Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning"

Transkript

1 Acer MG 3001-P Brugervejledning Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning

2 Copyright 2005 Acer Incorporated Alle rettigheder forbeholdes. Acer MG3001-p Brugervejledning Først udgivet: May 2005 Ansvarsfraskrivelse Der kan foretages ændringer i denne vejledning, uden at det bekendtgøres. Sådanne ændringer tilføjes i nye udgaver af vejledningen eller i supplerende dokumenter og publikationer. Producenten kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdet i sådanne reproduktioner og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for sådanne reproduktioners garanti, handelsforhold og anvendelighed til bestemte formål. Skriv modelnummeret, serienummeret, købsdatoen og oplysninger om, hvor du købte udstyret, i felterne nedenfor. Serienummeret og modelnummeret er angivet på mærkaten på computeren. På al korrespondance vedrørende din enhed skal der medtages serienummer, modelnummer og købsoplysninger. Ingen del af denne publikation må reproduceres, gemmes i et databasesystem, transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, som båndoptagelse eller på nogen anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Acer Incorporated. Acer og Acer-logoet er registrerede varemærker tilhørende Acer Incorporated. Produktnavne og varemærker tilhørende andre firmaer er udelukkende anvendt i denne brugervejledning til identifikationsformål, og de tilhører deres respektive firmaer. ii

3 Acer MG 3001-P Brugervejledning Oplysninger om licenser for tredjepartssoftware eller gratis software Software, som er forudinstalleret, integreret eller på anden måde distribueret med produkter leveret af Acer indeholder gratis- eller tredjepartsprogrammer ("Free Software"), som er givet i licens under vilkårene i GNU General Public License ("GPL"). Gratis software er markeret som sådan. Den kopiering, distribution og/eller modifikation af gratisprogrammer, som du foretager, vil være underkastet vilkårene i GPL. Gratisprogrammet distribueres i det håb, at det vil være til gavn, men UDEN NOGEN GARANTI; og uden nogen garanti for HANDELSFORHOLD eller ANVENDELIGHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Bestemmelserne i GNU General Public License skal altid finde anvendelse. Du kan gå direkte ind på for at hente en kopi af GPL, eller du kan skrive til Free Software Foundation, Inc. og bede om en kopi. Adressen på Free Software Foundation, Inc.er: 59 Temple Place Suite 330, Boston, MA, , USA. I en periode på tre(3) år som begynder, når du modtager dette program, kan du ved at skrive til os få en fuldstændig maskinlæsbar kopi af kildekoden til gratisprogrammer under vilkårene i GPL uden beregning bortset fra omkostningerne til medie, forsendelse og håndtering. Du kan desuden linke til dette websted og hente det: Kontakt os, hvis du har yderligere spørgsmål. Vores postadresse er: Acer Inc., 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan, R.O.C.

4 Forsigtig ADVARSEL Træk udstyret ud af stikkontakten i tordenvejr. Lyn kan medføre elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret. Berør ikke udstyret i tordenvejr. ADVARSEL Dette udstyr er udelukkende beregnet til brug i købslandet. Brug af dette udstyr med en anden spænding kan medføre brand eller elektrisk stød. Brug af dette udstyr i andre lande kan være forbudt i henhold til den lokale lovgivning. ADVARSEL Tilslut ikke netværks- eller telefonledninger til Ethernet-porten, som ikke passer til denne. Tilslut kun 10/100 Base-TX-kabler til Ethernet-porten. Tilslutning af etværkseller telefonledninger til Ethernet-porten, som ikke passer til denne, kan medføre elektrisk overbelastning, som kan medføre fejlfunktion, overdreven varmeudvikling eller brand i porten. Bed en autoriseret serviceudbyder om hjælp til at tilslutte udstyret til et netværk. 4

5 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs disse instruktioner grundigt. Gem dem for senere reference. 1. Overhold alle advarsler og instruktioner, som er mærket på produktet. 2. Tag ledningen ud af stikkontakten, før computeren rengøres. Brug en blød klud, som er fugtet med vand. Brug ikke flydende rensemidler eller spraymidler. 3. Brug ikke computeren i nærheden af vand. Spild ikke vand eller andre væsker på dette produkt. 4. Stil ikke computeren på ustabile rulleborde, stole eller borde. Computeren kan falde ned, hvilket kan medføre alvorlig beskadigelse. 5. Riller og åbninger til ventilation skal sikre pålidelig drift af produktet og beskytte det imod overophedning. Disse åbninger må ikke tilstoppes eller tildækkes. Undgå at anbringe produktet på en seng, sofa, gulvtæppe eller tilsvarende overflade. Computeren må ikke opstilles i nærheden af eller over en radiator eller et varmeapparat eller i en indbygget installation, medmindre der sørges for tilstrækkelig ventilation. 6. Computeren skal forsynes med den type strømkilde, der er angivet på mærkaten. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strømkilde der er tilgængelig, skal du kontakte forhandleren eller det lokale elselskab. 7. Undgå at træde på strømkablet eller stille tunge genstande oven på det. Sørg for at anbringe ledningen og andre kabler på steder, hvor der ikke færdes personer. 8. Hvis der benyttes en forlængerledning sammen med computeren, skal du sikre dig, at den samlede amperedimensionering for alle produkter, som tilsluttes ledningen, ikke overstiger ledningens amperedimensionering. Du skal også sikre dig, at den samlede dimensionering af alle produkter, som tilsluttes stikkontakten, ikke overstiger sikringens brudgrænse. 9. Skub ikke nogen form for objekter ind i computeren gennem ventilationsåbningerne i kabinettet. De kan berøre farlige højspændingsområder eller kortslutte dele, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød. 10. Du må ikke forsøge at reparere computeren. Ved åbning eller fjernelse af kabinettet kan du blive udsat for elektrisk højspænding eller andre risici. Lad en autoriseret serviceyder udføre reparationer. 11. Tag stikket ud af kontakten, og lad en autoriseret serviceudbyder udføre reparationer i følgende situationer: a. Når ledningen eller stikket er beskadiget eller flosset. b. Hvis der er spildt væske i produktet. c. Hvis produktet har været udsat for regn eller vand. d. Hvis computeren ikke fungerer normalt, selvom betjeningsvejledningen følges. Du må kun justere de kontakter, som omtales i betjeningsvejledningen, da forkert justering af andre kontakter kan medføre beskadigelse, og det vil ofte kræve omfattende reparation hos en autoriseret serviceyder at bringe computeren tilbage i funktionsdygtig stand. e. Hvis produktet har været tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget. f. Hvis computerens ydeevne er mærkbart ændret, hvilket tyder på behov for reparation. 12. Benyt kun det korrekte strømkabel til dette produkt (medfølger i tilbehørsboksen). Tag altid strømkablet ud af stikkontakten, før dette udstyr vedligeholdes eller skilles ad. 5

6 Rengøring og service Når du rengør din Acer MG3001-p, så følg disse trin: Sluk for computeren. Afbryd strømkablet og AC-adapteren. Benyt en blød, fugtig klud. Benyt ikke flydende rensemidler eller spraymidler. 6

7 Indhold Vigtige sikkerhedsinstruktioner Generelle oplysninger Om Acer MG3001-p Pakkens indhold Oversigt over Acer MG3001-p Computeren set forfra Set forfra i åben tilstand/displayområde Set bagfra Fjernbetjening Tilslutning af systemet Systemkrav Tilslutning af strømkablet Opsætning af fjernbetjeningen Tilslutning af din Acer MG3001-p Eksempel på hjemmenetværk Opsætning af systemsoftwaren Installation af softwaren til Acer econsole Brug af econsole-softwaren Brug af econsole-softwaren econsole-tilstande Styring af medieservere Styring af musikfiler Deling af musik Oprettelse af en ny musikmappe Få vist musikmapper Rediger musikoplysninger Synkrone mapper...31 Oprettelse af afspilningslister og foretrukne emner Sletning af mapper, filer, afspilningslister og foretrukne emner Styring af billedfiler Deling af billeder Oprettelse af en ny billedmappe Visning af billedmapper Redigering af billedoplysninger Foretrukne emner...39 Styring af videofiler Deling af video Oprettelse af en ny videomappe Visning af videomapper Oprettelse og redigering af foretrukne emner

8 Kopiering af en audio-cd Søgning efter medier Indstillingsmenu Kontoadministration Enhedsadministration Avancerede indstillinger Brug af din Acer MG3001-p Opsætning af din MG3001-p Trådløse netværk Oprette forbindelse til et tilslutningspunkt i et trådløst netværk Tilslutning af et kabelnetværk (Ethernet) Firmwareopdateringer Betjening af Acer MG3001-p Tips til navigering Navigation ved hjælp af konsolknapper Skærmtastaturet Acer MG3001-p-hovedmenuen Betjening af din Acer MG3001-p Ikonguide Musiktilstand Sangdetaljer Farvegenveje Visningstilstand Afspilningslister Aflytning af en afspilningsliste Aflytning af foretrukne Programmering af sange Billedtilstand Visning af billedindhold Visning af billeder Visningstilstand Farvegenveje Slideshows Visning af et diasshow...72 Redigering af tidsintervallerne i diasshowet Visning af videoer Visningsmetode Farvegenveje Billed-i-billed-tilstand (PIP, Picture-in-Picture mode) Generelle kommandoer Kopiering af medier Åbning af medie fra et USB 2.0-drev Søgning efter filer Indstillingsmenu

9 Fejlfinding Teknisk ordliste Kryptering Produktspecifikation Understøttede filformater Filformater Garanti information

10 1 Generelle oplysninger Om Acer MG3001-p Acer MG3001-p samler din hjemmecomputer og hjemmebiograf i et hele og afspiller alle dine elektroniske medier hjemme i din dagligstue. Læn dig tilbage, og slap af, mens du lytter til din yndlingsmusik, gennemser et fotoalbum eller ser dine videoer alt sammen mens du sidder behageligt tilbagelænet. Når Acer MG3001-p er tilsluttet til en Acer-pc, som indeholder dine video- og audiofiler, sætter den dig i stand til at vise fotos, afspille videoindhold eller lytte til musikfiler og internetradio ved hjælp af dit tv eller dit stereoudstyr. 10

11 Pakkens indhold Når du pakker din Acer MG3001-p ud, så kontroller, at du har alt medfølgende tilbehør. Acer MG3001-p-konsol (x 1) Antenne (x1) Tripel (RCA) audio-/videokabel (x1) S-Video-kabel (x1) SCART-kabel (x1) Fjernbetjeningsenhed med 2 x AAA batterier RJ-45 LAN-kabel (x1) EU AC-netadapter (x1) UK AC-netadapter (x1) Installations-cd til software (x1) Garantihæfte (x1) Brugervejledning 11

12 Acer MG 3001-P Brugervejledning 2 Oversigt over Acer MG3001-p Placering af knapper, stik og porte Dette afsnit beskriver de knapper, stik og porte, som findes på din MG3001-p-konsol, samt MG3001-p-fjernbetjeningens layout og funktioner. Computeren set forfra 1. VFD-skærm (vacuum fluorescent display) 2. Lysdiode for strøm 3. Lysdiode for trådløs tilslutning 4. Tændknap Set forfra i åben tilstand/displayområde 1. Informationsskærmbillede 2. Navigationsknapper 3. Mediekontrolknapper 4. USB 2.0-port 5. Lysdiode for strøm 6. Lysdiode for trådløs tilslutning 7. Tændknap

13 Set bagfra 1. Netkabelstik sluttes til AC-strømkablet 2. Audiostik (venstre og højre) sluttes til røde og hvide audiokabler 3. Videostik sluttes til et gult videokabel 4. S-Video-stik sluttes til et S-Video-kabel 5. Koaksial stik sluttes til et koaksialt audiokabel 6. S/PDIF-stik sluttes til et digitalt audiokabel 7. Component-stik sluttes til Component-videokabler 8. SCART-stik sluttes til et SCART-kabel 9. RJ-45 LAN-stik sluttes til et Ethernet-LAN 10. Nulstillingsknap bringer MG3001-P tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger 11. Antenne modtager trådløse data fra din pc 13

14 Fjernbetjening Din MG3001-p styres ved hjælp af en fjernbetjening. Fjernbetjeningen kan benyttes til at starte og stoppe musikafspilning, oprette en midlertidig afspilningsliste, justere lydstyrken og justere brugerindstillingerne. 14

15 Knapper på fjernkontrol Funktion Tændknap DISPLAY-knap MUTE-knap Numeriske taster (0-9) Acer e Empowering -knap SEARCH-knap MUSIC-knap PICTURE-knap BACK-knap VIDEO-knap Navigationsknapper OK-knap Beskrivelse Tryk for at slå strømmen til eller fra Tryk for at skifte visningstilstand (PIP) under videoafspilning Tryk for at slå lyden fra eller til Tryk for at indtaste numeriske data Tryk for at vende tilbage til hovedmenuen. Søg efter et emne ved hjælp af skærmtastaturet Genvej til musiktilstand Genvej til fototilstand Tilbage til forrige side Genvej til videotilstand Tryk på en knap for at springe mellem mulighederne på hver enkelt menuside (op, ned, venstre og højre) Tryk for at vælge den valgte mulighed PAGE-knap Tryk for at flytte siden op (+) og ned (-) VOL-knap SLIDE-knap COPY-knap OPTION-knap INFO-knap REWIND-knap VIDEO OUTPUTknap PLAY-knap FAST FORWARDknap PREV-knap SOUND TRACKSknap STOP-knap NEXT-knap COLOR-knapper Tryk for at øge (+) eller mindske (-) volumenet Tryk for at begynde en præsentation KOPIER et emne til en bestemt placering Tryk for at vise mulighederne for hvert emne Viser oplysningerne for det valgte emne Spol tilbage, mens du afspiller musik eller video Tryk for at skifte mellem forskellige udgangskilder (SCART, S-Video, Component osv.) Tryk for at begynde afspilning af video eller musik Hurtig fremspoling, mens du afspiller video Tryk for at vende tilbage til forrige musikspor eller video Tryk for at skifte mellem forskellige lydtilstande (venstre, højre, stereo osv.) Tryk for at stoppe Tryk for at flytte frem til næste musikspor eller video Menuafhængige genvejsfunktioner Standardvideosignalet til MG3001-p er 480i. Hvis dit tv kan vise høje opløsninger, kan du vælge mellem indstillingerne 720p og 1080i i indstillingsmenuen. Du kan også bruge knappen video output på fjernkontrollen til at vælge den rigtige indstilling. 15

16 3 Tilslutning af systemet Dette kapitel indeholder oplysninger om opsætning af din Acer MG3001-p og dens tilslutninger. Systemkrav Din pc eller notebook-computer skal opfylde følgende krav for at være kompatibel med Acer MG3001-p: Installeret Microsoft Windows 2000, Windows XP hjemme eller Professional Edition Installeret Acer econsole-software Computer-CPU Pentium II 400 MHz (mindst) Computer-hukommelse 128 MB RAM (mindst) Harddisk mindst 10 MB til rådighed for programinstallation (dette omfatter ikke dit mediebibliotek) 16

17 Tilslutning af strømkablet 1. Find AC-indgangen bag på enheden, og sæt strømkablet i. 2. Sæt stikket på strømkablet i AC-adapteren. 3. Sæt strømkablet i stikkontakten. Opsætning af fjernbetjeningen 1. Åbn dækslet bag på fjernbetjeningen. 2. Indsæt to AAA-batterier (medfølger) ved at passe + og på batterierne med diagrammet indvendigt i batterirummet. Pas på din fjernbetjening Følg disse trin for sikre, at din fjernbetjening virker: Vær forsigtig med fjernbetjeningen. Den kan tage skade, hvis den bliver tabt, bliver anbragt i direkte sollys eller bliver våd. Pil ikke ved batterierne, og opbevar dem utilgængeligt for børn. Hvis du kan forudse, at fjernbetjeningen ikke skal benyttes i længere tid, så tag batterierne ud for at forebygge eventuel skade som følge af et lækkende batteri. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale regulativer. Genbrug, hvis det er muligt. 17

18 Tilslutning af din Acer MG3001-p Alle nødvendige audio-, video- og netværkstilslutninger for Acer MG3001-P findes bag på konsollen. Afhængigt af den type indgange, dit tv eller stereoanlæg har, skal du følge nedenstående instruktioner for at tilslutte din MG3001-p. Composite-audio-kabler Sæt de røde og hvide stik (medfølger) ind i de tilsvarende farvekodede stik bag på konsollen, og sæt derefter den anden ende ind i de tilsvarende stik på dit tv eller audio- /videosystem. Composite-videokabel Sæt det gule stik (medfølger) ind i den tilsvarende stik bag på konsollen, og sæt den anden ende ind i den tilsvarende stik på dit tv. 18

19 S-Video-kabel Sæt S-Video-kablet (medfølger) ind i stikket bag på konsollen, og sæt den anden ende ind i stikket på dit tv. S/PDIF koaksialt digitalt audio-kabel Tilslut koaksialstikket til stikket på konsollen, og sæt den anden ende ind i det tilsvarende stik på dit audiosystem. S/PDIF optisk digitalt audio-kabel Indsæt kabelstikket i konsolporten og den anden ende i det tilsvarende stik på dit audiosystem. 19

20 Component-kabler Sæt de farvekodede stik ind i de tilsvarende farvekodede stik bag på konsollen, og sæt derefter den anden ende ind i dit tv's component-indgangsstik. SCART-stik Sæt SCART-stikket (medfølger) ind i den tilsvarende stik bag på konsollen, og sæt den anden ende ind i den tilsvarende stik bag på dit tv. 20

21 RJ-45 Ethernet-stik Tilslut Ethernet-stikket (medfølger) til konsollen, og sæt den anden ende ind i netværksenheden. Antenne Tilslut den medfølgende antenne ved at skrue den fast på antennefoden. Kontrollér, at den er fastgjort og står lodret. 21

22 Eksempel på hjemmenetværk Diagrammet nedenfor viser, hvordan Acer MG3001-p kan se ud i dit hjemmenetværk, efter at du har installeret alle komponenter. Internet MP3-afspiller Kabel/DSL-modem Trådløs router Digitalt video kamera Desktop PC Central Home Drive Digitalt kamera Acer MG3001-p Hjemmebiograf 22

23 4 Opsætning af systemsoftwaren Dette afsnit indeholder instruktioner om, hvordan du opsætter din hjemmecomputer, så den kan kommunikere med din Acer MG3001-p. Det første trin er at installere Acer econsole-softwaren. Installation af softwaren til Acer econsole For at installere softwaren til (Acer econsole), skal du først indsætte softwaredisken i din pc's optiske drev. Hvis dit system er indstillet til autostart, vises skærmen InstallShield Wizard. Vælg Næste> for at få skærmen med licensaftalen til softwaren frem. Læs aftalen omhyggeligt, og klik på 'Jeg accepterer betingelserne i licensaftalen'. Klik derefter på Næste> for at hoppe til filplaceringsskærmen. 23

24 Vælg, hvor du vil installere econsole-filerne, og klik derefter på Næste> install wizard vil derefter begynde at installere softwaren til econsole. Når installationen er afsluttet, vises vinduet 'Opsæt synkroniseringsfoldere'. Som standard vil softwaren til econsole vælge Windows-tilknyttede mediafiler (My Music (Musik), My Pictures (Billeder) og My Videos (Videoer)), som skal deles med MG3001-p. Hvis standardmapperne er korrekte, så klik på Næste> for at fortsætte installationsprocessen. Hvis du ønsker at ændre standardindstillingerne og dele andre filer, så klik på det tilsvarende ikon og gennemse filsystemet for at vælge den mappe, du ønsker at dele. Klik på OK for at bekræfte. Når du har valgt mapperne, som du ønsker at dele, så klik på Næste>. 24

25 Når installationsprocessen er afsluttet, vises afslutningsskærmen. Klik på Udfør for at lukke installationssoftwaren. 25

26 Brug af econsole-softwaren econsole er et brugervenligt program, som leveres forudinstalleret med din Acer MG3001-p. econsole giver dig mulighed for på en nem måde at organisere din musik, dine billeder og dine videofiler, så de kan benyttes sammen med din MG3001-p-konsol og afspilles på dit tv eller audiosystem ved hjælp af MG3001-p. For at sætte din Acer MG3001-p i stand til at genkende dine mediefiler skal du benytte econsole-softwaren til at organisere og administrere dine brugerkonti. Du kan benytte econsole til at oprette yndlingsmapper, afspilningslister og redigere filer til afspilning på dit tv eller audiosystem via din Acer MG3001-p. Vigtigt: econsole skal installeres på din computer, før du begynder at benytte Acer MG3001-p. 26

27 Brug af econsole-softwaren Når du har installeret econsole-softwaren, kan du åbne den ved at højreklikke på systemmappeikonet og vælge Open econsole. Alternativt kan du åbne econsole ved at vælge Start, Alle programmer, Acer, og Acer econsole fra Windows-startmenuen. econsole-tilstande Når du har åbnet econsole, så før din musemarkør over hvert enkelt ikon for at se de tre mediestyringstilstande, Administration af musikfiler, Manage picture files og Manage video files. Du kan vælge din foretrukne tilstand ved at klikke på et af ikonerne. Når du er gået ind i én af tilstandene, kan du nemt skifte til en anden ved at klikke på de faner, der er anbragt øverst på panelet. 27

28 Styring af medieservere Startskærmbilledet kan også benyttes til på en nem måde at slå medieservere til og fra. I bunden af opstartsskærmbilledet findes grafiske repræsentationer af alle fundne medieservere. Du kan slå en medieserver til og fra ved at højreklikke på billedet og vælge Aktiver eller Deaktiver afhængigt af den aktuelle status. Styring af musikfiler Du kan benytte din econsoles musiktilstand til at udføre mange funktioner med dit musikbibliotek såsom at oprette afspilningslister, sammensætte foretrukne emner og plukke fra cd'er. Deling af musik Deling af mapper på econsole gør dig i stand til at få adgang til dem med Acer MG3001-p via dit tv. Med MG3001-p kan hvert enkelt familiemedlem eller bruger dele forskellige mapper eller filer. Det betyder, at hver enkelt bruger kan vælge kun at se sin foretrukne musik og holde indholdet adskilt fra andre brugere. For at dele mapper skal du klikke på ikonet Del musik i øverste venstre hjørne af econsole-skærmmenuen. Det åbner filstyringsskærmbilledet (vist nedenfor.) Gennemse dine filer ved at klikke på ikonerne for at vælge den mappe, du ønsker at dele. For at dele en mappe skal du klikke på ikonet, holde museknappen nede og trække mappen hen over skærmen og slippe den i feltet til højre. 28

29 Hver enkelt mappe, du deler, vil være synlig, når som helst du åbner musikmenuen med MG3001-p. Når en mappe først er delt, kan indholdet benyttes til at oprette afspilningslister og foretrukne emner samt brænde cd'er ved hjælp af econsolesoftwaren. For at omdøbe en delt mappe skal du højreklikke i feltet til højre og vælge Giv nyt navn. Hvis du ikke længere ønsker at dele en mappe, kan du når som helst højreklikke på mappen i feltet til højre og vælge Slet. For at redigere eller se et andet familiemedlems eller en anden brugers delte mapper, skal du klikke på rullemenuen i øverste højre hjørne af skærmmenuen og vælge, hvilken brugers filer du ønsker at få adgang til. 29

30 Oprettelse af en ny musikmappe MG3001-p giver dig mulighed for at oprette nye mapper til at gemme musikfiler i. For at oprette en ny mappe i det delte musikfelt skal du klikke på Opret folder i venstre side af econsole-skærmmenuen. Det vil tilføje en mappe med titlen New Folder (Ny mappe) i det delte musikfelt. Du kan omdøbe og derefter kopiere sange ind i denne mappe, hvorefter de vil være til rådighed for redigering og afbenyttelse med econsole-softwaren og din MG3001- p-afspiller. Få vist musikmapper Du kan ændre den måde, dine mediefiler bliver vist på, ved at klikke på Se efter øverst i filfeltet. Rullemenuen giver dig valget mellem en række visningsmuligheder: Album, Genre, Artist, Favoritter og Afspilleliste. Det giver en nem måde at få vist dine filer på til forskellige formål. Rediger musikoplysninger Hver enkelt sang i dit musikbibliotek indeholder oplysninger, som econsole benytter til at kategorisere og gemme filen. Når du markerer en bestemt sang, vises de tilgængelige oplysninger for pågældende sang i vinduet Musicinformation nederst i skærmmenuen. 30

31 For at redigere sangoplysningerne skal du klikke på feltet Rediger. Indtast eller ret oplysningerne efter behov, og klik derefter på Skrivning for at opdatere. Oplysningsområdet kan skjules for at øge visningsområdets størrelse. For at gøre det skal du klikke på pilikonet i øverste højre hjørne af oplysningsområdet. Klik på pilikonet igen for at få oplysningerne tilbage. Du kan også tilføje et albumcover eller et billede for hver enkelt sang ved at dobbeltklikke på billedboksen og vælge et billede fra dine filer. Synkrone mapper En synkron mappe er en mappe, som automatisk opdateres af computeren, så den indeholder alle nye filer eller medie. Filer synkroniseres med en mappe eller en udtagelig enhed efter dit valg. Som standard vil econsole vælge Musik som din eneste synkrone mappe. Nye og eksisterende mapper kan også konverteres til synkrone mapper. Synkrone mapper angives ved to pile inde i mappeikonet. For at oprette en synkron mappe skal du højreklikke på en eksisterende mappe og vælge Indstilinger. Det åbner menuen Indstilinger. Vælg mappen, og vælg derefter en mappe, som du ønsker at synkronisere med, ved at klikke på boksen ved siden af adressebjælken. Når du har valgt en mappe, skal du 31

32 klikke på afkrydsningsfeltet for at slå synkronisering til, og derefter klikke på OK for at bekræfte. For at slå synkronisering fra skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet og klikke på OK. Hver enkelt synkron mappe opdateres automatisk af systemmappeprogrammet, så den indeholder alle nye filer. De blå og gule pile vil bytte farve ved alle synkroniseringsoperationer. Bemærk: For at slette mapper fra en synkron fil skal du slette mappen direkte fra din pc's mappeoversigt. 32

33 Oprettelse af afspilningslister og foretrukne emner Afspilningslister og foretrukne emner er en nem måde at organisere dine sange i kategorier og gøre bestemte sange nemmere at finde, efterhånden som dit digitale musikbibliotek vokser. Du kan således oprette en afspilningsliste, der afspejler vejret eller dit humør, så du for eksempel har en afspilningsliste til regnvejr, eller du kan tilføje din nye cd til dine foretrukne emner for at få hurtigere adgang til den. Afspilningslister og foretrukne emner oprettes ved hjælp af econsole-programmerne på din pc. Når de er oprettet, får du adgang til dem og kan afspille dem på dit tv eller audiosystem ved hjælp af din MG3001-p-konsol og fjernbetjeningen. Oprettelse og redigering af en afspilningsliste For at tilføje eller oprette mappen Foretrukne skal du klikke på ikonet Tilføj til afspilleliste i øverste venstre hjørne af econsole-skærmmenuen. Det åbner styringsskærmbilledet for Foretrukne. Du kan så gennemse dine delte filer ved at klikke på ikonerne for at vælge den mappe eller de sange, du ønsker at tilføje til afspilningslisten. For at tilføje en sang eller et album til en afspilningsliste skal du klikke på ikonet, holde museknappen nede og trække mappen hen over skærmen og slippe den i feltet til højre. econsole vil så spørge dig, om du ønsker at oprette en afspilningsliste, og meddele, at denne handling vil oprette en afspilningslistemappe indeholdende det valgte emne. Klik på YES for at bekræfte. Den mappe eller fil, du har sluppet i boksen til højre, vil nu blive konverteret til en afspilningsliste. Den er repræsenteret af et listeikon. 33

34 For at tilføje flere sange eller mapper til en afspilningsliste skal du gentage træk-ogslip-handlingen. Når du slipper filer i feltet til højre, vil de blive tilføjet til en eksisterende afspilningsliste, hvis du slipper dem på ikonet for pågældende liste. Hvis du slipper filen et hvilket som helst andet sted, vil der blive oprettet en ny afspilningsliste. econsole vil bede dig bekræfte denne handling, før du kan fortsætte. For at slette eller omdøbe en sang eller afspilningsliste skal du højreklikke på emnet og vælge den ønskede handling. Oprettelse og redigering af foretrukne emner For at tilføje eller oprette mappen Foretrukne skal du klikke på ikonet Tilfø til favoritter i øverste venstre hjørne af econsole-skærmmenuen. Det åbner styringsskærmbilledet for Foretrukne. Du kan så gennemse dine delte filer ved at klikke på ikonerne og vælge den mappe eller de sange, du ønsker at tilføje til afspilningslisten. For at tilføje en sang eller et album til en afspilningsliste skal du klikke på ikonet, holde museknappen nede og trække mappen hen over skærmen og slippe den i feltet til højre. Det vil oprette en ny mappe i feltet til højre. Mappen eller albummet vil blive angivet med et hjerteikon, og ved en enkelt sang vil der blive vist en node. 34

35 Du kan derefter nemt få adgang til og afspille dine foretrukne emner på dit tv ved hjælp af MG3001-p-afspilleren. For at slette eller omdøbe et foretrukkent emne skal du højreklikke på filen og vælge den ønskede handling. Sletning af mapper, filer, afspilningslister og foretrukne emner For at slette en mappe, en fil, en afspilningsliste eller en yndlingsradiostation skal du blot markere emnet og klikke på Slet i venstre side af skærmmenuen. econsole vil bede dig bekræfte. Klik på Yes for at slette. 35

36 Styring af billedfiler Du kan benytte din econsoles billedtilstand til at organisere alle dine digitale billeder i et bibliotek og oprette yndlingsmapper, som du kan se på dit tv ved hjælp af din Acer MG3001-p. Deling af billeder Deling af mapper på econsole gør dig i stand til at få adgang til dem med Acer MG3001-p via dit tv. Med MG3001-p kan hvert enkelt familiemedlem eller bruger dele forskellige mapper eller filer. Det betyder, at hver enkelt bruger kan vælge kun at se sine foretrukne billeder og holde indholdet adskilt fra andre brugere. For at dele mapper skal du klikke på ikonet Del billede i øverste venstre hjørne af econsole-skærmmenuen. Det åbner filstyringsskærmbilledet. Gennemse dine filer ved at klikke på ikonerne for at vælge den mappe, du ønsker at dele. For at dele en mappe skal du klikke på ikonet, holde museknappen nede og trække mappen hen over skærmen og slippe den i feltet til højre. Den enkelte mappe, du deler, vil være synlig, når som helst du åbner billedmenuen med MG3001-p. Når en mappe først er delt, kan indholdet benyttes til at oprette foretrukne emner og diasshow ved hjælp af econsole-softwaren. Hvis du ikke længere ønsker at dele en mappe, kan du når som helst højreklikke på mappen i feltet til højre og vælge Slet. For at omdøbe en delt mappe skal du højreklikke i feltet til højre og vælge Giv nyt navn. 36

37 For at redigere eller se et andet familiemedlems eller en anden brugers delte mapper, skal du klikke på rullemenuen i øverste højre hjørne af skærmmenuen og vælge, hvilken brugers filer du ønsker at få adgang til. Oprettelse af en ny billedmappe MG3001-p giver dig mulighed for at oprette nye mapper til at gemme billedfiler i. For at oprette en ny mappe i det delte billedfelt skal du klikke på Ny folder i venstre side af econsole-skærmmenuen. Det vil tilføje en ny mappe i det delte billedfelt. Du kan derefter kopiere billeder ind i denne mappe, hvorefter de kan redigeres og benyttes med econsole-softwaren og din MG3001-p-afspiller. Visning af billedmapper Du kan ændre den måde, dine billedfiler bliver vist på, ved at klikke på Se efter øverst i filfeltet. Rullemenuen giver dig et valg mellem visningsmuligheder: Miniature eller Folder. Miniaturevisning 37

Acer econsole Brugervejledning

Acer econsole Brugervejledning Acer econsole Brugervejledning 1 Oplysninger om licenser for tredjepartssoftware eller gratis software Software, som er forudinstalleret, integreret eller på anden måde distribueret med produkter leveret

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Opdateringsinstruktioner for navigationsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT og AVIC-F8430BT som er blevet

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

NeoTV 350-medieafspiller NTV350

NeoTV 350-medieafspiller NTV350 NeoTV 350-medieafspiller NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i et downloadsystem eller oversættes til

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring Vigtige tip N91 og N91 8 GB - standardmodel Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimeret til håndtering af data på telefonens hukommelse [C:]. Nokia PC Suite anbefales til

Læs mere

N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning. N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd

N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning. N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd Varemærker NETGEAR, NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede

Læs mere

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 3:44:20 PM DA3656 Første Udgave januar 2008 Ophavsret 2008 ASUSTeK Computers, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M

Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Denne vejledning forklarer, hvordan Expressinstallation foretages med NETGEAR Smart Wizard og separat Windows-driverinstallation. Bemærk:

Læs mere

Se Billeder i Picasa.

Se Billeder i Picasa. Se Billeder i Picasa. Selvom det er vigtigt at organisere, redigere og udskrive sine billeder, er det også vigtigt, at man ønsker at lære om de forskellige måder man kan se sine billeder på. Visning af

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning FORBIND KABLEDE ENHEDER TRÅDLØST TRÅDLØS UDVIDELSE Udvidet trådløst rækkevidde Rækkevidde for eksisterende router EKSISTERENDE ROUTER

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter Brugervejledning Linksys PLEK500 Powerline-netværksadapter Indholdsfortegnelse Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................4

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200)

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive

Læs mere