Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Applikation Sensor-baseret positionering via bus. Udgave 01/2005 FA / DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Applikation Sensor-baseret positionering via bus. Udgave 01/2005 FA362000 11313595 / DA"

Transkript

1 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDX61B Applikation Sensor-baseret positionering via bus FA362 Udgave 1/ / DA Håndbog

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Vigtige henvisninger Symbolforklaringer Sikkerhedsanvisninger og generelle anvisninger Systembeskrivelse Anvendelsesområder Programidentifikation Projektering Forudsætninger Funktionsbeskrivelse Skalering af drivstationen Endestop, referenceknaster og maskinnulpunkt Procesdataplacering Softwareendestop Sikkert stop SBus-sendeobjekt Installation Software MOVITOOLS Tilslutningsdiagram MOVIDRIVE MDX61B Businstallation MOVIDRIVE MDX61B Tilslutning systembus (SBus 1) Tilslutning af Hardwareendestop Idrifttagning Generelt Forberedelse Start programmet "Sensor-baseret positionering via bus" Parametre og IPOS plus -variabler Registrering af IPOS plus -variabler Drift og service Start af drivstation Monitordrift Tipdrift Referencedrift Automatisk drift Taktdiagrammer Fejlinformation Fejlmeddelelser Kompatibilitet MOVIDRIVE A / B / compact Vigtige henvisninger Indeks Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus 3

4 1 Vigtige henvisninger Symbolforklaringer Håndbog 1 Vigtige henvisninger Overhold altid de advarsels- og sikkerhedsanvisninger, der angives i dette kapitel! 1.1 Symbolforklaringer Risiko Der henvises til en eventuelt truende fare, der kan resultere i alvorlige kvæstelser eller død. Advarsel Man gøres opmærksom på en mulig fare på grund af produktet, der uden tilstrækkelig forebyggelse kan resultere i legemsbeskadigelser eller dødsfald. Dette symbol finder man også i forbindelse med advarsler mod materielle skader. Forsigtig Der henvises til en eventuelt truende situation, der kan resultere i skader på produktet eller omgivelserne. Bemærk Her henvises til referencer om ekstra oplysninger til f.eks. idrifttagning og andre nyttige oplysninger. Dokumentationshenvisning Her henvises til dokumentation, f.eks. driftsvejledning, katalog, datablad. 4 Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus

5 Vigtige henvisninger Sikkerhedsanvisninger og generelle anvisninger Sikkerhedsanvisninger og generelle anvisninger Risiko for elektrisk stød Mulige følger: Alvorlige kvæstelser eller død. Feltomformeren MOVIDRIVE må kun installeres og tages i drift af faguddannet personale under overholdelse af de gældende ulykkesforebyggende forskrifter og driftsvejledningen MOVIDRIVE. Risiko for en situation, der kan resultere i skader på produktet eller omgivelserne. Mulige følger: Beskadigelse af produktet Læs denne håndbog omhyggeligt, før De påbegynder installation og idrifttagning af MOVIDRIVE -feltomformere med dette applikationsmodul. Denne håndbog erstatter ikke den udførlige driftsvejledning! Overholdelsen af dokumentationen er en forudsætning for en fejlfri drift og eventuelle garantikrav. Dokumentationshenvisninger Den foreliggende håndbog forudsætter kendskab til MOVIDRIVE -dokumentationen, specielt systemhåndbogen MOVIDRIVE. Krydshenvisninger i denne håndbog er kendetegnet med " ". ( Kap.X.X) betyder f.eks. at man i kapitel X.X i denne håndbog kan finde yderligere oplysninger. Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus 5

6 2 Systembeskrivelse Anvendelsesområder 2 Systembeskrivelse 2.1 Anvendelsesområder Inden for området transport- og emballeringsteknik transporteres ofte forskelligt transportgods på transportanlæg (rulletransportør, båndtransportør, kædetransportør osv.). Afstanden mellem det pågældende transportgods kan være forskellig. Ved bearbejdning, fordeling eller sortering af de enkelte stykker transportgods er det ofte nødvendigt med en positionering af en "Restafstand" fra det tidspunkt, hvor transportgodset registreres, uden at skulle køre transportgodset mod et anslag. Dette problem løses med applikationsmodulet "Sensor-baseret positionering via bus". Ved registrering af den aktuelle position for et stykke transportgods passerer alt transportgods en initiator eller sensor (touch probe). Efter initiatorsignalets flankeskift positionerer drivstationen med den angivede restafstand. Applikationsmodulet "Sensor-baseret positionering via bus" er specielt egnet til følgende brancher: Transportteknik Vogne Hejseapparater Skinnekøretøjer Logistik Reolbetjeningsenheder Tværkørende vogne Palletering / handling Flerakse-handlingrobotter Portaler "Sensor-baseret positionering via bus" har følgende fordele: Brugervenlig betjening Det er kun nødvendigt at indtaste de parametre (udvekslinger, hastigheder, diametre), der er nødvendige for "Sensor-baseret positionering via bus". Ført parametrering i stedet for omfattende programmering. Monitordrift giver optimal diagnose. Brugeren behøver ikke at have erfaring med programmering. Ingen langvarig indkøring. Applikationsmodul for transportanlæg, hvor materiale eller dele positioneres nøjagtigt ved registrering af den aktuelle position med en ekstern sensor (touch probe). Registreringen af den aktuelle position sker under bevægelsen. Variable angivelser af restafstanden via procesudgangsdataord PA3. 6 Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus

7 Systembeskrivelse Programidentifikation Programidentifikation Med softwarepakken MOVITOOLS kan man identificere det applikationsprogram, der sidst blev indlæst i MOVIDRIVE MDX61B. Gør følgende: Forbind pc og MOVIDRIVE vha. det serielle interface. Start MOVITOOLS. Start programmet "Shell" i MOVITOOLS. Åbn menupunktet [Display] / [IPOS Information...] i programmet Shell. Fig. 1: IPOS-information i Shell 671AEN Vinduet "IPOS-statusvisning" åbnes. Af indtastningerne fremgår det, hvilken applikationssoftware der er gemt i MOVIDRIVE MDX61B. Fig. 2: Visning af den aktuelle IPOS-programversion 198AEN Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus 7

8 3 Projektering Forudsætninger 3 Projektering 3.1 Forudsætninger PC og software Applikationsmodulet "Sensor-baseret positionering via bus" er realiseret som IPOS plus -program og er en del af SEW-softwaren MOVITOOLS fra version 4.2. For at kunne anvende MOVITOOLS skal man have en pc med operativsystemet Windows 95, Windows 98, Windows NT 4., Windows Me eller Windows 2. Omformere, motorer og givere Omformer "Sensor-baseret positionering via bus" kan kun realiseres med MOVIDRIVE MDX61B-apparaterne i teknologiudførelsen (...-T). Afhængig af hvilken bustype, der skal anvendes, kræves den tilsvarende option (DFP, DFI, DFC eller DFD). Ved aktivering via SBUS skal ingen af de nævnte optioner anvendes. Ved applikationer med ikke skridsikker forbindelse mellem motoraksel og last skal der anvendes en ekstern giver i forbindelse med positionering. Hvis der som ekstern giver anvendes en absolut værdigiver, kræves optionen absolut værdigiverkort DIP11B. "Sensor-baseret positionering via bus" kræver altid en givertilbageføring og kan derfor ikke realiseres med MOVIDRIVE MDX6B. Motorer og givere For driften på MOVIDRIVE MDX61B med DEH11B: asynkrone servomotorer CT/CV (giver monteret som standard) eller vekselstrømsmotorer DR/DT/DV med giver (Hiperface, sin/cos eller TTL). For driften på MOVIDRIVE MDX61B med DER11B: synkrone servomotorer CM/DS med resolver. Eksterne givere Skridsikker forbindelse mellem motoraksel og last: Det er ikke nødvendigt med en ekstern giver. Hvis De også ønsker at positionere på en ekstern giver ved skridsikker forbindelse, skal De gå frem på samme måde som ved en ikke skridsikker forbindelse. Ikke skridsikker forbindelse mellem motoraksel og last: Der kræves en ekstra ekstern giver til motorgiver/resolver. Inkrementalgiver som ekstern giver: Tilslutning på grundversion ved X14. Absolut værdigiver som ekstern giver: Tilslutning på option DIP11 ved X62. Mulige kombinationer Skridsikker: Ekstern giver er ikke nødvendig Forbindelse motoraksel - last Ikke skridsikker: Ekstern giver er nødvendig Givertype ekstern giver - Inkrementalgiver Absolut værdigiver Bustype (nødvendig option) Anden MOVIDRIVE - option nødvendig PROFIBUS DFP / InterBus DFI / CAN-Bus DFC / DeviceNet DFD systembus (SBus) ingen option nødvendig DEH11B eller DER11B DIP11 / DEH11B / DER11B 8 Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus

9 Projektering Funktionsbeskrivelse Funktionsbeskrivelse Funktionskarakteristika Applikationen "Sensor-baseret positionering via bus" har følgende funktionskarakteristika: Absolut positionering baseret på maskinnulpunkt. Relativ positionering til realisering af en taktdrift. Positionering af drivstationen med en restafstand fra registrering af en touchprobeforekomst. Stop af drivstationen, når en defineret, maksimal position nås, hvis sensoren ikke udløses i modus "Restafstand" (kun hvis optionen "Endeløs positionering" ikke er aktiveret). Optionen endeløs drift i modus "Restafstand". Angivelse af målpositionen via feltbus. Angivelse af hastigheden via feltbus (ved rampeform LINEÆR og RYKBEGRÆNSET kan der foretages ændringer under kørslen). Idrifttagning af to positioneringsramper. Der kan skiftes mellem ramperne via en bit i styreordet. Aktivering af softwareendestop. Cyklisk tilbagemelding af aktuel hastighed og aktuel position i brugerenheden via procesindgangsdata (PE2 og PE3). Bekræftelse af målpositionen via bit PE1:3 "Målposition nået" i statusordet. Kilde aktuel position (motorgiver, ekstern giver eller absolut værdigiver) er valgfri. Enkel tilslutning til den overordnede styring (SPS). Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus 9

10 3 Projektering Funktionsbeskrivelse Driftsmåder Funktionerne realiseres med tre driftsmåder: Tipdrift (DI11 = "1" og DI12 = "") I tipdrift kan drivstationen flyttes til højre eller venstre via bit 9 og 1 i styreord 2 (PA1). Hastigheden i tipdrift er variabel og angives fra SPS via bussen. Referencedrift (DI11 = "" og DI12 = "1") I referencedrift kan der startes en referencekørsel via bit 8 i styreordet 2 (PA1). Med referencekørslen fastsættes referencepunktet (maskinnulpunkt) for de absolutte positioneringsprocesser. Automatisk drift (DI11 = "1" og DI12 = "1") I automatisk drift kan der vælges mellem fire forskellige positionsattributer: Absolut: Målpositionen baseres på det maskinnulpunkt, der blev fastlagt på forhånd via en referencekørsel. Referencekørslen er tvingende nødvendig. Relativ: Referencepunktet er den aktuelle position (= setpunkt-position). Den målposition, der er blevet sendt til PA3 (taktafstand) lægges til den aktuelle position. Takten startes med en positiv flanke på PA1:8 (start). Hvis der skal startes en ny takt, er et flankeskift på PA1:8 nødvendigt. Restafstand venstre/restafstand højre: Referencepunktet er den aktuelle position (= setpunkt-position). Positioneringen startes med en positiv flanke på PA1:8 (start). Målpositionen beregnes på baggrund af den aktuelle position (= setpunkt-position) plus den værdi, der indtastes i feltet "Maksimum køreafstand højre/venstre" ( kap. "Idrifttagning"). Hvis optionen endeløs positionering (bit PA1:1 EndeløsPos) er aktiveret, kører drivstationen endeløst i den valgte retning. Under positioneringen overvåges digitalindgang DIO2. Ved et positivt flankeskift tilføjes den restafstand, der angives via feltbus til positionen på tidspunktet for touch-probe-forekomsten som offset. Den maksimalt mulige køreafstand er afhængig af den indstillede afstandsenhed. Eksempler: Afstandsenhed [1/1 mm] kørestrækning = 3,27 m Afstandsenhed [mm] kørestrækning = 32,7 m 1 Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus

11 Projektering Skalering af drivstationen Skalering af drivstationen Styringen skal kende antallet af giverimpulser (inkrementer) pr. afstandsenhed for at positionere drivstationen. Via skaleringen indstilles den brugerenhed, der er passende for applikationen. Drivstation uden ekstern giver (sammenhængende) Ved en drivstation uden ekstern giver kan systemet automatisk gennemføre beregningen af skaleringen under idrifttagningen af sensor-baseret positionering via bus. Følgende data skal indtastes: Drivhjulets diameter (d drivhjul ) eller spindlens stigning (s spindel ) Gearets udvekslingsforhold (i gear, omdrejningsreduktion) Mellemakslens udvekslingsforhold (i mellemaksel, omdrejningsreduktion) Følgende skaleringsfaktorer beregnes: Skaleringsfaktor impulser / afstand [inc/mm] iht. formlen: Impulser = 496 i gear i mellemaksel Afstand = Π d drivhjul eller Π s spindel Skaleringsfaktor hastighed Tællerfaktor i [1/min] og nævnerværdi i "Hastighedsenhed". Skaleringsfaktoren for afstand og hastighed kan også indtastes direkte. Hvis der som afstandsenhed indtastes en anden enhed end [mm] eller [1/1 mm], bliver denne brugerenhed ligeledes anvendt til positionen for softwareendestop, referenceoffset og maks. køreafstand. Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus 11

12 3 Projektering Skalering af drivstationen Drivstation med ekstern giver (ikke-positiv) I dette tilfælde skal De før idrifttagningen af sensor-baseret positionering via bus aktivere og skalere den eksterne giver. Foretag følgende indstillinger i programmet Shell før idrifttagningen af sensor-baseret positionering via bus ( nedenstående illustration). 191AEN P941 Kilde aktuel position Ved tilslutning af en inkrementalgiver eller en absolut værdigiver (DIP11) indstilles P941 på "EKST. GIVER (X14)". Denne indstilling kan også gennemføres under idrifttagningen af sensor-baseret positioneringen. P942 Giverfaktor tæller / P943 Giverfaktor nævner / P944 Giverskalering ekst. giver Ved idrifttagningen af sensor-baseret positioneringen er beregningen af skaleringen spærret. Yderligere oplysninger om skaleringen af en ekstern giver står i håndbogen "Positionering og sekvensstyring IPOS plus ". Vær opmærksom på henvisningerne til idrifttagningen i håndbogen "MOVIDRIVE MDX61B Absolut værdigiverkort DIP11B", hvis der anvendes en absolut værdigiver. 12 Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus

13 Projektering Endestop, referenceknaster og maskinnulpunkt Endestop, referenceknaster og maskinnulpunkt Vær opmærksom på følgende henvisninger ved projekteringen: Softwareendestoppene skal ligge inden for hardwareendestoppenes køreafstand. Vær ved definition af referencepunktet (referenceknastens position) og softwareendestoppene opmærksom på, at disse ikke overlapper. Ved en overlapning genereres fejlmeddelelsen F78 "IPOS SW-endestop". Hvis maskinnulpunktet ikke skal ligge på referenceknasten, kan De indtaste et referenceoffset ved idrifttagningen. Her gælder formlen: Maskinnulpunkt = Referencepunkt + referenceoffset. På denne måde kan maskinnulpunktet ændres uden at skulle flytte referenceknasten. 3.5 Procesdataplacering Den overordnede styring (SPS) sender tre proces-udgangsdataord (PA1... PA3) til omformeren og modtager tre proces-indgangsdataord (PE1... PE3) fra omformeren. PA PA 1 PA 2 PA 3 PE 1 PE 2 PE 3 PE Fig. 3: Dataoverførsel via procesdata 54943AXX PA = Procesudgangsdata PA1 = Styreord 2 PA2 = Setpunkt-hastighed (IPOS PA-DATA) PA3 = Setpunkt-position (IPOS PA-DATA) PE = Procesindgangsdata PE1 = Statusord (IPOS PE-DATA) PE2 = Aktuel hastighed (IPOS PE-DATA) PE3 = Aktuel position (IPOS PE-DATA) PE = Procesindgangsdata Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus 13

14 3 Projektering Procesdataplacering Procesudgangsdataordene har følgende placering: PA1: Styreord 2 /SWES/rampe1/2 PosMode 2 1 PosMode Regulatorspærre/ frikobling Frikobling/ hurtigstop Frikobling/stop Mode valg 2 1 Mode valg 2 Tippe / EndeløsPos Tippe + Stopregulering Procesudgangsdata Rampeomstilling Parametersætomkobling Fejl reset Start Reserveret Optionen "Endeløs positionering" (Bit 1:EndeløsPos) i modi Restafstand højre/venstre og optionen "Frikørsel af softwareendestoppene" i tipdrift (Bit 15:/SWES) er kun til rådighed i forbindelse med MOVIDRIVE MDX61B. Driftsmåde Bit 12: Mode valg 2 1 Bit 11: Mode valg 2 Ugyldig mode Tipdrift 1 Referencemodus 1 Automatisk drift 1 1 PosModus Bit 14: Mode valg 2 1 Bit 13: Mode valg 2 Absolut Relativ 1 Restafstand højre 1 Restafstand venstre 1 1 PA2: Setpunkt-hastighed PA2 Setpunkt-hastighed PA3: Setpunkt-position PA3 Setpunkt-position Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus

15 Projektering Procesdataplacering 3 Procesindgangsdata Procesindgangsdataordene har følgende placering: PE1: Statusord Fejl materialesensor Omformer driftsklar IPOS-reference (= drivstation reference) Bit 8.. Bit 15: Omformerstatus / fejlkode Målposition nået Bremse åben Fejl/advarsel Endestop højre aktiv Endestop venstre aktiv PE2: Aktuel hastighed PE2 Aktuel hastighed PE3: Aktuel position PE3 Aktuel position Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus 15

16 3 Projektering Softwareendestop 3.6 Softwareendestop Generelt Overvågningsfunktionen "Softwareendestop" anvendes til kontrol af målpositionen for relevante værdier. I den forbindelse er det uvigtigt, hvor drivstationen står i øjeblikket. I forhold til overvågningen af hardwareendestoppene giver overvågningen af softwareendestoppene mulighed for at registrere en fejl i målangivelsen, allerede før start af aksebevægelsen. Softwareendestoppene er aktive, når aksen er referenceret, det betyder, når bit 1 "IPOS-reference" er registreret i PE1. Frikørsel af softwareendestop Hvis der anvendes en absolut værdigiver eller en Multiturn-Hiperface -giver, er det f.eks. efter giverskift nødvendigt, at drivstationen også kan flyttes inden for softwareendestoppene. Til dette formål har man i procesudgangsdataord 1 (PA1) indstillet bit 15 med "/SWES" (= Frikørsel af softwareendestop). Bit 15 "/SWES" er kun til rådighed i driftsmåderne tipdrift og referencedrift. Hvis bit 15 er indstillet, kan drivstationen køres fra det gyldige positioneringsområde til softwareendestoppene ( eksempel 3). Der skelnes mellem nedenstående tre eksempler: Eksempel 1 Forudsætninger: Bit 15 "/SWES" i procesudgangsdataord 1 (PA1) er ikke indstillet. Drivstationen står i det gyldige positioneringsområde. Overvågningen af softwareendestoppene er aktiv. 1981AEN I tipdrift kører drivstationen, indtil den er tre positionsvinduer (P922) foran softwareendestoppene og bliver stående der. I automatisk drift kan drivstationen positioneres helt op til softwareendestoppene, men ikke længere. I referencedrift er softwareendestoppene ikke aktive, og kan nu passeres ved referencekørslen. 16 Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus

17 Projektering Softwareendestop 3 Eksempel 2 Forudsætninger: Bit 15 "/SWES" i procesudgangsdataord 1 (PA1) er ikke indstillet. Drivstationen står uden for softwareendestoppene. Efter frikobling af drivstationen vises følgende fejlmeddelelse: 1982AEN 1983AEN Fejlmeddelelsen kan kvitteres med en reset. Overvågningsfunktionen er deaktiveret. Drivstationen kan i området for softwareendestoppene flyttes med to forskellige hastigheder på følgende måde: Tættere på køreområdet for softwareendestoppene med referenceomdrejningstal2 (P92). Væk fra softwareendestoppenes køreområde med maks. omdrejningstal. Overvågningsfunktionen aktiveres igen, når: den indstillede aktuelle position for drivstationen, der er indstillet med P941, atter ligger inden for det tilladte positioneringsområde. en positioneringsordre udsendes via det modsatte softwareendestop. apparatet frakobles og tilkobles igen. Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus 17

18 3 Projektering Softwareendestop Eksempel 3 Forudsætning: Bit 15 "/SWES" i procesudgangsdataord 1 (PA1) er indstillet. 1984AEN I driftsmåderne "Tipdrift" og "Referencedrift" er overvågningsfunktionen deaktiveret. Drivstationen kan flyttes hen i området for softwareendestoppene inden for softwareendestoppenes kørestrækning samt fra det gyldige positioneringsområde, uden at der genereres en fejlmeddelelse. Hastigheden er variabel. Ændring af overvågningen for softwareendestoppene under driften! Mulige følger: Fare for kvæstelser Under driften (altså ved kørende akse) må overvågningen af softwareendestoppene (PA1, bit 15 "/SWES") ikke ændres. IPOS plus - forarbejdningshastighed IPOS plus -hastigheden for MOVIDRIVE MDX61B kan ændres med nedenstående parametre: P938 IPOS hastighed TASK1, indstillingsområde... 9 P939 IPOS hastighed TASK2, indstillingsområde... 9 Med værdien "" for begge parametre resulterer det i samme IPOS plus - forarbejdningshastighed som for MOVIDRIVE MD_6A: P938 = TASK1 = 1 kommando/ ms P938 = TASK2 = 2 kommandoer/ ms Værdier, der er større end nul lægges til IPOS plus -forarbejdningshastigheden for MOVIDRIVE MD_6A. Vær opmærksom på, at summen af kommandoer pr. millisekund (kommandoer / ms) fra TASK1 og TASK2 ikke må være større end 9. Ved idrifttagning af applikationsmodulet på en MOVIDRIVE MDX61B indstilles parametrene for et tidsoptimeret forløb på følgende måde: P938 = 5 TASK1 = 1 kommando / ms + 5 kommandoer / ms = 6 kommandoer / ms P939 = 4 TASK2 = 2 kommandoer / ms + 4 kommandoer / ms = 6 kommandoer / ms 18 Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus

19 Projektering Sikkert stop Sikkert stop Tilstanden "Sikkert stop" kan kun opnås med en sikker adskillelse af broerne ved klemme X17 (med sikkerhedsafbryder eller sikkerheds-sps). Tilstanden "Sikkert stop aktivt" vises med et "U" i 7-segment-visningen. I applikationsmodulet behandles denne tilstand som tilstanden "REGULATORSPÆRRE". Yderligere oplysninger om funktionen "Sikkert stop" står i følgende dokumenter: Sikker frakobling for MOVIDRIVE MDX6B/61B - Betingelser Sikker frakobling for MOVIDRIVE MDX6B/61B - Applikationer 3.8 SBus-sendeobjekt Der er mulighed for at indstille et SBus-sendeobjekt, der overfører drivstationens cykliske aktuelle position. "Sensor-baseret positionering via bus" kan anvendes med denne funktion som master for applikationsmodulet "DriveSync" eller et vilkårligt IPOS plus -program. Aktivering af SBussendeobjektet SBus-sendeobjektet indstilles ved at IPOS plus -variabel H115 SwitchSBUS sættes på "1", og IPOS plus -programmet startes igen ( nedenstående illustration). 111AXX Indstilling af SBus-objekterne Efter en ny start af IPOS plus -programmet initialiseres sende- og synkroniseringsobjekterne automatisk. Sendeobjektets indhold indstilles på IPOS plus - giver. Sendeobjekt Synkroniseringsobjekt ObjectNo 2 1 CycleTime 1 5 Offset Format 4 DPointer IPOS-giver - Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus 19

20 4 Installation Software MOVITOOLS 4 Installation 4.1 Software MOVITOOLS MOVITOOLS Applikationsmodulet "Sensor-baseret positionering via bus" er en del af softwaren MOVITOOLS (version 4.2 eller nyere). Hvis MOVITOOLS skal installeres på computeren, gøres følgende: Læg MOVITOOLS -CD'en i CD-drevet på pc'en. Setup-menuen for MOVITOOLS startes. Følg instruktionerne, der guider Dem automatisk gennem installationen. Nu kan MOVITOOLS startes via programstyringen. Hvis omformeren skal idrifttages via MOVITOOLS -manager, gøres følgende: Marker det ønskede sprog i gruppen "Language". Vælg i feltet "PC-COM" det pc-interface (f.eks. COM 1), hvor omformeren er tilsluttet. Marker i gruppen "Device type" optionen "Movidrive B". Marker i gruppen "Baudrate" den baudrate, der er indstillet på grundversionen med DIP-kontakten S13 (standardindstilling "57,6 kbaud" ). Klik på <Update>. Den tilsluttede omformer vises. Fig. 4: MOVITOOLS -vindue 1985AEN Teknologiudførelse Applikationsmodulet "Sensor-baseret positionering via bus" kan sammen med MOVIDRIVE -apparaterne anvendes i teknologiudførelsen (-T). Applikationsmodulerne kan ikke anvendes med apparaterne i standardudførelse (-). 2 Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus

21 Installation Tilslutningsdiagram MOVIDRIVE MDX61B Tilslutningsdiagram MOVIDRIVE MDX61B SBus -24 V = + DGND SC11 SC12 DIØØ DIØ1 DIØ2 DIØ3 DIØ4 DIØ5 DCOM VO24 DGND ST11 ST12 TF1 DGND DBØØ DOØ1-C DOØ1-NO DOØ1-NC DOØ2 VO24 VI24 DGND DEH11B X12: X13: 1 /regulatorspærre 2 Frikobling/hurtigstop 3 Reset 4 Referenceknaster 5 /endestop højre 6 /endestop venstre 7 Reference X13:DIØØ...DIØ V-udgang 9 Referencepotentiale binærsignaler 1 RS RS X1: DER1 1B Systembus reference Systembus High Systembus Low TF-/TH-indgang Referencepotentiale binærsignaler /bremse Relækontakt driftsklar Relækontakt lukker Relækontakt åbner /fejl +24V-udgang +24V-indgang Referencepotentiale binærsignaler MOVIDRIVE MDX61B X14: Indgang ekstern giver (HIPERFACE, sin/cos eller 5V TTL) eller X14-X14-forbindelse (tilslutning: Driftsvejledning MOVIDRIVE MDX6B/61B) X15: Motorgiver: Ved DEH11B: HIPERFACE, sin/cos eller 5V TTL Ved DER11B: Resolver 6-polet, 3,5 VAC_eff 4kHz (tilslutning: Driftsvejledning MOVIDRIVE MDX6B/61B) DER11B DEH11B X14 X X14 X Fig. 5: Tilslutningsdiagram MOVIDRIVE MDX61B med option DEH11B eller DER11B 55257ADA Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus 21

22 4 Installation Businstallation MOVIDRIVE MDX61B 4.3 Businstallation MOVIDRIVE MDX61B Oversigt Vær ved businstallation opmærksom på henvisningerne i de pågældende feltbushåndbøger, der følger med feltbusinterfacene. Ved systembus-installationen (SBus) overholdes henvisningerne i driftsvejledningen MOVIDRIVE MDX6B/61B. DFP21B RUN BUS FAULT nc ADDRESS X31 DFI 21B M,5M U L CC BA RD FO1 FO2 TR X33/OUT X32/IN X31/OUT X3/IN DFI 11B M 41,5M U L RC BA RD TR X3 X31 DFC 11B ON OFF R nc S X31 X3 1 5 DFD 11B MOD/ Net PIO BUS- OFF 1 NA(5) NA(4) NA(3) S1 NA(2) NA(1) NA() DR(1) DR() PD(4) PD(3) PD(2) PD(1) PD() F3 F2 F BIO S2 X3 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Device Net SBus Fig. 6: Bustyper 55273AXX 22 Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus

23 Installation Businstallation MOVIDRIVE MDX61B 4 PROFIBUS (DFP21B) Udførlige oplysninger står i håndbogen "MOVIDRIVE MDX61B feltbusinterface DFP21B PROFIBUS DP", der kan bestilles ved SEW-EURODRIVE. For en enkel idrifttagning kan De downloade apparatstamfilerne (GSD) og typefilerne til MOVIDRIVE MDX61B fra SEW-hjemmesiden (under "Software"). Tekniske data DFP21B RUN BUS FAULT nc ADDRESS Option Feltbusinterface PROFIBUS type DFP21B Sagsnummer Hjælpemidler til idrifttagning og diagnose Betjeningssoftware MOVITOOLS og betjeningspanel DBG6B Protokolvarianter PROFIBUS-DP og DP-V1 iht. IEC Understøttede baudrater Tilslutning Busafslutning Stationsadresse GSD-fil DP-ident-nummer Maks. antal procesdata Vægt Automatisk baudrateregistrering fra 9,6 kbaud MBaud 9-polet Sub-D-bøsning Placering iht. IEC Ikke integreret, skal realiseres i PROFIBUS-stikket kan indstilles via DIP-kontakt SEWA63.GSD 63 hex = dec 1 procesdata,2 kg (,44 lb) X AXX 1. LED grøn: RUN 2. LED rød: BUS FAULT 3. DIP-kontakt til indstilling af stationsadressen polet Sub-D-bøsning: Bustilslutning Stiktildeling [2] RxD/TxD-P RxD/TxD-N CNTR-P DGND (M5V) VP (P5V/1mA) DGND (M5V) [3] [1] Fig. 7: Placering af det 9-polede Sub-D-stik iht. IEC AXX (1) 9-polet Sub-D-stik (2) Signalledningerne snoes! (3) Ledende forbindelse mellem stikhus og afskærmning nødvendig! Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus 23

24 4 Installation Businstallation MOVIDRIVE MDX61B INTERBUS med optisk fiber (DFI21B) Udførlige oplysninger står i håndbogen "MOVIDRIVE MDX61B feltbusinterface DFP21B INTERBUS med optisk fiber", der kan bestilles ved SEW-EURODRIVE. Tekniske data DFI 21B M,5M U L CC BA RD FO1 FO2 TR X33/OUT X32/IN X31/OUT X3/IN AXX Option Sagsnummer Hjælpemidler til idrifttagning og diagnose Understøttede baudrater Tilslutning Vægt Feltbusinterface INTERBUS type DFI21B (LWL) Betjeningssoftware MOVITOOLS, betjeningspanel DBG6B og CMD-Tool 5 kbaud og 2 MBaud, kan ændres via DIP-kontakt Fjernbus-indgang: 2 F-SMA-stik Fjernbus-udgang: 2 F-SMA-stik optisk reguleret LWL-interface,2 kg (,44 lb) 1. DIP-kontakter til indstilling af procesdatalængde, PCP-længde og baudrate 2. Diagnose-LEDer 3. LWL: Remote IN 4. LWL: ankommende fjernbus 5. LWL: Remote OUT 6. LWL: videreførende fjernbus Tilslutningstildeling Position Signal Retning Lyslederfarve 3 LWL Remote IN Modtagedata orange (OG) 4 ankommende fjernbus Sendedata sort (BK) 5 LWL Remote OUT Modtagedata sort (BK) 6 afgående fjernbus Sendedata orange (OG) 24 Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus

25 Installation Businstallation MOVIDRIVE MDX61B 4 INTERBUS (DFI11B) Udførlige oplysninger står i håndbogen "MOVIDRIVE MDX61B feltbusinterface DFI11B INTERBUS", der kan bestilles ved SEW-EURODRIVE. Tekniske data DFI 11B M 41,5M U L RC BA 2. RD TR Option Feltbusinterface INTERBUS type DFI11B Sagsnummer Hjælpemidler til idrifttagning og diagnose Betjeningssoftware MOVITOOLS og betjeningspanel DBG6B Understøttede baudrater 5 kbaud og 2 MBaud, kan ændres via DIP-kontakt Tilslutning Modul-id Maks. antal procesdata Vægt Fjernbus-indgang: 9-polet Sub-D-stik Fjernbus-udgang: 9-polet Sub-D-bøsning RS-485 overførselsteknik, 6-koret afskærmet og parvis snoet totrådet ledning E3 hex = 227 dec 6 procesdata,2 kg (,44 lb) X3 3. X AXX 1. DIP-kontakter til indstilling af procesdatalængde, PCP-længde og baudrate 2. Diagnose-LEDer 4 x LED grøn (U L, RC, BA, TR); 1 x LED rød (RD) 3. 9-polet Sub-D-stik: Fjernbus-indgang 4. 9-polet Sub-D-bøsning: Fjernbus-udgang Stiktildeling Forkortelser for korefarver iht. IEC 757. (1) (4) GN YE PK GY BN (2) (3) /DO DO /DI DI COM /DO DO /DI DI COM (5) (2) (3) GN YE PK GY BN Fig. 8: Placering af den 9-polede Sub-D-bøsning for det ankommende fjernbuskabel og det 9-polede Sub-D-stik for det afgående fjernbuskabel (1) 9-polet Sub-D-bøsning for det ankommende fjernbuskabel (2) Signalledningerne snoes! (3) Ledende forbindelse mellem stikhus og afskærmning nødvendig! (4) 9-polet Sub-D-stik til det afgående fjernbuskabel (5) Kortslut pin 5 med pin 9! 4435AXX Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus 25

26 4 Installation Businstallation MOVIDRIVE MDX61B CANopen (DFC11B) Udførlige oplysninger står i håndbogen "Kommunikation", der kan bestilles hos SEW-EURODRIVE (antageligt fra 3/25). Tekniske data DFC 11B ON OFF R nc S X Option Sagsnummer Hjælpemidler til idrifttagning og diagnose Understøttede baudrater Feltbusinterface CANopen type DFC11B Betjeningssoftware MOVITOOLS og betjeningspanel DBG6B Indstilling med parameter P894: 125 KBaud 25 KBaud 5 KBaud 1 KBaud 9-polet Sub-D-stik (X3) Tilslutning Placering iht. CiA-standard 2-koret snoet ledning iht. ISO Busafslutning kan tilkobles via DIP-kontakt (12 Ω) Adresseområde kan vælges via DIP-kontakt Vægt,2 kg (,44 lb) 9 5 X AXX Forbindelse MOVIDRIVE - CAN 1. DIP-kontakter til indstilling af busafslutningsmodstanden 2. X31: CANBus-tilslutning 3. X3: 9-polet Sub-D-stik: CAN-bus-tilslutning Tilslutningen af option DFC11B ved CAN-bussen foretages via X3 eller X31 analogt til SBus i grundversionen (X12). I modsætning til SBus1 bliver SBus2 via optionen DFC11B stillet til rådighed potentialadskilt. Stiktildeling (X3) (1) (2) (3) DGND CAN High CAN Low DGND Fig. 9: Placering for buskablets 9-polede Sub-D-bøsning 657AXX (1) 9-polet Sub-D-bøsning (2) Signalledningerne snoes! (3) Ledende forbindelse mellem stikhus og afskærmning nødvendig! 26 Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus

27 Installation Businstallation MOVIDRIVE MDX61B 4 DeviceNet (DFD11B) Udførlige oplysninger står i håndbogen "MOVIDRIVE MDX61B feltbusinterface DFD11B DeviceNet", der kan bestilles hos SEW-EURODRIVE. For en enkel idrifttagning kan De downloade EDS-filerne MOVIDRIVE MDX61B fra SEW-hjemmesiden (under "Software"). Tekniske data DFD 11B MOD/ Net BUS- OFF 1 NA(5) NA(4) NA(3) S1 NA(2) NA(1) NA() DR(1) DR() PD(4) PD(3) PD(2) PD(1) PD() F3 F2 F1 PIO BIO S Option Sagsnummer Hjælpemidler til idrifttagning og diagnose Understøttede baudrater Tilslutning Tilladt ledningstværsnit Busafslutning indstilleligt adresseområde (MAC-ID) Vægt Feltbusinterface DeviceNet type DFD11B Betjeningssoftware MOVITOOLS og betjeningspanel DBG6B kan vælges via DIP-kontakt: 125 KBaud 25 KBaud 5 KBaud 5-polet phoenix-klemme Placering iht. DeviceNet-specifikation (Volume I, appendiks A) iht. DeviceNet-specifikation Anvendelse af busstik med integreret busafslutningsmodstand (12 Ω) i starten og slutningen af et busafsnit....63, kan vælges via DIP-kontakt,2 kg (,44 lb) X3 5528AXX 1. LED-visning 2. DIP-kontakter til indstilling af knudeadressen (MAC-ID), procesdatalængden og baudraten 3. 5-polet phoenix-klemme: Bustilslutning Klemmeplacering Tilslutningsklemmernes placering beskrives i DeviceNet-specifikationen volume I, appendiks A. Klemme Betydning Farve X3:1 V- (V24) Sort (BK) X3:2 CAN_L blå (BU) X3:3 DRAIN blank X3:4 CAN_H hvid (WH) X3:5 V+ (+24 V) rød (RD) Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus 27

28 4 Installation Tilslutning systembus (SBus 1) 4.4 Tilslutning systembus (SBus 1) Kun ved P816 "SBus baudrate" = 1 kbaud: Ved systembuskombination må ingen MOVIDRIVE compact MCH4_A-apparater blandes med andre MOVIDRIVE -apparater. Ved baudrater 1 kbaud må apparaterne blandes. Via systembussen (SBus) kan der adresseres maks. 64 CAN-bus-enheder. Anvend afhængig af kabellængde og kabelkapacitet en repeater efter 2 til 3 enheder. SBus understøtter overføringsteknikken iht. ISO Udførlige oplysninger om systembussen er anført i håndbogen "Seriel kommunikation", der kan fås hos SEW-EURODRIVE. Tilslutningsdiagram SBus Styrehoved Systembus Afslutnings modstand Systembus Reference Systembus High Systembus Low X12: S 11 S 12 S 13 S 14 ON OFF DGND SC11 SC Styrehoved Systembus Afslutnings modstand Systembus Reference Systembus High Systembus Low S 11 S 12 S 13 S 14 ON OFF X12: DGND SC11 SC Styrehoved Systembus Afslutnings modstand Systembus Reference Systembus High Systembus Low S 11 S 12 S 13 S 14 ON OFF X12: DGND 1 SC11 2 SC12 3 Fig. 1: Systembusforbindelse Kabelspecifikation Anvend et 4-koret, snoet og afskærmet kobberkabel (dataoverføringskabel med skærm af kobbernet). Kablet skal opfylde følgende specifikationer: Koretværsnit,25...,75 mm 2 (AWG AWG 18) Ledningsmodstand 12 Ω ved 1 MHz Kapacitetsbelægning 4 pf/m (12 pf/ft) ved 1 khz F.eks. CAN-bus- eller DeviceNet-kabler er velegnede. Montering af skærm Monter skærmen på begge sider over hele fladen på omformerens eller masterstyringens elektronikskærmklemme. Ledningslængde Den tilladte samlede ledningslængde afhænger af den indstillede SBus-baudrate (P816): 125 kbaud 32 m (156 ft) 25 kbaud 16 m (528 ft) 5 kbaud 8 m (264 ft) 1 kbaud 4 m (132 ft) Afslutningsmodstand 54534ADA I starten og slutningen af systembusforbindelsen tilsluttes systembusafslutningsmodstanden (S12 = ON). Ved de andre enheder slukkes for afslutningsmodstanden (S12 = OFF). Mellem de apparater, der forbindes med SBus, må der ikke optræde potentialforskydning. Undgå potentialforskydning ved hjælp af egnede foranstaltninger, f.eks. ved at forbinde apparatstellene med en separat ledning. 28 Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus

29 Installation Tilslutning af Hardwareendestop Tilslutning af Hardwareendestop Hardwareendestoppenes knaster skal dække køreområdet indtil anslaget. Anvend kun hardwareendestop med åbnerkontakter (low-aktiv)! [1] [2] [3] [4] Fig. 11: Tilslutning af hardwareendestop 54945AXX [1] Højredrejende feltomformere [2] Køreafstand [3] Hardwareendestop venstre [3] Hardwareendestop højre Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus 29

30 5 I Idrifttagning Generelt 5 Idrifttagning 5.1 Generelt Forudsætningen for en vellykket idrifttagning er korrekt projektering og fejlfri installation. Udførlige projekteringsanvisninger gives i systemhåndbogen MOVIDRIVE MDX6/61B. Kontroller installationen, tilslutningen af giverne og installationen af feltbuskortene på baggrund af installationsanvisningerne i driftsvejledningen MOVIDRIVE MDX6B/61B, feltbus-håndbøgerne og denne håndbog ( kap. Installation). Anvend en absolut værdigiver som ekstern giver (tilslutning ved DIP11B, X62). Vær også opmærksom på anvisningerne vedrørende installation og idrifttagning i håndbogen "MOVIDRIVE MDX61B Absolut-værdigiverkort DIP11B". 5.2 Forberedelse Gennemfør følgende skridt før idrifttagning af "Sensor-baseret positionering via bus": Forbind tilslutningen "Xterminal" ved omformeren via optionen UWS21A (serielt interface) med PC-COM. Installer MOVITOOLS (version 4.2 og nyere). Tag omformeren med "MOVITOOLS/Shell" i brug. MDX61B med asynkron motor: CFC-driftsmåder / VFC-n-regulering MDX61B med synkron motor: SERVO-driftsmåder Kun ved drift med ekstern giver (absolut værdi- eller inkrementalgiver): Absolut værdigiver: Tag absolut værdigiverkortet DIP11 i drift. Parametrene P P944 indstilles ( håndbogen "MOVIDRIVE MDX61B Absolutværdigiverkort DIP11B"). Inkrementalgiver: Indstil parametrene P944 giverfaktor tæller, giverfaktor nævner og giverskalering ekst. giver i programmet. Der står en udførlig beskrivelse af parametrene i håndbogen "Positionering og sekvensstyring IPOS plus. Vælg teknologifunktionen "Restafstand positionering via bus" i menupunktet [MOVITOOLS] / [Shell] / [Startup]. Indtast et ""-signal på klemme DIØØ "/REGULATORSPÆRRE/". 3 Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus

31 Idrifttagning Start programmet "Sensor-baseret positionering via bus" I Start programmet "Sensor-baseret positionering via bus" Generelt Start [MOVITOOLS] / [Shell]. Vælg [Startup] / [Sensor based positioning via bus]. Fig. 12: Start programmet "Sensor-baseret positionering via bus" 5866AEN Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus 31

32 5 I Idrifttagning Start programmet "Sensor-baseret positionering via bus" Indstilling af feltbusparametrene Når sensor-baseret positioneringen er startet, læses alle parametre, der er vigtige for sensor-baseret positioneringen. Hvis der endnu ikke er blevet indlæst et gyldigt applikationsmodul i omformeren, vises følgende vindue efter start af sensor-baseret positioneringen. Fig. 13: Indstilling af feltbusparametre 1821AEN I dette vindue foretages følgende indstillinger: Indstilling af feltbusparametre: Indstil feltbusparametrene. Parametre, der ikke kan indstilles, er spærrede og kan ikke ændres. Systembus (SBus) kan altid indstilles, der kræves ingen option til dette. Hvis der på feltbusstikpladsen er isat et feltbuskort (DFP, DFI, DFC, DFD eller DFE), kan man derudover vælge PROFIBUS, INTERBUS, CAN, DEVICENET eller ETHERNET. 32 Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus

33 Idrifttagning Start programmet "Sensor-baseret positionering via bus" I 5 Indstilling af skaleringsfaktorerne afstand og hastighed I dette vindue indstilles skaleringsfaktorerne for afstand og hastighed. Fig. 14: Indstilling af skalering 182AEN I dette vindue foretages følgende indstillinger: Feltet kilde aktuel position: Vælg med hvilken giver positioneringens afstandsmåling foretages: MOTORGIVER (X15). EKST. GIVER (X14) ved inkrementalgiver som ekstern giver. ABSOLUT VÆRDIGIV. (DIP) ved absolut værdigiver som ekstern giver eller på motoraksel. Hvis der anvendes en absolut værdigiver, skal idrifttagningen af option DIP11B gennemføres før idrifttagning af applikationsmodulet "Sensor-baseret positionering via bus"! Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus 33

34 5 I Idrifttagning Start programmet "Sensor-baseret positionering via bus" Beregning af skaleringsfaktorerne Eksempel 1: Motorgiver eller absolut værdigiver på motorakslen (kilde aktuel position) Vælg den pågældende enhed i feltet "Diameter drivhjul" eller "Spindelstigning" (kun ved motorgiver). Som enhed kan man vælge mellem millimeter [mm] eller 1/1-millimeter [1/1 mm]. I feltet "i-gear" indtastes gearets udvekslingsforhold og i feltet "i-mellemaksel" udvekslingsforholdet for mellemakslen. Vælg mellem [mm/s], [m/min] og [1/min] i feltet "Enhed for hastighed". Ved positionering på absolut værdigiver vælges indtastningen "på motorakslen" i feltet "Absolut værdigiverens placering". Klik på knappen <Calculation>. Skaleringsfaktorerne "Afstand" og "Hastighed" beregnes af programmet. Eksempel 2: Ekstern giver eller absolut værdigiver på strækningen (kilde aktuel position) Hvis der anvendes en ekstern giver eller en absolut værdigiver på strækningen, skal skaleringsfaktoren afstand beregnes manuelt. Skaleringsfaktoren for hastighed kan beregnes automatisk ( nedenstående afsnit) eller manuelt ( eksempel 2). Automatisk beregning af hastighedens skaleringsfaktor: Vælg indtastningen "Motorgiver" i feltet "Kilde aktuel position". I indtastningsfeltet "Diameter drivhjul" eller "Spindelstigning" indtastes en værdi. Enheden [mm] eller [1/1 mm] kan vælges i feltet ved siden af. Angiv de pågældende værdier for udvekslingsforholdene i felterne "i-gear" og "i-mellemaksel". Klik på knappen <Calculation>. Skaleringsfaktoren for hastigheden beregnes af programmet. Beregning af skaleringsfaktoren afstand: Vælg nu indtastningen "Ekstern giver" eller "Absolut værdigiver" i feltet "Kilde aktuel position". Ved positionering på absolut værdigiver vælges indtastningen "på strækningen" i feltet "Absolut værdigiverens placering". Angiv antal impulser, som giveren leverer pr. afstandsenhed i gruppen "Skaleringsfaktor afstand" i feltet "Impulser". Enheden af impulser er altid inkrement [inc]. Indtast den pågældende afstand i feltet "Afstand". Indtast enheden for skaleringsfaktoren afstand i gruppen "Skaleringsfaktor afstand" i feltet "Enhed". Alle efterfølgende angivelser som f.eks. softwareendestop, referenceoffset samt angivelsen af målpositionen vises i den anførte enhed. 34 Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus

35 Idrifttagning Start programmet "Sensor-baseret positionering via bus" I 5 Omregning af afstandsopløsningen i brugerenheder Skaleringsfaktor afstand (Impulser / afstand) anvendes til at fastsætte brugerafstandsenheden (f.eks. mm, omdrejninger, ft). Ved positioneringen af en motorgiver kan skaleringsfaktoren afstand beregnes automatisk. Følgende enheder kan vælges ved den automatiske beregning: mm 1/1 mm Hvis der anvendes en ekstern giver eller en absolut værdigiver på strækningen, skal skaleringsfaktoren afstand beregnes manuelt ( eksempel 1 og 2). Eksempel 1: En drivstation skal positioneres på en Absolut værdigiver på strækningen. Hastigheden skal angives i enheden [m/min]. Drivstationens data: Udvekslingsforhold for gearet (i-gear) = 12,34 Udvekslingsforhold for mellemakslen (i-mellemaksel) = 1 Diameter for kørehjulet = 2 mm Giverdata: Type: Absolut værdigiver Stahltronik WCS3 Fysisk opløsning = 1 inkrement /,8 mm Giverskalering P955 = x8 ( indstilles automatisk ved idrifttagning af option DIP11B). Automatisk beregning af hastighedens skaleringsfaktor: Tæller / nævner = / 1668 enhed [m/min] Manuel beregning af skaleringsfaktoren afstand: Elektrisk opløsning = 1 inkrement /,8 mm P955 giverskalering Resultat:1 inkrement /,8 mm 8 = 8 [inc/,8 mm] Resultat: Impulser / afstand = 8 / 8 [mm] Eksempel 2: En drivstation skal positioneres på en ekstern giver på strækningen. Drivstationens data: Udvekslingsforhold for gearet (i-gear) = 12,34 Udvekslingsforhold for mellemakslen (i-mellemaksel) = 1 Giverdata: Fysisk opløsning = 124 inkrementer / omdrejning Diameter kørehjul (d kørehjul ) = 65 mm Giverskalering P944 = x2 Manuel beregning af skaleringsfaktoren afstand: Impulser = Antal inkrementer / omdrejning 4 P944 Impulser = 124 inkrementer / omdrejning 4 2 = 8192 inkrementer Afstand = Π d kørehjul Afstand = 3,14 65 mm = 24,2 mm Resultat: Impulser / afstand = 8192 / 24 enhed [mm] Hvis tæller (impulser) eller nævner (afstand) ikke er heltal kan der opnås en større regnenøjagtighed, hvis tæller og nævner udvides med samme faktor (f.eks. 1, 1, 1,...). På grund af udvidelsen sker der ingen indskrænkning af køreområdet. Den maksimale værdi for "Impulser" eller "Afstand" er Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus 35

36 5 I Idrifttagning Start programmet "Sensor-baseret positionering via bus" Omregning af hastigheden i brugerenheder I gruppen "Beregning af skaleringen" kan man i dropdown-menuen "Enheder for hastigheden" vælge mellem tre enheder og få skaleringsfaktorerne beregnet automatisk. Følgende enheder for hastigheden kan vælges: 1/min mm/sek m/min Hvis De vil angive hastigheden i en anden enhed, kan De beregne skaleringsfaktoren for hastigheden ( nedenstående eksempel). Eksempel 1: En drivstation skal positioneres på en Absolut værdigiver på strækningen. Hastigheden skal angives i mm/s. Drivstationens data: Udvekslingsforhold for gearet (i-gear) = 15,5 Udvekslingsforhold for mellemakslen (i-mellemaksel) = 2 Diameter for drivhjul (d drivhjul ) = 2 mm Giverdata: Type: Lineært afstandsmålesystem Stahltronik WCS2 Fysisk opløsning =,833 mm 1,2 inkrementer/mm Giverskalering P955 = x8 ( indstilles automatisk ved idrifttagning af option DIP11B). Tæller = i gear i mellemaksel 6 Tæller = 15,5 2 6 = 186 Nævner = Π d drivhjul (eller spindelstigning) Nævner = 3,14 2 = 628 Enhed = mm/s Hvis tæller eller nævner ikke er heltal, kan der opnås en større regnenøjagtighed, hvis tæller og nævner øges med samme faktor (f.eks. 1,1, 1,...). På grund af udvidelsen sker der ingen indskrænkning af køreområdet. Den maksimale værdi for tæller og nævner er Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus

37 Idrifttagning Start programmet "Sensor-baseret positionering via bus" I 5 Indstilling af rampetider og begrænsninger Fig. 15: Indstilling af rampetider og begrænsninger 1822AEN I dette vindue skal De indtaste positionen for softwareendestoppene, referenceoffset, referencekørselstypen samt rampetider og begrænsninger. Indtastningerne foretages i skaleringens brugerenheder. Indtast positionen for softwareendestoppene i felterne "Softwareendestop venstre / højre". Vær opmærksom på, at softwareendestoppenes positioner ligger inden for hardwareendestoppenes køreafstand og ikke overlapper med referencepunktet. Hvis man indtaster værdien "" i begge felter, er softwareendestoppene deaktiveret. Indtast referenceoffset i feltet "Referenceoffset". Maskinnulpunktet korrigeres med referenceoffset. Her gælder formlen: Maskinnulpunkt = Referencepunkt + Referenceoffset Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus 37

38 5 I Idrifttagning Start programmet "Sensor-baseret positionering via bus" Vælg den rigtige referencekørselstype (... 8) i feltet "Referencekørselstype". Referencekørselstypen fastsætter med hvilken referencekørselsstrategi maskinnulpunktet for et anlæg skal fastsættes. Vha. IPOS plus -variabel H127 ZeroPulse indstilles, om referencekørslen skal ske på referenceknastens flankeskift ("") eller den derpå følgende nulimpuls for giveren ("1"). IPOS plus - variabel H127 kan redigeres via IPOS-Compileren. ] [ ZP 5526AXX ] [ CAM 54947AXX ] [ CAM 54948AXX ] [ 54949AXX ] [ 5495AXX ] [ 54951AXX ] [ CAM 54952AXX ] [ CAM 54953AXX ] [ 54951AXX Type : Referencepunktet er den første nulimpuls til venstre for referencekørslens startposition. Type 1: Referencepunktet er venstre ende af referenceknasten. Maskinnulpunkt = Referencepunkt + referenceoffset H127 = "1" Referencering på givernulimpuls H127 = "" Referencering på flankeskift Type 2: Referencepunktet er højre ende af referenceknasten. Maskinnulpunkt = Referencepunkt + referenceoffset H127 = "1" Referencering på givernulimpuls H127 = "" Referencering på flankeskift Type 3: Referencepunktet er det højre hardwareendestop. Der skal ikke anvendes en referenceknast. Når hardwareendestoppet (positiv flanke) er blevet forladt, køres dette fri med 496 inkrementer. Maskinnulpunkt = Referencepunkt + referenceoffset 496 Type 4: Referencepunktet er det venstre hardwareendestop. Der skal ikke anvendes en referenceknast. Når hardwareendestoppet (positiv flanke) er blevet forladt, køres dette fri med 496 inkrementer. Maskinnulpunkt = Referencepunkt + referenceoffset Type 5: Ingen referencekørsel. Referencepunktet er den aktuelle position uden reference til en nulimpuls. Maskinnulpunkt = Aktuel position + referenceoffset Type 6: Referencepunktet er venstre ende af referenceknasten. Maskinnulpunkt = Referencepunkt + referenceoffset Type 7: Referencepunktet er venstre ende af referenceknasten. Maskinnulpunkt = Referencepunkt + referenceoffset Type 8: Ingen referencekørsel. Referencepunktet er den aktuelle position uden reference til en nulimpuls. I modsætning til type 5 kan referencekørslen for type 8 og gennemføres ved systemtilstand ulig "A". Maskinnulpunkt = Aktuel position + referenceoffset. 38 Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus

39 Idrifttagning Start programmet "Sensor-baseret positionering via bus" I 5 Indstilling af rampetider i tipdrift og automatisk drift I gruppen "Ramper" skal rampetiderne indtastes i felterne "Rampe tipdrift" og "Rampe automatisk mode (1) og (2)". Skiftet mellem rampe 1 og rampe 2 i automatisk drift sker via bit 15 i procesudgangsdataord 1. Den tilsvarende acceleration vises i enheden [mm/s 2 ]. Rampetiden refererer altid til et omdrejningstal på 3 min 1. Ved en rampetid på 1 sek. ville drivstationen altså på 5 ms accelerere til et omdrejningstal på 15 min 1. Indstilling af begrænsningerne Begrænsning af den maksimale køreafstand: I driftsmåden "Automatisk drift" skal man ved positionering af drivstationen i modus "Restafstand højre" eller "Restafstand venstre" indtaste den maksimale køreafstand for højre- eller venstrebevægelse. Indtast de to værdier uden fortegn i gruppen "Begrænsninger" i felterne "Maksimal køreafstand TP højre" og "Maksimal køreafstand TP venstre". Værdierne forarbejdes i positioneringsmodus ved valg af kørestrategi "Restafstand højre" eller "Restafstand venstre" for at finde målpositionen. Den maksimale køreafstand er den position, hvor drivstationen stopper, hvis der ikke er blevet registreret en touchprobe-forekomst, og optionen "Endeløs positionering" (bit 1 "EndeløsPos" i styreordet) ikke er aktiveret. Talværdien vurderes i den forbindelse som "Taktafstand". Referencepositionen er den aktuelle position (= setpunkt-position) før det positive flankeskift ved "Startbit". Målposition = Setpunkt-position ± maks. køreafstand højre Drivstationen stopper kun ved de maksimale køreafstande, hvis "Endeløs positionering" (bit 1 "Endeløspos" i styreordet) i modus "Restafstand højre" eller "Restafstand venstre" ikke er aktiveret. Optionen "Endeløs positionering" er kun mulig i forbindelse med MOVIDRIVE MDX61B! Hvis der registreres en positiv flanke ved sensorindgang DI2, så beregnes den nye målposition. Målpositionen kan være større end den maksimale køreafstand højre/venstre, hvis sensoren er positioneret kort før positionen for den maksimale køreafstand eller ved en sensorfejl. Drivstationen ville i dette tilfælde køre ud over den maksimale køreafstand. Håndbog MOVIDRIVE MDX61B sensor-baseret positionering via bus 39

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Applikationen Udvidet buspositionering. Udgave 04/2005 FA / DA

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Applikationen Udvidet buspositionering. Udgave 04/2005 FA / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDXB Applikationen Udvidet buspositionering Udgave 04/200 338 / DA FA32820 Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Vigtige anvisninger...

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE Udvidet buspositionering 07/2001. Manual 1051 0583 / DK

Udgave. MOVIDRIVE Udvidet buspositionering 07/2001. Manual 1051 0583 / DK MOVIDRIVE Udvidet buspositionering Udgave 07/2001 Manual 1051 0583 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Systembeskrivelse... 5 2.1 Anvendelsesområder... 5 2.2 Anvendelseseksempel...

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE MDX61B Intern synkronkørsel (ISYNC) 02/2004. Håndbog 11252693 / DA

Udgave. MOVIDRIVE MDX61B Intern synkronkørsel (ISYNC) 02/2004. Håndbog 11252693 / DA MOVIDRIVE MDX61B Intern synkronkørsel (ISYNC) Udgave 2/24 Håndbog 11252693 / DA SEW-EURODRIVE 1 Vigtige anvisninger... 4 2 Systembeskrivelse... 5 2.1 Anvendelsesområder... 5 2.2 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Applikation "Flyvende sav" Udgave 08/ / DA FA362800

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Applikation Flyvende sav Udgave 08/ / DA FA362800 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDXB Applikation "Flyvende sav" FA32800 Udgave 08/200 33483 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Vigtige anvisninger...

Læs mere

Håndbog. Styring MOVI-PLC advanced DHE41B/DHF41B/DHR41B. Udgave 04/2008 16623290 / DA

Håndbog. Styring MOVI-PLC advanced DHE41B/DHF41B/DHR41B. Udgave 04/2008 16623290 / DA Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service Styring MOVI-PLC advanced DHEB/DHFB/DHRB Udgave 0/008 6690 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Generelle anvisninger...

Læs mere

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOption"DFI21A" Udgave: 10/2000 10513183/DK

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOptionDFI21A Udgave: 10/2000 10513183/DK Denne information erstatter ikke den udførlige driftsvejledning! Må kun installeres af faguddannet personale under overholdelse af gældende driftsvejledning samt forskrifter vedrørende forebyggelse af

Læs mere

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Feltbus-interface DFD11B DeviceNet. Udgave 11/2004 11284498 / DA FA361530

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Feltbus-interface DFD11B DeviceNet. Udgave 11/2004 11284498 / DA FA361530 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDX61B Feltbus-interface DFD11B DeviceNet Udgave 11/2004 11284498 / DA FA361530 Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. Styring MOVI-PLC advanced DH.41B. Håndbog. Udgave 04/2007 11497483 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. Styring MOVI-PLC advanced DH.41B. Håndbog. Udgave 04/2007 11497483 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Styring MOVI-PLC advanced DH.4B Udgave 4/7 49748 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Vigtige anvisninger... 5 Indledning...

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE Feltbusinterface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 03/2001. Manual 1051 6182 / DK

Udgave. MOVIDRIVE Feltbusinterface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 03/2001. Manual 1051 6182 / DK MOVIDRIVE Feltbusinterface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) Udgave 3/21 Manual 151 6182 / DK SEW-EURODRIVE ndholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 DFP11A / DFP21A... 6 2.1 Forskelle DFP11A / DFP21A... 6 2.2

Læs mere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/009 167679 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT-10, INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 og TBLZ12141 1. Generelt Kommunikationsenheden GOLDen GATE Lonworks fås i flere sæt til tilslutning til forskellige generationer af GOLD og COMPACT. De

Læs mere

Installation og konfiguration

Installation og konfiguration Dometic Communication Unit Version 0.37 820 9505 18 - ed0110 Installation og konfiguration INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt 1.1. DCU som standardudstyr 4 1.2. DCU som eftermonteringssæt 4 1.3. Modeloversigt

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE Feltbusinterface DFI21A INTERBUS med lyslederkabel 03/2000. Manual 09187286 / DK

Udgave. MOVIDRIVE Feltbusinterface DFI21A INTERBUS med lyslederkabel 03/2000. Manual 09187286 / DK MOVIDRIVE Feltbusinterface DFI21A INTERBUS med lyslederkabel Udgave 03/2000 Manual 09187286 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Egenskaber for option DFI21... 6 2 Monterings- /

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

APPLICATION SHEET Juli

APPLICATION SHEET Juli Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse 2. Anvendelse - Data 3. Valg af produkt og dimensionering 4. Motovario løsning 1. Beskrivelse Skærmene til cricketbaner er en del af det nødvendige udstyr til cricketspillet.

Læs mere

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Udgave 9/27 11478292 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. PD-C180i KNX PD-C180i KNX DK PD-C180i KNX CH. www.esylux.com. www.esylux.com 1/10 BETJENINGSVEJLEDNING 4 IBRUGTAGNING

BETJENINGSVEJLEDNING. PD-C180i KNX PD-C180i KNX DK PD-C180i KNX CH. www.esylux.com. www.esylux.com 1/10 BETJENINGSVEJLEDNING 4 IBRUGTAGNING DK 4 IBRUGTAGNING Alle parametre indstilles ved hjælp af ETS (Engineering- Tool-Software). Ved berøring af den sænkede knap forneden til højre ved siden af linsen med fingeren aktiveres programmeringsfunktionen

Læs mere

Brunata Ray Radio energimåler

Brunata Ray Radio energimåler Brunata Ray Radio energimåler Installationsguide DK-QB 101452 / 08.04.2014 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Manual 10564586 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter...

Læs mere

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes!

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Feltbustilslutning med lysleder i linie- /stjernetopologi Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Feltbustilslutning med lysleder (LL) i linie-/stjernetopologi Tillæg

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter El.nr. 87 98 339 276 IMP 57 side 2 Indhold Generel beskrivelse... 3 Før ibrugtagning... 3 Opstartskontrol... 3 Strømforsyning... 3 Kalibrering... 3

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC.

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC. Hurtig opstart af Infranor CD1 p og pm: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af CD 1 p og pm driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere opkobling

Læs mere

JUMO dtrans T04 4-tråds transmitter med indstilling via DIP-kontakter/pc-setup-program

JUMO dtrans T04 4-tråds transmitter med indstilling via DIP-kontakter/pc-setup-program JUMO GmbH & Co. KG Leveringsadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Tyskland Postadresse: 36035 Fulda, Tyskland Telefon: +49 661 6003-0 Telefax: +49 661 6003-607 E-Mail: mail@jumo.net Internet: www.jumo.net

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVTRAC B Betjeningsenhed FBG11B GA3A Udgave 1/26 11363983 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Control/Repeater Panel M 4.3

Control/Repeater Panel M 4.3 1(5) DATABLAD Control/Repeater Panel M 4.3 Art. no. 5100195 System: TERRA FIRE Generel beskrivelse Kontrol/repeater-panel M 4.3 har en 4,3" grafisk farveskærm, der bruges til at styre og overvåge et system.

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Win-DigiPet Version 2009 Premium Edition

Win-DigiPet Version 2009 Premium Edition Win-DigiPet Version 2009 Premium Edition Dansk oversættelse fra tysk med støtte fra engelsk version Side 20 til 44 Afsnittet: Hurtig Start Haakon Hansen www.litra.dk Haakonhansen@litra.dk Haakon Hansen

Læs mere

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf.: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Overførsel af status og vægt for digitale vejeceller via simpel PC/PLC protokol

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring EA6000 Udgave 02/2006 11668 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564780 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

Idrifttagning af Truma inet Systemet. Praktisk supplement til monteringsanvisningen

Idrifttagning af Truma inet Systemet. Praktisk supplement til monteringsanvisningen Idrifttagning af Truma inet Systemet Praktisk supplement til monteringsanvisningen Forudsætninger for og bestanddele i Truma inet Systemet Truma inet Box er Truma inet Systemets styrecentral Installer

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel dæmp/ betjening Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MPCC

BRUGERVEJLEDNING MPCC V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) LEDNINGSNET BEMÆRK: fungerer som en Modbus-master. Derfor skal eventuelle andre Modbus-masterenheder frakobles bussen, når der oprettes forbindelse mellem og et eksisterende Modbus-netværk.

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version February, 2009 SB168-ES og LS9 Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af LS932 med SB168ES digital

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Indhold: Side. Sikkerhedsinformation... 2 2. Funktionsbeskrivelse.... Tekniske specifikationer... 4 4. Planlægning før installation... 4 5. Opbygning...

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

Rettelse MOVIFIT -SC

Rettelse MOVIFIT -SC Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Rettelse MOVIFIT -SC Udgave 01/2011 17069696 / DA 1 Tilføjelse/rettelse Oversigt 1 Tilføjelse/rettelse BEMÆRK Der er tilføjelser og rettelser

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. Feltbusinterface DFE24B EtherCAT. Håndbog. Udgave 05/2007 11571896 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. Feltbusinterface DFE24B EtherCAT. Håndbog. Udgave 05/2007 11571896 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterface DFE24B EtherCAT Udgave 5/27 11571896 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige anvisninger... 6

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 Indholdsfortegnelse 1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 2 Installation 5 2.1 Kontrol Enhed. 5 2.1.1 Tilslutning af forsyning... 5 2.1.2 Tilslutning af højttalere...

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Driftsvejledning. Udgave 11/2006 11535490 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Driftsvejledning. Udgave 11/2006 11535490 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 11/2006 11535490 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne...

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

WLA 330 Vind-/ regnsensor

WLA 330 Vind-/ regnsensor WLA 330 Vind-/ regnsensor DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 510990 info@windowmaster.co.uk M itglied im DE +49 (0) 5221 6940-500 Vertrieb / -650 Technik info@windowmaster.de Fac

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE Modulo-positionering 08/2003. Manual / DA

Udgave. MOVIDRIVE Modulo-positionering 08/2003. Manual / DA MOVIDRIVE Modulo-positionering Udgave 08/2003 Manual 1122 1798 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Systembeskrivelse... 5 2.1 Anvendelsesområder... 5 3 Projektering...

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00. CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol. Quick Guide

CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00. CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol. Quick Guide CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00 CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CP1 PLCen og de monterede servodrev.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE MDX61B optionskort DCS31B. Håndbog. Udgave 04/2007 11553898 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE MDX61B optionskort DCS31B. Håndbog. Udgave 04/2007 11553898 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDX61B optionskort DCS31B Udgave 04/2007 11553898 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Sikkerhedsanvisningernes opbygning...

Læs mere

Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG.

Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG. Uhlenbrock 75 100 (1) Lokdekoder 75 100 Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG. Egenskaber Denne lokomotivdekoder til vekselstrømsmotorer forstår

Læs mere