Projektledelse som karrierevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektledelse som karrierevej"

Transkript

1 Projektledelse som karrierevej Introduktion Henrik Timm Præsentation i tremandsgrupper 3 minutter Hvad kendetegner den kompetente projektleder? Morten Fangel Grupperne prioriterer mellem værdier af / succeskriterier for projektledelse 6 minutter Hør hvilke fordelene en projektcertificering giver dig og din virksomhed? Morten Fangel Idegrundlaget for IPMA Certificering Grupperne om erfaringer med certificering 3 m. Få kendskab til hvilke værktøjer ledelsen/projektchefen har til evaluering af virksomhedens projektmodenhed. Henrik Timm Afrunding Henrik Timm 1

2 Henrik Timm Partner og senior konsulent i Peak Consulting Group IPMA Assessor hos Ledelse Faglig ansvarlig for Peaks Projektstyringsuddannelse 2

3 Præsentation i tremandsgrupper Deltagerne fordeler sig i smågrupper hver med omkring tre deltagere. Runde med kort præsentation og begrundelse for at deltage i Spor 3. I alt 3 minutter 3

4 Morten Fangel Foreningsdirektør i Leder af IPMA Certificeringen i Danmark Ledelse af IPMA Advanced Courses og af IPMA Registrering af uddannelser Hovedforfatter til NCB en, Kompetencer i Projektledelse. Indehaver af Fangel Consulting as som leverer sekretariat til DPL. Fangel Uddannelse i Projektledelse mv. På vej med bogen Proaktiv Projektledelse. 4

5 Hvad kendetegner den kompetente projektleder? Morten Fangel Tre forskellige former for værdier 10 værdier af / succeskriterier for god projektledelse. Grupperne prioriterer hvert af de ti punkter og giver forslag til suppleringer. 6 minutter NCB ens tre kompetenceområder udmelding om tendenser. NCB ens kompetenceelementer og oversigt over anvendelsen til flere formål. 5

6 Værdier af projektets resultat og effekt 6

7 Værdier af at lede projektledelsen 7

8 Værdier af projektets ledelsesproces 8

9 Værdier af projektets ledelsesproces Under gennemgangen bedes alle prioritere hvad der typisk er vigtig værdier af projektledelsen. Under gruppedrøftelsen udfyldes et ekstra skema med gruppens typiske prioritering. 6 minutter Værdier af projektledelsen: 1. Indsigt i hvad der påvirker proj.s kompleksitet og risici 2. Orientering mod at skabe værdi for forretning/kunden 3. Forståelse for og accept af projektets mål og omfang 4. Overblik over proj. proces og delegering af roller 5. Opbakning fra projektets bestemmende parter 6. Samspil og synergi mellem projektets medvirkende 7. Tilfredshed med arbejdsvilkår for medvirkende 8. Udveksling af viden mellem projektets medvirkende 9. Udvikling af kompetencer for projektets medvirkende 10.Opretholde manøvredygtighed under gennemførelsen 11. Andre typer værdier: Vurdering af værdier: Begrundelser for scoringerne: Gennemsnit 9

10 10

11 Tre aspekter ved kompetent projektledelse Samspil Hvad er vigtigst i dine projekter? 11

12 Fem sektioner af metodeanvendelse 12

13 34 elementer vedr. metodekompetence Kompetencer på projektniveau 1. Planlægge og evaluere projektledelse 1.1 Karakterisere projekter og projektledelse 1.2 Anvende modeller for projektledelse 1.3 Planlægge projektets ledelsesindsats 1.4 Evaluere udøvet projektledelse 1.5 Facilitere projektets ledelsesaktiviteter 2. Organisere projektets ledelsesfaser 2.1 Organisere projektforberedelsen 2.2 Organisere projektopstarten 2.3 Organisere ledelse af projektudførelsen 2.4 Organisere projektafslutningen 3. Udøve overordnet projektledelse 3.1 Analysere projektet og dets omgivelser 3.2 Forankre i forhold til bestemmende parter 3.3 Afklare projektets mål 3.4 Strukturere indhold og afklare omfang 3.5 Planlægge projektets hovedforløb 3.6 Udforme projektets organisation 3.7 Bemande projektets organisation 3.8 Planlægge projektets økonomi 3.9 Indgå aftaler med projektets leverandører 3.10 Forvalte overordnede planer og ændringer 4. Udøve løbende projektledelse Kompetence på virksomhedsniveau 5. Lede virksomhedens projektprocesser 4.1 Planlægge detailforløb og ressourcer 4.2 Planlægge projektets kvalitetsaktiviteter 4.3 Følge op på kvalitet, tid, ressourcer m.m. 4.4 Etablere infrastruktur for kommunikation 4.5 Udvikle samarbejdet i projektet 4.6 Udvikle medvirkendes kompetencer 4.7 Lede projektets møder og korrespondance 4.8 Udøve personligt lederskab og coaching 4.9 Sparre vedr. den faglige projektudførelse 5.1 Karakterisere virksomhedens projektprocesser 5.2 Håndtere strategiske ledelsesprocesser 5.3 Håndtere projektorienterede ledelsesfunktioner 5.4 Håndtere ledelse af projektportefølje 5.5 Håndtere ledelse af program med projekter 5.6 Udvikle professionalisme i projektledelse 13

14 Flere anvendelser af kompetencevurderingsværktøjet?? Individuel selvvurdering af projektleder ud fra NCB Alle projektledere selvvurderer - ud fra fuld eller let NCB Matche uddannelsesbehov og tilbuddene om åbne uddannelser/kurser via NCB Kravspecifikation til uddannelse i projektledelse ud fra NCB? Review af projektledelse på det aktuelle projekt på grundlag af NCB Vurdere virksomhedens nuværende og ønskede Kompetence ud fra NCB 14

15 15

16 16

17 17

18 Aktuelt behov for forbedret metodeanvendelse Vigtighed for at få succes med projekthåndtering Metoder til at håndtere ledelsesopgaverne Anvendelse af metoder inkl. kompetencer hertil. NCB ens fem metode sektioner: Vigtig hed 1-5 Meto der 1-5 Anven delse 1-5 Beskrive forbedringsområder: 1. Planlægge og evaluere projektledelse 2. Forestå projektets ledelsesfaser 3. Udøve overordnet projektledelse 4. Udøve løbende projektledelse 5. Lede virksomhedens proj.processer Gennemsnit scoring 18

19 Hør hvilke fordelene en projektcertificering giver dig og din virksomhed? Morten Fangel Idegrundlag for IPMA Certificeringen Fordele for virksomheden Fordele for deltagere i certificering Fire niveauer som støtte for karrierevej 19

20 20

21 IPMA Certificering - kort fortalt 1. Teste projektlederens kompetence til at lede et projekt ved at anvende viden og erfaringer på en hensigtsmæssig måde. IPMA PRINCE 2 PMI Andre certificering certificering certificeringer 21

22 IPMA Certificering - kort fortalt 2. Vurderer både adfærd, metode og erfaring og evnen til at få disse delkompetencer til at forstærke hinanden ved ledelse af projekter. 22

23 IPMA Certificering - kort fortalt 3. Bedømmes af to assessorer som selv er er IPMA Certificerede på minimum samme niveau. 23

24 IPMA Certificering - kort fortalt 4. Certificering tilbydes på fire niveauer som afspejler og understøtter et karriereforløb inden for projektledelse 24

25 IPMA Certificering - kort fortalt 5. Deltagelse i certificering er selv-læreproces som giver et markant kompetenceløft i sig selv 25

26 IPMA Certificering - kort fortalt 6. Forvaltes af en separat dansk organisation Under baseret på aftale med og retningslinjer fra IPMA. Beth Tranberg KMD Kjeld Vognsen Post Danmark Mads Hjortkjær Topdanmark Poul Juel ATP Allan Krüger-Jensen BEC Morten Fangel Fangel Consulting 26

27 IPMA Certificering - kort fortalt 7. Certificeringen er internationalt anerkendt af certificeringsorganisationer i 50 lande. Austria Azerbaijan Bulgaria Canada China Croatia Czech Republic Finland Germany Denmark France AFITEP Greece Egypt Hungary Iran Iceland India Kazakstan Ireland Italy Norway Latvia Nether-lands Romania Poland Portugal Slovakia Russia Serbia- Montenegro Spain Slovenia South African Republic Taiwan Sweden Switzerland United Kingdom Turkey Ukraine USA 27

28 Udstedte certifikater IPMA Certificering i Danmark 6000 Udstedte certifikater 5500 TOTAL IPMA D IPMA C IPMA B IPMA A '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 28

29 Fordele for virksomheden Dokumenterer over for markedet, at organisationen har kvalificerede projektledere. Stimulerer det faglige miljø for professionel projektledelse og bidrager til en stadig højnelse af kompetenceniveauet. Synliggør karrierevejen for projektledere i organisationen. Giver et redskab til at sikre, at projektledelsen ligger i de rigtige hænder også ved nyansættelse af projektledere. 29

30 Fordele for projektlederen Dokumenterer viden og erfaring altså kompetencen i ledelse af projekter. Højner dit kompetenceniveau, idet deltagelsen i certificeringsprocessen i sig selv giver nyttig læring. Giver feedback på de områder, hvor der er brug for yderligere læring. Giver struktur på den personlige udvikling som projektleder. Grupper 3 minutter: Hvad er jeres erfaring med certificering? 30

31 IPMA Certificering på 4 niveauer 31

32 32

33 IPMA certificeringsforløbet Niveau D C B Titel Erfaring (6 mm) 36 mm 60 mm Trin 1 Trin 2 Trin 3 Certificeret i projektledelse Selvvurdering, ansøgning og eksamen Certificeret Projektleder Selvvurdering, ansøgning og eksamen Certificeret Seniorprojektleder Selvvurdering, ansøgning og eksamen Planlægningssession 360 feedback og projektrapport Interview og vurdering Projektleder sparring, interview og vurdering A 60 mm Certificeret Projektchef Selvvurdering, ansøgning og eksamen 360 feedback og caserapport Virksomhedssparring, interview og vurdering 33

34 Vederlag for deltagelse i IPMA Certificering Medlem Ikke medlem Niveau D Niveau C Niveau B Niveau A

35 35

36 Litteratur om projektledelse 10 fireksemplarer af bogen Ledelse af projekter udvid dine kompetencer Udleveret Tilsendes Kompetencer i projektledelse kr. 600 ekskl. moms - kr. 500 refunderet ved certificering Ledelse af projekter hele vejen rundt 400 kr. ekskl. moms Navn: Firma: Adresse: Direkte tlf.: Faktureringsadresse/-oplysninger: PS! Vedlæg evt. visitkort 36

37 Få kendskab til hvilke værktøjer ledelsen/projektchefen har til evaluering af virksomhedens projektmodenhed. Henrik Timm Det handler om at gøre de rigtige ting! Når projekter og programmer er startet er det væsentligt at de gennemføres så effektivt som muligt. Dvs. indenfor den aftalte tid og budget samt leverer det, de skal i den rigtige kvalitet. Høj modenhed ift. gennemførelse af projekter og programmer betyder, at organisationen har veldefinerede metoder, modeller og værktøjer, som er integreret i organisationens øvrige processer. Og at disse anvendes ensartet i alle projekter og programmer. Dygtige medarbejdere er ikke nok til at sikre en vellykket gennemførelse. Virksomheden er også nødt til at stille en robust governancestruktur op for at sikre konsistente gode resultater. En modenhedsmåling kan bidrag til at vise, hvor langt virksomheden er kommet. 37

38 Hvad kan en modenhedsmåling bidrage til? Et sted at starte med et fælles dokumenteret grundlag, som virksomheden kan forholde sig til. Belyser værdien af de investeringer, der allerede er foretage Et fælles sprog En fælles vision for det videre arbejde En struktureret ramme for at prioritere nye aktiviteter Hjælper til at belyse hvad eventuelle forbedringer, vil betyde for virksomheden 38

39 Modenhedsmålinger OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model) P3M3 (Portfolio, Programme and Project Maturity Model) Det handler om en vurdering af: - Standarder og Processer samt brugen af dem - Evnen til forbedring via evaluering og efterfølgende implementering CMMI (Capability Maturity Model Integrated) 39

40 Afrunding Henrik Timm Tak for jeres deltagelse 40

IPMA Certificering af projektledere på dansk

IPMA Certificering af projektledere på dansk Efterår 2011 IPMA Certificering af projektledere på dansk Via internationale standarder med 4 certificeringsniveauer Information om IPMA Certificering på engelsk Se www.danskprojektledelse.dk Dansk Projektledelse,

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Med 1+2&3+4 moduler + fokus på praktik 10. uddannelsesrunde Marts september 2015 Fokus på at muliggøre et markant kompetenceløft Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur LEDE VIRKSOMHEDENS PROJEKTPROCESSER KAPITEL 16 KOMPETENCE 5.6 Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse morten@fangel.dk Palle Buus Jensen,

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

Find fokus! Projektstyring, informationsdesign, infrastruktur. kursusgang nr. 1, d. 13. september 2010. Lars Brodersen

Find fokus! Projektstyring, informationsdesign, infrastruktur. kursusgang nr. 1, d. 13. september 2010. Lars Brodersen Find fokus! Projektstyring, informationsdesign, infrastruktur kursusgang nr. 1, d. 13. september 2010 Lars Brodersen Problemstillingen Kurset handler om at forberede jer på at være gode til projekter ude

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse www.mannaz.com Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed.

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Professionel projektadfærd giver effekt på bundlinjen

Professionel projektadfærd giver effekt på bundlinjen Professionel projektadfærd giver effekt på bundlinjen MINIRAPPORT OM Af Michael Ehlers, Jesper Krøyer Lind og Alexander Strange, Implement Consulting Group Implement Consulting Group har for anden gang

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse

Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse DPL 1.1 / 11-02-19 Årsberetning 2010 1 Indhold 0. Introduktion 3 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

Effekt af FVU. Anbefalinger til Uddannelsesaktører. FVU-området

Effekt af FVU. Anbefalinger til Uddannelsesaktører. FVU-området Effekt af FVU & Anbefalinger til Uddannelsesaktører på FVU-området Konsulenter: Jesper Lund/Lone Vestergaard Pedersen Mercuri Urval A/S Anbefalinger til aktører på FVU-området side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Rapport Projekt 2012-5

Rapport Projekt 2012-5 Rapport Projekt 2012-5 Tillidsbaseret Lean Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Side 1 Indhold Indledning s.. 2 Resume s..3 Baggrund..s. 4 Hvad er Tillidsbaseret Lean?...s. 5 Projektforløb. s. 6 Resultatet.

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken. Six Sigma

IBC Innovationsfabrikken. Six Sigma IBC Innovationsfabrikken Lær at spare tid, penge og ressourcer med, - en internationalt anerkendt og førende metode til forbedringsarbejde på tværs af brancher og virksomheder. Lær at spare tid, penge

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere