Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT. Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT. Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A)"

Transkript

1 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT Sted: Station Ebeltoft Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato: Onsdag den 6. februar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Jan Petersen, Norddjurs (A) Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A) Kirstine Bille, Syddjurs (F) Jørgen Brøgger, Syddjurs (F) Per Zeidler, Syddjurs (L) Politidirektøren Jørgen Illum Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A) Norddjurs Kommune

2 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Indholdsfortegnelse Side 1. Forventet regnskab Indkøb af automobilsprøjte og vandtankvogn Risikobaseret dimensionering Meddelelser Eventuelt...9 Bilagsoversigt...10 Norddjurs Kommune

3 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Forventet regnskab G01 13/3710 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Regnskabet viser et mindre forbrug på ,75 kr. Indtægterne har været lidt større end beregnet, der er budgetteret med kr. og indtægterne er på kr. Budgettet er nedjusteret med kr. på grund af mindre udgifter til forsikring efter nyt udbud. På uddannelseskontoen er der et merforbrug på kr. da vi er nød til, at ansætte mandskab der kan i dagtimerne og andre i fritiden, så vi sikrer tilstrækkeligt mandskab hele døgnet. Vi uddanner fortrinsvis på vores egen brandskole med aften og weekendundervisning, men flere ønsker at uddanne sig i hverdagene hvilket giver forøgede udgifter ved at købe uddannelsespladser på andre brandskoler, samt tabt arbejdsfortjeneste til brandmanden. Der er ikke i 2012 afsat et beløb til konsulentbistand, men der har været en udgift på kr. Konsulenten har bistået med at udarbejde udbudsmaterialet til automobilsprøjten og vandtankvognen samt sikre, at de indkomne tilbud var i overensstemmelse med udbudsmaterialet.. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling 1

4 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabschefen indstiller det forventede regnskab til godkendelse. Bilag: 1 Åben Regnskab 2012 Beredskabskommissionen 23040/13 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den Det forventede regnskab godkendes med den tilføjelse, at mindre forbruget overføres til budget

5 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Indkøb af automobilsprøjte og vandtankvogn G01 13/3710 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Der er afgivet følgende tilbud på chassiser og opbygninger. Chassis GKV har tilbudt: Volvo FM 330 4x2 langt chassis Volvo FM 330 4x2 langt chassis Crew Cap (mandskabskabine bygget fra fabrik specielt beregnet for brandkøretøjer) Samlet tilbud kr. Volvo Truck Danmark har tilbudt: Volvo FM 330 4x2 langt chassis til kr. Volvo FM 330 4x2 langt chassis Crew Cap til kr. Samlet tilbud kr. Opbygning GKV har tilbudt: Vandtankvogn opbygget af Ziegler i aluminium til kr. Vandtankvogn opbygget af Ziegler i polypropylen til kr. Automobilsprøjte opbygget af GKV/Ziegler i aluminium til kr. Automobilsprøjte opbygget af GKV i polypropylen til kr. Hauberg Technique har tilbudt: Vandtankvogn opbygget i glasfiberkomposit til kr. Automobilsprøjte opbygget af GKV i glasfiberkomposit til kr. Økonomiske konsekvenser Ingen. 3

6 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Indstilling Beredskabschefen indstiller, 1. at der indkøbes to Volvo chassiser ved GKV 2. at der indkøbes én vandtankvogn ved Hauberg Technique 3. at der indkøbes én automobilsprøjte i polypropylen ved GKV Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den Beredskabskommissionen godkender: 1. at der indkøbes to Volvo Chassiser ved GKV for en samlet pris på kr. 2. at der indkøbes en automobilsprøjte ved GKV til kr. 3. at der indkøbes en vandtankvogn ved Hauberg Technique til kr. 4

7 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Risikobaseret dimensionering G01 13/3710 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Den risikobaserede dimensionering er under udarbejdelse, og der ønskes derfor en drøftelse af beredskabets opgaver og struktur. Bådberedskab Beredskabet har ansvaret for en forsvarlig indsats i søer, åer, moser og havne. Bådberedskabet er i dag i Grenaa og Ebeltoft, men skal Djursland kyster dækkes med en rimelig udrykningstid, bør der være en båd i Allingåbro og Rønde. Båden i Ebeltoft skal udskiftes, da den er indkøbet til indsats på havet i forbindelse med FDO lagret, men er ikke velegnet til indsættelse i søer, åer og moser. Lift Med vores håndstiger kan vi redde personer, hvis byggehøjden er under 9,5 m. Planlægges der højere bebyggelse kan personredning ske med liften, eller ved at den enkelte bebyggelse sikres med flugtvejsgange og sikkerhedstrappe. Forureningsmateriel Forureningsmateriellet er placeret i Grenaa, det foreslås udvidet med rensetelt til mandskabet og afpropningsmateriel i Hornslet. Knebel Knebel har tidligere været en hjælpestation til Ebeltoft og Rønde, men har i en længere periode kørt selvstændigt, det kan overvejes, om vandtankvognen i Knebel skal udskiftes, så de forsat løser alle opgaver alene. Tung frigørelse 5

8 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner I dag er der ikke tungt frigørelsesudstyr på Djursland. Tung frigørelse bruges til lastbiler, busser og tog og består at bl.a. klipper og spreder der er kraftigere end det vi bruger til personvogne. Forebyggelse I dag gennemføres de lovpligtige brandsyn, men der er ikke ressourcer til at lave forbyggende arbejde for virksomheder, skoler og borgere. Det er i beredskabskommissionen besluttet, at butikker og forsamlingslokaler til under 150 personer ikke skal have brandsyn. Vi ser mange butikker, hvor flugtsvejsdøre er blokeret af f.eks. kasser med juice, hvilket umuliggør en hurtig evakuering af butikken i tilfælde af brand Krisestyring Krisestyringsstabene i de to kommuner skal mindst to gange i hver valgperiode gennemføre krisestyringsøvelser. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Beredskabschefen indstiller punktet til drøftelse. Bilag: 1 Åben Afstande for bådberedskabet Risiko dimensionering 23216/13 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den Punktet blev drøftet, og det blev vedtaget, at oplægget til den risikobaserede dimensionering skal drøftes på et ekstraordinært beredskabskommissionsmøde. Inden det ekstraordinære møde, skal der foretages en nærmere analyse af ovennævnte punkter. Beredskabskommissionsmødet blev fastsat til den 3. april 2013 kl

9 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Meddelelser G01 13/3710 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Med beredskabsforliget blev støttepunktsberedskaberne nedlagt og materiellet blev tilbudt udvalgte kommuner i en to årig periode. Brand og Redning Djursland har søgt om at få tildelt en kompressor, renseplads, supplerende vandforsyning og lysgiraf. Nedlæggelse af støttepunktsberedskab i verserende sag med NIRAS, bilag vedlagt Ændring af dimensioneringsbekendtgørelsen udskydes og vil indgå i det kommende udvalgsarbejde. Brev til kommunerne om dimensioneringsbekendtgørelsen, vedlagt. Bilag: Syddjurs afgangstider Syddjurs udrykningstider Norddjurs afgangstider Norddjurs udrykningstider Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Bilag: 1 Åben Nedlæggelse af støttepunktsberedskab 23237/13 2 Åben Brev til kommunerne om dimensioneringsbekendtgørelsen 23239/13 3 Åben Syddjurs afgangstider 23241/13 7

10 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Åben Syddjurs udrykningstider 23242/13 5 Åben Norddjurs afgangstider 23248/13 6 Åben Norddjurs udrykningstider 23251/13 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den I den verserende sag med NIRAS blev der besluttet, at der skal udfærdiges et brev til advokatfirmaet HjulmandKaptajn med formand og næstformand som underskrivere. Sagen mod NIRAS er rejst på grund af en ikke tilfredsstillende rådgivning i forbindelse med et udbud. 8

11 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Eventuelt G01 13/3710 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Næste Beredskabskommissionsmøde onsdag den 29. april Økonomiske konsekvenser Indstilling Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den Til orientering. 9

12 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Bilagsoversigt 1. Forventet regnskab Regnskab 2012 Beredskabskommissionen (23040/13) 3. Risikobaseret dimensionering 1. Afstande for bådberedskabet Risiko dimensionering (23216/13) 4. Meddelelser 1. Nedlæggelse af støttepunktsberedskab (23237/13) 2. Brev til kommunerne om dimensioneringsbekendtgørelsen (23239/13) 3. Syddjurs afgangstider (23241/13) 4. Syddjurs udrykningstider (23242/13) 5. Norddjurs afgangstider (23248/13) 6. Norddjurs udrykningstider (23251/13) 10

13 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Underskriftsside Jan Petersen, Norddjurs (A) Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A) Kirstine Bille, Syddjurs (F) Jørgen Brøgger, Syddjurs (F) Per Zeidler, Syddjurs (L) Politidirektøren Jørgen Illum 11

14 Bilag: 1.1. Regnskab 2012 Beredskabskommissionen Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 06. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23040/13

15 Fælleskommunalt redningsberedskab for Norddjurs - og Syddjurs Kommuner Artskonto Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Indtægter Indtægter Forbrug JAN kr. Korr. budget kr. Rest. korr. budget kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK Forbrugs % 2012 Udgiftsbas eret Forbrugs % 2011 Udgiftsbas eret U , , ,30 101,49 102,28 I , , ,30 100,40 102,28 I , , ,05 110,08 132,39 I , , ,05 110,08 132, Salg af produkter og ydelser I , , ,40 69,62 104, Øvrige indtægter I ,45 0, ,45 0,00 197,64 Personale Ledelse U , , ,36 104,65 99,83 U , , ,86 52,30 94, Ledelse U , , ,86 52,30 94,14 Fagpersonale U , , ,02 104,71 99, Fagpersonale U , , ,02 104,71 99,70 Uddannelse U , , ,55 302,48 120, Uddannelse, kurser, personale, Fødevarer U , , ,52 216,95 142, Uddannelse, kurser, personale, varekøb U , , ,17 162,39 178, Uddannelse, kurser, personale, Tj. y. ud U , , ,02 679,92 171, Uddannelse, kurser, personale, Tj. y. me U , , ,84 173,05 50,62 Øvrige personaleudgifter U , , ,26 101,34 104, Øvrige personaleudgifter, Fødevarer U , , ,76 71,46 84, Øvrige personaleudgifter, Øvrige varekøb U , , ,36 103,76 121, Øvrige personaleudgifter, Tj.y. uden mom U , , ,23 89,71 83, Øvrige personaleudgifter, Tj.y. med moms U , , ,89 255,16 108,23 Kørsel U , ,60 0, Kørsel tjeneste U , ,60 0,00

16 Møder U , , ,21 53,63 64, Møder, fødevarer U 5.828, , ,51 83,26 103, Møder, Varekøb U 1.130, ,00-130,90 113,09 10, Møder, tjenesteydelser uden moms U 872, , ,00 7,27 49, Møder, tkensteydelser med moms U 3.430, , ,40 343,04 37,37 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler U , , ,49 113,06 118,13 Materiale- og aktivitetsudgifter U , , ,10 117,39 137, Materiale, aktiviteter, Fødevarer U , , ,91 187,55 104, Materiale, aktiviteter varekøb U , , ,65 69,56 141, Materiale, aktiviteter, Tjenesteydelser U , , ,00 940,35 503, Materiale, aktiviteter, Entreprenør og h U , , ,96 35,67 154, Materiale, aktiviteter, Øvrige tjenestey U , , ,80 157,61 130,52 Administrationsudgifter U , , ,39 102,27 98,79 Administrationsudgifter U , , ,70 92,26 92, Administrationsudgifter, varekøb U ,25 0, ,25 0,00 11, Administrationsudg. Tjenesteyd. U/moms U , , ,85 100,87 94, Administrationsudgifter, Entreprenør- og U X Administrationsudgifter, tjenesteydelse U , , ,80 10,93 68,23 Kontorhold U , , ,62 184,00 115, Kontorhold, varekøb U , , ,27 166,46 119, Kontorhold, Tjenesteydelse U/moms U 454,35 0,00-454,35 0,00 13, Kontorhold, tjenesteydelse m/moms U 3.404,00 0, ,00 0,00 337,61 Telefon U , , ,19 121,20 118, Telefon, varekøb U 9.256,76 0, ,76 0,00 97, Telefon, tjenesteydelse m/moms U , , ,43 116,57 120,35 Forsikringer U , ,00 372,00 99, Forsikringer, motorkøretøjer u/moms U , ,00 372,00 99,84 Annoncer U 5.633, , ,00 56,33 98, Annoncer, tjenesteydelse m/moms U 5.633, , ,00 56,33 98,85

17 Abonnementer U , , ,00 122,94 68, Abonnementer, varekøb U , , ,00 121,69 70, Abonnementer, tjenesteydels u/moms U 125,00 0,00-125,00 0,00 52,30 Møder og repræsentation U , , ,30 268,30 104, Møder og repr., fødevarer U 4.173,30 0, ,30 0,00 99, Møder og repr., varekøb U 2.920,00 0, ,00 0,00 130, Møder og repræsentation, Tjenesteydelse U , , ,00 197,37 97,85 Kassedifferencer U -0,02 0,02 0,00 Konsulentbistand U ,00 0, ,00 0,00 160, Konsulentbistand, tjenesteydelse u/moms U 2.280,00 0, ,00 0,00 332, Konsulentbistand, tjenesteydelse m/moms U ,00 0, ,00 0,00 118,82 It, inventar og materiel U , , ,11 92,71 103,71 Køb it,inventar,materiel-ikke aktiveres U , , ,25 135,45 531, Anskaffelser varekøb under U , , ,25 135,45 462, Anskaffelser under tj.y. u/moms U X Anskaffelser under tj.y. m/moms U 0,00 0,00 49,77 Leje/leasing af it,inventar og materiel U , , ,13 92,76 94, Leje/leasing, tjenesteydelse u/moms U ,17 0, ,17 0,00 2, Leje/leasing, tjenesteydelse m/moms U , , ,30 91,06 94,60 Drift og vedligeholdelse U , , ,90 119,89 128, Drift og vedligeh. Brændsel og drivmidle U 1.045,60 0, ,60 0, Drift og vedligeh. Varekøb U , , ,77 136,35 144, Drift og vedligeh. Tjenesteydelse u/moms U 1.805, , ,00 4,51 50, Drift og vedligeh. Entreprenørydelser U , , ,64 41,85 106, Drift og vedligeh. Tjenesteydelse m/moms U , , ,17 235,05 122,21 Drift af køretøjer U , , ,13 75,28 89, Drift af køretøjer, brændsel og drivmidl U , , ,98 97,76 111, Drift af køretøjer, varekøb U , , ,16 22,36 84, Drift af køretøjer, tjenesteydelse u/mom U , , ,25 23,45 69,71

18 Drift af køretøjer, entreprenørydelser U , , ,48 153,47 115, Drift af køretøjer, tjenesteydelser m/mo U , , ,22 56,83 148,42 Grunde og bygninger U , , ,44 83,96 103,87 Leje/leasing af grunde og bygninger U , , ,42 74,96 98, Leje/leasing af grunde og bygn., tj.y. u U , , ,49 69,50 94, Leje/leasing af grunde og bygn., tj.y. m U , , ,93 91,42 110,17 Vedligeholdelse U , , ,34 52,79 116, Vedligeholdelse. Grunde og bygninger. Va U , ,00 167,03 99,16 135, Vedligeholdelse, Grunde og bygn. Tjenest U 144, , ,71 1,44 35, Vedligehold, Grunde og bygn. Entrepren/h U , , ,60 63,44 140, Vedligeholdelse, Grunde og bygn. Tjenest U , ,00 53,03 Vedligholdelse af udenomsarealer U , , ,65 149,48 115, Vedligeh. af udenomsarealer, varekøb U , , ,00 101,70 102, Vedligeh. af udear., tj.y. u/moms U 6, , ,01 0,17 4, Vedligeh. udenomsarealer entreprenørydel U , , ,81 179,18 136, Vedligeh. af udear., tj.y. m/moms U , , ,85 302,83 68,90 Forsikringer U , , ,00 64,64 110, Forsikringer, tj.yd u/moms (grunde og by U , , ,00 64,64 110,55 El U , , ,08 82,26 78, El, brændsel og drivmidler U , , ,27 74,22 74, El, momsundertrykkelse U 1.875, , ,00-5, El, tjenesteydelse u/moms U ,81 0, ,81 0,00 50,07 Varme U , , ,55 85,63 125, Varme, brændsel og drivmidler U , , ,45 64,72 117, Varme, tjenesteydelse u/moms U , , ,97 127,34 202, Varme, tjenesteydelse m/moms U , , ,07 77,91 90,57 Vand U , , ,14 102,48 83, Vand, varekøb U 0,00 0,00 X Vand, tjenesteydelse u/moms U , , ,45 54,40 49,66

19 Vand, tjenesteydelse m/moms U , , ,59 150,56 116,63 Renovation U , , ,50 57,91 73, Renovation, tjenesteydelse m/moms U , , ,50 57,91 73,04 Rengøring/vask U , , ,34 89,54 87, Rengøring/vask, varekøb U , , ,58 119,14 82, Rengøring/vask, tjenesteydelse m/moms U 8.985, , ,92 64,18 92,80 Betaling andre off. myndigheder Betaling andre offentlige myndigheder I , , ,75 99,64 99,94 I , , ,75 99,64 99, Betaling andre off. myndigh. fra kommune I , , ,75 99,64 99, Betaling andre off. myndigh. fra kommune I , , ,75 99,64 99, Betaling andre off. myndigh. fra kommune I , , ,28 99,92 99, Betaling andre off. myndigh. fra kommune I , , ,47 99,33 99,94 DKK Bruttoudgift pr : ,30 Indtægter: ,05 Nettoudgift til fordeling: ,25 Fordeling af Udgift pr. Afvigelse nettoudgift: kommune Budget Slutopgørelse Syddjurs Kommune: , , ,28 Norddjurs Kommune: , , ,47 Indbyggertal : , , ,75

20 Bilag: 3.1. Afstande for bådberedskabet Risiko dimensionering Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 06. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23216/13

21 Afstande for bådberedskabet. Ebeltoft. Helgenæs 27 minutter Skødshoved strand 26 Ugelbølle strand 23 Mørkekær Sø v/rosenholm Der fiskes i søen 31 Rønde Helgenæs 27 Skødshoved strand 22 Ugelbølle strand 10 Mørkekær Sø v/rosenholm Der fiskes i søen 17 Randers Udbyhøj 26 Grenaa Udbyhøj 45 Sommerhusområde og campingpladser 25 Langsø i Løvenholmskoven 25 Allingåbro Udbyhøj 30 Sommerhusområde og campingpladser 15 Langsø i Løvenholmskoven 17

22 Bilag: 4.1. Nedlæggelse af støttepunktsberedskab Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 06. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23237/13

23

24

25

26

27 Bilag: 4.2. Brev til kommunerne om dimensioneringsbekendtgørelsen Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 06. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23239/13

28

29 Bilag: 4.3. Syddjurs afgangstider Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 06. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23241/13

30 Månedsstatistik genereres fra Redningsberedskabets Statistikbank. Statistikkerne er baseret på de kommunale redningsberedskabers indberetning i ODIN - opgjort pr Antal udrykninger fordelt på alarmtype Antal udrykninger fordelt på måned Syddjurs Kommune November 2012 Reel Blind Falsk Total Syddjurs Kommune Antal Pr indb. 2,6 0,5 0,2 3,3 Region Midtjylland Antal Pr indb. 1,5 0,8 0,1 2,4 Hele landet Antal Pr indb. 2,2 1,5 0,1 3,9 Januar-November Reel Blind Falsk Total Syddjurs Kommune Antal ,00 Antal ,00 Region Midtjylland Antal Antal Hele landet Antal Antal Antal udrykninger til reelle alarmer fordelt på melding Antal udrykninger til reelle alarmer fordelt på måned Syddjurs Kommune November 2012 Brand Redning Miljø Andet Syddjurs Kommune Antal Pr indb. 1,9 0,2 0,2 0,2 Region Midtjylland Antal Pr indb. 0,8 0,2 0,3 0,2 Hele landet Antal Pr indb. 1,2 0,4 0,4 0,3 Januar-November Brand Redning Miljø Andet Syddjurs Kommune Antal Antal Region Midtjylland Antal Antal Hele landet Antal Antal Spørgsmål til statistikken eller abonnementet kan rettes til Beredskabsstyrelsen tlf eller på Find mere statistik på statistikbank.brs.dk Beredskabsstyrelsen - Datavej 16, 3460 Birkerød - Tel

31 Bilag: 4.4. Syddjurs udrykningstider Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 06. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23242/13

32 Månedsstatistik genereres fra Redningsberedskabets Statistikbank og udsendes en gang om måneden til abonnenterne. Statistikkerne er baseret på de kommunale redningsberedskabers indberetning i ODIN - opgjort pr Afgangstider Afgangstider år til dato (kumuleret hyppighed) Syddjurs Kommune November Total Gns. Syddjurs Kommune Antal :22 Procent 0,0 81,8 100,0 Hele landet Antal :34 Procent 26,8 91,7 100,0 Januar-November 1 5 Total Gns. Syddjurs Kommune Antal :33 Procent ,8 68,7 100,0 Antal :29 Procent ,8 69,2 100, ,00 Hele landet 2.012,00 Antal :36 Procent ,2 91,7 100,0 Antal :34 Procent ,5 92,2 100,0 Udrykningstider Udrykningstider år til dato (kumuleret hyppighed) Syddjurs Kommune November Total Gns. Syddjurs Kommune Antal :21 Procent 27,3 81,8 100,0 Hele landet Antal :55 Procent 76,6 93,5 100,0 Januar-November Total Gns. Syddjurs Kommune Antal :37 Procent ,6 85,6 100,0 Antal :19 Procent ,8 87,9 100,0 Hele landet Antal :51 Procent ,8 93,6 100,0 Antal :45 Procent ,0 94,2 100,0 Spørgsmål til statistikken eller abonnementet kan rettes til Beredskabsstyrelsen tlf eller på Find mere statistik på statistikbank.brs.dk Beredskabsstyrelsen - Datavej 16, 3460 Birkerød - Tel

33 Bilag: 4.5. Norddjurs afgangstider Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 06. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23248/13

34 Månedsstatistik genereres fra Redningsberedskabets Statistikbank. Statistikkerne er baseret på de kommunale redningsberedskabers indberetning i ODIN - opgjort pr Antal udrykninger fordelt på alarmtype Antal udrykninger fordelt på måned Norddjurs Kommune November 2012 Reel Blind Falsk Total Norddjurs Kommune Antal Pr indb. 2,4 1,3 1,3 5,0 Region Midtjylland Antal Pr indb. 1,5 0,8 0,1 2,4 Hele landet Antal Pr indb. 2,2 1,5 0,1 3,9 Januar-November Reel Blind Falsk Total Norddjurs Kommune Antal ,00 Antal ,00 Region Midtjylland Antal Antal Hele landet Antal Antal Antal udrykninger til reelle alarmer fordelt på melding Antal udrykninger til reelle alarmer fordelt på måned Norddjurs Kommune November 2012 Brand Redning Miljø Andet Norddjurs Kommune Antal Pr indb. 0,5 0,3 1,1 0,5 Region Midtjylland Antal Pr indb. 0,8 0,2 0,3 0,2 Hele landet Antal Pr indb. 1,2 0,4 0,4 0,3 Januar-November Brand Redning Miljø Andet Norddjurs Kommune Antal Antal Region Midtjylland Antal Antal Hele landet Antal Antal Spørgsmål til statistikken eller abonnementet kan rettes til Beredskabsstyrelsen tlf eller på Find mere statistik på statistikbank.brs.dk Beredskabsstyrelsen - Datavej 16, 3460 Birkerød - Tel

35 Bilag: 4.6. Norddjurs udrykningstider Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 06. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23251/13

36 Månedsstatistik genereres fra Redningsberedskabets Statistikbank og udsendes en gang om måneden til abonnenterne. Statistikkerne er baseret på de kommunale redningsberedskabers indberetning i ODIN - opgjort pr Afgangstider Afgangstider år til dato (kumuleret hyppighed) Norddjurs Kommune November Total Gns. Norddjurs Kommune Antal :25 Procent 0,0 83,3 100,0 Hele landet Antal :34 Procent 26,8 91,7 100,0 Januar-November 1 5 Total Gns. Norddjurs Kommune Antal :13 Procent ,3 76,3 100,0 Antal :29 Procent ,6 72,0 100, ,00 Hele landet 2.012,00 Antal :36 Procent ,2 91,7 100,0 Antal :34 Procent ,5 92,2 100,0 Udrykningstider Udrykningstider år til dato (kumuleret hyppighed) Norddjurs Kommune November Total Gns. Norddjurs Kommune Antal :20 Procent 50,0 100,0 100,0 Hele landet Antal :55 Procent 76,6 93,5 100,0 Januar-November Total Gns. Norddjurs Kommune Antal :23 Procent ,9 85,4 100,0 Antal :44 Procent ,0 86,1 100,0 Hele landet Antal :51 Procent ,8 93,6 100,0 Antal :45 Procent ,0 94,2 100,0 Spørgsmål til statistikken eller abonnementet kan rettes til Beredskabsstyrelsen tlf eller på Find mere statistik på statistikbank.brs.dk Beredskabsstyrelsen - Datavej 16, 3460 Birkerød - Tel

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Brandskolen Langagervej 16, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 23. april 2015 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Claus

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

BESLUTNINGSPROTOKOL. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 1/2012 Sted : Allingåbro Brandstation, A.L. Pedersens Vej 5, 8961 Allingåbro Dato : 8. februar 2012 Start kl. : 14.00

Læs mere

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsprotokol Møde nr. : 04/2012 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej 8, 8560 Kolind Dato : 24. september 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 17.30

Læs mere

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Brandstationen, Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato : 29. februar 2008 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Station Allingåbro A.L. Pedersens Vej 5, 8961 Allingåbro Dato: Onsdag den 13. november 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Jan Petersen, Norddjurs (A) Torben Jensen,

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 04.09.2012 kl. 15:00 Brandstationen i Fjerritslev Beredskabskommissionen 04.09.2012 Punkter på åbent møde: 7. Besigtigelse af beredskabsmateriel m.m. 1 8. Fremmøde til skadesteder

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2014

Redningsberedskabets Statistik 2014 Redningsberedskabets Statistik 2014 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2014/032563 Juni 2014 ISBN: 978-87-91590-74-0

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart REFERAT

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart REFERAT REFERAT Sted: Stena-terminalen, Færgevej, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 21. februar 2013 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Jens Johan Richardy (formand) Allan Dantoft Erik Knudsen Jørgen Vest

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 28. november 2014 kl. 16.00 til 18.00 Afbud: Niels Henriksen Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2 DK-4930 Maribo 1 Indholdsfortegnelse: Side:

Læs mere

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Indholdsfortegnelse 009. Revidering af den risikobaserede dimensionering og redningsberedskabets

Læs mere

DAGSORDEN. Vilfred Friborg Hansen, Syddjurs (Formand)

DAGSORDEN. Vilfred Friborg Hansen, Syddjurs (Formand) Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 03/2009 Sted : Øvelsesanlægget Moselund, Langagervej 16, Grenaa Dato : 25. maj 2009 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 10.30 Medlemmer

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller

Læs mere

Kontonr. Overskridelse

Kontonr. Overskridelse Kontonr. Kontonavn Budget Forbrug Overskridelse 10910050 Løn ledelse 650.000 709.345-59.345 10910000 Løn fagpersonale 8.800.000 9.141.843-341.843 22420000 Udd. Kurser personale fødevarer 2.000 27.200-25.200

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 24/9 2014 Dato 24. september 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Per Nilsson, Allan Juul Jensen, Torben Christensen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen

Læs mere

De bedste hilsner. Stine Johansen (Kommunaldirektør) Helsingør Kommune. Tlf: 49 28 20 20 Mobil: 25 31 20 20. Kære Stine

De bedste hilsner. Stine Johansen (Kommunaldirektør) Helsingør Kommune. Tlf: 49 28 20 20 Mobil: 25 31 20 20. Kære Stine From: Stine Johansen (Kommunaldirektør) Sent: 23 Nov 2015 15:24:55 +0100 To: Louise Amkær;Vivi Moseholm Subject: VS: Økonomiudvalgsmøde Helsingør Kommune 231115 Attachments: Notat om sekundære enheder,

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen mandag den 10. maj 2010

Referat Beredskabskommissionen mandag den 10. maj 2010 Referat mandag den 10. maj 2010 Kl. 11:30 i Brandstationen, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge (V) (A) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Orientering...2 3. Beredskabsstyrelsens ønske

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2015 31.10.2015 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 4. juni 2014. Kl. 8:30 i Brandstationen Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 4. juni 2014. Kl. 8:30 i Brandstationen Kirke Hyllinge Referat onsdag den 4. juni 2014 Kl. 8:30 i Brandstationen Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 4. juni 2014... 2 3. IDV 1. kvartal 2014... 6 4. Eventuelt...

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F.

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Referat af Beredskabskommissionens møde Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00 Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Indholdsfortegnelse: 1. Forretningsorden for Beredskabskommissionen... 3 2. Udfordringer

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2014-31.12.2014 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Kommunale redningsopgaver 2007-2008 Samtlige kommunale redningsberedskaber varetager i dag redningsopgaver, herunder opgaver med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, som

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde mandag d. 28. april 2014 kl. 16.00 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud fra: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2009) Tryk: Schultz Grafisk

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Budgetstatus 01.03.2015

Budgetstatus 01.03.2015 Budgetstatus 01.03.2015 Regnskabsår 2015 2015 2015 Korrigeret Forbrug JAN - 016 Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NÆSTVED KOMMUNE...

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beredskabskommissionen, 21-01-2015 Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. januar 2015 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 14:00-15:00

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2016

NYHEDSBREV JANUAR 2016 NYHEDSBREV JANUAR 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Husk at du også har adgang til informationer på hjemmesiden www.beredskabogsikkerhed.dk og updates på Facebook-siden. Nyhedsbrevet

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde onsdag d. 18. februar 2015 kl. 16.00 til 18.00. Fraværende: Jens Erik Kistrup 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Information om de igangværende sammenlægninger 3 af

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING DOKUMENTATION OG VEJLEDNING VERSION 1 27. SEPTEMBER 2016 Udtræk af data ved hjælp af Redningsberedskabets Statistikbank Denne vejledning med eksempler beskriver bl. a, hvorledes udtræk af data fra ODIN

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2016

NYHEDSBREV MARTS 2016 NYHEDSBREV MARTS 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer på mail så ofte, som der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold i nyhedsbrevet,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012 Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 2 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN...

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner 1. To eller flere kommunalbestyrelser kan i medfør af beredskabslovens 10 samordne deres redningsberedskab. Som led i

Læs mere

I/S BESLUTNINGSREFERAT

I/S BESLUTNINGSREFERAT Djurs Mad I/S BESLUTNINGSREFERAT Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Torsdag den 16. juni 2016 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:15 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle

Læs mere

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Indledning. Virksomhedsplanen for Lolland-Falster Brandvæsen beskriver hvordan driften af Brandvæsnet organiseres. Specifikke opgaver eller emner er beskrevet

Læs mere

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 3. april 2013 Kl. 19-21.30 i Frokoststuen

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 3. april 2013 Kl. 19-21.30 i Frokoststuen Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 3. april 2013 Kl. 1921.30 i Frokoststuen tlf. 87943100 www.moelleskolenry.dk Formand: Lone Dalsgaard André Fraværende: SHP (lockoutet), Poul K, Anette 432012/13:

Læs mere

I/S BESLUTNINGSPROTOKOL

I/S BESLUTNINGSPROTOKOL Djurs Mad I/S BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27, Auning Dato: Mandag den 27. oktober 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:05 Medlemmer: Gunnar Sørensen Jytte Andersen Anette Jensen Helle

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen

Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5578 7800 msbr@msbr.dk Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen Mødedato 24. juni 2016 Tid 07:30 Sted Brandstationen, Manøvej 25, 4700 Næstved Medlemmer Borgmester Knud

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Kenny

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 1 Fremgangsmåde

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Formodet brandårsag: Påsat brand

Formodet brandårsag: Påsat brand Formodet brandårsag: Påsat brand 3. ÅRGANG NOVEMBER 28 NR. 3 Redningsberedskabet (brandvæsenet) rykker i gennemsnit ud til 17.5 brande om året. I 27 blev det til 18.276 udrykninger til brande. De kommunale

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr

Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Overskud til imødegåelse af uforudsete udgifter Resultat (udgifter ) i alt 3.411.472,65 6.768.932,00 6.826.000,00 12.646.621,53

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

NOTAT. Beredskabskommissionen. Beredskabsdirektør. Stab & Udvikling

NOTAT. Beredskabskommissionen. Beredskabsdirektør. Stab & Udvikling TIL: Den politiske styregruppe for Beredskab & Sikkerhed FRA: Den administrative styregruppe DATO: 160915 VEDR.: Fysisk etablering af nyt fælleskommunalt beredskab NOTAT Dette notat omhandler den konkrete,

Læs mere

for vagtcentralydelser under beredskabsområdet i Esbjerg Kommune.

for vagtcentralydelser under beredskabsområdet i Esbjerg Kommune. Byrådssekretariatet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. september 2011 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Udbudsmateriale for vagtcentralydelser under beredskabsområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune. Beredskabsforbundet Djurslands kreds

Samarbejdsaftale mellem. Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune. Beredskabsforbundet Djurslands kreds Samarbejdsaftale mellem Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune og Beredskabsforbundet Djurslands kreds Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for aftalen og aftalens parter....2 2. Generelle opgaver....2 Information

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016 Handicapkørsel Statistik, budget 2016 29. januar 2016 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Djurs Mad I/S DAGSORDEN

Djurs Mad I/S DAGSORDEN Djurs Mad I/S DAGSORDEN Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Mandag den 6. februar 2017 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

I/S BESLUTNINGSPROTOKOL

I/S BESLUTNINGSPROTOKOL Djurs Mad I/S BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27, Auning Dato: Mandag den 21. september 2015 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Gunnar Sørensen Jytte Andersen Anette

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne/byrådene i de nævnte kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2016

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 21. august 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Mads Nikolajsen (F) Else Søjmark (A) Tom Bytoft (A) Bente Hedegaard

Læs mere

Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen

Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen De økonomiske aspekter i forbindelse med sammenlægningen Indlæg på Økonomidirektørforeningens

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Sted: Kirkestien 1, 8961 Allingåbro Kantinen Dato: Fredag den 2. oktober 2015 Start kl.: 8:15 Slut kl.: 10:00 Medlemmer: Claus Wistoft (V)

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Åbent Referat for Beredskabskommissionen

Åbent Referat for Beredskabskommissionen Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5578 7800 msbr@msbr.dk Åbent Referat for Beredskabskommissionen Mødedato 9. marts 2016 Tid 07:30 Sted Brandstationen, Manøvej 25, 4700 Næstved Medlemmer Borgmester Knud

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Bilag 5: Udrykningsstatistikker.

Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Indhold Generelt for statistikken.... 3 Datagrundlaget for statistikken... 3 Kvalitetssikring af datagrundlaget... 3 Følgende er taget med i statistikken:... 3 Statistik

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2003 Foto i kapitler: Beredskabsstyrelsen og Dennis Jensen, www.denernem.dk (billede i kap. 3) Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Data og Statistik Datavej 16 DK-3460

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Københavns Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 14. november 2011 Københavns Kommune

Læs mere