Årsplan for miljøarbejdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan for miljøarbejdet"

Transkript

1 Årsplan for miljøarbejdet 2015

2 Udgivet af miljøgruppen i Valby Lokaludvalg Foto: Dorte Grastrup-Hansen

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord side 4 2. Vision og overordnede mål side 5 3. Sådan arbejder vi i Valby Lokaludvalg side 6 4. Miljøaktiviteter i Valby Lokaludvalg i 2014 side 6 Klimavenlig bydel side 7 Ren bydel side 8 Grøn bydel side 9 Bæredygtigt handelsliv side 10 Og alt det andet... side 11 Bilag 1. Tidsplan for miljøaktiviteter i Valby Lokaludvalg i 2014 side 12 Møder i miljøgruppen i januar 8. april 18. juni 20. august 4. november Kontaktoplysninger Valby Lokaludvalg Valgårdsvej Valby Miljømedarbejder Dorte Grastrup-Hansen, telefon

4 1. Forord I 2011 blev den lokale miljøopgave overdraget til Valby Lokaludvalg fra Miljøpunkt Valby og der blev nedsat en miljøgruppe i lokaludvalget. Det blev besluttet at lokaludvalgets miljøgruppe udarbejder en konkret plan for det kommende års miljøarbejde i november. Denne årsplan er den femte i rækken og årsplanen fremlægges til vedtagelse af lokaludvalget i december. Den godkendte årsplan præsenteres herefter for Københavns Kommune. Valby Lokaludvalg ønsker med Årsplan 2015 at bistå Københavns Kommune med opfyldelse af kommunes ambitiøse planer for byens udvikling inden for klima og miljø. I 2014 var København europæisk miljøhovedstad under overskriften Sharing Copenhagen. Valby Lokaludvalg vil fortsat have fokus på at dele i 2015 fx vil vi dele viden, tøj og frugt i løbet af året. København Kommune ønsker fokus på grøn vækst og livskvalitet. Dette fremgår af seneste Kommuneplan og Bydelsplanen for Valby fra Valby Lokaludvalg støtter op om samarbejdet, og aspekter af grøn vækst og livskvalitet vil derfor også være at finde i denne miljøårsplan. Københavns Kommune har siden 2007 sat mål for en bæredygtig udvikling af byen frem mod 2015 i Miljømetropolen - vores vision for CPH I 2015 er det tid til at gøre status og sætte nye ambitiøse mål for København. Miljøgruppen i Valby Lokaludvalg deltager i det arbejde. Som lokal aktør har lokaludvalget særlige kompetencer, der har betydning for formidling om og praktisk gennemførsel af projekter. Her tænkes fx på lokaludvalgets kendskab til lokale aktører og netværk samt lokaludvalgets overblik over planer og igangværende projekter på tværs af kommunens forvaltninger. Valby Lokaludvalg har været initiativtagere til mange spændende projekter i samarbejde med blandt andet Områdefornyelsen Gl. Valby, foreninger og Kultur Valby. Samarbejder der har gjort det muligt at få store projekter til at gøre en forskel, som fx Store Forårsrengøring og Valby Byttemarked, hvor der på blot fem timer blev byttet 2 tons ting og sager. Der er stor fokus på miljø og klima. Tag fx regeringens nye ressourcestrategi, hvor regeringens ambitiøse mål er at genanvende mindst 50 procent af husholdningsaffaldet i Madspild er på dagsordenen både nationalt og internationalt. Der er blandt eksperter, politikere og almindelige borgere kommet en klar bevidsthed om vigtigheden af, at vi alle skal tage vare på miljøet, og en erkendelse af, at handlinger i dagligdagen påvirker det globale klima. Det er en udvikling, som Valby Lokaludvalg vil støtte op om og aktivt bruge i vores arbejde. Og dermed bliver ordene fra Brundtlandrapporten fra 1987 Tænk globalt og handl lokalt naturligt omdrejningspunkt for Valby Lokaludvalg. God læselyst. 4

5 2. Vision og overordnede mål Det er Valby Lokaludvalgs vision at medvirke til at skabe en mere bæredygtig bydel. Det lokale arbejde i Valby Lokaludvalg skal ses i en større sammenhæng, og ideen om, at selv små ændringer lokalt gavner positivt globalt, er en bærende tanke i arbejdet. Valby Lokaludvalg vil arbejde på at udfylde en central rolle i miljøarbejdet i bydelen, og vil forsøge at støtte op om så mange som muligt af de miljø- og klimaaktiviteter, som vi møder i vores arbejde. Valby Lokaludvalg vil være et fyrtårn i miljøarbejdet i bydelen. Vision for de kommende års miljøarbejde: Valby skal være en bydel, hvor alle kan bo, leve og arbejde miljøvenligt og grønt Valby fremstår i sig selv som en meget åben og grøn bydel - dette skal bevares og udbygges I forhold til ovenstående vil lokaludvalgets miljøindsats især være rettet mod at skabe rammerne for at borgerne selv kan handle miljøvenligt i hverdagslivet. Dette skal opnås ved at: Synliggøre miljøaspekter i hverdagslivet Oplyse om mulighederne for et bæredygtigt hverdagsliv som forudsætning for varige adfærdsændringer Hjælpe med at skabe større gennemgribende forandringer for at skabe nye muligheder for at leve miljøvenligt Københavns Kommune vedtog i 2009 en klimaplan, hvor er målet er, at København skal være CO2 neutral hovedstad i Det er et ambitiøst mål som kun kan realiseres ved en fælles og lokal forankret klimaindsats. Det lokale miljøarbejde skal ses i sammenhæng med regionale og større globale tiltag. I Valby arbejder vi i 2015 videre med de fire indsatsområder, som blev vedtaget i Under hvert indsatsområde har vi skrevet det mål som Københavns Kommune har opstillet i forbindelse med København som Miljømetropol i Vi har udvalgt de mål, der er relevante for Valby Lokaludvalgs arbejde: Klimavenlig bydel CO2 udslippet skal være reduceret med mindst 20 % i 2015 i forhold til 2005 Ren bydel København skal være Europas reneste hovedstad og en af de reneste hovedstæder i verden Grøn bydel 90 % af københavnerne skal kunne gå til en park, en strand, et naturområde eller et havnebad på under 15 min. Bæredygtigt handelsliv Andelen af økologiske fødevarer i byens madforbrug skal være mindst 20 % Valby Lokaludvalg ser mange muligheder for at samarbejde med kommunen omkring udvalgte aktiviteter inden for de valgte indsatsområder. Lokaludvalget støtter op om kommunens miljøarbejde og om målene for København som Miljømetropol, og Valby Lokaludvalg vil også i det omfang det er relevant deltage i kommunens arrangementer og løbende samarbejde med de øvrige lokaludvalg og miljøpunkter. 5

6 3. Sådan arbejder vi i Valby Lokaludvalg Valby Lokaludvalg har alle borgere og alle, der har deres arbejde i Valby som målgruppe. Der skal således samarbejdes bredt og snævert og på kryds og tværs med erhvervslivet, skolerne, institutionerne, grundejere, lejere, det frivillige foreningsliv osv. Det er væsentligt for Valby Lokaludvalgs succes, at miljøarbejdet løbende bliver forankret, og at der skabes en videreudvikling af allerede eksisterende aktiviteter i de forskellige målgrupper i Valby. I nogle projekter vil miljø- og klimainformation blive kombineret med oplevelser, i andre sammenhænge vil vi vælge i højere grad at tale til den enkeltes interesse i et klimaperspektiv, fx når der kan spares på økonomien samtidig med, at der tages hensyn til miljøet. Lokaludvalgets bidrag er i høj grad at både skabe og tænke miljø ind i nye sammenhænge og sætte fokus på den enkelte borgers handlemuligheder. Vi vil sikre nem tilgang og udbredelse af viden om, hvordan borgere og forretningsdrivende i Valby kan justere deres daglige levevis i retning af en grønnere hverdag. I vores arbejde benytter vi os af forskellige kanaler: Vores hjemmeside, nyhedsbrev, facebook, lokalaviserne og netværk i Valby. Vi holder også møder og er i løbende dialog med fx Kultur Valby, handelsforeninger, Områdefornyelsen Gl. Valby mm. Vi vil formidle vores arbejde blandt andet via samarbejde med Valby Bladet. Vi vil levere faglig information, lave pressemeddelelser og artikler, skrive nyhedsbreve, være synlig på biblioteket, producere relevante plakater, informationsfoldere og meget mere. Men vi vil også invitere, deltage og arrangere fx Store Forårsrengøring, sanketure i Valbyparken, byhave på Smedestræde og Byttemarked i Valby. Vi vil ikke nøjes med at fortælle om mulighederne vi vil vise dem! I Valby Lokaludvalg vil vi støtte op om landsdækkende kampagner, fx Danmarks Naturfredningsforenings landsindsamling af affald og Naturens Dag. Vi vil indgå i samarbejder med Københavns Kommune i relevante projekter. Valby Lokaludvalg vil arbejde for at miljøet er tænkt ind, når der sker noget i Valby. I 2015 vil Valby Lokaludvalg fortsætte arbejdet med dels at udbrede kendskabet til miljøarbejdet og dels etablere kontakter til potentielle samarbejdspartnere og pleje de gode kontakter i vores netværk, samt gennemføre de aktiviteter, der er besluttet i relation til de fire indsatsområder. 4. Miljøaktiviteter i Valby Lokaludvalg i 2015 Valby Lokaludvalg vil i 2015 fortsætte arbejdet med at gøre Valby grønnere. Årsplan 2015 er rammen for miljøarbejdet det næste år. De flerårige aktiviteter som vi har etableret de foregående år vil blive videreført og i relevant udstrækning videreudviklet i Aktiviteterne er af meget forskellig karakter og bevæger sig på flere niveauer, nogle involverer mange parter, andre få, nogle løber over flere måneder mens andre afvikles i løbet af en dag. Vi er blevet rigere på erfaring, og kan se, at vi med fordel kan koble os til andre aktiviteter det skaber synergi og ikke mindst er det vigtigt at møde borgerne hvor de er. Københavns Kommune har tilsluttet sig Covenant of Mayors, som er en europæisk samarbejdsaftale på borgmesterniveau om en CO2 reduktion på 20 % i Et af kravene i aftalen er at der udarbejdes lokale handlingsplaner. Derfor er projektaktiviteter mærket * Valbys bidrag til CO2 målopfyldelsen i Covenant of Mayors. 6

7 Klimavenlig bydel* København skal være CO2 neutral hovedstad i Det er et meget ambitiøst mål som kun kan realiseres ved en fælles og lokal forankret klimaindsats. Valby Lokaludvalgs lokale arbejde skal ses i en sammenhæng med regionale tiltag. Vi har valgt at fokusere på initiativer målrettet boligejere- og lejere og de erhvervsdrivende i Valby. Initiativerne skal være med til at sænke energiforbruget i den enkelte bolig/virksomhed. Valby Lokaludvalgs aktiviteter understøtter Københavns Kommunes overordnede mål om, at CO2 udslippet skal være reduceret med mindst 20 % i 2015 i forhold til Baggrund/status: Valby Lokaludvalg ønsker, at Københavns Kommune går forrest med at investere i solceller på kommunens ejendomme. Det er et bydelsplansprojekt, som bygger videre på Valby Solcelleplan fra år Valby Lokaludvalget har sat fokus på solceller ved flere lokale arrangementer. I november 2012 startede et netværk for virksomheder i Valby Grønt Erhverv Valby. Målet er at virksomhederne skal reducere deres energiforbrug, så de kan spare penge til gavn for deres virksomhed og miljøet. Udover miljømæssige og økonomiske gevinster for de erhvervsdrivende giver det valbyborgerne en unik mulighed for at handle miljø- og klimavenligt lokalt. Mål i 2015: Vi vil støtte op om de initiativer, der kommer fra kommunen og Staten på klimaområdet fx BedreBolig. Vi vil formidle viden om energibesparelser i hverdagen med hverdagsråd til boligejere. Vi vil holde netværksmøder i Grønt Erhverv Valby og udbrede kendskabet til de grønne løsninger lokalt. I 2015 vil vi iværksætte et nyt radonprojekt for husejere i Valby i samarbejde med Det Økologiske Råd. Målet er at kortlægge radonniveauet forskellige steder i bydelen. Succeskriterier: Understøtte BedreBolig ordningen fra Energistyrelsen fx ved et homeparty Gennemføre et radonprojekt i Valby Holde minimum to netværksmøder for butikkerne i Valby Grønt Erhverv Valby Få radonprojektet omtalt mindst to gange i den lokale presse Uddele kampagnen Ta dine madrester med hjem hvor det er relevant Formidle relevant viden om ressourcebesparelser i hverdagen fx Sommerluk.dk og vandsparekampagner Samarbejdspartnere: Boligselskaber, håndværkere og rådgivere, handelsforeninger, virksomheder i Valby, KUBEN Management, Solar City Copenhagen, klimavenlige energiselskaber, Københavns Ejendomme, Grønt Flag institutioner, Det Økologiske Råd, HOFOR og Københavns Kommune (Byens Udvikling, Byens Anvendelse). 7

8 Ren bydel København skal være Europas reneste hovedstad og en af de reneste hovedstæder i verden i For at bidrage til målopfyldelsen arrangerer Valby Lokaludvalg Store Forårsrengøring, hvor børn og voksne samler henkastet affald i gaderne. Baggrund/status: Valby Lokaludvalg arbejder for at vi får en renere bydel. De foregående otte år har der været Store Forårsrengøring i Valby. I 2014 deltog ca 250 borgere til Store Forårsrengøring og mange tons affald blev fjernet fra Valby. Det indsamlede affald blev sorteret i syv fraktioner. Miljøgruppen har holdt velbesøgte byttemarkeder en til to gange årligt siden Mere end 350 personer har deltaget pr. gang. Mål i 2015: Vi vil støtte op om de initiativer, der kommer fra kommunen fx Skolerne tar skraldet og i de eksisterende kampagner fra Hold Danmark Rent om henkastet affald, Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling i april, samt affaldsindsamling for skoler og institutioner. Miljøgruppen vil understøtte arbejdet med den kommende nærgenbrugsstation på Herman Bangs Plads og passe Bytteøen på Smedestræde. Succeskriterier: Gennemføre Store Forårsrengøring 2015 Gennemføre Byttemarked i Valby Støtte op om kampagnerne Genbrug er guld og Ren Kærlighed til KBH Støtte op om kommunens tiltag om mere genanvendelse gennem forsøg hos borgerne Samarbejdspartnere: Områdefornyelsen Gl. Valby, Danmarks Naturfredningsforening, borgere, grundejerforeninger, boligforeninger, viceværter/gårdmænd, Hold Danmark Rent, institutionerne i Valby, frivillige, Københavns Kommune (Byens Drift, Center for Ressourcer). 8

9 Grøn bydel Københavns Kommunes overordnede mål i 2015, er at 90 % af københavnerne skal kunne gå til en park, en strand, et naturområde eller et havnebad på under 15 minutter. Valby har store og sammenhængende grønne områder, og sammen med de mange villahaver fremstår Valby som en grøn bydel. Vandet er et andet karakteristisk element i Valby. Harrestrup Å er kommunens eneste åbne å og der er adgang til vand ved Valbyparken. Baggrund/status: Der har de sidste par år været fokus på de grønne områder og klimatilpasning i Valby. I 2012 arrangerede Valby Lokaludvalg en velbesøgt cykeltur langs Harrestrup Å, hvor deltagerne kunne høre om vandhandleplaner, skybrudsplaner og helhedsplan for Harrestrup Å. Der blev også gennemført et møde Regnvand som ressource. I 2013 deltog miljøgruppen i frivillig pleje af vandhuller i Valbyparken og der var et borgermøde om Helhedsplan Harrestrup Å. Valby Lokaludvalg deltog i 2012 og 2013 i EU projektet SEEDS sammen med andre lokaludvalg og Kvarterløft. I 2014 udgav Valby Lokaludvalg Spis din by Valbyparken, og der blev holdt to velbesøgte sanketure i Valbyparken i samarbejde med Byhøst. Der har også været et naturplejeprojekt Vild med vilje i Valbyparken med Habitats med høslet og høhæs. Der har været stor aktivitet på Smedestræde 2. Der er nu en fælles byhave og bygget en Frøstation i samarbejde med TagTomat. Lokaludvalget udlåner derudover æblepresse til borgerne. Mål i 2015: Vi vil sætte fokus på begrønning af Toftegårs Plads. Det skal være lokaludvalgets miljøfyrtårnsprojekt i 2015 og vi vil fortsætte arbejdet med at udvikle Smedestræde som fælles byhave. Vi vil støtte op om de initiativer, der kommer fra kommunen fx inddragelse af frivillige i pasning af byens parker og i de eksisterende kampagner fra Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Vi vil følge arbejdet med Harrestrup Å og kommende badestrand ved Valbyparken. Succeskriterier: Arrangere mindst en fugletur i Valbyparken Lave et lokalt arrangement til Naturens Dag Lave en Spis din by event Gennemføre Valby deler frugten Støtte op om arbejdet med Skybrudsplanen fx klimatilpasning i Folehavekvarteret Samarbejdspartnere: Borgere, grundejerforeninger, boligforeninger, viceværter/gårdmænd, foreningen Træer i Folehaven, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Byhøst, Habitats, TagTomat, Københavns Kommune (Byens Drift og Byens Anvendelse). 9

10 Bæredygtigt handelsliv Andelen af økologiske fødevarer i Københavns madforbrug skal være mindst 20 % i Lokaludvalget bidrager til målopfyldelsen blandt andet via Økologisk Marked. Derudover har Valby Lokaludvalg udgivet Guide til grønne indkøb i Valby, som er en guide til valbyborgerne om, hvor de kan købe miljømærkede og økologiske dagligvarer, delikatesser, tøj, personlige plejeprodukter mm. lokalt. København blev i august 2008 Danmarks første Fairtrade by. Baggrund/status: Siden 2011 har Valby Lokaludvalg understøttet og planlagt Økologisk Marked på Tingstedet. I 2014 udgav Valby Lokaludvalg en opdateret version af folderen Guide til grønne indkøb i Valby. Lokaludvalget har de sidste fire år uddelt flere end 600 goody bags til nybagte forældre i Valby. Det er Miljømærkning Danmark, der er afsender af goody bagen. Mål i 2015: Økologisk Marked vil i år blive arrangeret af frivillige kræfter. Vi sætter fokus på miljømærkede og Fairtrade varer til Grøn jul i Valby. Vi støtter fortsat op om København som Fairtrade by. Succeskriterier: Understøtte Økologisk Marked fire lørdage hen over sommeren Uddele Guide til grønne indkøb i Valby til alle relevante arrangementer Gennemføre Grøn jul i Valby Samarbejdspartnere: Valby Handels- og Cityforening og forretninger i Valby, sundhedsplejersker i Valby, institutioner, bydelsmødre, miljøambassadører, Miljømærkning Danmark, Frugtformidlingen, økologiske stadeholdere og Københavns Kommune. 10

11 Og alt det andet Udover de netop omtalte aktiviteter er der en række yderligere miljøopgaver i Valby Lokaludvalg i Det drejer sig blandt andet om: Udsende nyhedsbrev en gang om måneden Input til relevante høringer Deltage aktivt til Sharing Copenhagen fx til Visionstræsfestival Politisk fokus på trafikforurening i Valby Bidrage med miljøaktivitet til Valby Kulturdage Deltage i relevante netværk, arbejds- og styregrupper Betjene valbyborgerne Opdatere hjemmeside Udlån af ladcykel og æblepresse Miljøledelse fej for egen dør i Valby Lokaludvalg København som Miljømetropol Københavns Kommune har en vision om at blive verdens miljømetropol. Visionen er, at København i 2015 med rette er kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø. København er blevet verdens Miljømetropol og har dermed bevist, at miljøhensyn giver ekstra dynamik i byudviklingen. Københavnerne og deres gæster kan mærke og se forbedringerne, samtidig med at byen tager aktivt medansvar for den globale miljøudvikling. Københavns Kommune sætter nye ambitiøse og forpligtende mål for 2015, og vil sætte handling bag ordene. Målene skal nås gennem helt konkrete og markante initiativer. Visionens mål er inddelt i fire temaer: Verdens bedste cykelby Centrum for verdens klimapolitik Grøn og blå hovedstad Ren og sund storby Kilde: 11

12 Bilag 1. Tidsplan for miljøaktiviteter i Valby Lokaludvalg 2015 Bilag 1. Tidsplan for miljøaktiviteter i Valby Lokaludvalg i 2015 Mindre indsats Større indsats 12

Årsplan for miljøarbejdet

Årsplan for miljøarbejdet Årsplan for miljøarbejdet 2016 Udgivet af miljøgruppen i Valby Lokaludvalg Foto: Dorte Grastrup-Hansen, Katrine Clausager Rich, Kirsten Henriksen og Peter Juul Indholdsfortegnelse 1. Forord side 4 2. Vision

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om københavnerne og kommunen Egen miljøindsats Vurdering af kommunens miljøindsats Holdningen til miljømål Økologi Miljøledelse Renhold Økologi Baggrund for data om økologiforbrug

Læs mere

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16.

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16. Notat Status for klimaarbejdet Udarbejdet af: Susanne Jervelund Dato: 27. april 2010 Sagsid.: Sag: 00.16.00-A00-1-10 Version nr.: 1 Afdelingen for Miljø Status for klimaarbejdet i kommunen I Faaborg- Midtfyn

Læs mere

Årsplan for miljøarbejdet i 2018

Årsplan for miljøarbejdet i 2018 Årsplan for miljøarbejdet i 2018 Afsnit Side 1. Forord 3 2. Vision og overordnede mål 4 3. Sådan arbejder vi i Valby Lokaludvalg 5 4. Miljøaktiviteter i Valby Lokaludvalg i 2018 6 Klimavenlig bydel 7 Ren

Læs mere

Årsplan 2009. Indledning. Mål

Årsplan 2009. Indledning. Mål Årsplan 2009 Indledning Agenda 21 Østerbro er et nyoprettet center på Østerbro og er ét af i alt otte lokale Miljøcentre, der er beliggende i Københavns Kommune. Agenda 21 Østerbro er organiseret som en

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

Årsplan 2010. Indledning. Mål

Årsplan 2010. Indledning. Mål Årsplan 2010 Indledning Miljøpunkt Østerbro ligger midt på Østerbro og er ét af i alt otte lokale Miljøpunkter, der er beliggende i Københavns Kommune. Miljøpunkt Østerbro er organiseret som en selvejende

Læs mere

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Arbejdsplan for 2014 Fra idé til plan Arbejdsplanen for det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum i 2014 rummer en snes projekter, der fordeler sig ligeligt mellem

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Agenda 21-plan 2008-2011

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Agenda 21-plan 2008-2011 Økonomiforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Agenda 21-plan 2008-2011 28-04-2008 Sagsnr. 2008-50032 Dokumentnr. 2008-211820 Under forudsætning

Læs mere

fællesskab København

fællesskab København fællesskab København Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune En by med liv, kant og ansvar Et København for mennesker Vi kan være stolte af København. Vi har skabt en by, hvor livskvaliteten i

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Klima- og miljøredegørelse for institutionerne

Klima- og miljøredegørelse for institutionerne Klima- og miljøredegørelse for institutionerne Teknik- og Miljøforvaltningen november 2010 Indhold Indledning...4 Praktisk miljøledelse...5 Praktisk miljøledelse på institutionerne... 5 Spørgeskemaundersøgelse...

Læs mere

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden.

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden. SYNLIGGØR DIT KLIMA De globale klimaforandringer er nogle af vor tids største udfordringer. Indsatsen for at bekæmpe klimaændringer og finde nye miljøvenlige energiløsninger berører alle dele af samfundet

Læs mere

Strategiplan 2017-2020

Strategiplan 2017-2020 Målsætninger for Strategiplan 2017-2020 Aalborg Renovation 1. Målsætninger De overordnede mål for Aalborg Renovation fremgår af de følgende sider. Målene kan sammendrages til, at Aalborg Renovation vil

Læs mere

BILAG 5: Skema over erfaringer med information til brugere og borgere i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder. Hvad er formålet?

BILAG 5: Skema over erfaringer med information til brugere og borgere i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder. Hvad er formålet? BILAG 5: Skema over erfaringer med information til brugere borgere i Teknik- Miljøforvaltningens enheder Enhed Er de evalueret? Miljøkontrollen Agenda 21 centre Hvilke koncepter findes der? 5 Agenda 21

Læs mere

Klimatilpasning i København

Klimatilpasning i København Klimatilpasning i København Oplæg september 2011 Lykke Leonardsen og Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endetligt vedtaget af vores Borgerrepræsentation d. 25 august 2011 Hovedudfordringer for

Læs mere

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Titel: Full Circle Island Samsø som levende laboratorium og udstillingsvindue for cirkulær økonomi (CØ). Vision: Samsø skal være det første

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

et ambitiøst og forpligtende miljøsamarbejde

et ambitiøst og forpligtende miljøsamarbejde www.miljokommunerne.dk et ambitiøst og forpligtende miljøsamarbejde Green Cities Vision og mission Vores vision er et bæredygtigt samfund. Vi gør en ekstraordinær indsats for miljøet gennem forpligtende

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Amager Byttemarked i Prismen Dato for projektets afholdelse? 9.6.2013 Ansøgt beløb: 9000 kr. Kort beskrivelse af udførte aktiviteter: Bevilget beløb: 9000 kr. Forbrug på event:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgivelsesår: 2015 Foto: Gentofte Kommune

Indholdsfortegnelse. Udgivelsesår: 2015 Foto: Gentofte Kommune Bæredygtigt Gentofte 2014 Indholdsfortegnelse Udgivet af Gentofte Kommune Natur og Miljø Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Telefon: 3998 8575 E-mail: miljoe@gentofte.dk www.gentofte.dk Facebook.com/klimaogbaeredygtighed

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København København 2015 - Verdens Miljømetropol I 2015 er København med rette kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø.

Læs mere

Rekruttering af Afdelingsleder til Genbrug & Affald i Center for Natur, Miljø og Byggeri. Teknik og Miljø, Herning Kommune. Job- og kompetenceprofil

Rekruttering af Afdelingsleder til Genbrug & Affald i Center for Natur, Miljø og Byggeri. Teknik og Miljø, Herning Kommune. Job- og kompetenceprofil Rekruttering af Afdelingsleder til Genbrug & Affald i Center for Natur, Miljø og Byggeri Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indhold: 1. Baggrund 2. Organisation, vision og værdigrundlag

Læs mere

De konkrete projekter for 2012

De konkrete projekter for 2012 Årsberetning 2012 Denne beretning beskriver de indsatsområder og projekter som Miljøpunkt Østerbro har arbejdet med i 2012. Alle indsatsområderne er opdelt i mindre projekter. De opstillede succeskriterier

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

11-08-2011. Til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr. 2011-110101

11-08-2011. Til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr. 2011-110101 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - baggrund for Københavns Miljøpris. Kriterier og prisvindere 2010-2004 Eksisterende

Læs mere

Ressourceaktivist- uddannelsen. Team Børn, Affald og Ressourcer Afdelingen for Bæredygtig Udvikling Københavns Kommune

Ressourceaktivist- uddannelsen. Team Børn, Affald og Ressourcer Afdelingen for Bæredygtig Udvikling Københavns Kommune Ressourceaktivist- uddannelsen Team Børn, Affald og Ressourcer Afdelingen for Bæredygtig Udvikling Københavns Kommune Ressourceaktivistuddannelsen Oplæggets indhold Hvordan vi sætter affald på dagsordnen.

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne redegørelse

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Kommunen Miljøcertificering Økologi Renhold Kommunens egne køretøjer Energiforbrug i KEjd December 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Tema: Kommunen

Læs mere

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Side1/5 KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 15 Fax: 65 15 14 99 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk 28-05-2009 Forord

Læs mere

nationale kampagner om

nationale kampagner om Kommunikationsfond til nationale kampagner om genanvendelse Julie B. Svendsen og Björn Appelqvist Ressource- og Affaldsplan 2018 Ressourcerne skal udnyttes bedre Kvaliteten af ressourceudnyttelsen skal

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer 1. Indledning En rapport fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter slog i 2015 fast, at en af årsagerne til Ribes succes er, at nogle

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Side 1 Handleplan 2013 for Grøn Plan

Side 1 Handleplan 2013 for Grøn Plan Side 1 Handleplan for Grøn Plan Med denne handleplan beskriver vi de handlinger, aktiviteter eller initiativer vi på baggrund af Ballerup Kommunes Grønne Plan vil igangsætte i. Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Kort version 1 Forord Økologien er gået fra at være biodynamisk idealisme i små butikker til i dag at være en naturlig del af supermarkedernes udbud. Den udvikling

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag Handleplan for vandområderne i København 2012-2020 Sammendrag 1 Indledning EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner

Læs mere

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur Indledning Aftalen indgås mellem Teknik og Miljøudvalget og Flemming Kortsen, Centerchef for Teknik og Miljø. Målet med aftalen

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Byliv i Horsens. Grønnere og mere bæredygtigt TEKNIK OG MILJØ

Byliv i Horsens. Grønnere og mere bæredygtigt TEKNIK OG MILJØ Byliv i Horsens Grønnere og mere bæredygtigt TEKNIK OG MILJØ BYLIVSAKTIVITETER I 2014 I 2014 fortsættes arbejdet med bylivsaktiviteter. Hvor temaet sidste år var Bevægelse, vil det i år blive Grønnere

Læs mere

Årsplan 2008. Grøn Valby - dit lokale Agenda 21-center

Årsplan 2008. Grøn Valby - dit lokale Agenda 21-center Årsplan 2008 Grøn Valby - dit lokale Agenda 21-center Indhold Forord Forord 2 Grøn Valby - dit lokale Agenda 21-center 3 Hvorhen 2008? 3 Klimaprojekter 2008 5 Øvrige projekter 2008 10 Bilag. Aktiviteter

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

FanøKalender.dk. Fanoekalender.dk BAGGRUND OG GENNEMFØRELSE

FanøKalender.dk. Fanoekalender.dk BAGGRUND OG GENNEMFØRELSE FanøKalender.dk Fanoekalender.dk BAGGRUND OG GENNEMFØRELSE To forskelligere måder den ene er mere online end den anden Fanoekalender.dk Det er et problem, at Fanø ikke har en fælles kalender, der anvendes

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

BILAG 1: Interview med Karina Nielsen, 24/4-15

BILAG 1: Interview med Karina Nielsen, 24/4-15 Antal i husholdningen: 2 Alder: Karina 41, Kaj 46 Aalborg, Nordjylland BILAG 1: Interview med Karina Nielsen, 24/4-15 Har I et madbudget? Nej Har du et skøn på hvor meget I bruger om måneden? Jeg tror

Læs mere

Årsberetning. Grøn Guide Gentofte 2011

Årsberetning. Grøn Guide Gentofte 2011 Årsberetning Grøn Guide Gentofte 2011 1 Styregruppen og Foreningen Grøn Guide Gentofte Bag den Grønne Guide står Foreningen Grøn Guide Gentofte. Foreningen, som blev stiftet i 2000, består af enkeltpersoner

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Reparation og genbrug af elektronik skal være trendy

Reparation og genbrug af elektronik skal være trendy Reparation og genbrug af elektronik skal være trendy Lone Mikkelsen, senior rådgiver Kemikalier Det Økologiske Råd 4. november 2014, DAKOFA-konference Det Økologiske Råd Miljøorganisation der arbejder

Læs mere

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport Pressemeddelelse Miljøøkonomisk vismandsrapport Materialet er klausuleret til onsdag den 26. februar 2014 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd den 26. februar indeholder fem kapitler:

Læs mere

Københavns klimaplan 2015

Københavns klimaplan 2015 Københavns klimaplan 2015 Adm. direktør Hjalte Aaberg, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Københavns klimaprojekter i 2009 Virksomheder Borgere Klimavenlig transport Virtuelt borgermøde

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Fra affald til forretning!

Fra affald til forretning! Fra affald til forretning! Projekt "Rethink business" handler om at styrke din virksomheds forretning. Det kan være i forhold til indkøb af materialer, restproduktion, produktdesign eller i anvendelsen

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2009

MILJØREDEGØRELSE 2009 MILJØREDEGØRELSE 2009 Forord Aalborg Kommune indbød i 1997 en række virksomheder til at deltage i en vækstgruppe med henblik på gennem workshops og møder at fokusere på miljøet og de miljøbelastninger,

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU!

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Vi har atter lånt Danske Bank bygningen, for endnu engang at illustrere hvad bygningen kan bruges til. Denne gang er det en kombination af Åbent Hus, høstmarked

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Forslag. Handlingsplan 2011 for klimaindsatsen i Furesø Kommune. Indledning

Forslag. Handlingsplan 2011 for klimaindsatsen i Furesø Kommune. Indledning Forslag Handlingsplan 2011 for klimaindsatsen i Furesø Kommune Indledning Dette forslag til handlingsplan og disponering af de afsatte midler til klimaindsatsen i Furesø Kommune i 2011 er udarbejdet med

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Erhvervspolitik i Høring Opsamlingsnotat med forvaltningens kommentarer og konsekvens NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling og Kommunikation Sagsbehandler: Karen Brehm Sørensen

Læs mere

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO Notat 06.06.05 CLO De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen Den fællesoffentlige bestyrelse for digital forvaltning har taget initiativ til en fælles markedsføringskampagne for digitale offentlige selvbetjeningsløsninger.

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Klima og energi CO2-udledning Vedvarende energi Elforbrug Varmeforbrug Københavnernes el- og varmeforbrug Klimatilpasning December 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt!

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! 2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indledning De følgende sider er et sammenkog af den årsberetning, som Vollsmose

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2015

Klima- og miljøregnskab 2015 Klima- og miljøregnskab 2015 Status på vej mod 65% -reduktion Siden lanceringen af Nykredits klima- og miljøstrategi frem mod 2020 er vi i Nykredit nået knap halvdelen af vejen i forhold til den interne

Læs mere

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem 7. juni 2013/Endelig Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem Mødet blev holdt den 6. juni 2013 i Viborg med deltagelse af energimedarbejdere fra 18 kommuner i regionen, Energinet.dk,

Læs mere

REFERAT. for. Det Grønne Råd

REFERAT. for. Det Grønne Råd GLADSAXE KOMMUNE By- og Miljøforvaltningen REFERAT for Det Grønne Råd Torsdag den 28.08.2014, kl. 16.30 startede Rådet på ekskursion i Høje Gladsaxe Parken og hørte om VandPlus projektet v/bo Brøndum fra

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Orientering til Fysisk Plan maj 2015. Aktuelle projekter og aktiviteter i Miljøpunkt Amager

Orientering til Fysisk Plan maj 2015. Aktuelle projekter og aktiviteter i Miljøpunkt Amager Orientering til Fysisk Plan maj 2015 Aktuelle projekter og aktiviteter i Miljøpunkt Amager Klimatilpasning Vejledning Arbejdet med vejledningen til medfinansiering til grøn klimavej er stadig sat mere

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne Slutrapport fra projekt Læs dansk på bibliotekerne Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 5 Læringsforløbene... 5 Netværk... 6 Organisering... 7 Aktiviteter

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION

BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG ORGANISATION GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKELIG ORGANISATION: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-,

Læs mere

You can have both - International strategi for Københavns Kommune

You can have both - International strategi for Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Bilag 1 You can have both - International strategi for Københavns Kommune 1) Fortællingen om København Det internationale arbejde skal understøtte kommunens fælles fortælling om byen

Læs mere

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020 FORKORTET VERSION Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. Salget af økologiske varer har nået nye højder og øko-begivenheder, som køernes forårsfest og høstmarkeder,

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: Formål: Hvorfor skal lokaludvalget lave projektet? Hvordan hænger projektet sammen

Læs mere

Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016

Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016 Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016 NB! Aktiviteter markeret med grønt gennemføres kun eller hovedsageligt vha. frivilligt arbejde. Da Miljøpunktet planlægger at ansætte ny centerleder

Læs mere