Herunder Bogfestival ved Hal C i lørdags, hvor i år deltog. Det. Her skal cykelruten også blandes med folk og fæ. Læs om sagen på side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herunder Bogfestival ved Hal C i lørdags, hvor 700-800 i år deltog. Det. Her skal cykelruten også blandes med folk og fæ. Læs om sagen på side 3"

Transkript

1 Herunder Bogfestival ved Hal C i lørdags, hvor i år deltog. Det var over forventning og litteraturen bredte sig fra mødelokalerne og hal Her skal cykelruten også blandes med folk og fæ. Læs om sagen på side 3 ± ±ÊÒøµ

2 2 Christianshavneren nr. 4 / Maj 2014 Vores Brugs skal blive bedre! Det kan du hjælpe med Her henover foråret/sommeren skal vor nedslidte Brugs ombygges/fornyes. Du har sikkert også gennem årerne bemærket dig ting, som det ville være rart at have anderledes eller som kan laves mere hensigtsmæssigt. Vores ny brugsuddeler Cemil (også kaldet Jimmy) Hursidovski vil meget gerne have dine iagtagelser, inden håndværkerne for alvor går i gang. MILJØBILEN KOMMER: den 1 9. maj på Christianshavn Torv, altid den 3. mandag i måneden....havnebussen sejler nu helt ud til Refshaleøen læs Christianshavneren på nettet: Christianshavns Seniorklub Maj 5.maj Klubdag 12. maj Asger Jansen fortæller om 28 år til søs Fra Arktis til Antarktis 19. maj Humleby Spillemændene vil fortælle lidt om den svenske digter Dan Andersson, de vil synge og spille Dan Andersson, akkompagnere til Dan Andersson, så tilhørerne får mulighed for at synge. Til slut vil en af spillemændende spille og synge irsk og skotsk folkemusik 26. maj Produktionsplan 2014 Udgave. SE HER! En lille gruppe christianshavnere prøver i disse dage at lave et tværpolitisk møde om den kommende EUafstemning. Mødet bliver afholdt enten den 19. eller den 21. maj. Foreløbigt har Lave Broch (Folkebevægelsen) givet tilsagn om at komme. Hold øje med avisens hjemmeside og opslag på gaderne. Christianshavns Seniorklub Oplevelser for 60+ Flere informationer her: Kontakt: > Kirsten Mortensen, tlf.: > Deadline annoncer Deadline stof Omdeles 5 Juni 21. maj 23. maj 30. maj 1. juni 6 September 21. august 23. august 28. aug. 30. aug. 7 Oktober 25. sept. 27. sept. 2. okt. 4. okt. 8 November 23. oktober 25. oktober 30. okt. 1. nov. 9 December 20. november 22. november 27. nov 30. nov. Fat keyboardet og skriv til superbrugsen.dk snarest muligt. Har du ikke internetadgang, kan du sende din mening til avisen/ lægge den i vor postboks i Beboerhuset. Så skal vi nok give materialet videre. Men skynd dig de skal snart igang! Så af hensyn til håndværkerne skal dit/dine forslag være inde senest 9. maj. Stort, stort til lykke... Børge Nielsen fylder halvfems Mor holdt mig oven på hovedet og sagde, Du er en god dreng. Det har jeg levet efter siden. Børge Nielsen fra Strandgade fortæller med en lille latter sin mors ord. Børges 90 års fødselsdag blev fejret den 7. april blandt vennerne i Seniorklubben. Det var svært at komme ind af døren, for de mange der ville vendte sig. Helt sikkert en populær mand! snart Børge nåede sin stol, blev snapsen delt rundt. Christianshavnerture sunget og der blev råbt hurra og skålet. Børge blev i sin tid uddannet som møller og laborant, som var et krav, for at blive møller. Han avancerede til møllemester og ledede arbejdet på flere møller. Senere blev han driftsleder på en sennepsfabrik, og på en krydderifabrik. Jeg har i det hele taget haft et dejligt spændende liv, udtaler Børge. Hjemme skal Børge fejres af sine børn, med et ålegilde, som han havde ønsket sig. tekst og foto: Rigmor W Byvandring.nu arrangerer tre ture på Havnen. En klassisk fra Chr. d. IV til Huset på Christianshavn. En tur, Christianshavn og Holmen, om flådens indflydelse på havn og kanaler. Og en ny De vilde år om udviklingen de sidste år, hvor store dele af bydelen er ændret fra arbejderkvarter til velbjergethed. Lørdag kl 14, mødested TorvePris kr 100, SuperBrugsen er i øjeblikket pakket ind, da ejendommen renoveres. Siden kommer turen til selve SuperBrugsen og der vil man gerne høre om christianshavnerne har særlige ideer. Skriv til superbrugsen.dk eller til avisen senest 9. maj. Ny skoleleder på Christianshavns Skole Tekst og foto: Bo Christianshavns Skole har valgt en ny skoleleder, Anni været ansat på et behandlingshjem og på Vesterbro Ny Skole som leder af 10. klasse centeret. Inden Anni tianshavn, arbejdede hun i MINDEORD LISE ØRSTED døde den 30/ Hun blev 76 år. Lise boede på Christianshavn fra 1966 til 2008, hvor pædagog, blev ansat som leder af Red Barnets børnehave i Børnehaven lå på det tidspunkt i Strandgade, hvor lukningstruet, men en ihærdig forældrekreds fandt nye til Hun skabte en børnehave, hvor børnenes trivsel og tryghed altid var nøgleordene. Hun mødte alle mennesker både i sit arbejdsliv og privatliv med stor åbenhed, respekt, tolerance og livslyst. Vi er mange, der med glæde og taknemmelighed kan tænke på venskabet med Lise. Hun vil blive savnet og aldrig glemt. Læserbreve og fotos Vi modtager meget gerne uopfordrede læserindlæg, disse må dog max. være på anslag, inklusive mellemrum. Er de længere risikerer man at redaktionen redigerer. Vi beder indtrængende skribenterne om at skrive i helt almindelig, fortløbende brødtekst, altså kun tvungent linieskift ved nyt afsnit. Er indlæggene layoutet i en eller anden grad, kan det give store problemer, da vi har nogle spalterammer som skal overholdes. Læserbreve må ikke indeholde personlige angreb på navngivne medborgeres private forhold, men gerne politisk debat, meningsudvekslinger, oplysninger om forhold der forekommer en urimelige osv, osv. jpeg og ikke under 1 megabyte. foto: Marie Markus Margrethe, Lone, Gertrud. Tusind tak, redaktionen Christianshavneren bydelsavis Avisens formål er at oplyse og skabe debat om hvad der foregår i bydelen. Udgives af avisgruppen, grundlagt i Indlæg og annoncer kan lægges i avisens postkasse i Beboerhuset, Dronningensgade 34, 1420 Kbh. K Eller naturligvis sendes elektronisk, se til højre herfor. Redaktion af dette nummer: Anvar Tollan Poul Cohrt Ole Ullby Marie Markus (ansv.) Jane Lytthans Jette Nielsen Rigmor Winthrop Sidsel Winthrop Caroline Borg Avisen omdeles til alle brevsprækker på Christianshavn, incl. Holmen og Christiania. Den kan også hentes i Beboerhuset og på Biblioteket. Tryk Trykkompagniet oplag Redaktionen består af aktivister og har ingen fast træffetid. Kontakt os og vi kommer tilbage for aftale af møde o.a. Tlf Konto CVR nr

3 Christianshavneren nr. 4 / Maj PRESSEMEDDELELSE FRA CHRISTIANIA: ANGÅENDE DEN PLANLAGTE CYKELRUTE I de seneste dage har medierne været fyldte med historier går tværs gennem Christianias hjerte. ikke okkupere vores eneste sti, der forbinder Christiania, bare for at skyde genvej. Det er ikke cyklisternes skyld, det er kommunen, der har lavet en farlig og uansvarlig plan. på Christianshavn og Christiania, til glæde for alle, cyklister og ikkecyklister. Venligst på Christianias Presse og Kommunikationsgruppes vegne Vi har længe inden disse rygter begyndte at svirre, på et og den slags tager vi dybt alvorligt. På Christiania er det udsmidningsgrund. har stoppet det videre arbejde med ruten. Dette er notorisk er ingen kommet med noget, der ligner hverken personlige Dér har vi prote steret og argumenteret for en anden linsmalle passage mellem Christianias to dele. Vi fremkom ved disse lejligheder med alternativer, som hverken blev værdigt modtaget eller ordentligt vurderet. Christianshavnerne er enige med os, og vi protesterer nu samlet. De Nils Vest Britta Lillesøe ikke. Det kan lige så godt være nogen uden for Christiania. Mange mennesker forstår ikke, at stien gennem Christiania er meget smal og bugtet og det ENESTE forbindelsesled mellem Christianias to dele. På bredden ved Dyssebroen sidder giftermål og bænke til eftertænksomhed, kys og kærlighed og masser af hængelåse som på broerne i Rom og i Prag. Ja, stien er vores hovedfærdselsåre med hundredevis af mængde cyklister, som ofte må stå af cyklen, fordi der ikke er plads til dem på stien. Cyklisterne bliver således lovet noget, de ikke får og alle bliver tabere, når de skal til at slås om pladsen. Cyklister og fodgængere vil kunne komme til skade det ved vi med hvis det sker. Christiania er pivåben på alle leder og kanter og enhver er vel kommen til at cykle ind og nyde området. Men de kan Og Christianias pressegruppe står ikke alene: Lokaludvalgsformand Poul Cohrt skriver læserbrev: Fra: poul cohrt Dato: 7. apr CEST Kære Søren Astrup som formand for Christianshavns Lokaludvalg læste jeg med stor interesse din artikel om ovennævnte. Emnet har protesteret gennem Christianshavns Lokaludvalg forstået. På Holmen er cykelrute nemlig også alt for uigennemtænkt og uhensigts mæssigt anlagt. Derfor opfordrer vi de ansvarlige politikere til råder, både på Christianshavn og på Christiania, så de ved selv syn kan konstatere, at Christianshavnsrutens planlagte skabes en pause, så en kan findes. Dette skal ske i samarbejde mellem Kommunen og beboerne Frank Hedegaard vil sammen med SFborgmester Ninna Thomsen foreslå en 2 måneders Time ing, som alle kan leve med. Her interviewes han af TVLorry. Kan stadig ses på nettet: fotos: Nils Vest for uheld og personskade pga dårlig planlægning skræmmer ihvertfald os. Sammenfattende kan siges, at vi i Christianshavns Lokaludvalg meget gerne vil være med til at lade projekter om mere og bedre cyklisme nyde fremme men vi henstiller kraftigt at man lytter til os lokale, der ved, hvor skoen trykker, så det også bliver gode projekter, der virker. På den måde vil skatteborgerne også få reel nytteværdi for pengene. Med venlige hilsener Poul T. Cohrt foreligger en række vedtagelser, som du vil kunne se på vor hjemmeside. Kernen i dette er, at Lokaludvalget er særdeles positivt indstillet over for cyklisme i almindelighed og i særdeleshed overfor, at andre også skal kunne nyde godt af vor bydels herligheder. Men netop det foreliggende projekt synes ret forfejlet og vil blot bibringe skatteborgerne betydelige omkostninger 1. Cykleruten er baseret på nye broforbindelser over Inderhavnen og Christianshavns Kanal. I den forbindelse er der udarbejdet prognoser for den forventede benyttelse af forbindelsen samt en broåbningspolitik. Problemet er, at virker broåbningspolitikken efter hensigten (og altså fastholder de mange både i Kanalen) vil cyklisterne i dagtimerne opleve så mange broåbninger, at de med stor sandsynlighed vil vælge andre veje. Virker broåbningspoli Kanalerne og hermed en væsentlig del af bydelens egenart og identitet, hvilket er værdier, Lokaludvalget efter sit kommissorium netop er sat til at styrke. noserne, vil det save bydelen i almindelighed (og Christiania i og identitet. Dette skal Lokaludvalget jvf. sit kommissorium reagere på. Jeg nærer personligt ingen tvivl om, at dette også bakkes op af en meget stor del af christianshavnerne. Her har kommunens politikere ment, at det var en god idé at lade cyklister i tusindtal køre frem og tilbage hver dag. Det er ellers her, at hallens brugere skal kunne gå udenfor og slappe af med kaffe og andet, og her, at både lægger til. Forestil Jer stedet en varm sommerdag! Lokaludvalget har protesteret kraftigt og står sammen med Christiania i kampen for en fornuftigere anlæg ned mod Laboratoriegraven, der på gode dage vil være et sted, hvor mange mennesker vil samles for at nyde eftermiddagssolen og stedets rekreative herligheder (og hvor der Når der nu skal komme en cyklesti med er af cyklister herligheder ved Hal C (og nemt skabe farlige situationer). sted hen. Afstanden mellem de 2 cyklestiers udmunding i Prinsessegade er ca. 50 meter. tivt ringe bekostning også vil kunne bringes til at indgå som fuldgyldigt led i cykleruten. Af 3 muligheder indenfor ca. 150 meter vælger man altså den dyreste og mest generende! Jeg fatter stadig ikke rationalet. ennemtænkt: Som planlagt vil de adskillige cyklister på trappestenen) og igennem et smalt og totalt uoverskueligt 90 graders sving, hvor stien gennembryder Volden. Risikoen Og Fonden skriver: FONDEN FRISTADEN CHRISTIANIA SYNES CYKELSTIER ER EN GOD TING Men lader man cyklister dagligt cykle tværs gennem Christiania ad snoede 23 meter brede gangstier, hvor tusindvis af gående beboere og turister færdes, bliver projekt disse problemer med både politikere, borgmestre og emadskillige konstruktive ændringsforslag. kommunen til fortsat dialog. rute, som det også er tilfældet for alle de bygge og plansager med myndighederne, er blevet behandlet og lovliggjort i de sidste par år. Fonden Fristaden Christiania håber derudover, at politikerne til gengæld vil ændre den planlagte cykelrute, hvis det i et farligt fejlslagent projekt at lede tusindevis af cyklister tværs gennem Christiania. 5. april 2014 / Fonden Fristaden Christiania

4 4 Christianshavneren nr. 4 / Maj 2014 Læserbrev Kære Morten Kabell og mine naboers side, hvad angår at være imod broer og supercykelruter i dit og mit kvarter på Christianshavn. og miljøborgmester. Med dig som borgmester genvandt jeg mit håb til, at der ville blive taget menneskelige hensyn til de beboere, der bor ved Islands Plads og som havde fået inddraget tvangseksproprieret vores grund, den grund hvor vi samledes om sommeren for at grille og nyde solen i eftermiddagstimerne og aftentimerne. For 3. sommer i træk har vi beboere på Islands Plads/Bodenhoffs Plads udsigt til at sidde bag sorte plastik presseninger vi har haft så stor glæde af. Turister og andre gæster både cyklister og gående er i turistkort blevet bildt ind at broerne er færdige og at man kan krydse kanalerne over broerne for at komme til Holmen. Det gør at vores gård og legeplads bliver besøgt af et pænt antal vildfarende cyklister. Og da bommen til Bodenhoffs Plads ikke må låses, ser vi mange biler forvilde sig ind langs afveje og må vende bilen på legepladsen. på færdselsregler og konstant overskrider dem, for at komme hurtigt frem. Hvis bilister udviste den samme egoisme i sagt, at jeg ikke er for, at vi skal have bilismen ned i Køben Prinsessegade for at komme i Netto, bliver det med hjertet helt oppe i halsen. Cyklisterne til og fra Holmen har meget, meget travlt og det er mere reglen end undtagelsen at de ikke ser sig for, hvor man cykler og hvor hurtigt. De ser ned i jorden og fornemmer ikke, at de skal stoppe for gående. Her hvor jeg bor, har vi i alle de 23 år, jeg har boet her budt alle slags mennesker velkommen til at slå sig ned og nyde vores dejlige sted. Vi har i alle årene haft en rumgæster. Det er lige til at græde over men vi er nået dertil, at vi dårlig nok har plads til vore egne beboere, hvorfor vi også må låse os inde bag hegn, hække med lås og slå. En meget trist udvikling. Det sidste jeg har hørt om cykelruter er, at du har planer om at udvide cykelstier i Overgaden Oven Vandet langs kanalen forbi Pakhuset til broerne og i at du ophæver ensretningen i Overgaden Oven Vandet. Betyder det nu, at vi får øget Er det rigtigt at du vil lægge en cykelrute foran vandet ved HAL C på Christianshavn, hvor mange unge som ældre sid Kære Morten Kabell, den tillid jeg havde til dig tillid før valget og nu så kort tid efter valget er væk. Kan du huske, da du var den eneste i borgerrepræsentationen der stemte mod endnu ikke været i en åben dialog med de beboere, der bliver berørt af din udvidelse af cykelruter. Og hvornår mener du, vi kan blive fri for de sorte presen Og hvordan har du tænkt dig, det vil være for os på Islands Plads at sidde og nye en kop kaffe bag en bro, der vil skygge Med venlig hilsen Renate Borgen Prinsessegade 93 st.th., 1422 København K. Om Låsetøj og lommetyve En vinduesrude er let at tage ud, gør det meget svært. Tryghedsvandring med Københavns Politi repræsenteret af kriminalassistent Niels N. Larsen og politiasssisten René Sørensen, denne sidste er fra lokalpolitiet og er Din christianshavnerne en tryghedvandring den 23. april. Og vi fik vist mange ting omkring indbrud, og lommetyveri. Man mødtes ved Fedtekælderen og efter en lille snak med Niels N. Larsen(NNL) om, hvor tillidsfulde og og at dette røgtes ude i Europa, går NNL videre med lomme og tasketyverierne. Tag kun lige de værdier med som du har brug for værdierne ligger bedst derhjemme bag din gode lås, siger han. Og har du nogen med dig så bær dem på kroppen, ikke i en taske eller lignende. Vi går lidt hen ad Overgaden og NNL demonstrerer hvor let det er at åbne en ganske almindelig gadedør uden nøgle. Han fortæller os så en hel masse om nøgler og låse. F.eks. bør man sørge for at ens nøgler har mere end fem hak, så passer den til en lås som er svær at åbne. Og låsecylindre de bør være ovale og ikke cirkelrunde. Får du installeret en ekstra lås så bør den være 40 centimeter over den gamle lås, så kan man ikke sparke døren væk omkring den og det er bedst hvis den indefra skal låses med nøgle, så er det sværere for tyven at komme væk med vores ting. En anden ting er at døre bør gå udad, så er de ikke så lette at sparke ind. NNL viser os hvordan man tager vinduesruder ned uden at smadre dem, det er smart siger han, for folk reagerer på lyden af knust glas. Der er meget man kan gøre for at undgå tyveri, gode låse, alarmer, lys og video overvågning, noget af det bedste er Nabohjælp siger NNL, hvor naboer holder øje med hinandens hjem og ringer til politiet hvis de ser noget mistænkeligt, det kan forhindre tyveri og give hos Det Kriminalpræventive Råd på eller ringe til dem på tlf Tekst og foto: Marie Markus Hunde Vold Fotos medsendt: Muskelhund tv og Shih tzu herunder Søndag den 30. marts 2014 blev en lille hund af racen Shih Tzu angrebet at en såkaldt muskelhund i Fritløbsområdet på store volden, tæt ved Langebrogade. Muskelhundens voldsomme angreb afstedkom at den lille hund døde dagen efter. Muskelhunden var i snor, men uden mundkurv, den var ifølge med to unge kvinder, A ca. 20 år med kort sort hår, B ca. 30 år med langt sort hår, de påstod at det var en hund de passede og i øvrigt nægtede de at oplyse hvem der ejede hunden. De stak af meget hurtigt i retning af bebyggelsen Voldgården i Langebrogade. lyserøde aftegninger i ansigtet. Episoden er anmeldt til Station Amager som efterforsker anmeldelsen. Såfremt nogen ved hvem disse to kvinder er og kender til hunden, skal der rettes henvendelse til Trine Ekberg Din Betjent, på tlf eller mail Billederne her af disse to racer, har intet med angrebet at gøre. Indsenderens navn er redaktionen bekendt

5 Christianshavneren nr. 4 / Maj År i Wildersgade Niels Vilhelm ca Det hele begyndte ellers så godt: Efter 9 år i Canada var jeg kommet tilbage til Danmark. Sammen med min amerikanske kæreste nåede jeg d. 5. juni 1966 frem til Kofoeds Skole i Dronningensgade på Christianshavn. Her havde jeg nemlig en barndomsven, der boede på et studenterkollegium. Et par år tidligere havde vi i nogle måneder blaffet rundt i USA og Mexico sammen, så det var spændende at mødes igen. Det var sommer og jeg var 24. Det var ellers ikke planlagt, men vi blev her i Danmark, min kæreste og jeg. Vi blev begge optaget på universitetet. vinter blev vi gift. Og så hørte jeg om et par gutter, der skulle man være gift (eller gravid) for at retmæssigt at bo i lejlighed i København. Vi, det unge nygifte par, henvendte ind på første sal i et gammelt hus i Wildersgade. Og det var 1967 i et gammelt hus. Jeg husker kakkelovne med oliebrændere i stuerne og et gasbord med to gasblus i køkkenet, der også havde en gasvandvarmer. Og et ildelugtende lokum i gården. Men hvad, vi havde tag over hovedet, et bord, et par stole og en madras. Og lejen var til at overse kr. 98 om måneden. Husets ejer, der også var studerende og ca. samme alder som os, boede i stueetagen. På 1. sal kom vi så; på 2. sal, en havnearbejder og hans kone, og på 3. sal en ung tømrer, hans kone, der også var studerende, og deres næsten nyfødte barn. Dengang var Christianshavn stadig et arbejderkvarter, hvor især B&W og havnen var de store arbejdspladser. Og der et væsentligt islæt af studerende, musikere, kunstnere og herude. Og her var hyggeligt, selv om her også var en del slum. Begge naboejendommene til vores hus havde baghuse. Jeg husker at den lokale brugsuddeler og hans mor boede i det ene af dem, og jeg husker banjospil fra et vindue i det andet. Men man skulle vise respekt på værtshusene: Fem Fem generationer: så kunne man snakke med ellers kunne man bare høre efter. Så jeg hørte efter. Der var dog ét værtshus især, der blev indtaget af de unge, det lå i Wildersgade, få huse fra os, og i årene før Christiania, var det et sandt eldorado. Sommeraftener bragede jukeboxmusikken ud i gaden, hvor folk drak og festede. Og sommeraftenerne var lange og lune. Det var en vidunderlig, men turbulent tid, både omkring mig og for mig personligt: Ægteskabet holdt ikke og mine en ny kæreste og hendes ethalvtårgamle søn ind hos mig, og dette forhold holdt heldigvis i mange år. Men mine studier var ved at blive fortrængt af en voldsom musikinteresse: Allerede som ung i Canada, var jeg blevet optaget af amerikansk folkemusik og jeg kunne spille lidt guitar og banjo. I efteråret 1969 dannede en ven og jeg en duo, violin og guitar, og så var der musik i huset her i mange år fremover. Vi optrådte på byens folkemusikklubber og i 1972 lavede vi en LP og blev populære og var ofte i radio og på tv, og spillede på festivaler og havde venner fra Scotland, Irland, Norge og Sverige, som alle i perioder boede i lejligheden her i Wildersgade. Hvordan overog underboer havde det med det, er nok en blandet historie, men jeg kan huske at underboen en aften borede et stort hul op gennem sit loft og mit gulv (boret kom op få cm. fra min fod) Ja nu kunne de jo høre rytmen, men de ville da også høre melodien, var forklaringen. I dag sidder der stadig en prop i gulvbrædderne, hvor hullet var. Og i 1972 blev huset nødtørftigt renoveret. Husets ejer var i mellemtiden blevet færdig som arkitekt, så han og nogle det er jo af det gode, selv om det var på bekostning af en af lejlighedens stuer. Men mod slutningen af 70 erne skiftede tiderne atter. Min Hans Jørgen, Brian, Ove og Aslak i Wildersgade ca var atter blevet skilt. Ikke mange par blandt vennerne holdt ud dengang. min fars gamle ungkarleharmonika frem og gav mig til at Men i løbet af kort tid kunne jeg selv undervise og spille til fester. Og på Christiania mødte jeg en fransk musiker, en violinspiller, som to somre i træk inviterede mig til at turnere med en folkemusikgruppe i det vestlige Frankrig. Så yes, nu hed det harmonika: Ude og hjemme. Og så gik der nok et årti. Og tiderne skiftede gevaldigt. Ejerlejligheder og ejendomsspekulation var kommet til Christianshavn. Genboerne i de smukke gamle huse på den anden side af gaden, hvor bl.a. Gasolin havde holdt til enefter år efter år, for endelig at blive istandsat og solgt, nu til helt andre priser og beboere. Og naboejendommen blev solgt for en slik for så at blive renoveret og købt og solgt, og købt og solgt adskillige gange og guderne må vide hvad det i dag koster at bo der. Men fem generationer christianshavnere er det nok ikke, der har råd til det. Og i huset her døde mine overboer, først den ene og så den anden. De eneste oprindelige Christianshavnere i huset var væk. Men de nye begyndte til gengæld at gøre sig gældende. Tømreren på 3. sal var blevet arkitekt og hans kone var også færdig at inddrage 2. sal i deres lejemål, så at de nu beboede to etager. Men jeg boede fortsat på 1. sal. Jeg og min kat: Nogle vil måske kunne huske Karl Oskar, en smuk rød kat, der huserede på hele Christianshavn og, iført navneskilt med adresse, gang på gang charmerede sig ind hos unge damer, der troligt bar ham hjem. Tak alle sammen! Og tiden gik. Og jeg sad nu på værksted og reparerede dreng i Canada havde jeg lært at spille klarinet og saxofon i High School, og kærligheden til disse instrumenter lå dybt i mig. Så nu skiftede jeg atter fokus i min musiceren og kaste hvor jeg kunne øve, så jeg fandt frem til Beboerhuset, der havde et musikrum og gratis urtete. I mange år har jeg øvet der et par timer (næsten) dagligt. Og kærester kom og gik: kønne, søde, sjove, kloge og charmerende var de alle. Men de kom og gik. Og jeg blev far, og efter nogle år, weekendfar. I over ti år kom knægten troligt hver anden weekend med bussen fra Jylland. Og vi gik på legepladser og jeg læste højt: Tolkien og andre gevaldige eventyr. dokumentarer fra verdens fjerne egne. Og weekenderne var alt for korte. Men så var der sommerferier og de andre skoleferier. Og i 1999 blev huset handlet: Ejeren, min underbo, solgte til familien på 2./3. stueetage blev et år lejet ud til studerende, men stod så siden tom, på nær at først den ene og siden den anden af de nye ejeres døtre boede der. Men jeg var tryg og tilfreds i min lejlighed på 1. sal. Men tiden går fortsat og jeg bliver ældre. Jeg får stadig færre bekendte på værtshusene, som troligt ligger her endnu. Men ellers har hele gaden da forandret sig: Væk er Brugsen og mejeriet. Væk er marskandiserne og købmanden på hjørnet af Skt. Annæ Gade. Væk er den fantastiske isenkræmmer, Holstebro (og på det sidste, Bohn s Farvehandel). Og hvad har vi fået i stedet? Caféer, caféer, caféer men jeg kender ingen af ansigterne bag de store ruder. Dog, Christianshavn er stadig vidunderlig. Jeg nyder min daglige færden langs kanalen, på voldene, over voldgraven og ud over Holmen og Christiania. 47 år er der gået nu. Jeg er blevet 72 og lever stille og roligt for min folkepension. Men jeg er blevet SAGT OP. Jo, den er god Den 1. oktober skal jeg være ude! De nye ejere, mine tidligere medlejere, der bebor hele resten af huset, vil nu også have min lejlighed. Og jeg er i chok: Vi har boet sammen i 47 år! Vi har levet hvert vores ret forskellige liv, men vi har da også spillet både Bellman og Haydn sammen. Og jeg sted? Det ser ikke godt ud, når man kun har sin folkepension. Men det har været 47 fantastiske år i Wildersgade. midtmarts 2014 Niels Vilhelm

6 6 Christianshavneren nr. 4 / Maj 2014 Den skjulte fattigdom på Christianshavn Den 2. april var Ingrid Flye fra Genbrugsen, Kirkens Korshær oplægsholder på Christianshavnermødet om den skjulte fattigdom. Artiklen er skrevet her ud fra. For mange fattige børnefamilier på Christianshavn er Børnecafeen ( Kirkens Korshær) deres sikkerhedsnet og netværk. Working poor på Christianshavn Børnecafeen har kontakt til 2030 familier, dvs. mødre og deres børn, som er så økonomisk dårligt stillet, at de er på eller under fattigdomsgrænsen, starter Ingrid Flye, (leder af Kirkens Korshærs Byarbejde på Christianshavn) med at fortælle deltagerne til Christianshavnermødet. Kirkens Korshær og andre organisationer, der arbejder med fattige familier, ser en ny gruppe af familier i disse år, de kan kaldes working poor. Mødrene arbejder kun 1020 timer om ugen, for at kunne tage sig af deres børn og mødrene har ned til kr. i årsindkomst. Mange er eneforsørgere for op til 34 børn og tager sig af alt det praktiske alene. Penbetaler også gæld af. For mange er dette studiegæld og forbrugslån, som de ikke kan slippe af med. Ifølge Ingrid Flye ville det være en kæmpe gevinst for mødrene, hvis man kunne slette deres gæld. En verden uden for Nogle står helt uden for arbejdsmarkedet. Det er ikke på grund af misbrug eller andre store sociale problemer, men de står måske kun med en halvfærdig eller ingen uddannelse, som man ikke kan bruge til noget i dag. Nogle har ikke arbejde på grund af sygdom og andre mødre er bekymrede for, hvad der venter og hvad et arbejde forventer af dem efter så lang tid uden for arbejdsmarkedet, fortæller Ingrid Flye. I mange tilfælde efterlader dette mødrene ensomme i deres forældrerolle. De har ikke det samme netværk som andre og en del har ikke kontakt til deres familie, der enten bor lang væk, eller kontakten er mistet. Ofte er de hægtet af på de sociale medier de er ikke på facebook eller twitter og de har svært ved at navigere i rundt i den digitale verden. Det skyldes også, at der ikke er råd til computer eller smartphones. Vi skal til Grand Prix Få naborabat på din billet til Eurovision læsere af Christianshavneren har bemærket, at der i noget tid har været bygget, rodet og regeret på Refshaleøen? Alt sammen handler det om at forvandle Refshaleøen til Eurovision Island og ikke mindst at bygge rammerne for danmarkshistoriens største tvshow. Journalister og delegationer fra 37 lande er allerede tjekket ind på øen, og prøverne i det store, specialombyggede skibsvært Grand Prixscenen er allerede i fuld gang. Fra mandag 5. maj går det for alvor løs med de i alt ni shows, som udgør Eurovision Song Børnene lider afsavn Det står soleklart for Ingrid Flye, at mødrene elsker deres børn og knokler for at det hele skal hænge sammen, men børnene lider alligevel en række afsavn. Børnene får ikke de samme oplevelser som andre børn, da mødrene ikke har det samme økonomiske overskud, som andre familier. De har ikke råd til dyrt mærketøj, smartphones, ipads, computere eller at lade børnene gå til dyre fritidsaktiviteter. Det kan resultere i, at børnene hægtes af i skolen og ikke anerkendes af de andre elever i skolen, og så lukkes de ude af fællesskabet. Ingrid Flye mener, at skol erne burde have mere fokus på at hjælpe de udsatte børn. Der kunne være gratis og nærende skolemad og det burde være gratis at gå til fritidsaktiviteter efter skoletid der skal satses på børnene, siger Ingrid Flye. Børnecafeen gør en forskel I Kirkens Korshær på Torvegade gør de en forskel for familierne. Trods hårde kår med kun 4 fuldtidsansatte til hele huset og en 20 timers medarbejder til Børnecafeen Contest I omegnen af 180 mio. tvseere forventes at følge konkurrencen og mange tusinde fra hele verden valfarter til København og Refshaleøen, for at få liveoplevelsen af showet. Parterne bag Eurovision Song Contest 2014 vil gerne sige tak for godt naboskab til beboerne på Christianshavn og Holmen. Det gør de ved at tilbyde særlige nabobilletter, som kun kan købes via et og for lidt økonomisk råderum, er Børnecafeen blevet mødrenes sikkerhedsnet og et sted, hvor de har voksenkontakt. Børnecafeens medarbejdere rådgiver mødrene ift. myndigheder, de taler med mødrene om småt og stort og sælger pænt og billigt børnetøj. En gang om måneden, er der aftenspisning for familierne og her bliver der sørget for, at alle får god nærende mad og rigeligt med proteiner og vitaminer. Børnecafeen serverer også gratis kaffe og frugt til mødre og børn i åbningstiden. Der sælges madpakker, som mødrene kan købe billigt. Indimellem hvis pengene er sluppet op, uddeles en bærepose med basismad. På sigt håber vi at kunne give familierne varm og god mad og hyggeligt samvær en gang om ugen, i stedet for kun én gang om måneden, siger Ingrid Flye. Hvert år tager Børnecafeen familierne med på en ferietur i Danmark og Ingrid Flye fortæller: at det er en stor gevinst for alle, for børnene og familierne danner bånd med hinanden. link på Christianshavnerens hjemmeside. Nabobilletterne er til de dag 6. maj kl. 15 og torsdag 8. maj kl. 15. Familiesemifinalerne er de endelige generalprøver forud for afer alle tiders chance opleve produktionen af et kæmpe tvshow og på samme tid se de specialombyggede B&W Haller. Desuden er spilletidspunktet kl. 15 ideelt for familier med børn. Grand Prix værterne fra DR nabobilletter på Christianshavnerens hjemmeside, Børnecafeen i Genbrugsen i Torvegade F a k t a Børnecafeen ligger i Kirkens Korshær (Genbrugsen) på Torvegade 53 og har åbent 1014 mandagfredag og er en kombination af Varmestue for udsatte voksne, Børnecafe primært for enlige forsørgere og deres børn og Genbrugsbutik. Genbrugsen har åbent 1016 mandagfredag og sælger brugt tøj til, sko, porcelæn, køkkenting, bøger m.m. Overskuddet fra Genbrugsbutikken går til det sociale arbejde. Læs mere om Børnecafeen og Genbrugsen på: www. kirkenskorshaer.dk 6.U. på Instagram Af Emil L, Bertram og Claramilla 6U på Christianshavns skole var fredag den 28. marts, ude og tage billeder af ting de kunne lide på Christianhavn, Fx en god restaurant eller en bygning. 6.U. har lavet en instagram profil som hedder 6UChrhavn, hvor vi fortæller, hvorfor vi godt kan lide de forskellige steder. Instagram er et socialt medie som binder billeder, fortællinger og steder sammen. Man kan se vores billeder på com/6uchrhavn Billederne kobles til andres sider og fortællinger gennem kendemærker, det kalder man hashtags. I kan se vores billeder på de følgende hashtags: Det sker på christianshavn Læs www. christianshavneren.dk Faktaboks: Nabobilletter til Eurovision Song Contest 2014 Tirsdag 6. maj kl. 15 Torsdag 8. maj kl. 15 Kan kun købes via købslink på Der er et begrænset antal billetter, som sælges efter førsttilmølleprincippet. #Christianshavnerfortællinger, #6UChrhavn, #deldinby, #sharingcph, #København, #mitkbh, #Christianshavn.

7 Nye lejere i Tranhuset Tranhuset, hvad er det? I næsten 250 år var dele af Wilders Ø for enden af Strandgade ejet af Den Kongelige Grønlandske Handel (KGH). Pladsen blev brugt dels til administrationsbygninger og til lagerplads for de indhandlede produkter fra de nordatlantiske lande, Island, Grønland og Færøerne, dels som kajanlæg for de skibe, som sejlede mellem Danmark og de føromtalte lande. af 1980 erne til Ålborg og efterlod en stor plads med store smukke lagerbygninger, som vi nu bl.a. kender som Nordatlantens Brygge, en meget uheldig administrationsbygning og mange mindre lagerog værkstedsbygninger. tran er efterhånden, med de senere mange restaureringer, forsvundet. Tranhuset er ejet af Fonden for Nordatlantens Brygge, men har været udlejet til forskellige grupper, som har haft kajakværksted, galleri, grønlandsk madudsalg og andet dér i de 10 år, som Fonden har eksisteret. Bred nordisk butik 22. november 2013 afholdt Nordatlantens Brygge sit 10 års jubilæum, og samme dag åbnede de nye lejere Michael og Jette Nielsen for et nyt forsøg på at skabe en god butik i Tranhuset. De er begge økonomiuddannet, og Michael blev allerede som 24 årig ansat Christianshavneren nr. 4 / Maj på Nordatlantens Brygge blev de så vildt betagede af de smukke gamle 1700 tals bygninger, som Tranhuset er et af, at de besluttede sig til at leje Tranhuset for at skabe en butik med et bredt nordisk mad og tøjsortiment. Inspirationen var restaurant NOMAs koncept for ny nordisk mad. Tidligere har Tranhuset kun koncentreret sig om grønlandske produkter, men det har vist sig svært at få kunder nok til at opretholde en butik, som derfor har måttet lukke. Med det bredere vareudbud håber de nye lejere at skabe et bredere kundegrundlag. Tranhuset er fredet, så der er ikke meget, der må gøres, heller ikke hænge billeder på væggen, men butiksrummet er nu blevet fint malet og istandgjort, og kunderne kan komme ind i butikken både fra havne og fra kanalsiden. Den dag avisens udsendte var på besøg, var der en konstant strøm af nysgerrige besøgende. Det store butiksrum er fyldt med lækre varer som sko og jakker af sælskind, smukke uldfrakker, traditionelle strikketrøjer fra Island og Færøerne, designtøj fra Great Greenland, Inuk og Isaksen Design, strik af moskusuld, skosåler af af sælskind og rokkeskind osv. osv. solgt hovedsagelig grønlandske madvarer fra Tranhuset man har skabt et bygdehjørne, hvor man kan få produkter som er særligt populære i Grønland, som Arabakaffe, skibskiks og julestjerner i forskellige farver. På hver side af bygdehjørnet kan man købe bøger, CD er og DVD`er. Hele vareudvalget vil således stadig være baseret på det grønlandske, men dels fordi det kan være vanskeligt at få EU godkendt slagtede moskus og rensdyrkød eller hvalkød fra Grønland, dels fordi der er så mange gode spændende varer fra de øvrige nordiske lande, så vil gode lokale produkter fra det øvrige norden. De nye lejere af butikken synes at have stor interesse i at skabe en rigtig god butik med gode kvalitetsvarer. De er nye i branchen, Michael Jensen kalder sig selv for ved at lære det hele, lige fra kasseapparatet til hvor store fiskeudskæringerne skal være. Familien bor i Nordjylland, men er i butikken en måneden passer én fastansat og tre studerende butikken. Jane Lytthans Mie Chemnitz, serviceøkonomistuderende fra Nuuk i Grønland og Charlottte, som læser eskomologi, er deltidsansat i butikken. Foto: Jane Lytthans Tranhuset ligger for enden af Strandgade og har åbent mand. fred. 10,00 17,30 og lørd. 11,00 15,00. velbrugt på Nordatlantens Brygge. Bygningerne havde tydelige spor af de lagervarer, som de tidligere havde huset. Der duftede herligt af tørfisk, sælskind og tran i mange af lagerhusene. Og ser man gamle billeder fra pladsen, så ser man store områder fyldt med tønder med hvalfedt og tran. Og pladsen havde da også et trankogeri, hvor hvalfedtet blev kogt og smeltet til tranolie, som man bl.a. brugte til den københavnske belysning langt ind i 1800 tallet. Dette så nyttige trankogeri har det beholdt siden, men duften (for nogen lugten) af Foto: Jane Lytthans virksomhed for handelssamarbejdet mellem Grønland og Danmark var kommet til at hedde. Michael Jensen blev på sin post i 3 år, hvorefter han flyttede til Færøerne som og Jette Nielsen arbejdet srådgivningsfirmaer, med rådgivning mest til de nordiske lande, især Færøerne. fra lidt nord for Hirtshals, og familien bor stadig i nordjylland, Men ved et besøg Fiskespecialiteter Midt på gulvet står en lang frysedisk fyldt med fiskeog kødspecialiteter. Der er grønlandsk lam i mange udskæringer og masser af som hele og som koteletter, havkat, torsk og rødfisk i forskellige udskæringer, ammasetter i kilovis, laksesider af flere slags, snekrabber, osv. Den fryser er et eldo havet, og priserne er absolut rimelige. Samtidig har man skabt en tradition med at inspiration på frysedisken hver uge. Butikken har endnu en seværdighed, som relaterer sig til, at man tidligere har fiæß ª ßƪµ µ Ò ºßÆ : ªÆ ª fl ª à ± ª ƪºª Æ ª ª ªº µ ± µ Æ Æ µ æª ø º Ú fi µ ªº ±ºªÆÙ ª ª º ªÆ ± ø ºª º ± µø Ú øºª ÔË ÌÓ ÎÈ ÍÓ Á ææß ª ºßƪµ µ ø Ú ± i ÚæÆß ª ºßƪµ µúºµ

8 8 Christianshavneren nr. 4 / Maj 2014 Green Walk for more trees Hvis jeg gi r dig træer hvor ville du så plante dem? Sådan lød oplægget til Miljøpunktets Green Walk arrangement. Omkring 30 interesserede borgere fra lokalområdet mødte op. Hensigten med arrangementet var at støtte op om at København Kommune får virkeliggjort deres plan om at plante træer inden år Vi mødtes på Café Overgaden Oven vandet til en kop kaffe. Herefter gik turen, retning havnen, hvor der blev udpeget steder, der kunne grønt. Green Walk, kigger på træer Hvad nu? hvad gør vi? På Christianshavn har Københavns Kommune ansvaret for dele af bydelen mens andre dele er privatejet af diverse boligforeninger. Med hensyn til forslag for beplantning på offentlig grund vil Miljøpunktet gå videre med forslagene til forvaltningen og til de relevante fagpolitikere. På områder ejet af boligforeninger, må man først gå til bestyrelsen for det pågældende sted og få opbakning til at gå videre med sit forslag. Økonomisk dækning kan da søges i fonde, samt lokaludvalgets puljesøgning på puljemidler. På hjemmesiden oplyses hvilke veje der er offentlige og hvilke der er private un vejstatus. Ønskes yderligere oversigt over forslagene fra turen, kan notat rekvireres hos Miljøpunktet. Kontakt projektmedarbejder Mette Nielsen, mette. eller/og centerlederleder annemette. Man kan også besøge Miljøpunktet, Rådhuspladsen 77 og få den udleveret i papir format. Miranda blev formand Stort til lykke Miranda, vi er stolte På Danske Skoleelevers Generalforsamling, som blev afholdt i Randers, valgtes en ny formand til at lede elevorganisationen videre. Miranda Dagsson på 15 år afløser tidligere formand Agnete Vienberg Hansen, der starter i gymnasiet til sommer. Miranda er 15 år og går i 9. klasse på Christianshavns Skole. Hun blev søndag på Generalforsamlingen valgt som formand for Danske Skoleelever og skal næste år repræsentere de danske grundskoleelever i debatten om fremtidens skole. Miranda Dagsson Jeg glæder mig til at kommåneder skal reformen implementeres, og det får stor elevers hverdag. Jeg synes, at der bliver gjort alt for lidt, for at informere eleverne om, hvad der sker til sommer. Mine klassekammerater, og elever jeg møder, kender alt for lidt til reformens detaljer. Det vil jeg gøre noget ved som formand siger Miranda Dagsson Jørgen Schlottmann Fyrretræ nu nedlagt Man kunne spare både miljø og skattekroner hvis man tænkte bevarelse ind i alle projekter. Da Hal C skulle bygges og stien langs Laboratoriegraven renoveres røg dette fyrretræ, helt unødvendigt. Foto: Marie Markus En glad Jørgen Schlottmann i fortællehumør. Jørgen Schlottmann døde onsdag morgen den 23. april. Han nåede at blive 90 år. Jørgen Schlottmanns familie startede den Filantropiske Forening Bien i Foreningen skulle samle penge ind til hjælp til der skulle føle sig dårligere klædt end andre Christianshavn var dengang en bydel med megen fattigdom. Jørgen og hans kone Lotte tige medlemmer af foreningen, og Lotte administrerede en særlig fond, knyttet til Bien, lige til hun døde. Jørgen Schlottmann var uddannet smed, og arbejdede bl.a. på B & W. Men Arkivfoto han havde også en meget stor interesse for kunst. Han begyndte, lige fra sin tidlige ungdom, at samle på især raderinger (fattigmandskunst, som han kaldte dem). Han lavede en opdeling af København, og så cyklede han rundt og besøgte alle marskandisere i hvert omflotte billedrammer eller andre interessante billeder. Mange af raderingerne var gulnede eller beskidte, men Jørgen opfandt en rensemetode, som viste raderingerne som nye efter kuren, men den forblev Jørgens hemmelighed. Den ihærdige billedindsamling skabte mange kældre fyldt med billeder og motiver fra mange dele af landet. Der var mange gode raderingskunstnere i mellem. For ca. 25 år siden købte en gruppe christianshavnere ca. 200 raderinger med christianshavnermotiver af Jørgen Schlottmann Der blev dannet en forening Schlottmanns Raderingsforening, hvor man hvert år kunne mødes for at bytte raderinger. Jørgen kom hvert år og han forærede foreningen flere fine raderinger, og fortalte med stor glæde både om historierne bag billederne, om stederne og om kunstnerne.. Under disse aftener og mange andre gode aftener både i Jørgen og Lottes hjem og i deres kolonihave (hvor de naturligvis hvert velplejede have) viste Jørgen både sin store generøsitet, sin dejlige humor og sin umådelige viden. Jørgen var en god fortæller, så chrisrigelige mængder, og de var ikke alle lige hyggelige! Når Fin radering fra Schlottmanns Raderingsforeningmed motiv fra Snorrebroen. snakken kom til kunsten, så kom opslagsværkerne frem, og Jørgen viste en meget stor viden selv om kunstnere, som de færreste kendte. Samtidig var der altid en god og kærlig frimodighed i al samvær med Jørgen Schlottmann. Tak for mange, mange gode timer, vi vil savne dig, Jørgen!! Jane Lytthans Byttelejlighed på Christianshavn HAVES: Skøn lejlighed på Christianshavn med smuk vandudsigt, tæt på Holmen/Operaen. Dejligt, grønt, børnevenligt gårdmiljø. Lejlighed på 95 m2. Stort lyst køkken alrum, stor stue med vestvendt altan, 2 værelser og badeværelse. Månedlig leje kr. eksklusiv forbrug. ØNSKES: byttet til mindre og billigere lejelejlighed. Henvendelse

9 Christianshavneren nr. 4 / Maj Naturklummen Fugleliv og kajakker kan gå i spænd I sidste Naturklumme fortalte vi lidt om Svaneparret som bor i Christianshavns kanal/trangraven og laboratoriegraven. I folkemunde kaldes hannen for Havnefogden, og for nogle år siden blev hans livshistorie beskrevet i en artikel i Christianshavneren med overskriften Svanen Kongo til stor glæde for alle der det år fulgte parret, der byggede deres rede på en tømmerflåde i Christianshavns kanal. På helt tæt hold kunne alle se svanerne bygge rede, vende æg, se æggene klække og de små unger komme til verden, til stor begejstring for børn og voksne. Efter brobyggerierne over kanalerne startede for 2 år siden, har svaneparret været yderst presset. Sidste år byggede de en rede af skrald ved den nye Hal C, men der er der nu lagt en rampe til kajakker. I år har de valgt at lægge sig ved Refshalevej nr. 6, hvor de først prøvede at bygge rede af rådne siv, gamle tasker, plastikposer og andet skrald de fandt i vandet, Havnefogdeden lå og så helt opgivende ud da reden ikke var stor nok, med en plastiksæk over sig som et tæppe. Nogen havde kørt en Nettovogn lige ned ved siden af reden med byggeaffald, et noget deprimerende syn. En venlig sjæl har hjulpet svanerne lidt med at rydde op, lave et beskyttende hegn og doneret et par vognfulde hvor der nu ligger et kuld æg. Når svanerne har bygget rede lægger hunnen et æg hver eller hver anden dag. Hannen passer på æg og rede, mens hunnen har travlt med at spise, for at kunne producere æggene. Når alle æg er lagt, ruger hunnen i ca. 35 dage på fastende hjerte til æggene klækkes. Forbipasserende stopper konstant op og beundrer svanernes arbejde med reden på tætteste hold. Det er en gave, at man i byen kan komme så tæt på store, vilde fugle. At man på tæt hold kan følge med fra reden bliver bygget til æggene klækkes er noget vi burde værne om. Men for svanerne er problemet nu, at deres territorium er blevet en del af kajak roernes territorium. Den blå rute. Trangraven/Laboratoriegraven er ekstrem smal og oven i købet er der i øjeblikket her midt i yngletiden lagt en stor platform i forbindelse med brobyggeri til Supercykelstien. Det er en stor stress faktor for vores lokale svanepar som det gør ondt at se på. Desværre vender kommunen og byplanlæggerne til stadighed det døve øre til. Vi har gennem flere år deltaget i så godt som alle møder om Den Blå rute og forklaret, at når man lægger en kajakrute gennem Inderhavnen vil der altid opstå problemer: Ruten går lige igennem 4 svaneterritorier, og det vil med sikkerhed skabe farlige og unødvendige episoder, for både for svaner og kajakroere. Kajakkerne stresser svanerne, som jo bare prøver at beskytte deres rede og unger. Men kajakkerne spolerer også fornøjelsen for alle andre, der nyder at følge svanernes yngleadfærd i fred og harmoni. Det er med harme og afmagt, at vi andre må se på de egoistiske kajakroere og frustrerede svaner. Da jeg en dag kørte ad Refshalevej til Holmen, var svanerne i fuld gang med at bygge reden. Det glædede mig, men freden varede kort. Da jeg kom tilbage, var der 6 kajakker, der fyldte hele den smalle kanal og svanerne var jaget væk. Sejlerne kunne have holdt sig på den modsatte side af svanereden. Da jeg påpegede det, var reaktionen: Kommunen har jo nu lavet ruten til os, så må alt andet bare vige. Er du utilfreds kan du jo bare klage til Rådhuset. Siden har de kajakker vi har set, sejlet langsomt og i passende afstand fra reden, og der har heldigvis ikke været så mange, så svanerne har haft lidt fred. Der har altid været et svanepar i Christianshavns kanal, og når Havnefogden og hustru en dag er borte, vil der komme et nyt par for det er et frit territorium, så problemet vil fortsætte. Forslag til rimelig løsning af problemet: mest hensigtsmæssige sted, hvor svanerne fremover kan bygge deres rede i fred. Forbyd kajakroning i Trangraven/Laboratoriegraven fra 1. april til 15. juli, som i andre fuglebeskyttelsesområder. Lav retningslinjer for sejlads i Inderhavnen som tager hensyn til fuglelivet. Svane på rede. Fakta for en svane: Kajakker sejler hurtigt, er uforudsigelige og svære at se for fuglene før de er tæt på det stresser og skaber utryghed. Kajakkerne bør holde sig ude i sejlrenden, hvor der er masser af plads, og de ikke er til gene for fuglelivet. Foreningen til bevarelse og udvikling af Christianias frie natur Foto: Lars Nordmand Forår 1971 Foto: Forår 1971, af Susanne Mertz Forår i Dronningensgade, nærmere lige udenfor nr. 6. Jeg kom en dag forbi alle de her skønne mennesker, som sad og nød solen med guitarspil og glæde over at solen endelig kunne varme vores vinterkolde kroppe igennem. Dronningensgade nr. 6 var et slumstormet hus fyldt med alle mulige sjove mennesker. Jeg kan genkende Kim Larsen og Mik Vogelius og en der hed Anton. Der er også malet et hari Om tegn på muren. Det var noget hippierne gik op i, især de der havde været derude, som det hed. Dvs, ude at rejse i Østen. Dengang kunne man ikke tænde en chilllum uden at den skulle forherliges med et hari Om og løftes op til panden.

10 10 Christianshavneren nr. 4 / Maj 2014 Lokaludvalget i APRIL 14 Nu er alle valghandlingerne overståede og scenen befolket for næste valgperiode, der varer frem til foråret Der kom små ændringer, idet forretningsudvalget nu består af Asbjørn Kaasgaard (næstformand), Kirsten V. Andersen (tovholder for teknik & miljøarbejdsgruppen), Ruth Plovgaard (tovholder i arbejdsgruppen for kultur og fritid), Elin Johansen (tovholder i Social, sundheds og omsorgsarbejdsgruppen) og undertegnede (formand for Lokaludvalget). En udløber af det overståede valg var en lang række formaliteter, der skal på plads før LU er fuldt arbejdsdygtigt igen. Det betød, at ikkepresserende sager måtte udskydes til LUmødet 30. april, så vi kunne nå det hele igennem. Der er fuld gang i udarbejdelse af kommuneplanstrategien nu. Dvs fastlæggelse af de overordnede retningslinier, som al planlægning (lokalplaner, bydelsplaner mm) retter sig ind efter den næste periode. Embedsmænd fra Teknik og miljøforvaltningen var mødt op for at forklare LU nærmere om tankerne. Det er nyttig viden måske lidt, hmmm, tørt at høre på men det er jo en del af LUmedlemmernes job. Men det er et af de steder, hvor det virkelig er vigtigt at også handle om dette så selvom det godt kan blive lidt Læs nyheder fra Christianshavn på fysiske rammer. Som det vil ses af dagspressen, er man nu gået i gang med Dagspressen har fokuseret ret ensidigt på de problemer, der elendige linjeføring er faktisk et problem for hele bydelen, opmærksom på, at det kunne gøres meget bedre (du kan se det gamle høringssvar på vor hjemmeside) og lige siden har vi søgt at råbe de ansvarlige op. På det seneste har der vist sig tegn til, at nogle at de involverede parter kunne være interesserede i et timeout og en ny forhandling mhp at kraftigt, vi kan, og tilbyder at gøre, hvad der er os muligt for at mediere. Der er et nyt (5. Eller 6.?) forslag på vej om den længe venthensigten at forelægge dette for borgerne nærmere følger. Og så er der jo snart Melodi Grand Prix på Refshaleøen. På trods af ihærdige bestræbelser (også fra kommunens side) på at reducere generne, må det forudses, at vor kære lille bydel i nogle dage vil blive forvandlet til et uigenkendeligt ro i de dage, beregn god tid og glæd jer over, at det ikke varer så længe! poul Lej en bane til dig og dine venner! Du kan både leje hele hallen eller en enkelt bane til volley, badminton eller noget helt tredje. kun været mulig at booke som forening. Det er der nu lavet om på, og med nogle få klik inde på halbooking. dk kan du leje en bane og udfordre familie, venner og kollegaer til en omgang boldspil. Det er muligt at booke hele hallen eller en del af den, da den kan deles op med skillevægge. Fakta: Fra d. 22. april tillader bookingsystemet at privatpersoner kan leje hallen gennem halbooking.dk hver dag. foto: Nils Vest Kontaktperson: Mia Kristensen Kommunikationsmedarbejder: Kultur

11 ø µª æ øæº Æ ªÆ Christianshavneren nr. 4 / Maj Dommeren stiller op til spil Stemningen er intens og helt i top i Falken, her er det Jøns der ser rødt... Thomas: Hov, hva skete der lige der? I baggrunden PJ Birger lægger an til et smart udfald Gutinden Sarah med interesseret publikum Gutinder vurderer før de støder... Skærtorsdag blev der afholdt Falken s lokale billardturnering som prikken over i et på vores deltagelse i Amagerturneringen, hvor 2. plads! 24 friske gutter og gutinder, mødte op og gav den gas på billardet, samt et veloplagt og dejligt publikum! Vi havde en dejlig dag med kolde øl og hjemmelagården. En stor tak til Kjeld og Ronni, samt festarrangører og frivillige for at gøre denne dag til en realitet! Og sidst men ikke mindst: Et stort tillykke til vores allesammens Steen Fisker med den velfortjente sejr! Tekst: Sarah Werther Fotos: Torkel Dyrting Herunder, turneringens vinder, Steen Fisker Kjeld: Hva er nu smart? Ronni: så er det alvor! PJ samler indsatser

12 12 Christianshavneren nr. 4 / Maj 2014

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn Produktionsnr.

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Ferielandet Danmark - musikfestivaler

Ferielandet Danmark - musikfestivaler Ferielandet Danmark - musikfestivaler I skal nu udforske Danmark med musikbriller på. 3 familier eller venner skal på festival, og I skal finde ud af hvorhen, og så skal I også arrangere turen. De har

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole.

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole. GRIBBEN August 2013 NR. 1 VI TRODSEDE REGNEN! VI CYKLEDE CA. 40 KM PÅ 3 DAGE. hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl Selvom det regnede på

Læs mere

Referat af Christianshavnermødet den 2. april 2014 i Christianshavns Beboerhus

Referat af Christianshavnermødet den 2. april 2014 i Christianshavns Beboerhus Sekretariatet, Rådhusstræde 13 1466 København K. D. 3. april 2014 Referat af Christianshavnermødet den 2. april 2014 i Christianshavns Beboerhus Den skjulte fattigdom på Christianshavn Mødets 1. del var

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris:

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Chris: Jeg kan prøve. Kom på et sidespor med stofmisbrug og gik de forkerte veje og mødte nogle forkerte mennesker. Så røg jeg hurtigt med

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur.

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur. Tyven SC 1. INT. KLASSEN VINTER MORGEN. Klassen sidder og laver gruppearbejde i klasseværelset. De har religion. sidder og arbejder sammen med. De sidder og arbejder med lignelsen om det mistede får. Man

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

BELLASUND AVIS. Byrådet MGP. Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen.

BELLASUND AVIS. Byrådet MGP. Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen. Store klager over bankens korte åbningstider, læs mere side 8 Onsdag 1. feb. 2012 BELLASUND AVIS Byrådet Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen. MGP Vinderen af dette års MGP var Energy

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Side 1 af 5 Tilst Tidende Tilst til tiden Forside Kultur Samfund Sport Om sitet Søg... Feature, Kultur Previous Next Højtlæsning bringer børn og ældre sammen I dag er det Generationernes Dag i hele landet.

Læs mere

Hold Øje uge 4-2015. God weekend. Hilsen Peter

Hold Øje uge 4-2015. God weekend. Hilsen Peter Hold Øje uge 4-2015 Torsdag formiddag var skolens børn og voksne samlet til projekt- fortællinger. Det går i sin enkelthed ud på, at vi sammen lytter til en af projektgruppernes arbejde fra projekttimerne.

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

EN E-BOG FRA MIG TIL DIG

EN E-BOG FRA MIG TIL DIG EN E-BOG FRA MIG TIL DIG 8 GYLDNE GENVEJE TIL MERE ALENETID UDEN DÅRLIG SAMVITTIGHED. Apropos børn, så har vi sammen smukke Aia på 6 år, charmerende Villads på 3 år og bedårende Vega på 1 år. 3 verdensstjerner

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det?

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det? [deadline mandag kl. 8.30] Det Søde Hjørne er navnet på vores arbejdende værksted. Vi kaster os ud i at producere bolsjer, karameller, konfekt og andre sukrede sager, som på basaren vil blive solgt i gennemsigtige

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 Børn og unge har i denne uge påbegyndt et forløb om miljø. I skolerne er der startet et forløb om miljø, da Guldborgsund Kommune sætter

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Empiri. Bilag 3. Torsdag d. 9. april

Empiri. Bilag 3. Torsdag d. 9. april Bilag 3 Empiri Torsdag d. 9. april Torsdag den 9. april, var det åbningsdag for Rebel Food s Street food-marked. Markedet begyndte klokken 15.00 og varede til 20.30. Vejret bød på skiftevis sol og skyer.

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2013. Børnehuset Ringen

Nyhedsbrev Juni 2013. Børnehuset Ringen Nyhedsbrev Juni 2013 Børnehuset Ringen Kære Forældre Så er vi ved at lande igen efter vores fyringsrunde og en omrokering. Men heldigvis er vi blevet tildelt de 2 tidligere omtalte ressourcepædagoger.

Læs mere