Lumby Sogns. november. august KIRKEBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lumby Sogns. november. august KIRKEBLAD"

Transkript

1 august Lumby Sogns november KIRKEBLAD til alle Årgang 40, nr husstande

2 AT LEVE LIVET - HELE LIVET I dag synes meget at handle om at holde sig ung. For når man er gammel, er der ikke længere nogen der har brug for en, man mister sin identitet, sin kraft og man bliver glemt, for der er ikke længere behov for en som tidligere. Sådan er der mange af os, der kan tænke, fordi vi i dag bliver stopfodrede med en kultur, der repræsenterer udvikling, hurtighed, energi, succes og skønhed. At være gammel er noget negativt. Vi bruger ikke engang ordet mere. I dag er ordet gammel skiftet ud med ældre. Og et alderdomshjem kaldes ikke længere et alderdomshjem, men et lokalcenter eller et aktivitetscenter. Så ikke engang sprogligt, vil vi give vore gamle plads. Mange mennesker, der når op i alderen, udtaler, at de er unge blot i en ældre krop, for man er stadig med og i gang og bruger sin krop. Og kroppen bliver da også dyrket blandt den ældre generation. Der bliver gået stavgang, svømmet og gjort gymnastik som aldrig før. De gamle går til engelsk, edb, og andre lærerige ting. For det er ikke bare kroppen, der skal holdes i gang, men også hjernen. Men ikke desto mindre, kan man ikke løbe fra sin alder. I hvert fald skal krop og hjerne nok fortælle én, at den har brug for mere hvile, stilhed og eftertænksomhed, desto ældre man bliver. Noget af det bedste og mest lærerige ved at være præst, er, at møde et gammelt menneske, som har levet et godt og meningsfyldt liv. Oplevelser og erfaringer, som kommer frem under kaffen og småkagerne. Om opvæksten, familien, glæderne, skuffelserne og sorgerne, men altid set i lyset af forventningen. Forventningen til dagen i dag, dagen i morgen. Det er levet liv. Levet godt og stærkt. Vise og forstandige gamle mennesker hvis liv er lykkes, fordi der er blevet ved med at være håb og forventning til fremtiden. Mennesker, som ikke er færdige med livet, selv om kræfterne og energien er blevet mindre Ved begravelser af mennesker på 90 år eller derover, hører man af og til formuleringen Han k bægeret fuldt af liv. Men dermed er det jo ikke givet, at personen har LEVET LIVET i de 90 år, som han k. Måske formåede personen ikke at bruge gaven, bruge livet, for der var hele tiden nogle forbehold - Hvis bare ikke det eller det, var sket i mit liv så kunne jeg tro og håbe på, at der var noget godt i vente. Hvis håbløsheden og modløsheden vinder indpas, er livet forbi inden det er levet til ende. Det kristne budskab fortæller os alle uanset alder, at det, der bærer et menneskeliv, er håbet.

3 Håbet betyder at være til stede med forventning i det liv, der nu engang er vores på godt og ondt. At leve det liv ordentligt og fuldt ud. Vi har fået livet som en gave, som blev skænket os gratis af Gud. Og opgaven er at bruge livet så længe vi lever. Vores liv er ikke færdigt, før vi har fyldt det ud og hver dag har en mening. Først der har det sin opfyldelse. Mette Louise Gabelgaard UDDELING AF KIRKEBLAD Vi beklager! I det sidste års tid har det været spejderne, som uddeler vores kirkeblad. Al begyndelse er svær, men efterhånden er vi kommet ind i en god gænge med uddelingen. Ved sidste uddeling blev kirkebladet dog forsinket nogle steder i sognet. Det skyldes alene, at kirkekontoret for sent gav spejderne besked, så de ikke alle steder kunne nå at uddele indenfor deadline. Vi beklager selvfølgelig de gener, det har medført rundt omkring. Dette kirkeblad skal gerne være uddelt senest 1. september. Hvis du ikke modtager bladet, så kontakt os på kontoret Stigevej 253, tlf eller mail: så vi kan rette op på fejlen. Lumby og Stige menighedsråd, Kirkekontoret og Sognets præster.

4 KIRKELIGE MØDER OG AKTIVITETER Konfirmationsundervisning Undervisning for sognets kon rmander indledes i første uge af september. Sognepræst Mette Gabelgaard skal undervise de tre hold kon rmander fra Søhusskolen, som skal kon rmeres i Lumby kirke. Kon rmanderne vil få nærmere information om undervisningsstart og forældremøde via skolen. Sognepræst Karen Nedergaard skal undervise to hold kon rmander fra henholdsvis Stige skole og Stige Friskole, som skal kon rmeres i Stige kirke. Der bliver inviteret til indskrivning og forældremøde i slutningen af august forud for undervisningsstart. Kommende kon rmationer De kommende års kon rmationsdatoer vil blive offentliggjort i næste kirkeblad, som udkommer midt i november. Mette Gabelgaard og Karen Nedergaard SPECIAL-GUDSTJENESTER Høstgudstjeneste i Lumby Kirke Søndag d. 27. september kl. 11 Traditionen tro byder menighedsrådet på kirkefrokost i Lumby Sognegård. Af hensyn til indkøb og borddækning bedes man tilmelde sig til frokosten senest mandag d. 21 september på kirkekontoret tlf: eller på mail: Menighedsrådsformanden vil efter frokosten fortælle lidt om det forgangne års arbejde i menighedsrådet, og præsterne vil fortælle lidt om efterårets arrangementer. Der er kirkebil både til gudstjenesten og til frokosten. Alle er velkomne! Lumby Menighedsråd

5 Høstgudstjeneste i Stige Kirke Søndag d. 4. oktober kl. 11 Traditionen tro byder menighedsrådet på kirkefrokost i Stige Sognehus. Af hensyn til indkøb og borddækning bedes man tilmelde sig til frokosten senest mandag d. 28 september før på kirkekontoret tlf: eller på mail: Menighedsrådsformanden vil efter frokosten fortælle lidt om det forgangne års arbejde i menighedsrådet, og præsterne vil fortælle lidt om efterårets arrangementer. Der er kirkebil både til gudstjenesten og til frokosten. Alle er velkomne! Stige Menighedsråd Familiegudstjeneste Som noget nyt introduceres en gudstjeneste, som er særligt henvendt til børnefamilier med forholdsvis små børn. Den første gudstjeneste bliver søndag d. 25. oktober kl. 17 i Stige kirke Der er efterfølgende børnevenlig spisning i Stige Sognehus. Dåbsklubbens medlemmer vil modtage en særlig invitation til gudstjenesten, men alle er naturligvis velkomne. Gudstjenesten varer ca. ½ time og har Noas ark som tema. Så godt det nu kan lade sig gøre, foregår gudstjenesten på de mindstes præmisser. Det er Werner Elof Sørensen, som er præst ved den første gudstjeneste, men sognets to øvrige præster vil også deltage i hele arrangementet. Vi slutter ca. kl. 19, så alle kan nå hjem i ordentlig tid og være klar til en ny uge. Tilmelding til spisning senest mandag d. 19. oktober på tlf: eller på mail: Werner Elof Sørensen, Mette Gabelgaard og Karen Nedergaard

6 Alle Helgen Gennem en årrække har vi her i sognet markeret Alle Helgens søndag ved at læse navnene på årets afdøde op i forbindelse med gudstjenesten. De pårørende vil forud for Alle Helgens gudstjenesterne d. 1. november modtage en særlig invitation til at deltage. Men alle er naturligvis meget velkomne til at deltage i gudstjenesterne og i det efterfølgende samvær. Alle Helgen er en lejlighed til at besøge kirkegården og se til gravstedet og mindes den, man har mistet. Menighedsrådene byder på frokost efter gudstjenesterne i henholdsvis Lumby Sognegård og Stige Sognehus. Vi vil gerne bede om en tilmelding til frokosten senest mandagen før til kirkekontoret på tlf: eller mail: Sognets præster og menighedsråd SPECIAL-ARRANGEMENTER Kirke-Barok-Koncert Mandag den 21. september kl er Lumby Kirke ramme for en n kirkekoncert. Den svenske supersopran Susanne Rydén har sagt ja til at komme hertil og synge og spille sammen med Cantica Consort: Nicolai Skovgaard, cembalo; Hanne Tolbøll, blok øjte og Helene Jerg, barokcello. Der spilles musik af fortrinsvis Händel og andre komponister fra baroktiden. Jeg er sikker på, at det bliver en dejlig aften med musik på et meget højt kunstnerisk niveau. Undertegnede har selv haft den glæde at spille en koncert sammen med Hanne Tolbøll og kan derfra forsikre, at det bliver en rigtig god oplevelse. Susanne Rydén

7 Efter koncerten er der en forfriskning i Lumby Sognegård, hvor alle er velkomne. Tilmelding til forfriskning senest torsdag d. 17. september på tlf: eller på mail: Vel Mødt! Organist Dennis Dingfeld Kirke-Teater Paulus Et spejl og en gåde - en kirkefortælling Den ordrette genfortælling af Apostlenes Gerninger og Paulus breve i udvalg. Torsdag d. 29. oktober kl i Lumby kirke Skuespilleren Caspar Koch opføre forestillingen Et spejl, i en gåde, der handler om Paulus. Caspar Koch skriver følgende om Paulus: Epistlen skriver apostlen Paulus: hvor ofte har vi ikke oplevet, at der her blev lagt en verden frem, som vi ikke helt k del i. Kun stykkevis kunne vi ane, at Paulus ville sige os noget med denne korte tekst, som ikke var helt tilgængelig. Den var måske uforståelig, eller knudret, eller ensformig, endda kedelig! Og alligevel får vi hos Paulus nogle af de centrale og smukkeste steder i Det Nye Testamente, som f.eks.: Jøder kræver tegn, grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet! Om Paulus selv skriver Casper Koch: Han er hidsig, han er følsom, han er iskoldt analyserende som græsk losof, han er lidenskabeligt rasende som jødisk skriftklog. Alle disse tillægsord hører med i mosaikken til at fuldstændiggøre billedet af Paulus, den kristne kirkes arkitekt. Der er lagt op til en spændende og tankevækkende aften med Paulus i Caspar Kochs fremstilling. Caspar Koch Alle er velkomne! Aktivitetsudvalget

8 En aften om H.C. Andersen Tirsdag d. 17. november kl Lumby Sognegård Jytte Bjerner Hansen, Pårup fortæller om H. C. Andersen Først fortælles der om H.C. Andersen og hans familie her fra Odense, hans farfar og farmor, hans far og mor hvem var de egentlig? Og hvilken betydning havde de for ham og for hans senere forfatterskab? Nogle af H. C. Andersens eventyr læses op, og ind imellem synger vi sammen nogle af H. C. Andersens mange sange. Der er kaffepause undervejs, og vi slutter omkring kl. 22. Alle er velkomne! Aktivitetsudvalget FOREDRAGSRÆKKE Lumby Sogns Voksenundervisning sæson 2009/2010 Sognets tre præster tilbyder et spændende undervisningsforløb omkring centrale temaer i kirken og den kristne tro. Der er en vis sammenhæng i hele undervisningsforløbet, så man kan vælge at deltage i det hele. Men det vil også give god mening at plukke det eller de emner ud, som interesserer en særligt. Undervisningen er så vidt muligt lagt den første onsdag i måneden kl i Lumby Sognegård, og som vanligt med indlagt kaffeog hyggepause.

9 Werner Elof Sørensen leder tre aftener om bekendelsesskrifterne. Vi kan undre os over, at vi lever i et samfund, hvor der er trosfrihed, og hvor mennesker er frisindede overfor anderledes troende. Sådan er det jo ikke alle steder, og sådan har det heller ikke altid været her i landet. Et samfund, præget af trosfrihed og frisindethed, er ikke en selvfølge. Der vil altid være mennesker, der føler sig i deres gode ret til at bestemme over den enkeltes samvittighed. Måske får de mennesker politisk magt, så de kan bestemme, hvad den enkelte skal tro og gøre. Det er sådan fanatismen får fat i et samfund, når de får magt, der føler sig i deres gode ret til at bestemme, hvad den enkelte skal tro og gøre. Den danske Folkekirkes bekendelsesskrifter gør op med de holdninger og tanker, der skaber fanatisme. Den Augsburgske Bekendelse fra 1530 er et af folkekirkens bekendelsesskrifter. Om bekendelsesskrifterne Den Augsburgske Rigsdag Når vi fordyber os i det, opdager vi, hvor stor betydning, de holdninger og tanker har, der er udtrykt her. De har præget menneskers tankegang i vort samfund, så det er blevet det åbne og frie samfund, vi stadig kan genkende i vore dage. Vi vil bruge 3 aftener på at fordybe os i den Augsburgske bekendelse fra 1530, hvor reformatorerne gjorde rede for, hvad de troede på. Onsdag d. 2. september Onsdag d. 30. september (nb.) Onsdag d. 4. november Alle aftener er kl i Lumby Sognegård! Tilmelding senest mandag d. 31. august til kirkekontoret tlf: eller mail:

10 Mette Gabelgaard leder to aftener om folkekirkens gudstjeneste. Folkekirkens gudstjeneste Kedelig, Gammeldags, Uvedkommende sådan er der i dag mange mennesker der, sandsynligvis vil beskrive den almindelige søndagsgudstjeneste. Men hvorfor er det, at mange mennesker formentlig har denne opfattelse af gudstjenesten? Hvad er problemet? Og er det nødvendigvis søndagsgudstjenesten, som er problemet? Er det tidsånden, der er problemet? Etc. Spørger man mig, vil jeg sige, at problemet måske er, at gudstjenesten for mange mennesker i dag foregår i et sprog og i en form, som er fremmed og ukendt og som derfor måske kommer til at virke kedelig og uvedkommende. Uanset hvor det enkelte menneske måtte være i sit forhold til søndagsgudstjenesten, kunne det måske være interessant og oplysende, at lære lidt mere om gudstjenesten om dens historie, dens forløb, opbygning, osv. Og det er formålet med disse to aftener, som afsluttes med en gudstjeneste for begyndere. Onsdag d. 13. januar 2010 kl i Lumby Sognegård. Onsdag d. 3. februar 2010 kl i Lumby Kirke. Tilmelding senest mandag d. 11. januar til kirkekontoret tlf: eller mail: Højtidernes salmer Karen Nedergaard leder tre aftener om højtidernes salmer. Der er mange, som vil mene, at Den danske Salmebog er verdens bedste. I hvert tilfælde er det ofte sådan, at man holder meget af sin egen salmebog og dermed af sin egen tradition, fordi den har fulgt én gennem livet. De este danskere har trods sekulariseringen et levende forhold til salmebogen og salmerne. Man kan anskue salmebogen fra forskellige synsvinkler. Den er en samling af religiøs poesi og et koncentreret udtryk for den kristne tro. Det er en brugsbog, som anvendes i forskellige

11 sammenhænge til kirkens gudstjeneste, i forbindelse med de kirkelige handlinger, til den personlige andagt og i enhver sammenhæng, hvor der er behov for i fællesskab at sætte ord på troen. Netop derfor er salmebogen heller ikke en statisk samling af salmer, men netop et levende, anvendeligt udtryk for den kristne tro, sunget og talt ind i vores samtid. Den danske gudstjeneste er i meget høj grad en salmetjeneste. Som digteren Søren Ulrik Thomsen udtrykker det: Jeg holder meget af røgelsen i de romersk-katolske og orthodoxe kirker, men jeg savner den ikke herhjemme, for salmerne er den lutherske kirkes røgelse, der som et vellydende takoffer stiger fra menigheden til Gud. Over tre aftener vil vi beskæftige os med højtidernes salmer. Vi vil selvfølgelig også synge nogle af salmerne, for en salmes kvalitet hænger også nøje sammen med anvendelighed og sangbarhed. Hvordan den virker, når den bliver sunget. Onsdag d. 2. december: Advents og julesalmer Onsdag d. 3. marts: Påskesalmer Onsdag d. 7. april: Kristi Himmelfarts- og pinsesalmer alle aftener kl i Lumby Sognegård Tilmelding senest mandag d. 30. november til kirkekontoret tlf: eller mail: Lumby Sogns Voksenundervisning, sæson 2009/2010 Første onsdag i måneden kl i Lumby Sognegård Tilmelding til kirkekontoret tlf: eller mail: Onsdag d. 2. september Om bekendelsesskrifterne Onsdag d. 30. september Om bekendelsesskrifterne (nb.) Onsdag d. 4. november Om bekendelsesskrifterne Onsdag d. 2. december Om advents og julesalmer Onsdag d.13. januar Om folkekirkens gudstjeneste (2010) Onsdag d.3. februar Om folkekirkens gudstjeneste (Lumby Kirke) Onsdag d. 3. marts Om påskesalmer Onsdag d. 7. april Om kristi Himmelfarts- og pinsesalmer

12 ØVRIGE KIRKELIGE AKTIVITETER Minikonfirmander I begyndelsen af september starter også et hold minikon rmander. Denne gang inviteres 4.klasserne fra Stige Skole og Stige Friskole til at deltage. Undervisningen foregår torsdag eftermiddag fra kl i Stige Sognehus og ledes af Lisbeth Høeg Madsen og Ingrid Hansen i samarbejde med sognets tre præster. Der bliver udsendt brev med nærmere information. Lisbeth Høeg Madsen og Ingrid Hansen Kirkekoret Kirkekoret består p.t. af ca. 14 børn fra sognet. Hvis du/i skulle have interesse i at deltage, så øver kirkekoret hver onsdag fra kl i Stige Sognehus. Der kræves ingen nodekundskaber - bare glæde ved at synge. Nærmere oplysninger hos Dennis Dingfeld tlf: Eftermiddagsmøder Eftermiddagsmøder i Søhus præstegård Bispeengen 11, 5270 Odense N. - som regel den første mandag i hver måned kl Emnet er: Mennesker vi møder i det nye testamente.. Menneskets grundvilkår har ikke forandret sig de sidste 2000 år. På trods af alle vore fremskridt i teknik og videnskab, skal vi stadig leve vort liv i tro, håb og kærlighed, hvis det skal lykkes rent menneskeligt. Derfor er det godt at se, hvordan Jesu samtid tog imod ham. Måske kunne vi lære noget. I efteråret er det følgende mandage: 7. september, 26. oktober (NB), 2. november og 7. december. I oktober er eftermiddagsmødet rykket til den på grund af ferie. Werner Elof Sørensen

13 Lumby Sogns Dåbsklub Vi har startet en dåbsklub gennem hvilken vi i dåbsbarnets første par år vil sende gaver til barnet og dets familie. Det er vort håb at disse gaver for forældrene kan være en inspiration til den kristne børneopdragelse. Det er meningen, at vi vil sende en gave ca. hvert halve år. Gaven vil blive afstemt efter dåbsbarnets alder; for eksempel bliver første ½-årsgave en uro med motiver fra fortællingen om Noahs Ark samt en CD med salmer. Salmerne kan I forældre så lytte til sammen med barnet, hvorved barnet bliver vant til at høre salmesang. Senere er det planen at sende puslespil og bøger Der er planen, at vi én gang om året vil invitere de familier, der ønsker at modtage dåbsklubbens gaver, til en familiegudstjeneste med efterfølgende arrangement i Lumby Sognegård og Stige Sognehus. Her i begyndelsen vil vi også invitere børn her fra sognet, der er døbt i Stige og Lumby kirker i 2008 med i dåbsklubben. Det eneste man skal foretage sig for at være med er at tilmelde sig til kirkekontoret: Stigevej 253, tlf , så er man med. Tilmeldingen er gratis for børn her fra sognet. Venlig hilsen Sognets præster og menighedsråd. Stige Gospel Vi starter op igen i Stige Sognehus Torsdag d. 3/9-09 kl Nye medlemmer / sangere er MEGET velkomne! Kontakt Rita (Søhus) på tlf eller Jan (Stige) på tlf

14 AKTIVITETER I LOKALFORENINGERNE Familie & Samfund Lumby-Stige-Søhus Aktiviteter sept feb September Onsdag d. 23. Kl Rundvisning på Odense Slot ved Anker Boye. Vi mødes ved indgang B. Slottet bruges i dag af kommunes by- og kulturforvaltning. Oktober Tirsdag d. 20. Kl. 19 Debatmøde med Lone Kühlmann, journalist, forfatter, debattør og tidligere DR-korrespondent i USA. Emne: Vi bliver ikke yngre fat det! Landbogården, Rugårdsvej 197, Odense NV. Pris 100 kr. November Onsdag d. 25. Kl. 13 Juletur til De 2 krukker gårdbutik og café, Øster Hæsingevej 27, Faaborg. Januar Onsdag d. 13. Kl. 19 Mad demonstration i skolekøkkenet, Lumby. Vi får besøg af kok Dorthe Toft. Hun vil lave anderledes salater til os. Februar Tirsdag d. 9. Kl. 19 Generalforsamling Odense N kurser på Spurvelundskolen, Spurvelundsvej 16, Odense N. Onsdag d. 17. Kl. 19 Generalforsamling Familie & Samfund, aulaen Lumby skole. Tilmelding til arrangementerne: For medlemmerne se sedlerne. Øvrige: ring til Anna-Marie Rasmussen tlf:

15 Lumbys og Omegns Borgerforening Efterår og vinter 2009/2010 Sjov og fritid arrangerer byfest i skolegården lørdag d. 29. august. Se opslag i udhængsskabet ved købmanden. Børnedyrskue på Lumby Mølle søndag d. 13. september, kl Deltagelse er gratis. Tilmeldingsfolder fås fra midten af august på skolen og ved købmanden. Klub 96 afholder hyggebanko i skolens aula på følgende dage: 2009: 2010: Mandag d kl Mandag d kl Mandag d kl Mandag d kl Mandag d kl Mandag d kl Mandag d kl Mandag d kl Hyggebanko er kun for medlemmer af Lumby og Omegns Borgerforening. Skolen forbeholder sig ret til at ændre datoerne. Fællesspisning for alle i skolens aula: Onsdag d. 30. september Onsdag d. 6. januar Mandag d. 26. oktober Onsdag d. 3. februar Torsdag d. 3. december Torsdag d. 4. marts Juleklip på skolen Torsdag d. 26. november kl I forbindelse med skolens juleklippeaften, har også borgerforeningen et værksted, hvor der er mulighed for at bruge sine kreative evner. Juletræstænding Søndag d. 29. november Arrangementet starter kl Træet tændes kl Borgerforeningen opsætter juletræ ved købmanden. I forbindelse med at juletræet tændes, synges et par julesange, og der serveres lidt til ganen. Alle er velkommen.

16 Lumby Mølle Møllemarked, søndag d. 23. august kl Stort kræmmermarked, blomstertombola, spillemandsmusik, grill, demonstration af gammelt håndværk og m.m. Børnedyrskue, søndag d. 13. september kl Børn udstiller deres dyr i møllehaven - mange ne præmier. Mølle-nisse jul, søndag, d.22. november kl Gløgg og æbleskiver, dekorationer og gran, juleklip, salg af nisser og andre juleting. Indholdet i de enkelte arrangementer kommer til at ligne de tidligere år med få undtagelser. For yderligere oplysninger hold øje med opslag og dagspressen i dagene op til arrangementet. Vel mødt på Lumby Mølle! Bestyrelsen Søren Hansen tlf: Lokalhistorisk Arkiv Lokalhistorisk Arkiv er stedet, hvor du kan nde historiske oplysninger om egnen til at fordybe dig i. Vi kan hjælpe dig med at nde de rette oplysninger. Samtidig tager vi gerne imod bevaringsværdigt materiale - billeder, tegninger, fotogra er, offentlige og private papirer m.m. fra jeres private gemmer... Arkivleder: Niels Th. Nielsen Cortlandvænget 17, 5270 Odense N. tlf eller Skibsfører Marius Jørgensens og hustrus legat Legatet kan søges af borgere i Stige, der har betydelige boligudgifter. Legatet uddeles i portioner af mindst 1200 kr. Ansøgningsfristen er onsdag d. 16. september. Ansøgningsskema kan fås hos sognepræst Werner Elof Sørensen, Bispeengen 11 eller på legatets kontor c/o advokat Henry Larsen, Domhusgården, Albanigade 44, 5000 Odense C

17 NYT OM PERSONALE OG MENIGHEDSRÅD Lumby og Stige Menighedsråd kan nu meddele, at vi har ansat Karen Van Durme som kordegn pr. 1. juni Karen Van Durme har siden august 2008 passet kirkekontoret og forestået sognets personregistrering. Fra 1. januar 2009 har hun ligeledes taget sig af sognets regnskab og lønudbetaling. Undervejs har Karen Van Durme fulgt forskellige kurser, som gør, at hun nu kan kalde sig fuldt uddannet kordegn. Karen Van Durme vil stadig fungere som kirkesanger ved 1 månedlig gudstjeneste i sognet. Karen van Durme ny kordegn Øvrige tjenester for kirkesangeren bliver så vidt muligt overtaget af Dorthe Boe Christensen, som nu er fast kirkesanger ved både Stige og Lumby kirker. Vi ønsker både Karen Van Durme og Dorthe Boe Christensen tillykke med deres nye stillinger og ser frem til et fortsat godt samarbejde. Dorthe Boe Christensen Menighedsrådene, kirkens personale og præster

18 Sognepræst Werner Elof Sørensen har efterårsferie fra fredag d. 2. oktober til og med søndag d. 18. oktober, begge dage inkl. PRÆSTERNES FERIER OG KURSER Sognepræst Mette Gabelgaard har efterårsferie fra lørdag d. 10. oktober til og med mandag d. 19. oktober, begge dage inkl. Sognepræst Karen Nedergaard holder ferie på et senere endnu ikke fastlagt tidspunkt. Vingetter med motiver fra sognet tegnet af Elisabeth Hockauf GUDSTJENESTER Video og fotografering i kirkerne i Lumby Sogn: Ved dåb: Da gudstjenesten er en offentlig andagt, må der ikke nde fotografering sted. Ved dåb kan man tage billeder ved døbefonten enten før eller efter dåben. Ved vielse: Da vielsen er af mere privat karakter, må man tage billeder fra sin plads i kirken. Stige- og Lumby Menighedsråd.

19 Søndag d. 23. august (11. søndag efter trinitatis) Lumby: kl ; Nedergaard, bil Stige : kl. 9.30; Nedergaard Søndag d. 30. august (12. søndag efter trinitatis) Lumby: kl ; Nedergaard, bil Stige : kl. 9.30; Nedergaard SEPTEMBER Søndag d. 6. september (13. søndag efter trinitatis) Lumby: kl. 9.30; Sørensen Stige : kl ; Sørensen, bil Søndag d. 13. september (14. søndag efter trinitatis) Lumby: kl. 9.30; Sørensen Stige : kl ; Sørensen, bil Søndag d. 20. september (15. søndag efter trinitatis) Lumby: kl ; Gabelgaard, bil Stige : kl. 9.30; Gabelgaard Søndag d. 27. september (16. søndag efter trinitatis) Lumby: kl ; Sørensen, bil, høst Stige : kl. 9.30; Sørensen OKTOBER Søndag d. 4. oktober (17. søndag efter trinitatis) Lumby: kl. 9.30; Gabelgaard Stige : kl ; Gabelgaard, bil, høst Søndag d. 11. oktober (18. søndag efter trinitatis) Lumby: kl. 9.30; Nedergaard Stige : kl ; Nedergaard, bil Søndag d. 18. oktober (19. søndag efter trinitatis) Lumby: kl ; Nedergaard, bil Stige : kl. 9.30; Nedergaard Søndag d. 25. oktober (20. søndag efter trinitatis) Lumby: kl ; Sørensen, bil Stige : kl ; Sørensen, - familiegudstjeneste NOVEMBER Søndag d. 1. november (Alle Helgen) Lumby: kl ; Sørensen Stige : kl ; Nedergaard, bil Søndag d. 8. november (22. søndag efter trinitatis) Lumby: kl. 9.30; Gabelgaard Stige : kl ; Gabelgaard, bil Søndag d. 15. november (23. søndag efter trinitatis) Lumby: kl. 9.30; Sørensen Stige : kl ; Sørensen, bil Søndag d. 22. november (Sidste søndag i kirkeåret) Lumby: kl ; Nedergaard, bil Stige : kl. 9.30; Nedergaard Søndag d. 29. november (1. søndag i advent) Lumby: kl ; Sørensen, bil Stige : kl. 9.30; Sørensen Søg også på Lumby sogns hjemmeside: - nd gudstjenester, prædikener m.m. Ny hjemmeside udarbejdes i løbet af efteråret.

20 Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse /bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til én af sognets to præster. Ved fødsel, navneforandring og attester m.m. henvender man sig til kordegnen på Lumby Sogns Kirkekontor. Sognepræst Werner Elof Sørensen Søhus Præstegård Bispeengen Odense N. tlf Træffes bedst mellem kl , undtagen fredag, eller efter aftale Sognepræst, kbf. Karen Nedergaard Lumby Præstegård H. C. Lumbyes vej 40A 5270 Odense N. tlf: Træffes bedst kl undtagen mandag, eller efter aftale. Sognepræst Mette Louise Gabelgaard Pileurten 41, 5450 Otterup Kontor: Bispeengen 11. Tlf: Har ingen bestemt træffetid Lumby Sogns Kirkekontor Kordegn Karen van Durme Stigevej 253, 5270 Odense N. tlf: Åben: mandag-torsdag kl. 9-12, torsdag også 16-18, fredag kl Organist ved Lumby og Stige kirker: Dennis Dingfeld Refsvindinge byvej 35 Refsvindinge, 5853 Ørbæk tlf: Lumby Menighedsråd Formand: Inge-Lise Hansen Lumby-Tårupvej 59 tlf: Lumby Kirke Kirkeværge: Knud Fisher Kanefarten 30 tlf: Lumby Sognegård: Vært: Ingrid Hansen H. C. Lumbyes vej 40B tlf: , priv: Graver ved Lumby Kirke: Kurt Henriksen Telefontid kl tlf: ; Privat: Nøddehaven 11, Bullerup 5320 Agedrup, tlf: Stige Menighedsråd Formand: Torben Hedelund Skippervej 58, 5270 Odense N. tlf: Stige Kirke Kirkeværge: Kirsten Schmidt Ædelgranvænget Odense N. tlf: Stige Sognehus Stigevej 253,5270 Odense N. tlf: Vært: Kirsten Hedelund Skippervej 58; tlf: Graver ved Stige Kirke Carl Emanuel Povlsen Strandholtvej 10, Stige 5270 Odense N. tlf: Træffes bedst kl , mandag-torsdag. tlf.(privat): Lokalhistorisk Arkiv: Lokalhistorisk Arkiv, H. C. Lumbyesvej 9,5270 Od. N. holder åbent 2. mandag i måneden kl og 4. mandag i måneden kl Skt. Nicolai Tjenesten Fyn tlf: Hverdage kl Helligdage kl Menighedsrådsmøder: Alle menighedsrådsmøder og fællesmenighedsrådsmøder er offentlige. Dog har kun menighedsrådsmedlemmer tale- og Stemmeret. Lumby Menighedsråd Holder altid sine møder i Lumby Sognegård. Mødetid og dato ses på opslagstavlen ved Lumby Kirke. Stige Menighedsråd holder altid sine møder i Stige Sognehus. Mødetid og dato ses på opslagstavlen i Stige Sognehus. Kirkebil: Kirkebilen kører alle søn- og Helligdage. Afgang fra Æbleparken kl og Munkemae kl Ved henvendelse på tlf: kan man blive afhentet på bopælen. Én gang om måneden kan man komme med liftbus ved at ringe tlf: fredag inden kl. 15. Benyttelse af kirkebil og liftbus er gratis. Se i øvrigt Gudstjenetelisten. Fotografering og videooptagelse: Se forrige side under Gudstjenester. Lumby Sogns hjemmeside: - nd gudstjenester, prædikener m.m. Dette kirkeblad uddeles i uge 34. Fra mandag d. 17. august til søndag 23. august. Kontakt os, hvis du ikke har fået et inden 1. sept! Næste kirkeblad udkommer medio november.

oktober februar Lumby Sogns KIRKEBLAD Årgang 40, nr. 4 2009 til alle husstande

oktober februar Lumby Sogns KIRKEBLAD Årgang 40, nr. 4 2009 til alle husstande oktober Lumby Sogns februar KIRKEBLAD til alle Årgang 40, nr. 4 2009 husstande DEN DANSKE FOLKEKIRKE OG STATEN Med sagen om de afviste asylansøgere i Brorsonskirken er forholdet mellem staten og kirken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Lumby Sogns KIRKEBLAD

Lumby Sogns KIRKEBLAD Lumby Sogns KIRKEBLAD Nr. 1 37. årgang Februar - April 2006 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets

Læs mere

februar april Årgang 40, nr. 1 til alle 2009 husstande

februar april Årgang 40, nr. 1 til alle 2009 husstande februar april til alle Årgang 40, nr. 1 2009 husstande SALME 139 - EN BØN OM IDENTITET Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står, på lang afstand er du klar over min tanke;

Læs mere

Årgang 42, nr. 2 2011

Årgang 42, nr. 2 2011 KIRKEBLAD august - november Lumby og Stige Sogne Velkommen til et aktivt efterår med blandt andre Franz, Gustav, Kristian, Frøya, Martin og Jakob! til alle Årgang 42, nr. 2 2011 husstande KONFIRMANDPRÆDIKEN

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

KIRKEBLAD. august - november Lumby og Stige Sogne

KIRKEBLAD. august - november Lumby og Stige Sogne KIRKEBLAD august - november Lumby og Stige Sogne Kom og mød Minikonfirmanderne, Werner, Hans, Dennis, Mette, Jakob, Johannes, Massoud, Knud, David, Poul, Lasse, Kjeld m.fl.! Det bliver et spændende efterår!

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 1 24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke på 24. søndag

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015 Kirkerne i Vipperød juni juli august 2015 GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP Få øje på Kærligheden Sognepræsterne skriver: Der er i skrivende stund en endnu bedre stemning end sædvanligt i sognegården. Det

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang,

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, ORØ KIRKEBLAD Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, For ordet og for livet. En tid til eftertanke en tid til at takke:

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Kirke & Sogn 70. årgang Skårup Sogns Kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Ja tak Jeg ønsker fremover at få Skårup kirkes nyhedsbrev sendt med posten: Navn: Adresse: eller Jeg ønsker at få Skårup kirkes

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Nogle datoer til kalenderen

Nogle datoer til kalenderen Nogle datoer til kalenderen søndag d. 16. august kl. 10.30 velkomstgudstjeneste i Hogager kirke for alle konfirmander med familie. Bagefter er der indskrivning med en kort introduktion i Sognegården. søndag

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

MØD DIN DOMMER OG LEV LIVET MED GLÆDE OG BEGEJSTRING

MØD DIN DOMMER OG LEV LIVET MED GLÆDE OG BEGEJSTRING MØD DIN DOMMER OG LEV LIVET MED GLÆDE OG BEGEJSTRING Leve livet i Guds kærlighed. Jeg tror alle mennesker gerne vil leve i kærlighed med Gud og mennesker. Det viser min erfaring mig. Jeg tror aldrig jeg

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Ord på vej Af Dean Andersen

Ord på vej Af Dean Andersen Menighedsblad for Februar/ Marts 2013 KONTAKT Præst Dean Andersen Kyndegårdsvej 13, Nyker Telefon: 56 95 05 30 56 96 16 76 Mobil: 4092 4169 dean.andersen@metodistkirken.dk www.zionskirken.dk Kasserer Bettina

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

FOLKEKIRKENS FREMTID

FOLKEKIRKENS FREMTID FOLKEKIRKENS FREMTID I disse år er der opbrud i mange ting. Der sker mange og hurtige forandringer. De bærende strukturer i vores samfund ændres afgørende i disse år. Vi befinder os på mange måder i en

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde

Referat af menighedsrådsmøde Referat af menighedsrådsmøde Tirsdag den.2.februar 2016. kl. 19.00 til 22.00 i Teglgården. Bogense. 02.02. 2016. Tilstede: Kjeld Bruun, Jannie Bruun, Dorthe Årø, Kirsten Nielsen, Lise Jørgensen, Birgit

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham.

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 9 Det store, store træ Ugens tekst og referencer: Matt 13,31-32. Christ s Object Lessons, side 76-79. Huskevers: Voks i Jesu nåde (2 Pet 3,18) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

Midtdjurs Friskole, Ramtenvej 14D, 8581 Nimtofte. E-mail: mdsf@midtdjursfriskole.dk Skole: 86398137 SFO: 86398044

Midtdjurs Friskole, Ramtenvej 14D, 8581 Nimtofte. E-mail: mdsf@midtdjursfriskole.dk Skole: 86398137 SFO: 86398044 UGEBREV nr. 23 uge 05 Årgang 6 Temauge I næste uge har vi temauge om farver. I må læse under lærernes indlæg, hvad der skal ske i løbet af ugen, men her er lidt praktiske informationer. Mandag er normal

Læs mere

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen.

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. 1 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 17. januar 2016 kl. 16.00. Skitse - og stikordsagtig. Salmer: 289/277/439/362/Hvad er det der gør jul til noget særligt /143 Åbningshilsen. Nåde være

Læs mere

Vision 2015. Metodistkirken er aktiv og dynamisk.

Vision 2015. Metodistkirken er aktiv og dynamisk. Læs i dette nummer: Visionen 2015 Kalender for april og maj Præsternes træffetider SKAT - Tjek dine fradrag for betaling til kirken Thomas Risager er optaget på nyt studium Søger du ny inspiration Nyhedsbrev

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad December 2013 - Februar 2014 Glædelig Jul Københavns tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, udgav for nogle år siden en rigtig fin bog om vores danske salmebog:»syng for livet«. Han

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4

Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4 Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4 Der er i disse sommerdage et gyldent lys over aftnerne. Det lægger sig hen over landskabet

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Kommende arrangementer Torsdagsbrev, den 01.10.2015 www.mammenfri.dk Torsdag den 1. oktober Uge 41 Tirsdag den 6. oktober Tirsdag den 6. oktober Onsdag den 7. oktober Fredag den

Læs mere

fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«luk 10,38-42 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken

fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«luk 10,38-42 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Prædiken Høstgudstj. søndag den 28. september 2014 i Skibet kirke fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«luk 10,38-42 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Hjerm Vestre kirke Graver og kirketjener: Morten Gert Hansen Kirkevej 18, 7560 Hjerm tlf. 21 20 27 43 mail: hjermvkirkegaard@gmail.com Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Syng julen

Læs mere

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Grundtvigsk Foredragsforening - Sædding Den 26. april 1983 blev den grundtvigske foredragsforening i Sædding

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Luk 15,1-10

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Luk 15,1-10 1 3. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 16. juni 2013 kl. 10.00. Én konfirmation. Salmer: 402/12/436/289//492,v.1-3//v.4-6/439/725/15 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen + I Faderens

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj IRKE nyt 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj At finde sin rette plads... Se side 2 At finde sin rette plads - kan det lade sig gøre i kirken? Jeg har min faste plads i kirken. Sådan siger et par

Læs mere

Lumby Sogns. oktober. februar KIRKEBLAD

Lumby Sogns. oktober. februar KIRKEBLAD oktober Lumby Sogns februar KIRKEBLAD til alle Årgang 39, nr. 4 2008 husstande LIVET HER I VERDEN OG I EVIGHEDEN Egentlig burde emnet interessere os alle. Men måske tør vi ikke rigtig se det i øjnene.

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

Kirkebladet. for Ulstrup og Gundersted sogne. Konfirmation i Ulstrup Kirke, den 26. april 2015. foto-lab.dk

Kirkebladet. for Ulstrup og Gundersted sogne. Konfirmation i Ulstrup Kirke, den 26. april 2015. foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne foto-lab.dk Kirketeater Konfirmation i Ulstrup Kirke, den 26. april 2015 76. årgang Nr. 2 August - September - Oktober - November 2015 2 Kirken på landet For

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Chr. Midnatsgudstjeneste 31.12.2015 02-01-2016 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Chr. Midnatsgudstjeneste 31.12.2015 02-01-2016 side 1 02-01-2016 side 1 Prædiken til Midnatsgudstjeneste 2015. Christianshede kirke kl. 23.15. Tid til tanker, til eftertanker. Nytårsaften i kirkens stille rum, og når vi går ud af kirken er det til bulder

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010 Odense Valgmenighed Nr. 5. OKTOBER/NOVember 2010 FERNISERING - søndag den 12. september 2010 Søndag den 12. september havde Valgmenigheden høstgudstjeneste med et spændende tiltag, nemlig fernisering af

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2015/2016 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

KIRKEHILSEN HENDRIKSHOLM KIRKE JUNI JULI AUGUST 2015

KIRKEHILSEN HENDRIKSHOLM KIRKE JUNI JULI AUGUST 2015 MENIGHEDSRÅDET Menighedsrådsformand Lene Jespersen Brandholms Allé 23, 3. mf. 2610 Rødovre Mob. 6140 9308 lenejespersen906@gmail.com Næstformand Lasse Stensby Baasch Blankavej 5, 3.tv. 2500 Valby Tlf.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015 Kl. 9.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Ubekymrethed Salmer: 750, 42; 41, 31 15, 369; 41, 31 Evangelium: Matt. 6,24-34 "End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem" Der var engang

Læs mere

Helhedsplanens Nyhedsbrev Nyt fra Arendalsvej og Lupinvej/Resedavej Nr.2 Marts 2016

Helhedsplanens Nyhedsbrev Nyt fra Arendalsvej og Lupinvej/Resedavej Nr.2 Marts 2016 Helhedsplanens Nyhedsbrev Nyt fra Arendalsvej og Lupinvej/Resedavej Nr.2 Marts 2016 Nyt fra Helhedsplanen Vil du være med? Kontakt helhedsplanen Opstart af nye aktiviteter s. 2 s. 3 s. 8 Nyt fra Helhedsplanen

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan Månedsbladet september 2015 Læs inde i bladet: Opstillingsmøde til brugerrådsvalget og foredrag om

Læs mere

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges September 2014 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges Forårets konfirmander For gavernes skyld? 44 nye konfirmander tjekkede sammen med deres forældre ind

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

K I R K E S I D E R N E

K I R K E S I D E R N E GUDS RETFÆRDIGHED OG VORES Vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus. Sådan skrev Paulus og det betyder, at Guds retfærdighed ikke er en idé om retfærdighed,

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2014

ARENDSE NYT Februar 2014 ARENDSE NYT Februar 2014 Indholdsfortegnelse Februar 2014 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Velkommen til nye beboer Fødselsdage i januar Nytårskur Invitation til pårørende aften Referat af

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere