danskernes sundhed Skema 1 Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet IP. nr.: Us

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "danskernes sundhed Skema 1 Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet IP. nr.: Us. 5736-1"

Transkript

1 Skema 1 IP. nr.: danskernes sundhed 2005 Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet Tak fordi De vil deltage i denne undersøgelse og besvare dette spørgeskema, der først og fremmest handler om sundhed og trivsel. Deres personlige oplysninger anvendes kun i anonym form til statistik, og De vil derfor ikke være genkendelig som enkeltperson. Det er naturligvis frivilligt om De vil besvare og returnere skemaet, men det er vigtigt for undersøgelsens resultater, at så mange som muligt besvarer det. Hvis De har adgang til Internettet, kan De se eksempler på, hvorledes Deres oplysninger kommer til at indgå i anonyme statistikker. Klik Dem ind på og videre til Ugens tal for Folkesundhed. Spørgeskemaet bedes venligst udfyldt inden for de næste 14 dage. Send det til Socialforskningsinstituttet i den vedlagte svarkuvert (portoen er betalt). Socialforskningsinstituttet omsætter oplysningerne til elektronisk form, og Statens Institut for Folkesundhed foretager dernæst de videnskabelige analyser af data, inden de offentliggøres. Hvis De har spørgsmål til skemaet eller undersøgelsen, er De velkommen til at ringe til Mette Kjøller eller Ulrik Hesse på tlf hos Statens Institut for Folkesundhed. På forhånd tak for hjælpen. Finn Kamper-Jørgensen Direktør, læge Statens Institut for Folkesundhed Us

2 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i den kasse, hvor De synes, svaret passer bedst. Kun hvis det er angivet, må der sættes flere kryds i samme spørgsmål. Nogle spørgsmål er lettere at besvare end andre. Hvis De går i stå ved besvarelsen af et enkelt spørgsmål, så gå hellere videre til det næste frem for helt at opgive at udfylde skemaet. Det er meget vigtigt for os, at De sender skemaet tilbage til os i den frankerede svarkuvert også selv om nogle spørgsmål ikke er besvaret. Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Sæt et tydeligt kryds i den rigtige kasse. 1. Hvordan synes De, Deres helbred er alt i alt? Rigtigt Forkert Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt Hvis De krydser i en forkert kasse, så skraver kassen og sæt et kryds i den rigtige kasse. 17a. Er det ældste af disse børn en pige eller en dreng? Rigtigt Forkert Pige Dreng Tal skrives i felterne. 17b. Hvad er hans/hendes fødselsdato? Dag måned årstal Skriv tydeligt og meget gerne blokbogstaver. 20. Når De føler Dem stresset og har brug for at slappe af, hvad gør De så? Skriv:

3 Tekst 1. De første spørgsmål handler om Deres opfattelse af Deres helbred. Det kan godt være, at nogle spørgsmål ligner dem, De besvarede under interviewet, men besvar dem venligst alligevel. Besvarelserne vil give et overblik over, hvordan De har det, og hvor godt De er i stand til at udføre Deres daglige gøremål. Besvar hvert spørgsmål ved at sætte kryds ved det svar, der passer bedst på Dem. Hvis De er i tvivl om, hvordan De vil svare, svar da venligst så godt De kan. 1. Hvordan synes De, Deres helbred er alt i alt? Fremragende... 1 Vældig godt... 2 Godt... 3 Mindre godt... 4 Dårligt Sammenlignet med for ét år siden, hvordan er Deres helbred alt i alt nu? Meget bedre nu end for ét år siden... 1 Noget bedre nu end for ét år siden... 2 Nogenlunde det samme... 3 Noget dårligere nu end for ét år siden... 4 Meget dårligere nu end for ét år siden

4 3. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er De på grund af Deres helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget? Ja, meget begrænset Ja, lidt begrænset 1. Krævende aktiviteter som fx at løbe, løfte tunge ting, deltage i anstrengende sport Lettere aktiviteter såsom at flytte et bord, støvsuge eller cykle At løfte eller bære dagligvarer At gå flere etager op ad trapper At gå én etage op ad trapper At bøje sig ned eller gå ned i knæ Gå mere end én kilometer Gå nogle hundrede meter Gå 100 meter Nej, slet ikke begrænset 10. Gå i bad eller tage tøj på Har De inden for de sidste 4 uger haft nogen af følgende problemer med Deres arbejde eller andre daglige aktiviteter på grund af Deres fysiske helbred? 1. Jeg har skåret ned på den tid, jeg bruger på arbejde eller andre aktiviteter Jeg har nået mindre, end jeg gerne ville Jeg har været begrænset i, hvilken slags arbejde eller andre aktiviteter, jeg har kunnet udføre Jeg har haft besvær med at udføre mit arbejde eller andre aktiviteter (fx krævede det en ekstra indsats) Ja Nej 2

5 5. Har De inden for de sidste 4 uger haft nogen af følgende problemer med Deres arbejde eller andre daglige aktiviteter på grund af følelsesmæssige problemer? 1. Jeg har skåret ned på den tid, jeg bruger på arbejde eller andre aktiviteter Jeg har nået mindre, end jeg gerne ville Jeg har udført mit arbejde eller andre aktiviteter mindre omhyggeligt, end jeg plejer Inden for de sidste 4 uger, hvor meget har Deres fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer vanskeliggjort Deres kontakt med familie, venner, naboer eller andre? Ja Slet ikke... 1 Lidt... 2 Noget... 3 En hel del... 4 Virkelig meget Hvor stærke fysiske smerter har De haft i de sidste 4 uger? Ingen smerter... 1 Meget lette smerter... 2 Lette smerter... 3 Middelstærke smerter... 4 Stærke smerter... 5 Meget stærke smerter... 6 Nej 3

6 8. Inden for de sidste 4 uger, hvor meget har fysisk smerte vanskeliggjort Deres daglige arbejde (både arbejde udenfor hjemmet og husarbejde)? Slet ikke... 1 Lidt... 2 Noget... 3 En hel del... 4 Virkelig meget Disse spørgsmål handler om, hvordan De har haft det i de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger: Hele tiden Det meste af tiden En hel del af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt 1. Har De følt Dem veloplagt og fuld af liv? Har De været meget nervøs? Har De været så langt nede, at intet kunne opmuntre Dem? Har De følt Dem rolig og afslappet? Har De været fuld af energi? Har De følt Dem trist til mode? Har De følt Dem udslidt? Har De været glad og tilfreds? Har De følt Dem træt? Inden for de sidste 4 uger, hvor stor en del af tiden har Deres fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer gjort det vanskeligt at se andre mennesker (fx besøge venner, slægtninge osv.)? Hele tiden... 1 Det meste af tiden... 2 Noget af tiden... 3 Lidt af tiden... 4 På intet tidspunkt

7 11. Hvor rigtige eller forkerte er de følgende udsagn for Deres vedkommende? Helt rigtigt Overvejende rigtigt Ved ikke Overvejende forkert Helt forkert 1. Jeg bliver nok lidt lettere syg end andre Jeg er lige så rask som enhver anden, jeg kender Jeg forventer, at mit helbred bliver dårligere Mit helbred er fremragende Tekst 2. Nu kommer der nogle spørgsmål om Deres forhold til naturen og Deres bolig. 12. Hvor langt er der fra Deres bolig til nærmeste grønne område eller naturområde? Mindre end 300 m 300 m - 1 km 1-5 km Mere end 5 km 1. Strand, hav, sø Park, grønt område Skov Landbrugsmarker Andet åbent naturområde

8 13. Hvor ofte kommer De i sommerhalvåret ud i et grønt område eller et naturområde? Dagligt Flere gange ugentligt Ugentligt Månedligt Sjældent/ aldrig 1. Strand, hav, sø Park, grønt område Skov Landbrugsmarker Andet åbent naturområde Hvad er de væsentligste grunde til, at De kommer ud i grønne områder eller naturområder? (Gerne flere kryds) 1. For at nyde vejret, få frisk luft For at følge årstiderne, plante- og dyrelivet For at stresse af, slappe af For at motionere, holde mig i form For at gøre noget sammen med venner og familie For at være i fred og ro, fri for støj For at arbejde med dyr, jord eller skov (som erhverv) Andre grunde, skriv: 1 9. Kommer slet ikke ud i grønne områder eller naturområder

9 15. Hvor ofte inden for de sidste 14 dage er der gjort følgende i Deres bolig? Dagligt eller næsten dagligt Ikke dagligt, men mindst én gang om ugen Højst én gang i løbet af de sidste 14 dage Ikke gjort i de sidste 14 dage 1. Luftet ud Brugt emhætte eller anden udluftning, når der blev lavet mad Sørget for ventilation/udluftning efter badning Er der om vinteren sædvanligvis lugt eller gener af røg fra brændeovne i Deres kvarter? Ja, både lugt og gener... 1 Ja, lugt... 2 Nej, hverken lugt eller gener... 3 Ved ikke... 8 Tekst 3. Nu kommer der nogle spørgsmål om Deres familie. 17. Har De hjemmeboende børn i alderen 4-15 år? Ja... 1 Nej... 5 Fortsæt venligst med tekst 4 17a. Er det ældste af disse børn en pige eller en dreng? Pige... 1 Dreng b. Hvad er hans/hendes fødselsdato? Dag måned årstal 7

10 18. Vi vil bede Dem vurdere, om beskrivelserne nedenfor passer på Deres ældste barn. For hvert spørgsmål kan De svare, om det ikke passer, passer delvist eller passer godt på Deres barn. Vi vil bede Dem svare ud fra barnets adfærd inden for de sidste 6 måneder. Det vil være en stor hjælp for os, hvis De besvarer alle spørgsmålene, også selvom De er i tvivl eller synes, at beskrivelserne ikke helt giver mening i forhold til barnets alder. Passer ikke Passer delvist Passer godt 1. Er hensynsfuld og betænksom over for andre Er rastløs, overaktiv, har svært ved at holde sig i ro i længere tid Klager ofte over hovedpine, ondt i maven eller kvalme Er god til at dele med andre børn (slik, legetøj, blyanter) Har ofte raserianfald eller bliver let hidsig Er lidt af en enspænder, leger mest alene Gør for det meste, hvad der bliver sagt Bekymrer sig om mange ting, virker ofte bekymret Prøver at hjælpe, hvis nogen slår sig, er kede af det eller skidt tilpas Sidder konstant uroligt på stolen, har svært ved at holde arme og ben i ro Har mindst én god ven Kommer ofte i slagsmål eller mobber andre børn Er ofte ked af det, trist eller har let til gråd Er generelt vellidt af andre børn Er nem at distrahere, mister let koncentrationen Er utryg og klæbende i nye situationer, bliver nemt usikker på sig selv Er god mod mindre børn Lyver eller snyder ofte Bliver mobbet eller drillet af andre børn Tilbyder ofte af sig selv at hjælpe andre (forældre, lærere, andre børn) Tænker sig om før han/hun handler Stjæler fra hjemmet, i skolen eller andre steder Kommer bedre ud af det med voksne end med andre børn Er bange for mange ting, er nem at skræmme Gør tingene færdige, er god til at koncentrere sig Copyright: Robert Goodman,

11 Tekst 4. De næste spørgsmål drejer sig om Deres personlige velbefindende. 19. Spørgsmålene drejer sig om Deres følelser og tanker inden for den sidste måned. Ved hvert spørgsmål bedes De angive, hvor ofte De følte eller tænkte på den pågældende måde. Hvor ofte: Aldrig Næsten aldrig En gang imellem Ofte Meget ofte 1. Er De blevet bragt ud af det over noget, der skete uventet? Har De følt, at De var ude af stand til at kontrollere de betydningsfulde ting i Deres liv? Har De følt Dem nervøs og stresset? Har De følt Dem sikker på, at De var i stand til at klare Deres personlige problemer? Har De følt, at tilværelsen formede sig efter Deres hoved? Har De oplevet, at De ikke kunne overkomme alt det, De skulle? Har De været i stand til at håndtere dagligdagens irritationsmomenter? Har De følt, at De havde styr på tingene? Er De blevet vred på grund af ting, De ikke var herre over? Har De følt, at vanskelighederne hobede sig så meget op, at De ikke kunne magte dem? Når De føler Dem stresset og har brug for at slappe af, hvad gør De så? Skriv: 9

12 Tekst 5. Nu kommer der spørgsmål om Deres livsomstændigheder. 21. Har De i løbet af Deres barndom og ungdom været ude for nogle af følgende alvorlige begivenheder? Ja Nej 1. Langvarig sygdom hos én af Deres forældre? At være anbragt borte fra Deres hjem? Langvarige familiekonflikter? Langvarig arbejdsløshed hos Deres far eller mor? Langvarige økonomiske problemer i familien? a. Har De i løbet af Deres arbejdsliv og karriere været ude for nogle af følgende alvorlige begivenheder? Kryds venligst af under ikke relevant, såfremt De aldrig har været erhvervsaktiv. Ja, inden for det sidste år Ja, for 1-5 år siden Ja, for mere end 5 år siden Nej Ikke relevant 1. Langvarige eller alvorlige konflikter med kollegaer? Langvarige eller alvorlige konflikter med overordnede? Langvarige eller alvorlige konflikter med underordnede? b. Har De i løbet af Deres voksenliv været ude for nogle af følgende alvorlige begivenheder? Ja, inden for det sidste år Ja, for 1-5 år siden Ja, for mere end 5 år siden 10 Nej Ikke relevant 1. Langvarig eller alvorlig sygdom hos børn? Langvarige eller alvorlige konflikter med voksne børn? Langvarige eller alvorlige ægteskabelige problemer eller problemer med fast samlever? Langvarig eller alvorlig sygdom eller død hos familiemedlem?

13 Tekst 6. De næste spørgsmål passer måske slet ikke på Deres situation men det er vigtigt for os, at De alligevel besvarer dem. 22. Har De nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? 22a. Hvis ja: Hvor gammel var De, da De prøvede stoffet første gang? 22. Har De nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? Nej Ja, inden for den seneste måned Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned) Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år) 22a. Hvor gammel var De, da De prøvede stoffet første gang? Skriv alder 1. Hash År 2. Amfetamin (speed) År 3. Ecstacy År 4. Kokain År 5. LSD År 6. Heroin År 7. Svampe med euforiserende virkning (psilocybinsvampe) År 8. Andre stoffer, skriv hvilke: År 11

14 23. Hvor mange dage i løbet af den seneste måned har De brugt et eller flere af de nævnte stoffer? Har aldrig brugt stoffer... 1 Har ikke brugt stoffer inden for den seneste måned... 2 Har brugt stoffer 1-3 dage inden for den seneste måned... 3 Har brugt stoffer 4-9 dage inden for den seneste måned... 4 Har brugt stoffer dage inden for den seneste måned... 5 Har brugt stoffer 20 eller flere dage inden for den seneste måned... 6 Tekst 7. Vi vil gerne stille Dem lidt flere spørgsmål om Deres sundhedsvaner. Først kommer der nogle spørgsmål om fysisk aktivitet og dernæst nogle om Deres kostvaner. 24. Hvilke former for træning eller idræt har De dyrket inden for det seneste år? Skriv hvilke: Har ikke trænet eller dyrket idræt... 1 Fortsæt venligst med spørgsmål 25 12

15 24a. Hvis De har trænet eller dyrket idræt inden for det seneste år: Hvad er de to vigtigste årsager til, at De træner eller dyrker idræt? (Kun 2 kryds) 1. For at være i form, komme i form For udseendets skyld For at være sammen med andre For at tabe mig For at have det sjovt For at koble af Andet, skriv hvad: Hvem laver oftest aftensmad hjemme hos Dem? Det gør jeg selv... 1 Det gør min ægtefælle/samlever... 2 Min ægtefælle/samlever og jeg skiftes... 3 Min ægtefælle/samlever og jeg laver mad sammen... 4 Andre, skriv hvem: Disse spørgsmål handler om Deres aftensmad. Hvor ofte spiser De: Hver dag eller næsten hver dag Nogle gange om ugen Nogle gange om måneden Højst en gang om måneden Sjældnere eller aldrig 1. Varm mad til aften? Aftensmad uden kød? Økologiske madvarer i aftensmaden? Nye retter eller nye madvarer til aftensmad?

16 27. Foretrækker De at spise forret eller dessert, når De får mere end en ret? Forret... 1 Dessert Hvor ofte: Nogle gange om ugen eller oftere Nogle gange om måneden Højst en gang om måneden Sjældnere eller aldrig 1. Har De gæster til spisning om aftenen? Spiser De på restaurant? Spiser De fastfood eller grillmad? Tekst 8. De næste spørgsmål handler om Deres læse- og fjernsynsvaner. 29. Hvor ofte læser De følgende avistyper? Ofte Ind imellem 1. Landsdækkende morgenaviser Lokale, regionale dagblade Formiddagsaviser Gratis aviser, lokale ugeaviser Hvor lang tid bruger De om dagen på at se TV? Mere end 4 timer om dagen timer om dagen... 2 En halv til en hel time om dagen... 3 Mindre end en halv time om dagen... 4 Jeg ser aldrig eller kun meget sjældent TV... 5 Aldrig 14

17 Tekst 9. Nu kommer der nogle spørgsmål om Deres holdninger og forventninger. 31. Hvor vigtigt er det for Dem: Særdeles vigtigt Meget vigtigt Vigtigt Ikke særlig vigtigt Slet ikke vigtigt 1. - at have et spændende arbejdsliv? at have gode familierelationer? at have et godt helbred? at have en god bolig? at have gode venner? at have et godt seksualliv? at have et godt fritidsliv? at rejse? at have mange penge? at dyrke min tro, spiritualitet? at leve i et demokrati? at være elsket? at være dygtig? at leve sundt? Er der overensstemmelse mellem Deres ressourcer og de krav, De stiller til Dem selv? (Med Deres ressourcer menes de evner og den energi, De har). I meget høj grad... 1 I høj grad... 2 I nogen grad... 3 I ringe grad... 4 I meget ringe grad... 5 Ved ikke

18 33. Synes De, at De lever op til Deres egne forventninger? I meget høj grad... 1 I høj grad... 2 I nogen grad... 3 I ringe grad... 4 I meget ringe grad... 5 Ved ikke Har De samme forventninger til Deres familie som til Dem selv? Ja, samme forventninger til min familie som til mig selv... 1 Nej, større forventninger til min familie end til mig selv... 2 Nej mindre forventninger til min familie end til mig selv... 3 Ved ikke Har De samme forventninger til Deres venner som til Dem selv? Ja, samme forventninger til min venner som til mig selv... 1 Nej, større forventninger til min venner end til mig selv... 2 Nej, mindre forventninger til min venner end til mig selv... 3 Ved ikke Arbejder De hårdt på at leve op til Deres egne forventninger? I meget høj grad... 1 I høj grad... 2 I nogen grad... 3 I ringe grad... 4 I meget ringe grad... 5 Ved ikke

19 37. Oplever De, at andre har forventninger på Deres vegne? Ja, i meget høj grad... 1 Fortsæt venligst med spørgsmål 37a Ja, i nogen grad... 2 Fortsæt venligst med spørgsmål 37a Nej, stort set ikke... 3 Fortsæt venligst med spørgsmål 37b Ved ikke... 8 Fortsæt venligst med spørgsmål 38 37a. Hvis ja: Er det positivt eller negativt for Dem, at andre har forventninger på Deres vegne? Meget positivt... 1 Positivt... 2 Hverken positivt eller negativt... 3 Negativt... 4 Fortsæt venligst med spørgsmål 38 Meget negativt... 5 Ved ikke b. Hvis nej: Er det positivt eller negativt for Dem, at andre ikke har forventninger på Deres vegne? Meget positivt... 1 Positivt... 2 Hverken positivt eller negativt... 3 Negativt... 4 Meget negativt... 5 Ved ikke

20 38. Nedenfor er der en række udsagn om fremtiden. Angiv venligst hvor enig eller uenig De er i hvert udsagn: Helt enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig 1. Den største trussel mod samfundet er forurening og miljøødelæggelse Privatisering af den offentlige sektor forbedrer effektivitet og service Brugerbetaling inden for sundhedssektoren er en nødvendighed Verden bliver et stadig bedre sted at leve Det bliver lettere at tackle problemer med alderen Jeg tror, jeg kommer til at nå de mål, jeg har sat mig Jeg vil altid synes, at mit liv er værd at leve

21 Tekst 10. De næste spørgsmål drejer sig om Deres holdning til sundhedsvæsenet. 39. Nedenfor er der en række udsagn om sundhedsvæsenet. Angiv venligst hvor enig eller uenig De er i hvert udsagn: Helt enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig 1. Ventetiderne for at få behandling er generelt acceptable Alle danskere har lige adgang til sundhedsvæsenet Frit sygehusvalg sikrer patienterne kortere ventetid Sundhedspersonalet (fx læger, sygeplejersker, fysioterapeuter) er gode til at informere og rådgive patienter og pårørende Frit sygehusvalg sikrer patienterne bedre behandling Den behandling man får i sundhedsvæsenet er generelt af høj kvalitet Alle danskere har let adgang til sundhedsvæsenet Jeg oplever at blive behandlet med respekt og værdighed, når jeg er i kontakt med sundhedsvæsenet Det bør være gratis at gå til læge og at komme på sygehus Når jeg bruger flere dele af sundhedsvæsenet, fx både min egen læge, speciallæge og sygehus, så oplever jeg, at det samlede forløb er godt tilrettelagt Ved ikke 19

22 40. De næste udsagn drejer sig om folks brug af medicin. De bedes tage stilling til, hvor enig eller uenig De er. Helt enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig 1. Receptmedicin har generelt flere bivirkninger end håndkøbsmedicin Folk er alt for hurtige til at ty til medicin Naturmedicin har ingen bivirkninger Det er altid bedst at rette sig efter den information om medicin, som lægen giver Medicin indeholder tit farlige stoffer og bør derfor bruges så lidt som muligt Det er altid bedst at rette sig efter den information om medicin, som apoteket giver Receptmedicin er generelt mere virksom end håndkøbsmedicin De eksisterende former for naturmedicin kan af og til helbrede sygdomme mindst lige så godt som receptmedicin Hvis man ved hvilken slags medicin, man har brug for, skal lægen ordinere det Læger skriver for meget medicin ud Nogle slags medicin er giftig

23 41. Har De, i forbindelse med Deres egen brug af medicin, oplevet nogle af følgende problemer inden for det sidste år? (Gerne flere kryds) 1. Manglende virkning af medicin Bivirkninger af medicin Problemer med at tage mange forskellige slags medicin samtidigt Problemer med at finde frem til den rigtige mængde medicin, der skulle tages Følt det var svært at holde op med at bruge en medicin Ikke at have råd til at indløse en recept Ikke at kunne åbne en medicinbeholder Har ikke brugt medicin Har ikke haft problemer Hvor ønsker De at få information eller vejledning om håndkøbsmedicin første gang, De køber den? (Gerne flere kryds) 1. Hos lægen På apoteket I eller på medicinpakken Fra reklamer Fra aviser og ugeblade På Internettet Fra familie/venner I opslagsbøger Fra andre kilder, skriv hvilke(n): Ønsker ikke at få information

24 43. Hvad synes De er vigtigt at vide om håndkøbsmedicin første gang, De køber den? (Gerne flere kryds) 1. Medicinens virkning på sygdommen/symptomet Hvor længe man bør tage medicinen Hvordan man opbevarer medicinen derhjemme Bivirkninger af medicinen Om man kan tage medicinen sammen med anden medicin Om man kan tage medicinen samtidigt med alkohol Andre muligheder for behandling end medicin Hvad medicinen koster Anden information, skriv hvad: Hvor skal det være muligt at købe håndkøbsmedicin? (Fx forkølelsesmedicin, smertestillende medicin). (Gerne flere kryds) 1. På apoteket I et håndkøbsudsalg fra apoteket (fx i en anden slags butik) Hos materialisten I supermarkeder og dagligvareforretninger På tankstationer og i kiosker På sygehuset I automater På Internettet Andre steder, skriv hvor: 1 22

25 45. I dette spørgsmål vil vi bede Dem om at vurdere Deres helbredstilstand. For at hjælpe Dem med at sige, hvor god eller dårlig Deres helbredstilstand er, har vi tegnet en skala, hvor den værste helbredstilstand, De kan forestille Dem, er markeret med 0, og den bedste helbredstilstand, De kan forestille Dem, er markeret med 100. Vi beder Dem angive på denne skala, hvor godt eller dårligt, De mener Deres eget helbred er i dag. Skriv et tal mellem 0 og 100, der svarer til det punkt på skalaen, der viser, hvor god eller dårlig Deres helbredstilstand er i dag Værst tænkelige Bedst tænkelige Skriv et tal mellem 0 og 100: Tekst 11. De næste spørgsmål handler om Deres spillevaner, fx lotto, kasino, poker på Internettet, hestespil eller lign. 46. Har De nogensinde: Ja, inden for det seneste år Ja, tidligere Nej Spiller aldrig 1. Løjet (for familiemedlemmer, venner, kollegaer eller lærere) om, hvor meget De spiller, hvor meget De har tabt, eller hvor stor Deres spillegæld er? Haft behov for at spille med større og større indsatser (for at opnå den samme følelse af spænding)? Selv tænkt, at De havde et spilleproblem, eller fået at vide af andre, at De havde et spilleproblem?

26 Tekst 12. Til slut vil vi bede Dem om at måle Deres taljevidde med det målebånd, De fik udleveret sammen med spørgeskemaet. De skal måle på det smalleste sted mellem hoftekammen og nederste ribben. Vær opmærksom på at De aflæser målebåndet fra den rigtige ende. 47. Hvor mange centimeter måler De om taljen? Skriv antal centimeter: 48. Er De: Mand... 1 Kvinde Hvornår er De født? Dag måned årstal 50. Hvad er Deres postnummer? Postnr.: Så er der ikke flere spørgsmål men har De lyst til at uddybe nogle af Deres besvarelser, eller har De kommentarer til undersøgelsen, så er De velkommen til at skrive det her på siden. Vi håber, De synes, det har været spændende at blive interviewet og at besvare dette spørgeskema. Vær venlig at kigge det igennem for at se, at alle spørgsmål er besvaret og sende det til Socialforskningsinstituttet i den vedlagte svarkuvert. Portoen er betalt. Mange tak for hjælpen. 24

Syddansk Universitet Selvadministreret spørgeskema 1 med svarfordeling General rights Take down policy

Syddansk Universitet Selvadministreret spørgeskema 1 med svarfordeling General rights Take down policy Syddansk Universitet Selvadministreret spørgeskema 1 med svarfordeling Ekholm, Ola Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet henvist til vurdering for behandling med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i undersøgelsen og den senere opfølgning

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at

Læs mere

Spørgeskema side 1 Dato: SF-36 Spørgeskema om helbredstilstand

Spørgeskema side 1 Dato: SF-36 Spørgeskema om helbredstilstand side 1 SF-36 om helbredstilstand Vejledning: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre

Læs mere

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dig og din familie. Der er

Læs mere

danskernes sundhed Skema 2 Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet IP. nr.: Us. 5736-2

danskernes sundhed Skema 2 Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet IP. nr.: Us. 5736-2 Skema 2 IP. nr.: danskernes sundhed 2005 Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet Tak fordi De vil deltage i denne undersøgelse og besvare dette spørgeskema, der først og fremmest

Læs mere

Når cykelhjelm ikke er nok

Når cykelhjelm ikke er nok Udviklingsrapport ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT.- Når cykelhjelm ikke er nok Error! Reference source not found. Introduktion Kære projektleder og projektmedarbejdere Denne rapport præsenterer

Læs mere

Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål.

Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål. Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Dit Helbred og Velbefindende

Dit Helbred og Velbefindende Løbe-nummer: Opstart Afslutning Dit Helbred og Velbefindende Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet behandlet med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i opfølgningen på behandlingen har vi brug for nogle oplysninger

Læs mere

Syddansk Universitet Selvadministreret spørgeskema 2 med svarfordeling General rights Take down policy

Syddansk Universitet Selvadministreret spørgeskema 2 med svarfordeling General rights Take down policy Syddansk Universitet Selvadministreret spørgeskema 2 med svarfordeling Ekholm, Ola Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. Er du på grund af dit helbred begrænset

Læs mere

Temamøde om mental sundhed. Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed

Temamøde om mental sundhed. Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed Temamøde om mental sundhed Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner,

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde

Læs mere

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer

Læs mere

Andet (angiv hvilket):

Andet (angiv hvilket): Spørgeskema til borgere i gå-gruppen i Aarhus Kommune De følgende spørgsmål omhandler din baggrund og forventninger til gå-gruppen. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal svare, svar da venligst så godt

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling FORÆLDER Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dit barn og jeres familie.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een

Læs mere

Patient Details. Section to be completed by the RITAZAREM Participant

Patient Details. Section to be completed by the RITAZAREM Participant Section to be completed by the RITAZAREM Participant VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø + Spørgeskema Vi håber, at du vil deltage i undersøgelsen ved at besvare dette spørgeskema og sende det tilbage til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital i vedlagte

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

"50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa

50+ i Europa Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa Agency Logo Husstands-ID 1 2 0 0 Person-ID Dato for interview: Interviewer nr: Interviewpersons FORnavn "50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa 2006 Spørgeskema som De selv udfylder

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet X - APKORT En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget?

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget? Køn og alder 1. Er du: 2. Hvornår er du født? Mand Kvinde Dato Måned År Helbred og trivsel 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. De følgende

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx Side 1 af 5 Data er sidst opdateret 26.06.2008 02:02:22 Antal besvarelser: 98 af 98 for udvalg: Nordenskov Skole Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen Baggrundsoplysninger Dreng Pige Kryds af, om

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1

Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Forældreskema år 2014 10 1.1 2014 - FQ001: Er [Barnets navn] en dreng eller en pige?........................... 11 1.2 2014 - FQ002: Hvad er din relation til [Barnets navn]?............................

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vester Mariendal Skole og Undervisscenter Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

INKLUSIONSPANELET MASTERSKEMA ELEV 4. NEDSLAG

INKLUSIONSPANELET MASTERSKEMA ELEV 4. NEDSLAG Velkommen til undersøgelsen. Du skal bruge dit Uni Login til at komme ind på undersøgelsen. Indtast din adgangskode og klik på > for at gå videre. Klik Næste for at gå til næste spørgsmål. Din lærer har

Læs mere

Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen

Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen D a n s k C e n t er for Undervisningsmiljø Køn Glad og tilfreds Midt imellem Sur og ked Ved ikke Der er i alt indkommet 140 besvarelser,

Læs mere

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO (8FO) Køn Dreng 64% (7) 64% (7) 52% (3.711) Pige 36% (4) 36% (4) 48% (3.403) Er du glad for din skole? Meget tit 18% (2) 18% (2) 22% (1.571) Tit 18% (2)

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. oktober 2010 Følgende emner indgår i resultatvisn: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre hjælper,

Læs mere

IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI)

IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI) Fællesindhold for indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon 2010 IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI) Fællesindhold for indberetning

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang

Kirstinebjergskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang Kirstinebjergskolen Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Hvor populær synes du selv, du er i din klasse? - sæt ét kryds

Læs mere

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen Jeg er glad for at gå i skole 1% 0% 14% 52% 33% Jeg føler mig tryg i klassen 3% 0% 46% 10% 41% Jeg kan lide mine kammerater i klassen 0% 0% 9% 40% 51% Mine venner kan lide mig, som den jeg er 1% 45% 46%

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. maj 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 15. november 2013

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 15. november 2013 Resultatudtrækket er foretaget 15. november 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 25. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. december 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Socialmedicinsk samtale og fysisk træning et projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Bilag 1. Socialmedicinsk spørgeguide Odense Kommune

Socialmedicinsk samtale og fysisk træning et projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Bilag 1. Socialmedicinsk spørgeguide Odense Kommune Socialmedicinsk samtale og fysisk træning et projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Bilag. Socialmedicinsk spørgeguide Odense Kommune Bilag. EQ-D skema. Angiv, ved at sætte kryds i én af

Læs mere

Spørgsmålene du skal svare på handler især om, hvordan du har det i og udenfor skolen.

Spørgsmålene du skal svare på handler især om, hvordan du har det i og udenfor skolen. Velkommen til Live'N'Learn For at vi voksne kan være sikre på, at du har det godt og får noget ud af at gå i skole, er det vigtigt at vi en gang i mellem stiller dig nogle spørgsmål om, hvordan du har

Læs mere

Patient Details. Evaluation Date: / / Section to be completed by the RITAZAREM Participant

Patient Details. Evaluation Date: / / Section to be completed by the RITAZAREM Participant Evaluation Date: Section to be completed by the RITAZAREM Participant VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det,

Læs mere

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Spørgeskema omhandler dig og din livsstil. Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt, og vil ikke kunne føres tilbage til dig. Spørgeskemaet tager under

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 4. november 2013

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 4. november 2013 Resultatudtrækket er foretaget 4. november 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

KIDSCREEN-52 Health Questionnaire for Children and Young People. Parent Version Danish (DK)

KIDSCREEN-52 Health Questionnaire for Children and Young People. Parent Version Danish (DK) KIDSCREEN-52 Health Questionnaire for Children and Young People Parent Version Danish (DK) Dato.... Kære forælder Har dit barn det godt? Hvordan har han/hun det? Det er spørgsmål, som vi gerne vil have

Læs mere

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 31. marts 2011

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 31. marts 2011 Resultatudtrækket er foretaget 31. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU

Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU Det er svært at se hvordan faktoranalyse i sig selv skulle introducere nye eller anderledes egenskaber for en skala Der er en skala

Læs mere

Side 1 af 10. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 13. oktober 2011

Side 1 af 10. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 13. oktober 2011 Resultatudtrækket er foretaget 13. oktober 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

SIP-Sikret: Forkortelser i søjlediagrammer i de individuelle rapporter

SIP-Sikret: Forkortelser i søjlediagrammer i de individuelle rapporter SIP-Sikret: Forkortelser i søjlediagrammer i de individuelle rapporter Indholdsfortegnelse SIP-Sikret (ung-indskrivning)... 2 SIP-Sikret (ung-udskrivning)... 4 SIP-Sikret (kontaktperson-indskrivning)...

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom U - FU Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Opfølgningsskema regionmidtjylland FU HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse 1

Indhold. Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Elevskema 2014 8 1.1 2014 - EQ01: Vi håber, du vil svare på spørgsmålene................................ 9 1.2 2014 - EQ02: Er du en dreng eller pige?.......................................

Læs mere

Side 1 af 10. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012

Side 1 af 10. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012 Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

Spørgsmålene du skal svare på handler især om, hvordan du har det i og udenfor skolen.

Spørgsmålene du skal svare på handler især om, hvordan du har det i og udenfor skolen. Velkommen til Live'n'Learn For at vi voksne kan være sikre på, at du har det godt og får noget ud af at gå i skole, er det vigtigt at vi en gang i mellem stiller dig nogle spørgsmål om, hvordan du har

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 0.kl., 1.kl., 2.kl., 3.kl. M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 57 / 65.52%

Læs mere

Resultater i antal og procent. Generel tilfredshed. Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008. Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c.

Resultater i antal og procent. Generel tilfredshed. Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008. Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c. Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Hold: 0.c, 1.a, 1.b, 2.a, 3.a, 3.b, 3.c Køn: M, K Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 0kl, 1kl, 2kl, 3kl M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 27 / 65.85% 13 / 31.71%,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2010 Børnehaveklasse 2010, 1. klasse 2010, 2. klasse 2010, 3. klasse 2010, 4. klasse 2010 M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2A, 2C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 39 / 82.98% 7 / 14.89%, ikke rigtigt

Læs mere