Trafikanalyse software. Maksimal effektivitet vha. trafikanalyse software. Windows software til MetroCount køretøjsklassificeringssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikanalyse software. Maksimal effektivitet vha. trafikanalyse software. Windows software til MetroCount køretøjsklassificeringssystem"

Transkript

1 Trafikanalyse software Windows software til MetroCount køretøjsklassificeringssystem Maksimal effektivitet vha. trafikanalyse software. Traffic Executive softwaren giver dig maksimal effektivitet mht. din trafikundersøgelse og gør det nemt at administrere og analysere dine trafikdata. Fordele: Du er ikke låst til en bestemt driftsform, f.eks. hastighedsklasser eller forud bestemte tidsintervaller. Du behøver ikke at beslutte inden undersøgelsen finder sted hvilken type trafikdata du har brug for. Du kan anvende en hvilken som helst analyse på de samme data. Nye analyser kan let indarbejdes i softwaren, uden omprogrammering af RSU en (Road Side Unit). MetroCount Traffic Executive MetroCount Traffic Executive består af 3 hovedkomponenter: Egenskaber i MCSetup: Valgbare setup parametre som f.eks. trafikretning, forskudt start af logningen og sensor afstand. Intet behov for tidsintervaller, køretøjsklasser eller hastighedsklasser under opsætningen. Status værktøj markerer sensor, hukommelse og batteri tilstand. Detaljeret oversigt for real-time kontrol af de enkelte køretøjer. Interaktiv aksel inspektør undersøger akselposition for hvert køretøj. Høj-hastigheds dataoverførsel med det medleverede datakommunikationskabel. Datakvaliteten vises på skærmen under aflæsningerne. Site (målested) database for valgfri forudgående opsætning af alle undersøgelsesparametre, med valgfrit kortinterface og visning af målestedet. 1. MCSetup for opsætning/datatømning af dine MetroCount Roadside Units (RSUs). 2. MCSetLite for opsætning af dine MetroCount Roadside Units (RSUs) vha. en PDA. 3. MCReport for analyse og behandling af dine trafikdata. MCReport kan levere data der er Mastra- og Count-On-Me kompatibel. ITSTEKNIK A/S, TEL: , WEB:

2 GPS site placering med valgfri MetroCount GPS interface. Udskudt start af logningen i op til 10 dage. år, måned og uge oplysningerne gemmes i overskriften på hvert MetroCount datasæt. Site database med valgfri GPS Med MCSetup s site database og kort-interface kan du effektivt håndtere store undersøgelser. Vælg sites (målesteder) fra din tidligere database, eller opret nye sites (målesteder) på vejene ved hjælp af en Global Positioning System (GPS) modtager og MetroCounts GPS interface (tilbehør). Ved hjælp af tilgængelige kort, kan du vælge steder ved blot at pege og klikke på skærmen. Hvordan laver du undersøgelser med MCSetup? MCSetup er optimeret til brug på en bærbar PC ude i marken, og kombinerer klarhed og anvendelighed med det intuitive Windows-miljø. Betjening af din MetroCount RSU er nem med MCSetup. MCSetup s enkle brugerfl ade guider dig gennem undersøgelsesprocessen. MetroCount s fremgangsmåde - tælling af hver aksel - betyder, at du ikke behøver at indstille tidsintervaller, køretøjsklasser eller programmere akavede hastighedsklasser inden du laver undersøgelsen. Grafi kbilleder af batteriets tilstand og hukommelsesforbrug, samt en real-time trafi koversigt giver dig klar besked omkring status på dine RSUer. MCSetup s kortfattede beskeder og klare advarsler giver dig den feedback du har brug for, for at kunne indsamle gode data hver gang. Efter undersøgelsen gemmer MCSetup trafi kdataene på din computer. Afhængigt af dine datarettigheder og arkiveringsbehov, opretter og administrerer MCSetup automatisk overskuelige mappestrukturer med en kombination af Site nummer (sted), undersøgelsesattributtet,

3 MCSetLite: Udvider MCSetup s funktionalitet Den perfekte ledsager ude i marken. PDA bekvemmelighed. Kommunikation med RoadSide Unit. MCSetLite funktioner. MCSetLite udvider MCSetup s funktionalitet til PDA en. MCSetLite er en software komponent i MetroCount Traffi c Executive, som er udviklet til PDA en. MCSetLite udvider de fl este af de velkendte funktioner i MCSetup til den bekvemme PDA-platform, og hjælper dig med at administrere dine trafi kundersøgelser og Roadside Units. Den perfekte ledsager ude i marken MCSetLite supplerer MCSetup med trafi kdataindsamlingsprocessen. MCSetLite vedtager den intuitive grænsefl ade af MCSetup for de almindelige RoadSide Units forvaltningsopgaver af opsætning, hentning af data, og akselovervågning. PDA ens bekvemmelighed PDA en er lille, letvægt og brugervenlig, og gør Road- Side Unit administrationsopgaver til en leg. Adgang til MCSetLite er næsten øjeblikkelig, uden at skulle vente på opstart og nedlukning, som man normalt skal med traditionelle computere eller bærbare computere. PDA ens relativt lave omkostninger gør det også et attraktivt alternativ til bærbare pc er. Kommunikationen med RSUerne At forbinde RoadSide Unit en til din PDA kræver følgende: Det serielle kommunikationskabel, der fulgte med din specifi kke RSU. En MetroCount PPC Adapter. Et serielt kommunikationskabel til netop din PDA-model. MCSetLite funktioner omfatter: Kontroller real-time-sensoraktiveringer Du kan kontrollere sensorinstallationer ved at bruge MCSet- Lite s Vis sensor aktiveringer (hits), der viser et rullende akselbillede for at kontrollere de detekterede akselsekvenser og omtrentlige hastigheder for forbikørende køretøjer. Kontroller oplysningernes kvalitet ved vejkanten Kvaliteten af de data du har hentet kan straks kontrolleres ved hjælp af MCSetLite s Data Grafer. Disse grafer giver dig mulighed for at kontrollere kontinuerlig datastrøm og sensor balance. Nem opsætning med site lister MCSetLite giver dig mulighed for at sætte dine RSUer op fra prækompilerede site-lister, som er oprettet med MCSetup, og fjerner behovet for dataindtastning ude i marken. Ændringer i sidste øjeblik kan foretages ved hjælp af PDA ens on-screen tastatur. Hentning af data fra RSUen ude i marken Du kan forbedre effektiviteten og spare penge ved at hente data i marken halvvejs i undersøgelsen, uden at afbryde dataindsamlingen.

4 MCReport: Dataanalyse og rapportering MCReport er Traffic Executive s trafikanalyse motor, og kraften bag alle MetroCount køretøjsklassificeringssystemer. Med MCReport kan du udnytte det fulde potentiale af dit MetroCount køretøjsklassifi ceringssystem. Håndtering af data med MCReport MCReport indeholder Traffi c Executive s dataadministrations hjælpeprogram. Det scanner din computers lokale drev samt dine netværksdrev for MetroCount datasæt. MC Report viser computerens mappestruktur til venstre og indholdet af de valgte mapper til højre, hvor kolonnerne er sorteret efter trafi kdata og undersøgelsesattributter. Flere vinduer kan åbnes til kopiering eller flytning af datasæt. Flere datasæt kan udvælges og blive indlæst til analyse. Med blot et klik med musen kan du få adgang til datasæt-egenskaber, herunder detaljer vedr. undersøgelsen og RSU en. Interaktive grafer af sensor-aktiveringer og Aktiveringspektret giver øjeblikkelig feedback på din datakvalitet. Ved at kopiere udvalgte datasæt i rich text format (RTF), kan du nemt oprette en formateret liste over dine trafi kdata. Klassificering af køretøjer med MCReport MCReport er hjertet af MetroCount s køretøjsklassifi ceringssystem. Når du har hentet data fra RSU en, beder du MCReport at genafspille akselhændelserne på din computer for at foretage næsten enhver tænkelig analyse. MCReport gør effektiv brug af dagens computer. De avancerede algoritmer tilbyder uovertruffen køretøjsskelnen og nøjagtig klassifi cering, selv under de mest ugunstige forhold (f.eks. parkeringspladser). MCReport tilbyder en bred vifte af trafi krapporter. Ligesom rutinemæssige trafi kmængder, hastigheder og klasser, har du avancerede, men alligevel nemme at bruge værktøjer til at undersøge trafi kpropper, trafi ktæthed, kapacitet, fordeling, trafi kdæmpning og meget mere. MCReport bruger MetroCount s gem hver aksel tilgang fuldt ud, som giver dig yderligere store fordele: Du er ikke låst til en bestemt driftsform, f.eks. køretøjseller hastighedsklasser eller forud fastsatte tidsintervaller. Du behøver ikke at beslutte hvilken type trafi kdata du behøver inden undersøgelsen fi nder sted. Du kan anvende et hvilket som helst klassifi kationsskema på de samme data. Nye skemaer kan let indarbejdes i softwaren, uden omprogrammering af RSU en eller gøre eksisterende data forældede. Det vigtigste er, at de data du indsamler i dag kan behandles igen og igen med MCReport, for at håndtere eventuelle fremtidige trafi kspørgsmål. Dine trafi kdata vil blive mere værdifulde, hver gang du foretager en undersøgelse.

5 At tælle aksler med MCReport MetroCount udvider din trafi k- undersøgelseskapaciteter yderligere med MCReport s akseltællemåde. Når MCReport bruges til akseltælleundersøgelser, bruger MCReport også MetroCount s gem hver aksel tilgang, som giver dig stor fl eksibilitet. Dine rapporter og grafer kan bruge et hvilket som helst tidsinterval, og mange andre funktioner, som ikke fi ndes i traditionelle klassifi ceringstællere. Med adgang til det præcise tidspunkt som hver aksel blev registreret på, kan du med MCReport analysere simple akseltællinger på overraskende mange forskellige måder. Du kan tælle aksler, akselpar eller aksler delt med en brugerdefi neret faktor. Du kan endda regne gaps (huller) for signal garantier og kapacitetsanalyse. Profilrapporter Hver rapport du producerer med MCReport har en tilknyttet profi l. Du kan forfi ne dine rapporter ved at ændre profi ler, og derefter kopiere dem til andre rapporter. Du kan variere en hvilken som helst kombination af køretøjsklasser, hastigheder, tider, trafikafviklingens retning, headway og andre parametre. Profi lerne forbliver aktive, indtil de bliver ændret eller rapporten bliver lukket. Programmering til batch analyse Med MCReport s scriptsprog kan du fuldt ud automatisere dine databehandlingsopgaver. Du kan hurtigt konstruere scripts af enkle, men kraftfulde kommandoer til at autobehandle alle dine data på en nem måde, mens du forbedrer din undersøgelseseffektivitet i høj grad. MCReport funktioner for dataadministration: Multi-vindue interface forenkler MetroCount datasæt forvaltning med Windows træk-og-slip teknologi. Fuld mappestrukturvisning viser din computers diskdrev, mapper og mappestrukturer. Fuld netværk browsing. Filvisning med sorterbare kolonner baseret på undersøgelsesparametre for nem datasæt identifi kation. Højreklik pop-up-menu til at vise datasæt egenskaber, herunder hits (aktiveringer) og Hit spectrum ( Aktiveringsspektret ) til datakvalitetskontrol. MCReport funktioner for klassifikation af køretøjer: Tekstrapporter: ugentlige tællinger af køretøjer, daglige klasser, hastighed/klassematrix, køretøjstællinger med detaljerede peak-fl ow analyse og fuldstændig individuel køretøjsanalyse. Grafi ske rapporter: klasse og hastighedsklasse-diagrammer, hastighed/volume grafer, mange tidsbaserede diagrammer. Valgbar grafi sk præsentation: cirkeldiagram, linjer, søjler, blokdiagram, radar og mange fl ere. Brugerdefi nerede rapporter for grænseløse, brugerdefi nerede tekst-eksport-formater. Revision af aksel datakvalitet fra Sensor aktiveringsspektret til nem identifi kation og kompensation for sensorfejl. Profi ler: ændring af køretøjsklasser, hastigheder, hastighedsklasser, headway, tidshorisont, tidsmaske og mere. Multi-datasæt analyse for at kombinere datasæt fra fl ere baner og undersøgelser. Understøtter metriske og ikke-metriske enheder. Scriptsprog til automatisk analyse. MCReport funktioner for tællinger af aksler: Tekstrapporter: ugentlige tællinger af begivenheder og tællinger af begivenheder med detaljeret peak-fl ow analyse. Grafi ske rapporter: tællinger mod tidsdiagrammer. Valgbar grafi sk præsentation: linjer, søjler. Revision af aksel datakvalitet fra Sensor aktiveringsspektret. Flersporet analyse. Profi ler: varier tællemetode for at tælle aksler, aksel par, aksler delt med en brugerdefi neret faktor eller tælle gap. Understøtter enkelte, dobbelte og delte-sensorinstallationer. Scriptsprog til automatisk batch analyse.

6 Specifikationer og krav til Traffic Executive Windows software Pentium eller kompatibel PC. 150 MHz eller hurtigere. Mindst 32 MB hukommelse. Mindst 10 MB plads på harddisken. Microsoft Windows 95, 98, NT 4.0, 2000, XP eller højere. Display med minimum 800 x 600 opløsning. 256 eller fl ere farver. Mindst en seriel port skal være til rådighed til at kommunikere med RSU en (Roadside Unit). Selvom det ikke er absolut nødvendigt (eftersom RSU en kan indstilles fra kontoret med udskudt starttid), er brugen af MCSetup med en bærbar PC en fordel. Dette muliggør indtastning af parametre ude i marken, real-time visning af de enkelte køretøjer for at kontrollere slangernes ydeevne og om nødvendigt tilpasning af de digitale debounce filtre. MetroCount Signatursystem MetroCount har skabt et avanceret samspil mellem køretøjsklassificeringshardwaren og softwaren, der gør det muligt at tilbyde en bred vifte af Løsningsniveauer, herunder Basis, Regelmæssig og Plus, alle med mulighed for batchbehandling. Hver MetroCount RSU (RoadSide Unit) i 55xx-serien eller nyere har en Ægtheds Signatur, der identificerer Løsningsniveauet som du køber. Trafikdatasæt skabt ved hjælp af MCReport arver så dette indstillingsniveau. Andre programmer i Traffic Executive ændrer deres disponible funktioner dynamisk, baseret på Løsningsniveauet af de datasæts du bruger. En af de bedste funktioner fra MetroCounts signatursystem er, at du til enhver tid efter købet nemt kan opgradere Løsningsniveauet af dine RSUer, via fax eller . Vi forsyner dig med en ny Ægtheds Signatur, så alle nye datasæt du opretter vil have dit nye Løsningsniveau. Gamle datasæt kan opgraderes til dit nye Løsningsniveau, men dette kan kun gøres af MetroCount. Kontakt os for yderligere oplysninger om datasæt signatur. MCTE-DBDK V ITS TEKNIK A/S. Dette datablad erstatter alle tidligere versioner. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i beskrivelsen uden forudgående varsel.

7 Programmering af MetroCount måling Tilslut MetroCount maskinen til PCen og start MCSetup Fanen RSU indeholder informationer om maskinens fysiske status. Tryk på Status Fanen Battery viser batterispændingen. Feltet Active Time Remaining viser hvor mange dage driftsbatteriet har tilbage. Når du er færdig, tryk på Close Fanen Data viser den øjeblikkelige tilstand i maskinen. Fanen Memory viser hvor meget der er lagret, og resterende driftstid i timer. Fanen Hits viser statistik oplysninger om den sidste måling. Tryk på Setup Brugerdefineret navn på op til 20 karakter Operatørens initialer. Stednummer Starttid. Vælg om målingen skal starte øjeblikkelig eller indstil en ønsket starttid. Tekstfelt på op til 70 karakter Slange udlægning. For hastighed og klasser vælges Axel sensors Paired Retning for køretøjer som rammer slange A først Slangeafstand skal være 1000 mm Spor nr. Hvis der kun anvendes 1 maskine til målingen, skal det være 0. Anvendes der flere maskiner, skal hver maskine have sit eget nr. startende med 1. Tidsforsinkelse. For at undgå støj fra slangerne ignoreres hændelser i 10 ms hvis slangerne går over flere vognbaner, og 30 ms ved en enkelt vognbane. Når du er færdig med indstillingerne, skal du trykke på OK tasten. Maskinen er klar til målingen.

8 Kontrol af en MetroCount måling Tilslut slangerne til maskinen Tryk på View i MCSetup På målestedet skal du kontrollere at maskinen fungerer korrekt, før den efterlades. Vælg først Rolling Time View Tryk på Close når du er færdig Kontroller at antallet af aksler stemmer overens med det passerende køretøj. Hvis du ønsker at kontrollere akslerne for et bestemt køretøj, kan du trykke på Grab tasten, hvorefter køretøjets aksler flyttes til det nederste felt. Tryk på View i MCSetup igen Vælg denne gang Vehicle list Tryk på Close når du er færdig Kontroller at hastigheden og retningen passer. I kolonnen Er vises der en fejlkode hvis der er uoverenstemmelse mellem slangerne.

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner.

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner. 4. INDSTILLINGER Fanen Indstillinger giver adgang til systemindstillingerne. Som regel skal de kun sættes op én gang for alle, og helst af en person med ansvar for systemopsætningen. Under systemindstillingerne

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid

Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid Brug Welch Allyn CardioPerfect workstation-software til at administrere dine kardiopulmonale testdata Alle Welch Allyns kardiopulmonale

Læs mere

Brugermanual Outlook Web App 2010

Brugermanual Outlook Web App 2010 Brugermanual Outlook Web App 2010 Pharmakon IT Vejledning Outlook Web App Side 1 Indeks Indeks... 2 Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind for at Outlook Web App... 3 Se din aktuelle e-mail forbrug...

Læs mere

Tilpasning af din tastaturgenveje

Tilpasning af din tastaturgenveje Tilpasning af din tastaturgenveje Gary Rebholz Everybody's workflow er anderledes. Selvom mange af de opgaver, vi alle udfører i vores video eller lyd redigeringsfunktioner er de samme som de opgaver alle

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Alsidig stabler til dine behov...

Alsidig stabler til dine behov... Alsidig stabler til dine behov... Styrestangsstabler - model PSP 24/7 support Globalt netværk 2 modeller PSP Din UniCarriers stabler fordi ægte revolutioner starter på gulvet PSP 125 og PSP 160 er meget

Læs mere

BRUGERMANUAL. easyweather pc software

BRUGERMANUAL. easyweather pc software BRUGERMANUAL easyweather pc software 1.0 general information BRUGERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-SOFTWARE 4.0 grundlæggende indstillinger for easyweather software Når EASYWEATHER.EXE programmet er startet

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

VPN. Vejledning i opsætning af VPN IKT - Januar 2008. Opsætning Klik Start klik Kontrolpanel.

VPN. Vejledning i opsætning af VPN IKT - Januar 2008. Opsætning Klik Start klik Kontrolpanel. VPN VPN adgang til ASB s netværk er i øjeblikket en software-baseret PPTP-løsning, hvorfor opsætningen nemt kan foretages af den enkelte bruger i Windows. Nedenstående vejledning er gældende for den danske

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Nødvendigheden for at almindelig god bruger til edb. Her taler jeg ikke om at blive en superbruger men bare en bruger der styr på almindelig

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

Jobliste overblik

Jobliste overblik Kompakt Jobliste. Du kan starte Jobliste på mange måder. Du kan højreklikke på start knappen eller på proceslinjen, og vælge Jobliste i menuen, der kommer til syne. Du kan også åbne Jobliste med genvejstaster

Læs mere

Vejledningen og eksempler er fra PC'er med Windows XP, og tingene vil sikkert hedde noget andet i Vista eller Windows 7, men metoden er den samme.

Vejledningen og eksempler er fra PC'er med Windows XP, og tingene vil sikkert hedde noget andet i Vista eller Windows 7, men metoden er den samme. Opsætning af SportIdent-program til afvikling på 2 eller flere PC'er samtidigt. Denne vejledning er beregnet til brug ifm et mindre træningsløb/konkurrence, hvor der er behov for at yde en bedre service,

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Værktøjslinjen Hurtig adgang Tilpasse dette område så dine

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig Se mere om GPS-TRACKER+ på: www.danbit.dk/info/gps Sporing

Læs mere

TILLYKKE MED DIN NYE WEBBASEREDE INFO-SKÆRM JCD A/S

TILLYKKE MED DIN NYE WEBBASEREDE INFO-SKÆRM JCD A/S TILLYKKE MED DIN NYE WEBBASEREDE INFO-SKÆRM JCD A/S MANUAL TIL OPSTART AF JCDS WEBBASEREDE INFO-SKÆRM Denne lille folder beskriver kort, hvordan du tilkobler din nye info-skærm PC til et trådløst netværk.

Læs mere

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning Divar - Archive Player DA Betjeningsvejledning Divar Archive Player Betjeningsvejledning DA 1 Dansk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Læs mere

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 03/01-2012 PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 Indholds fortegnelse Indholds fortegnelse... 2 Forord... 3 Installation... 4 System krav :... 4 RS485 til USB adapter

Læs mere

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 Lonbox PCM2001 betjeningsenhed Bruger vejledning Oktober 2002 Denne manual beskriver installation

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Brugervejledning. Brovægtprogram. F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring

Brugervejledning. Brovægtprogram. F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring Brugervejledning Brovægtprogram F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring Introduktion F.L. Teknik Brovægtprogram er udviklet som supplement til eksisterende og nye brovægte. Programmet understøtter

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut Business Software INSTALLATIONSGUIDE Opdatering af dit Mamut-system DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut kundskabsserie,

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Næsgaard Markkort/AgroSat

Næsgaard Markkort/AgroSat Næsgaard Markkort/AgroSat Vejledning til administration af data i ver. 8.00 Udarbejdet specielt til brugere af Næsgaard Markkort ADVICER og AgroSat DataLogisk ApS, Stubbekøbingvej 41, 4840 Nørre Alslev

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver Samsung multifunktionsfarveprinter CLX-2160/2160N Nu lanceres verdens mindste og fl otteste multifunktionsfarveprinter. Med Samsung

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Wahlberg Surtitle Display

Wahlberg Surtitle Display Wahlberg Surtitle Display (Copyright by WAHLBERG ApS) Bruger manual Software version - 1.88 Produktindhold: Strømkabel USB to RS232 Converter. Undertekst lysavis 2,8 Meter lang / 0,3 Meter høj. Wahlberg

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN,

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, INSITE BULLETIN OM INSTALLATION Side 2: Installation af INSITE Side 7: Fjernelse af INSITE BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, FØR DU HAR LÆST DETTE DOKUMENT.FORKERT INSTALLATION KAN RESULTERE I FEJLBEHÆFTEDE

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FODFORM & DIGITALT BIOTHESIOMETER MANUAL DANSK (BRUGER MANUAL)

FODFORM & DIGITALT BIOTHESIOMETER MANUAL DANSK (BRUGER MANUAL) FODFORM & DIGITALT BIOTHESIOMETER MANUAL DANSK (BRUGER MANUAL) G&G MediCare ApS Vejlevej 48 DK-7000 Fredericia Tel: +45 76 20 00 01 email:info@gg-medicare.dk www.gg-medicare.dk Introduktion Benytter du

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Temperatur- og fugtdatalogger FHT 70

Temperatur- og fugtdatalogger FHT 70 Temperatur- og fugtdatalogger FHT 70 Betjeningsvejledning 08/2011-1 - LEVERINGSOMFANG Datalogger FHT 70 Data, 3,6V litiumbatteri, software, holder. ADVARSELS- OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER Følg altid anvisningerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 20

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 20 WinSvin Via netværk Indholdsfortegnelse WinSvin via Netværk.... 3 Installation på server. Program og data deles herfra... 3 Installation på arbejdsstation. Program og data ligger på server.... 11 Installation

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Installation af Point Yomani terminal

Installation af Point Yomani terminal Yomani terminalen er integreret til Detail via Point PWE software, der skal foretages følgende punkter for at det er klar til brug. 1. PSAM kortet sættes i terminalen, hvis det er leveret separat. PSAM

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere