Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård"

Transkript

1 Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum - det er den 1. november I den forbindelse læste jeg faktisk alle de udsendte formandsberetninger igennem. De gav et rigtig godt overblik over, hvor meget vi egentlig har fået lavet på vores ejendom også uden de helt store stigninger i boligafgiften. Det kan vi være rigtig stolte over, og jeg ved, at mange andre Andelsboligforeninger faktisk er misundelig på os. Jeg vil kort opsummere, hvad der er sket i året Vedligeholdelsesplan I foråret 2014 fik vi lavet en ny opdateret vedligeholdelsesplan. Den gamle plan vi havde, var fra da vi startede vores Andelsboligforening i Bestyrelsen er i gang med at kigge denne rapport igennem, og prioritere de forslag, der er. Planen er, at disse ting vil blive udført i takt med, vi har penge til dette. Planen indeholder bestemt ikke store overraskende økonomiske projekter, så vores ejendom er i en rigtig god stand. Besparelser I de 10 år jeg har siddet i bestyrelsen, har vi sammen med Inspektørkontoret altid haft fokus på besparelser på alle fronter, så som f. eks. el, varme og vand. I det omfang det har kunnet betale sig, har vi udskiftet pumper, lyskilder m.m. ud til noget nyt og bedre med en kort tilbagebetalingstid. I øjeblikket har vi bl.a. fokus på vores store pumper, der sørger for varme og vand i vores lejligheder. Nogle af disse pumper er mere end 25 år gamle, og kunne med fordel skiftes til nogle nye og strømbesparende. En anden ting, vi også har fokus på, er belysningen i bl.a. vores opgange. De lyskilder, vi har disse steder, er efterhånden slidte, og vi kan ikke få reservedele til dem mere. Vi ser derfor på mulighederne for udskiftning til LED lyskilder, som vil give os besparelse på strømmen. Endelig har vi fokus på de af vores samarbejdspartnere, som udfører store faste opgaver for os. På disse områder er vi i gang med at indhente nye tilbud på opgaverne. Side 1 af 7

2 Grønne områder Det er herligt med vores store grønne områder, som bliver brugt af flere og flere, når vejret tillader det. Vi prøver hele tiden at sørge for, at de ser pæne og indbydende ud, så vores unikke have er en fryd for øjet for alle os, der bor i Opnæsgård og på Alsvej. Når man benytter de grønne områder, så skal man selvfølgelig huske at rydde op efter sig, Desværre er der flere steder på vores store græsplæne, som har fået status af, at her er det legalt ikke at rydde op efter sin hund, når den har besørget. Når jeg taler med drengene som spiller fodbold på den store plæne, så kan jeg godt forstå, at de ikke synes, det er særligt lækkert at spille bold på plænen, når der ikke bliver ryddet op efter hundene. De personer, som passer vores grønne områder inkl. Inspektørkontoret, synes bestemt heller ikke det er rart at få hundes efterladenskaber på deres fodtøj, og så bagefter skulle sidde og spise frokost. Når man har hund her i A/B Opnæsgård, så følger der visse forpligtigelser med i henhold til vores fælles husorden. Husk at vise respekt for andre, som også ønsker at have fornøjelse af vores smukke grønne områder. I efteråret 2013 gav vi de grønne områder omkring højhuset og Netto på Alsvej et løft, så de kom til at se mere indbydende ud. Det har gjort, at området er blevet mere indbydende både på forsiden og bagsiden af højhuset, samt at vores ansigt ud til i svinget ved Netto også er blevet mere indbydende. Vi har fået mange positive tilkendegivelser for dette arbejde. Salg af lejligheder I så stor en andelsboligforening som vores, så sker der løbende udskiftning i lejlighederne. Når en lejelejlighed fraflyttes, så bliver den af foreningen solgt som en andelslejlighed, og foreningen får herefter penge i kassen. Når en andelslejlighed bliver solgt, så flytter der en ny andelshaver ind. Denne type handel giver ikke foreningen noget provenu. Kigger vi på de sidste 3 års handel af lejligheder, så har vi i hvert af årene haft følgende samlede omsætning af A/B Opnæsgårds egne lejligheder og øvrige andelslejligheder: 2011 ca. 4,0 mio. kr ca. 4,5 mio. kr ca. 18,0 mio. kr. Det betyder, at A/B Opnæsgård pr. ultimo 2013 kun havde 3 egne lejligheder, som ikke var solgt. Jeg kan også se, at når lejlighederne sælges i A/B Opnæsgård, så er fradraget blevet noget mindre. Der, hvor fradragene er størst i salgsprisen, er, når det intet er gjort ved lejlighederne og så på Alsvej. Krav fra stat & kommune Med den størrelse vi har i Hørsholm, så betyder det, at vi en gang i mellem har sager, som betyder, at vi skal i direkte dialog med Hørsholm Kommune. I langt de fleste tilfælde, så foregår det på et fornuftigt niveau, og vi får fundet løsninger, som er meget fornuftige. Side 2 af 7

3 Når en sag så hopper helt af sporet, så giver det ofte store udfordringer, og en meget lang sagsbehandling, som ofte ender med udgifter til advokat. Her er nogle af de større sager, hvor kommune og stat har indflydelse: Separering af regnvand I øjeblikket arbejder vi på en større sag, hvor vi i samarbejde med Hørsholm Vand gerne vil have vores regnvand separeret væk fra vores kloakledning. I en rigtig god dialog med Hørsholm Vand har vi kigget på muligheden for dette hos os, og vi arbejder i fællesskab på nogle meget fornuftige løsninger. For A/B Opnæsgård skulle det gerne betyde en mindre betaling af vandafledningsafgift, og evt. en mindre forsikringspræmie, da vi også på denne måde minimerer risikoen for oversvømmelse i vores kældre og i udsatte lejligheder på stueetagen. Affaldssortering Så er vi ved at kigge på mere affaldssortering i A/B Opnæsgård, da Folketinget har vedtaget en ny lov om dette. Vi er allerede i dialog med Hørsholm Kommune, om hvilke tiltag vi skal foretage os her i A/B Opnæsgård. Når vi ved mere, så vil I alle få nærmere information Bommene ved viadukten I svinget ved viadukten og ud for nr. 53 har vi en sti oppe fra de bagvedliggende huse, som går igennem vores områder. Stien benyttes af en del børn, som skal til Hørsholm Skole. Stien er offentlig, og en tinglyst ret, som vi intet kan gøre ved. Mange, der benytter denne sti og skal over vejen i dette sving og videre til viadukten, er bestemt ikke altid lige opmærksomme på, at der kan komme biler i dette sving. De kan nemlig ofte ikke høre bilerne, da de ofte hører musik. Derfor kontaktede vi Hørsholm Kommune (HØ) i efteråret 2013 og bad om at få sat lidt mere sikring op, så man ikke bare kunne køre direkte ud på vejen, når man kom oppe fra det bagvedliggende område. En anden ting vi også gerne ville have stoppet var de mange knallerter, som synes, det er nemmere at køre i vores områder frem for at køre udenom. En medarbejder fra Hørsholm Kommune kiggede forbi og kunne godt se problemstillingen, men HØ havde ikke penge til denne sikring. Vi forespurgte så, om vi måtte opsætte den ekstra sikring, da vi er meget bange for, at der skal ske en ulykke på dette sted. Vi fik lov til dette og aftalte nærmere om, hvad vi skulle gøre. Herefter sker der det, at en beboer fra de bagvedliggende huse klager til HØ over, at hun nu ikke kan benytte sin store ladcykel denne vej mere, så hun herefter kan cykle videre ude på vejen langs den lange bygning og videre ud på Rungstedvej. I decembermåned 2013 bliver vi herefter kontaktet af en anden medarbejder i HØ, som beder os fjerne den sikring, vi har opsat med kommunens godkendelse. Begrundelsen er, at den store ladcykel skal kunne komme igennem, da HØ er en cykelkommune. Vi forespurgte om, hvad med sikkerheden for bl.a. børn, der benytter dette stisystem til deres skole og måske ikke hører biler, der kommer kørende det vil kunne få fatale konsekvenser. Svaret fra medarbejderen var, at det var forældrenes opgave at lære deres børn færdselsreglerne, så de var klar over, de skulle stoppe her og trække cyklen over vejen. Side 3 af 7

4 Denne sag er en af de sager, som pludselig tager meget lang tid, og konklusionen er nu, at vi er blevet truet til at fjerne sikringen ellers ville HØ komme forbi og gøre det. Én cykelklage har nu bevirket at sikkerheden i dette sving er blevet markant dårligere, så pas på, når I kommer kørende i dette sving! P-pladser Dem er der ofte mangel på, og det betyder, at nogle beboer/gæster bliver meget opfindsomme med hensyn til, hvor de parkerer deres biler. Ofte er denne parkering til gene for andre, da man parkerer i fx indgangene til vores stisystem, benytter indkørslen til vores P-pladser, blokerer udgangen til vores Materialegård m.m. Dem, der vælger denne løsning, skal huske på, at en blokering af disse steder kan betyde, at redningsfolk måske ikke kan komme til, når der er behov for dette. Da A/B Opnæsgård blev bygget i slutningen 1960 erne, var der ikke så mange af beboerne, som havde bil, da var vores 485 pladser alt rigeligt. I dag er der meget mere pres på pladserne, da mange af lejlighederne i dag har tilknyttet 2 eller flere biler, Med dette antal biler bliver meget svært at opfylde kravet om at ens bil / biler helst skal være parkeret lige udenfor ens gadedør. Vi kigger på, hvilke muligheder, der er, for at skaffe flere P-pladser, og vi kan helt sikkert ikke løse det uden, at det betyder inddragelse af grønne områder. At anlægge en ny parkeringsplads er bestemt heller ikke en billig opgave, så der er også noget økonomi, som vi skal tage højde for. Sikring af vores værdier Verden er i forandring, og desværre er det ikke alle, som kan finde ud af, hvad der er dit og mit. Det har betydet, at vi i A/B Opnæsgård har oplevet en noget større indbrudsfrekvens, end vi har været vant til. Det har både været i vore kælderrum og lejlighederne der har været indbrud. Mange af de omkringliggende bebyggelser har fået lavet forskellige former for sikring, som gør det mere besværligt at lave indbrud der. Det betyder, at indbrudstyvene finder nye steder at udføre deres gerninger. På sidste års generalforsamling diskuterede vi mulighederne for at sikre vores ejendom med dørtelefoner. Dette førte til en voldsom debat, som udmøntede sig i, at der ikke var stemning for dørtelefoner. Da indbruddene fortsatte, kom der et massivt pres fra enkelte beboere om, at de ville have mulighed for at udskifte deres indgangsdør. Bestyrelsen brugte derefter enorme ressourcer på at finde den rette dør til en fornuftig pris. En pris som alligevel viste sig at blive højere end prisen for dørtelefoner ville have været. Konklusionen er, at 6 ud af 574 lejligheder har skiftet til en ny dør, og de beboere, som pressede mest for nye døre, valgte ikke at skifte deres dør alligevel. Så er der hegnet, som har været udsat for utallige former for hærværk, så dørene enten ikke kan låses eller låses op. Sådanne ting gør det selvfølgelig besværligt og bevirker, at man bliver irriteret, og måske vælger at give op. Til dette års generalforsamling er der fremsat et forslag om at fjerne hegnet eller åbne lågerne. Side 4 af 7

5 Lad os tage den diskussion, og lad os håbe vi får taget den rigtige demokratiske beslutning. Vi kan aldrig sikre os mod indbrudstyvene 100 %, men vi kan gøre det lidt mere besværligt for tyvene at komme ind og komme væk igen. Flere beboere har kontaktet mig og fortalt, at hegnet også har hjulpet på en anden ting. Vi har ikke så mange hundeluftere i vores område fra de omkringliggende parcelhuse, og endelig bruger man heller ikke vores opgange til at komme hurtigt op til de bagvedliggende parcelhusområder. Vi bliver heller ikke længere i nær så høj grad brugt som offentlig park. Det er beboerne i Opnæsgård, som skal betale for sliddet på de grønne områder. Retssager Jeg synes, at vi alle som andelshavere har ret til at vide, hvilke retssager vi som A/B Opnæsgård har lige her og nu. Jeg har altid syntes, det er lidt specielt, når vi har sådanne sager. Når man anlægger sag mod A/B Opnæsgård, så anlægger man jo sådan set også sag mod sig selv, da man jo er andelshaver. Når man præsenterer denne vinkel for en klager, så bliver der ofte stille, for den vinkel havde de ikke lige tænkt på. Nogle få mener så, at så fører de bare sag mod bestyrelsen, som så skal betale. Men at føre sag mod bestyrelsen er det samme som at føre sag mod A/B Opnæsgård. Bestyrelsen arbejder jo som frivillige for andelsboligforeningen. Skimmelsvamp A/B Opnæsgård blev for 8 år siden anmeldt for skimmelsvamp i en lejlighed i Opnæsgård Et utal af eksperter har set på lejligheden, og de har ikke på noget tidspunkt konstateret skimmelsvamp i lejligheden. Vi har ført 2 retssager og vundet dem begge. Til trods for dette så har Hørsholm Kommune (HØ) ikke villet acceptere dette, og er blevet ved med at komme med utallige påbud i denne sag og påføre både andelshaver og A/B Opnæsgård yderligere udgifter til advokater i sagen. Først i slutningen af 2013 konkluderede HØ endelig, at der ikke var skimmelsvamp i lejligheden, En utroligt ressourcekrævende sag, hvor vi har skullet kæmpe mod HØ, som ikke ville acceptere 2 domme i 2 instanser, der gik dem i mod. Det er utroligt, at man som borgere skal finde sig i dette. Vi har derfor bedt HØ, om at betale de ekstra omkostninger til advokater pga. deres langsomlighed. Det har de, som forventet, afvist. Så kan vi vælge at køre en ny sag igennem restsystemet for at få vores ret. Det har vi i dette tilfælde valgt ikke at gøre. Man føler bare efter sådan en behandling en form for magtesløshed, når selv det offentlige system ikke accepterer retssystemet. Eksklusion af andelshaver I 4 år har vi kørt en sag mod en andelshaver, som ved stiftelsen købte en lejlighed som forældrekøb og lejede den ud til sin søn. Side 5 af 7

6 Senere købte faren en større lejlighed, som han ikke selv flyttede ind i, som reglerne i vores vedtægter ellers tilsiger. Her opdagede vi ved et tilfælde, at sønnen var flyttet ind i den store lejlighed, og lejligheden, som oprindeligt var købt som forældrekøb, var nu lejet ulovligt ud til en anden. Ejeren af de 2 lejligheder er død, og vi fører sagen videre overfor boet. Vores modpart i denne sag skifter advokat flere gange, og deres advokat svarer ikke på vores henvendelser. Endelig efter flere års tovtrækkeri bliver der berammet sag ved retten i Helsingør den 20. februar Sagen bliver dog aflyst dagen før, da modparten via en ny advokat meddeler, at de ikke vil møde op pga. sygdom. Retsmødet rykkes i stedet for til den marts Modparten meddeler, at de har fået ny advokat 2 dage før det planlagte retsmøde. Dagen før retsmødet den 6. marts 2014 meddeler modpartens advokat til vores advokat kl. 20:30 om aftenen, at de ikke ville møde op til dagens retsmøde. Modparten bliver derfor idømt en udeblivelsesdom, som her og nu betyder, at A/B Opnæsgård vinder sagen, og kan starte en eksklusion af andelshaver og sælge de 2 lejligheder. Det kan dog først ske, når en 4 ugers frist er overstået. Igen en utrolig ressourcekrævende sag med store udgifter til advokater. Sammenhold Igennem vores første 10 år har vi ikke fået lavet særlig mange traditioner. Den eneste jeg kan komme i tanke om er vores Fastelavnsfest, som bliver lavet af frivillige hvert eneste år til stor fornøjelse for børn og barnlige sjæle. Stor tak til alle de frivillige, som stiller op hvert år. Kunne vi finde på andre ting, som kunne styrke vores fællesskab? Er der nogle som er gode til et eller andet, og som gerne vil give den viden videre? Det kunne fx være fotografering, foredrag om forskellige emner, oprette en læseklub eller en kunstforening eller hvad med fitness? Mulighederne er mange, så det er bare med at komme ud af busken, så må vi se hvad der kan lade sig gøre. Som sagt har vi 10 års jubilæum i år. Er det noget vi skal fejre eller skal vi blot forbigå det i tavshed? Er der nogle frivillige, som har lyst til at være med til at stable en aktivitet på banen? Andelstanken Hvad betyder det egentlig, når man bor i en andelsboligforening? Fra tid til anden så kommer denne diskussion på banen, når der opstår en uenighed om, hvordan visse ting skal gøres. Vi bor i et fællesskab med de fordele og ulemper, det indebærer. Derfor har vi vedtaget en fælles husorden, som vi alle har forpligtet os til at følge. Når nye flytter ind i vores ejendom, så har de også forpligtet sig til at følge denne husorden. Får vi besøg af gæster, så har vi som beboere pligt til at sørge for, at gæsterne også følger vores fælles husorden. Nogle af de ting, som kan skabe konflikter er bl.a. alle former for støj, hunde uden snor samt manglende opsamling af hundens efterladenskaber, ulovlig parkering, m.m. Side 6 af 7

7 Heldigvis så er alle disse ting beskrevet i vores husorden, så argumentet med, at alle de andre gør det også, så nu er det min tur til at bryde vores husorden, er ikke et argument, der kan bruges. Så skal jeg ikke trætte med alle de sager, som jeg vil sige virkelig er bagateller, men hvor både Inspektørkontoret og bestyrelsen bruger tid på at skulle besvare disse henvendelser. Sådanne ting må man selv sørge for at løst. Information Efter vores sidste generalforsamling har bestyrelsen arbejdet med at få vores beboerblad på banen igen. Beboerbladet har været udsendt til alle, når der har været noget at skrive om, og det vil vi selvfølgelig fortsætte med. Vi arbejder også med at kigge på, om vi kan gøre vores hjemmeside mere levende, end den er i dag. Hjemmesiden er vores ansigt ud ad til, når nogen ønsker at vide noget mere om A/B Opnæsgård. Den skal være mere opdateret og indbydende, så evt. købere, som er interesserede i at købe en andelsbolig også får lyst til det. Bestyrelsesarbejde Vi er en stor Andelsboligforening, og for mig er det vigtigt, at vi selv sætter vores præg på, hvordan vi vil have tingene lavet. Vi har indtil nu altid haft personer fra bestyrelsen med i alle store renoveringsopgaver, så vi har kunnet følge med i, hvad der sker, og rettet tingene til med det samme, hvis dette var nødvendigt. Det har betydet, at vi ofte har sparet pæne ekstra beløb på disse store projekter, og det har bestemt ikke været den tilknyttede rådgivers ære, men primært vores egne folk, som har stået for dette. Igennem alle de år jeg har deltaget, er det bestemt min erfaring, at ved at stille de rigtige seriøse kritiske spørgsmål til sådanne projekter, så opnår vi mange positive fordele, som en rådgiver i mange tilfælde ikke vil se, da vi blot er kunde hos rådgiveren. Derfor vil det i vores bestyrelse altid være vigtigt, at vi har de rette folk, som kan lave dette stykke arbejde til gavn for os alle. At sidde i vores bestyrelse betyder, at der skal afsættes timer til disse ting, og i perioder skal der bruges mange timer for at få alle opgaverne løst. Derfor kan der i perioder være længere svartid, når man henvender sig direkte til bestyrelsen via mail eller telefon, da vores bestyrelsesarbejde skal tilpasses, så det kan forenes med ens faste arbejde, da det er der, man tjener sin løn. På bestyrelsens vegne. Niels Stærup Formand Skrivningen af denne beretning er afsluttet 16. marts 2014 Side 7 af 7

FORMANDENS BERETNING Generalforsamling 2009

FORMANDENS BERETNING Generalforsamling 2009 FORMANDENS BERETNING Generalforsamling 2009 Belåning Ved købet af Opnæsgård den 1. november 2004 blev der hos Nykredit optaget lån i ejendommen på 436 mio. kr., som er fordelt på 4 lån af 109 mio. kr.

Læs mere

Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter.

Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter. A/B Lindstrand 4. november 2007 Kære beboere. Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter. Opgangsprojektet Jeg

Læs mere

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 1. Beboerrepræsentationen (BR) 2. Ejerforeningen og samarbejdet 3. Blue Vision Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 4. Vedligeholdelse

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 Så er der gået endnu et år, og bestyrelsen ser i år frem til et solidt fremmøde af andelshavere på vores generalforsamling. Skimmelsvamp sag 27, 2 th. På generalforsamlingen

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på udendørs fællesområder Forslag om: Lade-standere til el-biler

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille Indbrud Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med Bolius nyhedsbrev, udsendt torsdag den 10. april 2014. Nyhedsbrevet modtages af 115.114 personer. Der er i alt indkommet 778 besvarelser. Bekymring

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV HUSORDENSREGLER Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV Gislavænget skal være et godt sted at bo. Der står i lejeloven, at udlejer skal sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Der står også,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Den 23. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark.

Referat af ordinær generalforsamling. Den 23. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark. ADVOKATFIRMAET J.nr. 00196 SCJ/vj Referat af ordinær generalforsamling Den 23. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Den 16. april 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark.

Referat af ordinær generalforsamling. Den 16. april 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark. ADVOKATF!RMAET SVENDSEN J.nr. 00196 SCJ /vj Referat af ordinær generalforsamling Den 16. april 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

Til medlemmerne af P-lauget Den 22. april 2013. Indkaldelse

Til medlemmerne af P-lauget Den 22. april 2013. Indkaldelse Til medlemmerne af P-lauget Den 22. april 2013 Kajplads 24 6783/JAH/hb Indkaldelse På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling i P-lauget Kajplads 24 til afholdelse Tirsdag den

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Greve den 22. april 2013 Bestyrelsens beretning ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Efter generalforsamlingen den 16.april 2012 fortsatte

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med omkring

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013

BESTYRELSENS BERETNING 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2013 Marts 2014 Bestyrelsens beretning omfatter foreningerne Andelsboligforeningen, Essex Park Taastrup 3. (A/B3) samt Ejerforeningen Essex Park Taastrup 3. (E/F3). Ydermere henvises

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken. I dette hæfte gives en kort beskrivelse af afdeling 4, dens muligheder

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 8. April 2014 kl. 19.30 Kristian Nors Skov byder velkommen på vegne af bestyrelsen og fortæller, at det ekstraordinære afdelingsmøde er varslet korrekt.

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Nyhedsbrev. August 2012 2012 - A/B HENRIKSHØJ

Nyhedsbrev. August 2012 2012 - A/B HENRIKSHØJ Nyhedsbrev August 2012 Indhold Nyhedsbrev august 2012 Skybrud sommeren 2011 3 Orientering fra bestyrelsen 4-8 Information om isolering og indeklima 9 Information om generelle henvendelser 10 Kommende arrangementer

Læs mere

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet den 19. februar 2012, kl. 17.30 i beboerlokalet

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet den 19. februar 2012, kl. 17.30 i beboerlokalet Referat af afdelingsbestyrelsesmødet den 19. februar 2012, kl. 17.30 i beboerlokalet Til stede: Søren Petersen, formand Sven Fabian Per Nielsen, kasserer Ivanka Krncevic Dennis Gravenhorst Birte Rasmussen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

!"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3

!##$%&'()*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)'4%-%.12328,+9! 3 Sjælsmark 2 !"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3 Indbrudssikring/Nabohjælp KRIMINALITETSTREKANTEN Motiveret gerningsmand Gerningssted Offer/Forurettet - Tyvens indgang 26

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Kære andelshavere i A/B Syven, så er der gået et år siden der sidst var indkaldt til generalforsamling i A/B Syven. Der er sket flere ting i den mellemliggende tid, og bestyrelsen

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. maj 2013

Referat af generalforsamling den 27. maj 2013 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 27. maj 2013 Til generalforsamlingen var der fremmødt 37 andelshavere samt indleveret 12

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2009. april 2009. Afdeling 16

AAB Afdeling 16. Beretning 2009. april 2009. Afdeling 16 AAB Afdeling 16 april 2009 Beretning 2009 Afdeling 16 Postkasser Fra den 1. januar 2010 skal alle etageejendomme være udstyret med postkasser i stueplan. Afdelingen har modtaget et særdeles godt tilbud

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Total istandsat andel med både altan og "egen" have

Total istandsat andel med både altan og egen have Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Total istandsat andel med både altan og "egen" have Vigerslevvej 214, st. 2500

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Højstrupposten. Jubilæums udgave maj 2015. Højstrupparken 50 år. Højstrupparken februar 1965

Højstrupposten. Jubilæums udgave maj 2015. Højstrupparken 50 år. Højstrupparken februar 1965 Højstrupposten Jubilæums udgave maj 2015 Højstrupparken 50 år Højstrupparken februar 1965 Højstrupparken maj 2015 1 Det første almene byggeri i Vallensbæk kommune. I det daværende sogneråd i Vallensbæk

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Husorden for Andelsbol igforeni ngen Matr. nr.: la Storgård, Terslev Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Revideret af bestyrelsen april. 2013 Denne husorden er udarbejdet af bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere