Artikel - Sådan gør vi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikel - Sådan gør vi"

Transkript

1 Artikel - Sådan gør vi Omkring publikumsprint Af edb-konsulent Michael Kørner, Juridisk Laboratorium Denne artikel beskriver Juridisk Laboratoriums printprojekt, hvis formål har været at finde en moderne betalingsløsning omkring print. Et meget centralt krav til et nyt system har været, at det kan håndtere print fra vores publikumsmaskiner, der hver har tilknyttet en standard Windows NT netværksbruger. Vi har fravalgt de løsninger som kræver, at hver bruger har sin egen netværksprofil. Sidste del af artiklen beskriver mere detaljeret den valgte løsning og de erfaringer vi har fået, siden det valgte printsystem blev taget i brug d. 1. februar Kort om Juridisk Laboratorium Juridisk Laboratorium er de jurastuderendes bibliotek ved Københavns Universitet. Det er et præsensbibliotek, hvor alle boglige og elektroniske materialer primært anvendes på stedet. Bibliotekets målgruppe er de 4000 jurastuderende ved KU. Det daglige besøgstal ligger i gennemsnit omkring 500. Biblioteket har i alt 35 publikumspc'er med Windows 95. De findes i biblioteket, en skrivestue og et undervisningslokale. På publikumsmaskinerne har juridisk informationssøgning og opgaveskrivning højeste prioritet. Vi tillader at maskinerne bruges til andre ting, fx . Baggrund for printprojektet Bibliotekets gamle printløsning stammede helt tilbage fra 1994 og var en del af de faciliteter, der indgik i et nyt jurahus, som biblioteket er en del af. Ud fra et ønske om at tilbyde gratis print i begrænset omfang har der ved en række af vores publikumsmaskiner været tilsluttet lokalprintere. Med adgangen til internettet på alle maskinerne opstod der et stigende behov for at kunne begrænse den gratis udprintning. Vi har de sidste par år anvendt programmet Winselect ( ), der bl.a. kan begrænse max. antal sider pr. printjob. Selvom Winselect blev opgraderet flere gange, virkede printbegrænsningen ikke i alle programmer, eksempelvis Acrobat 4.0 og Internet Explorer. På den baggrund ønskede vi afskaffe alle lokalprintere og kun tilbyde betalingsprint. Vores gamle betalingsløsning bestod af to printstationer med hver sin lokalprinter med magnetkortlæser. De printkort, vi solgte i vores skranke, havde på forhånd fået indkodet et antal kopier. Det var engangskort i tynd pap og samme korttype, som vi anvender på vores 4 kopimaskiner. Når de studerende sendte et netværksprint afsted dukkede det op på begge printstationer. Når et printkort var sat i kortlæseren, kunne brugerne vælge deres printjob og udprintning begynde. Kortlæseren benyttede printerens egen tæller og reducerede under udprintning antal kopier på kortet. Fordelen ved systemet var, at det var enkelt og nemt for de studerende at bruge. Samtidig krævede det ikke den store administration. Ulempen ved systemet var primært, at de studerende kunne trække kortet ud, inden printjobbet var færdigt. Derved kom den næste bruger til at betale for resten af printjobbet, idet jobbet stadig lå i printerens hukommelse. I løbet af foråret 2000 blev det klart at dette printsystem også havde en række andre problemer, bl.a. udskrivning af

2 PDF-dokumenter fra Acrobat 4.0. Hvilket var et stort problem, da en lang række studierelevante materiale publiceres på Det juridiske Fakultets webserver i PDF-format. Indledende undersøgelsesarbejde Det mest naturlig sted at starte er selvfølgelig at se på hvad andre biblioteker gør på området. Vores erfaringer fra en række biblioteksbesøg både i Danmark, Norge og England har været, at stort set alle har en betalingsløsning på deres kopimaskiner. Hvorimod løsningerne omkring betalingsprint typisk er følgende: - Gratis print fra publikumsmaskinerne - Ingen print fra publikumsmaskinerne - Manuelle løsninger, hvor printeren er placeret i bibliotekets skranke eller betalingen sker til biblioteks personale - Der tilbydes kun betalingsprint i forbindelse med datastuer, hvor hver bruger har sin individuelle netværksprofil Blandt de biblioteker vi har besøgt er det kun Handelshøjskolens Bibliotek i København, Solbjerg Plads ( ) der har en brugbar løsning. Bibliotekets publikumsmaskiner er opdelt i en række pc-ø'er, hver med sin printstation med programmet Qcontrol ( ) og en lokalprinter. Biblioteket tilbyder både gratis print og betalingsprint. De pc-ø'er, hvor der er betalingsprint, har tilsluttet en Danmønt terminal ( ). Danmøntkortet er et smartcard og sælges til 100 kr eller 200 kr. Handelshøjskolen er i gang med forsøg omkring genopladelige Danmøntkort ( ). Danmønt-løsningen anvendes i alle edb-brugerrummene på HHK (ca. i alt 500 pc'er) og på kopimaskinerne i biblioteket og andre steder på højskolen, samt til betaling i Kantinen. Fordelen ved Handelshøjskolens løsning er efter min mening, at løsningen er enkel og ikke kræver den store administration. Grunden til at vi ikke har valgt denne løsning er bl.a. det høje startbeløb på minimum 100 kr. Selve programmet Qcontrol fungerer udmærket. Dog er det vigtigt, hvilket jeg også har oplevet ved andre printprogrammer, at man ikke tilslutter en LPT-port til en netværksprinter, hvilket vi altid har gjort for at kunne udskrive fra DOS programmer. På Københavns Universitet findes en række datastuer, bl.a. kan de jurastuerende anvende Center for Anvendt Datalogis (http://www.ibt.ku.dk/ibt/home.htm ) 2 datastuer med i alt 80 pc'er. Her benyttes programmet Printer Accounting Server fra Software Metrics (http://www.metrics.com). Hver bruger har sin egen Windows NT netværksprofil og får ved oprettelsen indsat et engangsbeløb. De studerende kan øge beløbet på deres konto ved at købe printerkort til 100 sider på studiekontoret. Beløbet afleveres til datastuens vejledere som sætter pengene ind på de studerendes konti. Da vi var på jagt efter et system, der kunne håndtere print fra vores publikumsmaskiner, kunne vi ikke umiddelbart bruge systemet. At besøge Centret og høre om deres erfaringer var værdifuldt i forbindelse med vores printprojekt. Specielt da begge systemer bygger på samme databaseløsning, hvor de studerende har en printkonto og ikke som i vores gamle printsystem at pengene er på de solgte kort. Den årlige netværksmesse i Bella Centret var en glimrende mulighed til at komme i kontakt med forskellige firmaer, der arbejder med print- eller kopiløsninger. Alle de løsninger, jeg fik præsenteret, baserede sig på kendte netværksbrugere, hvilket var en væsentlig hindring for os. Disse løsninger er især udviklet for at kunne reducere printomkostningerne gennem centrale netværksprintere / digitale kopimaskiner og sikre indholdet gennem kryptering af alle printjobs. Disse dekrypteres først ved

3 udprint via en terminal / kortlæser. Med udprintning via internettet er kryptering-aspektet blevet endnu mere vigtigt. Vi har også besøgt vores kopileverandør Minolta (http://www.minolta.dk) og set på mulighederne for anvende digitale kopimaskiner til både kopi og print. Da vi er bundet af eksisterende licensaftaler på vores analoge kopimaskiner, har vi koncentreret os om en printløsning. Senere i forløbet har dialogen med en række kontakpersoner fra andre biblioteker, der også overvejer en betalingsløsning på print eller kopi, været frugtbar. Hvilke overvejelser bør inddrages? På Juridisk Laboratorium startede vi med at specificere en række krav til det nye printsystem på baggrund af vores hidtidige erfaringer. Nedenfor har jeg opstillet en række spørgsmål der er værd at overveje i forbindelse med betalingsløsninger omkring kopi og print: - Ønskes en løsning, hvor pengene findes på et kort eller skal pengene være placeret på en konto i en database? - Hvilken teknologi anvender betalingssystemet når pengene trækkes fra kortet eller kontoen? De løsninger Juridisk Laboratorium har testet anvendte følgende metoder: - Printerens egen tæller anvendes og under udprintning reduceres antal kopier / beløb på kortet - Kortlæseren er tilsluttet printstationen. Beløbet trækkes fra kortet inden udprint. - Pengene trækkes fra kortet eller kontoen efter udprint. Fungerer via tovejskommunikation mellem printerens netværkskort og den anvendte printmonitor. - Pengene trækkes fra kontoen efter udprint. Fungerer via tovejskommunikation mellem printerens netværkskort og printerens tæller. Oplysningerne fra printmonitoren anvendes bl.a. til at beregne antal sider før udprintning. - Ønskes en løsning der kan anvende både print og kopi, fx i form digitale kopimaskiner eller en ren printløsning? - Hvilken kortteknologi anvender printsystemet? - Mangnetkort, smartcard eller anden type kort? - Engangs- eller genbrugskort? - Kort i tynd pap, tynd plast eller tyk plast? - Hvilke selvbetjeningsløsninger findes der, fx i forbindelse med genopladning af genbrugskort eller når brugerne ønsker at sætte flere penge på kontoen? - Er der mulighed for at anvende studiekort eller lånerkort, fx sygesikringskort, som betalingskort? - Overvejelser omkring kortet: - Hvilke priser kan opnås ved indkøb af kort? - Hvilke muligheder er der for at få lavet sine egne kort? - Hvilke muligheder er der for selv at bestemme startbeløbet på kortet eller kontoen? - Overvejelser omkring sikkerhed i systemet? - Mod snyd og misbrug? fx at brugerne tilslutter deres laptops direkte til parallelporten og derved printer gratis eller finder ud af at bruge en anden printmonitor end betalingssystemets og derved igen printer gratis. - At brugerne kun betaler for deres eget print, og der kun tages betaling for det, der rent faktisk er kommet ud af printeren eller kopimaskinen? Kan printsystemet håndtere korrekt betaling, hvis brugerne trykker på den annulér-knap, der findes på flere

4 moderne printere, fx HP4050 eller HP8150, eller hvis brugeren ændrer antallet kopier på printeren eller kopimaskinen? Begge funktioner kan vælges på de nævnte printere, selvom printerens menusystem er låst med højste sikkerhed. - At andre ikke har adgang til ens printjobs fx gennem passwordbeskyttelse, pinkode eller kryptering? - hvis man vælger en løsning baseret på, at pengene findes på et kort, bør man overveje sikkerheden omkring kortet. Selvom vi ikke er bekendt med misbrug i den tid vi har solgt engangsmagnetkort, så er det jo nemt at ødelægge informationerne på et magnetkort og komme at påstå, at et tomt kort blev købt i går. - hvis man vælger en løsning, hvor pengene er placeret på en konto i en database, bør man sikre rettighederne til serveren, overveje RAID løsning eller 2 backupsystemer. En databaseløsning forudsætter også registrering af alle transaktioner på systemet og en ordentlig rapportgenerator, der automatisk kan sende rapporter enten via mail eller gemme dem på en anden server. Brugernes adgang til deres printkonto skal også været sikret gennem brugerid / passwordbeskyttelse eller adgangkort kombineret med pinkode, der er sikret mod misbrug - Hvilke muligheder giver betalingsystemet for en differentieret prisstruktur, fx mht. forskellige papirformater, s/h, farve og duplex? - Hvilke rapportfunktioner findes der i systemet? - Hvor enkelt og brugervenligt er systemet, både mht. til en evt. klientdel på publikumsmaskinerne og de anvendte printstationer / terminaler? Er det nemt og logisk at anvende for bibliotekets brugere? - Hvor driftsikkert og stabilt er systemet? - Hvilke udvidelsesmuligheder har systemet? - Hvis systemet forudsætter klientsoftware, kan det så anvendes på publikumsmaskiner med forskellige operativsystemer, fx via en javaversion? Er klientinstallationen på publikumsmaskinerne nem og hurtig og kan det gøres remote? Hvor nemt er det at opgradere klienterne? - Kan systemet udprinte fra alle de programmer, der anvendes, fx win16 og win32 programmer? - Hvordan fungerer udprintning fra programmer, der benytter Citrix plug-in eller andre typer terminalløsninger? - Kan der printes på tværs af fx NT-domæner, og kan man sende printjobs afsted remote og sikkert via en internetopkobling, fx hvis serveren er placeret på et hovedbibliotek og der printes fra pc'er og printerne med tilknyttet terminal / printstation, som er placeret i en filial? - Kan systemet uden problemer udprinte mange forskellige dokumenttyper fx pdf, doc, html, wpd, tif, txt, rtf, xls, ppt? - Hvordan fungerer udprintning af store printjobs, fx et pdf dokument på over 450 sider? - Hvad koster det at købe, implementere og have systemet i drift? Er det sandsynligt at udgifterne bliver dækket gennem brugernes betaling? Hvilke muligheder er der for at lease systemet? Er der muligheder for totalløsning, der indeholder alle de elementer systemet består af? - Hvilke personaleressourcer kræver systemet mht. administrativt arbejde og teknisk ekspertise etc.? Test af printsystemerne I løbet af efteråret 2000 fik Juridisk Laboratorium afprøvet fire printsystemer, der alle er baseret på en klient/server-løsning. Det skete dels gennem mine egne undersøgelser og dels ved inddragelse af bibliotekets personale som testpersoner. Vi valgte at opstille en testserver med Windows NT 4.0, og en 166 Mhz pentium blev anvendt som printstation til de systemer, der krævede en sådan. Nogle

5 af systemerne findes også til andre operativsystemer. Blandt de afprøvede printsystemer er der også løsninger, der ikke kræver en central server. Vi har kun undersøgt de løsninger, der forudsætter Windows NT eller Windows 2000 server. Følgende printsystemer blev testet: - Output Control Software fra OCS Inc ( ), der forhandles af Fincard i Danmark ( ). Da vi undersøgte produktet, anbefalede Fincard kortlæsere fra firmaet Cartadis, som er en magnetkortlæser til engangskort i tynd plast eller genopladelige kort i tyk plast. Kortlæseren tilsluttes printstationens serielport. - Print Release Server fra Software Metrics (http://www.metrics.com). Blev hurtigt droppet da ingen ønskede at sælge løsningen i Danmark. - Printer Accounting Server fra Software Metrics. Sælges i Danmark af flere firmaer bl.a. Canon (http://www.canon.dk), Ikon (http://www.ikon.dk) og Unilink (http://www.unilink.dk). Systemet anvendes bl.a. i de 2 datastuer, der drives af Center for Anvendt Datalogi på København Universitet. Systemet kan udvides med en række moduler og en magnetkortlæser med display. Denne løsning blev også droppet, da det blev klart, at systemet ikke kunnes anvendes på publikumsmaskiner i biblioteker, men kræver, at hver bruger har egen windowslogon eller netværksprofil. - SafeCom fra i-data ( ) som er et dansk firma. Produktet består af en Safecom-terminal med magnetkortlæser og display incl. printserver. Sammen med kortlæseren følger klient/serversoftware. Administrationsprogrammet skal købes særskilt. Systemet forhandles i Danmark af firmaet Scriptor (http://www.scriptor.dk). Vi deltog sammen med en række andre biblioteker i et seminar, i-data holdt i september måned. En beskrivelse af den valgte løsning Af de undersøgte printsystemer valgte vi SafeCom. Imodsætning til Juridisk Laboratoriums gamle printsystem, der baserede sig på, at pengene var på kortet, bruges kortene i SafeCom kun til via en pinkode at give adgang til brugernes printkonti. I samarbejde med i-data har Juridisk Laboratorium været med til at videreudvikle SafeCom-systemet. Det betyder, at Safecom nu kan anvendes både i miljøer, hvor brugerne har deres egen netværksprofil, fx i en datastue, og på publikumsmaskiner i biblioteker, hvor maskinerne benytter en standard windows- eller netværksprofil. Når en bruger første gang skal printe fra vort system, skal vedkommende først købe et magnetkort i tyk plastik i vores skranke. Der betales et engangsbeløb for kortet (10 kr) og for min. 50 print (20 kr). Herefter kan brugeren begynde at printe, og der kan løbende sættes penge på kontoen, max. 200 kr. Disse funktioner varetages af personalet i vores skranke i bibliotekets åbningstid. På kortets forside findes et 5 cifret kortnummer som anvendes når man sender et printjob fra publikumsmaskinerne. Det sker via et pop-up billede der er en del af SafeCom Secure Client, som anvendes til kryptere printjobbene. Kortnummer svarer til printkonto på vores printserver. Printbrugerne importeres via en fil ved levering af nye kort og oprettes med et startbeløb defineret i systemet. Brugerne får adgang til SafeCom terminalen via deres magnetkort og pinkode. På terminalen vælger man hvilke printjob, man ønsker at udprinte. På terminalen kan man også slette printjobs eller få information om jobbene, fx antal sider, samt en række andre ting. Vi har valgt at jobbene bliver slettet automatisk fra serveren efter 2 dage. Printjobbene ligger krypteret på vores server, indtil de ved udprintning bliver dekrypteret.

6 De bestanddele, vores system består af, er følgende: - 3 stk Safecom terminaler med tilhørende EasyCom Xpress EIO interne printservere placeret i HP printerne - 1 stk HP netserver E 800 PIII 733 MHZ, 128 mb RAM, 18 GB SCSI Harddisk, indbygget netværkskort, Windows NT SP4. Tilbehør: UPS (sikring mod strømafbrydelse) + Serverswitch (flere servere anvender samme skærm + tastatur) - 2 stk HP8150, 32 sider pr. minut/a4 med 64 MB RAM - 1 stk HP4050, 16 sider pr. minut/a4 med 40 MB RAM - 1 stk IBM Netvista X40 (All in one) PC til vores skranke - SafeCom server- og klientsoftware (Single-Server Edition) stk mangnetkort med egen prægning Implementering af det nye printsystem At være med til at videreudvikle og stille krav til det valgte printsystem har være utroligt spændende og lærerigt. Jeg tror ikke, det kommer som nogen overraskelse, at det samtidig har været en stor og tidskrævende opgave. Det er lykkedes efter min opfattelse dels gennem godt samarbejde mellem de involverede parter og et stort arbejde, der for vort vedkommende har involveret hele personalet. Blandt de mange ting kan bl.a. nævnes: - Vi har selv stået for designet på de magnetkort, der anvendes - Vi har udarbejdet forskellige vejledninger, bl.a. en kort introduktion på en A5-side på dansk og engelsk, der udleveres sammen med kortet. På vores hjemmeside findes den som PDFdokument (http://www.jur.ku.dk/jurlab/vejl_stud_pd.pdf ) - Vi har udarbejdet forskellige procedurer, fx hvis en bruger mister sit kort eller ikke kan huske sin pinkode - Vi lukkede biblioteket dagen før systemet blev taget i brug d. 1. februar Vi brugte dagen på en grundig introduktion for hele personalet med afprøvning og intern oplæring. Erfaringer med printsystemet efter at det er taget i brug Selvom vores printsystemet kun har været i drift i kort tid, så synes vi selv vi har fået et rigtigt godt printsystem, der tilgodeser de krav, vi havde til moderne betalingsløsning omkring print, og derved kan vi tilgodese vores primære målgruppes printbehov. Vi kan allerede nu registrere en pæn stigning i de studerende udprint. Velvidende at man aldrig i et testmiljø kan tage højde for alt, og tingene først står sin prøve, når systemet tages i drift, lavede vi allerede i forbindelse med kontraktforhandlingerne en aftale omkring support frem 1. maj. Det var vigtigt for os, hvis der opstod massive problemer, at kunne få rettet fejlene hurtigt. Guskelov kan jeg lettet sige, at vi ikke haft alvorlige problemer. Arbejdet med at sælge printkort og fylde penge på de studerendes konti har vi også fået sat godt i system, uden det er en stor belastning for personalet i skranken. Ligeledes har arbejdet med at automatisere forskellige rutiner, fx generering af rapporter, gjort, at systemadministrationen er minimal. En af fordelene ved at pengene er på en konto i stedet for på et kort er dels, at alle transaktioner er registret, og skulle der opstå fejl, er det muligt at korrigere dem. Hver time bliver vores servere via internettet justeret, så vi er sikre på, at klokken både på serverne og vores pc'er går rigtigt.

7 I den periode vi har haft printsystemet i drift, har vi oplevet nogle få brugere, der første gang de anvendte systemet fik problemer, primært fordi de troede, de skulle anvende kortnumret på forsiden som pinkode, selvom de på terminalens display bliver bedt om indtaste deres pinkode. Når de studerende køber et nyt printkort, medfølger som tidligere nævnte en kort vejledning i A5 format, som vi anbefaler de studrende at læse første gang de bruger systemet. Størsteparten af brugerne kan sagtens finde ud af det, og de er gode til at hjælpe hinanden. Det har vi mærket i vores skrivestue, hvor behovet for support omkring print er reduceret væsentligt. Skrivestuen er det sted, hvor der bliver printet mest på Juridisk Laboratorium. Siden vi har taget systemet i drift, har vores printerne kørt uden nogen form problemer. Der har ikke været et eneste papirstop eller nogle problemer med udskrivningen. En af de smarte ting ved de nye printere er, at vi har sat dem til automatisk at konvertere papirformatet Letter til A4, hvilket tidligere gav mange problemer.

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere:

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere: Titel: Online Roulettespil Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Naturvidenskab Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 http://tnb.aau.dk Tema: Internetspil Projektperiode: P0

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen 19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE ODENSE TEKNISKE SKOLE Martin Gertsen Kristjan Nielsen Indholdsfortegnelse INDLEDNING / PROBLEMFORMULERING... 2 BESKRIVELSE AF SUPPORT DANMARK... 3 IT I VIRKSOMHEDEN... 4

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Indledning. Nordvestjysk handelsgymnasium Info E-handel

Indledning. Nordvestjysk handelsgymnasium Info E-handel Indledning E-handel bliver i større grad del af vores hverdag i takt med at flere og flere anskaffer sig PC'ere og får adgang til Internettet, hvilket også betyder, at vi ikke længere kan se bort fra denne

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Vejleders navn: Birgitte Ryelund

Vejleders navn: Birgitte Ryelund IT Eksamensprojekt Virksomhed: Morisco International A/S 3 5 2013 Vejleders navn: Birgitte Ryelund Problemformulering Morisco International A/S Oneliner: Kan en professionel hjemmeside og en tilhørende

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

INFORMATIONS TEKNOLOGI B. Eksamensprojekt

INFORMATIONS TEKNOLOGI B. Eksamensprojekt INFORMATIONS TEKNOLOGI B Eksamensprojekt Morten Kristensen, 3.a 17-04-2009 TITELBLAD Projektet Titel: Undertitel: Fag: Vejledere: Eksamensprojekt En god it løsning til private Informations teknologi B

Læs mere

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare?

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare? ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

Brug af e-bøger online og offline på PC og mobile enheder

Brug af e-bøger online og offline på PC og mobile enheder Brug af e-bøger online og offline på PC og mobile enheder - en arbejdsrapport En afprøvning af brugernes muligheder og udfordringer ift. online og offline brug af udvalgte e- bogsplatforme med dokumentation

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Elektronisk handel kom i gang

Elektronisk handel kom i gang November 1999 Elektronisk handel kom i gang En guide for mindre og mellemstore virksomheder HK DANMARK Elektronisk handel kom i gang! En guide for mindre og mellemstore virksomheder Udgivet af: Arbejdsgruppen

Læs mere

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015 ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Forslag til ændringer eller tilføjelser sendes til kontakt@foreninglet.dk Sidst opdateret 19. dec. 2014 ForeningLet.dk

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8

Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8 Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8 Vi er nu klar til at opgradere din DanDomain WebShop til version 8. Opgraderingen til DanDomain WebShop8 kommer til at byde på en helt ny visuel oplevelse

Læs mere

Vejledning til IT-forretningsanalyse

Vejledning til IT-forretningsanalyse Vejledning til IT-forretningsanalyse Denne vejledning hjælper med at få stillet de nødvendige spørgsmål om kundens IT-løsning, så du efterfølgende kan rådgive om forbedringer, sikkerhed og nye måder at

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

DK domænet i ord og tal

DK domænet i ord og tal DK domænet i ord og tal af driftsleder for netarkivet.dk Bjarne Andersen Statsbiblioteket Universitetsparken DK 8000 Århus C 89462165 bja@netarkivet.dk Den 1. juli 2005 trådte en ny revision af pligtafleveringsloven

Læs mere

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold Indhold Hvad består dit computersystem af?... 5 Laptop / Bærbar Pc er... 5 Dele i Pc en, Bundkort, Processor, Ram, Graffikkort, Harddisk, CD/DVD... 5 Stik og Port tilslutninger... 8 Brug af mus og tastatur...

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere