Afsluttende hovedopgave. Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende hovedopgave. Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed"

Transkript

1 HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2009 Afsluttende hovedopgave Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed Forfattere: Afleveringsdato: 9. december Christina Knudsen Vejleder: Henrik Nielsen Christian Thulesen Side 1 af 118

2 Indholdsfortegnelse Ansvarsliste:...9 Satsenheder:...15 Figuroversigt Indledning Problemformulering Afgrænsning Model- og metodevalg Anvendte kilder Målgruppe Disposition Delkonklusion Personskatteloven Indkomstyper Sammenhæng til statsskatteloven Æbletræet Personlig indkomst Kapitalindkomst Skatteberegningen Bundskat Mellemskat/topskat Kommuneskat Kirkeskat Sundhedsbidrag Personfradrag...31 Side 2 af 118

3 2.5.7 Beskæftigelsesfradrag Skatteloftet Eksempel på skatteberegning Delkonklusion Virksomhedsordningen Formålet med virksomhedsordningen Hovedregler i virksomhedsordningen Aktiver og passiver Aktiver Passiver Begreber i virksomhedsordningen Indskudskonto Opgørelsestidspunkt Indskud Værdiansættelse Negativ indskudskonto Årlige reguleringer af indskudskontoen Kapitalafkastgrundlag Opgørelsesprincip Værdiansættelse Sammenligning Kapitalafkast Kapitalafkastsats Opsparing af kapitalafkast Opsparing til kapitalpension Tvangshævning af en del af kapitalafkastet...45 Side 3 af 118

4 3.7 Hæverækkefølge Overførsler i hæverækkefølgen Den udvidede hæverækkefølge Konto for opsparet overskud Opsparing af overskud Hævning af opsparet overskud Hensættelse til senere hævning Mellemregningskonto Rentekorrektion Beregning af rentekorrektion Overskudsdisponering Indkomstopgørelse Overskudsdisponering Underskud Ægtefæller Lønaftale Medarbejdende ægtefælle Fordeling af driftsresultat mellem ægtefæller Afståelse af virksomhed/udtrædelse af virksomhedsordningen Udtrædelse af virksomhedsordningen Afståelse af virksomhed i virksomhedsordningen Delkonklusion Kapitalafkastordningen Anvendelse Regnskabskrav Kapitalafkastgrundlaget...59 Side 4 af 118

5 4.4 Kapitalafkastet Kapitalafkast ved ægtefæller Konjunkturudligningskonto Delkonklusion Sammenligning af PSL, VSO og KAO Beskatning af virksomhedens nettorenter Kapitalafkast Mulighed for opsparing Regnskabs- og oplysningskrav Delkonklusion Præsentation af virksomhed CC Chokolade ved brug af personskatteloven Delkonklusion CC Chokolade ved brug af virksomhedsordningen Aktiver Grunde og bygninger Inventar og driftsmidler Varebeholdninger Tilgodehavender Værdipapirer Likvider Passiver Egenkapital Prioritetsgæld Kortfristet gæld Opgørelse af indskudskonto...74 Side 5 af 118

6 8.4 Opgørelse af kapitalafkastgrundlag Fordeling af årets overskud Beregning af slutskat Behandling af prioritetsgæld Delkonklusion CC Chokolade ved brug af kapitalafkastordningen Aktiver Grunde og bygninger Inventar og driftsmidler Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Periodeafgrænsningsposter Deposita Værdipapirer Likvider Passiver Opgørelse af kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast Fordeling af årets overskud og beregning af slutskat Delkonklusion Analyse og sammenligning af resultater Skattepligtig indkomst Kapitalindkomst Arbejdsmarkedsbidrag Skat Øvrige forhold Delkonklusion...86 Side 6 af 118

7 11. Optimering af skatten for indkomståret Optimering ved brug af virksomhedsordningen Fastlæggelse af den optimale personlige indkomst Overskudsdisponering og beregning af hensættelse til senere hævning Beregning af slutskat Estimering af endelig skat ved hævning af opsparet overskud Optimering ved brug af kapitalafkastordningen Fastlæggelse af den optimale personlige indkomst Beregning af hensættelse til konjunkturudligningskonto Beregning af slutskat Estimering af endelig skat ved hævning fra konjunkturudligningskonto Analyse af optimeringsresultater Delkonklusion Diskussion af resultater Følsomhed af nettorenter i CC Chokolade Mini-case: Udlejningsejendommen Beregning af slutskat Analyse af resultater Delkonklusion Perspektivering Lavere indkomstskat Tidligere opsparet overskud Fradragsværdi for renteudgifter Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst Ratepension Afgifter Side 7 af 118

8 13.6 Restskat og dag-til-dag rente Fuld skatteværdi af genvundne afskrivninger og ejendomsavance Delkonklusion Konklusion Litteraturliste Bilag Bilag 1: Side 8 af 118

9 Ansvarsliste: 1. Indledning...Fælles 1.1. Problemformulering...Fælles 1.2 Afgrænsning...Fælles 1.3 Model- og metodevalg...fælles 1.4 Anvendte kilder...fælles 1.5 Målgruppe...Fælles 1.6 Disposition...Fælles 1.7 Delkonklusion...Fælles 2. Personskatteloven...Christian 2.1 Indkomstyper...Christian 2.2 Sammenhæng til statsskatteloven...christian Æbletræet...Christian 2.3 Personlig indkomst...christian 2.4 Kapitalindkomst...Christian 2.5 Skatteberegningen...Christian Bundskat...Christian Mellemskat/topskat...Christian Kommuneskat...Christian Kirkeskat...Christian Sundhedsbidrag...Christian Personfradrag...Christian Beskæftigelsesfradrag...Christian Skatteloftet...Christian 2.6 Eksempel på skatteberegning...christian Side 9 af 118

10 2.7 Delkonklusion...Christian 3. Virksomhedsordningen...Christina 3.1 Formålet med virksomhedsordningen...christina 3.2 Hovedregler i virksomhedsordningen...christina 3.3 Aktiver og passiver...christina Aktiver...Christina Passiver...Christina 3.4 Begreber i virksomhedsordningen...christina 3.5 Indskudskonto...Christina Opgørelsestidspunkt...Christina Indskud...Christina Værdiansættelse...Christina Negativ indskudskonto...christina Årlige reguleringer af indskudskontoen...christina 3.6 Kapitalafkastgrundlag...Christina Opgørelsesprincip...Christina Værdiansættelse...Christina Sammenligning...Christina Kapitalafkast...Christina Kapitalafkastsats...Christina Opsparing af kapitalafkast...christina Opsparing til kapitalpension...christina Tvangshævning af en del af kapitalafkastet...christina 3.7 Hæverækkefølge...Christina Overførsler i hæverækkefølgen...christina Den udvidede hæverækkefølge...christina Side 10 af 118

11 3.8 Konto for opsparet overskud...christina Opsparing af overskud...christina Hævning af opsparet overskud...christina 3.9 Hensættelse til senere hævning...christina 3.10 Mellemregningskonto...Christina 3.11 Rentekorrektion...Christina Beregning af rentekorrektion...christina 3.12 Overskudsdisponering...Christina Indkomstopgørelse...Christina Overskudsdisponering...Christina 3.13 Underskud...Christina 3.14 Ægtefæller...Christina Lønaftale...Christina Medarbejdende ægtefælle...christina Fordeling af driftsresultat mellem ægtefæller...christina 3.15 Afståelse af virksomhed/udtrædelse af virksomhedsordningen...christina Udtrædelse af virksomhedsordningen...christina Afståelse af virksomhed i virksomhedsordningen...christina 3.16 Delkonklusion...Christina 4. Kapitalafkastordningen...Christian 4.1 Anvendelse...Christian 4.2 Regnskabskrav...Christian 4.3 Kapitalafkastgrundlaget...Christian 4.4 Kapitalafkastet...Christian Kapitalafkast ved ægtefæller...christian 4.5 Konjunkturudligningskonto...Christian Side 11 af 118

12 4.6 Delkonklusion...Christian 5. Sammenligning af PSL, VSO og KAO...Christina 5.1 Beskatning af virksomhedens nettorenter...christina 5.2 Kapitalafkast...Christina 5.3 Mulighed for opsparing...christina 5.4 Regnskabs- og oplysningskrav...christina 5.5 Delkonklusion...Christina 6. Præsentation af virksomhed...fælles 7. CC Chokolade ved brug af personskatteloven...christina 7.2 Delkonklusion...Christina 8. CC Chokolade ved brug af virksomhedsordningen...christian 8.1 Aktiver...Christian Grunde og bygninger...christian Inventar og driftsmidler...christian Varebeholdninger...Christian Tilgodehavender...Christian Værdipapirer...Christian Likvider...Christian 8.2 Passiver...Christian Egenkapital...Christian Prioritetsgæld...Christian Kortfristet gæld...christian 8.3 Opgørelse af indskudskonto...christian 8.4 Opgørelse af kapitalafkastgrundlag...christian 8.5 Fordeling af årets overskud...christian 8.6 Beregning af slutskat...christian Side 12 af 118

13 8.6.1 Behandling af prioritetsgæld...christian 8.7 Delkonklusion...Christian 9. CC Chokolade ved brug af kapitalafkastordningen...christina 9.1 Aktiver...Christina Grunde og bygninger...christina Inventar og driftsmidler...christina Varebeholdninger...Christina Tilgodehavender fra salg...christina Periodeafgrænsningsposter...Christina Deposita...Christina Værdipapirer...Christina Likvider...Christina 9.2 Passiver...Christina Opgørelse af kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast...christina Fordeling af årets overskud og beregning af slutskat...christina 9.3 Delkonklusion...Christina 10. Analyse og sammenligning af resultater...fælles 10.1 Skattepligtig indkomst...fælles 10.2 Kapitalindkomst...Fælles 10.3 Arbejdsmarkedsbidrag...Fælles 10.4 Skat...Fælles 10.5 Øvrige forhold...fælles 10.6 Delkonklusion...Fælles 11. Optimering af skatten for indkomståret Fælles 11.1 Optimering ved brug af virksomhedsordningen...fælles Fastlæggelse af den optimale personlige indkomst...fælles Side 13 af 118

14 Overskudsdisponering og beregning af hensættelse til senere hævning...fælles Beregning af slutskat...fælles Estimering af endelig skat ved hævning af opsparet overskud...fælles 11.2 Optimering ved brug af kapitalafkastordningen...fælles Fastlæggelse af den optimale personlige indkomst...fælles Beregning af hensættelse til konjunkturudligningskonto...fælles Beregning af slutskat...fælles Estimering af endelig skat ved hævning fra konjunkturudligningskonto...fælles 11.3 Analyse af optimeringsresultater...fælles 11.4 Delkonklusion...Fælles 12. Diskussion af resultater...fælles 12.1 Følsomhed af nettorenter i CC Chokolade...Fælles 12.2 Mini-case: Udlejningsejendommen...Fælles Beregning af slutskat...fælles Analyse af resultater...fælles 12.3 Delkonklusion...Fælles 13. Perspektivering...Christian 13.1 Lavere indkomstskat...christian Tidligere opsparet overskud...christian 13.2 Fradragsværdi for renteudgifter...christian 13.3 Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst...christian 13.4 Ratepension...Christian 13.5 Afgifter...Christian 13.6 Restskat og dag-til-dag rente...christina 13.7 Fuld skatteværdi af genvundne afskrivninger og ejendomsavance...christina 13.8 Delkonklusion...Christina Side 14 af 118

15 14. Konklusion...Fælles Satsenheder: I alt (afrundet) satsenheder for afsnit 1 til 14. Svarende til 67 sider á satsenheder pr. side, jf. hovedopgavevejledning Side 15 af 118

16 Figuroversigt Figur 1.1 Personer med virksomhedsindkomst fordelt efter erhverv og anvendelse af virksomhedsordning, kapitalafkastordning eller personskatteloven Figur 1.2 Disposition Figur 2.1 Opgørelse af skattepligtig indkomst Figur 2.2 Opgørelse af skatter Figur 3.1 Værdiansættelse af udvalgte aktiver og passiver Figur 3.2 Opgørelse af kapitalafkastgrundlag Figur 3.3 Sammenligning af opgørelse af indskudskonto og kapitalafkastgrundlag Figur 3.4 Den udvidede hæverækkefølge Figur 3.5 Eksempel på beregning af rentekorrektion Figur 3.6 Opgørelse af skattepligtig indkomst i virksomhedsordningen Figur 3.7 Kassesystemet Figur 4.1 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast Figur 4.2 Maksimeringsreglen Figur 5.1 Sammenligning af endelig beskatning ved PSL, VSO og KAO Figur 6.1 Indkomstforhold Claus Christensen Figur 7.1 Beskatning efter PSL Figur 8.1 Opgørelse af indskudskonto pr. 1. januar 2009 Figur 8.2 Opgørelse af kapitalafkastgrundlag pr. 1. januar 2009 Figur 8.3 Opgørelse af skattepligtig indkomst i virksomhedsordningen Figur 8.4 Skatteberegning efter virksomhedsordningen Figur 8.5 VSO med og uden privat del af prioritetsgæld Figur 9.1 Opgørelse af kapitalafkastgrundlag pr. 1. januar 2009 Figur 9.2 Beskatning efter kapitalafkastordningen Figur 10.1 Sammenligning af beskatning efter PSL, VSO og KAO Figur 11.1 Beregning af den optimale personlige indkomst Figur 11.2 Opgørelse af skattepligtig indkomst i virksomhedsordningen Figur 11.3 Hensættelse til senere hævning ultimo Figur 11.4 Overskudsdisponering i kassesystemet Figur 11.5 Beskatning efter virksomhedsordning efter hensættelse til senere hævning Side 16 af 118

17 Figur 11.6 Estimat på endelig skat ved hævning af opsparet overskud Figur 11.7 Optimering under kapitalafkastordning Figur 11.8 Estimat på endelig skat ved hævning fra konjunkturudligningskonto Figur 11.9 Effektiv beskatning af marginalindkomst Figur Skattebesparelse Figur 12.1 Følsomhedsanalyse ved investering Figur 12.2 Privat forbrugslån (VSO: indskudt lån i virksomheden) Figur 12.3 Private forhold Figur 12.4 Virksomhedsoplysninger Figur 12.5 Beregning af direktørens slutskat Figur 13.1 Sammenligning af marginalskat Figur 13.2 Besparelse ved sænkning af grænsen for topskat Figur 13.3 Skattebesparelse ved hævning af opsparet overskud Side 17 af 118

18 1. Indledning Fundamentalt er Danmarks skattesystem indrettet således, at beskatning skal ske efter evne. Dette betyder, at skattesubjekter med en højere indkomst skal bidrage forholdsvist mere til velfærdssamfundet end skattesubjekter med en lavere indkomst. I mange henseender er der dog en ønske hos den enkelte om at optimere og spare på skatten i videst muligt omfang. Søgen efter skattebesparelser og skatteoptimering for personligt drevet virksomheder, skal således være det primære fokusområde i denne hovedopgave. Gennem praktisk erfaring er det vores opfattelse, at problemstillingen omkring valg af beskatningsform er relevant for alle personligt drevet virksomheder, samt at der er en generel konsensus om, at vurderingen af konsekvenser og muligheder ved beskatningsformerne er svært håndterbare for iværksættere uden yderligere rådgivning. Gennem en case med inddragelse af reelt oplevede problemstillinger, vil vi forsøge at simplificere personskatteloven contra kapitalafkastordningen contra virksomhedsskatteordningen. Casen beskriver en mand, der ejer og driver en virksomhed i personligt regi. Manden er blevet beskattet efter personskatteloven i en årrække, men nu ønsker specifik og konkret rådgivning før udløbet af 2009 for at sikre sig, at han fremadrettet beskattes under de mest gunstige forhold også i forhold til den nye skattereforms forudsætninger. Personen har selvstuderet virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, men uden at kunne klarlægge, hvorledes disse ville påvirke lige hans virksomhed og hans ønskede profil. I øvrigt går hans problemstillinger på, at han i den senere periode er begyndt at tjene godt med penge, og ønsker større fleksibilitet i forhold til at blive beskattet af hele overskuddet hvert år. Han vil gerne have fleksibiliteten til i visse år kunne trække store summer ud til forbrug, hvorimod andre år ønskes en mere optimal skattehåndtering af overskuddet. Casepersonen søger herudover en afklaring af, hvordan han bedst muligt stiller sig selv i forhold til den nye skattereform. På baggrund af ovenstående spørgsmål fra casepersonen, vil vi udarbejde en problemstilling, som afdækker alle hans spørgsmål og overvejelser, og som underbygges af teori og analyse med udgangspunkt i hans personlige og virksomhedens forhold. Side 18 af 118

19 1.1. Problemformulering En personlig drevet virksomhed er en transparent virksomhed, der er kendetegnet ved, at virksomhedens indkomst beskattes hos ejeren og virksomheden dermed reelt ikke bliver beskattet. Dette betyder, at virksomhedens indkomst skal beskattes efter de forhold, hvorved ejeren normalt bliver beskattet. For en personligt drevet virksomhed betyder dette, at virksomhedens indkomst som hovedregel skal beskattes som personlig indkomst. Den selvstændigt erhvervsdrivende har mulighed for at lade sig beskatte efter reglerne i personskatteloven, kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen. Beskatning efter personskatteloven er den mest simple metode, hvor virksomhedsordningen er lavet for at give den selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for at efterligne en del forhold fra selskabslovgivningen, uden krav om indskudskapital på t.kr. 125 (2010: t.kr. 80). Som konsekvens af kompleksiteten i virksomhedsordningen, blev kapitalafkastordningen udformet for at give et mere simpelt alternativ. Valg af beskatningsform kan have større påvirkninger af ens beslutningsgrundlag i den daglige drift og de økonomiske dispositioner, der skal foretages, da det alt andet lige giver mulighed for at tilpasse sin virksomhed herefter og udnytte de muligheder den valgte beskatningsform giver. Det er vores opfattelse, at en virksomhedsejer ved valg mellem flere skattemæssige modeller primært fokuserer på maksimering af det samlede afkast fra virksomheden via minimering af størrelsen på den betalbare skat over tid. I den senere tid har SKAT specifikt kørt en kampagne, for at gøre danskerne opmærksomme på, at de har øget indsatsen for at sørge for, at almindelige skattepligtige med ordinære indkomstforhold (lønmodtagere) får selvangivet korrekt, da det er SKATs vurdering, at der for mange ubevidste og bevidste fejl forbundet hermed. Hvis det er tilfældet, at almindelige lønmodtagere har problemer med at få selvangivet korrekt, så må selvangivelse af personlig drevet virksomhed alt andet lige være yderligere komplekst for danskeren. Det er ligeledes denne forståelsesmæssige mur vi støder på, når vi assisterer klienter med deres regnskaber i personligt regi. Det ses af og til, at klienten ikke har forudsætninger for at forstå, hvad deres revisor foretager sig, og stoler blindt på os. Side 19 af 118

20 Ved analyse af antallet af selvstændigt erhvervsdrivende uden for kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen, er tallet også relativt højt, især for personer, der ikke driver virksomheden som hovederhverv, som det er forsøgt vist i den nedenfor oplistede tabel, Figur 1.1, over fordelingen af virksomheder beskattet efter de tre beskatningsformer. Figur 1.1 Personer med virksomhedsindkomst fordelt efter erhverv og anvendelse af virksomhedsordning, kapitalafkastordning eller personskatteloven Virksomhedsordning Kapitalafkastordning Ikke i ordning I alt Erhverv Antal Skattepligtig Antal Skattepligtig Antal Skattepligtig Antal Skattepligtig indkomst indkomst indkomst indkomst Mio. kr Mio. kr Mio. kr Mio. kr. Hovederhverv i alt Ikke hovederhverv i alt Alle med virksomhedsindkomst i alt Kilde: Som det fremgår af den relativt høje andel af virksomheder, som beskattes udelukkende efter reglerne i personskatteloven, går altså glip af væsentlige fordele. Derfor må det enten være kompleksiteten, som afholder iværksætteren fra at vælge den optimale løsning, eller også kan det skyldes, at den skattepligtige ikke vil få yderligere fordel ved at anvende alternativerne til PSL. I de situationer, hvor den selvstændigt erhvervsdrivende ikke har erhvervsmæssige renteudgifter, behov for at hæve hele virksomhedens overskud eller ingen indkomst, kan det være relevant at være uden for ordningerne. Baseret på ovenstående argumenter må det være hensigtsmæssigt, at tage disse regelsæt op og forsøge dem analyseret og basere en konklusion herpå. Dette vil gøres med udgangspunkt i reglerne i personskatteloven og overbygningerne i virksomhedsskatteloven og ligningsvejledningen, hvor krav i lovgivningen for den selvstændig erhvervsdrivende ønskes redegjort efter de forskellige regelsæt. Herudover ønskes de skattemæssige konsekvenser for virksomhedsejeren i casen analyseret og beregnet, ved at vælge beskatning efter personskatteloven, virksomhedsordningen og Side 20 af 118

21 kapitalafkastordningen, herunder undersøge besparelsernes fordeling mellem arbejdsmarkedsbidrag og skatter. Ligeledes ønsker vi at belyse, hvilke kortsigtede og langsigtede optimeringsmuligheder virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen giver for den skattepligtige kontra personskatteloven. I forbindelse med optimeringen, vil det ligeledes være relevant at inddrage en følsomhedsanalyse for at kunne vurdere, hvor meget de givne forudsætninger skal ændre sig uden, at vores konklusion ændrer sig. Endeligt ser vi en væsentlig problemstilling, der fremkommer i forbindelse med skattereformen, som uden tvivl skaber stor efterspørgsel efter en uddybet rådgivning til de selvstændige erhvervsdrivende. Fra egne rækker ser vi et yderst stort fokus herpå. Ovenstående problemstillinger kan dermed kortfattet formuleres i nedenstående spørgsmål: 1. Hvad er forskellene og lighederne mellem de tre ordninger? Herunder hvilke fordele og ulemper er der ved disse? 2. Hvorledes påvirker forskellene i ordningerne monetært slutskatten på et sammenligneligt grundlag? 3. Hvordan påvirkes det sammenlignelige grundlag, når optimering inddrages? 4. Hvilke overvejelser bør den selvstændigt erhvervsdrivende gøre sig i forbindelse med skattereformen? 1.2 Afgrænsning I opgaven forudsættes det, at den skattepligtige er fuld skattepligtig til Danmark og ikke underlagt en dobbeltbeskatningsoverenskomst ved at være begrænset skattepligtig til et andet land. Opgaven vil være afgrænset fra at omhandle særregler for særlige erhverv, eksempelvis vedrørende udlejningsejendomme samt land- og skovbrug. I virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen er der nogle specifikke regler for hvilke aktiver og passiver, der må indgå ved opgørelsen af indskudskontoen i virksomhedsordningen samt kapitalafkastgrundlaget i hhv. virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Ved gennemgangen af, hvilke aktiver og passiver, der må indgå i de forskellige ordninger, vil der udelukkende blive gennemgået de mest almindelige typer af aktiver og passiver. Side 21 af 118

22 Opgaven vil ikke afdække særlige forhold vedrørende virksomheder ejet af flere personer (interessentskaber, kommanditselskaber m.v.). Desuden findes der i virksomhedsskatteloven en særlig kapitalafkastordning for aktier og anparter, der giver den skattepligtige, som køber en virksomhed, der er drevet i selskabsform, mulighed for at opnå fuld skatteværdi af fradraget for renteudgifterne. Disse regler vil ikke blive nærmere beskrevet i opgaven, da disse ligger uden for opgavens formål, som bl.a. er at sammenligne en virksomheds beskatning ved anvendelse af reglerne i personskatteloven og i virksomhedsskatteloven. Udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere vil heller ikke blive berørt, da det er vores erfaring, at denne ordning sjældent bruges i praksis, samt at denne ikke vil være relevant for opgavens målgruppe eller den case som vi præsenterer og analyserer i opgaven. I de brugte cases vil vi se bort fra ejendomsværdiskat, da denne skat er uvæsentlig for opgavens formål. 1.3 Model- og metodevalg Problemstillingerne i opgaven søges besvaret gennem en normativ analyse 1 med udgangspunkt i teori, litteratur, tidsskrifter og publikationer. Valget af undersøgelsesdesignet er en naturlig følge af problemformuleringen, der lægger op til at analysere og diskutere de identificerede problemstillinger i opgaven. Vi ønsker at belyse problemstillingerne angivet i problemformuleringen gennem et single casestudie 2, der tager udgangspunkt i en modelvirksomhed. Modelvirksomheden er en virksomhed fra den virkelige verden, hvor vi har anonymiseret virksomheden og ejeren af denne. Casen vil der være opbygget således, at den vil komme omkring de hyppigste problemstillinger den skattepligtige kan have i forbindelse med overgangen fra beskatning efter personskatteloven til virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, eksempelvis i relation til, hvilke aktiver og passiver, der må medtages i ordningerne, og til hvilken værdi disse skal indgå i forbindelse med de lovpligtige opgørelser, og den vil derfor være repræsentativ for andre virksomheder med lignende aktivitet. 1 Ib, Andersen: Den skinbarlige virkelighed, side 23. Normativ analyse er defineret som en undersøgelse, der beskriver og vurderer for herefter at kunne komme med forslag til løsning eller afhjælpning af problemer. 2 Ib, Andersen: Den skinbarlige virkelighed, side 113. Formålet er at afprøve casen i forhold til, hvorvidt den gældende generelle viden er anvendelig. Side 22 af 118

23 Herudover skal casen også anvendes til at analysere vores spørgsmål i problemformuleringen, der går på hvor stor en skattebesparelse den skattepligtige vil kunne opnå samt hvilke kort- og langsigtede optimeringsmuligheder ordningerne indeholder. Beregningerne i casen vil således foregå i to skridt: Først beregnes skattebesparelsen ved hhv. personskatteloven, kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen, hvis hele virksomhedens overskud hæves. Ud fra disse beregninger vil vi udarbejde en følsomhed ved stigning af renteudgifterne, der skal belyse, hvilken påvirkning dette har på valg af ordning. Dernæst beregnes skattebesparelsen ved hhv. personskatteloven, kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen, såfremt der foretages optimering af slutskatten for det pågældende indkomstår. I forlængelse af analyseafsnittet vil vi komme ind på, om resultaterne af vores beregninger ud fra modelvirksomhedens forhold, vil være repræsentative for personlige virksomheder generelt, samt foretage en analyse og diskussion af, hvilke faktorer, der spiller ind på, hvornår den ene ordning vil være mere optimal frem for de øvrige. 1.4 Anvendte kilder Opgaven vil udelukkende beskæftige sig med danske retskilder og dansk litteratur, idet opgavens formål er at undersøge mulighederne for en dansk virksomhed, der er ejet af en person, der er fuldt skattepligtig til Danmark. Vi vil primært anvende sekundærdata i form af lovgivning i personskatteloven, virksomhedsskatteloven og ligningsvejledningens almindelige del afsnit A.A. - A.F., samt afsnit om erhvervsdrivende E.G. Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Herudover vil vi anvende sekundærdata, der er indhentet fra relevante lærebøger, informationssøgning på internettet, samt tidsskrifter, der er udarbejdet af fagfolk. Vi vil være meget kritiske ved udvælgelsen af vores kilder, idet det søges at anvende litteratur, der er pålidelig og opdateret. 1.5 Målgruppe Vores primære målgruppe er Claus Christensen, da opgaven specifikt bygger på hans problemstillinger og virksomhed samt hans øvrige personlige indkomstforhold. Dog vil vi i størst Side 23 af 118

24 muligt omfang drage konklusioner, der er repræsentative og som kan give et billede af den generelle tendens for valg af beskatningsform. Derfor vil vores sekundære målgruppe være samtlige skattepligtige i Danmark, som driver eller ønsker at drive, selvstændig erhvervsvirksomhed. Under forudsætning af, at formålet med et drive virksomhed er at skabe profit, som ligeledes skabes gennem minimering af omkostninger, må det konkluderes at samtlige selvstændige erhvervsdrivende må have interesse i at minimere den betalbare skat over tid gennem korrekt valg af beskatningsform. Opgaven vil give læseren mulighed for at bruge selv samme modeller for at vurdere egen virksomhed, og dermed skabe sig et billede af besparelsen, der kan opnås, og holde det op mod de offeromkostninger, der må være i form af mere kompleksitet. Ligeledes folk, som befinder sig i virksomhedsordningen og selv mener, at deres skat er optimeret, vil kunne få gavn af denne opgave, da korrekt valg af ordning kan fastslås ved læsning af denne opgave, samt en dybere forståelse for optimeringsmulighed på længere sigt og på kort sig i forbindelse med skattereformen. Side 24 af 118

25 1.6 Disposition Figur 1.2 Disposition Indledning, problemformulering, afgrænsning, model- og metodevalg, kildekritik Teori Personskatteloven Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Analyse Personskatteloven Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Perspektivering Konklusion Opgaven er opbygget således, at der indledningsvist redegøres for de regler, krav og begreber, der er i forbindelse med beskatning af selvstædigt erhvervsdrivende i hhv. personskatteloven og virksomhedsskatteloven i relation til kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen. Afsnittene i opgavens teoridel vil blive suppleret med mindre eksempler til belysning af teorien, hvor dette findes relevant for forståelsen. Afsnittene vil blive afsluttet med en delkonklusion, der besvarer hvilke forskelle og ligheder og fordele og ulemper, der er ved anvendelsen af de forskellige ordninger. Opgavens teoridel omfatter afsnittene 2-5. Teoridelen vil danne udgangspunkt for opgavens analysedel, hvor vi ud fra casens oplysninger og forudsætninger beregner den umiddelbare skattebesvarelse ved de forskellige ordninger og hvor vi optimerer slutskatten i casen og de dermed opnåede skattebesparelser ved de Side 25 af 118

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL HD 4 Semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Janni Fries Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL Handelshøjskolen, Århus Universitet

Læs mere

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2012 Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed Vejleder: Christen Amby Afleveringsdato:

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi AFGANGSPROJEKT HD(R) 2013 HANDELSHØJSKOLEN KØBENHAVN Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi Navn: Pia Hansen og Katrine Jensen Vejleder: Anders Lützhøft Antal anslag: 133.400 ekskl. forside,

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen Afgangsprojekt HD(R) Virksomhedsskatteordningen Indtrædelse, drift og udtrædelse af virksomhedsskatteordningen Navn: Christian Carsten Ahlmann Vejleder: Jeanne Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Forfatter: Bent Erik Laursen Antal Sider: 103 Antal Tegn: 179.758 V e j l e d e r : M a r i a n n e M i k k e l s e n C o p e n h a g e n B u s i n

Læs mere

Valg af virksomhedsform set over 20 år

Valg af virksomhedsform set over 20 år Copenhagen Business School 2013 HD Regnskab og Økonomistyring Hovedopgave Valg af virksomhedsform set over 20 år Med fokus på skat som en omkostning Vejleder: Henrik Meldgaard Udarbejdet af: Mette Dahlgaard

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

Virksomhedsskatteloven

Virksomhedsskatteloven Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. semester Efterår 2013 Virksomhedsskatteloven Konsekvenser ved medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen Casper Christiansen

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse Virksomhedsbeskatning og Virksomhedsomdannelse skattepligtig contra skattefri Udarbejdet af Rasmus Hemmingsen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Antal anslag: 145.753 Side 1 af 83 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart

Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart Udarbejdet af: Martin Ernst Emil Buch-Andersen Vejleder: Marianne Mikkelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning & problemformulering...

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj -FØR OG EFTER FORÅRSPAKKEN 2.0 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ 09-12-2009

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj -FØR OG EFTER FORÅRSPAKKEN 2.0 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ 09-12-2009 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå VALG AF BESKATNINGSFORM asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Copenhagen Business School HD (R) - Institut for Regnskab og Revision Hovedopgave, 3. semester, 2011 Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Juridiske, regnskabsmæssige og skattemæssige forhold

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed (Selecting how to run business in the start up phase) Hovedopgave HDR ved Copenhagen Business School Studerende: Line Bloch Møller Sascha Tejmer Larsen

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014 HD(R) Virksomhedsomdannelse og vejen dertil Nina Agnete Jensen HD(R) Afgangsprojekt Dato: 12. maj 2014 Antal anslag: 127.376 Antal normalsider: 56 Censor: Vejleder: Henrik

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 8. semester Virksomhedsomdannelse - af en personlig virksomhed Forfattere: Christina Backer Thomsen René Hedman Vejleder: Henrik R. Nielsen Copenhagen Business School HD(R) 9. maj 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Valg af virksomheds- og beskatningsform

Valg af virksomheds- og beskatningsform Valg af virksomheds- og beskatningsform Afsluttende opgave HD 2. del regnskab og økonomistyring Christian Anthoni Møller Nanna Meldgård Jensen INDLEDNING... 5 PROBLEMFORMULERING... 6 AFGRÆNSNING... 7 METODEVALG...

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater Erhvervsbeskatning v/advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma 20. september 2012 Danske Advokater Side 1 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Hæftelsen Hvad hæftes der MED

Læs mere

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen 2011 Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, AAU Af: Jakob Vejstrup Hansen Vejleder: John Engsig Afleveringsdato: 27-05-2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6)

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes efter

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Frank Larsen Skattechef 3. oktober 2013 08-10-2013 1 Agenda Værnsreglen i VSL 1 stk. 2 Hvad var den oprindelige begrundelse?

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed

Beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Copenhagen Business School - 2010 Afleveret den 4. februar 2010 Beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed Med udgangspunkt i et interessentskab

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Virksomhed -virksomhedsskatteordning eller selskabsform.

Virksomhed -virksomhedsskatteordning eller selskabsform. Cand.merc.aud-studiet Copenhagen Business School Kandidatafhandling 4. december 2009 Virksomhed -virksomhedsskatteordning eller selskabsform. Hvilke skattemæssige parametre skal man som iværksætter være

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere