Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning"

Transkript

1 Acer MG 3001-P Brugervejledning Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning

2 Copyright 2005 Acer Incorporated Alle rettigheder forbeholdes. Acer MG3001-p Brugervejledning Først udgivet: May 2005 Ansvarsfraskrivelse Der kan foretages ændringer i denne vejledning, uden at det bekendtgøres. Sådanne ændringer tilføjes i nye udgaver af vejledningen eller i supplerende dokumenter og publikationer. Producenten kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdet i sådanne reproduktioner og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for sådanne reproduktioners garanti, handelsforhold og anvendelighed til bestemte formål. Skriv modelnummeret, serienummeret, købsdatoen og oplysninger om, hvor du købte udstyret, i felterne nedenfor. Serienummeret og modelnummeret er angivet på mærkaten på computeren. På al korrespondance vedrørende din enhed skal der medtages serienummer, modelnummer og købsoplysninger. Ingen del af denne publikation må reproduceres, gemmes i et databasesystem, transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, som båndoptagelse eller på nogen anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Acer Incorporated. Acer og Acer-logoet er registrerede varemærker tilhørende Acer Incorporated. Produktnavne og varemærker tilhørende andre firmaer er udelukkende anvendt i denne brugervejledning til identifikationsformål, og de tilhører deres respektive firmaer. ii

3 Acer MG 3001-P Brugervejledning Oplysninger om licenser for tredjepartssoftware eller gratis software Software, som er forudinstalleret, integreret eller på anden måde distribueret med produkter leveret af Acer indeholder gratis- eller tredjepartsprogrammer ("Free Software"), som er givet i licens under vilkårene i GNU General Public License ("GPL"). Gratis software er markeret som sådan. Den kopiering, distribution og/eller modifikation af gratisprogrammer, som du foretager, vil være underkastet vilkårene i GPL. Gratisprogrammet distribueres i det håb, at det vil være til gavn, men UDEN NOGEN GARANTI; og uden nogen garanti for HANDELSFORHOLD eller ANVENDELIGHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Bestemmelserne i GNU General Public License skal altid finde anvendelse. Du kan gå direkte ind på for at hente en kopi af GPL, eller du kan skrive til Free Software Foundation, Inc. og bede om en kopi. Adressen på Free Software Foundation, Inc.er: 59 Temple Place Suite 330, Boston, MA, , USA. I en periode på tre(3) år som begynder, når du modtager dette program, kan du ved at skrive til os få en fuldstændig maskinlæsbar kopi af kildekoden til gratisprogrammer under vilkårene i GPL uden beregning bortset fra omkostningerne til medie, forsendelse og håndtering. Du kan desuden linke til dette websted og hente det: Kontakt os, hvis du har yderligere spørgsmål. Vores postadresse er: Acer Inc., 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan, R.O.C.

4 Forsigtig ADVARSEL Træk udstyret ud af stikkontakten i tordenvejr. Lyn kan medføre elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret. Berør ikke udstyret i tordenvejr. ADVARSEL Dette udstyr er udelukkende beregnet til brug i købslandet. Brug af dette udstyr med en anden spænding kan medføre brand eller elektrisk stød. Brug af dette udstyr i andre lande kan være forbudt i henhold til den lokale lovgivning. ADVARSEL Tilslut ikke netværks- eller telefonledninger til Ethernet-porten, som ikke passer til denne. Tilslut kun 10/100 Base-TX-kabler til Ethernet-porten. Tilslutning af etværkseller telefonledninger til Ethernet-porten, som ikke passer til denne, kan medføre elektrisk overbelastning, som kan medføre fejlfunktion, overdreven varmeudvikling eller brand i porten. Bed en autoriseret serviceudbyder om hjælp til at tilslutte udstyret til et netværk. 4

5 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs disse instruktioner grundigt. Gem dem for senere reference. 1. Overhold alle advarsler og instruktioner, som er mærket på produktet. 2. Tag ledningen ud af stikkontakten, før computeren rengøres. Brug en blød klud, som er fugtet med vand. Brug ikke flydende rensemidler eller spraymidler. 3. Brug ikke computeren i nærheden af vand. Spild ikke vand eller andre væsker på dette produkt. 4. Stil ikke computeren på ustabile rulleborde, stole eller borde. Computeren kan falde ned, hvilket kan medføre alvorlig beskadigelse. 5. Riller og åbninger til ventilation skal sikre pålidelig drift af produktet og beskytte det imod overophedning. Disse åbninger må ikke tilstoppes eller tildækkes. Undgå at anbringe produktet på en seng, sofa, gulvtæppe eller tilsvarende overflade. Computeren må ikke opstilles i nærheden af eller over en radiator eller et varmeapparat eller i en indbygget installation, medmindre der sørges for tilstrækkelig ventilation. 6. Computeren skal forsynes med den type strømkilde, der er angivet på mærkaten. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strømkilde der er tilgængelig, skal du kontakte forhandleren eller det lokale elselskab. 7. Undgå at træde på strømkablet eller stille tunge genstande oven på det. Sørg for at anbringe ledningen og andre kabler på steder, hvor der ikke færdes personer. 8. Hvis der benyttes en forlængerledning sammen med computeren, skal du sikre dig, at den samlede amperedimensionering for alle produkter, som tilsluttes ledningen, ikke overstiger ledningens amperedimensionering. Du skal også sikre dig, at den samlede dimensionering af alle produkter, som tilsluttes stikkontakten, ikke overstiger sikringens brudgrænse. 9. Skub ikke nogen form for objekter ind i computeren gennem ventilationsåbningerne i kabinettet. De kan berøre farlige højspændingsområder eller kortslutte dele, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød. 10. Du må ikke forsøge at reparere computeren. Ved åbning eller fjernelse af kabinettet kan du blive udsat for elektrisk højspænding eller andre risici. Lad en autoriseret serviceyder udføre reparationer. 11. Tag stikket ud af kontakten, og lad en autoriseret serviceudbyder udføre reparationer i følgende situationer: a. Når ledningen eller stikket er beskadiget eller flosset. b. Hvis der er spildt væske i produktet. c. Hvis produktet har været udsat for regn eller vand. d. Hvis computeren ikke fungerer normalt, selvom betjeningsvejledningen følges. Du må kun justere de kontakter, som omtales i betjeningsvejledningen, da forkert justering af andre kontakter kan medføre beskadigelse, og det vil ofte kræve omfattende reparation hos en autoriseret serviceyder at bringe computeren tilbage i funktionsdygtig stand. e. Hvis produktet har været tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget. f. Hvis computerens ydeevne er mærkbart ændret, hvilket tyder på behov for reparation. 12. Benyt kun det korrekte strømkabel til dette produkt (medfølger i tilbehørsboksen). Tag altid strømkablet ud af stikkontakten, før dette udstyr vedligeholdes eller skilles ad. 5

6 Rengøring og service Når du rengør din Acer MG3001-p, så følg disse trin: Sluk for computeren. Afbryd strømkablet og AC-adapteren. Benyt en blød, fugtig klud. Benyt ikke flydende rensemidler eller spraymidler. 6

7 Indhold Vigtige sikkerhedsinstruktioner Generelle oplysninger Om Acer MG3001-p Pakkens indhold Oversigt over Acer MG3001-p Computeren set forfra Set forfra i åben tilstand/displayområde Set bagfra Fjernbetjening Tilslutning af systemet Systemkrav Tilslutning af strømkablet Opsætning af fjernbetjeningen Tilslutning af din Acer MG3001-p Eksempel på hjemmenetværk Opsætning af systemsoftwaren Installation af softwaren til Acer econsole Brug af econsole-softwaren Brug af econsole-softwaren econsole-tilstande Styring af medieservere Styring af musikfiler Deling af musik Oprettelse af en ny musikmappe Få vist musikmapper Rediger musikoplysninger Synkrone mapper...31 Oprettelse af afspilningslister og foretrukne emner Sletning af mapper, filer, afspilningslister og foretrukne emner Styring af billedfiler Deling af billeder Oprettelse af en ny billedmappe Visning af billedmapper Redigering af billedoplysninger Foretrukne emner...39 Styring af videofiler Deling af video Oprettelse af en ny videomappe Visning af videomapper Oprettelse og redigering af foretrukne emner

8 Kopiering af en audio-cd Søgning efter medier Indstillingsmenu Kontoadministration Enhedsadministration Avancerede indstillinger Brug af din Acer MG3001-p Opsætning af din MG3001-p Trådløse netværk Oprette forbindelse til et tilslutningspunkt i et trådløst netværk Tilslutning af et kabelnetværk (Ethernet) Firmwareopdateringer Betjening af Acer MG3001-p Tips til navigering Navigation ved hjælp af konsolknapper Skærmtastaturet Acer MG3001-p-hovedmenuen Betjening af din Acer MG3001-p Ikonguide Musiktilstand Sangdetaljer Farvegenveje Visningstilstand Afspilningslister Aflytning af en afspilningsliste Aflytning af foretrukne Programmering af sange Billedtilstand Visning af billedindhold Visning af billeder Visningstilstand Farvegenveje Slideshows Visning af et diasshow...72 Redigering af tidsintervallerne i diasshowet Visning af videoer Visningsmetode Farvegenveje Billed-i-billed-tilstand (PIP, Picture-in-Picture mode) Generelle kommandoer Kopiering af medier Åbning af medie fra et USB 2.0-drev Søgning efter filer Indstillingsmenu

9 Fejlfinding Teknisk ordliste Kryptering Produktspecifikation Understøttede filformater Filformater Garanti information

10 1 Generelle oplysninger Om Acer MG3001-p Acer MG3001-p samler din hjemmecomputer og hjemmebiograf i et hele og afspiller alle dine elektroniske medier hjemme i din dagligstue. Læn dig tilbage, og slap af, mens du lytter til din yndlingsmusik, gennemser et fotoalbum eller ser dine videoer alt sammen mens du sidder behageligt tilbagelænet. Når Acer MG3001-p er tilsluttet til en Acer-pc, som indeholder dine video- og audiofiler, sætter den dig i stand til at vise fotos, afspille videoindhold eller lytte til musikfiler og internetradio ved hjælp af dit tv eller dit stereoudstyr. 10

11 Pakkens indhold Når du pakker din Acer MG3001-p ud, så kontroller, at du har alt medfølgende tilbehør. Acer MG3001-p-konsol (x 1) Antenne (x1) Tripel (RCA) audio-/videokabel (x1) S-Video-kabel (x1) SCART-kabel (x1) Fjernbetjeningsenhed med 2 x AAA batterier RJ-45 LAN-kabel (x1) EU AC-netadapter (x1) UK AC-netadapter (x1) Installations-cd til software (x1) Garantihæfte (x1) Brugervejledning 11

12 Acer MG 3001-P Brugervejledning 2 Oversigt over Acer MG3001-p Placering af knapper, stik og porte Dette afsnit beskriver de knapper, stik og porte, som findes på din MG3001-p-konsol, samt MG3001-p-fjernbetjeningens layout og funktioner. Computeren set forfra 1. VFD-skærm (vacuum fluorescent display) 2. Lysdiode for strøm 3. Lysdiode for trådløs tilslutning 4. Tændknap Set forfra i åben tilstand/displayområde 1. Informationsskærmbillede 2. Navigationsknapper 3. Mediekontrolknapper 4. USB 2.0-port 5. Lysdiode for strøm 6. Lysdiode for trådløs tilslutning 7. Tændknap

13 Set bagfra 1. Netkabelstik sluttes til AC-strømkablet 2. Audiostik (venstre og højre) sluttes til røde og hvide audiokabler 3. Videostik sluttes til et gult videokabel 4. S-Video-stik sluttes til et S-Video-kabel 5. Koaksial stik sluttes til et koaksialt audiokabel 6. S/PDIF-stik sluttes til et digitalt audiokabel 7. Component-stik sluttes til Component-videokabler 8. SCART-stik sluttes til et SCART-kabel 9. RJ-45 LAN-stik sluttes til et Ethernet-LAN 10. Nulstillingsknap bringer MG3001-P tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger 11. Antenne modtager trådløse data fra din pc 13

14 Fjernbetjening Din MG3001-p styres ved hjælp af en fjernbetjening. Fjernbetjeningen kan benyttes til at starte og stoppe musikafspilning, oprette en midlertidig afspilningsliste, justere lydstyrken og justere brugerindstillingerne. 14

15 Knapper på fjernkontrol Funktion Tændknap DISPLAY-knap MUTE-knap Numeriske taster (0-9) Acer e Empowering -knap SEARCH-knap MUSIC-knap PICTURE-knap BACK-knap VIDEO-knap Navigationsknapper OK-knap Beskrivelse Tryk for at slå strømmen til eller fra Tryk for at skifte visningstilstand (PIP) under videoafspilning Tryk for at slå lyden fra eller til Tryk for at indtaste numeriske data Tryk for at vende tilbage til hovedmenuen. Søg efter et emne ved hjælp af skærmtastaturet Genvej til musiktilstand Genvej til fototilstand Tilbage til forrige side Genvej til videotilstand Tryk på en knap for at springe mellem mulighederne på hver enkelt menuside (op, ned, venstre og højre) Tryk for at vælge den valgte mulighed PAGE-knap Tryk for at flytte siden op (+) og ned (-) VOL-knap SLIDE-knap COPY-knap OPTION-knap INFO-knap REWIND-knap VIDEO OUTPUTknap PLAY-knap FAST FORWARDknap PREV-knap SOUND TRACKSknap STOP-knap NEXT-knap COLOR-knapper Tryk for at øge (+) eller mindske (-) volumenet Tryk for at begynde en præsentation KOPIER et emne til en bestemt placering Tryk for at vise mulighederne for hvert emne Viser oplysningerne for det valgte emne Spol tilbage, mens du afspiller musik eller video Tryk for at skifte mellem forskellige udgangskilder (SCART, S-Video, Component osv.) Tryk for at begynde afspilning af video eller musik Hurtig fremspoling, mens du afspiller video Tryk for at vende tilbage til forrige musikspor eller video Tryk for at skifte mellem forskellige lydtilstande (venstre, højre, stereo osv.) Tryk for at stoppe Tryk for at flytte frem til næste musikspor eller video Menuafhængige genvejsfunktioner Standardvideosignalet til MG3001-p er 480i. Hvis dit tv kan vise høje opløsninger, kan du vælge mellem indstillingerne 720p og 1080i i indstillingsmenuen. Du kan også bruge knappen video output på fjernkontrollen til at vælge den rigtige indstilling. 15

16 3 Tilslutning af systemet Dette kapitel indeholder oplysninger om opsætning af din Acer MG3001-p og dens tilslutninger. Systemkrav Din pc eller notebook-computer skal opfylde følgende krav for at være kompatibel med Acer MG3001-p: Installeret Microsoft Windows 2000, Windows XP hjemme eller Professional Edition Installeret Acer econsole-software Computer-CPU Pentium II 400 MHz (mindst) Computer-hukommelse 128 MB RAM (mindst) Harddisk mindst 10 MB til rådighed for programinstallation (dette omfatter ikke dit mediebibliotek) 16

17 Tilslutning af strømkablet 1. Find AC-indgangen bag på enheden, og sæt strømkablet i. 2. Sæt stikket på strømkablet i AC-adapteren. 3. Sæt strømkablet i stikkontakten. Opsætning af fjernbetjeningen 1. Åbn dækslet bag på fjernbetjeningen. 2. Indsæt to AAA-batterier (medfølger) ved at passe + og på batterierne med diagrammet indvendigt i batterirummet. Pas på din fjernbetjening Følg disse trin for sikre, at din fjernbetjening virker: Vær forsigtig med fjernbetjeningen. Den kan tage skade, hvis den bliver tabt, bliver anbragt i direkte sollys eller bliver våd. Pil ikke ved batterierne, og opbevar dem utilgængeligt for børn. Hvis du kan forudse, at fjernbetjeningen ikke skal benyttes i længere tid, så tag batterierne ud for at forebygge eventuel skade som følge af et lækkende batteri. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale regulativer. Genbrug, hvis det er muligt. 17

18 Tilslutning af din Acer MG3001-p Alle nødvendige audio-, video- og netværkstilslutninger for Acer MG3001-P findes bag på konsollen. Afhængigt af den type indgange, dit tv eller stereoanlæg har, skal du følge nedenstående instruktioner for at tilslutte din MG3001-p. Composite-audio-kabler Sæt de røde og hvide stik (medfølger) ind i de tilsvarende farvekodede stik bag på konsollen, og sæt derefter den anden ende ind i de tilsvarende stik på dit tv eller audio- /videosystem. Composite-videokabel Sæt det gule stik (medfølger) ind i den tilsvarende stik bag på konsollen, og sæt den anden ende ind i den tilsvarende stik på dit tv. 18

19 S-Video-kabel Sæt S-Video-kablet (medfølger) ind i stikket bag på konsollen, og sæt den anden ende ind i stikket på dit tv. S/PDIF koaksialt digitalt audio-kabel Tilslut koaksialstikket til stikket på konsollen, og sæt den anden ende ind i det tilsvarende stik på dit audiosystem. S/PDIF optisk digitalt audio-kabel Indsæt kabelstikket i konsolporten og den anden ende i det tilsvarende stik på dit audiosystem. 19

20 Component-kabler Sæt de farvekodede stik ind i de tilsvarende farvekodede stik bag på konsollen, og sæt derefter den anden ende ind i dit tv's component-indgangsstik. SCART-stik Sæt SCART-stikket (medfølger) ind i den tilsvarende stik bag på konsollen, og sæt den anden ende ind i den tilsvarende stik bag på dit tv. 20

21 RJ-45 Ethernet-stik Tilslut Ethernet-stikket (medfølger) til konsollen, og sæt den anden ende ind i netværksenheden. Antenne Tilslut den medfølgende antenne ved at skrue den fast på antennefoden. Kontrollér, at den er fastgjort og står lodret. 21

22 Eksempel på hjemmenetværk Diagrammet nedenfor viser, hvordan Acer MG3001-p kan se ud i dit hjemmenetværk, efter at du har installeret alle komponenter. Internet MP3-afspiller Kabel/DSL-modem Trådløs router Digitalt video kamera Desktop PC Central Home Drive Digitalt kamera Acer MG3001-p Hjemmebiograf 22

23 4 Opsætning af systemsoftwaren Dette afsnit indeholder instruktioner om, hvordan du opsætter din hjemmecomputer, så den kan kommunikere med din Acer MG3001-p. Det første trin er at installere Acer econsole-softwaren. Installation af softwaren til Acer econsole For at installere softwaren til (Acer econsole), skal du først indsætte softwaredisken i din pc's optiske drev. Hvis dit system er indstillet til autostart, vises skærmen InstallShield Wizard. Vælg Næste> for at få skærmen med licensaftalen til softwaren frem. Læs aftalen omhyggeligt, og klik på 'Jeg accepterer betingelserne i licensaftalen'. Klik derefter på Næste> for at hoppe til filplaceringsskærmen. 23

24 Vælg, hvor du vil installere econsole-filerne, og klik derefter på Næste> install wizard vil derefter begynde at installere softwaren til econsole. Når installationen er afsluttet, vises vinduet 'Opsæt synkroniseringsfoldere'. Som standard vil softwaren til econsole vælge Windows-tilknyttede mediafiler (My Music (Musik), My Pictures (Billeder) og My Videos (Videoer)), som skal deles med MG3001-p. Hvis standardmapperne er korrekte, så klik på Næste> for at fortsætte installationsprocessen. Hvis du ønsker at ændre standardindstillingerne og dele andre filer, så klik på det tilsvarende ikon og gennemse filsystemet for at vælge den mappe, du ønsker at dele. Klik på OK for at bekræfte. Når du har valgt mapperne, som du ønsker at dele, så klik på Næste>. 24

25 Når installationsprocessen er afsluttet, vises afslutningsskærmen. Klik på Udfør for at lukke installationssoftwaren. 25

26 Brug af econsole-softwaren econsole er et brugervenligt program, som leveres forudinstalleret med din Acer MG3001-p. econsole giver dig mulighed for på en nem måde at organisere din musik, dine billeder og dine videofiler, så de kan benyttes sammen med din MG3001-p-konsol og afspilles på dit tv eller audiosystem ved hjælp af MG3001-p. For at sætte din Acer MG3001-p i stand til at genkende dine mediefiler skal du benytte econsole-softwaren til at organisere og administrere dine brugerkonti. Du kan benytte econsole til at oprette yndlingsmapper, afspilningslister og redigere filer til afspilning på dit tv eller audiosystem via din Acer MG3001-p. Vigtigt: econsole skal installeres på din computer, før du begynder at benytte Acer MG3001-p. 26

27 Brug af econsole-softwaren Når du har installeret econsole-softwaren, kan du åbne den ved at højreklikke på systemmappeikonet og vælge Open econsole. Alternativt kan du åbne econsole ved at vælge Start, Alle programmer, Acer, og Acer econsole fra Windows-startmenuen. econsole-tilstande Når du har åbnet econsole, så før din musemarkør over hvert enkelt ikon for at se de tre mediestyringstilstande, Administration af musikfiler, Manage picture files og Manage video files. Du kan vælge din foretrukne tilstand ved at klikke på et af ikonerne. Når du er gået ind i én af tilstandene, kan du nemt skifte til en anden ved at klikke på de faner, der er anbragt øverst på panelet. 27

28 Styring af medieservere Startskærmbilledet kan også benyttes til på en nem måde at slå medieservere til og fra. I bunden af opstartsskærmbilledet findes grafiske repræsentationer af alle fundne medieservere. Du kan slå en medieserver til og fra ved at højreklikke på billedet og vælge Aktiver eller Deaktiver afhængigt af den aktuelle status. Styring af musikfiler Du kan benytte din econsoles musiktilstand til at udføre mange funktioner med dit musikbibliotek såsom at oprette afspilningslister, sammensætte foretrukne emner og plukke fra cd'er. Deling af musik Deling af mapper på econsole gør dig i stand til at få adgang til dem med Acer MG3001-p via dit tv. Med MG3001-p kan hvert enkelt familiemedlem eller bruger dele forskellige mapper eller filer. Det betyder, at hver enkelt bruger kan vælge kun at se sin foretrukne musik og holde indholdet adskilt fra andre brugere. For at dele mapper skal du klikke på ikonet Del musik i øverste venstre hjørne af econsole-skærmmenuen. Det åbner filstyringsskærmbilledet (vist nedenfor.) Gennemse dine filer ved at klikke på ikonerne for at vælge den mappe, du ønsker at dele. For at dele en mappe skal du klikke på ikonet, holde museknappen nede og trække mappen hen over skærmen og slippe den i feltet til højre. 28

29 Hver enkelt mappe, du deler, vil være synlig, når som helst du åbner musikmenuen med MG3001-p. Når en mappe først er delt, kan indholdet benyttes til at oprette afspilningslister og foretrukne emner samt brænde cd'er ved hjælp af econsolesoftwaren. For at omdøbe en delt mappe skal du højreklikke i feltet til højre og vælge Giv nyt navn. Hvis du ikke længere ønsker at dele en mappe, kan du når som helst højreklikke på mappen i feltet til højre og vælge Slet. For at redigere eller se et andet familiemedlems eller en anden brugers delte mapper, skal du klikke på rullemenuen i øverste højre hjørne af skærmmenuen og vælge, hvilken brugers filer du ønsker at få adgang til. 29

30 Oprettelse af en ny musikmappe MG3001-p giver dig mulighed for at oprette nye mapper til at gemme musikfiler i. For at oprette en ny mappe i det delte musikfelt skal du klikke på Opret folder i venstre side af econsole-skærmmenuen. Det vil tilføje en mappe med titlen New Folder (Ny mappe) i det delte musikfelt. Du kan omdøbe og derefter kopiere sange ind i denne mappe, hvorefter de vil være til rådighed for redigering og afbenyttelse med econsole-softwaren og din MG3001- p-afspiller. Få vist musikmapper Du kan ændre den måde, dine mediefiler bliver vist på, ved at klikke på Se efter øverst i filfeltet. Rullemenuen giver dig valget mellem en række visningsmuligheder: Album, Genre, Artist, Favoritter og Afspilleliste. Det giver en nem måde at få vist dine filer på til forskellige formål. Rediger musikoplysninger Hver enkelt sang i dit musikbibliotek indeholder oplysninger, som econsole benytter til at kategorisere og gemme filen. Når du markerer en bestemt sang, vises de tilgængelige oplysninger for pågældende sang i vinduet Musicinformation nederst i skærmmenuen. 30

31 For at redigere sangoplysningerne skal du klikke på feltet Rediger. Indtast eller ret oplysningerne efter behov, og klik derefter på Skrivning for at opdatere. Oplysningsområdet kan skjules for at øge visningsområdets størrelse. For at gøre det skal du klikke på pilikonet i øverste højre hjørne af oplysningsområdet. Klik på pilikonet igen for at få oplysningerne tilbage. Du kan også tilføje et albumcover eller et billede for hver enkelt sang ved at dobbeltklikke på billedboksen og vælge et billede fra dine filer. Synkrone mapper En synkron mappe er en mappe, som automatisk opdateres af computeren, så den indeholder alle nye filer eller medie. Filer synkroniseres med en mappe eller en udtagelig enhed efter dit valg. Som standard vil econsole vælge Musik som din eneste synkrone mappe. Nye og eksisterende mapper kan også konverteres til synkrone mapper. Synkrone mapper angives ved to pile inde i mappeikonet. For at oprette en synkron mappe skal du højreklikke på en eksisterende mappe og vælge Indstilinger. Det åbner menuen Indstilinger. Vælg mappen, og vælg derefter en mappe, som du ønsker at synkronisere med, ved at klikke på boksen ved siden af adressebjælken. Når du har valgt en mappe, skal du 31

32 klikke på afkrydsningsfeltet for at slå synkronisering til, og derefter klikke på OK for at bekræfte. For at slå synkronisering fra skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet og klikke på OK. Hver enkelt synkron mappe opdateres automatisk af systemmappeprogrammet, så den indeholder alle nye filer. De blå og gule pile vil bytte farve ved alle synkroniseringsoperationer. Bemærk: For at slette mapper fra en synkron fil skal du slette mappen direkte fra din pc's mappeoversigt. 32

33 Oprettelse af afspilningslister og foretrukne emner Afspilningslister og foretrukne emner er en nem måde at organisere dine sange i kategorier og gøre bestemte sange nemmere at finde, efterhånden som dit digitale musikbibliotek vokser. Du kan således oprette en afspilningsliste, der afspejler vejret eller dit humør, så du for eksempel har en afspilningsliste til regnvejr, eller du kan tilføje din nye cd til dine foretrukne emner for at få hurtigere adgang til den. Afspilningslister og foretrukne emner oprettes ved hjælp af econsole-programmerne på din pc. Når de er oprettet, får du adgang til dem og kan afspille dem på dit tv eller audiosystem ved hjælp af din MG3001-p-konsol og fjernbetjeningen. Oprettelse og redigering af en afspilningsliste For at tilføje eller oprette mappen Foretrukne skal du klikke på ikonet Tilføj til afspilleliste i øverste venstre hjørne af econsole-skærmmenuen. Det åbner styringsskærmbilledet for Foretrukne. Du kan så gennemse dine delte filer ved at klikke på ikonerne for at vælge den mappe eller de sange, du ønsker at tilføje til afspilningslisten. For at tilføje en sang eller et album til en afspilningsliste skal du klikke på ikonet, holde museknappen nede og trække mappen hen over skærmen og slippe den i feltet til højre. econsole vil så spørge dig, om du ønsker at oprette en afspilningsliste, og meddele, at denne handling vil oprette en afspilningslistemappe indeholdende det valgte emne. Klik på YES for at bekræfte. Den mappe eller fil, du har sluppet i boksen til højre, vil nu blive konverteret til en afspilningsliste. Den er repræsenteret af et listeikon. 33

34 For at tilføje flere sange eller mapper til en afspilningsliste skal du gentage træk-ogslip-handlingen. Når du slipper filer i feltet til højre, vil de blive tilføjet til en eksisterende afspilningsliste, hvis du slipper dem på ikonet for pågældende liste. Hvis du slipper filen et hvilket som helst andet sted, vil der blive oprettet en ny afspilningsliste. econsole vil bede dig bekræfte denne handling, før du kan fortsætte. For at slette eller omdøbe en sang eller afspilningsliste skal du højreklikke på emnet og vælge den ønskede handling. Oprettelse og redigering af foretrukne emner For at tilføje eller oprette mappen Foretrukne skal du klikke på ikonet Tilfø til favoritter i øverste venstre hjørne af econsole-skærmmenuen. Det åbner styringsskærmbilledet for Foretrukne. Du kan så gennemse dine delte filer ved at klikke på ikonerne og vælge den mappe eller de sange, du ønsker at tilføje til afspilningslisten. For at tilføje en sang eller et album til en afspilningsliste skal du klikke på ikonet, holde museknappen nede og trække mappen hen over skærmen og slippe den i feltet til højre. Det vil oprette en ny mappe i feltet til højre. Mappen eller albummet vil blive angivet med et hjerteikon, og ved en enkelt sang vil der blive vist en node. 34

35 Du kan derefter nemt få adgang til og afspille dine foretrukne emner på dit tv ved hjælp af MG3001-p-afspilleren. For at slette eller omdøbe et foretrukkent emne skal du højreklikke på filen og vælge den ønskede handling. Sletning af mapper, filer, afspilningslister og foretrukne emner For at slette en mappe, en fil, en afspilningsliste eller en yndlingsradiostation skal du blot markere emnet og klikke på Slet i venstre side af skærmmenuen. econsole vil bede dig bekræfte. Klik på Yes for at slette. 35

36 Styring af billedfiler Du kan benytte din econsoles billedtilstand til at organisere alle dine digitale billeder i et bibliotek og oprette yndlingsmapper, som du kan se på dit tv ved hjælp af din Acer MG3001-p. Deling af billeder Deling af mapper på econsole gør dig i stand til at få adgang til dem med Acer MG3001-p via dit tv. Med MG3001-p kan hvert enkelt familiemedlem eller bruger dele forskellige mapper eller filer. Det betyder, at hver enkelt bruger kan vælge kun at se sine foretrukne billeder og holde indholdet adskilt fra andre brugere. For at dele mapper skal du klikke på ikonet Del billede i øverste venstre hjørne af econsole-skærmmenuen. Det åbner filstyringsskærmbilledet. Gennemse dine filer ved at klikke på ikonerne for at vælge den mappe, du ønsker at dele. For at dele en mappe skal du klikke på ikonet, holde museknappen nede og trække mappen hen over skærmen og slippe den i feltet til højre. Den enkelte mappe, du deler, vil være synlig, når som helst du åbner billedmenuen med MG3001-p. Når en mappe først er delt, kan indholdet benyttes til at oprette foretrukne emner og diasshow ved hjælp af econsole-softwaren. Hvis du ikke længere ønsker at dele en mappe, kan du når som helst højreklikke på mappen i feltet til højre og vælge Slet. For at omdøbe en delt mappe skal du højreklikke i feltet til højre og vælge Giv nyt navn. 36

37 For at redigere eller se et andet familiemedlems eller en anden brugers delte mapper, skal du klikke på rullemenuen i øverste højre hjørne af skærmmenuen og vælge, hvilken brugers filer du ønsker at få adgang til. Oprettelse af en ny billedmappe MG3001-p giver dig mulighed for at oprette nye mapper til at gemme billedfiler i. For at oprette en ny mappe i det delte billedfelt skal du klikke på Ny folder i venstre side af econsole-skærmmenuen. Det vil tilføje en ny mappe i det delte billedfelt. Du kan derefter kopiere billeder ind i denne mappe, hvorefter de kan redigeres og benyttes med econsole-softwaren og din MG3001-p-afspiller. Visning af billedmapper Du kan ændre den måde, dine billedfiler bliver vist på, ved at klikke på Se efter øverst i filfeltet. Rullemenuen giver dig et valg mellem visningsmuligheder: Miniature eller Folder. Miniaturevisning 37

Acer econsole Brugervejledning

Acer econsole Brugervejledning Acer econsole Brugervejledning 1 Oplysninger om licenser for tredjepartssoftware eller gratis software Software, som er forudinstalleret, integreret eller på anden måde distribueret med produkter leveret

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Powerline Music Extender (XAUB2511) Installationsvejledning

Powerline Music Extender (XAUB2511) Installationsvejledning Powerline Music Extender (XAUB2511) Installationsvejledning 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i et downloadsystem

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsvejledning Copyright 2009 knfb Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheder forbeholdes. Andre virksomhedsnavne og produkter er varemærker eller

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere