fremstillingsindustri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fremstillingsindustri"

Transkript

1 Industri Fra salgsordre Generel til slutkunde fremstillingsindustri SALGSORDRE Produktionsordre fra ERP Styklister fra ERP/MES 0% FEJL montagevejledning varemodtagelse printere på linjen Styring af lagre (WMS) Styring af produktionsafvikling (WCS) Receptstyring Integration fikstur og test Styring & verificering test data PRODUKTION/ MONTAGE FUNKTIONSTEST % SPORBARHED Håndtering af stamdata FORSENDELSE 100% OEE korrekte samlinger med sporbarhed testdata og variant indstilling 0% SPILD Fejlsikring af casepakker via 2D stregkoder ingen spild ingen fejlleverancer B.V. ELECTRONIC A/S Automation med ansvar

2 En stærk partner i generel fremstillingsindustri og med dybe rødder i fødevareindustrien Frontmatec har siden grundlæggelsen i 1982 beskæftiget sig med automation og optimering af produktioner. Virksomheden er i dag førende inden for sit felt, og er den foretrukne leverandør af produktionssoftware til nogle af Danmarks største virksomheder som f.eks. Sauer Danfoss, Linak, Siemens, Post Danmark og Danish Crown. Frontmatec er en af Danmarks førende indenfor software til produktionsstyring og automatisering. V ores software systemer og erfaringer dækker alt fra styring og sporbarhed for enkelte montage- og pakkestationer over fuldautomatiske linjer, til komplet egenudviklet produktions styringssystem (MES) og integration til ERP-systemer. Frontmatec arbejder kun med standardiserede løsninger, som altid er fremtidssikrede. Du lever af at levere høj kvalitet - eliminer procesfejl! Frontmatec sikrer dig og din virksomhed en unik konkurrence fordel ved at minimere antallet af produkter med fejl. Cases fra bl.a. Sauer Danfoss og Linak har vist, at procesfejl kan elimineres og omkostninger til omkørsler/kassation som følge af procesfejl derfor minimeres. - Ingen procesfejl - Ingen spild - Ingen kundereklamationer - Minimerer omstilling - Minimerer oplæring - Fuld sporbarhed - Højere OEE - Styr på KPI GuideOnLine Procesfejl PPM Index Før GuideOnLine Indførelse Efter GuideOnLine Fra gulv til ERP Med vores løsning er vi det manglende led i virksomhedens produktionsledelse. Det skyldes, at vi fysisk forbinder os til udstyret i produktionen og forbinder det til MES og ERP, så vi håndterer salgsordrer fra ERP til det færdige produkt. Populært sagt integrerer vi både vertikalt og horisontalt - og sikrer at processerne eksekveres korrekt. I forhold til mange andre udbydere er vi vokset fra gulvet og opad - det giver os de praktiske erfaringer i at integrere til de fysiske komponenter, samt til at forstå de udfordringer personalet på gulvet har. Uafhængig integrator Frontmatec er markedets måske eneste fuldstændigt uafhængige integrator - hvilket betyder, at vi kan integrere os med jeres eksisterende eller nye anlæg, både hvad angår mekanik, software og hardware. Det betyder, at vi kan arbejde sammen med jeres foretrukne leverandører indenfor de forskellige områder, og I er ikke afhængige af at skulle købe komplette løsninger fra os.

3 Production Database Hvad chefen i produktions-it altid har drømt om... For Frontmatec er betingelsen for et godt produktionsoperativsystem en god softwarearkitektur, der understøtter agil udvikling samt mulighed for lokal og global udrulning i flere tempi. Samtidig skal styrings- og forretningslogikken i softwaren være fuldt konfigurerbar, så ændrede styrings- og forretningskrav kan konfigureres af produktionsteknikere enten lokalt eller globalt. Så det platformen Frontmatec giver dig er: Med operativsystemet får du værktøjer til LEAN, et papirløst ISO9000 system med 100% sporbarhed, samt en 0-fejls produktion med ingen omstillingstid, hurtig oplæring af medarbejdere og en øget effektivitet. Platformen for al din produktionssoftware (MES), som sikrer en ensartet arkitektur, hvad enten det drejer sig om en simpel datalogger eller et full blown WMS-system. Plugin og serviceorienteret platform bygget op omkring en klient-/serverarkitektur. En udpræget SOA-arkitektur som sikrer modularitet og skalerbarhed. En platform baseret på nyeste Microsoft teknologi.net. Central administration (Authentication, Versionering og Deployering (installation/opdatering)). Åben platform som alle.net udviklere kan programmere i. ProductionDatabase Production Database Overall Equipment Efficency. Fuldt overblik over produktivitet med mulighed for segmentering på forskellige brugerniveauer. Herudover fuld analysemulighed for alle tilgængelige data. Warehouse Control System. Styrer logistikken af varer fra lager til proces og vice versa i en automatiseret produktion. Foruden optimal lagerstyring understøtter modulet produktionsafviklingen, så denne tilføres varer til rette tid og sted. Vedligeholdelse af stamdata for produkter og komponenter, herunder en simpel styklistekonfigurator. Modulet er et supplement eller erstatning for et ERP-stamdatainterface. Med Frontmatec modulkoncept får du: Central administration af moduler. Moduler som passer direkte ind i din virksomhed. Kontinuerlig udvikling på nye moduler og løsninger. Mulighed for udvikling af egne moduler (eller tredjeparts leverandører). Standardiserede applikationer/løsninger på tværs af afdelinger og fabrikker. Sikring af genbrug af komponenter og moduler. Sikring af genkendelighed for brugerne. Kompetencer Fuld automatisering af jeres produktion Integrering af produktionsoperativsystem til jeres eksisterende ERP/MES Styring af jeres interne logistik med integration til MES/ERP samt lagre Fuld sporbarhed på alle operationer, delkomponenter og færdige produkter Dataopsamling for hele produktionen bliver registreret her og er bindepunktet imellem ERP(ordre/stamdata) til styring og opsamling af identiteter i produktionen. Er et HMI SCADA, der er baseret på XAML med fuld LabView integration. Giver PTA-medarbejderen en unik mulighed for at skabe brugervenlige HMI-interfaces på PC-operatørniveau. Sikrer dig, at alle procesfejl elimineres. Systemet er tilkoblet til jeres ERP/MES, således at salgsordrer/ produktionsordrer automatisk hentes og afvikles. Systemet kan integreres på jeres eksisterende system. Et betjeningsinterface til hele produktionen, der styrer din ordre (produktion/salgsordre) igennem produktionen. Den håndterer alt fra udtræk i ERP til opsætning af PLC/maskiner i din produktionslinje Fuld styring af dine lagre, både ét- og flerstykslokationer (kaos, FIFO og LIFO). Mulighed for PDA-integration til varer ind og ud af lager, søgning på varer samt lageroptælling. PLC-løsninger af linjer, maskiner, testudstyr etc. Integration og brug af alle slags stregkoder heriblandt også RFID

4 Processikring - så nemt får du overblik over processerne er det optimale produkt til at lave processikring i produktionen. Vores kunder er alle enige om, at procesfejl elimineres (meget tæt på 0 PPM). Det betyder, at omkostninger til kundereklamationer, omkørsler/kassation som følge af procesfejl er stort set elimineret. tilkobles til det eksisterende ERP-system, således at styklister/produktionsordrer bliver tilgængelige. Samtidig tilkobles pluklamper, sensorer, skruemaskine og andet specialudstyr til. Det betyder, at hele processen bliver styret, og alle testværdier, indstillinger etc. bliver logget der er 100% sporbarhed. kan benyttes både ved nybyg og ved eksisterende linjer. er helt uafhængig af ERP/MES-leverandør samt kan integreres til det meste hardware. A: GuideOnLine (instruktion på skærm) Guided proces: Skærmbilleder med billeder/tegninger og instruktion Kun nødvendig information per operation Billeder fra CAD, mobiltelefon etc. B: Udstyr Fuldt fokus på rette komponent/værktøj og tredjepart Lysindikation for pluk af komponent Aktivering og indstilling af værktøj til deloperation PC + software til Guided proces Ingen papirinstruktioner Viser altid aktuel instruktion også til korrekt indstilling af udstyr Viser først deloperation efter validering af foregående deloperation Opsamler operationsdata fra udstyr A B C D GuideOnLine (instruktion på skærm) Udstyr (aktivering/indstilling) Deloperation Fysisk validering D: Fysisk validering Fejlsikring Griber kun ind i tilfælde af fejl Fotocelle på pluklampe Momentfeedback fra værktøj Pluklampe: Tændes til indikation af korrekt plukrotation Fotocelle kvitterer for korrekt pluk Lampe slukkes Andet udstyr: Tændes på korrekt tidspunkt i forhold til deloperation Feedback til GOAssembly om korrekt moment, vægt osv.

5 Software, der giver merværdi GODa tam ainten ance enance GODataMaint aintenance GODataM Modulet er et varekartotek, der giver mulighed for at oprette og vedligeholde stamdata for jeres produkter. Dermed lagres data for det enkelte va renummer som ingredienser, priser, pakkemetoder m.m. Klienter kan være webbaserede data kan redigeres fra hvilken som helst PC på netværket via browser. Ubegrænset antal varer Søgefacilitet Tidsbestemte data tilbud, kampagner og ændring i priser kan planlægges forud for realisering GOSt orag e GOStorag e ge GOStora Modulet benyttes til styring af manuelt håndteret lager. Det består af et PDAbaseret system bl.a. til registrering af varer ind/ud af lagerpladser samt et PC-baseret konfigurerbart admini strativt system til lageroversigter og generel administration. Rapporteringen kan håndteres gennem MS Reporting. Understøtter både ét-og flerstykslokationer (kaos, FIFO og LIFO) Fra PDA håndteres: Varer ind og ud af lager Søgning på varer Lageroptælling Fra PC håndteres: Administration og k onfiguration af lager Hierarkisk lagerstruktur Lageroversigter med summeringer Rapportering Lagerhistorik Skalerbar til GOPla nning GOPlanning GOPlanning GOPlanning Dette modul benyttes til oprettelse og vedlige holdelse af ordrer, som en produktion efterføl gende kan referere til. En ordre beskriver typisk parametre som kunde, varetype, mængde, leveringstid etc. PLANLÆGGER OPRETTER ORDRELINJER MESTER Ark GOLa belco ntrol MESTER OPRETTER NY ORDRE Frigivet MESTER FRIGIVER ORDRELINJER GOLabelControl ntrol GOLabelCo ontrol GOLabelC GENSTARTER ORDREN PLANLÆGGER Ny PLANLÆGGER PUBLICERER ORDRELINJER Håndtering af ordre fra planlægger til operatør Produktionsplan (prioriteret ordreliste til specifik station) Understøtter import fra eksternt system (ERP/ MES) Skalerbar Startet STARTER ORDREN Gør dig uafhængig af bindinger mellem software til labeldesign og printerfabrikater BIZERBA LABEL DESIGN til GOPa ckag Stoppet STOPPER ORDREN/ ORDREN ER OPFYLDT econ trol GOPackageControl Control GOPackage Afsluttet AFSLUTTER ORDREN econtrol GOPackag Konfigurerbar opsætning af antal printere og printertyper. Konfigurerbar opsætning af hvordan labels skal distribueres. Understøtter Codesoft og BizerbaLabelDesign (BLD) Understøtter Bizerba-printere, Intermec-printere m.fl. Konverterer label designs fra Codesoft- til Bizerba-format CODESOFT GOLABELCONTROL BIZERBA-PRINTERE TREDJEPARTSPRINTERE til GOLabelControl til GOPackageControl Systemet sørger for, at den manuelle pak keproces styres og overvåges, således at der ikke sker fejl i forhold til de aktuelle kundeordrer. Operatøren kan se, hvad og hvordan der skal pakkes og kan løbende følge den producerede mængde. Ved endt pakkeoperation udskrives typisk en sume tiket og/eller styrestregkode, som påføres pakkematerialet manuelt eller automatisk. Enkel, intuitiv brugerflade Minimering af omstillingstid mellem ordrer Ingen fejl i håndteringen af etiketlayouts og vægtgrænser Produktionsplan (prioriteret ordreliste til specifik pakkeplads) Summering af detailvægt via vægt eller stregkode (1D, 2D mm) Understøtter fast vægt, variabel vægt og stykvejnings principper Understøtter Bizerba-printere, Intermec-printere m.fl. Understøtter sporbarhedsstyring

6 Modulet sikrer, at operatøren øjeblikkeligt får overblik over produktiviteten for aktuel ordre. Ledelsen kan samtidig få overblik over produktiviteten for alle linjer og ordrer. Rapportering gør det muligt at bore ned i data på en hvilken som helst måde. Typisk brugerinterface til Fordele: På grund af den intensive kommunikation til udstyret, registres de fleste stop automatisk. Enkelte årsager registreres manuelt Under udvikling Fra råvare til detailkunder med GOLineControl MODTAGELSE (WMS) SAMLING FUNKTIONSTEST EMBALLERING ETIKETTERING PAKNING PALLETTERING FORSENDELSE Fuld sporbarhed GOLineControl Dette modul styrer alle enheder defineret i et område. Hele området betragtes som et lager. Produktionsafvikling - sørger for at kalde de rette enheder til rette produktionsstationer. Fordele: Håndtering af ordre fra planlægger til operatør Produktionsplan (prioriteret ordreliste til specifik station) Understøtter import fra eksternt system (ERP/MES) Skalerbar Ét betjeningsinterface til hele processen fra råvare til slutkunde Ordre startes/stoppes direkte fra GOLineControl Ingen omstillingstid på udstyret - mulighed for mindre ordrestørrelser Ingen fejl i omstilling Minimering af oplæringstid for operatør - fleksibilitet i produktionen Automatisk tilpasning af processer i forhold til aktuelt output - ingen overfyldning - -mærkning Altid korrekte råmaterialer Fuld sporbarhed - opsamling af data Altid korrekt etikettering ift. kundeordre - også kampagnedata Integrerer alt udstyr - uanset fabrikat Konfigurerbar - nye produkter, procesændringer m.v. indføres ved drag and drop - uden programmeringskyndigt personale Integration til ERP/MES GOSCADA HMI Systemet giver PTA-medarbejderne en unik mulighed for at skabe brugervenlige HMIinterfaces på PC-operatørniveau. PTA-afdelingen bliver uafhængig af leverandørkomponenter og får et teknologisk forspring. Består af en række moduler: SCADA HMI baseret på XAML Guide OnLine LabView integration Produktionsdatabase baseret på Microsoft SQL Server og Workflow Foundation Linjestyring baseret på Microsoft Workflow Foundation Og mange andre Typisk GOLineControl brugerinterface. Ordre hentes fra MES. Ordre startes med tryk på skærmen. Alt udstyr indstilles til ordren. INDSTILLINGER STYRINGS- OG SPORBARHEDS- DATA

7 VERDENS MEST AUTOMATISEREDE LAKSESLAGTERI OG FORÆDLING Effektivisering, processikring, emballering, etikettering, pakning af laks til detailhandel, GOLineControl, GO LabelControl, GODatamaintenance, integration til Safe PLC m.m. SLAGTERI Lagerstyring, conveyer/båndstytring GOWMS, PLC PRODUKTION OG PAKNING AF HØREAPPARATER Processikring - eliminering af fejl i plukke-/pakkeproces, GuideOnLine, (PDA-løsning), Paternostre styring, PLC PRODUKTION AF FLOWMÅLERE: Processikring eliminering af fejl i montageproces GuideOnLine, integration til SAP MEJERI Effektivisering, processikring, emballering, etikettering, pakning af ost til detailhandel, GOLineControl, integration til SAP PRODUKTION AF FLOWMÅLERE: Processikring eliminering af fejl i montageproces GuideOnLine, integration til SAP POST - DISTRIBUTIONSCENTRALER Bakketransport/sortering,, PLC-styring, Safe PLC SLAGTERI Conveyer/båndstyring, produktionsdatabase, sporbarhed, linjestyring, procesoptimering, energibesparelse, SCADA m.m. GOLineControl,, GODatamaintenance, GOWMS, integration til SAP VERDENS STØRSTE PRODUCENT AF AKTUATORLØSNINGER Processikring af montagestationer, GuideOnLine PRODUKTION AF HYDRAULIKVENTILER Processikring, sporbarhed,guideonline, GOLineControl, integration til SAP Frontmatec er et softwarehus med markedsledende softwareprodukter til produktions- og procesoptimering inden for forsyning, fødevarer, generel fremstilling og trafikregulering. Virksomheden sælger og implementerer blandt andet eget SCADA-software (System 2000) og eget produktionsstyrings system (GOSystems). Frontmatec varetager alle former for automatiseringsopgaver og har gennem 25 år i branchen bevist sig som det sikreste valg. Læs mere om BVE s produkter til fødevarebranchen på din smartphone via: B.V. Electronic A/S er et softwarehus med markedsledende softwareprodukter til produktions- og procesoptimering inden for forsyning, fødevarer, generel fremstilling og trafikregulering. Virksomheden sælger og implementerer blandt andet eget SCADA-software (System 2000) og eget produktionsstyringssystem (GOConcept). BVE varetager alle former for automatiseringsopgaver og har gennem 25 år i branchen bevist sig som det sikreste valg. Automation med ansvar Østerbro 5 DK-7800 Skive Tlf: Hvidkærvej 2C DK-5250 Odense SV Tlf: Ørstedsvej 11 DK-8660 Skanderborg Tlf: Nørrekobbel 11 DK-6400 Sønderborg Tlf: Birkholmvej Østerbro 45 DK-7800 DK-4320 Skive Lejre Tel.: Tlf: Fax:

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede SHARK 2.0 Lagerstyring SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede lager. Det er en skalerbar og fleksibel løsning som kan anvendes til alt fra den

Læs mere

Fødevareløsning. - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien

Fødevareløsning. - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien Fødevareløsning - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien 7 STORE UDFORDRINGER Fødevareindustrien ved, at det at stille mad på bordet ikke er så enkelt, som at åbne køleskabet. Som fødevarevirksomhed

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights Datcol DCS lager - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning Integreret lagerstyringsløsning Til ERP- og Økonomisystemer! Økonomisystemer DCS lager er specifikt udviklet mod

Læs mere

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN DÄCKDATA FULDKOMMENT OVERBLIK MED DÆKHOTELLET PRISLISTER & LEVERANDØRER ALTID ONLINE ONLINE BESTILLINGER SMS-SERVICE DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN VELKOMMEN! Der er sket meget siden, jeg grundlagde

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Factory. Nyhedsbrev vedr. C5 Factory & OpenERP advanced Manufacturing

Factory. Nyhedsbrev vedr. C5 Factory & OpenERP advanced Manufacturing Factory 17. januar 2014 Nyhedsbrev vedr. C5 Factory & OpenERP advanced Manufacturing Hermed har vi fornøjelsen at udsende nyt om Danmarks bedste IT løsninger til produktionsstyring. Indhold Det er stadig

Læs mere

MARKinfo. Nedbring spildtiden med OEE. Sammen er vi stærke SAP har omlagt sin strategi. Er din virksomhed mere syg end dine konkurrenter?

MARKinfo. Nedbring spildtiden med OEE. Sammen er vi stærke SAP har omlagt sin strategi. Er din virksomhed mere syg end dine konkurrenter? Magasin fra Mark Information Danmark 02 Nedbring spildtiden med OEE Sammen er vi stærke SAP har omlagt sin strategi Er din virksomhed mere syg end dine konkurrenter? Tiden er relativ Som mennesker er flest,

Læs mere

Plus: Er du parat til. Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder. Microsoft Office 2010 Øget fleksibilitet via Internettet

Plus: Er du parat til. Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder. Microsoft Office 2010 Øget fleksibilitet via Internettet M a m u t M a g a z i n e F o r å r 2 0 1 0 Et kundemagasin med fokus på at forenkle hverdagen Er du parat til netskyen? Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder Microsoft Office 2010 Øget

Læs mere

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion Få styr på fremdrift, kapacitetsudnyttelse og hele dit projektflow EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker skoen egentlig? Trenden

Læs mere

En enkelt platform til styring af print, kopiering og scanning. you can

En enkelt platform til styring af print, kopiering og scanning. you can En enkelt platform til styring af print, kopiering og scanning you can Få større kontrol over og øget effektivitet i dit scannings- og kopieringsmiljø Hvad er uniflow? uniflow er en softwareplatform, der

Læs mere

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint.

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. 360 for Business En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. - Giver kontrol over dokumenter, god videndeling og højere effektivitet Dokumenthåndtering - Arkivering

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ 02 2012 MAJ TEMA! Automation ned på fabriksgulvet 2 IT i automation er kommet for at blive 3 Trends der påvirker automation & IT 4 Tiden moden til automation i skyen 5 Robotterne kommer for at redde dansk

Læs mere

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Projektdesign og metode 4 1. Udviklingen i procesindustrien 5 1.1 Udviklingen i automatiseringen i

Læs mere

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING Hvordan finder jeg mere information om DM Software? Brochurer som denne tjener deres formål. Men dialog er nu en gang bedst, når den foregår mellem levende mennesker. Derfor er du meget velkommen til at

Læs mere

Software-Guide. Suites Datahåndtering Produktivitet Basis Industri Byg og Infrastruktur. August 2012 / Nr. 46

Software-Guide. Suites Datahåndtering Produktivitet Basis Industri Byg og Infrastruktur. August 2012 / Nr. 46 August 2012 / Nr. 46 Software-Guide Suites Datahåndtering Produktivitet Basis Industri Byg og Infrastruktur NTI CADcenter A/S: Værløse Ringsted Vejle Aarhus Aalborg Lund Eskilstuna Göteborg Helsingborg

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

Serverguide. Din vej til hurtig salgsinformation om Microsofts mest solgte serverprodukter

Serverguide. Din vej til hurtig salgsinformation om Microsofts mest solgte serverprodukter Serverguide Din vej til hurtig salgsinformation om Microsofts mest solgte serverprodukter Serverguide Formål med serverguiden Serverguide - Din vej til hurtigt salgsinformation om Microsofts mest solgte

Læs mere

Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta?

Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta? TEMA TRADING Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta? Så er der stor værdi at hente ved selv mindre investeringer i it. Få her inspiration til nogle af de muligheder, du har. Det var vigtigt

Læs mere

Overblik. Resultater. www.planningintelligence.dk. Beslutninger Transparent udførelse

Overblik. Resultater. www.planningintelligence.dk. Beslutninger Transparent udførelse Overblik Beslutninger Transparent udførelse Resultater www.planningintelligence.dk Denne brochure introducerer Marstrand Planning Intelligence (MPI): Baggrund og idégrundlag De fire dimensioner i effektiv

Læs mere

Apport Nyt. Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål

Apport Nyt. Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål Apport Nyt 4. kvartal 2014 Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål... Side 2 Lagerstyring som konkurrenceparameter... Side 4 Nye kunder... Side 5 Nye medarbejdere...

Læs mere

FlexAir Alpha centraler og Nova software

FlexAir Alpha centraler og Nova software FlexAir Alpha centraler og Nova software 100% ADGANGSKONTROL 100% LET SIKKERT ØKONOMISK Adgangskontrol fra Scantron Industri Enkelt, fleksibelt og sikkert FlexAir adgangskontrolsystem fra Scantron er fleksibelt,

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

TEMA: MOBILITY. Øget mobilitet giver mindre stress og lettere administration

TEMA: MOBILITY. Øget mobilitet giver mindre stress og lettere administration K U N D E M A G A S I N F R A M I C R O S O F T D A N M A R K 0 4-2 0 0 6 TEMA: MOBILITY Øget mobilitet giver mindre stress og lettere administration AUTOMATISERING Nem adgang til hele billedsamlingen

Læs mere

Drift, Vedligehold & Smøring Software til vedligeholdsstyring

Drift, Vedligehold & Smøring Software til vedligeholdsstyring Drift, Vedligehold & Smøring Software til vedligeholdsstyring Legende let med DVS Til vedligeholdsfolk Udnyt EDB-teknologiens fordele: Du kan søge og få hurtigt overblik over al tænkelig information. DVS

Læs mere