III 7 Fribordet rettes ind

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "III 7 Fribordet rettes ind"

Transkript

1 Han Herred Havbåde III 7 Fribordet rettes ind Morten Gøthche, Mathilde Højrup, Pipsen Monrad Hansen og Thomas Højrup juni 2011 Den første tilnærmelse til en ekspliciteret skrogform rettes foreløbig til, så den øvre skrogbygnings problematik bliver mulig at bearbejde Ligesom skibsbundens justering kunne gøre brug af såvel bundstokkenes nivellering som måling fra centerplanets målesnor, så kan den øvre skrogbygnings justering gøre brug af såvel måling af eksisterende bord fra køl og fra målesnor som eksperimentel udformning og påbygning af en tilnærmet erstatning for de manglende, øverste bordgange, hvis facon angives af de øverste spanter. Den første ubekendte er det øvre fribords højde, der har afgørende betydning for kimmingens mulighed for at forene bund og skibsside. Også den kan vejledes af styrbord side ligesom bunden, men jo højere op der måles, desto mere usikker er målingen, for i styrbord er der ingen bordgange, som når ud til stævnene og bestemmer skibssidens hældning. 1

2 Det undersøges med et fysisk pres, hvor langt ud skibssiden vil føje sig, samtidig med at der tages mål heraf for at finde en mulig bestemmelse af et mål, der kan ophæve forskellene på de to modsatte sider i en troværdig, identisk afstand til målesnoren. Det ser ud til, at bagbord øvre fribord skal trykkes lidt agten for midten for at stemme med styrbord side. Eller også skal modsætningen ophæves ved, at styrbord trækkes lidt ned, mens bagbord støttes mere op og dermed ind agten for midten. Det er denne løsningsmulighed, hvis potentiale prøves af i den fysiske justering. 2

3 Bagbord får en understøtning til de øverste bordgange. For at opretholde linjerne i skibssiden som helhed sættes også en understøtning længere forude. 3

4 Styrbord side trækkes derimod ned og ud, så der opnås en identisk højde og bredde på de to sider. 4

5 Måling afslører at et træk giver nye forskelle, som kræves imødegået med yderligere understøtning længere agterude. 5

6 En ny stiver tildannes i afmålt længde. 6

7 Stiveren skubbes ind og kiler bordet opad. 7

8 Landet kan imidlertid ikke holde til modsætningen imellem presset opad her og trækket nedad lige foran for, så det må forstærkes med en ekstra nål. 8

9 Den færdigt justerede korrektion ser imidlertid rimeligt hensigtsmæssig ud. Indefra ses, at samlingerne mellem bundstok og oplænger er blevet forholdsvis tætte, hvilket tyder på, at der er opnået en i og for sig troværdig justering. 9

10 Næste skridt er at udnytte det formgivende potentiale i de øvre spanteender, der angiver de øverste, manglende bord for og agter. Der er ikke bestemmelser nok til at determinere de enkelte bords individuelle facon med nogen nøjagtighed, men deres højde og linjer angives tilnærmelsesvis af spanterne og stævnene, når disse forbindes. Ved at forbinde dem bliver det derpå muligt at ændre på forløbet ligesom med de øvrige bordgange, og undersøge konsekvenserne af forskellige udformninger for såvel det øvre skibs linjer som for skrogformen i sin helhed inklusive kimmingens problematik samt de forskellige skarp i halsen forude og slippet agterude i skibsbunden. Et groft tilskåret ri af pap hæftes til spanteenderne med klemmer. 10

11 Spanterne mærkes af på rien. Den tilskårne model skrues fast til stævnen. 11

12 Det lykkes at danne et første forløb, hvis antydning også formår at afslutte stævnen på en rimelig troværdig måde. Det hele har fået et lille løft og understøttes af en høj stiver. Agter hæftes en tilsvarende ri til spanteenderne. 12

13 Der afsløres megen potentiel facon i det øverste agterskib allerede ved at bukke rien på plads. Den groft tilskårne model hæftes med klemmer. Agter angiver spanteenderne endnu en bordgang over det gennemgående øverste bord. 13

14 Små vred af agterste spant og bord kan give store variationer i det afsluttende bordforløb, hvis forskelle har rumlige konsekvenser ned i skrogformen. Morten forestiller sig en agterende, hvis to øverste bord runder ind fra det tredje øverste bord. 14

15 En række hollandske fartøjstyper har helt frem til moderne tid dyrket denne måde at afrunde et agterskrog på en i øvrigt lodretstående stævn. Med den eksperimentelle model af næstøverste bord fastgjort tager skudens agterende sig foreløbig sådan ud. Der er mange løse ender i agterskibet endnu, men ingen tvivl om, at det er bredt afrundet over vandet og skarpt under vandlinjen. Det tyder på en hensigtsmæssig bæring over og skæring under vandet i agterskibet. 15

16 På grund af den hidtil ret spinkle forbindelse mellem det øvre fribord og agterstævnen får rekonstruktionen af de manglende øverste bordgange stor betydning for agterskibets rum og formgivning. Der kan eksperimenteres med at gøre de øverste bord kortere eller længere og studere differancens spor (Derrida 1968) og forskellige konsekvenser i de nedre bordforløb. Forskellene måles og genererer nye idéer til, hvordan sammenhængene betinger hinanden. 16

17 Anskuet herfra skaber justeringerne i de øvre bordgange bedre sammenhæng imellem de bord- og spanteender, der peger ind mod den kimming, som glimrer ved sit fysiske fravær. Der er dog endnu spanteender, som tyder på, at kimmingen skal være væsentlig mere fyldig, end trækstokkene angiver. Den modsigelse giver anledning til igen at arbejde metodisk med kontrasterende sammenligning af styrbord og bagbord ved hjælp af fortsatte målinger af de modsatte sider. 17

18 Den kontrasterende sammenligning giver anledning til at justere på forskellene ved som her at give kimmingen (der glimrer ved sit materielle fravær) i bagbord mere fylde. Det gøres fysisk ved at de øvre bordgange skubbes en anelse længere op på den fastspændte trækstok, så mellemrummet til bordene i skibsbunden bliver lidt større. 18 Derpå tjekkes igen om justeringen har nærmet sig modsætningernes identitet på de to sider.

19 Fordi der er forbandt gennem bundstokkene hen over kølen kan bagbord side ikke justeres uden, at differancen trækker spor på styrbord side, som skal holdes nede for ikke at forandre form, så helheden igen fjerner sig fra den forventede komplementaritet og mindsker identiteten imellem de to siders modsatte kimming. Intet må betragtes som fast og urørligt i en substantiel forstand, når der skal arbejdes generativt med skrogbygningens plasticitet. Derfor er det vigtigt for arbejdet, at såvel stivere som træk let kan justeres i tid og rum. Det er spillet af disse forskelle, der gør skibsrummet til det, det bliver ved hver forandring. 19

20 Selvom forskibet har bedre forbindelse (end agterskibet) med den potentielle stævn gennem det store bevarede bovstykke, så har også det en særdeles plastisk struktur, hvis variabilitet forandres af selv små forskelle på de øvre bords nærværende længde, krumning og højde på stævntræet. Også her er differancen i arbejde og det er langt fra givet, at denne på nuværende tidspunkt har skabt en rumlig udformning, der udtømmer forskibets potentiale. 20

21 Denne synsvinkel perspektiverer, hvordan den nærværende udformning af forskibet forener en skarp hals forneden og en fyldig bov oven for vandlinjen. Den håndholdte S-kurve giver blik for, hvordan modsætningen af skarp og fylde tager sig ud rumligt, samtidig med at det ser ud til, at der på dette tidspunkt knap er plads til et jævnt træk i femte bordgang (der er fysisk fraværende) frem mod stævnen. 21

22 Forskibets justering har for nærværende fundet en mulig udformning, der fastholdes ved at skrue et par af bordene midlertidigt fast til den virtuelle stævn. Ikke alle bordgange har endnu fundet et jævnt træk og hensigtsmæssige linjer, men de utallige justeringer har skabt en væsentlig mere troværdig formgivning af forskibet end før korrektionsarbejdet gik i gang. 22

23 Også indefra er det tydeligt, at der er kommet mere harmoni og mere styr på modsætningernes identitet som helhed betragtet, der samtidig peger på væsentlige udestående problemer med at få kimmingens problematik til at gå op. Der er fortsat uoverensstemmelser imellem forløbene i de trækstokke, der forbinder bund og fribord. Og femte bordgang virker fortsat klemt mellem fjerde og sjette bord på grund af midterskibets relationer til forstævnen. Men dette er i øjeblikket det inden for den nærværende horisont bedste bud på skrogformens problematik. 23

24 Afslutningsvis vurderer Morten skuden som dens første tilnærmelse tager sig ud på en vandlinje. Næste skridt bliver at invitere bådebyggerne fra værkstedet op til kaffe og en grundig drøftelse af modellen og de problemstillinger, der udspringer af arbejdet med dens rekonstruktion af de bevarede oplysninger fra det ilanddrevne Pedersbækvrag. 24

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU AT GØRE EN FORSKEL Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU Michael Svendsen Pedersen Lektor, Institut for Psykologi

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 8 Krop og ydre Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 119 1. Indledning Nutidens unge vokser op omgivet af perfekte kroppe. Hvor de end befinder sig, er der billeder af veltrimmede,

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius. Når vi flytter SAMMEN. Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO

Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius. Når vi flytter SAMMEN. Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO Når vi flytter Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius SAMMEN Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO 2 Når vi flytter sammen Ledelse af kommunale fusioner KL og KTO Jesper Baltzer Amskov Frank

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Et liv med træbåd. Kommende træsejlere kan begynde her. D F Æ L s F O R L A G 1 ISBN 978-87-996488-4-9

Et liv med træbåd. Kommende træsejlere kan begynde her. D F Æ L s F O R L A G 1 ISBN 978-87-996488-4-9 Et liv med træbåd Kommende træsejlere kan begynde her D F Æ L s F O R L A G 1 ISBN 978-87-996488-4-9 INDHOLD I. Indledning Om at eje en træbåd 4 Om at bruge guiden 4 Litteraturliste til Indledning 4 II.

Læs mere