KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2007"

Transkript

1 KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL oktober 2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening for Novozymes. Salget steg 15% i de tre første kvartaler. Omregnet til danske kroner var væksten 11%. Resultat af primær drift steg 14%, udfordret af ugunstig valutakursudvikling og stigende råvare- og energipriser. Produktivitetsforbedringer bidrog til den positive udvikling. Periodens resultat steg 21% inklusive engangsforhold. Novozymes fastholder forventningerne til 2007 i danske kroner. Novozymes salg steg 15% i lokal valuta i de tre første kvartaler Opgjort i danske kroner steg salget med 11% til mio. kr. fra mio. kr. året før. Væksten i lokal valuta eksklusive tilkøbt vækst var 12% Resultat af primær drift steg 14% til mio. kr. for de tre første kvartaler 2007 fra mio. kr. året før. Overskudsgraden inklusive engangsforhold blev 20,5% mod 20,0% i 2006 Engangsforhold (godtgørelse fra afsluttet patentsag, jf. børsmeddelelse nr. 14/2007) påvirkede resultat af primær drift positivt med ca. 75 mio. kr. Resultat af primær drift eksklusive engangsforhold steg 7% de tre første kvartaler 2007 Nettofinansomkostninger var 75 mio. kr. mod 110 mio. kr. i de tre første kvartaler 2006 Periodens resultat steg 21% til 810 mio. kr. de tre første kvartaler 2007 mod 671 mio. kr. i samme periode Væksten var 10% eksklusive engangsforhold Resultat pr. aktie (udvandet) for de tre første kvartaler 2007 blev 12,73 kr., en stigning på 24% i forhold til samme periode 2006 Frie pengestrømme eksklusive opkøb udgjorde 923 mio. kr. mod 960 mio. kr. for de tre første kvartaler 2006 Afkast på investeret kapital (ROIC) steg til 24,2% fra 20,6% i samme periode 2006 Forventninger til 2007 Novozymes fastholder forventningerne til 2007 i danske kroner under forudsætning af, at selskabets vigtigste valutaer fastholdes på det nuværende niveau resten af Forventningerne inkluderer årets engangsforhold og effekt af købet af Biocons enzymaktiviteter. Salgsvæksten forventes nu at blive 12-14% i lokal valuta mod tidligere 11-13%; i danske kroner fastholdes forventet salgsvækst på 8-10%. Børsmeddelelse nr. 25, 2007 Side 1 af 21 Novozymes A/S Krogshøjvej 36 Investor Relations 2880 Bagsværd Danmark Telefon: Fax: Internet: CVR nummer:

2 Vi er meget glade for resultaterne, siger Steen Riisgaard, administrerende direktør og CEO. I årets første ni måneder voksede vores salg mere end forventet - på tværs af markeder og geografi. Det finansielle resultat blev udfordret af den negative dollarkursudvikling og stigende råvare- og energipriser. Produktivitetsforbedringer gjorde, at resultatet mødte forventningerne. Forretningens nuværende udvikling og det nu afsluttede køb af Biocons enzymaktiviteter styrker os til at nå vores langsigtede ambition. Resultatopgørelse og balance Bilag 1 og 2 15% vækst i omsætningen heraf 3% fra opkøb Omsætning Væksten var 15% i lokal valuta i forhold til året før. I danske kroner blev omsætningen for de tre første kvartaler mio. kr. mod mio. kr. for samme periode 2006, svarende til en stigning på 11%. Valutakursudviklingen for selskabets vigtigste valutaer påvirkede salget i danske kroner negativt. Aktiviteter opkøbt i andet halvår 2006 påvirkede salget i perioden positivt. Eksklusive opkøbseffekt var væksten 12% i lokal valuta i de tre første kvartaler Omsætning i mio. kr. Omsætningens fordeling kvartaler 23% 4% 4% 9% Vaskemiddelenzymer 30% Tekniske enzymer 30% Fødevareenzymer Foderenzymer Mikroorganismer Biofarmaceutiske ing I tredje kvartal 2007 isoleret steg omsætningen 9% i lokal valuta og 6% i danske kroner i forhold til året før. Der var begrænset opkøbseffekt i tredje kvartal Novozymes A/S - Børsmeddelelse nr. 25, 2007 Side 2 af 21

3 Salg i mio. kr Vaskemiddelenzymer Tekniske enzymer Fødevareenzymer Foderenzymer Mikroorganismer Biofarmaceutiske ingredienser 3 kvartaler kvartaler 2007 Salget af enzymer steg 13%; lavere valutakurser reducerede væksten i danske kroner til 9% Vækst på 13% i salget af vaskemiddelenzymer Over 40% vækst for enzymer til bioethanol Enzymer Væksten i lokal valuta var 13% i de tre første kvartaler I danske kroner steg salget af enzymer 9% til mio. kr. fra mio. kr. i samme periode Valutakursudviklingen havde en negativ effekt på salget i danske kroner. I tredje kvartal 2007 isoleret steg salget af enzymer 10% i lokal valuta, opgjort mod et udfordrende sammenligningsgrundlag i Væksten var 6% i danske kroner i forhold til samme periode Salget af vaskemiddelenzymer steg 13% i lokal valuta i de tre første kvartaler 2007 og 11% i danske kroner i forhold til samme periode Den positive udvikling er primært drevet af stigende salg i Europa som følge af øget efterspørgsel og større markedsandel. Salget af vaskemiddelenzymer de tre første kvartaler 2007 var desuden positivt påvirket af lagerudsving hos vaskemiddelproducenterne. Kvartalets salg af vaskemiddelenzymer steg 8% i lokal valuta og 7% i danske kroner, mod et stærkt tredje kvartal i Væksten kan primært henledes til stigende salg i Europa. Salget af tekniske enzymer steg 23% i lokal valuta og 16% i danske kroner for de tre første kvartaler Væksten i danske kroner var særligt påvirket af den negative valutakursudvikling for amerikanske dollar. Det er salget af enzymer til bioethanol- og stivelsesindustrien i USA, der driver det høje vækstniveau. Den voksende amerikanske bioethanolproduktion og Novozymes markedsposition Novozymes A/S - Børsmeddelelse nr. 25, 2007 Side 3 af 21

4 resulterede i en vækst på over 40% for enzymer til bioethanol i perioden. Herudover var der moderat vækst i salget til tekstilindustrien. I tredje kvartal 2007 isoleret steg salget af tekniske enzymer 22% i lokal valuta og 15% i danske kroner i forhold til året før. Udviklingen skyldtes primært øget salg af enzymer til bioethanol- og stivelsesindustrien. Vækst i salget af fødevareenzymer 7% over højt 2006 niveau Lav vækst i salget af foderenzymer som følge af lav volumenvækst og lavere priser Lavt salg til industriog husholdningsrengøring Forventet vækst i BPIaktiviteter Salget af fødevareenzymer steg 7% i lokal valuta og 3% i danske kroner i de tre første kvartaler Væksten skyldtes hovedsageligt øget salg af enzymer til bageriog bryggeriindustrien. Salget i tredje kvartal 2007 steg 2% i lokal valuta og var 1% lavere i danske kroner i forhold til tredje kvartal Kvartalets vækstniveau reflekterer sammenligning mod et stærkt tredje kvartal i 2006, som var positivt påvirket af lageropbygning i distributørleddet for bagerienzymer. Salget af foderenzymer steg 3% i lokal valuta og var 1% lavere i danske kroner i de tre første kvartaler Salget var negativt påvirket af lavere valutakurser. Der var vækst i salget af enzymer til vegetabilske proteiner, men den samlede vækst blev reduceret af en lav volumenvækst og lavere priser for fytaseprodukter. For tredje kvartal 2007 isoleret var salget i lokal valuta 1% lavere end året før, mens valutakursudviklingen betød, at salget i danske kroner blev 4% lavere. Mikroorganismer Salget af mikroorganismer var 2% lavere i lokal valuta i de tre første kvartaler Opgjort i danske kroner var salget 8% lavere end året før som følge af den ugunstige valutakursudvikling for amerikanske dollar. Fremgang i salget af mikroorganismer til spildevandsbehandling og plantepleje kunne ikke modvirke effekten af et lavt salg inden for industri- og husholdningsrengøring. I tredje kvartal 2007 faldt salget af mikroorganismer 10% i lokal valuta og 14% i danske kroner i forhold til samme periode Kvartalets udvikling skyldes skuffende lavt salg inden for industri- og husholdningsrengøring. Biofarmaceutiske ingredienser (BPI) I de tre første kvartaler 2007 var salget af biofarmaceutiske ingredienser 201 mio. kr. i forhold til 59 mio. kr. året før. Periodens salg var positivt påvirket af opkøbene af Novozymes Delta, England, og Novozymes GroPep, Australien, i andet halvår I tredje kvartal 2007 isoleret steg salget af biofarmaceutiske ingredienser til 30 mio. kr. fra 15 mio. kr. i samme periode Stigningen kan primært henledes til en ændret kvartalsfordeling af salg hen over 2007 i forhold til året før. Som tidligere nævnt opererer denne industri med store variationer i salget kvartalerne imellem, da salget hovedsageligt udgøres af få, større transaktioner. Novozymes A/S - Børsmeddelelse nr. 25, 2007 Side 4 af 21

5 Salget fordelt på geografiske områder Vækst i alle geografiske områder 4% (9%) 19% 9% (10%) 9% (12%) 7% 41% Europa/MEA Nordamerika Latinamerika Asien 33% 19% (27%) Vækst i DKK/(Vækst i lokal valuta) Salget i Europa/MEA steg 10% i lokal valuta og 9% i danske kroner de tre første kvartaler Regionens største vækstrater var inden for salget af enzymer til vaskemiddel- og bageriindustrien. Salget af enzymer til bioethanol driver høj vækst i Nordamerika Væksten i Nordamerika de tre første kvartaler 2007 var høj henholdvis 27% i lokal valuta og 19% i danske kroner. Den positive udvikling er fortsat drevet af salget af enzymer til bioethanol- og stivelsesindustrien. Der var desuden en væsentlig positiv effekt som følge af de i 2006 opkøbte aktiviteter inden for biofarmaceutiske ingredienser. Salget til Latinamerika steg 12% i lokal valuta og 9% i danske kroner i de tre første kvartaler Væksten var primært baseret på salget af vaskemiddel- og foderenzymer. Salget i Asien steg 9% i lokal valuta og 4% i danske kroner. Væksten skyldtes primært stigende salg af enzymer til vaskemiddel- og bryggeriindustrien. Udviklingen i regionens salg til drikkealkoholindustrien reducerede væksten lidt. Bilag 5 9 nye produkter lanceret i 2007 Nye produkter Omkring 26% af enzymsalget i de tre første kvartaler 2007 udgjordes af produkter lanceret inden for de seneste fem år. I tredje kvartal 2007 blev et nyt enzymprodukt lanceret: Acrylaway, et enzym til fødevareindustrien, der anvendes til at reducere akrylamidindholdet i fødevareprodukter Novozymes A/S - Børsmeddelelse nr. 25, 2007 Side 5 af 21

6 Bilag 1 Vækst i omkostninger drevet af højere salg Produktivitetsforbedringer reducerer effekt af højere energi- og råvarepriser Bruttomargin på niveau med 2006, når reguleret for valuta og opkøbseffekt, trods højere råvarepriser Omkostninger samt licens- og andre driftsindtægter De samlede omkostninger, eksklusive nettofinansomkostninger og skat, steg 12% i de tre første kvartaler 2007 til mio. kr. fra mio. kr. i samme periode Stigningen var primært relateret til det højere salg i Produktionsomkostningerne steg 15% de tre første kvartaler 2007 i forhold til året før. Udviklingen var hovedsageligt drevet af det øgede salg inden for både enzymer og biofarmaceutiske ingredienser. Produktivitetsforbedringer reducerede den negative effekt på omkostningsniveauet af højere energi- og råvarepriser. Bruttomarginen for de tre første kvartaler 2007 var 53,0% mod 54,5% i samme periode De væsentligste årsager til den lavere bruttomargin i 2007 var en relativt lav margin på salget af produkter fra opkøbte aktiviteter inden for biofarmaceutiske ingredienser samt væsentligt lavere valutakurser på amerikanske dollar og japanske yen. Samtidig havde udviklingen i energi- og råvarepriser en negativ effekt på bruttomarginen. Bruttomarginen for perioden er på niveau med året før, når der reguleres for den negative valutaeffekt samt den lavere margin på salget af produkter fra opkøbte aktiviteter på trods af højere priser på råvarer. Øvrige driftsomkostninger steg 9% til mio. kr. for de tre første kvartaler Stigningen skyldtes primært det stigende salg samt opkøbte aktiviteter. Omkostninger til salg, distribution og forretningsudvikling steg 7% og udgjorde i de tre første kvartaler 12% af salget. Omkostninger til forskning og udvikling steg 12% og udgjorde 13% af salget, mens der var en stigning på 6% i administrationsomkostninger, som udgjorde 9% af salget de tre første kvartaler Andre driftsindtægter udgjorde 114 mio. kr. i de tre første kvartaler 2007 mod 35 mio. kr. året før. Den væsentligste årsag til denne stigning var engangsforhold på ca. 75 mio. kr. i andet kvartal Totale afskrivninger og amortiseringer steg 4% til 334 mio. kr. fra 321 mio. kr. i de tre første kvartaler Stigningen var primært relateret til opkøbte aktiviteter. Novozymes A/S - Børsmeddelelse nr. 25, 2007 Side 6 af 21

7 Bilag 1 Resultat af primær drift 14% vækst i resultat af primær drift 7% reguleret for engangsforhold Resultat af primær drift i mio. kr. Overskudsgrad % ,0 20,5 3 kvartaler kvartaler Resultat af primær drift steg til mio. kr. de tre første kvartaler 2007 fra mio. kr. året før, svarende til en stigning på 14%. Resultatet indeholder en positiv effekt af engangsforhold på ca. 75 mio. kr. Reguleret herfor var væksten i resultat af primær drift 7% i perioden. Lavere valutakurser, særligt for amerikanske dollar og japanske yen, samt en relativt lavere margin på salg af biofarmaceutiske ingredienser fra de i 2006 opkøbte aktiviteter, reducerede væksten. Højt indtjeningsniveau på niveau med 2006 Netto valutakursgevinst i 2007 giver lavere nettofinansomkostninger Overskudsgraden målt som resultat af primær drift i forhold til omsætningen var 20,5% i de tre første kvartaler 2007 mod 20,0% året før. Eksklusive engangsforhold var overskudsgraden 19,2%. Overskudsgraden for de tre første kvartaler 2007 var på niveau med 2006, når der reguleres for engangsforhold samt negativ effekt som følge af lavere margin på produkter fra de i 2006 opkøbte aktiviteter. Nettofinansposter Nettofinansomkostningerne for de tre første kvartaler 2007 faldt til 75 mio. kr. mod 110 mio. kr. i samme periode Den væsentligste årsag til det lavere omkostningsniveau i 2007 var en nettovalutakursgevinst på 9 mio. kr., hvorimod der året før blev realiseret et valutakurstab på 62 mio. kr. Nettorenteudgifterne de tre første kvartaler 2007 var højere end året før. Udviklingen kan til dels henledes til et højere renteniveau, men primært til, at nettorenteudgifterne de tre første kvartaler 2006 var positivt påvirket af skatterelaterede engangsrenteindtægter. Den rentebærende nettogæld var mio. kr. for de tre første kvartaler 2007 mod mio. kr. for samme periode Bilag 1 11% vækst i resultat før skat, eksklusive engangsforhold Resultat før skat og periodens resultat Resultat før skat steg 20% til mio. kr. fra 896 mio. kr. for de tre første kvartaler Reguleret for den positive effekt af engangsforhold var væksten i resultat før skat 11%. Novozymes A/S - Børsmeddelelse nr. 25, 2007 Side 7 af 21

8 Periodens resultat blev 810 mio. kr. mod 671 mio. kr. i de tre første kvartaler 2006, svarende til en stigning på 21%. Periodens resultat var positivt påvirket af engangsforhold samt reduktion i den danske selskabsskat. Bilag 3 Pengestrømme, investeringer og virksomhedsopkøb Frie pengestrømme før opkøb udgjorde 923 mio. kr. mod 960 mio. kr. i de tre første kvartaler Reguleret for engangsforhold var frie pengestrømme 848 mio. kr. Faldet i frie pengestrømme skyldtes større nettoinvesteringer i de tre første kvartaler 2007 end året før. Derudover var der en positiv effekt af skatterelaterede engangsposter i perioden Pengestrømme fra driften blev de tre første kvartaler 2007 positivt påvirket af et fald i debitorbeholdningen samt mindre lagre. Forventet stigning i nettoinvesteringer, bl.a. til nye enzymforskningsfaciliteter og BPIproduktion Nettoinvesteringer eksklusive opkøb steg til 515 mio. kr. fra 309 mio. kr. i de tre første kvartaler Udviklingen i 2007-nettoinvesteringer kan primært henledes til etablering af et kundeservicecenter for bioethanol i USA, færdiggørelse af cgmpproduktionsfaciliteter i Sverige samt nye forskningsbygninger i Danmark og Indien. Stigningen i nettoinvesteringer ligger inden for det forventede investeringsniveau for 2007 på mio. kr.; årets samlede investeringer slutter sandsynligvis i den høje ende af det angivne interval. Novozymes afsluttede købet af Biocons enzymaktiviteter den 1. oktober Transaktionen indgår ikke i regnskabet for de tre første kvartaler Bilag 4 Egenkapitalen udgør 43% af samlet balance Balance og egenkapitalens udvikling Egenkapitalen udgjorde mio. kr. ved udgangen af tredje kvartal 2007 mod mio. kr. ved begyndelsen af året. Egenkapitalen blev forøget med periodens resultat, men reduceret med valutakursreguleringer af nettoaktiver i datterselskaber, udbyttebetaling samt køb af egne aktier. Egenkapitalen udgjorde efter de tre første kvartaler ,8% af den samlede balance. Der er udbetalt udbytte for 2006 for 278 mio. kr. Køb af egne aktier, reduceret med udnyttelsen af aktieoptioner, påvirkede egenkapitalen negativt med 367 mio. kr. Årets aktietilbagekøb snart afsluttet Novozymes har de tre første kvartaler 2007 købt egne aktier for 473 mio. kr. Den samlede godkendte ramme for aktietilbagekøb i 2007 udgør 500 mio. kr. Beholdningen af egne aktier ved udgangen af de tre første kvartaler 2007 var 3,2 mio. stk. B-aktier, svarende til 4,9% af aktiekapitalen. Novozymes A/S - Børsmeddelelse nr. 25, 2007 Side 8 af 21

9 IAS 34 Regnskabsprincip Kvartalsregnskabet for tredje kvartal 2007 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapportering for børsnoterede selskaber. Kvartalsregnskabet følger de samme regnskabsprincipper som årsregnskabet for Forventninger til 2007 Spotkurserne den 23. oktober 2007 for selskabets vigtigste valutaer var lavere i forhold til danske kroner end de gennemsnitlige valutakurser i Som følge heraf estimeres gennemsnitskurserne for 2007 at blive lavere end de gennemsnitlige valutakurser for (kr.) USD JPY CNY Gennemsnitskurs for ,11 74,58 S potkurs 23. oktober ,56 69,69 E stimeret gennemsnitskurs for 2007* 546 4,63 71,66 Udvikling i estimeret gennemsnitskurs for 2007* -8% -9% -4% i forhold til gennemsnitskurs 2006 * E stimeret gennemsnitskurs er beregnet som gns.kurs år til dato kombineret med spotkursen den 23. oktober 2007 Novozymes fastholder forventningerne til 2007 i danske kroner. Salgsvæksten forventes nu at blive 12-14% i lokal valuta mod tidligere 11-13%; i danske kroner fastholdes forventet salgsvækst på 8-10%. Disse forventninger er baseret på, at valutakurserne forbliver på de nuværende niveauer resten af 2007, herunder særligt USD, JPY og CNY. Mere detaljeret forventes: Salg Vækst i salget på 8-10% i danske kroner og 12-14% i lokal valuta. Nye produkter Lancering af nye produkter i Resultat af primær drift Vækst i resultat af primær drift på 11-13%. Eksklusive engangsforhold forventes en vækst på 5-7%. Valutafølsomheden på resultat af primær drift forventes i 2007 at udgøre henholdsvis mio. kr. for USD og 5-10 mio. kr. for JPY ved en ændring i valutakursen på 5%. Opgøres væksten i primær drift i lokal valuta, eksklusive engangsforhold, forventes en vækst højere end Novozymes langsigtede finansielle vækstmål på minimum 10% p.a. Novozymes A/S - Børsmeddelelse nr. 25, 2007 Side 9 af 21

10 Overskudsgrad Overskudsgrad eksklusive engangsforhold på omkring 19%. Nettofinans Nettofinansomkostninger på omkring 110 mio. kr. Årets resultat Vækst i årets resultat på 14-16%; eksklusive engangsforhold vækst på 8-10%. Investeringer Frie pengestrømme ROIC Investeringer før virksomhedsopkøb på mio. kr. Frie pengestrømme i niveauet mio. kr. Afkast efter skat på investeret kapital (ROIC) på 21-22%, eksklusive engangsforhold forventes ROIC på 20-21%. Begivenheder efter kvartalets afslutning Købet af Biocons enzymaktiviteter afsluttet Under henvisning til børsmeddelelse nr. 17/2007 og 24/2007 er Novozymes endelige overtagelse af enzymaktiviteterne fra Biocon Limited, Bangalore, Indien, sket med virkning fra den 1. oktober Aktiviteterne konsolideres ind med virkning fra den 1. oktober Miljø- og socialrapportering Bilag 6 Udfordrende mål for 2007 Vand og energi effektiv udnyttelse af ressourcerne Forbruget af vand og energi relateret til solgte produkter steg henholdsvis 17% og 15% i de tre første kvartaler 2007 sammenlignet med året før. Målet for 2007 er, at stigningen i forbruget af vand og energi relateret til solgte varer skal være mindst 1 procentpoint mindre end salgsvæksten opgjort i lokal valuta. Væsentlige spild Der var ingen væsentlige spild i de første tre kvartaler af Arbejdsulykker Frekvensen af rapporterede arbejdsulykker med fravær blev 5,0 pr. million arbejdstimer for de tre første kvartaler 2007 sammenlignet med 3,0 året før. Flere aktiviteter er igangsat med henblik på at skærpe den forebyggende indsats yderligere, og udviklingen følges tæt af ledelsen. Målet for 2007 er at holde frekvensen af arbejdsulykker med fravær under 4,5 pr. million arbejdstimer. Personaleomsætning og fravær Personaleomsætningen for de seneste tolv måneder var 8,9% opgjort efter de tre første kvartaler 2007, svarende til en stigning på 0,9 procentpoint i forhold til året før. Fraværsprocenten var 2,2% for perioden, hvilket var på niveau med samme periode Novozymes A/S - Børsmeddelelse nr. 25, 2007 Side 10 af 21

11 Udsagn om fremtiden Børsmeddelelsen indeholder udsagn om fremtiden, herunder de finansielle forventninger til 2007, der i deres natur er forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til det forventede. Usikkerhedsfaktorerne udgøres blandt andet af uforudsete bevægelser på de internationale aktie-, rente- og valutamarkeder, markedsdrevne prisnedsættelser på Novozymes produkter samt lancering af konkurrerende produkter inden for Novozymes kerneforretninger. Bagsværd, den 24. oktober 2007 Bestyrelsen Novozymes A/S Kontaktpersoner: Presse og medier: Eva Veileborg Hald Tlf. (direkte): Tlf. (mobil): Annegrethe M. Jakobsen (Europa) Tlf. (direkte): Tlf. (mobil): Johan Melchior Tlf. (direkte): Tlf. (mobil): Aktieanalytikere og investorer: Camilla Kinch Jensen Tlf. (direkte): Tlf. (mobil): Ian Christensen Tlf. (direkte): Tlf. (mobil): Tobias Bjørklund (Nordamerika) Tlf. (direkte): Tlf. (mobil): Novozymes er verdens førende inden for bioinnovation. Sammen med kunder i en lang række industrier skaber vi morgendagens industrielle, biologiske løsninger, der både forbedrer vores kunders forretning og udnyttelsen af verdens ressourcer. Læs mere på Novozymes A/S - Børsmeddelelse nr. 25, 2007 Side 11 af 21

12 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt det ureviderede koncernregnskab for Novozymes A/S for tredje kvartal Kvartalsregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IAS 34), samt i henhold til yderligere danske oplysningskrav til kvartalsregnskaber for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, og at koncernens interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab, er tilstrækkelige, således at kvartalsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, resultat og finansielle stilling pr. 30. september 2007, samt af koncernens aktiviteter og pengestrømme for tredje kvartal Bagsværd, den 24. oktober 2007 Direktion: Steen Riisgaard Adm. direktør Per Falholt Benny D. Loft Peder Holk Nielsen Thomas Videbæk Thomas Nagy Bestyrelse: Henrik Gürtler Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Formand Næstformand Arne Hansen Jerker Hartwall Søren Jepsen Ulla Morin Walther Thygesen Mathias Uhlén Hans Werdelin Novozymes A/S - Børsmeddelelse nr. 25, 2007 Side 12 af 21

13 Bilagsoversigt Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Hovedposter og nøgletal Salgets fordeling 2.1 Industrier 2.2 Geografi 2.3 Salg pr. kvartal industrier 2.4 Salg pr. kvartal geografi Pengestrømsopgørelse Balance og egenkapitalens udvikling 4.1 Balance 4.2 Egenkapitalens udvikling 4.3 Køb af virksomheder Bilag 5 Nye produkter lanceret i 2007 Bilag 6 Bilag 7 Udvalgte nøgletal for miljø- og socialområdet Børsmeddelelser 2007 til dato (eksklusive insideres handler) Bilag 8 Finansiel kalender 2007 Novozymes A/S - Børsmeddelelse nr. 25, 2007 Side 13 af 21

14 Bilag 1: Hovedposter og nøgletal % ændring % ændring (mio. kr.) 3 kvartaler 3 kvartaler 3. kvt. 3. kvt. kvt./kvt. Omsætning % % Bruttoresultat % % Bruttomargin 53,0% 54,5% 53,2% 54,0% Resultat af primær drift % % Overskudsgrad 20,5% 20,0% 19,4% 19,9% Nettofinans (75) (110) - (47) (44) - Resultat før skat % % S kat (264) (225) 17% (74) (77) -4% Periodens resultat % % Periodens resultat fordeles således : Aktionærer i moderselskabet % % Minoritetsinteresser (1) 6 - (1) 1 - Nettovalutagevinst/(tab) 9 (62) - (21) (11) - Nettorenteudgifter (56) (16) - (16) (13) - Andre finans ielle poster (28) (32) - (10) (20) - Finansielle poster i alt (75) (110) - (47) (44) - Resultat pr. aktie a 10 kr. 13,09 10,52 24% 3,89 3,63 7% Gns. antal A-/B-aktier, udes tående (mio. stk.) 61,9 63,2 62,0 62,5 Resultat pr. aktie a 10 kr. 12,73 10,26 24% 3,78 3,54 7% (udvandet) Gns. antal A-/B-aktier, udvandet 63,7 64,8 63,7 64,1 (mio. stk.) Frie penges trømme før opkøb % Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC), inkl. goodwill 24,2% 20,6% R entebærende gæld, netto % Egenkapitalandel i % 42,8% 44,7% E genkapitalens forrentning i % 31,3% 25,1% Novozymes A/S - Børsmeddelelse nr. 25, 2007 Side 14 af 21

15 Bilag 2: Salgets fordeling 2.1 Industrier % ændring (mio. kr.) 3 kvartaler 3 kvartaler Enzymer vas kemiddelenzymer teknis ke enzymer fødevareenzymer foderenzymer (1) Mikroorganis mer (8) BPI Omsætning Geografi % ændring % valuta- % ændring i (mio. kr.) 3 kvartaler 3 kvartaler påvirkning lokal valuta Europa, Mellemøs ten & Afrika (1) 10 Nordamerika (8) 27 As ien & Oceanien (5) 9 Latinamerika (3) 12 Omsætning (4) Salg pr. kvartal industrier % ændring (mio. kr.) 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 3.kvt./3.kvt. Enzymer vaskemiddelenzymer tekniske enzymer fødevareenzymer (1) - foderenzymer (4) Mikroorganismer (14) BPI Omsætning Salg pr. kvartal geografi % ændring (mio. kr.) 3. kvt 2. kvt 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 3.kvt./3.kvt. Europa, Mellemøsten & Afrika Nordamerika Asien & Oceanien Latinamerika (1) Omsætning Novozymes A/S - Børsmeddelelse nr. 25, 2007 Side 15 af 21

16 Bilag 3: Pengestrømsopgørelse (mio. kr.) 3 kvartaler 3 kvartaler Resultat efter skat Tilbageførs el af pos ter uden likviditets effekt Betalt selskabsskat (94) 48 R enteindbetalinger R enteudbetalinger (110) (103) Penges trømme før ændring i drifts kapital Ændring i driftskapital (S tigning)/fald i tilgodehavender (114) (165) (S tigning)/fald i varebeholdninger 91 (4) (S tigning)/fald i leverandører af varer og tjenes teydels er og andre forpligtels er 56 5 Penges trømme fra drifts aktivitet Inves teringer Køb af immaterielle anlægs aktiver (15) (23) S alg af materielle anlægs aktiver 6 19 Køb af materielle anlægs aktiver (506) (305) Penges trømme fra inves terings aktivitet eks kl. (515) (309) opkøbs aktivitet Frie penges trømme før opkøb Køb af aktiviteter og s els kaber 0 (75) Frie penges trømme efter opkøb Novozymes A/S - Børsmeddelelse nr. 25, 2007 Side 16 af 21

17 Bilag 4: Balance og egenkapitalens udvikling 4.1 Balance ultimo 3. kvartal 2007 Aktiver (mio. kr.) 3. kvt. 3. kvt. ultimo Færdiggjorte it-udviklings projekter E rhvervede patenter, licens er og knowhow Goodwill It-udviklings projekter under udførels e Immaterielle anlægs aktiver Grunde og bygninger P roduktions anlæg og mas kiner Andre anlæg, drifts materiel og inventar Materielle anlægs aktiver under opførels e Materielle anlægs aktiver Uds kudte s katteaktiver F inans ielle aktiver Anlægs aktiver i alt R åvarer og hjælpematerialer Varer under frems tilling F rems tillede færdigvarer Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra s alg Tilgodehavende s els kabs s kat Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt F inans ielle aktiver (rentebærende) F inans ielle aktiver (ikke-rentebærende) F inans ielle aktiver i alt Likvide beholdninger Oms ætnings aktiver i alt Aktiver i alt Novozymes A/S - Børsmeddelelse nr. 25, 2007 Side 17 af 21

18 P as s iver (mio. kr.) 3. kvt. 3. kvt. ultimo Aktiekapital E gne aktier (1.816) (1.360) (1.449) Øvrig totalindkoms t Overført overs kud Minoritets interes s er E genkapital i alt Udskudte skatteforpligtels er Langfris tede pers onaleforpligtels er Hens atte forpligtels er F inans ielle forpligtels er (rentebærende) F inans ielle forpligtels er (ikke-rentebærende) Andre langfris tede forpligtels er (rentebærende) Langfris tede forpligtels er i alt F inans ielle forpligtels er (rentebærende) F inans ielle forpligtels er (ikke-rentebærende) Hens atte forpligtels er Leverandører af varer og tjenes teydels er Skyldig selskabsskat Andre kortfris tede gælds forpligtels er Kortfris tede forpligtels er i alt F orpligtels er i alt Passiver i alt Egenkapitalens udvikling 3. kvartal (mio. kr.) 3. kvt. 3. kvt. Ultimo E genkapital primo, eks kl. minoritets interes s er P eriodens res ultat Betalt udbytte (278) (255) (255) Køb af egne aktier (netto) (367) (905) (996) Valutaregulering af nettoaktiverne mv. (42) 14 (60) E genkapital, eks kl. minoritets interes s er Minoritetsinteresser pr. 1. januar P eriodens overs kud (1) 6 2 Betalt udbytte (1) (2) (1) Valutaregulering, etc. 0 (2) (3) Ændring i minoritets interes s er (1) 4 3 Minoritets interes s er Egenkapital i alt ultimo Novozymes A/S - Børsmeddelelse nr. 25, 2007 Side 18 af 21

19 4.3 Køb af virksomheder Under henvisning til børsmeddelelse nr. 17/2007 og 24/2007: Novozymes har med virkning fra den 1. oktober 2007 overtaget enzymaktiviteterne fra Biocon Limited, Bangalore, Indien, til en samlet købspris af USD 102 mio. fordelt med USD 97 mio., som er betalt på overtagelsesdagen og USD 5 mio., som forfalder ved opfyldelsen af visse forretningsmål. Overtagelsestidspunktet taget i betragtning foreligger der endnu ikke en opgørelse af den tilbagediskonterede købesum samt fordelingen af denne på de overtagne aktiver. Bilag 5: Nye produkter lanceret i kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2007 Mannaway, et enzym til vaskemiddelindustrien, som er særligt effektivt imod mannanholdige pletter Viscoferm, et enzym til alkoholindustrien, der reducerer viskositeten samt reducerer vand- og energiforbrug i produktions processen HyaCare, et optimeret hyaluronsyreprodukt til medical device-markedet til brug for øjendråber og kontaktlinserens Stainzyme P lus, et vaskemiddelenzym med forbedrede vaskeegenskaber i lavtemperaturvask Ultraflo Max, et enzym til brygning af øl, der giver en lang og konsistent filtreringsproces og dermed en optimeret produktionsproces Saczyme, et omkostningseffektivt enzym til alkoholindustrien, der anvendes til omdannelse af råvaren til forgærbart sukker R onozyme NP, et forbedret enzym til foderindustrien til brug for frigivelse af naturligt forekommende fosfat i foder til svin og fjerkræ S pirizyme Ultra, et enzym til den klassiske omdannelse af majs til bioethanol, som giver et højere udbytte Acrylaway, et enzym til fødevareindustrien, der anvendes til at reducere akryalmidindholdet i fødevarer Novozymes A/S - Børsmeddelelse nr. 25, 2007 Side 19 af 21

20 Bilag 6: Udvalgte nøgletal for miljø- og socialområdet % ændring 3 kvartaler 3 kvartaler Vandforbrug (relateret til solgte mængder), m³ Energiforbrug, GJ Væsentlige spild Antal arbejds ulykker med dødelig udgang - - Frekvens af arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer 5,0 3,0 Antal medarbejdere pr. 30. s eptember P ers onaleoms ætning 8,9% 8,0% Fravær 2,2% 2,2% Novozymes A/S - Børsmeddelelse nr. 25, 2007 Side 20 af 21

21 Bilag 7: Børsmeddelelser 2007 til dato Eksklusive insideres handel med aktier 25. januar 2007 Koncernregns kab for februar 2007 Novozymes modtager ers tatning for patentkrænkels e 9. marts 2007 Ordinær generalfors amling april 2007 Ændret oms ætnings rapportering 17. april 2007 Novozymes afslutter patentsag 25. april 2007 Koncernregns kab for 1. kvartal juli 2007 Novozymes køber enzymaktiviteter fra Biocon, Indien 9. augus t 2007 Koncernregns kab for 1. halvår augus t 2007 Ændringer i Novozymes ' direktion pr. 1. oktober oktober 2007 Købet af Biocons enzymaktiviteter afs luttet Bilag 8: Finansiel kalender november 2007 Kapitalmarkeds dag 25. januar 2008 Koncernregnskab for året 2007 Novozymes A/S - Børsmeddelelse nr. 25, 2007 Side 21 af 21

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret.

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Børsmeddelelse 28. april 2005, koncernregnskab første kvartal 2005 Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Salget i første kvartal

Læs mere

KONCERNREGNSKAB FOR 2007

KONCERNREGNSKAB FOR 2007 KONCERNREGNSKAB FOR 2007 25. januar 2008 2007 var et rigtigt godt år for Novozymes. Året stod i vækstens tegn med højere end forventet salgsvækst på 14%. De finansielle resultater var tilfredsstillende,

Læs mere

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 29. april 2009 Solid resultatfremgang og 5% salgsvækst i danske kroner i 1. kvartal. Forventning til årets resultat fastholdes. Forventning til salget påvirket af lav

Læs mere

KONCERNREGNSKAB FOR 2008

KONCERNREGNSKAB FOR 2008 KONCERNREGNSKAB FOR 2008 22. januar 2009 Godt 2008-resultat. Nye, øgede langsigtede mål. Vækstforventning til 2009. Høj salgsvækst for 2008 13% i lokal valuta. Årets indtjening var også meget tilfredsstillende.

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 Børsmeddelelse 5. november 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 For de første tre kvartaier steg resultat efter skat med 19% til 539 mio. kr. fra 452 mio. kr. De frie pengestrømme,

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Børsmeddelelse 29. april 2004 Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Novozymes har fået en god start på året. Forventningerne til resultat af primær drift opjusteres, hovedsagelig grundet valutakursudviklingen.

Læs mere

KONCERNREGNSKAB FOR 1. HALVÅR 2007

KONCERNREGNSKAB FOR 1. HALVÅR 2007 KONCERNREGNSKAB FOR 1. HALVÅR 2007 9. august 2007 Novozymes resultat for første halvår 2007 lever til fulde op til forventningerne. Salget steg med 14%, mens resultat af primær drift steg henholdsvis 20%

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes

Børsmeddelelse, Novozymes Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab 1. kvartal 2006 26. april 2006 Novozymes fik en god start på 2006 med en vækst i resultat af primær drift på 14% og en vækst i salget på 11%. Forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes 1. KVARTAL Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne til organisk salgsvækst og resultat fastholdes I 1. kvartal 2016 steg salget 2% organisk og 1% i danske kroner i forhold til 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 8, 2008 Side 1 af 20

Børsmeddelelse nr. 8, 2008 Side 1 af 20 KONCERNREGNSKAB FØRSTE KVARTAL 2008 24. april 2008 Væksten fortsætter for Novozymes 2008 indledt med høj salgsvækst som fører til en opjustering i lokal valuta. Forventet salg af enzymer til vaskemidler

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes

Børsmeddelelse, Novozymes Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab 1. kvartal 2007 25. april 2007 Væksten i første kvartal 2007 var væsentligt højere end forventet. Salget steg 18%, resultat af primær drift 15%, mens væksten i

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 2005 blev endnu et godt år for Novozymes. Væksten var 11% i såvel resultat af primær drift som årets resultat væsentligt højere end forventet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Realiseret. 3 kvt. 2013 3 kvt. 2012

Realiseret. 3 kvt. 2013 3 kvt. 2012 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 25. oktober Resultaterne for de første 3 kvartaler i tråd med forventningerne; helårsforventningerne justeret som følge af valutakursudvikling; øget forventning

Læs mere

Solide resultater for salg, indtjening og pengestrømme i 1. kvartal

Solide resultater for salg, indtjening og pengestrømme i 1. kvartal KONCERNREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2011 29. april 2011 Solide resultater for salg, indtjening og pengestrømme i 1. kvartal Der var solid udvikling i salg, indtjening og pengestrømme i 1. kvartal. Salget steg

Læs mere

Novozymes Generalforsamling li 2002. Unlocking the magic of nature

Novozymes Generalforsamling li 2002. Unlocking the magic of nature Novozymes Generalforsamling li 2002 Unlocking the magic of nature Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo Køppler Ulla Morin Morten Iversen

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S

Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S 06/03/2008 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Direktør Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International ASA

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 9, 2008 Side 1 af 20

Selskabsmeddelelse nr. 9, 2008 Side 1 af 20 KONCERNREGNSKAB FØRSTE HALVÅR 2008 14. august 2008 Høj salgsvækst i første halvår Halvvejs inde i 2008 er der fortsat høj salgsvækst inden for både enzymer og mikroorganismer, i alt 16% i lokal valuta.

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 24/2007

Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 24/2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 24/2007 Silkeborg, den 16. august 2007 Rapport for 1. halvår 2007 Resumé ITH Industri Invest A/S (ITH) har

Læs mere

Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat

Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat Delårsrapport for 1. kvartal 2014 24. april 2014 Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat Resultaterne for salgsvækst, indtjening og pengestrømme var stærke i 1. kvartal 2014. Som

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første halvår 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første halvår 2003 Børsmeddelelse 13. august 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for første halvår 2003 I første halvår steg resultat efter skat med 34% fra 270 mio. kr. til 361 mio. kr. Forventningerne til årets resultat efter

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2007

Novozymes Generalforsamling 2007 Novozymes Generalforsamling 2007 Henrik GürtlerG Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12, 2008 Side 1 of 22

Selskabsmeddelelse nr. 12, 2008 Side 1 of 22 KONCERNREGNSKAB FOR DE FØRSTE 3 KVARTALER AF 2008 31. oktober 2008 Rekordhøj salgsvækst fortsætter Tre kvartaler inde i 2008 fortsætter den høje salgsvækst med 16% i lokal valuta. Også indtjeningen udviklede

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes

Børsmeddelelse, Novozymes Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab 1. halvår 2006 8. august 2006 Novozymes fortsætter det høje indtjeningsniveau. Vækst i salg og resultat af primær drift på henholdsvis 8% og 10% i første halvår

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Danfoss A/S Pressemeddelelse Kvartalsrapport for 1. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret) 23.08.12 aen/gdh Erhvervsstyrelsen Langelinje Allé 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2012 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Børsmeddelelse. Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for 2004

Børsmeddelelse. Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for 2004 Børsmeddelelse 31. januar 2005 Koncernregnskabsmeddelelse for 2004 2004 blev et meget tilfredsstillende år på trods af valutakursudviklingen. Resultaterne er væsentligt bedre end forventet ved årets start

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 16. august Salg og indtjening i 1. halvår som forventet; helårsforventninger til vækst i resultat af primær drift øges; forventninger til salgsvækst justeres inden for det tidligere

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Solide finansielle resultater i 2015; for 2016 forventes 8-10% stigning i årets resultat på trods af udfordringer for salgsvæksten

Solide finansielle resultater i 2015; for 2016 forventes 8-10% stigning i årets resultat på trods af udfordringer for salgsvæksten 2015 Solide finansielle resultater i 2015; for 2016 forventes 8-10% stigning i årets resultat på trods af udfordringer for salgsvæksten 2015: Salget steg 4% organisk og 12% i danske kroner. Resultat af

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Novozymes. Generalforsamling

Novozymes. Generalforsamling Novozymes Generalforsamling 2005 Administrerende direktør Henrik Gürtler, Novo A/S (formand) Direktør r Kurt Anker Nielsen, tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S (næstformand stformand) Senior Vice

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling, produktion,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere