Dell XPS 14 Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dell XPS 14 Brugervejledning"

Transkript

1 Dell XPS 14 Brugervejledning Computermodel: XPS L421X Regulatorisk model: P30G Regulatorisk type: P30G001

2 Bemærk, Forsigtig, og Advarsel BEMÆRK: Angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: angiver mulig skade på hardware eller tab af data, hvis anvisningerne ikke bliver fulgt. ADVARSEL: Angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død Dell Inc. Varemærker i denne tekst: Dell, DELL-logoet og XPS er varemærker, som tilhører Dell Inc.; Microsoft, Windows,og Windows-logoet på startknappen er enten varemærker eller registrerede varemærker, der er ejet af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande; Bluetooth er et registreret varemærke, der er ejet af Bluetooth SIG, Inc. og anvendes af Dell iflg. licens Rev. A00

3 Indhold Før du starter Sluk computeren og tilsluttede enheder Sikkerhedsinstruktioner Anbefalet værktøj Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele Sådan fjernes bunddækslet Procedure Sådan genmonteres bunddækslet Procedure Sådan fjernes systememblemet Forudsætninger Procedure Sådan genmonteres systememblemet Procedure Efterfølgende Sådan fjernes batteri-diodekortet Forudsætninger Procedure Sådan genmonteres batteri-diodekortet Procedure Efterfølgende Sådan fjernes højttalerne Forudsætninger Procedure Indhold 3

4 Sådan genmonteres højttalerne Procedure Efterfølgende Sådan fjernes batteriet Forudsætninger Procedure Sådan genmonteres batteriet Procedure Efterfølgende Sådan fjernes hukommelsesmodulet Forudsætninger Procedure Sådan genmonteres hukommelsesmodulet Procedure Efterfølgende Sådan fjernes det trådløse minikort Forudsætninger Procedure Sådan genmonteres det trådløse minikort Procedure Efterfølgende Sådan fjernes msata/wwan-minikortet Forudsætninger Procedure Sådan genmonteres msata/wwan-kortet Procedure Efterfølgende Sådan fjernes harddisken Forudsætninger Procedure Indhold

5 Sådan genmonteres harddisken Procedure Efterfølgende Sådan fjernes strøm/batteristatusindikatorens kort Forudsætninger Procedure Sådan isættes strøm/batteristatusindikatorens kort Procedure Efterfølgende Sådan fjernes møntcellebatteriet Forudsætninger Procedure Sådan genmonteres møntcellebatteriet Procedure Efterfølgende Sådan fjernes blæseren Forudsætninger Procedure Sådan genmonteres blæseren Procedure Efterfølgende Sådan fjernes processorens kølelegeme Forudsætninger Procedure Sådan genmonteres processorens kølelegeme Procedure Efterfølgende Indhold 5

6 Sådan fjernes I/O-kortet Forudsætninger Procedure Sådan genmonteres I/O-kortet Procedure Efterfølgende Sådan fjernes bundkortet Forudsætninger Procedure Sådan genmonteres bundkortet Procedure Efterfølgende Sådan indtastes Service Tag i BIOS'en Sådan fjernes anordningen med ventilationshuller Forudsætninger Procedure Sådan genmonteres anordningen med ventilationshuller Procedure Efterfølgende Sådan fjernes skærmen Forudsætninger Procedure Sådan genmonteres skærmen Procedure Efterfølgende Sådan fjernes tastaturet Forudsætninger Procedure Indhold

7 Sådan genmonteres tastaturet Procedure Efterfølgende Sådan fjernes håndledsstøtten Forudsætninger Procedure Sådan genmonteres håndledsstøtten Procedure Efterfølgende Sådan flash-opdateres BIOS Indhold 7

8 8 Indhold

9 Før du starter Sluk computeren og tilsluttede enheder FORSIGTIG: Gem og luk alle åbne filer, og afslut alle åbne programmer, inden du slukker computeren, så risikoen for datatab forebygges. 1 Gem og luk alle åbne filer, og luk alle åbne programmer. 2 Klik på Start og klik på Luk computeren. Microsoft Windows lukker ned, og computeren slukker. BEMÆRK: Hvis du bruger et andet operativsystem, kan du se operativsystemets dokumentation, hvis du vil have instruktioner om nedlukning. 3 Frakobl computeren og alle tilsluttede enheder fra deres stikkontakter. 4 Frakobl alle telefonkabler, netværkskabler og tilsluttede enheder fra computeren. Sikkerhedsinstruktioner Brug følgende sikkerhedsinstruktioner med henblik på din egen sikkerhed og for at beskytte computeren og arbejdsmiljøet mod potentiel beskadigelse. ADVARSEL: Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsoplysninger, der fulgte med computeren. Du kan finde yderligere oplysninger om bedste fremgangsmåder for sikkerhed på webstedet Regulatory Compliance på ADVARSEL: Alle strømkilder frakobles, inden computerens dæksel eller paneler åbnes. Når du er færdig med at arbejde med computerens indre dele, skal du genmontere alle dæksler, paneler og skruer, før strømstikket sættes i. FORSIGTIG: Undgå, at computeren beskadiges ved at sikre et fladt og rent arbejdsbord. FORSIGTIG: Undgå at beskadige komponenter og kort ved at håndtere dem ved kanterne og undgå at røre ved ben og kontakter. FORSIGTIG: Kun uddannede serviceteknikere har autorisation til at fjerne computerkabinettet og få adgang til komponenterne inden i computeren. Se sikkerhedsinstruktionerne for at få udførlige oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger samt hvordan du arbejder inden i din computer og beskytter den mod elektrostatisk afladning. FORSIGTIG: Før du rører ved noget inde i computeren, skal du have jordforbindelse ved at røre ved en umalet metaloverflade, som for eksempel metallet på computerens bagside. Mens du arbejder, skal du med jævne mellemrum røre en umalet metaloverflade for på den måde at fjerne statisk elektricitet, der kan skade de interne komponenter. Før du starter 9

10 FORSIGTIG: Når du frakobler et kabel, skal du tage fat i dets stik eller dets trækflig og ikke i selve kablet. Nogle kabler har stik med låsetappe eller tommelskruer, som du skal frigøre, før du tager kablet ud. Når kabler frakobles, skal du sikre dig, at de flugter, så benene på stikkene ikke bøjes. Når kabler tilsluttes, skal du sikre dig, at stikkene og portene flugter og sidder rigtigt i forhold til hinanden. FORSIGTIG: Fjern netværkskablet. Start med at fjerne kablet fra computeren, og fjern det derefter fra netværksenheden. FORSIGTIG: Tryk for at skubbe eventuelle installerede kort ud af mediekortlæseren. Anbefalet værktøj Procedurerne i dette dokument kræver eventuelt følgende værktøj: Stjerneskruetrækker Torx nr. 5 (T5) skruetrækker 10 Før du starter

11 Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele Når du har gennemført udskiftningsprocedurer, skal du sikre følgende: Genmonter alle skruer, og sørg for, at der ikke findes nogen løse skruer inde i computeren Tilslut alle eksterne enheder, kabler, kort og andre dele, som du fjerede, før du begyndte at arbejde med computeren. Tilslut computeren og alle tilsluttede enheder til deres stikkontakter. FORSIGTIG: Inden du tænder computeren, skal du genmontere alle skruerne og kontrollere, at der ikke findes løse skruer inde i computeren. I modsat fald kan det beskadige computeren. Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele 11

12 Sådan fjernes bunddækslet Procedure 1 Luk skærmen, og vend computeren om. 2 Anbring din finger ved indikatoren på bunddækslet. 3 Vend systememblemet om, og anbring det på bunddækslet systememblem 2 bunddæksel 4 Fjern skruerne under systememblemet, som holder bunddækslet fast. 12 Sådan fjernes bunddækslet

13 5 Fjern de skruer, som holder bunddækslet fast på håndledsstøtten. 6 Start fra computerens bagside med forsigtigt at lirke bunddækslet, vend bunddækslet om og anbring den på håndledsstøtten skruer (2) 2 T5-skruer (6) 3 bunddæksel 4 tapper (2) Sådan fjernes bunddækslet 13

14 7 Løft låsen til stikket ved hjælp af trækfligen og afbryd batteri-diodekortets kabel fra bundkortet lås til stikket 2 trækflig 3 batteri-diodekortets kabel 4 bunddæksel 5 batteri-diodekort 8 Fjern batteri-diodekortet fra bunddækslet. Se "Sådan fjernes batteri-diodekortet" på side Sådan fjernes bunddækslet

15 Sådan genmonteres bunddækslet Procedure 1 Sådan genmonteres batteri-diodekortet Se "Sådan genmonteres batteridiodekortet" på side Sæt batteri-diodekortets kabel i stikket til batteri-diodekortets kabel og tryk ned på låsetappen for at fastgøre kablet. 3 Vend forsigtigt bunddækslet om og sæt det på plads med et klik. 4 Skru de skruer, som holder bunddækslet fast på håndledsstøtten, i. 5 Skrue skruerne under systememblemet, som holder bunddækslet fast, i. 6 Før tapperne på systememblemet i hakkene på bunddækslet, og klik systememblemet på plads. Sådan genmonteres bunddækslet 15

16 Sådan fjernes systememblemet Forudsætninger Følg instruktionerne fra trin 1 til trin 7 i "Sådan fjernes bunddækslet" på side 12. Procedure 1 Tag den tape, som holder systememblemet fast på bunddækslet, af bunddæksel 2 tape (2) 16 Sådan fjernes systememblemet

17 2 Vend bunddækslet om. 3 Brug fingerspidserne til forsigtigt at vende systememblemet om og fjern tapen fra hakkene på bunddækslet. 4 Løft systememblemet af bunddækslet tapper (2) 2 systememblem Sådan fjernes systememblemet 17

18 Sådan genmonteres systememblemet Procedure 1 Skub fligene på systememblemet ind i hakkene på bunddækslet. 2 Før tapperne på systememblemet i hakkene på bunddækslet, og klik systememblemet på plads. 3 Vend bunddækslet om. 4 Træk klisternærkerne af tapen og sæt tapen på for at sætte systememblemet fast på bunddækslet. Efterfølgende 1 Følg instruktionerne fra trin 2 til trin 6 i "Sådan fjernes bunddækslet" på side Sådan genmonteres systememblemet

19 Sådan fjernes batteri-diodekortet Forudsætninger Følg instruktionerne fra trin 1 til trin 7 i "Sådan fjernes bunddækslet" på side 12. Procedure 1 Træk Mylar fra batteri-diodekortet. 2 Fjern skruerne, der holder batteri-diodekortets beslag fast på bunddækslet. 3 Tag batteri-diodekortets beslag af bunddækslet batteri-diodekortets beslag 2 skruer (2) Sådan fjernes batteri-diodekortet 19

20 4 Fjern skruen, der holder batteri-diodekortet fast til computerbunden. 5 Løft og skub batteri-diodekortet ud af fligen på bunddækslet batteri-diodekort 2 skrue 20 Sådan fjernes batteri-diodekortet

21 Sådan genmonteres batteri-diodekortet Procedure 1 Skub batteri-diodekortet under fligen på bunddækslet og brug justeringsanordningen på bunddækslet til at sættet batteri-diodekortet på plads. 2 Sæt skruen, der holder batteri-diodekortet fast på bunddækslet i. 3 Ret skruehullerne på batteri-diodekortets beslag ind efter skruehullerne på bunddækslet. 4 Sæt skruerne, der holder batteri-diodekortets beslag fast på bunddækslet, i. 5 Sæt mylar på batteri-diodekortet. Efterfølgende 1 Følg instruktionerne fra trin 2 til trin 6 i "Sådan fjernes bunddækslet" på side 12. Sådan genmonteres batteri-diodekortet 21

22 Sådan fjernes højttalerne Forudsætninger Følg instruktionerne fra trin 1 til trin 7 i "Sådan fjernes bunddækslet" på side 12. Procedure 1 Træk Mylar fra højttalerne. 1 1 mylar 22 Sådan fjernes højttalerne

23 2 Frakobl højtalerkablet fra I/O-kortets stik. 3 Læg mærke til tapens placering, når den holder højttalerkablet fast på batteriet, og fjern tapen. 4 Fjern de skruer, der fastgør højttalerne til håndledsstøtten. 5 Løft højttalerne og højttalerkablet væk fra håndledsstøtten I/O-kort 2 højttalerkabel 3 skruer (4) 4 højttalere (2) 5 tape Sådan fjernes højttalerne 23

24 Sådan genmonteres højttalerne Procedure 1 Brug justeringsanordningerne på håndledsstøtten til at sætte højttalerne på plads. BEMÆRK: Sørg for, at højttalerne er fastgjort med justeringstappene. 2 Sæt de skruer, der fastgør højttalerne til håndledsstøtten, i. 3 Sæt Mylar på højttalerne. 4 Tilslut højttalerkablet til stikket på I/O-kortet. 5 Påsæt den tape, der holder højttalerkablet fast på batteriet. Efterfølgende 1 Følg instruktionerne fra trin 2 til trin 6 i "Sådan fjernes bunddækslet" på side Sådan genmonteres højttalerne

25 Sådan fjernes batteriet Forudsætninger 1 Følg instruktionerne fra trin 1 til trin 7 i "Sådan fjernes bunddækslet" på side Fjern højttalerne. Se "Sådan fjernes højttalerne" på side 22. Procedure 1 Fjern de fem skruer, der fastgør batteriet til håndledsstøtten. 2 Løft batteriet sammen med kablet væk fra håndledsstøtten. 3 Fjern batteriet fra bundkortet batterikabel 2 skruer (6) 3 batteri 4 Tryk og hold på tænd/sluk-knappen i ca. fem sekunder for at jorde bundkortet. Sådan fjernes batteriet 25

26 Sådan genmonteres batteriet Procedure 1 Forbind batterikablet til bundkortet. 2 Ret batteriets skruehuller ind efter håndledsstøttens skruehuller. 3 Genmonter de fem skruer, der fastgør batteriet til håndledsstøtten. Efterfølgende 1 Genmonter højttalerne. Se "Sådan genmonteres højttalerne" på side Følg instruktionerne fra trin 2 til trin 6 i "Sådan genmonteres bunddækslet" på side Sådan genmonteres batteriet

27 Sådan fjernes hukommelsesmodulet Forudsætninger 1 Følg instruktionerne fra trin 1 til trin 7 i "Sådan fjernes bunddækslet" på side Fjern højttalerne. Se "Sådan fjernes højttalerne" på side Fjernelse af batteriet. Se "Sådan fjernes batteriet" på side 25. Procedure FORSIGTIG: For at undgå at hukommelsesmodulstikket bliver beskadiget, må du ikke bruge værktøj til at adskille hukommelsesmodulernes fastgørelsesklemmer. 1 Træk mylar fra bundkortet. 1 1 mylar Sådan fjernes hukommelsesmodulet 27

28 2 Brug fingerspidserne til forsigtigt at adskille fastgørelsesklemmerne på hver side af hukommelsesmodulstikket, indtil modulet springer op. 3 Fjern hukommelsesmodulet fra hukommelsesmodulstikket stik til hukommelsesmodul 2 fastgørelsesklemmer (2) 3 hukommelsesmodul 28 Sådan fjernes hukommelsesmodulet

29 Sådan genmonteres hukommelsesmodulet Procedure 1 Ret hakket i hukommelsesmodulet ind efter tappen i stikket på hukommelsesmodulet. 2 Skub modulet helt ind i åbningen i en vinkel på 45 grader, og tryk hukommelsesmodulet ned, indtil det klikker på plads. Hvis du ikke hører et klik, skal du fjerne hukommelsesmodulet og sætte det i igen. BEMÆRK: Hvis hukommelsesmodulet ikke er installeret korrekt, kan computeren muligvis ikke starte. 3 Sæt mylar på bundkortet tap 2 indhak Sådan genmonteres hukommelsesmodulet 29

30 Efterfølgende 1 Sæt batteriet i igen. Se "Sådan genmonteres batteriet" på side Genmonter højttalerne. Se "Sådan genmonteres højttalerne" på side Følg instruktionerne fra trin 2 til trin 6 i "Sådan genmonteres bunddækslet" på side Tænd computeren. Når computeren starter, registreres hukommelsesmodulet eller -modulerne, og systemkonfigurationsoplysningerne opdateres automatisk. Sådan bekræfter du, hvor meget hukommelse der er installeret i computeren: Klik på Start Kontrolpanel System og sikkerhed System. 30 Sådan genmonteres hukommelsesmodulet

31 Sådan fjernes det trådløse minikort Forudsætninger 1 Følg instruktionerne fra trin 1 til trin 7 i "Sådan fjernes bunddækslet" på side Fjern højttalerne. Se "Sådan fjernes højttalerne" på side Fjernelse af batteriet. Se "Sådan fjernes batteriet" på side 25. Procedure 1 Frakobl antennekablerne fra det trådløse minikort. 2 Fjern skruen, der holder det trådløse minikort fast på bundkortet skrue 2 trådløst minikort 3 antennekabler (2) Sådan fjernes det trådløse minikort 31

32 3 Skub og fjern det trådløse minikort fra bundkortet stik til trådløst minikort 2 trådløst minikort 32 Sådan fjernes det trådløse minikort

33 Sådan genmonteres det trådløse minikort Procedure 1 Flugt indhakket på minikortet med tappen på bundkortets stik. FORSIGTIG: Skub minikortet på plads med et fast og jævnt tryk. Hvis du bruger for stor kraft, risikerer du at beskadige stikket. FORSIGTIG: Stikkene er affasede, så de ikke kan indsættes forkert. Hvis du mærker modstand, skal du kontrollere stikkene på minikortet og på minikortets stik og flugte minikortet igen. FORSIGTIG: Anbring aldrig kabler under minikortet, da dette medfører risiko for skader på minikortet. 2 Sæt det trådløse minikort i minikortets stik i en vinkel på 45 grader. 3 Tryk den anden ende af minikortet ned i stikket på bundkortet, og monter den skrue, der fastgør minikortet til bundkortet. 4 Sæt antennekablerne i minikortets stik. Følgende skema viser antennekablets farveskema for det minikort, der understøttes af din computer. Stik på Mini-Card WLAN + Bluetooth (2 kabler) Hoved-WLAN + Bluetooth (hvid trekant) Hjælpe-WLAN + Bluetooth (sort trekant) Farveskema over antennekabler hvid sort Efterfølgende 1 Sæt batteriet i igen. Se "Sådan genmonteres batteriet" på side Genmonter højttalerne. Se "Sådan genmonteres højttalerne" på side Følg instruktionerne fra trin 2 til trin 6 i "Sådan genmonteres bunddækslet" på side 15. Sådan genmonteres det trådløse minikort 33

34 Sådan fjernes msata/wwan-minikortet ADVARSEL: Inden du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de Forudsætninger 1 Følg instruktionerne fra trin 1 til trin 7 i "Sådan fjernes bunddækslet" på side Fjern højttalerne. Se "Sådan fjernes højttalerne" på side Fjernelse af batteriet. Se "Sådan fjernes batteriet" på side 25. Procedure 1 Træk mylar af strøm/msata/wwan-kortet. 2 Hvis din computer har et WWAN-kort, skal du afbryde antennekablerne fra WWAN-kortet. 3 Fjern skruen, der fastgør msata/wwan-kortet til håndledsstøtten. 4 Skub og fjern msata/wwan-kortet fra I/O-kortet skrue 2 msata/wwan-kort 3 msata/wwan-kortstik 34 Sådan fjernes msata/wwan-minikortet

35 Sådan genmonteres msata/wwan-kortet Procedure 1 Sæt mylar på msata/wwan-kortet. 2 Flugt hakket på msata/wwan-kortet med tappen på msata/wwan-kortstikket. 3 Sæt msata/wwan-kortet i msata/wwan-kortstikket med en vinkel på 45 grader. 4 Tryk den anden ende af msata/wwan-kortet ned i stikket på I/O-kortet, og skru den skrue, som holder msata/wwan-drevet fast på håndledsstøtten, i. 5 Hvis du sætter i WWAN-kort i, skal du sætte antennekablerne i stikkene på WWAN-kortet. Følgende skema viser antennekablets farveskema for WWAN-kortet, der understøttes af din computer. Stik på minikortet WWAN (2 antennekabler) Hoved-WWAN (hvid trekant) Hjælpe-WWAN (sort trekant) Farveskema over antennekabler hvid med grå stribe sort med grå stribe Efterfølgende 1 Sæt batteriet i igen. Se "Sådan genmonteres batteriet" på side Genmonter højttalerne. Se "Sådan genmonteres højttalerne" på side Følg instruktionerne fra trin 2 til trin 6 i "Sådan genmonteres bunddækslet" på side 15. Sådan genmonteres msata/wwan-kortet 35

36 Sådan fjernes harddisken FORSIGTIG: Fjern ikke, for at undgå datatab, harddisken mens computeren er tændt eller i slumretilstand. FORSIGTIG: Harddiske er meget skrøbelige. Vær forsigtig, når du håndterer harddisken. Forudsætninger 1 Følg instruktionerne fra trin 1 til trin 7 i "Sådan fjernes bunddækslet" på side Fjern højttalerne. Se "Sådan fjernes højttalerne" på side Fjernelse af batteriet. Se "Sådan fjernes batteriet" på side 25. Procedure 1 Løft låsen til stikket og brug trækfligen til at tage I/O-kortets kabel ud af bundkortet lås til stikket 2 trækflig 3 I/O-kortets kabel 36 Sådan fjernes harddisken

37 2 Brug trækfligen til at afbryde harddiskens kabel fra bundkortet. 3 Træk mylar fra harddisken. 4 Fjern de skruer, der fastgør harddiskmodulet til håndledsstøtten. 5 Løft harddiskenheden og dens kabel væk fra håndledsstøtten skruer (4) 2 mylar 3 harddiskmodul 4 harddiskkabel 5 trækflig 6 Afbryd mellemkortet fra harddisken harddiskmodul 2 mellemkort Sådan fjernes harddisken 37

38 7 Fjern de skruer, der holder harddiskbeslaget fast til harddisken. 8 Skub harddisken ud af harddiskbeslaget skruer (4) 2 harddiskbeslag 3 harddisk 38 Sådan fjernes harddisken

39 Sådan genmonteres harddisken FORSIGTIG: Harddiske er meget skrøbelige. Vær forsigtig, når du håndterer harddisken. Procedure 1 Skub harddisken ind i harddiskbeslaget. 2 Tilpas skruehullerne på harddisken med skruehullerne på harddiskens beslag og skru de skruer, der holder harddiskens beslag fast på harddisken, i. 3 Tilslut mellemkortet til harddiskmodulet. BEMÆRK: Sørg for, at der ikke er nogen kabler under harddisken. 4 Flugt skruehullerne på harddisken med skruehullerne på håndledsstøtten. 5 Skru de skruer, der fastgør harddisken til håndledsstøtten, i. 6 Sæt mylar på harddisken. 7 Sæt harddiskkablet i bundkortet. 8 Sæt I/O-kortets kabel i I/O-kortets kabelstik, og tryk ned på låsen til stikket for at fastgøre kablet. Efterfølgende 1 Sæt batteriet i igen. Se "Sådan genmonteres batteriet" på side Genmonter højttalerne. Se "Sådan genmonteres højttalerne" på side Følg instruktionerne fra trin 2 til trin 6 i "Sådan genmonteres bunddækslet" på side 15. Sådan genmonteres harddisken 39

40 Sådan fjernes strøm/batteristatusindikatorens kort Forudsætninger 1 Følg instruktionerne fra trin 1 til trin 7 i "Sådan fjernes bunddækslet" på side Fjern højttalerne. Se "Sådan fjernes højttalerne" på side Fjernelse af batteriet. Se "Sådan fjernes batteriet" på side 25. Procedure 1 Løft låsen til stikket, og brug trækfligen til at frakoble strøm/batteristatusindikatorens kabel fra bundkortet. 2 Læg mærke til placeringen af den tape, som holder strøm/batteristatusindikatorens kabel fast på håndledsstøtten, og fjern derefter tapen. 3 Fjern skruen, der fastgør strøm/batteristatusindikatorens kort til håndledsstøtten. 40 Sådan fjernes strøm/batteristatusindikatorens kort

41 4 Løft strøm/batteristatusindikatorens kort sammen med kablet væk fra håndledsstøtten lås til stikket 2 trækflig 3 strøm/batteristatusindikatorens kabel 4 strøm/batteristatusindikatorens kort 5 skrue 6 tape Sådan fjernes strøm/batteristatusindikatorens kort 41

42 Sådan isættes strøm/batteristatusindikatorens kort Procedure 1 Flugt skruehullerne på strøm/batteristatusindikatorens kort med skruehullet på håndledsstøtten. 2 Skru skruen, der fastgør strøm/batteristatusindikatorens kort til håndledsstøtten, i. 3 Sæt strøm/batteristatusindikatorens kabel ind i stikket til strøm/ batteristatusindikator, og tryk ned på låsen til stikket for at fastgøre kablet. 4 Sæt tapen på strøm/batteristatusindikatorens kabel. Efterfølgende 1 Sæt batteriet i igen. Se "Sådan genmonteres batteriet" på side Genmonter højttalerne. Se "Sådan genmonteres højttalerne" på side Følg instruktionerne fra trin 2 til trin 6 i "Sådan genmonteres bunddækslet" på side Sådan isættes strøm/batteristatusindikatorens kort

43 Sådan fjernes møntcellebatteriet FORSIGTIG: Når knapcellebatteriet fjernes, nulstilles BIOS'en til standardindstillingerne. Det anbefales, at du noterer BIOS-indstillingerne, før du fjerner knapcellebatteriet. Forudsætninger 1 Følg instruktionerne fra trin 1 til trin 7 i "Sådan fjernes bunddækslet" på side Fjern højttalerne. Se "Sådan fjernes højttalerne" på side Fjernelse af batteriet. Se "Sådan fjernes batteriet" på side Fjern msata/wwan-kortet. "Sådan fjernes msata/wwan-minikortet" på side 34. Procedure 1 Tag møntcellebatteriets kabel ud af I/O-kortet. 2 Bemærk møntcellebatteriets kabelføring, og fjern kablet fra kabelskinnerne på håndledsstøtten. 3 Fjern møntcellebatteriet fra håndledsstøtten. 4 Løft møntcellebatteriet sammen med kablet væk fra håndledsstøtten kabelkanaler 2 møntcellebatteri 3 møntcellebatteriets kabel Sådan fjernes møntcellebatteriet 43

44 Sådan genmonteres møntcellebatteriet ADVARSEL: Batteriet kan eksplodere, hvis det installeres forkert. Udskift kun batteriet med den samme type eller en tilsvarende type. Bortskaf brugte batterier i henhold til producentens instruktioner. Procedure 1 Sæt møntcellebatteriet på håndledsstøtten. 2 Træk møntcellebatteriets kabel gennem kabelskinnerne på håndledsstøtten. 3 Sæt møntcellebatteriets kabel i I/O-kortet. Efterfølgende 1 Sæt msata/wwan-kortet i igen. "Sådan genmonteres msata/wwan-kortet" på side Sæt batteriet i igen. Se "Sådan genmonteres batteriet" på side Genmonter højttalerne. Se "Sådan genmonteres højttalerne" på side Følg instruktionerne fra trin 2 til trin 6 i "Sådan genmonteres bunddækslet" på side Sådan genmonteres møntcellebatteriet

45 Sådan fjernes blæseren Forudsætninger 1 Følg instruktionerne fra trin 1 til trin 7 i "Sådan fjernes bunddækslet" på side Fjern højttalerne. Se "Sådan fjernes højttalerne" på side Fjernelse af batteriet. Se "Sådan fjernes batteriet" på side 25. Procedure 1 Fjern blæserkablet fra bundkortet. 2 Fjern skruen, der fastgør blæseren til håndledsstøtten. 3 Løft blæseren og dens kabel væk fra håndledsstøtten skrue 2 blæser 3 blæserkabel Sådan fjernes blæseren 45

46 Sådan genmonteres blæseren Procedure 1 Tilslut blæserkablet til bundkortet. 2 Ret blæserens skruehul ind efter håndledsstøttens skruehul. 3 Skru den skrue, der fastgør blæseren til håndledsstøtten, i. Efterfølgende 1 Sæt batteriet i igen. Se "Sådan genmonteres batteriet" på side Genmonter højttalerne. Se "Sådan genmonteres højttalerne" på side Følg instruktionerne fra trin 2 til trin 6 i "Sådan genmonteres bunddækslet" på side Sådan genmonteres blæseren

47 Sådan fjernes processorens kølelegeme Forudsætninger 1 Følg instruktionerne fra trin 1 til trin 7 i "Sådan fjernes bunddækslet" på side Fjern højttalerne. Se "Sådan fjernes højttalerne" på side Fjernelse af batteriet. Se "Sådan fjernes batteriet" på side 25. Procedure 1 Løsn de formonterede skruer, som fastgør processorens kølelegeme til bundkortet, i rækkefølge (angivet på processorens kølelegeme). 2 Løft processorens kølelegeme op fra bundkortet processorens kølelegeme 2 monteringsskruer (4) Sådan fjernes processorens kølelegeme 47

48 Sådan genmonteres processorens kølelegeme Procedure BEMÆRK: Det oprindelige termiske smøremiddel kan genbruges, hvis det oprindelige bundkort og kølelegeme geninstalleres sammen. Hvis enten bundkortet eller kølelegemet udskiftes, skal du bruge den termiske plade, der følger med sættet, for at sikre, at der opnås varmeledning. 1 Flugt monteringsskruerne på processorens kølelegeme med skruehullerne på bundkortet. 2 Stram de formonterede skruer, som fastgør processorens kølelegeme til bundkortet, i rækkefølge (angivet på processorens kølelegeme). Efterfølgende 1 Sæt batteriet i igen. Se "Sådan genmonteres batteriet" på side Genmonter højttalerne. Se "Sådan genmonteres højttalerne" på side Følg instruktionerne fra trin 2 til trin 6 i "Sådan genmonteres bunddækslet" på side Sådan genmonteres processorens kølelegeme

49 Sådan fjernes I/O-kortet Forudsætninger 1 Følg instruktionerne fra trin 1 til trin 7 i "Sådan fjernes bunddækslet" på side Fjern højttalerne. Se "Sådan fjernes højttalerne" på side Fjernelse af batteriet. Se "Sådan fjernes batteriet" på side Fjern msata/wwan-kortet. Se "Sådan fjernes msata/wwan-minikortet" på side 34. Procedure 1 Tag møntcellebatteriets kabelstik ud af I/O-kortet. 2 Skub låsene på I/O-kortkablets stik og brug trækfligen til at afbryde båndkablet fra I/O-kortet. 3 Tag I/O-kortkablet ud af I/O-kortet møntcellebatteriets kabel 2 låse 3 båndkabel 4 I/O-kortkabel Sådan fjernes I/O-kortet 49

50 4 Fjern de skruer, der fastgør I/O-kortet til håndledsstøtten. 5 Løft I/O-kortet fra en vinkel og løsn det fra fligen på håndledsstøtten. 6 Fjern I/O-kortet fra håndledsstøtten skruer (2) 2 I/O-kort 3 tap 50 Sådan fjernes I/O-kortet

51 Sådan genmonteres I/O-kortet Procedure 1 Skub I/O-kortet under fligen på håndledsstøtten. 2 Flugt skruehullerne på side-i/o-kortet med skruehullerne på håndledsstøtten, og skru de skruer, der fastgør side-i/o-kortet til håndledsstøtten, i. 3 Skub I/O-kortets båndkabel ind i stikket på I/O-kortet, og tryk ned på låsene for at fastgøre kablet. 4 Skub I/O-kortets kabel ind i stikket på I/O-kortet, og tryk ned på låsene for at fastgøre kablet. 5 Sæt møntcellebatteriets kabel i I/O-kortets stik. Efterfølgende 1 Sæt msata/wwan-kortet i. Se "Sådan genmonteres msata/wwan-kortet" på side Sæt batteriet i igen. Se "Sådan genmonteres batteriet" på side Genmonter højttalerne. Se "Sådan genmonteres højttalerne" på side Følg instruktionerne fra trin 2 til trin 6 i "Sådan genmonteres bunddækslet" på side 15. Sådan genmonteres I/O-kortet 51

52 Sådan fjernes bundkortet Forudsætninger 1 Følg instruktionerne fra trin 1 til trin 7 i "Sådan fjernes bunddækslet" på side Fjern højttalerne. Se "Sådan fjernes højttalerne" på side Fjernelse af batteriet. Se "Sådan fjernes batteriet" på side Fjern hukommelsesmodulet (-erne). Se "Sådan fjernes hukommelsesmodulet" på side Fjern minikortet. Se "Sådan fjernes det trådløse minikort" på side Fjern blæseren. Se "Sådan fjernes blæseren" på side Fjern processorens kølelegeme. Se "Sådan fjernes processorens kølelegeme" på side Sådan fjernes bundkortet

53 Procedure BEMÆRK: Computerens Service Tag kan findes under systememblemet. Du skal Indtaste Service Tag i BIOS'en, efter du genmonterer bundkortet. BEMÆRK: Bemærk, inden du frakobler kablerne fra bundkortet, stikkenes placering, så du kan tilslutte dem korrekt igen, efter at du har genmonteret bundkortet. 1 Træk mylar fra bundkortet. 1 1 mylar 2 Afbryd kamerakablet fra bundkortet. 3 Afbryd skærmkablet fra bundkortet ved at trække i trækfligene. Sådan fjernes bundkortet 53

54 4 Løft låsen til stikket og tag båndkablet ud af bundkortet ved hjælp af trækfligen kamerakabel 2 skærmkabel 3 lås til stikket 4 trækflig 5 båndkabel 54 Sådan fjernes bundkortet

55 5 Løft låsene til stikkene og brug trækfligen til at afbryde pegefeltskablet, tastaturkablet, strøm/batteristatusindikatorens kabel og kablet til tastaturets baggrundslysning fra bundkortet harddiskkabel 2 lås til stikket 3 trækflig 4 pegefeltets kabel 5 tastaturkabel 6 strøm/batteristatusindikatorens kabel 7 tape 8 kabel til tastaturets baggrundlsbeysning 6 Bemærk antennekablernes føring, og fjern kablerne fra kabelskinnerne på håndledsstøtten. 7 Fjern de skruer, der fastgør bundkortet til håndledsstøtten. Sådan fjernes bundkortet 55

56 8 Løft bundkortmodulet i en vinklet, og tag bundkortstikkene af stikkene på håndledsstøtten bundkort 2 skruer (6) 56 Sådan fjernes bundkortet

57 Sådan genmonteres bundkortet Procedure 1 Skub bundkortets stik under fligen og ind i stikkene på håndledsstøtten. 2 Ret bundkortets skruehuller ind efter håndledsstøttens skruehuller. BEMÆRK: Sørg for, at der ikke er nogen kabler under bundkortet. 3 Skru de skruer, der fastgør bundkortet til håndledsstøtten, i. 4 Før antennekablerne gennem kabelguiderne på bundkortet. 5 Sæt kamerakablet, harddiskens kabel og skærmkablet i bundkortet. 6 Sæt båndkablet, pegefeltets kabel, tastaturets kabel, strøm/batteristatusindikatorens kabel og kablet til tastaturets baggrundslysning i stikkene på bundkortet, og tryk ned på låsetappene for at fastgøre kablerne. 7 Sæt mylar på bundkortet. Efterfølgende 1 Genmonter processorens kølelegeme. Se "Sådan genmonteres processorens kølelegeme" på side Genmonter blæseren. Se "Sådan genmonteres blæseren" på side Genmonter minikortet. Se "Sådan genmonteres det trådløse minikort" på side Genmonter hukommelsesmodulerne. Se "Sådan genmonteres hukommelsesmodulet" på side Sæt batteriet i igen. Se "Sådan genmonteres batteriet" på side Genmonter højttalerne. Se "Sådan genmonteres højttalerne" på side Følg instruktionerne fra trin 2 til trin 6 i "Sådan genmonteres bunddækslet" på side 15. Sådan indtastes Service Tag i BIOS'en 1 Tænd computeren. 2 Tryk på <F2> under POST for at få adgang til systemets installationsprogram. 3 Gå til hovedfanen, og indtast Service Tag i feltet Service Tag. Sådan genmonteres bundkortet 57

58 Sådan fjernes anordningen med ventilationshuller Forudsætninger 1 Følg instruktionerne fra trin 1 til trin 7 i "Sådan fjernes bunddækslet" på side Fjern højttalerne. Se "Sådan fjernes højttalerne" på side Fjernelse af batteriet. Se "Sådan fjernes batteriet" på side Følg instruktionerne fra trin 1 til trin 5 i "Sådan fjernes harddisken" på side Fjern hukommelsesmodulet (-erne). Se "Sådan fjernes hukommelsesmodulet" på side Fjern minikortet. Se "Sådan fjernes det trådløse minikort" på side Fjern blæseren. Se "Sådan fjernes blæseren" på side Fjern processorens kølelegeme. Se "Sådan fjernes processorens kølelegeme" på side Fjern bundkortet. Se "Sådan fjernes bundkortet" på side 52. Procedure 1 Bemærk kamerakablets føring, og fjern kablet fra kabelskinnerne på anordningen med ventilationshuller. 2 Fjern de skruer, der fastgør anordningen med ventilationshuller til håndledsstøtten. 3 Løft anordningen med ventilationshuller af håndledsstøtten skruer (4) 2 luftventilation 58 Sådan fjernes anordningen med ventilationshuller

59 Sådan genmonteres anordningen med ventilationshuller Procedure 1 Ret skruehullerne på anordningen med ventilationshuller ind efter håndledsstøttens skruehuller. 2 Skru de skruer, der holder anordningen med ventilationshuller fast på håndledsstøtten, i. 3 Før kameraets kabel gennem føringsskinnerne på anordningen med ventilationshuller. Efterfølgende 1 Genmonter bundkortet. Se "Sådan genmonteres bundkortet" på side Genmonter processorens kølelegeme. Se "Sådan genmonteres processorens kølelegeme" på side Genmonter blæseren. Se "Sådan genmonteres blæseren" på side Udskift minikortet. Se "Sådan genmonteres det trådløse minikort" på side Følg instruktionerne fra trin 4 til trin 8 i "Sådan genmonteres harddisken" på side Genmonter hukommelsesmodulerne. Se "Sådan genmonteres hukommelsesmodulet" på side Sæt batteriet i igen. Se "Sådan genmonteres batteriet" på side Genmonter højttalerne. Se "Sådan genmonteres højttalerne" på side Følg instruktionerne fra trin 2 til trin 6 i "Sådan genmonteres bunddækslet" på side 15. Sådan genmonteres anordningen med ventilationshuller 59

60 Sådan fjernes skærmen Forudsætninger 1 Følg instruktionerne fra trin 1 til trin 7 i "Sådan fjernes bunddækslet" på side Fjern højttalerne. Se "Sådan fjernes højttalerne" på side Fjernelse af batteriet. Se "Sådan fjernes batteriet" på side Følg instruktionerne fra trin 1 til trin 5 i "Sådan fjernes harddisken" på side Fjern minikortet. Se "Sådan fjernes det trådløse minikort" på side Fjern blæseren. Se "Sådan fjernes blæseren" på side Fjern processorens kølelegeme. Se "Sådan fjernes processorens kølelegeme" på side Fjern bundkortet. Se "Sådan fjernes bundkortet" på side 52. Procedure 1 Bemærk kamerakablets føring, og fjern kablet fra kabelskinnerne på anordningen med ventilationshuller. 2 Bemærk skærmkablets føring, og fjern kablet fra kabelskinnerne på håndledsstøtten kamerakablets føring 2 skærmkablets føring 60 Sådan fjernes skærmen

61 3 Fjern de skruer, der holder skærmhængslerne fast på håndledsstøtten. 4 Åbn håndledsstøtten så meget som muligt skruer (6) 2 akærmhængsler 3 håndledsstøtte 5 Skub og fjern håndledsstøtten fra skærmhængslerne og løft håndledsstøtten væk fra skærmen håndledsstøtte 2 tapper (2) 3 skærm Sådan fjernes skærmen 61

62 Sådan genmonteres skærmen Procedure 1 Skub tappene på håndledsstøtten under skærmhængslerne og flugt skruehullerne på håndledsstøtten med skruehullerne på skærmhængslerne. 2 Skru de skruer, der holder skærmhængslerne fast på håndledsstøtten, i. 3 Luk håndledsstøtten. 4 Før skærmkablet gennem kabelskinnerne på håndfladestøtten. 5 Før kameraets kabel gennem føringsskinnerne på anordningen med ventilationshuller. Efterfølgende 1 Genmonter bundkortet. Se "Sådan genmonteres bundkortet" på side Genmonter processorens kølelegeme. Se "Sådan genmonteres processorens kølelegeme" på side Genmonter blæseren. Se "Sådan genmonteres blæseren" på side Sæt minikortet i igen. Se "Sådan genmonteres det trådløse minikort" på side Følg instruktionerne fra trin 4 til trin 8 i "Sådan genmonteres harddisken" på side Sæt batteriet i igen. Se "Sådan genmonteres batteriet" på side Genmonter højttalerne. Se "Sådan genmonteres højttalerne" på side Følg instruktionerne fra trin 2 til trin 6 i "Sådan genmonteres bunddækslet" på side Sådan genmonteres skærmen

63 Sådan fjernes tastaturet Forudsætninger 1 Følg instruktionerne fra trin 1 til trin 7 i "Sådan fjernes bunddækslet" på side Fjern højttalerne. Se "Sådan fjernes højttalerne" på side Fjernelse af batteriet. Se "Sådan fjernes batteriet" på side Fjern hukommelsesmodulet (-erne). Se "Sådan fjernes hukommelsesmodulet" på side Følg instruktionerne fra trin 1 til trin 5 i "Sådan fjernes harddisken" på side Fjern msata/wwan-kortet. Se "Sådan fjernes msata/wwan-minikortet" på side Fjern I/O-kortet. Se "Sådan fjernes I/O-kortet" på side Fjern minikortet. Se "Sådan fjernes det trådløse minikort" på side Fjern blæseren. Se "Sådan fjernes blæseren" på side Fjern processorens kølelegeme. Se "Sådan fjernes processorens kølelegeme" på side Fjern bundkortet. Se "Sådan fjernes bundkortet" på side 52. Sådan fjernes tastaturet 63

64 Procedure FORSIGTIG: Tastehætterne på tastaturet er skrøbelige og kan nemt forrykke sig, og det er tidskævende at udskifte dem. Vær forsigtig, når du fjerner og håndterer tastaturet. 1 Bemærk placeringen af mylar og træk dem af tastaturbeslaget. 1 1 mylar (3) 2 Fjern de skruer, der fastgør tastaturbeslaget til håndledsstøtten. 64 Sådan fjernes tastaturet

65 3 Løft tastaturbeslaget af håndledsstøtten. 1 1 tastaturbeslag 4 Fjern de skruer, der fastgør tastaturet til håndledsstøtten. Sådan fjernes tastaturet 65

66 5 Løft tastaturet af håndledsstøtten. 1 1 tastatur 66 Sådan fjernes tastaturet

67 Sådan genmonteres tastaturet Procedure 1 Ret tastaturets skruehuller ind efter håndledsstøttens skruehuller. 2 Genmonter de skruer, der fastgør tastaturet til håndledsstøtten. 3 Ret tastaturbeslagets skruehuller ind efter håndledsstøttens skruehuller. 4 Sæt de skruer, der holder tastaturbeslaget fast på håndledsstøtten, i. 5 Sæt Mylar på tastaturbeslaget. Efterfølgende 1 Genmonter bundkortet. Se "Sådan genmonteres bundkortet" på side Genmonter processorens kølelegeme. Se "Sådan genmonteres processorens kølelegeme" på side Genmonter blæseren. Se "Sådan genmonteres blæseren" på side Udskift minikortet. Se "Sådan genmonteres det trådløse minikort" på side Genmonter I/O-kortet. Se "Sådan genmonteres I/O-kortet" på side Sæt msata/wwan-kortet i igen. Se "Sådan genmonteres msata/wwan-kortet" på side Følg instruktionerne fra trin 4 til trin 8 i "Sådan genmonteres harddisken" på side Genmonter hukommelsesmodulerne. Se "Sådan genmonteres hukommelsesmodulet" på side Sæt batteriet i igen. Se "Sådan genmonteres batteriet" på side Genmonter højttalerne. Se "Sådan genmonteres højttalerne" på side Følg instruktionerne fra trin 2 til trin 6 i "Sådan genmonteres bunddækslet" på side 15. Sådan genmonteres tastaturet 67

68 Sådan fjernes håndledsstøtten Forudsætninger 1 Følg instruktionerne fra trin 1 til trin 7 i "Sådan fjernes bunddækslet" på side Fjern højttalerne. Se "Sådan fjernes højttalerne" på side Fjernelse af batteriet. Se "Sådan fjernes batteriet" på side Følg instruktionerne fra trin 1 til trin 5 i "Sådan fjernes harddisken" på side Fjern msata/wwan-kortet. Se "Sådan fjernes msata/wwan-minikortet" på side Fjern I/O-kortet. Se "Sådan fjernes I/O-kortet" på side Fjern minikortet. Se "Sådan fjernes det trådløse minikort" på side Fjern blæseren. Se "Sådan fjernes blæseren" på side Fjern processorens kølelegeme. Se "Sådan fjernes processorens kølelegeme" på side Fjern bundkortet. Se "Sådan fjernes bundkortet" på side Fjern anordningen med ventilationshuller. Se "Sådan fjernes anordningen med ventilationshuller" på side Fjern tastaturet. Se "Sådan fjernes tastaturet" på side Sådan fjernes håndledsstøtten

69 Procedure 1 Fjern de skruer, som fastgør håndfladestøtten til skærmhængslerne. 2 Åbn håndledsstøtten så meget som muligt skruer (6) 2 skærmhængsler (2) 3 håndledsstøtte Sådan fjernes håndledsstøtten 69

70 3 Skub og fjern håndledsstøtten fra skærmhængslerne og løft håndledsstøtten væk fra skærmen skærm 2 tapper (2) 3 håndledsstøtte 70 Sådan fjernes håndledsstøtten

71 Sådan genmonteres håndledsstøtten Procedure 1 Skub tappene på håndledsstøtten under skærmhængslerne og flugt skruehullerne på håndledsstøtten med skærmhængslerne. 2 Skru de skruer, som fastgør håndledsstøtten til skærmen, i. 3 Luk håndledsstøtten. Efterfølgende 1 Genmonter tastaturet. Se "Sådan genmonteres tastaturet" på side Sæt anordningen med ventilationshuller i. Se "Sådan genmonteres anordningen med ventilationshuller" på side Genmonter bundkortet. Se "Sådan genmonteres bundkortet" på side Genmonter processorens kølelegeme. Se "Sådan genmonteres processorens kølelegeme" på side Genmonter blæseren. Se "Sådan genmonteres blæseren" på side Udskift minikortet. Se "Sådan genmonteres det trådløse minikort" på side Genmonter I/O-kortet. Se "Sådan genmonteres I/O-kortet" på side Sæt msata/wwan-kortet i. Se "Sådan genmonteres msata/wwan-kortet" på side Følg instruktionerne fra trin 4 til trin 8 i "Sådan genmonteres harddisken" på side Sæt batteriet i igen. Se "Sådan genmonteres batteriet" på side Genmonter højttalerne. Se "Sådan genmonteres højttalerne" på side Følg instruktionerne fra trin 2 til trin 6 i "Sådan genmonteres bunddækslet" på side 15. Sådan genmonteres håndledsstøtten 71

72 Sådan flash-opdateres BIOS Det er muligt, at det er nødvendigt at flashe BIOS, når der er en opdatering tilgængelig, eller når bundkortet udskiftes. For at flash-opdatere BIOS: 1 Tænd computeren. 2 Gå til support.dell.com/support/downloads. 3 Find filen med BIOS-opdateringen til computeren: BEMÆRK: Du finder computerens Service Tag på en mærkat under systememblemet på computerens bagside. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Service Tag findes, se Startvejledning, som fulgte med din computer. Hvis du har computerens Service Tag eller Express Service Code: a Indtast computerens Service Tag eller Express Service Code i feltet Service Tag eller Express Service Code. b Klik på Send og fortsæt til trin 4. Hvis du ikke har computerens Service Tag eller Express Service Code: a Vælg en af følgende muligheder: Registrer automatisk Service Tag for mig Vælg fra listen Mine produkter og tjenester Vælg fra en liste med alle Dell-produkter b Klik på Continue (Fortsæt) og følg vejledningen på skærmen. 4 Der vises en liste over resultater på skærmen. Klik på BIOS. 5 Klik på Download file (Hent nu) for at hente den seneste BIOS-fil. 6 I vinduet Please select your download method below (Vælg overførselsmetode nedenfor) klikker du på For Single File Download via Browser (Til overførsel af enkel fil via browser) og derefter klikker du på Download Now (Hent nu). 7 I vinduet Save As (Gem som) vælger du en egnet placering til at hente filen til din computer. 8 Klik, hvis vinduet Download Complete (Overførsel gennemført) vises, på Close (Luk). 9 Naviger til mappen du overførte filen med BIOS-opdateringen til. 10 Dobbeltklik på ikonet for filen med BIOS-opdateringen, og følg vejledningen på skærmen. 72 Sådan flash-opdateres BIOS

Inspiron 15. Servicehåndbog. 5000 Series. Computermodel: Inspiron 5548 Forordningsmodel: P39F Forordningstype: P39F001

Inspiron 15. Servicehåndbog. 5000 Series. Computermodel: Inspiron 5548 Forordningsmodel: P39F Forordningstype: P39F001 Inspiron 15 5000 Series Servicehåndbog Computermodel: Inspiron 5548 Forordningsmodel: P39F Forordningstype: P39F001 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan

Læs mere

Inspiron 20 Brugervejledning

Inspiron 20 Brugervejledning Inspiron 20 Brugervejledning Computermodel: Inspiron 20 Model 3048 Forordningsmodel: W09B Forordningstype: W09B001 Bemærk, Forsigtig, og Advarsel BEMÆRK: BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger om, hvordan

Læs mere

Inspiron 24. Servicehåndbog. 3000 Series. Computermodel: Inspiron 24 3452 Forordningsmodel: W12C Forordningstype: W12C002

Inspiron 24. Servicehåndbog. 3000 Series. Computermodel: Inspiron 24 3452 Forordningsmodel: W12C Forordningstype: W12C002 Inspiron 24 3000 Series Servicehåndbog Computermodel: Inspiron 24 3452 Forordningsmodel: W12C Forordningstype: W12C002 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan

Læs mere

XPS 15. Servicehåndbog. Computermodel: XPS Forordningsmodel: P56F Forordningstype: P56F001

XPS 15. Servicehåndbog. Computermodel: XPS Forordningsmodel: P56F Forordningstype: P56F001 XPS 15 Servicehåndbog Computermodel: XPS 15 9560 Forordningsmodel: P56F Forordningstype: P56F001 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet

Læs mere

Inspiron 11. Servicehåndbog Series. Computermodel: Inspiron Forordningsmodel: P24T Forordningstype: P24T001

Inspiron 11. Servicehåndbog Series. Computermodel: Inspiron Forordningsmodel: P24T Forordningstype: P24T001 Inspiron 11 3000 Series Servicehåndbog Computermodel: Inspiron 11 3162 Forordningsmodel: P24T Forordningstype: P24T001 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan

Læs mere

Inspiron 15 Gaming Servicehåndbog

Inspiron 15 Gaming Servicehåndbog Inspiron 15 Gaming Servicehåndbog Computermodel: Inspiron 15-7566 Forordningsmodel: P65F Forordningstype: P65F001 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

XPS 13 Servicemanual. Computermodel: XPS 9360 Forordningsmodel: P54G Forordningstype: P54G002

XPS 13 Servicemanual. Computermodel: XPS 9360 Forordningsmodel: P54G Forordningstype: P54G002 XPS 13 Servicemanual Computermodel: XPS 9360 Forordningsmodel: P54G Forordningstype: P54G002 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet

Læs mere

XPS 15. Servicehåndbog. Computermodel: XPS 9550 Forordningsmodel: P56F Forordningstype: P56F001

XPS 15. Servicehåndbog. Computermodel: XPS 9550 Forordningsmodel: P56F Forordningstype: P56F001 XPS 15 Servicehåndbog Computermodel: XPS 9550 Forordningsmodel: P56F Forordningstype: P56F001 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren

Læs mere

Inspiron stationær gaming-pc Servicemanual

Inspiron stationær gaming-pc Servicemanual Inspiron stationær gaming-pc Servicemanual Computermodel: Inspiron 5675 Forordningsmodel: D27M Forordningstype: D27M001 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Første

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning. Printed in

Opgraderings- og servicevejledning. Printed in Opgraderings- og servicevejledning Printed in Afmontering og udskiftning af harddisk Egenskaberne varierer fra model til model. Afmontering og udskiftning af harddisk 20 til 40 minutter Før du begynder

Læs mere

Inspiron Servicehåndbog. 2-in-1. Computermodel: Inspiron Forordningsmodel: P30E Forordningstype: P30E001

Inspiron Servicehåndbog. 2-in-1. Computermodel: Inspiron Forordningsmodel: P30E Forordningstype: P30E001 Inspiron 17 7000 2-in-1 Servicehåndbog Computermodel: Inspiron 17-7779 Forordningsmodel: P30E Forordningstype: P30E001 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning

Opgraderings- og servicevejledning Opgraderings- og servicevejledning De eneste garantier for Hewlett-Packard-produkter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 Første udgae (april

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645

Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644,

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Første udgave (juli 2006)

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Alienware grafikforstærker Brugervejledning

Alienware grafikforstærker Brugervejledning Alienware grafikforstærker Brugervejledning Forordningsmodel: Z01G Forordningstype: Z01G001 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt.

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

hp pavilion hjemme-pc opgraderings- og servicevejledning

hp pavilion hjemme-pc opgraderings- og servicevejledning hp pavilion hjemme-pc opgraderings- og servicevejledning Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard Company yder ingen form for garanti med hensyn til dette materiale, herunder,

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til netværksrelateret lagring Ver.2.3.1111 Indholdsfortegnelse Bemærkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 7 3. Vejledning til

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282,

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282, Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282, 9286, 9288, 9374, 9378 Type 9380, 9384, 9628, 9632

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning

Opgraderings- og servicevejledning Opgraderings- og servicevejledning Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard Company yder ingen form for garanti med hensyn til dette materiale, herunder, men ikke begrænset

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E5430 set forfra og bagfra Figur

Læs mere

AUDI A3 8P RETROFIT. Eftermontering af RS3 Læder. http://lightnings.dk/rs3leather.html

AUDI A3 8P RETROFIT. Eftermontering af RS3 Læder. http://lightnings.dk/rs3leather.html AUDI A3 8P RETROFIT Eftermontering af RS3 Læder http://lightnings.dk/rs3leather.html Trekanter Armlæn i fordøre Armlæn i bagdøre Midterarmlæn Gearknop Håndbremse Trekanter 1. Træk læderet ved gearstangen

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV7-1001EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4156760

Din brugermanual HP PAVILION DV7-1001EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4156760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV7-1001EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. PU012 Sweex 2 port serielt PCI ekspreskort

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. PU012 Sweex 2 port serielt PCI ekspreskort PU012 Sweex 2 port serielt PCI ekspreskort Introduktion Udsæt ikke PU012 for ekstreme temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke PU012 i ekstremt støvede

Læs mere

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213 Første udgave (februar 2005) Denne bog er en oversættelse af Hardware

Læs mere

Dell Vostro Oplysninger om installation og funktioner. Set forfra og bagfra. Angående advarsler

Dell Vostro Oplysninger om installation og funktioner. Set forfra og bagfra. Angående advarsler Dell Vostro 5470 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Set forfra og bagfra Figur 1. Set forfra 1. statusindikator

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dell Latitude XT3 Brugervejledning

Dell Latitude XT3 Brugervejledning Dell Latitude XT3 Brugervejledning Forordningsmodel: P17G Forordningstype: P17G001 Bemærk, Forsigtig, og Advarsel BEMÆRK: BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt.

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Ekstern Dell -mediebås. Brugervejledning. www.dell.com support.dell.com

Ekstern Dell -mediebås. Brugervejledning. www.dell.com support.dell.com Ekstern Dell -mediebås Brugervejledning www.dell.com support.dell.com Notater, varsler og advarsler NOTAT: NOTAT angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte computeren optimalt. VARSEL:

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. PU013 Sweex 1 port parallelt & 2 port serielt PCI kort

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. PU013 Sweex 1 port parallelt & 2 port serielt PCI kort PU013 Sweex 1 port parallelt & 2 port serielt PCI kort Introduktion Udsæt ikke PU013 for ekstreme temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke PU013 i

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Fod til Dell E-Monitor. Brugervejledning. www.dell.com support.dell.com

Fod til Dell E-Monitor. Brugervejledning. www.dell.com support.dell.com Fod til Dell E-Monitor Brugervejledning www.dell.com support.dell.com Bemærkninger, meddelelser og advarsler BEMÆRKNING: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte computeren

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide

NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide www.bontrager.com NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide DA NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide Om denne brugervejledning Læs venligst vejledningen grundigt. Hvis du ikke forstår vejledningen,

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

ThinkVantage Fingerprint Software

ThinkVantage Fingerprint Software ThinkVantage Fingerprint Software Ophavsret Lenovo 2009. RETTIGHEDER BEGRÆNSET FOR USA'S MYNDIGHEDER: Vores produkter og/eller tjenester leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, kopiering eller offentliggørelse

Læs mere

Hardwarevejledning. HP RP5 Detailsystem

Hardwarevejledning. HP RP5 Detailsystem Hardwarevejledning HP RP5 Detailsystem Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HPprodukter og serviceydelser

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT

DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Dansk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Læs mere

Velkommen Tak, fordi du valgte Arlo. Det er nemt at komme i gang.

Velkommen Tak, fordi du valgte Arlo. Det er nemt at komme i gang. Lynvejledning 1 Hvad er inkluderet Velkommen Tak, fordi du valgte Arlo. Det er nemt at komme i gang. Basestation Strømadapter til basestation 100 % trådløse kameraer Ethernet-kabel Magnetiske vægbeslag

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Dell Latitude E7440 Brugerhåndbog

Dell Latitude E7440 Brugerhåndbog Dell Latitude E7440 Brugerhåndbog Forordningsmodel: P40G Forordningstype: P40G001 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG:

Læs mere

Tillykke med din nye ipad. Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen

Tillykke med din nye ipad. Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen Tillykke med din nye ipad Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen Indhold Regler for brug af ipad... 3 Skærm lås... 3 Brug af Citrix... 3 Mail og kalender... 3 Dropboks... 3 Skype... 3 Generelt

Læs mere

Hardwarevejledning HP Compaq dx7400-serien - Microtower-modeller

Hardwarevejledning HP Compaq dx7400-serien - Microtower-modeller Hardwarevejledning HP Compaq dx7400-serien - Microtower-modeller Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan blive ændret uden varsel. Microsoft, Windows og Windows

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Dell Vostro 3450 Brugervejledning

Dell Vostro 3450 Brugervejledning Dell Vostro 3450 Brugervejledning Forordningsmodel P19G Forordningstype P19G001 Bemærk, Forsigtig, og Advarsel BEMÆRK: BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG:

Læs mere

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Installationsvejledning

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Installationsvejledning DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 da Installationsvejledning DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Sikkerhedsbemærkninger 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4

Læs mere

Dell Latitude XT3. Oplysninger om installation og funktioner. Angående advarsler. Set forfra og bagfra

Dell Latitude XT3. Oplysninger om installation og funktioner. Angående advarsler. Set forfra og bagfra Dell Latitude XT3 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Set forfra og bagfra Figur 1. Set forfra 1. mikrofon

Læs mere

HASP-fejlfindingsvejledning

HASP-fejlfindingsvejledning HASP-fejlfindingsvejledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Læs mere

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware Maskintype 6019, 6064, 6066, 6067, 6072, 6073, 6077, 6078, 6087, 6088, 9181, 9196, 9325, 9330 ThinkCentre Vejledning i installation og

Læs mere

emachines D620 Seriens Hurtig-guide

emachines D620 Seriens Hurtig-guide emachines D620 Seriens Hurtig-guide Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines D620 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 09/2008 Firmaet giver ingen indsigelser eller

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Sådan speeder du din computer op

Sådan speeder du din computer op HURTIGERE PC: Sådan speeder du din computer op Når pc en begynder at tabe pusten, er det tid til at gå den efter i sømmene. Med en række enkle indgreb og opgraderinger får du hurtigt en computer, der er

Læs mere

emachines E620 Seriens Hurtig-guide

emachines E620 Seriens Hurtig-guide emachines E620 Seriens Hurtig-guide Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines E620 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 08/2008 Firmaet giver ingen indsigelser eller

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware. Maskintype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware. Maskintype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189 ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware Maskintype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189 ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117, 8118 Type 8119, 8120, 8121

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117, 8118 Type 8119, 8120, 8121 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117, 8118 Type 8119, 8120, 8121 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117,

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning

Opgraderings- og servicevejledning Opgraderings- og servicevejledning Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard Company yder ingen form for garanti med hensyn til dette materiale, herunder, men ikke begrænset

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende

Læs mere