af fastspændingssystemet Unwin (4-punkts WWR / ATF / K / R) Dækkene må ALDRIG pumpes op med en luftslange fra en servicestation. 4.7 Frihjuls-anordning, (Fig. 4.2): Se også Fig. 3.1 Denne funktion må kun bruges til at skubbe stolen manuelt fra det ene sted til det andet. Husk på at mens frihjulssystemet kører, har stolen ikke noget bremsesystem. Frakobling af motoren forårsager at der vises en fejlmeddelelse i kontrollen, som indikeres når LEDdisplayet blinker hurtigt. Af sikkerhedsmæssige årsager kan kørestolen ikke længere flyttes med joysticket. Frihjulsanordningen må ikke betjenes, mens du sidder i kørestolen. Frihjulsanordningen må kun betjenes af en person, som har styrken og agilitet til fuldstændigt at kunne manøvrere kørestolen forsvarligt med frihjulet. RISIKO! En kørestol, der er fastspændt i et køretøj, giver ikke samme sikkerhed og beskyttelse under transporten, som hvis man bruger køretøjets faste sæder og sikkerhedsseler. Det anbefales altid, at brugeren flyttes over i køretøjets faste sæder. Vi erkender imidlertid, at det ikke altid er praktisk muligt at flytte brugeren. Under sådanne omstændigheder, hvor det er nødvendigt, at brugeren transporteres siddende i kørestolen, skal følgende råd overholdes nøje: Sørg for at få bekræftet, om køretøjet er monteret med det rette udstyr til transport af en passager i kørestol, og om ind- og udgangsforholdene passer til den type kørestol, du anvender. Køretøjets bund skal være kraftig nok til at bære den samlede vægt af brugeren, kørestolen og evt. tilbehør. Der bør være plads nok rundt om kørestolen til, at man let kan komme til at fastgøre, stramme og løsne såvel bespændingssystemet som sikkerhedsselerne. Den optagede kørestol skal være placeret i en fremad position, og fastgøres med kørestolens fastgøringer og passagerens fastgøringsseler (WTORS fastgørelser) der opfylder kravene i ISO eller SAE J2249, i overensstemmelse med WTORS producentens instruktioner, (Fig. 4.3). Kørestolen er ikke afprøvet til at placeres i andre retninger i et køretøj, og den må derfor under ingen omstændigheder transporteres i sidelæns retning. (Fig. 4.3). Fig. 4.2 Fig. 4.3 Quickie Tango 11

12 RISIKO! Kørestolen skal spændes fast ved hjælp af et 4-punktssystem til kørestolsbespænding, som opfylder kravene i ISO eller SAE J2249. Disse systemer omfatter ikke-justerbare remme foran og justerbare remme bagpå, som normalt fastgøres ved hjælp af karabinhager eller S-kroge samt spænder med han- og hun-dele. Disse bespændingssystemer består normalt af 4 individuelle remme, som fastgøres til hvert hjørne af kørestolen. Fastgørelsesbeslagene skal monteres på kørestolens hovedramme, som angivet på diagrammerne i afsnittet, Transportevne: placeres ved hjælp af fastgørelsesbeslagene på kørestolen, (næste side), og ikke på mulige fastgøringer eller tilbehør, f.eks. ikke omkring hjulegerne, bremser eller fodplader. Fastspændingsselerne bør monteres så nær ved en 45 vinkel som muligt og derefter spændes forsvarligt i henhold til producentens vejledning. Der må ikke udføres ændringer af kørestolens fastspændingspunkter eller af de konstruktionsmæssige komponenter eller steldele uden forudgående henvendelse til producenten. I modsat fald kan en Sunrise Medical-kørestol ikke længere betragtes som egnet til transport i et køretøj. Kørestolsbrugeren skal fastspændes med såvel hofte- som skulderseler. Dermed nedsættes risikoen for, at vedkommende slår hovedet eller brystkassen mod andre dele af køretøjet samt risikoen for andre alvorlige skader på brugeren og andre personer i køretøjet. (Fig. 4.4) Skulderselen skal monteres på B-søjlen i køretøjet - i modsat fald udsættes brugeren for øget risiko for alvorlige skader på underlivet. RISIKO! En nakkestøtte, som er egnet til transport (oplysninger om dette findes på nakkestøttens mærkat) skal være monteret og hensigtsmæssigt indstillet under transporten. Udstyr beregnet til kropsstøtte (f.eks. hofteremme eller hofteseler) må ikke bruges til fastspænding i køretøjet og må især ikke anvendes som den eneste form for fastspænding af kørestolsbrugeren under transport i et køretøj, medmindre udstyret er godkendt og mærket i henhold til ISO / NP : 2001 eller SAE J2249 Kørestolsbrugerens sikkerhed under transporten afhænger af, hvor omhyggeligt arbejdet udføres af den person, der er ansvarlig for at fastgøre kørestolsbespændingen, og de skal have modtaget relevante instruktioner og/eller træning om anvendelsen. Man bør for så vidt muligt afmontere alt hjælpeudstyr fra kørestolen og opbevare det på sikker afstand af kørestolen, f.eks.: Stokke, løse puder, bordplader osv. Benstøtter med hævefunktion eller leddelt indstillling bør ikke anvendes i hævet position under transport af kørestol og bruger, hvis der samtidig anvendes kørestolsbespænding samt et sikkerhedsselesystem til fastspænding af kørestolsbrugeren. Ryglæn med tilbagelæning bør indstilles i opretstående position. De manuelle bremser skal slås til, så de griber forsvarligt fast i dækkene. RISIKO! 4.9 Vejledning i fastspænding af kørestolsbrugeren: Hofteselen skal bæres lavt hen over den forreste del af bækkenet, så hofteselens vinkel ligger inden for det optimale område på i forhold til vandret. Ideelt bør man forsøge at opnå en mere skråtstillet (dvs. større) vinkel inden for det optimale område, dvs. tæt på, men aldrig større end 75. (Fig. 4.5). Fig. 4.4 Fig Quickie Tango

13 Skulderselen skal sidde korrekt ned over skulderen og skråt hen over brystkassen som vist på billedet Fig. 4.6 og Fig Sikkerhedsselerne skal strammes så meget, som det kan lade sig gøre uden at føles ubehageligt for brugeren. Sikkerhedsselernes remme må ikke være snoet under brugen. Sikkerhedsseler skal monteres på B-søjlen i køretøjet. Pas på, at selen ikke holdes væk fra kroppen på grund af kørestolskomponenter såsom armlæn eller hjul, der kan sidde i vejen for selen (Fig.4.6). Symbolet for fastgøring (Fig. 4.8) på kørestolsstellet viser, hvor fastspændingsremmene skal placeres. Remmene skal strammes efter, når de forreste remme er monteret for at holde kørestolen på plads. Stolens fastgørelsesbeslag er beslagene på rammernes forside, (Fig. 4.10) og beslagene på rammens bagside, (Fig. 4.12). Selerne fastgøres til beslagene, som vist i Fig. 11 for forsiden og Fig. 13 for bagsiden. Min. brugervægt 22 kg: Når den bruger, der transporteres, er et barn, der vejer mindre end ialt 22 kg, og det involverede køretøj har mindre end otte (8) siddende passagerer, anbefales det at de overføres til et UNCE Regulation 44-kompatibelt børnesikkerhedssystem (CRS). Denne type børnesikkerhedssystem giver passageren et mere effektivt sikkerhedssystem end det traditionelle 3-punkts sikkerhedssystem, og nogle CRS-systemer omfatter yderligere holdningsstøtte, der hjælper med at bevare barnets siddestilling. Forældre eller plejere kan overveje muligheden i nogle tilfælde for deres barn at blive i kørestolen mens de transporteres, på grund af barnets kropsholdningskontrol og kørestolens indstillinger. I sådanne tilfælde anbefaler vi at dit professionelle sundhedspersonale og relevante kompetente personer udfører en risikovurdering Transportevne Placering af fastgørelsesbeslagene på kørestolen: Fastgørelsesmærkatet angiver fastgørelsesbeslagene på kørestolen, Fig. 4.8 Kørestolen fastgjort ved hjælp af fastspændingsremme monteret foran og bagpå (Fig. 4.9). Fig. 4.9 Fig. 4.6 Placering af det forreste fastgøringsmærkat og beslag, (Fig. 4.10). Fig Fig. 4.7 Quickie Tango 13

14 Fig Fig Placering af det forreste fastgørelsesbeslag., (Fig. 4.11). Fig Placering af det bageste fastgørelsesbeslag, (Fig. 4.13) EMC - Enheder, som udsender radiobølger: Hvis man anvender tovejsradioer, walkie-talkies, kortbølgeradio, amatørradio, offentlig mobilradio eller andet kraftigt sendeudstyr, bør kørestolen standses og slukkes helt. Trådløse telefoner og mobiltelefoner inkl. modeller til håndfri betjening kan normalt anvendes uden problemer, men hvis man bemærker uregelmæssigheder i kørestolens funktion, skal der slukkes for kørestolsssystemet med det samme. Bemærk: Kørestolens elektriske systemer kan påvirke tyverialarmer i forretninger. Placering af det bageste fastgøringsmærkat & beslag, (Fig. 4.12). 14 Quickie Tango

15 RISIKO! 4.12 Skarpe sving: Du bør ikke forsøge at udføre store sving ved fuld hastighed. Hvis du er nødt til at dreje skarpt, bør du sætte hastigheden ned ved hjælp af joysticket eller hastighedsindstillingen. Det er især vigtigt, når du kører tværs over eller ned ad en skråning. Hvis du ikke følger dette råd, risikerer du, at kørestolen vælter. RISIKO! 4.13 Vægtbegrænsning: Den samlede vægt af brugeren samt udstyr på kørestolen og andre ting, brugeren har med, må under ingen omstændigheder være mere end 125 kg. Kørestolen må ikke bruges til vægttræning, hvis den samlede vægtbelastning (brugerens vægt plus håndvægte o.l.) overstiger 125 kg. Hvis denne vægtbegrænsning overskrides, vil der højst sandsynligt opstå skader på sædet, rammen eller fastgørelseselementerne. Dermed udsættes brugeren og andre for risiko for alvorlige personskader som følge af, at kørestolsfunktionen svigter. Overskridelse af vægtgrænsen vil ugyldiggøre garantien for kørestolens motorer: 4.14 Varme flader: Efter længere tids brug udvikles der varme i motorerne, som afgives gennem motorernes yderhus. Undgå derfor at røre ved yderhuset i mindst 30 minutter efter brug af kørestolen, så det kan nå at køle af Det er ikke kun motorerne der kan blive varme når kørestolen betjenes; polstringen og armlænene kan blive varme når den står i solen. RISIKO! 4.15 Forsigtighed i trafikken: Sørg altid for at vise mest muligt hensyn til andre trafikanter. Husk, at en bilist eller en lastvognschauffør aldrig vil være forberedt på at se en kørestol, der kører fra kantstenen ud på vejen. Hvis du på nogen måde er i tvivl, bør du vente med at køre over vejen, til du er helt sikker på, at det kan gøres uden risiko. Sørg altid for at køre over vejen så hurtigt som muligt for at undgå andre trafikanter Ugunstige forhold: Bemærk, at når kørestolen anvendes under vanskelige forhold, f.eks. på vådt græs, mudder, is, sne eller andre glatte kørselsflader, er der risiko for, at kørestolen ikke opnår normalt vejgreb og træk. Det anbefales, at man er ekstra påpasselig under sådanne forhold, især på bakker og skråninger, da kørestolen kan blive ustabil eller skride ud med risiko for personskader til følge. Meget store temperatursvingninger kan udløse kontrolsystemets beskyttelsesmekanisme. I så fald lukker kontrolsystemet midlertidigt ned for at undgå, at der opstår skader i det elektroniske system eller på selve kørestolen. Når du bruger en selvdrevet scooter eller kørestol, skal du være særlig omhyggelig med løst tøj eller lange beklædningsgenstande. Bevægelige dele, som for eksempel hjul, kan muligvis være farlige eller endda livsfarlige, hvis de bliver sammenfiltrede Ramper: Ved kørsel på ramper bør man altid sikre sig, at rampen er i stand til at bære den samlede vægt af kørestol og bruger. Hvis man bruger en rampe til at køre en kørestol ind i et køretøj, skal man sørge for, at rampen er forsvarligt fastgjort til køretøjet. Kør altid lige på rampen, og vær særligt forsigtig under kørslen. Sørg for, at rampen er egnet til den type mobilitetsprodukt, der skal transporteres. Maksimal rampevinkel = 10 (18 %) 4.18 Overførsel til og fra kørestolen: Sunrise Medical anbefaler, at du kontakter din henvisningsansvarlige for at få vejledning i, hvordan du øver dig i at stige forlæns og sidelæns ind og ud af kørestolen på en måde, der passer bedst til dine behov, så du undgår risiko for personskader Antitip: Se efter, at antitiphjulene hverken er beskadigede eller slidte, inden kørestolen tages i brug. Kontrollér med jævne mellemrum, om antitiphjulene fungerer korrekt. Ledsagere bør være klar over, hvor antitiphjulene er placeret for at undgå personskader som følge af, at de får fødderne i klemme under antitiphjulene. Ledsagere - Undgå at træde eller stå på antitiphjulene, da dette medfører risiko for, at kørestolen bliver ustabil. Quickie Tango 15

16 4.20 Kørsel på skråninger: Kørestolen er konstrueret og afprøvet til at kunne anvendes på skråninger eller skrånende flader på op til 10 (18%). Inden du forsøger at køre op eller ned ad en skråning eller kantsten, skal du være forsigtig når du bruger sædets vægtskiftefunktionerne (f.eks. drevet tilbagelæning) og/eller din krop for at få en balanceret modvægt. For at opnå øget stabilitet kan du læne dig forover, når du kører opad, mens sædet og ryglænet er opretstående. Alternativt kan du sidde i en oprejst position, når du kører i en fremadgående og ned ad bakke retning eller læne sædet tilbage. Vi anbefaler på det kraftigste at du returnerer til en oprejst sænket position, inden du forsøger at kravle eller køre ned ad en skråning. I modsat fald risikerer du, at kørestolen bliver ustabil. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt kørestolen egner sig til kørsel på en skråning eller kantsten, bør du ikke forsøge at køre op eller ned af den. Prøv at finde en anden rute i stedet Hoftesele: Inden du bruger din kørestol, skal du sørge for at du er iført en hoftesele, og at den er indstillet korrekt. Hofteselen er monteret på kørestolen, som vist i monteringsvejledningerne i afsnit 5.7. Det er vigtigt at selen er forsvarligt fastgjort på bagsiden af kørestolen. Selerne kan indføres mellem armlænet, og stropperne kan indføres mellem armlænet og ryglænet. Sørg for at justere selens placering, så spændet ligger midt på sædet. Se afsnit 5.7. Hofteselen justeres efter brugerens behov på følgende måde: Sådan gøres selen længere: Før selen gennem justeringsanordningerne og det udvendige spænde for at få mere selelængde, (Fig. 4.14). Fig Skråninger: opad: Når du kører op ad bakke, skal kørestolen holdes i bevægelse. Du styrer ved at skubbe joysticket fra side til side. Hvis du er stoppet på en bakke, bør du starte langsomt. På en kørestol med baghjulstræk (RWD) kan du om nødvendigt læne dig fremad for at sikre, at forhjulene holdes nede Skråninger: nedad: Når du kører ned ad bakke, er det vigtigt at sørge for, at kørestolen ikke accelerer hurtigere end den normale hastighed på jævn vej. Det er sikrere at køre langsomt ned ad stejle nedkørsler (under en hastighed på 5 km/t) og stoppe, hvis du bliver angst vedrørende retningskontrollen. Hvis kørestolen begynder at køre for hurtigt, skal du skubbe joysticket ind i midten af betjeningsenheden for at køre langsommere eller for at standse helt. Derefter starter du langsomt og sørger for, at hastigheden ikke sættes i vejret. Sådan gøres selen kortere: Før selen tilbage gennem det udvendige spænde og justeringsanordningerne, (Fig. 4.15). Fig Quickie Tango

17 Sørg for at der ikke hænger nogen overskydende sele ud af det udvendige spænde, (Fig. 4.16) Fig Sådan lukkes spændet: Han-delen sættes ind i hun-delen og skubbes helt på plads, (Fig. 4.19). Fig Når de er fastgjort, kontroller pladsen mellem hofteselen og brugeren; når den er korrekt indstillet, bør det være muligt at indsætte en håndflade mellem hofteselen og brugeren, (Fig. 4.17). Fig Sådan løsnes selen: Tryk på de udsatte sider af det udvendige spænde, og skub det mod midten, mens du forsigtigt trækker dem fra hinanden, (Fig. 4.20). Fig Generelt set skal hofteselen fastgøres således at stropperne sidder i en vinkel på omkring 45, og når den er justeret korrekt, kan brugeren ikke glide ud af sædet, (Fig. 4.18). Fig Hofteselen alene yder ikke tilstrækkelig beskyttelse ved transport i et køretøj, hvis brugeren transporteres siddende i kørestolen, sørg altid for at bruge de hofte- og skulderseler, der er monteret i køretøjet, (Fig. 4.7). Quickie Tango 17

18 Råd til brugeren Hofte selen skal kontrolleres dagligt for at sikre at den er justeret korrekt, og at der ikke findes forhindringer eller slitage. RISIKO! Hvis man ikke sikrer sig, at hofteselen er forsvarligt monteret og justeret inden brug, kan brugeren pådrage sig alvorlige kvæstelser. En sele, der sidder for løst, kan bl.a. medføre kvælningsfare, hvis brugeren glider ned i stolen. Vedligeholdelse: Hofteselen og fastspændingsanordningerne skal efterses grundigt med jævne mellemrum for tegn på slid eller skader. Udskift i givet fald de slidte eller beskadigede dele. Hofteselen skal rengøres med varmt sæbevand og lufttørres. Hofteselen skal justeres, således at den passer til slutbrugeren som beskrevet ovenfor. Sunrise Medical anbefaler også at selens længde og pasform kontrolleres dagligt, for at reducere risikoen for at brugeren uforvarende genjusterer selen til en en urimelig længde. Hvis du er i tvivl om, hvordan hofteselen bruges og betjenes, skal du rådføre dig med din læge eller terapeut, kørestolsforhandleren, en plejer eller ledsager Bakspejl: Sådan monteres bakspejlet (Fig ): Sæt spejlets stamme ind i hullet i den parallelle svingbare retning, (A). Monter skiven og møtrikken på gevindet af spejlets stamme, (B). Spænd møtrikken tilstrækkeligt for at lade spejlet blive placeret korrekt for brugeren, (Fig. 4.22). Brug en 13,0 mm skruenøgle til fuldtud at stramme møtrikken til et moment på 10,0 Nm, (Fig. 4.23). Der skal udvises forsigtighed ved tæt manøvrering, da spejlet kan fange personer eller genstande. Der må ikke hænges genstande fra spejlet. Hvis du påvirkes af skær, kan du vippe spejlet en smule. Hold spejlet rent. Fig A ADVARSLER! Passageren må ikke overskride en samlet vægt på 125 kg. Inden du bruger kørestolen, skal du omhyggeligt kontrollere dens funktionsevne. Hvis du opdager at kørestolen har en funktionsfejl, skal du få den repareret eller genindstillet. Din forhandler kan hjælpe dig med finde fejlen og udbedre den. Sørg for at batterierne er opladede. Kørestolen må ikke bruges hvis batteriniveauet er lavt. Kørestolen kan stoppe pludseligt og uventet. Vær opmærksom på at når du stiger ud eller ind i kørestolen, er sædet ikke under dig. Vær ekstra forsigtig når du kører stolen baglæns. Hvis et af hjulene rammer en forhindring, kan du miste kontrollen over stolen eller falde ud. Brug aldrig stolen på en skråning, medmindre du er sikker på du kan gøre dette uden at miste trækkraften. Stolen må kun løftes ved hjælp af hovedrammens ikke-aftagelige dele. De elektriske forbindelser må ikke kortsluttes, da de kan forårsage en eksplosion. Du må ikke bruge denne stol, hvis nogen af dækkene er pumpet for lidt eller for meget op. Når du bruger mobiltelefoner, skal du slukke stolen for at undgå at forårsage elektromagnetisk stråling. 13,0 MM B Fig Fig Quickie Tango

19 5.0 Montering: 5.1. Fodstøtter (Fig ): Fodpladerne kan svinges væk ved at trække udløserhåndtaget tilbage mod sædet og skubbe bøjlen udad. For at fjerne fodpladen, skal du aktivere udløserhåndtaget og dreje fodpladen omkring 90 grader udad, og derefter trække den ud og opad. For at genmontere fodpladen, skal du foretage proceduren i omvendt rækkefølge, og den bliver automatisk låst når den svinges indad. Fig Anti-tip-hjul (Fig. 5.3): Disse er monteret når kørestolen forlader fabrikken. Hjulet på anti-tip-røret er påsvejset motorens holdeplade på kørestolens ramme. Bemærk: Anti-tip-hjulene kan intervenere med kantstene når de monteres eller afmonteres. Følg instruktionerne i afsnit 6.13 & Kørestolen må ikke bruges, hvis anti-tip hjulene ikke er monterede. Fig. 5.3 Fig Armlæn (Fig. 5.2): Skub armlænets rør ind i kørestolens modtagebeslag, og drej håndtaget til højre for at fastgøre det. Hvis du har brug for en individuel fast armlænshøjde, kan du indstille denne ved hjælp af justeringsskruen på forbindelsesrøret Kantforcering (Fig. 5.4): Kantforceringens venstre og højre monteringsplader (1) er fastgjort på rammens inderside ved hjælp af de medfølgende monteringsplader, møtrikker og bolte. Monter derefter kantforceringsrøret, start på venstre side og monter enden af røret ind i det runde stik på den venstre monteringsplade. Fastgør derefter den højre ende ind i det firkantede stik på højre monteringsplade og før hurtigudløserstiften gennem det (2). Fig. 5.2 Fig Quickie Tango 19

20 5.5. Batterier Salsa (Fig. 5.5): Se også i kapitel 9.0 for detaljer. Fjern batteridækslet ved forsigtigt at lirke det ud af plastikklemmerne med en flad skruetrækker. Fjern Velcro fastgøringsstrimlen. Fjern det GRÅ stik, der forbinder de to batterier. Fjern batteriet i nærheden af dig ved at skubbe det ud. Gå til kørestolens forside og smør kraftmodulet lige under sædeskålen. Afbryd det midterste stik. Vend tilbage til kørestolens bagside og skub det andet batteri ud. Forreste svinghjul (Fig. 5.6): Brug en 6 mm. unbrakonøgle & 13,0 mm skruenøgle til at fjerne hjulakslen fra gaflen. Tag det beskadigede hjul af. Når hjulet er blevet repareret, skal du følge den omvendte procedure for at genmontere. Spænd akslen med et moment på 19 Nm. Fig. 5.6 Fig Hjul (Fig. 5.6 og 5.7): Hvis det er nødvendigt at fjerne hjulene, for at reparere et beskadiget dæk, skal du gøre følgende: Bageste drivhjul (Fig. 5.7): Løsn de 4 tapskruer med en 5,0 mm Sekskantet stopnøgle, (unbrakonøgle) og 13,0 mm skruenøgle. Løft hjulet med klodser. Fjern tapskruerne & det beskadigede hjul. Når det er blevet repareret, skal du følge den omvendte procedure for at genmontere det. Spænd de 4 tapskruer til et moment på 25 Nm Bemærk: Baghjulene er designet som separate fælge, og de kan afmonteres for at lette udskiftningen af rør eller dæk. Fig. 5.7 Alle hjul er sikkerhedskritiske elementer. Hvis du er i tvivl om hvordan du udfører disse opgaver, skal du kontakte din autoriserede Sunrise Medical-forhandler. 20 Quickie Tango

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Balder Senior. Elektriske kørestole

Balder Senior. Elektriske kørestole Balder Senior Elektriske kørestole Indhold Side Balder Finesse 4 Balder Liberty 6 Balder Finesse Forhjulsdreven el-kørestol Crashtestet Mulighed for stå-funktion Elektrisk rygvinkling Aftageligt betræk

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

El-kørestole, senior

El-kørestole, senior El-kørestole, senior Indhold Side Balder Finesse 4 Balder Liberty 6 Balder Finesse Forhjulsdreven el-kørestol Crashtestet Mulighed for stå-funktion Elektrisk rygvinkling Aftageligt betræk Elektrisk sædetilt

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Pallas/150. Ståløfter. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug

Pallas/150. Ståløfter. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug Pallas/150 Ståløfter Brugervejledning! Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug Denne manual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel, i forbindelse

Læs mere

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Karakteristika: Kontor/arbejdsstol med ekstra højt / lavt løft og elektrisk betjent centralbremse. Anvendelse: 1. Hjælp til at rejse sig op 2. Sideforflytning

Læs mere

Next Bred. Det har aldrig været nemmere. Sædebredde fra 52,5-57,5 cm. God kørekomfort. Suveræn nem at indstille. Optimal funktionalitet

Next Bred. Det har aldrig været nemmere. Sædebredde fra 52,5-57,5 cm. God kørekomfort. Suveræn nem at indstille. Optimal funktionalitet Next Bred Det har aldrig været nemmere Sædebredde fra 52,5-57,5 cm God kørekomfort Suveræn nem at indstille Optimal funktionalitet Indstilles med kun to stykker værktøj Kan løftes i de låsbare benstøtter

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen.

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning til Easylift. Kære forældre, mange tak fordi I har valgt Easylift som

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk Artikelnummer: 95032 TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk 1 Advarsler. Læs brugsanvisningen grundigt igennem. Den indeholder vigtige

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning Dawn Plejeløfter

Brugsanvisning Dawn Plejeløfter Brugsanvisning Dawn Plejeløfter Dawn Modulopbygget Personløfter VIGTIGT: Dawn Personløfter må af sikkerheds- & funktionshensyn KUN samles og/eller modificeres af en autoriseret tekniker. Ukorrekt samling

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning til spillestolen ILMO

Brugsanvisning til spillestolen ILMO Brugsanvisning til spillestolen ILMO Wellness Nordic Bakkegårdsvej 405A, DK-3050 Humlebæk +45 3874 5450 www.wellnessnordic.com Brugsanvisning til spillestolen ILMO 1. Generelt Velkommen til brugsanvisningen

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

Gripo Alu. Brugsvejledning

Gripo Alu. Brugsvejledning Gripo Alu Brugsvejledning 1 Hepro Hjælpemiddelproducenten Hepro er et norsk firma som udvikler, producerer og sælger hjælpemidler til voksne og børn med nedsat mobilitet. Firmaet blev oprettet i 1987 og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

4Wheeler Explorer brugervejledning

4Wheeler Explorer brugervejledning 4Wheeler Explorer brugervejledning Indholdsfortegnelse Indhold 1 1. Introduktion 2 2. Betjening 3 3. Kørsel med Smiley 4 4. Færdselsregler 4 5. Vedligeholdelse 5 5.1. Dæk 5 5.2. Sikring 6 5.3. Batterier

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

Kom vidt omkring på en el-scooter

Kom vidt omkring på en el-scooter MERE LIVSKVALITET Kom vidt omkring på en el-scooter At kunne komme nemt og hurtigt rundt i dagligdagen er desværre ikke en selvfølge for alle. Men fordi man ikke længere er så rask til bens, behøver man

Læs mere

KOM UD OG MÆRK FORÅRET

KOM UD OG MÆRK FORÅRET KOM UD OG MÆRK FORÅRET Traditionelle kørestole er alt for dyre og stive til bumlede og mudrede stier og veje, men med en jogger, kan store som små børn med fysiske handicaps nyde udflugter til stranden,

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

ETAC LV 2000+ Brugervejledning. 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E. ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com

ETAC LV 2000+ Brugervejledning. 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E. ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com ETAC LV 2000+ Brugervejledning 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com INNHOLD 1. INDLEDNING 2. GENEREL INFORMATION 6 2.1 Normal brug 6 2.2 Begrænsning

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE Før du køber elscooter Der er mange overvejelser forbundet med at købe en elscooter. Dette kan blandt andet dreje sig om elscooterens størrelse og dine behov og begrænsninger.

Læs mere

keeps you going Brugermanual Rollz Motion

keeps you going Brugermanual Rollz Motion keeps you going Brugermanual Rollz Motion Rollz International BV Rollz Motion Copyright 2012 Welldana A/S. Informationen i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Welldana A/S er ikke ansvarlig

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BUZZ 1, 2 og 5 (HMI-nr. 25178, 27054 og 49822)

BUZZ 1, 2 og 5 (HMI-nr. 25178, 27054 og 49822) BUZZ 1, 2 og 5 (HMI-nr. 25178, 27054 og 49822) Ved sidelæns forflytning: 1. Slå stolens armlæn () for at lette forflytningen. 2. Slå armlænet ned igen, når brugeren sidder bekvemt på stolen. 3. Til urolige

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 2 arbejdsdage bestillingsdag

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Grundpris for SB 35-50 cm: 21.990,- DKK Grundpris for SB 55-60 cm: 25.195,- DKK

Grundpris for SB 35-50 cm: 21.990,- DKK Grundpris for SB 55-60 cm: 25.195,- DKK Dato Fakturerings adresse EAN-nr. Faktureringsadresse = leveringsadresse Kunde nr. Kontaktperson Reference Alternativ leveringsadresse Tilbud Grundpris for SB 35-50 cm: 21.990,- DKK Grundpris for SB 55-60

Læs mere

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g Sole Sole Slim t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g D e n n e b r u g e r v e j l e d n i n g e r u d v i k l e t t i l t e k n i k e r e, i n s t a l l a t ø r e r, f y s i o t e r a p e u t

Læs mere

BRUGSANVISNING. Svipp Basic. Dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr.

BRUGSANVISNING. Svipp Basic. Dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr. BRUGSANVISNING Svipp Basic Dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr. 1. INTRODUKTION 4 1.1 Anvendelsesområder for Svipp Basic 5 1.2 Kontraindikationer 5 1.3 Kvalitet

Læs mere

3-18 cykler med tre hjul Forvent meget

3-18 cykler med tre hjul Forvent meget med tre hjul Forvent meget Standard: Fast nav, pedalbremse eller frinav Parkeringsbremse, ny type som er enkel at betjene Mindre bremsehåndtag Ny gearskifte (med trykknap-funktion) Ringeklokke Skærme (ikke

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere