Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger:"

Transkript

1 Bilg Frfldsnlyse elever Generelle oplysninger: Skole Frekvens AMU Center Århus Dnsk Center Jordrugsuddnnelse Den Jyske Hndværkerskole Djurslnd ES ES Års Esjerg TS EUC Midt EUC SYD Frederici-Middelfrt TS Frederikshvn Hderslev TS Herning TS 8% Kolding TS 8% Lndtrnsportskolen Lyngy Rnders TS Silkeorg TS 4% Skive TS Teko-Center DK TUC Horsens Tønder TS Vejle TS Alorg TS 4% Arhus TS 4% Hovedtotl Antl f Skolesmrejde Frekvens TSH 4% TSM 6% TS TSSV 4 TSØ 38% Hovedtotl Antl f Køn Frekvens Mnd 7 Kvinde 3 Hovedtotl

2 Spørgsmål : Alder Alder Køn Mnd Kvinde Hovedtotl 5 7% 6 4% 3% 4% 7 46% 33% 4 8 9% 3% 9 6% 8% 9% 6% 4 6% 4% 5 3% 6 7% 8 3% 9 7% Hovedtotl Spørgsmål : Områdeindgng Frekvens Områdeindgng Teknologi/kommuniktion 4% Bygge/nlæg Håndværk/teknik 8% Jord/ord Meknik/trnsport/logistik 8% Service Ved ikke 6% Totl

3 Spørgsmål 3: Uddnnelsesretning Teknol ogi /kommun iktion Bygge/nl æg Håndvær k/teknik Jord/or d Meknik/ trnsp./lo gistik Service Ved ikke Hove dtotl Automekniker 44% Bger 7% Bsisår 33% Bygningsfg Cykelmekniker Designlinie 33% EL-linien/svgstrøm 8% Elektriker Elektronikmekniker 8% EL-linien 4 Frisør 33% 4% Grunduddnnelse 7% 33% 4% Helse/design /frisør 7% Introduktion (murer) Introduktion/frisør 7% IT-supporter 8% Jordrug 7% Jordrugsmskinfører 7% Krosserismed Klinikssistent 7% Kok 7% Levnedsmiddel 7% Mler Mskinrejder Motor Murer Oligtorisk grundskole 8% IT-supporter Plstmger 8% Smed 33% 6% Svgstrøm/Dtmekniker 8% TI/EL-linien, svgstrøm 8% Tjener 7% Trnsport Trnsport/logistik Træfgene Tømrer VVS og Blik Værktøjsmger Hovedtotl 3

4 Spørgsmål 4: Hvde du en smtle med en kontktlærer inden du påegyndte din uddnnelse? Frekvens J 48% ej 48% Ved ikke 4% Totl Spørgsmål 5: Hvis J : Hvordn påvirkede smtlen med kontktlæreren dit vlg f uddnnelse? Spm. 5 Spm-4 Uesvret Slet ikke Lidt En del Meget Totl J 4 8% 38% 3% Totl 5 4% 8% 6% Spørgsmål 6: Vidste du hvd du ville uddnne dig til inden du egyndte på uddnnelsen? Frekvens J 8 ej Totl 4

5 Spørgsmål 7: Hvis J, hvilken uddnnelse Uddnnelse % Automekniker Blikkenslger 3% Børnehvepædgog 3% Cykelmekniker 3% Dtmekniker 5% Dyrepsser 3% Elektriker Elektromekniker 3% Elektronikmekniker 3% Flymekniker 3% Frisør 3% Frisør, sekundært designer 3% Først modelsyerske og så videre til 3% produktudvikler IT-supporter 3% Jordrugsmskinfører 3% Klejnsmed 5% Klinikssistent hos en tndlæge 3% Kok 3% Lstilchuffør 3% Mler 3% Mskinrejder 3% Murer 5% etværksdministrtor 3% Plstmger 3% Politi 3% Redder 3% Smed 3% Tjener 3% Tømrer 5% Værktøjsmger 3% Hovedtotl Spørgsmål 8: Hvis ej til spørgsmål 6, nåede du t eslutte dig for en uddnnelse inden du esluttede dig for t stoppe? ej Totl Uesvret 78% J 4% ej 8 6% Ved ikke Totl 5

6 Spørgsmål 9: åede du t skifte indgng eller retning/fmilie inden du stoppede Frekvens J 6% ej 94% Totl Spørgsmål : Hvis J til hvd Frekvens Fr frisør til designer 33% Kontorlinien IT-regnsk 33% Mler 33% Hovedtotl Spørgsmål : Vlgt dto for t stoppe uddnnelsen Frekvens % % % % % % % % Hovedtotl Dtoen - 9 = primo måneden Dtoen - 9 = medio måneden Dtoen - 3 = ultimo måneden 6

7 Spørgsmål -7: Frfldspostulter Ues Helt Enig Uenig Helt Ved Totl vret Enig uenig ikke Spm Der vr for lidt prktisk undervisning 4% 57% 4% Spm3 Der vr for lidt oglig teoretisk undervisning 4% 56% 8% Spm4 Undervisningen vr for svær 4% 56% 6% Spm5 Under visningen vr for let (ikke udfordrende 6% 8% 54% 6% 6% nok) Spm6 D jeg først fndt ud hvd rejdet hndlede om 6% 44% mistede jeg lysten til t tge uddnnelsen Spm7 Der vr lt for meget undervisning som hndlede 4% 36% 34% 6% om ting jeg hvde svært ved r se t jeg nogensinde skulle få rug for. Spm8 Jeg vidste ikke hvd jeg skulle specilisere mig 4% 4 34% 8% inden for (hovedforløet) Spm9 Undervejs fndt jeg ud f t jeg i virkeligheden 6% 3 6% 6% hellere ville hve en nden uddnnelse Spm Det er for meget ligesom folkeskolen 6% 58% 4% Spm Det vr svært t overskue lle de forskellige 4% 6 8% 6% muligheder i uddnnelsen, så jeg gv op til sidst Spm Det vr esværligt t komme fr mit hjem til 8% 7 6% skolen Spm3 Jeg kunne ikke finde en prktikplds og troede 45% 8% ikke t jeg nogensinde skulle finde en. Spm4 Jeg hvde personlige prolemer som ikke hr 8% 6% 39% 33% 4% noget med skolen t gøre Spm5 Jeg ville hellere hve et rejde med det smme 6% 3 49% 6% 8% og tjene flere penge Spm6 Jeg hvde svært ved t finde kmmerter 8% 43% 45% 4% Spm7 Andet 7

8 Spm. 7 Andet Frekvens ugers intro er helt spildt, når mn ved hvd mn vil være. Det er svært t opygge et 3% kmmertsk, når mn rokerer så meget rundt. Ingen fste klsser. Registrering f frvær er lt for tilfældig. Se eskrivelse i skem Aldersfordelingen i klssen, jeg vr eneste voksne lndt teengere, som også opførte sig som 3% sådn Blev slået i ryggen f en lærer 3% Blev smidt ud f lærer, fordi jeg ikke viste inititiv nok 3% Der mngler en ren netværksuddnnelse 3% Det vr for folkeskolegtig, jvf. kontktlæreregreet og det indhold 3% Erhvervsvejlederen fr folkeskolen hvde meldt mig til studieforløet. Vr tilmeldt uden t vide 3% det eller glemt ftle med studievejleder. Hvde fået en mesterlæreplds For meget frvær 6% For svært stof 3% Færdselsuheld for lng rekretionstid inden jeg vr klr til t følge holdet igen, men det vr re 3% dråen der fgjorde t jeg stoppede Gd ikke 3% Hr fået mesterlæreplds og påegyndte 3/- som elektriker 3% Hvde ftle om prktikplds, men firmet udskød strten 3% Hvde fået rejde 3% Hvde fået en mesterlæreplds fr..99 3% Hvde gået på iels Brok og søgte derfor også lærerplds - fik elevplds indenfor hndel- og 3% kontor. Skiftede derfor retning indtil elevplds strtede. I svejseundervisningen rændte jeg mig på rmen - sygdom 3% Ikke mig lligevel 3% Jeg dumpede kontktlæreren mente ikke jeg egnede mig til t være murer 3% Jeg fndt ikke nogen læreplds/prktikplds 3% Jeg fndt ud f t der er en uddnnelse i Odense som er kortere og som er for voksne elever 3% Jeg kunne ikke se hvorfor mn skl prøve t mulig mærkeligt, når mn hr vlt uddnne lse 3% Jeg skulle re hve tiden til t gå, indtil jeg vil søge ind til politiet 3% Lærer for løs og sløset 3% Lærerne prioriterede de edste 3% Mnglende kvlifiktioner 3% Mistede interessen 3% Moning 6% Orgniseringen f undervisning og smmensætning f fg. Der er for lidt hensyntgen til den 3% enkelte elevs færdigheder Skulle ud t rejse 3% Stoppede fordi der ikke vr lærer nok, der vr ingen undervisning på plds. Der vr ikke plds på 3% Drgør og lev henvist til Lyngy. Strter igen på Lyngy nu d undervisningen er kommet på plds Tte lysten fndt ud f t det ikke vr mig lligevel 3% Undervisningsformen med kontktlærer i stedet for klsselærer. Alt for meget selvstudium 3% Økonomiske prolemer. Uddnnelsen er kun SU erettiget og dette kunne min økonomi ikke 3% ære, Hovedtotl 8

9 Spørgsmål 8: Snkkede du med nogen om t du skulle fryde den uddnnelse? Frekvens Uesvret J 68% ej 3 Ved ikke Totl Spørgsmål 9: Hvis j : Med hvem diskuterede du dit vlg Slet ikke Lidt En del Meget Totl Spm9 klssekmmerter 8% 8% Spm9 Mine forældre 8% Spm9c skolens studievejleder 3 6% Spm9d Min kontktlærer 8% 8% Spm9e venner udenfor skolen 6% 8% Spm9f Ungdomsvejleder 6 4% Spm9g ndre Spørgsmål 3: Hvis 'meget' 'en del' eller 'lidt' ved Kontktlærer/studievejleder: Hvd snkkede du med studievejlederen/kontktlæreren om? Uesvret J ej Ved ikke Totl Spm3 Årsgen til t jeg stoppede 46% 4 Spm3 Andre relevnte udd. på teknisk skole 46% 34% Spm3c Andre relevnte udd. udenfor teknisk skole 46% 3 Spm3d Jomuligheder 46% 8% 36% Spm3e Andet 96% Spm3e Spm3eAndet Uesvre At tge en uddnnelse indenfor militæret t Kontktlæreren kom ud til mig privt, d hn erfrede t jeg hvde esluttet t stoppe for t overtle mig til t live Om hndelsskole og gymnsium Seminret Skoletræthed J Tlte meget om hvd jeg ville uddnne mig til 9

10 Spørgsmål 3: Fik smtlerne med kontktlæreren/studievejlederen dig til t ændre din eslutning? Uesvret 4 J 8% ej 48% Ved ikke Totl Spørgsmål 3: Hvd lver du i dg? J ej Totl Spm3 I rejde 4 58% Spm3 under udd. på teknisk skole 6% 84% Spm3c Under udd. udenfor teknisk skole 4% 96% Spm3d Arejdsløs 6% 74% Spm3e Andet (kurser, dghøjskole m.v.) 4% 86% Hvis der er svret j (st kryds i et f spørgsmålene i 3), hvd er så ngivelserne: Antl f spm 3 Angivelse Spm 3 Spm 3Angivelse Totl SAD 9 Butiksmedhjælper også mens jeg gik i skole Fr smme dg som jeg stoppede Hr været rejdsmnd siden jeg stoppede Hurtigt efter t jeg vr stoppet I mesterlære fr 3/- Indtil jeg kn strte på gymnsium ug.. Spildt år Læreplds Mesterlære Psser ørn fik joet før jeg stoppede På frik Servicemedrejder fr 3 dge efter jeg stoppede Som kontorelev fr medio decemer Hovedtotl

11 Antl f spm 3 Angivelse Spm 3 Spm 3 Angivelse Totl SAD Er strtet igen på smme uddnnelse etop strtet igen på Teknisk skole På Stærkstrøms linien Smme forlø, men nu ruger jeg sikkerhedsudstyr som mn skl Smme uddnnelse Som nlægsgrtner Teknisk indskoling og må så vente indtil. skoleforlø strter VVS og Blik i Odense på uddnnelse der kører for. Gng Hovedtotl 8 Antl f Spg3c Angivelse Spm3c Spm3cAngivelse Totl SAD Hndelsskole Mesterlære Hovedtotl Antl f Spm3d Angivelse Spm3d Spm3dAngivelse Totl SAD Søger mesterlæreplds Venter på t komme på drmskole Venter på t strte på uddnnelsen igen Hovedtotl 3 Antl f Spm3eAngivelse Spm3e Spm3eAngivelse Totl SAD.klsse AMU Går på produktionsskole Produktionshøjskole Hovedtotl 7

12 Bilg Frekvenser: Elever 47 elever deltger i nlysen Bggrundsoplysninger. Angiv køn Dreng Pige % 4. Hvor gmmel er du? Frekvens Procent Kumuler et procent , Gennemsnit:, år 3. Er du kommet til Dnmrk, efter du lev født? J ej 8% Hvd hr dit seneste fsluttede skoleforlø været? Du må kun sætte ét kryds!

13 Frek vens Proce nt Folkeskolens 9. klsse 76 Folkeskolens.klsse Gymnsiet/HF HTX 4 5 HHX Teknisk Introduktionskursus Andet Hvd lvede du, lige før du egyndte på din nuværende uddnnelse? Du må kun sætte ét kryds! Frekv ens Proc ent Jeg gik i skole Jeg rejdede som ufglært Jeg vr rejdsløs Jeg rejdede som fglært 7 5 Andet Hvilken tekniske skole er din stmskole? Du må kun sætte ét kryds! Frek Proc vens ent Alorg Tekniske Skole 73 5 Frederikshvn Tekniske Skole 3 EUC Midt ES Års 5 Skive Tekniske Skole 3 6 Grindsted Tekniske Skole 7 Frederici-Middelfrt Tekniske Skole 9 8 Horsens Tekniske Skole 3 9 Vejle Tekniske Skole 9 Lyngy Tekniske Skole Luftfrtsskolen Lndtrnsportskolen 6 3 EUC Syd Esjerg Tekniske Skole 6 5 Hderslev Tekniske Skole Herning Tekniske Skole 7 8

14 7 Kolding Tekniske Skole 4 8 Tønder Tekniske Skole 5 9 Arhus Tekniske Skole 4 6 Den Jyske Håndværkerskole 9 Rnders Tekniske Skole 54 Silkeorg Tekniske Skole Grenå Tekniske Skole Dnsk Center for Jordrugsuddnnelse 3 5 Teko-Center DK 6 AMU Center, Arhus 4 7. Hr du på grundforløet kun været på din stmskole, eller hr du skullet flytte rundt mellem skoler? Du må kun sætte ét kryds! Proc ent Frek vens Jeg hr kun været på min stmskole, og jeg hr ikke skullet flytte rundt for t følge undervisningen Jeg hr skullet flytte rundt, og jeg hr været på to forskellige skoler 35 3 Jeg hr skullet flytte rundt, og jeg hr været på tre forskellige skoler 8 4 Jeg hr skullet flytte rundt, og jeg hr været på mere end tre forskellige skoler Hvilken områdeindgng går du på? Du må kun sætte ét kryds! Proc ent Frek vens Teknologi og Kommuniktion Bygge og Anlæg Håndværk og Teknik Fr Jord til Bord 55 5 Meknik, Trnsport og Logistik Service 69 7 Ved ikke De næste spørgsmål hndler om dit vlg f uddnnelse. 9. Hr du fklret dit vlg f uddnnelse og hr du en prktikftle? Du må kun sætte ét kryds ud for hvert spørgsmål!

15 Hr du fået en prktikftle/ uddnnelsesftle? Hvornår esluttede du, hvilken uddnnelse du gerne vil hve? Før Skolestrt 98 77% Efter Skolestrt 9 7% 45 Det er ikke estemt endnu 64 48% 8% Ved ikke 7 3% 53 4% Hr du ændret uddnnelsesretning i løet f grundforløet? Du må kun sætte ét kryds ud for hver sætning! Jeg er skiftet til en nden uddnnelse på områdeindgngen (f.eks. fr murer til tømrer) Jeg er skiftet til en uddnnelse på en nden områdeindgng (f.eks. fr Teknologi og Kommuniktion til Bygge og Anlæg) J 77 6% 3 3% ej % Ved ikke 4 3% 5 4% TRIVSEL De næste spørgsmål hndler om, hvor ktiv du er på din uddnnelse, og om du i det hele tget er gld for din uddnnelse.. Hvordn trives du med din uddnnelse. Du må kun sætte ét kryds ud for hvert spørgsmål! c d e f g Er du gld for dit nuværende skoleforlø? Kommer du til undervisningen? Deltger du ktivt i teori undervisningen? Deltger du ktivt i værkstedsundervisningen? Deltger du ktivt i projektrejde? Synes du, smmenholdet med de ndre elever er godt? Hr du været frværende fr timerne på grund f sygdom? J, ltid J, tit % % % % % % % 49 35% 64 5% Af og til 387 8% 6 4% 87 3% 63 5% 7 8% ej, sjælde nt 45 3% % ej, ldrig % Ved ikke %

16 Reform Forsøget De næste spørgsmål vil hndle om det uddnnelsesforsøg, din områdeindgng deltger i. Forsøget hedder Reform. Først vil vi spørge dig om, hvor meget du kendte til Reform, før du egyndte på uddnnelsen.. Fik du før skolestrt informtion om Reform forsøget? Du må gerne sætte flere krydser! c d e f g h Fr reve, viser og foldere udsendt f skolen 8 5% Fr en uddnnelsesvejleder 5% Fr min kontktlærer 5 8% Fr venner og fmilie 47 3% Fr skolens hjemmeside på Internettet Ved informtionsmøder på skolen 345 5% Andre steder 63 5% Jeg fik ingen informtion om Reform forsøget 68 48% Hvordn syntes du, informtionen om Reformforsøget vr? Læs sætningerne og vurder, om de er rigtige eller forkerte c d e f g Der vr for meget informtion Informtionen vr svær t forstå Der vr for lidt informtion Informtionen kom for sent til, t jeg kunne ruge den Jeg fik forskellige informtioner, og det vr forvirrende Jeg fik lige den informtion, jeg hvde rug for Jeg fik ingen informtion Rigtigt Forkert Ved ikke % 75% % 35% 9% 99% % 99% % % 4 4% % 59% 4% % 4. Hvd etød Reform forsøget for dit vlg f uddnnelse? Du må kun sætte kun ét kryds!

17 Frek vens Proc ent Reform forsøget etød meget for mit vlg f uddnnelse 47 3 Reform forsøget etød en del for mit vlg f uddnnelse Reform forsøget etød lidt for mit vlg f uddnnelse 96 7 Reform forsøget etød ingenting for mit vlg f 4 uddnnelse Ved ikke Kontktlæreren, Uddnnelsesogen og Den Personlige Uddnnelsespln I Reform forsøget er der en personlig vejleder for grupper f elever. Denne vejleder er din kontktlærer. Smmen med din kontktlærer skl du tilrettelægge din uddnnelse. Smmen med kontktlæreren skl du også lve din personlige uddnnelsespln og en uddnnelsesog. Vi vil nu spørge dig om, hvordn du oplever t hve en kontktlærer 5. Hvde du før du egyndte på din nuværende uddnnelse et møde med din kontktlærer? J 43 9 Gå videre til spørgsmål 6 ej Gå videre til spørgsmål 7 3 Ved ikke 34 Gå videre til spørgsmål Hvd fik du ud f smtlen med din kontktlærer før skolestrt? Læs sætningerne og vurder, om de er rigtige eller forkerte. Du må kun sætte ét kryds ved hver sætning! 43 elever hr svret j" i spørgsmål 6. Disse elever er grundlget for nlysen i dette spørgsmål. Rigti Forker Ved gt t ikke Jeg fik estemt, hvilken områdeindgng jeg ville gå på % 8% 7% Jeg fik estemt, hvilken uddnnelse jeg vil hve % 38% 7% c Smtlen gv mig et godt overlik over mine vlgmuligheder % 7% 9% d Jeg fik informtioner om de fglige krv, der stilles i det jo, jeg vil uddnne mig til 55% 34% e Jeg fik informtioner om de fglige emner, der er på indgngen

18 f g h i j Jeg fik informtion om de forskellige undervisningsformer (projektrejde, grupperejde, teori- og værkstedsundervisning) Jeg fik informtion om, hvordn jeg selv skl tilrettelægge min uddnnelse. Jeg fik lvet en pln for min uddnnelse (min personlige uddnnelsespln) Jeg fik informtioner om prktikperioden Jeg fik informtioner om mulighederne for jo 7 6% 3% % 67 43% 6% 8 8% 69 44% % % % Hr du en kontktlærer nu? Frekv ens Proce nt J Gå videre til spørgsmål 8 ej 4 3 Gå videre til spørgsmål 3 Ved ikke 3 Gå videre til spørgsmål Hvd får du ud f smtlerne med din kontktlærer? Læs sætningerne og vurder om de er rigtige eller forkerte. Du må kun sætte ét kryds ved hver sætning! 33 elever hr svret j i spørgsmål 7. Disse elever er grundlget for nlysen i spørgsmål 8- (inklusiv). c d e f g h i Jeg liver edre i stnd til t vælge emner/projekter Jeg liver edre i stnd til t vælge fg Jeg liver edre i stnd til t vælge niveuer i undervisningen Min kontktlærer hjælper mig videre, når jeg er kørt fst i skolerejdet Jeg forstår edre, hvordn de forskellige dele f min uddnnelse hænger smmen (prktik og skoleperioder) Jeg får tilrettelgt uddnnelsen, så den psser til mig Jeg forstår, hvorfor jeg skl hve estemte fg og emner Vi udfylder min uddnnelsesog Vi tler om min personlige uddnnelsespln Rigti gt % % 65 48% % 66 53% % % Fork ert % % % 355 8% % Ved Ikke 345 8% 9 3% % 38 6% 34 9% 65 3% 8 9%

19 j k Vi tler om mine ønsker og muligheder for jo Vi tler om mine ønsker og muligheder til prktikperioden % % % 9. Hvor meget synes du, t din kontktlærer ved om dine vlgmuligheder? Du må kun sætte ét kryds! Frekv ens Proc ent Min kontktlærer ved nok om mine vlgmuligheder Min kontktlærer ved for lidt om mine vlgmuligheder 8 3 Ved ikke Hvordn er smrejdet med din kontktlærer orgniseret? Du må kun sætte ét kryds! Jeg er lene, når jeg er smmen med min kontktlærer 58 4 Jeg er i en gruppe, når jeg er smmen med min kontktlærer Jeg er nogle gnge lene og nogle gnge i en gruppe, når jeg er smmen med min kontktlærer Hr du nok tid med din kontktlærer? Du må kun sætte ét kryds! J, det er næsten for meget 44 J, det er pssende ej, der er for lidt tid Ved ikke Uddnnelsesogen og din Personlige Uddnnelsespln. Hr du en uddnnelsesog? J ej 5 3 Ved ikke Hvem hr informeret dig om, hvd uddnnelsesogen kn ruges til? Du må gerne sætte flere krydser! 66 elever hr svret j på spørgsmål. Disse elever er grundlget for nlysen i spørgsmål 3-5 (inklusiv).

20 c d e Min kontktlærer % Studievejledningen 9 Andre lærere 8 Andre 48 4% Ingen 84 7% Hvor ruger du din uddnnelsesog? Du må gerne sætte flere krydser! c d e f g Ved smtler med min kontktlærer I teoriundervisningen 33 I den prktiske undervisning 9 8% I projektrejdet 8 7% I forhold til mit kommende prktiksted 48 3% Andre steder 85 7% Jeg ruger ikke min uddnnelsesog Hvd indeholder din uddnnelsesog? Du må gerne sætte flere krydser! c d e f g h Mit skoleskem 38 6% Min personlige uddnnelsespln Mine egne notter % Oplysninger fr møder med min kontktlærer % Oplysninger til mit kommende prktiksted 4 9% Oplysninger fr projekter jeg hr deltget i 39 7% Oplysninger fr emner jeg hr hft 9 5% Andet

21 Din Personlige Uddnnelsespln 6. Hr du en personlig uddnnelsespln? Frek vens Proc ent J 7 5 Gå videre til spørgsmål 7 ej Gå videre til spørgsmål 3 3 Ved ikke 5 Gå videre til spørgsmål Synes du din uddnnelsespln er personlig og tilpsset dig, eller er den ligesom dine kmmerters? Du må kun sætte ét kryds! 7 elever svrede, t de hr en uddnnelsespln, og de er ggrunden for nlysen i spørgsmål 7 til 9. Frek vens Proc ent Den er tilpsset mig, og svrer til mine ehov Den er lige som lle de ndres Ved ikke Hvor tit ruger du i din personlige uddnnelsespln for t få et overlik over din uddnnelse? Du må kun sætte ét kryds! Frek vens Proc ent Jeg kigger meget tit min uddnnelsespln 3 Jeg kigger en gng imellem min uddnnelsespln Jeg kigger ldrig i min uddnnelsespln Ved ikke Er din uddnnelsespln levet ændret siden du egyndte din uddnnelse? Du må kun sætte ét kryds! J, en gng 6 5 J, mere end en gng ej, den er ikke levet ændret Ved ikke

22 Din dgligdg med Reform Vi vil nu spørge dig om, hvordn du oplever Reform til dgligt. 3. Hvordn er din oplevelse f t være med i Reform? Læs følgende sætninger og vurder om de er rigtige eller forkerte. Du må kun sætte ét kryds ved hver sætning! c d Jeg synes Reform giver mig gode muligheder for selv t vælge og smmensætte min uddnnelse Jeg synes, t jeg hr gode vlgmuligheder, hvd ngår emner og måden jeg lærer tingene på Reform giver for mnge vlgmuligheder, og det er forvirrende Jeg svner t hve en fst klsse e Lærerne ved ikke nok om Reform f g h Reform giver en god fglig smmenhæng i min uddnnelse, som svrer til mine ehov Reform giver en god smmenhæng mellem teoretiske fg og prktiske fg (værkstedsundervisning) Jeg synes ikke, der er smmenhæng i min uddnnelse i Jeg mærker slet ikke, t jeg deltger i Reform Rigtigt Forkert % % % 65 47% % 55 39% % 57 43% % 36 5% 6 46% 56 4 Ved ikke % 388 9% 39 9% % % 44 33% 373 8% Bliver du løende informeret om Reform? Frek vens Proc ent J 5 ej Ved ikke Er der informtioner om Reform du svner? Du må gerne sætte flere krydser! Jeg svner informtioner om: Den uddnnelse jeg er egyndt på % Opygningen f min uddnnelse 55 37% c Hvilke fg og projekter jeg kn vælge 4 9% d Hvilke niveuer jeg kn vælge 394 8% e Muligheder for t overføre dele f 35

23 f g h i j uddnnelsen til ndre uddnnelser 3% (kldet merit) Andre uddnnelser på indgngen 4% Kontktlærerordningen 4% Den personlige uddnnelsespln 47 3 Uddnnelsesogen 33 4% Andet 7 9% 47 Undervisningens tilrettelæggelse Vi vil nu spørge dig om din oplevelse f de forskellige undervisningsformer og din indflydelse på undervisningen 33. På hvilken måde kn du edst lide t lære? Du må kun sætte et kryds! Frekv ens Proce nt Almindelig klsseundervisning 3 9 Værkstedsundervisning Projektrejde 33 4 Grupperejde Selvstudier 3 6 At der er vrition i forskellige måder t lære på Andet 8 Ved ikke Hvordn synes du, t undervisningsformerne fungerer? Du skl gøre sætningerne færdige ved t sætte ét kryds ved den eskrivelse, du synes psser edst! Meget god(t) Smrejdet i mellem eleverne er 4 3 Elevernes smlede rejdsindsts er 35 c Vejledningen fr lærerne er 7 9% d Tilrettelæggelsen f 59 undervisningsformerne er 4% e Smmenhængen mellem 35 undervisningsformen og det jeg skl God(t) 68 45% 65 44% 53 39% 377 8% 5 37% ogenlu nde 35 3% % 66 44% 54 37% Dårlig(t) % % 54 Meget dårlig(t) % 83 6% 67 5%

24 f g h i lære er Der er smmenhæng i emnerne, så de psser til min uddnnelse Adgngen til mteriler til er Adgngen til værktøj er Adgngen til lokler er % % % % 377 8% 338 5% % 55 4% 6 5% 65 5% Vi vil nu spørge dig om, hvordn du synes emnerne i undervisningen psser til din uddnnelse 35. Hvordn synes du, t de fglige emner i undervisningen psser til din uddnnelse? Du må kun sætte ét kryds! Frek vens Proc ent Der er mnge fglige emner, der psser til min uddnnelse Der er få fglige emner, der psser til min uddnnelse Ved ikke Hr mødet med forskellige fglige emner i uddnnelsen ændret din holdning til, hvilket jo du gerne vil uddnne dig til? Du må kun sætte ét kryds! Frekv ens Proce nt Jeg er nu sikker på, t jeg hr vlgt den rigtige uddnnelse Jeg er levet i tvivl om, jeg hr vlgt den rigtige uddnnelse Jeg hr ikke vlgt uddnnelse endnu Ved ikke Med Reform forsøget vil mn give dig flere vlgmuligheder og større nsvr for plnlægningen f din egen uddnnelse. Vi vil nu spørge dig om, hvordn du synes mulighederne er for t vælge og tge nsvr for din egen uddnnelse. 37. Hvordn oplever du dine vlgmuligheder i uddnnelsen? Du skl gøre sætningerne færdige ved t sætte ét kryds ved den eskrivelse, du synes psser edst! Mine vlgmuligheder i forhold til forskellige fg er Meget Gode 7 9% Gode 49 36% ogenl unde 43 3 Dårlig e 8% Meget dårlige 67 5% Ved Ikke 5 367

25 c d Mine vlgmuligheder i forhold til forskellige projekter er Mine vlgmuligheder i forhold til niveuet i fgene er Mine vlgmuligheder i forhold til tilvlg f fg og emner er 3 9% 9% 7 5% % % 39 9% % % 7 9% % 53 4% 67 5% 97 7% % % 38. I hvilken hr du indflydelse på Du må kun sætte ét kryds ud for hvert spørgsmål! B C D Hvilke emner I rejder med i undervisningen? Hvornår projekterne skl gennemføres? Hvilke måder undervisningen skl foregå på? (eksempelvis, grupperejde, projektrejde eller klsseundervisning) Tilrettelæggelsen f projekter på tværs f indgngens uddnnelser? For stor Indflydel se 4 3% 64 5% 59 4% 37 3% Tilps indflydel se % % For lille indflydel se 58 38% 54 38% 5 37% 45 33% Ved Ikke 8 9% % 378 8% Hvor ktiv er du selv i tilrettelæggelsen f din uddnnelse? Du må kun sætte ét kryds! Frek vens Proc ent Jeg ruger for meget tid og energi på selv t tilrettelægge min uddnnelse 64 5 Jeg ruger meget tid og energi på selv t tilrettelægge min uddnnelse Jeg ruger en del tid og energi på selv t tilrettelægge min uddnnelse Jeg ruger ikke meget tid og energi på selv t tilrettelægge min uddnnelse Ved ikke Hvordn synes du det er selv t skulle plnlægge sin uddnnelse? Du må gerne sætte flere krydser! c d e Det er udfordrende selv t skulle plnlægge sin uddnnelse 6 44% Det er forvirrende selv t skulle plnlægge sin uddnnelse Det tger for lng tid selv t skulle plnlægge sin uddnnelse 93 4% Det er rrt selv t kunne plnlægge sin uddnnelse % Jeg ryder mig ikke om selv t hve nsvret for min uddnnelse 6 47

26 Bilg 3 Frekvenser: Lærere 45 f de returnerede spørgeskemer kunne nvendes Bggrund. Angiv køn Mnd Kvinde 36 76% 3 4% 4. Hvor gmmel er du? År Frekvens % 3% Hvor mnge års nciennitet hr du som lærer? År Frekvens % 9% 3% 99% 4. Hvilket skolesmrejde er du tilknyttet? TS TSSV 3 TSM 4 TSØ 5 TSH 55 4% 45 36% 3% 8 45% 8 4

27 5. Hvilken indgng(e) er du tilknyttet? c d e f Teknologi & Kommuniktion Bygge & Anlæg Håndværk & Teknik Fr Jord til Bord Meknik, Trnsport, Logistik Service 5 36% % % % Arejder du med: c Teoretiske fg Værkstedsfg Begge dele % 77 65% Underviser du helt eller delvist som Reformlærer? Helt Delvist 3 Underviser ikke under Reformen 87 45% % 4 8. Arejder du som: (sæt gerne flere krydser) c d Kontktlærer Studievejleder Reformkonsulent Underviser % 6 6%

28 9. Hr du et ønske om t live (sæt gerne flere krydser): c Kontktlærer Studievejleder Reformkonsulent 5 35% 3 8% Hr du været projektdeltger i et eller flere f de i FoU projekter, der hr hft reltion til Reform? J ej 8 45% 3 55% 43 Gå videre til spørgsmål Gå videre til spørgsmål. Hvordn hr dine erfringer været med t være projektdeltger? 8 respondenter hr svret j i spørgsmål. Disse respondenter er grundlget for nlysen f dette spørgsmål. Meget gode Gode 3 ogenlunde 4 Dårlige 5 Meget dårlige %

29 Trivsel i joet. Oplever du rejdet med Reform som fgligt og personligt udviklende? I meget høj I nogen 3 ej 4 ej, det er nærmest modst 5 Ved ikke n 73 8% 89 47% % 7 4% Er rejdselstningen levet ændret som følge f Reform forsøget? Meget større Større 3 Ingen forskel 4 Mindre 5 Ved ikke 89 45% 5 3 3% 43 Gå videre til spørgsmål 4 Gå videre til spørgsmål 4 Gå videre til spørgsmål 5 Gå videre til spørgsmål 5 Gå videre til spørgsmål 5 4. Vil rejdsyrden fortst være større eller er det opstrtsprolem? 4 respondenter hr svret Meget større eller større i spørgsmål 3. Disse respondenter er grundlget for nlysen f dette spørgsmål. Der er et opstrtsprolem Vil fortst være større 3 Ved ikke 69 8% 89 73% 37 9% 395

30 5. Hr du overvejet t skifte jo på ggrund f dine hidtidige erfringer med Reform? J ej % 44 Reformens Intentioner 6. Vurderer du, t Reformen vil medføre forndringer f erhvervsuddnnelserne? c Fglige Pædgogiske Orgnistoriske Foredringer Ingen forskel Forringelser Ved ikke % 7% 48% % % 38% 7% 7. Vurderer du, t du ved skolestrt hvde den fornødne indsigt i Reform til, t du i din dglige undervisning kunne leve op til dens mål og intentioner? I højeste I nogen 3 I ringe 4 I meget ringe 5 Slet ikke 5 3% % 8 6% 6 5% 49

31 8. Er din indsigt i Reformen i løet f forsøgsperioden levet øget, så du dermed edre som lærer er i stnd til t understøtte den videre implementering f Reformens intentioner og mål? I højeste I nogen 3 I ringe 4 I meget ringe 5 Slet ikke % 76 8% 9 5% Vurderer du, t Reformen etyder en foredring i forhold til t tilgodese erhvervslivets fremtidige efterspørgsel på kvlifiktioner? I højeste I nogen 3 ej 4 ej, det er nærmest modst 5 Ved ikke 36 9% 53 36% 45 34% 53 3% 38 9% 45. Vurderer du, t Reformen for eleverne vil etyde en mere ttrktiv og smmenhængende ungdomsuddnnelse? I højeste I nogen 3 ej 4 ej det er nærmest modst 5 Ved ikke 3 7% 55 37% 47 35% 64 5% 9 7% 45

32 . I hvor høj vurderer du, t der er overensstemmelse mellem de intentioner, der er formuleret i lovgrundlget for Reformen, og den hidtidige implementering indenfor det skolesmrejde, hvor du underviser med hensyn til: c d e f g h i j Pædgogik (fleksiilitet i læringsstile) Modulisering Kontktlærerordningen Den personlige uddnnelsespln Individulisering f grundforlø Elevindflydelse på undervisningen Uddnnelsesog Integrtion f uddnnelser på indgngsniveu Integrtion f grundfg, områdefg, og uddnnelsesrettede områdefg og emner Smrejde om ududsflder I højeste 7 7% 58 5% 7 8% 3 8% 5% 5% 6% 3 6% 8 7% 5 4% I nogen 8 55% % 36 34% 5 39% % 46 39% % I ringe 8% % 44 37% % 3 34% 6 34% 5 7% 4 34% I meget ringe 3 8% 37 9% % 66 7% 58 5% 6 6% 58 6% 48 3% 65 8% Slet Ikke 3% % % % % % % % % 36 Informtion og smrejde I det følgende vil vi ede dig tge stilling til mængden og kvliteten f de informtioner, du hr modtget i forindelse med Reformforsøget.. Hvorledes vil du vurdere kvliteten f informtionerne undervejs i forsøget? Meget god God ogenlunde Skidt Meget Skidt c Den løende informtion fr skoleledelsen og den overordnede styregruppe om Reformforsøgets udvikling Informtionen omkring de forskellige FoU projekters udvikling og resultter. Informtion omkring orgniseringen f de indgnge, der hr hft relevns for dig d Andet: 5 6 7% 6 5% 7 7% % 86 45% % 79 45% % 58 4% 53 3% 8 7%

33 3. Hr du enyttet dig f informtionsmterile fr: c d Undervisningsministeriet DEL DTL Andet: J ej % % % % 4. Hr du søgt informtioner på WWW? J ej 8 53% 97 48% 45 Gå videre til spørgsmål 5 Gå videre til spørgsmål 6 5. Hvd er dine erfringer med t søge informtion vi WWW hvd ngår, hvor let det er t finde informtionerne og kvliteten f informtionerne? 8 respondenter hr svret j i spørgsmål 4. Disse respondenter er grundlget for nlysen i dette spørgsmål. Særdeles gode Fr Ministeriet 5 8% Fr Skolesmrejderne 9 5% c Fr DEL 6 4% Andet: 3 d 4% Gode 75 39% 66 33% 36 5% 5 3% ogenlunde % Dårlige 33 7% 6 8% 4 8% Særdeles dårlige 3 5% %

34 6. Hr der efter din vurdering hidtil været udvekslet nok informtioner til t understøtte implementeringen f Reformen? c d e f g h i Fr ministerielt hold På tværs f skolesmrejder På skolesmrejdsniveu På områdeindgngsniveu På fmilieniveu I forhold til forældre/elever I forhold til uddnnelsesudvlg I forhold til prktiksteder Folkeskolens vejledersystem I højeste 3% 3% 8 5% 3% 6% I nogen % 78 49% 57 44% 3 38% 8 3% % 56 8% I ringe 3 35% % % 35% 5 33% I meget ringe 66 9% % 45 3% 6 8% % 98 8% 7 3% Slet ikke 9 3% 3 6% 8 3% 5 7% 46 3% 49 4% 8 4% 8 6% Hr du selv været med til t udrejde informtionsmterile, der relterede sig til Reform? J ej 34 33% 76 67% 4

35 8. For t understøtte implementeringen f Reformens intentioner og mål, skønner du d, t der fremover vil være ehov for t øge informtionsindstsen? c d e f g h i Fr ministerielt hold På tværs f skolesmrejder På skolesmrejdsniveu På områdeindgngsniveu På fmilieniveu I forhold til forældre/elever I forhold til uddnnelsesudvlg I forhold til prktiksteder Folkeskolens vejledersystem I højeste 3 57% % % 65 69% 5 67% 3 78% 87 77% I nogen 43 37% % 33 34% 3 35% I ringe 6% 6% 5 4% 3 3% 9 5% I meget ringe 3 Slet ikke På hvilke f de nedenstående områder hr der været igngst informtionsinititiver inden opstrt med henlik på t ske et fælles grundlg for implementering f Reformen? Sæt gerne flere krydser. På fmilieniveu På den enkelte skole 3 3 På skolesmrejdsniveu 86 =45 i hvert felt, d flere krydser er tilldt. På områdeindgngsniveu 83 43% 9 8% På tværs f områdeindgnge 8 9% 69 6% 3. Hvordn hr informtionsniveuet overfor eleverne været inden skolestrt? Meget godt Godt 3 ogenlunde 4 Dårligt 5 Meget dårligt % 47 36% 46 36% 7 8% 46

36 3. Hvordn hr informtionsniveuet overfor eleverne været under forsøget? Meget godt Godt 3 ogenlunde 4 Dårligt 5 Meget dårligt 8 9% 8 5 5% 7 4% Hvordn hr informtionsniveuet i forhold til elevernes forældre været? Meget godt Godt 3 ogenlunde 4 Dårligt 5 Meget dårligt 3 4% 9 4% 79 48% 9 4% 373 Implementeringen f Reformen 33. Vurderer du, t Reformen stiller nye krv til dig som lærer? J ej 44 97% 4 3% 48 Gå videre til spørgsmål 34 Gå videre til spørgsmål 35

37 34. På hvilke områder stiller Reformen nye krv? 44 respondenter hr svret j i spørgsmål 33. Disse respondenter er grundlget fr nlysen f dette spørgsmål. Fgligt (f.eks. integrtion f fg i smmenhænge) I højeste 67 4 I nogen 8 46% I ringe 8 7% I meget ringe 3% Slet ikke c d e f Pædgogisk (individulisering f indhold og pædgogik) Orgnistorisk Tværfgligt smrejde internt på skolen Smrejde inden for skolesmrejdet Kontktlærerordningen 55 64% % 66 44% 9 74% % 38 35% % 5 4% 3 3% 3 6% Er du er fgligt og pædgogisk rustet til t indgå i den nye lærerrolle? c d e f g Fgligt (f.eks. integrtion f fg i smmenhænge) Pædgogisk (individulisering f indhold og pædgogik) Orgnistorisk Tværfgligt smrejde internt på skolen Smrejde inden for skolesmrejdet Kontktlærerordningen Anvendelse f personlig uddnnelsesog og uddnnelsespln i uddnnelse I højeste % 49 3% 3 9% 3 8% 5% I nogen 6 69% 4 64% % 73 48% 67 46% 35 36% I ringe 9 8% 69 8% % 33% I meget ringe 3% 3 6% 3 9% 6% 34 9% 47 3% 7 9% Slet ikke 5 6 3% 5% 6 7%

38 36. Hvorledes vil du vurdere din egen indsts i forhold til følgende emner: Meget god God ogenlunde Dårlig Meget dårlig c d e Udvikling f nye projektforlø og emner, som integrerer grundfg, områdefg, og uddnnelses rettede områdefg Det tværfglige smrejde i øvrigt Tilrettelæggelse f projekt og emneforlø, så de tilgodeser elev individulisering Udvikling og integrtion f elevens uddnnelsesog i undervisningen Udnyttelse f udstyr og ressourcer til rådighed i forindelse med undervisningsudvikling 95 4% % 4 6% % % 35 35% % 3 33% 5 39% 5 6% 34 8% 53 3% 38 35% % 5 4% Er der på din skole skt et fgligt/pædgogisk miljø, som kn inspirere dig i dit rejde med t leve op til Reformens intentioner? I højeste I nogen 3 I ringe 4 I meget ringe 5 Slet ikke 5% % 4 99% 38. Er det din vurdering, t der inden for skolesmrejdet er skt et fgligt/pædgogisk miljø, som kn inspirere dig i dit rejde med t leve op til Reformens intentioner? I højeste I nogen 3 I ringe 4 I meget ringe 5 Slet ikke 5 4% % 43

39 39. Hvordn hr dine muligheder været for t medvirke til t udforme følgende emner fr Reform? Meget gode Gode ogenlunde Dårlige Meget dårlige c d Moduliseringen på indgnge med relevns for dit rejde Kontktlærerordningen Elevernes uddnnelsesog og uddnnelsespln ye pædgogiske inititiver 63 6% % % % 98 5% 6 7% 6% 6% % 4 36% % 57 5% Hvor tilfreds hr du været med følgende: c Den overordnede styring f Reform forsøget Muligheden for efteruddnnelse i reltion til projektet DEL s rolle som konsulenter og sprringsprtnere i udviklingsforløet Meget tilfreds % 57 5% Hverken tilfreds eller utilfreds 45 35% 9 3% 65 43% Tilfreds Utilfreds 34 33% 58 39% 89 3% Meget utilfreds % Erfringer med roller, strukturer og instrumenter 4. Oplever du i dit dglige rejde, t: c Eleverne hr let ved t nvende uddnnelsesog og personlig uddnnelsespln Lærerne hr let ved t nvende uddnnelsesog og uddnnelsespln Der er et tilfredsstillende ntl værktøjer, metoder og gode eksempler på, hvordn uddnnelsesog og uddnnelsespln udfoldes i prksis J, i høj J, i nogen 67 7% 9 7% 79 ej 53 63% 33 57% 46 6 ej, de er levet dårligere 3 7% 7 4% 9 7% Ved Ikke

40 4. Vurderer du, t uddnnelsesogen og den personlige uddnnelsespln medfører, t: c d e Eleverne er levet edre til t plnlægge deres uddnnelse Eleverne tger i højere nsvr for egen uddnnelse og læring Eleverne oplever edre smmenhæng i deres uddnnelse Eleverne i højere end tidligere kn få et overlik over deres uddnnelsesmuligheder Vejlederens funktion ændres J, i høj % 83 J, i nogen 58 4% 7 8% 6 5% 9 3% 4 36% J, i ringe % % 53 3% ej 3 53% 9 48% Ved ikke 4 3 8% 5 3% %

41 43. Mener du, t modulisering og de pædgogiske principper i Reformen medfører, t: c d e f g h i Der er opnået en edre smmenhæng mellem de fglige områder som hører under indgngene, herunder en edre smmenhæng mellem teori- og værkstedsundervisning Der på skolesmrejdsniveu opstår interessnte og udviklende smrejdsreltioner åde på ledelses- og lærerniveu Eleverne er mere enggerede i undervisningen Det er muligt t tilgodese en individulisering f uddnnelsesforlø Eleverne hr fået større indflydelse på hvorledes deres uddnnelse skl smmensættes Eleverne liver tiludt større vrition i læringsformer, som kn tilgodese forskelle i læringsstile Erhvervsuddnnelserne er levet mere ttrktive for fgligt stærke elever Erhvervsuddnnelserne er levet mere ttrktive for fgligt svge el e- ver Eleverne hr nemmere ved t dnne sig et overlik over deres vlgmuligheder, og hvd de etyder for det videre uddnnelsesforlø J, i høj 7 7% 4 6% 9 5% 3 8% 8 7% 6 6% 48 3% 4 J, i nogen 4 34% 36 33% 6 6% 9 47% 93 47% % 7 7% 98 4% Det hr ikke gjort nogen forskel 4 34% 5 37% 95 48% % 6 39% 7% 9 9% 33 33% ej, det er nærmest modst 65 6% % 5% 7 7% 5% 64 6% Ved ikke 36 9% 5 3% 5% 37 9% 5% 3 8% % Vurderer du, t kontktlærerordningen hr en positiv etydning for følgende: c d e Muligheden for t give stærke elever konstnte udfordringer Muligheden for t hjælpe ufklrede elever med t træffe uddnnelsesvlg Muligheden for t fstholde elever, der overvejer t melde sig ud Muligheden for t støtte svge elever, så de liver edre til t plnlægge deres uddnnelse Trygheden for eleverne i deres hverdg på skolen J, i høj % % 6 5% J, i nogen % % 48 36% Det hr ikke gjort nogen forskel 54 37% 77 9% 46 35% 5% 3 3 ej, det er nærmest modst 7 4% 7 9 5% 4 6% 4 Ved ikke 33 8% 3 6% 3 8% 7 7% 3 8% 4 99%

42 45. Er eleverne typisk på deres stmskole, eller skl de flytte rundt mellem skolerne i skolesmrejdet for t gennemføre grundforløet? Er kun på deres stmskole Er på f skolerne i skolesmrejdet 3 Er på 3 f skolerne i skolesmrejdet 4 Er på mere end 3 f skolerne i skolesmrejdet 35 88% Er der igngst særlige inititiver, som kn understøtte kontktlærerordningen? J ej 5 56% 74 44% 45 Gå videre til spørgsmål 47 Gå videre til spørgsmål Hvilke inititiver? 5 respondenter hr svret j i spørgsmål 46. Disse respondenter er grundlget for nlysen i dette spørgsmål. c d e Uddnnelse/ efteruddnnelse f kontktlærerne. Udvikling f værktøjer og metoder, som kn ruges i smtle med eleverne. Erfringsforum for kontktlærere. Generelle orgnistoriske forndringer Andet: 65 73% % % % 5

43 48. Er nsvrsfordelingen mellem kontktlæreren og studievejledningen defineret på tilfredsstillende vis? J ej 3 Ved ikke 7 8% 6 55% 9 8% Hvd etrgter du som de tre største udfordringer i det videre rejde med implementering f Reformen? Skriv ved det, du mener der er den største udfordring, ved den næststørste og 3 ved den tredjestørste. c d e f g h i j Individulisering f elevernes uddnnelse Udvikling f kontktlærerordning Udvikling f uddnnelsesog som et redsk, som åde elever, prktiksteder og uddnnelsesinstitution kn nvende Udvikling f lærerkvlifiktioner Ske smmenhæng inden for de enkelte områdeindgnge Ske smmenhæng i ududsflde inden for skolesmrejdet Ske smmenhæng mellem skoleophold og prktikforlø Ske fleksiilitet i udud hvd ngår indhold og pædgogik Tilpsning f lokler og udstyr med henlik på t understøtte fleksiilitet Andet:.priori.. 3. Afkryds ning % 7 8% 35 8% 9 5% 4 6% % 7 4% 3% 63 5% 78 8% 36 9% 4 6% 38 9% 59 4% 73 7% 3% % 39 9% 55 3% 64 5% 5 3 3

44 Følgende spørgsmål skl kun esvres hvis du er kontktlærer 5. Er du fgligt og pædgogisk rustet til t vretge kontktlærerrollen? Sæt kun ét kryds. 34 respondenter svrede i spørgsmål 8, t de rejder som kontktlærer. Disse respondenter er grundlget for nlysen f dette spørgsmål. ej, jeg ville gerne uddnnes til det. ej, jeg ville gerne hve et værktøj eller en guide der kunne støtte mig i min funktion som kontktlærer. 3 J, jeg føler mig åde fgligt og pædgogisk rustet til opgven. 4 ej, jeg vil gerne hve et større overlik over uddnnelsesmuligheder og smmenhænge 4 38% % 38 3% 3 5. Hvorledes vil du vurdere din hidtidige indsts som kontktlærer? Meget god God 3 ogenlunde 4 Dårlig 5 Meget dårlig 7 6% 99 33% 39 46% 4 4% Hvor mnge procent f din rejdstid ruger du på rollen som kontktlærer: Den gennemsnitlige rejdstid,3 % =68

45 53. Hr du oplevet kontktlærerordningen som fgligt og personligt udviklende? I højeste I nogen 3 I meget ringe 4 Slet ikke 38 3% 65 56% Hvordn er kontktlærerordningen orgniseret på jeres skole? Kontktlæreren er smmen med eleverne enkeltvis Kontktlæreren er smmen med eleverne i grupper 3 Kontktlæreren er smmen med eleverne åde i grupper og enkeltvis % 8 76% Hvor mnge elever hr en kontktlærer typisk nsvret for i en gruppe? > % Er ntllet f elever du er kontktlærer for pssende? ej, der er for mnge elever J, ntllet f elever er er pssende 3 ej, der er for få elever % 5 99

46 57. Er kontktlærerfunktionen skemlgt J ej 75% 75 5% 97 Gå videre til spørgsmål 58 Gå videre til spørgsmål Er det hensigtsmæssigt hvd ngår omfng og plcering? respondenter hr svret j i spørgsmål 57. Disse respondenter er grundlget for nlysen f dette spørgsmål. J ej 4 68% Foretrækker du t kontktlærerordningen ikke er skemlgt? J ej

47 Bilg 4 Frekvenser: Ledere Der er i lt 95 respondenter i denne undersøgelse. (Pg. frundingen giver de smmenlgte procenter ikke ltid er det totle ntl respondenter, der hr esvret spørgsmålet.) Bggrundsoplysninger. Angiv køn Mnd Kvinde 79 84% 5 6% 94. Hvor gmmel er du? Alder Frekvens % 39% 6% 3. Hvor mnge års nciennitet hr du som leder? Anciennitet Totl Frekvens % 3 4. Hvilket skolesmrejde er du tilknyttet? TS TSSV 3 TSM 4 TSØ 5 TSH 3% 3 34% 8 9% 7 9% 5 5% 93

48 5. Hvor hr du ledelsesnsvr, sæt gerne flere krydser: c d e f g Områdeindgng: Teknologi & Kommuniktion 34 36% Områdeindgng: Bygge & Anlæg 5 6% Områdeindgng: Håndværk & Teknik 5 6% Områdeindgng: Fr Jord til Bord 4 5% Områdeindgng: Meknik, Trnsport, Logistik 3% Områdeindgng: Service Jeg hr tværgående ledelsesnsvr Trivsel i joet 6. Oplever du rejdet med Reform som fgligt og personligt udviklende? I meget høj I nogen 3 ej 4 ej, det er nærmest modst 5 Ved ikke 4 45% 46 49% 5 5% Er rejdselstningen levet ændret som følge f Reform forsøget? Meget større Større 3 Ingen forskel 4 Mindre 5 Ved ikke 54 57% % 95 Gå videre til spørgsmål 8 Gå videre til spørgsmål 8 Gå videre til spørgsmål 9 Gå videre til spørgsmål 9 Gå videre til spørgsmål 9

49 8. Vil rejdsyrden fortst være større, eller er det et opstrtsprolem? 9 respondenter hr svret meget større eller større i spørgsmål 7. Disse respondenter er grundlget for nlysen i dette spørgsmål. Det er et opstrtsprolem 36 39% Vil fortst værre større 5 55% 3 Ved ikke 5 5% 9 99% 9. Hr du været projektdeltger/projektleder i et eller flere f de FoU projekter, der hr hft reltion til Reform? J ej Gå videre til spørgsmål Gå videre til spørgsmål. Hvordn hr dine erfringer som projektdeltger/projektleder været? 56 respondenter hr svret j i spørgsmål. De er grundlget for nlysen i dette spørgsmål. Meget gode Gode 3 ogenlunde 4 Dårlige 5 Meget dårlige % 3 3% 56. Hr du overvejet t skifte jo på ggrund f dine hidtidige erfringer med Reform? J ej

50 Reformens Intentioner. Vurderer du, t Reformen vil medføre forndringer f erhvervsuddnnelserne? c Fglige Pædgogiske Orgnistoriske Foredringer Ingen forskel Forringelser 5 57% 86 93% 55 59% 4% 3 3% 9 3 4% 6 7% Ved ikke 5 5% 3 4% Vurderer du, t du ved opstrten f forsøget hvde den fornødne indsigt i Reformen som forudsætning for den ledelsesmæssige implementering f Reformens intentioner og mål? I højeste I nogen 3 I ringe 4 I meget ringe 5 Slet ikke 8 8% % 4 4% 95 99% 4. Er din indsigt i Reformen i løet f forsøgsperioden levet øget, så du dermed edre som leder er i stnd til t understøtte den videre implementering f Reformens intentioner og mål? I højeste I nogen 3 I ringe 4 I meget ringe 5 Slet ikke % 3 3% 95

51 5. Vurderer du, t Reformen etyder en foredring i forhold til t tilgodese erhvervslivets fremtidige efterspørgsel på kvlifiktioner? I højeste I nogen 3 ej 4 ej det er nærmest modst 5 Ved ikke % 3 3% Vurderer du, t Reformen for eleverne vil etyde en mere ttrktiv og smmenhængende ungdomsuddnnelse? I højeste I nogen 3 ej 4 ej det er nærmest modst 5 Ved ikke 53 56% 4 5% 6 6% Mener du, t Reformen på sigt vil etyde, t der kommer en større søgning til erhvervsskolerne? J ej 3 Ved ikke

52 8. I hvor høj vurderer du, t der er overensstemmelse mellem de intentioner, der er formuleret i lovgrundlget for Reformen og den hidtidige implementering indenfor det skolesmrejde, hvor du rejder med hensyn til: c d e f g h i Pædgogik (fleksiilitet i læringsstile) Modulisering Kontktlærerordningen Den personlige uddnnelsespln Individulisering f grundforlø Uddnnelsesog Integrtion f uddnnelse på indgngsniveu Integrtion f grundfg, områdefg, og uddnnelse rettede områdefg Smrejde om ududsflder I høj 3% 3 5% 3 5% 5 6% 5 5% 6 7% 8 9% 3% 3 5% I nogen 6 66% 55 59% 6 66% % 5 56% 5 57% 6 67% 54 59% I ringe 4 5% 5 6% 8 9% 7 8% 33 36% 9 5 8% 4 5% 4 5% I meget ringe 5 5% 3 3% 4 4% 5 5% 5 6% 3 3% Slet ikke % % % 9

53 Informtion og smrejde I det følgende vil vi ede dig tge stilling til mængden og kvliteten f de informtioner, du hr modtget i forindelse med Reformforsøget. 9. Hvordn vurderer du kvliteten f de informtioner, der hidtil hr været udvekslet, i reltion til t understøtte implementeringen f Reformen? c d e f g h i j Fr ministerielt hold På tværs f skolesmrejder På skolesmrejdsniveu På områdeindgngsniveu På uddnnelsesfmilieniveu I forhold til forældre/elever I forhold til uddnnelsesudvlg I forhold til prktiksteder Folkeskolens vejledersystem Fr DEL 6 7% 6 7% 9 Særdeles tilfredsstillende Tilfredsstillende 3 4% 7 9% 44 46% % 3 4% % 7 8% % % 44 48% % % Delvist tilfredsstillende Utilfreds stillende 8 9% 4 5% 4 4% 5 7% 6 8% % 5 6% Meget utilfredsstillende 3 3% 5 5% 6 7% 5 6% 9 4 4% Ved ikke 7 8% 7 8% 6 7% 4 4% 5 6% 9 6 7% 3% 94 99% Hr du søgt informtioner på WWW om Reformen? J ej 84 89% 94 Gå videre til spørgsmål Gå videre til spørgsmål

54 . Hvd er dine erfringer med t søge informtion vi WWW, hvd ngår, hvor let det er t finde informtionerne og kvliteten f informtionerne? 84 respondenter hr svret j i spørgsmål. Disse respondenter er grundlget for nlysen i dette spørgsmål. c d Fr Ministeriet Fr Skolesmrejderne Fr DEL Andet Særdeles gode 7 9% 5 6% 3 4% Gode ogenlunde Dårlige 36 44% 36 46% 9% 7 39% 3 37% % 7 39% 7 9% 5 6% 7 6% Særdeles dårlige 6% Skønner du, t der for t understøtte implementeringen f Reformens intentioner og mål fremover vil være ehov for t øge informtionsindstsen: c d e f g h i j Fr ministerielt hold På tværs f skolesmrejder På skolesmrejdsniveu På områdeindgngsniveu På uddnnelsesfmilieniveu I forhold til forældre/elever I forhold til uddnnelsesudvlg I forhold til prktiksteder Folkeskolens vejledersystem Fr DEL I højeste 5 59% % % % I nogen 33 39% 43 49% 39 45% 4 47% % 4 6% 4 53% I ringe 4 5% 7 8% 8 9% 6 7% 5 6% 3 3% 4% I meget ringe 3 3% 3 3% Slet ikke 3 3% % % 78

55 3. På hvilke f nedenstående områder hr der været igngst informtionsinititiver inden opstrt med henlik på t ske et fælles grundlg for implementering f Reformen? Sæt gerne flere krydser. Hvert felt nlyseres hvert for sig, d respondenterne hr mulighed for t sætte flere krydser. Derfor er =95 for hver i enkelt. =95 På den enkelte skole På skolesmrejdsniveu På uddnnelsesfmilieniveu 5 54% 38 4 På område indgngsniveu 64 67% 6 64% På tværs f områdeindgnge 44 46% Hvis mn tger informtionsinititiverne som en helhed, hvilke 3 f de følgende grupper hr indstsen primært været koncentreret omkring? Sæt 3 krydser. Ledergruppen 74 78% Lærere 9 95% c Forældre og elever 39 4 d Uddnnelsesudvlg 4 4 e Tillidsrepræsentnter 3% f Folkeskolens vejledersystem 5 6% På hvilke f nedenstående områder hr der været igngst informtionsinititiver efter opstrt med henlik på t ske et fælles grundlg for implementering f Reformen? Sæt gerne flere krydser. Hvert felt nlyseres hvert for sig, d respondenterne hr mulighed for t sætte flere krydser. Derfor er =95 for hver i enkelt. =95 På den enkelte skole På skolesmrejdsniveu På uddnnelsesfmilieniveu 56 59% 47 5 På område indgngsniveu 64 67% 6 63% På tværs f områdeindgnge 4 43% 4 43%

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

International økonomi

International økonomi Interntionl økonomi Indhold Interntionl økonomi... 1 Bilg I1 Oversigt over smmenhæng mellem kompetencer og kernestof i 3 skriftlige eksmensopgver i Interntionl økonomi A.... 2 Bilg I2 Genrer i IØ fr oplæg

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE HISTORIEJAGTEN Kære lærere Tusind tk, fordi I vil deltge i Historiejgten. Her følger en kort vejledning til, hvordn Historiejgten kn ruges. Denne PDF indeholder ud over introduktionen: - Et rk med spørgsmål

Læs mere

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen,

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen, INTRO Alger er lngt mere end ogstvregning. Alger kn være t omskrive ogstvtrk, men lger er f også t generlisere mønstre og smmenhænge, t eskrive smmenhænge mellem tlstørrelse f i forindelse med funktioner

Læs mere

SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12

SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12 Indhold Dgsorden side 2 Forslg til forretningsorden side 3 Politisk eretning side 4 Orgnistorisk eretning side 12 Vedtægter side 13 1 Dgsorden 1 Vlg f dirigent(er) og referent(er) 2 Godkendelse f forretningsorden

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr:

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr: Min mppe 1. Kort om mig selv Klik her for t indsætte billede Nvn: Adresse: Postnr: By: Telefon nummer: Fødselsdto (dd-mm-åååå): Køn: Mnd Kvinde Mildresse: Kørekort: A: Motorcykel B: Personbil C: Lstbil

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER 0 49 0. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER DEFINITION En funktion med forskriften f( )= b hvor b > 0 og > 0 vil vi klde en potensfunktion. I MAT C kpitel så vi t hvis skl være et vilkårligt

Læs mere

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner Plntehoteller 1 Resultter og konklusioner Hvid mrguerit 1. Umiddelrt efter kølelgring i op til 14 dge vr den ydre kvlitet ikke redueret 2. Mistede holdrhed llerede efter 7 dges kølelgring ved 4ºC og lv

Læs mere

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Otoer 1, 2 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Introduktion Otoer 1, 2 Introduktion Anvendelse Denne rpport må udelukkende tolkes f kvlifierede rugere under overholdelse

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Pust og sug Design og konstruktion f et pprt til t måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Ingeniørens udfordring Elevæfte Menneskekroppen, Åndedrætssystemet 1 Pust og sug Ingeniørens udfordring At

Læs mere

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT I OMRÅDE Sknderborgvej Ny institution på Vestermrken Sommer 2013 136.2013 PROGRAMKATALOG Indhold Byrådsbeslutning...3 Arhus Kommunes Pædgogiske Rmmesætning...4 De 6 tænketnksprincipper...

Læs mere

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord!

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord! LYSTEJENDOM ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS Hesteejendom med nyere hestestld og 20 h jord! For sælger Hos Thoms Risger A/S ved vi godt, t boliger er mere end blot mursten og kvdrtmeter. Vi ved, t boliger

Læs mere

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne?

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne? Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS www.ntln.dk I det følgende eskrives: Opsummering

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter Vitminer, minerler og foderværdi f græsmrksrter Kren Søegrd, Søren K. Jensen og Jko Sehested Det Jordrugsvidenskelige Fkultet, Arhus Universitet Smmendrg Med det formål t undersøge mulighederne for selvforsyning

Læs mere

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Integrationsprincippet og Keplers tønderegel

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Integrationsprincippet og Keplers tønderegel Integrtionsprincippet og Keplers tønderegel. side Institut for Mtemtik, DTU: Gymnsieopgve Integrtionsprincippet og Keplers tønderegel Littertur: H. Elrønd Jensen, Mtemtisk nlyse, Institut for Mtemtik,

Læs mere

Formelsamling Matematik C Indhold

Formelsamling Matematik C Indhold Formelsmling Mtemtik C Indhold Eksempler på esvrelser, lin, eksp, pot, geo... Tl, regneopertioner og ligninger... 6 Ligninger... 7 Geometri... 9 Funktioner og modeller... Lineær funktion... Procentregning...

Læs mere

Trigonometri. Matematik A niveau

Trigonometri. Matematik A niveau Trigonometri Mtemtik A niveu Arhus Teh EUX Niels Junge Trigonometri Sinus Cosinus Tngens Her er definitionen for Cosinus Sinus og Tngens Mn kn sige t osinus er den projierede på x-ksen og sinus er den

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k 0x-MA (0.0.08) _ opg (3:07) Integrtion ved substitution ( x + 7) 9 t x + 7 > t 9 t 0 + k 0 0 ( x + 7)0 + k b) x x + 4 t x + 4 > 3 x t t t x 3 t x x + k 3 t t + k ( ) x 4 3 x + 4 + + k c) cos( x)

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeborg 09-0-0 MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Udrbejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger fejl i

Læs mere

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4 Indhold Dgsorden..side 2 Forslg til forretningsorden...side 3 Politisk eretning...side 4 - Lex Osen og dens konsekvenser...side 4 - De ikke-kommercielle medier konference..side 10 - Forstærket smrejde...side

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie Dødelighed og kræftforekomst i Avnersuq. Et registerstudie Peter Bjerregrd, Anni Brit Sternhgen Nielsen og Knud Juel Indledning Det hr været fremført f loklbefolkningen i Avnersuq og f Lndsstyret, t der

Læs mere

Exitforløb for kriminalitetstruede unge

Exitforløb for kriminalitetstruede unge Exitforløb for kriminlitetstruede unge Exit Nu tilbyder et exitforløb til kriminlitetstruede unge i lderen 15-29 år. Vi rbejder indenfor lovgivningen omkring fst kontktperson, efterværn, bostøtte og mentorstøtte

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009.

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009. Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, 009. Billeder: Forside: Collge f billeder: istock.com/titoslck istock.com/yuri Desuden egne fotos og illustrtioner Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk

Læs mere

Formelsamling Matematik C Indhold

Formelsamling Matematik C Indhold Formelsmling Mtemtik C Indhold Eksempler på besvrelser, lin, eksp, pot, geo... Tl, regneopertioner og ligninger... 6 Ligninger... 7 Geometri... 0 Funktioner og modeller... 3 Lineær funktion... 3 Procentregning...

Læs mere

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery ANALYSEOPGAVE Feelgood Bkery Kommuniktion: Helene, Loiuse, Pernille og Ndi Gruppe 14 Hvem er fsenderen? - Glutenfri bgerbrød - Christine og Louise Krogh Hvem er målgruppen? - Gluten llergikere og helsefreks

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

INTEGRALREGNING. Opgaver til noterne kan findes her. PDF. Facit til opgaverne kan hentes her. PDF. Version: 5.0

INTEGRALREGNING. Opgaver til noterne kan findes her. PDF. Facit til opgaverne kan hentes her. PDF. Version: 5.0 INTEGRALREGNING Version: 5.0 Noterne gennemgår egreerne: integrl og stmfunktion, og nskuer dette som et redsk til estemmelse f l.. reler under funktioner. Opgver til noterne kn findes her. PDF Fcit til

Læs mere

Bestyrelsesmøde lørdag d. 10. april 2010 på Hotel Hedegaarden i Vejle Kl. 09:30 16:30. Pkt. Deltagere med stemmeret: (6)

Bestyrelsesmøde lørdag d. 10. april 2010 på Hotel Hedegaarden i Vejle Kl. 09:30 16:30. Pkt. Deltagere med stemmeret: (6) Pkt Bestyrelsesmøde lørdg d. 10. pril 2010 på Hotel Hedegrden i Vejle Kl. 09:30 16:30 Deltgere med stemmeret: (6) Afud: (1) Heinz Dhl (FU), Alln Olesen (FU), Birthe Mikkelsen (FU), Jens Andresen (region

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17 Mtemtisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rsmussen 8. november, 1 1 Numerisk integrtion og differentition [Bogens fsnit 19. side 84] 1.1 Grundlæggende om numerisk integrtion Vi vil

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

Dette enkle påskespil er kommet i stand efter fælles arbejde omkring påskens centrale

Dette enkle påskespil er kommet i stand efter fælles arbejde omkring påskens centrale UNDERVS OM GUD en idébnk til kirkelig undervisning, Fyens Stift KONFRMANDER Påskespil med indledende undervisningsforløb Dette enkle påskespil er kommet i stnd efter fælles rbejde omkring påskens centrle

Læs mere

Taldiktat. Talhus. Tal. Format 5. Nr. 1. Enere 1. Tiere 10. Hundreder 100. Tusinder 1.000. Titusinder 10.000. Hundredetusinder 100.000 1.000.

Taldiktat. Talhus. Tal. Format 5. Nr. 1. Enere 1. Tiere 10. Hundreder 100. Tusinder 1.000. Titusinder 10.000. Hundredetusinder 100.000 1.000. Tldiktt Nr. Timillioner 0.000.000 Millioner.000.000 Hundredetusinder.000 Tlhus Titusinder 0.000 Tusinder.000 Hundreder Tiere 0 Enere Prktivitet. Træk - kort i skjul fr et lmindeligt kortspil. Læg dem på

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning ver. 1.1 5 x 6 meter flytr hytte Stykliste til flytr hytte 5 x 6 m [0500-000] 2 stk sideundrmmer 590 m [0500-110] 2 stk gvlundrmmer 500 m [0500-100] 4 stk hjørnevinkler [0500-150] 4 stk lsker til smling

Læs mere

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Udrbejdet f MrselisborgCentret, 2005 En spørgeskemundersøgelse

Læs mere

Et liv uden styrende rusmidler. Fylder alkohol for meget?

Et liv uden styrende rusmidler. Fylder alkohol for meget? Et liv uden styrende rusmidler Fylder lkohol for meget? 2 Novvis tilbud Novvi vretger blndt ndet lkoholbehndlingen for mnge f kommunerne på Sjællnd. Foregår mbulnt uden indlæggelse, så du kn psse dine

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Mtemtik på Åbent VUC Lektion 6 Bogstvregning Formler... Udtryk... Ligninger... Ligninger som løsningsmetode i regneopgver... Simultion... Opsmlingsopgver... Lvet f Niels Jørgen Andresen, VUC Århus. Redigeret

Læs mere

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge Mtemtik B-A Trigonometri og Geometri Niels Junge Indholdsfortegnelse Indledning...3 Trigonometri...3 Sinusreltionen:...6 Cosinusreltionen...7 Dobbeltydighed...7 Smmendrg...8 Retvinklede treknter...8 Ikke

Læs mere

Projekt 10.3 Terningens fordobling

Projekt 10.3 Terningens fordobling Hvd er mtemtik? C, i-og Projekt 0.3 Terningens fordoling Elementerne indeholder, hvd mn kn deduere sig til og konstruere ud fr de få givne ksiomer. Mn kn derfor i en vis forstnd sige, t l den viden, der

Læs mere

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum Mttip om Vinkler 2 Du skl lære om: Polygoner Kn ikke Kn næsten Kn Ligesidede treknter Grdtl og vinkelsum Ligeenede og retvinklede treknter At forlænge en linje i en treknt Tilhørende kopier: Vinkler 2-3

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Cross Boule 1 Forord Cross Boule når som helst og hvor som helst Dnsk Arejder Idrætsforund er glde for t kunne præsentere Cross Boule - et oldspil, hvor lle kn være med. Spillet

Læs mere

Alternative metoder til køling af løg

Alternative metoder til køling af løg inspire demoprojekt Alterntive metoder til køling f løg Af Merete Edelenbos, Arhus Universitet Anne Drre-Østergrd og Bstin Junker, AgroTech November 2013 1 Energiforbruget ved lngtidslgring f løg er højt,

Læs mere

At være en langtidsholdbar Herrens tjener TEOLKURSUS 2012

At være en langtidsholdbar Herrens tjener TEOLKURSUS 2012 At være en lngtidsholdbr Herrens tjener TEOLKURSUS 2012 3 tilgnge til mennesket Psyken bolig for menneskets følelsesmæssige behov Kroppen bolig for menneskets fysiske behov Sjælen bolig for menneskets

Læs mere

Formelsamling Mat. C & B

Formelsamling Mat. C & B Formelsmling Mt. C & B Indhold BRØER... PARENTESER...3 PROCENT...4 RENTE...5 INDES...6 GEOMETRI... Arel f treknt... Vinkelsum i en treknt... Ens- vinklede treknter... Vilkårlig treknt... Ret- vinklet treknt...8

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formelsmling... side 2 Uddbning f visse formler... side 3 2 Grundlæggende færdigheder... side 5 2 Finde konstnterne og b i en formel...

Læs mere

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine.

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine. l. l(rb f dtmskine Pi overvejer t ksbe en dtmskine. Hvor meget ville Pi komme til t betle for dtmskinen PC 386, nar der betles 295 kr. pr. maned i36 maneder? Hvor meget ville hun spre ved t kobe kontnt?

Læs mere

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE Snseredskber til byens psykiske og fysiske miljø f Softhook Design Projektets idé Kunstner og leder f Softhook Design, Christin Nold, er stolt over t kunne præsentere Sns Fremtiden

Læs mere

Projektstyring. Dag 5

Projektstyring. Dag 5 Akdemifget Projektstyring Dg 5 m/u PRINCE2 Foundtion certificering i smrbejde med PRINCE2 is Registered Trde Mrk of the Office of Government Commerce in the United Kingdom nd other countries. Humn fctor

Læs mere

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C Mihel Mndix (07) Sinusreltionen Nott Side f 9 Sinusreltionen Indtil videre, er der kun eskrevet, hvordn mn eregner på retvinklede treknter. Men desværre er det lngtfr lle treknter, som er retvinklede.

Læs mere

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk Vielsesringe Designer og guldsmed Jn Jørgensen Siden 1995 hr Jn Jørgensen hft egen virksomhed, hvor nturen i det rske og åne Nordjyllnd hr givet inspirtion til det meste f designet. Smykker i de ædleste

Læs mere

School of the Future : Gennemgribende energirenovering af Hedegårdsskolen i Ballerup

School of the Future : Gennemgribende energirenovering af Hedegårdsskolen i Ballerup School of the Future : Gennemgriende energirenovering f Hedegårdsskolen i Bllerup Forfttere: Ove Mørck, Kirsten Engelund Thomsen, Birgit Elley Jørgensen c Cenergi Rådgivende Ingeniører, Herlev Hovedgde

Læs mere

SPAM 7. netsikker nu!

SPAM 7. netsikker nu! netsikker nu! Mj 2006 Test dig selv Hvor sikker er du på nettet? Tg testen på gsiden og se, hvor højt du sorer, når du går i krig med spim, spm og psswords. 16 Bliv online med dine ørn Hvorfor styrer kvinder

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Lektion Bogstvregning Formler... Reduktion... Ligninger... Lektion Side 1 Formler En formel er en slgs regne-opskrift, hvor mn med bogstver viser, hvorledes noget skl regnes ud. F.eks. formler til beregning

Læs mere

Vores fælles hukommelse

Vores fælles hukommelse Vores fælles hukommelse 1 2 3 4 5 Præmel side 2 Mission side 3 Vision side 3 Rigsrkivets strtegiske mål side 4 Arkiverne ringes i spil til flere side 4 Bidrg til effektivisering f den offentlige sektor

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik.

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik. Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-J470DW Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul Bogstvregning En indledning for st og f. del 008 Krsten Juul ) )( ( ) ( ) ( Indold 0. Gnge to prenteser....,, osv... 7. Kvdrtsætninger... 0. Brøer. del... Bogstvregning. En indledning for st og f.. del.

Læs mere

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk Vielsesringe Designer og guldsmed Jn Jørgensen Det rå mod det løde, det vrme mod det kolde - og den smukke løende forndring når tingene lndes. Det er ofte mest tydeligt, der hvor hvet møder lndet - og

Læs mere

Kom godt i gang med Insemineringsplaner i DMS

Kom godt i gang med Insemineringsplaner i DMS Kom godt i gng med Insemineringsplner i DMS 1 OPRET NY INSEMINERINGSPLAN... 2 2 GRUNDINDSTILLINGER... 3 2.1 SÆDBEHOLDERKODE... 4 2.2 PRIORITEREDE EGENSKABER... 5 2.3 GÅRDINDEKS... 5 3 HUNDYRGRUPPER...

Læs mere

Eksamensopgave august 2009

Eksamensopgave august 2009 Ib Michelsen, Viborg C / Skive C Side 1 09-04-011 1 Eksmensopgve ugust 009 Opgve 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 Givet ovenstående ensvinklede treknter. D treknterne er ensvinklede, er

Læs mere

114 Matematiske Horisonter

114 Matematiske Horisonter 114 Mtemtiske Horisonter Mtemtik i medicinudvikling Af Ph.d-studerende Ann Helg Jónsdóttir, Ph.d-studerende Søren Klim, Ph.d-studerende Stig Mortensen og Professor Henrik Mdsen, DTU Informtik Hovedpinen

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeorg -0- MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) FACITLISTE Udrejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger

Læs mere

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning , i 1. Honningpriser Skemet viser vregt og priser pi dnsk og udenlndsk honning. o Hvor stor er prisen i lt for 2 brgre lynghonning og 3 bregre okologisk honning. o Hvor stor er forskellen i pris pi den

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com SAMLEANVISNINGER Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80 Dnish - 68463 we site: www.jemfix.com e-mil: info@jemfix.com VIGTIGT Læs instruktionerne omhyggeligt, inden du egynder t smle dette drivhus.

Læs mere

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning 1 Opstkning og fstkning, fremdregning og tilgeregning 1.1 Fremdregning og tilgeregning...2 1.2 Æskeregning...2 1.3 Høseringe-regning, indkodning og fkodning...3 1.4 Vndret tilgeregning, t dnse en ligning...3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningseskrivelse Stmoplysninger til rug ved prøver til gymnsile uddnnelser Termin Juni 2016 Institution Uddnnelse Fg og niveu Lærere Hold Fvrskov Gymnsium Stx Mtemtik A Peter Lundøer (Lu) 3k Mtemtik

Læs mere

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal.

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal. Regneregler. Simple regler for regning med tl. Vi rejder l.. med følgende fire regningsrter: plus (), minus ( ), gnge () og dividere (: eller røkstreg, se senere), eller med fremmedord : ddition, sutrktion,

Læs mere

Hygiejnepolitik. - for din og min sundhed

Hygiejnepolitik. - for din og min sundhed Hygiejnepolitik ktisk f : er Det å svært r s de hæn. ikke ske m o kl v lidt Du s nke dig u, æ de d og t å b dine liver Så b milie og syge din f r mindre e g kolle - for din og min sundhed Det er fktisk

Læs mere

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP... 2 1.Bggrund... 2 2.Køekrftpritet hvd er det?... 2 3.Formål og orgnistion... 3 4.Brugere og nvendelsesområder... 3

Læs mere

15 Købekraftpariteter

15 Købekraftpariteter 39 5 Køekrftpriteter 5. Grundlæggende informtion om indekset 5.. Nvn Køekrftpriteter. 5..2 Formål Køekrftpriteter (Purchsing Power Prities - PPP) nvendes til interntionle smmenligninger f fx BNP (ruttontionlproduktet)

Læs mere

Øvelse 2: Risikoen for alle 3 sygdomme som forårsager halthed halveres

Øvelse 2: Risikoen for alle 3 sygdomme som forårsager halthed halveres Svrene Herned vises svrene på de forskellige spørgsmål. Svrene kn godt fvige fr jeres egne resultter som I hr fået ud f modellen. Afvigelserne skyldes vrition i modellen (stokstisk model!) og ændringer

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer Dnsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om dokumenttionen. Om dette dokument... Om kssen.

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

DIALOG # 13. Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever?

DIALOG # 13. Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever? DIALOG # 13 Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever? Om trivsel på spil en god dialog De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljø efterår 2012

Evaluering af undervisningsmiljø efterår 2012 Evaluering af undervisningsmiljø efterår 2012 Samlet set får skolen pæn karakter, men der er nogle fokuspunkter, vi ønsker at arbejde med, så flere elever vil udtrykke sig positivt ang. de pkt. Punkter

Læs mere

Lofter monteret direkte på underlag

Lofter monteret direkte på underlag Lofter / Direkte montge på underlg Lofter monteret direkte på underlg Underlg for gipsbeklædning Underlget for gipsplderne kn være bjælkelg, trælægter, forsklling, stålprofiler S25/85, S45/85 eller Gyproc

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Windows Fejlfinding f instlltionsprogrmmet En kontrolliste til rug ved løsning f lmindelige instlltionsprolemer. Printeroversigt Lær om printerdelene og

Læs mere

og betydningen af saglige argumenter. Prismodtageren i 2013 er journalist Martin Krasnik.

og betydningen af saglige argumenter. Prismodtageren i 2013 er journalist Martin Krasnik. ktlog 2013/14 Columus er et fondsejet forlg, der er stiftet f Foreningen f lærere i smfundsfg (FALS) for t levere de fgligt edste øger til de lveste priser. Smfundsfg hr i fire årtier været vores hovedfg,

Læs mere

Diverse. Ib Michelsen

Diverse. Ib Michelsen Diverse Ib Michelsen Ikst 2008 Forsidebilledet http://www.smtid.dk/visen/billede.php?billedenr69 Version: 0.02 (2-1-2009) Diverse (Denne side er A-2 f 32 sider) Indholdsfortegnelse Regning med procent

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen 016. runde Besvrelser som flder uden for de løsninger som ligger til grund for pointskemerne, bedømmes ved nlogi så skridt med tilsvrende vægt i den

Læs mere

Vi hjælper dig til et liv uden styrende rusmidler

Vi hjælper dig til et liv uden styrende rusmidler 1 Vi hjælper dig til et liv uden styrende rusmidler novvi.dk 2 Et liv uden styrende rusmidler Fonden Novvi Fonden Novvi er en non-profit virksomhed, hvis primære ktivitet er rådgivning og behndling indenfor

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf (2012) Karsten Juul

Bogstavregning. for gymnasiet og hf (2012) Karsten Juul Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 (01) Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskeläder når du skriver og tegner i häftet, så du får et häfte der er egenet til jävnligt t slå op i under dit videre rejde

Læs mere

Trivsel. har vi råd til at lade være? Resultatet af 250 medarbejdere og lederes arbejde den 10. september 2010. Ideer til inspiration

Trivsel. har vi råd til at lade være? Resultatet af 250 medarbejdere og lederes arbejde den 10. september 2010. Ideer til inspiration 10. november 2010 Trivsel hr vi råd til t lde være? Resulttet f 250 medrbejdere og lederes rbejde den 10. september 2010 1? Det er vigtigt t prioritere og fstholde det gode rbejde med trivsel på rbejdspldserne

Læs mere

Unges vej mod ungdomsuddannelserne - om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde

Unges vej mod ungdomsuddannelserne - om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Unges vej mod ungdomsuddannelserne - om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Mette Pless og Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning LLD, Danmarks Pædagogiske

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere