Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation"

Transkript

1 Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000 Frederiksberg Kære beboer Da der er sket ændringer i programmet, og da der har været rejst tvivl om fortolkningen af dagsordenens punkt 2, har vi valgt at dele vores generalforsamling op i 2: 13. juni 2014 Et beboermøde vedrørende en eventuel dannelse af Andelsboligforeningen Sofiegården. Den egentlige generalforsamling. I får derfor hermed en revideret dagsorden. Vi håber på et stort fremmøde til både beboermøde og generalforsamling. Beboermøde vedrørende oprettelse af andelsboligforening Allehusene på Jægersborg Allé er blevet solgt til beboerne som andelsboliger pr. 1. juni 2014, og vores ejendom er, efter det oplyste, ved at blive solgt til en investor, hvorefter vi beboere skal have ejendommen tilbudt som andelsboliger på lige vilkår. Beboerrepræsentanterne har derfor, i samråd med Initiativgruppen (en gruppe beboere i ejendommen, som har taget initiativ til at undersøge mulighederne for at stifte en andelsforening, hvis et salg af ejendommen bliver en realitet), valgt at indbyde: Advokat Henrik Qwist, fra SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab Zaza H. Jakobsen fra Lejernes LO Hovedstaden Niels Jørgen Schelde fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) Der vil efter hvert af de 3 oplæg være mulighed for at stille spørgsmål fra salen. Det er vort ønske, at alle beboere i Sofiegården på denne måde kan få et indblik i, hvad der kan komme til at ske og hvordan de forskellige processer forløber, i forbindelse med et salg. Dagsorden beboermøde vedrørende oprettelse af andelsboligforening 1. Velkomst og oplæg Velkomst ved Nynne Sorgenfrei fra initiativgruppen. Valg af ordstyrer. Valg af referent Oplæg ved Advokat ved Henrik Qwist med efterfølgende spørgsmål fra salen Oplæg ved Zaza Jacobsen, LLO, med efterfølgende spørgsmål fra salen Oplæg ved Niels Jørgen Schelde, ABF, med efterfølgende spørgsmål fra salen Debat. 2. Valg til Arbejdsgruppe for oprettelse af Andelsboligforeningen Sofiegården Beboerrepræsentanterne foreslår, at der allerede nu, selv om vi endnu ikke officielt har fået tilbudt at købe ejendommen af Arkitekternes Pensionskasse, vælges en formel Arbejdsgruppe (Initiativgruppe) for oprettelse af Andelsboligforeningen Sofiegården, som kan repræsentere os lejere i kontakten med rådgivere, finansieringsinstitutter og Arkitekternes Pensionskasse. Arbejdsgruppens formål er at tilvejebringe det bedst mulige beslutningsgrundlag, så vi hver især kan tage stilling til om vi vil fortsætte som lejere, eller købe vores lejlighed som andelsbolig, hvis/når vi bliver tilbudt at købe ejendommen af Arkitekternes Pensionskasse.

2 2/6 Arbejdsgruppens første opgave er at undersøge, hvor stor interessen er for at stifte en andelsboligforening, og om der er grundlag for at udarbejde et reelt beslutningsgrundlag for stiftelse af en andelsboligforening. Vi kan kun stifte en andelsboligforening og købe ejendommen på andelsbasis, hvis mindst 1/3 af vi lejere ønsker at være medlem af foreningen. Selvom mindst 1/3 af lejerne ønsker at stifte en andelsboligforening, kan Arkitekternes Pensionskasse dog afvise ønsket om køb af ejendommen, hvis det er under halvdelen af ejendommens lejere, som ønsker at blive andelshavere. Derudover kan Arkitekternes Pensionskasse afvise købstilbuddet, hvis vi (dvs. de beboere som ønsker at være andelshavere) ikke kan dokumentere, at vi kan betale den kontante udbetaling på ejendommen. Arkitekternes Pensionskasse kan desuden afvise vores accept af tilbuddet, hvis tilbuddet ikke når frem rettidigt. Det følger af lejeloven, at fristen for rettidig afgivelse af accept er 10 uger fra modtagelsen af tilbuddet, dog tæller juli ikke med. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor lejerne har modtaget den information, som de har ret til. Hvis ejeren af ejendommen ikke har medsendt informationer om vedligeholdelseskonti osv., vil tilbudsfristen først løbe fra det tidspunkt, hvor lejerne modtager oplysningerne. Det har, ifølge de oplysninger vi har kunnet indhente, i praksis vist sig, at mindst 60 % af en ejendoms lejere skal skrive under på at blive andelshavere, hvis stiftelsen af en andelsboligforening skal blive en realitet. Det er derfor nødvendigt, at Arbejdsgruppen så hurtigt som muligt får indhentet underskrifter fra samtlige beboere på, om de ønsker at være medlemmer af en andelsboligforening eller ej. Det er kun de personer, som står som lejere på lejekontrakten, der kan skrive under på om de vil være andelshavere eller ej. Når Arbejdsgruppen er valgt, bemyndiges den til at søge bistand om stiftelsen hos en Advokat. Arbejdsgruppen skal indhente tilbud på stiftelsesrådgivning fra mindst tre forskellige advokater med erfaring i stiftelse af andelsboligforeninger. Arbejdsgruppen skal hurtigst muligt udarbejde budget for sit arbejde og for rådgivning under dannelsen af en andelsboligforening. Dette budget skal godkendes af de beboere, som er interesserede i at blive andelshavere, da enhver udgift til arbejdsgruppens arbejde skal afholdes af de kommende andelshavere. Hvis det ikke lykkes at danne en andelsboligforening, skal udgifterne til arbejdsgruppens arbejde dækkes af de beboere, som har skrevet under på, at de er interesserede i, at der bliver oprettet en andelsboligforening. Vi må i den forbindelse understrege, at der ikke bliver (og ikke vil blive) brugt penge fra beboerrepræsentationens konto til arbejdsgruppen. De 3 oplægsholdere på beboermødet deltager på mødet uden at få honorar. Nedenstående medlemmer af initiativgruppen: Hanne Sørensen Anne Louise Rasmussen Freja Bange Nyboe Nynne Sorgenfrei Charlotte Molnar Ove Bech Holdensen er alle villige til at stille op til valg til Arbejdsgruppen, men på grund af tidspresset er det nødvendigt at Arbejdsgruppen bliver suppleret, så hvis du på forhånd ved at du ønsker at stille op til valg til Arbejdsgruppen, så send meget gerne en til: Det er selvfølgelig også muligt at stille op til valg til Arbejdsgruppen på beboermødet.

3 3/6 Supplerende oplysninger til beboermødet Advokat Henrik Qwist Henrik har i hele sin karriere beskæftiget sig med fast ejendom. Efter mere end 20 års partnerskab hos Nielsen & Thomsen Advokater, har Henrik valgt nye udfordringer og er pr. 1. november 2012 indtrådt som partner i SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab. Henriks kerneområder er andelsboligret, finansieringsret og almene boligorganisationer. Henrik har gennem årene stiftet flere af Danmarks største andelsboligforeninger og har ført en lang række principielle sager om andelsboligret for Højesteret. Henrik har netop hjulpet Allehusene i Gentofte, som også var ejet af Arkitekternes Pensionskasse, med at stifte Andelsforening, hvilket var en realitet den 20. maj 2014, med overtagelse af ejendommen pr. 1. juni Henrik er derfor allerede godt inde i den aktuelle sag. Henrik har et indgående kendskab til selve processen i at stifte en Andelsforening, og han vil kunne svare på de fleste juridiske og økonomiske spørgsmål, på et overordnet plan. Zaza H. Jacobsen fra Lejernes LO Hovedstaden Zaza H. Jakobsen fra Lejernes LO Hovedstaden er inviteret, for at kunne fortælle om, hvad der kan ske (og ikke ske), ved et forestående salg af ejendommen, hvis man fortsætter som lejer. Uanset om det bliver som lejer under ny ejer, eller i en Andelsforening. Zaza H. Jakobsen fra Lejernes LO Hovedstaden vil ligeledes kort fortælle mere om de kommende ændringer i Lejeloven. Niels Jørgen Schelde fra ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) er en uafhængig landsdækkende interesseorganisation, som har til formål at varetage private andelsboligforeningers interesser. ABF er en non-profit organisation uden kommercielle interesser. Niels Jørgen deler på beboermødet ud af sin meget store erfaring om at stifte andelsboligforeninger.

4 4/6 Generalforsamling Du inviteres hermed til Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation, der afholdes tirsdag den 24. juni 2014, klokken i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000 Frederiksberg Metronomen på torvet ved Aksel Møllers Have. Dagsorden generalforsamling Velkomst Velkomst ved beboerrepræsentant Ove Bech Holdensen. Valg af ordstyrer. Valg af referent. 1. Orientering fra DEAS og Arkitekternes Pensionskasse Punktet udgår da DEAS ikke deltager i generalforsamlingen. 2. Beboerrepræsentationen Godkendelse af den skriftlige orientering om det forløbne års arbejde. 3. Regnskab Godkendelse af regnskab for beboerrepræsentationskontoen. 4. Altaner Er der tilslutning til at undersøge nye muligheder for etablering af altaner. 5. Valg til Beboerrepræsentanter Kirsten Vengsgaard og Ove Bech Holdensen genopstiller. Rasmus Søndergaard er fraflyttet og Rasmus Andersen (sup) stiller ikke op til valg som beboerrepræsentant. Vi opfordrer til at nye (eller gamle) lejere stiller op. 6. Valg af revisor Valg af revisor til revidering af regnskab for beboerrepræsentationskontoen. 7. Eventuelt Hvis du har nogle ting der skal tages op under eventuelt eller ønsker at stille op til valg som beboerrepræsentant eller som revisor, så send meget gerne en til: Med venlig hilsen Kirsten, Rasmus & Ove

5 5/6 Supplerende oplysninger til Generalforsamlingen Skriftlig orientering om det forløbne års arbejde Beboerrepræsentationen har i det forløbne år ikke haft så mange andre opgaver end at varetage beboernes interesser i forbindelse med det meget omtalte kommende salg af ejendommen, som nu ser ud til at blive en realitet. Udover dette har vi haft følgende aktiviteter: Rasmus Søndergaard sørgede for blomster ved legepladsen sommeren i Ove Bech Holdensen var den 2. november 2013 på beboerrepræsentationskursus. Kirsten har, af flere omgange, uden held forsøgt at få reguleret huslejen hos DEAS for en beboer, hvis husleje er sat op, uanset at lejligheden ikke er sat i stand. Ove Bech Holdensen har drøftet huslejespørgsmålet ved et møde med Zaza H. Jacobsen, Lejernes LO Hovedstaden, som har orienteret om proceduren: Hver enkelt lejer er nødt til at rejse sin egen huslejesag i Huslejenævnet, man kan ikke som beboerrepræsentation rejse huslejesager for alle berørte beboere på en gang. En huslejesag ved Huslejenævnet kan være en både langsommelig og besværlig proces, som ikke er uden økonomisk risiko for den pågældende lejer, da ejendommens ejer, når huslejenævnet har afgivet kendelse, kan vælge at lade huslejesagen køre som en sag ved domstolene, hvilket kan være en bekostelig affære. Når salget af ejendommen er blevet en realitet (eller vi får oplyst, at salget ikke bliver til noget i denne omgang) vil vi drøfte huslejen med ejeren af ejendommen, uanset om dette måtte være en ny Andelsboligforening, en ny investor eller fortsat er Arkitekternes Pensionskasse. Kirsten har forsøgt at formå DEAS til at igangsætte udskiftning af stigestrengene til brugsvandet, da vi modtager gentagne klager fra en beboer i ejendommen, som ikke har tilstrækkelig forsyning med koldt vand i bad og køkken. Udskiftningen er sat på budgettet i 2015 og DEAS har indtil videre meddelt, at arbejdet ikke bliver iværksat her og nu. Dette spørgsmål vil vi også drøfte med ejeren af ejendommen, uanset om dette måtte være en ny Andelsboligforening, en ny investor eller fortsat er Arkitekternes Pensionskasse.

6 6/6 Regnskab for beboerrepræsentationskontoen Samtlige bevægelser på beboerrepræsentationskontoen fremgår af nedenstående kontoudskrift fra Danske Bank.

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab 1 Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab Emne: Svar på udlejers varsel d. 19. marts, 2015 efter

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat. Generalforsamling Sandbakken/Lerdalen. Tirsdag, d. 17. marts 2015

Referat. Generalforsamling Sandbakken/Lerdalen. Tirsdag, d. 17. marts 2015 Referat Generalforsamling Sandbakken/Lerdalen Tirsdag, d. 17. marts 2015 Husk at se jævnligt på vores Hjemmeside, det er der informationerne kommer! Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Boligmarked 00:00:00. Start vignet

Boligmarked 00:00:00. Start vignet Boligmarked 00:00:00 Start vignet 00:01:11 Der er cirka 5 millioner mennesker i Danmark. Over halvdelen bor i en bolig, de ejer. Man kan også leje en bolig. Som regel er begge dele meget dyrt, så det kan

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere