Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn d.15.3, 10.4 samt på:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn d.15.3, 10.4 samt 6.4.2013 på:"

Transkript

1 Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn d.15.3, 10.4 samt på: Sputnik 1 - Teglværksgade 37, København Ø Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst og Bekendtgørelse nr. 885 af 07/07/2010: Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 19 stk. 2: Den ( ) nævnte tilsynsfunktion skal blandt andet sikre, at undervisningen i dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens 40, stk. 1. Navn og øvrige oplysninger, tilsynsførende Søren Berg, tilsynsførende Specialområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen Gyldenløvesgade 15, København V Fakta om undervisningsstedet: Målgruppen på Sputnik 1 er børn og unge mellem 9 og 14 år, der har faglige, sociale og/eller emotionelle problematikker inden for områderne AKT(Adfærd, Kontakt og Trivsel) og ADHD(Opmærksomhedsforstyrrelser/Hyperaktivitet). Eleverne er opdelt i afdelinger efter alder. En elev i en af disse afdelinger har ofte faglige problemer, har svært ved at orientere sig i det sociale felt og foretager ofte uhensigtsmæssige valg i forhold til handlinger og adfærd. Gennemgående temaer for eleverne er: Ensomhed, isolering, manglende impulskontrol, småkriminalitet og begyndende marginalisering. Fælles for eleverne er, at de ofte har flere skoleskift bag sig, som alle bærer præg af nederlag og skuffelser. Samtidig er tilliden til voksne i elevens netværk (forældre, lærere, pædagoger m.fl.) ofte meget lille, og antallet af ressourcestærke voksne få eller ingen. Eleverne befinder sig som udgangspunkt kognitivt indenfor normalområdet og der sigtes imod at eleverne kan tage eksamen i et eller flere eksamensfag.

2 Institutionsnummer: Undervisningspersonalet: Karen Hasle: Afdelingsleder, lærer: linjefag: håndarbejde, historie Andet: Miljøterapeutisk uddannelse, Impraxis systemisk teori og metode, Læsekursus Søren Juel Jensen: Souschef, lærer: linjefag: matematik, idræt, historie, kristendom Andet: Svømmelæreruddannelsen Kursusforløb fordelt over 12 mdr. I systemisk og narrativ teori og metode v. Pia Laursen Thomas Kitaj: pædagog Andet: Kursusforløb fordelt over 12 mdr. I systemisk og narrativ teori og metode v. Pia Laursen, klatrekursus SSP Janni Skjærlund Larsen: Lærer: linjefag: dansk, samfundsfag, hjemkundskab, kristendom Andet: Gökhan Akyüz: pædagog Andet: Impraxis systemisk teori om metode, Konflikthåndtering Center for konfliktløsning, Klatrekursus SSP. Elisabeth Fausing: lærer: Linjefag: dansk, dansk som andetsprog, kristendom, håndarbejde Andet: Kursusforløb fordelt over 12 mnd. I systemisk og narrativ teori og metode v. Pia Laursen, Kursus på Streyf Københavns naturcenter, Læsekursus Emil Therkelsen: lærer: linjefag: matematik, historie, biologi, N/T Andet: Kursusforløb fordelt over 12 mnd. I systemisk og narrativ teori og metode v. Pia Laursen Trine Duckert: pædagog pt. på barsel Signe Gry Thorup: Pædagog Andet:Vocaltech, London, Diploma in contemporary music- Undervisningsoverenskomst: Er indgået med Børne-og Ungdomsforvaltningen i København juni måned Konklusion på tilsynsbesøg (eventuelle forudsætninger denne konklusion hviler på, er nævnt nederst i rapporten) Jeg finder, at undervisningen på dagbehandlingstilbuddet Sputnik 1 står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens 40, stk. 1.

3 Bilag udleveret i forbindelse med tilsynet: Personaleoversigt og liste over kvalifikationer Timetalsberegning og fagrække: Skolen Sputnik1 tilbyder fuld fagrække og lever op til minimumstimetallene i Københavns Kommunes styrelsesvedtægt for Folkeskolen. Beskrivelse af tilsynsbesøg: Tilsynet er bestået af deltagelse i personalets morgenmøde, morgenmad med eleverne, tilsyn i samtlige klasser, fordelt over tre dage samt afslutningsvist et møde med skolens ledelse. 1. uanmeldte tilsynsdag Dagen starter medmorgenmøde 8:30-09:00 9 personaler er til stede. Mødet starter med en drøftelse af udvalgte elever holdt op imod, at skolen skal på skitur om søndagen, praktiske problemer og problemstillinger. Dagen gennemgås. Elever skal have konfliktsamtaler, dette koordineres. Dagen fremstår tydeligt at være i skiturens tegn. Der skal hentes tøj og biler på andre Sputnik afdelinger, købes halalkød osv. Morgenmad: Eleverne møder glade ind i en stille strøm, tales meget om ski og sommerfugle i maven i forhold til turen. 1.time 9:30-10:30 Dansk med stor gruppe. 7 elever fra sjette og syvende klasse, en lærer og en assistent underviser. Dagens program er skrevet op på tavlen og klassens elever orienteres omkring, at dagen er speciel, og primært består af forberedelserne til skituren. Klassen har et hængeparti med en novelleanalyse af Efterfølgeren men starter indledningsvist med at læse frilæsning. Enkelte læsesvage elever følger efter tur med læreren ind i det nærliggende lokale for at træne højtlæsning, mens resten af gruppen læser. Dette foregår i fuldkommen ro og koncentration fra elevernes side. Halvvejs i timen overgår aktiviteten til selv novelleanalyse. Der snakkes om genren og berettermodellen. Sidstnævnte danner rammen om en analyse i plenum styret af læreren. Samtlige elever virker optagede af aktiviteten. To af eleverne har brug for at sidde lidt skærmet under aktiviteten, mens resten af eleverne sidder omkring et fællesbord i midten af lokalet. Der ses en rimelig spredning i fagligt niveau, men læreren formår ubesværet at inddrage alle eleverne løbende alligevel på deres egen niveau. Det uanmeldte tilsyn afbrydes kl idet afdelingen påbegynder den praktiske planlægning af turen og der sker en fysisk opsplitning af de grupper der henter biler, køber ind m.v 2. uanmeldte tilsynsdag matematik med lille gruppe. Der er denne dag et stort fravær af elever i lille gruppe, hvilket af skoleleder tilskrives lockoutsituationen på normalområdet.

4 I lille gruppe er der kun fremmødt 2 elever. De sidder separat i to forskellige grupperum. I det første rum læser en underviser højt for en elev fra bogen Zlatan. Regelmæssigt drøftes indholdet af det læste med eleven. Sidstnævnte virker træt og uoplagt, men deltager dog aktivt i aktiviteten, da stoffet interesserer eleven skiftes der til matematik grundet elevens generelle og hurtige udtrætning. Eleven arbejder herefter i et matematikhæfte med ekstraopgaver. Dette foregår på tid efter elevens eget ønske med temmelig god effekt i ca.15 minutter. Herefter holder eleven pause. Jeg skifter efter pausen til den anden elev der ligeledes undervises i matematik af en underviser. Timen opstartes med en gennemgang af tabellerne og arbejde med at udfylde tallene i tabellerne på et opgaveark. Eleven fordrer, at underviseren er meget støttende og opmuntrende undervejs i processen, og dette sker uden problemer. Eleven udtrættes dog temmelig hurtigt, og beskriver træthed og modvilje mod matematikken. Efter 10 minutters undervisning tilbydes eleven en mulighed for at strække benene, men dette afslås og arbejdet med tabellerne fortsættes. Materialer tilstede er Rema 2b og diverse kopiark. Timen afsluttes tilsynsdag dansk med sidste del af lille Gruppe. En lærer, en elev. Der er to elever i gruppen, men den anden elev kommer først senere på dagen. Undervisningen starter til tiden, dog med en del motivationsarbejde for læreren, idet eleven ikke virker så veloplagt. Det er vanskeligt for læreren at få eleven i gang med at læse. Eleven vil ikke vælge en læsebog af to mulige, kaster med bogen og er uimodtagelig for lærerens anvisninger. Det fremgår, af elevens egen mund, at eleven ikke er udhvilet og ikke har spist morgenmad hjemmefra. En ny lærer kommer ind, og eleven benytter sig af muligheden for et lærerbytte- mod at læse Flotte Hans og Grumme Grethe. Eleven læser to sider højt, mens der sideløbende tales om svære ord, pendanter til den rigtige Hans og Grethe m.m. Efter 25 minutter er eleven udtrættet og holder en pause inden arbejdet genoptages. Eftermøde med skolens ledelse: Efter tilsynet afholder jeg et kort møde med skolens leder Karen Hasle og (noget af tiden) souschef Søren Juel Jensen. Vi drøftede kort mine observationer på de uanmeldte tilsyn, afdelingens nuværende målgruppe, samt de fremadrettede procedurer omkring magtanvendelser. Eventuelle bemærkninger der knytter sig til konklusionen: Tilsynet udbeder sig, at magtanvendelser fra skoleåret 2012/13 fremsendes direkte til tilsynsførende.

5 Søren Berg Tilsynsførende Skolelederunderskrift (tilsynsrapporten bedes underskrevet og returneret senest 2 uger efter modtagelsen) Det er muligt at vedlægge kommentarer til rapporten. Disse evt. kommentarer indarbejdes ikke i rapporten, men vil fremgå som bilag. Med venlig hilsen Søren Berg

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Behandlingshjemmet Dalgaarden

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

Tilsynserklæring 2014

Tilsynserklæring 2014 Tilsynserklæring 2014 Skole Byens Skole, Høffdings vej 75, 2500 Valby Skolekode 101111 Tilsynsførende Lektor, ph.d. Camilla Hutters, fam@koedhutters.dk Tilsynets art og omfang Tilsynet er gennemført 10.

Læs mere

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole?

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole? Selvevaluering - Indledning Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg, juli 2012 Hvorfor lave selvevaluering

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

3.x På Aars skole 2013 / 2014

3.x På Aars skole 2013 / 2014 3.x På Aars skole 2013 / 2014 SKOLENS KONTAKT INFORMATIONER Aars skole Kirkegade 4 9600 Aars Tlf.: 99 66 88 00 Skole leder: E mail: Pædagogisk leder for AKT afdelingen: Mette Billund (MBI) E mail: mbi@vesthimmerland.dk

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler Kvalitetsrapport for Københavns Kommunes folkeskoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 Indledning Indhold INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR KØBENHAVNS KOMMUNE... 3 HVAD ER KVALITET

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Årsager til uddannelsesophør mellem 3. og 6. måned for elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 Frafaldsanalyse og evaluering af indsamlede data Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Projektnr.:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013 #cpr# Opholdsstedet Golå Att.: Ledelsen 29. maj 2013 Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 27.2.2013 Afholdt i tidsrummet fra kl. 13.00 17.00 Deltagere: Fra Golå, Leder Anette Luther og Palle Lau, 2 medarbejdere.

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere