SAS Institute A/S Fra data til viden sådan hænger SAS -applikationerne sammen Michael Nielsen, Business Advisor, Nordic Center of Excellence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAS Institute A/S Fra data til viden sådan hænger SAS -applikationerne sammen Michael Nielsen, Business Advisor, Nordic Center of Excellence"

Transkript

1 1 / Software Fra data til viden sådan hænger SAS -applikationerne sammen Michael Nielsen, Business Advisor, Nordic Center of Excellence Michael har 15 års erfaring inden for forskellige discipliner af business intelligence med fokus på at sikre den rette balance mellem forretningsbehov, teknologi, processer og de mennesker, der skal understøttes i deres behov for at træffe faktabaserede beslutninger. I SAS Institute rådgiver han bl.a. omkring BICC, BI-strategi, optimering af beslutningsprocesser m.m. SAS Business Analytics Framework dækker hele informationsværdikæden, fra data bliver opfanget, struktureret eller ustruktureret, til data bliver kvalitetssikret og forarbejdet i overensstemmelse med gældende forretningsregler, lagt til rette i forhold til det forretningsområde, informationerne skal understøtte, til informationen bliver anvendt af den rette bruger, i den rette kontekst, i den rette brugerflade i forhold til en given jobrolle. Hvordan sikrer SAS Business Analytics Framework en sporbar, effektiv og transparent proces, der understøtter din organisations behov på kort, mellem og lang sigt? I dette indlæg får du forståelsen af og overblikket over, hvordan SAS-applikationer spiller sammen fra data til faktabaseret viden. (Gentages torsdag, indlæg 31) 2 / Praksis Indenrigs- og Sundhedsministeriet Klar besked om sundhed, teknik og formidling Lars Holm, fuldmægtig, og Marie Kirstine Frankov Larsen, specialkonsulent Marie er uddannet cand.oecon. i sund hedsøkonomi. Marie arbejder som special konsulent i Sundhedsøkonomisk Center. Lars er uddannet cand.scient.pol. og datamatiker. Lars arbejder som fuldmægtig i Sundhedsøkonomisk Center, hvor han sidder med esundhed. Undrer du dig over, hvorfor du betaler 8% i sundhedsbidrag af din skattepligtige indkomst? Så kan vi her give dig et unikt blik ned i det maskinrum, som du er med til at finansiere, og som skal være med til at sikre os verdens bedste sundhedsvæsen. esundhed er en lukket webportal, hvor Indenrigs- og Sundhedsministeriet bl.a. formidler aktivitetsdata til bl.a. regioner og kommuner. Systemet består af en brugergrænseflade udviklet i ASP.NET med programmeringssproget C# (C-sharp) som codebehind. Brugergrænsefladen benytter SAS-kode til oprettelsen af de data, som brugerne af esundhed forespørger. Inden for det sidste år er Indenrigs- og Sundhedsministeriets SAS-platform blevet udvidet betydeligt. esundhed er derfor i en transitionsfase, hvor en del anden og for esundheds vedkommende ny SAS-teknologi skal tages i brug. Herudover skal esundhed inden for den nærmeste fremtid gå fra udelukkende at være en lukket webportal til at være en åben webportal, som kan tilgås via internettet. 3 / Praksis Danmarks Statistik Sådan konverteres XML-filer til SAS -datasæt med SAS XML Mapper Jens Hornsgaard, fuldmægtig Jens er uddannet cand.scient. og arbejder i Danmarks Statistik med programmering i SAS, Oracle og InfoPath. Han har været ansat i Danmarks Statistik i 3 år. Danmarks Statistik har udviklet egne systemer til journalisering og lagring af indberetninger fra virksomheder. Grænsefladen med disse rammesystemer involverer XML-filer. Derfor er det nødvendigt med en konvertering fra XML til regulære SAS-datasæt for at sikre forbindelsen med SAS-delen af produktionssystemet. Indlægget vil demonstrere, hvordan XML Mapper hjælper med til at foretage denne konvertering. Derefter gennemgås tips og tricks til XML Mapper, som sikrer, at du kommer godt i gang med programmet. Foundation 9

2 4 / Software Nyheder i SAS 9.3 Rune Lykke-Kjeldsen, Business Advisor Rune har været ansat i 4 år hos SAS og har i den periode rådgivet kunder i, hvordan man kan opnå større værdi fra data ved anvendelse af SAS. Den næste version af SAS-platformen forventes released i andet eller tredje kvartal i Den hedder SAS 9.3 og vil indeholde en række forbedringer og nyheder inden for både de traditionelle Base SAS-produkter samt SAS Data Integration og SAS Business Intelligence. Rune vil vise en del af disse nyheder via PowerPoint. Det forventes dog også, at der bliver mulighed for at vise enkelte af nyhederne som live demo. Base SAS SAS Data Integration Server SAS Business Intelligence Server 5 / Praksis Danske Bank Multichannel-markedsføring hos Danske Bank Kim Skaarup, Business Developer Kim Skaarup er forretningsudvikler i Danske Bank, CRM Systems. Han har en baggrund som bankrådgiver og har de seneste år arbejdet med at analysere og implementere løsninger til it- understøttelse af rådgivernes salgsproces. De seneste år har Kim stået for implemen teringen af SAS Marketing Automation til at integrere og automatisere leadprocessen og udnytte Danske Banks mange kommunikationskanaler (netbank, kontaktcenter, rådgiver, brev, etc.) til at kontakte kunderne. Kim vil beskrive, hvordan Danske Bank udnytter SAS Marketing Automation, SAS Enterprise Miner og Digital Marketing til effektivt at kommunikere personaliseret med kunderne i Danmark, Finland, Sverige, Norge, Irland og Nordirland. Implementeringen er foregået decentralt i landene, hvilket har givet nogle erfaringer, som Kim vil dele med dig. 6 / Praksis TDC Anvendelse af SAS Analytics hos TDC Privat Mette Jensen, afdelingschef Mette er uddannet cand.polit. og har været ansat i TDC i 8 år. Mette er leder af afdelingen Kundeanalyse & Kampagnestyring i TDC Privat og har beskæftiget sig med SAS og kundeanalyse i mere end 10 år. Indlægget vil vise, hvordan TDC Privat ved hjælp af SAS bearbejder og analyserer kundedata for i sidste ende at frembringe viden, som forretningen kan agere på. Indlægget kommer rundt om forskellige analytiske projekter i TDC Privat, herunder brug af propensity-modeller og kundeværdiberegninger. Mette vil også berøre de analytiske SAS-værktøjer, som TDC Privat benytter, herunder tidlige erfaringer med SAS Marketing Optimization og SAS Customer Link Analytics. SAS Enterprise Miner SAS Marketing Optimization SAS Customer Link Analytics 10

3 7 / Software Kampagnestyring i Danske Bank sådan har vi implementeret løsningen Jan Thomas Løwe, konsulentchef, og Nicolas Griffon Gynild, chefkonsulent Jan har en uddannelsesbaggrund som cand. merc.mat. Efter 4 år i marketing afdelingen i en større finansiel virksomhed kom Jan til SAS Institute i Her arbejder Jan som teamleder og implementerer løsninger hos kunder inden for Customer Intelligence (CI). Nicolas er uddannet cand.polit. og arbejdede med ejendomsvurdering før sin ansættelse i SAS. Her arbejder Nicolas med implementering af CI-løsninger og oprettelse af en SaaS (Software as a Service) CI-løsning. Indlægget omhandler implementeringen af et kampagnesystem i Danske Bank set fra den tekniske side. Implementeringen understøtter seks decentrale marketingafdelinger i henholdsvis Danske Bank Danmark, Finland, Sverige, Norge, Irland og Nordirland. En fælles datamodel understøtter systemet, men med dataadskillelse for brugerne. Kampagnesystemet er integreret med kommunikationskanalerne , brev, kontaktcenter, netbank og rådgiver og understøtter samtidig en multichannelstrategi, hvor flere kanaler kan benyttes til at ramme kunderne med et budskab på en intelligent måde. Løsningen indbefatter tilbagetrækning af signaler fra kanalerne og personificerede data i marketingbudskabet. SAS Marketing Automation SAS Digital Marketing SAS Information Map Studio. 8 / Software Introduktion til fremtidens data management-platform Jens Dahl Mikkelsen, Business Advisor Jens har en uddannelsesbaggrund som cand. scient. og har snart arbejdet 25 år i SAS Institute med uddannelse, konsulentarbejde, product management og softwareudvikling. P.t. rådgiver han virksomheder om arkitektur, data management og business intelligence med SAS og DataFlux-teknologier. Data management er det samlende begreb for data integration, datakvalitet og master data management (MDM). Indlægget introducerer den nye DataFlux Data Management Platform, som adresserer alle disse områder, samt planerne for den integration vi vil se fremover med SAS Data Integration Platform. SAS Data Integration Platform DataFlux Data Management Platform 9 / Tips Fra 32 til 64 bit på Windows Johannes Jørgensen, chefkonsulent Johannes har arbejdet med teknisk support i en årrække. Johannes arbejder nu i Technical Consulting Center, hvor de primære arbejdsopgaver er installation, konfiguration og performance tuning af SAS på Windows og UNIX-servere. Da vores foretrukne SAS på Microsoft Windows-platform nu er 64 bit, kommer der en række udfordringer med konvertering af SAS-data samt dataudveksling med Microsoft Office-produkter. Løsninger og udfordringer er beskrevet i dette indlæg. Præsentationen har tidligere været holdt på SAS V9-netværksmøde. -software SAS Access Interface to PC Files SAS Access Interface to OLEDB 11

4 10 / Praksis Danske Bank Sådan måler Danske Bank kundetilfredshed Ulf Barritt, Senior Programme Manager Ulf Barritt arbejder til daglig i Strategic Analysis, som hovedsageligt arbejder med analytisk CRM og rapportering. Ulf er ansvarlig for Danske Banks kundetilfredsheds setup i de seks store detaillande, og han har været en del af koncernens forretningsudviklingsafdeling i 3,5 år. Ulf vil præsentere, hvordan Danske Bank med hjælp fra en skræddersyet SAS-løsning løbende måler kundetilfredsheden på kunder, der har været til et fysisk møde, telefonmøde eller har været i telefonisk kontakt med Kundelinjen. Præsentationen henvender sig primært til chefer og medarbejdere, der søger inspiration til at udvikle eller forfine deres kundetilfredshedsmålinger og rapporteringer. Dette setup benytter Base SAS som det primære værktøj og værktøjets samspil med XML og Power- Point. Omdrejningspunktet for dette setup er at forbedre bankens evne til at skabe exceptionelle kundeoplevelser. SAS Data Integration Studio LSF Platform 11 / Software Introduktion til Social Network Analysis og Customer Link Analytics Dorthe Krogh, konsulent, og Charlotte Holm Friis, seniorkonsulent Dorthe er uddannet cand.merc.mat. og beskæftiger sig i SAS med Business Intelligence, modeludvikling og modelhåndtering samt overvågning. Charlotte er også uddannet cand.merc. mat. og arbejder i SAS som analysekonsulent, hvor hun hovedsageligt arbejder med data mining, forecasting og statistisk modellering. Charlotte underviser også i SAS Enterprise Miner, introduktion til statistik og JMP. Social Network Analysis (SNA) er en af de nyere analytiske tilgange, SAS har lanceret. Indlægget vil beskrive, hvorledes disse netværk dannes, hvordan SNA kan bruges til at opfange sammenhænge og adfærd i sociale netværk mellem kunder, virksomheder, husstande m.v., samt hvorledes det kan være med til at forbedre organisationens øvrige analytiske tilgange. Fokus i dette indlæg vil være på brugen af SNA i churn-sammenhænge samt i forbindelse med fraud. SAS SNA Server 12 / Praksis SEB Pension SAS -baserede webservices fra teori til praksis Poul Aistrup, BI Manger, SEB, og Rune Lind, Senior Principal Consultant, SAS Institute Rune Lind har over 11 års erfaring som konsulent i SAS Institute. Hans kompetencer er primært inden for data integration, business intelligence og performance management, og han har stor erfaring med webteknologier og rapportering på web. Med den nye teknologi, der fulgte med SAS 9.1.3, blev det muligt at udvikle webservices med SAS som basis. Dette indlæg beskriver, hvorledes dette er gennemført i SEB Pension, hvilke krav det stiller til den underliggende BI-løsning og det tekniske setup, samt hvilke erfaringer det har givet. Indhold Forretningsmæssig problemstilling Hvad er en webservice Tekniske overvejelser og løsning Fordele Begrænsninger/udfordringer Erfaringer og konklusion SAS Intelligence Platform Microsoft Visual Studio 12

5 13 / Software En introduktion til SAS Risk Dimensions Anders Ebert-Petersen, konsulent Anders har en uddannelsesbaggrund som cand. oecon. Derudover har Anders arbejdet i diverse finansielle virksomheder, hvor arbejdsopgaverne har været inden for risikostyring (hoved sageligt markedsrisiko og modelvalidering). I SAS Institute rådgiver han bl.a. virksomheder om, hvordan de ved hjælp af SAS-software kan forbedre måling, styring og analyse af risici. I flere af SAS løsninger inden for risikostyring er SAS Risk Dimensions den centrale applikation. En kritisk forudsætning for at udnytte det forretningsmæssige potentiale i sådanne løsninger vil derfor være indgående kendskab til SAS Risk Dimensions. Præsentationen vil på et overordnet niveau introducere SAS Risk Dimensions og dens sammenhæng med andet SAS-software. Derudover gennemgås de mest relevante egenskaber ved SAS Risk Dimensions. SAS Risk Dimensions 14 / Praksis Platon A/S Meta Tagging Bjørn Lange, Senior Consultant Bjørn Lange har 30 års erfaring med SAS som værktøj, og arbejder til daglig som konsulent med design og udvikling af BI-løsninger. De ærgerlige situationer: Opdateringen af datavarehuset er kørt af sporet, men driftsvagten har ikke fået standset de efterfølgende job, så nu er data i adskillige tabeller fejlbehæftede. Da du gennemser rapporter fra den forgangne måned, finder du, at datavarehuset indeholder forkerte data for en dag, som ligger flere uger tilbage i tiden. Den snedige systemrevisor spørger: Hvilke operationelle data indgår i værdien Balancegennemsnit for de forskellige sektioner i maj måned? I alle tre situationer kan du hente hjælp fra Meta Tagging. Meta Tagging er dataversionen af impact og reverse impact, som kendes fra SAS DI Studio. Meta Tagging gør det muligt at automatisere tilbagerulning af data samt at gennemføre automatiske genkørsler, når korrekte grunddata er klar. Målgruppen for indlægget er enhver, der planlægger at automatisere driften af datavarehusopdatering, eller som skal kunne redegøre for sporbarheden af data, og hvor data bliver brugt. Se, hvad Meta Tagging er, hvordan det virker, og hvordan det kan bruges. Se også en liste over nye standardoperationer, som skal indføres i den operationelle SAS-kode. Standardoperationerne kan også implementeres som user-written transformations i SAS DI Studio. SAS Foundation SAS DI Studio 15 / Software Optimering af marketingkampagner med Net Lift Modelling Peter Steffensen, Senior Principal Consultant Peter har en uddannelsesbaggrund som civilingeniør med statistik som speciale. Han har arbejdet i SAS i over 13 år med opgaver inden for ETL, data warehousing, prædiktiv modellering, tidsrækkeanalyse, simulering, data mining og undervisning. Peter sidder i Customer Intelligence-afdelingen med fokus på modellering af kundeadfærd med henblik på kampagneudsendelse og kundekontakt generelt. Flere og flere af SAS kunder tager prædiktiv modellering af kundeadfærd i brug for bl.a. at optimere kundekontakt med hensyn til udsendelse af kampagner. I denne forbindelse vil de fleste modeller vise kundens tilbøjelighed til at købe et givent produkt på baggrund af en kampagne. Her kan det være mere ønskværdigt at modellere selve kampagnens effekt alene dvs. hvor meget løfter kampagnen kundens sandsynlighed for at købe? Præsentationen vil introducere begrebet Net Lift Modelling, som omhandler modellering af selve kampagneeffekten den viser, hvor meget kundens sandsynlighed for at købe stiger på baggrund af kampagnen alene. Derved bliver det muligt at optimere kampagneudsendelsen på baggrund af selve kampagneeffekten, uafhængigt af kundens købstilbøjelighed i øvrigt. Enterprise Miner 13

6 16 / Tips PensionDanmark ODBC made easy på dansk. Brug ODBC som forbindelse til din database Jesper Michelsen, BI-specialist Jesper har godt 20 års erfaring som udvikler og underviser i SAS Institutes produkter. De sidste 4 år har Jesper arbejdet som BI-specialist i PensionDanmark og har her deltaget i opbygningen af et nyt data warehouse fortrinsvis på den tekniske side og med MS SQL Server som database. ODBC (Open Database Connectivity) lever i bedste velgående hos de fleste databaseleverandører. De fleste brugere, der har skullet etablere en ODBC-forbindelse til en database, har gjort det gennem Windows ODBC-datakildeadministrator, og den er god så længe man kun er sig selv. Er man et team eller en gruppe af brugere, der skal bruge de samme forbindelser, kommer problemerne. Hvordan holdes opsætningen synkron på alle klienter og servere, passwordskift etc. Jeg vil give nogle bud på, hvordan man kan håndtere denne opgave, dels gennem Windows-registreringsdatabase, og dels og mest interessant hvordan man kan scripte sig ud af problemerne. Endelig vil jeg vise et par makroer, som vi bruger i PensionDanmark til at opnå forbindelse til vores datakilder. SAS/ACCESS 17 / Tips Best practice-implementering af SAS - metadatasikkerhed hos kunder i Danmark Cecily Hoffritz, Principal Technical Consultant Cecily arbejder med undervisning, kursusrådgivning og udarbejdelse af kursustilbud. Hendes spidskompetencer er SAS-platformadministration med særligt fokus på meta datasikkerhed samt SAS Enterprise Guide, som står hendes hjerte nær. Med snart 20 år hos SAS i bagagen er hendes kendskab til kunderne og SAS- applikationerne indgående. Er det muligt at designe og implementere metadatasikkerhed, så du undgår sikkerhedskonflikter og fælder? Behøver du at blive sikkerhedsguru, før du tør ændre i sikkerhedsopsætningen? Dette indlæg giver dig indblik i, hvordan du kan designe og implementere metadatasikkerhed med 100% garanti for, at du ikke oplever sikkerheds konflikter i fremtiden. I 5 år har kunder i Danmark nydt godt af en veldefineret og dokumenteret best practice, som er blevet standard. Undervejs får du de gyldne regler forklaret og får vist en typisk implementering. SAS Management Console 18 / Praksis TDC Anvendelse af SAS/ETS -software til forecast af fejl i telenettet Lars Prip, analysekonsulent Lars er uddannet civilingeniør og HD samt SAS Certified Advanced Programmer i SAS 9. Lars arbejder til daglig som analysekonsulent i TDC, hvor han beskæftiger sig med procesoptimering, dataanalyse og -integration, automatisering af administrative processer samt med rapportering og fore casting. Indlægget henvender sig til personer, der ønsker at se et konkret eksempel på, at det ved en begrænset indsats (dvs. uden gennemførelse af et stort, dyrt projekt) har været muligt at udvikle og implementere en SAS/ ETS-forecastløsning, der baserer sig på såvel interne som eksterne datakilder. Løsningen anvendes i dag i den daglige produktionsstyring ved allokering af teknikerressourcer, og den er integreret i systemarkitekturen, der understøtter den daglige produktionsstyring. XML Mapper SAS/ETS 14

7 19 / Praksis NNE Pharmaplan Six Sigma i den farmaceutiske industri Per Vase, Senior Specialist Per Vase arbejder som konsulent for NNE Pharmaplans kunder, der ønsker at implementere Six Sigma og/eller Design for Six Sigma for at øge kundetilfredsheden og mindske kassationsprocenten. Indlægget vil beskrive, hvordan virksomheder kan komme tættere på operational excellence gennem at arbejde struktureret med data. Værktøjer som tolerancekæder, Design of Experiments og statistisk proceskontrol vil blive beskrevet, ligesom adskillige cases vil blive gennemgået. JMP 20 / Software Omkostnings- og lønsomhedsstyring med SAS Activity-Based Management Pall Rikhardsson, ph.d., Principal Industry Consultant Pall Rikhardsson har mere end 20 års erfaring inden for rådgivningsverdenen med speciale i performance management, lønsomhedsstyring, activity-based costing, strategistyring og planlægning. Pall er cand. merc. og har en ph.d. i erhvervsøkonomi. De fleste virksomhedsledere skal kunne svare på nogle basale spørgsmål om deres virksomhed: På hvilke produkter tjener/ taber jeg penge? og På hvilke kunder tjener/taber jeg penge? Simple spørgsmål som ikke altid er lige nemme at svare på, hvis de enkelte produkters og kunders træk på aktiviteter og ressourcer ikke kan identificeres. Hvis lederen ikke kan svare på disse spørgsmål, er det ofte mavefornemmelser frem for fakta, der styrer beslutningstagningen. Endvidere sker det, at selv om aktivitets- og ressourcetræk kan identificeres, så kommer disse informationer ikke altid ud til de ledere, som skal bruge dem. Grunden er, at informationen ligger i komplekse modeller i specialiserede it-systemer. Dette får flere økonomiafdelinger i dag til at lægge vægt på at være en kommunikations- og analyseafdeling, der understøtter de enkelte lederes informationsbehov. Indlægget vil fokusere på, hvordan økonomiafdelingen kan fange og formidle lønsomheds informationer til de ledere, som skal bruge dem. Der vises en live demo på en løsning, som bygger på SAS Activity-Based Management, men som bruger en portalløsning til at tilgå og præsentere data. SAS Activity-Based Management 21 / Praksis YouSee Kampagnestyring og kundekommunikation hos YouSee Mette Heering Pontoppidan, CRM chef hos YouSee, og Jan Thomas Løwe, konsulentchef Mette har 14 års erfaring med forskellige discipliner inden for CRM med fokus på at sikre gode kundeoplevelser, høj kundetilfredshed og tiltag, der støtter op omkring forretningsstrategien. Erfaringerne kommer primært fra bilindustrien men også fra energisektoren. For 1 år siden tiltrådte Mette stillingen som CRM Chef hos YouSee. Jan har en uddannelsesbaggrund som cand.merc.mat. Efter 4 år i marketingafdelingen i en større finansiel virksomhed kom Jan til SAS Institute i Her arbejder Jan som teamleder og implementerer løsninger hos kunder inden for Customer Intelligence (CI). Indlægget beskriver, hvordan YouSee benytter kampagnestyringsværktøjet til at understøtte kundebetjeningen ved inboundkald til kundeservice og til at understøtte såvel trigger-baserede kampagner som mere ordinære kampagner. Endvidere understøtter kampagnestyringsværktøjet nyhedsbreve og kampagner. SAS Marketing Automation 15

8 22 / Praksis K. W. Bruun Logistik Kontrakt- og lønsomhedsstyring hos K. W. Bruun Logistik Jens Bay, økonomichef Jens Bay er økonomichef hos K. W Bruun Logistik. Han har tidligere arbejdet som økonomichef hos bl.a. Inspiration Zinck A/S, Byggecentrum og Bon Bon Holding A/S. Demonstration af, hvorledes SAS Activity- Based Management anvendes i K. W Bruun Logistik til at få gennemsigtighed i kontrakter og kunders lønsomhed. SAS Activity-Based Management 23 / Praksis Syddansk Universitet Realistisk datakvalitet dimensioner og begreber Karsten Boye Rasmussen, lektor, Institut for Marketing & Management Karsten Boye Rasmussen startede med brugen af SAS i undervisningen på Syddansk Universitet i emner omkring data warehouse og business intelligence. Et nyere forskningsområde er små og mellemstore virksomheders anvendelse af it, hvor specielt tilgængelige internetdata analyseres. Der findes mange fejlagtige data i virksomhederne. Det er ikke overraskende, for der findes rigtig, rigtig mange data. En realistisk tilgang til datakvalitet vil fokusere på en afvejning snarere end på absolutter. Men data er vigtige og bliver stadig vigtigere. I Information Evolution Model (Davis, 2006) er det den strategiske betydning af information, der angiver virksomhedens placering i evolutionen. Dette indlæg præsenterer nogle forskellige teoretiske indgange til begrebet datakvalitet og illustrerer gennem en mindre undersøgelse, hvorledes nogle danske virksomheder placerer deres opmærksomhed over for udfordringer, årsager og følger samt den organisatoriske forankring af virksomhedernes processer omkring datakvalitet. Virksomheden kan opnå væsentlige fordele gennem veltilrettelagte data processer for virksomhedens kerneydelser med datakvalitet for øje, og kan dermed sikre sig et bedre strategisk grundlag. Forståelsen af datakvalitet i virksomheden skærpes ved teoretiske tilgange med udfoldning af dimensioner og begreber til belysning og diskussion af god datakvalitet. De få opstillede regler er simple og generelle. For virksomheden vil gevinsten ligge i at udnytte sin viden gennem en understøttende implementering. 24 / Software KPI-rapportering i forsikringsvirksomheder Per Helmark, konsulent Per Helmark er uddannet B.Sc.Act. og beskæftiger sig i SAS med business intelligence, data integration og Solvency II. Indlægget omhandler KPI-rapportering, som understøtter ORSA-processen i Solvency II og generel styring af forsikringsselskaber. Der vil med SAS BI-værktøjer blive illustreret konkrete eksempler på relevant rapportering. SAS BI Dashboard SAS Portal SAS Web Report Studio 25 / Software Københavns Universitet Nyheder i SAS/STAT -software Anders Milhøj Anders er teoretisk statistiker og en ivrig SAS-bruger i mere end 25 år. Anders er desuden lære bogsforfatter i statistik og SAS, samt mangeårig foredragsholder ved SAS Forum. Midt i maj 2010 sendtes en opdatering af SAS version 9.2 på gaden under betegnelsen SAS Som den ubetydelige tilføjelse af et ciffer til versionsnummeret antyder, kunne man ikke forvente, at der ville være så meget nyt i SAS 9.22 for brugere, der har taget version 9.2 til sig. Men alligevel var der væsentlige nyheder inden for statistik, økonometri og operationsanalyse. Blandt nyhederne er en ny procedure, Proc Severity, der beregner sandsynligheden for voldsomme tab i den finansielle sektor måske udgivet en postgang for sent? Desuden er der nye muligheder for efteranalyse af gemte resultater fra en del statistiske procedurer, og der er en ny procedure til overlevelsesmodeller på stikprøvedata. I indlægget omtales disse og andre faciliteter, og hvis det kan lade sig gøre, vil der blive trukket tråde frem mod version 9.3, der annonceres i forsommeren. SAS version

9 26 / Tips DON T, DO and DORF Henrik Dorf, Senior Principal Consultant Henrik har mere end 25 års erfaring i SAS-programmering og grundigt kendskab til både den tekniske og forretningsmæssige anvendelse af SAS-systemet. SAS-programmering indeholder en masse funktionalitet til bearbejdning af data, som adskiller sig fra andre programmeringsværktøjer, og det er rart at kende styrken af disse muligheder. På en halv time gennemgår jeg gamle og nye teknikker i SAS- programmering samt årsagen til mit valg og nogen gange fravalg af disse. Jeg håber at kunne vise ting undervejs, som du ikke vidste, at SAS-systemet kan, eller at du oplever muligheder, der kan inspirere til nye måder at løse opgaver eller anvende SAS på. Desuden lidt idéer og inspiration til, hvordan man kan finde nye løsninger og ny information om, hvad man kan i SAS-systemet. SAS-datastep SAS-makroer og sikkert mere endnu 27 / Tips Forstår vi tilfældighed, når vi ser det? Kaare Brandt Petersen, konsulent Kaare har en uddannelse inden for teoretisk fysik og anvendt matematik. Med erfaringer fra både forskning i universitetsverdenen og anvendelse i erhvervslivet, har Kaare et bredt indblik i, hvordan statistik, analyser og anvendelsen af kvantitative metoder kan hjælpe organisationer til at forbedre drift og udvikling. Er du for nylig blevet ramt af lynnedslag, togforsinkelser eller markedsturbulens? Når der sker noget uventet, refererer vi ofte til det, som er usandsynligt og tilskriver det livets tilfældigheder. Men er det virkelig det og hvordan kan man se forskel på sort uheld og dårlig planlægning? Vi tager i præsentationen et kig på hverdagen med ædruelige, matematiske briller. 28 / Tips Deltag i en quiz: Test din viden i SAS -programmering Georg Morsing, uddannelsesdirektør Georg er uddannet cand.polit. og har arbejdet med SAS-software i 30 år, først på Statistisk Kontor i Københavns Kommune og siden 1985 hos SAS. Georg har en bred og dyb erfaring med anvendelse af SAS-software fra stillinger som uddannelseschef, konsulentchef og softwareudviklingsdirektør i SAS. Georg har ansvar for uddannelse, faglige netværk og brugerkonferencer i Danmark. Georg underviser regelmæssigt med speciale i optimal og effektiv SAS-programmering. Alle deltagere i dette indlæg får udleveret en stemmeseddel. I indlægget stilles der 12 spørgsmål om SAS-programmering med 3-5 svarmuligheder. Du noterer dine svar løbende. Indlægget slutter med, at vi indsamler stemmesedler og derefter kort gennemgår de rigtige svar. Udover æren ved at svare rigtigt vil der være en præmie til bedste besvarelse

10 D1 / Software Introduktion til SAS Forecast Studio Snurre Jensen, Analytics Solutions Manager, EMEA Technology Practice Forecasting er et essentielt element i de fleste planlægningsprocesser. I mange tilfælde for bedres arbejdet med forecasting markant ved at anvende statistiske forecasts som udgangspunkt for processen. Snurre vil give en introduktion til SAS Forecast Studio som værktøjet, der kan give dig mulighed for hurtigt og nemt at komme i gang med at arbejde med statistisk forecasting. SAS Forecast Server D3 / Software SAS -makro til SAS High-Performance Forecasting Anders Richter, seniorkonsulent Anders viser, hvordan du kan anvende SAS-makroer, som kan bruges til at danne og modificere input til forecast studio-projekter. Det smarte ved dette er, at disse gør det muligt at danne og modificere eller indhente information via batchkørsler, således at det ikke er noget, brugeren skal bruge tid på. SAS High-Performance Forecasting SAS Forecast Studio D5 / Software Introduktion til SAS Data Integration Studio Peter Østby, seniorkonsulent Denne demo giver en introduktion til anvendelsen af SAS Data Integration Studio til opbygning af SAS-programmer. Der vil blive fokuseret på, hvordan DI Studios standardtransformationer, kombineret med muligheden for at udvikle egne trans formationer og benytte userwritten code, kan medvirke til optimal kodning samt give overblik og dokumentere forretningslogik. SAS Data Integration Studio 4.2 D2 / Software Ti forskellige måder at joine data på i SAS Ole Steen, chefkonsulent Du er sikkert vant til at flette tabeller med et MERGE-statement i datasteppet eller PROC SQL. Det skal du bare blive ved med, når dit SAS-program kører med en fornuftig performance. Men der er, som så ofte i SAS, mange andre metoder til at flette tabeller med, som du kan anvende, når du vil forbedre svartiderne på dit SAS-program. Ole giver dig et overblik over flere af de forskellige metoder samt kommer med eksempler på, hvornår hvilke metoder bør anvendes. Naturligvis er dette indlæg fyldt med kodeeksempler! D4 / Software Præsentation og praktisk anvendelse af PROC GLMSELECT Kristina Birch, ph.d., projektchef I mange praktiske tilfælde er udfordringen i statistisk modellering og/eller data mining ikke manglen på uafhængige variable, men snarere det omvendte: At der er hundredvis af inputvariable at vælge imellem. Analytikerens job er bl.a. at finde den bedste model indeholdende en delmængde af inputvariable ud fra mere eller mindre veldefinerede kriterier. Denne demo præsenterer kort de metoder til model- og variabelselektion, der bruges i forbindelse med generelle lineære modeller, herunder udvidelser af de velkendte (i bl.a. proc reg og SAS Enterprise Miner) metoder forward, backward og stepwise variabelselektion. SAS/STAT-software D6 / Software Sådan laver du din egen task i SAS Enterprise Guide Anders Binggeli-Winter, chefkonsulent Hvornår har du sidst klikket de fem standard statistics fra i en summary statistics for bare at få en sum? I den nyeste version af SAS Enterprise Guide kan du gemme indstillingerne i en task i en såkaldt task template. Derved kan du spare en masse klik, hvis du har en task, du bruger ofte med de samme indstillinger. Anders viser, hvor nemt og hurtigt det kan gøres. SAS Enterprise Guide

11 D7 / Software Introduktion til SAS Web Report Studio 4.3 Lisa Kobæk, chefkonsulent I SAS Web Report Studio (WRS) kan man med peg-og-klik lave rapporter baseret på relationelle eller multi dimensionelle data. Det betyder, at såvel erfarne SAS-rapportudviklere som forretningsbrugere uden kendskab til programmering, let kan lave rapporter med WRS. Der vises eksempler på, hvordan man via information maps laver rapporter, som efterfølgende gøres tilgængelige via SAS andre BI-klienter. Demoen kommer omkring mange af de nye muligheder i WRS 4.3. SAS Information Map Studio SAS Web Report Studio 4.3 D9 / Software Gør SAP bedre med SAS Casper Pedersen Fjerner alle myter om, hvordan det kan være svært og dyrt at hente data og lave rapporter med data fra SAP. På mindre end 5 minutter vil Casper vise, hvordan man kan lave en rapport på SAP R/3-data (ECC 6.0) og vise den i Outlook, Excel, Word, PowerPoint og Web Report Studio. Datakvalitet direkte fra SAP R/3 (ECC 6.0) og SAP CRM 7.0. SAS Data Integration Studio 4.2 SAS Data Surveyor for SAP 4.3 SAS BI Server 4.3 DataFlux Web services D8 / Software Introduktion til SAS BI Dashboard 4.3 Tina Pasgaard, seniorkonsulent Her får du mulighed for at se, hvordan du kan anvende SAS BI Dashboard 4.3 til at konstruere dashboards, der bygger på en SAS-tabel eller et information map, og som publiceres på SAS-portalen. Der vil specielt være fokus på de nye ting, der er kommet i version 4.3. SAS BI Dashboard 4.3 SAS Information Delivery Portal 19

12 K1 / Software SAS Kommuneplatform: Styrings- og beslutningsstøtteløsninger målrettet til danske kommuner Thomas Schultz, udviklingschef Thomas har en uddannelsesbaggrund som cand.scient. og ph.d. Thomas har igennem 13 år arbejdet for SAS Institute, hvor hovedopgaverne de seneste 6 år har været udvikling af fremtidens styringsværktøjer til kommuner og regioner. I SAS Institute rådgiver han blandt andet danske kommuner om, hvordan de ved hjælp af SAS-software kan få bedre råd til fremtidens borgerservice. SAS har i de seneste år styrket indsatsen for at hjælpe kommunerne med at automatisere manuelle arbejdsgange og få skabt et bedre styringsmæssigt overblik ved målrettet anvendelse af it-teknologiske hjælpemidler. I dette indlæg får du et overblik over de løsninger, der er tilgængelige nu og her. Indlægget tjener samtidigt som introduktion til de efterfølgende kundeeksempler, K2, K3, K5 og K6 samt afrundingen sidst på dagen hvor vi tager et kig på, hvad fremtiden bringer. K2 / Praksis Århus Kommune Ledelses- og beslutningsstøtte på Børn og Ungeområdet. Nøgletalsrapportering hos Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Århus Kommune Ole Hersted Hansen, Chef for Ledelsesinformation Ole Hersted Hansen er uddannet cand. scient.pol. og har siden 2008 været chef for Ledelsesinformation i Magistratsafdelingen for Børn og Unge i Århus Kommune. Børn og Unge i Århus Kommune har i knap 2 år haft et omfattende ledelsesinformationssystem, som løbende anvendes af ca. 850 ledere og et stort antal medarbejdere på byens skoler og pasningstilbud og i den centrale forvaltning. Oplægget kommer omkring de erfaringer, gevinster og ikke mindst erkendelser der er høstet, herunder hvilke strategier og ressourcer, der er taget i brug for at udvikle og udbrede systemet i forhold til de forskellige ledelsesniveauer i organisationen. SAS Data Integration SAS Business Intelligence SAS Enterprise Guide Microsoft SQL K3 / Praksis Socialforvaltningen Kontoret for digitalisering, Københavns Kommune Udgiftsdisponering og -styring i Københavns Kommune med SAS Driftsdisponering Torben Nowicki, projektkonsulent Torben har en fortid inden for økonomi og regnskab, og har bl.a. i 4 år arbejdet som økonom i Københavns Kommune. I dag er han ansat i Socialforvaltningens kontor for digitalisering, hvor han deltager og rådgiver på forvaltningens it-projekter, skriver udbud og udarbejder strategier. Han har brugt SAS en del i sin tid som økonom, og koder stadig jævnligt ad hoc-opgaver. Kom og hør Torben Nowicki fortælle om Københavns Kommunes nye løsning til styring af økonomien på deres bo- og døgntilbud. Løsningen er rettet mod den enkelte leder, og giver på en let tilgængelig måde lederen mulighed for at forudsige det forventede årsresultat allerede tidligt på året. Torben vil fortælle om baggrunden for løsningen, og du vil få et indblik i den bagvedliggende arkitektur. SAS Enterprise BI Server 20

13 K4 / Software SAS Indkøbsanalyse: Idéen og teknikken bag løsningen Thomas Schultz, udviklingschef Thomas har en uddannelsesbaggrund som cand.scient. og ph.d. Thomas har igennem 13 år arbejdet for SAS Institute, hvor hovedopgaverne de seneste 6 år har været udvikling af fremtidens styringsværktøjer til kommuner og regioner. I SAS Institute rådgiver han blandt andet danske kommuner om, hvordan de ved hjælp af SAS-software kan få bedre råd til fremtidens borgerservice. SAS Indkøbsanalyse bruges i dag af 35 kommuner, 1 region og 2 uddannelsesinstitutioner. Idéen bag SAS Indkøbsanalyse er simpel: Lav en automatiseret kategorisering af fakturalinjer og stil en række rapporter til rådighed for brugerne. I dette indlæg vil Thomas Schultz fortælle om baggrunden for SAS Indkøbsanalyse samt fortælle om den teknologi, der anvendes til den komplekse klassificeringsopgave. Indlægget vil samtidig fungere som oplæg til Køge Kommune, der efterfølgende vil give eksempler på den praktiske anvendelse af løsningen. DataFlux SAS Data Integration Studio K5 / Praksis Køge Kommune Vandmeloner, ost og mælk: SAS Indkøbsanalyse skaber overblik i Køge Kommune Hans Møller-Sørensen, specialkonsulent Hans Møller-Sørensen har tidligere arbejdet i 10 år for FNs udviklingsprogram, UNDP/ IAPSO, hvor hovedopgaverne har været inden for procurement og logistik. I Køge Kommune arbejder han med strategi og udbud og er en af kommunens superbrugere på anvendelsen af SAS Indkøbsanalyse. I slutningen af 2010 traf Køge Kommune beslutning om at investere i SAS Indkøbsanalyse. Et redskab, der i dag giver et automatiseret 360 graders overblik over indkøbsmønstre i 35 danske kommuner. I dette indlæg vil specialkonsulent Hans Møller-Sørensen fra Køge Kommune give en introduktion til SAS Indkøbsanalyse samt praktiske eksempler på anvendelsen af redskabet i forbindelse med udbud af fødevarer. SAS Indkøbsanalyse K6 / Praksis Skanderborg Kommune Fraværsrapportering i Skanderborg Kommune Jens Grindsted, projektleder, Skanderborg Kommune Jens har som tværgående projektleder i Skanderborg Kommune arbejdet med mange aspekter af kommunens SAS-løsninger en af disse er kommunens fraværsløsning rettet mod de decentrale ledere. Kommunerne arbejder på mange forskellige måder med deres personalefravær. Kom og få inspiration til din fraværsløsning og hør om erfaringerne med opfølgning på fravær i Skanderborg Kommune. SAS Enterprise BI Server K7 / Software Vi løfter låget fremtidens kommuner fremtidens it-løsninger Thomas Schultz, udviklingschef Thomas har en uddannelsesbaggrund som cand.scient. og ph.d. Thomas har igennem 13 år arbejdet for SAS Institute, hvor hovedopgaverne de seneste 6 år har været udvikling af fremtidens styringsværktøjer til kommuner og regioner. I SAS Institute rådgiver han blandt andet danske kommuner om, hvordan de ved hjælp af SAS-software kan få bedre råd til fremtidens borgerservice. I SAS afdeling for forretningsudvikling følges udviklingen i kommunerne tæt. Krav om bedre kvalitet, færre ressourcer til rådighed, behov for bedre prioriteringsgrundlag, flere pleje krævende ældre, Udfordringerne er store og kan kun håndteres ved automatisering af manuelle processer og ved at anvende it-teknologiske hjælpemidler til at skabe overblik og til egentlig beslutningsstøtte (ekspertsystemer). Thomas Schultz, der leder forretnings udviklingen til den offentlige sektor, løfter på låget og fortæller om fremtidens SAS-løsninger til kommunerne Torsdag 21

14 22 Resumé onsdag

15 29 / Praksis Danske Bank Kreditrisikomodellering med SAS Risk Management for Banking Jesper Christiansen, senioranalytiker og Rune Rudbeck Nielsen, senioranalytiker Jesper Christiansen, ph.d., og Rune Rudbeck Nielsen, cand.scient., er begge senioranalytikere i afdelingen Risk Capital & Framework i Danske Bank, hvor de i 3 år primært har arbejdet med kreditrisikomodellering i et porteføljeperspektiv. Jesper har en ph.d. i fysik fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og tog sin cand. scient. i fysik på Københavns Universitet/ Niels Bohr Instituttet. Rune har en cand.scient. i matematikøkonomi fra Københavns Universitet. For virksomheder i den finansielle sektor er kreditrisikomodellering en vigtig disciplin. Ikke alene indgår det i fastsættelsen af virksomhedens kapitalbehov. Det bruges også internt til at måle og styre kreditrisikoen og til at sætte prisen på et produkt, så den afspejler risikoen. Danske Bank har over de sidste 18 måneder implementeret en kreditr isikomodel baseret på SAS Risk Management for Banking (RMfB). Modellen er en white box-model, hvilket vil sige, at koden er fuldstændig åben. Dette giver mange fordele i forhold til en black box-vendormodel. Dels fås et mere stabilt flow med større transparens og bedre muligheder for fejlsøgning og -rettelse, dels kræver og giver den øget indsigt i de mekanismer, der styrer bankens kreditrisiko, og dels giver den fleksibilitet og løbende mulighed for at introducere modelforbedringer forholdsvis hurtigt. Vi vil give en kort introduktion til kreditrisikomodellering med et porteføljeperspektiv. Dernæst vil vi beskrive det flow, der eksekveres i forbindelse med en kredit risikoberegning og fortælle, hvorledes SAS RMfB er blevet integreret hermed. Endelig vil vi give eksempler på, hvordan banken inden for det sidste halve år konkret har forbedret sin kreditrisikomodellering og ikke mindst forståelsen heraf, og hvordan systemets åbne struktur har været en fordel i den forbindelse. SAS Risk Management Solution 30 / Praksis Privat konsulent Et SAS -makrosimuleringsprogram til avlsprogram for regnbueørred Ejner Børsting, privatkonsulent Ejner har arbejdet med SAS siden midten af 1970 erne. Først som et vigtigt værktøj i fjerkræavl, senere også i pelsdyravl både til genetiske analyser og værktøj til udvælgelse af avlsdyr. Han har været freelancemedarbejder hos Lab Research (tidl. Scantox) i mere end 25 år. Han har i dag desuden opgaver for norsk og finsk pelsdyravl og for Troutex. Opgaven omhandler et avlsprogram for regnbueørred. Vi gennemgår udvælgelsesproblematikken og resultater. Og derefter gennemgås, hvordan opgaven er løst med makroprogrammering, som danner et skærmbillede, hvor man indtaster parametre til simuleringen, som så overføres til SAS-programmet. Opgaven er at simulere et avlsprogram for regnbueørred, hvor man kun udvælger avlsdyr efter deres egenvægt. Den vigtigste udvælgelse sker ved 300 gram. Det er ved godt 12-månedersalderen, men da dyrenes køn først kan ses ved kønsmodning omkring 3-årsalderen, hvor de vejer ca. 3 kg., og da hanfisk er større end hunfisk, kan man risikere at mangle hunfisk ved kønsmodning, hvis der er sorteret for kraftigt ved 300 gram. Da dyrenes afstamning ikke er kendt, kontrolleres indavlsstigningen ved at dele avlsdyrene i et antal grupper, og så flytte hanfiskene til en ny gruppe for hver ny generation. De to vigtigste spørgsmål, som simuleringen skal give svar på, er: Hvor meget afkom pr. mor skal klækkes, og hvor mange kan frasorteres ved 300 gram? Hvor meget stiger indavlen med dette parringssystem? 31 / Software Gentagelse fra onsdag. Se indlæg 1. 23

16 32 / Software Økonomisk kapitalberegning i SAS Risk Management for Banking 2.1 Karsten Mosegaard, projektchef Karsten har en uddannelsesbaggrund som cand. oecon. Karsten har tidligere arbejdet med bl.a. risikostyring, porteføljeallokering og statsgældsforvaltning i Nationalbanken. I SAS Institute implementerer han løsninger til banker inden for risikostyring, herunder løsninger som dækker rapportering i sammenhæng med kapitaldækningsreglerne. Endvidere beskæftiger han sig med projektstyring og datamodeller for banker og lignende finansielle formidlere. SAS Risk Management for Banking kan bl.a. anvendes til beregning af økonomisk kapital for kreditrisiko. I præsentationen gennemgås de centrale komponenter for denne type analyse. Datakravene beskrives og modellens resultater gennemgås. I den sammenhæng illustreres, at løsningen er transparent og modulær i sin opbygning. Dette gør det let at spore og forklare resultater. Endelig beskrives, hvorledes grid computing med fordel kan anvendes for denne type af modellering. SAS Risk Management for Banking 2.1 SAS Risk Dimensions 33 / Software Text analytics et praktisk eksempel på kategorisering af patientjournaler Christian Hardahl, konsulent Christian er uddannet civilingeniør i sundhedsteknologi og arbejder til daglig som konsulent i SAS Healthcare Solutions. Christians arbejde består i at designe og udvikle løsninger til kunder i sundhedssektoren. SAS Content Categorization er text analytics-software, der kan anvendes til at opstille forretningsregler og efterfølgende bekræfte, om reglerne findes i et ustruktureret tekstdokument. SAS Content Categorization anvendes i dag bl.a. i løsningen Klinisk Korrekt Tidstro Registrering (KKTR) på Sygehus Lillebælt, hvor forretningsreglerne er de SKS-diagnosekoder, der beskriver sygdommene inden for de respektive specialer. Præsentationen omfatter en overordnet introduktion til SAS Content Categorization samt softwarens sammenhæng med anden SASsoftware. Derudover tager præsentationen udgangspunkt i kategorisering af patientjournaler på baggrund af KKTR-løsningen. SAS Content Categorization 34 / Software Opnå forbedring af performance m.m. ved hjælp af grid computing Thomas Frederiksen, chefkonsulent Thomas har arbejdet med SAS-systemet i ca. 20 år og er ansat som chefkonsulent i SAS Institute Professional Services. Det primære arbejdsområde er data integration, herunder optimering af performance. Dette indlæg henvender sig til såvel SAS-udviklere som SAS-løsningsarkitekter. Vi kigger på de muligheder, der ligger i at udnytte virksomhedens computerkraft bedre. Det handler om forbedring af performance ved hjælp af grid computing. Lyder det attraktivt, men også svært og kompliceret? I dette indlæg viser jeg, hvad der skal til, og hvad der skal installeres. Det handler mest om at gøre de ting, som man plejer at gøre, en lille smule anderledes, og teknologien er lige til at benytte i de kendte udviklingsmiljøer, du kender. Jeg vil bl.a. vise, hvordan du kan grid enable et SAS Data Integration Studio-job. SAS Data Integration Studio SAS Grid Manager 24

17 35 / Software Måling og analyse af likviditetsrisiko ved anvendelse af SAS Risk Dimensions Anders Ebert-Petersen, konsulent Anders har en uddannelsesbaggrund som cand.oecon. Derudover har Anders arbejdet i diverse finansielle virksomheder, hvor arbejdsopgaverne har været inden for risikostyring (hovedsageligt markedsrisiko og modelvalidering). I SAS Institute rådgiver han bl.a. virksomheder om, hvordan de ved hjælp af SAS-software kan forbedre måling, styring og analyse af risici. Dette indlæg henvender sig til SAS-brugere, som har behov for at anvende modeller til at generere cash flows i forbindelse med måling og analyse af likviditetsrisiko. I præsentationen tages der udgangspunkt i et simpelt eksempel, hvor SAS Risk Dimensions anvendes til måling og analyse af likviditetsrisici. I eksemplet indgår anvendelse af simuleringsteknikker med henblik på at kvantificere risici. (SAS 9.2) SAS Risk Dimensions SAS Add-In for Microsoft Office / Tips SAS og Excel kender du de fem forskellige måder at overføre data mellem SAS og Excel på? Gert Nissen, senior konsulent Gert har benyttet SAS igennem 16 år, bl.a. som analytiker i diverse finansielle virksomheder og senest som konsulent i 5 år. Ofte har man brug for at kunne levere eller hente data via Excel. Kom og hør om de forskellige metoder, der flytter data mellem SAS og Excel, og se hvilke muligheder de hver især giver for, hvordan du eksempelvis kan styre formater, farver og formler direkte fra SAS. SAS Enterprise Guide Excel Add-In 37 / Praksis Danske Bank Analytisk CRM vejen fra teori til virkelighed Daniel Thunbo, Project Manager, Group Business Development Daniel er uddannet cand.merc.mat. og arbejder i Danske Bank-koncernens forretningsudvik lingsfunktion som Project Manager. Hans primære arbejdsopgaver relaterer sig til arbejdet med analytisk CRM og koblingen mellem anvendelsen af analytiske metoder og strategiudvikling. Analytiske metoder, såsom arbejdet med prædiktive modeller, udgør en stadigt større grundsten i optimeringen af virksomheders strategiske tiltag. Et eksempel herpå er Danske Banks arbejde med analytisk CRM, som bl.a. dækker over modeller til at prædiktere kunders købstilbøjeligheder inden for forskellige produktområder. For at opnå succes med sådanne værktøjer er det i overordnede termer afgørende at have en fleksibel modelinfrastruktur, som fungerer i tæt samspil med både kundedata og ikke mindst bankens kanaler. Dette indlæg vil således fokusere på, hvordan Danske Bank har opbygget et setup, som netop lukker hullet mellem kundedata, udvikling og drift af prædiktive modeller, samt udnyttelse af resultaterne herfra set ud fra et forretningsmæssigt perspektiv. SAS Enterprise Miner SAS Model Manager SAS Data Integration Studio Associeret software SAS Customer Intelligence SAS Marketing Automation 25

18 38 / Tips Index på SAS -tabeller sådan gør du Barbara Biørn Olsen, chefkonsulent Med en baggrund som datalog arbejder Barbara som chefkonsulent i SAS Institutes uddannelsesafdeling. Barbaras fagområder ligger på dataintegrationssiden, og hun underviser i data warehouse, datamodellering samt programmering. Anvender du store datamængder, hvor du ofte skal hente få rækker eller en mindre procentdel af data, kan du med stor fordel anvende index på SAS-tabeller. Jeg viser, hvordan du danner og vedligeholder index på SAS-tabeller og gennemgår nogle kodeeksempler med og uden index, så du kan se, hvornår du bør anvende index. SAS Enterprise Guide 39 / Praksis ATP Daglig opgørelse af balancen er fundamentet for effektiv ledelse og styring af ATP Ulla Schjødt-Hansen, underdirektør Ulla har været hos ATP i 7 år og har i dag det daglige ansvar for ATPs aktuariat. Hun har bl.a. ansvaret for den daglige opgørelse af ATPs forpligtelser. Ulla har en fortid som data mining-konsulent og underviser i SAS Institute. ATP opgør nu dagligt alle væsentlige tal, der indgår i balance og resultatopgørelse. De daglige opgørelser indeholder også reservekravet under QIS5-standardmodellen som et skridt på vejen i ATPs forberedelser frem mod Solvens II. Tallene fremvises på SAS BI-portalen, som er den centrale platform for al væsentlig information i ATPs pensions- og investeringsafdeling. Det har længe været muligt dagligt at fremvise relevante tal for aktivsiden, men nu opdateres passivsiden også dagligt. Disse beregninger bygger på månedlige udtræk fra produktionssystemerne til ATPs data warehouse. De daglige cashflows beregnes herefter ved hjælp af en modelbaseret fremskrivning og danner grundlag for den daglige opgørelse af værdien af forpligtelserne samt diverse risikotal. Det opbyggede system anvendes til den daglige risikostyring og afdækning og som grundlag for mere langsigtede investeringsbeslutninger. Derudover skabes der også direkte fra systemet tal til ATPs regnskaber og øvrige rapportering. At dette er muligt, er et resultat af flere års arbejde med fuldstændig udskiftning af it-platform, opbygning af ATPs data warehouse og senest konstruktion af flow til den daglige beregning af cashflows og hensættelser. Indlægget omhandler denne proces, og de muligheder det giver for både den daglige og fremadrettede ledelse og styring. SAS IML-software SAS Business Intelligence 40 / Praksis Berlingske Media Efterspørgselsforecasting og leveringsoptimering hos Berlingske Media Bjørn Nedergaard Jensen, senioranalytiker Senioranalytiker Bjørn Nedergaard Jensen fra Berlingske Medias salgs- og marketingafdeling er ansvarlig for implementeringen af et nyt leveringsstyringssystem, hvor SAS Forecast Server benyttes til at forecaste efterspørgslen efter Berlingske Medias udgivelser. Han præsenterer de metoder, der bliver brugt til at optimere løssalgsleveringerne, og de resultater Berlingske har opnået som følge af implementeringen. Bjørn har 6 års erfaring som analytiker i Berlingske Media og er kandidat i matematik-økonomi fra Aarhus Universitet. Gårsdagens nyheder er gamle nyheder. Levetiden for en avis er kun en enkelt dag. Det er derfor ikke muligt at lægge aviser på lager og sælge dem på et senere tidspunkt, når efterspørgslen er højere. For hver eneste udkomst skal løssalgsleveringen optimeres, så den minimerer omkostninger ved at tage aviser retur og omkostninger til det tabte salg, som opstår, når forhandlere går udsolgt. SAS Forecast Server 41 / Software Effektiv data access med SAS Casper Pedersen, Business Advisor Før Casper kom til SAS for 2 år siden, har han arbejdet med SAP i 8 år. I dag sidder Casper i den Nordiske afdeling, og rådgiver kunder i Norden om, hvordan de optimerer brugen af SAP ved hjælp af SAS. Med SAS Data Integration kan vi hjælpe it med at tage udfordringerne op i tide. Vi sikrer på en omkostningseffektiv måde understøttelse af virksomhedens behov ude i organisationen: Økonomi Identificerer strategiske muligheder hur tigere og omsætter disse til besparelser og øget overskud Udtrækker data fra kildesystemer og anvender disse kreativt med henblik på at opnå konkurrencemæssige fordele 26

19 It Aflaster it ved at forsyne analytikere og statistikere med et gør det selv-miljø, der er skræddersyet til deres behov Gør det muligt for analytikere at udarbejde de analyser og rapporter, de har brug for, så it kan fokusere på andre strategiske projekter Integrerer med andre datakilder, herunder Oracle, DB2, andre SAP-data, Siebel, PeopleSoft, Oracle-applikationer, SQLserver og mange andre Planlægning og analyse Skaf dig oplysninger meget hurtigt, og brug mindre tid på udvikling af rapporter Gør beslutningstagningen mindre kompliceret Anvend SAS Analytics til at opnå større indsigt SAS Data Integration Studio SAS Data Surveyor SAS Add-In for Microsoft / Praksis DONG Energy Salg af strøm fra vindmøller i UK Torben Frøberg, Head of Models & Tools Torben har 15 års erfaring med brug af SAS-systemet og har de sidste 10 år været ansat inden for energisektoren i DONG Energy. De sidste 3 år har han været leder for afdelingen Models & Tools, der har ansvaret for udvikling af optimering og valueringsmodeller inden for gas- og elkontrakter. Strøm produceret fra vindmøller er bl.a. karakteriseret ved, at usikkerheden på den producerede mængde er meget stor selv kort tid før levering. Det er derfor ikke helt trivielt at finde og implementere den rigtige salgsstrategi til den producerede strøm. Vi vil i indlægget gennemgå en mulig salgsstrategi, der er implementeret i DONG Energy til kommerciel drift af vores vind mølleparker i UK. Herunder vil vi gennemgå krav til data og processer, der skal være til et system, der kører i 24/7. For de teknisk interesserede vil der til slut blive fokuseret på en rapporteringsløsning med SAS Stored Processes, hvor klienten (browseren) opdateres dynamisk. SAS Stored Processes 43 / Praksis TDC Erhverv Churn-modellering på erhvervskunder fra data warehouse til kampagneaktivitet Henrik Lauritzen, Market Manager Som analytiker i Customer Intelligence arbejder Henrik med analysemetoder med henblik på at opnå en større kundeforståelse og bedre kundedialog blandt erhvervskunderne i TDC. Henrik har arbejdet med data mining i 9 år, er formand for TDCs SAS-brugergruppe og med i SAS Forum-brugergruppen. Indlægget omhandler hele forløbet i forbindelse med churn-bearbejdningen, altså det at køre kampagner for kunder, der vurderes til at ville forlade TDC. Vi kommer hele vejen rundt fra data warehouse over dataforarbejdning til klar gørelse af analyse grundlag til data mining og endelig dannelse af kundelister. Arkitekturen belyses, og der vises integration af forskellige datakilder for at danne et alsidigt billede af kunderne for derigennem at kunne forbedre kontaktstrategien. Problemstillinger og erfaringer med modelleringsteknikker vil blive belyst, og endelig hvordan vi i TDC har valgt at evaluere churn prevention-aktiviteterne. SAS Foundation SAS Enterprise Miner 44 / Tips Din nye SAS -programeditor i SAS Enterprise Guide 4.3 Georg Morsing, uddannelsesdirektør Georg er uddannet cand.polit. og har arbejdet med SAS-software i 30 år, først på Statistisk Kontor i Københavns Kommune og siden 1985 hos SAS. Georg har en bred og dyb erfaring med anvendelse af SAS-software fra stillinger som uddannelseschef, konsulentchef og softwareudviklingsdirektør i SAS. Georg har ansvar for uddannelse, faglige netværk og brugerkonferencer i Danmark. Georg underviser regelmæssigt med speciale i optimal og effektiv SAS-programmering. Med den nye version af SAS Enterprise Guide 4.3 er der tilføjet en række nye muligheder specielt for SAS-programmøren. Den allervigtigste er code completion, så du som SAS-programmør kan skrive SAS-programmer hurtigere og med færre fejl. Når du er i gang med at skrive en SAS-programlinje, kan du med et enkelt klik få en liste over lovlig syntaks eller tilgængelige tabeller/kolonner, som passer netop til det sted, du er nået til i koden. Kom og hør, hvordan man som SAS-programmør er mere effektiv ved at skrive SAS-kode i SAS Enterprise Guide SAS Enterprise Guide

20 45 / Tips SAS -tabellen hensigtsmæssig lagring af data PROC TRANSPOSE Claus Ørskov, konsulent Claus er uddannet som cand.polit. og arbejder til daglig som konsulent med hovedfokus på ETL. Med PROC TRANSPOSE kan du transponere kolonner til rækker og omvendt. I dette indlæg viser vi dig, hvordan du benytter PROC TRANSPOSE. Mange procedurer og dermed opgaveløsninger i SAS er lette at udføre, når SAS-tabellen er smal med mange gruppevariabler. Så derfor er det vigtigt, at du behersker PROC TRANSPOSE, så du kan gøre dine data klar til rapporter og analyser. SAS Enterprise Guide 46 / Software SAS Text Analytics Christopher Broxe, Text Analytics Manager, EMEA Christopher has worked for more than 10 years in the analytical software industry. The last 6 years he has been with SAS. During this time he has done various things like training, presales and consulting. Now he works full time as Text Analytics Manager for the EMEA region. With more and more data being available in unstructured form (for example s, web pages, medical journals), the need for solutions and software to support this is growing rapidly. This presentation will demonstrate how to extract information from the web and then gain valuable knowledge from what was written. The case study will focus on the pharmaceutical industry, but other aspects will also be discussed. SAS Text Analytics Suite 47 / Tips Reducer svartiden på dit SAS -program lær fem nye måder til at begrænse input-/outputtid Ole Steen, chefkonsulent Ole har arbejdet med SAS-software siden 1991 og har som chefkonsulent i SAS uddannelsesafdeling mere end 12 års undervisningserfaring. Fagligt spænder hans viden bredt, og han underviser i SAS Foundation (programmering, makro, SQL), data inte gration, data quality og business intelligence. Udover undervisning er Ole også involveret i mindre konsulentopgaver samt afholdelse af seminarer og workshops. Svartid på dit SAS-program er bestemt af forskellige faktorer såsom CPU-forbrug og memory-forbrug. Men det, som også spiller en afgørende rolle, er at hente data fra disk og lægge de færdige data tilbage på disk. Dette går under betegnelsen I/O-tid, altså den tid der går med Input og Output af data til memory i SAS. I dette indlæg stiller vi skarpt på, hvordan du måske kan påvirke svartiden på dit SAS-program ved at nedsætte I/O-tiden. Mange af disse teknikker er relativt simple at implementere og kan have stor effekt på din samlede performance: BUFNO og BUFSIZE options, SASFILE statement, Data Step Views. Disse og andre teknikker gennemgås med det formål at reducere I/O-tiden og dermed den samlede svartid på dine SAS-programmer. 48 / Praksis SEB Pension Mere dynamik til dine webapplikationer i SAS -portalen Michael Madsen, konsulent Michael Madsen arbejder i SEB Pensions data warehouse-afdeling og har i de seneste år arbejdet med udviklingen af SEB Pensions interne SAS-portal. Kunne du tænke dig at gøre dine web applikationer i SAS-portalen mere dynamiske, og er du ikke bange for at prøve kræfter med HTML- og JavaScript-kode, så bør du ikke gå glip af dette indlæg. På baggrund af erfaringerne fra arbejdet med SAS-portalen og SAS Stored Processes vil Michael gennemgå, hvorledes man kan gøre sine webapplikationer mere levende. Fokus vil specielt være rettet mod kommunikationen mellem selve web applikationen og de bagved liggende SAS-data. Der vil både blive vist eksempler på forskellige måder at hente og fremvise sine SAS-data på, og hvorledes man fra sine webapplikationer kan opdatere SAS-data. Endvidere vil der blive vist eksempler på JavaScript-kode, som kan gøre selve webapplikationen mere dynamisk, som f.eks. indbyrdes afhængige selektionsbokse, brug af cookies og validering af brugerinput. Indlægget vil byde på konkrete eksempler på såvel SASkode som HTML- og JavaScript-kode. SAS BI Server HTML JavaScript 28

Velkommen SAS Forum 2010

Velkommen SAS Forum 2010 Velkommen SAS Forum 2010 Bent Sørensen Country manager Velkommen til SAS Forum 2010 Faglighed og netværk Velkommen til SAS Forum 2010 en institution gennem 25 år Velkommen til SAS Forum 2010 en institution

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL

Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL Anders Ebert-Petersen Business Advisor Risk Intelligence Agenda 1. Indledning 2. Overordnet information om PROC MODEL 3. Eksempel med anvendelse

Læs mere

Kursusoversigt for juli 2007 januar 2008

Kursusoversigt for juli 2007 januar 2008 Matcher dine kompetencer din rolle og dine opgaver Kursusoversigt for juli 2007 januar 2008 MERE KURSUS FOR FÆRRE PENGE Vores ekspertundervisere er kvalificerede instruktører, der arbejder som SAS konsulenter,

Læs mere

www.saskurser.dk Praktisk information Tilmelding Du tilmelder dig telefonisk på 7028 2973 eller på:

www.saskurser.dk Praktisk information Tilmelding Du tilmelder dig telefonisk på 7028 2973 eller på: Praktisk information Kursussteder Kurserne afholdes i SAS Knowledge & Education Centre på følgende adresser: København - Købmagergade 7-9, 1150 København K Skanderborg - Kr. Kielbergsvej 3, 8660 Skanderborg

Læs mere

1:1 Kampagne-evaluering i Danske Bank

1:1 Kampagne-evaluering i Danske Bank SAS Forum 1:1 Kampagne-evaluering i Danske Bank Cathrine Pough Pedersen, Business Intelligence & Analytics Thomas Vasehus, Business Intelligence & Analytics 4 Oktober 2012 Hvem er vi Cathrine Pedersen,

Læs mere

SQL ny front-end

SQL ny front-end SQL 2016 - ny front-end Overblik De største nyheder i SQL Server 2016 finder vi på front-enden, hvor en helt ny og redesignet rapporteringsplatform i Reporting Services er den fremadrettede grundstamme

Læs mere

SAS Platform Netværksmøde. 6. Marts 2008. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

SAS Platform Netværksmøde. 6. Marts 2008. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Platform Netværksmøde 6. Marts 2008 SAS9 Platform Netværket Marts 2008 - Firma og netværkskoordinator Alm. Brand John Grønning Poulsen PBS Michael Rosairus Arbejdsmarkedsstyrelsen Anita Mygind PenSam

Læs mere

Best practice. Forudsætninger for et godt data warehouse SAS Data Integration Studio

Best practice. Forudsætninger for et godt data warehouse SAS Data Integration Studio Best practice Forudsætninger for et godt data warehouse SAS Data Integration Studio Anne Boilesen, konsulent Jacob Høy Berthelsen, konsulent SAS Institute A/S Best practice Forudsætninger for et godt data

Læs mere

Kampagnestyring i Danske Bank Multichannel Tool sådan har vi implementeret løsningen

Kampagnestyring i Danske Bank Multichannel Tool sådan har vi implementeret løsningen Kampagnestyring i Danske Bank Multichannel Tool sådan har vi implementeret løsningen Jan Thomas Løwe, konsulentchef Nicolas Griffon Gynild, chefkonsulent Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved.

Læs mere

SAS Forum Danmark 2008 Afslutning

SAS Forum Danmark 2008 Afslutning SAS Forum Danmark 2008 Afslutning Jesper Schleimann, divisional director og Georg Morsing, education director SAS Institute A/S indicates USA registration. SAS Forum Danmark 2008 Er din mobiltelefon slukket?

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Et marked i konsolidering

Et marked i konsolidering VELKOMMEN! indicates USA registration. Forandringens vinde Et marked i konsolidering Den ægte vare Ferrari 360 Spider Data Kitcar(Toyota MRII) 3.6L V8 Motorstørrelse 1.6L + 400 Hestekræfter 156 303 km/t

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9

Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9 Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9 1Oktober 2003 / JFA Om Codan Ca. 2000 medarbejdere i Danmark Moderselskabet er engelske Royal & Sun Alliance, som ejer 72% af aktierne Bruttopræmier i Danmark

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Region Nordjylland Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Hvem er vi Hanne Purkær Fuldmægtig Koncern Økonomi (Systemejer) Region Nordjylland Dagligt ansvar for BI Jan

Læs mere

Side 1 Gæsteforelæsere. Side

Side 1 Gæsteforelæsere. Side Side 1 Introduktion Indhold SAS ACADEMIC GÆSTEFORELÆSNINGER SAS Institute er markedsledende business analytics-udbyder og den største uafhængige spiller på business intelligence-markedet. Vi har over 30

Læs mere

Moderne SAS-programmering på webben med SAS Studio. Georg Morsing SAS Institute

Moderne SAS-programmering på webben med SAS Studio. Georg Morsing SAS Institute Moderne SAS-programmering på webben med SAS Studio Georg Morsing SAS Institute SAS-programmering med SAS Display Manager 1985 2015 Den nye SAS program editor i SAS Enterprise Guide August 2010 SAS Enterprise

Læs mere

Demonstration af SAS Activity-Based Management v7.1

Demonstration af SAS Activity-Based Management v7.1 Demonstration af SAS Activity-Based Management v7.1 Chefkonsulent Martin Ravnholt, SAS Institute Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. Hvad vil jeg tale om den næste time? Nyeste modellerings-

Læs mere

Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen!

Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen! Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen! Opbygning og forankring af en robust ledelsesplatform på 3 måneder /Finn Henrik Hansen Slide 1 Nulpunktsmodellen, MSEK 1 Refleksion

Læs mere

IMPLEMENTERING AF SAS FIRMWIDE RISK FOR SOLVENCY II I PFA PENSION

IMPLEMENTERING AF SAS FIRMWIDE RISK FOR SOLVENCY II I PFA PENSION IMPLEMENTERING AF SAS FIRMWIDE RISK FOR SOLVENCY II I PFA PENSION Implementering af SAS Firmwide Risk for Solvency II i PFA Pension Finn Knudsen Chef Analytiker kvantitative modeller 13-10-2016 HVAD ER

Læs mere

Microsoft Dynamics CRM 2013

Microsoft Dynamics CRM 2013 Microsoft Dynamics CRM 2013 Dashboard, PowerPivot og PowerView CRM User Group Denmark www.easyconsult.dk Præsentation Henrik Jensen Microsoft Dynamics CRM-arkitekt hj@easyconsult.dk Arbejdet med CRM-systemer

Læs mere

Anvendelse af SAS/ETS -software til forecast af fejl i telenettet

Anvendelse af SAS/ETS -software til forecast af fejl i telenettet Anvendelse af SAS/ETS -software til forecast af fejl i telenettet 25. maj 2011 Lars Prip, lprip@tdc.dk TDC Operations, Produktionssupport - DWH 1. juni 2011 1 Indhold Forretningsmæssig kontekst, ressourceallokeringsprocessen

Læs mere

Få de rette værktøjer. Kursusplan forår 2011 IDG-Kurser introducerer helt nye kursus- og workshoptilbud

Få de rette værktøjer. Kursusplan forår 2011 IDG-Kurser introducerer helt nye kursus- og workshoptilbud Få de rette værktøjer Kursusplan forår 2011 IDG-Kurser introducerer helt nye kursus- og workshoptilbud Velkommen til en ny kursus-sæson IDG s kurser opdeles i fire hovedgrupper: Og velkommen til en stribe

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

Knowledge Cube Nyhedsbrev

Knowledge Cube Nyhedsbrev Knowledge Cube Nyhedsbrev Vi er godt i gang med udrulningen af CatMan Solution version 3, og det er dejligt at opleve, at brugen af CatMan Solution breder sig ud til flere funktioner hos vores kunder.

Læs mere

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Effektive kundeoplevelser på tværs af alle kanaler med én integreret platform. Én platform dækker (alle) dine digitale behov Med Dynamicweb 9 får du adgang

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Styr på processerne med Business Intelligence

Styr på processerne med Business Intelligence Styr på processerne med Business Intelligence 26-10-2009 Kort om Bridgeconsulting A/S Introduktion til Business Intelligence (LIS) Kort om samarbejdet Traen Bridgeconsulting Den teknologiske platform En

Læs mere

Anvend dine SAS -programmer som SAS Stored Processes

Anvend dine SAS -programmer som SAS Stored Processes Anvend dine SAS -programmer som SAS Stored Processes Christina Johansson & Thomas Bjerggaard SAS Institute A/S indicates USA registration. Emner Hvad er en STP? Hvordan danner man en STP? Hvem kan bruge

Læs mere

SAS øger værdien af dit SAP-system

SAS øger værdien af dit SAP-system SAS øger værdien af dit SAP-system Erling Glud Nielsen, Professional Services Director Professional Services Division SAS øger værdien af dit SAP-system Agenda Generel positionering SAS og SAP Arkitektur

Læs mere

Hvordan bekæmper Alm. Brand forsikringssvindel med SAS Fraud Framework for Insurance?

Hvordan bekæmper Alm. Brand forsikringssvindel med SAS Fraud Framework for Insurance? SAS USER FORUM SAS USER FORUM Hvordan bekæmper Alm. Brand forsikringssvindel med SAS Fraud Framework for Insurance? Brian Egested, Afdelingschef, Alm. Brand Søren Olsen, Senior Consultant, Risk & Fraud,

Læs mere

Standard er godt: Hør om vores add-ons til Dynamics NAV

Standard er godt: Hør om vores add-ons til Dynamics NAV INDLÆG 06: DYNAMICS NAV Standard er godt: Hør om vores add-ons til Dynamics NAV Jens Bakke 6. og 11. november 2014 Jens Bakke Uddannelse Rolle Certificeringer Nationaløkonomi - Odense Universitet Senior

Læs mere

Præsentation og praktisk anvendelse af PROC GLMSELECT

Præsentation og praktisk anvendelse af PROC GLMSELECT Præsentation og praktisk anvendelse af PROC GLMSELECT Kristina Birch, projektchef Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. Præsentation og praktisk anvendelse af PROC GLMSELECT Abstract I

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Data mining er ikke længere nice to have men need to have

Data mining er ikke længere nice to have men need to have mining er ikke længere nice to have men need to have Af Frank Bjergø Agenda Introduktion Hvad er mining og hvordan fungerer det? Eksempler på i Telco mining Hvilke forretningsområder er i gang Hvem er

Læs mere

Kvalitetsseminar. At sætte en standard, der skaber værdi. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Kvalitetsseminar. At sætte en standard, der skaber værdi. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kvalitetsseminar At sætte en standard, der skaber værdi Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Udfordringer Store krav til kontrol og styring Sværere at skabe overblik over sager og medarbejdere

Læs mere

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Indlæg ved: Michael Schad, økonom, Rambøll dir.support RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Management

Læs mere

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle. Nyt kursus. om mobile undersøgelser

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle. Nyt kursus. om mobile undersøgelser Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle Nyt kursus om mobile undersøgelser Best Practices Nyt kursus om mobile undersøgelser Udnyt de mange nye muligheder med mobile undersøgelser

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Kreditrisikomodellering med SAS Risk Management for Banking

Kreditrisikomodellering med SAS Risk Management for Banking Kreditrisikomodellering med SAS Risk Management for Banking Jesper Christiansen og Rune Rudbeck Nielsen Regulatory & Economic Capital, Danske Bank 26. Maj 2011 Agenda Om kreditrisikomodellering og økonomisk

Læs mere

SAS Forum 2012 Den virtuelle operatør

SAS Forum 2012 Den virtuelle operatør SAS Forum 2012 Den virtuelle operatør Automatiseret idriftsætning og jobafvikling i Odense Kommune Erik Lund-Jensen, Odense Kommune Agenda Lidt om os selv organisatorisk, teknisk og opgavemæssigt Problembeskrivelse

Læs mere

U D D A N N E L S E S O V E R S I G T

U D D A N N E L S E S O V E R S I G T U D D A N N E L S E S O V E R S I G T matcher din uddannelse din rolle og dine opgaver indholdsfortegnelse SIDE Find din rolle og målret dine kompetencer 3 ROLLER OG JOBFUNKTIONER SAS Foundation (Base

Læs mere

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet?

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Visual Studio Team System Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Agenda: Introduktion Hvorfor Automatiseret Build Microsoft Team Build Rapportering/Data warehouse Commentor A/S

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Hansen@ampartner.com Hvad er en CMDB? Et register over enheder (ITIL sk: Configuration Items eller CIs) CIs indeholder relevante oplysninger: attributter Sammenhænge eller

Læs mere

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden?

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Sådan får du gennemsigtighed og et faktabaseret beslutningsgrundlag 28. september 2017 Seminar om lønsomhed costing som styringsværktøj Invitation til

Læs mere

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser? OODBMS Vs. RDBMS 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?... 3 OODBMS i erhvervslivet... 4 Bagsiden af medaljen... 5 OODBMS i praksis... 6 Konklusion... 8 2 Hvorfor skal

Læs mere

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125 Tietgenskolen - Nørrehus Data warehouse Database for udviklere Thor Harloff Lynggaard DM08125 Juni 2010 Indhold Beskrivelse... 3 Data warehouse... 3 Generelt... 3 Sammenligning... 3 Gode sider ved DW...

Læs mere

Web CMS kontra Collaboration

Web CMS kontra Collaboration Web CMS kontra Collaboration Sammenligning mellem Sitecore og Sharepoint Lars Fløe Nielsen, Evangelism ln@sitecore.net Page 1 Sitecore har dyb integration til Microsoft Sitecore har integration til mange

Læs mere

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 Kundecase Region Syddanmark Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Hvorfor mobility hos Region Syddanmark Behov og forventede gevinster Udvælgelsesprocessen

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

IT-drift konferencen 2014. Big Data know. act. grow.

IT-drift konferencen 2014. Big Data know. act. grow. IT-drift konferencen 2014 Big Data know. act. grow. Kort om mig selv Jens-Jacob T. Aarup Medstifter / partner Salgs- og marketingdirektør Inspari A/S // 2 Passioneret omkring udnyttelse af data Fokuseret

Læs mere

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring De 5 Benspænd Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring I har et ERP-system, der håndterer jeres transaktioner og i nogen grad rapportering. Men måske oplever I også, at et ERP-system har nogle begrænsninger,

Læs mere

Intelligent kontrol med SAS

Intelligent kontrol med SAS Intelligent kontrol med SAS Hvordan sikrer du dig gennemsigtighed i kontrollen? Business Development Manager Malene Haxholdt 19. april 2007 Agenda Kontrolopgaven Data mining og kontrol Hvad er data mining?

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

Den bedste løsning er den som bliver anvendt

Den bedste løsning er den som bliver anvendt Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt har

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Xergi skaber avanceret økonomi- og ledelsesrapportering på få minutter

Xergi skaber avanceret økonomi- og ledelsesrapportering på få minutter Xergi skaber avanceret økonomi- og ledelsesrapportering på få minutter Med en business intelligence løsning udviklet af Solitwork har Xergi fået en mere fleksibel platform til at styre virksomheden. Løsningen

Læs mere

Styrk dine relationer Microsoft Dynamics CRM 2015

Styrk dine relationer Microsoft Dynamics CRM 2015 INDLÆG 11 MSCRM 2015 Styrk dine relationer Microsoft Dynamics CRM 2015 Lars Grønning Tranders 04.11.2015 10.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Lars G. Tranders Uddannelse Rolle Certificeringer Handel & Kontor,

Læs mere

Agenda. Kort om YouSee. Udfordringer & Vision. Setup & Dataflow. Dynamikken i løsningen. Resultater og femtiden

Agenda. Kort om YouSee. Udfordringer & Vision. Setup & Dataflow. Dynamikken i løsningen. Resultater og femtiden Agenda Kort om YouSee Udfordringer & Vision Setup & Dataflow Dynamikken i løsningen Resultater og femtiden Agenda Kort om YouSee Udfordringer & Vision Setup & Dataflow Dynamikken i løsningen Resultater

Læs mere

Rey Consulting - Konsulent CV

Rey Consulting - Konsulent CV Personlige oplysninger: Maria Rey Jacobsen Hagbardsvej 37, 3650 Ølstykke Mobil: 5240 3904 Profil: Jeg er en forretnings- og løsningsorientret konsulent med fokus på optimering af brugernes anvendelse af

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

Skabt til værdiskabelse i en kommunal kontekst. Skabt til automatisering af gentagelsespræget arbejde

Skabt til værdiskabelse i en kommunal kontekst. Skabt til automatisering af gentagelsespræget arbejde Municipal Skabt til værdiskabelse i en kommunal kontekst Automatic Skabt til automatisering af gentagelsespræget arbejde Robot Skabt som softwarerobot til at arbejde på brugerflader Caseworker Skabt til

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering 26.05.2011 Bjørn Nedergaard Jensen Berlingske Media 2 En af Danmarks største medieudgivere og leverandør af både trykte og digitale udgivelser. Koncernen

Læs mere

Business Planning & Management software

Business Planning & Management software Business Planning & Management software EffectMakers - profitabel udvikling af forretning med nøglekunder EffectMakers Business Management System (BMS) er svaret på leverandørernes væsentligste udfordringer

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Fra data til viden. Michael Nielsen, Business Advisor, Data Management, Nordic Center of Excellence

Fra data til viden. Michael Nielsen, Business Advisor, Data Management, Nordic Center of Excellence Michael Nielsen, Business Advisor, Data Management, Nordic Center of Excellence Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. - sådan hænger SAS -applikationerne sammen Målsætning» Illustrere

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Basic Analytics. Martin Skøtt, Online Marketingchef, Novicell @martinskott

Basic Analytics. Martin Skøtt, Online Marketingchef, Novicell @martinskott Basic Analytics Martin Skøtt, Online Marketingchef, Novicell @martinskott Agenda Praktisk information Kort om Novicell Intro til web analytics Introduktion til Analytics Afrunding Spørg løs undervejs Kort

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

Microsoft Inspirationsseminar

Microsoft Inspirationsseminar Microsoft Inspirationsseminar Dansk Byggeri effektiviserer dokumenthåndtering med TeamShare Thomas Bargholz Produktansvarlig for TeamShare Lector Mikkel Faarup Projektleder på Dansk Byggeri Lector Hvad

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Automatisering af manuelle processer Dybdescreeningworkshop Slides til workshop 1 Oktober 2017

Automatisering af manuelle processer Dybdescreeningworkshop Slides til workshop 1 Oktober 2017 Automatisering af manuelle processer Dybdescreeningworkshop Slides til workshop 1 Oktober 2017 Indhold Værktøj Output Screeningsprocessen Oversigt over forløb 1. Forberedelse 2. Ledelsesworkshop 3. Dybdescreening

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Michael Hviid Garver Senior Business Advisor. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Michael Hviid Garver Senior Business Advisor. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Analytics som salgsafdelingens forlængede arm Michael Hviid Garver Senior Business Advisor Customer intelligence Optimering af KUNDEVÆRDI Hvad er potentialet af en kundeaccount? Hvilken opsalgsmulighed

Læs mere

Jobindsats.dk oplæg på seminar om resultatstyring i det offentlige. 26. November 2008

Jobindsats.dk oplæg på seminar om resultatstyring i det offentlige. 26. November 2008 Jobindsats.dk oplæg på seminar om resultatstyring i det offentlige 26. November 2008 Programmet Introduktion/demo af Jobindsats.dk Opbygningen og indholdet i Jobindsats. Idegrundlaget Data og omfanget

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

It i gymnasiet En ny start

It i gymnasiet En ny start It i gymnasiet En ny start Michael E. Caspersen Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet It for alle It, et alment fag kreativt revolutionerende grænseoverskridende meningsfuldt udbud for alle inspiration

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Dennis Cassøe Mobil: 29 89 89 01

Dennis Cassøe Mobil: 29 89 89 01 Dennis Cassøe Mobil: 8 8 0 3consult.dk Email: dennis@3consult.dk Navn: Dennis Cassøe Årgang: IT-: Profil: Roller: Brancher: år Forretningsfokuseret IT-Arkitekt IT-Chef, IT-Arkitekt, Projektleder, Udvikler,

Læs mere

Avancerede analysemetoder i den offentlige sektor

Avancerede analysemetoder i den offentlige sektor Avancerede analysemetoder i den offentlige sektor IT Historisk betydning for SKAT Data Warehouse Side 2 Big data i SKAT i dag Elektronisk borgerkontakt Udarbejdelse af standardrapporter til skattemedarbejdere

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere