Afsluttende hovedopgave. Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende hovedopgave. Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed"

Transkript

1 HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2009 Afsluttende hovedopgave Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed Forfattere: Afleveringsdato: 9. december Christina Knudsen Vejleder: Henrik Nielsen Christian Thulesen Side 1 af 118

2 Indholdsfortegnelse Ansvarsliste:...9 Satsenheder:...15 Figuroversigt Indledning Problemformulering Afgrænsning Model- og metodevalg Anvendte kilder Målgruppe Disposition Delkonklusion Personskatteloven Indkomstyper Sammenhæng til statsskatteloven Æbletræet Personlig indkomst Kapitalindkomst Skatteberegningen Bundskat Mellemskat/topskat Kommuneskat Kirkeskat Sundhedsbidrag Personfradrag...31 Side 2 af 118

3 2.5.7 Beskæftigelsesfradrag Skatteloftet Eksempel på skatteberegning Delkonklusion Virksomhedsordningen Formålet med virksomhedsordningen Hovedregler i virksomhedsordningen Aktiver og passiver Aktiver Passiver Begreber i virksomhedsordningen Indskudskonto Opgørelsestidspunkt Indskud Værdiansættelse Negativ indskudskonto Årlige reguleringer af indskudskontoen Kapitalafkastgrundlag Opgørelsesprincip Værdiansættelse Sammenligning Kapitalafkast Kapitalafkastsats Opsparing af kapitalafkast Opsparing til kapitalpension Tvangshævning af en del af kapitalafkastet...45 Side 3 af 118

4 3.7 Hæverækkefølge Overførsler i hæverækkefølgen Den udvidede hæverækkefølge Konto for opsparet overskud Opsparing af overskud Hævning af opsparet overskud Hensættelse til senere hævning Mellemregningskonto Rentekorrektion Beregning af rentekorrektion Overskudsdisponering Indkomstopgørelse Overskudsdisponering Underskud Ægtefæller Lønaftale Medarbejdende ægtefælle Fordeling af driftsresultat mellem ægtefæller Afståelse af virksomhed/udtrædelse af virksomhedsordningen Udtrædelse af virksomhedsordningen Afståelse af virksomhed i virksomhedsordningen Delkonklusion Kapitalafkastordningen Anvendelse Regnskabskrav Kapitalafkastgrundlaget...59 Side 4 af 118

5 4.4 Kapitalafkastet Kapitalafkast ved ægtefæller Konjunkturudligningskonto Delkonklusion Sammenligning af PSL, VSO og KAO Beskatning af virksomhedens nettorenter Kapitalafkast Mulighed for opsparing Regnskabs- og oplysningskrav Delkonklusion Præsentation af virksomhed CC Chokolade ved brug af personskatteloven Delkonklusion CC Chokolade ved brug af virksomhedsordningen Aktiver Grunde og bygninger Inventar og driftsmidler Varebeholdninger Tilgodehavender Værdipapirer Likvider Passiver Egenkapital Prioritetsgæld Kortfristet gæld Opgørelse af indskudskonto...74 Side 5 af 118

6 8.4 Opgørelse af kapitalafkastgrundlag Fordeling af årets overskud Beregning af slutskat Behandling af prioritetsgæld Delkonklusion CC Chokolade ved brug af kapitalafkastordningen Aktiver Grunde og bygninger Inventar og driftsmidler Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Periodeafgrænsningsposter Deposita Værdipapirer Likvider Passiver Opgørelse af kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast Fordeling af årets overskud og beregning af slutskat Delkonklusion Analyse og sammenligning af resultater Skattepligtig indkomst Kapitalindkomst Arbejdsmarkedsbidrag Skat Øvrige forhold Delkonklusion...86 Side 6 af 118

7 11. Optimering af skatten for indkomståret Optimering ved brug af virksomhedsordningen Fastlæggelse af den optimale personlige indkomst Overskudsdisponering og beregning af hensættelse til senere hævning Beregning af slutskat Estimering af endelig skat ved hævning af opsparet overskud Optimering ved brug af kapitalafkastordningen Fastlæggelse af den optimale personlige indkomst Beregning af hensættelse til konjunkturudligningskonto Beregning af slutskat Estimering af endelig skat ved hævning fra konjunkturudligningskonto Analyse af optimeringsresultater Delkonklusion Diskussion af resultater Følsomhed af nettorenter i CC Chokolade Mini-case: Udlejningsejendommen Beregning af slutskat Analyse af resultater Delkonklusion Perspektivering Lavere indkomstskat Tidligere opsparet overskud Fradragsværdi for renteudgifter Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst Ratepension Afgifter Side 7 af 118

8 13.6 Restskat og dag-til-dag rente Fuld skatteværdi af genvundne afskrivninger og ejendomsavance Delkonklusion Konklusion Litteraturliste Bilag Bilag 1: Side 8 af 118

9 Ansvarsliste: 1. Indledning...Fælles 1.1. Problemformulering...Fælles 1.2 Afgrænsning...Fælles 1.3 Model- og metodevalg...fælles 1.4 Anvendte kilder...fælles 1.5 Målgruppe...Fælles 1.6 Disposition...Fælles 1.7 Delkonklusion...Fælles 2. Personskatteloven...Christian 2.1 Indkomstyper...Christian 2.2 Sammenhæng til statsskatteloven...christian Æbletræet...Christian 2.3 Personlig indkomst...christian 2.4 Kapitalindkomst...Christian 2.5 Skatteberegningen...Christian Bundskat...Christian Mellemskat/topskat...Christian Kommuneskat...Christian Kirkeskat...Christian Sundhedsbidrag...Christian Personfradrag...Christian Beskæftigelsesfradrag...Christian Skatteloftet...Christian 2.6 Eksempel på skatteberegning...christian Side 9 af 118

10 2.7 Delkonklusion...Christian 3. Virksomhedsordningen...Christina 3.1 Formålet med virksomhedsordningen...christina 3.2 Hovedregler i virksomhedsordningen...christina 3.3 Aktiver og passiver...christina Aktiver...Christina Passiver...Christina 3.4 Begreber i virksomhedsordningen...christina 3.5 Indskudskonto...Christina Opgørelsestidspunkt...Christina Indskud...Christina Værdiansættelse...Christina Negativ indskudskonto...christina Årlige reguleringer af indskudskontoen...christina 3.6 Kapitalafkastgrundlag...Christina Opgørelsesprincip...Christina Værdiansættelse...Christina Sammenligning...Christina Kapitalafkast...Christina Kapitalafkastsats...Christina Opsparing af kapitalafkast...christina Opsparing til kapitalpension...christina Tvangshævning af en del af kapitalafkastet...christina 3.7 Hæverækkefølge...Christina Overførsler i hæverækkefølgen...christina Den udvidede hæverækkefølge...christina Side 10 af 118

11 3.8 Konto for opsparet overskud...christina Opsparing af overskud...christina Hævning af opsparet overskud...christina 3.9 Hensættelse til senere hævning...christina 3.10 Mellemregningskonto...Christina 3.11 Rentekorrektion...Christina Beregning af rentekorrektion...christina 3.12 Overskudsdisponering...Christina Indkomstopgørelse...Christina Overskudsdisponering...Christina 3.13 Underskud...Christina 3.14 Ægtefæller...Christina Lønaftale...Christina Medarbejdende ægtefælle...christina Fordeling af driftsresultat mellem ægtefæller...christina 3.15 Afståelse af virksomhed/udtrædelse af virksomhedsordningen...christina Udtrædelse af virksomhedsordningen...christina Afståelse af virksomhed i virksomhedsordningen...christina 3.16 Delkonklusion...Christina 4. Kapitalafkastordningen...Christian 4.1 Anvendelse...Christian 4.2 Regnskabskrav...Christian 4.3 Kapitalafkastgrundlaget...Christian 4.4 Kapitalafkastet...Christian Kapitalafkast ved ægtefæller...christian 4.5 Konjunkturudligningskonto...Christian Side 11 af 118

12 4.6 Delkonklusion...Christian 5. Sammenligning af PSL, VSO og KAO...Christina 5.1 Beskatning af virksomhedens nettorenter...christina 5.2 Kapitalafkast...Christina 5.3 Mulighed for opsparing...christina 5.4 Regnskabs- og oplysningskrav...christina 5.5 Delkonklusion...Christina 6. Præsentation af virksomhed...fælles 7. CC Chokolade ved brug af personskatteloven...christina 7.2 Delkonklusion...Christina 8. CC Chokolade ved brug af virksomhedsordningen...christian 8.1 Aktiver...Christian Grunde og bygninger...christian Inventar og driftsmidler...christian Varebeholdninger...Christian Tilgodehavender...Christian Værdipapirer...Christian Likvider...Christian 8.2 Passiver...Christian Egenkapital...Christian Prioritetsgæld...Christian Kortfristet gæld...christian 8.3 Opgørelse af indskudskonto...christian 8.4 Opgørelse af kapitalafkastgrundlag...christian 8.5 Fordeling af årets overskud...christian 8.6 Beregning af slutskat...christian Side 12 af 118

13 8.6.1 Behandling af prioritetsgæld...christian 8.7 Delkonklusion...Christian 9. CC Chokolade ved brug af kapitalafkastordningen...christina 9.1 Aktiver...Christina Grunde og bygninger...christina Inventar og driftsmidler...christina Varebeholdninger...Christina Tilgodehavender fra salg...christina Periodeafgrænsningsposter...Christina Deposita...Christina Værdipapirer...Christina Likvider...Christina 9.2 Passiver...Christina Opgørelse af kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast...christina Fordeling af årets overskud og beregning af slutskat...christina 9.3 Delkonklusion...Christina 10. Analyse og sammenligning af resultater...fælles 10.1 Skattepligtig indkomst...fælles 10.2 Kapitalindkomst...Fælles 10.3 Arbejdsmarkedsbidrag...Fælles 10.4 Skat...Fælles 10.5 Øvrige forhold...fælles 10.6 Delkonklusion...Fælles 11. Optimering af skatten for indkomståret Fælles 11.1 Optimering ved brug af virksomhedsordningen...fælles Fastlæggelse af den optimale personlige indkomst...fælles Side 13 af 118

14 Overskudsdisponering og beregning af hensættelse til senere hævning...fælles Beregning af slutskat...fælles Estimering af endelig skat ved hævning af opsparet overskud...fælles 11.2 Optimering ved brug af kapitalafkastordningen...fælles Fastlæggelse af den optimale personlige indkomst...fælles Beregning af hensættelse til konjunkturudligningskonto...fælles Beregning af slutskat...fælles Estimering af endelig skat ved hævning fra konjunkturudligningskonto...fælles 11.3 Analyse af optimeringsresultater...fælles 11.4 Delkonklusion...Fælles 12. Diskussion af resultater...fælles 12.1 Følsomhed af nettorenter i CC Chokolade...Fælles 12.2 Mini-case: Udlejningsejendommen...Fælles Beregning af slutskat...fælles Analyse af resultater...fælles 12.3 Delkonklusion...Fælles 13. Perspektivering...Christian 13.1 Lavere indkomstskat...christian Tidligere opsparet overskud...christian 13.2 Fradragsværdi for renteudgifter...christian 13.3 Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst...christian 13.4 Ratepension...Christian 13.5 Afgifter...Christian 13.6 Restskat og dag-til-dag rente...christina 13.7 Fuld skatteværdi af genvundne afskrivninger og ejendomsavance...christina 13.8 Delkonklusion...Christina Side 14 af 118

15 14. Konklusion...Fælles Satsenheder: I alt (afrundet) satsenheder for afsnit 1 til 14. Svarende til 67 sider á satsenheder pr. side, jf. hovedopgavevejledning Side 15 af 118

16 Figuroversigt Figur 1.1 Personer med virksomhedsindkomst fordelt efter erhverv og anvendelse af virksomhedsordning, kapitalafkastordning eller personskatteloven Figur 1.2 Disposition Figur 2.1 Opgørelse af skattepligtig indkomst Figur 2.2 Opgørelse af skatter Figur 3.1 Værdiansættelse af udvalgte aktiver og passiver Figur 3.2 Opgørelse af kapitalafkastgrundlag Figur 3.3 Sammenligning af opgørelse af indskudskonto og kapitalafkastgrundlag Figur 3.4 Den udvidede hæverækkefølge Figur 3.5 Eksempel på beregning af rentekorrektion Figur 3.6 Opgørelse af skattepligtig indkomst i virksomhedsordningen Figur 3.7 Kassesystemet Figur 4.1 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast Figur 4.2 Maksimeringsreglen Figur 5.1 Sammenligning af endelig beskatning ved PSL, VSO og KAO Figur 6.1 Indkomstforhold Claus Christensen Figur 7.1 Beskatning efter PSL Figur 8.1 Opgørelse af indskudskonto pr. 1. januar 2009 Figur 8.2 Opgørelse af kapitalafkastgrundlag pr. 1. januar 2009 Figur 8.3 Opgørelse af skattepligtig indkomst i virksomhedsordningen Figur 8.4 Skatteberegning efter virksomhedsordningen Figur 8.5 VSO med og uden privat del af prioritetsgæld Figur 9.1 Opgørelse af kapitalafkastgrundlag pr. 1. januar 2009 Figur 9.2 Beskatning efter kapitalafkastordningen Figur 10.1 Sammenligning af beskatning efter PSL, VSO og KAO Figur 11.1 Beregning af den optimale personlige indkomst Figur 11.2 Opgørelse af skattepligtig indkomst i virksomhedsordningen Figur 11.3 Hensættelse til senere hævning ultimo Figur 11.4 Overskudsdisponering i kassesystemet Figur 11.5 Beskatning efter virksomhedsordning efter hensættelse til senere hævning Side 16 af 118

17 Figur 11.6 Estimat på endelig skat ved hævning af opsparet overskud Figur 11.7 Optimering under kapitalafkastordning Figur 11.8 Estimat på endelig skat ved hævning fra konjunkturudligningskonto Figur 11.9 Effektiv beskatning af marginalindkomst Figur Skattebesparelse Figur 12.1 Følsomhedsanalyse ved investering Figur 12.2 Privat forbrugslån (VSO: indskudt lån i virksomheden) Figur 12.3 Private forhold Figur 12.4 Virksomhedsoplysninger Figur 12.5 Beregning af direktørens slutskat Figur 13.1 Sammenligning af marginalskat Figur 13.2 Besparelse ved sænkning af grænsen for topskat Figur 13.3 Skattebesparelse ved hævning af opsparet overskud Side 17 af 118

18 1. Indledning Fundamentalt er Danmarks skattesystem indrettet således, at beskatning skal ske efter evne. Dette betyder, at skattesubjekter med en højere indkomst skal bidrage forholdsvist mere til velfærdssamfundet end skattesubjekter med en lavere indkomst. I mange henseender er der dog en ønske hos den enkelte om at optimere og spare på skatten i videst muligt omfang. Søgen efter skattebesparelser og skatteoptimering for personligt drevet virksomheder, skal således være det primære fokusområde i denne hovedopgave. Gennem praktisk erfaring er det vores opfattelse, at problemstillingen omkring valg af beskatningsform er relevant for alle personligt drevet virksomheder, samt at der er en generel konsensus om, at vurderingen af konsekvenser og muligheder ved beskatningsformerne er svært håndterbare for iværksættere uden yderligere rådgivning. Gennem en case med inddragelse af reelt oplevede problemstillinger, vil vi forsøge at simplificere personskatteloven contra kapitalafkastordningen contra virksomhedsskatteordningen. Casen beskriver en mand, der ejer og driver en virksomhed i personligt regi. Manden er blevet beskattet efter personskatteloven i en årrække, men nu ønsker specifik og konkret rådgivning før udløbet af 2009 for at sikre sig, at han fremadrettet beskattes under de mest gunstige forhold også i forhold til den nye skattereforms forudsætninger. Personen har selvstuderet virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, men uden at kunne klarlægge, hvorledes disse ville påvirke lige hans virksomhed og hans ønskede profil. I øvrigt går hans problemstillinger på, at han i den senere periode er begyndt at tjene godt med penge, og ønsker større fleksibilitet i forhold til at blive beskattet af hele overskuddet hvert år. Han vil gerne have fleksibiliteten til i visse år kunne trække store summer ud til forbrug, hvorimod andre år ønskes en mere optimal skattehåndtering af overskuddet. Casepersonen søger herudover en afklaring af, hvordan han bedst muligt stiller sig selv i forhold til den nye skattereform. På baggrund af ovenstående spørgsmål fra casepersonen, vil vi udarbejde en problemstilling, som afdækker alle hans spørgsmål og overvejelser, og som underbygges af teori og analyse med udgangspunkt i hans personlige og virksomhedens forhold. Side 18 af 118

19 1.1. Problemformulering En personlig drevet virksomhed er en transparent virksomhed, der er kendetegnet ved, at virksomhedens indkomst beskattes hos ejeren og virksomheden dermed reelt ikke bliver beskattet. Dette betyder, at virksomhedens indkomst skal beskattes efter de forhold, hvorved ejeren normalt bliver beskattet. For en personligt drevet virksomhed betyder dette, at virksomhedens indkomst som hovedregel skal beskattes som personlig indkomst. Den selvstændigt erhvervsdrivende har mulighed for at lade sig beskatte efter reglerne i personskatteloven, kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen. Beskatning efter personskatteloven er den mest simple metode, hvor virksomhedsordningen er lavet for at give den selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for at efterligne en del forhold fra selskabslovgivningen, uden krav om indskudskapital på t.kr. 125 (2010: t.kr. 80). Som konsekvens af kompleksiteten i virksomhedsordningen, blev kapitalafkastordningen udformet for at give et mere simpelt alternativ. Valg af beskatningsform kan have større påvirkninger af ens beslutningsgrundlag i den daglige drift og de økonomiske dispositioner, der skal foretages, da det alt andet lige giver mulighed for at tilpasse sin virksomhed herefter og udnytte de muligheder den valgte beskatningsform giver. Det er vores opfattelse, at en virksomhedsejer ved valg mellem flere skattemæssige modeller primært fokuserer på maksimering af det samlede afkast fra virksomheden via minimering af størrelsen på den betalbare skat over tid. I den senere tid har SKAT specifikt kørt en kampagne, for at gøre danskerne opmærksomme på, at de har øget indsatsen for at sørge for, at almindelige skattepligtige med ordinære indkomstforhold (lønmodtagere) får selvangivet korrekt, da det er SKATs vurdering, at der for mange ubevidste og bevidste fejl forbundet hermed. Hvis det er tilfældet, at almindelige lønmodtagere har problemer med at få selvangivet korrekt, så må selvangivelse af personlig drevet virksomhed alt andet lige være yderligere komplekst for danskeren. Det er ligeledes denne forståelsesmæssige mur vi støder på, når vi assisterer klienter med deres regnskaber i personligt regi. Det ses af og til, at klienten ikke har forudsætninger for at forstå, hvad deres revisor foretager sig, og stoler blindt på os. Side 19 af 118

20 Ved analyse af antallet af selvstændigt erhvervsdrivende uden for kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen, er tallet også relativt højt, især for personer, der ikke driver virksomheden som hovederhverv, som det er forsøgt vist i den nedenfor oplistede tabel, Figur 1.1, over fordelingen af virksomheder beskattet efter de tre beskatningsformer. Figur 1.1 Personer med virksomhedsindkomst fordelt efter erhverv og anvendelse af virksomhedsordning, kapitalafkastordning eller personskatteloven Virksomhedsordning Kapitalafkastordning Ikke i ordning I alt Erhverv Antal Skattepligtig Antal Skattepligtig Antal Skattepligtig Antal Skattepligtig indkomst indkomst indkomst indkomst Mio. kr Mio. kr Mio. kr Mio. kr. Hovederhverv i alt Ikke hovederhverv i alt Alle med virksomhedsindkomst i alt Kilde: Som det fremgår af den relativt høje andel af virksomheder, som beskattes udelukkende efter reglerne i personskatteloven, går altså glip af væsentlige fordele. Derfor må det enten være kompleksiteten, som afholder iværksætteren fra at vælge den optimale løsning, eller også kan det skyldes, at den skattepligtige ikke vil få yderligere fordel ved at anvende alternativerne til PSL. I de situationer, hvor den selvstændigt erhvervsdrivende ikke har erhvervsmæssige renteudgifter, behov for at hæve hele virksomhedens overskud eller ingen indkomst, kan det være relevant at være uden for ordningerne. Baseret på ovenstående argumenter må det være hensigtsmæssigt, at tage disse regelsæt op og forsøge dem analyseret og basere en konklusion herpå. Dette vil gøres med udgangspunkt i reglerne i personskatteloven og overbygningerne i virksomhedsskatteloven og ligningsvejledningen, hvor krav i lovgivningen for den selvstændig erhvervsdrivende ønskes redegjort efter de forskellige regelsæt. Herudover ønskes de skattemæssige konsekvenser for virksomhedsejeren i casen analyseret og beregnet, ved at vælge beskatning efter personskatteloven, virksomhedsordningen og Side 20 af 118

21 kapitalafkastordningen, herunder undersøge besparelsernes fordeling mellem arbejdsmarkedsbidrag og skatter. Ligeledes ønsker vi at belyse, hvilke kortsigtede og langsigtede optimeringsmuligheder virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen giver for den skattepligtige kontra personskatteloven. I forbindelse med optimeringen, vil det ligeledes være relevant at inddrage en følsomhedsanalyse for at kunne vurdere, hvor meget de givne forudsætninger skal ændre sig uden, at vores konklusion ændrer sig. Endeligt ser vi en væsentlig problemstilling, der fremkommer i forbindelse med skattereformen, som uden tvivl skaber stor efterspørgsel efter en uddybet rådgivning til de selvstændige erhvervsdrivende. Fra egne rækker ser vi et yderst stort fokus herpå. Ovenstående problemstillinger kan dermed kortfattet formuleres i nedenstående spørgsmål: 1. Hvad er forskellene og lighederne mellem de tre ordninger? Herunder hvilke fordele og ulemper er der ved disse? 2. Hvorledes påvirker forskellene i ordningerne monetært slutskatten på et sammenligneligt grundlag? 3. Hvordan påvirkes det sammenlignelige grundlag, når optimering inddrages? 4. Hvilke overvejelser bør den selvstændigt erhvervsdrivende gøre sig i forbindelse med skattereformen? 1.2 Afgrænsning I opgaven forudsættes det, at den skattepligtige er fuld skattepligtig til Danmark og ikke underlagt en dobbeltbeskatningsoverenskomst ved at være begrænset skattepligtig til et andet land. Opgaven vil være afgrænset fra at omhandle særregler for særlige erhverv, eksempelvis vedrørende udlejningsejendomme samt land- og skovbrug. I virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen er der nogle specifikke regler for hvilke aktiver og passiver, der må indgå ved opgørelsen af indskudskontoen i virksomhedsordningen samt kapitalafkastgrundlaget i hhv. virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Ved gennemgangen af, hvilke aktiver og passiver, der må indgå i de forskellige ordninger, vil der udelukkende blive gennemgået de mest almindelige typer af aktiver og passiver. Side 21 af 118

22 Opgaven vil ikke afdække særlige forhold vedrørende virksomheder ejet af flere personer (interessentskaber, kommanditselskaber m.v.). Desuden findes der i virksomhedsskatteloven en særlig kapitalafkastordning for aktier og anparter, der giver den skattepligtige, som køber en virksomhed, der er drevet i selskabsform, mulighed for at opnå fuld skatteværdi af fradraget for renteudgifterne. Disse regler vil ikke blive nærmere beskrevet i opgaven, da disse ligger uden for opgavens formål, som bl.a. er at sammenligne en virksomheds beskatning ved anvendelse af reglerne i personskatteloven og i virksomhedsskatteloven. Udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere vil heller ikke blive berørt, da det er vores erfaring, at denne ordning sjældent bruges i praksis, samt at denne ikke vil være relevant for opgavens målgruppe eller den case som vi præsenterer og analyserer i opgaven. I de brugte cases vil vi se bort fra ejendomsværdiskat, da denne skat er uvæsentlig for opgavens formål. 1.3 Model- og metodevalg Problemstillingerne i opgaven søges besvaret gennem en normativ analyse 1 med udgangspunkt i teori, litteratur, tidsskrifter og publikationer. Valget af undersøgelsesdesignet er en naturlig følge af problemformuleringen, der lægger op til at analysere og diskutere de identificerede problemstillinger i opgaven. Vi ønsker at belyse problemstillingerne angivet i problemformuleringen gennem et single casestudie 2, der tager udgangspunkt i en modelvirksomhed. Modelvirksomheden er en virksomhed fra den virkelige verden, hvor vi har anonymiseret virksomheden og ejeren af denne. Casen vil der være opbygget således, at den vil komme omkring de hyppigste problemstillinger den skattepligtige kan have i forbindelse med overgangen fra beskatning efter personskatteloven til virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, eksempelvis i relation til, hvilke aktiver og passiver, der må medtages i ordningerne, og til hvilken værdi disse skal indgå i forbindelse med de lovpligtige opgørelser, og den vil derfor være repræsentativ for andre virksomheder med lignende aktivitet. 1 Ib, Andersen: Den skinbarlige virkelighed, side 23. Normativ analyse er defineret som en undersøgelse, der beskriver og vurderer for herefter at kunne komme med forslag til løsning eller afhjælpning af problemer. 2 Ib, Andersen: Den skinbarlige virkelighed, side 113. Formålet er at afprøve casen i forhold til, hvorvidt den gældende generelle viden er anvendelig. Side 22 af 118

23 Herudover skal casen også anvendes til at analysere vores spørgsmål i problemformuleringen, der går på hvor stor en skattebesparelse den skattepligtige vil kunne opnå samt hvilke kort- og langsigtede optimeringsmuligheder ordningerne indeholder. Beregningerne i casen vil således foregå i to skridt: Først beregnes skattebesparelsen ved hhv. personskatteloven, kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen, hvis hele virksomhedens overskud hæves. Ud fra disse beregninger vil vi udarbejde en følsomhed ved stigning af renteudgifterne, der skal belyse, hvilken påvirkning dette har på valg af ordning. Dernæst beregnes skattebesparelsen ved hhv. personskatteloven, kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen, såfremt der foretages optimering af slutskatten for det pågældende indkomstår. I forlængelse af analyseafsnittet vil vi komme ind på, om resultaterne af vores beregninger ud fra modelvirksomhedens forhold, vil være repræsentative for personlige virksomheder generelt, samt foretage en analyse og diskussion af, hvilke faktorer, der spiller ind på, hvornår den ene ordning vil være mere optimal frem for de øvrige. 1.4 Anvendte kilder Opgaven vil udelukkende beskæftige sig med danske retskilder og dansk litteratur, idet opgavens formål er at undersøge mulighederne for en dansk virksomhed, der er ejet af en person, der er fuldt skattepligtig til Danmark. Vi vil primært anvende sekundærdata i form af lovgivning i personskatteloven, virksomhedsskatteloven og ligningsvejledningens almindelige del afsnit A.A. - A.F., samt afsnit om erhvervsdrivende E.G. Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Herudover vil vi anvende sekundærdata, der er indhentet fra relevante lærebøger, informationssøgning på internettet, samt tidsskrifter, der er udarbejdet af fagfolk. Vi vil være meget kritiske ved udvælgelsen af vores kilder, idet det søges at anvende litteratur, der er pålidelig og opdateret. 1.5 Målgruppe Vores primære målgruppe er Claus Christensen, da opgaven specifikt bygger på hans problemstillinger og virksomhed samt hans øvrige personlige indkomstforhold. Dog vil vi i størst Side 23 af 118

24 muligt omfang drage konklusioner, der er repræsentative og som kan give et billede af den generelle tendens for valg af beskatningsform. Derfor vil vores sekundære målgruppe være samtlige skattepligtige i Danmark, som driver eller ønsker at drive, selvstændig erhvervsvirksomhed. Under forudsætning af, at formålet med et drive virksomhed er at skabe profit, som ligeledes skabes gennem minimering af omkostninger, må det konkluderes at samtlige selvstændige erhvervsdrivende må have interesse i at minimere den betalbare skat over tid gennem korrekt valg af beskatningsform. Opgaven vil give læseren mulighed for at bruge selv samme modeller for at vurdere egen virksomhed, og dermed skabe sig et billede af besparelsen, der kan opnås, og holde det op mod de offeromkostninger, der må være i form af mere kompleksitet. Ligeledes folk, som befinder sig i virksomhedsordningen og selv mener, at deres skat er optimeret, vil kunne få gavn af denne opgave, da korrekt valg af ordning kan fastslås ved læsning af denne opgave, samt en dybere forståelse for optimeringsmulighed på længere sigt og på kort sig i forbindelse med skattereformen. Side 24 af 118

25 1.6 Disposition Figur 1.2 Disposition Indledning, problemformulering, afgrænsning, model- og metodevalg, kildekritik Teori Personskatteloven Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Analyse Personskatteloven Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Perspektivering Konklusion Opgaven er opbygget således, at der indledningsvist redegøres for de regler, krav og begreber, der er i forbindelse med beskatning af selvstædigt erhvervsdrivende i hhv. personskatteloven og virksomhedsskatteloven i relation til kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen. Afsnittene i opgavens teoridel vil blive suppleret med mindre eksempler til belysning af teorien, hvor dette findes relevant for forståelsen. Afsnittene vil blive afsluttet med en delkonklusion, der besvarer hvilke forskelle og ligheder og fordele og ulemper, der er ved anvendelsen af de forskellige ordninger. Opgavens teoridel omfatter afsnittene 2-5. Teoridelen vil danne udgangspunkt for opgavens analysedel, hvor vi ud fra casens oplysninger og forudsætninger beregner den umiddelbare skattebesvarelse ved de forskellige ordninger og hvor vi optimerer slutskatten i casen og de dermed opnåede skattebesparelser ved de Side 25 af 118

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Copenhagen Business School HD (R) - Institut for Regnskab og Revision Hovedopgave, 3. semester, 2011 Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Juridiske, regnskabsmæssige og skattemæssige forhold

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed (Selecting how to run business in the start up phase) Hovedopgave HDR ved Copenhagen Business School Studerende: Line Bloch Møller Sascha Tejmer Larsen

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering

Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering (arkivfoto Shutterstock.com) Kandidatafhandling, cand.merc.aud., Aarhus Universitet 2014 Forfatter: Christian Bækmark (født: 15.07.76, studid:

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen 1 1. Indledning Flere undersøgelser har vist, at små og mellemstore

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Udfordringer og muligheder ændringen af LL 8P i 2010 har givet, vedrørende beskatning af fysiske

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Foreningen har ønsket følgende program:

Foreningen har ønsket følgende program: Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis,

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Ejendomsavancebeskatning - beskatning ved afståelse af fast ejendom Speciale Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Juni 2014 Claus Poulsen 1 Titelblad Titel Uddannelse Uddannelsessted Forfatter Vejleder Ejendomsavancebeskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. juni 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

Generationsskifte med skattemæssig succession ved død

Generationsskifte med skattemæssig succession ved død Generationsskifte med skattemæssig succession i levende live og ved død Kandidatafhandling Cand.merc.aud-studiet Institut for Regnskab og Revision Antal anslag: 6. november 2009 Forfattere Cpr. nr. Underskrifter

Læs mere

Skatteberegningsreglerne for personer - før og nu

Skatteberegningsreglerne for personer - før og nu Skatteberegningsreglerne for personer - før og nu Karikaturtegning fra omslaget af publikationen SKATTE-TABELLER 1959-60 redigeret af V. Spang-Thomsen. 2. udgave Maj 2002 Skatteberegningsreglerne for personer

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere