Beretning. AB Glasgården. Marts Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning. AB Glasgården. Marts 2014. Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer"

Transkript

1 2013 Beretning Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer AB Glasgården Marts 2014

2 Ordinær generalforsamling i AB Glasgården Tirsdag den 18. marts 2014 INDHOLD BERETNING... 3 SALG AF ANDELE... 4 SALG AF FORENINGENS VARELAGER... 5 TVANGSSALG GLASVEJ 7, 3. TH BUTIKSLEJEMÅLENE... 6 FREDERIKSSUNDSVEJ 60 A (CH Dansk Holding (CHDH) ApS, v/ Christian Hersborg)... 6 FREDERIKSSUNDSVEJ 60 C (Innovation Ejendomsinvest ApS, v/ Baber Raja)... 7 GENUDLEJNING AF TOMME BUTIKSLEJEMÅL 60 A + C... 7 UDSKIFTNING AF LÅSE / UBUDNE GÆSTER... 8 VASKERIER ÅRS VEDLIGEHOLDELSESPLANEN OPDATERET PASKVILLER GENNEMGÅET KVISTVÆRELSER GLASVEJ 3-5; Nye køleskabe og badekabine KVISTVÆRELSER GLASVEJ 7; Nyt køleskab FALDSTAMMEPROJEKTET, kom endelig i gang BADEVÆRELSER - utætte gulve og lofter OMFORANDRING AF LEJLIGHED BAGHUSET ØKONOMI KONSEKVENS VED OMLÆGNING TIL FAST RENTE MED/UDEN AFDRAG REGNSKABET PÅVIRKET AF EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER BESTYRELSENS SAMLEDE VURDERING AF ØKONOMIEN NAVNESKILTE PÅ DØRE OG POSTKASSER FREMLEJE ORDENSREGLEMENT EFTERÅRSSTORMENE ALLAN & BODIL CYKELPARKERING VICEVÆRT EJERLAUGET GLASVEJ-KARREEN ORDENSNIVEAU / AFFALD AB GLASGÅRDENS HJEMMESIDE KONTAKT TIL BESTYRELSEN AFSLUTNING Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2014\Beretning 26. februar /22

3 BERETNING Bestyrelsen kan igen, igen, se tilbage på et aktivt år foreningens 9. leveår hvor et nyt blad hermed vendes og et uforglemmeligt kapitel i foreningens historie er skrevet. Siden sidste års generalforsamling er vi igen budt på særdeles specielle udfordringer, der tidsmæssigt har været meget krævende. Disse unikke opgaver er løst og håndteret med god og professionel støtte af vore loyale samarbejdspartnere. Tak for det. Kan desværre gentage ordene fra sidste år at vi ikke håber, at tilsvarende udfordringer nogensinde vil blive præsenteret for en siddende bestyrelse i AB Glasgården. Må disse vanvittige og kostbare udfordringer snart få en ende. Desværre eller måske rettere heldigvis, er det hændelser det ikke har været en jordisk chance for, at forudse og imødegå. De mangeartede aktiviteter har fået foreningens advokat til at bemærke: At Glasgården ikke er en andelsboligforening af gennemsnittet. Årets oplevelser har medført, at det er blevet et ufravigeligt krav, at nye beboere/lejere SKAL forevise og indlevere kopi af god billedlegitimation (pas eller kørekort) og sygesikringsbevis m.m. ved indflytning. En klog mand har en gang sagt noget i retning af: Det er bedre at se fremad og forberede end, at se bagud og fortryde, så det vil vi gøre med håb og ønske om, at vi får mere medvind i de kommende år. På generalforsamlingen sidste år blev Louise von Folsach og Jesper Priisholm nyvalgt. Undertegnede blev genvalgt. Herefter bestod bestyrelsen af: Louise von Folsach, Ninette Perret-Gentil, Jesper Priisholm, Johnny Enstrøm, Ramtin Matin og Mogens Wøldike. Gennem hele året har bestyrelsen atter suppleret sig med assistance fra Torben Dahlkvist, Frederikssundsvej 60 C, 1. tv. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2014\Beretning 26. februar /22

4 I foråret 2013 flyttede Ramtin til Norge, og af private tidsmæssige årsager bad Ninette sig fritaget for bestyrelsesarbejde. Begge er derfor i årets løb udtrådt af bestyrelsen. På grund af uddannelse, har bestyrelsesmedlemmerne Louise Folsach og Jesper Priisholm, med forståelse og bestyrelsens fulde accept, haft nedprioriteret tid til bestyrelsesarbejdet. For god ordens skyld skal nævnes, at bestyrelsen i hele perioden har været fuldt beslutningsdygtig. Efter gennemgang af de mange udfordringer, med nogle særdeles komplekse problemstillinger valgte bestyrelsen, at fortsætte arbejdet uden indkaldelse af suppleanter. Igangværende aktiviteter blev efter vurdering, omfordelt og/eller omprioriteret hvor nogle blev udskudt til senere løsning. Det skal tilføjes, at Administrationen har støttet og aflastet bestyrelsen ved, overdragelse og løsning af flere opgaver. En særlig tak skal sendes til Ramtin for sine 5 års virke i bestyrelsen. Ramtin har altid bidraget med en optimistisk og positiv indgang til løsning af opgaverne. Tak for det. Efter familieforøgelse har Mette og Johnny Enstrøm fået brug for mere plads, hvorfor familien er fraflyttet AB Glasgården. I den forbindelse er Johnny udtrådt af bestyrelsen. Det blev alene 2 år i bestyrelsen, men der skal lyde en speciel tak til Johnny, for en stor og engageret indsats til glæde for AB Glasgården. Vil benytte lejligheden til at takke jer alle, for godt og konstruktivt arbejde. Det har været med stort engagement, der er bidraget til løsning af de særdeles specielle opgaver bestyrelsen er budt. Udfordringerne har ikke altid været behagelige at håndtere, men er forhåbentligt blevet løst til gavn for AB Glasgården og dens andelshavere. Beslutningerne er altid truffet i enighed og med fuld opbakning. TAK TIL ALLE. SALG AF ANDELE På sidste års generalforsamling blev andelskronen fastsat til kr. pr. m 2. Ud over delvis salg af varelageret er der i løbet af året, alene solgt en andel til en kvadratmeterpris af kr. eller 7 ½ % under vurderingen. Gennem flere år har der været meget lille omsætning af andelslejligheder, også i vor forening. På det seneste er der dog tegn på, at der er ved at komme gang i omsætningen. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2014\Beretning 26. februar /22

5 Dette har medført at flere beboere ønsker at sælge, hvorfor bestyrelsen skal præcisere, at en forudsætning for ethvert salg er, at bestyrelsen forhåndsorienteres, om salgsplaner herunder om andel formidles solgt via Ejendomsmægler, Blå Avis, eller om det er en køber der er kendt af bestyrelsen? Forhåndsgodkendelse af køber indebærer bl.a. som tidligere nævnt, at køber skal fremvise straffeattest, billedlegitimation, sygesikringsbevis, bankoplysning om betalingsevne m.m. Den lille økonomiske indsigt er for at sikre, at vi fastholder gode andelshavere, som kan honorere de månedlige ydelser, og ikke bliver en belastning for øvrige andelshavere. Det er også blevet fast procedure, at repræsentanter fra bestyrelsen møder nye beboere og orienterer om foreningen, husorden, brug af vaskerier, cykelparkering, tobaksrygning og meget mere. Mødet med ny beboer er både for, at sætte ansigt på, at nye beboere får en rundvisning på ejendommen, at blive grundigt informeret om regler, at få mulighed for at stille spørgsmål og ikke mindst, at få en mere personlig relation til bestyrelsen. Ved hvert salg af andel skal der altid udarbejdes EL Attest samt vurderingsrapport. Dette for at sikre at køber, sælger og foreningen ved hvilken stand lejligheden sælges i således, at sælger eventuelt kan udbedre skader/mangler inden salg og, at køber ikke efterfølgende kan påberåbe sig betalt for udbedring af fejl og mangler der ikke er der. Kort sagt en beskyttelse af begge parter. SALG AF FORENINGENS VARELAGER Frederikssundsvej 60 C, 1. th: Er solgt til en pris af kr. svarende til en kvadratmeter pris på kr. Lejligheden trænger til en kærlig hånd, og er solgt som håndværkertilbud. Til Glasvej 7, 2. tv. har der været flere potentielle købere, hvor købers bank har afstået fra at hjælpe med finansiering. Bestyrelsen har takket nej til potentielle købere, der selv havde kontanterne til køb af andelen, og var klar til indflytning. Andelen er solgt til en pris af kr. svarende til en kvadratmeter pris på kr. Også denne lejlighed trænger til en kærlig hånd. Begge andele er solgt efter nytår, hvorfor provenu først påvirker foreningens likviditet i Foreningen har dermed ikke flere lejelejligheder, hvorfor foreningens indestående hos Grundejernes Investeringsfond på i alt ,06 kr. blev udbetalt i april Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2014\Beretning 26. februar /22

6 TVANGSSALG GLASVEJ 7, 3. TH. Desværre er det endnu ikke lykkedes at få solgt denne andel. Salgsarbejdet blev i sommeren 2012 overdraget HOME. Efterstående panthaver har hidtil blokeret for muligt salg, hvorfor andelen nu bliver solgt på tvangsauktion. Opgjort pr. ultimo december 2013 skylder andelshaveren foreningen ,97 kr. BUTIKSLEJEMÅLENE I det forløbne år har vore 2 erhvervslejere, personificeret ved bagmændene Christian Hersborg og Baber Raja på ny budt foreningen meget specielle og tidskrævende udfordringer. Som nævnt på sidste års generalforsamling, var det efter bestyrelsens opfattelse nogle gemene forbrydere der var blevet besættere af vore 2 butikslejemål på Frederikssundsvej 60 A + C. Disse personers egenrådige, lovløse og uansvarlige adfærd medførte, udgivelse af ekstra numre af BeboerNyt. Dette for at sikre, at alle var informeret om hvad der skete med og omkring lejemålene. Derfor vil der ikke ske yderligere uddybning af sagerne i denne beretning, men alene et kort resume. FREDERIKSSUNDSVEJ 60 A (CH DANSK HOLDING (CHDH) APS, V/ CHRISTIAN HERSBORG) POLITI og SKAT foretog razzia 22. maj 2013 hvor låse til lejemålet blev skiftet, og nye nøgler overdraget formanden. Næste dag ville bestyrelsen låse sig ind for, at få lukket et åbentstående vindue ud mod gården, men i nattens løb havde lejerne skiftet låsene, så vi kom ikke ind. På foranledning af AB Glasgården var der berammet udkørende fogedforretning 3. juni 2013 hvor POLITI og SKAT også deltog. Da dørene blev åbnet af låsesmeden, var det et ubeskriveligt syn der mødte os i butikken. Lokalerne var totalt raseret, alt af værdi var enten stjålet og bortskaffet eller også var det ødelagt. Det var hærværk af særlig grov kaliber hold da op et rod. Alt hvad der var revet ud af vægge, ned af lofter der ikke kunne bruges, var smidt ned i kælderen i bankboksen. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2014\Beretning 26. februar /22

7 Forbrug af elektricitet var ført uden om DONGs måler, en måler der i øvrigt er stjålet fra lejemålet. Tyveri og hærværk er anmeldt til foreningens forsikringsselskab, hvor skaderne (hærværk og tyveri) af fagfolk er opgjort til, at andrage den nette sum mellem 1,2 og 1,5 mio. kr. Der forhandles med forsikringsselskabet om udbetaling af kontant erstatning. I forbindelse med genudlejning blev det besluttet, at udskifte samtlige faldstammer m.m. der går gennem lejemålet således, at ny lejer af butikken ikke ville opleve, at have istandsat lejemålet, hvorefter der 3 måneder senere, skulle udskiftes faldstammer og ødelægge butikken. FREDERIKSSUNDSVEJ 60 C (INNOVATION EJENDOMSINVEST APS, V/ BABER RAJA) Som tidligere oplyst, er det samme personkreds der står bag dette lejemål, hvor vi i 2013 igen fik rådighed over lokalet. Fra dette lejemål var El måleren i øvrigt også stjålet, og deres handlinger har bl.a. haft medført, at hovedsikringerne har været sprunget et par gange. De oplevelser og arbejde vore lejere har budt os, har som tidligere nævnt medført, at bestyrelsen har skærpet opmærksomheden på, hvem der kommer ind som lejer. Foreningen har anlagt sag an mod Baber Raja, med krav om betaling af i alt ,00 kr. for huslejetab, retablering, advokatomkostninger med mere. Retsmøder er afholdt 20. og 24. februar 2014, hvor der blev afsagt kendelse. De 3 dommere var enige og gav AB Glasgården ubetinget medhold samt, at Baber Raja skal betale andel af advokatomkostninger med ,00 kr. Summa summarum er AB Glasgården tilkendt ,00 kr. Det videre forløb kendes ikke i skrivende stund, idet Baber Raja har 7 dage til at acceptere eller anke. Bestyrelsen vil takke alle, der i årets løb har bidraget med diverse observationer ved de 2 lejemål. GENUDLEJNING AF TOMME BUTIKSLEJEMÅL 60 A + C Begge butikslejemål er i efteråret sat til udlejning gennem Erhvervsmægler La Cour & Lykke, der blandt mange henvendelser, også har nogle særdeles interessante og seriøse. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2014\Beretning 26. februar /22

8 Desværre blokerer lokalplan fra 1992, tinglyst på ejendommen, at der ikke må udlejes til liberale erhverv. Det er ærgerligt, for 2 forskellige ejendomsmæglere vil gerne leje lokalerne, ligesom et pengeinstitut har udvist stor interesse. Det er dog paradoksalt, at Kommunen på den ene side ønsker et kvarterløft, med færre kiosker, grønthandlere m.m., og på den anden side bremser ændringer i bybilledet ved, at håndhæve og fastholde en gammel lokalplan, indført og tinglyst før den teknologiske udvikling tog fart med Homebanking. Må tilstå at det ikke er blokeringer og respekt der har præget handlekraften hos vore lejere Christian Hersborg og Baber Raja Egentligt mærkværdigt, når det kan konstateres, at der de seneste år er lukket 5 pengeinstitut filialer, alene på Frederikssundsvej fra Nørrebro Station til Glasvej. Udvides området med en radius af 800 meter fra Nørrebro Station stiger antallet af lukkede pengeinstitutter med yderligere 5, til i alt minimum 10 pengeinstitutter. I et forsøg på, at få åbnet op for et nyt og mere varieret butiks liv i Nord Vest har bestyrelsen skrevet til Bispebjerg Lokaludvalg, og gjort opmærksom på det paradoksale i, at politikerne på den ene side ikke ønsker tomme butikker med brunt papir, og på de anden side med fasthed håndhæver utidssvarende lokalplaner m.m. Med henvendelsen til Bispebjerg Lokaludvalg kan vi ikke klandres for, ikke at have gjort opmærksom på det urimelige i lokalplanen, der begrænser foreningens muligheder for, at få aktiveret butikkerne med en løbende huslejebetaling. Det er egentlig dobbelt paradoksalt fordi vi af økonomiske grunde, kan blive nødsaget til, at give efter og udleje til brancher vi dybest set ikke ønsker, at have som lejere. UDSKIFTNING AF LÅSE / UBUDNE GÆSTER I januar måned 2013 konstaterede vi, at der havde været ubudne gæster på besøg i Varmecentralerne på Frederikssundsvej og Glasvej, hvorfor låse blev omstillet. Derefter skete der indbrud i flere kælderrum og i bestyrelseslokalet hvor den bærbare PC blev stjålet. Det var primært bestyrelsens pulterrum i kælderen der fik ubudne gæster, og alt blev meldt til Politiet. Den person der foretog disse indbrud har haft fri adgang til ejendommen, idet der ikke var tegn på indbrud altså udover på pulterrum. Der skete flere ting, hvor det ikke er så rart at tænke på, hvad det kunne have udviklet sig til. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2014\Beretning 26. februar /22

9 Med tanke på sikkerheden for alle beboere i AB Glasgården, besluttede en enig bestyrelse, at fremrykke udskiftning af alle låse der giver adgang til ejendommen. Det har således givet styr på, hvem der har adgang til foreningens bygninger. På tidligere generalforsamlinger er det stillet i udsigt, at låse ville blive udskiftet med systemlåse, når byfornyelsen af gården var afsluttet. Systemlåse med nye nøgler, skulle kunne begrænse den frie adgang til AB Glasgården. Den teknologiske udvikling i adgangssystemer fik bestyrelsen til, at undersøge mulighederne for chip m.m. Det medførte valg af låsesystem ILOQ der giver mange fleksible muligheder. Systemet kræver ikke strøm eller anden teknik til låsecylinderne. Ganske kort et mekanisk system hvor tabte nøgler straks kan spærres, adgange til enkelte døre/rum kan begrænses, foretage adgangskontrol og meget mere alt sammen fra en PC. Det samme gælder kodning af nye og/eller ekstra nøgler. Alt i alt er der investeret kr. i det nye låsesystem, hvor alle låse i indgangsdøre, kælderdøre, døre til kvistværelserne og lofter er skiftet til de nye. I regnskabet var hensat kr. til nye systemnøgler. Var der investeret i systemnøgler ville de ikke give samme fleksible muligheder for spærring af nøgler m.v. Bortkommer en systemnøgle, vil der meget hurtigt skulle bruges kr. på nye nøgler og omstilling af låsecylindre, ligesom adgang til ejendommen ikke ville kunne spærres med det samme. Alle lejligheder har fået udleveret 3 stk. nøgler, kvistværelser 2 stk. og butikslejemål er alene udleveret til lejemål med behov for adgang til postkasse i opgang. Skulle du have behov for ekstra nøgler, bestilles dette ved at rette henvendelse til bestyrelsen. Prisen for en ekstra nøgle er 300 kr. Skulle der være beboere der ikke har behov for alle udleverede nøgler, er du/i velkommen til at tilbagelevere disse til bestyrelsen. Ny(e) nøgle(r) vil altid senere, vederlagsfrit, kunne rekvireres hos bestyrelsen. Er der beboere der vil udskifte låsecylinder i egen dør til, at passe med nyt nøglesystem, skal henvendelse rettes til HV Låseteknik, idet bestyrelsen ikke direkte vil involveres i kodning o. lign. Bestyrelsen ønsker ikke, at være part i nøgleadministration der giver adgang til privat ejendom. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2014\Beretning 26. februar /22

10 Alle håndværkere der jævnligt har deres gang hos os, har fået egen nøgle udleveret. Med udskiftning af låsesystem har bestyrelsen fået overblik over, hvem der har nøgler til bygningerne. Dette vil der ikke blive ændret på. Næste mål er, at de resterende låsecylindre skiftes til nye, et ønske der står på stand by. En ny cylinder koster ca kr. og hvis låsekasse skal udskiftes bliver prisen noget højere ca kr. pr. lås. I alt mangler 20 låsecylindre at blive skiftet hvor planen er, at udskifte resterende låse etapevis, men det er ikke alle cylindre der vil blive skiftet. Gamle indgangsdøre til kælderen fra gården, kunne ikke monteres med de nye låse, hvorfor bestyrelsen besluttede at få monteret 3 nye kælderdøre. Så nu skulle alt virke, og det er ikke længere nødvendigt at låse kælderdøren når man forlader kælderen dejligt for låsning sker nu automatisk. 3 nye døre kostede i alt ,50 kr. Det skal tilføjes, at alle låsekasser er efterset og i fornødent omfang skiftet til mere indbruds sikre låse. Nøgler kan som nævnt, blive spærret straks når/hvis der findes anledning hertil. Eksempelvis hvis en nøgle meldes tabt, eller hvis der sker misbrug af tilliden til, brug af vaskerier. Kommer nøglen til syne igen, kan den genbruges, og skal derfor ikke bortskaffes. På alle gadedøre er desuden blevet monteret et nyt adgangs system ved navn BEEKEY. Systemet betyder, at bude der omdeler Reklamer ikke har nøgler til ejendommen, men åbner via mobiltelefonen. Forbrugerkontakt tildeler omdeler nøgle hvorved de har adgang til at åbne i et begrænset tidsrum. Det er derfor ikke længere nødvendigt, at åbne for bude der ringer på og vil ind med reklamer. VASKERIER Udviklingen i respekt af reserverede tider til vask, ordensniveau med mere, har selv efter tidligere års henstillinger og påbud, tilsyneladende ikke haft effekt. Tekster fra tidligere års beretninger kunne i år gentages ved brug af Copy Paste. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2014\Beretning 26. februar /22

11 Da anarkiet ikke er blevet bedre, er vaskerierne også forsynet med nye låse og adgang vil alene blive tildelt beboere, hvor bestyrelsen har noteret at der er udleveret vaske reservationslås. Nye reservationstavler vil blive opsat indvendigt i vaskerierne, der samtidig har fået begrænset åbningstid, i tidsrummet fra kl. 8 til 22. Såfremt dette ikke hjælper bliver der uden varsel, installeret adgangskontrol til vaskerierne. Vaskemaskinen på Glasvej gik i foråret i stykker, hvor reparation ikke kunne betale sig. Der blev installeret ny vaskemaskine til en pris af kr. Vaskemaskinerne er nu ens i begge vaskerier. I øvrigt kan du på foreningens hjemmeside hente yderligere information om eksempelvis interval på vasketid, betjeningsvejledning, Quick guide m.m. 10 ÅRS VEDLIGEHOLDELSESPLANEN OPDATERET Af arbejder fra vedligeholdelsesplanen er alene faldstammer, enkelte badeværelser og låsesytem igangsat. Yderligere tiltag må af økonomiske årsager afvente, til afklaring om aktivering af de tomme butikslokaler foreligger. Vedligeholdelsesopgaver hvor det giver ringe økonomi ikke at foretage udbedringer, vil naturligvis fortsat blive igangsat, inden for de rammer vi har til rådighed. Med til det økonomiske råderum hører, at til efteråret skal den anden halvdel af foreningens afdragsfrie lån et F10 - på 24,550 mio. kr. refinansieres. Hvordan dette bliver omlagt ved vi af gode grunde endnu ikke, udover at vi kan håbe på, at renteniveauet forbliver lavt således, at de dermed frigjorte midler kan anvendes til igangsættelse af flere opgaver på vedligeholdelsesplanen, eller opsparing ved afvikling af gælden. PASKVILLER GENNEMGÅET I foråret 2013 blev samtlige paskviller i døre og vinduer gennemgået, smurt og vedligeholdt. Tak til alle beboere for indsatsen med en smidig afvikling. En enkelt andelshaver takkede nej til denne gennemgang. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2014\Beretning 26. februar /22

12 I øvrigt blev den økonomiske udgift væsentlig mindre end budgetteret, idet total beløbet blev ,00 kr. Tidligere var indhentet tilbud hvor udgiften var i omegnen af godt kr. KVISTVÆRELSER GLASVEJ 3-5; NYE KØLESKABE OG BADEKABINE Underboen til badekabinen på Glasvej 3, 4. sal gjorde i efteråret 2013 bestyrelsen opmærksom på, at der piblede vand ned på loftet. En undersøgelse viste, at vand kom ned fra utæt badekabine på 5 sal. Gulvet var tilmed rådnet hvorfor ny badekabine måtte installeres. Samlet udgift til ny kabine: ,00 kr. Køleskabene i fælles køkkenet var gamle og udskiftning trængte sig på, ligesom komfuret havde set bedre dage, hvorfor udskiftninger blev foretaget. Beboerne på Glasvej 3-5, 5. sal har fået indskærpet, at det er deres ansvar at der bliver gjort rent, også i køleskabe og komfur. Vil benytte lejligheden til generelt at nævne, at såfremt du/i opdager fejl, mangler eller andre ting, der kræver reparation. Så giv straks viceværten eller bestyrelsen besked, så tingene kan blive undersøgt og repareret inden eventuelle skader udvikler sig. KVISTVÆRELSER GLASVEJ 7; NYT KØLESKAB Efter godt 1 år er det endelig lykkedes, at få udlejet kvistværelset på Glasvej 7, 5. tv. Det gamle køleskab var simpelthen uegnet til opbevaring af fødevarer, hvorfor der i forbindelse med udlejningen blev indkøbt nyt køleskab og foretaget hovedrengøring af fællesarealet. FALDSTAMMEPROJEKTET, KOM ENDELIG I GANG Endelig kom der gang i udskiftning af faldstammer. Opstart er sket på Glasvej 1 til venstre, hvor der samtidig blev foretaget reparationer af badeværelses gulve og lofter. Opgangen til venstre er nu forsynet med ny faldstamme og klargjort til den videre udskiftning/omlægning af vandforsyningen. I stedet for opsætning af skurvogn med bad og toiletter, i gården eller på gaden, fik vi repareret og klargjort bade- og toiletfaciliteterne i kælderen under postbygningen. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2014\Beretning 26. februar /22

13 Med denne indretning blev udgiften til skurvogn anvendt til brugbare toilet og badeforhold til kælderen, tilmed indrettet billigere end leje af skurvogn, pris for indretning ,23 kr. Dermed har vi nu badefaciliteterne klar til brug ved fremtidig udskiftning af faldstammer. Den samlede udgift til denne første etape beløb sig til ,00 kr. Der skal lyde en stor tak til beboerne på Glasvej 1 til venstre, for stor forståelse for arbejderne og de gener disse gav i dagligdagen. Bestyrelsen anbefaler, at udskiftning af faldstammer fortsættes i 2014 med opgangene Glasvej 1 til højre og Frederikssundsvej 60 A til højre således, at hjørnet er udskiftet. Dermed skulle den mest belastede del af faldstammerne være udskiftet. Betaling af faldstammer vil blive finansieret af foreningens livkvide midler. BADEVÆRELSER - UTÆTTE GULVE OG LOFTER På ekstraordinær generalforsamling den 6. juni 2013 fik bestyrelsen bemyndigelse til, at igangsætte faldstamme arbejder på Glasvej 1 til venstre og, at udbedre tidligere skader på badeværelset; Glasvej 1, 2. tv. herunder, at hjælpe andelshaver med eventuel finansiering. Som nævnt på tidligere generalforsamlinger har utætte badeværelsesgulve og nedsivning af vand gennem lofter fra overboer, haft bestyrelsens opmærksomhed. I forbindelse med udskiftning af faldstamme på Glasvej 1 til venstre, blev samtlige gulve og lofter på badeværelserne efterset, hvor nødvendige udbedringer blev foretaget, herunder reparation af fuger. Samtidig er et par badeværelsesgulve og lofter på Frederikssundsvej 60 A og 60 B blevet repareret. De indhentede erfaringer tyder på, at problematikken ikke forventes at ville påføre foreningen specielt store og ekstraordinære omkostninger. Udbedringer vil blive foretaget successive, såfremt de måtte opstå inden udskiftning af faldstammer. Skulle du have nedsivning af vand på dit badeværelsesloft, så giv venligst bestyrelsen besked, så fagfolk kan syne og vurdere hvad der skal foretages. En del reparationer sker alene ved udbedring af utætte fuger på badeværelsesgulv. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2014\Beretning 26. februar /22

14 OMFORANDRING AF LEJLIGHED Igen i år skal det desværre nævnes, at du/i skal huske dels, at spørge bestyrelsen om tilladelse til at foretage forandringer og dels, at ansøge resp. orientere Kommunen om disse arbejder. Det burde være overflødigt at nævne, at arbejder der kræver autoriseret håndværker til udførelsen, skal foretages af disse det er et ufravigeligt krav. Såfremt reglerne ikke overholdes, er det eksklusions grund, som bestyrelsen i fremtiden vil efterleve. BAGHUSET Stadig intet nyt om denne skønne bygning udover, at vi benytter dette lokale til mødelokale, hvor der afholdes diverse generalforsamlinger og afvikling af andre fælles sociale arrangementer i regi af Ejerlauget. Skal nævne at lokalerne IKKE kan lejes til afholdelse af private fester. Fremtiden for bygningen vil muligvis blive afklaret inden for overskuelig fremtid, idet der forhandles med potentielle investorer om hjælp til aktivering af huset. Dette vil blive til økonomisk glæde for AB Glasgården. ØKONOMI De udarbejdede 5 års drifts- og likviditetsbudgetter er ajourført. Driftsbudgetterne ser ganske fornuftige ud, og har sammen med regnskabet dannet grundlag for, at Realkredit Danmark p.t. ser positivt på foreningens økonomiske formåen. Dette er bl.a. kommet til udtryk ved den netop gennemførte omlægning af F 3 lånet på 24,550 mio. kr. til F5 på kr. til rente 1,1256 % og kr. over 30 år med afdrag og fast rente på 3,6044 %. Det glædelige ved den netop gennemførte omlægning er, at driftsudgifterne totalt stiger med ca kr. om året, men med den væsentlige ændring, at vi begynder at afdrage gælden. Sagt lidt populært, har vi konverteret hidtidige renteudgifter til opsparing. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2014\Beretning 26. februar /22

15 Vore finansielle samarbejdspartnere følger os selvsagt med vagtsomme øjne. Enkelte finansielle institutter ser i øvrigt trusler, som bestyrelsen ikke ser. Nogle mener at vore nuværende tomme kvadratmetre er en stor risiko, hvor bestyrelsen mener, at det ikke kan være en trussel når kvadratmetrene ikke har givet indtægter i flere år, men venter på at blive aktiveret til gavn for foreningen og ikke mindst andelshavernes økonomi. KONSEKVENS VED OMLÆGNING TIL FAST RENTE MED/UDEN AFDRAG Bestyrelsen har regnet på hvad forskellige lånesammensætninger vil betyde for boligafgiften. Disse beregninger er selvsagt øjebliksbilleder, men med nuværende kendte forudsætninger, renteniveau og delvis afdragsfrihed for en del af låneporteføljen, ville det være muligt, at omlægge hele vor låneportefølje, til lån med fast rente og delvis afdrag uden store stigninger i boligafgiften. Ganske positivt. REGNSKABET PÅVIRKET AF EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER At årets driftsregnskab viser negativt resultat på 800 tkr. er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Med de mange udefra kommende påvirkninger af driften, som bestyrelsen ikke har haft stor indflydelse på, er vi af den opfattelse, at langt de fleste udgiftsposter har været uundgåelige. Nogle af disse tvungne udgifter, er udgifter der er blevet fremrykket og anvendt på forbedringer eller vedligeholdelsesarbejder på ejendommen. Summa summarum så er økonomien 2013 ekstraordinært belastet af følgende større kontante udgifter: Erhvervslejer F 60 C (Brandsikring, faldstamme, låse mm) kr. Udskiftning af låse (hensat 55 tkr.) kr. 3 stk. nye kælderdøre kr. Udgifter til advokat vedr.; F60 A+ C kr. Faldstammer etape 1; Glasvej 1 tv kr. Kvistværelser; 3 køleskabe og 1 komfur kr. Kvistværelser; Glasvej 3: brusekabine kr. Vaskemaskine; Glasvej kr. Ny vandledning til Baghuset (gammel var utæt) kr. Nye porttelefoner; (Baghuset + Glasvej 3 nedslidte) kr. I alt kr. Det skal tilføjes, og som nævnt på den ekstraordinære generalforsamling den 6. juni 2013, at udskiftning af faldstamme på Glasvej 1 til venstre blev fremrykket. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2014\Beretning 26. februar /22

16 Den største negative og ærgerlige påvirkning af driftsresultatet for 2013 er dog de manglende lejeindtægter på ,00 kr. fra de 2 tomme butikslejemål på Frederikssundsvej 60 A + C. I alt mangler lejeindtægter i 2013 fra aktive arealer der alene afventer salg eller udlejning: F60 A, Erhverv (12 mdr. á kr.) kr. F60 C, Erhverv (12 mdr. á kr.) kr. F60 C, 1. th. (8 mdr. á kr.) 1) kr. G7, 2. tv. (8 mdr. á kr.) 1) kr. G7, 3. th. (tvangssalg 12 mdr. á kr.) kr. G7, 5. tv. Kvistværelse (12 mdr. á kr.) 1) kr. Manglende leje indtægter i alt i kr. 1) I januar/februar 2014 er F60 C, 1. th og G7, 2 tv begge solgt. Kvistværelset G7, 5 tv er udlejet i december 2013, hvorved alle 3 boliger er aktiveret med månedlige driftsindtægter på til sammen kr. - pr. år godt kr. At få aktiveret de tomme butikslejemål står øverst på bestyrelsens TO-DO-LIST. Er der beboere der har gode potentielle emner, så hold jer ikke tilbage. Likviditeten blev positivt påvirket, da foreningens indestående hos Grundejernes Investeringsfond blev ubetalt i april måned. Det fik bestyrelsen til beslutte, at foreningens likvide formue blev delt på flere Pengeinstitutter. BESTYRELSENS SAMLEDE VURDERING AF ØKONOMIEN På trods af foranstående negative påvirkninger af driften for 2013, med uforudsete udgifter og reel tomgangsleje, vurderer bestyrelsen ikke, at den fremtidige økonomi ser sort ud. Det skal huskes, at de tomme kvadratmetre på Glasvej 3-5, 1. salen og det lille Baghus aldrig har haft givet foreningen nævneværdige lejeindtægter i foreningens 9 årige historie. Glasvej 3-5 har stået tom fra foreningens stiftelse 1. januar Baghuset har drypvis mistet erhvervslejerne i 2005, 2007 og 2012 hvorfor manglende lejeindtægter fra de tomme m 2 ikke har tynget den samlede økonomi væsentligt. På alle tomme kvadratmetre har Kommunen tinglyst deklaration om, at disse fremtidig skal anvendes til beboelse, hvorfra der ikke kan dispenseres, at indretning til beboelse er forudsat at bygningsmæssige ændringer af forsyningslinjer m.m. herunder at lyd- og varmeisolere arealerne, ajourføres efter gældende reglementer. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2014\Beretning 26. februar /22

17 Bestyrelsen har ingen ambition om, at påtage sig jobbet som ejendomsudvikler, men har flere gange sonderet mulighederne for, at få indrettet arealerne uden held. Mulighed for salg af Baghuset er også undersøgt, men da der ikke kan frastykkes tilstrækkeligt med jordareal, kan ejendommen ikke udmatrikuleres. Finanskrise og hvad deraf følger har hidtil bremset for aktivering af lokalerne. Men der er nyt på bedding hvor bestyrelsen håber, at der inden for overskuelig fremtid kan bringes gode nyheder. Det er bestyrelsens opfattelse, at de tomme kvadratmetre er et aktiv for foreningen, og ikke indeholder en stor risiko som nogle mener. Den netop gennemførte omlægning af det afdragsfrie F3 lån på 24,550 mio. kr. til nyt 30 årigt lån med delvis afdrag, har givet stabilitet i foreningens fremtidige økonomi, vel at mærke uden, at en ekstraordinær stor stigning i boligafgiften var nødvendig. Ved denne omlægning, høster vi nogle af frugterne fra boligafgiftsstigningerne, der gennem alle årene er vedtaget på de ordinære generalforsamlinger dog ikke altid vedtaget uden forudgående debat. Fra 1. januar 2015 bortfalder opkrævning af moderniseringstillæg på i alt ,00 kr. årligt, hvilket betyder, at alle andelshavere fremover vil betale samme boligafgift pr. m 2. Som særlig infobonus har bestyrelsen undersøgt, hvad der betales i boligafgift hos vore naboer, og kan oplyse, at boligafgiften i AB Glasgården er på niveau eller rettere lidt mindre. Dette er helt i overensstemmelse med meldinger fra ejendomsmæglere og RD, at boligafgiften i AB Glasgården sammenlignet med andre, ikke er unormal eller specielt høj. For god ordens skyld skal nævnes, at foreningens totale likviditet er en god buffer, der indebærer, at vi ikke har brug for kassekredit eller anden økonomisk støtte. Så alt i alt mener bestyrelsen ikke, at foreningens økonomi ser sort ud tvært imod ser bestyrelsen flere muligheder der venter på bedre tider for, at kunne gavne foreningens økonomi positivt. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2014\Beretning 26. februar /22

18 NAVNESKILTE PÅ DØRE OG POSTKASSER Bestyrelsen har tidligere konstateret, at mange navneskilte er hjemme fabrikeret, hvilket ikke ser kønt ud. Skiltning omfatter, dørtelefon, postkasse og på indgangsdøren. Der er mange udgaver, både papir fæstnet med tape, Dymotape og andet, der ikke ser pænt ud. Dette er en af de opgaver der er nedprioriteret i 2013, men vil blive genoptaget for gennemførelse i FREMLEJE Desværre har bestyrelsen, som tidligere nævnt, konstateret at flere lejligheder er fremlejet uden om bestyrelsens eller administrators viden og involvering. Enkelte andele er endda fremlejet uden hensyntagen til vedtægterne, og er tilmed ikke godkendt af bestyrelse eller administrationen. Et par af disse ulovlige fremleje aftaler, er blevet legaliseret i Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at det er eksklusions grund såfremt fremleje ikke er godkendt af bestyrelsen. Muligheden for eksklusion agter bestyrelsen, at gøre brug af i fremtiden, hvis der mod forventning skulle komme flere ulovlige fremleje aftaler til bestyrelsens kendskab. ORDENSREGLEMENT Igen i år har der DESVÆRRE været flere klager over støjende adfærd. Skal derfor benytte lejligheden til, at henstille alle beboere til, at vise hensyn. Det er et gammelt hus vi bor i, hvorfor der generelt er meget lydt. Skal også henstille til, at når der holdes fester, at det ikke alene er i egen opgang disse advarsler opsættes, men også i naboopgange. Tobaksrygning er ikke tilladt på indendørs fællesarealer tilhørende AB Glasgården, hvilket venligst bedes respekteret. At efterlade cigaretskod på trappeopgange, i kælder eller kaste ud over altankanten er ikke tilladt. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2014\Beretning 26. februar /22

19 EFTERÅRSSTORMENE ALLAN & BODIL Ved de 2 storme der huserede den 28. oktober 2013 (Allan) og 6. december 2013 (Bodil) slap vi for større skader. En enkelt åbenstående altandør blev blæst ud, med efterfølgende gadeafspærring, ellers slap vi fri. Det skal bemærkes, at det ikke er ufarligt at bevæge sig rundt i gården under sådanne storme, idet der fra et par naboejendomme blev blæst tagsten ned i gården. CYKELPARKERING Det burde være overflødigt at skulle nævne, at parkering af cykler i trappeopgange og på andre fællesarealer inden døre også i kælderen på Glasvej ikke er tilladt. Der er cykelparkering mange steder i gården, ligesom der er plads i den nye cykelkælder under terrassen. Port nøgle passer til denne fælles cykelkælder. Cykelparkering skal foretages med sund fornuft og omtanke - med respekt for gården. Ejerlauget gennemførte en oprydning af cykler i efteråret 2013, hvor ca. 65 cykellig blev bortskaffet. VICEVÆRT Må tilstå, at der ikke altid har været stor tilfredshed med indsatsen fra RACOON, der forestod løsning af vicevært opgaver. En del opgaver blev, af flere årsager, løst af bestyrelsen. Andre opgaver blev alene løst mod ekstra betaling. Denne utilfredshed kunne bestyrelsen ikke forsætte med og undersøgte derfor mulighederne for ansættelse af ny vicevært. Dette har resulteret i, at bestyrelsen har indgået aftale med JEUDAN om løsning af viceværtopgaver, og JEUDAN er startet pr. 1. marts Fremover er der ikke fast tidspunkt hvor viceværten er på ejendommen. Der er faste kontaktpersoner tilknyttet AB Glasgården, hvor kontaktoplysninger kan findes i opgangene og på vor hjemmeside. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2014\Beretning 26. februar /22

20 JEUDAN ejer i øvrigt naboejendommene på Frederikssundsvej 62, hvorfor det er samme personer der servicerer denne og vor ejendom. EJERLAUGET GLASVEJ-KARREEN Vor byfornyede gård blev overdraget Ejerlauget i stilhed den 12. juni At tænke sig, der skulle en undrende forespørgsel til ansvarlige personer om, hvornår gården officielt blev overdraget Ejerlauget. Svaret var, at det skete ved gennemgang af gården den 12. juni 2013, hvor bestyrelsen fra Ejerlauget end ikke deltog sådan er der så meget. Som I kan se i gården, har Ejerlauget efterfølgende iværksat flere ændringer, idet alle trædebregner hvis dufte er lig lugten af urin er fjernet. Bulerne er jævnet og erstattet af små volde, hvor der bl.a. er opsat syren buske der kan skærme af for vind og træk fra porten. Arealet ved det lille baghus den mest solbeskinnede plet i hele gården var blevet forsynet med en del planter. Disse er nu flyttet og pletten er sået til med græs, så den er klar til solbadning og grillhygge i den kommende sæson. Vil også benytte lejligheden til at opfordre alle til, at deltage i arrangementer der inviteres til af Ejerlauget. EFTERLYSNING: Ejerlauget vil nedsætte et social udvalg, der kan forestå planlægning og arrangere fælles fester m.m. for alle beboere i karreen. Er du interesseret i, at være med til dette og tilbyde din assistance for fællesskabet, så send en mail til bestyrelsen. I øvrigt er der generalforsamling i Ejerlauget mandag den 28. april i disse lokaler. Der er gratis adgang så mød endelig op og vis din interesse for en god og dejlig gård. ORDENSNIVEAU / AFFALD Som nævnt tidligere år, så er AFFALD stadig et større emne, hvor der nu er kommet mere sortering. Specifikt til beboere hos AB Glasgården: Aviser/reklamer SKAL du/i selv aflevere i avis/papircontaineren skal ikke smides på trappeopgange, eller i container til pap eller dagrenovation. Utroligt at beboere kan finde på at tømme sin postkasse for reklamer, og bare smide dem på gulvet i trappeopgangen? Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2014\Beretning 26. februar /22

21 Storskrald er ikke en viceværtopgave. Såfremt du hensætter storskrald, som viceværten fjerner sker dette alene mod ekstra betaling af AB Glasgården. Storskrald er med fast afhentning, hvor container opstilles på hjørnet af Houmanns Allé og Theklavej 11. Du/I skal selv opbevare storskrald og større EL skrot til næste afhentning. Datoer er annonceret i gården og på Ejerlaugets hjemmeside. Af ordensmæssige årsager, plus at Brandmyndighederne ikke tillader det, må der ikke sættes ting til opbevaring uden for egne pulterrum på loft og i kælderen. Genbrugsplads Bispeengen er placeret over for Fuglebakken Station, på hjørnet af Borups Allé og Hillerødgade. Med bil er indkørsel fra Nordre Fasanvej, under Bispeengbuen. Læs mere om genbrugspladser på Kommunes hjemmeside. I øvrigt er det noget griseri, at smide cigaretskod i gården, specielt når der er opsat askebægre på strategiske steder rundt om i gården. Så vær venlig at vise hensyn. AB GLASGÅRDENS HJEMMESIDE På foreningens hjemmeside: kan findes nødvendig information om foreningen, herunder brugbare oplysninger hvis du skal sælge din andelsbolig. Som nogle sikkert allerede har bemærket, vil hjemmesiden fremover i langt højere grad blive anvendt til diverse aktuelle informationer så som, at der lukkes for vandet på næste torsdag o.s.v. Oplysninger af fælles karakter for alle beboere i karreerne, f.eks. STORSKRALD, finder du på Ejerlaugets hjemmeside. KONTAKT TIL BESTYRELSEN Såfremt du har brug for at kontakte bestyrelsen kan dette gøres enten via kontaktformularen på hjemmesiden, via mail: eller Alle henvendelser bliver håndteret dagligt ekspederet hurtigst muligt senest med besvarelse efter førstkommende bestyrelsesmøde. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2014\Beretning 26. februar /22

22 AFSLUTNING Skulle der blandt beboere være forslag eller ideer til brug for fællesskabet, så kom endelig frem med dem. Enten via foreningens hjemmeside eller med mail til foreningen, så vil bestyrelsen drøfte forslag på førstkommende bestyrelsesmøde. Beretningen vil jeg slutte med at takke alle vore samarbejdspartnere. En særlig tak skal lyde til alle vore kontaktpersoner hos Administrationen og øvrige samarbejdspartnere, der for os har været et særdeles godt og konstruktivt med- og modspil i det forløbne år. Især ved løsning af de noget specielle opgaver med vore butikslejemål på Frederikssundsvej. S T O R T A K til alle, hvor Bestyrelsen ser frem til et fortsat godt samarbejde i Dette var hvad bestyrelsen havde at berette om det forgange år. P.b.v. Mogens Wøldike Formand Solnedgang i Nord Vest set fra Glasvej, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 21:58 Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2014\Beretning 26. februar /22

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning!

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning! BERETNING: Bestyrelsen kan se tilbage på endnu et aktivt år, men også et år hvor vi virkelig fik prøvet nogle udfordringer. Det var i øvrigt foreningens 5. leveår. Året bød på mange forskelligartede opgaver

Læs mere

AB Glasgården bestyrelsens beretning 2011! Ordinær generalforsamling i AB Glasgården. Tirsdag den 20. marts 2012

AB Glasgården bestyrelsens beretning 2011! Ordinær generalforsamling i AB Glasgården. Tirsdag den 20. marts 2012 Ordinær generalforsamling i AB Glasgården Tirsdag den 20. marts 2012 Indhold BERETNING... 2 SALG AF ANDELE... 2 SALG AF FORENINGENS VARELAGER... 3 TVANGSSALG GLASVEJ 7, 3. TH.... 3 ERHVERVSLEJERE... 4

Læs mere

Beretning. AB Glasgården. Marts 2013. Februar 2012: Fra skrot til slot

Beretning. AB Glasgården. Marts 2013. Februar 2012: Fra skrot til slot 2012 Beretning Februar 2012: Fra skrot til slot AB Glasgården Marts 2013 Ordinær generalforsamling i AB Glasgården Tirsdag den 19. marts 2013 Indhold BERETNING... 3 SALG AF ANDELE... 3 SALG AF FORENINGENS

Læs mere

Beretning. AB Glasgården. Marts 2015. April 2014: Forårsdag i gården

Beretning. AB Glasgården. Marts 2015. April 2014: Forårsdag i gården 2014 Beretning April 2014: Forårsdag i gården AB Glasgården Marts 2015 Ordinær generalforsamling i AB Glasgården Tirsdag den 17. marts 2015 INDHOLD BERETNING... 3 FORVENTNINGER TIL BESTYRELSENS ARBEJDE...

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Februar 2012: Fra skrot til slot

Februar 2012: Fra skrot til slot 2012 Beretning Februar 2012: Fra skrot til slot Oktober stemning i legehjørnet AB Thekla Ejerlauget Glasvej-karreen Maj 2013 Beretning findes digitalt på: www.glasvej-karreen.dk Ordinær generalforsamling

Læs mere

Ejerlauget, Glasvej-karreen bestyrelsens beretning 2011! Ordinær generalforsamling i Ejerlauget, Glasvej-karreen. Mandag den 18.

Ejerlauget, Glasvej-karreen bestyrelsens beretning 2011! Ordinær generalforsamling i Ejerlauget, Glasvej-karreen. Mandag den 18. Ordinær generalforsamling i Ejerlauget, Glasvej-karreen Mandag den 18. juni 2012 Indhold FØRSTE ÅR I GÅRDEN med nye muligheder... 2 BESTYRELSEN... 3 SAMARBEJDET PÅ TVÆRS I GÅRDEN... 4 SIDEBYGNING - NEDRIVNING...

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Beretning. AB Glasgården. Marts Renovering af det lille Baghus. Beretning findes digitalt på

Beretning. AB Glasgården. Marts Renovering af det lille Baghus. Beretning findes digitalt på 2016 Beretning Renovering af det lille Baghus AB Glasgården Beretning findes digitalt på www.ab-glasgaarden.dk. Marts 2017 Ordinær generalforsamling i AB Glasgården Tirsdag den 21. marts 2017 INDHOLD BERETNING...

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

BELLEVUE I. Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007

BELLEVUE I. Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007 Som dirigent blev valgt Jesper Bladt Jørgensen og han konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Generalforsamling referat

Generalforsamling referat Generalforsamling referat Omkring 40 lejere var mødt op til den lovligt varslede generalforsamling i Mikkelborg Park tirsdag den 12. marts 2013. Efter at deltagerne havde forsynet sig med øl, vin, vand

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45. Til medlemmerne af 8. april 2013 J.nr. 61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45 i selskabslokalet

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger Spørgsmål og svar Sidst redigeret: maj 2012, version 2.0 Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger. Svarene

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Onsdag den 21. februar 2008 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV. Afholdt d.26. november Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV. Afholdt d.26. november Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV Afholdt d.26. november 2015 Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Overskudes

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Til stede: Lina, Tom, Bo, Kristian, Thor og Jørgen. Afbud: Ida Marie Dagsorden 1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 2. Status på

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

Bilag 1. Generalforsamling A/B Lykkehøj 28. april 2015 Velkommen til A/B Lykkehøjs generalforsamling 2015. Særlig velkomst til de nye andelshavere som er kommet til i det forgangne år. Vi har inviteret

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 30. september 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 9. Dagsorden.

Bestyrelsesmøde den 30. september 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 9. Dagsorden. Til stede: Susanne, Jette, Najha, Jytte, Anna. Afbud: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 2.september 2013. Godkendt. 2. Godkendelse af bestyrelsens referat årsgennemgang den 24. september

Læs mere

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken En bestyrelsesberetning handler om det år, der er gået siden sidste generalforsamling. Lad os tænker et år tilbage til sidste generalforsamling. På det tidspunkt

Læs mere

Ejerforeningen Viborgparken, Pebermyntevej 1, 8800 Viborg Forslag 4a: Forslag om brug af overskud fra udlejning af carporte Villy Hoffmann foreslår at man drøfter hvordan overskuddet fra udlejning af carporte

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger - Spørgsmål og svar (Sidst redigeret: Maj 2010, version 1.3) Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger.

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2010

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2010 BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2010 Så er der gået endnu et år, på trods af, at der stadig er 365 døgn med 24 timer i hvert døgn, føles det som om det var i går vi havde generalforsamling 2009.

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2007

Bestyrelsens Beretning 2007 Grundejerforeningen MOSEDE BYPARK Bestyrelsens Beretning 2007 I henhold til foreningens vedtægter skal bestyrelsen på generalforsamlingen afgive beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. I

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. 22. marts 2005 Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 03/2010. Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30. Deltagere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 03/2010. Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30. Deltagere Bestyrelsesmøde Mødereferat nr. 03/2010 Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30 Deltagere Camilla Antonsen (CA) Peder Nyborg Madsen (PNM) Helle Dahl (HD) Tommy Kok Annfeldt (TKA) Torsten Hasle Nielsen (THN)

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

Vedr. A/B Saga G indkomne forslag til behandling på ordinær generalforsamling

Vedr. A/B Saga G indkomne forslag til behandling på ordinær generalforsamling PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B PRINSESSEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B PRINSESSEN Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

N Y H E D S B R E V december 2014

N Y H E D S B R E V december 2014 AB H A A B E T N Y H E D S B R E V december 2014 Atter går et år på hæld, og den travle juletid er startet. Juleoptoget har været forbi på Amagerbrogade; i år har AB Haabet bidraget med et beløb til optoget.

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Husorden afdeling 76 - Skansehøj

Husorden afdeling 76 - Skansehøj Vedtaget på beboermøde d. marts 2004 Vedtægterne for Østjysk Bolig foreskriver, at der for hver afdeling skal udarbejdes et husordensreglement, i erkendelse af, at det skaber tryghed og tilfredshed, når

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Kære andelshavere i A/B Syven, så er der gået et år siden der sidst var indkaldt til generalforsamling i A/B Syven. Der er sket flere ting i den mellemliggende tid, og bestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS HUSORDEN Søholm Boligselskab ApS 1. INDLEDNING ikke et "nej-reglement" En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement. Det er ikke tanken bag denne husorden. Alle skal kunne fungere sammen, og

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

Boligaftale for A/B Gilholm

Boligaftale for A/B Gilholm 1 Boligaftale for Denne boligaftale mellem (e) og Andelsboligforeningen Gilholm har til formål at fastlægge de vigtigste rettigheder og pligter for aftalens parter Boligaftalen er udfærdiget

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

AB Toftevang. Nyhedsbrev

AB Toftevang. Nyhedsbrev AB Toftevang Nr. 3/2012 Nyhedsbrev Kontakt til bestyrelsen: Formand Peter Sørensen, Toftevang 40, 1.th tlf 21727973 Næstformand Rune Svendsen, vacant fra 1. september på grund af flytning Kasserer Olivia

Læs mere

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Tilstede: til beboermødet var der repræsenteret 12 stemmeberettigede lejemål Referent: Charlotte Siig Niclasen

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr.

B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr. Dagsorden for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde: Dirigent: Enver Referent: Enver Til stede: Inge, Rudolf, Enver, Maria. Afbud: Sara. A: Formelt 1. Nye punkter til dagsordenen. 2. Godkendelse og

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere