Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,"

Transkript

1 Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University lenses, many of Iceland physics teachers groan the experiments are quite complex, and you need a lot of 1 glass Indledning lenses etc. Now that s not always available, and adjustments to the system can usually only be I thicker, mange you lærebøger have to om take differentiering out the current er lens der øvelser and put af in den the new slags, one. hvor Students studerende can then bliver observe bedt the om at situation finde ligningen before the for change tangenten and after til grafen the change for en given but it funktion is not exactly ved en a gradual given værdi, change f.eks. that lets x = them 1. Disse opgaver observe løses how the sædvanligvis path of light ved actually at differentiere changes. We funktionen, want to demonstrate finde værdien how af you differentialkvotienten can show the path of ved en light given through -værdi a lens, f.eks. with the help, of for dynamic at finde geometry hældningen software for tangenten (DGS). og derefter finde ligningen for en This linje material gennem can det be givne useful punkt for science f.eks. teachers, who can use it to model experiments with lenses, Software som GeoGebra eller en grafregner er virkelig nyttige redskaber i sådanne situationer for at kontrollere, om det udregnede svar giver mening, og også for at forbinde de algebraiske beregninger, der lige er lavet, til det faktiske geometriske objekt, der er fundet frem til. Opgaven kan løses på to måder another i part GeoGebra: penetrates ved the at glass udregne and continues differentialkvotienten there, in another og angle. dennes The værdi same happens eller ved when at the bruge tangentværktøjet. light reaches the other Differentialkvotienten surface of the lens kan again udregnes mathematics ved at is skrive required Derivative to calculate the eller angle in i indtastningsfeltet which the light is og reflected dens værdi and refracted. ved en given For ideal -værdi lenses, ved there at skrive is an easy f.eks. equation calculating i indtastningsfeltet. these Man effects kan but også this bruge is just tangentværktøjet a model, and it does for work at well få tangenten only with direkte thin lenses på et and bestemt with light punkt. falling Hvis in det gøres near the på den centre måde, of the skal lens. man With først thicker definere lenses punktet and light på grafen being for more funktionen off-centre, ved the at calculations skrive f.eks. DGS it is i possible indtastningsfeltet to simulate eller the properties bruge pegeværktøjet of a lens without og actually klikke having på grafen to use for a funktionen. lens, laser light, Fig. 1 Graf for en funktion med to af dens tangenter

2 GeoGebra kan give ekstremværdierne for polynomier og kan udregne numeriske yderpunkter for andre Modelling funktioner, optical hvis der opgives lenses et interval with Dynamic (kommandoen Geometry er Extremum), Software og der er også en kommando, der giver punkterne for polynomiers vendepunkt (InflectionPoint). En anden opgavetype kan f.eks. være: Hældningen af tangenten til i punktet er. Find værdien af a. Denne equipment. type It opgave is difficult kan kun enough løses to med show algebra, a ray of dvs. light den in air studerende you need differentierer smoke, dust funktionen, or any other erstatter way værdien of making af x light med visible. og To løser show the path of for light få in værdien materials, af a: you need special equipment smoke done by removing one piece hvilket and putting giver another piece in. To see what happens, så if you make a lens når thicker, opgaven you have er omdannet to take out til the en current spørgsmål lens and inden put for in the algebra, new one. viser Students det sig can ofte, then at observe det ikke the er nødvendigt situation before at lave the en change graf over and funktionen after the change eller kontrollere but it is not svaret. exactly a gradual change that lets them De light fleste through matematikbøger a lens with the indeholder help of dynamic også mere geometry komplicerede software (DGS). opgaver af samme type, der omfatter placering af relative minima og maksima, vendepunkter, integraler mv. Det antages i de fleste tilfælde, at udregningerne laves i hånden, og at opgaven konverteres til algebra, dvs. udregning af ligninger. Fokus er snarere på algebra fremfor den faktiske udformning af funktionen. Nedenfor mathematics er en beskrivelse teachers. Well, af, now hvor where man kan is the bruge mathematics? GeoGebra There til at is løse a lot den of it slags in there! opgaver If a ray med of en mere light grafisk hits the tilgang. glass surface Mange of af an de optical opgaver, lens, der a part er set of it på, gets stammer reflected fra back materiale in a certain fra et angle, gymnasium and i Island another [3]. part penetrates the glass and continues there, in another angle. The same happens when the light reaches the other surface of the lens again mathematics is required to calculate the angle in 2 effects Brug but af this skydere is just a model, and it does work well only with thin lenses and with light falling in near the centre of the lens. With thicker lenses and light being more off-centre, the calculations Det become er ved more at bruge complex, GeoGebra and from meget the equations nemt undersøge, alone it would hvad be der difficult sker, når to see man what ændrer happens. værdien With af et (eller DGS it flere) is possible parametre, to simulate som the optræder properties i definitionen of a lens without af en actually funktion having som to den use a ovenfor. lens, laser Et light, sådant parameter defineres ved at vælge skyderværktøjet og klikke på visningen Graphics view. Derefter åbnes et lille vindue: Fig. 2 Dette vindue bruges til at indstille værdien for intervallet af parametret mv. Eksemplet ovenfor løses ved at oprette en skyder a og derefter definere funktionen ovenfor ved at skrive i indtastningsfeltet. For at GeoGebra kan forstå, skal man enten skrive eller.

3 This material can be Fig. useful 3 Funktionen for science f(x) teachers, med den who oprindelige can use it værdi to model på [?] experiments with lenses, I simulation, figuren ovenfor the pedagogic blev først value skyder is not a defineret quite the og same), derefter but funktionen complementing it.. Derefter It can as defineres well be useful punktet light hits the glass i indtastningsfeltet surface of an (det optical betegnes lens, a A), part og of tangentværktøjet it gets reflected back in a certain bruges angle, for and at another part penetrates the glass and continues there, in another angle. The same happens when the få light tangenten reaches til the other i det surface punkt. of Nu the bruges lens hældningsværktøjet again mathematics is required for at markere to calculate tangentens the angle in hældning. which the Den light ønskede is reflected værdi and af refracted. findes For ganske ideal enkelt lenses, ved there at flytte is an skyderen, easy equation til værdien calculating af these effects but this is just a model, and it does work well only with thin lenses and with light falling in hældningen near the centre er. of the lens. With thicker lenses and light being more off-centre, the calculations DGS it is possible to simulate the properties of a lens without actually having to use a lens, laser light, Fig. 4 Værdien giver den ønskede hældning Opgave: Grafen for funktionen har et minimum ved punktet og går gennem punktet. Find værdien af og ved at bruge skyder i GeoGebra (man skal ændre det interval, som er defineret udfra. Dette gøres ved at højreklikke på skyderen og vælge Object Egenskaber). Opgave: Der er en given funktion Fig.1 Reflection of light at a plane. Tangenten surface. til i punktet er vinkelret på linjen. Find værdien af og med skyderne i GeoGebra. Bemærk: Overvej, i hvilken rækkefølge skydernes værdi skal ændres.

4 simulation, Fig. 5 Grafen the for pedagogic value is not quite med the en same), tangent but gennem complementing punktet it. It can as well be useful. for mathematics Linjen teachers. Well, sammen now med where en is vinkelret the mathematics? linje, der There går gennem is a lot punktet of it in there! [?] If a ray of another part penetrates the glass and continues there, in another angle. The same happens when the 3 light 3.-grads reaches the other polynomium surface of the lens again mathematics is required to calculate the angle in Opgaven effects nedenfor but this is er just fra a et model, opgaveark, and it der does blev work udleveret well only til with gymnasiestuderende thin lenses and with [3]. light Det antages, falling in at de near studerende the centre løser of det the ved lens. at With bruge thicker algebra lenses efter differentiering. and light being more off-centre, the calculations Formålet er at finde et 3.-grads polynomium, der opfylder følgende DGS it is possible to simulate the properties of a lens without actually having to use a lens, laser light, betingelser: Funktionen har et minimum ved. og dens graf har et vendepunkt ved. Nedenfor er en række trin, som man kan gennemgå for at løse denne opgave med skydere i GeoGebra. 1. the Definer angle of tre incidence skyder (between, og the. Definer ray of 3.-grads light and polynomiet the normal) is equal to the angle of reflection: i indtastningsfeltet. Man kan gøre opgaven lidt nemmere ved at sikre sig, at skyderne kun omfatter hele tal. Dette gøres ved at højreklikke på skyderen og vælge Object egenskaber og under fanebladet Skyder sætte tilvæksten til Forsøg dig lidt frem med skyderne og prøv at finde værdier, så funktionen opfylder de givne betingelser. Læg især mærke til, hvilken virkning det har at ændre værdien af? 3. Skriv i indtastningsfeltet, højreklik på den viste graf, og vælg Properties. Skift farve på grafen for, så det er nemmere at skelne den fra grafen for. Skriv i indtastningsfeltet, og vælg en tredje farve til den fremkomne graf. 4. Udskift værdien af, og læg mærke til den virkning, det har på grafen for [?]. 5. Udskift værdien af Fig.1, og læg Reflection mærke of til light den virkning, at a plane det surface. har på grafen for. 6. This Det project er antaget, has been at funded f har with et vendepunkt support from ved the European Commission. Hvad siger in det its Lifelong os om grafen Learning for Programme? Kan Commission der findes cannot en værdi be held på responsible skyderen for, any der use opfylder which may denne be made betingelse? of the information contained therein.

5 7. Det er antaget, at har et minimum ved. Hvad siger det om grafen for? Kan der Andreas findes Ulovec en værdi på skyderen, der opfylder denne betingelse? Bemærk, at det måske er nødvendigt at ændre indstillingerne for skyderen. Det gøres ved at højreklikke på og vælge Properties. Grafen lenses, for many f skulle physics nu have teachers den ønskede groan facon, the experiments værdien are for quite d, der complex, giver den and rigtige you need placering a lot of af grafen, equipment. skal It stadig is difficult findes. enough to show a ray of light in air you need smoke, dust or any other way 8. glass Definer lenses punktet etc. Now that s not i indtastningsfeltet. always available, Udskift and adjustments værdien to af the, til system grafen can for usually går only gennem be punktet. Hvis det er svært at se grafisk, kan man skrive i indtastningsfeltet for at få en situation nøjagtig before værdi the (i change algebravinduet) and after the og change derefter flytte but it is, til not værdien exactly er a gradual. change that lets them 9. light De through rigtige a værdier lens with for the b, help c og of d dynamic er nu fundet, geometry og ligningen software for (DGS). funktionen skulle nu være i This algebravinduet. material can be useful for science teachers, who can use it to model experiments with lenses, another part penetrates the glass and continues there, in another angle. The same happens when the light reaches the other surface of the lens again mathematics is required to calculate the angle in effects but this is just a model, and it does work well only with thin lenses and with light falling in near the centre of the lens. With thicker lenses and light being more off-centre, the calculations DGS it is possible to simulate the properties of a lens without actually having to use a lens, laser light, Fig. 6 Løsningen på opgaven ovenfor Opgave: Hvis nu funktionen skal ændres, så vendepunktet er ved arbejdes med for at opnå det?, hvilken skyder skal der så Opgave: Hvad nu, hvis vendepunktet ifølge de nye oplysninger er ved? Opgave: Kan værdierne på skyderne ændres, så f(x) ikke har nogen ekstrema? Hvordan? Opgave: Kan værdierne på skyderne ændres, så f(x) ikke har noget vendetangenpunkt? Hvordan? En traditionel måde at løse den Fig.1 oprindelige Reflection opgave of light på at ville a plane være surface. at differentiere to gange og derefter This project bruge has oplysningen been funded with om support vendepunktet from the til European at få ligningen Commission in its Lifelong, Learning oplysningen Programme om

6 minimum til at få, og til sidst har man, eftersom er på grafen. Modelling optical lenses with Dynamic Geometry Software Opgave: Definer en skyder mere, og redefiner polynomiet som. Opsæt ligningerne (med blyant og papir), som man får, hvis denne funktion skal opfylde ovenstående forudsætninger. In optics when it Det comes skulle down nu give to show ligninger the path med of rays ubekendte, of light through så der er glass, en gruppe lenses funktioner, or systems der of opfylder lenses, many forudsætningerne. physics teachers Kan groan parametrene the experiments og redefineres are quite i complex, forhold til and for you at need få alle a lot 3.-grads of funktioner, equipment. der It is opfylder difficult forudsætningerne? enough to show a ray of light in air you need smoke, dust or any other way Opgave: done by Lav removing en tilsvarende one piece opgave and putting for et another 4.-grads piece polynomium. in. To see what happens if you make a lens Opgave: situation Lav before tilsvarende the change opgaver and after med the andre change funktionstyper, but it is not f.eks. exactly eksponentielle a gradual change og logaritmiske that lets them funktioner, trigonometriske funktioner mv. 4 reflection Opgaver and refraction med denne not instead løsningsmetode of the actual experiment (if one sees experiments only in Ikke for mathematics alle opgaver teachers. af denne Well, type now er nemme where at is løse. the mathematics? Hvis man prøver There løse is a en lot tilsvarende of it in there! opgave: If a ray of another Find part værdien penetrates af the a, så glass and continues there, in another opfylder angle. The same happens, when the på light samme reaches måde, the får other man surface ikke løsningen of the lens så nemt again som mathematics i de foregående is required eksempler. to calculate the angle in Når effects man begynder but this is at just gøre a model, det, der and blev it does gjort work før, kan well man only se, with at thin det ikke lenses er and så nemt with at light få en falling hældning med near nøjagtigt the centre værdien of the lens., dvs. With hældningen thicker lenses hopper and light mellem being store more og off-centre, små værdier. the calculations Det er derfor nemmere become more at klikke complex, på punktet and from på the skyderen equations og bruge alone it piletasterne would be difficult på tastaturet to see for what ændre happens. værdien With på skyderen. DGS it is possible Når det to gøres, simulate ses det, the properties at hældningen of a lens hopper without mellem actually værdier, having der to use er lidt a lens, større laser og light, mindre end etc. But. Det even er derfor the DGS, en god we ide need at mathematics indstille skyderen to create mere the præcist. simulation Højreklik in the first på place. for at gøre det, og vælg Object properties, hvorefter stigningen sættes til. Nu skal det selvfølgelig sikres, at GeoGebra 2 Easy bruger beginnings nok decimaler. light Det hits gøres a under plane Options, surface og derefter vælges Rounding. Med denne stigning ses det, at giver hældningen, og giver hældningen. Den korrekte værdi af er derfor et sted mellem de to. Fig. 7 Ændring af skyderens stigning Opgave: This project Prøv has at been forklare, funded hvad with support der sker. from Tip: the Løs European opgaven Commission med algebra. in its Lifelong Learning Programme Opgave: Commission Lav cannot stigningen be held endnu responsible mindre, for any og use prøv which at løse may opgaven. be made of the information contained therein.

7 Hvis man er tilstrækkeligt tålmodig til at arbejde med opgaven med endnu flere decimaler og mindre stigninger, Modelling skulle optical man til sidst lenses få det resultat, with at Dynamic Geometry ser ud til at komme Software meget tæt på de ønskede Andreas værdier Ulovec for hældningen. Tallet ser ud til at være tæt på en periodisk decimalbrøk, som kan konverteres til fraktionen, som er lige netop den løsning, man får ved at løse opgaven med algebra. 5 lenses, Newtons many physics lov teachers om groan køling the experiments are quite complex, and you need a lot of Ifølge of making Newtons light lov visible. om køling To show er ændres the path temperaturen of light in materials, på en genstand you need sig special proportionalt equipment med forskellen smoke i glass temperaturen lenses etc. på Now genstanden that s not always og det available, omgivende and medium. adjustments Det to the giver system differentialligningen can usually only be done by removing, hvor one T er piece temperaturen and putting på another genstanden, piece in. er To temperaturen see what happens på det if omgivende you make a medium, lens og thicker, k en you konstant. have to Denne take out ligning the current har løsningen lens and put in the new one. Students can then observe the observe how the path of light actually changes. We, hvor want c to er demonstrate en konstant. how you can show the path of Så light hvis through en kop a lens kaffe with med the en help temperatur of dynamic på geometry placeres software i (DGS). et rum ved ( ), og kaffen 5 minutter This material senere can har be temperaturen useful for science, kan teachers, man bruge who can de informationer use it to model til experiments at finde værdierne with lenses, for c og k reflection og således and få refraction en model, der not vil instead hjælpe of en the med actual at vurdere, experiment hvornår (if one kaffen sees kan experiments drikkes (f.eks. only in ved simulation, ). the pedagogic value is not quite the same), but complementing it. It can as well be useful Denne light hits type the opgaver glass surface løses i of reglen an optical med algebra, lens, a dvs. part man of it sætter gets reflected informationerne back a ind certain i en formel angle, and for at få another ligninger, part der penetrates skal løses: the glass and continues there, in another angle. The same happens when the light reaches Når t = the 0, other fås surface of the lens, så c = again 75, og mathematics formlen er is required to calculate. the angle in effects Når but t this = 5, is fås just a model, and it does, hvilket work well giver only [?] with thin lenses ( ) and with light falling in near the centre of the lens. With thicker lenses and light being more off-centre, the calculations Man become får derfor more complex, and from the equations, og det kan alone bruges it would til at be finde difficult ud af, to hvornår see what kaffen happens. har With temperaturen DGS it is possible to (i simulate løbet af ca. the 11 properties minutter). of a lens without actually having to use a lens, laser light, Det er nemt at tegne et billede af det i GeoGebra: Fig. 8 Afkøling af kaffe I stedet for at beregne k ovenfor, kunne man have oprettet en skyder for k og derefter ændret dens værdi, til kurven ville gå igennem [?] Man kan gøre opgaven mere interessant ved at variere informationerne med skyderen. Der er i figuren ovenfor en skyder (selvom den ikke blev brugt), men det giver ikke rigtigt mening kun at ændre dens værdi, fordi informationen Fig.1 om Reflection kaffens temperatur of light efter a plane 5 minutter surface. så også skulle ændres samt værdien af k (hvis er mindre end, vil kaffens temperatur være mindre end i løbet af 5 minutter).

8 Der skal bruges tre skydere mere, for temperaturen på genstanden i begyndelsen, for information Modelling om temperaturen optical efter lenses m minutter with og Dynamic endelig en skyder Geometry m for minutter. Software Det er nemt at nedskrive en formel for k i forhold til de givne parametre og skrive den i indtastningsfeltet i GeoGebra: ( ) Opgave: lenses, many Læg informationerne physics teachers ovenfor groan ind the i GeoGebra. experiments Antag are quite nu, at complex, kaffekoppen and you sættes need i a lot of vindueskarmen, equipment. It is hvor difficult temperaturen enough to show er a ray, og of efter light kun in air 3 minutter you need er temperaturen smoke, dust or nede any på other way. Hvornår of making kan light kaffen visible. drikkes? To show the path of light in materials, you need special equipment smoke Opgave: done by Brug removing modellen one piece ovenfor and igen putting for afkøling another piece af en in. dåsecola, To see der what fra happens starten har if you rumtemperatur. make a lens Køleskabstemperaturen thicker, you have to take er out the current, og den lens ideelle and put temperatur in the new for one. en cola Students er can then (det observe the selvfølgelig situation before en smagssag). the change Foretag and after nogle the change antagelser but for it is værdierne not exactly for a m gradual og change (man kan that evt. lets them eksperimentere observe how the med path det of og light sammenligne actually changes. med virkeligheden), We want to demonstrate og find ud how af, you hvor can længe show colaen the path skal of blive light i through køleskabet. a lens Prøv with nu the at help udskifte of dynamic køleskabet geometry med software fryseren (DGS). ( ), og løs opgaven ud fra det. Læg begge grafer ind i samme grafiske visning for at kunne sammenligne. 5 simulation, Skydere the pedagogic integration value is not quite the same), but complementing it. It can as well be useful Enkle light hits opgaver the glass inden surface for integration of an optical kan lens, løses a direkte part of i it GeoGebra, gets reflected dvs. back man in kan a certain definere angle, en funktion and og another bruge part kommandoen penetrates the Integral[f(x)] glass and continues for at få en there, primitiv in another funktion angle. og The kommandoen same happens Integral[ when f(x), the a, b] light for reaches at få den the other bestemte surface integral of the fra lens a til again b. Hvis mathematics man har is to required funktioner to calculate og the angle, in giver Integralmellem[f(x), g(x), a, b] integralen fra a til b. effects but this is just a model, and it does work well only with thin lenses and with light falling in I near denne the centre forbindelse of the bruges lens. With der thicker typisk lenses skydere and til light at being vise, more hvordan off-centre, hhv. the størsteværdien calculations og mindsteværdien become more complex, nærmer and sig værdien from the af equations integralen, alone når it antallet would be af intervaller difficult to øges. see what happens. With DGS it is possible to simulate the properties of a lens without actually having to use a lens, laser light, Fig. 9 Største- og mindsteværdier og integralen for en funktion Man kan også bruge skydere til at definere de dynamiske intervaller for integration.

9 Fig. 10 Integrering Dette simulation, kan være the nyttigt, pedagogic når value man skal is not studere quite the visse same), problemer but complementing inden for integration. it. It can as Der well er f.eks. be useful givet en for funktion mathematics, teachers. og man Well, skal besvare now where spørgsmålet, is the mathematics? over hvilket There interval is a lot er integralen of it there! af If a ray lig of med et light bestemt hits the tal. glass En sådan surface opgave of an vil optical som regel lens, blive a part løst of ved it gets at integrere reflected back, in udskifte a certain grænserne angle, and og another og derefter part penetrates løse opgaven. the glass and continues there, in another angle. The same happens when the light reaches the other surface of the lens again mathematics is required to calculate the angle in Med which skyderne the light is og reflected kan man and få refracted. GeoGebra For til ideal at beregne lenses, integralen there is an og easy derefter equation ændre calculating værdierne these og effects, til man but har this den is ønskede just a model, værdi. and it does work well only with thin lenses and with light falling in Nedenfor near the er centre opgave of the fra lens. en With matematikbog thicker lenses af Greenwell, and light Ritchey being more og Lial off-centre, [2]: the calculations En DGS sø it begynder is possible at blive to simulate forurenet the properties på et tidspunkt of a lens without med actually en hastighed having på to (i use gallons a lens, pr. laser time), light, der er etc. givet But af even formlen the [?] DGS, we need mathematics to create the simulation in the first place. hvor er tiden i timer. Samtidigt begynder et rensefilter at fjerne forureningen med en hastighed på [?] så the længe, angle søen of incidence er forurenet. (between the ray of light and the normal) is equal to the angle of reflection: Opgaven er nu at a) finde mængden af forurening efter timer, b) bruge en grafisk regnemaskine til at finde tidspunkt, hvor den hastighed, som forureningen kommer til søen med, er lig med den hastighed, som forureningen fjernes med, c) finde mængden af forurening i søen på det tidspunkt, der blev fundet under punkt b, og d) finde det tidspunkt, hvor al forureningen er fjernet fra søen.

10 another part penetrates the glass and continues there, in another angle. The same happens when the light reaches the other surface of the lens again mathematics is required to calculate the angle in which the light is reflected and Fig. refracted. 11 Del For a og ideal b af lenses, forureningsopgaven there is an easy equation calculating these effects but this is just a model, and it does work well only with thin lenses and with light falling in near the centre of the lens. With thicker lenses and light being more off-centre, the calculations Del a løses ved at integrere f(x) g(x) fra 0 til 12 og del b ved at finde skæringspunktet for de to DGS it is possible to simulate the properties of a lens without actually having to use a lens, laser light, grafer. Del c løses ved at integrere fra 0 til 25, hvilket giver 105 gallon forurening. Efter t = 25 timer oprenses forureningen hurtigere, end den foregår, så forureningsmængden nedsættes. Der er f.eks. ved t = 30 timer en forurening på 100 gallon. For at finde ud af hvornår al forureningen er oprenset, skal man finde den øverste grænse L af integralen, således at [?] ( ) Dette kan selvfølgelig løses ved at integrere funktionen i hånden og løse den for L, men det er ganske praktisk at bruge en skyder her. Dvs. der defineres en skyder L, integralen fra 0 til L beregnes, og skyderen flyttes, til man kommer til et svar, der er tilstrækkeligt tæt på 0.

11 another part penetrates the glass and continues there, in another angle. The same happens when the light reaches the other surface of the lens again mathematics is required to calculate the angle in effects Fig. 12 Efter but this 48 timer is just har a model, oprensningen and it does indhentet work well forureningen only with og thin oprenset lenses and den with ophobede light falling forurening near the centre of the lens. With thicker lenses and light being more off-centre, the calculations Opgave: DGS it is Løs possible opgaven to simulate ovenfor the ud properties fra den antagelse, of a lens at without forureningshastigheden actually having to use er dobbelt a lens, laser så hurtig. light, Opgave: Hvis det antages, at oprensningshastigheden er lineær, hvad skal den så være, for at situationen kan komme under kontrol på mindre end 24 timer? (Tip: definer en skyder for koefficienten g(x).) Referencer [1] GeoGebra, kan downloades fra [2] Greenwell, R. N., Ritchey, N.P. og Lial, M.L. (2003), Calculus for the Life Sciences, USA: Pearson Education. [3] Stærðfræði 403, Menntaskólinn við Hamrahlíð (2010).

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja Hreinsdóttir University of Iceland 1 Indledning I mange lærebøger om differentiering er der øvelser af den slags, hvor den

Læs mere

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Ján 1 Šunderlík Introduction og Eva Barcíková In optics when it comes down to show path of rays of light through glass, lenses or systems of lenses, m physics

Læs mere

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Modelling optical lenses with Dynamic Geometry Software Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Ján Šunderlík og Eva Barcíková 1 lenses, Indledning many physics teachers groan the experiments are

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Differentialregning. Ib Michelsen

Differentialregning. Ib Michelsen Differentialregning Ib Michelsen Ikast 2012 Forsidebilledet Tredjegradspolynomium i blåt med rød tangent Version: 0.02 (18-09-12) Denne side er (~ 2) Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Definition af

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Projektopgave Rumlige figurer. Matematik & Programmering Lars Thomsen Klasse 3.4 HTX Roskilde Vejledere: Jørn & Karl 05/10-2009

Projektopgave Rumlige figurer. Matematik & Programmering Lars Thomsen Klasse 3.4 HTX Roskilde Vejledere: Jørn & Karl 05/10-2009 Projektopgave Rumlige figurer Lars Thomsen HTX Roskilde Vejledere: Jørn & Karl 05/10-2009 Indholdsfortegnelse 0. Summary:... 4 1. Opgaveanalyse:... 5 1.1 Overordnet:... 5 1.2 Konkrete krav til opgaven:...

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Introduktion til Laplace transformen (Noter skrevet af Nikolaj Hess-Nielsen sidst revideret marts 2013)

Introduktion til Laplace transformen (Noter skrevet af Nikolaj Hess-Nielsen sidst revideret marts 2013) Introduktion til Laplace transformen (oter skrevet af ikolaj Hess-ielsen sidst revideret marts 23) Integration handler ikke kun om arealer. Tværtimod er integration basis for mange af de vigtigste værktøjer

Læs mere

Integralregning med TI-Interactive! Stamfunktioner Integraler Arealer Jan Leffers (2005)

Integralregning med TI-Interactive! Stamfunktioner Integraler Arealer Jan Leffers (2005) Integralregning med TI-Interactive! Stamfunktioner Integraler Arealer Jan Leffers (005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Stamfunktion og integralregning...3 Numerisk integration...3 Areal under

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

The EAL Jobportal. How to get started

The EAL Jobportal. How to get started The EAL Jobportal How to get started Be prepared Before you start You need to know the ID of your Uni login (WAYF login) You need a browser like Firefox, Safari, Google Chrome (or IE 9 or higher) You need

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

En guidet tur gennem Clilstore

En guidet tur gennem Clilstore En guidet tur gennem Clilstore Elementære skridt Dette er en trin for trin demonstration af hvordan man kan lave en online webside (Unit) med video samt tekst hvor alle ordene er kædet til en lang række

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Autodesk Simulation. Torben Christensen Niels Riis Christensen NTI CADCenter A/S

Autodesk Simulation. Torben Christensen Niels Riis Christensen NTI CADCenter A/S Autodesk Simulation Torben Christensen Niels Riis Christensen NTI CADCenter A/S Why Autodesk Simulation? A Comprehensive Portfolio of Solutions Mechanical Computational Fluid Dynamics Structural Plastics

Læs mere

18 stamtoner, version 1.0

18 stamtoner, version 1.0 18 stamtoner, version 1.0 Indhold / Contents 1) Information om spillet på dansk / Game information in Danish 2) Information om spillet på engelsk / Game information in English =============================================================

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Matematik B. Anders Jørgensen

Matematik B. Anders Jørgensen Matematik B Anders Jørgensen Løste opgaver: Juni 2015 Dette opgavesæt er givet til FriViden Dette opgavesæt blev lavet til en terminsprøve d. 7. april af Anders Jørgensen, VUC Vestsjælland Syd Karakteren

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

Når eleverne skal opdage betydningen af koefficienterne i udtrykket:

Når eleverne skal opdage betydningen af koefficienterne i udtrykket: Den rette linje og parablen GeoGebra er tænkt som et dynamisk geometriprogram, som både kan anvendes til euklidisk og analytisk geometri Eksempel Tegn linjen med ligningen: Indtast ligningen i Input-feltet.

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Newton-Raphsons metode

Newton-Raphsons metode Newton-Raphsons metode af John V. Petersen Indhold Indledning: Numerisk analyse og Newton-Raphsons metode... 2 Udlede Newtons iterations formel... 2 Sætning 1 Newtons metode... 4 Eksempel 1 konvergens...

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

i x-aksens retning, så fås ). Forskriften for g fås altså ved i forskriften for f at udskifte alle forekomster af x med x x 0

i x-aksens retning, så fås ). Forskriften for g fås altså ved i forskriften for f at udskifte alle forekomster af x med x x 0 BAndengradspolynomier Et polynomium er en funktion på formen f ( ) = an + an + a+ a, hvor ai R kaldes polynomiets koefficienter. Graden af et polynomium er lig med den højeste potens af, for hvilket den

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Differential- ligninger

Differential- ligninger Differential- ligninger Et oplæg 2007 Karsten Juul Dette hæfte er tænkt brugt som et oplæg der kan gennemgås før man går i gang med en lærebogs fremstilling af emnet differentialligninger Læreren skal

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative. MoreToMath 1 2. Matematik er mere end fakta MATEMATIK PROBLEMLØSNING SAMARBEJDE KOMMUNIKATION

Fremtiden tilhører de kreative. MoreToMath 1 2. Matematik er mere end fakta MATEMATIK PROBLEMLØSNING SAMARBEJDE KOMMUNIKATION Fremtiden tilhører de kreative MoreToMath 1 2 Matematik er mere end fakta MATEMATIK PROBLEMLØSNING SAMARBEJDE KOMMUNIKATION Matematik til aktive elever Med MoreToMath 1 2 vil dine elever glæde sig til

Læs mere

Anvendelse af matematik til konkrete beregninger

Anvendelse af matematik til konkrete beregninger Anvendelse af matematik til konkrete beregninger ved J.B. Sand, Datalogisk Institut, KU Praktisk/teoretisk PROBLEM BEREGNINGSPROBLEM og INDDATA LØSNINGSMETODE EVT. LØSNING REGNEMASKINE Når man vil regne

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

University of Copenhagen Faculty of Science Written Exam - 8. April 2008. Algebra 3

University of Copenhagen Faculty of Science Written Exam - 8. April 2008. Algebra 3 University of Copenhagen Faculty of Science Written Exam - 8. April 2008 Algebra 3 This exam contains 5 exercises which are to be solved in 3 hours. The exercises are posed in an English and in a Danish

Læs mere

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8. 2011 L&R Uddannelse A/S Vognmagergade 11 DK-1148 København K Tlf: 43503030 Email: info@lru.

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8. 2011 L&R Uddannelse A/S Vognmagergade 11 DK-1148 København K Tlf: 43503030 Email: info@lru. 1.1 Introduktion: Euklids algoritme er berømt af mange årsager: Det er en af de første effektive algoritmer man kender i matematikhistorien og den er uløseligt forbundet med problemerne omkring de inkommensurable

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Opgave 1 10. Opgave 2 Andengradsligningen løses, idet. Opgave 3. 11 er en løsning til ligningen, da:

Opgave 1 10. Opgave 2 Andengradsligningen løses, idet. Opgave 3. 11 er en løsning til ligningen, da: 7. marts 0 FVU AVU HF X FAG : Matematik B ark nr. antal ark 8 Opgave 0 a b 5 a b 5 = b 3 er en løsning til ligningen, da: = 9 = 3 Opgave Andengradsligningen løses, idet a = b = 3 c = 4 d (diskriminanten)

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Koblede differentialligninger.

Koblede differentialligninger. 2. 3. 4. Koblede differentialligninger. En udvidelse af Newtons afkølingslov løst numerisk ved hjælp af integralkurver. Sidste gang så vi på, hvordan vi kunne opstille og løse en model for afkølingen af

Læs mere