INTRODUKTION TIL MEDIER OG KOMMUNIKATION EFTERÅRET 2011 MEDIER OG POLITIK. Fremstilling af Villy Søvndal på Youtube. Underviser Bjarki Valtysson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRODUKTION TIL MEDIER OG KOMMUNIKATION EFTERÅRET 2011 MEDIER OG POLITIK. Fremstilling af Villy Søvndal på Youtube. Underviser Bjarki Valtysson"

Transkript

1 INTRODUKTION TIL MEDIER OG KOMMUNIKATION EFTERÅRET 2011 MEDIER OG POLITIK Fremstilling af Villy Søvndal på Youtube Underviser Bjarki Valtysson Udarbejdet af Kahlina Raben Ottosen Oplysninger Antal ord 3.432

2 ABSTRACT This paper deals with the video of the Danish politician Villy Søvndal, which has been remixed with the famous clip from the Monty Phyton movie The Holy Grail. This video is an exposition of Villy Søvndal and his knowledge of the English language at the COP15 in Copenhagen, where our politician has some trouble expressing what he wants to say. By looking at some theories about web 2.0 and the remix culture and by looking at the feedback from our interviews concerning this video, I will be able to analyze this video from a first-time voter s point of view. KEYWORDS Democracy, online sharing, web 2.0, remix culture Demokrati, online deling, web 2.0, remikskulturen GRUPPEFORDELING Gruppemedlemmer: Emil Nørregaard, Esben Fregerslev Thomsen, Lasse Ancher Poulsen & Kahlina Raben Ottosen. Vi har arbejdet sammen i gruppen om at udvikle et projekt. Vi har udarbejdet en fælles problemformulering, indsamlet teori og arbejdet med metoder, hvor vi har udført interviews og delt erfaring ved disse. Alt dette har vi skulle bruge til vores individuelle rapport, hvor man i den forbindelse kan bruge det indsamlede data til at vinkle sin egen opgave. Side 1 af 9

3 INDHOLD Indledning og problemformulering... 3 Teori... 3 Web Remikskulturen... 4 Metodevalg... 5 Analyse... 6 Konklusion... 7 Litteraturliste... 9 Side 2 af 9

4 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING Omkring valget i efteråret 2011, florerede der en video rundt på Youtube, hvor Villy Søvndal blev udstillet i en nyfortolkning af Monty Phyton klippet Villy Søvndal as Black Knight 1. Her bliver vi igen gjort opmærksom på, hvilken skandale det var, at en dansk politiker ikke kunne formulere sig på engelsk. Den motiverende faktor i denne opgave har været, at jeg selv har været førstegangsvælger ved det foregående valg, og derfor har været politisk interesseret. Derudover er teorierne omkring web 2.0 og remikskulturen et interessant og aktuelt emne, som er spændende at tage op. Web 2.0, som er den bølge, der er kommet ind over brugere af internettet, hvor almindelige brugere nu kan være med til at bidrage med materiale til internettet i større grad og remikskulturen, hvor man tager eksisterende materiale som en video og sætter den ind i en anden kontekst ved hjælp af blandt andet nye virkemidler. Formålet med opgaven har været, at se på hvordan førstegangsvælgere reagere og handler, efter at de har set videoen. Ved hjælp af teorier fra Ander Fagerjord (2010) og Peter Dahlgren (2009) og ud fra interviews, vil jeg analysere dette. Jeg er kommet frem til følgende problemformulering: Med udganspunkt i Youtube.com videoen Villy Søvndal as a Black Knight It Is Serious vil jeg se på, hvordan web 2.0 og remikskulturen kan have en betydning for, hvordan førstegangsvælgere opfatter videoen og dens virkemidler. TEORI Med det teoretiske udgangspunkt i Anders Fagerjords tekst (2010) om brug af remikskulturen på Youtube, vil jeg analysere vores case omkring Villy Søvndal videoen. Mit grundlag for valget af tekst er, at Fagerjord, i sin tekst, runder pointer, som er relevante for opgaven, da han blandt andet kommer ind på, hvordan internettet fungerer som et publiceringssted, hvordan web 2.0 konceptet bruges i forhold til Youtube, hvordan Youtube selv er et remiks og hvordan politik foregår på kanalen. Jeg har valgt at støtte denne teori op med Peter Dahlgren (2009), som blandt andet kommer med teorier omkring web 2.0 og Youtube, og derudover taler han om, hvordan man kan bruge internettet som en ny form for politisk ressource. Disse tekster er alle forholdsvis nye, hvilket er en relevant faktor, når vi taler om internettet og brug af de nye, sociale medier, da der hele tiden sker forandringer i forhold i brug og spredelse af information på disse kanaler. WEB 2.0 Det forholdsvis nye begreb web 2.0 er den måde, hvorpå publikum nu er med til at publicere og deltage i de debatter og emner, der foregår på internettet. Hvor det før har været producenterne, der stod bag alt indhold, er brugerne nu trådt ind i denne verden af muligheder, som de såkaldte produsere, hvor de både 1 Side 3 af 9

5 spiller en rolle som producent (producer) og som bruger (user). Denne kultur, hvor det er brugeren der genererer meget af indholdet, er noget, der er fuldt med den digitale alder, og som Gibson (2005) citeret i Fagerjord (2010) konkluderer: Today s audience isn t listening at all it s participating., og det er det, der gør hele web 2.0 kulturen interessant. Hvor man før, i større grad, har gjort brug af traditionelle medier som TV og radio, har internettet de seneste år været med til at skabe en ny kultur, hvor internettet spiller en stor rolle i vores hverdag. Den har været med til at ændre, hvordan vi lever i og opfatter verdenen (Dahlgren, 2009, s. 151). Den måde vi kommunikerer på gennem Facebook, Youtube og andre sociale medier, har især set fremgang inden for de seneste år. Folk deler jævnligt statusopdateringer på Facebook, og hvis man for eksempel oplever en sjov situation, filmes denne og lægges op på Youtube. På den måde kan vi dele ud af vores hverdag, og vi kan udtrykke vores meninger og holdninger gennem disse sociale medier. Internettet er blevet det nye publiceringssted, hvor flere og flere vælger at ytre sig. Udover at være en måde at dele materiale på, at det også en måde hvorpå, man kan få en bred feedback på det, man producerer. Dette er en af de egenskaber, der også er med til at gøre hele denne kultur for unik. Det er ikke længere kun dine nærmeste, der kommer med kritik på dine videoer, nu kan folk fra hele verden kommentere på dine værker, hvis du lægger dem op på kanaler som Youtube.com (Dahlgren, 2009, s. 152). Og ved hjælp af denne feedback kan vi fortsætte med at kreere og bygge videre på det allerede eksisterende materiale, der er tilgængeligt på internettet. REMIKSKULTUREN Remikskulturen er det fænomen, hvor man tager noget allerede eksisterende materiale og laver det om til noget nyt. Det kan blandt andet være ved brug af nye virkemidler eller ved at sætte det ind i en anden kontekst, og bruges især til at give materiale en ny mening. Remiks er især blomstret i 00 erne, hvor brugen af internettet har taget sit indtog i den almindelige borgers hverdag, og det i forbindelse med hele web 2.0 kulturen, hvor det nu er brugerens tur til at publicere, og som Anders Fagerjord skriver det, så er det sådan, at Everyone can become a broadcaster. (Fagerjord, 2010, s. 198), som konsekvens af remikskulturen. [ ]the web is a place where anyone can publish at low cost, so it is affordable to experiment. (Fagerjord, 2010, s. 193). Det er et af de argumenter Anders Fagerjord har for, at remiks er kommet så meget frem især i forbindelse med den digitale alder. Som han blandt andet skriver, så har remiks altid eksisteret, og indenfor musik er dette blevet en hel genre, hvor man tager et musiknummer og bygger videre på det, for at skabe noget nyt. I forhold til andet materiale på internettet, så som videoer, så er remiks blevet et kendt fænomen, og vi er efterhånden blevet så vandt til det, at vi næsten ikke ligger mærke til det længere, og det er nok også en af grundede til, at remiks er så udbredt. Selvom vi selvfølgelig godt kan se forskel på det originale materiale og det der er blevet remikset, så bider vi ikke lige så meget mærke i det, da vores kultur i dag byder op til, at man viderebygger på noget allerede eksisterende materiale. En anden del af hele remikskulturen er den kanal, hvor de fleste videoer er at finde: på Youtube.com. Dette er en af de mest populære hjemmesider for deling af video over hele verden. Grunden til, at Youtube er blevet så succesfuld er fordi, at det er nemt, at lægge sin video op på siden, hvor den automatisk bliver Side 4 af 9

6 lavet om til en flashfil, uden at man selv skal tænke over det. Derudover har hver video sin egen URL, så det er nemt at dele den specifikke video med andre (Fagerjord, 2010, s. 195). Anders Fagerjord beskriver i sin tekst Youtube som [ ] a clever remix of a video gallery, a blog-like commenting system, a system of friends and connections as in a social network site [ ] and a file-sharing site or network. (Fagerjord 2010, s. 195). Dermed indikerer han, at Youtube.com i sig selv også er et remiks. En hjemmeside, hvor man har taget elementer fra andre hjemmesider, og lavet en side, der kan det hele. At man kan kommentere på de videoer, der ligger på siden, er især med til at gøre Youtube populær. For som vi kender det fra de traditionelle medier, er det vigtigt at kunne kommentere eller i det mindste tale omkring emnet, der er aktuelt. Et emne der især er ved at få sit indtog på Youtube er politik, og som Peter Dahlgren også skriver: This site is no longer just a megasite for musical expression. Today it also includes political material of many kinds[ ]. (Dahlgren 2009, s. 153). Det, at man kan dele eller udtrykke sin politiske holdning på Youtube, er blevet en mulighed, som mange er begyndt at benytte sig af. For at opsummere, så er en ny idé en viderebygning af en tidligere idé. De idéer vi får, kommer ikke bare ud af den blå luft, for der skal inspiration til denne, før at den kan blive til noget, og den nye idé er aldrig helt fjern fra den tidligere, så det vil altid være klart, hvor inspirationen stammer fra. Sådan gælder det også for remikskulturen, men oftest er det også meningen, at man skal kunne genkende det originale materiale. Det, at man sætter det ind i en anden kontekst, for at give det en ny betydning, er en stor del af denne kultur, og det er især den form for remiks, jeg vil beskæftige mig med i analysen. METODEVALG Jeg vil med udgangspunkt i de ovenstående teorier lave en analyse af videoen. Derudover vil jeg se på, om den analyse jeg har foretaget mig ud fra teorierne stemmer overens med det virkelige billede. Det gør jeg gennem kvalitative interviews, som vi i gruppen foretog på fire førstegangsvælgere. Grunden til, at vi valgte at bruge kvalitative interviews som metode til at undersøge den empiriske analyse (Hjarvad, 1997) var, at vores emne er politisk præget. Ved et fokusgruppeinterview vil der være stor chance for, at parterne vælger side eller at der sker en polarisering. Dette ville ikke kunne føre os til et repræsentativt resultat, så vi valgte at arbejde med kvalitative interviews, hvor personen kan ytre sine meninger, uden at skulle tage hensyn til den anden part. Da vi brugte personer fra egen omgangskreds, fandt vi det vigtigt, at den person der foretog interviewet ikke kendte personen, men at den der observerede interviewet skulle være personligt kendt med den interviewede for at skabe nogle trygge rammer omkring situationen. Under interviewet kunne observatoren komme ind, hvis personen mente, at der manglede noget, eller at der var en god grobund for en diskussion. Ellers skulle denne observere, at vi fik indsamlet det materiale, vi skulle bruge. Vi valgte at kontakte seks personer, da vi vidste, at der ville være mulighed for, at nogle ville melde afbud. Vi sigtede efter, at fordele de interviewede ligeligt mellem køn og politisk holdning, så vi kunne få alle repræsenteret. Vi endte ud med to fra venstre fløjen og to fra højre fløjen, hvor kønnet dog blev inddelt i tre mænd og en kvinde, men dette har ikke påvirket udfaldet yderligere. Side 5 af 9

7 ANALYSE Den kommunikationsform det er, at se en video på Youtube og tage imod budskabet, kan være rigtig svært at analysere, og især i forbindelse med politiske emner, da der under hele forløbet er tanker og overvejelser, som ikke bliver sagt. Ved kvalitative interviews har vi prøvet, at få nogle af disse ned på papir, og det er ud fra dem og de foregående teorier, at jeg vil analysere, hvordan disse førstegangsvælgere modtager og bearbejder, det givne budskab fra videoen. Selvom to af vores deltagere var meget forskellige i deres internetvaner, hvor den ene kun brugte computeren et par gange om ugen, kunne den anden sagtens være på computeren 14 timer om dagen. Dog var de begge enige om, at internettet var et godt medie til publicering. Den ene argumenterede det med [ ]at du kan sprede dine budskaber hurtigere end du kan med andre medier. (Bilag 1, s. 3). Som tidligere nævnt er Youtube et af de største publiceringssteder for videoer over hele verden, og det er også her vi finder vores video. En respons på, hvilke muligheder der er for Youtube og internettet, kommer fra en af vores andre deltagere, som ser sådan her på det: De har mulighed for at ytre sig og de har lige præcis den taletid de har lyst til igennem internettet[ ] (Bilag 1, s. 19). Han mener, at fordi at Youtube og internettet ikke er begrænset på samme måde som eksempelvis TV og radio, hvor der er sat et bestemt stykke tid af til det specifikke emne, har man på internettet mulighed for, at sætte så meget tid af som muligt. Især inden for politik er der mulighed for at udnytte de ekstra minutter. Hvor debatter på TV er begrænset af taletid til hver politikker, kan man på internettet komme frem med sit budskab i en video, som udover at kunne levere ekstra tid også vil være til fri benyttelse til enhver tid. Som Klineberg (2005b) citeret i (Dahlgren, 2009, s. 152) siger det, så er vi gået over til, at den kulturelle produktion i større grad er at finde online. Man kan kalde Villy Søvndal videoen for en kulturel produktion, da den har haft en påvirkning på vælgerne ved det sidste valg. Remikskulturen byder op til, at man eksperimenterer med forskellige former for remiks af videoer. For at se lidt kritisk på vores video, kan man sige, at den ikke er særlig professionel. Mange vil nok nærmere kalde den amatøragtigt, da det i bund og grund bare er ny lyd på en video. Men det gode ved remikskulturen er, at det er muligt at eksperimentere med materialet, og som en af vores deltagere pointerer, så er det sådan, at [ ] hvis de (red. afsenderen) kan se, at de kan lave noget underholdning ud af et objekt, så tror jeg, at de vil gøre det[ ] (Bilag 1, s. 12). Hun bekræfter hermed, at hvis muligheden ligger lige for næsen af dig, er det oplagt at tage den. Så selvom vores video ikke er særlig professionel i sin fremtoning, så er det svært ikke at tage et aktuelt emne op, hvor en af Danmarks største politikkere kludrer i det engelske sprog. Videoen er et resultat af både web 2.0 og remikskulturen. Den har stærke elementer fra begge teorier, da videoen ikke er produceret af et stort, anerkendt firma, men er sat sammen af en almindelig bruger. Derudover er videoen et remiks af det allerede eksisterende klip, som er at finde på Youtube 2, hvor Villy 2 Side 6 af 9

8 Søvndal ved en pressekonference ved COP15 holder en tale på engelsk. De ting, som Villy Søvndal siger, er sat sammen med et kendt klip fra Monty Phyton and the Holy Grail The Black Knight 3. Som Anders Fagerjord skriver: More often than not, the images and video clips are used against their original purpose [ ]. (Fagerjord, 2010, s. 196). Dette er også tilfældet for vores case. Citater fra talen er sat ind i en anden kontekst, hvor man har givet det en anden mening. Her fremstår Villy Søvndal, som en af vores deltagere formulerer det: [ ]som lidt kikset. (Bilag 1, s. 6), og vi fik, i forbindelse med interviewsne, mange reaktioner på, at Villy Søvndal ikke virkede til, at have styr på sit emne. Det, at man har sat ham ind i denne her lidt sjove kontekst er med til at påvirke folks syn på ham som politikker. Da en af reaktionerne på filmen netop er, at han virker lidt kikset, er helt sikkert et mål fra afsenderens side. Ved hjælp af remiks er dette muligt, det er derfor, at det netop er på Youtube, at vi kan finde ikke kun denne ene, men endnu flere videoer i samme genre, hvor man har taget nogle citater fra talen og lavet en video af det. Så det, at Villy Søvndal har svært ved at formulere sig på engelsk, er blandt andet med til, at få nogle førstegangsvælgere til især at tvivle på hans nye stilling som udenrigsminister. Da jeg læste det så synes jeg det var lidt komisk at ham der er kendt for at være dårlig til engelsk blev valgt som udenrigsminister[ ] (Bilag 1, s. 6), siger en af vores deltagere, og det kan han sådan set også have ret i. Det er svært at tage en politiker seriøst i en stilling, hvor han skal repræsentere Danmark ved hjælp af engelsk, hvilket han ikke mestrer særlig godt. Dette er også grunden til, at vi hører så meget omkring ham på internettet, da det især er unge, der benytter sig af dette medie. Unge danskere i dag er meget godt stillet i forhold til det engelske sprog, og derfor har det helt sikkert også haft en effekt hos førstegangsvælgere, at en politiker har svært ved at formulere sig på engelsk. Dog er der også en vis form for sympati for Villy Søvndal at finde hos vores deltagere i interviewet og som en formulerer: [ ] det gør dem nødvendigvis ikke til dårligere politikkere. (Bilag 1, s. 29). Dog er mange af deltagerne enige om, at får at få en vis form for troværdighed fra en politiker, er det vigtigt at videoer som denne, ikke florerer rundt omkring i disse medier, da det nemt kan påvirke unges lyst til at stemme på personen. Hvis man skal se lidt på videoen ud fra et kritisk punkt, så har videoen ikke haft den store effekt på vores deltagere. De fleste af dem så det mest som en form for underholdning, og ikke så meget som et politisk værktøj. Da vi spurgte dem, om de troede, at der var nogle politiske intentioner bag videoen fra afsenderen, var der bred enighed om, at [ ] den eneste grund til at videoen er populær er fordi den er sjov. (Bilag 1, s. 7). Derudover var der også mange der mente, at videoen nok have flyttet vælgere, men da spørgsmålet kom, om de selv var blevet påvirket politisk, var der et nej over hele linjen. KONKLUSION Mange unge i dag bruger internettet til at søge information på. I forbindelse med valget har der helt sikkert været nogle, der i deres søgning omkring politik, er faldet over denne her video. Nogle er blevet påvirket af den, andre er ikke, vi så dog en form for enighed i interviewsne, da ingen af dem synes, at lige denne her video havde været med til at påvirke deres syn på Villy Søvndal. Dog kan vi ikke komme uden om, at 3 Side 7 af 9

9 uheldet med hans engelskkunnen har sat sit præg hos mange, men at denne video ikke har været med til, at gøre udfaldet. I forhold til remiks af videoer, så fik vi en kommentar til dette. En af deltagerne mente nemlig, at ved at lave om på klippet, og give det et satirisk udtryk, [ ] så ryger det politiske (Bilag 1, s. 24). Dette var dog kun en mening, for der var faktisk en del uenighed omkring videoen. Dette skyldes formentlig, at der, selvom en fælles politisk holdning, stadig var deltagere, der ikke kunne se det som en politisk akt, formentlig fordi, at de så bag facaden og virkemidlerne i videoen. Vi havde en deltager, der var meget bekendt med denne form for videoer, og hans kommentar til den var, at: Det er rimelig standard internet humor[ ] (Bilag 1, s. 4). Ud fra det her, kan man sige, at der helt sikkert er forskel på, hvordan man bliver påvirket af sådanne slags videoer, i forhold til om man er en super-bruger eller almindelig-bruger af internettet, da man nemt kan gå hen og blive immun over for remiks video. Side 8 af 9

10 LITTERATURLISTE Bøger Dahlgren, Peter (2009). Media and Political Engagement: Citizens, Communication and Democracy, Cambridge University Press, Cambridge. Fagerjord, Anders After convergence: Youtube and Remix Culture i International Handbook of Internet Research, J. Hunsiger, I. Klastrup, M. Allen (eds.) Springer, London og New York. Hjarvad, Stig Forholdet mellem kvantitative og kvalitative metoder I medieforskningen I Norsk Medietidsskrift vol. 2. Bilag Bilag 1: Transskribering af interviews (November 2011) Side 9 af 9

Bilag 1: Transskribering af interviews

Bilag 1: Transskribering af interviews Bilag 1: Transskribering af interviews Interview: Andreas Jørgensen Interviewer: Esben Thomsen Esben: - Først vil jeg spørge dig om grundliggende information, som navn, beskæftigelse og hvor gammel du

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Fattigdom og ulighed

LÆRERVEJLEDNING. Fattigdom og ulighed LÆRERVEJLEDNING Fattigdom og ulighed KERNESTOF FAG 1: Samfundsfag På a-niveau lærer eleverne at: Anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at gennemføre

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

18. Effektiv Medlemskommunikation

18. Effektiv Medlemskommunikation 18. Effektiv Medlemskommunikation Det ser let ud, når det virker kommunikationen. Men når det ikke gør, kan det være svært at spotte, hvor det går galt. Men forskellen på, om man når og engagerer målgruppen,

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gamemani ac AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb til 5.-7. klasse Game-maniac et undervisningsforløb om gaming til 5.-7. klasse Af Mette Almind Pedersen, lærer

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Oversigt trin 3 alle hovedområder

Oversigt trin 3 alle hovedområder Oversigt trin 3 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4 Kommunikation...5 Computere og netværk...6 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

MILJØMENTOR LAV DIN EGEN FILM M AR IAGERFJORD KO M M U N E

MILJØMENTOR LAV DIN EGEN FILM M AR IAGERFJORD KO M M U N E MILJØMENTOR LAV DIN EGEN FILM MILJØMENTOR HVAD ER EN MILJØMENTOR? En mentor er en erfaren person, som gennem rådgivning, sparring, vejledning, coaching og feedback deler ud af sin erfaring og sine kompetencer

Læs mere

Hvad virker i undervisning

Hvad virker i undervisning www.folkeskolen.dk maj 2006 1 / 5 Hvad virker i undervisning Af Per Fibæk Laursen Vi ved faktisk en hel del om, hvad der virker i undervisning. Altså om hvad det er for kvaliteter i undervisningen, der

Læs mere

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Indhold Indledning... 3 Budskab... 3 Målgruppe... 4 Medie... 4 Kommunikationsmodel... 5 Produkt... 6

Læs mere

NIVEAU: 7.-9. klasse. VARIGHED: 1-5 lektioner LÆRINGSMÅL

NIVEAU: 7.-9. klasse. VARIGHED: 1-5 lektioner LÆRINGSMÅL Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX RESPONSIV WEBDESIGN Gøg og Gokke Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015 Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX Indhold Indledning... 2 De seks faser... 2 Problemanalyse... 2 K-strategi... 3

Læs mere

Crowdsource the city. Interview med Andreas Wolf, kandidat i Sustainable Cities ved Aalborg Universitet.

Crowdsource the city. Interview med Andreas Wolf, kandidat i Sustainable Cities ved Aalborg Universitet. Crowdsource the city SPACEHIVE, MINDMIXER, TAG DEL og INNOSITE er eksempler på crowdsourcing-platforme, som de senere år har gjort det muligt at samle ideer, stemmer og penge til alt fra udvikling af en

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Marie Louise Juul Søndergaard, DD2010 Studienr. 20104622 Anslag: 11.917 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 AUTO ILLUSTRATOR 2 METAFORER OG METONYMIER

Læs mere

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE INDIREKTE ANVENDELSE NETE KROGSGAARD NISS PROGRAM Intro om betydningen af anvendelse Nedslåethed Håb for professionen SFI s (gode) måde at håndtere det på Fælles

Læs mere

brevets styrke 2013 og bliv klogere på danskerne

brevets styrke 2013 og bliv klogere på danskerne Lyt til brevets styrke 2013 og bliv klogere på danskerne Vælg brevet, hvis du vil have opmærksomhed det kan noget særligt Der er forskel på oplevelsen af at få et brev i hænderne og se en på skærmen. Brevet

Læs mere

4.2 Du må også være discipel

4.2 Du må også være discipel 42 Du må også være discipel - Lovsangsaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 5 42 Du må også være discipel Introduktion til denne lovsangsaften Denne aften skal handle om, at Guds plan stadig involverer os Disciple

Læs mere

Eftermiddagens program

Eftermiddagens program Eftermiddagens program Teoretiske og praktiske vinkler på elev til elev læring, som kunne være afsendt for nogle overordnede tanker ift. jeres kommende aktionslæringsforløb. Didaktik Samarbejdsformer Elev

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform RAMMESÆTNING QR (Quick Response) koderne bliver også omtalt som 2D stregkoder og er kort fortalt en lille stregkode, som ved hjælp af en læser i din mobiltelefon,

Læs mere

Projekt - Valgfrit Tema

Projekt - Valgfrit Tema Projekt - Valgfrit Tema Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen 2012 Projektet Valgfrit Tema var et projekt hvor vi nærmest fik frie tøjler til at arbejde med hvad vi ville. Så vi satte os for at arbejde

Læs mere

Sæt strøm på dit kvarter

Sæt strøm på dit kvarter Sæt strøm på dit kvarter Tværgående erfaringer Denne artikel går på tværs af de mange cases, der er blevet indsamlet under projektet: Sæt strøm på dit kvarter. Læs om borgernes og planlæggernes nye roller

Læs mere

Kommunikation/IT Røg kampagne

Kommunikation/IT Røg kampagne Kommunikation/IT Røg kampagne I røg og damp: Indledning: Kong Christian stod ved højen mast i røg og damp men det var også inden rygeloven trådte i kraft. I dag er der stramme regler for hvor tobaksrygning

Læs mere

Internettet og Web 2.0

Internettet og Web 2.0 Internettet og Web 2.0 Internettet er et verdensdækkende IT-netværk. Det bygger på det netværk, som USA opbyggede under den kolde krig for at sikre, at selv en atomkrig ikke ville stoppe kommunikationen.

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Guide til pressekontakt

Guide til pressekontakt Dato: 28.11.13 Kunde: Destination Sydvestjylland Konsulent: Karin Toftegaard Matthiesen Telefon: 61558431 E-mail: ktm@related.dk Guide til pressekontakt Related Havneparken, Jyllandsgade 8 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk?

Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk? Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk? 0-3 mdr. 3 13% 3-6 mdr. 4 17% 6-12 mdr. 3 13% 1-2 år 7 30% mere end 2 år 6 26% Hvordan blev du bekendt med foreningen? Internettet 18 78% mund til mund

Læs mere

1.OM AT TAGE STILLING

1.OM AT TAGE STILLING 1.OM AT TAGE STILLING Læringsmål Beskrivelse Underviseren introducerer klassen til arbejdsformen. Underviseren gør eleverne opmærksom på; Det handler om at tage stilling Der ikke er noget korrekt svar

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

OBS: Denne annonce er kun et lille eksempel - Denne annonce er kun et lille eksempel

OBS: Denne annonce er kun et lille eksempel - Denne annonce er kun et lille eksempel Læs annoncer Kærester - Venner - Sex - og meget mere... Mærke 00 Den optimistiske fyr OBS: Denne annonce er kun et lille eksempel - Denne annonce er kun et lille eksempel Jeg er en optimistisk hiv-smittet

Læs mere

Digitale medier i dansk

Digitale medier i dansk Digitale medier i dansk Hvorfor og hvordan? DPU, AU 11.01.13 Sune Weile, Sct. Knuds Gymnasium suneweile.wordpress.com Digital dannelse Hvordan underviser vi digitalt indfødte i anvendelsen af digitale

Læs mere

Det nye BRANDTS - et kunstmuseum der arbejder med visuel kultur. media literacy visual literacy

Det nye BRANDTS - et kunstmuseum der arbejder med visuel kultur. media literacy visual literacy Leslie Ann Schmidt Formidlings- og publikumschef, Brandts Det nye BRANDTS - et kunstmuseum der arbejder med visuel kultur media literacy visual literacy Leslie Ann Schmidt Formidlings- og publikumschef,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Vejledning til efterskole.dk. Nye muligheder på efterskolernes hjemmeside

Vejledning til efterskole.dk. Nye muligheder på efterskolernes hjemmeside Vejledning til efterskole.dk Nye muligheder på efterskolernes hjemmeside Indhold KOM GODT I GANG... 5 PRIS... 6 LEDIGE PLADSER... 7 UNDERVISNINGSTILBUD TIL SØGNING... 8 UNDERVISNINGSTILBUD TIL PRÆSENTATION...

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

BLIV BRUGERLÆRER. og få indsigt i dit liv!

BLIV BRUGERLÆRER. og få indsigt i dit liv! BLIV BRUGERLÆRER og få indsigt i dit liv! En brugerlærer fortæller, inspirerer og motiverer Nu har du chancen for at blive brugerlærer. Det er et godt tilbud til dig, der gerne vil hjælpe andre og ikke

Læs mere

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af som effektivt redskab SOCIALE MEDIER 2015 3.300.000 DANSKE BRUGERE PÅ FACEBOOK - svarende til 68% af den danske befolkning i aldersgruppen 13 år eller ældre.

Læs mere

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Genvej til medierne FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier Det behøver slet ikke at være så svært Tekst: Camilla Stokholm Nielsen Redaktion: Ann Lübbers,

Læs mere

Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler. August 2011

Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler. August 2011 Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler August 2011 Indhold Kan dine medarbejdere matche udfordringerne nu og i fremtiden? MUS et redskab til systematisk og strategisk kompetenceudvikling

Læs mere

10 trin til en succesfuld Facebook side

10 trin til en succesfuld Facebook side 10 trin til en succesfuld Facebook side Allerførst vil jeg gerne fortælle dig, hvor fedt jeg synes, det er, at du har downloadet denne E-bog. Det lyder måske lidt selvhøjtideligt, men jeg elsker at dele

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

FabLab@school: dannelse af den næste generation af kreative tænk

FabLab@school: dannelse af den næste generation af kreative tænk @sejer FabLab@school: dannelse af den næste generation af kreative tænk Prof. Ole Sejer Iversen Center for Participatory IT Development Aarhus Universitet Danske elever ( ) anvender computeren oftere end

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til brugsoplevelsen

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sammenskrivning af gruppearbejde fra vejledertræf foråret 2011.

Sammenskrivning af gruppearbejde fra vejledertræf foråret 2011. Sammenskrivning af gruppearbejde fra vejledertræf foråret 2011. Generelt opleves, at målgruppen har ændret sig de sidste år. Eleverne er blevet yngre og en del af dem, har personlige problemer at slås

Læs mere

Digitale læremidler som forandringsmotor

Digitale læremidler som forandringsmotor Artiklen er bragt i bogen 'Den digitale bog - fra papir til pixels', udgivet af Foreningen for Boghåndværk, nov. 2015 Digitale læremidler som forandringsmotor Thomas Skytte og Karin Eckersberg Udviklingen

Læs mere

500.000 kr. = prisen for en fejlansættelse*

500.000 kr. = prisen for en fejlansættelse* *Kilde: Randstad/Funktionærniveau 500.000 kr. = prisen for en fejlansættelse* Øg chancen for at nye talenter bliver i virksomheden i mere end 3 år med 58 %. + Få 4 tips fra de bedste onboarding forløb.

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Omdrejningspunktet for kampagnen er, at EUD og EUX kommer med i mors og fars samtaler med de unge, der skal til at træffe et uddannelsesvalg

Omdrejningspunktet for kampagnen er, at EUD og EUX kommer med i mors og fars samtaler med de unge, der skal til at træffe et uddannelsesvalg Forældre kampagne Omdrejningspunktet for kampagnen er, at EUD og EUX kommer med i mors og fars samtaler med de unge, der skal til at træffe et uddannelsesvalg Danmark har brug for dygtige faglærte. Mennesker,

Læs mere

International linje Digital linje Innovationslinje

International linje Digital linje Innovationslinje Vælg din linje International linje Digital linje Innovationslinje Motivation Engagement Læring Den internationale linje Hvad er den internationale linje? Den internationale linje er etableret for at forberede

Læs mere

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Brugervejledning Kære bruger Her præsenteres et filmisk casebaseret undervisningsmateriale om mobning og trivsel i skolen. De to film er blevet til på baggrund af virkelige historier og hændelser, som

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Tro og etik. Ærlighed

Tro og etik. Ærlighed Tro og etik Ærlighed Målgruppe: Seniorspejdere Årstid: Hele året Varighed: 4 trin + et engagement Ærlighed - niveau 4 - trin for trin Idéen med at beskæftige sig med ærlighed, og ikke mindst uærlighed,

Læs mere

Digital literacy. Digital kompetence

Digital literacy. Digital kompetence Digital literacy Digital kompetence 1 Formål og læringsmål Eleverne skal lære at begå sig på de sociale medier på en kritisk og reflekteret måde. Eleverne skal udvikle kendskab til sociale mediers fremstillingsformer.

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Projekt Samfundsfag EVALUERINGSSPØRGSMÅL. Hvilke problemformuleringer repræsenterer hvilke emner inden for samfundsfag?

Projekt Samfundsfag EVALUERINGSSPØRGSMÅL. Hvilke problemformuleringer repræsenterer hvilke emner inden for samfundsfag? Kap. 1 Hvad er samfundsfag? Hvilke problemformuleringer repræsenterer hvilke emner inden for samfundsfag? Hvilke problemformuleringer lægger også op til at arbejde med andre fag? Hvad, oplevede I, var

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4454 Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Country Specific Questionnaire Denmark Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Godmorgen/godaften, mit navn er..., og jeg

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

01-1. Det har derfor være været et af vores mål, med dette speciale, at illustrerer muligheder for benyttelse af satire i SG.

01-1. Det har derfor være været et af vores mål, med dette speciale, at illustrerer muligheder for benyttelse af satire i SG. 01-1 Det er klart at de elementer, som Sune lige har beskrevet ikke er nogen, der er grebet ud af den blå luft. Efter at have besluttet, at vi ønskede at skabe et SG med en humoristisk formidlingsmetode,

Læs mere

Fordyb dig i. Bibelens fortælling. Videoer med. Studiehæfte

Fordyb dig i. Bibelens fortælling. Videoer med. Studiehæfte gdette hæfte giver ad ang til videoerne Fordyb dig i Bibelens fortælling Videoer med Bibelens fortælling Studiehæfte til samtale og fordybelse 50 år med Bibellæser- Ringen Studiemateriale til Bibelens

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

Evaluering af Frederiksberg Kommunes kampagne Santa on bike. Januar 2013

Evaluering af Frederiksberg Kommunes kampagne Santa on bike. Januar 2013 Evaluering af Frederiksberg Kommunes kampagne Santa on bike Januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Om kampagnen... 3 Baggrund... 3 Målgruppe og budskaber... 3 Koncept og kampagneplan...

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

Den kollektive vejledning. Bo Klindt Poulsen Aarhus Universitet 21. oktober 2009

Den kollektive vejledning. Bo Klindt Poulsen Aarhus Universitet 21. oktober 2009 Den kollektive vejledning Bo Klindt Poulsen Aarhus Universitet 21. oktober 2009 Disposition Den kollektive vejledning som formidling - det retoriske kompas - retorikkens fem arbejdsfaser - kropssprog Den

Læs mere

Testrapport for designtest

Testrapport for designtest Testrapport for designtest Formål Formålet med designtesten var at vælge eet bestemt designudkast til at arbejde videre med. Metode Vi havde ud fra et større antal skitser ca. tyve udvalgt fire skitser,

Læs mere

Til: Pressens uddannelsesfond ebj@pressensuddannelsesfond.dk. Peter Mørk Nordjyske Medier

Til: Pressens uddannelsesfond ebj@pressensuddannelsesfond.dk. Peter Mørk Nordjyske Medier Til: Pressens uddannelsesfond ebj@pressensuddannelsesfond.dk Peter Mørk Nordjyske Medier Journalnummer (A979-15) New York Start-up mentalitet i journalistikken. 18.10.2015 25.10.2015 Kursuset i New York

Læs mere

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Empatisk lytning - om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Ikke Voldelig Kommunikation.

Læs mere

Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum:

Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum: Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Artiklen er publiceret i: Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum: Oliver spiller et af sine ynglings

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen

Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen Overblik I dette modul lærer du at anvende det online-baserede billedredigeringsprogram Befunky i

Læs mere

Forord Forord Hvem er bogen for?

Forord Forord Hvem er bogen for? Forord Forord 11 Meget hurtig var jeg til at sige ja, da en ven spurgte mig, om jeg ville skrive denne bog. Der er så meget at sige om de svære samtaler, der findes så mange måder at sige det på. Medierne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere