Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård"

Transkript

1 Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum - det er den 1. november I den forbindelse læste jeg faktisk alle de udsendte formandsberetninger igennem. De gav et rigtig godt overblik over, hvor meget vi egentlig har fået lavet på vores ejendom også uden de helt store stigninger i boligafgiften. Det kan vi være rigtig stolte over, og jeg ved, at mange andre Andelsboligforeninger faktisk er misundelig på os. Jeg vil kort opsummere, hvad der er sket i året Vedligeholdelsesplan I foråret 2014 fik vi lavet en ny opdateret vedligeholdelsesplan. Den gamle plan vi havde, var fra da vi startede vores Andelsboligforening i Bestyrelsen er i gang med at kigge denne rapport igennem, og prioritere de forslag, der er. Planen er, at disse ting vil blive udført i takt med, vi har penge til dette. Planen indeholder bestemt ikke store overraskende økonomiske projekter, så vores ejendom er i en rigtig god stand. Besparelser I de 10 år jeg har siddet i bestyrelsen, har vi sammen med Inspektørkontoret altid haft fokus på besparelser på alle fronter, så som f. eks. el, varme og vand. I det omfang det har kunnet betale sig, har vi udskiftet pumper, lyskilder m.m. ud til noget nyt og bedre med en kort tilbagebetalingstid. I øjeblikket har vi bl.a. fokus på vores store pumper, der sørger for varme og vand i vores lejligheder. Nogle af disse pumper er mere end 25 år gamle, og kunne med fordel skiftes til nogle nye og strømbesparende. En anden ting, vi også har fokus på, er belysningen i bl.a. vores opgange. De lyskilder, vi har disse steder, er efterhånden slidte, og vi kan ikke få reservedele til dem mere. Vi ser derfor på mulighederne for udskiftning til LED lyskilder, som vil give os besparelse på strømmen. Endelig har vi fokus på de af vores samarbejdspartnere, som udfører store faste opgaver for os. På disse områder er vi i gang med at indhente nye tilbud på opgaverne. Side 1 af 7

2 Grønne områder Det er herligt med vores store grønne områder, som bliver brugt af flere og flere, når vejret tillader det. Vi prøver hele tiden at sørge for, at de ser pæne og indbydende ud, så vores unikke have er en fryd for øjet for alle os, der bor i Opnæsgård og på Alsvej. Når man benytter de grønne områder, så skal man selvfølgelig huske at rydde op efter sig, Desværre er der flere steder på vores store græsplæne, som har fået status af, at her er det legalt ikke at rydde op efter sin hund, når den har besørget. Når jeg taler med drengene som spiller fodbold på den store plæne, så kan jeg godt forstå, at de ikke synes, det er særligt lækkert at spille bold på plænen, når der ikke bliver ryddet op efter hundene. De personer, som passer vores grønne områder inkl. Inspektørkontoret, synes bestemt heller ikke det er rart at få hundes efterladenskaber på deres fodtøj, og så bagefter skulle sidde og spise frokost. Når man har hund her i A/B Opnæsgård, så følger der visse forpligtigelser med i henhold til vores fælles husorden. Husk at vise respekt for andre, som også ønsker at have fornøjelse af vores smukke grønne områder. I efteråret 2013 gav vi de grønne områder omkring højhuset og Netto på Alsvej et løft, så de kom til at se mere indbydende ud. Det har gjort, at området er blevet mere indbydende både på forsiden og bagsiden af højhuset, samt at vores ansigt ud til i svinget ved Netto også er blevet mere indbydende. Vi har fået mange positive tilkendegivelser for dette arbejde. Salg af lejligheder I så stor en andelsboligforening som vores, så sker der løbende udskiftning i lejlighederne. Når en lejelejlighed fraflyttes, så bliver den af foreningen solgt som en andelslejlighed, og foreningen får herefter penge i kassen. Når en andelslejlighed bliver solgt, så flytter der en ny andelshaver ind. Denne type handel giver ikke foreningen noget provenu. Kigger vi på de sidste 3 års handel af lejligheder, så har vi i hvert af årene haft følgende samlede omsætning af A/B Opnæsgårds egne lejligheder og øvrige andelslejligheder: 2011 ca. 4,0 mio. kr ca. 4,5 mio. kr ca. 18,0 mio. kr. Det betyder, at A/B Opnæsgård pr. ultimo 2013 kun havde 3 egne lejligheder, som ikke var solgt. Jeg kan også se, at når lejlighederne sælges i A/B Opnæsgård, så er fradraget blevet noget mindre. Der, hvor fradragene er størst i salgsprisen, er, når det intet er gjort ved lejlighederne og så på Alsvej. Krav fra stat & kommune Med den størrelse vi har i Hørsholm, så betyder det, at vi en gang i mellem har sager, som betyder, at vi skal i direkte dialog med Hørsholm Kommune. I langt de fleste tilfælde, så foregår det på et fornuftigt niveau, og vi får fundet løsninger, som er meget fornuftige. Side 2 af 7

3 Når en sag så hopper helt af sporet, så giver det ofte store udfordringer, og en meget lang sagsbehandling, som ofte ender med udgifter til advokat. Her er nogle af de større sager, hvor kommune og stat har indflydelse: Separering af regnvand I øjeblikket arbejder vi på en større sag, hvor vi i samarbejde med Hørsholm Vand gerne vil have vores regnvand separeret væk fra vores kloakledning. I en rigtig god dialog med Hørsholm Vand har vi kigget på muligheden for dette hos os, og vi arbejder i fællesskab på nogle meget fornuftige løsninger. For A/B Opnæsgård skulle det gerne betyde en mindre betaling af vandafledningsafgift, og evt. en mindre forsikringspræmie, da vi også på denne måde minimerer risikoen for oversvømmelse i vores kældre og i udsatte lejligheder på stueetagen. Affaldssortering Så er vi ved at kigge på mere affaldssortering i A/B Opnæsgård, da Folketinget har vedtaget en ny lov om dette. Vi er allerede i dialog med Hørsholm Kommune, om hvilke tiltag vi skal foretage os her i A/B Opnæsgård. Når vi ved mere, så vil I alle få nærmere information Bommene ved viadukten I svinget ved viadukten og ud for nr. 53 har vi en sti oppe fra de bagvedliggende huse, som går igennem vores områder. Stien benyttes af en del børn, som skal til Hørsholm Skole. Stien er offentlig, og en tinglyst ret, som vi intet kan gøre ved. Mange, der benytter denne sti og skal over vejen i dette sving og videre til viadukten, er bestemt ikke altid lige opmærksomme på, at der kan komme biler i dette sving. De kan nemlig ofte ikke høre bilerne, da de ofte hører musik. Derfor kontaktede vi Hørsholm Kommune (HØ) i efteråret 2013 og bad om at få sat lidt mere sikring op, så man ikke bare kunne køre direkte ud på vejen, når man kom oppe fra det bagvedliggende område. En anden ting vi også gerne ville have stoppet var de mange knallerter, som synes, det er nemmere at køre i vores områder frem for at køre udenom. En medarbejder fra Hørsholm Kommune kiggede forbi og kunne godt se problemstillingen, men HØ havde ikke penge til denne sikring. Vi forespurgte så, om vi måtte opsætte den ekstra sikring, da vi er meget bange for, at der skal ske en ulykke på dette sted. Vi fik lov til dette og aftalte nærmere om, hvad vi skulle gøre. Herefter sker der det, at en beboer fra de bagvedliggende huse klager til HØ over, at hun nu ikke kan benytte sin store ladcykel denne vej mere, så hun herefter kan cykle videre ude på vejen langs den lange bygning og videre ud på Rungstedvej. I decembermåned 2013 bliver vi herefter kontaktet af en anden medarbejder i HØ, som beder os fjerne den sikring, vi har opsat med kommunens godkendelse. Begrundelsen er, at den store ladcykel skal kunne komme igennem, da HØ er en cykelkommune. Vi forespurgte om, hvad med sikkerheden for bl.a. børn, der benytter dette stisystem til deres skole og måske ikke hører biler, der kommer kørende det vil kunne få fatale konsekvenser. Svaret fra medarbejderen var, at det var forældrenes opgave at lære deres børn færdselsreglerne, så de var klar over, de skulle stoppe her og trække cyklen over vejen. Side 3 af 7

4 Denne sag er en af de sager, som pludselig tager meget lang tid, og konklusionen er nu, at vi er blevet truet til at fjerne sikringen ellers ville HØ komme forbi og gøre det. Én cykelklage har nu bevirket at sikkerheden i dette sving er blevet markant dårligere, så pas på, når I kommer kørende i dette sving! P-pladser Dem er der ofte mangel på, og det betyder, at nogle beboer/gæster bliver meget opfindsomme med hensyn til, hvor de parkerer deres biler. Ofte er denne parkering til gene for andre, da man parkerer i fx indgangene til vores stisystem, benytter indkørslen til vores P-pladser, blokerer udgangen til vores Materialegård m.m. Dem, der vælger denne løsning, skal huske på, at en blokering af disse steder kan betyde, at redningsfolk måske ikke kan komme til, når der er behov for dette. Da A/B Opnæsgård blev bygget i slutningen 1960 erne, var der ikke så mange af beboerne, som havde bil, da var vores 485 pladser alt rigeligt. I dag er der meget mere pres på pladserne, da mange af lejlighederne i dag har tilknyttet 2 eller flere biler, Med dette antal biler bliver meget svært at opfylde kravet om at ens bil / biler helst skal være parkeret lige udenfor ens gadedør. Vi kigger på, hvilke muligheder, der er, for at skaffe flere P-pladser, og vi kan helt sikkert ikke løse det uden, at det betyder inddragelse af grønne områder. At anlægge en ny parkeringsplads er bestemt heller ikke en billig opgave, så der er også noget økonomi, som vi skal tage højde for. Sikring af vores værdier Verden er i forandring, og desværre er det ikke alle, som kan finde ud af, hvad der er dit og mit. Det har betydet, at vi i A/B Opnæsgård har oplevet en noget større indbrudsfrekvens, end vi har været vant til. Det har både været i vore kælderrum og lejlighederne der har været indbrud. Mange af de omkringliggende bebyggelser har fået lavet forskellige former for sikring, som gør det mere besværligt at lave indbrud der. Det betyder, at indbrudstyvene finder nye steder at udføre deres gerninger. På sidste års generalforsamling diskuterede vi mulighederne for at sikre vores ejendom med dørtelefoner. Dette førte til en voldsom debat, som udmøntede sig i, at der ikke var stemning for dørtelefoner. Da indbruddene fortsatte, kom der et massivt pres fra enkelte beboere om, at de ville have mulighed for at udskifte deres indgangsdør. Bestyrelsen brugte derefter enorme ressourcer på at finde den rette dør til en fornuftig pris. En pris som alligevel viste sig at blive højere end prisen for dørtelefoner ville have været. Konklusionen er, at 6 ud af 574 lejligheder har skiftet til en ny dør, og de beboere, som pressede mest for nye døre, valgte ikke at skifte deres dør alligevel. Så er der hegnet, som har været udsat for utallige former for hærværk, så dørene enten ikke kan låses eller låses op. Sådanne ting gør det selvfølgelig besværligt og bevirker, at man bliver irriteret, og måske vælger at give op. Til dette års generalforsamling er der fremsat et forslag om at fjerne hegnet eller åbne lågerne. Side 4 af 7

5 Lad os tage den diskussion, og lad os håbe vi får taget den rigtige demokratiske beslutning. Vi kan aldrig sikre os mod indbrudstyvene 100 %, men vi kan gøre det lidt mere besværligt for tyvene at komme ind og komme væk igen. Flere beboere har kontaktet mig og fortalt, at hegnet også har hjulpet på en anden ting. Vi har ikke så mange hundeluftere i vores område fra de omkringliggende parcelhuse, og endelig bruger man heller ikke vores opgange til at komme hurtigt op til de bagvedliggende parcelhusområder. Vi bliver heller ikke længere i nær så høj grad brugt som offentlig park. Det er beboerne i Opnæsgård, som skal betale for sliddet på de grønne områder. Retssager Jeg synes, at vi alle som andelshavere har ret til at vide, hvilke retssager vi som A/B Opnæsgård har lige her og nu. Jeg har altid syntes, det er lidt specielt, når vi har sådanne sager. Når man anlægger sag mod A/B Opnæsgård, så anlægger man jo sådan set også sag mod sig selv, da man jo er andelshaver. Når man præsenterer denne vinkel for en klager, så bliver der ofte stille, for den vinkel havde de ikke lige tænkt på. Nogle få mener så, at så fører de bare sag mod bestyrelsen, som så skal betale. Men at føre sag mod bestyrelsen er det samme som at føre sag mod A/B Opnæsgård. Bestyrelsen arbejder jo som frivillige for andelsboligforeningen. Skimmelsvamp A/B Opnæsgård blev for 8 år siden anmeldt for skimmelsvamp i en lejlighed i Opnæsgård Et utal af eksperter har set på lejligheden, og de har ikke på noget tidspunkt konstateret skimmelsvamp i lejligheden. Vi har ført 2 retssager og vundet dem begge. Til trods for dette så har Hørsholm Kommune (HØ) ikke villet acceptere dette, og er blevet ved med at komme med utallige påbud i denne sag og påføre både andelshaver og A/B Opnæsgård yderligere udgifter til advokater i sagen. Først i slutningen af 2013 konkluderede HØ endelig, at der ikke var skimmelsvamp i lejligheden, En utroligt ressourcekrævende sag, hvor vi har skullet kæmpe mod HØ, som ikke ville acceptere 2 domme i 2 instanser, der gik dem i mod. Det er utroligt, at man som borgere skal finde sig i dette. Vi har derfor bedt HØ, om at betale de ekstra omkostninger til advokater pga. deres langsomlighed. Det har de, som forventet, afvist. Så kan vi vælge at køre en ny sag igennem restsystemet for at få vores ret. Det har vi i dette tilfælde valgt ikke at gøre. Man føler bare efter sådan en behandling en form for magtesløshed, når selv det offentlige system ikke accepterer retssystemet. Eksklusion af andelshaver I 4 år har vi kørt en sag mod en andelshaver, som ved stiftelsen købte en lejlighed som forældrekøb og lejede den ud til sin søn. Side 5 af 7

6 Senere købte faren en større lejlighed, som han ikke selv flyttede ind i, som reglerne i vores vedtægter ellers tilsiger. Her opdagede vi ved et tilfælde, at sønnen var flyttet ind i den store lejlighed, og lejligheden, som oprindeligt var købt som forældrekøb, var nu lejet ulovligt ud til en anden. Ejeren af de 2 lejligheder er død, og vi fører sagen videre overfor boet. Vores modpart i denne sag skifter advokat flere gange, og deres advokat svarer ikke på vores henvendelser. Endelig efter flere års tovtrækkeri bliver der berammet sag ved retten i Helsingør den 20. februar Sagen bliver dog aflyst dagen før, da modparten via en ny advokat meddeler, at de ikke vil møde op pga. sygdom. Retsmødet rykkes i stedet for til den marts Modparten meddeler, at de har fået ny advokat 2 dage før det planlagte retsmøde. Dagen før retsmødet den 6. marts 2014 meddeler modpartens advokat til vores advokat kl. 20:30 om aftenen, at de ikke ville møde op til dagens retsmøde. Modparten bliver derfor idømt en udeblivelsesdom, som her og nu betyder, at A/B Opnæsgård vinder sagen, og kan starte en eksklusion af andelshaver og sælge de 2 lejligheder. Det kan dog først ske, når en 4 ugers frist er overstået. Igen en utrolig ressourcekrævende sag med store udgifter til advokater. Sammenhold Igennem vores første 10 år har vi ikke fået lavet særlig mange traditioner. Den eneste jeg kan komme i tanke om er vores Fastelavnsfest, som bliver lavet af frivillige hvert eneste år til stor fornøjelse for børn og barnlige sjæle. Stor tak til alle de frivillige, som stiller op hvert år. Kunne vi finde på andre ting, som kunne styrke vores fællesskab? Er der nogle som er gode til et eller andet, og som gerne vil give den viden videre? Det kunne fx være fotografering, foredrag om forskellige emner, oprette en læseklub eller en kunstforening eller hvad med fitness? Mulighederne er mange, så det er bare med at komme ud af busken, så må vi se hvad der kan lade sig gøre. Som sagt har vi 10 års jubilæum i år. Er det noget vi skal fejre eller skal vi blot forbigå det i tavshed? Er der nogle frivillige, som har lyst til at være med til at stable en aktivitet på banen? Andelstanken Hvad betyder det egentlig, når man bor i en andelsboligforening? Fra tid til anden så kommer denne diskussion på banen, når der opstår en uenighed om, hvordan visse ting skal gøres. Vi bor i et fællesskab med de fordele og ulemper, det indebærer. Derfor har vi vedtaget en fælles husorden, som vi alle har forpligtet os til at følge. Når nye flytter ind i vores ejendom, så har de også forpligtet sig til at følge denne husorden. Får vi besøg af gæster, så har vi som beboere pligt til at sørge for, at gæsterne også følger vores fælles husorden. Nogle af de ting, som kan skabe konflikter er bl.a. alle former for støj, hunde uden snor samt manglende opsamling af hundens efterladenskaber, ulovlig parkering, m.m. Side 6 af 7

7 Heldigvis så er alle disse ting beskrevet i vores husorden, så argumentet med, at alle de andre gør det også, så nu er det min tur til at bryde vores husorden, er ikke et argument, der kan bruges. Så skal jeg ikke trætte med alle de sager, som jeg vil sige virkelig er bagateller, men hvor både Inspektørkontoret og bestyrelsen bruger tid på at skulle besvare disse henvendelser. Sådanne ting må man selv sørge for at løst. Information Efter vores sidste generalforsamling har bestyrelsen arbejdet med at få vores beboerblad på banen igen. Beboerbladet har været udsendt til alle, når der har været noget at skrive om, og det vil vi selvfølgelig fortsætte med. Vi arbejder også med at kigge på, om vi kan gøre vores hjemmeside mere levende, end den er i dag. Hjemmesiden er vores ansigt ud ad til, når nogen ønsker at vide noget mere om A/B Opnæsgård. Den skal være mere opdateret og indbydende, så evt. købere, som er interesserede i at købe en andelsbolig også får lyst til det. Bestyrelsesarbejde Vi er en stor Andelsboligforening, og for mig er det vigtigt, at vi selv sætter vores præg på, hvordan vi vil have tingene lavet. Vi har indtil nu altid haft personer fra bestyrelsen med i alle store renoveringsopgaver, så vi har kunnet følge med i, hvad der sker, og rettet tingene til med det samme, hvis dette var nødvendigt. Det har betydet, at vi ofte har sparet pæne ekstra beløb på disse store projekter, og det har bestemt ikke været den tilknyttede rådgivers ære, men primært vores egne folk, som har stået for dette. Igennem alle de år jeg har deltaget, er det bestemt min erfaring, at ved at stille de rigtige seriøse kritiske spørgsmål til sådanne projekter, så opnår vi mange positive fordele, som en rådgiver i mange tilfælde ikke vil se, da vi blot er kunde hos rådgiveren. Derfor vil det i vores bestyrelse altid være vigtigt, at vi har de rette folk, som kan lave dette stykke arbejde til gavn for os alle. At sidde i vores bestyrelse betyder, at der skal afsættes timer til disse ting, og i perioder skal der bruges mange timer for at få alle opgaverne løst. Derfor kan der i perioder være længere svartid, når man henvender sig direkte til bestyrelsen via mail eller telefon, da vores bestyrelsesarbejde skal tilpasses, så det kan forenes med ens faste arbejde, da det er der, man tjener sin løn. På bestyrelsens vegne. Niels Stærup Formand Skrivningen af denne beretning er afsluttet 16. marts 2014 Side 7 af 7

FORMANDENS BERETNING Generalforsamling 2009

FORMANDENS BERETNING Generalforsamling 2009 FORMANDENS BERETNING Generalforsamling 2009 Belåning Ved købet af Opnæsgård den 1. november 2004 blev der hos Nykredit optaget lån i ejendommen på 436 mio. kr., som er fordelt på 4 lån af 109 mio. kr.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer FREMTIDENS ANDELSBOLIG Fremtidens Andelsbolig 2014 / 1 September 2014 2014 Andelsboligmessen Fremtidens Andelsbolig ABF byder dig velkommen i Odense Congress Center Lørdag d. 25. oktober 2014 ÅRETS ANDELSBOLIGMESSE

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Orkanen Bodil bragte to familier tættere sammen: Alarmerende godt naboskab 150 MIO. RETUR TIL GF-BILISTER DIN IDENTITET - PAS PÅ DEN

Orkanen Bodil bragte to familier tættere sammen: Alarmerende godt naboskab 150 MIO. RETUR TIL GF-BILISTER DIN IDENTITET - PAS PÅ DEN FORÅR 2014 150 MIO. RETUR TIL GF-BILISTER DIN IDENTITET - PAS PÅ DEN TØR DU LÅNE AF DIN NABO? Orkanen Bodil bragte to familier tættere sammen: Alarmerende godt naboskab 10 MINUTTER med GF Forsikring Nabohjælp:

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere