Artikel - Sådan gør vi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikel - Sådan gør vi"

Transkript

1 Artikel - Sådan gør vi Omkring publikumsprint Af edb-konsulent Michael Kørner, Juridisk Laboratorium Denne artikel beskriver Juridisk Laboratoriums printprojekt, hvis formål har været at finde en moderne betalingsløsning omkring print. Et meget centralt krav til et nyt system har været, at det kan håndtere print fra vores publikumsmaskiner, der hver har tilknyttet en standard Windows NT netværksbruger. Vi har fravalgt de løsninger som kræver, at hver bruger har sin egen netværksprofil. Sidste del af artiklen beskriver mere detaljeret den valgte løsning og de erfaringer vi har fået, siden det valgte printsystem blev taget i brug d. 1. februar Kort om Juridisk Laboratorium Juridisk Laboratorium er de jurastuderendes bibliotek ved Københavns Universitet. Det er et præsensbibliotek, hvor alle boglige og elektroniske materialer primært anvendes på stedet. Bibliotekets målgruppe er de 4000 jurastuderende ved KU. Det daglige besøgstal ligger i gennemsnit omkring 500. Biblioteket har i alt 35 publikumspc'er med Windows 95. De findes i biblioteket, en skrivestue og et undervisningslokale. På publikumsmaskinerne har juridisk informationssøgning og opgaveskrivning højeste prioritet. Vi tillader at maskinerne bruges til andre ting, fx . Baggrund for printprojektet Bibliotekets gamle printløsning stammede helt tilbage fra 1994 og var en del af de faciliteter, der indgik i et nyt jurahus, som biblioteket er en del af. Ud fra et ønske om at tilbyde gratis print i begrænset omfang har der ved en række af vores publikumsmaskiner været tilsluttet lokalprintere. Med adgangen til internettet på alle maskinerne opstod der et stigende behov for at kunne begrænse den gratis udprintning. Vi har de sidste par år anvendt programmet Winselect ( ), der bl.a. kan begrænse max. antal sider pr. printjob. Selvom Winselect blev opgraderet flere gange, virkede printbegrænsningen ikke i alle programmer, eksempelvis Acrobat 4.0 og Internet Explorer. På den baggrund ønskede vi afskaffe alle lokalprintere og kun tilbyde betalingsprint. Vores gamle betalingsløsning bestod af to printstationer med hver sin lokalprinter med magnetkortlæser. De printkort, vi solgte i vores skranke, havde på forhånd fået indkodet et antal kopier. Det var engangskort i tynd pap og samme korttype, som vi anvender på vores 4 kopimaskiner. Når de studerende sendte et netværksprint afsted dukkede det op på begge printstationer. Når et printkort var sat i kortlæseren, kunne brugerne vælge deres printjob og udprintning begynde. Kortlæseren benyttede printerens egen tæller og reducerede under udprintning antal kopier på kortet. Fordelen ved systemet var, at det var enkelt og nemt for de studerende at bruge. Samtidig krævede det ikke den store administration. Ulempen ved systemet var primært, at de studerende kunne trække kortet ud, inden printjobbet var færdigt. Derved kom den næste bruger til at betale for resten af printjobbet, idet jobbet stadig lå i printerens hukommelse. I løbet af foråret 2000 blev det klart at dette printsystem også havde en række andre problemer, bl.a. udskrivning af

2 PDF-dokumenter fra Acrobat 4.0. Hvilket var et stort problem, da en lang række studierelevante materiale publiceres på Det juridiske Fakultets webserver i PDF-format. Indledende undersøgelsesarbejde Det mest naturlig sted at starte er selvfølgelig at se på hvad andre biblioteker gør på området. Vores erfaringer fra en række biblioteksbesøg både i Danmark, Norge og England har været, at stort set alle har en betalingsløsning på deres kopimaskiner. Hvorimod løsningerne omkring betalingsprint typisk er følgende: - Gratis print fra publikumsmaskinerne - Ingen print fra publikumsmaskinerne - Manuelle løsninger, hvor printeren er placeret i bibliotekets skranke eller betalingen sker til biblioteks personale - Der tilbydes kun betalingsprint i forbindelse med datastuer, hvor hver bruger har sin individuelle netværksprofil Blandt de biblioteker vi har besøgt er det kun Handelshøjskolens Bibliotek i København, Solbjerg Plads ( ) der har en brugbar løsning. Bibliotekets publikumsmaskiner er opdelt i en række pc-ø'er, hver med sin printstation med programmet Qcontrol ( ) og en lokalprinter. Biblioteket tilbyder både gratis print og betalingsprint. De pc-ø'er, hvor der er betalingsprint, har tilsluttet en Danmønt terminal ( ). Danmøntkortet er et smartcard og sælges til 100 kr eller 200 kr. Handelshøjskolen er i gang med forsøg omkring genopladelige Danmøntkort ( ). Danmønt-løsningen anvendes i alle edb-brugerrummene på HHK (ca. i alt 500 pc'er) og på kopimaskinerne i biblioteket og andre steder på højskolen, samt til betaling i Kantinen. Fordelen ved Handelshøjskolens løsning er efter min mening, at løsningen er enkel og ikke kræver den store administration. Grunden til at vi ikke har valgt denne løsning er bl.a. det høje startbeløb på minimum 100 kr. Selve programmet Qcontrol fungerer udmærket. Dog er det vigtigt, hvilket jeg også har oplevet ved andre printprogrammer, at man ikke tilslutter en LPT-port til en netværksprinter, hvilket vi altid har gjort for at kunne udskrive fra DOS programmer. På Københavns Universitet findes en række datastuer, bl.a. kan de jurastuerende anvende Center for Anvendt Datalogis (http://www.ibt.ku.dk/ibt/home.htm ) 2 datastuer med i alt 80 pc'er. Her benyttes programmet Printer Accounting Server fra Software Metrics (http://www.metrics.com). Hver bruger har sin egen Windows NT netværksprofil og får ved oprettelsen indsat et engangsbeløb. De studerende kan øge beløbet på deres konto ved at købe printerkort til 100 sider på studiekontoret. Beløbet afleveres til datastuens vejledere som sætter pengene ind på de studerendes konti. Da vi var på jagt efter et system, der kunne håndtere print fra vores publikumsmaskiner, kunne vi ikke umiddelbart bruge systemet. At besøge Centret og høre om deres erfaringer var værdifuldt i forbindelse med vores printprojekt. Specielt da begge systemer bygger på samme databaseløsning, hvor de studerende har en printkonto og ikke som i vores gamle printsystem at pengene er på de solgte kort. Den årlige netværksmesse i Bella Centret var en glimrende mulighed til at komme i kontakt med forskellige firmaer, der arbejder med print- eller kopiløsninger. Alle de løsninger, jeg fik præsenteret, baserede sig på kendte netværksbrugere, hvilket var en væsentlig hindring for os. Disse løsninger er især udviklet for at kunne reducere printomkostningerne gennem centrale netværksprintere / digitale kopimaskiner og sikre indholdet gennem kryptering af alle printjobs. Disse dekrypteres først ved

3 udprint via en terminal / kortlæser. Med udprintning via internettet er kryptering-aspektet blevet endnu mere vigtigt. Vi har også besøgt vores kopileverandør Minolta (http://www.minolta.dk) og set på mulighederne for anvende digitale kopimaskiner til både kopi og print. Da vi er bundet af eksisterende licensaftaler på vores analoge kopimaskiner, har vi koncentreret os om en printløsning. Senere i forløbet har dialogen med en række kontakpersoner fra andre biblioteker, der også overvejer en betalingsløsning på print eller kopi, været frugtbar. Hvilke overvejelser bør inddrages? På Juridisk Laboratorium startede vi med at specificere en række krav til det nye printsystem på baggrund af vores hidtidige erfaringer. Nedenfor har jeg opstillet en række spørgsmål der er værd at overveje i forbindelse med betalingsløsninger omkring kopi og print: - Ønskes en løsning, hvor pengene findes på et kort eller skal pengene være placeret på en konto i en database? - Hvilken teknologi anvender betalingssystemet når pengene trækkes fra kortet eller kontoen? De løsninger Juridisk Laboratorium har testet anvendte følgende metoder: - Printerens egen tæller anvendes og under udprintning reduceres antal kopier / beløb på kortet - Kortlæseren er tilsluttet printstationen. Beløbet trækkes fra kortet inden udprint. - Pengene trækkes fra kortet eller kontoen efter udprint. Fungerer via tovejskommunikation mellem printerens netværkskort og den anvendte printmonitor. - Pengene trækkes fra kontoen efter udprint. Fungerer via tovejskommunikation mellem printerens netværkskort og printerens tæller. Oplysningerne fra printmonitoren anvendes bl.a. til at beregne antal sider før udprintning. - Ønskes en løsning der kan anvende både print og kopi, fx i form digitale kopimaskiner eller en ren printløsning? - Hvilken kortteknologi anvender printsystemet? - Mangnetkort, smartcard eller anden type kort? - Engangs- eller genbrugskort? - Kort i tynd pap, tynd plast eller tyk plast? - Hvilke selvbetjeningsløsninger findes der, fx i forbindelse med genopladning af genbrugskort eller når brugerne ønsker at sætte flere penge på kontoen? - Er der mulighed for at anvende studiekort eller lånerkort, fx sygesikringskort, som betalingskort? - Overvejelser omkring kortet: - Hvilke priser kan opnås ved indkøb af kort? - Hvilke muligheder er der for at få lavet sine egne kort? - Hvilke muligheder er der for selv at bestemme startbeløbet på kortet eller kontoen? - Overvejelser omkring sikkerhed i systemet? - Mod snyd og misbrug? fx at brugerne tilslutter deres laptops direkte til parallelporten og derved printer gratis eller finder ud af at bruge en anden printmonitor end betalingssystemets og derved igen printer gratis. - At brugerne kun betaler for deres eget print, og der kun tages betaling for det, der rent faktisk er kommet ud af printeren eller kopimaskinen? Kan printsystemet håndtere korrekt betaling, hvis brugerne trykker på den annulér-knap, der findes på flere

4 moderne printere, fx HP4050 eller HP8150, eller hvis brugeren ændrer antallet kopier på printeren eller kopimaskinen? Begge funktioner kan vælges på de nævnte printere, selvom printerens menusystem er låst med højste sikkerhed. - At andre ikke har adgang til ens printjobs fx gennem passwordbeskyttelse, pinkode eller kryptering? - hvis man vælger en løsning baseret på, at pengene findes på et kort, bør man overveje sikkerheden omkring kortet. Selvom vi ikke er bekendt med misbrug i den tid vi har solgt engangsmagnetkort, så er det jo nemt at ødelægge informationerne på et magnetkort og komme at påstå, at et tomt kort blev købt i går. - hvis man vælger en løsning, hvor pengene er placeret på en konto i en database, bør man sikre rettighederne til serveren, overveje RAID løsning eller 2 backupsystemer. En databaseløsning forudsætter også registrering af alle transaktioner på systemet og en ordentlig rapportgenerator, der automatisk kan sende rapporter enten via mail eller gemme dem på en anden server. Brugernes adgang til deres printkonto skal også været sikret gennem brugerid / passwordbeskyttelse eller adgangkort kombineret med pinkode, der er sikret mod misbrug - Hvilke muligheder giver betalingsystemet for en differentieret prisstruktur, fx mht. forskellige papirformater, s/h, farve og duplex? - Hvilke rapportfunktioner findes der i systemet? - Hvor enkelt og brugervenligt er systemet, både mht. til en evt. klientdel på publikumsmaskinerne og de anvendte printstationer / terminaler? Er det nemt og logisk at anvende for bibliotekets brugere? - Hvor driftsikkert og stabilt er systemet? - Hvilke udvidelsesmuligheder har systemet? - Hvis systemet forudsætter klientsoftware, kan det så anvendes på publikumsmaskiner med forskellige operativsystemer, fx via en javaversion? Er klientinstallationen på publikumsmaskinerne nem og hurtig og kan det gøres remote? Hvor nemt er det at opgradere klienterne? - Kan systemet udprinte fra alle de programmer, der anvendes, fx win16 og win32 programmer? - Hvordan fungerer udprintning fra programmer, der benytter Citrix plug-in eller andre typer terminalløsninger? - Kan der printes på tværs af fx NT-domæner, og kan man sende printjobs afsted remote og sikkert via en internetopkobling, fx hvis serveren er placeret på et hovedbibliotek og der printes fra pc'er og printerne med tilknyttet terminal / printstation, som er placeret i en filial? - Kan systemet uden problemer udprinte mange forskellige dokumenttyper fx pdf, doc, html, wpd, tif, txt, rtf, xls, ppt? - Hvordan fungerer udprintning af store printjobs, fx et pdf dokument på over 450 sider? - Hvad koster det at købe, implementere og have systemet i drift? Er det sandsynligt at udgifterne bliver dækket gennem brugernes betaling? Hvilke muligheder er der for at lease systemet? Er der muligheder for totalløsning, der indeholder alle de elementer systemet består af? - Hvilke personaleressourcer kræver systemet mht. administrativt arbejde og teknisk ekspertise etc.? Test af printsystemerne I løbet af efteråret 2000 fik Juridisk Laboratorium afprøvet fire printsystemer, der alle er baseret på en klient/server-løsning. Det skete dels gennem mine egne undersøgelser og dels ved inddragelse af bibliotekets personale som testpersoner. Vi valgte at opstille en testserver med Windows NT 4.0, og en 166 Mhz pentium blev anvendt som printstation til de systemer, der krævede en sådan. Nogle

5 af systemerne findes også til andre operativsystemer. Blandt de afprøvede printsystemer er der også løsninger, der ikke kræver en central server. Vi har kun undersøgt de løsninger, der forudsætter Windows NT eller Windows 2000 server. Følgende printsystemer blev testet: - Output Control Software fra OCS Inc ( ), der forhandles af Fincard i Danmark ( ). Da vi undersøgte produktet, anbefalede Fincard kortlæsere fra firmaet Cartadis, som er en magnetkortlæser til engangskort i tynd plast eller genopladelige kort i tyk plast. Kortlæseren tilsluttes printstationens serielport. - Print Release Server fra Software Metrics (http://www.metrics.com). Blev hurtigt droppet da ingen ønskede at sælge løsningen i Danmark. - Printer Accounting Server fra Software Metrics. Sælges i Danmark af flere firmaer bl.a. Canon (http://www.canon.dk), Ikon (http://www.ikon.dk) og Unilink (http://www.unilink.dk). Systemet anvendes bl.a. i de 2 datastuer, der drives af Center for Anvendt Datalogi på København Universitet. Systemet kan udvides med en række moduler og en magnetkortlæser med display. Denne løsning blev også droppet, da det blev klart, at systemet ikke kunnes anvendes på publikumsmaskiner i biblioteker, men kræver, at hver bruger har egen windowslogon eller netværksprofil. - SafeCom fra i-data ( ) som er et dansk firma. Produktet består af en Safecom-terminal med magnetkortlæser og display incl. printserver. Sammen med kortlæseren følger klient/serversoftware. Administrationsprogrammet skal købes særskilt. Systemet forhandles i Danmark af firmaet Scriptor (http://www.scriptor.dk). Vi deltog sammen med en række andre biblioteker i et seminar, i-data holdt i september måned. En beskrivelse af den valgte løsning Af de undersøgte printsystemer valgte vi SafeCom. Imodsætning til Juridisk Laboratoriums gamle printsystem, der baserede sig på, at pengene var på kortet, bruges kortene i SafeCom kun til via en pinkode at give adgang til brugernes printkonti. I samarbejde med i-data har Juridisk Laboratorium været med til at videreudvikle SafeCom-systemet. Det betyder, at Safecom nu kan anvendes både i miljøer, hvor brugerne har deres egen netværksprofil, fx i en datastue, og på publikumsmaskiner i biblioteker, hvor maskinerne benytter en standard windows- eller netværksprofil. Når en bruger første gang skal printe fra vort system, skal vedkommende først købe et magnetkort i tyk plastik i vores skranke. Der betales et engangsbeløb for kortet (10 kr) og for min. 50 print (20 kr). Herefter kan brugeren begynde at printe, og der kan løbende sættes penge på kontoen, max. 200 kr. Disse funktioner varetages af personalet i vores skranke i bibliotekets åbningstid. På kortets forside findes et 5 cifret kortnummer som anvendes når man sender et printjob fra publikumsmaskinerne. Det sker via et pop-up billede der er en del af SafeCom Secure Client, som anvendes til kryptere printjobbene. Kortnummer svarer til printkonto på vores printserver. Printbrugerne importeres via en fil ved levering af nye kort og oprettes med et startbeløb defineret i systemet. Brugerne får adgang til SafeCom terminalen via deres magnetkort og pinkode. På terminalen vælger man hvilke printjob, man ønsker at udprinte. På terminalen kan man også slette printjobs eller få information om jobbene, fx antal sider, samt en række andre ting. Vi har valgt at jobbene bliver slettet automatisk fra serveren efter 2 dage. Printjobbene ligger krypteret på vores server, indtil de ved udprintning bliver dekrypteret.

6 De bestanddele, vores system består af, er følgende: - 3 stk Safecom terminaler med tilhørende EasyCom Xpress EIO interne printservere placeret i HP printerne - 1 stk HP netserver E 800 PIII 733 MHZ, 128 mb RAM, 18 GB SCSI Harddisk, indbygget netværkskort, Windows NT SP4. Tilbehør: UPS (sikring mod strømafbrydelse) + Serverswitch (flere servere anvender samme skærm + tastatur) - 2 stk HP8150, 32 sider pr. minut/a4 med 64 MB RAM - 1 stk HP4050, 16 sider pr. minut/a4 med 40 MB RAM - 1 stk IBM Netvista X40 (All in one) PC til vores skranke - SafeCom server- og klientsoftware (Single-Server Edition) stk mangnetkort med egen prægning Implementering af det nye printsystem At være med til at videreudvikle og stille krav til det valgte printsystem har være utroligt spændende og lærerigt. Jeg tror ikke, det kommer som nogen overraskelse, at det samtidig har været en stor og tidskrævende opgave. Det er lykkedes efter min opfattelse dels gennem godt samarbejde mellem de involverede parter og et stort arbejde, der for vort vedkommende har involveret hele personalet. Blandt de mange ting kan bl.a. nævnes: - Vi har selv stået for designet på de magnetkort, der anvendes - Vi har udarbejdet forskellige vejledninger, bl.a. en kort introduktion på en A5-side på dansk og engelsk, der udleveres sammen med kortet. På vores hjemmeside findes den som PDFdokument (http://www.jur.ku.dk/jurlab/vejl_stud_pd.pdf ) - Vi har udarbejdet forskellige procedurer, fx hvis en bruger mister sit kort eller ikke kan huske sin pinkode - Vi lukkede biblioteket dagen før systemet blev taget i brug d. 1. februar Vi brugte dagen på en grundig introduktion for hele personalet med afprøvning og intern oplæring. Erfaringer med printsystemet efter at det er taget i brug Selvom vores printsystemet kun har været i drift i kort tid, så synes vi selv vi har fået et rigtigt godt printsystem, der tilgodeser de krav, vi havde til moderne betalingsløsning omkring print, og derved kan vi tilgodese vores primære målgruppes printbehov. Vi kan allerede nu registrere en pæn stigning i de studerende udprint. Velvidende at man aldrig i et testmiljø kan tage højde for alt, og tingene først står sin prøve, når systemet tages i drift, lavede vi allerede i forbindelse med kontraktforhandlingerne en aftale omkring support frem 1. maj. Det var vigtigt for os, hvis der opstod massive problemer, at kunne få rettet fejlene hurtigt. Guskelov kan jeg lettet sige, at vi ikke haft alvorlige problemer. Arbejdet med at sælge printkort og fylde penge på de studerendes konti har vi også fået sat godt i system, uden det er en stor belastning for personalet i skranken. Ligeledes har arbejdet med at automatisere forskellige rutiner, fx generering af rapporter, gjort, at systemadministrationen er minimal. En af fordelene ved at pengene er på en konto i stedet for på et kort er dels, at alle transaktioner er registret, og skulle der opstå fejl, er det muligt at korrigere dem. Hver time bliver vores servere via internettet justeret, så vi er sikre på, at klokken både på serverne og vores pc'er går rigtigt.

7 I den periode vi har haft printsystemet i drift, har vi oplevet nogle få brugere, der første gang de anvendte systemet fik problemer, primært fordi de troede, de skulle anvende kortnumret på forsiden som pinkode, selvom de på terminalens display bliver bedt om indtaste deres pinkode. Når de studerende køber et nyt printkort, medfølger som tidligere nævnte en kort vejledning i A5 format, som vi anbefaler de studrende at læse første gang de bruger systemet. Størsteparten af brugerne kan sagtens finde ud af det, og de er gode til at hjælpe hinanden. Det har vi mærket i vores skrivestue, hvor behovet for support omkring print er reduceret væsentligt. Skrivestuen er det sted, hvor der bliver printet mest på Juridisk Laboratorium. Siden vi har taget systemet i drift, har vores printerne kørt uden nogen form problemer. Der har ikke været et eneste papirstop eller nogle problemer med udskrivningen. En af de smarte ting ved de nye printere er, at vi har sat dem til automatisk at konvertere papirformatet Letter til A4, hvilket tidligere gav mange problemer.

Print for studerende- FollowMe/SafeQ system

Print for studerende- FollowMe/SafeQ system Print for studerende- FollowMe/SafeQ system Indhold Logge på UCSyd s stationære computere.... 2 Sætte penge ind på din printkonto... 2 Print fra mobile enheder... 4 Udskrivning fra offentlig tilgængelige

Læs mere

Få styr på forbruget

Få styr på forbruget Få styr på forbruget Spild og frustrationer Printer-frustrationer er velkendt hverdag på alle uddannelsesinstitutioner. Lærere og studerende står ofte i kø og roder i bunkerne efter deres print. Har man

Læs mere

Udskrivning/Kopiering og scanning med printkort på Follow Me printer

Udskrivning/Kopiering og scanning med printkort på Follow Me printer Udskrivning/Kopiering og scanning med printkort på Follow Me printer Denne vejledning beskriver hvordan, du bruger dit printkort ved udskrivning/kopiering og Scan på Follow Me printere i Norddjurs Kommune.

Læs mere

De forskellige måder man scanner på

De forskellige måder man scanner på SCANNER GUIDE De forskellige måder man scanner på - 1 - 1. Introduktion Når man snakker om scanning så kan funktionen enten være en Push eller Pull scanning. Push betyder at man skubber dokumentet til

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Der er flere metoder, du kan anvende, hvis du vil skrive ud fra din ipad. I denne vejledning kan du læse om Apple s AirPrint og Googles Cloud Print.

Der er flere metoder, du kan anvende, hvis du vil skrive ud fra din ipad. I denne vejledning kan du læse om Apple s AirPrint og Googles Cloud Print. Hvordan udskriver jeg fra min ipad? Der er flere metoder, du kan anvende, hvis du vil skrive ud fra din ipad. I denne vejledning kan du læse om Apple s AirPrint og Googles Cloud Print. Printfunktionen

Læs mere

Det Selvbetjente Bibliotek

Det Selvbetjente Bibliotek Det Selvbetjente Bibliotek Self Operated Library (SOL) Cordura A/S har udviklet en række software- og hardwareprodukter, der tilsammen gør det muligt for mindre biblioteksfilialer at have åbent uden fysisk

Læs mere

iseries Client Access Express Kom godt i gang

iseries Client Access Express Kom godt i gang iseries Client Access Express Kom godt i gang iseries Client Access Express Kom godt i gang ii iseries: Client Access Express Kom godt i gang Indholdsfortegnelse Del 1. Kom godt i gang med Client Access

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Installationsvejledning til Online Banking 4.60

Installationsvejledning til Online Banking 4.60 til 4.60 Indhold Introduktion til installation af... 3 Kom hurtigt i gang med... 3 Hvornår kan vi komme i gang med at anvende?... 3 Ny installation... 4 Følg interne forretningsgange... 4 Installation

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Du vil ha` ultra kort oplæringstid for personalet. Du vil ha` det

Du vil ha` ultra kort oplæringstid for personalet. Du vil ha` det Du vil ha` ultra kort oplæringstid for personalet. Du vil ha` det mindst mulige antal skærmbilleder ved indtastning. Du vil logge på systemet hurtigt og nemt uden at dit personale står i kø ved kassen.

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN 315-025 www.brother.dk Printløsninger til din virksomhed De udvidede modeller er kompatibel med en række professionelle løsninger, som kan hjælpe dig med at

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

It-introduktion Velkommen som it-bruger på

It-introduktion Velkommen som it-bruger på It-introduktion Velkommen som it-bruger på Telefon 89 36 32 00 e-mail servicedesk@aabc.dk www.myservicedesk.dk Telefon 89 36 32 00 e-mail servicedesk@aabc.dk www.myservicedesk.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

MSS CONSULT Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE. Autoværksted. Indeholdende. Hardware Software Netværk

MSS CONSULT Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE. Autoværksted. Indeholdende. Hardware Software Netværk Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE Autoværksted Indeholdende Hardware Software Netværk Side 2 BESTIL PÅ TELEFON: 24 79 71 41 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 4 Bærbare 5 Svag stationær 6 Middel stationær

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister.

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. 9 Udgave: Nov.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev/kursist,

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Nyheder fra Adobe - og lidt til...

Nyheder fra Adobe - og lidt til... Nyheder fra Adobe - og lidt til... Per Haslev Territory Account Manager Adobe Systems Danmark per.haslev@adobe.com 1 AGENDA Adobe Acrobat 8 Adobe løsninger tilknyttet PDF Lidt praktiske eksempler - komprimering

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk

Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk Author: JS.30.06.2013 SaniProLogic / Easy 3000/4000 Kom godt i gang - beboer Side 2/7 Brugerfladen på Internettet Saniva.dk

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DanDomain

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DanDomain Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise DanDomain Dokumentation for udvidelser af Mamut Enterprise System Mamut Enterprise DanDomain Version: 12.1 Indhold BETALINGSTJENESTER I WEBSHOP...

Læs mere

Brugervejledning. Brovægtprogram. F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring

Brugervejledning. Brovægtprogram. F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring Brugervejledning Brovægtprogram F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring Introduktion F.L. Teknik Brovægtprogram er udviklet som supplement til eksisterende og nye brovægte. Programmet understøtter

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2 dukapc 2 Hvad er dukapc dukapc er en ældrevenlig computer, som hjælper seniorer med at komme online og få glæde af computerens og internettets mange muligheder. Også selvom brugeren aldrig før har rørt

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

A. Overførsel af billeder fra kamera til PC... 1. B. Filstruktur på pc en... 2. C. Filtyper (CR2, NEF, DNG, JPG samt andre)... 3

A. Overførsel af billeder fra kamera til PC... 1. B. Filstruktur på pc en... 2. C. Filtyper (CR2, NEF, DNG, JPG samt andre)... 3 FOTOKLUBBEN KRONBORG KURSUSAKTIVITETER 2011 8. SEPTEMBER 2011 Medbring kamera, USB-stick, kortlæser, kabel og bærbar pc. Der vil være brug for flere instruktører, så også de, der allerede kan organisere

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Øvelser rundt på computeren

Øvelser rundt på computeren Øvelser rundt på computeren Kursister med it-færdigheder bør læse øvelserne igennem. Hvis der er elementer, som er ukendte, bør du udføre øvelserne. Hvis øvelserne derimod er kendt information kan øvelserne

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Aflæsning via dit netværk

Aflæsning via dit netværk FRANKERING TIL EN DIGITAL VERDEN Aflæsning via dit netværk MERE END EN FRANKERINGSMASKINE 30 45 65 PostBase er mere end en frankeringsmaskine. Postbase er modulopbygget og kan derfor tilpasses alle dine

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2014 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Sikret pc-netværk til indsatte. Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte

Sikret pc-netværk til indsatte. Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte hvorfor og hvordan? Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte hvorfor og hvordan? Formål og målsætning Nemmere

Læs mere

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station LÆSES INDEN DU GÅR I GANG!! Inden du afleverer din gamle bærbare pc eller får udleveret ny maskine, skal du være opmærksom på flg.: Da alle data fra

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Version 0.9.1 15. marts 2013 Indhold Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept... 1 Hvad er en medarbejdersignatur... 3 Juridiske aspekter ved brug af

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT KF 27.02.2011 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Side 1 af 6 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Tidspunkter 8:00 Eksamenslokalet åbnes 8:00-8:30 Computere + eventuelt tilbehør opsættes

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012

MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012 MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012 Peter Horsbøll Møller, Systems Engineer Pitney Bowes Software MapInfo for Windows MapInfo Professional Start på Microsoft.NET integration Investeringer

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse.

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. GVDNet GVDNet er en bredbåndsforbindelse til internettet, som fremføres via antennekablet. Det er således ikke nødvendigt at grave et nyt kabel ind, eller

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister.

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. 8 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev/kursist,

Læs mere

MAPT STANDARD SYSTEM

MAPT STANDARD SYSTEM DKC ApS Vordingborgvej 415 Telefon : 5663 3511 info@dkcadgang.dk DK-4690 Haslev Telefax : 5663 3611 www.dkcadgang.dk MAPT STANDARD SYSTEM ( Mobile Access Control, Payment & Ticketing ) Mobilt system for

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver Samsung multifunktionsfarveprinter CLX-2160/2160N Nu lanceres verdens mindste og fl otteste multifunktionsfarveprinter. Med Samsung

Læs mere

Smart. Guide for at installere TomTom navigation App på Parrot Asteroid Smart.

Smart. Guide for at installere TomTom navigation App på Parrot Asteroid Smart. Asteroid Smart leveres som standard med igo navigation App (23 lande Vesteuropa) på det Parrot SD kort som medfølger ved levering. Det er dog også muligt at købe TomTom navigation App via Parrot Asteroid

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere