SAS Institute A/S Fra data til viden sådan hænger SAS -applikationerne sammen Michael Nielsen, Business Advisor, Nordic Center of Excellence

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAS Institute A/S Fra data til viden sådan hænger SAS -applikationerne sammen Michael Nielsen, Business Advisor, Nordic Center of Excellence"

Transkript

1 1 / Software Fra data til viden sådan hænger SAS -applikationerne sammen Michael Nielsen, Business Advisor, Nordic Center of Excellence Michael har 15 års erfaring inden for forskellige discipliner af business intelligence med fokus på at sikre den rette balance mellem forretningsbehov, teknologi, processer og de mennesker, der skal understøttes i deres behov for at træffe faktabaserede beslutninger. I SAS Institute rådgiver han bl.a. omkring BICC, BI-strategi, optimering af beslutningsprocesser m.m. SAS Business Analytics Framework dækker hele informationsværdikæden, fra data bliver opfanget, struktureret eller ustruktureret, til data bliver kvalitetssikret og forarbejdet i overensstemmelse med gældende forretningsregler, lagt til rette i forhold til det forretningsområde, informationerne skal understøtte, til informationen bliver anvendt af den rette bruger, i den rette kontekst, i den rette brugerflade i forhold til en given jobrolle. Hvordan sikrer SAS Business Analytics Framework en sporbar, effektiv og transparent proces, der understøtter din organisations behov på kort, mellem og lang sigt? I dette indlæg får du forståelsen af og overblikket over, hvordan SAS-applikationer spiller sammen fra data til faktabaseret viden. (Gentages torsdag, indlæg 31) 2 / Praksis Indenrigs- og Sundhedsministeriet Klar besked om sundhed, teknik og formidling Lars Holm, fuldmægtig, og Marie Kirstine Frankov Larsen, specialkonsulent Marie er uddannet cand.oecon. i sund hedsøkonomi. Marie arbejder som special konsulent i Sundhedsøkonomisk Center. Lars er uddannet cand.scient.pol. og datamatiker. Lars arbejder som fuldmægtig i Sundhedsøkonomisk Center, hvor han sidder med esundhed. Undrer du dig over, hvorfor du betaler 8% i sundhedsbidrag af din skattepligtige indkomst? Så kan vi her give dig et unikt blik ned i det maskinrum, som du er med til at finansiere, og som skal være med til at sikre os verdens bedste sundhedsvæsen. esundhed er en lukket webportal, hvor Indenrigs- og Sundhedsministeriet bl.a. formidler aktivitetsdata til bl.a. regioner og kommuner. Systemet består af en brugergrænseflade udviklet i ASP.NET med programmeringssproget C# (C-sharp) som codebehind. Brugergrænsefladen benytter SAS-kode til oprettelsen af de data, som brugerne af esundhed forespørger. Inden for det sidste år er Indenrigs- og Sundhedsministeriets SAS-platform blevet udvidet betydeligt. esundhed er derfor i en transitionsfase, hvor en del anden og for esundheds vedkommende ny SAS-teknologi skal tages i brug. Herudover skal esundhed inden for den nærmeste fremtid gå fra udelukkende at være en lukket webportal til at være en åben webportal, som kan tilgås via internettet. 3 / Praksis Danmarks Statistik Sådan konverteres XML-filer til SAS -datasæt med SAS XML Mapper Jens Hornsgaard, fuldmægtig Jens er uddannet cand.scient. og arbejder i Danmarks Statistik med programmering i SAS, Oracle og InfoPath. Han har været ansat i Danmarks Statistik i 3 år. Danmarks Statistik har udviklet egne systemer til journalisering og lagring af indberetninger fra virksomheder. Grænsefladen med disse rammesystemer involverer XML-filer. Derfor er det nødvendigt med en konvertering fra XML til regulære SAS-datasæt for at sikre forbindelsen med SAS-delen af produktionssystemet. Indlægget vil demonstrere, hvordan XML Mapper hjælper med til at foretage denne konvertering. Derefter gennemgås tips og tricks til XML Mapper, som sikrer, at du kommer godt i gang med programmet. Foundation 9

2 4 / Software Nyheder i SAS 9.3 Rune Lykke-Kjeldsen, Business Advisor Rune har været ansat i 4 år hos SAS og har i den periode rådgivet kunder i, hvordan man kan opnå større værdi fra data ved anvendelse af SAS. Den næste version af SAS-platformen forventes released i andet eller tredje kvartal i Den hedder SAS 9.3 og vil indeholde en række forbedringer og nyheder inden for både de traditionelle Base SAS-produkter samt SAS Data Integration og SAS Business Intelligence. Rune vil vise en del af disse nyheder via PowerPoint. Det forventes dog også, at der bliver mulighed for at vise enkelte af nyhederne som live demo. Base SAS SAS Data Integration Server SAS Business Intelligence Server 5 / Praksis Danske Bank Multichannel-markedsføring hos Danske Bank Kim Skaarup, Business Developer Kim Skaarup er forretningsudvikler i Danske Bank, CRM Systems. Han har en baggrund som bankrådgiver og har de seneste år arbejdet med at analysere og implementere løsninger til it- understøttelse af rådgivernes salgsproces. De seneste år har Kim stået for implemen teringen af SAS Marketing Automation til at integrere og automatisere leadprocessen og udnytte Danske Banks mange kommunikationskanaler (netbank, kontaktcenter, rådgiver, brev, etc.) til at kontakte kunderne. Kim vil beskrive, hvordan Danske Bank udnytter SAS Marketing Automation, SAS Enterprise Miner og Digital Marketing til effektivt at kommunikere personaliseret med kunderne i Danmark, Finland, Sverige, Norge, Irland og Nordirland. Implementeringen er foregået decentralt i landene, hvilket har givet nogle erfaringer, som Kim vil dele med dig. 6 / Praksis TDC Anvendelse af SAS Analytics hos TDC Privat Mette Jensen, afdelingschef Mette er uddannet cand.polit. og har været ansat i TDC i 8 år. Mette er leder af afdelingen Kundeanalyse & Kampagnestyring i TDC Privat og har beskæftiget sig med SAS og kundeanalyse i mere end 10 år. Indlægget vil vise, hvordan TDC Privat ved hjælp af SAS bearbejder og analyserer kundedata for i sidste ende at frembringe viden, som forretningen kan agere på. Indlægget kommer rundt om forskellige analytiske projekter i TDC Privat, herunder brug af propensity-modeller og kundeværdiberegninger. Mette vil også berøre de analytiske SAS-værktøjer, som TDC Privat benytter, herunder tidlige erfaringer med SAS Marketing Optimization og SAS Customer Link Analytics. SAS Enterprise Miner SAS Marketing Optimization SAS Customer Link Analytics 10

3 7 / Software Kampagnestyring i Danske Bank sådan har vi implementeret løsningen Jan Thomas Løwe, konsulentchef, og Nicolas Griffon Gynild, chefkonsulent Jan har en uddannelsesbaggrund som cand. merc.mat. Efter 4 år i marketing afdelingen i en større finansiel virksomhed kom Jan til SAS Institute i Her arbejder Jan som teamleder og implementerer løsninger hos kunder inden for Customer Intelligence (CI). Nicolas er uddannet cand.polit. og arbejdede med ejendomsvurdering før sin ansættelse i SAS. Her arbejder Nicolas med implementering af CI-løsninger og oprettelse af en SaaS (Software as a Service) CI-løsning. Indlægget omhandler implementeringen af et kampagnesystem i Danske Bank set fra den tekniske side. Implementeringen understøtter seks decentrale marketingafdelinger i henholdsvis Danske Bank Danmark, Finland, Sverige, Norge, Irland og Nordirland. En fælles datamodel understøtter systemet, men med dataadskillelse for brugerne. Kampagnesystemet er integreret med kommunikationskanalerne , brev, kontaktcenter, netbank og rådgiver og understøtter samtidig en multichannelstrategi, hvor flere kanaler kan benyttes til at ramme kunderne med et budskab på en intelligent måde. Løsningen indbefatter tilbagetrækning af signaler fra kanalerne og personificerede data i marketingbudskabet. SAS Marketing Automation SAS Digital Marketing SAS Information Map Studio. 8 / Software Introduktion til fremtidens data management-platform Jens Dahl Mikkelsen, Business Advisor Jens har en uddannelsesbaggrund som cand. scient. og har snart arbejdet 25 år i SAS Institute med uddannelse, konsulentarbejde, product management og softwareudvikling. P.t. rådgiver han virksomheder om arkitektur, data management og business intelligence med SAS og DataFlux-teknologier. Data management er det samlende begreb for data integration, datakvalitet og master data management (MDM). Indlægget introducerer den nye DataFlux Data Management Platform, som adresserer alle disse områder, samt planerne for den integration vi vil se fremover med SAS Data Integration Platform. SAS Data Integration Platform DataFlux Data Management Platform 9 / Tips Fra 32 til 64 bit på Windows Johannes Jørgensen, chefkonsulent Johannes har arbejdet med teknisk support i en årrække. Johannes arbejder nu i Technical Consulting Center, hvor de primære arbejdsopgaver er installation, konfiguration og performance tuning af SAS på Windows og UNIX-servere. Da vores foretrukne SAS på Microsoft Windows-platform nu er 64 bit, kommer der en række udfordringer med konvertering af SAS-data samt dataudveksling med Microsoft Office-produkter. Løsninger og udfordringer er beskrevet i dette indlæg. Præsentationen har tidligere været holdt på SAS V9-netværksmøde. -software SAS Access Interface to PC Files SAS Access Interface to OLEDB 11

4 10 / Praksis Danske Bank Sådan måler Danske Bank kundetilfredshed Ulf Barritt, Senior Programme Manager Ulf Barritt arbejder til daglig i Strategic Analysis, som hovedsageligt arbejder med analytisk CRM og rapportering. Ulf er ansvarlig for Danske Banks kundetilfredsheds setup i de seks store detaillande, og han har været en del af koncernens forretningsudviklingsafdeling i 3,5 år. Ulf vil præsentere, hvordan Danske Bank med hjælp fra en skræddersyet SAS-løsning løbende måler kundetilfredsheden på kunder, der har været til et fysisk møde, telefonmøde eller har været i telefonisk kontakt med Kundelinjen. Præsentationen henvender sig primært til chefer og medarbejdere, der søger inspiration til at udvikle eller forfine deres kundetilfredshedsmålinger og rapporteringer. Dette setup benytter Base SAS som det primære værktøj og værktøjets samspil med XML og Power- Point. Omdrejningspunktet for dette setup er at forbedre bankens evne til at skabe exceptionelle kundeoplevelser. SAS Data Integration Studio LSF Platform 11 / Software Introduktion til Social Network Analysis og Customer Link Analytics Dorthe Krogh, konsulent, og Charlotte Holm Friis, seniorkonsulent Dorthe er uddannet cand.merc.mat. og beskæftiger sig i SAS med Business Intelligence, modeludvikling og modelhåndtering samt overvågning. Charlotte er også uddannet cand.merc. mat. og arbejder i SAS som analysekonsulent, hvor hun hovedsageligt arbejder med data mining, forecasting og statistisk modellering. Charlotte underviser også i SAS Enterprise Miner, introduktion til statistik og JMP. Social Network Analysis (SNA) er en af de nyere analytiske tilgange, SAS har lanceret. Indlægget vil beskrive, hvorledes disse netværk dannes, hvordan SNA kan bruges til at opfange sammenhænge og adfærd i sociale netværk mellem kunder, virksomheder, husstande m.v., samt hvorledes det kan være med til at forbedre organisationens øvrige analytiske tilgange. Fokus i dette indlæg vil være på brugen af SNA i churn-sammenhænge samt i forbindelse med fraud. SAS SNA Server 12 / Praksis SEB Pension SAS -baserede webservices fra teori til praksis Poul Aistrup, BI Manger, SEB, og Rune Lind, Senior Principal Consultant, SAS Institute Rune Lind har over 11 års erfaring som konsulent i SAS Institute. Hans kompetencer er primært inden for data integration, business intelligence og performance management, og han har stor erfaring med webteknologier og rapportering på web. Med den nye teknologi, der fulgte med SAS 9.1.3, blev det muligt at udvikle webservices med SAS som basis. Dette indlæg beskriver, hvorledes dette er gennemført i SEB Pension, hvilke krav det stiller til den underliggende BI-løsning og det tekniske setup, samt hvilke erfaringer det har givet. Indhold Forretningsmæssig problemstilling Hvad er en webservice Tekniske overvejelser og løsning Fordele Begrænsninger/udfordringer Erfaringer og konklusion SAS Intelligence Platform Microsoft Visual Studio 12

5 13 / Software En introduktion til SAS Risk Dimensions Anders Ebert-Petersen, konsulent Anders har en uddannelsesbaggrund som cand. oecon. Derudover har Anders arbejdet i diverse finansielle virksomheder, hvor arbejdsopgaverne har været inden for risikostyring (hoved sageligt markedsrisiko og modelvalidering). I SAS Institute rådgiver han bl.a. virksomheder om, hvordan de ved hjælp af SAS-software kan forbedre måling, styring og analyse af risici. I flere af SAS løsninger inden for risikostyring er SAS Risk Dimensions den centrale applikation. En kritisk forudsætning for at udnytte det forretningsmæssige potentiale i sådanne løsninger vil derfor være indgående kendskab til SAS Risk Dimensions. Præsentationen vil på et overordnet niveau introducere SAS Risk Dimensions og dens sammenhæng med andet SAS-software. Derudover gennemgås de mest relevante egenskaber ved SAS Risk Dimensions. SAS Risk Dimensions 14 / Praksis Platon A/S Meta Tagging Bjørn Lange, Senior Consultant Bjørn Lange har 30 års erfaring med SAS som værktøj, og arbejder til daglig som konsulent med design og udvikling af BI-løsninger. De ærgerlige situationer: Opdateringen af datavarehuset er kørt af sporet, men driftsvagten har ikke fået standset de efterfølgende job, så nu er data i adskillige tabeller fejlbehæftede. Da du gennemser rapporter fra den forgangne måned, finder du, at datavarehuset indeholder forkerte data for en dag, som ligger flere uger tilbage i tiden. Den snedige systemrevisor spørger: Hvilke operationelle data indgår i værdien Balancegennemsnit for de forskellige sektioner i maj måned? I alle tre situationer kan du hente hjælp fra Meta Tagging. Meta Tagging er dataversionen af impact og reverse impact, som kendes fra SAS DI Studio. Meta Tagging gør det muligt at automatisere tilbagerulning af data samt at gennemføre automatiske genkørsler, når korrekte grunddata er klar. Målgruppen for indlægget er enhver, der planlægger at automatisere driften af datavarehusopdatering, eller som skal kunne redegøre for sporbarheden af data, og hvor data bliver brugt. Se, hvad Meta Tagging er, hvordan det virker, og hvordan det kan bruges. Se også en liste over nye standardoperationer, som skal indføres i den operationelle SAS-kode. Standardoperationerne kan også implementeres som user-written transformations i SAS DI Studio. SAS Foundation SAS DI Studio 15 / Software Optimering af marketingkampagner med Net Lift Modelling Peter Steffensen, Senior Principal Consultant Peter har en uddannelsesbaggrund som civilingeniør med statistik som speciale. Han har arbejdet i SAS i over 13 år med opgaver inden for ETL, data warehousing, prædiktiv modellering, tidsrækkeanalyse, simulering, data mining og undervisning. Peter sidder i Customer Intelligence-afdelingen med fokus på modellering af kundeadfærd med henblik på kampagneudsendelse og kundekontakt generelt. Flere og flere af SAS kunder tager prædiktiv modellering af kundeadfærd i brug for bl.a. at optimere kundekontakt med hensyn til udsendelse af kampagner. I denne forbindelse vil de fleste modeller vise kundens tilbøjelighed til at købe et givent produkt på baggrund af en kampagne. Her kan det være mere ønskværdigt at modellere selve kampagnens effekt alene dvs. hvor meget løfter kampagnen kundens sandsynlighed for at købe? Præsentationen vil introducere begrebet Net Lift Modelling, som omhandler modellering af selve kampagneeffekten den viser, hvor meget kundens sandsynlighed for at købe stiger på baggrund af kampagnen alene. Derved bliver det muligt at optimere kampagneudsendelsen på baggrund af selve kampagneeffekten, uafhængigt af kundens købstilbøjelighed i øvrigt. Enterprise Miner 13

6 16 / Tips PensionDanmark ODBC made easy på dansk. Brug ODBC som forbindelse til din database Jesper Michelsen, BI-specialist Jesper har godt 20 års erfaring som udvikler og underviser i SAS Institutes produkter. De sidste 4 år har Jesper arbejdet som BI-specialist i PensionDanmark og har her deltaget i opbygningen af et nyt data warehouse fortrinsvis på den tekniske side og med MS SQL Server som database. ODBC (Open Database Connectivity) lever i bedste velgående hos de fleste databaseleverandører. De fleste brugere, der har skullet etablere en ODBC-forbindelse til en database, har gjort det gennem Windows ODBC-datakildeadministrator, og den er god så længe man kun er sig selv. Er man et team eller en gruppe af brugere, der skal bruge de samme forbindelser, kommer problemerne. Hvordan holdes opsætningen synkron på alle klienter og servere, passwordskift etc. Jeg vil give nogle bud på, hvordan man kan håndtere denne opgave, dels gennem Windows-registreringsdatabase, og dels og mest interessant hvordan man kan scripte sig ud af problemerne. Endelig vil jeg vise et par makroer, som vi bruger i PensionDanmark til at opnå forbindelse til vores datakilder. SAS/ACCESS 17 / Tips Best practice-implementering af SAS - metadatasikkerhed hos kunder i Danmark Cecily Hoffritz, Principal Technical Consultant Cecily arbejder med undervisning, kursusrådgivning og udarbejdelse af kursustilbud. Hendes spidskompetencer er SAS-platformadministration med særligt fokus på meta datasikkerhed samt SAS Enterprise Guide, som står hendes hjerte nær. Med snart 20 år hos SAS i bagagen er hendes kendskab til kunderne og SAS- applikationerne indgående. Er det muligt at designe og implementere metadatasikkerhed, så du undgår sikkerhedskonflikter og fælder? Behøver du at blive sikkerhedsguru, før du tør ændre i sikkerhedsopsætningen? Dette indlæg giver dig indblik i, hvordan du kan designe og implementere metadatasikkerhed med 100% garanti for, at du ikke oplever sikkerheds konflikter i fremtiden. I 5 år har kunder i Danmark nydt godt af en veldefineret og dokumenteret best practice, som er blevet standard. Undervejs får du de gyldne regler forklaret og får vist en typisk implementering. SAS Management Console 18 / Praksis TDC Anvendelse af SAS/ETS -software til forecast af fejl i telenettet Lars Prip, analysekonsulent Lars er uddannet civilingeniør og HD samt SAS Certified Advanced Programmer i SAS 9. Lars arbejder til daglig som analysekonsulent i TDC, hvor han beskæftiger sig med procesoptimering, dataanalyse og -integration, automatisering af administrative processer samt med rapportering og fore casting. Indlægget henvender sig til personer, der ønsker at se et konkret eksempel på, at det ved en begrænset indsats (dvs. uden gennemførelse af et stort, dyrt projekt) har været muligt at udvikle og implementere en SAS/ ETS-forecastløsning, der baserer sig på såvel interne som eksterne datakilder. Løsningen anvendes i dag i den daglige produktionsstyring ved allokering af teknikerressourcer, og den er integreret i systemarkitekturen, der understøtter den daglige produktionsstyring. XML Mapper SAS/ETS 14

7 19 / Praksis NNE Pharmaplan Six Sigma i den farmaceutiske industri Per Vase, Senior Specialist Per Vase arbejder som konsulent for NNE Pharmaplans kunder, der ønsker at implementere Six Sigma og/eller Design for Six Sigma for at øge kundetilfredsheden og mindske kassationsprocenten. Indlægget vil beskrive, hvordan virksomheder kan komme tættere på operational excellence gennem at arbejde struktureret med data. Værktøjer som tolerancekæder, Design of Experiments og statistisk proceskontrol vil blive beskrevet, ligesom adskillige cases vil blive gennemgået. JMP 20 / Software Omkostnings- og lønsomhedsstyring med SAS Activity-Based Management Pall Rikhardsson, ph.d., Principal Industry Consultant Pall Rikhardsson har mere end 20 års erfaring inden for rådgivningsverdenen med speciale i performance management, lønsomhedsstyring, activity-based costing, strategistyring og planlægning. Pall er cand. merc. og har en ph.d. i erhvervsøkonomi. De fleste virksomhedsledere skal kunne svare på nogle basale spørgsmål om deres virksomhed: På hvilke produkter tjener/ taber jeg penge? og På hvilke kunder tjener/taber jeg penge? Simple spørgsmål som ikke altid er lige nemme at svare på, hvis de enkelte produkters og kunders træk på aktiviteter og ressourcer ikke kan identificeres. Hvis lederen ikke kan svare på disse spørgsmål, er det ofte mavefornemmelser frem for fakta, der styrer beslutningstagningen. Endvidere sker det, at selv om aktivitets- og ressourcetræk kan identificeres, så kommer disse informationer ikke altid ud til de ledere, som skal bruge dem. Grunden er, at informationen ligger i komplekse modeller i specialiserede it-systemer. Dette får flere økonomiafdelinger i dag til at lægge vægt på at være en kommunikations- og analyseafdeling, der understøtter de enkelte lederes informationsbehov. Indlægget vil fokusere på, hvordan økonomiafdelingen kan fange og formidle lønsomheds informationer til de ledere, som skal bruge dem. Der vises en live demo på en løsning, som bygger på SAS Activity-Based Management, men som bruger en portalløsning til at tilgå og præsentere data. SAS Activity-Based Management 21 / Praksis YouSee Kampagnestyring og kundekommunikation hos YouSee Mette Heering Pontoppidan, CRM chef hos YouSee, og Jan Thomas Løwe, konsulentchef Mette har 14 års erfaring med forskellige discipliner inden for CRM med fokus på at sikre gode kundeoplevelser, høj kundetilfredshed og tiltag, der støtter op omkring forretningsstrategien. Erfaringerne kommer primært fra bilindustrien men også fra energisektoren. For 1 år siden tiltrådte Mette stillingen som CRM Chef hos YouSee. Jan har en uddannelsesbaggrund som cand.merc.mat. Efter 4 år i marketingafdelingen i en større finansiel virksomhed kom Jan til SAS Institute i Her arbejder Jan som teamleder og implementerer løsninger hos kunder inden for Customer Intelligence (CI). Indlægget beskriver, hvordan YouSee benytter kampagnestyringsværktøjet til at understøtte kundebetjeningen ved inboundkald til kundeservice og til at understøtte såvel trigger-baserede kampagner som mere ordinære kampagner. Endvidere understøtter kampagnestyringsværktøjet nyhedsbreve og kampagner. SAS Marketing Automation 15

8 22 / Praksis K. W. Bruun Logistik Kontrakt- og lønsomhedsstyring hos K. W. Bruun Logistik Jens Bay, økonomichef Jens Bay er økonomichef hos K. W Bruun Logistik. Han har tidligere arbejdet som økonomichef hos bl.a. Inspiration Zinck A/S, Byggecentrum og Bon Bon Holding A/S. Demonstration af, hvorledes SAS Activity- Based Management anvendes i K. W Bruun Logistik til at få gennemsigtighed i kontrakter og kunders lønsomhed. SAS Activity-Based Management 23 / Praksis Syddansk Universitet Realistisk datakvalitet dimensioner og begreber Karsten Boye Rasmussen, lektor, Institut for Marketing & Management Karsten Boye Rasmussen startede med brugen af SAS i undervisningen på Syddansk Universitet i emner omkring data warehouse og business intelligence. Et nyere forskningsområde er små og mellemstore virksomheders anvendelse af it, hvor specielt tilgængelige internetdata analyseres. Der findes mange fejlagtige data i virksomhederne. Det er ikke overraskende, for der findes rigtig, rigtig mange data. En realistisk tilgang til datakvalitet vil fokusere på en afvejning snarere end på absolutter. Men data er vigtige og bliver stadig vigtigere. I Information Evolution Model (Davis, 2006) er det den strategiske betydning af information, der angiver virksomhedens placering i evolutionen. Dette indlæg præsenterer nogle forskellige teoretiske indgange til begrebet datakvalitet og illustrerer gennem en mindre undersøgelse, hvorledes nogle danske virksomheder placerer deres opmærksomhed over for udfordringer, årsager og følger samt den organisatoriske forankring af virksomhedernes processer omkring datakvalitet. Virksomheden kan opnå væsentlige fordele gennem veltilrettelagte data processer for virksomhedens kerneydelser med datakvalitet for øje, og kan dermed sikre sig et bedre strategisk grundlag. Forståelsen af datakvalitet i virksomheden skærpes ved teoretiske tilgange med udfoldning af dimensioner og begreber til belysning og diskussion af god datakvalitet. De få opstillede regler er simple og generelle. For virksomheden vil gevinsten ligge i at udnytte sin viden gennem en understøttende implementering. 24 / Software KPI-rapportering i forsikringsvirksomheder Per Helmark, konsulent Per Helmark er uddannet B.Sc.Act. og beskæftiger sig i SAS med business intelligence, data integration og Solvency II. Indlægget omhandler KPI-rapportering, som understøtter ORSA-processen i Solvency II og generel styring af forsikringsselskaber. Der vil med SAS BI-værktøjer blive illustreret konkrete eksempler på relevant rapportering. SAS BI Dashboard SAS Portal SAS Web Report Studio 25 / Software Københavns Universitet Nyheder i SAS/STAT -software Anders Milhøj Anders er teoretisk statistiker og en ivrig SAS-bruger i mere end 25 år. Anders er desuden lære bogsforfatter i statistik og SAS, samt mangeårig foredragsholder ved SAS Forum. Midt i maj 2010 sendtes en opdatering af SAS version 9.2 på gaden under betegnelsen SAS Som den ubetydelige tilføjelse af et ciffer til versionsnummeret antyder, kunne man ikke forvente, at der ville være så meget nyt i SAS 9.22 for brugere, der har taget version 9.2 til sig. Men alligevel var der væsentlige nyheder inden for statistik, økonometri og operationsanalyse. Blandt nyhederne er en ny procedure, Proc Severity, der beregner sandsynligheden for voldsomme tab i den finansielle sektor måske udgivet en postgang for sent? Desuden er der nye muligheder for efteranalyse af gemte resultater fra en del statistiske procedurer, og der er en ny procedure til overlevelsesmodeller på stikprøvedata. I indlægget omtales disse og andre faciliteter, og hvis det kan lade sig gøre, vil der blive trukket tråde frem mod version 9.3, der annonceres i forsommeren. SAS version

9 26 / Tips DON T, DO and DORF Henrik Dorf, Senior Principal Consultant Henrik har mere end 25 års erfaring i SAS-programmering og grundigt kendskab til både den tekniske og forretningsmæssige anvendelse af SAS-systemet. SAS-programmering indeholder en masse funktionalitet til bearbejdning af data, som adskiller sig fra andre programmeringsværktøjer, og det er rart at kende styrken af disse muligheder. På en halv time gennemgår jeg gamle og nye teknikker i SAS- programmering samt årsagen til mit valg og nogen gange fravalg af disse. Jeg håber at kunne vise ting undervejs, som du ikke vidste, at SAS-systemet kan, eller at du oplever muligheder, der kan inspirere til nye måder at løse opgaver eller anvende SAS på. Desuden lidt idéer og inspiration til, hvordan man kan finde nye løsninger og ny information om, hvad man kan i SAS-systemet. SAS-datastep SAS-makroer og sikkert mere endnu 27 / Tips Forstår vi tilfældighed, når vi ser det? Kaare Brandt Petersen, konsulent Kaare har en uddannelse inden for teoretisk fysik og anvendt matematik. Med erfaringer fra både forskning i universitetsverdenen og anvendelse i erhvervslivet, har Kaare et bredt indblik i, hvordan statistik, analyser og anvendelsen af kvantitative metoder kan hjælpe organisationer til at forbedre drift og udvikling. Er du for nylig blevet ramt af lynnedslag, togforsinkelser eller markedsturbulens? Når der sker noget uventet, refererer vi ofte til det, som er usandsynligt og tilskriver det livets tilfældigheder. Men er det virkelig det og hvordan kan man se forskel på sort uheld og dårlig planlægning? Vi tager i præsentationen et kig på hverdagen med ædruelige, matematiske briller. 28 / Tips Deltag i en quiz: Test din viden i SAS -programmering Georg Morsing, uddannelsesdirektør Georg er uddannet cand.polit. og har arbejdet med SAS-software i 30 år, først på Statistisk Kontor i Københavns Kommune og siden 1985 hos SAS. Georg har en bred og dyb erfaring med anvendelse af SAS-software fra stillinger som uddannelseschef, konsulentchef og softwareudviklingsdirektør i SAS. Georg har ansvar for uddannelse, faglige netværk og brugerkonferencer i Danmark. Georg underviser regelmæssigt med speciale i optimal og effektiv SAS-programmering. Alle deltagere i dette indlæg får udleveret en stemmeseddel. I indlægget stilles der 12 spørgsmål om SAS-programmering med 3-5 svarmuligheder. Du noterer dine svar løbende. Indlægget slutter med, at vi indsamler stemmesedler og derefter kort gennemgår de rigtige svar. Udover æren ved at svare rigtigt vil der være en præmie til bedste besvarelse

10 D1 / Software Introduktion til SAS Forecast Studio Snurre Jensen, Analytics Solutions Manager, EMEA Technology Practice Forecasting er et essentielt element i de fleste planlægningsprocesser. I mange tilfælde for bedres arbejdet med forecasting markant ved at anvende statistiske forecasts som udgangspunkt for processen. Snurre vil give en introduktion til SAS Forecast Studio som værktøjet, der kan give dig mulighed for hurtigt og nemt at komme i gang med at arbejde med statistisk forecasting. SAS Forecast Server D3 / Software SAS -makro til SAS High-Performance Forecasting Anders Richter, seniorkonsulent Anders viser, hvordan du kan anvende SAS-makroer, som kan bruges til at danne og modificere input til forecast studio-projekter. Det smarte ved dette er, at disse gør det muligt at danne og modificere eller indhente information via batchkørsler, således at det ikke er noget, brugeren skal bruge tid på. SAS High-Performance Forecasting SAS Forecast Studio D5 / Software Introduktion til SAS Data Integration Studio Peter Østby, seniorkonsulent Denne demo giver en introduktion til anvendelsen af SAS Data Integration Studio til opbygning af SAS-programmer. Der vil blive fokuseret på, hvordan DI Studios standardtransformationer, kombineret med muligheden for at udvikle egne trans formationer og benytte userwritten code, kan medvirke til optimal kodning samt give overblik og dokumentere forretningslogik. SAS Data Integration Studio 4.2 D2 / Software Ti forskellige måder at joine data på i SAS Ole Steen, chefkonsulent Du er sikkert vant til at flette tabeller med et MERGE-statement i datasteppet eller PROC SQL. Det skal du bare blive ved med, når dit SAS-program kører med en fornuftig performance. Men der er, som så ofte i SAS, mange andre metoder til at flette tabeller med, som du kan anvende, når du vil forbedre svartiderne på dit SAS-program. Ole giver dig et overblik over flere af de forskellige metoder samt kommer med eksempler på, hvornår hvilke metoder bør anvendes. Naturligvis er dette indlæg fyldt med kodeeksempler! D4 / Software Præsentation og praktisk anvendelse af PROC GLMSELECT Kristina Birch, ph.d., projektchef I mange praktiske tilfælde er udfordringen i statistisk modellering og/eller data mining ikke manglen på uafhængige variable, men snarere det omvendte: At der er hundredvis af inputvariable at vælge imellem. Analytikerens job er bl.a. at finde den bedste model indeholdende en delmængde af inputvariable ud fra mere eller mindre veldefinerede kriterier. Denne demo præsenterer kort de metoder til model- og variabelselektion, der bruges i forbindelse med generelle lineære modeller, herunder udvidelser af de velkendte (i bl.a. proc reg og SAS Enterprise Miner) metoder forward, backward og stepwise variabelselektion. SAS/STAT-software D6 / Software Sådan laver du din egen task i SAS Enterprise Guide Anders Binggeli-Winter, chefkonsulent Hvornår har du sidst klikket de fem standard statistics fra i en summary statistics for bare at få en sum? I den nyeste version af SAS Enterprise Guide kan du gemme indstillingerne i en task i en såkaldt task template. Derved kan du spare en masse klik, hvis du har en task, du bruger ofte med de samme indstillinger. Anders viser, hvor nemt og hurtigt det kan gøres. SAS Enterprise Guide

11 D7 / Software Introduktion til SAS Web Report Studio 4.3 Lisa Kobæk, chefkonsulent I SAS Web Report Studio (WRS) kan man med peg-og-klik lave rapporter baseret på relationelle eller multi dimensionelle data. Det betyder, at såvel erfarne SAS-rapportudviklere som forretningsbrugere uden kendskab til programmering, let kan lave rapporter med WRS. Der vises eksempler på, hvordan man via information maps laver rapporter, som efterfølgende gøres tilgængelige via SAS andre BI-klienter. Demoen kommer omkring mange af de nye muligheder i WRS 4.3. SAS Information Map Studio SAS Web Report Studio 4.3 D9 / Software Gør SAP bedre med SAS Casper Pedersen Fjerner alle myter om, hvordan det kan være svært og dyrt at hente data og lave rapporter med data fra SAP. På mindre end 5 minutter vil Casper vise, hvordan man kan lave en rapport på SAP R/3-data (ECC 6.0) og vise den i Outlook, Excel, Word, PowerPoint og Web Report Studio. Datakvalitet direkte fra SAP R/3 (ECC 6.0) og SAP CRM 7.0. SAS Data Integration Studio 4.2 SAS Data Surveyor for SAP 4.3 SAS BI Server 4.3 DataFlux Web services D8 / Software Introduktion til SAS BI Dashboard 4.3 Tina Pasgaard, seniorkonsulent Her får du mulighed for at se, hvordan du kan anvende SAS BI Dashboard 4.3 til at konstruere dashboards, der bygger på en SAS-tabel eller et information map, og som publiceres på SAS-portalen. Der vil specielt være fokus på de nye ting, der er kommet i version 4.3. SAS BI Dashboard 4.3 SAS Information Delivery Portal 19

12 K1 / Software SAS Kommuneplatform: Styrings- og beslutningsstøtteløsninger målrettet til danske kommuner Thomas Schultz, udviklingschef Thomas har en uddannelsesbaggrund som cand.scient. og ph.d. Thomas har igennem 13 år arbejdet for SAS Institute, hvor hovedopgaverne de seneste 6 år har været udvikling af fremtidens styringsværktøjer til kommuner og regioner. I SAS Institute rådgiver han blandt andet danske kommuner om, hvordan de ved hjælp af SAS-software kan få bedre råd til fremtidens borgerservice. SAS har i de seneste år styrket indsatsen for at hjælpe kommunerne med at automatisere manuelle arbejdsgange og få skabt et bedre styringsmæssigt overblik ved målrettet anvendelse af it-teknologiske hjælpemidler. I dette indlæg får du et overblik over de løsninger, der er tilgængelige nu og her. Indlægget tjener samtidigt som introduktion til de efterfølgende kundeeksempler, K2, K3, K5 og K6 samt afrundingen sidst på dagen hvor vi tager et kig på, hvad fremtiden bringer. K2 / Praksis Århus Kommune Ledelses- og beslutningsstøtte på Børn og Ungeområdet. Nøgletalsrapportering hos Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Århus Kommune Ole Hersted Hansen, Chef for Ledelsesinformation Ole Hersted Hansen er uddannet cand. scient.pol. og har siden 2008 været chef for Ledelsesinformation i Magistratsafdelingen for Børn og Unge i Århus Kommune. Børn og Unge i Århus Kommune har i knap 2 år haft et omfattende ledelsesinformationssystem, som løbende anvendes af ca. 850 ledere og et stort antal medarbejdere på byens skoler og pasningstilbud og i den centrale forvaltning. Oplægget kommer omkring de erfaringer, gevinster og ikke mindst erkendelser der er høstet, herunder hvilke strategier og ressourcer, der er taget i brug for at udvikle og udbrede systemet i forhold til de forskellige ledelsesniveauer i organisationen. SAS Data Integration SAS Business Intelligence SAS Enterprise Guide Microsoft SQL K3 / Praksis Socialforvaltningen Kontoret for digitalisering, Københavns Kommune Udgiftsdisponering og -styring i Københavns Kommune med SAS Driftsdisponering Torben Nowicki, projektkonsulent Torben har en fortid inden for økonomi og regnskab, og har bl.a. i 4 år arbejdet som økonom i Københavns Kommune. I dag er han ansat i Socialforvaltningens kontor for digitalisering, hvor han deltager og rådgiver på forvaltningens it-projekter, skriver udbud og udarbejder strategier. Han har brugt SAS en del i sin tid som økonom, og koder stadig jævnligt ad hoc-opgaver. Kom og hør Torben Nowicki fortælle om Københavns Kommunes nye løsning til styring af økonomien på deres bo- og døgntilbud. Løsningen er rettet mod den enkelte leder, og giver på en let tilgængelig måde lederen mulighed for at forudsige det forventede årsresultat allerede tidligt på året. Torben vil fortælle om baggrunden for løsningen, og du vil få et indblik i den bagvedliggende arkitektur. SAS Enterprise BI Server 20

13 K4 / Software SAS Indkøbsanalyse: Idéen og teknikken bag løsningen Thomas Schultz, udviklingschef Thomas har en uddannelsesbaggrund som cand.scient. og ph.d. Thomas har igennem 13 år arbejdet for SAS Institute, hvor hovedopgaverne de seneste 6 år har været udvikling af fremtidens styringsværktøjer til kommuner og regioner. I SAS Institute rådgiver han blandt andet danske kommuner om, hvordan de ved hjælp af SAS-software kan få bedre råd til fremtidens borgerservice. SAS Indkøbsanalyse bruges i dag af 35 kommuner, 1 region og 2 uddannelsesinstitutioner. Idéen bag SAS Indkøbsanalyse er simpel: Lav en automatiseret kategorisering af fakturalinjer og stil en række rapporter til rådighed for brugerne. I dette indlæg vil Thomas Schultz fortælle om baggrunden for SAS Indkøbsanalyse samt fortælle om den teknologi, der anvendes til den komplekse klassificeringsopgave. Indlægget vil samtidig fungere som oplæg til Køge Kommune, der efterfølgende vil give eksempler på den praktiske anvendelse af løsningen. DataFlux SAS Data Integration Studio K5 / Praksis Køge Kommune Vandmeloner, ost og mælk: SAS Indkøbsanalyse skaber overblik i Køge Kommune Hans Møller-Sørensen, specialkonsulent Hans Møller-Sørensen har tidligere arbejdet i 10 år for FNs udviklingsprogram, UNDP/ IAPSO, hvor hovedopgaverne har været inden for procurement og logistik. I Køge Kommune arbejder han med strategi og udbud og er en af kommunens superbrugere på anvendelsen af SAS Indkøbsanalyse. I slutningen af 2010 traf Køge Kommune beslutning om at investere i SAS Indkøbsanalyse. Et redskab, der i dag giver et automatiseret 360 graders overblik over indkøbsmønstre i 35 danske kommuner. I dette indlæg vil specialkonsulent Hans Møller-Sørensen fra Køge Kommune give en introduktion til SAS Indkøbsanalyse samt praktiske eksempler på anvendelsen af redskabet i forbindelse med udbud af fødevarer. SAS Indkøbsanalyse K6 / Praksis Skanderborg Kommune Fraværsrapportering i Skanderborg Kommune Jens Grindsted, projektleder, Skanderborg Kommune Jens har som tværgående projektleder i Skanderborg Kommune arbejdet med mange aspekter af kommunens SAS-løsninger en af disse er kommunens fraværsløsning rettet mod de decentrale ledere. Kommunerne arbejder på mange forskellige måder med deres personalefravær. Kom og få inspiration til din fraværsløsning og hør om erfaringerne med opfølgning på fravær i Skanderborg Kommune. SAS Enterprise BI Server K7 / Software Vi løfter låget fremtidens kommuner fremtidens it-løsninger Thomas Schultz, udviklingschef Thomas har en uddannelsesbaggrund som cand.scient. og ph.d. Thomas har igennem 13 år arbejdet for SAS Institute, hvor hovedopgaverne de seneste 6 år har været udvikling af fremtidens styringsværktøjer til kommuner og regioner. I SAS Institute rådgiver han blandt andet danske kommuner om, hvordan de ved hjælp af SAS-software kan få bedre råd til fremtidens borgerservice. I SAS afdeling for forretningsudvikling følges udviklingen i kommunerne tæt. Krav om bedre kvalitet, færre ressourcer til rådighed, behov for bedre prioriteringsgrundlag, flere pleje krævende ældre, Udfordringerne er store og kan kun håndteres ved automatisering af manuelle processer og ved at anvende it-teknologiske hjælpemidler til at skabe overblik og til egentlig beslutningsstøtte (ekspertsystemer). Thomas Schultz, der leder forretnings udviklingen til den offentlige sektor, løfter på låget og fortæller om fremtidens SAS-løsninger til kommunerne Torsdag 21

14 22 Resumé onsdag

15 29 / Praksis Danske Bank Kreditrisikomodellering med SAS Risk Management for Banking Jesper Christiansen, senioranalytiker og Rune Rudbeck Nielsen, senioranalytiker Jesper Christiansen, ph.d., og Rune Rudbeck Nielsen, cand.scient., er begge senioranalytikere i afdelingen Risk Capital & Framework i Danske Bank, hvor de i 3 år primært har arbejdet med kreditrisikomodellering i et porteføljeperspektiv. Jesper har en ph.d. i fysik fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og tog sin cand. scient. i fysik på Københavns Universitet/ Niels Bohr Instituttet. Rune har en cand.scient. i matematikøkonomi fra Københavns Universitet. For virksomheder i den finansielle sektor er kreditrisikomodellering en vigtig disciplin. Ikke alene indgår det i fastsættelsen af virksomhedens kapitalbehov. Det bruges også internt til at måle og styre kreditrisikoen og til at sætte prisen på et produkt, så den afspejler risikoen. Danske Bank har over de sidste 18 måneder implementeret en kreditr isikomodel baseret på SAS Risk Management for Banking (RMfB). Modellen er en white box-model, hvilket vil sige, at koden er fuldstændig åben. Dette giver mange fordele i forhold til en black box-vendormodel. Dels fås et mere stabilt flow med større transparens og bedre muligheder for fejlsøgning og -rettelse, dels kræver og giver den øget indsigt i de mekanismer, der styrer bankens kreditrisiko, og dels giver den fleksibilitet og løbende mulighed for at introducere modelforbedringer forholdsvis hurtigt. Vi vil give en kort introduktion til kreditrisikomodellering med et porteføljeperspektiv. Dernæst vil vi beskrive det flow, der eksekveres i forbindelse med en kredit risikoberegning og fortælle, hvorledes SAS RMfB er blevet integreret hermed. Endelig vil vi give eksempler på, hvordan banken inden for det sidste halve år konkret har forbedret sin kreditrisikomodellering og ikke mindst forståelsen heraf, og hvordan systemets åbne struktur har været en fordel i den forbindelse. SAS Risk Management Solution 30 / Praksis Privat konsulent Et SAS -makrosimuleringsprogram til avlsprogram for regnbueørred Ejner Børsting, privatkonsulent Ejner har arbejdet med SAS siden midten af 1970 erne. Først som et vigtigt værktøj i fjerkræavl, senere også i pelsdyravl både til genetiske analyser og værktøj til udvælgelse af avlsdyr. Han har været freelancemedarbejder hos Lab Research (tidl. Scantox) i mere end 25 år. Han har i dag desuden opgaver for norsk og finsk pelsdyravl og for Troutex. Opgaven omhandler et avlsprogram for regnbueørred. Vi gennemgår udvælgelsesproblematikken og resultater. Og derefter gennemgås, hvordan opgaven er løst med makroprogrammering, som danner et skærmbillede, hvor man indtaster parametre til simuleringen, som så overføres til SAS-programmet. Opgaven er at simulere et avlsprogram for regnbueørred, hvor man kun udvælger avlsdyr efter deres egenvægt. Den vigtigste udvælgelse sker ved 300 gram. Det er ved godt 12-månedersalderen, men da dyrenes køn først kan ses ved kønsmodning omkring 3-årsalderen, hvor de vejer ca. 3 kg., og da hanfisk er større end hunfisk, kan man risikere at mangle hunfisk ved kønsmodning, hvis der er sorteret for kraftigt ved 300 gram. Da dyrenes afstamning ikke er kendt, kontrolleres indavlsstigningen ved at dele avlsdyrene i et antal grupper, og så flytte hanfiskene til en ny gruppe for hver ny generation. De to vigtigste spørgsmål, som simuleringen skal give svar på, er: Hvor meget afkom pr. mor skal klækkes, og hvor mange kan frasorteres ved 300 gram? Hvor meget stiger indavlen med dette parringssystem? 31 / Software Gentagelse fra onsdag. Se indlæg 1. 23

16 32 / Software Økonomisk kapitalberegning i SAS Risk Management for Banking 2.1 Karsten Mosegaard, projektchef Karsten har en uddannelsesbaggrund som cand. oecon. Karsten har tidligere arbejdet med bl.a. risikostyring, porteføljeallokering og statsgældsforvaltning i Nationalbanken. I SAS Institute implementerer han løsninger til banker inden for risikostyring, herunder løsninger som dækker rapportering i sammenhæng med kapitaldækningsreglerne. Endvidere beskæftiger han sig med projektstyring og datamodeller for banker og lignende finansielle formidlere. SAS Risk Management for Banking kan bl.a. anvendes til beregning af økonomisk kapital for kreditrisiko. I præsentationen gennemgås de centrale komponenter for denne type analyse. Datakravene beskrives og modellens resultater gennemgås. I den sammenhæng illustreres, at løsningen er transparent og modulær i sin opbygning. Dette gør det let at spore og forklare resultater. Endelig beskrives, hvorledes grid computing med fordel kan anvendes for denne type af modellering. SAS Risk Management for Banking 2.1 SAS Risk Dimensions 33 / Software Text analytics et praktisk eksempel på kategorisering af patientjournaler Christian Hardahl, konsulent Christian er uddannet civilingeniør i sundhedsteknologi og arbejder til daglig som konsulent i SAS Healthcare Solutions. Christians arbejde består i at designe og udvikle løsninger til kunder i sundhedssektoren. SAS Content Categorization er text analytics-software, der kan anvendes til at opstille forretningsregler og efterfølgende bekræfte, om reglerne findes i et ustruktureret tekstdokument. SAS Content Categorization anvendes i dag bl.a. i løsningen Klinisk Korrekt Tidstro Registrering (KKTR) på Sygehus Lillebælt, hvor forretningsreglerne er de SKS-diagnosekoder, der beskriver sygdommene inden for de respektive specialer. Præsentationen omfatter en overordnet introduktion til SAS Content Categorization samt softwarens sammenhæng med anden SASsoftware. Derudover tager præsentationen udgangspunkt i kategorisering af patientjournaler på baggrund af KKTR-løsningen. SAS Content Categorization 34 / Software Opnå forbedring af performance m.m. ved hjælp af grid computing Thomas Frederiksen, chefkonsulent Thomas har arbejdet med SAS-systemet i ca. 20 år og er ansat som chefkonsulent i SAS Institute Professional Services. Det primære arbejdsområde er data integration, herunder optimering af performance. Dette indlæg henvender sig til såvel SAS-udviklere som SAS-løsningsarkitekter. Vi kigger på de muligheder, der ligger i at udnytte virksomhedens computerkraft bedre. Det handler om forbedring af performance ved hjælp af grid computing. Lyder det attraktivt, men også svært og kompliceret? I dette indlæg viser jeg, hvad der skal til, og hvad der skal installeres. Det handler mest om at gøre de ting, som man plejer at gøre, en lille smule anderledes, og teknologien er lige til at benytte i de kendte udviklingsmiljøer, du kender. Jeg vil bl.a. vise, hvordan du kan grid enable et SAS Data Integration Studio-job. SAS Data Integration Studio SAS Grid Manager 24

17 35 / Software Måling og analyse af likviditetsrisiko ved anvendelse af SAS Risk Dimensions Anders Ebert-Petersen, konsulent Anders har en uddannelsesbaggrund som cand.oecon. Derudover har Anders arbejdet i diverse finansielle virksomheder, hvor arbejdsopgaverne har været inden for risikostyring (hovedsageligt markedsrisiko og modelvalidering). I SAS Institute rådgiver han bl.a. virksomheder om, hvordan de ved hjælp af SAS-software kan forbedre måling, styring og analyse af risici. Dette indlæg henvender sig til SAS-brugere, som har behov for at anvende modeller til at generere cash flows i forbindelse med måling og analyse af likviditetsrisiko. I præsentationen tages der udgangspunkt i et simpelt eksempel, hvor SAS Risk Dimensions anvendes til måling og analyse af likviditetsrisici. I eksemplet indgår anvendelse af simuleringsteknikker med henblik på at kvantificere risici. (SAS 9.2) SAS Risk Dimensions SAS Add-In for Microsoft Office / Tips SAS og Excel kender du de fem forskellige måder at overføre data mellem SAS og Excel på? Gert Nissen, senior konsulent Gert har benyttet SAS igennem 16 år, bl.a. som analytiker i diverse finansielle virksomheder og senest som konsulent i 5 år. Ofte har man brug for at kunne levere eller hente data via Excel. Kom og hør om de forskellige metoder, der flytter data mellem SAS og Excel, og se hvilke muligheder de hver især giver for, hvordan du eksempelvis kan styre formater, farver og formler direkte fra SAS. SAS Enterprise Guide Excel Add-In 37 / Praksis Danske Bank Analytisk CRM vejen fra teori til virkelighed Daniel Thunbo, Project Manager, Group Business Development Daniel er uddannet cand.merc.mat. og arbejder i Danske Bank-koncernens forretningsudvik lingsfunktion som Project Manager. Hans primære arbejdsopgaver relaterer sig til arbejdet med analytisk CRM og koblingen mellem anvendelsen af analytiske metoder og strategiudvikling. Analytiske metoder, såsom arbejdet med prædiktive modeller, udgør en stadigt større grundsten i optimeringen af virksomheders strategiske tiltag. Et eksempel herpå er Danske Banks arbejde med analytisk CRM, som bl.a. dækker over modeller til at prædiktere kunders købstilbøjeligheder inden for forskellige produktområder. For at opnå succes med sådanne værktøjer er det i overordnede termer afgørende at have en fleksibel modelinfrastruktur, som fungerer i tæt samspil med både kundedata og ikke mindst bankens kanaler. Dette indlæg vil således fokusere på, hvordan Danske Bank har opbygget et setup, som netop lukker hullet mellem kundedata, udvikling og drift af prædiktive modeller, samt udnyttelse af resultaterne herfra set ud fra et forretningsmæssigt perspektiv. SAS Enterprise Miner SAS Model Manager SAS Data Integration Studio Associeret software SAS Customer Intelligence SAS Marketing Automation 25

18 38 / Tips Index på SAS -tabeller sådan gør du Barbara Biørn Olsen, chefkonsulent Med en baggrund som datalog arbejder Barbara som chefkonsulent i SAS Institutes uddannelsesafdeling. Barbaras fagområder ligger på dataintegrationssiden, og hun underviser i data warehouse, datamodellering samt programmering. Anvender du store datamængder, hvor du ofte skal hente få rækker eller en mindre procentdel af data, kan du med stor fordel anvende index på SAS-tabeller. Jeg viser, hvordan du danner og vedligeholder index på SAS-tabeller og gennemgår nogle kodeeksempler med og uden index, så du kan se, hvornår du bør anvende index. SAS Enterprise Guide 39 / Praksis ATP Daglig opgørelse af balancen er fundamentet for effektiv ledelse og styring af ATP Ulla Schjødt-Hansen, underdirektør Ulla har været hos ATP i 7 år og har i dag det daglige ansvar for ATPs aktuariat. Hun har bl.a. ansvaret for den daglige opgørelse af ATPs forpligtelser. Ulla har en fortid som data mining-konsulent og underviser i SAS Institute. ATP opgør nu dagligt alle væsentlige tal, der indgår i balance og resultatopgørelse. De daglige opgørelser indeholder også reservekravet under QIS5-standardmodellen som et skridt på vejen i ATPs forberedelser frem mod Solvens II. Tallene fremvises på SAS BI-portalen, som er den centrale platform for al væsentlig information i ATPs pensions- og investeringsafdeling. Det har længe været muligt dagligt at fremvise relevante tal for aktivsiden, men nu opdateres passivsiden også dagligt. Disse beregninger bygger på månedlige udtræk fra produktionssystemerne til ATPs data warehouse. De daglige cashflows beregnes herefter ved hjælp af en modelbaseret fremskrivning og danner grundlag for den daglige opgørelse af værdien af forpligtelserne samt diverse risikotal. Det opbyggede system anvendes til den daglige risikostyring og afdækning og som grundlag for mere langsigtede investeringsbeslutninger. Derudover skabes der også direkte fra systemet tal til ATPs regnskaber og øvrige rapportering. At dette er muligt, er et resultat af flere års arbejde med fuldstændig udskiftning af it-platform, opbygning af ATPs data warehouse og senest konstruktion af flow til den daglige beregning af cashflows og hensættelser. Indlægget omhandler denne proces, og de muligheder det giver for både den daglige og fremadrettede ledelse og styring. SAS IML-software SAS Business Intelligence 40 / Praksis Berlingske Media Efterspørgselsforecasting og leveringsoptimering hos Berlingske Media Bjørn Nedergaard Jensen, senioranalytiker Senioranalytiker Bjørn Nedergaard Jensen fra Berlingske Medias salgs- og marketingafdeling er ansvarlig for implementeringen af et nyt leveringsstyringssystem, hvor SAS Forecast Server benyttes til at forecaste efterspørgslen efter Berlingske Medias udgivelser. Han præsenterer de metoder, der bliver brugt til at optimere løssalgsleveringerne, og de resultater Berlingske har opnået som følge af implementeringen. Bjørn har 6 års erfaring som analytiker i Berlingske Media og er kandidat i matematik-økonomi fra Aarhus Universitet. Gårsdagens nyheder er gamle nyheder. Levetiden for en avis er kun en enkelt dag. Det er derfor ikke muligt at lægge aviser på lager og sælge dem på et senere tidspunkt, når efterspørgslen er højere. For hver eneste udkomst skal løssalgsleveringen optimeres, så den minimerer omkostninger ved at tage aviser retur og omkostninger til det tabte salg, som opstår, når forhandlere går udsolgt. SAS Forecast Server 41 / Software Effektiv data access med SAS Casper Pedersen, Business Advisor Før Casper kom til SAS for 2 år siden, har han arbejdet med SAP i 8 år. I dag sidder Casper i den Nordiske afdeling, og rådgiver kunder i Norden om, hvordan de optimerer brugen af SAP ved hjælp af SAS. Med SAS Data Integration kan vi hjælpe it med at tage udfordringerne op i tide. Vi sikrer på en omkostningseffektiv måde understøttelse af virksomhedens behov ude i organisationen: Økonomi Identificerer strategiske muligheder hur tigere og omsætter disse til besparelser og øget overskud Udtrækker data fra kildesystemer og anvender disse kreativt med henblik på at opnå konkurrencemæssige fordele 26

19 It Aflaster it ved at forsyne analytikere og statistikere med et gør det selv-miljø, der er skræddersyet til deres behov Gør det muligt for analytikere at udarbejde de analyser og rapporter, de har brug for, så it kan fokusere på andre strategiske projekter Integrerer med andre datakilder, herunder Oracle, DB2, andre SAP-data, Siebel, PeopleSoft, Oracle-applikationer, SQLserver og mange andre Planlægning og analyse Skaf dig oplysninger meget hurtigt, og brug mindre tid på udvikling af rapporter Gør beslutningstagningen mindre kompliceret Anvend SAS Analytics til at opnå større indsigt SAS Data Integration Studio SAS Data Surveyor SAS Add-In for Microsoft / Praksis DONG Energy Salg af strøm fra vindmøller i UK Torben Frøberg, Head of Models & Tools Torben har 15 års erfaring med brug af SAS-systemet og har de sidste 10 år været ansat inden for energisektoren i DONG Energy. De sidste 3 år har han været leder for afdelingen Models & Tools, der har ansvaret for udvikling af optimering og valueringsmodeller inden for gas- og elkontrakter. Strøm produceret fra vindmøller er bl.a. karakteriseret ved, at usikkerheden på den producerede mængde er meget stor selv kort tid før levering. Det er derfor ikke helt trivielt at finde og implementere den rigtige salgsstrategi til den producerede strøm. Vi vil i indlægget gennemgå en mulig salgsstrategi, der er implementeret i DONG Energy til kommerciel drift af vores vind mølleparker i UK. Herunder vil vi gennemgå krav til data og processer, der skal være til et system, der kører i 24/7. For de teknisk interesserede vil der til slut blive fokuseret på en rapporteringsløsning med SAS Stored Processes, hvor klienten (browseren) opdateres dynamisk. SAS Stored Processes 43 / Praksis TDC Erhverv Churn-modellering på erhvervskunder fra data warehouse til kampagneaktivitet Henrik Lauritzen, Market Manager Som analytiker i Customer Intelligence arbejder Henrik med analysemetoder med henblik på at opnå en større kundeforståelse og bedre kundedialog blandt erhvervskunderne i TDC. Henrik har arbejdet med data mining i 9 år, er formand for TDCs SAS-brugergruppe og med i SAS Forum-brugergruppen. Indlægget omhandler hele forløbet i forbindelse med churn-bearbejdningen, altså det at køre kampagner for kunder, der vurderes til at ville forlade TDC. Vi kommer hele vejen rundt fra data warehouse over dataforarbejdning til klar gørelse af analyse grundlag til data mining og endelig dannelse af kundelister. Arkitekturen belyses, og der vises integration af forskellige datakilder for at danne et alsidigt billede af kunderne for derigennem at kunne forbedre kontaktstrategien. Problemstillinger og erfaringer med modelleringsteknikker vil blive belyst, og endelig hvordan vi i TDC har valgt at evaluere churn prevention-aktiviteterne. SAS Foundation SAS Enterprise Miner 44 / Tips Din nye SAS -programeditor i SAS Enterprise Guide 4.3 Georg Morsing, uddannelsesdirektør Georg er uddannet cand.polit. og har arbejdet med SAS-software i 30 år, først på Statistisk Kontor i Københavns Kommune og siden 1985 hos SAS. Georg har en bred og dyb erfaring med anvendelse af SAS-software fra stillinger som uddannelseschef, konsulentchef og softwareudviklingsdirektør i SAS. Georg har ansvar for uddannelse, faglige netværk og brugerkonferencer i Danmark. Georg underviser regelmæssigt med speciale i optimal og effektiv SAS-programmering. Med den nye version af SAS Enterprise Guide 4.3 er der tilføjet en række nye muligheder specielt for SAS-programmøren. Den allervigtigste er code completion, så du som SAS-programmør kan skrive SAS-programmer hurtigere og med færre fejl. Når du er i gang med at skrive en SAS-programlinje, kan du med et enkelt klik få en liste over lovlig syntaks eller tilgængelige tabeller/kolonner, som passer netop til det sted, du er nået til i koden. Kom og hør, hvordan man som SAS-programmør er mere effektiv ved at skrive SAS-kode i SAS Enterprise Guide SAS Enterprise Guide

20 45 / Tips SAS -tabellen hensigtsmæssig lagring af data PROC TRANSPOSE Claus Ørskov, konsulent Claus er uddannet som cand.polit. og arbejder til daglig som konsulent med hovedfokus på ETL. Med PROC TRANSPOSE kan du transponere kolonner til rækker og omvendt. I dette indlæg viser vi dig, hvordan du benytter PROC TRANSPOSE. Mange procedurer og dermed opgaveløsninger i SAS er lette at udføre, når SAS-tabellen er smal med mange gruppevariabler. Så derfor er det vigtigt, at du behersker PROC TRANSPOSE, så du kan gøre dine data klar til rapporter og analyser. SAS Enterprise Guide 46 / Software SAS Text Analytics Christopher Broxe, Text Analytics Manager, EMEA Christopher has worked for more than 10 years in the analytical software industry. The last 6 years he has been with SAS. During this time he has done various things like training, presales and consulting. Now he works full time as Text Analytics Manager for the EMEA region. With more and more data being available in unstructured form (for example s, web pages, medical journals), the need for solutions and software to support this is growing rapidly. This presentation will demonstrate how to extract information from the web and then gain valuable knowledge from what was written. The case study will focus on the pharmaceutical industry, but other aspects will also be discussed. SAS Text Analytics Suite 47 / Tips Reducer svartiden på dit SAS -program lær fem nye måder til at begrænse input-/outputtid Ole Steen, chefkonsulent Ole har arbejdet med SAS-software siden 1991 og har som chefkonsulent i SAS uddannelsesafdeling mere end 12 års undervisningserfaring. Fagligt spænder hans viden bredt, og han underviser i SAS Foundation (programmering, makro, SQL), data inte gration, data quality og business intelligence. Udover undervisning er Ole også involveret i mindre konsulentopgaver samt afholdelse af seminarer og workshops. Svartid på dit SAS-program er bestemt af forskellige faktorer såsom CPU-forbrug og memory-forbrug. Men det, som også spiller en afgørende rolle, er at hente data fra disk og lægge de færdige data tilbage på disk. Dette går under betegnelsen I/O-tid, altså den tid der går med Input og Output af data til memory i SAS. I dette indlæg stiller vi skarpt på, hvordan du måske kan påvirke svartiden på dit SAS-program ved at nedsætte I/O-tiden. Mange af disse teknikker er relativt simple at implementere og kan have stor effekt på din samlede performance: BUFNO og BUFSIZE options, SASFILE statement, Data Step Views. Disse og andre teknikker gennemgås med det formål at reducere I/O-tiden og dermed den samlede svartid på dine SAS-programmer. 48 / Praksis SEB Pension Mere dynamik til dine webapplikationer i SAS -portalen Michael Madsen, konsulent Michael Madsen arbejder i SEB Pensions data warehouse-afdeling og har i de seneste år arbejdet med udviklingen af SEB Pensions interne SAS-portal. Kunne du tænke dig at gøre dine web applikationer i SAS-portalen mere dynamiske, og er du ikke bange for at prøve kræfter med HTML- og JavaScript-kode, så bør du ikke gå glip af dette indlæg. På baggrund af erfaringerne fra arbejdet med SAS-portalen og SAS Stored Processes vil Michael gennemgå, hvorledes man kan gøre sine webapplikationer mere levende. Fokus vil specielt være rettet mod kommunikationen mellem selve web applikationen og de bagved liggende SAS-data. Der vil både blive vist eksempler på forskellige måder at hente og fremvise sine SAS-data på, og hvorledes man fra sine webapplikationer kan opdatere SAS-data. Endvidere vil der blive vist eksempler på JavaScript-kode, som kan gøre selve webapplikationen mere dynamisk, som f.eks. indbyrdes afhængige selektionsbokse, brug af cookies og validering af brugerinput. Indlægget vil byde på konkrete eksempler på såvel SASkode som HTML- og JavaScript-kode. SAS BI Server HTML JavaScript 28

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk ANNONCETILLÆG OKTOBER 2013 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED HERBERTNATHAN & CO. OG KOMMERCIELLE PARTNERE TEMA DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE Foto: Scanpix DELTAG PÅ

Læs mere

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING Hvordan finder jeg mere information om DM Software? Brochurer som denne tjener deres formål. Men dialog er nu en gang bedst, når den foregår mellem levende mennesker. Derfor er du meget velkommen til at

Læs mere

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. Business. BI er afgørende for

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. Business. BI er afgørende for Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet Nr.1/Marts 13 Business Intelligence BI er afgørende for f oto: Jahn teigen/scanpix vores virksomhed Søren Halskov Nissen: BI er livsnerven for vores succes

Læs mere

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence IT-Universitetet, E-business, forår 2007 Teknisk 4-ugersprojekt Udarbejdet af Anders Kann, Claus Borum Poulsen, Martin Albertsen Tak til:

Læs mere

U D D A N N E L S E S O V E R S I G T

U D D A N N E L S E S O V E R S I G T U D D A N N E L S E S O V E R S I G T matcher din uddannelse din rolle og dine opgaver indholdsfortegnelse SIDE Find din rolle og målret dine kompetencer 3 ROLLER OG JOBFUNKTIONER SAS Foundation (Base

Læs mere

momentum 05:08 Færdig som brandmand Få styr på licenserne Få overblik og spar penge Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv

momentum 05:08 Færdig som brandmand Få styr på licenserne Få overblik og spar penge Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv M i c r o s o f t Da n mark maj/08 05:08 momentum Få overblik og spar penge Få styr på licenserne Færdig som brandmand Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv oftware (Har du læst det med småt

Læs mere

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge #1 2013 Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Martin Petersen, CGI Danmarks nye direktør: Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge CGI sætter fokus på, hvordan din virksomhed skaber udvikling

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Case 1: Geomatic... 3 Case 2: Hapti.co... 8 Case 3: SAXO.com... 13 Case 4: Velux...

Læs mere

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy K U N D E M A G A S I N F R A M I C R O S O F T D A N M A R K 0 1-2 0 0 7 W. CHAN KIM Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy ONLINE-HANDEL Banebrydende internetbutik er født til stordrift

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking #11 september 2011 FM Update Temaer: Sourcing benchmarking Leder FM er det kun for nørder? Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Forsiden: CFM konferencen på DTU 22.-23. august Kære FM er, Vi har jo talt om

Læs mere

Projektværktøj får nye sociale ben

Projektværktøj får nye sociale ben BRUGERADFÆRD Sådan får Arla medarbejderne til at bruge det nye projektværktøj. SIDE 8 CLOUDLØSNING To unge iværksættere har fundet en niche for et webbaseret projektværktøj light. SIDE 6 KONFERENCEMESSE

Læs mere

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed Fokus Den levende virksomhed Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering er fremtidens vinder Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Administrerende direktør Henning Hürdum Redaktion: Nordania

Læs mere

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Forår/sommer 2013 DELTAGELSE ER GRATIS! BI & MDM som Har du ikke mulighed for at deltage på de angivne datoer for Platon Executive Briefings? I foråret/sommeren 2013 tilbyder

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere

M A G A S I N O M L E D E L S E, S T R A T E G I O G T E K N O L O G I F R A S A S I N S T I T U T E

M A G A S I N O M L E D E L S E, S T R A T E G I O G T E K N O L O G I F R A S A S I N S T I T U T E Refleksion M A G A S I N O M L E D E L S E, S T R A T E G I O G T E K N O L O G I F R A S A S I N S T I T U T E Codan, adm. direktør Rickard Gustafson: Enterprise Intelligence er i bred forstand meget

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

Digital verdensbegivenhed

Digital verdensbegivenhed ÅRSRAPPORT 2012 I stigende omfang er e-boks en del af virksomhedernes digitaliseringsstrategi. HENRIK ANDERSEN, ADM. direktør, e-boks A/S Digital verdensbegivenhed Offentlige myndigheder og institutioner

Læs mere

Trends og tendenser indenfor penge og IT

Trends og tendenser indenfor penge og IT Fremtidens Bank Trends og tendenser indenfor penge og IT En it-innovativ sektor Fire bud på fremtidens bank High Performance Business Kampen om itmedarbejderne Finanssektoren udvikler løbende nye og spændende

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere