Café Drop Ind Aktivitetshuset Fønix

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Café Drop Ind Aktivitetshuset Fønix"

Transkript

1 Støttecentrets personale holder pause Støttecentret Kompleksitet & Helhed Café Drop Ind Aktivitetshuset Fønix

2 Indhold Kompleksitet & Helhed...3 Værdigrundlag...4 Støttecentret - 85 Distriktshjemme-vejledning...5 Café Drop Ind... 9 NADA et nyt tilbud i Café Drop Ind...11 Aktivitetshuset Fønix Klub Fønix:...16 Praktiske Oplysninger...18 Udarbejdet af Støttecentret, Handicap, Mosetoften 20, 8722 Hedensted April

3 Kompleksitet & Helhed Støttecentrets logo symboliserer en del af vores menneskesyn. Når mennesket er i centrum, skal vores tilgang rumme kompleksitet og være helhedsorienteret. Samtidig symboliserer det vores samlede tilbud, der har vokset sig til en stor og kompleks helhed. Støttecentrets kontor- og mødefaciliteter for Hedensted Kommunes distriktspecialvejledere ligger på Bytorvet 10 i Hedensted. På Søndergade 21B i Hornsyld ligger Café Drop Ind, som er et 104 tilbud til visiterede brugere, hvor man kan mødes til hyggeligt samvær, et måltid mad og sidst men ikke mindst Aktivitetshuset Fønix, som ligeledes hører under 104, med tilbud om undervisning på den kreative linie, musik- og rytmiklinien, naturlinien, samt Klubtilbudene Netcafé og Filmklub. I huset varetages også koordineringen af Ledsagerordningen og Hjemmepasserordningen samt tilsyn med aflastningsfamilier. Se særskilte brochurer. Desuden er Nebsager Bomiljø tilknyttet Støttecentret. Se særskilt brochure. Yderligere informationer og dokumentation kan findes på Hedensted Kommunes hjemmeside under Sundhed og Omsorg/Handicapområdet/Støttecentret. 3

4 Værdigrundlag (Uddrag) Vi arbejder udfra en anerkendende grundholdning, hvor brugerens udvikling, livskvalitet, selvbestemmelsesret og ligeværd er i højsædet. Herunder at brugeren har krav på: At blive mødt med ligeværd, respekt og værdighed. (Anerkendelse) At der tages udgangspunkt i ressourcer i stedet for handicap/problemstilling At blive mødt med åbenhed og ærlighed At blive mødt med humor og et smil At opleve tryghed og føle sig beskyttet. Vores kerneydelser er: Udviklingsarbejde Identitetsarbejde Ressourceorienteret og kompenserende pædagogik, hvor fokus er den enkeltes trivsel og livskvalitet Omsorgs- og forebyggelsesarbejde. 4

5 Støttecentret - 85 Distriktsspecialvejledning Specialvejledning tilbydes som hjælp/støtte efter servicelovens 85 og tolkes således: Et tilbud om social støtte i hverdagen, til personer med nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsevner, eller særlige sociale problemer. Støttebehovet/vejledningen vurderes individuelt, så der udvikles Et liv så tæt på egne præmisser som muligt. Støtten kan bestå af: Samtaler om det der fylder følelsesmæssigt, praktisk og økonomisk Støtte til at sikre indflydelse og inddragelse i forhold om eget liv Støtte til at bevare og udvikle selvværd Støtte til at blive integreret i nærmiljøet Støtte til at bevare og udvikle selvstændighed Støtte til den daglige økonomi samt de større økonomiske beslutninger Støtte til udbygning og bevarelse af socialt netværk, herunder pårørende Støtte til erkendelse/accept af handicap Støtte til at respektere andres forskelligheder og ressourcer Støtte til at finde og evt. overskride personlige grænser med henblik på udvikling Støtte til samarbejde med arbejdspladser, sagsbehandlere, læger, speciallæger, sygehuse, undervisere, økonomiske rådgivere, fysio- og ergoterapeuter, hjemmeplejen, lokal- 5

6 befolkningen m.v. Specialvejlederen kan desuden deltage som bisidder/støtteperson ved møder med ovenstående instanser Støtte til tilrettelæggelse og udførelse af aktiviteter/fester Støtte til at skabe kontinuitet, overblik, struktur og tryghed, samt træning i at indgå i den planlagte struktur Støtte til motion f.eks. gåture/styrketræning Støtte til udfyldelse af opstart af ansøgninger i forhold til pension, boligstøtte, hjælpemidler, ledsagerordning, handicapkørsel m.m. Oplysning til brugerne om mulighederne for beskæftigelse og fritidsaktiviteter Praktisk støtte i hjemmet, herunder rengøring/oprydning hvor brugeren selv er aktiv, samt verbal guidning omkring personlig pleje, tøjvask og lign. Den praktiske støtte ydes som træning/guidning med udvikling af større selvstændighed som mål, og sker efter en individuel vurdering af, om det er hjemmehjælp eller pædagogisk støtte der er brug for I særlige tilfælde ydes desuden kompenserende praktisk støtte. Specialvejledningen ligger som udgangspunkt mellem kl Brugergrupperne fordeler sig pt. på følgende problemstillinger Senhjerneskader, ADHD, sclerose, muskelsvind, psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse, sociale problemstillinger, Aspergers syndrom/ autismepektrumforstyrrelser. Desuden forefindes psykiatriske overbygninger og lettere misbrug. 6

7 Specialvejledningen er overordnet struktureret, så nye brugere tildeles de specialvejledere, der har ledig tid og ikke efter brugerens handicap. Det betyder, at den enkelte specialvejleder ikke nødvendigvis er ekspert i alle handicaps/problemstillinger. Den nødvendige viden hentes så via sparring/viden fra hele personalegruppen, Internettet, og bøger. Derudover suppleres med nødvendige kurser, supervision og temaundervisning. Meget viden og mange metoder kan desuden anvendes på tværs af problemstillingerne. Se Hedensted Kommunes hjemmeside under Sundhed & Omsorg/ Handicapområdet/Støttecentret/Imageprofil for beskrivelser/dokumentation af de metoder og teorier der anvendes i det pædagogiske arbejde. Sammen kan vi flytte hele verden 7

8 Politik vedrørende kørsel med brugere, i forbindelse med specialvejledning Personalet kan individuelt vælge, om de vil anvende egen bil til kørsel med brugere. Anvendes egen bil, skal brugeren godkende og underskrive en Ansvars- og Erstatningserklæring, som opbevares på Støttecentret. Desuden betales statens højeste takst pr. km. Undtaget for betaling er tilfælde, hvor brugeren har brug for ledsagelse til læge, speciallæge, hospital, tandlæge, psykolog, psykiater, socialrådgiver m.m., i kraft af sit handicap. Hvis personalet er passager i brugerens egen bil, skal personalet sikre sig, at brugeren ikke er påvirket af alkohol og øvrige rusmidler, eller indtager trekantsmærket medicin. Kørsel med brugeren som chauffør, er i disse tilfælde ikke tilladt, af sikkerheds- og forsikringsmæssige årsager. Øvrigt Ønsker brugeren under f.eks. en indkøbstur, at indtage et måltid, kaffe/te eller andet sammen med specialvejlederen, er brugeren forpligtet til at betale for dette. Visitation Sagsbehandlerne i handicapafdelingen visiterer til specialvejledningen og en ansøgning rettes derfor til Hedensted Kommune tlf. nr Herefter vil ansøgning blive behandlet på et visitationsmøde, hvor sagsbehandleren og Støttecentret deltager. Når en ansøgning om støtte imødekommes, vil brugeren blive kontaktet af sagsbehandleren og efterfølgende af den specialvejleder, som skal have opgaven. 8

9 Café Drop Ind Café Drop Ind er en café for brugere over 18 år, som er visiteret til 85 specialvejledning, til undervisning i Fønix, eller i sjældnere tilfælde visiteret kun til caféen, med henblik på socialt samvær. Caféen er et imødekommende og uforpligtende sted som vægter et sundt måltid, samt det sociale samvær med hyggesnak og diverse spil højt. Pårørende/kærester er velkomne. Rygning foregår i den tilknyttede glasbygning. Åbningstider: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl I Caféen kan man købe smørrebrød, en lun hovedret, og spændende salat. Alt er lavet fra bunden og under hensyntagen til kalorieindholdet. Desuden sælges sodavand, juice, slik og frugt. Se priser på opslag i caféen. Jobber i caféen: I tilknytning til caféen er der pt. ansat 2 brugere. Job timerne er normeret til 100 i alt pr. uge. Arbejdsopgaverne og timetallet tilpasses individuelt. Opgaverne består hovedsaglig af rengøring, en smule havearbejde, indkøb og madlavning, borddækning og afrydning/opvask efter måltiderne. Interesserede kan henvende sig til personalet. 9

10 Jobpraktik Café Drop Ind samt Støttecentret, tilbyder desuden ulønnet jobpraktik, med henblik på afklaring af praktikantens fremtidige situation. Aktivitetsanalyse På Hedensted Kommunes hjemmeside under Sundhed og Omsorg/ Handicapområdet/Støttecentret/Aktivitetshuset Fønix, er alle aktiviteter beskrevet i en Aktivitetsanalyse, der dokumenterer den behandling/de pædagogiske mål, der ligger bag arbejdsopgaverne. Personale Der er pt. tilknyttet 3 specialvejledere til caféen. Visitation Visitation foregår via sagsbehandlerne i Handicapafdelingen på tlf Øvrige aktiviteter I løbet af året arrangeres der flere aktiviteter/fester. Min. 4 gange årligt bowles der i Hedensted Bowlingcenter, i løbet af sommerferieperioden tager vi på ture, i efteråret holder vi høstfest, vi tager på juletur og holder julefrokost. Specialvejlederne giver besked om disse tilbud, desuden opslås de på hjemmesiden og i Caféen. 10

11 NADA et nyt tilbud i Café Drop Ind 4 personaler har deltaget i den diplomgivende uddannelse som NADA behandlere hos Lars Wiinblad. Lars er udpeget som NADA ansvarlig i Danmark og har selv forfattet undervisningsmaterialet. De 4 NADA behandlere er: Eva Paetau, Jannie Kargård, Malene Freiesleben og Jeanette Nielsen. 11

12 Aktivitetshuset Fønix Aktivitetshuset Fønix byder velkommen til et levende, dynamisk og hyggeligt forum, for mennesker med specielle behov, der gerne vil udfordres og have meningsfulde aktiviteter. Fønix er normeret til 8-10 brugere pr. hold. På Hedensted Kommunes hjemmeside under Sundhed og Omsorg/ Handicapområdet/Støttecentret/Aktivitetshuset Fønix, er alle aktiviteter beskrevet i en Aktivitetsanalyse, der dokumenterer den behandling/de pædagogiske mål, der ligger bag undervisningen. Tilbudet er rettet mod brugere der er tilknyttet handicapområdet i Hedensted Kommune. Andre kommuner har dog mulighed for at købe en plads, hvis Hedensted Kommune ikke selv kan fylde holdene op. Vores nuværende rammer er ikke optimale, og vi har derfor begrænset plads til kørestolsbrugere. Ligeledes har vi ikke handicaptoiletter eller lift. 12

13 Underviserne er fagprofessionelle, og har indsigt i brugergrupperne. Endvidere er der tilknyttet en aktivitetsansvarlig socialpædagog. Efter undervisningen er der mulighed for at spise og hygge i Café Drop Ind. Transport Transporten til og fra Fønix er gratis og foregår i Fønix s egen bus. Man bliver samlet op på ruten rundt i kommunen/erne og skal derfor beregne en vis transporttid. Egenbetaling Hvis du ønsker at beholde de ting du producerer på Kreativ linien, vil der være en mindre egenbetaling. Ønsker du ikke at købe tingene, vil de blive solgt i vores montre eller på den årlige julestue. Der serveres lidt mad og drikke i løbet af formiddagen, der betales af en fælles kaffekasse, som koster 30 kr. om måneden pr. hold man deltager på. Det er frivilligt at deltage i den fælles ordning, der kan medbringes lidt mad hjemmefra i stedet. 13

14 Kreativ linien: mandag og tirsdag Undervisere Anniesette Elley Foght og Carsten Her bliver der bl.a. arbejdet med: Filtning af uld og fremstilling af tasker, punge, pynt, m.m. ud af dette. Fremstilling af billeder med maling og dekoupage. Maling/pyntning af præfabrikerede produkter. Vævning. Knytning. Læderarbejde. Smykker. Musik og rytmik linien: onsdag Underviser Hanne Korsgaard Her bliver der bl.a. arbejdet med: Sang og korsang. Komponering af melodier og tekster. Spil på diverse rytmeinstrumenter. Drama. Bevægelse. Fønixkoret optræder desuden ved særlige lejligheder. 14

15 Natur linien: - torsdag Undervisere Jens og Malene Her bliver der bl.a. arbejdet med: Sanseoplevelser. Naturvandring. Fiskeri. Svampeplukning. Fuglekiggeri. Fosilfinding. Natur linien er enten ude i naturen eller i Skovhytten ved Boller, så husk at medbringe tøj og fodtøj efter vejrforholdene. 15

16 Klub Fønix Netcafé onsdag Her bliver der bl.a. arbejdet med: At læse, skrive og sende mails. At oprette en profil på Facebook. At finde rundt på Internettet. At bruge søgemaskiner som f.eks. Google. At spille forskellige spil. Filmklub torsdag Her handler det om: At se forskellige film. Diskutere film og deres indhold/budskaber. Hygge med kaffe/te/sodavand og lidt guf. 16

17 Madklub Første mandag hver md Her handler det om: At lave mad sammen, spise og hygge, samt rydde op i fællesskab. 17

18 Praktiske Oplysninger Støttecentret Mosetoften Hedensted Tlf.nr Træffetid hverdage mellem Leder Helle Mortensen Teamledere Jeanette Nielsen og Bente Dalsgaard Koordinator for Ledsagerordningen/pecialvejleder Jørgen Hiorth Koordinator for Hjemmepasserordn./specialvejleder Susanne Enghøj Grotkjær Der er pt. desuden ansat 20 pecialvejledere, 1 aktivitetsansvarlig, samt en teknisk servicemedarbejder. Mobiltelefonliste over personalet udleveres efter ønske. 18

19 Café Drop Ind Søndergade 21 B 8783 Hornsyld Tlf. nr Åbningstider pt.: Man Tirs. Ons. Tors Caféansvarlig Jette Thygesen Aktivitetshuset Fønix Søndergade 21 B 8783 Hornsyld Tlf. nr Åbningstider pt: Kreativ linien: Mandag og Tirsdag Musik- og rytmiklinien: Onsdag Natur linien: Torsdag NetCafé: Onsdag Filmklub: Torsdag Madklub: Første mandag hver md Aktivitetsansvarlig Anniesette Elley Foght 19

20 Niels Espes Vej Hedensted T:

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer ressourcer koordinering kur undervisning KUR-modellen Job og rehabilitering for flygtninge med traumer Velkommen til KUR KUR er en model, der giver konkrete redskaber til erhvervsafklaring og beskæftigelse

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Ret og vrang dine rettigheder og muligheder. En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune

Ret og vrang dine rettigheder og muligheder. En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune Ret og vrang dine rettigheder og muligheder En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune FororD Hva så Århus? Dansk Handicap Forbund arbejder for at forbedre forholdene for mennesker

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere