Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 1.5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 1.5)"

Transkript

1 Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 1.5) Terminologilisten er baseret på den engelske version 1.3 udviklet af the Glossary Working Party, International Software Testing Qualification Board (ISTQB). Oversættelse og kvalitetskontrol er forestået af Software Testing arbejdsgruppen under DANSK IT. Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer: Klaus Olsen Anne Mette Jonassen Hass Christine Rosenbeck-Larsen Pia Bybjerg Brock Lisbeth Hylke Thomsen Anders Linde Forord Det har været styrende for arbejdsgruppens oversættelse og kvalitetskontrol at være tro mod den engelske version, således at der sikres en fuldstændig overensstemmelse imellem nedenstående begrebsapparat og de definitioner, som finder anvendelse i ISTQB eksamen. Nedenstående begrebsliste er en markant udvidelse af den tidligere gældende version for Software Testing Foundation, BS En række af de nye oversatte begreber anvendes normalt under andre betegnelser på dansk, hvilket vil fremgå ved en henvisning under den danske definition. Arbejdsgruppen har i forlængelse af linjen fra BS forsøgt at anvende danske betegnelser for samtlige begreber. Dog fastholdes den engelske betegnelse i de tilfælde, hvor den kan siges at have rodfæstet sig som den mest gængse benævnelse i Danmark. Endvidere er de engelske betegnelser bibeholdt for en rælle sammensatte begreber, herunder Defect Detection Percentage (DDP), som ikke almindeligvis benyttes i oversat udgave. 1 af 33

2 A Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 1.5) Dansk begreb Dansk definition Engelsk begreb abstrakt testcase Se høj-niveau testcase. abstract test case accept Se accepttest. acceptance acceptkriterier De slutkriterier, som en komponent eller et system må leve op til for at kunne acceptance criteria accepteres af en slutbruger, kunde eller anden berettiget instans. [IEEE 610] accepttest Formel test i forhold til brugerbehov, krav og forretningsprocesser udført for at acceptance testing fastlægge om et system opfylder acceptkriterierne, og som gør det muligt for bruger, kunde eller anden berettiget instans at afgøre, om systemet kan accepteres. [Efter IEEE 610] accepttest på installationsstedet Accepttest udført af brugerne/kunderne på deres lokation for at fastlægge, om en site acceptance testing komponent eller et system lever op til brugerens/kundens krav og passer ind i forretningsprocesserne. Omfatter som regel både hardware og software. ad hoc review Se uformelt review. ad hoc review ad hoc test Uformelt udført test; der foretages ingen formel testforberedelse, der anvendes ad hoc testing ingen anerkendte testdesignteknikker, der er ingen forventninger til resultaterne og tilfældighed styrer testafviklingsaktiviteten. adfærd En komponents eller et systems reaktion på et sæt af inputværdier og behavior startbetingelser. adgangstest Test for at fastlægge, hvor nemt brugere med handicap kan anvende en accessibility testing komponent eller system. [Gerrard] afbrydelseskriterier De kriterier, der anvendes til (midlertidigt) at afbryde alle eller en del af suspension criteria testaktiviteterne på testelementerne. [Efter IEEE 829] afslutningskriterier Se slutkriterier. completion criteria afvigelse (1) Afvigelse i komponenten eller systemet fra dets forventede leverance, service eller failure resultat. [Efter Fenton] afvigelse (2) Se hændelse. deviation afvigelseshyppighed Forholdet imellem antallet af afvigelser af en given kategori i forhold til en given failure rate måleenhed, f.eks. afvigelser pr. tidsenhed, afvigelser pr. antal transaktioner, afvigelser pr. antal computerkørsler. [IEEE 610] afvigelsesrapport Se hændelsesrapport. deviation report afvigelsestilstand Det fysiske eller funktionelle tegn på en afvigelse. Et system i afvigelsestilstand failure mode kan f.eks. køre langsomt, give forkerte output eller helt afslutte sin afvikling. [IEEE 610] agiletest Testmetode for et projekt, der anvender agile metodikker, såsom Xtreme Programming (XP), der behandler udviklingen som testens kunde og understreger test-først designparadigmet. Se også testdrevet udvikling. agile testing 2 af 33

3 aktiveret alfatest Et programelement siges at blive aktiveret af en testcase, når inputværdien forårsager eksekvering af dette element, som f.eks. instruktion, beslutningspunkt eller et andet strukturelement. Simuleret eller faktisk drifttest, der foretages internt hos leverandøren, men uden for udviklingsorganisationen af slutbrugerne/kunderne eller et uafhængigt testhold. Alfatest bliver ofte benyttet for hyldesoftware som en form for intern accepttest. exercised alpha testing algoritmetest [TMap] Se forgreningstest. algorithm test [TMap]: alvorsgrad Den grad af effekt en fejl har på en komponent eller et systems udvikling eller drift. severity [Efter IEEE 610] analysator Se statisk analysator. analyzer analyseegnethed Et softwareprodukts evne til at blive diagnosticeret for mangler eller analyzability afvigelsesårsager eller til få identificeret de elementer, der skal ændres. [ISO 9126] Se også vedligeholdelsesegnethed. arc test Se forgreningstest. arc testing attraktivitet Et softwareprodukts evne til at være attraktivt for brugeren. [ISO 9126] Se også attractiveness brugervenlighed. automatiserede test-delprodukter Test-delprodukter, der anvendes ved automatiseret test, f.eks. værktøjs-scripts. automated testware automatisering af testafvikling B baseline basisblok basistestsæt Anvendelse af software, f.eks. optage-/afspilleværktøjer, til at kontrollere afviklingen af test, sammenligningen af faktiske resultater med forventede resultater, opsætning af test-startbetingelser og andre testkontrol- og rapporteringsfunktioner. En specifikation eller et softwareprodukt, der formelt er blevet reviewet eller accepteret, og som derefter danner basis for videre udvikling, og som kun kan ændres gennem en formel ændringskontrolproces. [Efter IEEE 610] En sekvens af en eller flere, efter hinanden følgende, eksekverbare instruktioner, der ikke omfatter forgreninger. Bemærk: Et knudepunkt i en kontrolflowgraf repræsenterer en basisblok. Et sæt testcases udledt af den interne struktur af en komponent eller specifikation til sikring af, at 100% af det specificerede dækningskriterium vil blive opnået. test execution automation baseline basic block basis test set bebugging Se fejlplantning. [Abbott] bebugging bedste praksis En bedre metode eller innovativ praksis, der bidrager til en organisations best practice forbedrede performance under givne omstændigheder, normalt anerkendt som bedst af andre ligestillede organisationer. bekræftelsestest Se gentest. confirmation testing belastningstest Testtype, der fokuserer på måling af en komponents eller systems adfærd under øget belastning, f.eks antallet af samtidige brugere og/eller antallet af transaktioner for at afgøre, hvilke belastninger systemet kan håndtere. Se også stresstest. load testing 3 af 33

4 benchmark test (1) En standard, mod hvilken målinger eller sammenligninger kan foretages. (2) En benchmark test test, der skal bruges til at sammenligne komponenter eller systemer med hinanden eller med et standard som under (1). [Efter IEEE 610] beskrevet test Testafvikling som følger en tidligere dokumenteret testrækkefølge scripted testing beslutningsbetingelsesdækning Procentdelen af alle betingelsesresultater og beslutningsresultater, der er aktiveret decision condition coverage af en sekvens af testcases. 100 % beslutningsbetingelsesdækning medfører både 100 % betingelsesdækning og 100 % beslutningsdækning. beslutningsbetingelsestest En white-box testdesignteknik, hvor test casene er designet til at eksekvere decision condition testing betingelsesresultater og beslutningsresultater. beslutningsdækning Procentdelen af beslutningsresultater, som er blevet aktiveret af en sekvens af decision coverage testcases. 100 % beslutningsdækning medfører både 100 % forgreningsdækning og 100 % instruktionsdækning. beslutningspunkt Et programpunkt, hvor kontrolflowet deler sig i to eller flere alternative veje. Et decision knudepunkt med to eller flere forbindelser til separate forgreninger. beslutningsresultat Resultatet af en beslutning (der derfor fastlægger de forgreninger, der skal følges). decision outcome beslutningstabel beslutningstabeltest beslutningstest bestemmende betingelsesdækning bestemmende betingelsestest beståede/ikke-beståede kriterier bestået betatest En tabel, der viser kombinationer af input og/eller stimuli (årsager) sammen med decision table deres tilknyttede output og/eller handlinger (resultater), der kan anvendes til design af test cases. En black-box testdesignteknik, hvor testcases er designet til at eksekvere decision table testing kombinationer af input og/eller stimuli (årsager) vist i en beslutningstabel. [Veenendaal] En white-box testdesignteknik, hvor test casene er designet til at eksekvere decision testing beslutningsresultater. Procentdelen af alle enkelte betingelsesresultater, der uafhængigt af hinanden condition determination coverage påvirker et beslutningsresultat, der er blevet aktiveret af et testcasesæt. 100 % bestemmende betingelsesdækning medfører 100 % forgreningsbetingelsesdækning. En white-box testdesignteknik, hvor test casene er designet til at eksekvere de condition determination testing enkelte betingelsesresultater, der uafhængigt påvirker et beslutningsresultat. Beslutningsregler, der anvendes til at fastlægge, om et testelement (funktion) eller pass/fail criteria egenskab har bestået eller ikke bestået en test. [IEEE 829] En test siges at være bestået, hvis det faktiske resultat svarer til det forventede pass resultat. Drifttest foretaget af mulige og/eller eksisterende brugere/kunder på en ekstern beta testing lokation, der ikke på anden måde er forbundet med udviklerne, for at fastlægge om en komponent eller system opfylder brugernes/kundernes behov og passer ind i forretningsprocesserne. Betatest bliver ofte anvendt som en form for ekstern accepttest for hyldesoftware for at få tilbagemeldinger fra markedet. Se alfatest. betingelse Et logisk udtryk, der kan evalueres som værende SAND eller FALSK, f.eks. A>B. Se også testbetingelse. condition 4 af 33

5 betingelsesdækning Den procentdel af betingelsesresultater der er blevet aktiveret af en sekvens af condition coverage testcases. 100% betingelsesdækning kræver at hver enkelt betingelse i alle beslutningsinstruktioner er testet til True og False. betingelseskombinationsdækning Se multibetingelsesdækning. condition combination coverage betingelseskombinationstest Se multibetingelsestest. condition combination testing betingelsesresultat Evalueringen af en betingelse som værende SAND eller FALSK. condition outcome betingelsestest En white-box testdesignteknik, hvor test casene er designet til at eksekvere condition testing betingelsesresultater. big-bang test En type integrationstest, hvor systemets softwarekomponenter, hardware komponenter eller begge på én gang, snarere end i stadier - kombineres til en komponent eller et overordnet system. [Efter IEEE 610]. Se også integrationstest. big-bang testing black-box teknik Se black-box testdesignteknik. black-box technique black-box test Test, enten funktionel eller ikke-funktionel, uden reference til den interne struktur black-box testing af komponenten eller systemet. black-box testdesignteknik Procedure til at udlede og/eller vælge testcases baseret på en analyse af en black-box test design technique komponents eller systems specifikation, enten funktionel eller ikke-funktionel, uden reference til dets interne struktur. blokeret testcase En testcase, der ikke kan afvikles, fordi startbetingelserne for dens afvikling ikke er blocked test case opfyldt. bottom-up test En inkrementel metode for integrationstest, hvor komponenterne på laveste niveau bottom-up testing testes først, og derefter anvendes til at lette testen af komponenter på højere niveau. Processen gentages, indtil komponenten øverst i hierarkiet er testet. Se også integrationstest. brugeraccepttest Se accepttest. user acceptance testing brugerscenarietest Se usecase test. user scenario testing brugertest Testfase hvor slutbrugere er involveret i at evaluere brugervenligheden af en user test komponent eller et system. brugervenlighed Softwarens evne til at blive forstået, indlært, anvendt og være attraktiv for brugeren, når den bruges under specificerede betingelser. [ISO 9126] usability brugervenlighedstest Test foretaget for at afgøre, i hvor høj grad softwareproduktet kan forståes, er let usability testing at lære, nemt at anvende og attraktivt for brugerne, når den bruges under specificerede betingelser. [ISO 9126] brugsegnethed Et softwareprodukts evne til at gøre brugeren i stand til at anvende og kontrollere operability det. [ISO 9126] Se også brugervenlighed. Bug (1) Se defekt. bug (1) Bug (2) Se fejlrapport. bug (2) bug-opfølgningsværktøj se fejlhåndteringsværktøj bug tracking tool C 5 af 33

6 Capability Maturity Model (CMM) En trinsvis rammemodel med 5 niveauer, der beskriver nøgleelementerne i en effektiv softwareproces. CMM-modellen omfatter bedste praksis for planlægning, udvikling og styring af softwareudvikling og -vedligeholdelse. [CMM] Capability Maturity Model (CMM) Capability Maturity Model Integration (CMMI) En rammemodel, der beskriver nøgleelementer i en effektiv produkudviklings- og Capability Maturity Model Integration (CMMI) vedligeholdelsesproces. CMMI omfatter bedste praksis for planlægning, udvikling og styring af produktudvikling og -vedligeholdelse. CMMI er afløseren for CMM. [CMMI] CASE Forkortelse for Computer Aided Software Engineering. CASE CAST Forkortelse for Computer Aided Software Testing. Se også testautomatisering. CAST certificering Processen at bekræfte at en komponent, et system eller en person er i certification overensstemmelse med dets specificerede krav, for eksempel ved beståelse af en eksamen. change control board Se configuration control board (CCB). change control board checker Se reviewer. checker Chow's dækningsmål Se N-switch dækning. [Chow] Chow's coverage metrics configuration control board (CCB) En gruppe mennesker, der er ansvarlige for at evaluere og godkende eller afvise configuration control board (CCB) foreslåede ændringer i konfigurationselementer og for at sikre implementering af godkendte ændringer. [IEEE 610] COTS Forkortelse for Commercial Off-The-Shelf software. Se hyldesoftware. COTS cyklomatisk kompleksitet Antallet af uafhængige stier i et program. Cyklomatisk kompleksitet, der findes som: L N + 2P, hvor - L = antallet af kanter/forbindelser i en graf - N = antallet af punkter i en graf - P = antallet af uafhængige dele i en graf (f.eks. en kaldt graf og en underrutine) [Efter McCabe] cyclomatic complexity cykolomatisk tal Se cyklomatisk kompleksitet. cyclomatic number D daglig build En udviklingsaktivitet, hvor et komplet system kompileres og linkes hver dag daily build (normalt om natten), så et konsistent system med de seneste ændringer altid er tilgængeligt. databaseintegritetstest Test af metoder og processer, der anvendes til at få adgang til og administrere database integrity testing data(basen) for at sikre, at adgangsmetoder, processer og dataregler fungerer som forventet, og at data ikke ødelægges eller uventet slettes, opdateres eller oprettes under brug af databasen. datadefinition En eksekverbar instruktion, hvor en variabel får tildelt en værdi. data definition 6 af 33

7 datadrevet test dataflow En scriptteknik, der lagrer testinput og forventede resultater i en tabel eller et regneark, så et enkelt kontrolscript kan eksekvere alle test i tabellen. Datadrevet test anvendes ofte for at understøtte anvendelsen af testafviklingsværktøjer, som optage/afspilleværktøjer. [Fewster og Graham] Se også nøgleordsdrevet test. En abstrakt repræsentation af rækkefølgen og mulige ændringer i dataobjekters tilstand, hvor tilstanden for et objekt er en af følgende: oprettelse, brug, ødelæggelse. [Beizer] data driven testing data flow dataflowanalyse En form for statisk analyse baseret på definitionen og anvendelsen af variable. data flow analysis dataflowdækning Den procentdel af definition-anvendelsespar, som er blevet aktiveret af en data flow coverage sekvens af testcases. dataflowtest En white-box testdesignteknik, hvor testene er designet til at eksekvere definitionsanvendelsespar data flow test af variable. dataintegritetstest Se databaseintegritetstest. data integrity testing debugger Se debugging-værktøj. debugger debugging Processen at finde, analysere og fjerne årsagerne til afvigelser i softwaren. debugging debugging-værktøj Et værktøj anvendt af programmører til at reproducere afvigelser, undersøge programmets tilstand og finde den tilhørende defekt (fejl). Debuggers gør det muligt for programmører at eksekvere programmer trinvist, at stoppe et program ved enhver programinstruktion og at sætte og undersøge programvariable. debugging tool Defect Detection Percentage (DDP) Antal fejl fundet i en testfase divideret med antallet fundet i denne testfase og på Defect Detection Percentage (DDP) alle andre måder efterfølgende. defekt (fejl) En brist i en komponent eller et system, der kan forårsage, at komponenten eller defect systemet ikke udfører dens/dets nødvendige funktion, f.eks. en ukorrekt instruktion eller datadefinition. En fejl, som, hvis den rammes under eksekvering, kan forårsage en afvigelse på komponenten eller systemet. definition-anvendelsespar Tilknytningen af definitionen på en variabel med anvendelsen af denne variabel. definition-use pair Anvendelse af variable omfatter beregning (f.eks. multiplikation) eller at lede eksekveringen af en sti ( prædikativ" brug). designbaseret test En metode hvor testcases designes på baggrund af arkitekturen og/eller et design-based testing detaljeret design af en komponent eller et system (f.eks. Test af grænsefladerne mellem komponenter eller systemer) dirty test Se negativ test. dirty testing dokumentationstest Test af dokumentationens kvalitet, f.eks. brugervejledning eller documentation testing installationsvejledning. domæne Det værdisæt, hvorfra gyldige input- og/eller outputværdier kan udvælges. domain 7 af 33

8 driftsmiljø Hardware- og softwareprodukter, installeret på brugeres eller kunders lokation, hvor komponenten eller systemet under test skal anvendes. Softwaren kan indeholde styresystemer, databasehåndteringssystemer og andre applikationer. operational environment driftsprofiltest Statistisk test der anvender en model af systemdrift (opgaver af kort varighed) og operational profile testing deres sandsynlighed for typisk anvendelse. [Musa] drifttest Test udført for at evaluere en komponent eller et system i dets driftmiljø. operational testing driver En softwarekomponent eller et testværktøj, der erstatter en komponent, som driver dynamisk analyse Processen at evaluere et systems eller en komponents adfærd under eksekvering, dynamic analysis f.eks. hukommelsesperformance, CPU-anvendelse. [Efter IEEE 610] dynamisk analyseværktøj Et værktøj, der giver run-time information om softwarekodens tilstand. Sådanne dynamic analysis tool værktøjer anvendes normalt til at identificere udefinerede pointere, kontrollere pointer-aritmetik og overvåge allokering, brug og de-allokering af hukommelse og markere hukommelseslæk. dynamisk sammenligning Sammenligning af faktiske og forventede resultater foretaget, mens softwaren dynamic comparison eksekveres, f.eks. af et testafviklingsværktøj. dynamisk test Test som involverer eksekvering af softwaren i en komponent eller i et system. dynamic testing dækning Graden, udtrykt som en procentdel, af aktivering af et specificeret coverage dækningselement udfra en sekvens af testcases. dækningsanalyse Måling af opnået dækning af et specificeret dækningselement under testafvikling, hvor målingen refererer til forudbestemte kriterier for at afgøre, hvorvidt yderligere test er påkrævet, og i givet fald hvilke testcases, der er nødvendige. coverage analysis dækningselement En enhed eller egenskab, der anvendes som grundlag for testdækning, f.eks. coverage item ækvivalenspartitioner eller kodelinier. dækningsmålingsværktøj se dækningsværktøj coverage measurement tool dækningsværktøj Et værktøj der giver objektive målinger af, hvilke strukturelle elementer, f.eks. coverage tool instruktioner, forgreninger, der er blevet aktiveret af en sekvens af testcases. død kode Se utilgængelig kode. dead code E effektanalyse Vurdering af ændringer i lagene i udviklingsdokumentation, testdokumentation og komponenter for at implementere en given ændring til specificerede krav. impact analysis effektivitet Softwareproduktets evne til at give en passende performance i forhold til de efficiency ressourcer, der anvendes under de givne betingelser. [ISO 9126] effektivitetstest Processen at teste for at fastlægge et softwareprodukts effektivitet. efficiency testing egenskab En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger). [Efter IEEE 1008] feature 8 af 33

9 egnethed Et softwareprodukts evne til at stille et passende sæt af funktioner til specificerede opgaver og brugerformål til rådighed. [ISO 9126] Se også funktionalitet. suitability eksekverbar instruktion En instruktion der ved kompilering oversættes til objektkode, som vil blive executable statement eksekveret procedurelt, når programmet kører og måske vil udføre en handling på data. elementoverførselsrapport Se frigivelsesdokument. item transmittal report Elementær sammenligningstest En black-box testdesignteknik, hvor testcases er designet til at eksekvere elementary comparison testing kombinationer af input ved at bruge konceptet bestemmende betingelsesdækning. [TMap] emulator Et apparat, computerprogram eller system der accepterer de samme input og emulator frembringer de samme output som et givet system. Se også simulator. enhed Se komponent. unit enhedstestramme Et værktøj som giver et miljø til enheds- og komponenttest, hvori en komponent kan testes isoleret eller med egnede stubbe og drivere. Det giver også anden støtte til udvikleren, så som debuggings-muligheder egenskaber [Graham]. unit test framework erfaringsbaseret testdesignteknik Procedure til at udlede og/eller vælge testcases baseret på testerens erfaring, experienced-based test design technique viden og intuition. evaluering Se test. evaluation F Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) En systematisk metode til risikoidentifikation og analyse af mulige Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) afvigelsestilstande, hvor man søger at undgå, at de opstår. faktisk resultat Den adfærd, der faktisk fremkommer/observeres, når en komponent eller et actual result system testes. faktisk udfald Se faktisk resultat. actual outcome fasetestplan En testplan, der typisk adresserer en testfase. Se også testplan. phase test plan fault density Se fejltæthed. fault density Fault Detection Percentage (FDP) Se Defect Detection Percentage (DDP). Fault Detection Percentage (FDP) fejl Se defekt. fault fejle, at fejlgætning fejlhåndtering En test siges at fejle, hvis det faktiske resultat ikke stemmer overens til det forventede resultat. En testdesignteknik hvor testerens erfaring anvendes til at forudse, hvilke defekter (fejl) der måtte være til stede i en komponent eller et system under test som følge af fejltagelser og til at designe test, der specifikt fremprovokerer dem. Processen at erkende, undersøge, handle og rette fejl. Det omfatter registrering af fejl, klassificering af dem og identifikation af effekten. [Efter IEEE 1044] fail error guessing defect management 9 af 33

10 fejlhåndteringsværktøj Et værktøj, der understøtter registrering og statusopfølgning af defekter og defect management tool ænderinger. Værktøjerne har ofte workflow-orienterede faciliteter til at følge og kontrollere allokering, rettelse og gentest af defekter samt indbyggede rapporteringsfaciliteter. Se også hændelseshåndteringsværktøj. fejl-masking Se fejlskygning. fault masking fejlopfølgningsværktøj Se fejlhåndteringsværktøj. defect tracking tool fejlplantning Processen at forsætligt tilføje kendte defekter (fejl) til dem, der allerede findes i error seeding softwaren, for på denne måde at overvåge fejlfindings- og fejlfjernelsesraten samt estimere antallet af resterende fejl i softwaren. [IEEE 610] fejlrapport Et dokument, der rapporter alle fejl i en komponent eller et system, der kan defect report forårsage, at komponenten eller systemet ikke udfører dens/dets nødvendige funktion. [Efter IEEE 829] fejlskygning En hændelse, hvor en fejl forhindrer, at man finder en anden. [Efter IEEE 610] defect masking fejltagelse (1) Se fejltagelse (2). mistake fejltagelse (2) En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat. [Efter IEEE 610] error fejltagelsestolerance En komponent eller et systems evne til at fortsætte normal drift trods error tolerance tilstedeværelsen af fejlbehæftede input. [Efter IEEE 610]. fejltolerance Et softwareprodukts evne til at bevare et specificeret performanceniveau i tilfælde fault tolerance af softwarefejl (defekter) eller i forbindelse med brud mod dets specificerede grænseflade. [ISO 9126] Se også pålidelighed. fejltræsanalyse En metode, der anvendes til at analysere fejlårsager (defekter). fault tree analysis fejltæthed Antal fejl identificeret i en komponent eller system delt med størrelsen på defect density komponenten eller systemet (udtrykt i standardmålingstermer, f.eks. antal kodelinier, antal klasser eller function points). felttest Se betatest. field testing flytbarhed Den lethed hvormed softwareproduktet kan overføres fra et hardware- eller portability softwaremiljø til et andet. [ISO 9126] flytbarhedstest Processen at teste for at fastlægge et softwareprodukts flytbarhed. portability testing forgrening En basisblok der kan udvælges til eksekvering baseret på en programkonstruktion branch hvor en af to eller flere alternative programstier er til rådighed, for eksempel 'case', 'jump', 'goto' 'if then else'. forgreningsbetingelse Se betingelse branch condition forgreningsbetingelsesdækning Se betingelsesdækning branch condition coverage forgreningsbetingelseskombinationsdæknin Se multibetingelsesdækning branch condition combination coverage g forgreningsbetingelseskombinationstest Se multibetingelsestest branch condition combination testing forgreningsdækning Procentdelen af forgreningsresultater, der er blevet aktiveret af en sekvens af branch coverage testcases. 100% forgreningsdækning indebærer både 100% beslutningsdækning og 100% instruktionsdækning. forgreningstest En white-box testdesignteknik hvor testcases designes til at eksekvere forgreningsresultater. branch testing 10 af 33

11 formelt review Et review karakteriseret af dokumenterede processer og krav. f.eks. inspektion. formal review forretningsprocesbaseret test Tilgang til test hvor testcases designes baseret på beskrivelser og/eller kendskab business process-based testing til forretningsprocesser. forståelsesegnethed Et softwareprodukts evne til at gøre brugeren i stand til at forstå, om softwaren er understandability egnet, og hvordan den kan bruges til specifikke opgaver og anvendelsesbetingelser. [ISO 9126] Se også brugervenlighed. forudsagt resultat Se forventet resultat. predicted outcome forventet resultat Den adfærd, der er forudsagt af specifikationen eller en anden kilde for expected result komponenten eller systemet under bestemte betingelser. forventet udfald Se forventet resultat. expected outcome frigivelsesdokument Et dokument, der identificerer testelementer, deres konfiguration, aktuelle status og andre leverance-informationer fra udviklingsafdelingen til test og muligvis andre interessenter, i begyndelsen af en testafviklingsfase. [Efter IEEE 829] release note frossen testbasis Et testbasis-dokument, der kun kan ændres ved en formel ændringskontrolproces. frozen test basis Se også baseline. Function Point Analysis (FPA) Metode beregnet til at måle størrelsen af funktionaliteten i et informationssystem. Function Point Analysis (FPA) Målingen er uafhængig af teknologien. Dette måltal kan anvendes som grundlag for måling af produktiviteten, estimering af de nødvendige ressourcer og projektkontrol. funktionalitet Softwareproduktets evne til at levere funktioner, der lever op til givne og functionality underforståede behov, når softwaren anvendes under specificerede betingelser. [ISO 9126] funktionalitetstest Processen at teste for at fastlægge funktionaliteten i et softwareprodukt. functionality testing funktionel integration En integrationstilgang, der kombinerer komponenter eller systemer med det formål functional integration at få en grundlæggende funktionalitet til at fungere på et tidligt stadium. Se også integrationstest. funktionel test Test baseret på en analyse af specifikationen af en komponent eller et systems functional testing funktionalitet. Se også black-box test. funktionel testdesignteknik Procedure til at udlede og/eller vælge testcases på basis af en analyse af functional test design technique komponentens eller systemets specifikationer uden reference til dets/dens interne struktur. Se også black-box testdesignteknik. funktionelle krav Krav, som specificerer en funktion, som et system eller komponent skal udføre. [IEEE 610] functional requirement G genoprettelsesegnethed genoprettelsestest Et softwareprodukts evne til at genetablere et specificeret performanceniveau og gendanne de data, der direkte blev påvirket i tilfælde af afvigelser. [ISO 9126] Se også pålidelighed. Processen at teste for at fastlægge genoprettelsesegnetheden af et softwareprodukt. Se også pålidelighedstest. recoverability recoverability testing 11 af 33

12 genoptagelseskriterier De testaktiviteter, der skal gentages, når test genstartes efter en afbrydelse. [Efter resumption criteria IEEE 829] gentest Test, der kører testcases, som fejlede sidste gang, de blev kørt, for at verificere, at re-testing rettelser er gennemført med succes. glas-boks test Se white-box test. glass box testing grænsefladetest En integrationstest-type, der fokuserer på test af grænsefladerne mellem interface testing komponenter eller systemer. grænseværdi En input- eller outputværdi, der ligger på kanten af en ækvivalenspartition eller den boundary value mindste inkrementelle afstand på en hvilken som helst side af grænsen, for eksempel minimums- og maximumsværdien i et interval. grænseværdianalyse En black-box testdesignteknik, hvor testcases designes baseret på boundary value analysis grænseværdier. grænseværdidækning Den procentdel af grænseværdier, der er blevet aktiveret af en sekvens af boundary value coverage testcases. grænseværditest Se grænseværdianalyse. boundary value testing gyldig sti En sti for hvilken der eksisterer et sæt inputværdier og startbetingelser, som medfører at stien eksekveres. feasible path H handlingordsdrevet test Se nøgleordsdrevet test action word driven testing heuristisk vurdering En statisk brugervenlighedstest teknik til at bestemme overensstemmelsen mellem heuristic evaluation en brugergrænseflade og anerkendte brugervenlighedsprincipper (de såkaldte heuristiske ) horisontal sporbarhed Sporing af krav for et testniveau gennem testdokumentationslagene (f.eks. horizontal traceability testplan, testdesign-specifikation, testcase-specifikation og testprocedurespeficikation eller testscript). hovedtestplan En testplan, der typisk adresserer flere testniveauer. Se også testplan. master test plan hukommelseslæk En defekt (fejl) i programmets dynamiske lagerallokeringslogik, der forårsager, at memory leak det ikke genanvender hukommelse efter det er færdigt med at bruge den, hvilket til sidst gør, at programmet udviser en afvigelse på grund af den manglende hukommelse. hyldesoftware Et softwareprodukt der er udviklet til det generelle marked, f.eks. til et stort antal off-the-shelf software kunder, og som leveres til mange kunder i samme format. hændelse Enhver forekommet hændelse som skal undersøges. [Efter IEEE 1008] incident hændelseshåndtering Processen at erkende, undersøge, handle og bringe hændelser ud af verden. Det incident management indebærer registrering af hændelser, klassificering og identifikation af effekten.[efter IEEE 1044] hændelseshåndteringsværktøj Et værktøj, der muliggør registrering og statusopfølgning af hændelser. incident management tool Værktøjerne har ofte workflow-orienterede faciliteter til at følge og kontrollere allokering, rettelser og gentest af handlinger og har indbyggede rapporteringsfaciliteter. Se også fejlhåndteringsværktøj. hændelsesrapport Et dokument, der rapporterer enhver indtruffet hændelse, f.eks. under test, som skal undersøges. [Efter IEEE 829] incident report 12 af 33

13 hændelsesregistrering Registrering af detajler om enhver forekommet hændelse, f.eks. Under test. incident logging høj-niveau testcase En testcase uden konkrete værdier (på implementeringsniveau) for inputdata og forventede resultater. Logiske operatorer anvendes, eksempler på faktiske værdier er endnu ikke defineret og/eller til rådighed. Se lav-niveau testcase. high level test case håndtering af undtagelser En komponent eller systems adfærd som svar på fejlbehæftet input fra enten et menneske eller fra en anden komponent/et andet system eller en intern afvigelse. exception handling I ikke-funktionel test ikke-funktionel testdesignteknik ikke-funktionelt krav Test af attributter for en komponent eller et system, der ikke er relateret til non-functional testing funktionalitet, f.eks. pålidelighed, effektivitet, brugervenlighed, vedligeholdelsesegnethed og flytbarhed. Procedure til at udlede og/eller vælge testcases til ikke-funktionstest, baseret på non-functional test design techniques en analyse af en komponent eller et systems specifikationer uden reference til dets interne struktur. Se også black-box testdesignteknik Et krav som ikke er relateret til funktionalitet men til attributter som pålidelighed, non-functional requirement effektivitet, brugervenlighed, vedligeholdelsesegnethed og flytbarhed. indslusningtest En særlig type smoke test for at beslutte, om komponenten eller systemet er klar til intake test detaljeret og yderligere test. En indslusningstest udføres typisk i starten af testafviklingsfasen. Se også smoke-test. inkrementel test Test hvor komponenter eller systemer integreres og testes en eller flere af gangen, incremental testing indtil alle komponenter eller systemer er integreret og testet. inkrementel udviklingsmodel En udviklingslivscyklus, hvor et projekt nedbrydes i en række inkrementer, som incremental development model hver leverer en del af funktionaliteten i de samlede projektkrav. Kravene er prioriteret og leveret i prioritetsorden i det tilhørende inkrement. I nogle (men ikke alle) versioner af denne livscyklusmodel følger hvert delprojekt en mini V-model med egne faser for design, kodning og test. input En variabel (enten lagret i eller udenfor en komponent) som læses af input komponenten. inputdomæne Sættet hvorfra gyldige inputværdier kan vælges. Se også domæne. input domain inputværdi Et konkret tilfælde af input. Se også input. input value inspektion En type af kollegareview, som anvender en visuel eksamination af dokumenter for at afsløre defekter (fejl). F.eks. overtrædelse af udviklingsstandarder og manglende opfyldelse af dokumentation på højere niveau. Den mest formelle review-teknik og derfor altid baseret på en dokumenteret procedure. [Efter IEEE 610, IEEE 1028] Se også kollegareview. inspection inspektionsleder Se moderator. inspection leader inspektør Se reviewer. inspector installationstest Processen at teste et softwareprodukts installerbarhed. Se også flytbarhedstest. installability testing 13 af 33

14 installationsvejledning installationwizard installerbarhed instruktion instruktionsdækning instruktionstest instrumentering Medfølgende instruktioner på ethvert passende medie, der fører den person, der installation guide installerer, igennem installationsprocessen. Der kan være tale om en håndbog, trinfor-trin procedure, installationswizard eller enhver anden tilsvarende procesbeskrivelse. Medfølgende software på ethvert passende medie, der fører den person, der installation wizard installerer, igennem installationsprocessen. Normalt udfører den installationsprocessen, giver tilbagemelding om installationsresultaterne og beder om valg mellem flere valgmuligheder. Et softwareprodukts evne til at blive installeret i et specificeret miljø. [ISO 9126] Se installability også flytbarhed. En enhed i et programmeringssprog, der typisk er den mindste ikke-delbare statement eksekveringsenhed. Procentdelen af eksekverbare instruktioner der er blevet aktiveret af en sekvens af statement coverage testcases. En white-box testdesignteknik, hvor testcases designes til at eksekvere statement testing instruktioner. Indføjelse af yderligere softwarekode i programmet for at opsamle informationer instrumentation om programmets adfærd under eksekveringen. F.eks. for måling af kodedækning. instrumenteringsværktøj Et softwareværktøj til at udføre instrumentering. instrumenter integration Processen at kombinere komponenter eller systemer til større samlede enheder. integration integrationstest isolationstest Test, der skal afsløre defekter (fejl) i grænsefladerne og samspillet mellem integrerede komponenter eller systemer. Se også component integration testing, system integration testing. Se også komponentintegrationstest, systemintegrationstest. Test af individuelle komponenter, isoleret fra de omgivende komponenter, idet de omgivende komponenter simuleres af stubbe og drivere, når det er nødvendigt. integration testing isolation testing iterativ udviklingsmodel K En udviklingslivscyklus, hvor et projekt opdeles i et sædvanligvis stort antal iterationer. En iteration er en samlet udviklingssløjfe, der resulterer i (intern eller ekstern) frigivelse af et eksekverbart produkt, en underkategori af det endelige produkt under udvikling, der vokser fra iteration til iteration for til sidst at blive til det endelige produkt. iterative development model kildeinstruktion Se instruktion. source statement klassifikationstræmetode En black-box testdesignteknik hvor testcases, beskrevet vha.et klassifikationstræ, classification tree method designes til at eksekvere kombinationer af input- og/eller outputdomæner. [Grochtmann] kode Computer-instruktioner og datadefinitioner udtrykt i et programmeringssprog eller i et format genereret af en assembler, compiler eller anden oversætter. [IEEE 610] code 14 af 33

15 kodeanalysator Se statisk kodeanalysator. code analyzer kodebaseret test Se white-box test. code-based testing kodedækning En analysemetode til afgørelse af hvilke dele af softwaren, der er blevet code coverage eksekveret (dækket) af en sekvens af testcases og hvilke dele, der ikke er blevet eksekveret, for eksempel instruktiondækning, beslutningsdækning eller betingelsesdækning. kollegareview Et review af et softwarearbejdsprodukt foretaget af ophavsmandens kolleger for at peer review identificere defekter (fejl) og forbedringer. Eksempler er inspektion, teknisk review og walkthrough. kommerciel hyldesoftware Se hyldesoftware. commercial off-the-shelf software kompatibilitetstest Se tværoperationalitetstest. compatibility testing kompleksitet Den grad hvortil en komponent eller system har et design og/eller intern struktur, complexity der er vanskelig at forstå, vedligeholde og verificere. Se også cyklomatisk kompleksitet. komplet test Se udtømmende test. complete testing komponent Det mindste softwareelement der kan testes i isolation. component komponentintegrationstest (1) Se komponentintegrationstest (2). integration testing in the small komponentintegrationstest (2) Test udført for at afsløre defekter i grænseflader (snitflader) og samspil mellem component integration testing integrerede komponenter. komponentspecifikation En beskrivelse af en komponents funktion i form af dens outputværdier for component specification specifikke inputværdier under specifikke forhåndsbetingelser, og krævede ikkefunktionel adfærd (for eksempel resurseforbrug). komponenttest Test af individuelle softwarekomponenter. [Efter IEEE 610] component testing konfiguration Sammensætningen af en komponent eller et system defineret ud fra antallet, typen configuration og sammenkoblingerne imellem dets enkeltdele. konfigurationselement En sammensætning af hardware, software eller begge, der er udpeget til configuration item konfigurationsstyring og behandlet som en enkelt enhed i konfigurationsstyringsprocessen. [IEEE 610] konfigurationsidentifikation Et element i konfigurationsstyring, der består i at vælge konfigurationselementerne configuration identification for et system og registrere deres funktionelle og fysiske karakteristika i teknisk dokumentation. [IEEE 610] konfigurationskontrol Se ændringskontrol. configuration control konfigurationsrevision Funktionen at kontrollere indholdet af konfigurationselementernes biblioteker, configuration auditing f.eks. overensstemmelse med standarder. [IEEE 610] konfigurationsstyring En disciplin, der anvender teknisk og administrativ ledelse og overvågning for: at identificere og dokumentere de funktionsmæssige og fysiske karakteristikker i et konfigurationselement, kontrollere ændringer i disse karakteristikker, notere og rapportere ændringsprocessen og implementeringsstatus og verificere overensstemmelse med specificerede krav.[ieee 610] configuration management 15 af 33

16 konfigurationsstyringsværktøj Et værktøj som supporterer identifikationen og kontrollen med configuration management tool konfigurationselementer, deres status gennem ændringer og versioner, og frigivelse af baselines bestående af konfigurationselementer. konfigurationstest Se flytbarhedstest. configuration testing konformitetstest Se overensstemmelsestest. conformance testing konkret testcase Se lav-niveau testcase. concrete test case konsistens Graden af ensartethed, standardisering og fravær af uoverensstemmelser i consistency dokumenter eller dele af en komponent eller system. [IEEE 610] kontrolflow En sekvens af hændelser (stier) i eksekveringen af en komponent eller et system. control flow kontrolflowgraf En abstrakt illustration af alle mulige sekvenser af hændelser (stier) ved control flow graph eksekvering gennem af en komponent eller et system. kontrolflowsti Se sti. control flow path konverteringstest Test af software, der anvendes til konvertering af data fra eksisterende systemer til conversion testing brug i erstatningssystemer. krav En betingelse eller evne, som en bruger behøver for at løse et problem eller opnå requirement et mål, der skal opfyldes af - eller være indeholdt i - systemet eller systemkomponenten for at opfylde en kontrakt, standard, specifikation eller andet formelt indført dokument. [Efter IEEE 610] kravbaseret test En testmetode hvor testcases udvikles på basis af testformål og testbetingelser udledt af kravene, f.eks. test som eksekverer specifikke funktioner eller afprøver ikke-funktionelle attributter som pålidelighed og og brugervenlighed. requirements-based testing kravfase Den periode i softwarens livscyklus, hvor kravene til et softwareprodukt defineres og dokumenteres. [IEEE 610] requirements phase kravstyringsværktøj Et værktøj, der støtter registrering af krav, kravattributter (f.eks. prioritet, requirements management tool vidensansvarlige) og annoteringer, samt faciliterer sporbarhed gennem lag af krav og ændringsstyring af krav. Nogle kravstyringsværktøjer tilbyder også faciliteter til statisk analyse, så som konsistenskontrol og overtrædelser af prædefinerede regler for krav. kravtråd En version af komponentintegrationstest hvor progressiv integration af thread testing komponenter følger implementeringen af delområder af krav, i modsætning til integrationen af komponenter ud fra niveauer i et hierarki. kundetilpasset software Se skræddersyet software. custom software kvalitet Den grad hvortil en komponent, et system eller en proces opfylder specificerede krav og/eller bruger-/kundebehov og -forventninger. [Efter IEEE 610] quality kvalitetsattribut En egenskab eller karakteristik, der påvirker kvaliteten af et objekt. [IEEE 610] quality attribute kvalitetskarakteristik Se kvalitetsattribut. quality characteristic 16 af 33

17 kvalitetssikring kvalitetsstyring L En del af kvalitetsstyringen, der fokuserer på at skabe sikkerhed for, at kvalitetskravene bliver opfyldt. [ISO 9000] Koordinerede aktiviteter til at styre og kontrollere en organisation med hensyn til kvalitet. Styring og kontrol med hensyn til kvalitet inkluderer generelt etableringen af kvalitetspolikken og kvalitetsmålene, kvalitetsplanlægning, kvalitetskontrol, kvalitetssikring og kvalitetsforbedring. [ISO 9000] quality assurance quality management lagring Se ressourceudnyttelse. storage lagringstest Se ressourceudnyttelsestest storage testing lav-niveau testcase En testcase med konkrete værdier (på implementeringsniveau) for inputdata og low level test case forventede resultater. Logiske operatorer fra høj-niveau testcases erstattes af faktiske værdier, der svarer til de logiske operatorers formål. Se også høj-niveau testcase. LCSAJ Linear Code Sequence And Jump, bestående af følgende tre objekter (almindeligvis identificeret af linjenumre i kildekodelisten): starten af den lineære sekvens af eksekverbare instruktioner, afslutningen af den lineære sekvens samt den linje, som kontrolflowet overføres til efter afslutningen af den lineære sekvens. LCSAJ LCSAJ-dækning Procentdelen af LCSAJ i en komponent, der aktiveres af en sekvens af testcases. LCSAJ coverage 100% LCSAJ-dækning betyder 100% beslutningsdækning. LCSAJ-test En white-box testdesignsteknik for en komponent, hvor testcases designes til at LCSAJ testing eksekvere LCSAJ s. ledelsesreview En systematisk evaluering af softwareanskaffelse, levering, udvikling, drift eller management review vedligeholdelsesproces, udført af eller på vegne af den ledelse, der overvåger fremskridtene, fastlægger status på planer og aftaler, validerer kravene og deres systemallokering eller evaluerer effektiviteten af ledelsesmetoder for at opnå brugsegnethed. [Efter IEEE 610, IEEE 1028] leverance Ethvert (arbejds-)produkt, der skal leveres til andre end (arbejdets) produktets deliverable ophavsmand. linktest Se komponentintegrationstest. link testing logikdækningstest Se white-box test. [Myers] logic-coverage testing logikstyret test Se white-box test. logic-driven testing logisk testcase Se høj-niveau testcase. logical test case læringsegnethed Et softwareprodukts evne til at gøre brugeren i stand til at lære dets anvendelse. [ISO 9126] Se også brugervenlighed. learnability M metrik En målingsskala og metoden anvendt til måling. [ISO 14598] metric migrationstest Se konverteringstest. migration testing milepæl Et tidspunkt i et projekt, hvor definerede (intermediære) leverancer og resultater bør være færdige. milestone 17 af 33

18 Modelleringsværktøj modenhed Et værktøj, der støtter valideringen af modeller af softwaren eller systemet modelling tool [Graham]. (1) En organisations evne med hensyn til dens processer og arbejdsganges maturity effektivitet og nytteværdi i processerne og arbejdsgange. Se også Capability Maturity Model, Test Maturity Model. (2) Softwareproduktets evne til at undgå afvigelser som følge af defekter (fejl) i softwaren. [ISO 9126] Se også pålidelighed. moderator Lederen og den hovedansvarlige for en inspektion eller anden review-proces. moderator modificeret betingelses-/beslutningspunkt Se bestemmende betingelsesdækning. modified condition decision coverage dækning modificeret betingelses-/beslutningspunkt Se bestemmende betingelsestest. modified condition decision testing test modul Se komponent. module modultest Se komponenttest. module testing monitor Et softwareværktøj eller en hardwareenhed, der kører sideløbende med en monitor komponent eller et system under test og overvåger, registrerer og/eller analyserer komponentens eller systemets adfærd. [Efter IEEE 610] monkey-test Test ved tilfældigt valg fra en lang række inputs og ved at trykke på tilfældige monkey testing taster uden hensyntagen til, hvordan produktet bruges. multibetingelse Se sammensat betingelse. multiple condition multibetingelsesdækning Den procentdel af kombinationer af alle enkelte betingelsesresultater indenfor en instruktion, som er blevet aktiveret af en sekvens af testcases. 100% multibetingelsesdækning indebærer 100% bestemmende betingelsesdækning. multiple condition coverage multibetingelsestest En white-box testdesignteknik, hvor testcases udvikles til at udføre kombinationer multiple condition testing af enkelte betingelsesresultater (indenfor en instruktion). mutationsanalyse En metode til at afgøre grundigheden af en sekvens af testcases, idet der måles, i mutation analysis hvor høj grad en sekvens af testcases kan skelne mellem programmet og mindre varianter (mutanter) af programmet. mutationstest Se ryg-mod-ryg test. mutation testing mål Nummer eller kategori tildelt en attribut eller enhed ved at foretage en måling. [ISO measure 14598] måling Processen at tildele et nummer eller en kategori til en enhed for at beskrive en measurement attribut i denne enhed. [ISO 14598] målingsskala En skala, der indsnævrer den form for dataanalyse, der skal udføres på den. [ISO 14598] measurement scale N negativ test Test med henblik på at påvise, at en komponent eller et system ikke fungerer. Negativ test er forbundet med testerens holdning snarere end en specifik testtilgang eller testdesignteknik, f.eks. test med ugyldige inputværdier eller undtagelser. [Efter Beizer] negative testing 18 af 33

19 N-switch dækning N-switch test Den procentdel af N+1 overgangssekvenser, der er blevet aktiveret af en sekvens af testcases. [Chow] En form for tilstandsovergangstest, hvor testcases udvikles for at eksekvere alle gyldige sekvenser af N+1 overgange. [Crow] Se også tilstandsovergangstest. N-switch coverage N-switch testing nøgleordsdrevet test En scriptteknik, der anvender datafiler der ikke kun indeholder testdata og keyword driven testing forventede resultater, men også nøgleord, der relaterer sig til den applikation, der bliver testet. Nøgleordene fortolkes af særlige scripts, der kaldes af testens kontrolscripts. Se også datadrevet test. nøgleperformance-indikator Se performanceindikator. key performance indicator nøjagtighed Et softwareprodukts evne til at give det rigtige eller aftalte resultat eller effekt med den nødvendige grad af præsision. [ISO 9126] Se også funktionalitetstest. accuracy O optage- /afspilleværktøj (1) Se optage- /afspilleværktøj (2). capture/replay tool optage- /afspilleværktøj (2) Et testafviklingsværktøj hvor input registreres under manuel test for at skabe capture/playback tool automatiserede testscripts, der kan afvikles senere (dvs. afspilles). Disse værktøjer bruges ofte til at understøtte automatiseret regressionstest. orakel Se testorakel. oracle output En variabel (enten lagret i en komponent eller udenfor) der skrives af en output komponent. outputdomæne Et sæt hvorfra gyldige outputværdier kan vælges. Se også domæne. output domain outputværdi Et konkret tilfælde af output. Se også output. output value overensstemmelse Et softwareprodukts evne til at overholde standarder, konventioner eller compliance lovbestemmelser samt lignende forskrifter. [ISO 9126] overensstemmelsestest Processen at teste for at fastlægge en komponent eller systems compliance testing overensstemmelse. oversætter Et softwareværktøj der oversætter programmer skrevet i et højniveausprog til det tilsvarende maskinsprog. [IEEE 610] compiler P parprogrammering En softwareudviklingstilgang, hvor kodelinjer (produktion og/eller test) i en pair programming komponent skrives af to programmører på en computer. Det betyder implicit, at der udføres løbende samtidige reviews af kode. par-test To personer, f.eks. to testere, en udvikler og en tester, eller en slutbruger og en pair testing tester arbejder sammen for at finde defekter (fejl). Typisk deler de computer og skiftes til at styre den under test. partitionstest Se ækvivalenspartitionering. [Beizer] partition testing performance Den grad hvortil et system eller en komponent opnår sine tiltænkte funktioner indenfor givne begrænsninger vedrørende behandlingstid og -mængde. [Efter IEEE 610] Se også effektivitet. performance 19 af 33

20 performanceindikator En høj-niveau metrik for effektivitet og/eller nytteværdi anvendt til at styre og performance indicator kontrollere fremadskridende udvikling, f.eks. forsinkelse i udviklingstiden for software. [CMMI] performancetest Processen at teste for at fastlægge et softwareprodukts performance. Se også performance testing effektivitetstest. performancetestværktøj Et værktøj, der støtter performancetest og som normalt har to hovedfunktioner: performance testing tool Belastningsgenerering og måling på testtransaktioner. Belastningsgenerering kan simulere enten flere brugere eller store mængder inputdata. Under eksekvering måles svartider for udvalgte transaktioner og disse registreres. Performancetestværtøjer danner normalt rapporter baseret på testlogs og grafer af belastning i forhold til svartider. post-betingelse Miljø- og tilstandsbetingelser, der skal være opfyldt efter afviklingen af en test eller postcondition testprocedure. post-eksekveringssammenligning Sammenligning af faktiske og forventede resultater udført efter, at softwaren er post-execution comparison færdig med at køre. prioritet Niveauet af (forretningsmæssig) vigtighed, tildelt et objekt, f.eks. defekter (fejl). priority problem Se defekter (fejl). problem problemhåndtering Se fejlhåndtering. problem management problemrapport Se fejlrapport. problem report proces Et sæt indbyrdes forbundne aktiviteter der omdanner input til output. [ISO 12207] process procescyklustest En black-box testdesignteknik, hvor testcases udvikles til at eksekvere process cycle test forretningsprocedurer og processer. [TMap] produktrisiko En risiko der direkte relaterer sig til testobjektet. Se også risiko. product risk program instrumenteringsværktøj Se instrumenteringsværktøj. program instrumenter programtest Se komponenttest. program testing projekt Et projekt er en unik række af koordinerede og kontrollerede aktiviteter med startog slutdatoer, foretaget for at nå et mål, der er i overensstemmelse med specifikke krav, herunder tids-, omkostnings- og ressourcebegrænsninger. [ISO 9000] project projektrisiko En risiko der relaterer sig til styring og kontrol af (test) projektet, fx project risk underbemanding, stramme deadlines, ændrede krav, etc. Se også risiko. projekttestplan Se hovedtestplan. project test plan prætest Se indslusningstest. pretest pseudo-tilfældig En række tests, der umiddelbart forekommer tilfældig men faktisk er genereret i pseudo-random henhold til en forud-arrangeret sekvens. pålidelighed Et softwareprodukts evne til at udføre de krævede funktioner under givne reliability betingelser i en specificeret periode, eller for et specificeret antal operationer. [ISO 9126] pålidelighedstest Processen at teste for at fastlægge et softwareprodukts pålidelighed. reliability testing 20 af 33

Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne. Ole Chr. Hansen

Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne. Ole Chr. Hansen Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne Ole Chr. Hansen TestExpo 29. Januar 2015 Præsentation Ole Chr. Hansen Managing Consultant Fellow SogetiLabs Global Innovation Team Blog - http://ochansen.blogspot.com

Læs mere

Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 2.0)

Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 2.0) Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 2.0) Terminologilisten er baseret på den engelske version 2.0 udviklet af the Glossary Working Party, International Software Testing Qualification Board

Læs mere

Dansk testbegrebsliste version 1.0

Dansk testbegrebsliste version 1.0 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary Dansk testbegrebsliste version 1.0 Der findes ikke én internationalt anerkendt testbegrebsliste, men den europæiske terminologi henter generelt inspiration

Læs mere

Udbud af RIPA-Syd. Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog

Udbud af RIPA-Syd. Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog Udbud af RIPA-Syd til Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog Underbilag 14.A Definitioner og testtypekatalog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. DEFINITIONER...4 2. TESTTYPE KATALOG...5 2.1

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010) Oversættelse og kvalitetskontrol af opdatering til version 2.1-2010 blev foretaget af Danish Software Testing Board, DSTB pensumsarbejdsgruppen. Nye begreber i version 2.1 er oversat af: John Fodeh Hanne

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Struktureret Test og Værktøjer Appendiks til bogen Struktureret Test

Struktureret Test og Værktøjer Appendiks til bogen Struktureret Test Struktureret Test og Værktøjer Appendiks til bogen Struktureret Test Struktureret Test og Værktøjer... 1 Appendiks til bogen Struktureret Test... 1 1. Definition og formål... 2 2. Kategorisering... 2 2.1

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Succesfuld implementering af automatiseret test

Succesfuld implementering af automatiseret test Succesfuld implementering af automatiseret test Forudsætningerne og faldgruberne John Fodeh john.fodeh@hp.com 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Terminologilisten er baseret på den engelske version 2.2 fra 2012 udviklet af the Glossary Working Group, International Software Testing Qualification

Læs mere

Testprocesser og målinger i test. Jesper Schultz, Nykredit 19. november 2009

Testprocesser og målinger i test. Jesper Schultz, Nykredit 19. november 2009 Testprocesser og målinger i test Jesper Schultz, Nykredit 19. november 2009 Agenda TMM måling og vores arbejde med at måle kvaliteten af den test der køres i projekter i Nykredit TMMi 2009 Baggrund Resultater

Læs mere

Pensumbeskrivelse for ISEB Softwaretest foundation Certificering (Grundlæggende certificering for softwaretestere) Version 1.0

Pensumbeskrivelse for ISEB Softwaretest foundation Certificering (Grundlæggende certificering for softwaretestere) Version 1.0 Dansk oversættelse af engelsk Foundation Syllabus V2.0 25. februar 1999 Pensum emne Beskrivelse Tid Testprincipper Test-terminologi Terminologilisten Dansk Testbegrebsliste anvendes. 5 Der findes ikke

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

Procedure for systemtest

Procedure for systemtest LANDBRUGS- OG FISKERISTYRELSEN Procedure for systemtest Retningslinjer for hvordan test udføres i LFST Kontrakt om Testressourcer Underbilag 1c 23. oktober 2017 Version 1.0 En beskrivelse af hvordan test

Læs mere

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 LIDT OM MIG SELV Erfaring NIELS-HENRIK HANSEN 35+ års samlet IT erfaring 15+ år som test manager Certificeret Inspection Leader ISEB Foundation

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Certified Tester Pensum for Foundation-niveauet

Certified Tester Pensum for Foundation-niveauet Certified Tester Frigivet Version 2011 International Software Testing Qualifications Board (Dansk udgave release oktober 2011) Copyright-bestemmelser Dette dokument må kopieres i sit fulde omfang eller

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC

Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC Kvalitetsrevisor Henning Sams Har være ansat hos TDC siden 1976 og har arbejdet med kvalitet i ca. 10 år, primært som QAér og Proceskonsulent. Underviser bl.a på

Læs mere

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke!

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke! IT projekt sæt et mål og nå det med omtanke! Det overordnede FORMÅL med dias-showet er at fortælle hvordan vi gennemfører IT projekter med succes ved hjælp af Microsoft Solutions Framework MSF modeller:

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter

Læs mere

Certified Tester Foundation Level Syllabus

Certified Tester Foundation Level Syllabus Version 2007 Dansk udgave Copyright 2007, ophavsmændene (Thomas Müller (formand), Dorothy Graham, Debra Friedenberg og Erik van Veendendal). Copyright 2005, ophavsmændene (Thomas Müller (formand), Rex

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

Styring af testmiljøer almindelig god praksis

Styring af testmiljøer almindelig god praksis White paper Styring af testmiljøer almindelig god praksis Søren Beyer Nielsen Ph.D., M.Sc. Pragmatic Consult A/S v. 1.2 Pragmatic Consult A/S Stadagervej 42 2730 Herlev Danmark Tel: 44 92 23 77 Fax: 44

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

10 spørgsmål der vil hjælpe dig med dine testcases

10 spørgsmål der vil hjælpe dig med dine testcases 10 spørgsmål der vil hjælpe dig med dine testcases Hvad er en testcase En testcase designes ud fra et eller flere test formål, som f.eks. at teste en speciel funktionalitet eller kvalitetsegenskab for

Læs mere

Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015

Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015 Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 TERMINOLOGI... 8 2.2 TESTOMFANG... 8 2.3 TESTORGANISATION... 10 2.4 ANSVARSFORDELING (ROLLER

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation GAPP GAPP kravspecifikation Kravspecifikation - formål Kategorisere, vurdere og samle krav i logisk og funktionelle grupper for at: Øge overblikket Undgå overlappende og modstridende krav Skærpe de enkelte

Læs mere

Softwaretest. - også af "ikke testbar" software. DAPUG erfamøde 7. marts 2012 Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult email: thomas@veco.

Softwaretest. - også af ikke testbar software. DAPUG erfamøde 7. marts 2012 Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult email: thomas@veco. Softwaretest - også af "ikke testbar" software DAPUG erfamøde 7. marts 2012 Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult email: thomas@veco.dk Hvorfor softwaretest? Software er sjældent fejlfri Test sikrer at softwaren

Læs mere

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter Dansk standard DS/ISO 11462-1 2. udgave 2007-03-08 Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter Guidelines for implementation of statistical

Læs mere

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009 Ud af krisen Software på tværs, 15. juni 2009 Om Ative Agile udvikling og rådgivning Klassisk udviklingsmodel Krav Design Ændrer sig Implementering Tager for lang tid Springes over Mareridt Test Deployment

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring LEVERANCE 1.3 Model for kvalitetssikring Udarbejdelse af kvalitetssikringsmodel, krav til open source kode og dokumentation og godkendelsesprocedurer m.v. Samt fokus på understøttelse af CE-mærkning. 1

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0 Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 15-10-2009 0.1 LBA Første udkast 16-11-2009 0.2 GST Revideret udkast 18-12-2009 0.3 GST

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Systematisk testning af program til udregning af mellemskat

Systematisk testning af program til udregning af mellemskat Systematisk testning af program til udregning af mellemskat Indledning I denne opgave vil vi definere passende cases til systematisk black-box test af et program til beregning af mellemskat. Vi har valgt

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Testspecifikation

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Testspecifikation Udgave 1 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Testspecifikation Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC Testspecifikation

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 14 - Prøver 2 Indholdsfortegnelse 14. Prøver 4 14.1 Indledning 4 14.2 Afprøvningsprogram 5 14.2.1 Generelle krav til afprøvningsprogrammet 5

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER:

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 skal udfyldes af tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer. 2 14. INDLEDNING... 3

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Statistisk databaseret automatisk test. Jesper Mortensen / Erik Dargsdorff

Statistisk databaseret automatisk test. Jesper Mortensen / Erik Dargsdorff Statistisk databaseret automatisk test Jesper Mortensen / Erik Dargsdorff Oversigt: Præsentation Baggrunden Kompetencekløften Mål med testen Typer af test der blev anvendt Hvad er statistisk databaseret

Læs mere

Anvendelse af BPT til manuel test

Anvendelse af BPT til manuel test DIAS 1 Konference HP Test brugergruppen Anvendelse af BPT til manuel test Agenda DIAS 2 _ Præsentation af mig selv _Manuel BPT _ Manuel BPT i KMD _Konklusion _ Diskussion og spørgsmål Præsentation DIAS

Læs mere

Microsoft Dynamics AX 360º Health Check

Microsoft Dynamics AX 360º Health Check Microsoft Dynamics AX 360º Health Check Præsentation oktober 2013 Henrik Nordvig & Allan Mik Bjørnsfort YouTube intro: http://www.youtube.com/watch?v=uiw6znimg5e Baggrundsinformation +5 mandårs investering

Læs mere

IT Service Management (ITIL) i en agil verden. Lars Zobbe Mortensen

IT Service Management (ITIL) i en agil verden. Lars Zobbe Mortensen IT Service Management (ITIL) i en agil verden Lars Zobbe Mortensen Om Lars It service management konsulent ITIL ekspert og underviser Projekt leder PRINCE2 agile og underviser Tidligere leder for udviklings

Læs mere

Agil-model versus V-model set i lyset af en testers dilemmaer

Agil-model versus V-model set i lyset af en testers dilemmaer Agil-model versus V-model set i lyset af en testers dilemmaer 1 Præsentation Foredragsholder Ane Clausen: Cand.Scient i Datalogi Københavns Universitet, Danmark Gift, 3 børn 25 års erfaring med IT: 12

Læs mere

Bilag 4: Dokumentation

Bilag 4: Dokumentation Bilag 4: Dokumentation Udbud af løn- og personalesystem Side 1 Indhold bilag 4 Bilag 4 Dokumentation... 3 4.1 Indledning... 3 4.2 Overordnede dokumentationskrav... 3 4.3 Dokumentation af leverance... 3

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 0 Definitioner Indhold 1. Definitioner... 3 Bilag 0: Definitioner Side 1 af 9 Vejledning til Leverandøren: Leverandøren må ikke tilføje eller ændre noget i bilaget. Bilag 0: Definitioner Side 2 af

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet?

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Visual Studio Team System Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Agenda: Introduktion Hvorfor Automatiseret Build Microsoft Team Build Rapportering/Data warehouse Commentor A/S

Læs mere

Bias Reducing Operating System - BROS -

Bias Reducing Operating System - BROS - Bias Reducing Operating System - BROS - Accepttestspecifikation Projektgruppe 3: Rasmus Lund Jensen (11111) Nicolai Glud(11102) Jacob Roesen(10095) Mick Holmark(11065) Johnny Kristensen(10734) 1 Versionshistorik

Læs mere

Struktureret system udvikling Minimodul 2: Kravspecifikation og accepttest

Struktureret system udvikling Minimodul 2: Kravspecifikation og accepttest Struktureret system udvikling Minimodul 2: Kravspecifikation og accepttest Rasmus L. Olsen, 27 februar 2008 Kursusoversigt og tidsplan Mm1: Introduktion til kursus, UML og use cases (13/2, 2008) Mm2: Kravspecifikation

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 17. marts 2015 21:05 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Struktureret system udvikling Minimodul 1: Introduktion, UML og use cases

Struktureret system udvikling Minimodul 1: Introduktion, UML og use cases Struktureret system udvikling Minimodul 1: Introduktion, UML og use cases Rasmus L. Olsen, 27 februar 2008 Introduktion Kursets hjemmeside http://www.kom.aau.dk/~rlo/ Kursus holder Rasmus L. Olsen Færdiguddannet

Læs mere

Sider og segmenter. dopsys 1

Sider og segmenter. dopsys 1 Sider og segmenter dopsys 1 Lokal vs global sideallokering (1) Med (a) som udgangspunkt giver (b) lokal hhv. (c) global allokering forskellige resultater dopsys 2 Lokal vs global sideallokering (2) Den

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Design by Contract. Design and Programming by Contract. Oversigt. Prædikater

Design by Contract. Design and Programming by Contract. Oversigt. Prædikater Design by Contract Design and Programming by Contract Anne Haxthausen ah@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark Design by Contract er en teknik til at specificere

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Quality management systems Guidelines for quality plans

Quality management systems Guidelines for quality plans Dansk standard DS/ISO 10005 3. udgave 2006-12-05 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10005:2006 Kvalitetsstyringssystemer Retningslinjer for kvalitetsaktivitetsplaner

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Proces for Change Management

Proces for Change Management Regionen - It-stabens Kvalitetshåndbog - 6 Implementering - 6.01 Change Management It-stabens Kvalitetshåndbog Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Proces for Change Management Niveau: Proces Dokumentbrugere:

Læs mere

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik En referencelinie er en koordineret og veldefineret tilstand i et projekt,

Læs mere

Struktureret system udvikling Minimodul 5: Testdesign og planlægning af test

Struktureret system udvikling Minimodul 5: Testdesign og planlægning af test Struktureret system udvikling Minimodul 5: Testdesign og planlægning af test Rasmus L. Olsen, 9 April, 2008 Kursusoversigt og tidsplan Mm1: Introduktion til kursus, UML og use cases (13/2, 2008) Mm2: Kravspecifikation

Læs mere

Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center

Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center Automatiseret og centraliseret installation, håndtering og opdatering af Windows Server Installation og vedligeholdelse af Windows Server - operativsystemerne i datacentre og på tværs af it-miljøer kan

Læs mere

The LEGO Journey: Building an agile test foundation one brick at the time. Casper Gaardland Englund. Stephan Hjelmdal Nielsen. 2013 The LEGO Group l

The LEGO Journey: Building an agile test foundation one brick at the time. Casper Gaardland Englund. Stephan Hjelmdal Nielsen. 2013 The LEGO Group l The LEGO Journey: Building an agile test foundation one brick at the time Casper Gaardland Englund Stephan Hjelmdal Nielsen 2013 The LEGO Group l TestExpo 15 Hvem er vi? Casper Englund Uddannet datamatiker

Læs mere

Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS

Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS Indhold underbilag 14 B Oversigt over prøve- og testtyper 14 B Oversigt

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Presentation title 1 Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Peter Bøge Senior Controls manager, Novo Nordisk; Formand for Medicoindustriens ekspertgruppe for Safety

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Vejen til nemmere og mere sikker implementering af Microsoft Dynamics AX

Vejen til nemmere og mere sikker implementering af Microsoft Dynamics AX INDLÆG 05 DYNAMICS AX Vejen til nemmere og mere sikker implementering af Microsoft Dynamics AX Susanne Riis Blaabjerg 07.10.2015 CGI Group Inc. 2015 Agenda 1 2 3 4 5 6 CGI Surestep - en fuld skalérbar

Læs mere

Vejledning til udviklingsprocessen for projekt 2

Vejledning til udviklingsprocessen for projekt 2 Vejledning til udviklingsprocessen for projekt 2 Versionshistorik Ver. Dato Initialer Beskrivelse 0.01 17.11.14 KBE Første version 0.02 24.11.14 TFJ Rettet efter 1. review 0.03 26.11.14 KBE Omskrevet analyse

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

FAT test kan kun undtagelsesvis overføres, et eksempel kunne være verifikation af tag nummerering og el-diagrammer, som kræver en adskilt maskine.

FAT test kan kun undtagelsesvis overføres, et eksempel kunne være verifikation af tag nummerering og el-diagrammer, som kræver en adskilt maskine. Kontraktbilag 8 Prøver 1 FAT og SAT FAT og SAT skal sikre at systemet er klar til kvalificering, dvs. alle test fra IQ, OQ og PQ bør kunne genfindes. Testmateriale udarbejdet af leverandør i forbindelse

Læs mere

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0 Kontrakt om Testressourcer Bilag 1a - Situationsbeskrivelse 23. oktober 2017 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Leverandøren skal ikke besvare dette bilag og anmodes om ikke at ændre i bilaget eller

Læs mere

Microsoft Dynamics AX 360º Health Check

Microsoft Dynamics AX 360º Health Check Microsoft Dynamics AX 360º Health Check Præsentation oktober 2013 Henrik Nordvig & Allan Mik Bjørnsfort YouTube intro: http://www.youtube.com/watch?v=uiw6znimg5e Baggrundsinformation +5 mandårs investering

Læs mere

Exceptions i Delphi. Try except

Exceptions i Delphi. Try except Exceptions i Delphi Exceptions er en teknik til at fange fejl under programafviklingen. Ikke programmeringsfejl, men fejl der opstår i forskellige situationer, f.eks. en fil der mangler en fil der er skrivebeskyttet,

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 DS-information DS/ISO/TS 22004 2. udgave 2006-06-23 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 Food safety management systems Guidance on the application of ISO 22000:2005

Læs mere

Kapitel 21: Softwarearkitektur designprincipper

Kapitel 21: Softwarearkitektur designprincipper Kapitel 21: Softwarearkitektur designprincipper Miriam Tang Jacob Jensen Lars Christensen Jacob Atzen Onsdag 9/3 Dagens program Definitioner Analyseværktøjer Designprocessen Raffinering Afrunding Design

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Sider og segmenter. dopsys 1

Sider og segmenter. dopsys 1 Sider og segmenter dopsys 1 Lokal vs global sideallokering (1) Med (a) som udgangspunkt giver (b) lokal hhv. (c) global allokering forskellige resultater dopsys 2 Lokal vs global sideallokering (2) Den

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Artifact Milestone Du skal relaterer

Læs mere

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste WTF? Thomas Schou-Moldt, Miracle A/S (siden 2008) Arkitekt, udvikler, teknisk projektleder, mv. Indtil videre afsonet lidt over 20 år i branchen, ingen udsigt til prøveløsladelse tsm@miracleas.dk, 5374

Læs mere

Sesam seminar nr. 106. Sesam seminar nr. 106 - Opbygning af standard bibliotek til PLC / SCADA / MES

Sesam seminar nr. 106. Sesam seminar nr. 106 - Opbygning af standard bibliotek til PLC / SCADA / MES Sesam seminar nr. 106 Opbygning af standard software bibliotek til PLC / SCADA / MES Fokus områder: Fundament & omfang af software bibliotek Overvejelser i forbindelse med etablering af bibliotek Vedligeholdelse

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere