Trafikanalyse software. Maksimal effektivitet vha. trafikanalyse software. Windows software til MetroCount køretøjsklassificeringssystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikanalyse software. Maksimal effektivitet vha. trafikanalyse software. Windows software til MetroCount køretøjsklassificeringssystem"

Transkript

1 Trafikanalyse software Windows software til MetroCount køretøjsklassificeringssystem Maksimal effektivitet vha. trafikanalyse software. Traffic Executive softwaren giver dig maksimal effektivitet mht. din trafikundersøgelse og gør det nemt at administrere og analysere dine trafikdata. Fordele: Du er ikke låst til en bestemt driftsform, f.eks. hastighedsklasser eller forud bestemte tidsintervaller. Du behøver ikke at beslutte inden undersøgelsen finder sted hvilken type trafikdata du har brug for. Du kan anvende en hvilken som helst analyse på de samme data. Nye analyser kan let indarbejdes i softwaren, uden omprogrammering af RSU en (Road Side Unit). MetroCount Traffic Executive MetroCount Traffic Executive består af 3 hovedkomponenter: Egenskaber i MCSetup: Valgbare setup parametre som f.eks. trafikretning, forskudt start af logningen og sensor afstand. Intet behov for tidsintervaller, køretøjsklasser eller hastighedsklasser under opsætningen. Status værktøj markerer sensor, hukommelse og batteri tilstand. Detaljeret oversigt for real-time kontrol af de enkelte køretøjer. Interaktiv aksel inspektør undersøger akselposition for hvert køretøj. Høj-hastigheds dataoverførsel med det medleverede datakommunikationskabel. Datakvaliteten vises på skærmen under aflæsningerne. Site (målested) database for valgfri forudgående opsætning af alle undersøgelsesparametre, med valgfrit kortinterface og visning af målestedet. 1. MCSetup for opsætning/datatømning af dine MetroCount Roadside Units (RSUs). 2. MCSetLite for opsætning af dine MetroCount Roadside Units (RSUs) vha. en PDA. 3. MCReport for analyse og behandling af dine trafikdata. MCReport kan levere data der er Mastra- og Count-On-Me kompatibel. ITSTEKNIK A/S, TEL: , WEB:

2 GPS site placering med valgfri MetroCount GPS interface. Udskudt start af logningen i op til 10 dage. år, måned og uge oplysningerne gemmes i overskriften på hvert MetroCount datasæt. Site database med valgfri GPS Med MCSetup s site database og kort-interface kan du effektivt håndtere store undersøgelser. Vælg sites (målesteder) fra din tidligere database, eller opret nye sites (målesteder) på vejene ved hjælp af en Global Positioning System (GPS) modtager og MetroCounts GPS interface (tilbehør). Ved hjælp af tilgængelige kort, kan du vælge steder ved blot at pege og klikke på skærmen. Hvordan laver du undersøgelser med MCSetup? MCSetup er optimeret til brug på en bærbar PC ude i marken, og kombinerer klarhed og anvendelighed med det intuitive Windows-miljø. Betjening af din MetroCount RSU er nem med MCSetup. MCSetup s enkle brugerfl ade guider dig gennem undersøgelsesprocessen. MetroCount s fremgangsmåde - tælling af hver aksel - betyder, at du ikke behøver at indstille tidsintervaller, køretøjsklasser eller programmere akavede hastighedsklasser inden du laver undersøgelsen. Grafi kbilleder af batteriets tilstand og hukommelsesforbrug, samt en real-time trafi koversigt giver dig klar besked omkring status på dine RSUer. MCSetup s kortfattede beskeder og klare advarsler giver dig den feedback du har brug for, for at kunne indsamle gode data hver gang. Efter undersøgelsen gemmer MCSetup trafi kdataene på din computer. Afhængigt af dine datarettigheder og arkiveringsbehov, opretter og administrerer MCSetup automatisk overskuelige mappestrukturer med en kombination af Site nummer (sted), undersøgelsesattributtet,

3 MCSetLite: Udvider MCSetup s funktionalitet Den perfekte ledsager ude i marken. PDA bekvemmelighed. Kommunikation med RoadSide Unit. MCSetLite funktioner. MCSetLite udvider MCSetup s funktionalitet til PDA en. MCSetLite er en software komponent i MetroCount Traffi c Executive, som er udviklet til PDA en. MCSetLite udvider de fl este af de velkendte funktioner i MCSetup til den bekvemme PDA-platform, og hjælper dig med at administrere dine trafi kundersøgelser og Roadside Units. Den perfekte ledsager ude i marken MCSetLite supplerer MCSetup med trafi kdataindsamlingsprocessen. MCSetLite vedtager den intuitive grænsefl ade af MCSetup for de almindelige RoadSide Units forvaltningsopgaver af opsætning, hentning af data, og akselovervågning. PDA ens bekvemmelighed PDA en er lille, letvægt og brugervenlig, og gør Road- Side Unit administrationsopgaver til en leg. Adgang til MCSetLite er næsten øjeblikkelig, uden at skulle vente på opstart og nedlukning, som man normalt skal med traditionelle computere eller bærbare computere. PDA ens relativt lave omkostninger gør det også et attraktivt alternativ til bærbare pc er. Kommunikationen med RSUerne At forbinde RoadSide Unit en til din PDA kræver følgende: Det serielle kommunikationskabel, der fulgte med din specifi kke RSU. En MetroCount PPC Adapter. Et serielt kommunikationskabel til netop din PDA-model. MCSetLite funktioner omfatter: Kontroller real-time-sensoraktiveringer Du kan kontrollere sensorinstallationer ved at bruge MCSet- Lite s Vis sensor aktiveringer (hits), der viser et rullende akselbillede for at kontrollere de detekterede akselsekvenser og omtrentlige hastigheder for forbikørende køretøjer. Kontroller oplysningernes kvalitet ved vejkanten Kvaliteten af de data du har hentet kan straks kontrolleres ved hjælp af MCSetLite s Data Grafer. Disse grafer giver dig mulighed for at kontrollere kontinuerlig datastrøm og sensor balance. Nem opsætning med site lister MCSetLite giver dig mulighed for at sætte dine RSUer op fra prækompilerede site-lister, som er oprettet med MCSetup, og fjerner behovet for dataindtastning ude i marken. Ændringer i sidste øjeblik kan foretages ved hjælp af PDA ens on-screen tastatur. Hentning af data fra RSUen ude i marken Du kan forbedre effektiviteten og spare penge ved at hente data i marken halvvejs i undersøgelsen, uden at afbryde dataindsamlingen.

4 MCReport: Dataanalyse og rapportering MCReport er Traffic Executive s trafikanalyse motor, og kraften bag alle MetroCount køretøjsklassificeringssystemer. Med MCReport kan du udnytte det fulde potentiale af dit MetroCount køretøjsklassifi ceringssystem. Håndtering af data med MCReport MCReport indeholder Traffi c Executive s dataadministrations hjælpeprogram. Det scanner din computers lokale drev samt dine netværksdrev for MetroCount datasæt. MC Report viser computerens mappestruktur til venstre og indholdet af de valgte mapper til højre, hvor kolonnerne er sorteret efter trafi kdata og undersøgelsesattributter. Flere vinduer kan åbnes til kopiering eller flytning af datasæt. Flere datasæt kan udvælges og blive indlæst til analyse. Med blot et klik med musen kan du få adgang til datasæt-egenskaber, herunder detaljer vedr. undersøgelsen og RSU en. Interaktive grafer af sensor-aktiveringer og Aktiveringspektret giver øjeblikkelig feedback på din datakvalitet. Ved at kopiere udvalgte datasæt i rich text format (RTF), kan du nemt oprette en formateret liste over dine trafi kdata. Klassificering af køretøjer med MCReport MCReport er hjertet af MetroCount s køretøjsklassifi ceringssystem. Når du har hentet data fra RSU en, beder du MCReport at genafspille akselhændelserne på din computer for at foretage næsten enhver tænkelig analyse. MCReport gør effektiv brug af dagens computer. De avancerede algoritmer tilbyder uovertruffen køretøjsskelnen og nøjagtig klassifi cering, selv under de mest ugunstige forhold (f.eks. parkeringspladser). MCReport tilbyder en bred vifte af trafi krapporter. Ligesom rutinemæssige trafi kmængder, hastigheder og klasser, har du avancerede, men alligevel nemme at bruge værktøjer til at undersøge trafi kpropper, trafi ktæthed, kapacitet, fordeling, trafi kdæmpning og meget mere. MCReport bruger MetroCount s gem hver aksel tilgang fuldt ud, som giver dig yderligere store fordele: Du er ikke låst til en bestemt driftsform, f.eks. køretøjseller hastighedsklasser eller forud fastsatte tidsintervaller. Du behøver ikke at beslutte hvilken type trafi kdata du behøver inden undersøgelsen fi nder sted. Du kan anvende et hvilket som helst klassifi kationsskema på de samme data. Nye skemaer kan let indarbejdes i softwaren, uden omprogrammering af RSU en eller gøre eksisterende data forældede. Det vigtigste er, at de data du indsamler i dag kan behandles igen og igen med MCReport, for at håndtere eventuelle fremtidige trafi kspørgsmål. Dine trafi kdata vil blive mere værdifulde, hver gang du foretager en undersøgelse.

5 At tælle aksler med MCReport MetroCount udvider din trafi k- undersøgelseskapaciteter yderligere med MCReport s akseltællemåde. Når MCReport bruges til akseltælleundersøgelser, bruger MCReport også MetroCount s gem hver aksel tilgang, som giver dig stor fl eksibilitet. Dine rapporter og grafer kan bruge et hvilket som helst tidsinterval, og mange andre funktioner, som ikke fi ndes i traditionelle klassifi ceringstællere. Med adgang til det præcise tidspunkt som hver aksel blev registreret på, kan du med MCReport analysere simple akseltællinger på overraskende mange forskellige måder. Du kan tælle aksler, akselpar eller aksler delt med en brugerdefi neret faktor. Du kan endda regne gaps (huller) for signal garantier og kapacitetsanalyse. Profilrapporter Hver rapport du producerer med MCReport har en tilknyttet profi l. Du kan forfi ne dine rapporter ved at ændre profi ler, og derefter kopiere dem til andre rapporter. Du kan variere en hvilken som helst kombination af køretøjsklasser, hastigheder, tider, trafikafviklingens retning, headway og andre parametre. Profi lerne forbliver aktive, indtil de bliver ændret eller rapporten bliver lukket. Programmering til batch analyse Med MCReport s scriptsprog kan du fuldt ud automatisere dine databehandlingsopgaver. Du kan hurtigt konstruere scripts af enkle, men kraftfulde kommandoer til at autobehandle alle dine data på en nem måde, mens du forbedrer din undersøgelseseffektivitet i høj grad. MCReport funktioner for dataadministration: Multi-vindue interface forenkler MetroCount datasæt forvaltning med Windows træk-og-slip teknologi. Fuld mappestrukturvisning viser din computers diskdrev, mapper og mappestrukturer. Fuld netværk browsing. Filvisning med sorterbare kolonner baseret på undersøgelsesparametre for nem datasæt identifi kation. Højreklik pop-up-menu til at vise datasæt egenskaber, herunder hits (aktiveringer) og Hit spectrum ( Aktiveringsspektret ) til datakvalitetskontrol. MCReport funktioner for klassifikation af køretøjer: Tekstrapporter: ugentlige tællinger af køretøjer, daglige klasser, hastighed/klassematrix, køretøjstællinger med detaljerede peak-fl ow analyse og fuldstændig individuel køretøjsanalyse. Grafi ske rapporter: klasse og hastighedsklasse-diagrammer, hastighed/volume grafer, mange tidsbaserede diagrammer. Valgbar grafi sk præsentation: cirkeldiagram, linjer, søjler, blokdiagram, radar og mange fl ere. Brugerdefi nerede rapporter for grænseløse, brugerdefi nerede tekst-eksport-formater. Revision af aksel datakvalitet fra Sensor aktiveringsspektret til nem identifi kation og kompensation for sensorfejl. Profi ler: ændring af køretøjsklasser, hastigheder, hastighedsklasser, headway, tidshorisont, tidsmaske og mere. Multi-datasæt analyse for at kombinere datasæt fra fl ere baner og undersøgelser. Understøtter metriske og ikke-metriske enheder. Scriptsprog til automatisk analyse. MCReport funktioner for tællinger af aksler: Tekstrapporter: ugentlige tællinger af begivenheder og tællinger af begivenheder med detaljeret peak-fl ow analyse. Grafi ske rapporter: tællinger mod tidsdiagrammer. Valgbar grafi sk præsentation: linjer, søjler. Revision af aksel datakvalitet fra Sensor aktiveringsspektret. Flersporet analyse. Profi ler: varier tællemetode for at tælle aksler, aksel par, aksler delt med en brugerdefi neret faktor eller tælle gap. Understøtter enkelte, dobbelte og delte-sensorinstallationer. Scriptsprog til automatisk batch analyse.

6 Specifikationer og krav til Traffic Executive Windows software Pentium eller kompatibel PC. 150 MHz eller hurtigere. Mindst 32 MB hukommelse. Mindst 10 MB plads på harddisken. Microsoft Windows 95, 98, NT 4.0, 2000, XP eller højere. Display med minimum 800 x 600 opløsning. 256 eller fl ere farver. Mindst en seriel port skal være til rådighed til at kommunikere med RSU en (Roadside Unit). Selvom det ikke er absolut nødvendigt (eftersom RSU en kan indstilles fra kontoret med udskudt starttid), er brugen af MCSetup med en bærbar PC en fordel. Dette muliggør indtastning af parametre ude i marken, real-time visning af de enkelte køretøjer for at kontrollere slangernes ydeevne og om nødvendigt tilpasning af de digitale debounce filtre. MetroCount Signatursystem MetroCount har skabt et avanceret samspil mellem køretøjsklassificeringshardwaren og softwaren, der gør det muligt at tilbyde en bred vifte af Løsningsniveauer, herunder Basis, Regelmæssig og Plus, alle med mulighed for batchbehandling. Hver MetroCount RSU (RoadSide Unit) i 55xx-serien eller nyere har en Ægtheds Signatur, der identificerer Løsningsniveauet som du køber. Trafikdatasæt skabt ved hjælp af MCReport arver så dette indstillingsniveau. Andre programmer i Traffic Executive ændrer deres disponible funktioner dynamisk, baseret på Løsningsniveauet af de datasæts du bruger. En af de bedste funktioner fra MetroCounts signatursystem er, at du til enhver tid efter købet nemt kan opgradere Løsningsniveauet af dine RSUer, via fax eller . Vi forsyner dig med en ny Ægtheds Signatur, så alle nye datasæt du opretter vil have dit nye Løsningsniveau. Gamle datasæt kan opgraderes til dit nye Løsningsniveau, men dette kan kun gøres af MetroCount. Kontakt os for yderligere oplysninger om datasæt signatur. MCTE-DBDK V ITS TEKNIK A/S. Dette datablad erstatter alle tidligere versioner. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i beskrivelsen uden forudgående varsel.

7 Programmering af MetroCount måling Tilslut MetroCount maskinen til PCen og start MCSetup Fanen RSU indeholder informationer om maskinens fysiske status. Tryk på Status Fanen Battery viser batterispændingen. Feltet Active Time Remaining viser hvor mange dage driftsbatteriet har tilbage. Når du er færdig, tryk på Close Fanen Data viser den øjeblikkelige tilstand i maskinen. Fanen Memory viser hvor meget der er lagret, og resterende driftstid i timer. Fanen Hits viser statistik oplysninger om den sidste måling. Tryk på Setup Brugerdefineret navn på op til 20 karakter Operatørens initialer. Stednummer Starttid. Vælg om målingen skal starte øjeblikkelig eller indstil en ønsket starttid. Tekstfelt på op til 70 karakter Slange udlægning. For hastighed og klasser vælges Axel sensors Paired Retning for køretøjer som rammer slange A først Slangeafstand skal være 1000 mm Spor nr. Hvis der kun anvendes 1 maskine til målingen, skal det være 0. Anvendes der flere maskiner, skal hver maskine have sit eget nr. startende med 1. Tidsforsinkelse. For at undgå støj fra slangerne ignoreres hændelser i 10 ms hvis slangerne går over flere vognbaner, og 30 ms ved en enkelt vognbane. Når du er færdig med indstillingerne, skal du trykke på OK tasten. Maskinen er klar til målingen.

8 Kontrol af en MetroCount måling Tilslut slangerne til maskinen Tryk på View i MCSetup På målestedet skal du kontrollere at maskinen fungerer korrekt, før den efterlades. Vælg først Rolling Time View Tryk på Close når du er færdig Kontroller at antallet af aksler stemmer overens med det passerende køretøj. Hvis du ønsker at kontrollere akslerne for et bestemt køretøj, kan du trykke på Grab tasten, hvorefter køretøjets aksler flyttes til det nederste felt. Tryk på View i MCSetup igen Vælg denne gang Vehicle list Tryk på Close når du er færdig Kontroller at hastigheden og retningen passer. I kolonnen Er vises der en fejlkode hvis der er uoverenstemmelse mellem slangerne.

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

PC SOFTWARE MANUAL TIL INSTALLATION OG BRUG. M0090DA rev. 4. Dansk

PC SOFTWARE MANUAL TIL INSTALLATION OG BRUG. M0090DA rev. 4. Dansk PC SOFTWARE M0090DA rev. 4 MANUAL TIL INSTALLATION OG BRUG Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 INSTALLATION 3 2.1 HARDWARE INSTALLATION: TILSLUTNINGSSKEMAER. 3 2.2 SOFTWARE INSTALLATION 6 3 ÅBNING

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

IGSS. Ny funktionalitet i IGSS V10

IGSS. Ny funktionalitet i IGSS V10 IGSS Ny funktionalitet i IGSS V10 Ny funktionalitet i IGSS 10 Indhold Ny Playback funktionalitet... 4 Ny integration med Windows Brugeradministration... 5 Nye Operatørrapporter... 6 Ny Faceplate Funktion...

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

UNIVERGE SV8100 Den ultimative løsning til Unifi ed Communications. www.nec-philips.com

UNIVERGE SV8100 Den ultimative løsning til Unifi ed Communications. www.nec-philips.com UNIVERGE SV8100 Den ultimative løsning til Unifi ed Communications www.nec-philips.com Indhold 3 Hvorfor vælge SV8100? Hvorfor NEC? 4 Kraftfuld og alsidig 5 Kommunikationsservere 6 Digitale- og IP-terminaler

Læs mere

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede SHARK 2.0 Lagerstyring SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede lager. Det er en skalerbar og fleksibel løsning som kan anvendes til alt fra den

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning

ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning 2009 ABBYY. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan uden videre ændres, og ABBYY har intet ansvar for dokumentets indhold. Softwaren,

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx 0 INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx Lite software...2 Installering og aktivering af RSLogix

Læs mere

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Mamut Business Software Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Version 14 MBS.BKL.UPD.140.DK.001 Opdatering af Mamut Business Software fra version 12 Indhold Om opdatering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Computeren

Indholdsfortegnelse. Computeren MTL Indholdsfortegnelse Computeren... 3 Computertyper... 3 Den stationære pc... 3 Den tynde klient... 4 Den bærbare... 4 Palmtop eller PDA... 5 Ydre enheder... 6 Pegeredskabet... 6 Tastatur... 7 Skærm...

Læs mere

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold Indhold Hvad består dit computersystem af?... 5 Laptop / Bærbar Pc er... 5 Dele i Pc en, Bundkort, Processor, Ram, Graffikkort, Harddisk, CD/DVD... 5 Stik og Port tilslutninger... 8 Brug af mus og tastatur...

Læs mere

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller

Læs mere

FlexAir Alpha centraler og Nova software

FlexAir Alpha centraler og Nova software FlexAir Alpha centraler og Nova software 100% ADGANGSKONTROL 100% LET SIKKERT ØKONOMISK Adgangskontrol fra Scantron Industri Enkelt, fleksibelt og sikkert FlexAir adgangskontrolsystem fra Scantron er fleksibelt,

Læs mere

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Velkommen til Mamut One! Mamut One er en serie forretningsløsninger, som hjælper dig med at håndtere arbejdsopgaverne

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data copyright NAVTEQ B.V. IMPORTANT REMARK: Intet af denne

Læs mere

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 OpenOffice.org Calc: Brugerhåndbog v. 1.1.3 Titel: OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 Version: 9. januar 2005 Forfatter: Leif L. Lodahl Første udgave: 9. januar 2005 Engelsk udgave: 07-maj 2004

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer

Læs mere

ZoomText 9.1. Kortvejledning. version

ZoomText 9.1. Kortvejledning. version ZoomText Kortvejledning version 9.1 Indhold Velkommen til ZoomText 9.1... 2 Systemkrav... 3 Installation af ZoomText... 4 Aktivering af ZoomText... 5 Start ZoomText... 7 ZoomText brugerfladen... 8 Aktiver

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere