Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016"

Transkript

1 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi

2 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN - HVORDAN ER VI ORGANISERET - HVAD HAR VI GJORT - HVILKEN RESPONS HAR VI FÅET - HVAD VIL VI FREMADRETTET - SPØRGSMÅL

3 HVEM ER JEG Christina Egelund Antonsen 37 år Projektleder og Innovationskonsulent Projektleder på Sikkert Patient Flow Uddannet sygeplejerske i 2000 Videreuddannelse Diplom i ledelse og styring IPMA-D certificeret i projektledelse Arbejdet på Hospitalsenheden Horsens i 14 år i forskellige afdelinger

4 BAGGRUND FOR AT STARTE SIKKERT PATIENT FLOW Kronisk overbelægning på akutafdelingen og medicinsk afdeling (Q Q2 2013) Personale og patienter oplevede ofte kaos og brandslukning Task force møder flere gange om ugen med tilkald af HL, hvor der ingen synlig tillid eller samarbejde på tværs var tilstede for at løse det 4 medicinske patienter i orto / kir. lånesenge daglig Retorikken i huset gik ofte på at akutafdelingen havde et problem! Akutplanen var ikke helt implementeret hverken i HEH eller RM Ingen gennemførelse af de opstillede mål for opgaven i AA set af læge inden 1 time, plan efter max. 4 timer og max. 30 min. ventetid for patienter i det blå spor Oplevelse af, at der var skabt en stor sammenhængskraft på hospitalet ifm projektet: Patient Sikkert Sygehus Læste om Sikkert patientflow fra IHI, Boston (Institute for Healthcare Improwement), kontaktede Dansk Selskab For Patientsikkerhed BEHOV FOR AT SKABE SAMMENHÆNGSLRAFT, FÆLLES MÅL FOR AT KUNNE LEDE OG STYRE ET AKUTHOSPITAL!!

5 SIKKERT PATIENT FLOW HVILKE OPGAVER SKAL DET HJÆLPE MED AT LØSE? Bidrage til at Hospitalet får konsolideret og organiseret sig som et Akuthospital den nye nationale dagsorden Bidrage til at den overordnede strategi for Hospitalet lykkes patienten som partner, kvalitet i alt, sammenhæng i alt Sikre fortsat gode patientforløb i samarbejde med alle interessenter (internt på hospitalet, praktiserende læger, kommuner, andre hospitaler, præhospitalet) Styre patientindtaget, udskrivelser, overflytninger mellem afsnit, afdelinger og hospitaler samt overbelægninger gennem forudsigelse Medvirke til at gøre Akuthospitalet mest mulig forudsigeligt og kompetent styret - time for time døgnet igennem - 24/7/365 Understøtte den bedste personaleanvendelse og højeste kompetenceudvikling 5

6 MÅLET MED SIKKERT PATIENT FLOW DEN RIGTIGE PATIENT, I DEN RIGTIGE SENG, PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT OG BEHANDLES AF DET RIGTIGE BEHANDLERTEAM Den enkelte patient skal opleve et sikkert og sammenhængende indlæggelsesforløb af høj kvalitet Behov for at perfektionere patient flowet gennem efterspørgslen af realtidskapaciteten Behov for at medarbejdere, lærer hvordan de kan forbedre det generelle patientflow på hospitalet gennem kompetent forudsigelse og planlægning Undgå overraskelser med for få eller for mange senge på bestemte tidspunkter af dagen Anvende data til at organisere afdelingerne efter behovet for indlæggelser og udskrivelser

7 HVORDAN HAR VI ORGANISERET OS PÅ HEH I SIKKERT PATIENT FLOW Styregruppe med HL, AL og projektleder Projektgruppe med projektleder, afd.spl., overlæger fra Med. Afd. og Akutafdeling, flowkoordinator Kliniske koordinatorer i 6 kliniske afsnit, på COP og DKC Flowkoordinatorer på husniveau, men fysisk i Akutafdelingen Akutkoordinatorer i Akutafdelingen

8 HVAD HAR VI ARBEJDET MED OG IMPLEMENTERET INDTIL NU? ALT ER STARTET MED PRØVEHANDLINGER Startet Kapacitetskonference på tværs af hospitalet Daglig kapacitetskonference afvikles præcist kl til max. kl med deltagelse af alle kliniske afsnit, intensiv og BDA Skarpt fokus på udskrivelses- og overflytningstidspunkt spørge om hvad skal der til for at patienterne udskrives tidligere både dagen og tidspunktet Følger op på gårdsdagens estimering blev patienten udskrevet på det estimerede tidspunkt hvis ikke hvad var årsagen Dokumenterer handlinger, registreringer mv., som kan understøtte forudsigelser fremadrettet. 8

9 HVAD HAR VI ARBEJDET MED OG IMPLEMENTERET INDTIL NU - FORTSAT Startet Tavlemøder i alle kliniske afsnit og Hvert afsnit beslutter hvornår læger, sygeplejersker og terapeuter mødes for at planlægge forløb Alle mødes præcis til aftalt tid hver morgen mellem 10 min. og 20 min. Afholdes inden kapacitetskonference idet det kvalificere dagens flow i det enkelte afsnit samt estimere udskrivelse Fremgangsmåde i alle afsnit: Medicinsk hastegrad Udskrivelser / overflytninger Resten Patientsikkerheds elementer bringes ind 9

10 HVAD HAR VI ARBEJDET MED OG IMPLEMENTERET INDTIL NU - FORTSAT Nyorganiseret og etableret to nye funktioner Flowkoordinator med overblik over hospitalets kapacitet Leder kapacitetskonferencen Sparrer med akutvagten, speciallægen, afd.sygeplejersken og AL Kliniske koordinatorer i 6 kliniske og 3 operative afdelinger med ansvar for at få sat udskrivelsesaktivitet på Klinisk Logistik tavler - dato og tidspunkt på forløbet Tæt samarbejde med flowkoordinatoren, afd.sygeplejersken og afsnitsansvarlig overlæge Deltager dagligt i kapacitetskonferencen Leder tavlemødet i afsnittet Afviklet 2 x obligatorisk koordinatoruddannelse 2014 inkl. JTI-profil Starter netværksmøder med fokus på roller med ekstern supervisor april

11 HVAD HAR VI ARBEJDET MED OG IMPLEMENTERET INDTIL NU - FORTSAT Skabt gennemsigtighed på tværs af afdelinger vha. Klinisk logistik tavlerne Har udviklet overbliksskærm til flowkoordinatoren, som kan se patientbelægningen inkl. udskrivningsdato OG -tidspunkt på alle afsnit Udviklet en tæller, som kan vise flowkoordinatoren den samlede sengekapacitet på hospitalet og på den enkelte afdeling marts 2014 Indført hjælpeskema til sengeudnyttelse (waste) 11

12 FORELØBIGE RESULTATER EFTER INDFØRELSE AF KAPACITETSKONFERENCEN OG SIKKERT PATIENTFLOW KVANTITATIVT Tidligere udskrivelser på dagen fokus på bedre forudsigelser bedre samarbejde med kommunerne, mange patienter får i.v. behandling i hjemmet Tendensen efter de første 9 måneder: patienterne udskrives tidligere på dagen og på ugen tidspunkt er flyttet fra kl frem til kl.9, 11 og 13. Flere udskrives i weekenden og på skæve tidspunkter af døgnet. Lavere belægning i 2 af de medicinske afsnit siden maj 2013 Kraftig nedgang i lånesenge = medicinske patienter i kirurgiske afsnit. Følges hver uge. 12

13 FORELØBIGE RESULTATER EFTER INDFØRELSE AF SIKKERT PATIENTFLOW - FORTSAT KVANTITATIVT

14 FORELØBIGE RESULTATER EFTER INDFØRELSE AF SIKKERT PATIENTFLOW - FORTSAT KVALITATIVT Større patienttilfredshed ro, forudsigelighed, forventningsafstemning Øget samarbejde alle afdelinger imellem - der skabes gode solide relationer, når man mødes til den daglige kapacitetskonference. Alle får et helhedsbillede af belægningen på hospitalsniveau på KK og overbelægning opfattes nu mere som alles opgave at bidrage til at løse! Intensiv Afdeling og BDA føler sig som en del af huset Overbelægning håndteres på meget mere rolig vis uden kaos eller unødvendige task force møder kun indkaldt til 2 task force møder siden marts 2013 Øget brug af BDA til at fremme tidligere udskrivelse Bedre planlagt patientforløb mellem intensiv afdeling og stamafsnit Større forståelse for og samarbejde med kommunerne

15 FORELØBIGE RESULTATER EFTER INDFØRELSE AF SIKKERT PATIENTFLOW - FORTSAT PATIENT UDTALER I JP DEN 12. FEBRUAR 2014:..Hans-Erik Nielsen kan mærke forskellen. Den 64-årige tidligere asfaltarbejder lider af den kroniske lungesygdom KOL, og i de seneste fem-seks år har han frekventeret lungemedicinsk afdeling. Sidste gang jeg var indlagt, var det en galeanstalt. Det ene øjeblik skulle jeg røntgenfotograferes, og det næste øjeblik troede de, at det var jeg blevet. Men denne gang har det været helt anderledes siger Hans-Erik Nielsen, der især har mærket forskellen i akutmodtagelsen, som næsten alle medicinske patienter kommer igennem ved indlæggelsen.»der er sygeplejerskerne mere rolige, end de plejer. Tidligere kunne man blive lagt hen på en stue, og så lå man alene i seks-syv timer, før man blev flyttet. Normalt er jeg altid blevet flyttet flere gange, men det gjorde jeg ikke denne gang. Jeg bliver holdt orienteret, og det virker som om, at personalet har en klar plan for, hvad der skal ske fremad,«siger han.

16 FREMADRETTEDE TILTAG NYE INTERESSENTER Optimering af kapacitetskonferencen kl.9.15 Der er nu udviklet et elektronisk kapacitetsskema, mhp om afsnittet, afdelingen eller HEH er i rød, gul eller grøn zone. Afhængig af zone lægges plan for at løse dagens udfordringer i hhv. afsnit, afdeling, hospital så tidligt på dagen som muligt. Ny organisering i Akut 60-70% af de udvalgte patienter i akutafdelingen går hjem fra akutafdelingen Patienter, som indlægges i Akutafdelingen, er triageret indenfor 2-5 minutter og set af akutlæge indenfor 1 time. Fortsat hovedfokus på udskrivelsesdato og klokkeslet på alle patienter Plan for patienten skal foretages indenfor 4 timer Flere læger i front (speciallæger) dag-aften per 1. maj

17 FREMADRETTEDE TILTAG NYE INTERESSENTER Prøvehandlinger Data understøttelse Projekt med præhospitalet ift. transport ved udskrivelse Fremskaffe DATA til at skabe viden og større forudsigelser og planlægning af bla. sæsonudsving Udskrivelses lounge Kan vi forudsige om specifikke sygdomsgrupper indlægges, hvornår, Flyt når patienten er klar og ikke når klinikerne er klar eller har ledig plads i hvilke afsnit, på hvilken årstid mhp en bedret personalebemanding på specifikke tidspunkter i specifikke afdelinger Muligt projekt med VIA, Horsens om Udarbejde et program for indsatsen vejrvarslinger, ulykkesvarsling mm

18 DATA PRÆSENTERES PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT MEN ØNSKER MERE

19 SPØRGSMÅL????? TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

Hospitalsenheden Horsens. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015

Hospitalsenheden Horsens. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Teamet fra Hospitalsenheden Horsens, som er med på LS3 Vores forbedringsteam fra Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen

Læs mere

Slutevaluering af projekt på Akut-afdeling på Hospitalsenheden Horsens. ABT ansøgning nr. 59. 2011

Slutevaluering af projekt på Akut-afdeling på Hospitalsenheden Horsens. ABT ansøgning nr. 59. 2011 Demonstrationsprojekt på Akut-afdelingen Hospitalsenheden Horsens It-støtte som middel til højere effektivitet og kvalitet i behandlingen Systemet giver mig overblik og gør det lettere for mig at prioritere

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden INDHOLD Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden Kapitel 3 23 Princip 2: Kortlæg værdistrømmen Kapitel 4 29 Princip 3: Skab flow Kapitel

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN Patientsikkert sygehus: Thy-Mors vil være landets første tryksårsfrie sygehus Tværfaglig indsats mellem sektorer: Psykiatrien leverer hjælp ud af huset til Aalborg Sygehus Sygehus Thy-Mors PERSONALEMAGASINET

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 5 / September 2011. Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 5 / September 2011. Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel TIDSSKRIFT FOR DANSK Sundhedsvæsen 87. årgang / Nr. 5 / September 2011 Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel Til lands

Læs mere

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Natarbejde med færre gener - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Indhold Side 3-5: Temaer Side 6: Helbredskontrol Side 7-15: Inspiration fra arbejdspladserne Bagsiden: Anbefalinger Bedre og sundere

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere