LEJER I DANMARK NR Forår 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEJER I DANMARK NR. 63 - Forår 2011"

Transkript

1 LEJER I DANMARK NR Forår 2011 Privat udlejning LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN Lejer fik i erstatning Normalt er det meget svært for en lejer at få erstatning af en udlejer som følge af mangler ved lejemålet. Men da gelænderet brast, lykkedes det for en ung mand, der boede til leje i Løgstør i Nordjylland. Rune J. boede i 2005 til leje i en ejendom, der var ejet af en lokal fabrikant. På ulykkestidspunktet var han i gang med et genoptræningsforløb på Vejle Fjord som følge af en trafikulykke i Han var hjemme for at holde weekend. Fredag aften var han og kæresten i Aalborg, hvor de var ude at spise. Han fik et par glas vin til maden. De kørte hjem, så de var i Løgstør ca. kl De gik ind på en café, hvor han drak en enkelt øl. Cirka kl kørte kæresten hjem, og han gik selv op i sin lejlighed. Efter han havde sovet et par timer, besluttede han, at han ville en tur ned i byen. Han gik ned ad trappen i opgangen. Der var ikke noget lys på opgangen, da pæren ikke var blevet skiftet. Da han var et sted mellem 2. sal og reposen på 1. sal, faldt han ud over og ned. Han faldt, fordi han ville tage fat i gelænderet. Men gelænderet var der ikke, og så faldt han udover. Gelænderet havde manglet i flere måneder. Faldt 3 meter Han fortsatte nedad og landede på stueniveauet. Han vurderer faldhøjden til at være ca. 3 meter. Han slog sit hoved kraftigt på trappetrinene/kanterne på vej ned. Han kunne derfor ikke huske noget, da han kom ud på sygehuset. Han lå i opgangen et godt stykke tid efter faldet. En af hans kammerater, som også boede der, kom og spurgte, hvad der skete. Kammeraten hjalp ham op i sin lejlighed. Senere blev der tilkaldt en ambulance, og Rune kom på hospitalet. Tvivlsom forklaring Udlejeren, Arne A. forklarede i retten, at han førte tilsyn med ejendommen jævnligt, og at der ikke havde været noget galt med gelænderet inden ulykken. Da Runes mor ringede og fortalte om ulykken, besigtigede han trappen og konstaterede, at gelænderet var ødelagt som følge af hærværk. Han havde straks fået en smed til at sætte et nyt gelænder op. Han mente, at ulykken måtte tilfortsættes side 2 Lovarbejdet privatiseres Liberal Alliance: Ingen fortrydelsesret for lejere Beslutningsforslag - kontrakter skal være bindende A ndelsboligspekulation Returneres ved varig adresseændring side 3 side 4 side 5 Hvordan er det nu det er? Tragedien på Samsø Ophævelse af lejemål side 6-7 ejer reddet i sidste Løjeblik Afsender: Danmarks Lejerforeninger Sankt Peders Stræde 2, 1. sal 4000 Roskilde side 8-9 side side side 16

2 2 «Lejer i Danmark Forår 2011 LEJER I DANMARK Nr. 63 Forår 2011 Udgivet af Danmarks Lejerforeninger. Oplag: Ca Tryk: OTM, Postboks 209; 7430 Ikast. Redaktion: Jakob Lindberg (ansvh.), Bodil Kjærum og Henrik Stougaard. Danmarks Lejerforeninger: Telefon: ; Fax: Hjemmeside: Elektronisk postadresse: Postadresse: Sankt Peders Stræde 2, 1., 4000 Roskilde Daglig Ledelse: Bodil Kjærum (Roskilde), Landsformand. S. P. Laursen (Randers), Næstformand. Søren Ramsing (Sydfyn), Kasserer. Sekretariat: Organisatorisk sekretær: Jakob Lindberg (Køge) Landssekretær: Henrik Stougaard (Roskilde) Kontingent: Det lokale medlemskontingent mv. fastsættes lokalt. Lokalforeningernes årskontingent til Danmarks Lejerforeninger udgør i 2010: 79 kr. pr. husstand. Redaktionen af dette blad er afsluttet 1. marts 2011 Sommer 2011, deadline: 15. maj 2011 Efterår 2011, deadline: 15. august 2011 Vinter 2011/2012, deadline: 15. december 2011 Forår 2012, deadline: 15. februar 2012 KORT OM DANMARKS LEJERFORENINGER Danmarks Lejerforeninger blev stiftet i Stiftelsen skete på baggrund af en række lejerforeningers ønske om en landsdækkende organisation, som er uafhængig af partipolitiske interesser. Indmeldelse i Danmarks Lejerforeninger sker altid gennem en lokalforening: Den nærmeste lejerforening, der er tilsluttet Danmarks Lejerforeninger. Danmarks Lejerforeninger betragter det som een af sine opgaver, at sikre de bedst mulige betingelser for det frivillige ulønnede arbejde i lokalforeningerne. Aktiviteterne omfatter derfor blandt andet: Gratis kurser, udgivelse af bladet Lejer i Danmark og udsendelse af informationspjecer om lejernes rettigheder. Skulle man ønske yderligere informationer, eksempelvis Danmarks Lejerforeningers Love eller Princip & Arbejdsprogram, kan disse findes på dk/dl, men man er også velkommen til at kontakte os. ABONNEMENT PÅ LEJER I DANMARK Dette blad Lejer i Danmark, eller lokaludgaver heraf sendes gratis til medlemmer af Danmarks Lejerforeninger, samt til en række relevante institutioner, organisationer og personer. Hvis man ikke er blandt disse, og ønsker at modtage bladet uden samtidig at blive medlem af Danmarks Lejerforeninger; kan man tegne abonnement på bladet ved henvendelse til hovedkontoret. Prisen for et helt år er 120 kr. Lejer fik i erstatning fortsat fra forsiden skrives Runes fuldskab. Andre vidneudsagn i sagen rokkede dog alvorligt ved udlejerens forklaring. En nabo bevidnede f.eks. at der i flere måneder efter ulykkestidspunktet ikke var sat noget gelænder op. Lignende forklaringer kom fra to tidligere beboere i ejendommen. Runes mor Runes mor forklarede i retten, at hun i den pågældende periode tit var hos sin søn, som havde behov for hjælp på grund trafikulykken Hun havde to gange ringet til udlejeren om gelænderet. Gelænderet var meget løst, og der manglede et par balustre. Gelænderets stand blev dårligere og dårligere. Til sidst var der slet ikke noget gelænder med undtagelse af få balustre. Da ulykken skete, manglede hele svinget ved 1. sal. Det var derfor, Rune faldt ned. Gelænderet blev ikke sat op, inden Rune nåede at flytte i august Byrettens dom Dommeren i Ålborg lagde til grund, at udlejer havde vist forsømmelighed ved ikke at holde gelænderet i ordentlig stand. Alligevel fik Rune ikke medhold i sit erstatningskrav. For det første kom det ham til skade, at han først havde krævet erstatning 1 ½ år efter ulykken. For det andet mente dommeren ikke, at Rune havde bevist, at det var det manglende gelænder, der var årsagen. Der kunne være andre årsager blandt andet at Rune havde været fuld, da ulykken skete. Landsretten Da sagen kom for landsretten i Viborg bedømte man sagen anderledes. Dommerne mente, at Rune havde ført bevis for, at det var det manglende gelænder, der var årsag til ulykken. Og dommerne mente ikke, at Rune havde indtaget spiritus i et sådant omfang, at han derved havde udvist egen skyld. Retten mente heller ikke, at han havde fortabt sit krav ved at vente 1½ år med at rejse sagen. Rune blev tilkendt en erstatning på kr. Oveni kom et mindre beløb i procesrente. U V. Dom afsagt af Vestre Landsret, den 5. juli Refereret fra Tidsskrift for Bygge og Boligret. TBB Lejeren var repræsenteret af advokat Claus Rehl. Parternes navne er ændret.

3 Forår 2011 Lejerne og folketingsvalget Det nye parti Liberal Alliance (LA) har fået den idé, at der kan være stemmer i at kræve lejelovgivningen svækket. LA's krav om ændring er i hvert fald ikke til lejernes fordel, bestemt ikke. Et af LA's synspunkter er feks. at lejerne ikke længere skal kunne få huslejenævnet til at vurdere om lejer betaler for meget i husleje. Ifølge LA er det udlejeren af en beboelseslejlighed, der uden regulering skal have ret til at fastsætte huslejen. Baggrunden for LAs forslag til en sådan ureguleret huslejefastsættelse er helt åbenlyst, at LA er faldet pladask for den bølge af avisartikler mv. der giver det vrængbillede af virkeligheden, at de gældende regler skulle være så forfærdeligt uretfærdige for udlejerne. Historier der går på, at nogle boligejere er kommet i klemme, når de - presset af det hårdt ramte boligmarked - og uden at sætte sig ind i regler mv., hovedløst har kastet sig ud i udlejning af boliger. Medie-indlæg, der prøver at få det til at se retfærdigt ud, at LEJERNE skal betale for både almindelige driftsudgifter, samt ydelsen på det lån udlejer til enhver tid har optaget i boligen. Altså at lejer skal betale afdragene (opsparingsdelen) af både købslånet og efterfølgende lån optaget til forbrug, uden at få noget som helst igen ved fraflytning. Faktisk er princippet i tankegangen hos LA, at udlejer simpelt hen skal kunne kræve det han kan få overtalt en boligsøgende lejer til at betale. Det virker som om man i LA fuldstændig har glemt, at fast ejendom er en investering, og at boligejerne under normale omstændigheder kan tage store lån til forbrug, med boligen som sikkerhed. Dette er lige for øjeblikket ikke muligt, og så mener LA altså, at de ramte boligejere skal hjælpes. Måden dette foreslås gjort på, er, at lejerne skal betale "bistandshjælpen" til de uforsigtige vovehals-udlejere. Det bliver i så fald de mennesker (generelt med lav indkomst) der har akut brug for en lejebolig, der vil komme til at betale. Modtagerne bliver de mennesker (generelt med højere indkomster) der investerer i en ejerbolig. - Det er omvendt Robin Hood. Imiddelbart ser det heldigvis ikke ud til, at LA her og nu kan få nogle af de øvrige partier på Christiansborg med på sine forslag om så voldsomme forringelser for lejerne. Det der gør, at vi alligevel opfordrer til ekstra påpasselighed, er, at den nuværende regering jo er under hårdt pres, og dette pres vil næppe være mindre, hvis de efter valget skulle få en chance for at samle et nyt flertal bag sig. Landets lejere bør holde øjne og ører ekstra åbne frem til det snarligt kommende folketingsvalg. Vi må forhindre, at der sælges ud" af den nuværende beskyttelse af lejerne. Den er manglefuld nok i forvejen! Lovarbejdet privatiseres Lejer i Danmark «3 Socialministeriet vidste ikke, hvornår en ny regel om overskud i almene boliger trådte i kraft. Det havde man overladt til Landsbyggefonden at bestemme. Et medlem af Køge Lejerforening spurgte mig en dag, hvornår en ny regel om tilbagebetaling af overskud i en almen afdeling skulle træde i kraft. Jeg undersøgte sagen. Ifølge bekendtgørelsen skulle den træde i kraft den 1. januar Desværre stod der ikke noget om, hvordan dette helt præcist skulle forstås. Skulle det gælde for alle de regnskaber, der blev afsluttet i 2010 eller skulle det gælde for de regnskaber, der blev påbegyndt den 1. januar 2010 og senere. Jeg ringede til Socialministeriet. Juristen, jeg talte med, kunne ikke besvare spørgsmålet. Han mente, at de havde skrevet det ned et eller andet sted, men kunne ikke lige komme i tanke om hvor. Det viste sig, at ministeriet havde overladt fortolkningen af bestemmelsen til Boligselskabernes Landsbyggefond. Juristen måtte ringe over til Landsbyggefonden og spørge. Senere ringede han mig op og fortalte, at den nye regel først skulle gælde for de regnskaber, der blev påbegyndt 1. januar 2010 og senere. Vort medlem gik derfor glip af tilbagebetaling af ca kr. over tre år. Baggrund I 2009 udsendte Socialministeriet en ny bekendtgørelse om drift af almene boliger. Én af ændringerne var en ny paragraf - 74 som indfører en ny resultatkonto i den kontoplan, som alle almene boligorganisationer skal benytte. Denne tekniske ændring vil få stor praktisk betydning i de almene afdelinger. Ændringen betyder, at både overskud og underskud skal afvikles over 3 år. Hvis der i en afdeling er et overskud på f.eks kr. pr lejemål i regnskabet for 2010, så skal lejen nedsættes med 1000 kr. pr. lejemål i hvert af regnskabsårene 2012, 2013 og Tidligere kunne administrationsselskaberne gemme pengene i afdelingernes henlagte midler. Pres Danmarks Lejerforeninger pressede i mange år på, for at få ændret disse regler. Det var ødelæggende for den almene sektors renommé som værende en ikke-profit-drevet boligform, at nogle afdelinger år efter år krævede for meget husleje op og henlagde pengene på en uigennemskuelig måde. Dette pres blev bakket op af en kampagne, som blev gennemført af dagbladet Nordjyske i Socialministeriet blev derefter nødt til at lave en undersøgelse, der bekræftede at problemet med de ulovlige overskud var reelt. I 2009 løste man endeligt problemet med ændringen af driftsbekendtgørelsen, som er beskrevet ovenfor. Kommentar I Danmarks Lejerforeninger er vi tilfredse med, at reglerne om overskud omsider er blevet ændret. Men vi er ikke tilfredse med, at lovarbejdet privatiseres på den måde, som det er sket her. I en retsstat er det Folketinget, der laver lovene. Hvis lovene skal udfyldes med mere detaljerede bestemmelser, skal dette arbejde foretages af et ministerium. Det skal ikke overlades til private. Bodil Kjærum Landsformand

4 4 «Lejer i Danmark Forår 2011 Privat udlejning Lejer undgik udsættelse og fik godtgørelse for tort Af og til bruger folk fogedretten til at chikanere andre. Gør man det, kan man blive dømt til at betale godtgørelse til sit offer. Dette er historien om en udlejer, der uden gyldg grund trak en lejer i fogedretten. En lejer lejede sig ind hos en udlejer i Århus. I lejeaftalen indgik der en bestemmelse om gradvis forhøjelse af lejen. Ved disse lejeforhøjelser skulle depositum og forudbetalt leje også reguleres. På et tidspunkt mener udlejeren, at lejeren skylder ham kr., fordi han ikke har betalt reguleringen af depositum og forudbetalt leje. Udlejeren sender ham et opkrævning - et såkaldt påkrav efter lejelovens 93, stk. 2. I samme påkrav kræver han også betaling af en regning på kr. De skulle være betaling for tre forgæves besøg af håndværkere, der skulle reparere noget i lejligheden. I alt mente udlejeren, at lejeren skulle betale kr. Lejeren havde i rette tid betalt kr. Han mente, at dette beløb dækkede de pligtige ydelse i lejerforholdet (regulering af depositum mm., en mindre difference vedrørende husleje og et påkravsgebyr) Ophævelse Da lejeren ikke udtrykkeligt havde skrevet, hvad hans betaling dækkede, valgte udlejer art fortolke det sådan, at betalingen dækkede håndværkerregningen og ikke de pligtige ydelser i lejeforholdet. Derved havde udlejeren et påskud for at ophæve lejerens lejemål. Det gjorde han, og da lejeren protesterede blev sagen indbragt for fogedretten. Fogedretten Dommeren fandt at udlejeren i sit påkrav havde medtaget en ikke-pligtig pengeydelse (håndværkerregningen). Alene af den grund kunne påkravet ikke begrunde at lejeren skulle sættes ud. Udlejeren tabte derfor sagen og skulle betale kr. i sagsomkostninger. Lejeren advokat havde også krævet kr. i godtgørelse for tort (se boks). Dette ville dommeren ikke efterkomme. Landsretten Det er efterhånden blevet fast praksis, at der skal ydes godtgørelse for tort, hvis en lejer uberettiget bliver stævnet for fogedretten. Lejers advokat ankede derfor spørgsmålet om tort til Vestre Landsret. Her fandt dommerne, at det var udlejer, der var ansvarlig for, at lejer blev indkaldt til fogedretten. Da grundlaget for fogedsagen ikke var i orden, skulle udlejer betale tortgodtgørelsen. Den blev fastsat til kr. Udlejer måtte derudover betale kr. i sagsomkostninger for landsretten. Tort Begrebet tort stammer fra middelalderlatin, "tortium", der betyder "uret". I dansk ret kan man få godtgørelse for tort, hvis man har været ude for en krænkelse eller en ulempe, der ikke kan gøres op i penge. Retsplejelovens 505 indeholder en særlig paragraf om tort. Efter denne bestemmelse skal der betales tort, hvis en person uberettiget trækker en anden person i fogedretten. Kilde: Vestre Landsrets kendelse af 3.maj Refereret fra Tidsskrift for Bolig og Byggeret (TBB V). Lejeren var repræsenteret af Lasse Hummelhof Frandsen fra advokatfirmaet Bjarne Overmark. Liberal Alliance: Ingen fortrydelsesret for lejere Redaktionen har stillet syv spørgsmål til Liberal Alliances politiske ordfører, Simon Emil Ammitzbøll. Interview På mange forbrugsområder findes der i dag fortrydelsesret. Det findes ikke, når det gælder lejeboliger. Til gengæld har lejerne en mulighed for at få lejen nedsat, hvis de synes den er for høj. Hvorfor er det forkert? - Når der er indgået en aftale, så må parterne overholde den. Huslejeforhøjelser I vil med forslaget forhindre lejerne i at få nedsat lejen. Skal udlejerne så også forhindres i at varsle huslejeforhøjelse? - Nej udlejerne skal kunne varsle huslejeforhøjelse. Der kan f.eks. være stigende udgifter. Driftsomkostninger I henviser i jeres forslag til, at private udlejere blot ønsker at udleje til en rimelig pris, som svarer til deres faktiske driftsomkostninger på ejendommen. I det eksempel, der angives i forslaget, havde udlejeren krævet kr. om måneden i leje for en lejlighed på 60 kvadratmeter. Mener I, at driftsomkostningerne på en 60 kvadratmeters lejlighed er over kroner om måneden? - Ja, vi mener godt, at der kan være tilfælde, hvor driftsomkostningerne er over pr måned. Ydelser på lån Normalt betegnes ydelser på lån i en bolig ikke som en driftsomkostning. En del af ydelserne er afdrag, altså opsparing, der giver udlejerne større friværdi. En anden del af ydelsen er renter på lån, der i mange tilfælde er brugt til at dække udlejerens og de tidligere udlejeres privatforbrug. Mener I, at lejerne skal betale udlejernes ydelser på lån, blot fordi de er optaget med sikkerhed i en ejerlejlighed? - Det er ikke en fair måde at stille spørgsmålet på. Men en ejer skal ikke tvinges til at leje sin lejlighed ud til en mindre leje end ydelserne på de lån, man har i lejligheden. Indeksregulering af husleje Skal der efter jeres mening gælde hel fri aftaleret ved indgåelse af lejekontrakter? Skal det f.eks. være muligt at bestemme, at lejen skal være indeksreguleret? - Det har vi ikke taget stilling til. Tidsbegrænsede lejemål I øjeblikket må der kun aftales tidsbegrænsning af lejeaftaler, hvis udlejeren har en personlig grund til det f.eks. at han skal flytte ind i lejligheden efter tidsbegrænsningens ophør. Skal adgangen til at aftale tidsbegrænsning være helt fri efter jeres mening? - Vi har ikke stillet nogen ændringsforslag herom. Øgede boligstøtteudgifter Lejelovskommisionen anslog for en del år siden, at lejen i det private udlejningsbyggeri ville stige med 40 %, hvis huslejereguleringen blev afskaffet. Dette vil medføre en milliardstor forøgelse af det offentliges udgifter til individuel boligstøtte. Har vi råd til dette i en tid, hvor de offentlige finanser er under pres? - Hvis man afskaffer reguleringen, men ikke ændrer på boligstøtten, så bliver der øgede udgifter. Men det forestiller vi os heller ikke vil ske. Man må se på, hvordan boligstøtten er indrettet, således at der ikke sker en eksplosion i huslejen. Interviewer: Jakob Lindberg

5 Forår 2011 Lejer i Danmark «5 Liberal Alliance vil afskaffe lejernes ret til lejenedsættelse Med et superliberalistisk lejelovsforslag udfordrer Folketingets nyeste parti regeringen til at bekende kulør i boligpolitiken. Danmark har fået et nyt borgerligt parti med en klar liberalistisk profil. Uanset, hvad man mener om Liberal Alliance, så udgør partiet en nydannelse i dansk politik. Tilsyneladende udfylder partiet et tomrum i højre side af det politiske spektrum. Partiets fremgang i meningsmålingerne har allerede haft den virkning, at Venstre og Konservative er blevet tvunget til at ændre politik, som det blandt andet kan ses af regeringens forslag om at afskaffe efterlønnen. Væk er Anders Foghs kontraktpolitik. Væk er løfterne om at bevare velfærd. Væk er muligheden for brede forlig hen over midten. Dette får også konsekvens for lejerne. Et af elementerne i Anders Foghs kontraktpolitik var at garantere lejerne, at der ikke ville komme lovændringer, der medførte huslejestigninger for lejerne i de private udlejningsbyggeri. Derved blev der skabt ro om boligpolitikken og garantien forhindrede at oppositionen kunne vinde stemmer ved at påstå, at regeringen ville liberalisere boligmarkedet til skade for lejerne. Boligpolitiken blev afpolitiseret og resultatet er, at der stort set ikke er rørt et komma i lejeloven og boligreguleringsloven i de sidste 10 år. Boligpolitiken Liberal Alliances indtog på den politiske scene kommer også lejerne ved. For nylig har partiet spillet ud med et beslutningsforslag, der afgørende vil forrykke balancen mellem lejernes og udlejernes interesser på det private udlejningsmarked. Det kan læses i sin helhed andetsteds på dette opslag. Men kort fortalt går det ud på, at afskaffe reglerne for lejefastsættelse. Lejerne skal ikke mere kunne anfægte det, man har skrevet under på i en lejekontrakt. Hvis en lejer har skrevet under på, at han vil betale kr. om måneden for en toværelseslejlighed og at lejen i øvrigt stiger med 5 % om året, så skal lejeren ikke kunne klage til huslejenævnet og få sat lejen ned. Bliver det regeringens politik? Bliver denne superliberatistiske politik en del af den borgerlige regerings politik? Hvis regeringen vinder valget, vil den nye borgerlige regering sandsynligvis blive afhængig af Liberal Alliances stemmer, og det betyder, at enten må Venstre og Konservative ændre politik for at sikre sig Liberal Alliances opbakning - eller også må Liberal Alliance begrave sin liberalistiske boligpolitik. Andetsteds her i bladet kan man læse udpluk af folketingsdebatten om beslutningsforslaget. Forslaget fik ikke opbakning af fra nogen af de øvrige partier - heller ikke fra Venstre, Konservative eller Dansk Folkeparti. Alligevel bør lejerne holde et vågent øje med hvad der sker med boligpolitikken op til valget. Liberal Alliances Villum Christensen kom med en slutbemærkning, der er værd at bide mærke i, da han kommenterede afvisningerne fra de øvrige borgerlige partier: "...da vi fremførte forslaget om reduktion i dagpengeperioden, faldt det også med et klask, og da vi fremsatte beslutningsforslag om ændring af efterlønnen, faldt det også med et klask. Så vi er sådan set rimelig fortrøstningsfulde..." Læs mere om emnet fra side 14 Beslutningsforslag - kontrakter skal være bindende Liberal Alliance har stillet et beslutningsforslag, som tvinger regeringen til melde klart ud i boligpolitiken. Beslutningsforlag Folketinget pålægger regeringen inden den 1. april 2011 at fremsætte de nødvendige lovforslag for at gøre lejefastsættelsen i gensidigt anerkendte lejekontrakter bindende både for parterne og for myndighederne. Bemærkninger til forslaget Hvis man i dag bor til leje hos en privat udlejer, kan man gå til huslejenævnet og få vurderet, om ens lejemæssige vilkår er i overensstemmelse med lejelovens og boligreguleringslovens bestemmelser. Herunder kan man også få afgjort, om huslejenævnet mener, at man betaler for meget i husleje. Vurderer nævnet det, får man ikke blot sin husleje sat ned fremadrettet, men også med tilbagevirkende kraft. Huslejenævnet finder frem til det lejedes værdi ved at sammenligne med den husleje, som er almindeligt gældende for andre boliger i samme kvarter eller område. Der kan kun ske sammenligning på baggrund af beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand. Der eksisterer dog et prisloft, som fastlægges af huslejenævn og boligretter ud fra en vurdering af, hvad de måtte anse for at være en rimelig leje. Den 31. august 2010 kunne Politiken i artiklen»frederik skal betale kr. tilbage til sin lejer«således fortælle om Frederik Ulf Nielsen, der i 2007 lejede sin 60 kvadratmeters toværelses ejerlejlighed på Christianshavn ud for kr. om måneden. Ved denne leje led udlejer et lille økonomisk tab i forhold til sine egne udgifter ved lejligheden. Alligevel kunne Frederik Ulf Nielsen i foråret 2009, da lejer netop havde underskrevet endnu 1 års lejekontrakt, se, at lejer havde klaget over huslejens størrelse til huslejenævnet. Selv om lejer aldrig tidligere havde ytret utilfredshed med huslejen, fastsatte huslejenævnet, at lejen højst måtte være på kr. om måneden med 1 års tilbagevirkende kraft. Sammen med et nedsat depositum betød det, at Frederik Ulf Nielsen skulle betale lejer i alt kr. tilbage, samtidig med at han også var forpligtet til at lade lejer bo for den meget lave husleje, da en ny kontrakt på 1 års leje netop var indgået. Eksemplet er typisk og viser, at private udlejere typisk ikke har nogen intention om at svindle, men blot at ønsker at indgå aftale om udlejning af deres ejendom til en rimelig pris, som svarer nogenlunde til deres faktiske driftsomkostninger på ejendommen. Den danske lejeret giver dog i dag lejer mulighed for at se stort på indgåede aftaler, når huslejenævnene fastsætter huslejer, som hverken følger forbrugerprisindekset eller ejerboligpriserne, men alene reguleres efter omkostningsændringer i forbindelse med at drive en tilsvarende lejelejlighed. Samtidig kan udlejere ikke få klarhed over, hvor meget de må tage for deres lejlighed, da huslejenævnet ikke behandler den type henvendelser. Udlejerne er med andre ord tvunget til at løbe en stor økonomisk risiko, når de lejer deres bolig ud. Det betyder, at det i dag ikke er attraktivt for boligejere at leje deres bolig ud, hvilket er uheldigt, eftersom mange boligejere er kommet i klemme på det hårdt ramte boligmarked. Forslagsstillerne mener, at gensidigt anerkendte lejekontrakter bør være bindende for både lejer, udlejer og for myndighederne. Huslejenævnet og boligretterne bør således ikke kunne anfægte huslejen i gældende aftaler. Kilde: Folketingets hjemmeside. Beslutningsforslag, B28, stillet af : Anders Samuelsen (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Villum Christensen (LA).

6 6 «Lejer i Danmark Forår 2011 Genskab den spekulationsfrie andelsbolig Århusmodellenvar en særlig grim polyp på dansk boligpolitik, men det er ikke den eneste form for spekulation med andelsboliger. Den private andelsbolig blev ødelagt da VK-regeringen i løbet af 0-erne liberaliserede andelsboliglovgivningen. Vi bringer her i forkortet form en udtalelse fra Danmarks Lejerforeningers landmøde i 2008, der beskriver andelsboligpolitikkens ødelæggelse. Dokument Danmarks Lejerforeninger har altid været tilhængere af den private andelbolig, men modstander af udstykning af ejerlejligheder. Forskellen mellem de to boligformer var engang meget klar. Der var spekulationsmuligheden til forskel. I den gamle andelsboligform, kunne man kun sælge sin andel til den pris, man selv havde givet for den, med tillæg af værdien af de forbedringer, man havde foretaget. Omvendt kan en ejerlejlighed sælges til markedsprisen, hvilket har givet meget store arbejdsfri indkomster til ejerne, hvis de vel at mærke ikke havde været så uheldige at købe på de forkerte tidspunkter. I de senere år er der imidlertid sket en række lovændringer, som i praksis har betydet, at forskellen mellem de to boligformer er blevet udvisket. For det første har man tilladt andelsboligforeningerne at skifte vurderingsprincip, således at andelsboligens pris nu kan baseres på en valuarvurdering eller en offentlig vurdering, i stedet for på anskaffelsessummen. For det andet har man gjort det muligt, at optage forbrugslån med sikkerhed i andelen. Begge dele har medført, at andelshaverne nu har mulighed for at tilegne sig den samfundsskabte stigning i ejendomspriserne helt på samme måde som ejerlejlighedsindehaverne. Dette har betydet, at andelsboligerne nærmer sig ejerlejlighederne i pris. Hvis ikke der gribes ind, vil den vigtigste forskel på de to boligformer snart være, at en ejerlejlighedsejer betaler ejendomsværdiskat, mens en andelshaver ikke gør. Det danske samfund mangler billige lejeboliger. Danmarks Lejerforeninger er derfor i mod den massive ejerlejlighedsudstykning, som foregår, når lejeboliger bliver til private andelsboliger. Derimod vil vi støtte ethvert politisk initiativ, der kan genskabe den spekulationsfrie andelsbolig, som Danmark engang kunne bryste sig af. Forkortet version af udtalelse vedtaget på Danmarks Lejerforeningers landsmøde den 25. oktober 2008 Hvad er Århusmodellen? Modellen var en fidus, der blev sat i system af en række advokater, specielt i Århusområdet i begyndelsen af 0-erne. Fidusen gik ud på, at lejerne skulle overtage den ejendom de boede i som andelsbolig og derefter vidersælge den med fortjeneste. Der er i praksis set to varianter af salg af andelsboligforeningsejendomme, som begge vedrører ældre ejendomme, der har en lav omkostningsbestemt leje. I begge tilfælde starter det hele med, at en udlejer ønsker at afhænde sin ejendom. På grund af tilbudspligten kan lejerne danne en andelsboligforening og købe ejendommen - ofte til en forholdsvis billig pris. Variant 1. Foreningen opløses, beboerne fraflytter helt eller delvist ejendommen, og ejendommen sælges til en investor, der renoverer boligerne og efterfølgende driver ejendommen som udlejningsejendom. Derved flyttes de renoverede boliger ud af det omkostningsbaserede huslejeprincip og op i nærheden af markedslejen. Når lejen forhøjes bliver ejendommen mere værd. Det betyder, at de lejere, der har købt udlejningsejendommen og videresælger den til investoren, kan få en højere pris for den, end de selv har givet. Variant 2 Foreningen opløses, beboerne fraflytter helt eller delvist ejendommen og ejendommen sælges til en investor, der - i nogle tilfælde - renoverer ejendommen. Derefter sælges ejendommen på ny til en andelsboligforening. Købsprisen for de nye andelsboliger er markedsprisen, som herefter fremover kan lægges til grund ved videresalg af andelene. Også her får de oprindelige beboere en del af den merværdi, der opstår, fordi købsprisen for de nye andelboliger er større, end den pris de selv har givet for ejendommen. Indgreb Folketinget stoppede variant 2 ved en ændring af andelsboligloven i Det skete ved at indføre en bestemmelse, så salget af en andelsboligejendom betinges af, at den i fem år kun kan drives som privat udlejningsejendom. I denne periode var tilbudspligten suspenderret. Variant 1 er stadig mulig. Kilde: Artiklen bygger på et notat til Folketinget af 17. maj 2005.

7 Forår 2011 Lejer i Danmark «7 Lejer undgik at blive offer for andelsboligspekulation Liberaliseringen af andelsboligmarkedet har skabt mulighed for fidusmageri, der har ødelagt en ellers sund boligform. Dette er historien om en lejer, der sprang ud af den økonomiske karussel og bevarede retten til at være lejer. Lejeren, som vi i denne artikel kalder Andersen, flyttede ind i en privat udlejningsejendom i I 2005 blev ejendommen solgt til lejerne som andelsboligforening, og Andersen gik med i den nye forening som andelshaver. De øvrige andelshavere havde imidlertid en anden dagsorden. De ville sælge ejendommen til en investor for at denne kunne istandsætte ejendommen og videresælge den til en ny andelsboligforening. Denne transaktion blev kaldt for Århusmodellen, og den vakte så meget opsigt, at folketinget senere satte en stopper for modellen ved en lovændring. Fik 1 million. Salget til den private investor skete kort efter at andelsboligforeningen var blevet dannet. Forinden fik Andersen et tilbud om at modtage en sum penge, hvis hun ville flytte frivilligt, men hun afslog. Salget blev gennemført alligevel. Investoren betalte 17 mio. for ejendommen, og Andersen modtog sin del af fortjenesten, nemlig 1 mio. kr. Derefter fortsatte Andersen som lejer. I de næste to år blev ejendommen sat i stand af investoren og på et tidspunkt blev hun bedt om at flytte ud af lejemålet. Det nægtede hun. I oktober 2007 blev ejendommen med de 10 boliger overdraget til en ny andelsboligforening, som købte den af investoren for 25 mio. kr. Da Andersen stadig boede i ejendommen, beholdt investoren hendes lejlighed og udlejede den til hende. Der blev ikke udfærdiget nogen ny lejekontrakt, og Andersen gik derfor ud fra, at det var hendes gamle lejekontrakt, der var gældende. Grunden til, at investoren beholdt lejligheden, var tilsyneladende, at der var indgået en aftale mellem investoren og den nye andelsboligforening herom. Andelboligforeningen var ikke interesseret i at være udlejer måske af skattemæssige årsager. Andelboligforeningen betragtede investoren som andelshaver og Andersen som fremlejer. Anstrengt forhold Igennem ombygningsperioden var Andersens forhold til investoren blevet mere og mere anstrengt. Hun følte sig udsat for repressalier, fordi hun afviste at flytte, og hun har haft på fornemmelsen, at investoren chikanerede hende. Når hun henvendte sig til investoren for at få vedligeholdt lejemålet, er tingene ikke blevet lavet og hun har fået besked på, at hun bare kunne flytte. Hun havde fået tilbud om at købe andelen for kr., men det afslog hun, da hun ville blive ved med at være lejer. Retssag I 2008 blev forholdene så uholdbare at hun henvendte sig til en advokat. Advokaten anlagde på hendes vegne sag ved boligretten. Det var et såkaldt anerkendelsessøgsmål. Påstanden gik ud på, at investoren skulle anerkende, at Andersen ikke var lejer hos investoren og at han ikke var berettiget til at modtage husleje fra hende. Advokatens argument i sagen var, at Andersen ved opløsningen af den første andelsboligforening og ejendommens salg til investoren var overgået til at være lejer. Selvom investoren derefter havde indgået en aftale med den nye andelsboligforening om, at det var investoren, der var andelshaver og Andersen der var fremlejer, så var denne aftale ikke bindende for Andersen. En lejers rettigheder er gyldig mod enhver uden tinglysning, som der står i Lejelovens 7. Dette betyder, at de rettigheder, man har som lejer, ikke kan forringes ved aftaler mellem andre parter, i dette tilfælde investoren og den nye andelboligforening. Ved aftalen mellem investoren og den nye andelboligforening, var hendes rettigheder blevet forringet, specielt hendes opsigelsesbeskyttelse. Hun kunne risikere, at investoren ikke betalte sin boligafgift til andelsboligforeningen. I dette tilfælde ville andelboligforeningen kunne ekskludere investoren fra andelsboligforeningen og tvangssælge lejligheden. Som fremlejer ville hun være nødt til at flytte. Den risiko ønskede hun ikke at løbe, og derfor ønskede hun at blive lejer i forhold til andelsboligforeningen og ikke i forhold til investoren. Investorens argument Investorens advokat hævdede, at der ikke var tale om et fremlejeforhold mellem Andersen og investoren. I stedet var der tale om et vedtægtsgodkendt lejeforhold, og at lejeren derfor var beskyttet mod opsigelse på sædvanlig vis. Investorens advokat hævdede desuden, at andelsboligforeningen ikke ville være berettiget til at tvangssælge lejligheden i tilfælde af misligholdelse af betalingen fra investor. Derfor havde Andersen ingen retlig interesse i sin påstand. Dommen Dommerne gav Andersen ret. Man fandt, at hvis Andersen havde status som fremlejer i stedet for lejer, ville der være tale om en forringelse af hendes retsstilling. En sådan retsstilling havde hun ikke pligt til at tåle. Andersen overgik på denne måde til at være lejer hos den nye andelsboligforening. Kilde: Århus Byrets dom af 14. september 2009 sag BS Refereret fra Tidsskrift for Bygge og Boligret. TBB Lejerens advokat var Jakob Nielsen, Århus.

8 8 «Lejer i Danmark Forår hvordan er det nu, det er? Klip fra brevkassen på For høj husleje? Jeg har pt. underskrevet en lejekontrakt for en lejlighed beliggende meget centralt i Aarhus. Lejligheden er på 55 kvm (55 kvm ifølge lejekontrakten, men de ca. ti er hems), beliggende på 5. sal og gennemrenoveret i Huslejen lyder på 6.766,62 kr ekskl. forbrug. Jeg er blevet gjort opmærksom på, at denne husleje er meget høj - vil jeg kunne gøre mig forhåbninger om huslejenedsættelse, hvis jeg går videre med sagen? På forhånd tak.'! Din husleje svarer til kr pr m2 årligt. Det er meget højt. Jeg tror du har en god chance for at få nedsættelse, men mere præcist kan jeg ikke udtale mig. En nærmere rådgivning herom forudsætter, at man kan se kontrakten og i øvrigt har kendskab til området Meld dig ind i Randers Lejerforening og få råd og bistand Lejerforeningerne under Danmarks Lejerforeninger Find dem på internettet: lejerforeninger Med venlig hilsen, Jakob Lindberg Kloakarbejde og huslejestigning?hejsa. Jeg bor til leje i et hus fra 1960 erne, har boet her siden 2009, og nu skal huset have nyt kloak system. Det vil ca. løbe op i kr., så ham, der ejer huset, har mundligt fortalt, at der vil komme huslejestigning. Hvormeget kan han hæve huslejen med? Mange hilsner, A! Han kan hæve huslejen med 0 kroner. I privat udlejningsbyggeri, kan en udlejer kræve huslejeforhøjelse, hvis han udfører forbedringer. At forny en kloak er ikke nogen forbedring. Søg for en sikkerheds skyld bistand i en lejerforening. Det kan endog være, at din nuværende husleje er for høj. I så tilfælde kan du eventuelt få den nedsat. Med venlig hilsen Jakob Lindberg Er gebyret rimeligt?? Jeg har modtaget nedenstående mail. Jeg ville høre om det er rimeligt at udlejer vil ha 600 kroner for, at jeg ikke var hjemme (til tiden i hvert fald). Og hvorfor tager han ikke 900 kroner, nu han bare kan slynge tal ud?: Rensning af ventilationsrørene i xxxx er nu tilendebragt. Desværre var jeres lejemål årsag til at vi fik en ekstra udgift i forhold til det budgetteret. Udgiften består i at ventilationsfolkene var nød til at komme tilbage til jeres lejemål fordi I ikke var hjemme på det tidspunkt som I var blevet varslet om. xxxxx administration har ifølge lov om leje af almene boliger ret til adgang i det lejede: 32. Udlejeren har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det. 33. Udlejeren kan med 6 ugers varsel iværksætte arbejder i det lejede, når udførelsen ikke er til væsentlig ulempe for lejeren. * Alle lejemål i xxxx blev varslet 9. marts 2010 (6 ugers varsel) * Alle lejemål fik fra uge 16 udsendt et 7 dages varsel med angivelse af konkret dato for adgang til lejligheden. Da jeres lejemål har overhørt det lovpligtige varsel og ikke været hjemme, har vi været nød til at genvarsle jeres lejemål for at få adgang. Udgiften til genvarsling andrager pr. lejemål kr. 600,- som vil blive opkrævet af xxxx s administrationskontor."! Denne opkrævning er hverken rimelig og heller ikke lovlig. Gebyret er ikke en pligtig ydelse i lejeforholdet. Der står intet sted i Lov om leje af almene boliger, at en udlejer må opkræve gebyr for genvarsling. Jeg mener heller ikke, at forretningsførerens måde at varsle på er korrekt. Det er rigtigt, at man som lejer skal have 6 ugers varsel, men det skal være til det præcise tidspunkt. Man kan f.eks. ikke varsle med 6 ugers varsel, at man kommer i uge 8, og derefter vente til uge 7 med at fortælle lejerne om det bliver den 20/2 kl. 9, den 21/2 kl. 13 eller måske den 25/2 kl. 15. Med venlig hilsen, Jakob Lindberg

9 Forår 2011 Lejer i Danmark «9... hvordan er det nu, det er? Klip fra brevkassen på Fraflytning og vedligeholdelse af haven?jeg har et par spørgsmål vedrørende fraflytnings- og vedligeholdelselov eller -retningslinier i Danmark. Min kone og jeg kom til Danmark fra Tyskland for 5 år siden, og vi har boet til leje i et hus med privatudlejer i de sidste 1 år. Nu har vi købt hus og er i gang med fraflytning. Vi har underskrevet i lejekontrakten i det gamle hus (Typeformular A, 8. udgave), at lejeren er ansvarlig for indvendig vedligeholdelse. Efter et gennemgang af huset med udlejeren, mener vi, at udlejeren har helt uforholdsmæssige krav, som ikke står i kontrakten. Vi er bange for, at udlejeren ikke vil tilbagebetale depositum, hvis vi ikke opfylder alle deres krav. Blandt andet vil de gerne have, at vi istandsætter haven med en liste af ønsker, selvom i kontrakten står, at udvendige vedligeholdelse påhviler udlejeren. Hvad kan vi gøre? Desuden vil udlejeren gerne fremvise huset næsten hver dag, og vil altid være med til fremvisning, eller vil faktisk selv have vores nøgle for fremvisning, selvom vi betaler husleje til enden af februar måned. Udlejeren er ikke parat til at give vores adresse/telefonnummer til potentielle nye lejer, sådan at vi selv kan fremvise og aftaler terminer, som passer os tidsmæssigt. Det, synes vi, er mærkligt, fordi vi er gerne parat til at fremvise huset og hjælpe ejeren til at finde en ny lejer. Findes der en regel? Med venlig hilsen og på forhånd tak for svarene.! Med mindre, der udtrykkeligt står i lejekontrakten, at I har pligt til udvendig vedligeholdelse (f.eks.at vedligeholde haven), så kan udlejer ikke kræve istandsættelse på jeres regning. Hvis han tilbageholder jeres depositum uretmæssigt, kan I klage til Huslejenævnet. Hvad angår fremvisning af lejligheden gælder følgende regel i Lejeloven: 97: Er der afgivet opsigelse, eller skal det lejede af anden grund fraflyttes, skal lejeren give adgang til at bese det lejede. Lejeren fastsætter tiden herfor. Den skal være mindst 2 timer hveranden hverdag på et tidspunkt, der er bekvemt for en besigtigelse. Med venlig hilsen, Jakob Lindberg Tab på fællesantenne?vi er flyttet ind i et nybyggeri fra Da vi flyttede ind, var der en aconto på fællesantennen på 255 kr. Idet det ikke har lykkedes boligforeningen at udleje over halvdelen af lejlighederne. Har de valgt at fordele beløbet på os andre lejere. Det er kommet til at se sådanne ud at vi nu skal betale 326 kr. pr måned nu. Et beløb for at se tv, der ved flere af de dyreste antenneudbydere ville kunne gøres langt billigere. Mit spørgsmål er nu. Om man ville kunne gøre noget ved dette. Har man ret til at afmelde disse kanaler? eller hvad kan man gøre? På Forhånd Tak - x og y! Om I kan afmelde fællesantennen, afhænger af flere ting: Hvis det er udlejer (boligforeningen), som ejer og driver fællesantennen, kan det blive meget svært at slippe ud. Hvis det derimod er signal-leverandøren, der ejer anlægget og leverer antennesignal direkte til hver enkelt lejer, kan I måske slippe ud af kundeforholdet. Meld jer ind i en lejerforening og få rådgivning. Gælder en opsigelse efter at ejendommen er solgt? Med venlig hilsen, Jakob Lindberg?Hej Jeg blev opsagt 31 maj 2010, med 1 års varsel, da ejeren selv ville bo i den lejlighed jeg lejer, men nu har han solgt ejendommen til sin søn, her pr. 1. januar Mit spørgsmål er så, at opsigelsen vel ikke gælder længere, da han (faren) ikke længere ejer ejendommen og derved ikke længere kan kræve at jeg skal flytte? Samt skal jeg gør/skrive noget til udlejer om at opsigelsen ikke længere er gældende? Med venlig hilsen, Brian! Ja du har ret. Adgangen til at opsige en lejer med 1 års varsel gælder kun ejeren. Skriv til den nye udlejer, at du betragter opsigelsen som bortfaldet. Du må forberede dig på, at han vil søge at gennemtvinge opsigelsen alligevel. Du skal derfor have sagkyndig bistand enten i en lejerforening eller hos en lejeretskyndig advokat. Med venlig hilsen, Jakob Lindberg

10 10 «Lejer i Danmark Forår 2011 Tragedien på Samsø Sagen om Skoleparken på Samsø er historien om et årelangt magtmisbrug, som ingen har villet stoppe. Alle dem, der havde et ansvar, fulgte Tavshedens Lov Den, der har for meget magt, søger mere magt, end han kan klare. Sådan skrev den romerske filosof, Seneca for totusinde år siden, måske under indtryk af korruptionen i Romerrigets politiske liv. Man kommer uvilkårligt til at tænke på mange nutidige magthavere, der på lignende vis har startet en katastrofal magtudøvelse, som de ikke kunne klare. F.eks. de herrer, Bush, Blair og vor egen Anders Fogh Rasmussen, som troede de i en håndvending kunne ordne problemerne i Irak og Afghanistan med et par raske angrebskrige, men er endt med at sidde fast i det afghanske ørkensand på 11. år. Danmark Også i den lille skala florerer misbruget. Den regering, der nu har regeret Danmark i 10 år, har gjort magtmisbrug til en normal del af regeringsførelsen. Når nogen har kritiseret misbruget, har man brugt sit flertal i Folketinget til at lukke af for enhver undersøgelse. Der er ikke noget at komme efter, som Fogh yndede at sige. Samsø Denne politiske sygdom har spredt sig nedad i samfundet. Resten af denne artikel skal handle om et tilfælde af magtmisbrug i én af landets mindste kommuner. Det har heldigvis ikke har haft dødelige konsekvenser for nogen men kun har taget livet af et boligselskab: Sagen om seniorboligbebyggelsen, Skoleparken på Samsø, en af de tre afdelinger af Samsø Ældreboligselskab. Det er historien om en Venstre-borgmester, John Sander Petersen i Samsø Kommune, der snød på vægten, da byggeriet skulle finansieres. Senere forsømte borgmester Carsten Bruun (Sanders efterfølger) og de kommunalbestyrelsessmedlemmer, der sad i Samsø Ældreboligselskabs bestyrelse kontrollen med byggeriet. Da beboerne begyndte at protestere, lukkede han munden på dem ved ulovligt - at sætte boligselskabet under administration. Derpå opsplittede han - ulovligt boligselskabet i to, hvorved han fik isoleret de ulydige beboere i Samsø Ældreboligselskabs bestyrelse. De instanser, der skulle kontrollere Samsø Kommune, var Socialministeriet, som er ansvarlig for boligområdet, samt Statsforvaltningen Midtjylland under Indenrigsministeriet, som skal føre tilsyn med kommunerne. Alle disse instanser forholdt sig passivt over for Samsø kommunes magtmisbrug. Og hvem sad i alle årene som ministre for de to ministerier? Det gjorde Venstre-ministre som Eva Kjær Hansen, Karen Jespersen og Karen Ellemann Kære Eva, Karen og Karen. Undskyld jeg spørger? Har I holdt hånden over jeres partifælle? Det virker sådan. Konservativt ansvar Ved kommunevalget i 2009 blev Venstre-borgmestereren på Samsø afløst af den konservative, Jørn C. Nissen. Han fulgte sin forgængers linje. Efter at boligselskabets bestyrelse har erklæret betalingsstandsning, har han fortsat det utrolige misbrug ved endnu engang at sætte boligselskabet under administration med de formål at begunstige en enkelt kreditor. Endnu engang forholder den ansvarlige minister sig passiv. Det er socialminister Benedikte Kiær. Hun kommer sjovt nok fra Det Konservative Folkeparti. Magten hytter sine egne. Boligkontoret Danmark Magtmisbrugere kan altid finde håndlangere, der vil gøre det beskidte arbejde. I dette tilfælde hyrede Samsø Kommune forretningsførerorganisationen, Boligkontoret Danmark til at tvangsadministrere Samsø Ældreboligselskab. Det var et klogt træk. Boligkontoret Danmark har stor indflydelse i Boligselskabernes Landsforening, kaldet BL. Dette lukkede effektivt af for at Samsø Ældreboligselskab kunne få assistance fra BL. BL s daværende direktør, Gert Nielsen nægtede at hjælpe Samsø Ældreboligselskab. Gert Nielsen fandt det åbenbart vigtigere at holde hånden over Boligkontoret Danmark og den lovbrydende kommunalbestyrelse på Samsø. Forbrydelsens historie I 1998 opfører Samsø Ældreboligselskab sine første boliger, herunder 6 ældreboliger i Nordby. Ældreboligselskabets bestyrelse består af to medlemmer af Samsø Kommunalbestyrelse samt nogle pårørende til beboerne. Reelt er det Samsø Kommune, der styrer Samsø Ældreboligselskab. Rolf Nielsen Afdeling 3 i Brundby kaldet Skoleparken - opføres i nogle tidligere skolebygninger. Kommunen køber ejendommen af en privatperson og sælger straks efter videre til Samsø Ældreboligselskab. Kommunen tjente 1,5 mio. på videresalget. Statsforvaltningen godkendte kommunens handlemåde. Da Vesthimmerlands kommune senere brugte samme fidus blev handlemåden erklæret ulovlig af kammeradvokaten. Entreprenørfirmaet Skanska står for byggeriet. Samsø Kommune fører en så lemfældig kontrol med byggeriet, at det senere viser sig, at bygningerne ikke overholder brandkravene, og at ydervæggene og gulvene er utilstrækkeligt isolerede De første klager over byggeriets kvalitet bliver rejst over for Skanska og Samsø Kommune. Skanska lover at lovliggøre de fejl, der måtte være. Det sker imidlertid ikke i tilstrækkeligt omfang Rolf Nielsen og Anne Kjær flytter ind i Skoleparken. Rolf Nielsen indvælges i boligselskabets bestyrelse af beboerne. Sammen med andre beboere fortsætter de klagerne over den manglende brandsikring og den utilstrækkelige isolering. De kommunale repræsentanter i

11 Forår 2011 Lejer i Danmark «11 Samsø Ældreboligselskab lover nok engang, at manglerne vil blive udbedret. Det sker dog ikke Familien Nielsen og en anden beboer klager til Beboerklagenævnet i Skanderborg. Nævnet pålægger enstemmigt Samsø Ældreboligselskab at afhjælpe isoleringsmanglerne under gulvene og i væggene. Samsø Ældreboligselskabs administrator, Domea sidder kendelserne overhørig. Samsø Kommune ønsker, at Samsø Ældreboligselskab skal sælge de 6 ældreboliger i Nordby, da kommunen ikke mere ønsker at anvise ældre til disse boliger. Boligerne er svære at udleje til andre. Da man over for kreditforeningen har garanteret for lejeindtægten, står kommunen med et lejetab. Da de beboervalgte medlemmer af bestyrelsen for Samsø Ældreboligselskab modsætter sig salget, trækker kommunen sine repræsentanter ud af bestyrelsen. Afdelingsmødet i Skoleparken beslutter at søge advokatbistand. Dette ønsker Samsø Kommune at forhindre. Derfor påstår man i strid med sandheden at det ikke har været muligt at danne en ny bestyrelse. Denne påstand benytter man som påskud til at sætte Samsø Ældreboligselskab under administration. Samsø Kommunalbestyrelse sigter målrettet mod at Samsø Ældreboligselskab skal gå konkurs. Man afsætter 4 mio. kroner til at dække kommunens forpligtelser i forbindelse med en konkurs Boligkontoret Danmark ansættes som midlertidig administrator for en periode fra august 2007 til udgangen af Boligkontoret Danmark sælger ældreboligerne i Nordby. For at undgå at skulle samarbejde med de beboervalgte medlemmer fra Skoleparken i en fremtidig bestyrelse, beslutter Samsø Kommune, at Samsø Ældreboligselskab skal opdeles i to selskaber. Afdeling 1 og 2 udskilles i et særligt selskab. På baggrund af en klage fra afdelingsbestyrelsen i Skoleparken erklærer Statsforvaltningen Midtjylland tvangsadministrationen for ulovlig, da der ikke er foretaget udvidet partshøring. Dermed er salget af ældreboligerne i Nordby og tvangsopdelingen af Samsø Ældreboligselskab også ulovlige Efter tvangsadministrationens ophør overtager den beboervalgte bestyrelse i Samsø Ældreboligselskab ledelsen. Bestyrelsen ansætter Dan- Ejendomme som administrator. Socialminister Karen Ellemann lover Folketingets Boligudvalg, at de kendelser fra 2007, som ikke er blevet overholdt fra Samsø Kommunes og Boligkontoret Danmarks side, nu vil blive udført Blandt andet på grund af kommunens åbenlyse bestræbelser på at Samsø Ældreboligselskab skal gå konkurs, bliver det sværere og sværere at udleje lejlighederne På grund af uenighed med bestyrelsen om arbejdets omfang og betaling, indsætter Samsø Kommunalbestyrelse endnu engang Boligkontoret Danmark som administrator. Boligkontoret Danmark sætter en håndværker til at udføre isoleringsarbejder i Rolf og Anne Nielsens lejlighed. Arbejderne bliver dog ikke udført i overensstemmelse med Beboerklagenævnets kendelse. Samsø Ældreboligselskab nægter at betale regningen på ca kr. Dermed risikere Boligkontoret Danmark at hænge på regningen, da de har rekvireret arbejdet. Dette får kommunen til - for tredje gang at indsætte Boligkontoret som administrator med det ene formål, at sikre Boligkontoret sin betaling. Forinden har bestyrelsen for Samsø Ældreboligselskab anmodet Landsbyggefonden om at måtte gå i betalingsstandsning. Efterord Af og til oplever man tragiske sager, hvor børn i årevis er blevet mishandlet af deres forældre, uden at nogen greb ind. Alle, der har vidst noget, har fulgt Tavshedens Lov. Sådan er det også med Samsøsagen. Alle dem, der haft mulighed for at gøre noget - ministrene Eva Kjær Hansen, Karen Jespersen, Karen Ellemann og Benedikte Kiær, Boligselskabernes Landsforenings direktør Gert Nielsen, Statsforvaltningen Midtjylland, embedsmændene i Socialministeriet - alle har fulgt Tavshedens Lov. Det er derfor Samsø Ældreboligselskab snart vil dø. Æret være dets minde! Samsø Kommune forsinkede betalingsstandsningen For at dække over egne ulovligheder forsinkede Samsø Kommune i to måneder en begæring om betalingsstandsning. I slutningen af 2010 opgav bestyrelsen for Samsø Ældreboligselskab at videreføre driften. Dette skyldtes de mange tomme boliger i Skoleparken, som er den eneste tilbageværende afdeling i boligselskabet. Den 14 december sendte bestyrelsen et brev til Boligselskabernes Landsbyggefond, hvor man anmodede fonden om at tage skridt til en likvidation af selskabet.. Kopi af brevet blev sendt til Samsø Kommune Driftforvaltningschefen Samsø Kommune var ikke glade for denne henvendelse. Driftforvaltningschefen, Alice Steenor, mente, at Samsø Ældreboligselskabs bestyrelse, først burde have anmodet kommunen om støtte til at undgå likvidation. Dernæst skulle kommunen have henvendt sig til Landsbyggefonden, såfremt man ikke mente, at der var mulighed for at undgå likvidation. Såfremt landsbyggefonden heller ikke mente at likvidationen var til at undgå, skulle fonden sende anmodningen videre til ministeriet. (Kommentar: Denne bureaukratiske indvending virkede noget malplaceret, al den stund Samsø Kommunes politikere i årevis aktivt har arbejdet for, at Samsø Ældreboligselskab skulle gå konkurs. Når sagen helst skulle trækkes i langdrag, skyldes det formentlig at kommunen kort før bestyrelsens begæring om betalingsstandsning satte boligselskabet under administration. Dette blev gjort for at sikre betaling til Boligkontoret Danmark for nogle istandsættelsesarbejder, som Boligkontoret havde udført i strid med kendelserne fra Beboerklagenævnet./ JL) To måneder spildt Efter to måneders forhaling har Samsø Kommune omsider sendt den officielle anmodning videre til Landsbyggefonden. Nu kan Landsbyggefonden omsider påbegynde sin sagsbehandling, og derefter skal spørgsmålet behandles i Indenrigs- og socialministeriet. Der kan derfor gå en rum tid endnu, før der kan afholdes tvangsauktion. Man kan håbe på, at der viser sig en seriøs privat investor, der vil drive bebyggelsen videre som et privat udlejningsbyggeri. Mange af beboerne ser formentlig frem til, at Skoleparken kommer ud af den almennyttige-kommunale omklamring, som har været til så stor skade for bebyggelsen

12 12 «Lejer i Danmark Forår 2011 Privat udlejning Der er grænser for formynderiet En af de mindre behagelige ting ved at være lejer, er den følelse af formynderi, som man af og til føler sig underlagt. Ét er, at man skal overholde visse ordensregler af hensyn til sine naboer. Det må man acceptere for sådanne hensyn må gælde, hvad enten man er lejer, ejer eller andelhaver. Noget andet er derimod den - af og til - meget nidkære kontrol af, hvem man bor sammen med. Her er man som lejer væsentlig dårligere stillet end ejerne. Det skyldes, at udlejerne i det private udlejningsbyggeri har en økonomisk interesse i, at sikre sig kontrol med hvem, der bor i lejlighederne. I det almene byggeri er det snarere hensynet til ventelisterne, der giver anledning til kontrollen. Man vil ikke have, at billige attraktive lejligheder "kan gå i arv" til personer, som udlejeren ikke har anvist. I begge tilfælde kan kontrollen føre til, at det bliver svært at udnytte sit lejemål fleksibelt, f.eks. ved at lade venner og familie flytte ind midlertidigt. Man risikerer, at udlejeren vil opfatte det som et forsøg på at overlade lejemålet til en anden eller han vil påstå, at man reelt ikke bor i sin lejlighed mere. Begge dele kan nemlig føre til ophævelse - udsmidning - efter Lejelovens 93 Heldigvis stiller domstolene ret skrappe krav til bevisførelsen fra udlejere, der benytter sig af 93 til at forsøge at ophæve et lejemål. Fra de seneste års respraksis beretter vi på dette opslag om to tilfælde, hvor ophævelser blev underkendt af Østre Landsret Udlejer kunne ikke smide en lejer ud, som havde fået lejen nedsat En udlejer kan ophæve et lejemål, hvis lejeren er fraflyttet uden aftale med udlejer. Østre Landsret slog fast, at en sådan ophævelse forudsætter, at lejemålet er tomt. To studerende, Carina og Amalie lejede i 2001 en ejerlejlighed på Nørrebro i København. De havde fået fat i lejligheden, fordi Amalie kendte Ole, hvis far, som vi kalder Larsen, var udlejer. Larsen ejede seks ejerlejligheder forskellige steder i byen. Det var sønnen Ole, der stod for udlejningen. I begyndelsen var det kun Carina, der stod på lejekontrakten, men i 2005 fik kvinderne overtalt Ole til at udfærdige et tillæg således, at de begge to stod på kontrakten. Huslejen sat ned I 2006 søgte Kirsten og Amalie boligstøtte, men fik besked på, at lejen var for høj. Huslejen var kr. om året, svarende til kr. pr kvadratmeter, hvilket var en meget høj leje for en toværelses lejlighed i den gamle boligmasse. Huslejens størrelse blev indbragt for Huslejenævnet og senere Ankenævnet i København. Det endte med, at lejen blev nedsat til kr. om året, svarende til 700 kr. pr kvadratmeter. Dermed blev forholdet mellem Larsen og de to kvinder noget køligere. Carina flyttede i en periode til Odense for at studere dér. I en del af denne periode havde hun fremlejet sit værelse til en anden studerende. Hun havde sendt kopi af fremlejekontrakten til Larsen, og han havde ikke reageret. Hun flyttede tilbage til lejligheden den 15. april I begyndelsen af 2008 fik Amalie en kæreste, og det blev klart, at lejligheden var for lille til at de alle tre kunne bo der. De to fandt en anden lejlighed og fraflyttede i følge folkeregistret den 15. april Forkert sal Larsen holdt i denne periode godt øje med hvem, der var tilmeldt lejligheden. Han fik en oplysning om fra folkeregistret, at en tredie kvinde, Ramona den 10. april 2008 var flyttet ind i lejligheden. Det benyttede han som grund til at ophæve lejemålet for Carina. For det første hævdede han, at de to kvinder var fraflyttet lejligheden. Dette betød, at han med henvisning til Lejelovens 93, stk. 1, litra d. kunne ophæve lejemålet. I den paragraf står, at en udlejer er berettiget til at hæve lejemålet, "når lejeren fraflytter det lejede i utide uden aftale med udlejeren" For det andet hævdede han, at Carina havde ladet Ramona flytte ulovligt ind i lejemålet. Dermed havde hun overladt lejligheden til en anden. Det er en overtrædelse af Lejelovens 93, stk.1, litra f. Det viste sig dog senere, at dette var en fejl. Ramona var i virkeligheden flyttet ind i lejligheden nedenunder, men var kommet til at opgive en forkert sal til folkeregistret. Retssagen Carina protesterede mod ophævelsen og sagen blev derfor indbragt for først Boligretten og senere Landsretten. Det viste sig, at han havde sendt ophævelsen den 18. marts På det tidspunkt var Carina ikke flyttet tilbage til lejligheden, men Amalie boede der stadigvæk. Larsen mente, at begge kvinderne havde pligt til at bo i lejemålet. Han havde derfor ret til at ophæve lejemålet alene fordi Carina på det pågældende tidspunkt ikke var tilmeldt adressen. På trods af Larsens argumenter mente flertallet af dommerne i Boligretten, at han ikke havde ret til at ophæve lejemålet. Efter disse dommeres mening, kan der kun ske ophævelse med henvisning til Lejelovens 93, stk. 1, litra d, hvis lejemålet er tomt. En af dommerne ville godkende ophævelsen. Landsretten Sagen blev derefter anket til landsretten. Her indrømmede Larsen, "at det var indgået i hans helhedsvurdering, at lejen var blevet sat ned.". Larsen forklarede også, at han kort efter ophævelsen havde kigget ind af brevsprækken i de to kvinders lejlighed. Da han ikke havde kunne se hverken personer eller ting i entreen, havde han fået det indtryk, at lejemålet var tomt. Denne forklaring kunne dog ikke overbevise landsrettens dommere, som stadfæstede boligrettens dom. Kilde: Østre Landsrets dom af 24. august B Refereret fra Tidsskrift for Bygge- og Boligret, Lejerne var i sagen repræsenteret af advokat Niels Ulrik Ottesen. Navnene på sagens personer er ændrede.

13 Forår 2011 Privat udlejning Lejer i Danmark «13 Soldat, som delte lejlighed med en ven, skulle ikke flytte fra lejligheden Østre Landsret fandt, at lejeren havde ret til midlertidigt at have vennen boende, da vennen var en del af hans husstand. Mikkel blev ansat som konstabel i forsvaret, og kort efter - i flyttede han hjemmefra. Han gjorde tjeneste ved gardehusarregimentet. Som så mange andre havde Mikkel været udsendt til krigstjeneste, først i Irak og senere - i i Afganistan. Ind imellem havde Mikkel været en del borte fra lejligheden på militærøvelser, der oftest varede 5-10 dage. I 2007 lod Mikkel sin barndomsven, Bjarne flytte ind i lejligheden i en periode. Bjarne var boligløs og søgte lejlighed i København. Bjarne betalte ikke leje til Mikkel, men de deltes om husholdningsudgifterne og Bjarne gjorde ham også forskellige vennetjenester. Ophævelse I starten af 2008 opdagede udlejeren, Ejendomskontoret XX, at Bjarne boede i lejligheden. De krævede, at Mikkel skulle dokumentere, at Bjarne boede lovligt i lejemålet, f.eks. ved at dokumentere, at der var tale om lovlig fremleje efter Lejelovens regler. Det ville Mikkel ikke, da der ikke var tale om fremleje, men kun om, at de to i en periode delte lejemålet. Nu ophævede Ejendomskontoret Mikkels lejemål. Da Mikkel ikke ville flytte, blev sagen indbragt for Boligretten i København. Boligretten Over for retten hævdede Ejendomskontorets advokat, at Mikkel havde overladt brugen af lejligheden til Bjarne uden at få tilladelse til det. Dette var en overtrædelse af Lejelovens 26, stk. 1. Derfor kunne Ejendomskontoret ophæve lejemålet i medfør af Lejelovens 93, stk. 1, litra f. Ejendomskontoret fremførte også, at Mikkel ikke havde dokumenteret at der forelå et lovligt fremlejeforhold. Bjarnes advokat imødegik disse argumenter. Mikkel havde ikke "overladt lejligheden til en anden". Han boede Lejeloven om ophævelse på grund af ulovlig brug 93. Udlejeren kan hæve lejeaftalen i følgende tilfælde:... b) Når det lejede benyttes til andet end aftalt og lejeren ikke trods udlejerens indsigelse er ophørt hermed.... d) Når lejeren fraflytter det lejede i utide uden aftale med udlejeren.... f) Når lejeren helt eller delvis overlader brugen af det lejede til en anden i tilfælde, hvor han ikke er berettiget hertil, og trods udlejers indsigelse ikke bringer forholdet til ophør. Bemærkninger: Denne paragraf drejer sig om privat udlejningsbyggeri. Den tilsvarende paragraf for det almene byggeri findes i Almenlejeloven 90 der stadig selv om i perioeder var i Afganistan, og delte blot lejligheden med Bjarne. Bjarne var midlertidigt optaget i Mikkels husstand. Bevisbyrden for, at Bjarne havde overladt lejligheden til en anden, påhvilede Ejendomskontoret og denne bevisbyrde havde Ejendomskontoret ikke opfyldt. Bjarnes advokat fandt også, at det var meningsløst at kræve, at Mikkel skulle dokumentere, at fremlejeforholdet var lovligt, når der slet ikke var tale om fremleje. Ejendomskontoret havde som bevis i sagen fremlagt et foto af navneskiltet på Mikkels mors lejlighed. På dette navneskilt stod Mikkels navn stadig. På den baggrund mente Ejendomskontoret, at Mikkel reelt boede hjemme hos sin mor, og at det var Bjarne der - ulovligt boede i Mikkels lejlighed. Denne bevisførelse betegnede Mikkels advokat som værende "utrolig" Boligretten gav Mikkel medhold. Han var ikke fraflyttet lejemålet og kunne derfor ikke få ophævet sit lejemål med henvisning til 93, stk. 1, litra d. Han havde heller ikke ovladt lejemålet til en anden, og kunne derfor ikke få ophævet sit lejemål med henvisning til 93, stk. 1, litra f. Landsretten Ejendomskontoret ankede sagen til Østre Landsret. Her måtte Mikkels mor afgive vidneforklaring om navneskiltet. Navneskiltet havde hængt der før Mikkel flyttede hjemmefra og moren havde ikke ønsket at skifte det ud, da hun stadig betragtede det som Mikkels hjem. Efter at han var flyttet hjemmefra overnattede han dog aldrig i sit barndomshjem. Landsretten kom til samme konklusion som Byretten. Bjarne havde været en del af Mikkels husstand og de to unge havde derfor boet lovligt sammen. På baggrund af morens forklaring, slog Lejeloven om brug af lejligheden 26. Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke bruge det lejede til andet formål end aftalt. Stk. 2. Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke overlade brugen af det lejede eller nogen del deraf til andre end medlemmer af sin husstand, jf. dog 69 og 70. Bemærkninger: 1) Denne paragraf drejer sig om privat udlejningsbyggeri. Den tilsvarende paragraf for det almene byggeri findes i Almenlejeloven 79. 2) Lejelovens paragraffer 69 og 70 drejer sig om fremleje. De tilsvarende paragraffer for det almene byggeris vedkommende findes i Almenlejeloven 64 og 65 landsretten fast, at Mikkel heller ikke havde flyttet bort fra sin lejlighed. Kilde: Østre Landsrets dom af 3. december B Refereret fra Tidsskrift for Bygge- og Boligret, Lejeren var i sagen repræsenteret af advokat John Petersen. Navnene på sagens personer er ændrede.

14 14 «Lejer i Danmark Forår 2011 Privat udlejning Ureguleret huslejefastsættelse ad bagdøren Der var en enig afvisning fra alle de øvrige partier, da Liberal Alliances forslag til foketingsbeslutning blev debatteret ved førstebehandlingen i folketinget den 25. januar Venstres ordfører, Louise Schack Elholm, kaldte forslaget et forsøg på at indføre fri huslejefastsættelse ad bagdøren. Hun fortsatte: - Vi har med finanskrisen og faldet i boligpriserne set en ny type udlejer. Det er udlejeren, som ikke kan sælge sin bolig. Den typiske historie er, at denne udlejer ikke får sat sig ind i lejeloven, inden vedkommende udlejer sin bolig. Ofte forventer udlejeren at kunne få dækket sine udgifter til boligen, men sådan er lovgivningen ikke skruet sammen. Udlejeren kan derfor få en dom, fordi han eller hun har fastsat en for høj husleje, og få et krav om tilbagebetaling. Louise Elholm fortsatte: - Mit råd til enhver, som er nødt til at leje sin bolig ud, er at skaffe sig en faglig, dygtig rådgivning, inden man indgår en lejekontrakt. Jeg synes, at det ville være sympatisk at hjælpe disse udlejere, som uforvarende kan ende med at bryde loven og kræve en for høj husleje. Det kunne f.eks. gøres ved at give dem et bedre oplysningsgrundlag, når de skal fastsætte huslejen. Men at krænke alle lejernes retssikkerhed er for høj en pris, ligesom det er udelukket, at vi vil indføre fri huslejefastsættelse. Fordobling af huslejen Socialdemokratiets ordfører, Thomas Jensen refererede de økonomiske vismænds beregning fra 2001, der viste, at huslejen ville stige % i de større byer, hvilket skyldes at der ikke er lejeboliger nok i forhold til efterspørgslen. Han fortsatte: - Med det her forslag vil Liberal Alliance så gradvist hæve huslejen ved genudlejning på lejeboligmarkedet, lejlighed for lejlighed. Huslejen bliver altså ikke sat fri på en gang, men stille og roligt lejlighed for lejlighed, og derfor vil det være en langt højere huslejestigning, der vil indtræffe, end den, vismændene har antaget, fordi efterspørgslen klart vil overstige udbuddet. Mangel på lejeboliger kombineret med den stigende efterspørgsel samt forslagets gradvise realisering vil presse huslejerne mere op, end vismændene kom frem til i De tal, vi har liggende nu her, f.eks. fra huslejenævnet og boligretten på Frederiksberg, viser, at vi kan få huslejestigninger, der er dobbelt så høje som dem, der er gældende i dag. Konsekvenserne for boligmarkedet vil være, at efter 6-7 år vil halvdelen af de private udlejningsejendomme altså være omfattet af fri huslejefastsættelse. - Hvem er det så, der får den her højere husleje? Jamen det er jo især unge, unge studerende, som vi ved flytter til de større byer og lejer private udlejningsboliger. Det er dem, som vi i fremtiden vil se stuve sig sammen 3-4 stykker i en måske 3-4 værelses lejlighed for at få råd til at have en bolig i den by, hvor de skal studere. Det er med til at skabe en boligmæssig usikkerhed for de studerende og er også med til at påvirke deres mulighed for at kunne koncentrere sig om studierne. Øget boligstøtte Dansk Folkepartis ordfører, Kim Christiansen, pegede på, at kraftige huslejestigninger kunne bevirke større offentlige udgifter til boligstøtte. - Den første forudsætning for at sætte huslejen fri som foreslået af Liberal Alliance vil være, at udbuddet af lejligheder er betydelig større end efterspørgslen, hvilket skaber en konkurrence, der vil medvirke til, at huslejen falder. Da der er mangel på lejligheder, bl.a. i hovedstadsområdet, og derfor ingen konkurrence, vil det betyde, at udlejer kan få en betydelig højere husleje til stor skade for lejerne. Og hvad vil det ikke betyde for de offentlige udgifter til boligstøtten, der vil stige? Det står der ikke noget om i forslaget. Det fremgår heller ikke af forslaget, at priserne vil stige drastisk på private udlejningsejendomme, ejerlejligheder m.v. - Dansk Folkeparti ønsker ikke på denne måde at sætte huslejen fri og kan derfor ikke stemme for forslaget, da det vil skade lejerne samt give større offentlige udgifter til boligstøtte. Imod liberalisering Daniel Rugholm fra De Konservative vendte sig også mod Liberal Alliances forslag: - Forslagsstillerne ønsker med dette forslag at gøre lejefastsættelsen i gensidigt anerkendte lejekontrakter bindende for både lejer, udlejer og myndigheder, både i forhold til private og almene lejeforhold. Et forholdsvis mindre problem får altså med dette forslag konsekvenser for et ret så stort område. Som ministeren og Venstres ordfører har været inde på, er regeringens holdning klar. Konservative kan derfor ikke bakke op om en liberalisering af huslejefastsættelsen for alle typer lejeboliger, sådan som det her er foreslået. Prisdannelse Dette førte til følgende reaktion fra Liberal Alliances, Simon Emil Ammitzbøll: - Hvordan kan det være, at et parti, som ellers generelt vel hylder markedsprincipperne, synes, det er rimeligt, at lige præcis husleje skal være sådan noget gennemreguleret socialdemokratisk fagbevægelsesagtigt noget..? I stedet for mente han at markedet selv skulle finde frem til den rigtige pris: - Fuldstændig ligesom med dagligvarer eller automobiler, eller hvad ved jeg, er det jo også sådan, at der er nogle, der sælger det til en pris, der er nogle, der køber det, og så bliver der solgt til den pris, hvor udbud og efterspørgsel rammer hinanden. Nanna Westerby, SF's boligpoltiske ordfører, var modstander af denne tankegang: - For SF er det helt afgørende, at der er boliger, der er til at betale, for boligen er et helt afgørende fundament, som vi alle sammen har brug for. Derfor vender SF sig også imod at fjerne reguleringen af huslejerne og gøre lejemarkedet til et spørgsmål om udbud, efterspørgsel og villighed til at betale. Cykler kan handles på sådan et marked, det kan køleskabe og sofaer også, men boligen er en nødvendighed, der ikke kan vælges fra, og derfor skal vi politisk sikre, at der er betalelige boliger. Derfor virker debatten i dag også noget rabiat, når boliger bliver sammenlignet med prisen på en liter mælk der er altså en rigtig væsentlig forskel. Diskussionen blev fulgt op af De Radikales ordfører, Morten Østergaard. - Jeg kan ikke lade være med at studse over argumentationen fra Liberal Alliances politiske ordfører, hr. Simon Emil Ammitzbøll, som jo i forbindelse med det, han siger om markedet, fuldstændig overser, at udbudet af boliger jo ikke nødvendigvis følger efterspørgslen. Jeg tror, at ethvert opslag i økonomiske lærebøger vil vise, at netop boligmarkedet har et særkende på det område. Man kan jo altså heller ikke bare købe flere køer og malke dem lidt mere, hvis man ønsker at bringe flere køer til markedet. For at få argumentationen til at hænge sammen kræver det nok, at hr. Simon Emil Ammitzbøll også vil give byggetilladelser helt frit, så folk kan bygge boliger totalt frit i byområderne. Men argumentationen hænger ikke sammen, og derfor kan vi ikke støtte forslaget. Ordføreren for Liberal Alliance, Villum Christensen tog afvisningen fra de andre partier roligt: - Da vi fremførte forslaget om reduktion i dagpengeperioden, faldt det også med et klask, og da vi fremsatte beslutningsforslag om ændring af efterlønnen, faldt det også med et klask. Så vi er sådan set rimelig fortrøstningsfulde, Villum Christensen vendte skytset mod de klagende lejere: - Uanset hvad der er kommet af gode argumenter for at fastholde den nuværende ordning, garantier om ingenting at gøre, som jeg hørte det, forekommer det i alle henseender stødende, at man som lejer, der kender alt til den bolig, man ønsker at leje, fordi man har boet i den før, underskriver en lejekontrakt for straks herefter at bevæge sig direkte ned til kommunen for at indlevere en klage til Huslejenævnet. Villum Cristensen fremhævede, at spørgsmålet var vigtigt for hans parti: - Det er ikke en enkeltsag for os, det er faktisk et principielt spørgsmål. Udlejer har jo ikke en kinamands chance for at vurdere sin økonomi og sine forretningsmæssige dispositioner. Vi ønsker med andre ord at anfægte måden, hvorpå Huslejenævnet dikterer huslejen over for en privat udlejer, som oftest hverken har juridiske eller økonomiske ressourcer eller en chance for på forhånd at gennemskue reglerne, hvilket skaber en usikkerhed for rigtig mange privatpersoner. Forslaget blev efter debatten sendt til videre behandling i Folketigets boligudvalg. Enhedslisten deltog ikke i debatten.

15 Forår 2011 Privat udlejning Lejer i Danmark «15 Klynkeliberalisme Når en investering giver overskud, skal ejeren selvfølgelig have gevinsten, fordi han har løbet en risiko, men når risikoen fører til et tab, må nogle andre gå ind og dække det. Det er klynkeliberalisme. Af Kim Kristensen Huslejenævnet i Randers har nedsat lejen i et lille hus fra knap 800 kr. pr kvadratmeter om året til 500 kr, og det har så i den lokale presse startet et generalangreb på lejerbeskyttelsen i almindelighed og Boligreguleringsloven i særdeleshed. Udgangspunktet er det sædvanlige: Det er urimeligt, at en udlejer ikke kan få lov til at tørre sine fejlslagne spekulationer af på lejerne. Liberalisme Historien er velkendt. Som alle andre købte Peter Hundborg et hus i forventning om, at han efter et stykke tid kunne sælge det igen med en god fortjeneste. Det var en god måde at få sine penge forrentet på. Sådan havde det været i mange år, og fordi det var gået godt så længe, var husene efterhånden blevet temmelig dyre. Det gjorde ikke så meget, for prisen gik bare op og op. I god liberalistisk ånd løber han en risiko i forventning om at få en god fortjeneste. Så brister boligboblen og trækker resten af samfundet med ud i en verdensopfattende finanskrise. Huspriserne falder, og da Hundborg skal sælge sit hus, kan han ikke få sine udgifter dækket ind. Den risiko han løb, førte ikke til en fortjeneste, men til et tab. Og fra det tidspunkt gælder det for ham og en masse andre investorer udelukkende om, hvordan man kan få det tab tørret af på nogle andre. I dette tilfælde på en lejer, som blev sat i husleje ikke efter hvad boligen var værd, men efter hvad Peter Hundborg, i sin investeringsiver, havde betalt for huset. Klynk Det er denne lille øvelse Huslejenævnet har sat en stopper for, og så har vi klynkeriet: Det er pludselig uretfærdigt, at en udlejer selv skal betale for sin fejlvurdering af markedet. Når en investering giver overskud, skal ejeren selvfølgelig have gevinsten, fordi han har løbet en risiko, men når risikoen fører til et tab, må nogle andre gå ind og dække det. Det er klynkeliberalisme. Kunne nogen for eksempel forestille sig det modsatte scenarie: Lejeren bliver boende og betaler den forlangte husleje i et par år. Markedet vender, og Peter Hundborg sælger til den tid sit hus med en gevinst på kr. Herefter giver han straks lejeren de med ordene: Du har jo betalt alle mine udgifter på huset, så disse penge tilhører retfærdigvis dig. Nej, vel? Det er vist kun tabet, han forventer, hun skal være ansvarlig for. Noget for noget Liberal Alliance følger straks op på udlejerens angreb på den lov, der beskytter lejerne mod hans overgreb. Boligreguleringsloven skal afskaffes. Gensidigt anerkendte lejekontrakter skal være bindende både for parterne og for myndighederne, siger de, men mener det slet ikke. De vil nemlig ikke afskaffe udlejerens ret til at foretage lejestigninger. Eller til at sælge ejendommen. Det er på de to punkter, en lejeaftale adskiller sig fra de fleste andre aftaler. Den ene part udlejeren forlanger ret til ensidigt at ændre aftalen. Han kræver ret til at ændre ved den leje, der er aftalt i kontrakten så er det også rimeligt, at der laves regler for, hvordan det skal foregå. Noget for noget. Den ene part udlejeren - kræver ret til at lade aftalen overgå til en anden. Lejeren indgår en aftale med én mand, han har tillid til. Tre uger efter er ejendommen solgt til en af byens værste bolighajer uden at lejeren er spurgt. Der er mange udlejere i dette land, jeg nødigt vil bo til leje ved, men det kan jeg bare komme til, fordi udlejer har lov til at bryde aftalen og sælge til en helt fremmed uden først at spørge den lejer, han har indgået en aftale med. Det er derfor, der er brug for en lov til at beskytte lejeren. Noget for noget. Borgerlig logik Boligreguleringsloven er ikke et anslag mod udlejeren, men et redskab til at skabe balance - et resultat af almindelig borgerlig logik og baseret på grundsætningen i Jyske Lov fra 1241: Var der ikke Lov i Landet, da havde den mest, som kunde tilegne sig mest. Kim Kristensen er formand for Randers Lejerforening Overskuds politik i DAB-afdeling Det må betegnes som "panik før lukketid", når almene forretningsførere henter store overskud hjem til lejerne og dermed opkræver ulovlig høj leje. Forretningsførerselskabet DAB har haft en solid tradition for overskudsbudgettering på afdelingernes vegne. Det var DAB, der i bebyggelsen, Ellemarken hentede millionoverskud fra lejerne gennem en årrække fra slutningen af 90-erne og op i gennem 0-erne. Pengene havnede ikke i DAB's kasse, men indgik i afdelingernes henlæggelser på en måde der ikke var gennemskuelig for lejerne. Det var blandt andet disse sager, der var baggrund for den regelændring, der er beskrevet i artiklen "Lovarbejdet privatiseres" På trods af, at Socialministeriet har erklæret, at systematisk overskudsbudgettering er i modstrid med balancelejeprincippet, så fortsatte denne praksis mange steder, bl.a. i Køge almennyttige Boligselskab for meget på 4 år I afdeling Nordgården har man f.eks. i de seneste 4 år opkrævet kr. for meget. Det svarer til knap pr boliglejemål. Overskuddet har tilmed været stigende, som det kan ses i diagrammet Nordgården er en ældre etageboligbebyggelse fra 1949 beliggende centralt i Køge. De årlige huslejestigninger har været mellem 3 og 5 % i perioden Med virkning fra 1. juli 2011 vil huslejen være 697 kr/m2. Nordgården Køge Overskudsprocent (årligt overskud i procent af lejeindtægt for boliger)

16 16 «Lejer i Danmark Forår 2011 Privat udlejning Lejer reddet i sidste øjeblik Overskridelse af betalingsfristen var uvæsenlig skønnede Vestre Landsret Lejeloven blev i 2009 ændret således, at fristen for, hvornår en udlejer kan ophæve et lejemål ved manglende betaling af leje, blev udvidet. Tidligere kunne en udlejer ophæve lejemålet når der var gået 3 dage fra lejeren modtagelse af rykkerskrivelse og lejen stadig ikke var betalt. Denne frist blev udvidet til 14 dage. Samtidig blev gebyret for forsinket betaling forøget til 250 kr. Dette er god ændring af reglerne, fordi det sikrer bedre mod alvorlige følger af simple fejltagelser, f.eks. hvor en bank ved en fejl ikke betaler lejen til tiden. Men reglerne er stadig ret stramme. Af og til tror lejere fejlagtigt, at de bare kan nøjes med at betale den skyldige husleje og at man kan slippe for gebyret, hvis man er kommet for sent med betalingen. Det må der advares i mod. Både lejen og gebyret er pligtige ydelser i lejeforholdet, og en undladelse af at betale gebyr kan derfor føre til at man mister sin lejlighed. Indbetaling i sidste øjeblik. En sag fra Kolding kan illustrere dette. I april måned 2010 betalte lejer L ikke husleje rettidigt. Udlejer afsendte påkrav den 12. april, hvorefter lejeren den 20. april indbetalte huslejen, men ikke påkravsgebyret på 250 kr. Udlejer ophævede herefter lejemålet ved brev, der blev afsendt den 28. april, således at det tidligst kan være kommet frem til lejeren den 29. april, hvor gebyret blev betalt. Det blev ikke under sagen fra lejerens side godtgjort, om betaling var sket før eller efter at ophævelsen var kommet frem. Derfor fandt fogedretten, at lejeren skulle udsættes af lejemålet. Dommerne i Vestre Landsret omgjorde fogedrettens beslutning. De fandt med henvisning til lejelovens 94, stk. 1, at misligholdelsen var af uvæsentlig betydning, fordi gebyret var betalt samme dag som ophævelsesskrivelsen kom frem til lejeren. Lejeren kunne derfor ikke udsættes af lejemålet. Lejeloven om betalingssvigt 93 Udlejeren kan hæve lejeaftalen i følgende tilfælde: a) Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, jf. stk. 2. Stk. 2. Udlejeren kan kun hæve lejeaftalen som følge af for sen betaling, hvis lejeren ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til lejeren. Udlejerens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at lejeforholdet kan ophæves, hvis lejerestancen ikke betales inden fristens udløb. 33, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Som gebyr for påkravet kan udlejeren kræve 250 kr. [...] Gebyret er pligtig pengeydelse i lejeforholdet (Uddrag. Visse dele af bestemmelsen er udeladt her) 94 Skønnes det forhold, der lægges lejeren til last, at være af uvæsentlig betydning, kan udlejeren ikke hæve lejeaftalen. Stk. 2. Udlejeren kan ikke påberåbe sig de i 93, stk. 1, litra a-f, nævnte forhold, hvis de er rettet, inden udlejeren hæver lejeaftalen. Nye medlemmer Skriv til os! Vi opfordrer alle vore medlemmer til at hjælpe med at styrke. Lejerforeningen. Vis eller giv bladet til interesserede, flere blade kan rekvireres. Blan ketten herunder kan bruges til indmeldelse. Jeg indmelder mig hermed i Lejerforeningen: Navn: Adresse: Postnummer og by: Indsendes i kuvert til Danmarks Lejerforeninger Sankt Peders Stræde 2, 1. sal; 4000 Roskilde. Vi modtager meget gerne indlæg fra læserne. - Debatindlæg, artikler, digte, m. m. m... Hvis man har mulighed for det, vil vi være taknemmelige for, at man også sender sit indlæg på diskette eller CD; med oplysning om PC-formatet; eller som e-post. (Adresserne ses på side 2).

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok?

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 4 i 2012. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan jeres kontaktperson hos Boligadministratorerne

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER af 27. november 2017

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne.

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne. folketinget@ft.dk Folketinget Att.: By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K 31. oktober 2014 J.nr. 33416 AT/AJ Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Vi

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Kommentarer og uddybende forklaringer

Kommentarer og uddybende forklaringer Kommentarer og uddybende forklaringer Følgende tekst giver en uddybning og forklaring på hvorfor enkelte paragraffer er som de er, i udkastet til nye vedtægter. Der er ligeledes givet en bemærkning om

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Depositum - Undgå at spilde dine penge

Depositum - Undgå at spilde dine penge Depositum - Undgå at spilde dine penge Mange lejere må vinke farvel til titusindvis af kroner, når udlejeren i forbindelse med udflytning render med hele depositumbeløbet. Berlingske hjælper dig med at

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel)

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 17. maj 2005 Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 1. Baggrund Etableringen af private andelsboligforeninger ved lejernes overtagelse af en privat udlejningsejendom

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Andelsboliger bidrager som boligform til et varieret udbud af boliger i Danmark. Det er vigtigt at sikre gode vilkår for en robust andelsboligsektor, så både

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår 2016 Opgavesæt I Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Hvordan klassificeres ejendommen? Du skal vurdere, hvilke regler for

Læs mere

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292]

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] KAP17-LBKG 2010-08-11 nr 961 Almenlejeloven Page 1 of 12 KAP17 Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] 96 293) I kommuner med almene boliger nedsættes et eller flere beboerklagenævn til afgørelse af

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Husorden. - Vær velkommen

Husorden. - Vær velkommen Husorden - Vær velkommen Hvad er en husorden og hvad er formålet med denne? En husorden Hviler på beboernes fælles beslutning vedtages af afdelingsmødet, jf. LAB 40 Ændres af afdelingsmødet efter initiativ

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 Sag 60/2017 A og B, C og D (advokat Niels Peter Lindhard for alle) mod Totalkredit A/S (advokat Per Nykjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift.

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift. Boligudvalget 2008-09 L 208 Spørgsmål 7 Offentligt Boligudvalget Til: Indenrigs- og socialministeren Dato: 4. maj 2009 Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål: L 208 Forslag til

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 421152E002 og 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger Boligbytte og fremleje bl danmarks almene boliger Boligbytte Hvorfor bytte? Boligbytte er en ideel løsning, når to familier eller husstande er enige om, at de begge ved bytningen kan få en bolig, der passer

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere