Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK"

Transkript

1 Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango DK

2 HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST. FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OM FULDSTÆNDIGE SPECIFIKATIONER, EKSTRAUDSTYR OG TILBEHØR, BEDES DU HENVISE TIL BESTILLINGSFORMULAREN. ALLE OPLYSNINGER ER BETINGET AF ÆNDRINGER UDEN FORUDGÅENDE VARSEL. DU BEDES KONTAKTE SUNRISE MEDICAL HVIS DU HAR NOGLE SPØRGSMÅL.

3 Oplysninger til brugeren Tilsigtet anvendelse - elektriske kørestole: Elektriske kørestole er konstrueret til at anvendes af gangbesværede eller bevægelseshæmmede personer og er udelukkende beregnet til deres personlige brug såvel inden- som udendørs. Med en enhed til ledsagerbetjening monteret kan kørestolen betjenes af en ledsager på brugerens vegne. Med et modul til bruger- og ledsagerbetjening monteret kan kørestolen enten betjenes af brugeren alene eller indstilles til at betjenes af en ledsager på brugerens vegne. Inden der henvises til en bestemt kørestolsmodel, bør man tage hensyn til brugerens kropsstørrelse og vægt, herunder fordelingen af kropsvægten, samt personens fysiske og psykiske helbred, alder, boligforhold og omgivelser. Hvis der opstår tvivl omkring dette, bør den henvisningsansvarlige eller andre sundhedsfaglige personer involveres i valget af kørestolsmodel for at sikre, at brugeren ikke udsættes for unødig risiko. Sunrise Medical er godkendt i henhold til ISO-9001, som bekræfter kvaliteten af denne kørestol på alle stadier fra udvikling til produktion. Den maksimale brugervægt (som omfatter brugeren og vægten af evt. tilbehør monteret på kørestolen) er angivet på det serienummermærkat, som findes på kørestolens understel. Serienummeret er også angivet på forsiden af den brugervejledning, der leveres med kørestolen. Garantien gælder kun, såfremt produktet anvendes til de påtænkte formål og under de forudsætninger, der angives i denne vejledning. Kørestolens forventede levetid er 5 år. Der må IKKE anvendes eller monteres nogen form for tredjepartskomponenter på kørestolen, medmindre sådanne er officielt godkendt af Sunrise Medical. Anvendelsesområde De mange forskellige monteringsmuligheder samt kørestolens modulbaserede konstruktion betyder, at denne kørestol er egnet til brugere, som er gangbesværede eller bevægelseshæmmede på grund af: Lammelse Tab af lemmer (benamputering) Defekte lemmer/misdannelse Ledkontraktion/ledskader Slagtilfælde og hjerneskader Neurologiske lidelser (f.eks. multipel sklerose, Parkinsons m.m...) Sygdomme som f.eks. hjerte- eller kredsløbsproblemer, manglende balanceevne eller kakeksi. Desuden er kørestolen egnet til ældre personer, som stadig har kræfter i overkroppen. Personer, som fysisk og psykisk er i stand til at betjene en inputenhed til styring af kørestolen og dens funktioner på sikker vis. DU MÅ IKKE BRUGE KØRESTOLEN FØR DU HAR LÆST OG FORSTÅET DENNE VEJLEDNING. Sunrise Medical erklærer under eget ansvar, at dette produkt er udført i henhold til kravene i direktiv 93/42/ EØF, ændret ved direktiv 2007/47/EF. Sunrise Medical erklærer, at dette produkt opfylder kravene til ydeevne i forbindelse med en kollisionstest i henhold til ISO Serienummeret og andre vigtige oplysninger findes på den på højre side af produktets hovedramme.

4 RYGLÆNSPOLSTRING JOYSTICK STABILISERINGSSTANG HÅNDBETJENING MODUL REGULERINGSARM HØJDE/BREDDE JUSTERBARE ARMLÆN PUDE BATTERIBOKS DRIVHJUL MOTORER SVINGHJUL FODSTØTTER På grund af dens modulære design, enkelthed og stort udvalg af justeringer, er Quickie Tango det perfekte valg for nem service, renovering og behov for genbrug. Som en del af vores igangværende produktforbedringsinitiativ, forbeholder Sunrise Medical retten til at ændre specifikationer og design uden forudgående varsel. Ydermere er det ikke alle de funktioner og muligheder, der tilbyder, der er kompatible med alle kørestolens konfigurationer. Alle dimensioner er omtrentlige og kan udsættes for ændringer.

5 1.0 Om kørestolen Sådan anvender man denne vejledning: Indledning: Garanti: Servicebetingelser for garanti og reparation: Mærkatdefinitioner/Tekstforklaringer Forklaringer på advarselstekster brugt i denne vejledning Sikkerhed: Generelle advarsler: Funktioner og ekstraudstyr: Indledende kontroller: Katastrofeopbremsning: Kantsten, (Fig. 4.1): Dæk: Frihjuls-anordning, (Fig. 4.2): Transport i køretøjer: Vejledning i fastspænding af kørestolsbrugeren: Transportevne Placering af fastgørelsesbeslagene på kørestolen: EMC - Enheder, som udsender radiobølger: Skarpe sving: Vægtbegrænsning: Varme flader: Forsigtighed i trafikken: Ugunstige forhold: Ramper: Overførsel til og fra kørestolen: Antitip: Kørsel på skråninger: Skråninger: opad: Skråninger: nedad: Hoftesele: Bakspejl: Montering: Fodstøtter (Fig ): Armlæn (Fig. 5.2): Anti-tip-hjul (Fig. 5.3): Kantforcering (Fig. 5.4): Batterier Salsa (Fig. 5.5): Hjul (Fig. 5.6 og 5.7): Montering af hofteselsn : Stokkeholder (Fig. 5.11): Lygter og blinklys, (Fig. 5.12): Sådan bruger du kørestolen: Klargøring til opbevaret transport: Sådan bruger du kørestolen igen: Mekanisk fast tilbagelænet ryglæn (-3 til 12 ): Manuelt tilbagelænet ryglæn (-3 til 30 ) med gasfjeder: Drevet tilbagelænet ryglæn (-3 til 30 ) Fast sædehældning: Manuel sædehældning: Drevet sædehældning: Drevne højdejusterbare benstøttere: Manuelt løft af højdejusterbare fodplader: Skråninger (Fig. 6.8): Forflytninger (Fig. 6.9): Frihjuls-anordning, (Fig. 6.10): Dæktryk: Sidehjul (Fig ) Kørsel op ad kantsten eller trin (Fig. 6.13): Kørsel ned ad kantsten (Fig. 6.14): VR2 Kontrolsystem (Fig. 7.1): Tænd/sluk-afbryder: Batterimåler: Aflåsning/oplåsning af kørestolens system: Betjening af joysticket: Indikator for maksimal hastighed/profilindikator: Knappen til hornet: Knap til valg af lavere hastighed/profil: Knap til valg af højere hastighed/profil: Funktionsknapper og LED-lamper: VR2-L Oplader- og programmeringsstik: VR2-enhed til bruger- og ledsagerbetjening Kontrolknap og indikatorlampe: Aktuator-knap og LED-lampe: Maksimal hastighedsknap og -indikator: Kontrolmodul for den direkte aktuator på Quickie-modellen: Retningsbestemt ledsagerkontrol Fejlfinding af VR2 Håndkontrol: Batterier og opladning: Specifikationer for batteri & oplader: Elektriske sikringer: Batterier (Fig ): Generelle oplysninger om batterier: Vedligeholdelsesfri batterier: Batteriservice: Batteriserviceplan for vedligeholdelsesfri batterier: Generelle oplysninger om opladeren: Opladerspecifikation: Sikkerhedsfunktioner i batteriopladeren: Fremgangsmåde for tilslutning af batteriopladeren samt opladning: Sikkerhedsforanstaltninger og vigtige oplysninger angående opladeren: Kørselsdistance: Gode råd om batterier: Justeringer: Indstilling af fodpladen (Fig. 10.1): Justering af fodstøtternes bredde Justering af armlænene: Sædedybdens indstillinger: Kontrolindstilling (Fig. 10.6): Dobbelt/Ledsagerkontrol: Betjeningsenhed med parallel sidedrejning Programmering: Rengøring: Almindelig rengøring: Rengøring af sædet: Rengøring af kontrolsystemet: Særligt betjeningsudstyr: Transport & opbevaringskrav: Opbevaringstemperatur & fugtighed: Særlige transportkrav: Opbevaring i længere tid: Bortskaffelse: Specifikationsblade Garanti: Serviceråd-Servicehistorik: Funktionskontrol: 43

6 Forhandlerunderskrift- og stempel

7 1.0 Om kørestolen Her hos Sunrise Medical vil vi gerne have, at du får mest mulig glæde af din TANGO kørestol. Ved at læse denne brugervejledning kan du få bedre kendskab til kørestolen og dens funktioner. Vejledningen indeholder tip til den daglige brug af systemet og dets almindelige vedligeholdelse. Desuden finder du oplysninger om de høje kvalitetsnormer, vi følger, samt information om garantien. Din kørestol bør være færdigmonteret og klar til brug ved levering; du kan så vælge mellem en lang række tilbehør og justeringer specielt til Tango-modellen. Yderligere oplysninger om disse fås ved henvendelse til din autoriserede Sunrise Medical-forhandler. Du kan være sikker på, at din kørestol leveres i perfekt stand, eftersom den blev kontrolleret individuelt, inden den forlod fabrikken. Så længe du følger vejledningen i vedligeholdelse og rengøring, kan du holde din stol i tiptop stand og få fuld glæde af den. Tango-modellen er beregnet til at bruges dagligt af én person. Den er velegnet både til indendørs og udendørs brug (klasse B). Kørestolen er kun beregnet til kørsel på fortov, men kan anvendes på vejbanen, når der køres fra ét fortov til et andet. Kørestolen er konstrueret til én bevægelseshæmmet person med en vægt på op til 125Kg-140Kg (afhængigt af de valgte indstillinger for den pågældende kørestol), som er psykisk, fysisk og synsmæssigt i stand til at styre kørestolen sikkert på en skråning med maksimalt 18% (10 ) hældning. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt denne elektriske kørestol er egnet til det påtænkte formål, bør du spørge din lokale godkendte Sunrise Medical-forhandler til råds, inden stolen tages i brug. Det er yderst vigtigt, at man følger det relevante afsnit af brugervejledningen, når der foretages mindre justeringer. Ved udførelse af mere avancerede justeringer bør du følge anvisningerne i den tekniske vejledning eller spørge din lokale autoriserede Sunrise Medical-forhandler til råds. Hvis du har spørgsmål vedrørende brugen af din kørestol, vedligeholdelse eller sikkerhed, bedes du kontakte din lokale autoriserede Sunrise Medical-forhandler. Såfremt du ikke har adgang til en autoriseret forhandler i dit lokalområde, eller hvis du har nogle andre spørgsmål, bedes du ringe eller skrive til: 2.0 Sådan anvender man denne vejledning: 2.1 Indledning: Skriv adresse og telefonnummer på din lokale autoriserede forhandler i feltet på denne side. I tilfælde af funktionssvigt bør du kontakte vedkommende og forsøge at give dem alle de relevante oplysninger om problemet, så de hurtigst muligt kan hjælpe dig. De kørestole, der er vist og beskrevet i denne brugervejledning, er muligvis ikke nøjagtigt magen til din egen model. Dog er alle vejledninger stadig fuldt ud relevante uanset de forskellige detaljer, der måtte være. BEMÆRK: Producenten forbeholder sig ret til at ændre enhver form for vægtangivelser, mål eller andre tekniske data indeholdt i denne vejledning uden forudgående varsel. Alle tal, mål og kapaciteter vist i denne vejledning er omtrentlige og udgør altså ikke tekniske specifikationer. 2.2 Garanti: Garantibeviset er en del af Sunrise-pakken med dokumentation. For at vi kan registrere dig som garantiberettiget, bedes du sende beviset til os i udfyldt stand. DETTE BERØRER PÅ INGEN MÅDE DINE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER. 2.3 Servicebetingelser for garanti og reparation: 1) Reparationer eller udskiftning af enkeltdele skal udføres af autoriserede Sunrise Medical-forhandlere/ servicerepræsentanter. 2) For at garantibetingelserne kan træde i kraft, såfremt der skal udføres arbejde på din kørestol i henhold til nærværende bestemmelser, skal du straks underrette din anviste Sunrise Medical-servicerepræsentant og give udførlige oplysninger om problemets beskaffenhed. Såfremt du betjener kørestolen uden for din anviste Sunrise Medical-servicerepræsentants område, vil reparationer og service i henhold til garantibetingelserne blive udført af en anden servicerepræsentant anvist af producenten. 3) Såfremt én eller flere dele af kørestolen kræver reparation eller udskiftning som følge af direkte fabrikations- eller materialefejl inden for 24 måneder fra den dato, hvor kørestolen blev overtaget af den oprindelige købsmand, og såfremt kørestolen fortsat ejes af samme, vil delen eller delene blive repareret eller udskiftet uden beregning, såfremt disse sendes tilbage til den autoriserede servicerepræsentant. Hvis du er i tvivl om hvem din lokale servicerepræsentant er: Bedes du kontakte Sunrise Medical ved hjælp af kontaktdetaljerne på den modsatte side. Quickie Tango 7

8 4) Enhver repareret eller udskiftet del dækkes af ovenstående bestemmelser inden for kørestolens resterende garantiperiode. 5) Dele, som udskiftes efter den oprindelige garantis udløb, dækkes i yderligere tolv måneder. 6) Dele, som nedslides løbende, dækkes almindeligvis ikke i løbet af den normale garantiperiode, medmindre sådanne dele tydeligvis har været udsat for unødvendig slitage som direkte følge af en oprindelig fabrikationsfejl. Disse dele omfatter bl.a. betræk, dæk, slanger og lignende. På motoriserede produkter gælder dette også batterier, motorkul osv. 7) Ovenstående garantibetingelser gælder for alle kørestolsdele på modeller købt til fuld salgspris. 8) Under normale omstændigheder kan der ikke påtages ansvar for reparationer eller udskiftninger på kørestolen nødvendiggjort som direkte følge af, at: 3.0 Mærkatdefinitioner/Tekstforklaringer 3.1 Forklaringer på advarselstekster brugt i denne vejledning Tekst RISIKO! VIGTIGT! Forklaring Gør brugeren opmærksom på mulig risiko for alvorlig personskade eller livsfare, hvis det viste råd ikke overholdes Gør brugeren opmærksom på mulig risiko for personskade, hvis det viste råd ikke overholdes Gør brugeren opmærksom på mulig risiko for beskadigelse af kørestolen og dens udstyr, hvis det viste råd ikke overholdes a) Kørestolen eller delen ikke er vedligeholdt i henhold til producentens anbefalinger som angivet i brugervejledningen og/eller den tekniske vejledning, eller der er brugt andre dele end de anviste originaldele. b) Kørestolen eller delen er beskadiget som følge af misligholdelse, uheld eller uhensigtsmæssig brug. c) Kørestolen eller delen er ændret i forhold til producentens specifikationer, eller der er gjort forsøg på reparation, inden servicerepræsentanten er underrettet. BEMÆRK: RWD Generelle råd eller oplysninger om bedste fremgangsmåde Baghjulstræk Henviser til yderligere dokumentationsmateriale FRIHJULETS HÅNDTAGSMÆRKATER HØJRE SKILT VENSTRE SKILT Fig Quickie Tango

9 Fig. 3.2 ADVARSEL - MÅ IKKE BERØRES - VARMT ADVARSEL RISIKO FOR, AT FINGRENE KOMMER I KLEMME EL TILT MODULERNE ER MONTERET PÅ FABRIKKEN FOR OPTIMAL STABILITET OG FOR OVERENSSTEMMELSE MED STRENGE STANDARDKRAV. HVIS MAN ÆNDRER DEN FORUDINDSTILLEDE POSITION AF ET MODUL, KAN DET GØRE KØRESTOLEN MINDRE STABIL. DENNE INDSTILLING BØR DERFOR IKKE ÆNDRES. BATTERIMÆRKAT INSTRUKTIONS OG LEDNINGSDIAGRAM MONTERET PÅ JOYSTICKET KØRESTOLEN MÅ IKKE KØRES PÅ EN SKRÅNING MED TILBAGELÆNET RYGLÆN BATTERIPOLERNES POSITIONER Fig. 3.3 Quickie Tango 9

10 4.0 Sikkerhed: Hvis du følger de instruktioner, der er beskrevet i denne vejledning, vil du nyde mange års problemfri anvendelse: Dette køretøj er ikke beregnet til brug på vejen, bortset fra at krydse fra den ene kantsten til den anden. Belastningsdata henviser altid til en enkelt person som operatør. Kørestolen er autoriseret til at blive brugt af en person, eller en siddende person og hans/hendes ledsager, hvis der bruges en dobbelt kontrol eller ledsager kontrolenhed. ADVARSLER! 4.1 Generelle advarsler: Sørg altid for, at der er slukket for kørestolen, inden du forsøger at stige ind eller ud af den. Sørg altid for, at du er i stand til at betjene alle kontrolfunktionerne i en bekvem stilling. Det er afgørende for din fortsatte komfort og velbefindende, at du har den rette kropsstilling. Sørg altid for, at du kan ses tydeligt, og især, hvis kørestolen skal anvendes i dårligt lys eller mørke. Denne kørestol er konstrueret, så den passer specielt til en bestemt brugers behov. Hvis den skal anvendes af en anden bruger, kræver det muligvis visse justeringer og genprogrammering af kørestolen. Lad ikke børn eller andre personer bruge din kørestol. Kørestolen må ikke løftes eller hejses ved hjælp af nogle af de aftagelige dele, såsom benstøtter, armlæn osv. VIGTIGT! 4.2 Funktioner og ekstraudstyr: Noget af det ekstraudstyr, der er vist i vejledningen, føres muligvis ikke i alle lande og kan yderligere begrænse standardproduktets overordnede fysiske begrænsninger (f.eks. maksimal hastighed, maksimal brugervægt osv.). Sådanne begrænsninger er angivet på bestillingssedlen, i den tekniske vejledning og i denne brugervejledning. Kontakt venligst din autoriserede Sunrise Medicalforhandler for at få yderligere oplysninger. RISIKO! 4.3 Indledende kontroller: Du bør altid prøve at manøvrere ved fuld hastighed. Hvis du er nødt til at foretage en pludselig drejning, skal du først sætte farten ned ved hjælp af joysticket eller hastighedskontrolknappen. Dette er meget vigtigt, hvis du kører ned ad en bakke. Manglende opmærksomhed på dette tidspunkt kan resultere i at kørestolen vælter. Kontroller altid at kørestolen er slukket inden du forsøger at stige ind eller ud. Kontroller altid at du kan betjene alle regulatorerne fra en komfortabel siddende stilling. Det er vigtigt at være opmærksom på din kropsholding for at sikre komfort og velvære. Kontroller altid at frihjulsenheden er slukket, inden du sætter kørestolen i bevægelse. Kontroller altid at du kan ses tydeligt, især hvis du bruger kørestolen under forhold med lav sigtbarhed. 4.4 Katastrofeopbremsning: Hvis strømmen er blevet afbrudt ved hjælp af ON/OFFknappen (afbryderen), vil opbremsningen være straks og total. Denne metode til stop anbefales ikke, undtaget i nødstilfælde, da stopningen forekommer meget brat. 4.5 Kantsten, (Fig. 4.1): Du skal altid krydse vejen så hurtigt som muligt, da andre køretøjer kan forekomme. Forsøg ikke at kravle eller køre ned fra en kantsten, der er højere end 100 mm. Forsøg ikke at køre op af høje kantstene, stejle skråninger eller hældninger på grund af risikoen for at falde ud af stolen eller vælte. Der må ikke gøres forsøg på at køre over en kantsten i nærheden af kloakriste, ujævne overflader eller grusede overflader. Forsøg ikke at køre ned af en kantsten, der er højere end 50 mm i fremadgående stilling. Der må ikke gøres forsøg på at klatre eller ned af en kantsten i en skæv vinkel. Kør kun i en vinkel på 90 med et tilløb på mindst 500 mm. KVÆLNINGSFARE Dette mobilitetshjælpemiddel bruger små dele, som under visse omstændigheder kan udgøre en kvælningsrisiko for små børn. Fig Quickie Tango

11 4.6 Dæk: En kørestols dæk bliver slidt, afhængigt af hvor meget stolen bruges. De skal kontrolleres med jævne mellemrum, især dæktrykket, ifølge serviceinstruktionerne i denne vejledning. 4.8 Transport i køretøjer: Dette produkt egner sig til brug som et sæde i køretøjer ifølge certifikat ISO / NP : 2001, og brug af fastspændingssystemet Unwin (4-punkts WWR / ATF / K / R) Dækkene må ALDRIG pumpes op med en luftslange fra en servicestation. 4.7 Frihjuls-anordning, (Fig. 4.2): Se også Fig. 3.1 Denne funktion må kun bruges til at skubbe stolen manuelt fra det ene sted til det andet. Husk på at mens frihjulssystemet kører, har stolen ikke noget bremsesystem. Frakobling af motoren forårsager at der vises en fejlmeddelelse i kontrollen, som indikeres når LEDdisplayet blinker hurtigt. Af sikkerhedsmæssige årsager kan kørestolen ikke længere flyttes med joysticket. Frihjulsanordningen må ikke betjenes, mens du sidder i kørestolen. Frihjulsanordningen må kun betjenes af en person, som har styrken og agilitet til fuldstændigt at kunne manøvrere kørestolen forsvarligt med frihjulet. RISIKO! En kørestol, der er fastspændt i et køretøj, giver ikke samme sikkerhed og beskyttelse under transporten, som hvis man bruger køretøjets faste sæder og sikkerhedsseler. Det anbefales altid, at brugeren flyttes over i køretøjets faste sæder. Vi erkender imidlertid, at det ikke altid er praktisk muligt at flytte brugeren. Under sådanne omstændigheder, hvor det er nødvendigt, at brugeren transporteres siddende i kørestolen, skal følgende råd overholdes nøje: Sørg for at få bekræftet, om køretøjet er monteret med det rette udstyr til transport af en passager i kørestol, og om ind- og udgangsforholdene passer til den type kørestol, du anvender. Køretøjets bund skal være kraftig nok til at bære den samlede vægt af brugeren, kørestolen og evt. tilbehør. Der bør være plads nok rundt om kørestolen til, at man let kan komme til at fastgøre, stramme og løsne såvel bespændingssystemet som sikkerhedsselerne. Den optagede kørestol skal være placeret i en fremad position, og fastgøres med kørestolens fastgøringer og passagerens fastgøringsseler (WTORS fastgørelser) der opfylder kravene i ISO eller SAE J2249, i overensstemmelse med WTORS producentens instruktioner, (Fig. 4.3). Kørestolen er ikke afprøvet til at placeres i andre retninger i et køretøj, og den må derfor under ingen omstændigheder transporteres i sidelæns retning. (Fig. 4.3). Fig. 4.2 Fig. 4.3 Quickie Tango 11

12 RISIKO! Kørestolen skal spændes fast ved hjælp af et 4-punktssystem til kørestolsbespænding, som opfylder kravene i ISO eller SAE J2249. Disse systemer omfatter ikke-justerbare remme foran og justerbare remme bagpå, som normalt fastgøres ved hjælp af karabinhager eller S-kroge samt spænder med han- og hun-dele. Disse bespændingssystemer består normalt af 4 individuelle remme, som fastgøres til hvert hjørne af kørestolen. Fastgørelsesbeslagene skal monteres på kørestolens hovedramme, som angivet på diagrammerne i afsnittet, Transportevne: placeres ved hjælp af fastgørelsesbeslagene på kørestolen, (næste side), og ikke på mulige fastgøringer eller tilbehør, f.eks. ikke omkring hjulegerne, bremser eller fodplader. Fastspændingsselerne bør monteres så nær ved en 45 vinkel som muligt og derefter spændes forsvarligt i henhold til producentens vejledning. Der må ikke udføres ændringer af kørestolens fastspændingspunkter eller af de konstruktionsmæssige komponenter eller steldele uden forudgående henvendelse til producenten. I modsat fald kan en Sunrise Medical-kørestol ikke længere betragtes som egnet til transport i et køretøj. Kørestolsbrugeren skal fastspændes med såvel hofte- som skulderseler. Dermed nedsættes risikoen for, at vedkommende slår hovedet eller brystkassen mod andre dele af køretøjet samt risikoen for andre alvorlige skader på brugeren og andre personer i køretøjet. (Fig. 4.4) Skulderselen skal monteres på B-søjlen i køretøjet - i modsat fald udsættes brugeren for øget risiko for alvorlige skader på underlivet. RISIKO! En nakkestøtte, som er egnet til transport (oplysninger om dette findes på nakkestøttens mærkat) skal være monteret og hensigtsmæssigt indstillet under transporten. Udstyr beregnet til kropsstøtte (f.eks. hofteremme eller hofteseler) må ikke bruges til fastspænding i køretøjet og må især ikke anvendes som den eneste form for fastspænding af kørestolsbrugeren under transport i et køretøj, medmindre udstyret er godkendt og mærket i henhold til ISO / NP : 2001 eller SAE J2249 Kørestolsbrugerens sikkerhed under transporten afhænger af, hvor omhyggeligt arbejdet udføres af den person, der er ansvarlig for at fastgøre kørestolsbespændingen, og de skal have modtaget relevante instruktioner og/eller træning om anvendelsen. Man bør for så vidt muligt afmontere alt hjælpeudstyr fra kørestolen og opbevare det på sikker afstand af kørestolen, f.eks.: Stokke, løse puder, bordplader osv. Benstøtter med hævefunktion eller leddelt indstillling bør ikke anvendes i hævet position under transport af kørestol og bruger, hvis der samtidig anvendes kørestolsbespænding samt et sikkerhedsselesystem til fastspænding af kørestolsbrugeren. Ryglæn med tilbagelæning bør indstilles i opretstående position. De manuelle bremser skal slås til, så de griber forsvarligt fast i dækkene. RISIKO! 4.9 Vejledning i fastspænding af kørestolsbrugeren: Hofteselen skal bæres lavt hen over den forreste del af bækkenet, så hofteselens vinkel ligger inden for det optimale område på i forhold til vandret. Ideelt bør man forsøge at opnå en mere skråtstillet (dvs. større) vinkel inden for det optimale område, dvs. tæt på, men aldrig større end 75. (Fig. 4.5). Fig. 4.4 Fig Quickie Tango

13 Skulderselen skal sidde korrekt ned over skulderen og skråt hen over brystkassen som vist på billedet Fig. 4.6 og Fig Sikkerhedsselerne skal strammes så meget, som det kan lade sig gøre uden at føles ubehageligt for brugeren. Sikkerhedsselernes remme må ikke være snoet under brugen. Sikkerhedsseler skal monteres på B-søjlen i køretøjet. Pas på, at selen ikke holdes væk fra kroppen på grund af kørestolskomponenter såsom armlæn eller hjul, der kan sidde i vejen for selen (Fig.4.6). Symbolet for fastgøring (Fig. 4.8) på kørestolsstellet viser, hvor fastspændingsremmene skal placeres. Remmene skal strammes efter, når de forreste remme er monteret for at holde kørestolen på plads. Stolens fastgørelsesbeslag er beslagene på rammernes forside, (Fig. 4.10) og beslagene på rammens bagside, (Fig. 4.12). Selerne fastgøres til beslagene, som vist i Fig. 11 for forsiden og Fig. 13 for bagsiden. Min. brugervægt 22 kg: Når den bruger, der transporteres, er et barn, der vejer mindre end ialt 22 kg, og det involverede køretøj har mindre end otte (8) siddende passagerer, anbefales det at de overføres til et UNCE Regulation 44-kompatibelt børnesikkerhedssystem (CRS). Denne type børnesikkerhedssystem giver passageren et mere effektivt sikkerhedssystem end det traditionelle 3-punkts sikkerhedssystem, og nogle CRS-systemer omfatter yderligere holdningsstøtte, der hjælper med at bevare barnets siddestilling. Forældre eller plejere kan overveje muligheden i nogle tilfælde for deres barn at blive i kørestolen mens de transporteres, på grund af barnets kropsholdningskontrol og kørestolens indstillinger. I sådanne tilfælde anbefaler vi at dit professionelle sundhedspersonale og relevante kompetente personer udfører en risikovurdering Transportevne Placering af fastgørelsesbeslagene på kørestolen: Fastgørelsesmærkatet angiver fastgørelsesbeslagene på kørestolen, Fig. 4.8 Kørestolen fastgjort ved hjælp af fastspændingsremme monteret foran og bagpå (Fig. 4.9). Fig. 4.9 Fig. 4.6 Placering af det forreste fastgøringsmærkat og beslag, (Fig. 4.10). Fig Fig. 4.7 Quickie Tango 13

14 Fig Fig Placering af det forreste fastgørelsesbeslag., (Fig. 4.11). Fig Placering af det bageste fastgørelsesbeslag, (Fig. 4.13) EMC - Enheder, som udsender radiobølger: Hvis man anvender tovejsradioer, walkie-talkies, kortbølgeradio, amatørradio, offentlig mobilradio eller andet kraftigt sendeudstyr, bør kørestolen standses og slukkes helt. Trådløse telefoner og mobiltelefoner inkl. modeller til håndfri betjening kan normalt anvendes uden problemer, men hvis man bemærker uregelmæssigheder i kørestolens funktion, skal der slukkes for kørestolsssystemet med det samme. Bemærk: Kørestolens elektriske systemer kan påvirke tyverialarmer i forretninger. Placering af det bageste fastgøringsmærkat & beslag, (Fig. 4.12). 14 Quickie Tango

15 RISIKO! 4.12 Skarpe sving: Du bør ikke forsøge at udføre store sving ved fuld hastighed. Hvis du er nødt til at dreje skarpt, bør du sætte hastigheden ned ved hjælp af joysticket eller hastighedsindstillingen. Det er især vigtigt, når du kører tværs over eller ned ad en skråning. Hvis du ikke følger dette råd, risikerer du, at kørestolen vælter. RISIKO! 4.13 Vægtbegrænsning: Den samlede vægt af brugeren samt udstyr på kørestolen og andre ting, brugeren har med, må under ingen omstændigheder være mere end 125 kg. Kørestolen må ikke bruges til vægttræning, hvis den samlede vægtbelastning (brugerens vægt plus håndvægte o.l.) overstiger 125 kg. Hvis denne vægtbegrænsning overskrides, vil der højst sandsynligt opstå skader på sædet, rammen eller fastgørelseselementerne. Dermed udsættes brugeren og andre for risiko for alvorlige personskader som følge af, at kørestolsfunktionen svigter. Overskridelse af vægtgrænsen vil ugyldiggøre garantien for kørestolens motorer: 4.14 Varme flader: Efter længere tids brug udvikles der varme i motorerne, som afgives gennem motorernes yderhus. Undgå derfor at røre ved yderhuset i mindst 30 minutter efter brug af kørestolen, så det kan nå at køle af Det er ikke kun motorerne der kan blive varme når kørestolen betjenes; polstringen og armlænene kan blive varme når den står i solen. RISIKO! 4.15 Forsigtighed i trafikken: Sørg altid for at vise mest muligt hensyn til andre trafikanter. Husk, at en bilist eller en lastvognschauffør aldrig vil være forberedt på at se en kørestol, der kører fra kantstenen ud på vejen. Hvis du på nogen måde er i tvivl, bør du vente med at køre over vejen, til du er helt sikker på, at det kan gøres uden risiko. Sørg altid for at køre over vejen så hurtigt som muligt for at undgå andre trafikanter Ugunstige forhold: Bemærk, at når kørestolen anvendes under vanskelige forhold, f.eks. på vådt græs, mudder, is, sne eller andre glatte kørselsflader, er der risiko for, at kørestolen ikke opnår normalt vejgreb og træk. Det anbefales, at man er ekstra påpasselig under sådanne forhold, især på bakker og skråninger, da kørestolen kan blive ustabil eller skride ud med risiko for personskader til følge. Meget store temperatursvingninger kan udløse kontrolsystemets beskyttelsesmekanisme. I så fald lukker kontrolsystemet midlertidigt ned for at undgå, at der opstår skader i det elektroniske system eller på selve kørestolen. Når du bruger en selvdrevet scooter eller kørestol, skal du være særlig omhyggelig med løst tøj eller lange beklædningsgenstande. Bevægelige dele, som for eksempel hjul, kan muligvis være farlige eller endda livsfarlige, hvis de bliver sammenfiltrede Ramper: Ved kørsel på ramper bør man altid sikre sig, at rampen er i stand til at bære den samlede vægt af kørestol og bruger. Hvis man bruger en rampe til at køre en kørestol ind i et køretøj, skal man sørge for, at rampen er forsvarligt fastgjort til køretøjet. Kør altid lige på rampen, og vær særligt forsigtig under kørslen. Sørg for, at rampen er egnet til den type mobilitetsprodukt, der skal transporteres. Maksimal rampevinkel = 10 (18 %) 4.18 Overførsel til og fra kørestolen: Sunrise Medical anbefaler, at du kontakter din henvisningsansvarlige for at få vejledning i, hvordan du øver dig i at stige forlæns og sidelæns ind og ud af kørestolen på en måde, der passer bedst til dine behov, så du undgår risiko for personskader Antitip: Se efter, at antitiphjulene hverken er beskadigede eller slidte, inden kørestolen tages i brug. Kontrollér med jævne mellemrum, om antitiphjulene fungerer korrekt. Ledsagere bør være klar over, hvor antitiphjulene er placeret for at undgå personskader som følge af, at de får fødderne i klemme under antitiphjulene. Ledsagere - Undgå at træde eller stå på antitiphjulene, da dette medfører risiko for, at kørestolen bliver ustabil. Quickie Tango 15

16 4.20 Kørsel på skråninger: Kørestolen er konstrueret og afprøvet til at kunne anvendes på skråninger eller skrånende flader på op til 10 (18%). Inden du forsøger at køre op eller ned ad en skråning eller kantsten, skal du være forsigtig når du bruger sædets vægtskiftefunktionerne (f.eks. drevet tilbagelæning) og/eller din krop for at få en balanceret modvægt. For at opnå øget stabilitet kan du læne dig forover, når du kører opad, mens sædet og ryglænet er opretstående. Alternativt kan du sidde i en oprejst position, når du kører i en fremadgående og ned ad bakke retning eller læne sædet tilbage. Vi anbefaler på det kraftigste at du returnerer til en oprejst sænket position, inden du forsøger at kravle eller køre ned ad en skråning. I modsat fald risikerer du, at kørestolen bliver ustabil. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt kørestolen egner sig til kørsel på en skråning eller kantsten, bør du ikke forsøge at køre op eller ned af den. Prøv at finde en anden rute i stedet Hoftesele: Inden du bruger din kørestol, skal du sørge for at du er iført en hoftesele, og at den er indstillet korrekt. Hofteselen er monteret på kørestolen, som vist i monteringsvejledningerne i afsnit 5.7. Det er vigtigt at selen er forsvarligt fastgjort på bagsiden af kørestolen. Selerne kan indføres mellem armlænet, og stropperne kan indføres mellem armlænet og ryglænet. Sørg for at justere selens placering, så spændet ligger midt på sædet. Se afsnit 5.7. Hofteselen justeres efter brugerens behov på følgende måde: Sådan gøres selen længere: Før selen gennem justeringsanordningerne og det udvendige spænde for at få mere selelængde, (Fig. 4.14). Fig Skråninger: opad: Når du kører op ad bakke, skal kørestolen holdes i bevægelse. Du styrer ved at skubbe joysticket fra side til side. Hvis du er stoppet på en bakke, bør du starte langsomt. På en kørestol med baghjulstræk (RWD) kan du om nødvendigt læne dig fremad for at sikre, at forhjulene holdes nede Skråninger: nedad: Når du kører ned ad bakke, er det vigtigt at sørge for, at kørestolen ikke accelerer hurtigere end den normale hastighed på jævn vej. Det er sikrere at køre langsomt ned ad stejle nedkørsler (under en hastighed på 5 km/t) og stoppe, hvis du bliver angst vedrørende retningskontrollen. Hvis kørestolen begynder at køre for hurtigt, skal du skubbe joysticket ind i midten af betjeningsenheden for at køre langsommere eller for at standse helt. Derefter starter du langsomt og sørger for, at hastigheden ikke sættes i vejret. Sådan gøres selen kortere: Før selen tilbage gennem det udvendige spænde og justeringsanordningerne, (Fig. 4.15). Fig Quickie Tango

17 Sørg for at der ikke hænger nogen overskydende sele ud af det udvendige spænde, (Fig. 4.16) Fig Sådan lukkes spændet: Han-delen sættes ind i hun-delen og skubbes helt på plads, (Fig. 4.19). Fig Når de er fastgjort, kontroller pladsen mellem hofteselen og brugeren; når den er korrekt indstillet, bør det være muligt at indsætte en håndflade mellem hofteselen og brugeren, (Fig. 4.17). Fig Sådan løsnes selen: Tryk på de udsatte sider af det udvendige spænde, og skub det mod midten, mens du forsigtigt trækker dem fra hinanden, (Fig. 4.20). Fig Generelt set skal hofteselen fastgøres således at stropperne sidder i en vinkel på omkring 45, og når den er justeret korrekt, kan brugeren ikke glide ud af sædet, (Fig. 4.18). Fig Hofteselen alene yder ikke tilstrækkelig beskyttelse ved transport i et køretøj, hvis brugeren transporteres siddende i kørestolen, sørg altid for at bruge de hofte- og skulderseler, der er monteret i køretøjet, (Fig. 4.7). Quickie Tango 17

18 Råd til brugeren Hofte selen skal kontrolleres dagligt for at sikre at den er justeret korrekt, og at der ikke findes forhindringer eller slitage. RISIKO! Hvis man ikke sikrer sig, at hofteselen er forsvarligt monteret og justeret inden brug, kan brugeren pådrage sig alvorlige kvæstelser. En sele, der sidder for løst, kan bl.a. medføre kvælningsfare, hvis brugeren glider ned i stolen. Vedligeholdelse: Hofteselen og fastspændingsanordningerne skal efterses grundigt med jævne mellemrum for tegn på slid eller skader. Udskift i givet fald de slidte eller beskadigede dele. Hofteselen skal rengøres med varmt sæbevand og lufttørres. Hofteselen skal justeres, således at den passer til slutbrugeren som beskrevet ovenfor. Sunrise Medical anbefaler også at selens længde og pasform kontrolleres dagligt, for at reducere risikoen for at brugeren uforvarende genjusterer selen til en en urimelig længde. Hvis du er i tvivl om, hvordan hofteselen bruges og betjenes, skal du rådføre dig med din læge eller terapeut, kørestolsforhandleren, en plejer eller ledsager Bakspejl: Sådan monteres bakspejlet (Fig ): Sæt spejlets stamme ind i hullet i den parallelle svingbare retning, (A). Monter skiven og møtrikken på gevindet af spejlets stamme, (B). Spænd møtrikken tilstrækkeligt for at lade spejlet blive placeret korrekt for brugeren, (Fig. 4.22). Brug en 13,0 mm skruenøgle til fuldtud at stramme møtrikken til et moment på 10,0 Nm, (Fig. 4.23). Der skal udvises forsigtighed ved tæt manøvrering, da spejlet kan fange personer eller genstande. Der må ikke hænges genstande fra spejlet. Hvis du påvirkes af skær, kan du vippe spejlet en smule. Hold spejlet rent. Fig A ADVARSLER! Passageren må ikke overskride en samlet vægt på 125 kg. Inden du bruger kørestolen, skal du omhyggeligt kontrollere dens funktionsevne. Hvis du opdager at kørestolen har en funktionsfejl, skal du få den repareret eller genindstillet. Din forhandler kan hjælpe dig med finde fejlen og udbedre den. Sørg for at batterierne er opladede. Kørestolen må ikke bruges hvis batteriniveauet er lavt. Kørestolen kan stoppe pludseligt og uventet. Vær opmærksom på at når du stiger ud eller ind i kørestolen, er sædet ikke under dig. Vær ekstra forsigtig når du kører stolen baglæns. Hvis et af hjulene rammer en forhindring, kan du miste kontrollen over stolen eller falde ud. Brug aldrig stolen på en skråning, medmindre du er sikker på du kan gøre dette uden at miste trækkraften. Stolen må kun løftes ved hjælp af hovedrammens ikke-aftagelige dele. De elektriske forbindelser må ikke kortsluttes, da de kan forårsage en eksplosion. Du må ikke bruge denne stol, hvis nogen af dækkene er pumpet for lidt eller for meget op. Når du bruger mobiltelefoner, skal du slukke stolen for at undgå at forårsage elektromagnetisk stråling. 13,0 MM B Fig Fig Quickie Tango

19 5.0 Montering: 5.1. Fodstøtter (Fig ): Fodpladerne kan svinges væk ved at trække udløserhåndtaget tilbage mod sædet og skubbe bøjlen udad. For at fjerne fodpladen, skal du aktivere udløserhåndtaget og dreje fodpladen omkring 90 grader udad, og derefter trække den ud og opad. For at genmontere fodpladen, skal du foretage proceduren i omvendt rækkefølge, og den bliver automatisk låst når den svinges indad. Fig Anti-tip-hjul (Fig. 5.3): Disse er monteret når kørestolen forlader fabrikken. Hjulet på anti-tip-røret er påsvejset motorens holdeplade på kørestolens ramme. Bemærk: Anti-tip-hjulene kan intervenere med kantstene når de monteres eller afmonteres. Følg instruktionerne i afsnit 6.13 & Kørestolen må ikke bruges, hvis anti-tip hjulene ikke er monterede. Fig. 5.3 Fig Armlæn (Fig. 5.2): Skub armlænets rør ind i kørestolens modtagebeslag, og drej håndtaget til højre for at fastgøre det. Hvis du har brug for en individuel fast armlænshøjde, kan du indstille denne ved hjælp af justeringsskruen på forbindelsesrøret Kantforcering (Fig. 5.4): Kantforceringens venstre og højre monteringsplader (1) er fastgjort på rammens inderside ved hjælp af de medfølgende monteringsplader, møtrikker og bolte. Monter derefter kantforceringsrøret, start på venstre side og monter enden af røret ind i det runde stik på den venstre monteringsplade. Fastgør derefter den højre ende ind i det firkantede stik på højre monteringsplade og før hurtigudløserstiften gennem det (2). Fig. 5.2 Fig Quickie Tango 19

20 5.5. Batterier Salsa (Fig. 5.5): Se også i kapitel 9.0 for detaljer. Fjern batteridækslet ved forsigtigt at lirke det ud af plastikklemmerne med en flad skruetrækker. Fjern Velcro fastgøringsstrimlen. Fjern det GRÅ stik, der forbinder de to batterier. Fjern batteriet i nærheden af dig ved at skubbe det ud. Gå til kørestolens forside og smør kraftmodulet lige under sædeskålen. Afbryd det midterste stik. Vend tilbage til kørestolens bagside og skub det andet batteri ud. Forreste svinghjul (Fig. 5.6): Brug en 6 mm. unbrakonøgle & 13,0 mm skruenøgle til at fjerne hjulakslen fra gaflen. Tag det beskadigede hjul af. Når hjulet er blevet repareret, skal du følge den omvendte procedure for at genmontere. Spænd akslen med et moment på 19 Nm. Fig. 5.6 Fig Hjul (Fig. 5.6 og 5.7): Hvis det er nødvendigt at fjerne hjulene, for at reparere et beskadiget dæk, skal du gøre følgende: Bageste drivhjul (Fig. 5.7): Løsn de 4 tapskruer med en 5,0 mm Sekskantet stopnøgle, (unbrakonøgle) og 13,0 mm skruenøgle. Løft hjulet med klodser. Fjern tapskruerne & det beskadigede hjul. Når det er blevet repareret, skal du følge den omvendte procedure for at genmontere det. Spænd de 4 tapskruer til et moment på 25 Nm Bemærk: Baghjulene er designet som separate fælge, og de kan afmonteres for at lette udskiftningen af rør eller dæk. Fig. 5.7 Alle hjul er sikkerhedskritiske elementer. Hvis du er i tvivl om hvordan du udfører disse opgaver, skal du kontakte din autoriserede Sunrise Medical-forhandler. 20 Quickie Tango

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

FORD GALAXY / S-MAX Instruktionsbog

FORD GALAXY / S-MAX Instruktionsbog FORD GALAXY / S-MAX Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter, forbeholder vi os ret til

Læs mere

OPEL ASTRA. Instruktionsbog

OPEL ASTRA. Instruktionsbog OPEL ASTRA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 21 Sæder, sikkerhed... 38 Opbevaring... 60 Instrumenter og betjening... 100 Lygter... 136 Klimastyring...

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

2 Introduktion. Introduktion

2 Introduktion. Introduktion Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 20 Sæder, sikkerhed... 37 Opbevaring... 53 Instrumenter og betjening... 63 Lygter... 94 Infotainment-system... 101 Klimastyring... 202

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

VOLVO S40. Instruktionsbog WEB EDITION

VOLVO S40. Instruktionsbog WEB EDITION VOLVO S40 Instruktionsbog WEB EDITION KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel Brugsanvisning for: Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER VOGNEN! Disse

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere